t

galila

התכנית מהווה קרש קפיצה וכוללת:‏ הרצאות לגיבוש,‏ כיוון אישי,‏ סדנא מעשית

להתנסות בתהליכי ייצור וסיורים במפעלים.‏

ההיכרות עם עולם התעשייה חושפת אפשרויות תעסוקה עבור מי שנמנעים מלבחור

בתעשייה עקב חוסר ידע או תדמית לקויה.‏

עמותת גלילה לקידום ופיתוח הגליל אשר רואה בתכנית זו כמקדמת המטרה של

פיתוח הקהילה וקידומו של הצפון ע"י הגדלת היצע מקומות העבודה והתעסוקה ואף

תסייע למשוך אוכלוסייה חדשה לאזור הפריפריה,‏ בחרה לשתף פעולה עם מכללת ארז

ולממן את התכנית בשנה הקרובה לכ -10 קבוצות חדשות.‏

המחזור הראשון הסתיים זה מכבר ומדיווח מהשטח נראה שהעובדים הראשונים כבר

זומנו לראיונות עבודה ועומדים להשתלב במקומות אשר הוצגו בפניהם.‏

מרכז טניס קריית שמונה

השנה נפתחה עונת הטניס בשלושה מוקדים שונים.‏

זו השנה החמישית שאנו משתפים פעולה עם מרכז הטניס בקריית

שמונה,‏ המהווה בית חם לעשרות ילדים אשר מגיעים מספר ימים

בשבוע לאימונים.‏

עמותת גלילה יחד עם מנהל מרכז הטניס בקרית שמונה,‏ שאול זוהר

והמאמן משה אזולאי,‏ פיתחה מודל בו שותפה העמותה לסבסוד פעילות המרכז וכך

מאפשרת לילדים המשתתפים בחוגים השונים לשלם שכ"ל מופחת.‏

התשלום המסובסד מאפשר לילדים שאחרת לא היו יכולים להרשות לעצמם להשתתף

בחוגים,‏ ולמרכז להגדיל את נפח פעילותו.‏

תכנית טניס שלומי

גם בשלומי,‏ סיימנו שנה חמישית של אימוני טניס בשיתוף פעולה

עם מתנ"ס שלומי,‏ המנהל מישל בן שיטרית ומנהל תכניות

הספורט אבי חג'ג'‏ ומתוכנן להמשיך גם בשנים הבאות.‏

על הפעילות מנצח מאמן הטניס משה אזולאי,‏ אשר עושה עבודה

מדהימה עם הילדים וזוכה להערכה רבה הן מהילדים והן מההורים.‏

תכנית טניס במרום הגליל

לאור ההצלחה בשני המוקדים קרית שמונה ושלומי,‏ הורחבה

פעילות הטניס ונפתחה פעילות טניס גם לילדי מרום הגליל.‏

הפעילות מתקיימת בשני מוקדים ברשות בבית הספר חמד

ורחנייה.‏

70

מרכז מדע בשלומי

ילדים משלומי,‏ נהריה,‏ מעלות,‏ הקיבוצים והמושבים באזור

החלו השנה ללמוד במרכז למצוינים אשר במרכז המדע ודעת

בשלומי.‏ הילדים לומדים במסגרת קבוצתית,‏ מספר קורסים:‏

אקולוגיה,‏ כתיבה מדע בדיוני,‏ כלכלה,‏ לוגיקה,‏ יזמות,‏ משפטים

ואומנות.‏ הפעילות במרכז מתקיימת פעם בשבוע,‏ הילדים

מחולקים לקבוצות כאשר לכל קבוצה נבנתה תכנית המשלבת

5