Standaard verpleegplan delier - UMC Utrecht

Nederlands
umcutrecht.nl - 196 other Mags
Standaard verpleegplan delier - UMC Utrecht
|
10 Pages
|
13
|
0 Views
|
Standaard verpleegplan delier - UMC Utrecht Inappropriate

Standaard verpleegplan delier - UMC

Verpleegkundige richtlijn Acuut optredende verwardheid / delier Definitie Acuut optredende verwardheid/ delier is - een bewustzijnsstoornis (vermin- derde helderheid besef omge- ving) met verminderde aandacht gecombineerd met - een verandering in cognitieve functie (zoals geheugenstoornis, desoriëntatie) of een waarnemingsstoornis (misvatting, hallucinatie, illusionaire vervalsing) Deze verstoringen ontstaan in een korte tijd (uren tot dagen) en kunnen sterk in ernst wisselen gedurende de dag. Verstoringen van het slaappatroon, de psychomotore activiteit en de emotie gaan vaak samen met acuut optredende verwardheid/delier. Een acuut optredende verwardheid/delier wordt veroorzaakt door de directe fysiologische gevolgen van een algemene medische aandoening (DSM-IV, APA 1999, van der Mast en Slaets 1999). Bij wie en wanneer kan acuut optredende verwardheid/delier optreden Over het algemeen is er geen sprake van één oorzaak maar van een combinatie van etiologie en beïnvloedende factoren die bepaalt waarom juist deze patiënt onder deze omstandigheden organischcerebraal uit evenwicht raakt, zich uitend in acuut optredende verwardheid/delier. Etiologie (dsm-iv) (oorzaken) 1 een somatische aandoening - stoornis in het centrale zenuw stelsel: bijvoorbeeld hoofdtraumata - metabole stoornis: bijvoorbeeld lever- en/of nierinsufficiëntie, hypoxie, hypoglycaemie, electrolytenstoornissen, uitdroging, slechte voedingstoestand en deficiënties (vitamines) - cardio pulmonaire stoornis: bijv. een myocard infarct, chronisch hartfalen, shock, respiratoire insufficiëntie - systhemische ziekte: bijv. infecties, nieuwvormingen, ernstig trauma, temperatuur deregulaties, postoperatieve conditie 2 intoxicatie met of onttrekking van middelen - drugs of alcoholmisbruik - medicatie - vergif 3 multiple oorzaken Er zijn meerdere oorzaken gelijktijdig aanwezig, dit zie je vaak bij ernstig zieke patiënten (IC) en ouderen. 4 niet gespecificeerd Soms is er duidelijk sprake van een delirium maar kan er niet duidelijk een oorzaak worden aangewezen. Beïnvloedende (predisponerende) factoren Een meer dan gemiddeld risico is aanwezig bij patiënten met: - een leeftijd van 70 jaar of hoger - cerebrale beschadiging door welke oorzaak dan ook in de voorgeschieden - gebruik/misbruik van alcohol, drugs of medicamenten in de voorgeschiedenis - delieren in de voorgeschiedenis - dementie, b.v. ziekte van Alzheimer, parkinson-dementiecomplex - reeds bestaande of vroegere psychiatrische stoornissen zoals psychosen en depressies - zelfverwaarlozing - ernstige visus- en / of gehoorstoornissen Beïnvloedende (luxerende) factoren Factoren die kunnen bijdragen aan acuut optredende verwardheid: - bedrust - afhankelijkheid - urine retentie of obstipatie - stoornissen in slaap/waakritme - wanneer drie of meer nieuwe medicijnen worden voorgeschreven - te weinig prikkelingen van de zintuigen (sensore deprivatie) of juist overprikkeling (overbelasting) van de zintuigen - stress rond de ziekenhuisopname, de ernst van de ziekte of operatie, angst, heftige emoties - hevige pijn

sCan engels.indd - UMC Utrecht

sCan engels.indd - UMC Utrecht

Non-Hodgkin lymfomen - UMC Utrecht

Non-Hodgkin lymfomen - UMC Utrecht

Druppelen en balloneren.pdf - UMC Utrecht

Druppelen en balloneren.pdf - UMC Utrecht

Nerve identification and prevention of intraneural injection - Igitur ...

Nerve identification and prevention of intraneural injection - Igitur ...

PDF - BioMed Central

PDF - BioMed Central

Uniek 2 van 2009 - UMC Utrecht

Uniek 2 van 2009 - UMC Utrecht

pneumococcal disease: forgotten killer of children - UMC Utrecht

pneumococcal disease: forgotten killer of children - UMC Utrecht

Verzoek om aanvulling medische gegevens - UMC Utrecht

Verzoek om aanvulling medische gegevens - UMC Utrecht

maagband - UMC Utrecht

maagband - UMC Utrecht

Practice - UMC Utrecht

Practice - UMC Utrecht

Scan 4, augustus 2004 - UMC Utrecht

Scan 4, augustus 2004 - UMC Utrecht

here - European Commission - Europa

here - European Commission - Europa

Presentatie Schakeljaar SUMMA - UMC Utrecht

Presentatie Schakeljaar SUMMA - UMC Utrecht

Rudolf Magnus Bulletin 29 February 2007 - UMC Utrecht

Rudolf Magnus Bulletin 29 February 2007 - UMC Utrecht

Eerste tijd na SCT - UMC Utrecht

Eerste tijd na SCT - UMC Utrecht

PDF - New England Journal of Medicine

PDF - New England Journal of Medicine

Calamiteitenhospitaal - UMC Utrecht

Calamiteitenhospitaal - UMC Utrecht

System-based risk analysis in healthcare

System-based risk analysis in healthcare

Breast Cancer — What lies beneath - UMC Utrecht

Breast Cancer — What lies beneath - UMC Utrecht

Folder: Als kanker meer is dan je aankunt - UMC St Radboud

Folder: Als kanker meer is dan je aankunt - UMC St Radboud

Totale Scan 6, december 2005 - UMC Utrecht

Totale Scan 6, december 2005 - UMC Utrecht

Uitzuigen bovenste luchtwegen bij kinderen tot 12 ... - UMC Utrecht

Uitzuigen bovenste luchtwegen bij kinderen tot 12 ... - UMC Utrecht

Borstkanker - Repository - KWF Kankerbestrijding

Borstkanker - Repository - KWF Kankerbestrijding

Article Catchpole non tech training OK - UMC Utrecht

Article Catchpole non tech training OK - UMC Utrecht

Why research in STZ hospitals? - UMC Utrecht

Why research in STZ hospitals? - UMC Utrecht

Informatiebrief verandering verstrekking tnf-a ... - UMC Utrecht

Informatiebrief verandering verstrekking tnf-a ... - UMC Utrecht

Scan 4, augustus 2002 - UMC Utrecht

Scan 4, augustus 2002 - UMC Utrecht

Het keuzeonderwijs in Master jaar 1 & 2 - UMC Utrecht

Het keuzeonderwijs in Master jaar 1 & 2 - UMC Utrecht

'EDIATRICS® - UMC Utrecht

'EDIATRICS® - UMC Utrecht

Brochure Spieren voor Spieren kindercentrum

Brochure Spieren voor Spieren kindercentrum

© 2006-2014 by i-Magazine AG