o_18pm73f221cltjtb1alv28n49ia.pdf

vikitulip

Космо България Мобайл ЕАД,

Изпълнителен директор: Стайн-Ерик Велан,

ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 6,

София 1766, Ид. № 130460283, Ид. № по ДДС: BG130460283

www.globul.bg

Клиент:

МАРИАН . СКАКАЛА

СОИТРОН ЕООД

Адрес:

бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 28

ет.5

1303 гр. СОФИЯ

Ид. № по ДДС: BG202463853

ЕГН/ Ид. №: 202463853

Абонатен №: 004705507

Получател:

МАРИАН . СКАКАЛА

СОИТРОН ЕООД

ул. РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА

4

ж.к. СОФИЯ ПАРК ет.3 МАТРИКС

ТАУЪР

1715 гр. СОФИЯ

Дата на издаване : 01/06/2014

Фактура (ДУБЛИКАТ) №: 7209391459

Дата на данъчно събитие: 01/06/2014

Отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Разговори, данни, съобщения и други таксувани услуги

Месечни и еднократни такси (абонаменти, доп. пакети, лизингови вноски)

Отстъпки

Данъчна основа

ДДС (20%)

279.14 лв.

1346.70 лв.

-202.96 лв.

1422.88 лв.

284.58 лв.

Сума с ДДС

1707.46 лв.

Задължения от предходен период с ДДС

Внесени плащания - БЛАГОДАРИМ ВИ!

Баланс от предходен период с ДДС

ОБЩА СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ С ДДС

ПЕРСОНАЛЕН IBAN за плащане

по банков път BG04UNCR81151004705507

Съставил: Албена Георгиева

Код 28

1649.86 лв.

-1649.86 лв.

0.00 лв.

1707.46 лв.

Краен срок за плащане: 16/06/2014

Повече информация можете да получите в интернет на my.globul.bg и на телефон 123 (0,024 лв./обаждане)

Страница 1


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056030

Номер: 0894445018

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 2


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000304916730

Номер: 0894445031

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 3


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000704193682

Номер: 0894445035

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 4


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703960743

Номер: 0894445036

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 5


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703960735

Номер: 0894445037

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 6


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703960727

Номер: 0894445038

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 7


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703960701

Номер: 0894445041

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 8


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703960693

Номер: 0894445042

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 9


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000308874539

Номер: 0894447602

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 10


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 20:00 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000300103382

Номер: 0894447605

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Страница 11


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Видео разговори 0.00 лв. 02:35 00:00

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 26.98 лв. 45:10 00:00

Отстъпки

-3.92 лв.

SIM № 89359050000306775217

Номер: 0894447608

Всички стойности са без ДДС. Общо: 23.06 лв.

Страница 12


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Услуги с добавена стойност(гласови)

0.33 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.12 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 275:22

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000300103390

Номер: 0894445001

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.87 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 13:51:46 359898916243 GLOBUL 00:06:53 0.00 лв.* 16/05/2014 11:14:26 0888359143 Мобилтел 00:13:18 0.00 лв.*

05/05/2014 16:34:30 070014555 Услуги с добавена сто00:01:14 0.33 лв. 16/05/2014 18:00:24 359878541737 Виваком 00:00:11 0.00 лв.*

06/05/2014 11:24:37 359893830725 GLOBUL 00:12:05 0.00 лв.* 17/05/2014 17:50:29 0878400540 Виваком 00:00:21 0.00 лв.*

07/05/2014 10:32:52 359878541737 Виваком 00:02:52 0.00 лв.* 19/05/2014 13:00:08 052820012 Фикс. мрежи 00:00:13 0.00 лв.*

07/05/2014 10:44:10 0899992628 GLOBUL 00:06:28 0.00 лв.* 19/05/2014 13:01:33 058820012 Фикс. мрежи 00:02:24 0.00 лв.*

07/05/2014 13:48:10 0878414171 Виваком 00:01:36 0.00 лв.* 20/05/2014 15:15:05 0879885217 Виваком 00:00:08 0.00 лв.*

07/05/2014 17:57:11 359895727798 GLOBUL 00:00:15 0.00 лв.* 22/05/2014 12:54:33 359895727798 GLOBUL 00:01:11 0.00 лв.*

08/05/2014 09:09:44 359895727798 GLOBUL 00:05:09 0.00 лв.* 22/05/2014 12:57:21 359895727798 GLOBUL 00:05:36 0.00 лв.*

10/05/2014 11:31:03 359895727798 GLOBUL 00:03:11 0.00 лв.* 22/05/2014 16:25:04 359893830725 GLOBUL 00:39:04 0.00 лв.*

10/05/2014 11:35:41 359893830725 GLOBUL 00:31:06 0.00 лв.* 26/05/2014 17:29:37 359893830725 GLOBUL 00:11:20 0.00 лв.*

10/05/2014 15:31:27 052820012 Фикс. мрежи 00:00:27 0.00 лв.* 27/05/2014 08:53:00 359895727798 GLOBUL 00:05:22 0.00 лв.*

10/05/2014 21:48:02 359893830725 GLOBUL 00:07:18 0.00 лв.* 27/05/2014 10:42:36 359886850095 SMS 0.12 лв.

12/05/2014 14:28:13 0897897817 GLOBUL 00:02:22 0.00 лв.* 27/05/2014 13:32:28 359886850095 Мобилтел 00:00:59 0.00 лв.*

13/05/2014 10:57:14 0876223733 Виваком 00:03:03 0.00 лв.* 27/05/2014 17:49:01 0887612304 Мобилтел 00:05:13 0.00 лв.*

13/05/2014 19:18:02 0876223733 Виваком 00:02:57 0.00 лв.* 27/05/2014 18:01:03 359893830725 GLOBUL 00:21:22 0.00 лв.*

13/05/2014 19:26:06 0876223733 Виваком 00:02:02 0.00 лв.* 30/05/2014 12:48:15 359886850095 Мобилтел 00:04:35 0.00 лв.*

14/05/2014 16:17:26 0895554020 GLOBUL 00:19:36 0.00 лв.* 30/05/2014 14:16:35 0885401866 Мобилтел 00:02:14 0.00 лв.*

14/05/2014 18:05:03 0876223733 Виваком 00:04:39 0.00 лв.* 31/05/2014 13:30:52 359898916243 GLOBUL 00:00:01 0.00 лв.*

15/05/2014 12:31:27 359895727798 GLOBUL 00:08:20 0.00 лв.* 31/05/2014 13:31:23 029872112 Фикс. мрежи 00:04:23 0.00 лв.*

15/05/2014 16:38:55 086835656 Фикс. мрежи 00:01:15 0.00 лв.*

15/05/2014 16:45:32 359893830725 GLOBUL 00:30:28 0.00 лв.*

Страница 13


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Международни разговори

1.81 лв.

Роуминг

8.32 лв.

Услуги с добавена стойност(гласови)

1.00 лв.

Услуги с добавена стойност (SMS)

2.00 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.66 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 238.84

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 316:15

Отстъпки

-5.12 лв.

SIM № 89359050000703377518

Номер: 0894445002

Всички стойности са без ДДС. Общо: 32.57 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 01:20:42 globul Моб. интернет 94.11 0.00 лв.* 03/05/2014 02:41:19 globul Моб. интернет 11.33 0.00 лв.*

01/05/2014 01:20:42 globul Моб. интернет 43.21 0.00 лв.* 03/05/2014 04:29:34 globul Моб. интернет 4.02 0.00 лв.*

01/05/2014 01:47:12 globul Моб. интернет 1.55 0.00 лв.* 03/05/2014 04:35:01 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.*

01/05/2014 02:31:18 globul Моб. интернет 3.97 0.00 лв.* 03/05/2014 09:37:00 globul Моб. интернет 1.64 0.00 лв.*

01/05/2014 02:44:22 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.* 03/05/2014 12:22:12 globul Моб. интернет 17.83 0.00 лв.*

01/05/2014 04:08:07 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.* 03/05/2014 12:22:13 globul Моб. интернет 37.72 0.00 лв.*

01/05/2014 07:45:20 globul Моб. интернет 1.43 0.00 лв.* 03/05/2014 12:30:42 359887609906 Мобилтел 00:02:19 0.00 лв.*

01/05/2014 11:34:51 globul Моб. интернет 78.75 0.00 лв.* 03/05/2014 12:38:14 359886844232 Мобилтел 00:02:00 0.00 лв.*

01/05/2014 11:34:52 globul Моб. интернет 23.56 0.00 лв.* 03/05/2014 13:01:26 globul Моб. интернет 23.93 0.00 лв.*

01/05/2014 12:39:20 globul Моб. интернет 23.80 0.00 лв.* 03/05/2014 13:01:27 globul Моб. интернет 30.85 0.00 лв.*

01/05/2014 12:39:21 globul Моб. интернет 76.87 0.00 лв.* 03/05/2014 13:21:35 globul Моб. интернет 126.78 0.00 лв.*

01/05/2014 12:46:26 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 03/05/2014 13:21:35 globul Моб. интернет 34.94 0.00 лв.*

01/05/2014 14:13:56 globul Моб. интернет 4.47 0.00 лв.* 03/05/2014 14:11:54 globul Моб. интернет 38.37 0.00 лв.*

01/05/2014 14:13:57 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 03/05/2014 14:11:54 globul Моб. интернет 64.23 0.00 лв.*

01/05/2014 14:52:16 359882855513 Мобилтел 00:01:38 0.00 лв.* 03/05/2014 15:17:59 globul Моб. интернет 4.88 0.00 лв.*

01/05/2014 14:54:16 359887609906 Мобилтел 00:04:10 0.00 лв.* 03/05/2014 15:50:32 globul Моб. интернет 29.96 0.00 лв.*

01/05/2014 15:51:56 globul Моб. интернет 58.06 0.00 лв.* 03/05/2014 15:50:32 globul Моб. интернет 4.31 0.00 лв.*

01/05/2014 15:51:57 globul Моб. интернет 17.94 0.00 лв.* 03/05/2014 15:51:17 359888110289 Мобилтел 00:00:23 0.00 лв.*

01/05/2014 16:56:31 globul Моб. интернет 107.94 0.00 лв.* 03/05/2014 16:36:51 globul Моб. интернет 26.03 0.00 лв.*

01/05/2014 16:56:32 globul Моб. интернет 25.04 0.00 лв.* 03/05/2014 16:36:52 globul Моб. интернет 14.59 0.00 лв.*

01/05/2014 17:48:10 globul Моб. интернет 2.42 0.00 лв.* 03/05/2014 17:42:52 globul Моб. интернет 66.66 0.00 лв.*

01/05/2014 18:17:14 globul Моб. интернет 518.76 0.00 лв.* 03/05/2014 17:42:53 globul Моб. интернет 49.16 0.00 лв.*

01/05/2014 18:17:15 globul Моб. интернет 16.56 0.00 лв.* 03/05/2014 18:31:27 globul Моб. интернет 4.02 0.00 лв.*

01/05/2014 18:32:44 359887609906 Мобилтел 00:01:05 0.00 лв.* 03/05/2014 19:32:08 globul Моб. интернет 34.81 0.00 лв.*

01/05/2014 18:54:50 globul Моб. интернет 61.37 0.00 лв.* 03/05/2014 19:32:09 globul Моб. интернет 17.47 0.00 лв.*

01/05/2014 18:54:51 globul Моб. интернет 26.47 0.00 лв.* 03/05/2014 19:44:38 359887609906 Мобилтел 00:03:18 0.00 лв.*

01/05/2014 19:44:02 globul Моб. интернет 69.64 0.00 лв.* 03/05/2014 20:32:53 globul Моб. интернет 5.37 0.00 лв.*

01/05/2014 19:44:03 globul Моб. интернет 7.96 0.00 лв.* 03/05/2014 20:32:55 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

01/05/2014 20:50:01 globul Моб. интернет 852.02 0.00 лв.* 03/05/2014 21:18:29 globul Моб. интернет 42.35 0.00 лв.*

01/05/2014 20:50:02 globul Моб. интернет 40.60 0.00 лв.* 03/05/2014 21:18:30 globul Моб. интернет 3.58 0.00 лв.*

01/05/2014 20:55:28 globul Моб. интернет 86.95 0.00 лв.* 03/05/2014 21:42:31 globul Моб. интернет 8.92 0.00 лв.*

01/05/2014 20:55:29 globul Моб. интернет 40.86 0.00 лв.* 03/05/2014 22:28:59 359896680886 Виваком 00:08:08 0.00 лв.*

01/05/2014 21:13:28 359896680886 Виваком 00:01:38 0.00 лв.* 03/05/2014 23:32:36 globul Моб. интернет 95.40 0.00 лв.*

01/05/2014 21:32:15 globul Моб. интернет 35.91 0.00 лв.* 03/05/2014 23:32:37 globul Моб. интернет 31.58 0.00 лв.*

01/05/2014 21:32:16 globul Моб. интернет 13.95 0.00 лв.* 03/05/2014 23:50:02 globul Моб. интернет 16.64 0.00 лв.*

01/05/2014 22:20:19 globul Моб. интернет 8.46 0.00 лв.* 03/05/2014 23:50:02 globul Моб. интернет 69.90 0.00 лв.*

01/05/2014 23:54:10 globul Моб. интернет 123.41 0.00 лв.* 03/05/2014 23:55:00 globul Моб. интернет 1.42 0.00 лв.*

01/05/2014 23:54:11 globul Моб. интернет 27.71 0.00 лв.* 04/05/2014 00:59:28 globul Моб. интернет 67.62 0.00 лв.*

02/05/2014 00:10:11 globul Моб. интернет 9.13 0.00 лв.* 04/05/2014 00:59:28 globul Моб. интернет 7.92 0.00 лв.*

02/05/2014 00:10:13 globul Моб. интернет 40.46 0.00 лв.* 04/05/2014 01:33:07 globul Моб. интернет 1.69 0.00 лв.*

02/05/2014 00:31:21 globul Моб. интернет 4.47 0.00 лв.* 04/05/2014 04:28:04 globul Моб. интернет 339.54 0.00 лв.*

02/05/2014 00:31:22 globul Моб. интернет 24.66 0.00 лв.* 04/05/2014 04:28:05 globul Моб. интернет 27.16 0.00 лв.*

02/05/2014 01:33:39 globul Моб. интернет 4.52 0.00 лв.* 04/05/2014 06:51:46 globul Моб. интернет 6.55 0.00 лв.*

02/05/2014 01:34:00 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.* 04/05/2014 06:51:47 globul Моб. интернет 2.59 0.00 лв.*

02/05/2014 06:37:11 globul Моб. интернет 2.50 0.00 лв.* 04/05/2014 08:06:45 globul Моб. интернет 110.47 0.00 лв.*

02/05/2014 12:16:49 072260022 Фикс. мрежи 00:00:26 0.00 лв.* 04/05/2014 08:06:46 globul Моб. интернет 41.38 0.00 лв.*

02/05/2014 12:34:01 globul Моб. интернет 455.51 0.00 лв.* 04/05/2014 09:42:48 globul Моб. интернет 49.30 0.00 лв.*

02/05/2014 12:34:02 globul Моб. интернет 113.50 0.00 лв.* 04/05/2014 09:42:48 globul Моб. интернет 77.20 0.00 лв.*

02/05/2014 13:05:49 359887609906 Мобилтел 00:05:43 0.00 лв.* 04/05/2014 11:42:44 359882855513 Мобилтел 00:02:31 0.00 лв.*

02/05/2014 13:19:03 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.* 04/05/2014 11:52:23 globul Моб. интернет 1.74 0.00 лв.*

02/05/2014 13:35:59 globul Моб. интернет 4.12 0.00 лв.* 04/05/2014 12:05:41 globul Моб. интернет 8.46 0.00 лв.*

02/05/2014 13:39:07 globul Моб. интернет 68.41 0.00 лв.* 04/05/2014 12:28:13 globul Моб. интернет 702.57 0.00 лв.*

02/05/2014 13:39:08 globul Моб. интернет 13.70 0.00 лв.* 04/05/2014 12:28:14 globul Моб. интернет 114.45 0.00 лв.*

02/05/2014 14:57:39 globul Моб. интернет 5.77 0.00 лв.* 04/05/2014 13:54:46 globul Моб. интернет 123.09 0.00 лв.*

02/05/2014 15:13:13 globul Моб. интернет 41.06 0.00 лв.* 04/05/2014 13:54:47 globul Моб. интернет 26.58 0.00 лв.*

02/05/2014 15:13:14 globul Моб. интернет 10.49 0.00 лв.* 04/05/2014 14:25:59 359887609906 Мобилтел 00:01:07 0.00 лв.*

02/05/2014 15:23:39 globul Моб. интернет 8.84 0.00 лв.* 04/05/2014 15:01:48 globul Моб. интернет 38.53 0.00 лв.*

02/05/2014 15:23:43 globul Моб. интернет 32.10 0.00 лв.* 04/05/2014 15:01:48 globul Моб. интернет 7.24 0.00 лв.*

02/05/2014 16:40:07 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.* 04/05/2014 15:38:03 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

02/05/2014 17:01:35 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 04/05/2014 15:38:20 359887609906 Мобилтел 00:00:56 0.00 лв.*

02/05/2014 18:04:50 globul Моб. интернет 117.48 0.00 лв.* 04/05/2014 15:57:51 globul Моб. интернет 17.05 0.00 лв.*

02/05/2014 18:04:51 globul Моб. интернет 21.91 0.00 лв.* 04/05/2014 15:57:52 globul Моб. интернет 5.51 0.00 лв.*

02/05/2014 18:51:25 globul Моб. интернет 79.59 0.00 лв.* 04/05/2014 15:59:12 globul Моб. интернет 55.80 0.00 лв.*

02/05/2014 18:51:25 globul Моб. интернет 41.98 0.00 лв.* 04/05/2014 15:59:13 globul Моб. интернет 28.02 0.00 лв.*

02/05/2014 19:08:58 globul Моб. интернет 24.95 0.00 лв.* 04/05/2014 16:08:30 globul Моб. интернет 88.19 0.00 лв.*

02/05/2014 19:08:59 globul Моб. интернет 9.98 0.00 лв.* 04/05/2014 16:08:31 globul Моб. интернет 165.35 0.00 лв.*

02/05/2014 20:39:52 359898637131 GLOBUL 00:00:28 0.00 лв.* 04/05/2014 16:23:06 globul Моб. интернет 31.71 0.00 лв.*

02/05/2014 21:59:13 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.* 04/05/2014 16:23:25 globul Моб. интернет 6.37 0.00 лв.*

02/05/2014 21:59:13 globul Моб. интернет 5.14 0.00 лв.* 04/05/2014 16:25:30 globul Моб. интернет 57.01 0.00 лв.*

02/05/2014 22:44:40 globul Моб. интернет 92.74 0.00 лв.* 04/05/2014 16:25:31 globul Моб. интернет 43.92 0.00 лв.*

02/05/2014 22:44:41 globul Моб. интернет 32.47 0.00 лв.* 04/05/2014 16:33:28 globul Моб. интернет 43.71 0.00 лв.*

02/05/2014 23:50:40 globul Моб. интернет 120.12 0.00 лв.* 04/05/2014 16:33:29 globul Моб. интернет 179.69 0.00 лв.*

02/05/2014 23:50:41 globul Моб. интернет 25.72 0.00 лв.* 04/05/2014 16:44:19 359887609906 Мобилтел 00:00:16 0.00 лв.*

03/05/2014 00:40:29 globul Моб. интернет 83.68 0.00 лв.* 04/05/2014 16:59:21 globul Моб. интернет 67.03 0.00 лв.*

03/05/2014 00:40:30 globul Моб. интернет 11.02 0.00 лв.* 04/05/2014 16:59:22 globul Моб. интернет 21.60 0.00 лв.*

03/05/2014 02:41:18 globul Моб. интернет 57.07 0.00 лв.* 04/05/2014 17:14:54 globul Моб. интернет 80.37 0.00 лв.*

Страница 14


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

04/05/2014 17:14:54 globul Моб. интернет 12.64 0.00 лв.* 06/05/2014 22:47:39 globul Моб. интернет 6.02 0.00 лв.*

04/05/2014 17:20:14 globul Моб. интернет 1.76 0.00 лв.* 06/05/2014 22:59:25 359882855513 Мобилтел 00:04:38 0.00 лв.*

04/05/2014 17:20:14 globul Моб. интернет 7.17 0.00 лв.* 06/05/2014 23:26:52 globul Моб. интернет 4.56 0.00 лв.*

04/05/2014 17:22:50 globul Моб. интернет 39.35 0.00 лв.* 07/05/2014 00:15:22 globul Моб. интернет 42.06 0.00 лв.*

04/05/2014 17:25:09 globul Моб. интернет 41.94 0.00 лв.* 07/05/2014 00:15:23 globul Моб. интернет 10.74 0.00 лв.*

04/05/2014 17:40:07 globul Моб. интернет 11.77 0.00 лв.* 07/05/2014 01:10:57 globul Моб. интернет 10.45 0.00 лв.*

04/05/2014 17:40:08 globul Моб. интернет 38.10 0.00 лв.* 07/05/2014 02:27:26 globul Моб. интернет 0.12 0.00 лв.*

04/05/2014 18:06:51 globul Моб. интернет 22.98 0.00 лв.* 07/05/2014 02:27:26 globul Моб. интернет 9.52 0.00 лв.*

04/05/2014 18:06:52 globul Моб. интернет 17.73 0.00 лв.* 07/05/2014 02:47:14 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.*

04/05/2014 20:05:29 globul Моб. интернет 1.43 0.00 лв.* 07/05/2014 03:33:16 globul Моб. интернет 2.13 0.00 лв.*

04/05/2014 20:26:34 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.* 07/05/2014 03:33:17 globul Моб. интернет 0.43 0.00 лв.*

04/05/2014 21:03:35 globul Моб. интернет 14.24 0.00 лв.* 07/05/2014 04:19:05 globul Моб. интернет 4.58 0.00 лв.*

04/05/2014 21:03:36 globul Моб. интернет 15.85 0.00 лв.* 07/05/2014 04:19:05 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

04/05/2014 21:51:39 globul Моб. интернет 61.68 0.00 лв.* 07/05/2014 05:46:24 globul Моб. интернет 2.68 0.00 лв.*

04/05/2014 21:51:40 globul Моб. интернет 6.93 0.00 лв.* 07/05/2014 08:13:27 globul Моб. интернет 3.97 0.00 лв.*

04/05/2014 22:01:44 globul Моб. интернет 17.85 0.00 лв.* 07/05/2014 08:38:40 globul Моб. интернет 25.09 0.00 лв.*

04/05/2014 22:01:45 globul Моб. интернет 23.93 0.00 лв.* 07/05/2014 08:38:42 globul Моб. интернет 10.94 0.00 лв.*

04/05/2014 22:49:50 globul Моб. интернет 5.36 0.00 лв.* 07/05/2014 09:06:06 globul Моб. интернет 21.69 0.00 лв.*

04/05/2014 23:56:46 globul Моб. интернет 40.59 0.00 лв.* 07/05/2014 09:06:07 globul Моб. интернет 8.39 0.00 лв.*

