t

galila

תכנית העשרה בנושא ציונות,‏ יהדות,‏ ושואה בבית ספר אמירים

‏'השאלה החמישית',‏ הנו פרויקט חינוכי ‏-ערכי העוסק בתחום

הזהות היהודית והקשר בין ישראליות ל"שואה".‏ יוזמת הפרויקט,‏

אסנת אור,‏ בנתה תכנית לימודים מעשירה במסגרת תכנית

‏"עמיתי ברן"‏ סביב התכנית של ההכנה למסע פולין הממומנת כבר

ע"י משרד החינוך.‏

במסגרת התוכנית,‏ נחשפים התלמידים להרצאות,‏ סדנאות,‏ שיעורים ופעילויות

בתחומים שונים ומגוונים.‏ הם ביקרו בקיבוץ לוחמי הגטאות,‏ מוזאון יד ושם ונפגשו עם

ניצולי שואה.‏ במסגרת פעילות ‏"נצר אחרון"‏ התלמידים נדרשו לשאלת מיהו ניצול

השואה,‏ תרומת הניצולים לבניית החברה בישראל בכלל ובגליל המערבי בפרט.‏ את

הסיפורים והראיונות הם תיעדו על מנת שיהיו לדורות הבאים.‏

נדבך נוסף בפרויקט הוא מחויבות התלמידים:‏ התלמידים יעבירו מפגשי חינוך לכלל

תלמידי חטיבת ביניים ותיכון ‏"אמירים"‏ ויערכו את טקס יום השואה הקרוב.‏ בנוסף

המשתתפים ישתתפו ויפעלו בערבים של עמותת גלילה למען לניצולי השואה באזור

גליל מערבי שיערכו לפני חג הפסח.‏

בסיכומים שנערכו לאחר חזרת המשלחת מפולין עולה כי פרויקט השאלה החמישית

תרם רבות להבנה,‏ להתייחסות ולמשמעות של נושא השואה בקרב בני הנוער.‏ מעדויות

התלמידים והמורים המלווים,‏ פרויקט ‏"נצר אחרון"‏ הגביר את ההבנה,‏ המחויבות

והמשמעות של הזהות היהודית והישראלית בקרב בני הנוער והעלה אותה בדרגה.‏

השומר החדש,‏ חוות עין כמונים

מצפה המנהיגות הצעירה בעין כמונים מהווה מרכז חינוכי אליו

מגיעות בנות מכל הארץ לשנת שירות.‏ הבנות עובדות בבוקר

בחווה בעין כמונים,‏ לומדות בשעות הצהריים ושומרות על החוות

באזור בשעות הלילה.‏ לאחר תום שנת ההכשרה תוכלנה הבנות

להדריך את מאות ואלפי בני הנוער והקבוצות אשר מגיעות

לפעילות התנדבותית בחוות עין כמונים וזאת במסגרת פעילות ארגון השומר החדש.‏

חוות עין כמונים משתתפת בפעילות ארגון השומר החדש אשר חרט על דגלו את

אהבת הארץ,‏ עבודת האדמה וחינוך לציונות מזה מספר שנים ומהווה מוקד לפעילות

הארגון בגליל.‏

עמותת גלילה הייתה שותפה בפרויקט זה יחד עם אנשי השומר החדש ושמחה לממן

את שיפוץ המעונות וכיתת הלימוד.‏ התרומה התאפשרה הודות לתרומת קרן ברן.‏

מכללת ארז בשלומי,‏ תכנית שער לתעשייה

יוסי גימון,‏ המנכ"ל החדש של מכללת ארז הוא היזם החברתי

החדש בתכנית עמיתי ברן בשנת 2016. במסגרת היוזמות

החברתיות בחר יוסי לקדם את תכנית ‏"שער לתעשייה"‏

תכנית שער לתעשייה נבנתה במטרה לחשוף את אפשרויות

התעסוקה הרבות הקיימות בגליל המערבי במפעלים ובחברות

התעשייתיות.‏

התכנית נוסדה על מנת לשבור את הסטיגמות והדעות הקדומות אשר מלוות את

הצעירים בדרכם לבחור מקצוע וקריירה לעתיד.‏

4