YEDION BINA PRINT - FULL

yarinraban

בית המדרש ברמת אפעל

תכנית הקורסים החדשה

לשנת הלימודים תשע״ז — 2016 017 2


בקרוב!‏

בית מדרש צעיר

בישיבה החילונית בתל אביב

הפתיחה בנובמבר

תכנית הלימודים

תפורסם בהקדם

2 בינ״ה בינ״ה ידיעון ידיעון קורסים קורסים


תלמידים ותלמידות יקרים

אנו שמחים להזמין כל אחד ואחת מכם - לקחת חלק בחווית הלימוד

הבית מדרשי של בינ"ה התנועה ליהדות חברתית.‏

כמידי שנה,‏ אנו מביאים לכם מגוון שיעורים המבקשים להתבונן

על היהדות,‏ ועל החברה הישראלית ותרבותה,‏ מנקודת מבט

חדשנית וייחודית.‏

בואו להיות חלק מקהילת בינ"ה וללמוד עם מיטב המורות והמורים

שלנו,‏ לקיים עימם שיח משמעותי ולקחת חלק בחגיגת ההתחדשות

היהודית.‏

בברכת שנת לימודים פורייה ומבורכת,‏

צוות בית המדרש

טיבו של בית המדרש שהוא פתוח ללימוד מעמיק של המקורות

ומעניק מפתחות לקריאה מתחדשת ויצירתית.‏ בית המדרש הוא מקום

בו ‏"רואים את הקולות"‏ כשחייהם של המורה והתלמיד משתקפים

בעולמות הנלמדים ומשקפים אותם בהיזון חוזר.‏

בית מדרש הוא מקום ה"דורש"‏ מן המקורות ומן המסורות תשובות

והתייחסויות לבעיות ההווה והעתיד.‏ בית המדרש הוא מקומו של

המסורתי והחדש מתוך נאמנות,‏ גמישות ואחריות חברתית.‏

שלכם,‏

דב אלבוים

בינ״ה 3

בית המדרש ברמת אפעל


סיפור הסיפורים - העולם של

ה'אדרא-רבא'‏ / שנה ב'‏

דב אלבוים

21:30-19:45

– 929 קוראים תנ"ך יחד

הרב ד"ר בני לאו ונויה

שגיב ‏)לסירוגין(‏

19:00-17:30

כאייל תערוג - מסע אל

התפילה הקבלית / שנה ב'‏

דב אלבוים

19:15-17:30

ד"ר שוש שפירא

12:30-11:00

סמסטר ב'‏

לאן נעלמה התרבות היהודית

ערבית?‏

ד"ר הדס שבת נדיר

13:00-11:30

פרופ'‏ חיים באר

תמונות מחיי

נישואין

סמסטר א'‏ 12:45-11:15

איוב

מחפש

משמעות

סמסטר ב'‏

ירמיהו

האיש

והנביא

ליאור טל

11:00-9:30

סמסטר א'‏

על פלורליזם,‏

מחלוקת

ודיאלוג

ביהדות

ובפילוסופיה

סמסטר ב'‏

ביאליק

שלא הכרתם

– נאומים,‏

מכתבים

ומאמרים

המקום מגשש

בזמן

מוקי צור

11:00-9:30

שבעים הסיפורים

המסופרים ביותר

בתלמוד / שנה ב׳

ארי אלון

11:00-9:00

ו

ה

ד

ג

נשים שהשפיעו על

התרבות הישראלית

מרצות מתחלפות

20:30-19:00

ב

מְחַל ‏ְנִים תנ"ך

ל-‏‎929‎ חלונות

של אגדה ושירה

ארי אלון

20:30-17:30

א

4 בינ״ה בינ״ה ידיעון קורסים


-

קורס

קיץ

-

5 מפגשים | ימי רביעי | 19:00-17:30

תאריכים:‏ 7.9 ,17.8 ,10.8 ,3.8 ,20.7

מחיר:‏ ₪ 480

– 929 קוראים

תנ"ך יחד

במסגרת המיזם

הארצי לקריאת פרק

יומי בתנ"ך

ה ר ב ד " ר ב נ י ל א ו

ו נ ו י ה ש ג י ב

( ל ס י ר ו ג י ן )