04/05/2014 23:56:47 globul Моб. интернет 7.02 0.00 лв.* 07/05/2014 09:40:40 globul Моб. интернет 179.20 0.00 лв.*

05/05/2014 01:03:30 globul Моб. интернет 12.02 0.00 лв.* 07/05/2014 09:40:42 globul Моб. интернет 59.76 0.00 лв.*

05/05/2014 01:03:32 globul Моб. интернет 44.42 0.00 лв.* 07/05/2014 10:21:58 globul Моб. интернет 42.43 0.00 лв.*

05/05/2014 02:10:46 globul Моб. интернет 8.46 0.00 лв.* 07/05/2014 10:21:58 globul Моб. интернет 13.57 0.00 лв.*

05/05/2014 02:11:05 globul Моб. интернет 3.39 0.00 лв.* 07/05/2014 10:50:18 0889996609 Мобилтел 00:01:58 0.00 лв.*

05/05/2014 07:13:05 globul Моб. интернет 2.49 0.00 лв.* 07/05/2014 12:27:26 globul Моб. интернет 145.00 0.00 лв.*

05/05/2014 12:14:01 globul Моб. интернет 1.74 0.00 лв.* 07/05/2014 12:27:26 globul Моб. интернет 43.63 0.00 лв.*

05/05/2014 14:12:38 globul Моб. интернет 4.07 0.00 лв.* 07/05/2014 13:20:31 globul Моб. интернет 107.02 0.00 лв.*

05/05/2014 15:26:07 globul Моб. интернет 51.69 0.00 лв.* 07/05/2014 13:20:31 globul Моб. интернет 81.42 0.00 лв.*

05/05/2014 15:26:08 globul Моб. интернет 17.57 0.00 лв.* 07/05/2014 13:39:02 globul Моб. интернет 14.52 0.00 лв.*

05/05/2014 16:01:19 globul Моб. интернет 4.02 0.00 лв.* 07/05/2014 13:40:48 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

05/05/2014 16:29:01 globul Моб. интернет 17.44 0.00 лв.* 07/05/2014 14:42:25 globul Моб. интернет 26.76 0.00 лв.*

05/05/2014 17:14:40 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.* 07/05/2014 14:42:25 globul Моб. интернет 5.93 0.00 лв.*

05/05/2014 18:07:01 globul Моб. интернет 179.29 0.00 лв.* 07/05/2014 15:01:08 359886844232 Мобилтел 00:02:59 0.00 лв.*

05/05/2014 18:07:02 globul Моб. интернет 51.71 0.00 лв.* 07/05/2014 15:04:25 359887609906 Мобилтел 00:05:50 0.00 лв.*

05/05/2014 18:55:08 globul Моб. интернет 43.72 0.00 лв.* 07/05/2014 15:11:48 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

05/05/2014 18:55:08 globul Моб. интернет 9.66 0.00 лв.* 07/05/2014 15:16:38 globul Моб. интернет 1.57 0.00 лв.*

05/05/2014 19:41:02 globul Моб. интернет 34.58 0.00 лв.* 07/05/2014 15:55:22 globul Моб. интернет 27.16 0.00 лв.*

05/05/2014 19:41:02 globul Моб. интернет 96.02 0.00 лв.* 07/05/2014 15:55:22 globul Моб. интернет 108.51 0.00 лв.*

05/05/2014 19:58:19 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.* 07/05/2014 16:21:04 globul Моб. интернет 35.81 0.00 лв.*

05/05/2014 20:29:28 globul Моб. интернет 8.41 0.00 лв.* 07/05/2014 16:21:05 globul Моб. интернет 12.35 0.00 лв.*

05/05/2014 21:01:51 359887609906 Мобилтел 00:04:08 0.00 лв.* 07/05/2014 16:21:59 globul Моб. интернет 38.32 0.00 лв.*

05/05/2014 21:52:43 globul Моб. интернет 3.59 0.00 лв.* 07/05/2014 16:22:01 globul Моб. интернет 17.29 0.00 лв.*

05/05/2014 21:52:43 globul Моб. интернет 70.60 0.00 лв.* 07/05/2014 16:23:29 globul Моб. интернет 1559.93 0.00 лв.*

05/05/2014 22:43:22 globul Моб. интернет 16.77 0.00 лв.* 07/05/2014 16:23:29 globul Моб. интернет 289.89 0.00 лв.*

05/05/2014 22:43:22 globul Моб. интернет 17.54 0.00 лв.* 07/05/2014 17:38:36 globul Моб. интернет 2799.71 0.00 лв.*

05/05/2014 23:54:18 globul Моб. интернет 9.90 0.00 лв.* 07/05/2014 17:38:37 globul Моб. интернет 226.65 0.00 лв.*

06/05/2014 01:04:24 globul Моб. интернет 8.51 0.00 лв.* 07/05/2014 18:14:55 globul Моб. интернет 10.76 0.00 лв.*

06/05/2014 01:04:37 globul Моб. интернет 1.57 0.00 лв.* 07/05/2014 18:14:56 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.*

06/05/2014 03:17:38 globul Моб. интернет 1.47 0.00 лв.* 07/05/2014 18:59:58 globul Моб. интернет 185.85 0.00 лв.*

06/05/2014 03:42:58 globul Моб. интернет 1.69 0.00 лв.* 07/05/2014 18:59:59 globul Моб. интернет 8.83 0.00 лв.*

06/05/2014 07:02:38 globul Моб. интернет 36.98 0.00 лв.* 07/05/2014 19:48:57 globul Моб. интернет 133.70 0.00 лв.*

06/05/2014 07:02:39 globul Моб. интернет 7.33 0.00 лв.* 07/05/2014 19:48:58 globul Моб. интернет 40.05 0.00 лв.*

06/05/2014 07:50:40 globul Моб. интернет 22.66 0.00 лв.* 07/05/2014 20:55:00 globul Моб. интернет 217.18 0.00 лв.*

06/05/2014 07:50:41 globul Моб. интернет 3.36 0.00 лв.* 07/05/2014 20:55:01 globul Моб. интернет 36.84 0.00 лв.*

06/05/2014 08:56:43 globul Моб. интернет 29.57 0.00 лв.* 07/05/2014 21:12:56 globul Моб. интернет 27.67 0.00 лв.*

06/05/2014 08:56:43 globul Моб. интернет 7.57 0.00 лв.* 07/05/2014 21:12:56 globul Моб. интернет 3.06 0.00 лв.*

06/05/2014 10:32:46 globul Моб. интернет 57.68 0.00 лв.* 07/05/2014 21:17:05 globul Моб. интернет 77.34 0.00 лв.*

06/05/2014 10:32:47 globul Моб. интернет 20.24 0.00 лв.* 07/05/2014 21:17:06 globul Моб. интернет 13.83 0.00 лв.*

06/05/2014 12:37:04 globul Моб. интернет 116.99 0.00 лв.* 07/05/2014 23:41:28 globul Моб. интернет 17.62 0.00 лв.*

06/05/2014 12:37:05 globul Моб. интернет 10.00 0.00 лв.* 07/05/2014 23:41:29 globul Моб. интернет 1.46 0.00 лв.*

06/05/2014 13:59:11 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 08/05/2014 00:01:22 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

06/05/2014 13:59:32 359886844232 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.* 08/05/2014 00:02:28 globul Моб. интернет 10.81 0.00 лв.*

06/05/2014 14:00:08 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.* 08/05/2014 01:07:33 globul Моб. интернет 170.86 0.00 лв.*

06/05/2014 14:46:00 globul Моб. интернет 139.78 0.00 лв.* 08/05/2014 01:07:35 globul Моб. интернет 46.61 0.00 лв.*

06/05/2014 14:46:00 globul Моб. интернет 31.65 0.00 лв.* 08/05/2014 01:09:38 globul Моб. интернет 1.08 0.00 лв.*

06/05/2014 15:51:10 globul Моб. интернет 198.72 0.00 лв.* 08/05/2014 01:10:07 globul Моб. интернет 0.74 0.00 лв.*

06/05/2014 15:51:11 globul Моб. интернет 39.42 0.00 лв.* 08/05/2014 01:45:31 globul Моб. интернет 3.97 0.00 лв.*

06/05/2014 16:25:14 globul Моб. интернет 4.52 0.00 лв.* 08/05/2014 01:51:24 globul Моб. интернет 1.55 0.00 лв.*

06/05/2014 16:34:45 globul Моб. интернет 14.29 0.00 лв.* 08/05/2014 04:41:29 globul Моб. интернет 4.82 0.00 лв.*

06/05/2014 16:34:45 globul Моб. интернет 8.69 0.00 лв.* 08/05/2014 05:12:55 globul Моб. интернет 8.97 0.00 лв.*

06/05/2014 16:37:06 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.* 08/05/2014 05:13:17 globul Моб. интернет 8.01 0.00 лв.*

06/05/2014 17:28:39 359887609906 Мобилтел 00:00:42 0.00 лв.* 08/05/2014 05:13:18 globul Моб. интернет 7.97 0.00 лв.*

06/05/2014 18:29:59 globul Моб. интернет 136.86 0.00 лв.* 08/05/2014 06:17:47 globul Моб. интернет 8.46 0.00 лв.*

06/05/2014 18:30:00 globul Моб. интернет 19.94 0.00 лв.* 08/05/2014 07:23:41 globul Моб. интернет 2.30 0.00 лв.*

06/05/2014 18:42:25 globul Моб. интернет 90.16 0.00 лв.* 08/05/2014 08:45:06 globul Моб. интернет 161.01 0.00 лв.*

06/05/2014 18:42:25 globul Моб. интернет 42.25 0.00 лв.* 08/05/2014 08:45:07 globul Моб. интернет 8.75 0.00 лв.*

06/05/2014 18:42:45 359887609906 Мобилтел 00:00:12 0.00 лв.* 08/05/2014 09:29:10 globul Моб. интернет 18.61 0.00 лв.*

06/05/2014 18:52:36 globul Моб. интернет 178.41 0.00 лв.* 08/05/2014 09:29:10 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.*

06/05/2014 18:52:37 globul Моб. интернет 60.03 0.00 лв.* 08/05/2014 09:44:42 globul Моб. интернет 74.08 0.00 лв.*

06/05/2014 19:08:54 globul Моб. интернет 43.69 0.00 лв.* 08/05/2014 09:44:43 globul Моб. интернет 83.78 0.00 лв.*

06/05/2014 19:08:58 globul Моб. интернет 29.78 0.00 лв.* 08/05/2014 10:15:30 globul Моб. интернет 325.52 0.00 лв.*

06/05/2014 19:16:24 globul Моб. интернет 7.50 0.00 лв.* 08/05/2014 10:15:31 globul Моб. интернет 52.34 0.00 лв.*

06/05/2014 19:16:29 globul Моб. интернет 51.69 0.00 лв.* 08/05/2014 11:03:58 globul Моб. интернет 199.72 0.00 лв.*

06/05/2014 19:33:49 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.* 08/05/2014 11:03:59 globul Моб. интернет 21.96 0.00 лв.*

06/05/2014 19:35:30 globul Моб. интернет 25.15 0.00 лв.* 08/05/2014 11:41:35 globul Моб. интернет 380.50 0.00 лв.*

06/05/2014 19:35:31 globul Моб. интернет 17.84 0.00 лв.* 08/05/2014 11:41:35 globul Моб. интернет 95.22 0.00 лв.*

06/05/2014 19:43:45 globul Моб. интернет 19.98 0.00 лв.* 08/05/2014 11:42:55 00447788565897 Международен 00:02:38 0.62 лв.*

06/05/2014 19:43:46 globul Моб. интернет 38.08 0.00 лв.* 08/05/2014 12:55:04 globul Моб. интернет 242.17 0.00 лв.*

06/05/2014 19:46:52 globul Моб. интернет 6.31 0.00 лв.* 08/05/2014 12:55:05 globul Моб. интернет 27.18 0.00 лв.*

06/05/2014 19:46:55 globul Моб. интернет 6.29 0.00 лв.* 08/05/2014 13:07:18 globul Моб. интернет 184.23 0.00 лв.*

06/05/2014 20:09:39 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.* 08/05/2014 13:07:19 globul Моб. интернет 35.67 0.00 лв.*

06/05/2014 20:21:31 globul Моб. интернет 9.12 0.00 лв.* 08/05/2014 13:58:35 globul Моб. интернет 74.75 0.00 лв.*

06/05/2014 20:33:35 globul Моб. интернет 1.37 0.00 лв.* 08/05/2014 13:58:36 globul Моб. интернет 41.07 0.00 лв.*

06/05/2014 20:55:42 globul Моб. интернет 5.36 0.00 лв.* 08/05/2014 14:33:39 globul Моб. интернет 153.01 0.00 лв.*

06/05/2014 21:21:38 359886844232 Мобилтел 00:02:38 0.00 лв.* 08/05/2014 14:33:40 globul Моб. интернет 75.35 0.00 лв.*

06/05/2014 22:15:39 globul Моб. интернет 8.96 0.00 лв.* 08/05/2014 15:03:07 globul Моб. интернет 135.16 0.00 лв.*

06/05/2014 22:47:38 globul Моб. интернет 18.77 0.00 лв.* 08/05/2014 15:03:08 globul Моб. интернет 49.98 0.00 лв.*

Страница 15


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

08/05/2014 15:47:53 globul Моб. интернет 92.94 0.00 лв.* 10/05/2014 00:54:45 globul Моб. интернет 6865.96 0.00 лв.*

08/05/2014 15:47:53 globul Моб. интернет 243.17 0.00 лв.* 10/05/2014 00:54:46 globul Моб. интернет 1135.13 0.00 лв.*

08/05/2014 16:51:16 globul Моб. интернет 937.82 0.00 лв.* 10/05/2014 00:58:15 0897881306 Виваком 00:01:16 0.00 лв.*

08/05/2014 16:51:17 globul Моб. интернет 51.51 0.00 лв.* 10/05/2014 01:00:50 0888004820 Мобилтел 00:00:30 0.00 лв.*

08/05/2014 17:11:11 globul Моб. интернет 36.91 0.00 лв.* 10/05/2014 01:02:38 0879279023 Виваком 00:00:40 0.00 лв.*

08/05/2014 17:11:18 globul Моб. интернет 48.24 0.00 лв.* 10/05/2014 01:09:16 359879279023 Виваком 00:00:16 0.00 лв.*

08/05/2014 17:13:16 globul Моб. интернет 20.71 0.00 лв.* 10/05/2014 01:09:39 globul Моб. интернет 9.97 0.00 лв.*

08/05/2014 17:13:24 globul Моб. интернет 910.11 0.00 лв.* 10/05/2014 01:09:42 globul Моб. интернет 15.02 0.00 лв.*

08/05/2014 17:29:20 globul Моб. интернет 172.00 0.00 лв.* 10/05/2014 01:09:53 globul Моб. интернет 99.94 0.00 лв.*

08/05/2014 17:29:21 globul Моб. интернет 23.30 0.00 лв.* 10/05/2014 01:09:55 globul Моб. интернет 72.65 0.00 лв.*

08/05/2014 19:15:03 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 10/05/2014 01:27:06 globul Моб. интернет 0.65 0.00 лв.*

08/05/2014 19:34:47 globul Моб. интернет 103.20 0.00 лв.* 10/05/2014 01:27:07 globul Моб. интернет 6.42 0.00 лв.*

08/05/2014 19:34:48 globul Моб. интернет 15.92 0.00 лв.* 10/05/2014 01:28:02 globul Моб. интернет 13.22 0.00 лв.*

08/05/2014 20:11:05 globul Моб. интернет 144.20 0.00 лв.* 10/05/2014 01:28:13 globul Моб. интернет 117.04 0.00 лв.*

08/05/2014 20:11:06 globul Моб. интернет 38.60 0.00 лв.* 10/05/2014 02:02:40 globul Моб. интернет 61.81 0.00 лв.*

08/05/2014 20:50:07 globul Моб. интернет 45.79 0.00 лв.* 10/05/2014 02:02:41 globul Моб. интернет 32.47 0.00 лв.*

08/05/2014 20:50:08 globul Моб. интернет 12.85 0.00 лв.* 10/05/2014 02:10:10 globul Моб. интернет 63.61 0.00 лв.*

08/05/2014 21:05:58 globul Моб. интернет 5.22 0.00 лв.* 10/05/2014 02:10:13 globul Моб. интернет 3.45 0.00 лв.*

08/05/2014 21:08:50 globul Моб. интернет 388.72 0.00 лв.* 10/05/2014 02:16:37 globul Моб. интернет 24.95 0.00 лв.*

08/05/2014 21:08:50 globul Моб. интернет 27.78 0.00 лв.* 10/05/2014 02:17:03 globul Моб. интернет 7.20 0.00 лв.*

08/05/2014 21:19:36 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.* 10/05/2014 02:25:33 globul Моб. интернет 48.55 0.00 лв.*

08/05/2014 21:19:39 globul Моб. интернет 28.08 0.00 лв.* 10/05/2014 02:25:41 globul Моб. интернет 58.33 0.00 лв.*

08/05/2014 21:20:32 globul Моб. интернет 1.37 0.00 лв.* 10/05/2014 02:29:29 globul Моб. интернет 328.40 0.00 лв.*

08/05/2014 23:06:57 globul Моб. интернет 245.81 0.00 лв.* 10/05/2014 02:29:29 globul Моб. интернет 3536.37 0.00 лв.*

08/05/2014 23:06:58 globul Моб. интернет 40.86 0.00 лв.* 10/05/2014 08:33:24 globul Моб. интернет 36.58 0.00 лв.*

08/05/2014 23:16:12 globul Моб. интернет 20.87 0.00 лв.* 10/05/2014 08:33:32 globul Моб. интернет 5.44 0.00 лв.*

08/05/2014 23:16:12 globul Моб. интернет 7.25 0.00 лв.* 10/05/2014 08:50:38 globul Моб. интернет 87.76 0.00 лв.*

09/05/2014 00:24:09 globul Моб. интернет 11.18 0.00 лв.* 10/05/2014 08:50:48 globul Моб. интернет 38.09 0.00 лв.*

09/05/2014 00:24:10 globul Моб. интернет 0.91 0.00 лв.* 10/05/2014 08:52:57 globul Моб. интернет 11.95 0.00 лв.*

09/05/2014 00:24:25 globul Моб. интернет 1.76 0.00 лв.* 10/05/2014 08:52:58 globul Моб. интернет 869.27 0.00 лв.*

09/05/2014 01:41:57 globul Моб. интернет 8.87 0.00 лв.* 10/05/2014 10:55:34 globul Моб. интернет 35.89 0.00 лв.*

09/05/2014 05:26:21 globul Моб. интернет 1.64 0.00 лв.* 10/05/2014 10:55:34 globul Моб. интернет 131.83 0.00 лв.*

09/05/2014 07:22:55 globul Моб. интернет 4.52 0.00 лв.* 10/05/2014 11:43:38 globul Моб. интернет 539.88 0.00 лв.*

09/05/2014 08:49:00 globul Моб. интернет 137.97 0.00 лв.* 10/05/2014 11:43:38 globul Моб. интернет 77.11 0.00 лв.*

09/05/2014 08:49:00 globul Моб. интернет 20.28 0.00 лв.* 10/05/2014 11:48:01 globul Моб. интернет 1.77 0.00 лв.*

09/05/2014 09:00:06 globul Моб. интернет 8.31 0.00 лв.* 10/05/2014 12:15:26 globul Моб. интернет 23.39 0.00 лв.*

09/05/2014 09:00:07 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.* 10/05/2014 12:15:26 globul Моб. интернет 9.12 0.00 лв.*

09/05/2014 09:19:43 359887609906 Мобилтел 00:00:18 0.00 лв.* 10/05/2014 12:15:51 359886844232 Мобилтел 00:04:08 0.00 лв.*

09/05/2014 09:38:22 globul Моб. интернет 15.53 0.00 лв.* 10/05/2014 12:21:33 359886844232 Мобилтел 00:00:20 0.00 лв.*

09/05/2014 09:38:23 globul Моб. интернет 9.11 0.00 лв.* 10/05/2014 13:07:58 globul Моб. интернет 13.18 0.00 лв.*

09/05/2014 09:39:10 globul Моб. интернет 131.60 0.00 лв.* 10/05/2014 13:07:59 globul Моб. интернет 75.24 0.00 лв.*

09/05/2014 09:39:10 globul Моб. интернет 31.07 0.00 лв.* 10/05/2014 13:23:37 globul Моб. интернет 0.91 0.00 лв.*

09/05/2014 12:52:07 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.* 10/05/2014 13:23:37 globul Моб. интернет 4.89 0.00 лв.*

09/05/2014 13:01:29 008001100235 GLOBUL 00:34:25 0.00 лв. 10/05/2014 13:34:48 globul Моб. интернет 10.89 0.00 лв.*

09/05/2014 13:37:46 0899293002 GLOBUL 00:00:47 0.00 лв.* 10/05/2014 13:34:49 globul Моб. интернет 12.25 0.00 лв.*

09/05/2014 14:05:39 359894445020 Група 00:01:21 0.00 лв. 10/05/2014 14:03:43 globul Моб. интернет 37.44 0.00 лв.*

09/05/2014 14:07:57 029732121 Фикс. мрежи 00:00:12 0.00 лв.* 10/05/2014 14:03:43 globul Моб. интернет 22.15 0.00 лв.*

09/05/2014 15:03:31 359878671512 Виваком 00:01:16 0.00 лв.* 10/05/2014 14:03:59 359882855513 Мобилтел 00:01:04 0.00 лв.*

09/05/2014 15:17:08 globul Моб. интернет 251.08 0.00 лв.* 10/05/2014 14:05:14 globul Моб. интернет 12.77 0.00 лв.*

09/05/2014 15:17:14 globul Моб. интернет 47.92 0.00 лв.* 10/05/2014 14:05:17 globul Моб. интернет 11.61 0.00 лв.*

09/05/2014 15:30:26 359878671512 Виваком 00:00:35 0.00 лв.* 10/05/2014 14:05:42 globul Моб. интернет 62.53 0.00 лв.*

09/05/2014 17:23:26 globul Моб. интернет 32.97 0.00 лв.* 10/05/2014 14:05:47 globul Моб. интернет 11.02 0.00 лв.*

09/05/2014 17:23:29 globul Моб. интернет 1452.02 0.00 лв.* 10/05/2014 14:19:43 globul Моб. интернет 16.07 0.00 лв.*

09/05/2014 17:28:58 globul Моб. интернет 231.55 0.00 лв.* 10/05/2014 14:19:43 globul Моб. интернет 12.45 0.00 лв.*

09/05/2014 17:28:59 globul Моб. интернет 2187.85 0.00 лв.* 10/05/2014 14:23:24 359887609906 Мобилтел 00:02:53 0.00 лв.*

09/05/2014 17:40:09 359896680886 Виваком 00:09:19 0.00 лв.* 10/05/2014 14:26:44 globul Моб. интернет 12.02 0.00 лв.*

09/05/2014 18:27:54 globul Моб. интернет 751.43 0.00 лв.* 10/05/2014 14:26:45 globul Моб. интернет 8.19 0.00 лв.*

09/05/2014 18:27:54 globul Моб. интернет 85.84 0.00 лв.* 10/05/2014 14:30:45 globul Моб. интернет 7.97 0.00 лв.*

