Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının ... - Stomatoloq

Azəricə
blog.stomatoloq.az - 3 other Mags
Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının ... - Stomatoloq
|
220 Pages
|
103
|
0 Views
|
Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının ... - Stomatoloq Inappropriate

Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının ... -

Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri 1) Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir? A) Müvəqqəti B) Daimi-çeynəmə dişləri C) Daimi D) Müvəqqəti və daimi E) Daimi-frontal dişlər Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004 2) Daimi dişlərin sistem hipoplaziyası nəyin nəticəsində baş verir? A) İçməli suyun tərkibində ftorun miqdarının az olmasının B) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmamasının C) Genetik faktorların D) Hamiləlik dövründə ananın keçirdiyi xəstəliklərin E) Anadan olduqdan sonra uşağın keçirdiyi xəstəliklərin Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004 3) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişləri hansı xəstəliyin növləridir? A) Endemik flüorozun B) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmamasının C) Endemik zobun D) Sistem hipoplaziyanın E) Yerli hipoplaziyanın Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004 4) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərində patoloji proses hansı nahiyyəni əhatə edir? A) Mina və dentini B) Sementi və dentini C) Minanı D) Dentini E) Sementi

 • Page 2: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 4: A) Vital ekstripasiya
 • Page 6: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 8: E) Əvvəl azalıb, sonradan artır
 • Page 10: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 12: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 14: Pulpitlər
 • Page 16: A) Pulpanın devitalizasiya edilər
 • Page 18: D) Termometriya
 • Page 20: D) Mərgümüş və yaxud paraforma
 • Page 22: D) Kəskin irinli
 • Page 24: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 26: D) Diş çəkilməlidir, çünki so
 • Page 28: C) Yodinol
 • Page 30: C) Tədricən bərkiməli, minanın
 • Page 32: B) Fosfat sementlə
 • Page 34: 151) Marginal diş əti nədir?
 • Page 36: 161) Yüngül dərəcəli kataral g
 • Page 38: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 40: D) Mikroorqanizmlər və onların d
 • Page 42: B) Diş əti məməcikləri göyüm
 • Page 44: 198) Parodontun idiopatik xəstəli
 • Page 46: C) Hamilələik
 • Page 48: B) Onkoloji xəstəliklər, vərəm
 • Page 50: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 52:

  235) Parodontologiyada leykositlər

 • Page 54:

  D) 1 həfdədən sonra

 • Page 56:

  E) Bioloji

 • Page 58:

  B) 10 mkA-ə qədər

 • Page 60:

  Ədəbiyyat: Боровский В.

 • Page 62:

  C) Sadə herpes virusu

 • Page 64:

  291) Xroniki residivləşən herpes

 • Page 66:

  D) Bütün hallarda

 • Page 68:

  B) Ac qarına

 • Page 70:

  320) Ağız boşluğu kandidozunun

 • Page 72:

  Ədəbiyyat: Боровский В.

 • Page 74:

  A) Fuzospiroxetoz

 • Page 76:

  349) Ağız boşluğunun selikli qi

 • Page 78:

  B) Əzələ toxumasında

 • Page 80:

  E) Zədə zonasını kriodestruksiy

 • Page 82:

  B) Konservativ müalicə aparmalıd

 • Page 84:

  A) Dil sinirinin iflici, qlandulyar

 • Page 86:

  397) Melkerson-Rozental sindromuna

 • Page 88:

  D) 0,5-0,6

 • Page 90:

  A) Askarbin turşusu və lidokainl

 • Page 92:

  E) Yandırmaq

 • Page 94:

  C) Tək-tək və ya çoxlu sayda s

 • Page 96:

  445) Mütəmadi olaraq salisilatlar

 • Page 98:

  A) Dişlərin çox yonulması

 • Page 100:

  B) Bornun tipi

 • Page 102:

  A) Çeynəmə əzələlərinin para

 • Page 104:

  B) Kimyəvi birləşmə

 • Page 106:

  E) 60° - 80°

 • Page 108:

  493) Materiallardan hansı daha ço

 • Page 110:

  501) Vinir hazırlamaq üçün hans

 • Page 112:

  A) Beş

 • Page 114:

  517) Üst çənəyə tam protez haz

 • Page 116:

  Ədəbiyyat: А.П. Воронов

 • Page 118:

  B) 2 mm

 • Page 120:

  540) Fizioloji mərkəzi okklüziya

 • Page 122:

  Ədəbiyyat: Хеннинг Вул

 • Page 124:

  556) Hazırlanan diş - çənə pro

 • Page 126:

  564) Bügel və kombinəedilmiş pr

 • Page 128:

  Ədəbiyyat: Хеннинг Вул

 • Page 130:

  A) 4.5

 • Page 132:

  E) Dörd diş yerinə 1 implant

 • Page 134:

  594) Diş rənginin təyinində bey

 • Page 136:

  D) Şəffaflıq

 • Page 138:

  B) Funksioqraf

 • Page 140:

  Ədəbiyyat: Р.Е.МакДонал

 • Page 142:

  628) Çənələrin ölçü anomaliy

 • Page 144:

  C) Makrodetiya

 • Page 146:

  C) 2 D) 5

 • Page 148:

  655) Mina qatının sistem hipoplaz

 • Page 150:

  C) Hər biri

 • Page 152:

  B) Daha çox pasientlərdə anestez

 • Page 154:

  D) Sümüküstü inyeksiya

 • Page 156:

  D) Alveolyar çıxıntının sümü

 • Page 158:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 160:

  A) I və II

 • Page 162:

  B) 3-cü

 • Page 164:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 166:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 168:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 170:

  D) Alveolyar çıxıntıların seli

 • Page 172:

  B) Sümük yaranın irinləməsi

 • Page 174:

  D) 24 saat

 • Page 176:

  784) Çənələrin sınıqlarında

 • Page 178:

  A) Adams üsulu

 • Page 180:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 182:

  E) Epidermisin bütün layları

 • Page 184:

  820) Nəfəsalma yolların hissəvi

 • Page 186:

  A) Nəfəsalma qurğunun yeridilmə

 • Page 188:

  D) Stenonov axacağı

 • Page 190:

  847) Kəskin sialoadenitin inkişaf

 • Page 192:

  857) Ağız suyu vəzilərinin xron

 • Page 194:

  D) Bütün sıraların axacaqların

 • Page 196:

  876) Vartanov axacağında konkreme

 • Page 198:

  C) Qat-qat yaranın hər tərəfini

 • Page 200:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 202:

  D) Göz yuvasının sərhədləri

 • Page 204:

  D) Almacıq sümüyünün alın ç

 • Page 206:

  D) Bizvari çıxıntı

 • Page 208:

  C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

 • Page 210:

  B) Dilaltı sümük

 • Page 212:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 214:

  A) Sualı göbələklər

 • Page 216:

  D) Dəyişiklər yoxdur

 • Page 218:

  973) Naqili anesteziya zamanı hans

 • Page 220:

  982) Perikoronit nədir?

 • Page 3: C) 8-10 yaşadək
 • Page 5: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 7: 28) Dişlərin kariesi zamanı aşa
 • Page 9: A) Əvvəl аzalıb, sоnrаdаn а
 • Page 11: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 13: E) Qaranlıqda, diş səthi qurudul
 • Page 15: B) Beş
 • Page 17: 75) Pulpanın əsas funksiyası han
 • Page 19: 84) Xroniki proliferativ pulpit zam
 • Page 21: A) Hidrogen peroksid
 • Page 23: 102) Lateral kondensasiya üsulu il
 • Page 25: B) Perkussiya
 • Page 27: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 29: A) Kanalın nəmləndirilməsi
 • Page 31: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 33: 147) Kök kanalını doldurmaq üç
 • Page 35: 156) İntakt parodontda parodontal
 • Page 37: 166) Kataral gingivit nə ilə diff
 • Page 39: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 41: Ədəbiyyat: Боровский В.
 • Page 43: 193) Yüngül dərəcəli parodonti
 • Page 45: D) 2% E) 0,01%
 • Page 47: 212) Parodontitin əsas klinik əla
 • Page 49: 221) Parodont xəstəliklərinin in
 • Page 51: A) 1/2
 • Page 53:

  E) Parodontoz

 • Page 55:

  B) Parodontal kista üçün

 • Page 57:

  E) Ətraf toxumalardan dəqiq hüdu

 • Page 59:

  267) Şüa terapiyasından əvvəl

 • Page 61:

  Ədəbiyyat: Боровский В.

 • Page 63:

  A) Çənəaltı limfadenit

 • Page 65:

  E) Nevralgik ağrılar

 • Page 67:

  C) Qırmızı yastı dəmrovla

 • Page 69:

  B) Candida tipli göbələyin inki

 • Page 71:

  Ədəbiyyat: Боровский В.