בואו לקרוא איתנו בתנ"ך ולהיות חלק ממסע 929

תנ"ך ביחד!‏

די לקיפוח של ירמיהו!‏ הנביא ירמיהו,‏ דחוי,‏ מנודה,‏

שנוא,‏ אך כבול לתפקידו עוד טרם לידתו.‏ והנבואה-‏

‏"כאש בוערת עצור בעצמותיו".‏

בימים של טרום חורבן,‏ שאף אחד לא מאמין

שירושלים יכולה להישרף,‏ הוא מסתובב בעיר,‏

מתחנן לתיקון ולשינוי חברתי.‏

מי ישמע לו אם לא אנחנו?‏

מוזמנים להצטרף תלמידים חדשים וותיקים.‏

בינ״ה 5

בית המדרש ברמת אפעל


-

קורס

שנתי

-

30 מפגשים | ימי ראשון | 20:30-17:30

מפגש ראשון:‏ | 6.11.16 מחיר:‏ ₪ 2,200

מחלנים תנ"ך

ל-‏‎929‎ חלונות

של אגדה ושירה

החורבן השלישי,‏

חצי הנחמה והחצי

המנשה

ארי אלון

מסע לעתיד בעקבות ירמיהו,‏ יחזקאל,‏

ישעיהו השני,‏ ישוע,‏ רבי עקיבא,‏ בר יוחאי,‏

מוחמד,‏ ועוד אינספור נביאי ‏"זכור!"‏ זכרים.‏

החורבן השלישי

מיום שחרב בית ראשון,‏ החלו להתנבא

על בניין בית שני,‏ ועוד לפני שנבנה היו

שהתנבאו על חורבנו,‏ ועוד לפני שחרב

התנבאו על בניין הבית השלישי.‏ בין אם

נבנה הבית השלישי ובין אם לא – רבים

הם המתנבאים הן על בניינו והן על חורבנו.‏

נבואות אלו הן צרת רבים שחצי נחמה

בצידה.‏

6 בינ״ה ידיעון קורסים


חצי הנחמה

נביאי החורבן הראשון כגון ירמיהו

ויחזקאל הקדישו מעט פרקי

נחמה וליטוף.‏ נביאי החורבן השני

והשלישי הם נביאי שלוש הבריתות

החדשות – הנוצרית,‏ היהודית ‏)תלמוד

ומדרשים(‏ והמוסלמית ‏)קוראן(.‏

החצי המנשה

נביאי שלושת החורבנים הם זכרים בעלי

זכרון אובססיבי התובעים ‏"זכור"‏ מוחלט

בשמו של אל הזכרון הזכרי המזדכר.‏

בכל מפגש יוקדש זמן להכרת ‏"חצי

המנשה"‏ השוכן בנו לצידו של ה"חצי

המזכיר".‏ נלמד כיצד לנשות ככל האפשר

את אלוהי החורבן הזוכר והזועם שבתוכנו

כדי להפוך אותו להרבה יותר נשי.‏

בינ״ה 7

בית המדרש ברמת אפעל


-

קורס

שנתי

-

30 מפגשים | ימי שלישי | 19:00-17:30

מפגש ראשון:‏ | 8.11.16 מחיר:‏ ₪ 2,040

– 929 קוראים

תנ"ך יחד

במסגרת המיזם

הארצי לקריאת פרק

יומי בתנ"ך

בואו לקרוא איתנו בתנ"ך ולהיות חלק ממסע 929

תנ"ך ביחד!‏ צפויה לנו שנה מסעירה.‏

בחציה הראשון - מפגשים חטופים עם יחזקאל

ותרי עשר הנביאים,‏ ובחציה השני - תהילים.‏

צלילה למעמקי הנפש,‏ ונסיקה למרומי המזמורים.‏

ה ר ב ד " ר ב נ י ל א ו

ו נ ו י ה ש ג י ב ( ל ס י ר ו ג י ן )