09/05/2014 18:40:27 globul Моб. интернет 86.16 0.00 лв.* 10/05/2014 14:30:51 globul Моб. интернет 11.21 0.00 лв.*

09/05/2014 18:40:34 globul Моб. интернет 39.20 0.00 лв.* 10/05/2014 14:39:40 globul Моб. интернет 45.31 0.00 лв.*

09/05/2014 18:42:16 globul Моб. интернет 7.83 0.00 лв.* 10/05/2014 14:39:41 globul Моб. интернет 24.69 0.00 лв.*

09/05/2014 18:42:19 globul Моб. интернет 32.65 0.00 лв.* 10/05/2014 14:58:47 globul Моб. интернет 258.53 0.00 лв.*

09/05/2014 18:44:38 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 10/05/2014 14:58:47 globul Моб. интернет 39.04 0.00 лв.*

09/05/2014 18:44:46 globul Моб. интернет 180.02 0.00 лв.* 10/05/2014 16:24:21 globul Моб. интернет 22.45 0.00 лв.*

09/05/2014 18:44:46 globul Моб. интернет 64.06 0.00 лв.* 10/05/2014 16:24:21 globul Моб. интернет 79.33 0.00 лв.*

09/05/2014 19:08:29 globul Моб. интернет 24.35 0.00 лв.* 10/05/2014 18:09:17 globul Моб. интернет 3.47 0.00 лв.*

09/05/2014 19:08:30 globul Моб. интернет 3.35 0.00 лв.* 10/05/2014 18:09:17 globul Моб. интернет 43.93 0.00 лв.*

09/05/2014 19:33:37 359884727238 Мобилтел 00:07:23 0.00 лв.* 10/05/2014 19:19:22 globul Моб. интернет 90.51 0.00 лв.*

09/05/2014 19:55:24 0886198604 Мобилтел 00:00:30 0.00 лв.* 10/05/2014 19:19:23 globul Моб. интернет 37.60 0.00 лв.*

09/05/2014 20:25:50 029732121 Фикс. мрежи 00:00:10 0.00 лв.* 10/05/2014 19:59:11 globul Моб. интернет 4.07 0.00 лв.*

09/05/2014 20:33:24 globul Моб. интернет 44.51 0.00 лв.* 10/05/2014 19:59:37 359887609906 Мобилтел 00:02:38 0.00 лв.*

09/05/2014 20:33:25 globul Моб. интернет 21.36 0.00 лв.* 10/05/2014 20:02:42 globul Моб. интернет 1.48 0.00 лв.*

09/05/2014 20:34:15 globul Моб. интернет 156.06 0.00 лв.* 10/05/2014 20:48:10 globul Моб. интернет 83.09 0.00 лв.*

09/05/2014 20:34:16 globul Моб. интернет 53.65 0.00 лв.* 10/05/2014 20:48:11 globul Моб. интернет 11.90 0.00 лв.*

09/05/2014 21:42:59 globul Моб. интернет 4.88 0.00 лв.* 10/05/2014 20:56:26 globul Моб. интернет 91.93 0.00 лв.*

09/05/2014 21:43:01 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.* 10/05/2014 20:56:27 globul Моб. интернет 43.48 0.00 лв.*

09/05/2014 22:50:37 globul Моб. интернет 55.15 0.00 лв.* 10/05/2014 21:05:19 globul Моб. интернет 28.18 0.00 лв.*

09/05/2014 22:50:38 globul Моб. интернет 31.91 0.00 лв.* 10/05/2014 21:05:19 globul Моб. интернет 318.37 0.00 лв.*

09/05/2014 23:29:48 globul Моб. интернет 7865.16 0.00 лв.* 10/05/2014 21:10:20 globul Моб. интернет 608.60 0.00 лв.*

09/05/2014 23:29:49 globul Моб. интернет 735.62 0.00 лв.* 10/05/2014 21:10:26 globul Моб. интернет 18.63 0.00 лв.*

10/05/2014 00:16:46 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.* 10/05/2014 21:23:42 globul Моб. интернет 53.63 0.00 лв.*

10/05/2014 00:17:52 globul Моб. интернет 9.40 0.00 лв.* 10/05/2014 21:23:43 globul Моб. интернет 16.45 0.00 лв.*

10/05/2014 00:20:36 globul Моб. интернет 6.19 0.00 лв.* 10/05/2014 21:24:23 globul Моб. интернет 47.90 0.00 лв.*

10/05/2014 00:20:38 globul Моб. интернет 2879.33 0.00 лв.* 10/05/2014 21:24:25 globul Моб. интернет 11.17 0.00 лв.*

10/05/2014 00:23:42 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 10/05/2014 22:24:43 globul Моб. интернет 22.45 0.00 лв.*

10/05/2014 00:24:15 globul Моб. интернет 1.97 0.00 лв.* 10/05/2014 22:24:43 globul Моб. интернет 70.14 0.00 лв.*

10/05/2014 00:24:18 globul Моб. интернет 6.37 0.00 лв.* 10/05/2014 23:12:47 globul Моб. интернет 25.54 0.00 лв.*

10/05/2014 00:27:55 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.* 10/05/2014 23:12:47 globul Моб. интернет 126.78 0.00 лв.*

10/05/2014 00:27:56 globul Моб. интернет 6.54 0.00 лв.* 11/05/2014 00:08:28 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.*

10/05/2014 00:28:58 globul Моб. интернет 0.44 0.00 лв.* 11/05/2014 01:15:17 globul Моб. интернет 124.83 0.00 лв.*

10/05/2014 00:29:51 globul Моб. интернет 6.68 0.00 лв.* 11/05/2014 01:15:18 globul Моб. интернет 37.73 0.00 лв.*

10/05/2014 00:31:41 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.* 11/05/2014 02:21:19 globul Моб. интернет 19.92 0.00 лв.*

10/05/2014 00:31:42 globul Моб. интернет 6.31 0.00 лв.* 11/05/2014 02:21:19 globul Моб. интернет 14.84 0.00 лв.*

10/05/2014 00:31:53 globul Моб. интернет 325.68 0.00 лв.* 11/05/2014 02:52:04 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.*

10/05/2014 00:32:54 globul Моб. интернет 95.12 0.00 лв.* 11/05/2014 02:59:22 globul Моб. интернет 1.77 0.00 лв.*

10/05/2014 00:34:17 359891851 Услуги с добавена сто 1.00 лв. 11/05/2014 03:33:48 globul Моб. интернет 1.72 0.00 лв.*

10/05/2014 00:50:02 0879279023 Виваком 00:00:43 0.00 лв.* 11/05/2014 08:01:34 globul Моб. интернет 1.70 0.00 лв.*

Страница 16


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

11/05/2014 09:44:27 globul Моб. интернет 44.06 0.00 лв.* 13/05/2014 08:55:26 globul Моб. интернет 27.54 0.00 лв.*

11/05/2014 09:44:28 globul Моб. интернет 7.01 0.00 лв.* 13/05/2014 08:55:26 globul Моб. интернет 7.30 0.00 лв.*

11/05/2014 10:32:32 globul Моб. интернет 4.52 0.00 лв.* 13/05/2014 09:15:16 globul Моб. интернет 31.75 0.00 лв.*

11/05/2014 11:26:37 globul Моб. интернет 4.07 0.00 лв.* 13/05/2014 09:15:17 globul Моб. интернет 2.49 0.00 лв.*

11/05/2014 12:12:09 globul Моб. интернет 64.42 0.00 лв.* 13/05/2014 09:15:36 globul Моб. интернет 15.04 0.00 лв.*

11/05/2014 12:12:10 globul Моб. интернет 17.98 0.00 лв.* 13/05/2014 09:15:40 globul Моб. интернет 25.63 0.00 лв.*

11/05/2014 13:02:49 globul Моб. интернет 1.83 0.00 лв.* 13/05/2014 09:17:54 globul Моб. интернет 40.14 0.00 лв.*

11/05/2014 13:54:32 globul Моб. интернет 78.87 0.00 лв.* 13/05/2014 09:17:55 globul Моб. интернет 12.37 0.00 лв.*

11/05/2014 13:54:33 globul Моб. интернет 17.86 0.00 лв.* 13/05/2014 09:56:00 globul Моб. интернет 143.07 0.00 лв.*

11/05/2014 14:06:03 globul Моб. интернет 4.07 0.00 лв.* 13/05/2014 09:56:01 globul Моб. интернет 7.64 0.00 лв.*

11/05/2014 14:17:24 globul Моб. интернет 16.00 0.00 лв.* 13/05/2014 10:07:14 globul Моб. интернет 510.45 0.00 лв.*

11/05/2014 14:17:25 globul Моб. интернет 8.86 0.00 лв.* 13/05/2014 10:07:14 globul Моб. интернет 60.83 0.00 лв.*

11/05/2014 14:55:02 globul Моб. интернет 14.79 0.00 лв.* 13/05/2014 10:59:54 globul Моб. интернет 195.55 0.00 лв.*

11/05/2014 14:55:02 globul Моб. интернет 30.17 0.00 лв.* 13/05/2014 10:59:55 globul Моб. интернет 46.50 0.00 лв.*

11/05/2014 16:39:53 359879454544 Виваком 00:01:39 0.00 лв.* 13/05/2014 11:26:22 globul Моб. интернет 156.58 0.00 лв.*

11/05/2014 16:57:58 359882855513 Мобилтел 00:00:04 0.00 лв.* 13/05/2014 11:26:24 globul Моб. интернет 50.15 0.00 лв.*

11/05/2014 16:58:44 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.* 13/05/2014 12:14:39 globul Моб. интернет 132.68 0.00 лв.*

11/05/2014 17:41:59 globul Моб. интернет 15.48 0.00 лв.* 13/05/2014 12:14:40 globul Моб. интернет 34.28 0.00 лв.*

11/05/2014 17:41:59 globul Моб. интернет 81.12 0.00 лв.* 13/05/2014 12:24:19 globul Моб. интернет 131.75 0.00 лв.*

11/05/2014 18:26:58 globul Моб. интернет 8.41 0.00 лв.* 13/05/2014 12:24:20 globul Моб. интернет 16.08 0.00 лв.*

11/05/2014 18:31:42 359887609906 Мобилтел 00:01:48 0.00 лв.* 13/05/2014 13:10:49 globul Моб. интернет 385.94 0.00 лв.*

11/05/2014 20:47:30 globul Моб. интернет 5.84 0.00 лв.* 13/05/2014 13:10:51 globul Моб. интернет 53.09 0.00 лв.*

11/05/2014 20:47:30 globul Моб. интернет 0.64 0.00 лв.* 13/05/2014 13:24:11 globul Моб. интернет 2.58 0.00 лв.*

11/05/2014 20:58:13 globul Моб. интернет 1.67 0.00 лв.* 13/05/2014 13:24:12 globul Моб. интернет 1.15 0.00 лв.*

11/05/2014 21:32:36 globul Моб. интернет 645.06 0.00 лв.* 13/05/2014 13:24:18 globul Моб. интернет 178.39 0.00 лв.*

11/05/2014 21:32:37 globul Моб. интернет 13.51 0.00 лв.* 13/05/2014 13:24:20 globul Моб. интернет 29.27 0.00 лв.*

11/05/2014 22:23:44 globul Моб. интернет 107.83 0.00 лв.* 13/05/2014 13:43:15 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.*

11/05/2014 22:23:45 globul Моб. интернет 48.30 0.00 лв.* 13/05/2014 13:43:16 globul Моб. интернет 6.49 0.00 лв.*

11/05/2014 23:12:50 globul Моб. интернет 54.26 0.00 лв.* 13/05/2014 13:43:32 globul Моб. интернет 0.39 0.00 лв.*

11/05/2014 23:12:51 globul Моб. интернет 16.12 0.00 лв.* 13/05/2014 13:44:22 globul Моб. интернет 0.53 0.00 лв.*

12/05/2014 03:29:16 globul Моб. интернет 294.43 0.00 лв.* 13/05/2014 13:44:24 globul Моб. интернет 11.22 0.00 лв.*

12/05/2014 03:29:17 globul Моб. интернет 39.80 0.00 лв.* 13/05/2014 13:45:24 globul Моб. интернет 1.68 0.00 лв.*

12/05/2014 04:34:48 globul Моб. интернет 43.43 0.00 лв.* 13/05/2014 13:45:44 globul Моб. интернет 7.17 0.00 лв.*

12/05/2014 04:34:48 globul Моб. интернет 168.46 0.00 лв.* 13/05/2014 13:51:44 globul Моб. интернет 9.25 0.00 лв.*

12/05/2014 09:27:08 globul Моб. интернет 17.13 0.00 лв.* 13/05/2014 13:51:49 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

12/05/2014 09:27:09 globul Моб. интернет 7.65 0.00 лв.* 13/05/2014 13:52:00 globul Моб. интернет 27.87 0.00 лв.*

12/05/2014 10:00:08 globul Моб. интернет 33.87 0.00 лв.* 13/05/2014 13:52:48 globul Моб. интернет 0.93 0.00 лв.*

12/05/2014 10:00:08 globul Моб. интернет 18.57 0.00 лв.* 13/05/2014 14:17:00 globul Моб. интернет 139.99 0.00 лв.*

12/05/2014 10:43:07 globul Моб. интернет 47.42 0.00 лв.* 13/05/2014 14:17:01 globul Моб. интернет 57.14 0.00 лв.*

12/05/2014 10:43:07 globul Моб. интернет 19.01 0.00 лв.* 13/05/2014 15:05:16 globul Моб. интернет 86.67 0.00 лв.*

12/05/2014 10:58:22 0899293002 GLOBUL 00:00:19 0.00 лв.* 13/05/2014 15:05:17 globul Моб. интернет 14.14 0.00 лв.*

12/05/2014 11:00:41 008001100235 GLOBUL 00:29:47 0.00 лв. 13/05/2014 16:08:08 globul Моб. интернет 286.11 0.00 лв.*

12/05/2014 12:45:33 globul Моб. интернет 270.87 0.00 лв.* 13/05/2014 16:08:09 globul Моб. интернет 94.52 0.00 лв.*

12/05/2014 12:45:34 globul Моб. интернет 40.42 0.00 лв.* 13/05/2014 16:56:27 globul Моб. интернет 95.89 0.00 лв.*

12/05/2014 13:00:13 globul Моб. интернет 71.66 0.00 лв.* 13/05/2014 16:56:28 globul Моб. интернет 14.14 0.00 лв.*

12/05/2014 13:00:15 globul Моб. интернет 72.56 0.00 лв.* 13/05/2014 17:36:09 globul Моб. интернет 232.05 0.00 лв.*

12/05/2014 13:06:39 globul Моб. интернет 40.29 0.00 лв.* 13/05/2014 17:36:11 globul Моб. интернет 51.00 0.00 лв.*

12/05/2014 13:06:41 globul Моб. интернет 378.49 0.00 лв.* 13/05/2014 17:48:45 globul Моб. интернет 2.30 0.00 лв.*

12/05/2014 13:34:42 globul Моб. интернет 1.33 0.00 лв.* 13/05/2014 17:48:47 globul Моб. интернет 29.68 0.00 лв.*

12/05/2014 14:24:09 globul Моб. интернет 7.38 0.00 лв.* 13/05/2014 17:50:14 globul Моб. интернет 5.00 0.00 лв.*

12/05/2014 14:30:45 008001100235 GLOBUL 00:45:29 0.00 лв. 13/05/2014 17:50:14 globul Моб. интернет 31.50 0.00 лв.*

12/05/2014 15:52:51 globul Моб. интернет 14.54 0.00 лв.* 13/05/2014 17:54:51 globul Моб. интернет 373.78 0.00 лв.*

12/05/2014 15:52:52 globul Моб. интернет 2.40 0.00 лв.* 13/05/2014 17:54:52 globul Моб. интернет 56.33 0.00 лв.*

12/05/2014 16:00:03 globul Моб. интернет 26.01 0.00 лв.* 13/05/2014 18:07:56 globul Моб. интернет 8771.40 0.00 лв.*

12/05/2014 16:00:03 globul Моб. интернет 88.93 0.00 лв.* 13/05/2014 18:07:57 globul Моб. интернет 32.06 0.00 лв.*

12/05/2014 16:40:55 globul Моб. интернет 109.97 0.00 лв.* 13/05/2014 18:31:45 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.*

12/05/2014 16:40:55 globul Моб. интернет 34.14 0.00 лв.* 13/05/2014 18:31:47 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.*

12/05/2014 16:46:11 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 13/05/2014 18:32:40 0885111180 Мобилтел 00:00:19 0.00 лв.*

12/05/2014 17:40:33 globul Моб. интернет 186.47 0.00 лв.* 13/05/2014 18:41:23 globul Моб. интернет 50.02 0.00 лв.*

12/05/2014 17:40:35 globul Моб. интернет 25.19 0.00 лв.* 13/05/2014 18:41:23 globul Моб. интернет 60.90 0.00 лв.*

12/05/2014 18:34:28 globul Моб. интернет 55.59 0.00 лв.* 13/05/2014 19:19:28 globul Моб. интернет 9.67 0.00 лв.*

12/05/2014 18:34:29 globul Моб. интернет 26.27 0.00 лв.* 13/05/2014 19:19:29 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.*

12/05/2014 18:40:23 globul Моб. интернет 32.70 0.00 лв.* 13/05/2014 19:19:36 029732121 Фикс. мрежи 00:01:11 0.00 лв.*

12/05/2014 18:40:23 globul Моб. интернет 260.91 0.00 лв.* 13/05/2014 19:32:43 globul Моб. интернет 33.31 0.00 лв.*

12/05/2014 19:24:36 globul Моб. интернет 16.67 0.00 лв.* 13/05/2014 19:32:44 globul Моб. интернет 20.12 0.00 лв.*

12/05/2014 19:24:37 globul Моб. интернет 6.38 0.00 лв.* 13/05/2014 19:33:18 029732121 Фикс. мрежи 00:01:37 0.00 лв.*

12/05/2014 19:53:32 globul Моб. интернет 8.16 0.00 лв.* 13/05/2014 19:36:29 globul Моб. интернет 149.19 0.00 лв.*

12/05/2014 19:54:29 029732121 Фикс. мрежи 00:00:19 0.00 лв.* 13/05/2014 19:36:30 globul Моб. интернет 26.34 0.00 лв.*

12/05/2014 19:59:52 globul Моб. интернет 33.25 0.00 лв.* 13/05/2014 19:45:23 359884727238 Мобилтел 00:00:05 0.00 лв.*

12/05/2014 19:59:54 globul Моб. интернет 30.76 0.00 лв.* 13/05/2014 19:54:48 globul Моб. интернет 25.41 0.00 лв.*

12/05/2014 20:01:05 359882855513 Мобилтел 00:00:50 0.00 лв.* 13/05/2014 19:54:49 globul Моб. интернет 9.87 0.00 лв.*

12/05/2014 20:02:08 globul Моб. интернет 14.90 0.00 лв.* 13/05/2014 19:58:19 globul Моб. интернет 383.60 0.00 лв.*

12/05/2014 20:02:08 globul Моб. интернет 10.45 0.00 лв.* 13/05/2014 19:58:21 globul Моб. интернет 155.95 0.00 лв.*

12/05/2014 20:02:23 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.* 13/05/2014 21:09:39 globul Моб. интернет 770.96 0.00 лв.*

12/05/2014 20:02:50 globul Моб. интернет 60.69 0.00 лв.* 13/05/2014 21:09:40 globul Моб. интернет 196.33 0.00 лв.*

12/05/2014 20:02:50 globul Моб. интернет 14.91 0.00 лв.* 13/05/2014 22:30:49 globul Моб. интернет 154.50 0.00 лв.*

12/05/2014 21:13:10 globul Моб. интернет 1369.31 0.00 лв.* 13/05/2014 22:30:49 globul Моб. интернет 142.69 0.00 лв.*

12/05/2014 21:13:11 globul Моб. интернет 31.01 0.00 лв.* 13/05/2014 23:37:13 globul Моб. интернет 529.37 0.00 лв.*

12/05/2014 21:31:45 globul Моб. интернет 8.51 0.00 лв.* 13/05/2014 23:37:14 globul Моб. интернет 89.57 0.00 лв.*

12/05/2014 22:51:57 globul Моб. интернет 89.35 0.00 лв.* 13/05/2014 23:52:21 globul Моб. интернет 29.00 0.00 лв.*

12/05/2014 22:51:58 globul Моб. интернет 13.91 0.00 лв.* 13/05/2014 23:52:22 globul Моб. интернет 11.48 0.00 лв.*

12/05/2014 23:35:38 globul Моб. интернет 5.09 0.00 лв.* 14/05/2014 00:32:06 globul Моб. интернет 10.38 0.00 лв.*

12/05/2014 23:35:50 029732121 Фикс. мрежи 00:00:21 0.00 лв.* 14/05/2014 00:32:07 globul Моб. интернет 1.61 0.00 лв.*

12/05/2014 23:42:45 globul Моб. интернет 20.43 0.00 лв.* 14/05/2014 01:10:24 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

12/05/2014 23:42:46 globul Моб. интернет 14.04 0.00 лв.* 14/05/2014 03:02:39 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.*

12/05/2014 23:44:54 globul Моб. интернет 4.19 0.00 лв.* 14/05/2014 03:04:03 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

12/05/2014 23:44:57 globul Моб. интернет 4.68 0.00 лв.* 14/05/2014 03:04:03 globul Моб. интернет 9.14 0.00 лв.*

12/05/2014 23:45:12 globul Моб. интернет 6.94 0.00 лв.* 14/05/2014 05:49:19 globul Моб. интернет 5.87 0.00 лв.*

12/05/2014 23:45:12 globul Моб. интернет 44.48 0.00 лв.* 14/05/2014 07:12:36 globul Моб. интернет 22.43 0.00 лв.*

13/05/2014 03:23:47 globul Моб. интернет 3.97 0.00 лв.* 14/05/2014 07:12:36 globul Моб. интернет 26.28 0.00 лв.*

13/05/2014 05:04:44 globul Моб. интернет 10.82 0.00 лв.* 14/05/2014 08:04:36 globul Моб. интернет 1.65 0.00 лв.*

13/05/2014 05:04:44 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв.* 14/05/2014 08:44:27 globul Моб. интернет 12.12 0.00 лв.*

13/05/2014 05:06:01 globul Моб. интернет 4.40 0.00 лв.* 14/05/2014 08:44:28 globul Моб. интернет 6.02 0.00 лв.*

13/05/2014 05:06:01 globul Моб. интернет 0.06 0.00 лв.* 14/05/2014 09:40:19 globul Моб. интернет 135.55 0.00 лв.*

13/05/2014 05:28:31 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.* 14/05/2014 09:40:20 globul Моб. интернет 33.76 0.00 лв.*

13/05/2014 06:39:33 globul Моб. интернет 8.40 0.00 лв.* 14/05/2014 10:20:00 globul Моб. интернет 17.40 0.00 лв.*

13/05/2014 06:39:33 globul Моб. интернет 9.25 0.00 лв.* 14/05/2014 10:20:00 globul Моб. интернет 6.38 0.00 лв.*

