-5 מונחת-אוקטובר 2016

m.cnafo
  • No tags were found...

נהר של אהבה ‏)שיר לא מעובד ובלי חרוזים(‏

להישטף בנהר של אהבה -

כפות ידיים מלטפות

נושאות אותי בגלים רכים

מערטלות את שריון הפחד,‏ הכאב,‏ הכעס

אקלה ‏)לאה(‏ אקשטיין

ממוססות את שלוחותיו

הממלאות את פנימיותי

ומפנות מקום לאהבה.‏

עוד ועוד ידיים מלטפות

מצטרפות לרסיטל ענוג

של אהבה ורוך.‏

המקום שנותר בו

רק ייצוג של אהבה מיותמת -

אהבת - פאנטום

שרידית לאהבה שפעם הייתה שם

מתמלא שוב באהבה נקייה,‏ זכה,‏ עוטפת

שוב יש אוויר לנשימה

וסליחה

ותקווה

לילה -

טוב!!‏

More magazines by this user
Similar magazines