מוזמנים להצטרף תלמידים חדשים וותיקים.‏

8 בינ״ה ידיעון קורסים


-

קורס

קיץ

-

30 מפגשים | ימי שני | 20:30-19:00

מפגש ראשון:‏ | 7.11.16 מחיר:‏ ₪ 1,480

נשים

שהשפיעו

על התרבות

הישראלית

מ ר צ ו ת מ ת ח ל פ ו ת

במפגשים השונים ננסה לבחון האם היתה לנשים

השפעה ייחודית על התרבות הישראלית.‏ נדון

בשאלה האם יוצרות נשים הן חלק מהקנון

הישראלי ומה חלקן היחסי בו.‏ נברר האם ומה

השתנה מימי ראשית הציונות ועד ימינו.‏ ‏"נפגוש"‏

את הנשים שיצרו במגוון תחומים בהם:‏ הלכה,‏

הנהגה,‏ ספרות,‏ קולנוע והגות.‏

הנשים שהשפיעו והשמיעו את קולן בתקופות

שונות בהיסטוריה היהודית ועל פני מרחבים

גאוגרפיים.‏ לא כולן ידועות ומוכרות,‏ את חלקן

נחשוף ואת חלקן נגלה מחדש.‏

בין המרצות:‏ ד"ר הדס שבת-נדיר,‏ גלית רויכמן,‏

נויה שגיב ועוד רבות.‏

בינ״ה 9

בית המדרש ברמת אפעל


-

קורס

שנתי

-

30 מפגשים | ימי שלישי | 12:30-11:00

מפגש ראשון:‏ | 8.11.16 מחיר:‏ 1,480

ד"ר שוש שפירא

סממטר א:‏

איוב מחפש

משמעות

קריאה חדשה

בפרקי ‏"מענה

אלוהים מן הסערה"‏

האמנם אין תשובה לשאלת ‏"מענה אלוהים מן

הסערה"?‏ האם אכן נסתרות דרכי האל,‏ וקצרה

בינת אנוש?‏ או שמא איוב התם והישר הוא נמען

להתערבות בין אלוהים והשטן?‏

העיון בקורס יכוון למצוא בפרקים אלה אכן תשובות

הן ברובד התיאולוגי והמוסרי וכן בעיצוב חדש של

מיקומו של האדם בתוך העולם והן בהבנה חדשה

של מקומו כלפי האל.‏

באמצעות קריאה צמודה נצא למסע מאתגר

בביוגרפיה האלוהית מן המפגש עם השטן בשמים

‏)בהתחלה(‏ אל התגלותו למפגש עם האדם ‏)בסיום(.‏

10 בינ״ה ידיעון קורסים


סממטר ב:‏

ירמיהו

האיש והנביא

‏"אין ספק שהנביא הגדול ביותר שקם לנו בימי

המלוכה,‏ לפני חורבן ירושלים,‏ וגם האומלל והשנוא

ביותר,‏ ועז הרוח ביותר,‏ היה ירמיהו..."‏ ‏)ד'‏ בן גוריון(.‏

ירמיהו של בן גוריון חרג מן האתוס הציוני ומנהיגיו

שבמקרה הטוב התעלמו ממנו כי ראו בו נביא חורבן

ואיש הקינות של החורבן והגלות,‏ או שלחלופין ראו

בו בוגד ‏"איש רך,‏ בעל נפש נכנעת".‏

ירמיהו האיש,‏ מבקש לברוח מן הקול הקורא כיונה,‏

דבק באהבה בנישואי ברית הנעורים כהושע,‏ וקורא

תיגר על אלוהיו בתביעה למשפט כאיוב.‏ ירמיהו

הנביא חווה את אחת התקופות הסוערות בתולדות

ישראל ומאתגר את בני דורו באופן מאד שנוי

במחלוקת,‏ עד היום.‏

בינ״ה 11

בית המדרש ברמת אפעל


-

קורס

שנתי

-

30 מפגשים | ימי רביעי 19:15-17:30