Страница 17


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

14/05/2014 10:30:27 globul Моб. интернет 29.76 0.00 лв.* 14/05/2014 22:26:34 globul Моб. интернет 24.95 0.00 лв.*

14/05/2014 10:30:30 globul Моб. интернет 8.42 0.00 лв.* 14/05/2014 23:16:58 globul Моб. интернет 68.41 0.00 лв.*

14/05/2014 10:32:10 globul Моб. интернет 13.42 0.00 лв.* 14/05/2014 23:16:58 globul Моб. интернет 87.20 0.00 лв.*

14/05/2014 10:32:12 globul Моб. интернет 531.35 0.00 лв.* 14/05/2014 23:34:36 globul Моб. интернет 4343.43 0.00 лв.*

14/05/2014 11:14:21 globul Моб. интернет 182.69 0.00 лв.* 14/05/2014 23:34:37 globul Моб. интернет 74.87 0.00 лв.*

14/05/2014 11:14:21 globul Моб. интернет 112.23 0.00 лв.* 15/05/2014 00:40:53 globul Моб. интернет 7.44 0.00 лв.*

14/05/2014 11:57:04 globul Моб. интернет 51.09 0.00 лв.* 15/05/2014 00:40:53 globul Моб. интернет 29.97 0.00 лв.*

14/05/2014 11:57:05 globul Моб. интернет 120.21 0.00 лв.* 15/05/2014 01:45:31 globul Моб. интернет 6.47 0.00 лв.*

14/05/2014 13:25:34 globul Моб. интернет 17.76 0.00 лв.* 15/05/2014 01:59:58 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.*

14/05/2014 13:25:34 globul Моб. интернет 27.44 0.00 лв.* 15/05/2014 03:09:15 globul Моб. интернет 8.46 0.00 лв.*

14/05/2014 13:27:52 globul Моб. интернет 9.94 0.00 лв.* 15/05/2014 04:33:34 globul Моб. интернет 3.97 0.00 лв.*

14/05/2014 13:27:54 globul Моб. интернет 0.70 0.00 лв.* 15/05/2014 05:57:34 globul Моб. интернет 4.07 0.00 лв.*

14/05/2014 13:28:12 globul Моб. интернет 23.01 0.00 лв.* 15/05/2014 07:15:37 globul Моб. интернет 1.59 0.00 лв.*

14/05/2014 13:28:15 globul Моб. интернет 30.72 0.00 лв.* 15/05/2014 09:13:30 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.*

14/05/2014 13:29:00 globul Моб. интернет 5.25 0.00 лв.* 15/05/2014 09:13:30 globul Моб. интернет 6.14 0.00 лв.*

14/05/2014 13:29:22 globul Моб. интернет 0.93 0.00 лв.* 15/05/2014 09:16:59 globul Моб. интернет 24.52 0.00 лв.*

14/05/2014 13:29:25 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.* 15/05/2014 09:17:00 globul Моб. интернет 15.36 0.00 лв.*

14/05/2014 13:29:34 globul Моб. интернет 66.98 0.00 лв.* 15/05/2014 09:18:44 globul Моб. интернет 7.97 0.00 лв.*

14/05/2014 13:29:36 globul Моб. интернет 172.27 0.00 лв.* 15/05/2014 09:18:44 globul Моб. интернет 12.12 0.00 лв.*

14/05/2014 14:04:23 globul Моб. интернет 6.92 0.00 лв.* 15/05/2014 09:26:15 globul Моб. интернет 22.64 0.00 лв.*

14/05/2014 14:04:24 globul Моб. интернет 1.95 0.00 лв.* 15/05/2014 09:26:21 globul Моб. интернет 5.67 0.00 лв.*

14/05/2014 14:14:11 globul Моб. интернет 28.96 0.00 лв.* 15/05/2014 09:27:14 globul Моб. интернет 7.52 0.00 лв.*

14/05/2014 14:14:15 globul Моб. интернет 30.02 0.00 лв.* 15/05/2014 09:38:08 globul Моб. интернет 81.49 0.00 лв.*

14/05/2014 14:17:58 globul Моб. интернет 2118.30 0.00 лв.* 15/05/2014 09:38:09 globul Моб. интернет 62.38 0.00 лв.*

14/05/2014 14:17:59 globul Моб. интернет 168.32 0.00 лв.* 15/05/2014 10:26:11 globul Моб. интернет 80.69 0.00 лв.*

14/05/2014 14:29:48 00447515324705 Международен 00:00:13 0.24 лв.* 15/05/2014 10:26:12 globul Моб. интернет 7.57 0.00 лв.*

14/05/2014 14:30:21 00447515324705 Международен 00:00:20 0.24 лв.* 15/05/2014 11:17:47 globul Моб. интернет 788.49 0.00 лв.*

14/05/2014 14:31:19 00447515324705 Международен 00:01:58 0.47 лв.* 15/05/2014 11:17:48 globul Моб. интернет 144.65 0.00 лв.*

14/05/2014 14:38:29 447515324705 SMS 0.18 лв. 15/05/2014 12:18:01 globul Моб. интернет 1297.67 0.00 лв.*

14/05/2014 14:50:25 447515324705 SMS 0.18 лв. 15/05/2014 12:18:02 globul Моб. интернет 70.13 0.00 лв.*

14/05/2014 15:03:04 globul Моб. интернет 12.09 0.00 лв.* 15/05/2014 13:12:00 globul Моб. интернет 406.67 0.00 лв.*

14/05/2014 15:03:06 globul Моб. интернет 7.43 0.00 лв.* 15/05/2014 13:12:01 globul Моб. интернет 66.33 0.00 лв.*

14/05/2014 15:03:54 447515324705 SMS 0.18 лв. 15/05/2014 14:45:07 globul Моб. интернет 82.88 0.00 лв.*

14/05/2014 15:04:15 globul Моб. интернет 30.13 0.00 лв.* 15/05/2014 14:45:08 globul Моб. интернет 24.67 0.00 лв.*

14/05/2014 15:11:46 globul Моб. интернет 245.17 0.00 лв.* 15/05/2014 15:31:56 globul Моб. интернет 1077.84 0.00 лв.*

14/05/2014 15:22:12 globul Моб. интернет 11.65 0.00 лв.* 15/05/2014 15:31:57 globul Моб. интернет 131.75 0.00 лв.*

14/05/2014 15:22:38 globul Моб. интернет 1.79 0.00 лв.* 15/05/2014 16:03:36 globul Моб. интернет 567.07 0.00 лв.*

14/05/2014 15:23:25 globul Моб. интернет 3.24 0.00 лв.* 15/05/2014 16:03:37 globul Моб. интернет 93.39 0.00 лв.*

14/05/2014 15:28:06 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 15/05/2014 16:41:05 globul Моб. интернет 939.56 0.00 лв.*

14/05/2014 15:29:14 globul Моб. интернет 2.26 0.00 лв.* 15/05/2014 16:41:06 globul Моб. интернет 80.45 0.00 лв.*

14/05/2014 15:29:28 globul Моб. интернет 0.40 0.00 лв.* 15/05/2014 17:08:11 globul Моб. интернет 25.63 0.00 лв.*

14/05/2014 15:34:26 globul Моб. интернет 0.91 0.00 лв.* 15/05/2014 17:10:11 globul Моб. интернет 0.76 0.00 лв.*

14/05/2014 16:10:17 globul Моб. интернет 107.82 0.00 лв.* 15/05/2014 17:11:39 globul Моб. интернет 51.14 0.00 лв.*

14/05/2014 16:10:18 globul Моб. интернет 29.86 0.00 лв.* 15/05/2014 17:11:40 globul Моб. интернет 46.22 0.00 лв.*

14/05/2014 16:15:18 globul Моб. интернет 1316.79 0.00 лв.* 15/05/2014 17:37:49 globul Моб. интернет 69.53 0.00 лв.*

14/05/2014 16:15:18 globul Моб. интернет 5234.17 0.00 лв.* 15/05/2014 17:37:49 globul Моб. интернет 471.90 0.00 лв.*

14/05/2014 16:22:22 359888110289 Мобилтел 00:00:02 0.00 лв.* 15/05/2014 18:57:30 globul Моб. интернет 95.37 0.00 лв.*

14/05/2014 16:41:22 00447515324705 Международен 00:00:48 0.24 лв.* 15/05/2014 18:57:31 globul Моб. интернет 15.46 0.00 лв.*

14/05/2014 17:17:13 globul Моб. интернет 25.24 0.00 лв.* 15/05/2014 19:04:47 globul Моб. интернет 0.97 0.00 лв.*

14/05/2014 17:17:13 globul Моб. интернет 3.50 0.00 лв.* 15/05/2014 19:07:38 globul Моб. интернет 10.37 0.00 лв.*

14/05/2014 17:19:09 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв.* 15/05/2014 19:07:38 globul Моб. интернет 50.70 0.00 лв.*

14/05/2014 17:19:31 globul Моб. интернет 5.22 0.00 лв.* 15/05/2014 19:09:37 globul Моб. интернет 2.43 0.00 лв.*

14/05/2014 17:22:17 globul Моб. интернет 25.18 0.00 лв.* 15/05/2014 19:27:18 globul Моб. интернет 11.59 0.00 лв.*

14/05/2014 17:22:17 globul Моб. интернет 25.50 0.00 лв.* 15/05/2014 19:27:20 globul Моб. интернет 2.09 0.00 лв.*

14/05/2014 17:25:57 globul Моб. интернет 2.41 0.00 лв.* 15/05/2014 19:34:53 globul Моб. интернет 59.73 0.00 лв.*

14/05/2014 17:27:12 globul Моб. интернет 0.93 0.00 лв.* 15/05/2014 19:34:53 globul Моб. интернет 24.10 0.00 лв.*

14/05/2014 17:37:06 globul Моб. интернет 138.21 0.00 лв.* 15/05/2014 19:37:39 globul Моб. интернет 4.07 0.00 лв.*

14/05/2014 17:37:06 globul Моб. интернет 41.36 0.00 лв.* 15/05/2014 20:53:57 globul Моб. интернет 146.57 0.00 лв.*

14/05/2014 17:49:37 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.* 15/05/2014 20:53:57 globul Моб. интернет 379.90 0.00 лв.*

14/05/2014 17:50:53 globul Моб. интернет 2.20 0.00 лв.* 15/05/2014 22:00:00 globul Моб. интернет 1587.51 0.00 лв.*

14/05/2014 17:51:54 globul Моб. интернет 0.35 0.00 лв.* 15/05/2014 22:00:01 globul Моб. интернет 47.83 0.00 лв.*

14/05/2014 18:01:34 globul Моб. интернет 8.49 0.00 лв.* 15/05/2014 23:08:05 globul Моб. интернет 15.57 0.00 лв.*

14/05/2014 18:01:36 globul Моб. интернет 23.59 0.00 лв.* 15/05/2014 23:08:05 globul Моб. интернет 6.98 0.00 лв.*

14/05/2014 18:09:31 globul Моб. интернет 76.60 0.00 лв.* 16/05/2014 00:49:21 globul Моб. интернет 0.24 0.00 лв.*

14/05/2014 18:14:24 globul Моб. интернет 40.05 0.00 лв.* 16/05/2014 01:22:24 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.*

14/05/2014 18:21:13 globul Моб. интернет 0.95 0.00 лв.* 16/05/2014 06:25:25 globul Моб. интернет 1.58 0.00 лв.*

14/05/2014 18:53:01 globul Моб. интернет 240.44 0.00 лв.* 16/05/2014 08:14:21 globul Моб. интернет 1.70 0.00 лв.*

14/05/2014 18:53:02 globul Моб. интернет 124.05 0.00 лв.* 16/05/2014 08:30:08 globul Моб. интернет 8.46 0.00 лв.*

14/05/2014 18:58:56 359882436500 Мобилтел 00:01:21 0.00 лв.* 16/05/2014 08:30:08 globul Моб. интернет 5.37 0.00 лв.*

14/05/2014 19:37:09 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 16/05/2014 09:30:04 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.*

14/05/2014 19:38:27 globul Моб. интернет 6.94 0.00 лв.* 16/05/2014 09:36:16 globul Моб. интернет 33.37 0.00 лв.*

14/05/2014 19:39:38 globul Моб. интернет 1.09 0.00 лв.* 16/05/2014 09:36:17 globul Моб. интернет 21.49 0.00 лв.*

14/05/2014 19:41:55 globul Моб. интернет 17.11 0.00 лв.* 16/05/2014 09:38:16 globul Моб. интернет 1.95 0.00 лв.*

14/05/2014 19:50:17 globul Моб. интернет 92.41 0.00 лв.* 16/05/2014 09:38:24 globul Моб. интернет 58.91 0.00 лв.*

14/05/2014 19:50:18 globul Моб. интернет 399.90 0.00 лв.* 16/05/2014 09:49:33 globul Моб. интернет 833.06 0.00 лв.*

14/05/2014 20:00:28 globul Моб. интернет 24.23 0.00 лв.* 16/05/2014 09:49:34 globul Моб. интернет 54.04 0.00 лв.*

14/05/2014 20:01:11 globul Моб. интернет 15.62 0.00 лв.* 16/05/2014 10:20:46 globul Моб. интернет 19.30 0.00 лв.*

14/05/2014 20:01:50 globul Моб. интернет 75.32 0.00 лв.* 16/05/2014 10:20:47 globul Моб. интернет 45.51 0.00 лв.*

14/05/2014 20:01:54 globul Моб. интернет 137.12 0.00 лв.* 16/05/2014 11:07:12 globul Моб. интернет 156.68 0.00 лв.*

14/05/2014 20:18:23 globul Моб. интернет 43.80 0.00 лв.* 16/05/2014 11:07:13 globul Моб. интернет 36.42 0.00 лв.*

14/05/2014 20:18:24 globul Моб. интернет 73.02 0.00 лв.* 16/05/2014 11:32:59 globul Моб. интернет 1.33 0.00 лв.*

14/05/2014 20:19:40 globul Моб. интернет 70.09 0.00 лв.* 16/05/2014 11:33:59 globul Моб. интернет 1.71 0.00 лв.*

14/05/2014 20:19:43 globul Моб. интернет 62.44 0.00 лв.* 16/05/2014 12:55:33 globul Моб. интернет 22.75 0.00 лв.*

14/05/2014 20:37:05 globul Моб. интернет 17.71 0.00 лв.* 16/05/2014 12:55:33 globul Моб. интернет 113.27 0.00 лв.*

14/05/2014 20:37:06 globul Моб. интернет 8.92 0.00 лв.* 16/05/2014 13:50:23 globul Моб. интернет 6.24 0.00 лв.*

14/05/2014 20:38:01 globul Моб. интернет 63.89 0.00 лв.* 16/05/2014 13:51:59 globul Моб. интернет 31.67 0.00 лв.*

14/05/2014 20:38:11 globul Моб. интернет 122.51 0.00 лв.* 16/05/2014 13:52:00 globul Моб. интернет 9.11 0.00 лв.*

14/05/2014 21:01:38 globul Моб. интернет 58.84 0.00 лв.* 16/05/2014 14:39:24 globul Моб. интернет 20.41 0.00 лв.*

14/05/2014 21:01:39 globul Моб. интернет 33.87 0.00 лв.* 16/05/2014 14:39:24 globul Моб. интернет 6.97 0.00 лв.*

14/05/2014 21:02:12 359884727238 Мобилтел 00:03:53 0.00 лв.* 16/05/2014 14:55:37 0888011900 Мобилтел 00:10:14 0.00 лв.*

14/05/2014 21:06:20 globul Моб. интернет 6.75 0.00 лв.* 16/05/2014 15:31:13 0888011900 Мобилтел 00:02:09 0.00 лв.*

14/05/2014 21:06:22 globul Моб. интернет 17.00 0.00 лв.* 16/05/2014 16:26:38 359896680886 Виваком 00:04:26 0.00 лв.*

14/05/2014 21:06:32 globul Моб. интернет 23.93 0.00 лв.* 16/05/2014 16:40:37 359892249133 GLOBUL 00:07:18 0.00 лв.*

14/05/2014 21:06:35 globul Моб. интернет 646.35 0.00 лв.* 16/05/2014 16:49:44 359886844232 Мобилтел 00:00:22 0.00 лв.*

14/05/2014 21:55:09 globul Моб. интернет 90.66 0.00 лв.* 16/05/2014 16:50:24 359886844232 Мобилтел 00:01:12 0.00 лв.*

14/05/2014 21:55:10 globul Моб. интернет 75.38 0.00 лв.* 16/05/2014 16:52:37 globul Моб. интернет 1.52 0.00 лв.*

14/05/2014 22:26:33 globul Моб. интернет 115.79 0.00 лв.* 16/05/2014 17:11:47 globul Моб. интернет 48.90 0.00 лв.*

Страница 18


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

16/05/2014 17:11:47 globul Моб. интернет 39.34 0.00 лв.* 17/05/2014 22:05:45 globul Моб. интернет 77.72 0.00 лв.*

16/05/2014 17:13:56 globul Моб. интернет 839.91 0.00 лв.* 17/05/2014 22:50:27 globul Моб. интернет 137.74 0.00 лв.*

16/05/2014 17:13:57 globul Моб. интернет 8.78 0.00 лв.* 17/05/2014 22:50:29 globul Моб. интернет 34.51 0.00 лв.*

16/05/2014 17:28:28 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 17/05/2014 23:35:53 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

16/05/2014 17:28:28 globul Моб. интернет 4.77 0.00 лв.* 17/05/2014 23:36:11 globul Моб. интернет 66.13 0.00 лв.*

16/05/2014 17:34:59 globul Моб. интернет 968.19 0.00 лв.* 17/05/2014 23:36:16 globul Моб. интернет 26.51 0.00 лв.*

16/05/2014 17:35:00 globul Моб. интернет 81.24 0.00 лв.* 17/05/2014 23:36:48 globul Моб. интернет 465.78 0.00 лв.*

16/05/2014 19:00:58 globul Моб. интернет 4218.48 0.00 лв.* 17/05/2014 23:36:50 globul Моб. интернет 131.16 0.00 лв.*

16/05/2014 19:00:59 globul Моб. интернет 1494.03 0.00 лв.* 18/05/2014 00:28:41 globul Моб. интернет 147.56 0.00 лв.*

16/05/2014 19:22:05 globul Моб. интернет 1.59 0.00 лв.* 18/05/2014 00:28:43 globul Моб. интернет 29.59 0.00 лв.*

16/05/2014 19:33:48 globul Моб. интернет 3.86 0.00 лв.* 18/05/2014 00:33:45 globul Моб. интернет 11.29 0.00 лв.*

16/05/2014 20:19:38 globul Моб. интернет 80.66 0.00 лв.* 18/05/2014 00:33:46 globul Моб. интернет 12.38 0.00 лв.*

16/05/2014 20:19:38 globul Моб. интернет 61.16 0.00 лв.* 18/05/2014 00:55:52 globul Моб. интернет 1609.90 0.00 лв.*

16/05/2014 20:20:09 globul Моб. интернет 25.39 0.00 лв.* 18/05/2014 00:55:53 globul Моб. интернет 7879.71 0.00 лв.*

16/05/2014 20:20:09 globul Моб. интернет 19.30 0.00 лв.* 18/05/2014 01:36:23 globul Моб. интернет 2352.21 0.00 лв.*

16/05/2014 20:21:46 globul Моб. интернет 7.56 0.00 лв.* 18/05/2014 01:36:24 globul Моб. интернет 2859.87 0.00 лв.*

16/05/2014 20:21:55 globul Моб. интернет 30.94 0.00 лв.* 18/05/2014 02:16:51 globul Моб. интернет 85.80 0.00 лв.*

16/05/2014 20:25:37 359896680886 Виваком 00:01:05 0.00 лв.* 18/05/2014 02:16:52 globul Моб. интернет 62.51 0.00 лв.*

16/05/2014 20:40:56 globul Моб. интернет 11.16 0.00 лв.* 18/05/2014 02:57:06 globul Моб. интернет 4.32 0.00 лв.*

16/05/2014 20:40:59 globul Моб. интернет 8.71 0.00 лв.* 18/05/2014 02:57:06 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

16/05/2014 20:41:51 globul Моб. интернет 12.85 0.00 лв.* 18/05/2014 08:06:26 globul Моб. интернет 1.60 0.00 лв.*

16/05/2014 20:44:26 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.* 18/05/2014 11:41:47 globul Моб. интернет 354.87 0.00 лв.*

16/05/2014 20:45:34 globul Моб. интернет 7.91 0.00 лв.* 18/05/2014 11:41:47 globul Моб. интернет 29.14 0.00 лв.*

16/05/2014 20:45:34 globul Моб. интернет 12.79 0.00 лв.* 18/05/2014 12:30:19 globul Моб. интернет 4.12 0.00 лв.*

16/05/2014 20:49:57 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 18/05/2014 13:38:59 globul Моб. интернет 163.41 0.00 лв.*

16/05/2014 20:51:08 globul Моб. интернет 47.00 0.00 лв.* 18/05/2014 13:39:00 globul Моб. интернет 35.95 0.00 лв.*

16/05/2014 20:58:08 globul Моб. интернет 92.64 0.00 лв.* 18/05/2014 14:07:42 070017790 Услуги с добавена сто00:01:23 0.37 лв.

