Mori - 1966 - Sardegna

geonerd

Mori - 1966 - Sardegna

T a b e lla X I I I . — C o m p o s i z i o n e p e r c e n t u a l e d e l l a s u p e r f i c i e a g r o f o r e s t a l e e s u a e v o l u z i o n e .

T ipo d i u t i l i z z a z i o n e

Sardegna Provincia di Sassari Provincia di Nuoro Provincia di Cagliari

192g 1953 1962 1929 1953 1962 1929 1953 1962 1929 1953 1962

S e m i n a t i v i ........................................ 25.3 30.7 33.0 20 ,1 26,8 36,2 16,6 i6,S 16 ,4 36,6 45.3 43.9

C oltivazion i spec, legnose . 2,8 3.5 4.4 2.5 3.0 3.4 2 ,1 2,8 3.6 3.4 4.5 5.7

Prati e p a s c o l i ............................. 49.0 45.1 4 1.6 52.4 47.5 37.4 60,4 60,1 59 .1 37.2 3 1.0 3 1 .0

B o s c h i.................................................... 5.2 13 .0 14,0 3.7 12 ,2 12,5 7.9 13 .2 14 .5 4.3 13 .8 14 .7

Incolti p r o d u t t iv i....................... 17 .7 7.7 7.0 2 1,3 10,5 10,6 13 .0 7.4 6.4 18 ,5 5.4 4.6

vi -iw'H l‘

.Í.'» I

о

хз

>-$

3

о P

P

>

OQ

i-t c

3

O O < <

43 fî>O

P O

tp

P

>-{

cr

P

3 ’

?

p"

Q - D -

o

Ê .

43 O

3 OOo

O

i=r ^ ^

'S

H

Pc r

ro

pT

СГ

P

X

t—t

<

Ö

ф. vO vO

«-ПФ O Ы-vJ to

U)

ON ON Ф

Ф

OJ Ф 00

J *vj O

O Ф Ф

O

O ON W

>-* Ф I ^

•vJ Or

Ы ON - b

Ф OO O n

От CO

ON

U) Ф 0 0

NO ¿ 0 c n b o Ф 0 0

c n C n ON M w vO

nO b-( c o ON ON

IO

M w ON to Ф Ф

ON ON 0 NO

0 U ) NO NO to ON

NO 0 0 b Ój b NO

0 0 0 0 M ON 0 c o

ON 0 0 ON Cn Í0

'

T )

S

3

O

>

r

HH

4j

ÏP

O

Ö

O

H

H

Ф

Or oi

O

O O r

00 O

ON C j

O Ф

C>> -sJ

Ю Ю

CO CO vO

to

en Ф sO 00

ON O n Ф nO

ON ON ON nO

1 1

Cn

1 r

W

'

0 0

JO

h J

ON

0

*

More magazines by this user