מפגש ראשון:‏ | 8.11.16 מחיר:‏ ₪ 2,200

כאייל תערוג

מסע אל התפילה

הקבלית

דב אלבוים

שנה שנייה – תפילת שמונה עשרה / תפילת השבת

התפילה היא הצומת הפנימית ביותר של התרבות

היהודית.‏ התפילה מכילה בתוכה את האמת העמוקה

ביותר של התרבות ומנסחת בצורה תמציתית ומדויקת

את הלב הפועם שלה.‏ במהלך השנה,‏ נכיר את סידור

התפילה היהודי על הרבדים השונים שלו,‏ עם דגש

מיוחד על דרכה היחודית של הקבלה בעולם התפילה,‏

המזמינה למסע של תיקון בכל העולמות.‏

בין השאר,‏ נעסוק בסודות השבח וההודיה,‏ הבקשה

והחיבור,‏ השהיה וההפרדות.‏ הלימוד ילווה בקריאה

משמעותית של מקורות בספר הזוהר,‏ אך נכיר גם

רבדים נוספים בעולמם של חז"ל ומקורות קבליים

נוספים.‏

השיעור מותאם לרמת תלמידים מתקדמים.‏

12 בינ״ה ידיעון קורסים


-

קורס

שנתי

-

30 מפגשים | ימי רביעי | 21:30-19:45

מפגש ראשון:‏ | 8.11.16 מחיר:‏ ₪ 2,200

סיפור

הסיפורים

העולם של

ה'אדרא-רבא'‏

ד ב א ל ב ו י ם

שנה שנייה – תיקוני זעיר-אנפין

ה'אדרא רבא'‏ ‏)הכינוס הגדול(‏ הוא הטקסט הפנימי

ביותר של ספרות הזוהר ואחד מהמורכבים ביותר

שבהם.‏ האדרא רבא מכילה בתוכה גם את סודות

האלוהות הכמוסים וקשריו עם האדם,‏ ובעת ובעונה

אחת מספרת סיפור גדול – סיפור הסיפורים של ספר

הזוהר.‏

במהלך השנה נמשיך לעקוב אחר התהליך המכונן של

ה'אדרא רבא',‏ באמצעות קריאה על הסדר ובליווי של

ספרות מחקר ופרשנות.‏

השיעור מותאם לרמת תלמידים מתקדמים.‏

בינ״ה 13

בית המדרש ברמת אפעל


-

קורס

שנתי

-

30 מפגשים | ימי רביעי | 11:00-9:30

מפגש ראשון:‏ | 9.11.16 מחיר:‏ 1,480

ליאור טל

סממטר א:‏

על פלורליזם,‏

מחלוקת

ודיאלוג

ביהדות

ובפילוסופיה

מסע בין סוגיות תלמודיות לבין נבכי הפילוסופיה

הדיאלוגית,‏ מעולמם של הלל ושמאי ועד לקירקגור

ובובר,‏ ממחלוקת לשם שמיים ועד הפוליטיקה

הישראלית,‏ מרבי יהושע ורבי אליעזר ועד ג'ון

סטיוארט מיל והפוסט מודרניזם.‏

בקורס נבחן מושגי מפתח כמו פלורליזם,‏ סובלנות,‏

רב תרבותיות,‏ מחלוקת,‏ דיאלוג ועוד.‏

14 בינ״ה ידיעון קורסים


סממטר ב:‏

ביאליק

שלא הכרתם

נאומים,‏ מכתבים

ומאמרים

עיון במשנתו של המשורר הלאומי שהיה הרבה

מעבר למשורר.‏ נבחן את יחסו של ביאליק לסוגיות

רבות ביהדות,‏ בתרבות העברית,‏ בשאלות של

משמעות החיים ועוד כפי שעולה מנאומיו,‏ מכתביו

ומאמריו.‏ בחיבור לסמסטר הקודם נעקוב גם אחרי

מחלוקות מרכזיות של ביאליק עם בני תקופתו

ובייחוד עם י.‏ ח.‏ ברנר.‏

בינ״ה 15