16/05/2014 21:17:38 globul Моб. интернет 204.79 0.00 лв.* 18/05/2014 14:32:28 globul Моб. интернет 12.83 0.00 лв.*

16/05/2014 21:17:38 globul Моб. интернет 36.17 0.00 лв.* 18/05/2014 14:32:28 globul Моб. интернет 5.28 0.00 лв.*

16/05/2014 21:19:14 globul Моб. интернет 173.28 0.00 лв.* 18/05/2014 14:58:59 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.*

16/05/2014 21:19:15 globul Моб. интернет 94.94 0.00 лв.* 18/05/2014 15:32:23 globul Моб. интернет 64.96 0.00 лв.*

16/05/2014 22:18:35 globul Моб. интернет 105.83 0.00 лв.* 18/05/2014 15:32:24 globul Моб. интернет 12.93 0.00 лв.*

16/05/2014 22:18:36 globul Моб. интернет 44.25 0.00 лв.* 18/05/2014 15:36:05 359892249133 GLOBUL 00:01:34 0.00 лв.*

16/05/2014 23:28:30 globul Моб. интернет 120.91 0.00 лв.* 18/05/2014 15:37:53 globul Моб. интернет 11.18 0.00 лв.*

16/05/2014 23:28:31 globul Моб. интернет 80.06 0.00 лв.* 18/05/2014 15:37:54 globul Моб. интернет 14.80 0.00 лв.*

16/05/2014 23:37:36 359896680886 Виваком 00:01:20 0.00 лв.* 18/05/2014 15:39:43 globul Моб. интернет 11.80 0.00 лв.*

17/05/2014 02:36:30 029736246 Фикс. мрежи 00:00:18 0.00 лв.* 18/05/2014 15:39:43 globul Моб. интернет 75.95 0.00 лв.*

17/05/2014 02:38:21 0876468930 Виваком 00:00:34 0.00 лв.* 18/05/2014 16:08:12 globul Моб. интернет 91.45 0.00 лв.*

17/05/2014 02:44:14 359891851 Услуги с добавена сто 1.00 лв. 18/05/2014 16:08:27 globul Моб. интернет 55.18 0.00 лв.*

17/05/2014 02:55:36 globul Моб. интернет 1.64 0.00 лв.* 18/05/2014 16:15:46 359887609906 Мобилтел 00:03:26 0.00 лв.*

17/05/2014 03:06:16 globul Моб. интернет 11.14 0.00 лв.* 18/05/2014 16:19:34 globul Моб. интернет 77.74 0.00 лв.*

17/05/2014 03:06:17 globul Моб. интернет 1.75 0.00 лв.* 18/05/2014 16:19:34 globul Моб. интернет 111.91 0.00 лв.*

17/05/2014 03:07:08 globul Моб. интернет 2.85 0.00 лв.* 18/05/2014 16:21:20 globul Моб. интернет 2222.89 0.00 лв.*

17/05/2014 03:07:08 globul Моб. интернет 5.73 0.00 лв.* 18/05/2014 16:21:23 globul Моб. интернет 596.34 0.00 лв.*

17/05/2014 03:43:38 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.* 18/05/2014 16:45:59 globul Моб. интернет 84.37 0.00 лв.*

17/05/2014 03:53:43 globul Моб. интернет 1.58 0.00 лв.* 18/05/2014 16:46:00 globul Моб. интернет 15.43 0.00 лв.*

17/05/2014 07:19:48 globul Моб. интернет 48.22 0.00 лв.* 18/05/2014 17:38:28 globul Моб. интернет 165.27 0.00 лв.*

17/05/2014 07:19:49 globul Моб. интернет 26.90 0.00 лв.* 18/05/2014 17:38:29 globul Моб. интернет 33.03 0.00 лв.*

17/05/2014 08:08:17 globul Моб. интернет 86.36 0.00 лв.* 18/05/2014 18:42:50 globul Моб. интернет 9.58 0.00 лв.*

17/05/2014 08:08:18 globul Моб. интернет 49.83 0.00 лв.* 18/05/2014 18:43:02 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.*

17/05/2014 09:24:43 globul Моб. интернет 1.65 0.00 лв.* 18/05/2014 19:55:28 globul Моб. интернет 99.08 0.00 лв.*

17/05/2014 11:13:29 globul Моб. интернет 64.03 0.00 лв.* 18/05/2014 19:55:29 globul Моб. интернет 27.28 0.00 лв.*

17/05/2014 11:13:29 globul Моб. интернет 148.88 0.00 лв.* 18/05/2014 20:11:45 globul Моб. интернет 25.12 0.00 лв.*

17/05/2014 12:49:28 globul Моб. интернет 59.69 0.00 лв.* 18/05/2014 20:11:46 globul Моб. интернет 12.26 0.00 лв.*

17/05/2014 12:49:28 globul Моб. интернет 136.91 0.00 лв.* 18/05/2014 20:12:32 359882855513 Мобилтел 00:04:02 0.00 лв.*

17/05/2014 14:08:51 359882855513 Мобилтел 00:00:45 0.00 лв.* 18/05/2014 21:01:43 globul Моб. интернет 21.22 0.00 лв.*

17/05/2014 14:13:40 359882855513 Мобилтел 00:01:45 0.00 лв.* 18/05/2014 21:01:43 globul Моб. интернет 10.08 0.00 лв.*

17/05/2014 14:15:50 359892249133 GLOBUL 00:00:41 0.00 лв.* 19/05/2014 00:29:29 globul Моб. интернет 24.83 0.00 лв.*

17/05/2014 14:16:46 359892249133 GLOBUL 00:03:19 0.00 лв.* 19/05/2014 00:29:30 globul Моб. интернет 77.37 0.00 лв.*

17/05/2014 16:21:05 globul Моб. интернет 13.00 0.00 лв.* 19/05/2014 01:32:08 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.*

17/05/2014 16:21:05 globul Моб. интернет 5.55 0.00 лв.* 19/05/2014 01:32:09 globul Моб. интернет 5.66 0.00 лв.*

17/05/2014 17:00:05 globul Моб. интернет 16.14 0.00 лв.* 19/05/2014 01:34:00 globul Моб. интернет 2.43 0.00 лв.*

17/05/2014 17:00:05 globul Моб. интернет 31.31 0.00 лв.* 19/05/2014 06:34:30 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.*

17/05/2014 17:10:09 globul Моб. интернет 18.69 0.00 лв.* 19/05/2014 09:38:26 globul Моб. интернет 5.03 0.00 лв.*

17/05/2014 17:10:10 globul Моб. интернет 9.08 0.00 лв.* 19/05/2014 09:38:29 globul Моб. интернет 13.55 0.00 лв.*

17/05/2014 17:19:50 359887609906 Мобилтел 00:01:12 0.00 лв.* 19/05/2014 09:38:33 globul Моб. интернет 71.01 0.00 лв.*

17/05/2014 18:06:09 globul Моб. интернет 94.44 0.00 лв.* 19/05/2014 09:38:33 globul Моб. интернет 136.33 0.00 лв.*

17/05/2014 18:06:10 globul Моб. интернет 12.35 0.00 лв.* 19/05/2014 09:40:45 globul Моб. интернет 3.64 0.00 лв.*

17/05/2014 18:28:59 globul Моб. интернет 6.61 0.00 лв.* 19/05/2014 09:42:11 globul Моб. интернет 47.44 0.00 лв.*

17/05/2014 18:29:00 globul Моб. интернет 4.96 0.00 лв.* 19/05/2014 09:48:08 globul Моб. интернет 50.32 0.00 лв.*

17/05/2014 18:33:36 globul Моб. интернет 114.47 0.00 лв.* 19/05/2014 09:48:08 globul Моб. интернет 15.50 0.00 лв.*

17/05/2014 18:33:37 globul Моб. интернет 17.32 0.00 лв.* 19/05/2014 09:54:37 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

17/05/2014 18:46:00 globul Моб. интернет 51.87 0.00 лв.* 19/05/2014 09:54:45 globul Моб. интернет 1.93 0.00 лв.*

17/05/2014 18:46:04 globul Моб. интернет 60.81 0.00 лв.* 19/05/2014 09:57:48 globul Моб. интернет 11.62 0.00 лв.*

17/05/2014 18:50:57 globul Моб. интернет 2.27 0.00 лв.* 19/05/2014 10:32:37 globul Моб. интернет 80.84 0.00 лв.*

17/05/2014 18:51:29 globul Моб. интернет 22.12 0.00 лв.* 19/05/2014 10:32:38 globul Моб. интернет 52.31 0.00 лв.*

17/05/2014 18:52:44 globul Моб. интернет 2.99 0.00 лв.* 19/05/2014 10:36:58 globul Моб. интернет 2.58 0.00 лв.*

17/05/2014 18:52:54 globul Моб. интернет 18.86 0.00 лв.* 19/05/2014 10:36:59 globul Моб. интернет 12.04 0.00 лв.*

17/05/2014 19:26:11 globul Моб. интернет 43.33 0.00 лв.* 19/05/2014 10:40:12 globul Моб. интернет 19.60 0.00 лв.*

17/05/2014 19:26:12 globul Моб. интернет 6.02 0.00 лв.* 19/05/2014 10:40:12 globul Моб. интернет 246.81 0.00 лв.*

17/05/2014 20:32:06 globul Моб. интернет 105.58 0.00 лв.* 19/05/2014 11:10:43 globul Моб. интернет 245.74 0.00 лв.*

17/05/2014 20:32:07 globul Моб. интернет 106.83 0.00 лв.* 19/05/2014 11:10:43 globul Моб. интернет 72.11 0.00 лв.*

17/05/2014 21:14:22 globul Моб. интернет 8.50 0.00 лв.* 19/05/2014 11:58:17 globul Моб. интернет 109.60 0.00 лв.*

17/05/2014 21:14:24 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв.* 19/05/2014 11:58:18 globul Моб. интернет 29.02 0.00 лв.*

17/05/2014 21:14:33 globul Моб. интернет 1297.13 0.00 лв.* 19/05/2014 12:46:25 globul Моб. интернет 109.24 0.00 лв.*

17/05/2014 21:14:34 globul Моб. интернет 64.60 0.00 лв.* 19/05/2014 12:46:26 globul Моб. интернет 91.46 0.00 лв.*

17/05/2014 21:28:46 globul Моб. интернет 43.83 0.00 лв.* 19/05/2014 12:50:19 070010100 Услуги с добавена сто00:02:19 0.63 лв.

17/05/2014 21:28:53 globul Моб. интернет 4.60 0.00 лв.* 19/05/2014 13:42:00 globul Моб. интернет 264.33 0.00 лв.*

17/05/2014 21:40:32 globul Моб. интернет 2.33 0.00 лв.* 19/05/2014 13:42:01 globul Моб. интернет 74.21 0.00 лв.*

17/05/2014 21:40:33 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.* 19/05/2014 14:32:00 globul Моб. интернет 169.77 0.00 лв.*

17/05/2014 21:40:37 globul Моб. интернет 636.25 0.00 лв.* 19/05/2014 14:32:00 globul Моб. интернет 43.37 0.00 лв.*

17/05/2014 21:40:38 globul Моб. интернет 106.55 0.00 лв.* 19/05/2014 15:04:59 globul Моб. интернет 1855.08 0.00 лв.*

17/05/2014 21:47:19 globul Моб. интернет 61.78 0.00 лв.* 19/05/2014 15:05:01 globul Моб. интернет 74.58 0.00 лв.*

17/05/2014 21:47:22 globul Моб. интернет 11.99 0.00 лв.* 19/05/2014 16:01:14 globul Моб. интернет 393.04 0.00 лв.*

17/05/2014 21:51:03 globul Моб. интернет 87.76 0.00 лв.* 19/05/2014 16:01:15 globul Моб. интернет 82.67 0.00 лв.*

17/05/2014 21:51:12 globul Моб. интернет 34.89 0.00 лв.* 19/05/2014 16:57:50 globul Моб. интернет 33.33 0.00 лв.*

17/05/2014 22:05:29 globul Моб. интернет 35.89 0.00 лв.* 19/05/2014 16:57:51 globul Моб. интернет 30.00 0.00 лв.*

Страница 19


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

19/05/2014 17:07:06 globul Моб. интернет 1.81 0.00 лв.* 21/05/2014 09:40:42 globul Моб. интернет 90.54 0.00 лв.*

19/05/2014 17:07:07 globul Моб. интернет 32.48 0.00 лв.* 21/05/2014 10:34:40 0894445005 Група 00:06:46 0.00 лв.

19/05/2014 17:09:50 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 21/05/2014 11:00:06 globul Моб. интернет 54.13 0.00 лв.*

19/05/2014 17:09:51 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 21/05/2014 11:00:06 globul Моб. интернет 103.92 0.00 лв.*

19/05/2014 17:10:09 globul Моб. интернет 29.04 0.00 лв.* 21/05/2014 11:11:56 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.*

19/05/2014 17:10:41 globul Моб. интернет 10.38 0.00 лв.* 21/05/2014 11:11:57 globul Моб. интернет 28.03 0.00 лв.*

19/05/2014 17:12:18 globul Моб. интернет 60.90 0.00 лв.* 21/05/2014 11:12:55 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

19/05/2014 17:13:12 globul Моб. интернет 47.07 0.00 лв.* 21/05/2014 11:12:56 globul Моб. интернет 0.85 0.00 лв.*

19/05/2014 17:13:12 globul Моб. интернет 25.21 0.00 лв.* 21/05/2014 11:13:07 globul Моб. интернет 64.02 0.00 лв.*

19/05/2014 17:37:06 globul Моб. интернет 100.07 0.00 лв.* 21/05/2014 11:13:29 globul Моб. интернет 52.88 0.00 лв.*

19/05/2014 17:37:07 globul Моб. интернет 11.54 0.00 лв.* 21/05/2014 11:20:43 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

19/05/2014 18:09:33 globul Моб. интернет 127.57 0.00 лв.* 21/05/2014 11:20:45 globul Моб. интернет 7.88 0.00 лв.*

19/05/2014 18:09:34 globul Моб. интернет 29.29 0.00 лв.* 21/05/2014 11:21:09 globul Моб. интернет 2.74 0.00 лв.*

19/05/2014 19:24:43 globul Моб. интернет 21.26 0.00 лв.* 21/05/2014 11:21:58 globul Моб. интернет 5.50 0.00 лв.*

19/05/2014 19:24:45 globul Моб. интернет 23.81 0.00 лв.* 21/05/2014 11:25:31 globul Моб. интернет 47.70 0.00 лв.*

19/05/2014 19:25:03 globul Моб. интернет 2.10 0.00 лв.* 21/05/2014 11:25:43 globul Моб. интернет 100.03 0.00 лв.*

19/05/2014 19:25:05 globul Моб. интернет 5.20 0.00 лв.* 21/05/2014 11:35:28 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.*

19/05/2014 19:25:16 globul Моб. интернет 81.70 0.00 лв.* 21/05/2014 11:35:35 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

19/05/2014 19:25:17 globul Моб. интернет 57.21 0.00 лв.* 21/05/2014 11:36:03 globul Моб. интернет 1.81 0.00 лв.*

19/05/2014 19:27:42 globul Моб. интернет 133.16 0.00 лв.* 21/05/2014 11:36:56 globul Моб. интернет 66.74 0.00 лв.*

19/05/2014 19:27:44 globul Моб. интернет 39.47 0.00 лв.* 21/05/2014 11:44:48 globul Моб. интернет 1.16 0.00 лв.*

19/05/2014 20:19:24 globul Моб. интернет 134.00 0.00 лв.* 21/05/2014 11:44:52 globul Моб. интернет 27.66 0.00 лв.*

19/05/2014 20:19:25 globul Моб. интернет 21.61 0.00 лв.* 21/05/2014 11:48:56 globul Моб. интернет 1.74 0.00 лв.*

19/05/2014 20:36:49 globul Моб. интернет 22.06 0.00 лв.* 21/05/2014 11:49:02 globul Моб. интернет 7.25 0.00 лв.*

19/05/2014 20:36:50 globul Моб. интернет 7.72 0.00 лв.* 21/05/2014 11:54:22 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.*

19/05/2014 20:37:41 globul Моб. интернет 122.20 0.00 лв.* 21/05/2014 11:54:23 globul Моб. интернет 2.49 0.00 лв.*

19/05/2014 20:37:41 globul Моб. интернет 17.10 0.00 лв.* 21/05/2014 11:55:08 globul Моб. интернет 32.11 0.00 лв.*

19/05/2014 21:15:18 080020400 GLOBUL 00:04:02 0.00 лв. 21/05/2014 11:55:31 globul Моб. интернет 65.89 0.00 лв.*

19/05/2014 21:19:35 080020400 GLOBUL 00:05:02 0.00 лв. 21/05/2014 12:05:25 globul Моб. интернет 1.57 0.00 лв.*

19/05/2014 22:40:17 globul Моб. интернет 4.10 0.00 лв.* 21/05/2014 12:05:27 globul Моб. интернет 6.32 0.00 лв.*

19/05/2014 23:32:20 globul Моб. интернет 100.73 0.00 лв.* 21/05/2014 12:12:55 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

19/05/2014 23:32:21 globul Моб. интернет 53.48 0.00 лв.* 21/05/2014 12:12:56 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.*

20/05/2014 00:41:21 globul Моб. интернет 13.64 0.00 лв.* 21/05/2014 12:13:42 globul Моб. интернет 363.86 0.00 лв.*

20/05/2014 00:41:21 globul Моб. интернет 80.97 0.00 лв.* 21/05/2014 12:13:43 globul Моб. интернет 65.97 0.00 лв.*

20/05/2014 01:42:28 globul Моб. интернет 9.94 0.00 лв.* 21/05/2014 12:17:26 359892249133 GLOBUL 00:03:31 0.00 лв.*

20/05/2014 01:42:28 globul Моб. интернет 38.93 0.00 лв.* 21/05/2014 12:34:28 359882855513 Мобилтел 00:00:04 0.00 лв.*

20/05/2014 03:09:39 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.* 21/05/2014 12:35:19 359882855513 Мобилтел 00:01:26 0.00 лв.*

20/05/2014 06:45:06 globul Моб. интернет 1.51 0.00 лв.* 21/05/2014 12:44:51 globul Моб. интернет 45.26 0.00 лв.*

20/05/2014 08:50:06 globul Моб. интернет 9.85 0.00 лв.* 21/05/2014 12:44:51 globul Моб. интернет 21.13 0.00 лв.*

20/05/2014 08:50:07 globul Моб. интернет 0.84 0.00 лв.* 21/05/2014 12:55:18 globul Моб. интернет 38.19 0.00 лв.*

20/05/2014 09:02:56 globul Моб. интернет 1.49 0.00 лв.* 21/05/2014 12:55:19 globul Моб. интернет 8.92 0.00 лв.*

20/05/2014 09:18:36 359887609906 Мобилтел 00:01:16 0.00 лв.* 21/05/2014 13:09:03 globul Моб. интернет 37.28 0.00 лв.*

20/05/2014 09:43:37 globul Моб. интернет 30.74 0.00 лв.* 21/05/2014 13:09:04 globul Моб. интернет 11.19 0.00 лв.*

20/05/2014 09:43:38 globul Моб. интернет 3.66 0.00 лв.* 21/05/2014 13:15:40 globul Моб. интернет 1.33 0.00 лв.*

20/05/2014 09:44:56 globul Моб. интернет 26.19 0.00 лв.* 21/05/2014 13:18:27 globul Моб. интернет 18.32 0.00 лв.*

20/05/2014 09:44:57 globul Моб. интернет 12.86 0.00 лв.* 21/05/2014 13:31:52 globul Моб. интернет 41.03 0.00 лв.*

20/05/2014 09:51:15 globul Моб. интернет 33.69 0.00 лв.* 21/05/2014 13:31:55 globul Моб. интернет 163.01 0.00 лв.*

20/05/2014 09:51:19 globul Моб. интернет 40.03 0.00 лв.* 21/05/2014 13:55:54 globul Моб. интернет 1.48 0.00 лв.*

20/05/2014 09:53:40 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 21/05/2014 14:02:54 008001100235 GLOBUL 00:23:53 0.00 лв.

20/05/2014 10:01:19 globul Моб. интернет 132.25 0.00 лв.* 21/05/2014 14:33:01 359888011900 Мобилтел 00:01:04 0.00 лв.*

20/05/2014 10:01:20 globul Моб. интернет 38.88 0.00 лв.* 21/05/2014 14:50:58 359892249133 GLOBUL 00:04:11 0.00 лв.*

20/05/2014 11:01:09 globul Моб. интернет 238.40 0.00 лв.* 21/05/2014 15:00:58 008001100235 GLOBUL 00:15:04 0.00 лв.

20/05/2014 11:01:10 globul Моб. интернет 76.64 0.00 лв.* 21/05/2014 15:16:35 008001100235 GLOBUL 00:58:21 0.00 лв.

20/05/2014 11:01:55 359882855513 Мобилтел 00:00:01 0.00 лв.* 21/05/2014 16:05:31 globul Моб. интернет 34.78 0.00 лв.*

20/05/2014 12:08:02 globul Моб. интернет 110.38 0.00 лв.* 21/05/2014 16:05:32 globul Моб. интернет 14.61 0.00 лв.*

20/05/2014 12:08:03 globul Моб. интернет 74.30 0.00 лв.* 21/05/2014 16:09:57 globul Моб. интернет 111.68 0.00 лв.*

20/05/2014 12:36:23 globul Моб. интернет 1179.87 0.00 лв.* 21/05/2014 16:09:58 globul Моб. интернет 15.40 0.00 лв.*

20/05/2014 12:36:24 globul Моб. интернет 150.76 0.00 лв.* 21/05/2014 16:27:24 globul Моб. интернет 188.15 0.00 лв.*

20/05/2014 14:15:04 globul Моб. интернет 213.65 0.00 лв.* 21/05/2014 16:27:25 globul Моб. интернет 17.27 0.00 лв.*

20/05/2014 14:15:05 globul Моб. интернет 45.54 0.00 лв.* 21/05/2014 16:38:37 globul Моб. интернет 27.71 0.00 лв.*

20/05/2014 14:39:41 globul Моб. интернет 37.97 0.00 лв.* 21/05/2014 16:38:38 globul Моб. интернет 5.78 0.00 лв.*

20/05/2014 14:39:42 globul Моб. интернет 28.53 0.00 лв.* 21/05/2014 16:42:12 globul Моб. интернет 59.01 0.00 лв.*

20/05/2014 15:14:17 globul Моб. интернет 1516.00 0.00 лв.* 21/05/2014 16:42:13 globul Моб. интернет 18.90 0.00 лв.*

20/05/2014 15:14:18 globul Моб. интернет 95.30 0.00 лв.* 21/05/2014 16:54:52 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.*

20/05/2014 15:35:29 globul Моб. интернет 284.74 0.00 лв.* 21/05/2014 17:42:13 359886844232 Мобилтел 00:03:45 0.00 лв.*

20/05/2014 15:35:33 globul Моб. интернет 42.25 0.00 лв.* 21/05/2014 18:04:14 globul Моб. интернет 27.55 0.00 лв.*

20/05/2014 16:35:08 globul Моб. интернет 192.47 0.00 лв.* 21/05/2014 18:04:15 globul Моб. интернет 10.23 0.00 лв.*

20/05/2014 16:35:09 globul Моб. интернет 53.19 0.00 лв.* 21/05/2014 18:06:02 globul Моб. интернет 78.90 0.00 лв.*

20/05/2014 17:03:01 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.* 21/05/2014 18:06:02 globul Моб. интернет 34.20 0.00 лв.*

20/05/2014 17:07:09 globul Моб. интернет 499.80 0.00 лв.* 21/05/2014 18:50:59 globul Моб. интернет 28.94 0.00 лв.*

20/05/2014 17:07:10 globul Моб. интернет 121.49 0.00 лв.* 21/05/2014 18:50:59 globul Моб. интернет 9.63 0.00 лв.*

20/05/2014 17:14:16 359887609906 Мобилтел 00:02:33 0.00 лв.* 21/05/2014 19:54:59 globul Моб. интернет 147.36 0.00 лв.*

20/05/2014 18:14:39 359884727238 Мобилтел 00:03:19 0.00 лв.* 21/05/2014 19:55:00 globul Моб. интернет 7.66 0.00 лв.*

20/05/2014 18:59:33 globul Моб. интернет 112.14 0.00 лв.* 21/05/2014 21:19:26 globul Моб. интернет 36.43 0.00 лв.*

20/05/2014 18:59:34 globul Моб. интернет 41.22 0.00 лв.* 21/05/2014 21:19:27 globul Моб. интернет 17.51 0.00 лв.*

20/05/2014 19:31:41 globul Моб. интернет 7.12 0.00 лв.* 21/05/2014 21:20:44 globul Моб. интернет 36.88 0.00 лв.*

20/05/2014 19:31:43 globul Моб. интернет 27.13 0.00 лв.* 21/05/2014 21:20:45 globul Моб. интернет 15.26 0.00 лв.*

20/05/2014 20:40:20 globul Моб. интернет 54.02 0.00 лв.* 21/05/2014 21:51:46 globul Моб. интернет 35.35 0.00 лв.*

