Views
8 months ago

music

music

مارك ات و ال م

مارك ات و ال م ف توحة مع داف ع أك ثر ش ب يهة أغ ن ية ، مع ب ال حركة مالحظة م س تمرة ال ساد سة ع شرة http://aepiot.ro/ http://aepiot.com/ http://allgraph.ro/

ف ي ال يد ي جب ال ي سرى.‏ أن ي س عى عازف ال ب يان و ل صوت ت ش به ال جرس ، وخا صة ف ي ال م الحظات أطول من خط ب اس؟ http://aepiot.ro/ http://aepiot.com/ http://allgraph.ro/