 • Page 73:

  C) Layel sindromu

 • Page 75:

  344) Qırmızı yastı dəmrov hans

 • Page 77:

  E) Qiymətli metalların xəlitəl

 • Page 79:

  363) Epiteldə hansı patoloji pros

 • Page 81:

  D) Melkerson-Rozental sindromu

 • Page 83:

  A) Hamar çapıq

 • Page 85:

  392) Qıcıqlandırıcı qidanın q

 • Page 87:

  Ədəbiyyat: Боровский В.

 • Page 89:

  B) Siqaret çəkmək

 • Page 91:

  421) Dodağın qırmızı haşiyəs

 • Page 93:

  D) Ekssudativ-hiperemik

 • Page 95:

  B) İmmun sistemin antitel hazırla

 • Page 97:

  B) Yaranı 5%-li yod məhlulu ilə

 • Page 99:

  B) Çöl - şpatı

 • Page 101:

  A) İşıqla bərkliyən kompozit

 • Page 103:

  B) Çeynəmə əzələlərinin para

 • Page 105:

  D) 0.3 - 0.5 mm

 • Page 107:

  Ədəbiyyat: Бернар Туат

 • Page 109:

  497) Vinir hazırlamaq üçün hans

 • Page 111:

  A) Diş strukturunun (teksturanın)

 • Page 113:

  513) Dişsiz üst çənənin Şrede

 • Page 115:

  Ədəbiyyat: А.П. Воронов

 • Page 117:

  D) 5 - 6 mm

 • Page 119:

  A) 60 B) 35

 • Page 121:

  Ədəbiyyat: А.П. Воронов

 • Page 123:

  Ədəbiyyat: Хеннинг Вул

 • Page 125:

  560) Çənələrin qarşılıqlı f

 • Page 127:

  Ədəbiyyat: Хеннинг Вул

 • Page 129:

  Ədəbiyyat: Джон А.Хобке

 • Page 131:

  Ədəbiyyat: Джон А.Хобке

 • Page 133:

  C) 3 mkm

 • Page 135:

  Ədəbiyyat: Бернар Туат

 • Page 137:

  B) Fosforessent

 • Page 139:

  614) Frenkel aparatı hansı növ t

 • Page 141:

  D) Altıncı dişlərin distalizasi

 • Page 143:

  E) Sanders aparatı

 • Page 145:

  Ədəbiyyat: Трезубов В.Н

 • Page 147:

  Ədəbiyyat: Р.Е.МакДонал

 • Page 149:

  Ədəbiyyat: Персин Л.С. "

 • Page 151:

  C) Antiqistamin farmakoloji birlə

 • Page 153:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 155:

  687) Noradrenalin təsiri nəticəs

 • Page 157:

  696) İnqalasion narkoz üçün ist

 • Page 159:

  B) Trankvilizatorlar

 • Page 161:

  715) İnfraorbital anesteziyada üs

 • Page 163:

  724) Torusal anesteziya zamanı han

 • Page 165:

  B) Qılçıqlı dəlikdə

 • Page 167:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 169:

  752) Əməliyyat sonrası vaxta int

 • Page 171:

  761) Üst çənənin sınması For

 • Page 173:

  Ədəbiyyat: Робустова Т.

 • Page 175:

  B) Çapığın formalaşma zamanı

 • Page 177:

  C) Zbarj aparatı

 • Page 179:

  798) Alt çənə sınığında diş

 • Page 181:

  807) I dərəcəli yanıqda hansı

 • Page 183:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 185:

  A) Traxeostomanın qoyulması

 • Page 187:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 189:

  A) Hipertonik xəstəliyi

 • Page 191:

  852) Ağız suyunu nə zəifləşdi

 • Page 193:

  862) Parenximatoz sialoadenitin kə

 • Page 195:

  C) Vəzin cüzi bərkiməsi ilə

 • Page 197:

  E) Ximioterapiya

 • Page 199:

  890) Retension kistaların çıxar

 • Page 201:

  A) Almacıq-gicgah tikişi

 • Page 203:

  908) Gicgah-altı çuxurun daxili s

 • Page 205:

  917) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahi

 • Page 207:

  926) Qanadvari-çənə sahəsinin d

 • Page 209:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 211:

  E) Almacıq

 • Page 213:

  952) Üz nahiyyəsinin aşağı his

 • Page 215:

  B) Almacıq-altı nahiyyəsi

 • Page 217:

  Ədəbiyyat: Тимофеев А.А

 • Page 219:

  E) Liqnokain, ksilokain, ksilosetin

Iindustry report

Iindustry report

DENTAL TRIBUNE

DENTAL TRIBUNE

Kısa Kısa

Kısa Kısa

© 2006-2014 by i-Magazine AG