20/05/2014 20:40:21 globul Моб. интернет 26.20 0.00 лв.* 21/05/2014 21:51:46 globul Моб. интернет 12.12 0.00 лв.*

20/05/2014 20:57:24 359884727238 Мобилтел 00:01:46 0.00 лв.* 21/05/2014 21:58:44 globul Моб. интернет 0.70 0.00 лв.*

20/05/2014 20:59:41 359894445017 Група 00:00:44 0.00 лв. 21/05/2014 22:40:02 globul Моб. интернет 161.74 0.00 лв.*

20/05/2014 21:01:06 359882855513 Мобилтел 00:00:06 0.00 лв.* 21/05/2014 22:40:03 globul Моб. интернет 31.77 0.00 лв.*

20/05/2014 21:01:39 359887609906 Мобилтел 00:01:22 0.00 лв.* 21/05/2014 23:37:56 globul Моб. интернет 125.22 0.00 лв.*

20/05/2014 21:03:15 359882855513 Мобилтел 00:01:04 0.00 лв.* 21/05/2014 23:37:57 globul Моб. интернет 33.16 0.00 лв.*

21/05/2014 01:48:57 globul Моб. интернет 11.71 0.00 лв.* 22/05/2014 00:46:58 globul Моб. интернет 27.02 0.00 лв.*

21/05/2014 02:42:52 globul Моб. интернет 68.48 0.00 лв.* 22/05/2014 00:46:59 globul Моб. интернет 31.40 0.00 лв.*

21/05/2014 02:42:52 globul Моб. интернет 188.29 0.00 лв.* 22/05/2014 01:49:24 globul Моб. интернет 6.61 0.00 лв.*

21/05/2014 03:47:26 globul Моб. интернет 87.05 0.00 лв.* 22/05/2014 01:49:24 globul Моб. интернет 25.10 0.00 лв.*

21/05/2014 03:47:26 globul Моб. интернет 197.28 0.00 лв.* 22/05/2014 02:22:41 globul Моб. интернет 1.68 0.00 лв.*

21/05/2014 06:22:32 globul Моб. интернет 50.04 0.00 лв.* 22/05/2014 05:08:42 globul Моб. интернет 16.42 0.00 лв.*

21/05/2014 06:22:32 globul Моб. интернет 10.20 0.00 лв.* 22/05/2014 07:24:46 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.*

21/05/2014 08:40:34 globul Моб. интернет 267.01 0.00 лв.* 22/05/2014 09:46:26 globul Моб. интернет 192.20 0.00 лв.*

21/05/2014 08:40:35 globul Моб. интернет 44.09 0.00 лв.* 22/05/2014 09:46:26 globul Моб. интернет 57.58 0.00 лв.*

21/05/2014 08:53:36 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.* 22/05/2014 10:33:55 globul Моб. интернет 36.10 0.00 лв.*

21/05/2014 09:28:16 globul Моб. интернет 125.18 0.00 лв.* 22/05/2014 10:33:55 globul Моб. интернет 7.81 0.00 лв.*

21/05/2014 09:28:16 globul Моб. интернет 22.03 0.00 лв.* 22/05/2014 10:37:33 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.*

21/05/2014 09:40:41 globul Моб. интернет 400.77 0.00 лв.* 22/05/2014 10:37:45 globul Моб. интернет 20.72 0.00 лв.*

Страница 20


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

22/05/2014 10:37:45 globul Моб. интернет 49.86 0.00 лв.* 23/05/2014 10:01:29 globul Моб. интернет 47.84 0.00 лв.*

22/05/2014 10:43:43 globul Моб. интернет 25.79 0.00 лв.* 23/05/2014 10:04:35 globul Моб. интернет 7.15 0.00 лв.*

22/05/2014 10:43:50 globul Моб. интернет 45.52 0.00 лв.* 23/05/2014 10:04:35 globul Моб. интернет 8.67 0.00 лв.*

22/05/2014 10:46:54 globul Моб. интернет 12.12 0.00 лв.* 23/05/2014 10:09:39 globul Моб. интернет 0.61 0.00 лв.*

22/05/2014 10:47:04 globul Моб. интернет 26.74 0.00 лв.* 23/05/2014 10:12:33 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.*

22/05/2014 10:56:50 globul Моб. интернет 167.41 0.00 лв.* 23/05/2014 10:15:04 globul Моб. интернет 1.06 0.00 лв.*

22/05/2014 10:56:53 globul Моб. интернет 18.62 0.00 лв.* 23/05/2014 10:15:12 globul Моб. интернет 4.89 0.00 лв.*

22/05/2014 11:29:46 globul Моб. интернет 156.47 0.00 лв.* 23/05/2014 10:15:13 globul Моб. интернет 31.72 0.00 лв.*

22/05/2014 11:29:46 globul Моб. интернет 88.11 0.00 лв.* 23/05/2014 10:53:25 globul Моб. интернет 59.73 0.00 лв.*

22/05/2014 12:01:52 globul Моб. интернет 220.45 0.00 лв.* 23/05/2014 10:53:26 globul Моб. интернет 65.96 0.00 лв.*

22/05/2014 12:01:53 globul Моб. интернет 73.53 0.00 лв.* 23/05/2014 10:55:36 globul Моб. интернет 7.50 0.00 лв.*

22/05/2014 12:06:09 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.* 23/05/2014 10:55:36 globul Моб. интернет 15.41 0.00 лв.*

22/05/2014 12:06:38 359892249133 GLOBUL 00:02:43 0.00 лв.* 23/05/2014 12:26:14 globul Моб. интернет 119.14 0.00 лв.*

22/05/2014 12:42:06 globul Моб. интернет 198.49 0.00 лв.* 23/05/2014 12:26:16 globul Моб. интернет 33.56 0.00 лв.*

22/05/2014 12:42:06 globul Моб. интернет 15.54 0.00 лв.* 23/05/2014 12:26:30 359887609906 Мобилтел 00:00:38 0.00 лв.*

22/05/2014 12:45:52 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.* 23/05/2014 12:29:01 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.*

22/05/2014 12:45:53 globul Моб. интернет 7.35 0.00 лв.* 23/05/2014 12:30:38 globul Моб. интернет 24.86 0.00 лв.*

22/05/2014 12:46:23 globul Моб. интернет 406.78 0.00 лв.* 23/05/2014 12:30:39 globul Моб. интернет 52.27 0.00 лв.*

22/05/2014 12:47:23 globul Моб. интернет 70.19 0.00 лв.* 23/05/2014 12:38:17 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.*

22/05/2014 14:00:52 globul Моб. интернет 134.68 0.00 лв.* 23/05/2014 16:48:46 359892249133 Роуминг-Изходящ 00:00:14 0.23 лв.

22/05/2014 14:00:53 globul Моб. интернет 18.43 0.00 лв.* 23/05/2014 16:49:11 359886844232 Роуминг-Входящ 00:03:45 0.50 лв.

22/05/2014 14:28:09 globul Моб. интернет 117.84 0.00 лв.* 23/05/2014 16:59:58 359887609906 Роуминг-Входящ 00:02:58 0.40 лв.

22/05/2014 14:28:09 globul Моб. интернет 343.60 0.00 лв.* 23/05/2014 18:52:14 306985620957 Роуминг-Изходящ 00:00:13 0.23 лв.

22/05/2014 15:26:42 globul Моб. интернет 120.18 0.00 лв.* 24/05/2014 11:05:21 359888110289 Роуминг-Входящ 00:00:46 0.10 лв.

22/05/2014 15:26:43 globul Моб. интернет 34.82 0.00 лв.* 24/05/2014 12:33:23 359887609906 Роуминг-Входящ 00:02:51 0.38 лв.

22/05/2014 15:30:08 globul Моб. интернет 29.02 0.00 лв.* 24/05/2014 12:37:31 359887609906 Роуминг-Входящ 00:02:55 0.39 лв.

22/05/2014 15:30:11 globul Моб. интернет 85.96 0.00 лв.* 24/05/2014 13:22:58 359887609906 Роуминг-Входящ 00:05:17 0.71 лв.

22/05/2014 15:33:42 globul Моб. интернет 212.83 0.00 лв.* 24/05/2014 17:50:07 359882855513 Роуминг-Изходящ 00:03:52 1.81 лв.

22/05/2014 15:33:45 globul Моб. интернет 39.87 0.00 лв.* 24/05/2014 20:53:02 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

22/05/2014 16:36:36 globul Моб. интернет 150.57 0.00 лв.* 25/05/2014 19:42:56 359882855513 Роуминг-Изходящ 00:05:54 2.76 лв.

22/05/2014 16:36:36 globul Моб. интернет 79.09 0.00 лв.* 25/05/2014 19:49:44 359886844232 Роуминг-Входящ 00:04:55 0.66 лв.

22/05/2014 16:37:11 globul Моб. интернет 78.66 0.00 лв.* 26/05/2014 17:04:18 globul Моб. интернет 5271.99 0.00 лв.*

22/05/2014 16:37:12 globul Моб. интернет 31.84 0.00 лв.* 26/05/2014 17:04:22 globul Моб. интернет 318.00 0.00 лв.*

22/05/2014 16:47:53 globul Моб. интернет 136.25 0.00 лв.* 26/05/2014 17:06:20 359882855513 Мобилтел 00:01:17 0.00 лв.*

22/05/2014 16:47:53 globul Моб. интернет 28.30 0.00 лв.* 26/05/2014 17:15:17 359887609906 Мобилтел 00:01:39 0.00 лв.*

22/05/2014 16:52:16 359884727238 Мобилтел 00:02:47 0.00 лв.* 26/05/2014 17:39:08 globul Моб. интернет 149.82 0.00 лв.*

22/05/2014 17:44:03 globul Моб. интернет 38.11 0.00 лв.* 26/05/2014 17:39:08 globul Моб. интернет 46.01 0.00 лв.*

22/05/2014 17:44:03 globul Моб. интернет 116.88 0.00 лв.* 26/05/2014 17:52:45 globul Моб. интернет 1.66 0.00 лв.*

22/05/2014 17:59:58 globul Моб. интернет 3.17 0.00 лв.* 26/05/2014 17:52:48 globul Моб. интернет 92.44 0.00 лв.*

22/05/2014 18:00:08 globul Моб. интернет 176.23 0.00 лв.* 26/05/2014 17:56:36 globul Моб. интернет 505.84 0.00 лв.*

22/05/2014 18:00:08 globul Моб. интернет 19.79 0.00 лв.* 26/05/2014 17:57:05 globul Моб. интернет 1.02 0.00 лв.*

22/05/2014 18:12:39 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 26/05/2014 18:33:11 globul Моб. интернет 119.42 0.00 лв.*

22/05/2014 18:16:41 globul Моб. интернет 13.08 0.00 лв.* 26/05/2014 18:33:11 globul Моб. интернет 35.69 0.00 лв.*

22/05/2014 18:16:41 globul Моб. интернет 9.07 0.00 лв.* 26/05/2014 19:54:21 359887609906 Мобилтел 00:02:39 0.00 лв.*

22/05/2014 18:31:06 359884727238 Мобилтел 00:01:52 0.00 лв.* 26/05/2014 20:27:32 359886844232 Мобилтел 00:04:43 0.00 лв.*

22/05/2014 18:35:37 globul Моб. интернет 1.43 0.00 лв.* 26/05/2014 20:48:43 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.*

22/05/2014 18:53:30 359892249133 GLOBUL 00:04:14 0.00 лв.* 26/05/2014 20:49:12 359887609906 Мобилтел 00:04:29 0.00 лв.*

22/05/2014 19:23:12 globul Моб. интернет 26.83 0.00 лв.* 26/05/2014 22:13:23 globul Моб. интернет 39.53 0.00 лв.*

22/05/2014 19:23:13 globul Моб. интернет 9.16 0.00 лв.* 26/05/2014 22:13:24 globul Моб. интернет 95.73 0.00 лв.*

22/05/2014 20:28:39 359882855513 Мобилтел 00:02:26 0.00 лв.* 26/05/2014 22:31:15 globul Моб. интернет 1.31 0.00 лв.*

22/05/2014 20:43:07 029732121 Фикс. мрежи 00:00:13 0.00 лв.* 26/05/2014 22:31:15 globul Моб. интернет 20.47 0.00 лв.*

22/05/2014 20:48:05 globul Моб. интернет 891.72 0.00 лв.* 26/05/2014 23:57:56 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

22/05/2014 20:48:06 globul Моб. интернет 14.95 0.00 лв.* 26/05/2014 23:57:56 globul Моб. интернет 1.14 0.00 лв.*

22/05/2014 20:49:00 globul Моб. интернет 3197.79 0.00 лв.* 26/05/2014 23:58:02 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.*

22/05/2014 20:49:00 globul Моб. интернет 109.70 0.00 лв.* 27/05/2014 00:52:05 globul Моб. интернет 693.96 0.00 лв.*

22/05/2014 21:00:06 359884727238 Мобилтел 00:00:28 0.00 лв.* 27/05/2014 00:52:06 globul Моб. интернет 25.74 0.00 лв.*

22/05/2014 21:44:08 globul Моб. интернет 1006.24 0.00 лв.* 27/05/2014 01:01:30 globul Моб. интернет 26.96 0.00 лв.*

22/05/2014 21:44:09 globul Моб. интернет 51.88 0.00 лв.* 27/05/2014 01:01:30 globul Моб. интернет 9.73 0.00 лв.*

22/05/2014 22:14:24 globul Моб. интернет 717.05 0.00 лв.* 27/05/2014 01:03:37 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.*

22/05/2014 22:14:24 globul Моб. интернет 124.95 0.00 лв.* 27/05/2014 08:45:22 globul Моб. интернет 19.08 0.00 лв.*

22/05/2014 22:23:35 359888110289 SMS 0.12 лв. 27/05/2014 08:45:22 globul Моб. интернет 4.96 0.00 лв.*

22/05/2014 23:02:04 globul Моб. интернет 103.61 0.00 лв.* 27/05/2014 09:17:03 globul Моб. интернет 7.01 0.00 лв.*

22/05/2014 23:02:05 globul Моб. интернет 30.07 0.00 лв.* 27/05/2014 09:17:03 globul Моб. интернет 23.55 0.00 лв.*

22/05/2014 23:50:37 globul Моб. интернет 104.97 0.00 лв.* 27/05/2014 09:32:22 globul Моб. интернет 276.44 0.00 лв.*

22/05/2014 23:50:38 globul Моб. интернет 16.82 0.00 лв.* 27/05/2014 09:32:23 globul Моб. интернет 12.33 0.00 лв.*

23/05/2014 00:56:40 globul Моб. интернет 20.45 0.00 лв.* 27/05/2014 09:35:15 globul Моб. интернет 118.59 0.00 лв.*

23/05/2014 00:56:40 globul Моб. интернет 9.90 0.00 лв.* 27/05/2014 09:35:15 globul Моб. интернет 15.19 0.00 лв.*

23/05/2014 02:50:31 globul Моб. интернет 212.65 0.00 лв.* 27/05/2014 09:40:20 globul Моб. интернет 13.76 0.00 лв.*

23/05/2014 02:50:32 globul Моб. интернет 12.95 0.00 лв.* 27/05/2014 09:40:23 globul Моб. интернет 26.86 0.00 лв.*

23/05/2014 03:57:23 globul Моб. интернет 71.81 0.00 лв.* 27/05/2014 09:43:30 globul Моб. интернет 49.02 0.00 лв.*

23/05/2014 03:57:24 globul Моб. интернет 80.75 0.00 лв.* 27/05/2014 09:43:33 globul Моб. интернет 119.38 0.00 лв.*

23/05/2014 06:46:32 globul Моб. интернет 4.35 0.00 лв.* 27/05/2014 10:04:08 globul Моб. интернет 26.15 0.00 лв.*

23/05/2014 07:22:49 globul Моб. интернет 21.45 0.00 лв.* 27/05/2014 10:04:08 globul Моб. интернет 109.95 0.00 лв.*

23/05/2014 07:22:50 globul Моб. интернет 7.06 0.00 лв.* 27/05/2014 10:38:17 globul Моб. интернет 207.25 0.00 лв.*

23/05/2014 08:13:52 globul Моб. интернет 7.33 0.00 лв.* 27/05/2014 10:38:17 globul Моб. интернет 91.72 0.00 лв.*

23/05/2014 08:13:53 globul Моб. интернет 1.01 0.00 лв.* 27/05/2014 11:22:38 globul Моб. интернет 739.02 0.00 лв.*

23/05/2014 08:15:41 globul Моб. интернет 334.42 0.00 лв.* 27/05/2014 11:22:40 globul Моб. интернет 88.63 0.00 лв.*

23/05/2014 08:15:42 globul Моб. интернет 42.57 0.00 лв.* 27/05/2014 12:19:05 globul Моб. интернет 2098.83 0.00 лв.*

23/05/2014 08:38:56 359884727238 Мобилтел 00:00:17 0.00 лв.* 27/05/2014 12:19:06 globul Моб. интернет 124.88 0.00 лв.*

23/05/2014 09:00:03 globul Моб. интернет 3.01 0.00 лв.* 27/05/2014 13:52:40 globul Моб. интернет 434.91 0.00 лв.*

23/05/2014 09:01:53 globul Моб. интернет 11.03 0.00 лв.* 27/05/2014 13:52:41 globul Моб. интернет 80.61 0.00 лв.*

23/05/2014 09:18:16 globul Моб. интернет 1.83 0.00 лв.* 27/05/2014 14:42:11 globul Моб. интернет 18.57 0.00 лв.*

23/05/2014 09:18:18 globul Моб. интернет 24.58 0.00 лв.* 27/05/2014 14:42:11 globul Моб. интернет 39.91 0.00 лв.*

23/05/2014 09:18:50 globul Моб. интернет 9.46 0.00 лв.* 27/05/2014 14:57:42 globul Моб. интернет 9944.14 0.00 лв.*

23/05/2014 09:19:01 globul Моб. интернет 8.19 0.00 лв.* 27/05/2014 14:57:43 globul Моб. интернет 235.53 0.00 лв.*

23/05/2014 09:23:31 globul Моб. интернет 6.56 0.00 лв.* 27/05/2014 16:42:25 globul Моб. интернет 107.90 0.00 лв.*

23/05/2014 09:23:32 globul Моб. интернет 22.24 0.00 лв.* 27/05/2014 16:42:44 globul Моб. интернет 14.43 0.00 лв.*

23/05/2014 09:26:10 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.* 27/05/2014 17:29:36 globul Моб. интернет 55.83 0.00 лв.*

23/05/2014 09:26:12 globul Моб. интернет 6.71 0.00 лв.* 27/05/2014 17:29:36 globul Моб. интернет 184.18 0.00 лв.*

23/05/2014 09:26:23 globul Моб. интернет 130.17 0.00 лв.* 27/05/2014 18:13:49 globul Моб. интернет 336.58 0.00 лв.*

23/05/2014 09:27:13 globul Моб. интернет 9.48 0.00 лв.* 27/05/2014 18:13:50 globul Моб. интернет 70.32 0.00 лв.*

23/05/2014 09:51:53 globul Моб. интернет 69.48 0.00 лв.* 27/05/2014 19:19:05 globul Моб. интернет 65.96 0.00 лв.*

23/05/2014 09:51:53 globul Моб. интернет 57.39 0.00 лв.* 27/05/2014 19:19:05 globul Моб. интернет 139.10 0.00 лв.*

23/05/2014 09:56:23 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.* 27/05/2014 20:06:43 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

23/05/2014 09:58:52 globul Моб. интернет 0.91 0.00 лв.* 27/05/2014 20:06:43 globul Моб. интернет 0.65 0.00 лв.*

23/05/2014 09:59:52 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 27/05/2014 21:28:31 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв.*

23/05/2014 10:01:28 globul Моб. интернет 36.85 0.00 лв.* 27/05/2014 21:58:36 globul Моб. интернет 4.54 0.00 лв.*

Страница 21


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

27/05/2014 22:08:25 globul Моб. интернет 2.09 0.00 лв.* 29/05/2014 16:28:47 globul Моб. интернет 8.04 0.00 лв.*

27/05/2014 22:40:32 359887609906 Мобилтел 00:01:33 0.00 лв.* 29/05/2014 16:28:54 globul Моб. интернет 8.97 0.00 лв.*

27/05/2014 23:26:45 globul Моб. интернет 38.61 0.00 лв.* 29/05/2014 16:30:35 globul Моб. интернет 20.72 0.00 лв.*

27/05/2014 23:26:46 globul Моб. интернет 7.25 0.00 лв.* 29/05/2014 16:30:35 globul Моб. интернет 78.61 0.00 лв.*

27/05/2014 23:27:50 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.* 29/05/2014 17:01:15 globul Моб. интернет 6.61 0.00 лв.*

28/05/2014 00:14:30 globul Моб. интернет 18.11 0.00 лв.* 29/05/2014 17:01:21 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв.*

28/05/2014 00:14:31 globul Моб. интернет 1.40 0.00 лв.* 29/05/2014 17:03:02 globul Моб. интернет 20.82 0.00 лв.*

28/05/2014 01:00:21 globul Моб. интернет 903.17 0.00 лв.* 29/05/2014 17:03:09 globul Моб. интернет 19.15 0.00 лв.*

28/05/2014 01:00:22 globul Моб. интернет 40.83 0.00 лв.* 29/05/2014 17:03:33 globul Моб. интернет 17.94 0.00 лв.*

28/05/2014 01:54:53 globul Моб. интернет 1.61 0.00 лв.* 29/05/2014 17:03:35 globul Моб. интернет 133.73 0.00 лв.*

28/05/2014 07:34:50 globul Моб. интернет 1.85 0.00 лв.* 29/05/2014 17:10:11 359882855513 Мобилтел 00:00:34 0.00 лв.*

28/05/2014 11:35:13 359896680886 Виваком 00:01:34 0.00 лв.* 29/05/2014 17:13:21 globul Моб. интернет 57.59 0.00 лв.*

28/05/2014 12:00:47 globul Моб. интернет 12.03 0.00 лв.* 29/05/2014 17:13:21 globul Моб. интернет 285.77 0.00 лв.*

28/05/2014 12:00:47 globul Моб. интернет 6.73 0.00 лв.* 29/05/2014 17:20:24 359887609906 Мобилтел 00:00:49 0.00 лв.*

28/05/2014 12:10:59 0898530774 GLOBUL 00:02:33 0.00 лв.* 29/05/2014 17:29:29 globul Моб. интернет 10.22 0.00 лв.*

28/05/2014 12:21:30 0898530774 GLOBUL 00:01:33 0.00 лв.* 29/05/2014 17:30:30 globul Моб. интернет 101.73 0.00 лв.*

28/05/2014 12:36:59 globul Моб. интернет 1.57 0.00 лв.* 29/05/2014 17:52:05 globul Моб. интернет 38.82 0.00 лв.*

28/05/2014 12:44:27 globul Моб. интернет 5.04 0.00 лв.* 29/05/2014 17:52:06 globul Моб. интернет 7.76 0.00 лв.*

28/05/2014 12:44:28 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.* 29/05/2014 18:06:36 359884727238 Мобилтел 00:01:40 0.00 лв.*