בית המדרש ברמת אפעל


-

סמסטר

ב׳

-

לאן נעלמה

התרבות

היהודית

ערבית?‏

היהודי ערבי,‏

אוריינטליזם

ומרחב השיח

ד " ר ה ד ס ש ב ת נ ד י ר

8 מפגשים | אחת לשבועיים | ימי רביעי

| 13:00-11:30 מפגש ראשון:‏ | 1.3.17 מחיר:‏ ₪ 540

בקורס נעסוק בהגדרת הזהות ‏"יהודית-ערבית"‏

ונבקש להצביע על ההמשכיות והקטיעה שבין

התרבות היהודית-ערבית לבין השיח והספרות

המזרחית החדשה בישראל.‏ בקורס נבקש להגדיר

מחדש את התיאוריה העוסקת בקטגורית הזהות

יהודית-ערבית המודרנית ונדון במושגים כמו:‏ תרבות

לבנטינית ‏)ז'קלין כהנוב(,‏ מסורת ‏)מאיר בוזגלו(.‏

נבחן מחדש את הקטגוריה היהודית-ערבית מבחינה

סוציולוגית ובליווי של יצירות ספרות נבחרות:‏ דוד

בוזגלו,‏ סמיר נקאש,‏ ארז ביטון,‏ אמירה הס,‏ חביבה

פדיה ואלמוג בהר.‏

את הקורס נסיים בסיור בן מספר ימים במרוקו

במהלך יוני – 2017 מועדים ועלויות יפורסמו בהמשך.‏

16 בינ״ה ידיעון קורסים


-

קורס

שנתי

-

30 מפגשים | אחת לשבוע | ימי שישי | 11:00-9:00

מפגש ראשון:‏ | 11.11.16 מחיר:‏ ₪ 1,740

שבעים

הסיפורים

המסופרים

ביותר בתלמוד

מסע אל עולמם

היצרי והרוחני של

סופרים גדולים

ואנונימיים

בכל אחד משלושים המפגשים שלפנינו נצא למסע

בעקבות 2-3 ספורים קצרים.‏ מסע זה יחשוף בפנינו

את עולמם היצרי והרוחני של חבורת המספרים

האנונימיים ‏)סתמאים(‏ המסתתרת מאחורי כל

הספורים והאגדות שנלמד.‏

הקורס מיועד לשתי קבוצות עיקריות:‏ לכאלו שלא

פגשו תלמוד מימיהם,‏ ולכאלו שמכירים את התלמוד

ומעוניינים להתמודד עם גישה אחרת לחלוטין.‏

גם לאלו וגם לאלו מומלץ מאד להיפטר ממטען עודף

ומדעות קדומות.‏ אין צורך להדק חגורות...‏

ארי אלון

בינ״ה 17

בית המדרש ברמת אפעל


תמונות

מחיי

נישואין

פרופ׳ חיים באר

10 מפגשים | אחת לשבועיים | ימי שישי

| 12:45-11:15 מפגש ראשון:‏ | 11.11.16 מחיר:‏ ₪ 870

מערכת היחסים בין בני זוג שראשיתם,‏ על פי רוב,‏

בהתאהבות ובתשוקה המבקשות מיסוד וקביעות.‏

המשכה...‏ פעמים באהבה ובחברות נאמנה

ופעמים בהתנפצות ובשבר,‏ העסיקה מאז ומעולם

את ‏"האדם המספר".‏

בסדרת המפגשים יעסוק הסופר חיים באר,‏ פרופסור

לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בשורה של

יצירות מופת העוסקות בסוגיה אנושית זו.‏

18 בינ״ה ידיעון קורסים


חברותא בשישי

מ ו ר ה ו מ נ ח ה : א ו ר י ע ו פ ר ן

| 12:30-09:00 מחיר:‏ ₪ 870

בית שלום עליכם | רח'‏ ברקוביץ | 4 ת״א

בבית המדרש של יום שישי נלמד השנה