28/05/2014 13:34:48 0877474036 Виваком 00:01:25 0.00 лв.* 29/05/2014 18:13:31 globul Моб. интернет 174.25 0.00 лв.*

28/05/2014 14:13:35 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 29/05/2014 18:13:32 globul Моб. интернет 42.41 0.00 лв.*

28/05/2014 14:14:48 globul Моб. интернет 148.84 0.00 лв.* 29/05/2014 18:38:11 globul Моб. интернет 1440.72 0.00 лв.*

28/05/2014 14:14:49 globul Моб. интернет 30.87 0.00 лв.* 29/05/2014 18:38:12 globul Моб. интернет 34.74 0.00 лв.*

28/05/2014 14:20:52 0877474036 Виваком 00:00:13 0.00 лв.* 29/05/2014 18:40:10 globul Моб. интернет 156.99 0.00 лв.*

28/05/2014 15:03:40 globul Моб. интернет 77.68 0.00 лв.* 29/05/2014 18:40:11 globul Моб. интернет 21.53 0.00 лв.*

28/05/2014 15:03:41 globul Моб. интернет 35.35 0.00 лв.* 29/05/2014 18:42:33 globul Моб. интернет 31.90 0.00 лв.*

28/05/2014 15:21:34 globul Моб. интернет 1.49 0.00 лв.* 29/05/2014 18:42:34 globul Моб. интернет 15.37 0.00 лв.*

28/05/2014 15:46:04 globul Моб. интернет 19.38 0.00 лв.* 29/05/2014 18:45:08 globul Моб. интернет 82.25 0.00 лв.*

28/05/2014 15:46:05 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.* 29/05/2014 18:45:10 globul Моб. интернет 9.35 0.00 лв.*

28/05/2014 15:52:45 globul Моб. интернет 2.92 0.00 лв.* 29/05/2014 18:45:50 globul Моб. интернет 1662.91 0.00 лв.*

28/05/2014 16:38:39 globul Моб. интернет 75.62 0.00 лв.* 29/05/2014 18:45:51 globul Моб. интернет 287.31 0.00 лв.*

28/05/2014 16:38:40 globul Моб. интернет 14.60 0.00 лв.* 29/05/2014 18:48:30 globul Моб. интернет 1172.62 0.00 лв.*

28/05/2014 17:00:16 008001100235 GLOBUL 01:01:48 0.00 лв. 29/05/2014 18:48:32 globul Моб. интернет 1369.65 0.00 лв.*

28/05/2014 18:02:29 008001100235 GLOBUL 00:15:49 0.00 лв. 29/05/2014 18:55:37 359886844232 Мобилтел 00:00:43 0.00 лв.*

28/05/2014 19:04:26 globul Моб. интернет 70.93 0.00 лв.* 29/05/2014 18:58:38 globul Моб. интернет 296.57 0.00 лв.*

28/05/2014 19:04:27 globul Моб. интернет 22.22 0.00 лв.* 29/05/2014 18:58:38 globul Моб. интернет 2295.82 0.00 лв.*

28/05/2014 19:24:28 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.* 29/05/2014 20:43:02 globul Моб. интернет 55.08 0.00 лв.*

28/05/2014 19:25:05 359882855513 Мобилтел 00:01:35 0.00 лв.* 29/05/2014 20:43:02 globul Моб. интернет 34.39 0.00 лв.*

28/05/2014 20:20:51 globul Моб. интернет 238.74 0.00 лв.* 29/05/2014 20:49:52 globul Моб. интернет 6.03 0.00 лв.*

28/05/2014 20:20:52 globul Моб. интернет 9.15 0.00 лв.* 29/05/2014 20:49:53 globul Моб. интернет 8.68 0.00 лв.*

28/05/2014 21:13:58 globul Моб. интернет 37.12 0.00 лв.* 29/05/2014 20:52:44 globul Моб. интернет 1.30 0.00 лв.*

28/05/2014 21:13:58 globul Моб. интернет 14.68 0.00 лв.* 29/05/2014 20:52:44 globul Моб. интернет 37.30 0.00 лв.*

28/05/2014 21:22:25 globul Моб. интернет 4135.37 0.00 лв.* 29/05/2014 20:55:58 globul Моб. интернет 13.43 0.00 лв.*

28/05/2014 21:22:26 globul Моб. интернет 24.13 0.00 лв.* 29/05/2014 20:56:00 globul Моб. интернет 7.95 0.00 лв.*

28/05/2014 21:24:11 globul Моб. интернет 2.89 0.00 лв.* 29/05/2014 20:56:08 globul Моб. интернет 67.49 0.00 лв.*

28/05/2014 22:01:26 globul Моб. интернет 34.01 0.00 лв.* 29/05/2014 20:56:11 globul Моб. интернет 227.63 0.00 лв.*

28/05/2014 22:01:26 globul Моб. интернет 17.08 0.00 лв.* 29/05/2014 21:04:26 359887609906 Мобилтел 00:02:10 0.00 лв.*

28/05/2014 23:07:26 globul Моб. интернет 26.45 0.00 лв.* 29/05/2014 21:57:44 globul Моб. интернет 28.81 0.00 лв.*

28/05/2014 23:07:27 globul Моб. интернет 9.85 0.00 лв.* 29/05/2014 21:57:44 globul Моб. интернет 29.62 0.00 лв.*

29/05/2014 00:43:29 globul Моб. интернет 3.79 0.00 лв.* 29/05/2014 23:03:45 globul Моб. интернет 77.46 0.00 лв.*

29/05/2014 00:43:29 globul Моб. интернет 30.59 0.00 лв.* 29/05/2014 23:03:46 globul Моб. интернет 14.86 0.00 лв.*

29/05/2014 00:46:45 globul Моб. интернет 1.66 0.00 лв.* 29/05/2014 23:14:11 globul Моб. интернет 9.90 0.00 лв.*

29/05/2014 02:04:28 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.* 29/05/2014 23:14:12 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.*

29/05/2014 04:30:52 globul Моб. интернет 4.13 0.00 лв.* 29/05/2014 23:46:28 globul Моб. интернет 474.84 0.00 лв.*

29/05/2014 05:48:45 globul Моб. интернет 1.50 0.00 лв.* 29/05/2014 23:46:28 globul Моб. интернет 10.94 0.00 лв.*

29/05/2014 05:51:12 globul Моб. интернет 5.64 0.00 лв.* 30/05/2014 00:03:48 globul Моб. интернет 1.58 0.00 лв.*

29/05/2014 05:51:34 globul Моб. интернет 4.38 0.00 лв.* 30/05/2014 01:24:33 globul Моб. интернет 16.41 0.00 лв.*

29/05/2014 07:26:31 globul Моб. интернет 21.06 0.00 лв.* 30/05/2014 01:24:33 globul Моб. интернет 51.50 0.00 лв.*

29/05/2014 07:26:32 globul Моб. интернет 6.64 0.00 лв.* 30/05/2014 03:06:11 globul Моб. интернет 4.74 0.00 лв.*

29/05/2014 08:14:32 globul Моб. интернет 70.09 0.00 лв.* 30/05/2014 03:06:11 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв.*

29/05/2014 08:14:33 globul Моб. интернет 29.08 0.00 лв.* 30/05/2014 05:31:41 globul Моб. интернет 1.47 0.00 лв.*

29/05/2014 08:50:12 globul Моб. интернет 5.20 0.00 лв.* 30/05/2014 09:44:21 globul Моб. интернет 24.91 0.00 лв.*

29/05/2014 08:50:12 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв.* 30/05/2014 09:44:22 globul Моб. интернет 2.42 0.00 лв.*

29/05/2014 09:35:38 globul Моб. интернет 38.03 0.00 лв.* 30/05/2014 09:44:48 globul Моб. интернет 73.91 0.00 лв.*

29/05/2014 09:35:39 globul Моб. интернет 45.16 0.00 лв.* 30/05/2014 09:44:49 globul Моб. интернет 46.13 0.00 лв.*

29/05/2014 10:11:07 globul Моб. интернет 32.43 0.00 лв.* 30/05/2014 09:57:17 globul Моб. интернет 38.00 0.00 лв.*

29/05/2014 10:11:08 globul Моб. интернет 6.12 0.00 лв.* 30/05/2014 09:57:18 globul Моб. интернет 11.88 0.00 лв.*

29/05/2014 10:20:47 globul Моб. интернет 10.71 0.00 лв.* 30/05/2014 10:03:38 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

29/05/2014 10:20:48 globul Моб. интернет 17.65 0.00 лв.* 30/05/2014 10:03:39 globul Моб. интернет 5.63 0.00 лв.*

29/05/2014 10:26:36 globul Моб. интернет 16.54 0.00 лв.* 30/05/2014 10:03:49 globul Моб. интернет 73.41 0.00 лв.*

29/05/2014 10:26:36 globul Моб. интернет 2.19 0.00 лв.* 30/05/2014 10:04:52 globul Моб. интернет 19.95 0.00 лв.*

29/05/2014 10:29:40 globul Моб. интернет 21.28 0.00 лв.* 30/05/2014 10:21:50 globul Моб. интернет 39.04 0.00 лв.*

29/05/2014 10:29:41 globul Моб. интернет 5.39 0.00 лв.* 30/05/2014 10:21:51 globul Моб. интернет 13.53 0.00 лв.*

29/05/2014 10:29:50 globul Моб. интернет 61.97 0.00 лв.* 30/05/2014 10:22:11 359887609906 Мобилтел 00:04:44 0.00 лв.*

29/05/2014 10:29:52 globul Моб. интернет 15.19 0.00 лв.* 30/05/2014 10:27:18 globul Моб. интернет 66.18 0.00 лв.*

29/05/2014 10:40:51 globul Моб. интернет 963.88 0.00 лв.* 30/05/2014 10:27:18 globul Моб. интернет 51.94 0.00 лв.*

29/05/2014 10:40:51 globul Моб. интернет 62.24 0.00 лв.* 30/05/2014 11:06:51 globul Моб. интернет 20.46 0.00 лв.*

29/05/2014 11:31:00 globul Моб. интернет 87.36 0.00 лв.* 30/05/2014 11:06:51 globul Моб. интернет 5.79 0.00 лв.*

29/05/2014 11:31:00 globul Моб. интернет 20.04 0.00 лв.* 30/05/2014 11:25:56 359896680886 Виваком 00:03:09 0.00 лв.*

29/05/2014 11:50:44 globul Моб. интернет 98.68 0.00 лв.* 30/05/2014 13:07:07 008001100235 GLOBUL 00:00:38 0.00 лв.

29/05/2014 11:50:45 globul Моб. интернет 101.46 0.00 лв.* 30/05/2014 15:34:53 globul Моб. интернет 1.69 0.00 лв.*

29/05/2014 12:21:01 globul Моб. интернет 33.06 0.00 лв.* 30/05/2014 15:41:15 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

29/05/2014 12:21:03 globul Моб. интернет 15.68 0.00 лв.* 30/05/2014 16:07:20 359887609906 Мобилтел 00:02:07 0.00 лв.*

29/05/2014 12:22:01 globul Моб. интернет 1.50 0.00 лв.* 30/05/2014 17:43:57 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.*

29/05/2014 12:22:02 globul Моб. интернет 1.84 0.00 лв.* 30/05/2014 17:55:56 359882855513 Мобилтел 00:05:22 0.00 лв.*

29/05/2014 12:22:11 globul Моб. интернет 19.95 0.00 лв.* 30/05/2014 18:14:23 359892249133 GLOBUL 00:03:58 0.00 лв.*

29/05/2014 12:22:13 globul Моб. интернет 121.88 0.00 лв.* 30/05/2014 19:06:06 globul Моб. интернет 20.03 0.00 лв.*

29/05/2014 13:00:23 globul Моб. интернет 857.18 0.00 лв.* 30/05/2014 19:06:06 globul Моб. интернет 15.32 0.00 лв.*

29/05/2014 13:00:24 globul Моб. интернет 153.16 0.00 лв.* 30/05/2014 19:07:48 globul Моб. интернет 139.86 0.00 лв.*

29/05/2014 14:55:48 globul Моб. интернет 13.85 0.00 лв.* 30/05/2014 19:07:49 globul Моб. интернет 58.62 0.00 лв.*

29/05/2014 14:55:50 globul Моб. интернет 128.23 0.00 лв.* 30/05/2014 19:22:26 0888981177 Мобилтел 00:00:31 0.00 лв.*

29/05/2014 15:12:12 globul Моб. интернет 6865.20 0.00 лв.* 30/05/2014 19:35:15 globul Моб. интернет 68.38 0.00 лв.*

29/05/2014 15:12:12 globul Моб. интернет 542.33 0.00 лв.* 30/05/2014 19:35:16 globul Моб. интернет 20.82 0.00 лв.*

29/05/2014 15:55:49 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.* 30/05/2014 19:36:30 globul Моб. интернет 53.19 0.00 лв.*

29/05/2014 16:01:27 359886844232 Мобилтел 00:04:24 0.00 лв.* 30/05/2014 19:36:31 globul Моб. интернет 24.14 0.00 лв.*

29/05/2014 16:15:25 359882855513 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.* 30/05/2014 19:50:45 globul Моб. интернет 103.00 0.00 лв.*

29/05/2014 16:22:14 359887609906 Мобилтел 00:02:42 0.00 лв.* 30/05/2014 19:50:46 globul Моб. интернет 30.35 0.00 лв.*

Страница 22


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

30/05/2014 20:39:42 globul Моб. интернет 44.01 0.00 лв.* 31/05/2014 11:47:58 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.*

30/05/2014 20:39:42 globul Моб. интернет 207.51 0.00 лв.* 31/05/2014 12:01:57 359892249133 GLOBUL 00:10:25 0.00 лв.*

30/05/2014 20:40:27 globul Моб. интернет 1120.33 0.00 лв.* 31/05/2014 12:24:53 globul Моб. интернет 22.21 0.00 лв.*

30/05/2014 20:40:27 globul Моб. интернет 105.53 0.00 лв.* 31/05/2014 12:24:53 globul Моб. интернет 15.98 0.00 лв.*

30/05/2014 21:51:24 globul Моб. интернет 114.17 0.00 лв.* 31/05/2014 12:26:16 globul Моб. интернет 15.52 0.00 лв.*

30/05/2014 21:51:25 globul Моб. интернет 44.84 0.00 лв.* 31/05/2014 12:26:17 globul Моб. интернет 10.54 0.00 лв.*

30/05/2014 22:12:01 globul Моб. интернет 49.09 0.00 лв.* 31/05/2014 12:37:03 359886844232 Мобилтел 00:02:13 0.00 лв.*

30/05/2014 22:12:02 globul Моб. интернет 75.49 0.00 лв.* 31/05/2014 12:50:25 359886844232 Мобилтел 00:01:59 0.00 лв.*

30/05/2014 22:14:26 globul Моб. интернет 0.28 0.00 лв.* 31/05/2014 13:05:53 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.*

30/05/2014 22:14:40 globul Моб. интернет 2725.43 0.00 лв.* 31/05/2014 13:30:24 359887609906 Мобилтел 00:01:00 0.00 лв.*

30/05/2014 22:14:40 globul Моб. интернет 271.94 0.00 лв.* 31/05/2014 13:54:28 globul Моб. интернет 63.70 0.00 лв.*

30/05/2014 22:28:53 globul Моб. интернет 603.61 0.00 лв.* 31/05/2014 13:54:29 globul Моб. интернет 15.80 0.00 лв.*

30/05/2014 22:29:56 globul Моб. интернет 13.72 0.00 лв.* 31/05/2014 13:54:47 359887609906 Мобилтел 00:00:24 0.00 лв.*

30/05/2014 22:58:05 globul Моб. интернет 128.57 0.00 лв.* 31/05/2014 13:57:46 globul Моб. интернет 1.55 0.00 лв.*

30/05/2014 22:58:06 globul Моб. интернет 59.78 0.00 лв.* 31/05/2014 14:00:20 globul Моб. интернет 95.04 0.00 лв.*

30/05/2014 23:11:48 globul Моб. интернет 52.60 0.00 лв.* 31/05/2014 14:00:20 globul Моб. интернет 48.15 0.00 лв.*

30/05/2014 23:11:49 globul Моб. интернет 7.64 0.00 лв.* 31/05/2014 14:29:47 globul Моб. интернет 2765.62 0.00 лв.*

30/05/2014 23:16:44 globul Моб. интернет 5.57 0.00 лв.* 31/05/2014 14:29:47 globul Моб. интернет 425.94 0.00 лв.*

30/05/2014 23:16:45 globul Моб. интернет 28.23 0.00 лв.* 31/05/2014 14:59:01 globul Моб. интернет 2138.34 0.00 лв.*

31/05/2014 01:25:43 globul Моб. интернет 20.35 0.00 лв.* 31/05/2014 14:59:01 globul Моб. интернет 144.84 0.00 лв.*

31/05/2014 01:25:45 globul Моб. интернет 0.84 0.00 лв.* 31/05/2014 16:23:36 globul Моб. интернет 121.24 0.00 лв.*

31/05/2014 02:31:44 globul Моб. интернет 40.62 0.00 лв.* 31/05/2014 16:23:37 globul Моб. интернет 23.13 0.00 лв.*

31/05/2014 02:31:45 globul Моб. интернет 17.82 0.00 лв.* 31/05/2014 16:52:40 globul Моб. интернет 4.62 0.00 лв.*

31/05/2014 02:34:47 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.* 31/05/2014 16:52:40 globul Моб. интернет 14.42 0.00 лв.*

31/05/2014 02:34:47 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.* 31/05/2014 17:18:30 globul Моб. интернет 11.84 0.00 лв.*

31/05/2014 02:35:13 globul Моб. интернет 4.93 0.00 лв.* 31/05/2014 17:18:30 globul Моб. интернет 7.25 0.00 лв.*

31/05/2014 03:03:24 globul Моб. интернет 13.55 0.00 лв.* 31/05/2014 18:01:37 globul Моб. интернет 10.43 0.00 лв.*

31/05/2014 03:03:25 globul Моб. интернет 6.02 0.00 лв.* 31/05/2014 18:01:38 globul Моб. интернет 1.01 0.00 лв.*

31/05/2014 03:16:57 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.* 31/05/2014 18:05:51 globul Моб. интернет 1.30 0.00 лв.*

31/05/2014 05:04:50 globul Моб. интернет 5.24 0.00 лв.* 31/05/2014 18:05:53 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

31/05/2014 05:39:45 globul Моб. интернет 1.26 0.00 лв.* 31/05/2014 18:06:00 globul Моб. интернет 83.96 0.00 лв.*

31/05/2014 05:39:45 globul Моб. интернет 9.20 0.00 лв.* 31/05/2014 18:06:01 globul Моб. интернет 19.01 0.00 лв.*

31/05/2014 05:40:05 globul Моб. интернет 9.41 0.00 лв.* 31/05/2014 19:07:56 359884727238 Мобилтел 00:01:13 0.00 лв.*

31/05/2014 05:40:06 globul Моб. интернет 8.42 0.00 лв.* 31/05/2014 19:18:40 globul Моб. интернет 1.43 0.00 лв.*

31/05/2014 06:26:33 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.* 31/05/2014 19:43:29 globul Моб. интернет 12.11 0.00 лв.*

31/05/2014 06:26:33 globul Моб. интернет 5.46 0.00 лв.* 31/05/2014 19:43:30 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

31/05/2014 07:12:54 globul Моб. интернет 43.98 0.00 лв.* 31/05/2014 19:47:25 globul Моб. интернет 39.03 0.00 лв.*

31/05/2014 07:12:55 globul Моб. интернет 10.88 0.00 лв.* 31/05/2014 19:47:25 globul Моб. интернет 73.05 0.00 лв.*

31/05/2014 08:18:58 globul Моб. интернет 1.71 0.00 лв.* 31/05/2014 19:56:10 globul Моб. интернет 11.58 0.00 лв.*

31/05/2014 08:45:13 globul Моб. интернет 2.46 0.00 лв.* 31/05/2014 19:56:11 globul Моб. интернет 11.97 0.00 лв.*

31/05/2014 08:45:13 globul Моб. интернет 6.76 0.00 лв.* 31/05/2014 20:21:22 359886844232 Мобилтел 00:02:13 0.00 лв.*

31/05/2014 10:14:30 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.* 31/05/2014 20:37:18 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.*

31/05/2014 10:15:00 359887609906 Мобилтел 00:04:02 0.00 лв.* 31/05/2014 20:37:18 globul Моб. интернет 3.46 0.00 лв.*

31/05/2014 10:37:21 globul Моб. интернет 11.48 0.00 лв.* 31/05/2014 20:54:05 029732121 Фикс. мрежи 00:00:16 0.00 лв.*

31/05/2014 10:37:22 globul Моб. интернет 5.38 0.00 лв.* 31/05/2014 21:02:01 globul Моб. интернет 8801.67 0.00 лв.*

31/05/2014 10:38:00 globul Моб. интернет 42.15 0.00 лв.* 31/05/2014 21:02:02 globul Моб. интернет 218.57 0.00 лв.*

31/05/2014 10:38:01 globul Моб. интернет 12.64 0.00 лв.* 31/05/2014 21:10:26 globul Моб. интернет 0.16 0.00 лв.*

31/05/2014 10:49:08 globul Моб. интернет 51.55 0.00 лв.* 31/05/2014 22:37:04 globul Моб. интернет 114.78 0.00 лв.*

31/05/2014 10:49:09 globul Моб. интернет 15.07 0.00 лв.* 31/05/2014 22:37:04 globul Моб. интернет 11.12 0.00 лв.*

31/05/2014 10:49:28 359887609906 Мобилтел 00:02:19 0.00 лв.* 31/05/2014 22:52:34 globul Моб. интернет 64.60 0.00 лв.*

31/05/2014 11:05:00 globul Моб. интернет 0.04 0.00 лв.* 31/05/2014 22:52:34 globul Моб. интернет 36.77 0.00 лв.*

31/05/2014 11:36:21 globul Моб. интернет 0.57 0.00 лв.*

31/05/2014 11:47:58 globul Моб. интернет 4.84 0.00 лв.*

Страница 23


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Разговори с GLOBUL

0.02 лв.

Роуминг

3.35 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.24 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 113.10

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 118:18

Отстъпки

-4.18 лв.