בחברותות את מסכת ראש השנה.‏

ליצירת קשר:‏

מסע למקורות

החסידות

ד ב א ל ב ו י ם

‏*פרטים בקרוב*‏

סדרה בת 3 מפגשי לימוד וביקור בן 5

ימים בעיירות מזרח אירופה.‏

בעקבות גדולי תורת החסידות והוגיה

המרכזיים:‏ הבעל שם טוב,‏ המגיד

ממזריץ',‏ ר'‏ נחמן מברסלב,‏ ר'‏ נתן

מנמירוב,‏ ר'‏ אלימלך מליז'נסק ועוד.‏

הטיול ילווה על ידי מדריכ/ת טיולים.‏

במהלך הסיור ישולבו מספר מפגשי

לימוד במקורות החסידות ע"י דב אלבוים.‏

יונה –

yona@arzi.co.il | 052-2649775

דפנה –

daphna@metargo.com | 054-4769264

בינ״ה 19

בית המדרש ברמת אפעל


-

קורס

שנתי

-

המקום מגשש בזמן

מ ו ק י צ ו ר

י ר ו ש ל י ם ב י ן ח ו מ ו ת ו פ ר י צ ת ן

3 סדרות העוסקות במקומות שונים

שהזמן טלטל בהם לאורך של שנים

והביא אליהם אנשים ורעיונות

שהשפיעו מעבר למקום ולזמן.‏

כל סדרה בת 3 מפגשי לימוד וסיור

מפגשים:‏ ימי ה'‏ 11:00-9:30

סיורים:‏ ימי ו'‏ 15:00-8:00*

הישוב הישן מחפש לאן.‏

לפני ואחרי בואה של הרוח הגדולה,‏

רוח הפרצים המכריזה על היישוב החדש.‏

סיור:‏

‏"בין חומות ירושלים המסרבות ליפול"‏

כולל ביקור במוזיאון העיר העתיקה

ובבית הספרים הלאומי.‏

תאריכים למפגשים:‏ 24.11.16, 10.11.16,

| 8.12.16 תאריך לסיור:‏ 23.12.16

3 מפגשים:‏ | ₪ 260 סיור:‏ ₪ 235

‏]המחיר כולל הסעה[‏

* שעות הסיורים לא סופיות.‏

20 בינ״ה ידיעון קורסים


ה צ ד ה נ ס ת ר ש ל ה ל ב נ ה

ב ע ל י י ה ה ש נ י י ה

זרמים ואנשים שמתחו את סתירותיה

ואת הגותה של העלייה השנייה.‏

הסיור:‏

‏"ההתיישבות,‏ המפלגה והחזון"‏

מגדל,‏ תל-חי וכפר גלעדי –

היכן מצוי הרעיון?‏ במפלגה?‏ במסדר?‏

באורח החיים?‏ בתרבות?‏

ב ב ל מ ח פ ש ת ת ל מ ו ד

סיפורה של הקהילה היהודית בניו יורק

בין הגירה לבין חזון קהילה מחפשת

ברית.‏

ביקור בניו יורק:‏

‏"יהדות ניו יורק אז והיום"‏

הביקור יהיה מבוסס על

פגישות עם העולם היהודי בניו-‏

יורק ועם אנשים בו.‏

תאריכים למפגשים:‏ 6.4.17, 23.3.17,

20.4.17

תאריכים למפגשים:‏ 2.2.17, 19.1.17,

| 16.2.17 תאריך לסיור:‏ 3.3.17

ביקור בארה"ב במהלך חודש מאי 2017

– מועד מדוייק ועלות יפורסמו בהמשך.‏

בינ״ה 21

בית המדרש ברמת אפעל


מדיניות הרשמה והנחות

הנחה

לתלמיד

הנחה

לבני משפחה

הנחה לתלמיד

ותיק/חבר קיבוץ

הנחה לבני

משפחה ותיקים /

חברי קיבוץ

7%

5%

5%

רגיל -

10%

7%

7%

5%

הרשמה

מוקדמת

10%

7%

7%

5%

3 קורסים

ומעלה

תלמיד ותיק:‏ מעל גיל 65 שנה שניה ומעלה בבית המדרש

תשלומים

החזרים

דמי ביטול:‏ ₪ 30

קורס שנתי — ניתן לבטל עד חודש

מתחילת הקורס

קורס סמסטראילי/סדרה — ניתן

לבטל אחרי השיעור הראשון

2 תשלומים

3 תשלומים

4 תשלומים

6 תשלומים

7 תשלומים

מעל ₪ 750

בין ₪ 1500-750

בין ₪ 3000-1500

בין ₪ 5000-3000

מעל ₪ 5000

פתיחת הקורסים והסיורים תלויה במינימום נרשמים • הרשמה מוקדמת עד ה 15.9.16

אפשרויות תשלום באמצעות כרטיס אשראי או בעסקה טלפונית • התשלום בעבור

שיעור ניסיון יקוזז בעת ההרשמה לקורס • לבינ"ה שמורה הזכות לשינויים

22 בינ״ה ידיעון קורסים


פרטי יצירת קשר

לפרטים ולהרשמה התקשרו:‏

טלפון:‏ 03-5301214

דוא״ל:‏ beit.midrash@bina.org.il

כתובת למשלוח דואר:‏

מרחבים – בינ"ה רח’‏ היסמין 1 רמת אפעל,‏ מיקוד 5296000, ת.ד 9058

כל הפרטים ועדכונים שוטפים באתר בינה:‏ www.bina.org.il

ה ג ע ה ל מ ר כ ז ה ס מ י נ ר י ם ב א פ ע ל :

• באוטובוס:‏ קו 55 מצפון תל-אביב ‏)דרך רכבת מרכז - ארלוזורוב(‏

• קו 35 מהתחנה המרכזית בתל אביב

• ברכב ‏)חניה בשפע,‏ ללא תשלום(‏

בינ״ה פועלת בחסות מרחבים ‏)חל״צ(‏ - התנועה הקיבוצית - ובתמיכת קרן פוזן ותורמים נוספים.‏ 23


הכשרת מנחי קבוצות והובלת בתי

מדרש בתחומי יהדות,‏ תרבות וחברה

בואו להיות חלק ממעגל הלימוד והעשייה של בינ”ה,‏ לצלול אל תוך החוויה,‏

ולהצטייד בכלי ההנחיה שיאפשרו לכם להוביל מעגלי לימוד ושיח באופן

מקצועי ועשיר.‏

הלימוד הייחודי של בינה,‏ נשען על נסיון רב בהנחיית קבוצות ובהכשרת

מנחים,‏ אשר יחד עם היכרות עמוקה ורחבה עם ארון הספרים היהודי יוצרים

עולם מקצועי בעל עומק ומשמעות אישית וחברתית.‏

במסגרת הקורס:‏

לימוד מעמיק של טקסטים

מתוך ארון הספרים היהודי

תיאוריות ומיומנויות הנחייה

התנסות חווייתיות בעבודה בקבוצה

התנסות בהנחיית קבוצה בבינ״ה

כחלק מהליך ההכשרה

פתיחת המחזור הקרוב | 2 בנובמבר | 2016 ימי חמישי 16:00-9:00

ניהול פדגוגי:‏

לילך ינאי

הקבלה מותנית בראיון אישי | מלגות מיוחדות לזכאים

אפשרות להשתלבות בצוות המנחים של בינ”ה

לפרטים ותיאום ראיון:‏ שירה 03-5342997

| shiras@bina.org.il לילך ינאי 052-4859861

בינ״ה פועלת בחסות מרחבים - התנועה הקיבוצית - ובתמיכת קרן פוזן ותורמים נוספים.‏

| WWW.BINA.ORG.IL בינ"ה פועלת בחסות מרחבים ‏)חל”צ(‏ - התנועה הקיבוצית ונתמכת על ידי קרן פוזן ותורמים נוספים

More magazines by this user
Similar magazines