SIM № 89359050000703377526

Номер: 0894445003

Всички стойности са без ДДС. Общо: 23.33 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 04:22:23 1263 GLOBUL 00:00:21 0.00 лв.* 11/05/2014 14:57:49 globul Моб. интернет 7.67 0.00 лв.*

01/05/2014 04:58:33 123 Глобул, Грижа за клие00:02:09 0.02 лв. 11/05/2014 14:59:38 globul Моб. интернет 0.28 0.00 лв.*

01/05/2014 20:20:29 359888264466 Роуминг-Входящ 00:01:00 0.13 лв. 11/05/2014 15:03:24 globul Моб. интернет 1.10 0.00 лв.*

01/05/2014 20:39:55 359894445017 Роуминг-Входящ 00:02:11 0.29 лв. 11/05/2014 15:04:23 globul Моб. интернет 381.93 0.00 лв.*

02/05/2014 20:43:04 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв. 11/05/2014 15:04:34 359888264466 Мобилтел 00:00:30 0.00 лв.*

02/05/2014 20:43:06 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв. 11/05/2014 15:05:05 globul Моб. интернет 6379.74 0.00 лв.*

02/05/2014 20:43:08 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв. 11/05/2014 16:51:14 359895490278 GLOBUL 00:00:21 0.00 лв.*

04/05/2014 17:30:39 359887325460 Роуминг-Изходящ 00:02:47 1.30 лв. 11/05/2014 16:51:53 359897311096 GLOBUL 00:00:31 0.00 лв.*

04/05/2014 17:53:25 Роуминг-Входящ 00:02:38 0.35 лв. 11/05/2014 16:54:01 359897813232 GLOBUL 00:00:29 0.00 лв.*

06/05/2014 11:39:23 359894445017 Роуминг-Входящ 00:00:48 0.83 лв. 11/05/2014 17:01:58 359888264466 Мобилтел 00:00:31 0.00 лв.*

06/05/2014 17:23:54 359887325460 Мобилтел 00:02:26 0.00 лв.* 11/05/2014 17:38:54 359888264466 Мобилтел 00:00:12 0.00 лв.*

07/05/2014 15:00:28 008001100235 GLOBUL 00:15:35 0.00 лв. 11/05/2014 21:04:34 globul Моб. интернет 189.29 0.00 лв.*

07/05/2014 16:48:32 359898239977 GLOBUL 00:03:12 0.00 лв.* 11/05/2014 21:20:43 globul Моб. интернет 567.37 0.00 лв.*

07/05/2014 20:18:52 globul Моб. интернет 123.58 0.00 лв.* 12/05/2014 09:05:56 globul Моб. интернет 2853.14 0.00 лв.*

07/05/2014 20:18:52 globul Моб. интернет 4217.84 0.00 лв.* 12/05/2014 09:05:56 globul Моб. интернет 188.81 0.00 лв.*

07/05/2014 21:10:47 359887495221 Мобилтел 00:02:00 0.00 лв.* 12/05/2014 10:59:20 008001100235 GLOBUL 00:10:19 0.00 лв.

07/05/2014 21:13:58 0895705718 GLOBUL 00:01:11 0.00 лв.* 12/05/2014 11:09:54 008001100235 GLOBUL 00:20:22 0.00 лв.

07/05/2014 21:16:18 0892067420 GLOBUL 00:00:26 0.00 лв.* 12/05/2014 14:29:52 008001100235 GLOBUL 00:46:19 0.00 лв.

07/05/2014 21:18:19 0898253138 GLOBUL 00:00:48 0.00 лв.* 12/05/2014 15:08:05 globul Моб. интернет 190.88 0.00 лв.*

07/05/2014 22:01:47 globul Моб. интернет 270.82 0.00 лв.* 12/05/2014 15:16:24 globul Моб. интернет 1549.99 0.00 лв.*

07/05/2014 22:01:48 globul Моб. интернет 9734.87 0.00 лв.* 12/05/2014 21:12:37 globul Моб. интернет 44.72 0.00 лв.*

07/05/2014 22:29:06 globul Моб. интернет 591.87 0.00 лв.* 12/05/2014 21:13:10 globul Моб. интернет 435.63 0.00 лв.*

07/05/2014 22:29:08 globul Моб. интернет 26.00 0.00 лв.* 13/05/2014 19:34:04 359895872036 GLOBUL 00:00:14 0.00 лв.*

07/05/2014 22:38:05 globul Моб. интернет 114.72 0.00 лв.* 13/05/2014 19:42:31 359895872036 GLOBUL 00:00:07 0.00 лв.*

07/05/2014 22:38:06 globul Моб. интернет 22.97 0.00 лв.* 13/05/2014 22:16:45 0887218826 Мобилтел 00:00:01 0.00 лв.*

08/05/2014 00:39:28 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 14/05/2014 13:26:35 0291983 Фикс. мрежи 00:01:52 0.00 лв.*

08/05/2014 14:31:38 359878220531 Виваком 00:06:20 0.00 лв.* 14/05/2014 20:45:48 0897813232 GLOBUL 00:01:28 0.00 лв.*

08/05/2014 14:38:43 359878220531 Виваком 00:00:30 0.00 лв.* 14/05/2014 20:49:45 0882780222 Мобилтел 00:00:16 0.00 лв.*

09/05/2014 16:13:21 359988865780 Мобилтел 00:00:38 0.00 лв.* 14/05/2014 21:08:39 globul Моб. интернет 333.18 0.00 лв.*

09/05/2014 23:54:16 359888264466 SMS 0.12 лв. 14/05/2014 21:08:40 globul Моб. интернет 2859.77 0.00 лв.*

10/05/2014 10:02:35 359895461238 GLOBUL 00:00:36 0.00 лв.* 15/05/2014 06:29:19 globul Моб. интернет 3108.24 0.00 лв.*

10/05/2014 11:57:03 359889818831 Мобилтел 00:02:00 0.00 лв.* 15/05/2014 06:29:20 globul Моб. интернет 189.73 0.00 лв.*

10/05/2014 11:59:29 359988865780 Мобилтел 00:00:23 0.00 лв.* 15/05/2014 09:00:09 globul Моб. интернет 458.12 0.00 лв.*

10/05/2014 12:40:50 globul Моб. интернет 2220.99 0.00 лв.* 15/05/2014 09:00:09 globul Моб. интернет 11.55 0.00 лв.*

10/05/2014 12:40:51 globul Моб. интернет 362.07 0.00 лв.* 15/05/2014 09:37:59 globul Моб. интернет 46.56 0.00 лв.*

10/05/2014 12:51:38 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.* 15/05/2014 09:38:10 globul Моб. интернет 17.76 0.00 лв.*

10/05/2014 12:53:10 globul Моб. интернет 40.98 0.00 лв.* 15/05/2014 09:39:43 globul Моб. интернет 314.00 0.00 лв.*

10/05/2014 12:53:32 globul Моб. интернет 11.88 0.00 лв.* 15/05/2014 09:39:57 globul Моб. интернет 6965.05 0.00 лв.*

10/05/2014 12:58:17 globul Моб. интернет 10.65 0.00 лв.* 15/05/2014 14:38:18 globul Моб. интернет 12.01 0.00 лв.*

10/05/2014 12:58:49 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 15/05/2014 14:38:19 globul Моб. интернет 14.79 0.00 лв.*

10/05/2014 13:03:32 globul Моб. интернет 1.46 0.00 лв.* 15/05/2014 14:39:19 globul Моб. интернет 0.25 0.00 лв.*

10/05/2014 13:09:20 globul Моб. интернет 1.05 0.00 лв.* 15/05/2014 14:39:36 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

10/05/2014 13:09:50 359887218826 Мобилтел 00:01:22 0.00 лв.* 15/05/2014 14:39:51 globul Моб. интернет 10.03 0.00 лв.*

10/05/2014 13:11:25 globul Моб. интернет 8.32 0.00 лв.* 15/05/2014 14:42:58 globul Моб. интернет 0.85 0.00 лв.*

10/05/2014 13:11:25 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.* 15/05/2014 14:42:58 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

10/05/2014 13:11:38 globul Моб. интернет 9.35 0.00 лв.* 15/05/2014 14:43:02 globul Моб. интернет 2.90 0.00 лв.*

10/05/2014 13:12:06 359887218826 Мобилтел 00:05:43 0.00 лв.* 15/05/2014 14:43:05 globul Моб. интернет 12.47 0.00 лв.*

10/05/2014 13:18:12 359889818831 Мобилтел 00:00:23 0.00 лв.* 15/05/2014 14:43:40 globul Моб. интернет 4.02 0.00 лв.*

10/05/2014 13:18:59 359889818831 Мобилтел 00:00:18 0.00 лв.* 15/05/2014 14:43:42 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.*

10/05/2014 13:19:27 globul Моб. интернет 4.26 0.00 лв.* 15/05/2014 14:43:45 globul Моб. интернет 13.65 0.00 лв.*

10/05/2014 13:19:27 globul Моб. интернет 7.05 0.00 лв.* 15/05/2014 14:44:29 globul Моб. интернет 94.88 0.00 лв.*

10/05/2014 13:19:58 globul Моб. интернет 249.67 0.00 лв.* 15/05/2014 14:46:15 globul Моб. интернет 0.34 0.00 лв.*

10/05/2014 13:22:21 globul Моб. интернет 1720.21 0.00 лв.* 15/05/2014 14:46:24 globul Моб. интернет 0.16 0.00 лв.*

10/05/2014 13:59:58 359889818831 Мобилтел 00:00:05 0.00 лв.* 15/05/2014 14:49:36 globul Моб. интернет 0.76 0.00 лв.*

10/05/2014 17:59:25 359897311096 GLOBUL 00:00:19 0.00 лв.* 15/05/2014 14:51:53 globul Моб. интернет 2.55 0.00 лв.*

10/05/2014 18:36:49 359895490278 GLOBUL 00:00:55 0.00 лв.* 15/05/2014 14:52:59 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

10/05/2014 20:23:50 359897311096 GLOBUL 00:00:13 0.00 лв.* 15/05/2014 14:55:28 globul Моб. интернет 1.00 0.00 лв.*

10/05/2014 21:18:05 globul Моб. интернет 207.98 0.00 лв.* 15/05/2014 14:57:10 globul Моб. интернет 1.10 0.00 лв.*

10/05/2014 21:18:06 globul Моб. интернет 4546.25 0.00 лв.* 15/05/2014 14:58:06 globul Моб. интернет 569.03 0.00 лв.*

11/05/2014 00:03:26 globul Моб. интернет 5429.60 0.00 лв.* 15/05/2014 15:00:18 globul Моб. интернет 1483.00 0.00 лв.*

11/05/2014 00:03:27 globul Моб. интернет 104.05 0.00 лв.* 15/05/2014 20:36:31 359898471060 GLOBUL 00:00:07 0.00 лв.*

11/05/2014 01:53:31 globul Моб. интернет 691.71 0.00 лв.* 15/05/2014 20:58:06 globul Моб. интернет 3.27 0.00 лв.*

11/05/2014 01:53:31 globul Моб. интернет 142.80 0.00 лв.* 15/05/2014 21:09:36 globul Моб. интернет 4.35 0.00 лв.*

11/05/2014 07:53:52 globul Моб. интернет 58.53 0.00 лв.* 15/05/2014 21:16:33 globul Моб. интернет 218.57 0.00 лв.*

11/05/2014 07:53:52 globul Моб. интернет 116.20 0.00 лв.* 15/05/2014 21:16:43 globul Моб. интернет 655.23 0.00 лв.*

11/05/2014 09:01:04 globul Моб. интернет 83.66 0.00 лв.* 15/05/2014 22:26:27 359878220531 SMS 0.12 лв.

11/05/2014 09:21:38 globul Моб. интернет 418.15 0.00 лв.* 15/05/2014 23:06:56 globul Моб. интернет 3.16 0.00 лв.*

11/05/2014 10:44:33 359882780222 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.* 15/05/2014 23:07:22 359889818831 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.*

11/05/2014 12:50:54 globul Моб. интернет 297.66 0.00 лв.* 15/05/2014 23:15:44 globul Моб. интернет 91.99 0.00 лв.*

11/05/2014 12:50:54 globul Моб. интернет 89.68 0.00 лв.* 15/05/2014 23:15:44 globul Моб. интернет 5.38 0.00 лв.*

11/05/2014 13:27:36 globul Моб. интернет 28.50 0.00 лв.* 15/05/2014 23:23:49 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

11/05/2014 13:28:43 globul Моб. интернет 145.91 0.00 лв.* 15/05/2014 23:25:42 globul Моб. интернет 780.62 0.00 лв.*

11/05/2014 14:48:38 globul Моб. интернет 54.61 0.00 лв.* 15/05/2014 23:31:56 globul Моб. интернет 184.67 0.00 лв.*

11/05/2014 14:52:15 globul Моб. интернет 25.75 0.00 лв.* 15/05/2014 23:49:05 globul Моб. интернет 471.50 0.00 лв.*

11/05/2014 14:52:28 globul Моб. интернет 2.13 0.00 лв.* 16/05/2014 06:11:45 globul Моб. интернет 885.31 0.00 лв.*

11/05/2014 14:52:30 globul Моб. интернет 38.97 0.00 лв.* 16/05/2014 06:11:46 globul Моб. интернет 100.71 0.00 лв.*

11/05/2014 14:53:52 globul Моб. интернет 1.60 0.00 лв.* 16/05/2014 09:06:00 globul Моб. интернет 83.57 0.00 лв.*

11/05/2014 14:57:22 globul Моб. интернет 1.86 0.00 лв.* 16/05/2014 09:16:00 globul Моб. интернет 565.59 0.00 лв.*

11/05/2014 14:57:25 globul Моб. интернет 2.19 0.00 лв.* 16/05/2014 17:21:54 0889841922 Мобилтел 00:01:43 0.00 лв.*

Страница 24


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

16/05/2014 20:25:17 359889818831 Мобилтел 00:00:40 0.00 лв.* 23/05/2014 07:05:53 globul Моб. интернет 2.03 0.00 лв.*

16/05/2014 20:32:01 359889818831 Мобилтел 00:00:10 0.00 лв.* 23/05/2014 10:55:49 globul Моб. интернет 163.19 0.00 лв.*

16/05/2014 20:34:07 359889818831 Мобилтел 00:01:40 0.00 лв.* 23/05/2014 10:55:50 globul Моб. интернет 11.61 0.00 лв.*

16/05/2014 20:36:28 359897311096 GLOBUL 00:00:19 0.00 лв.* 23/05/2014 12:18:19 globul Моб. интернет 474.05 0.00 лв.*

16/05/2014 20:57:55 359888264466 Мобилтел 00:00:27 0.00 лв.* 23/05/2014 12:18:20 globul Моб. интернет 131.87 0.00 лв.*

17/05/2014 10:16:17 359988910275 Мобилтел 00:00:14 0.00 лв.* 23/05/2014 12:23:55 359888264466 Мобилтел 00:00:21 0.00 лв.*

17/05/2014 10:56:54 359889818831 Мобилтел 00:00:26 0.00 лв.* 23/05/2014 19:59:31 1263 GLOBUL 00:00:18 0.00 лв.*

17/05/2014 14:30:54 globul Моб. интернет 5629.21 0.00 лв.* 23/05/2014 20:06:35 globul Моб. интернет 921.09 0.00 лв.*

17/05/2014 14:30:54 globul Моб. интернет 1241.44 0.00 лв.* 23/05/2014 20:06:35 globul Моб. интернет 19.65 0.00 лв.*

17/05/2014 15:14:39 globul Моб. интернет 8.29 0.00 лв.* 23/05/2014 20:29:29 359897813232 GLOBUL 00:00:36 0.00 лв.*

17/05/2014 15:14:40 globul Моб. интернет 27.65 0.00 лв.* 23/05/2014 20:30:39 0895490278 GLOBUL 00:00:20 0.00 лв.*

18/05/2014 12:36:09 359898912031 GLOBUL 00:00:30 0.00 лв.* 23/05/2014 20:31:34 359897681063 GLOBUL 00:01:43 0.00 лв.*

18/05/2014 14:26:53 359898239977 GLOBUL 00:01:18 0.00 лв.* 23/05/2014 20:33:48 359896833089 GLOBUL 00:00:13 0.00 лв.*

18/05/2014 15:24:39 359888264466 Мобилтел 00:00:29 0.00 лв.* 24/05/2014 01:51:03 globul Моб. интернет 105.39 0.00 лв.*

18/05/2014 21:06:29 359887325460 Мобилтел 00:03:50 0.00 лв.* 24/05/2014 01:51:04 globul Моб. интернет 5.14 0.00 лв.*

19/05/2014 11:56:27 00493060981333 Международен 00:02:40 0.00 лв.* 24/05/2014 10:14:24 0898787680 GLOBUL 00:00:09 0.00 лв.*

19/05/2014 11:59:39 0897813232 GLOBUL 00:00:41 0.00 лв.* 24/05/2014 10:47:10 359889866503 Мобилтел 00:00:06 0.00 лв.*

20/05/2014 14:11:10 359895872036 GLOBUL 00:00:53 0.00 лв.* 25/05/2014 12:30:09 globul Моб. интернет 163.54 0.00 лв.*

20/05/2014 19:28:47 359893594267 GLOBUL 00:00:13 0.00 лв.* 25/05/2014 12:30:09 globul Моб. интернет 977.49 0.00 лв.*

21/05/2014 15:27:56 359888264466 Мобилтел 00:03:04 0.00 лв.* 25/05/2014 18:40:18 359889866503 Мобилтел 00:00:20 0.00 лв.*

21/05/2014 17:19:49 globul Моб. интернет 80.42 0.00 лв.* 26/05/2014 16:42:54 359895872036 GLOBUL 00:01:41 0.00 лв.*

21/05/2014 17:19:49 globul Моб. интернет 20.38 0.00 лв.* 26/05/2014 17:16:01 globul Моб. интернет 149.91 0.00 лв.*

21/05/2014 19:54:04 globul Моб. интернет 217.05 0.00 лв.* 26/05/2014 17:16:01 globul Моб. интернет 9955.64 0.00 лв.*

21/05/2014 19:54:05 globul Моб. интернет 24.24 0.00 лв.* 26/05/2014 17:40:33 globul Моб. интернет 10067.28 0.00 лв.*

21/05/2014 19:54:58 0898787680 GLOBUL 00:00:45 0.00 лв.* 26/05/2014 17:40:59 globul Моб. интернет 16.28 0.00 лв.*

21/05/2014 19:58:29 globul Моб. интернет 1.83 0.00 лв.* 26/05/2014 17:45:28 globul Моб. интернет 1405.79 0.00 лв.*

21/05/2014 20:03:53 globul Моб. интернет 2.55 0.00 лв.* 26/05/2014 17:46:03 globul Моб. интернет 100.35 0.00 лв.*

21/05/2014 20:04:55 globul Моб. интернет 2.43 0.00 лв.* 26/05/2014 17:55:18 globul Моб. интернет 14.12 0.00 лв.*

21/05/2014 20:09:10 globul Моб. интернет 58.39 0.00 лв.* 26/05/2014 17:55:18 globul Моб. интернет 322.70 0.00 лв.*

21/05/2014 20:14:14 globul Моб. интернет 1.29 0.00 лв.* 26/05/2014 20:47:11 globul Моб. интернет 226.44 0.00 лв.*

21/05/2014 20:15:39 globul Моб. интернет 0.97 0.00 лв.* 26/05/2014 20:47:11 globul Моб. интернет 1483.41 0.00 лв.*

21/05/2014 20:17:57 globul Моб. интернет 2.89 0.00 лв.* 26/05/2014 21:06:58 globul Моб. интернет 2.28 0.00 лв.*

21/05/2014 20:18:50 globul Моб. интернет 1.41 0.00 лв.* 26/05/2014 21:07:24 globul Моб. интернет 1.49 0.00 лв.*

21/05/2014 20:18:59 globul Моб. интернет 77.41 0.00 лв.* 26/05/2014 21:16:19 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.*

21/05/2014 20:19:00 globul Моб. интернет 32.97 0.00 лв.* 26/05/2014 21:17:05 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

21/05/2014 20:24:46 globul Моб. интернет 18.33 0.00 лв.* 26/05/2014 21:18:01 globul Моб. интернет 3.85 0.00 лв.*

21/05/2014 20:24:46 globul Моб. интернет 124.44 0.00 лв.* 26/05/2014 21:18:01 globul Моб. интернет 1.00 0.00 лв.*

21/05/2014 20:29:06 globul Моб. интернет 12.58 0.00 лв.* 26/05/2014 21:25:16 globul Моб. интернет 106.18 0.00 лв.*

21/05/2014 20:29:07 globul Моб. интернет 7.27 0.00 лв.* 26/05/2014 21:25:51 359883328975 Мобилтел 00:00:52 0.00 лв.*

21/05/2014 21:50:39 globul Моб. интернет 2.21 0.00 лв.* 26/05/2014 21:26:16 globul Моб. интернет 5142.93 0.00 лв.*

21/05/2014 22:35:39 globul Моб. интернет 1.36 0.00 лв.* 27/05/2014 13:02:06 359878398681 Виваком 00:00:18 0.00 лв.*

22/05/2014 06:07:50 globul Моб. интернет 5.55 0.00 лв.* 27/05/2014 19:34:48 359886769886 Мобилтел 00:00:21 0.00 лв.*

22/05/2014 06:07:52 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.* 27/05/2014 20:03:37 359889866503 Мобилтел 00:00:12 0.00 лв.*

22/05/2014 07:30:06 globul Моб. интернет 1.66 0.00 лв.* 28/05/2014 19:36:32 359895872036 GLOBUL 00:00:52 0.00 лв.*

22/05/2014 07:38:48 globul Моб. интернет 313.72 0.00 лв.* 28/05/2014 19:44:50 359878220531 Виваком 00:05:25 0.00 лв.*

22/05/2014 07:38:49 globul Моб. интернет 20.33 0.00 лв.* 28/05/2014 19:50:32 359895490278 GLOBUL 00:00:39 0.00 лв.*

22/05/2014 09:06:07 globul Моб. интернет 10.36 0.00 лв.* 28/05/2014 22:39:42 globul Моб. интернет 13.89 0.00 лв.*

22/05/2014 09:11:22 globul Моб. интернет 121.81 0.00 лв.* 28/05/2014 22:39:42 globul Моб. интернет 601.99 0.00 лв.*

22/05/2014 09:28:23 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв.* 29/05/2014 09:35:26 359886769886 Мобилтел 00:00:32 0.00 лв.*

22/05/2014 09:28:25 globul Моб. интернет 2.28 0.00 лв.* 29/05/2014 13:44:50 globul Моб. интернет 223.10 0.00 лв.*

22/05/2014 09:29:13 globul Моб. интернет 14.15 0.00 лв.* 29/05/2014 13:44:50 globul Моб. интернет 25.68 0.00 лв.*

22/05/2014 09:29:15 globul Моб. интернет 7.17 0.00 лв.* 29/05/2014 16:05:49 globul Моб. интернет 4.29 0.00 лв.*

22/05/2014 09:31:18 globul Моб. интернет 147.08 0.00 лв.* 29/05/2014 16:05:50 globul Моб. интернет 18.55 0.00 лв.*

22/05/2014 09:32:23 globul Моб. интернет 2.66 0.00 лв.* 29/05/2014 16:06:37 globul Моб. интернет 21.64 0.00 лв.*

22/05/2014 09:44:13 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 29/05/2014 16:06:37 globul Моб. интернет 4.25 0.00 лв.*

22/05/2014 12:42:27 globul Моб. интернет 13.75 0.00 лв.* 29/05/2014 16:13:02 globul Моб. интернет 1.31 0.00 лв.*

22/05/2014 12:42:28 globul Моб. интернет 35.20 0.00 лв.* 29/05/2014 16:13:09 globul Моб. интернет 75.31 0.00 лв.*

22/05/2014 12:52:26 359889818831 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.* 29/05/2014 16:13:24 globul Моб. интернет 7.93 0.00 лв.*

22/05/2014 12:52:30 globul Моб. интернет 2.35 0.00 лв.* 29/05/2014 16:23:44 globul Моб. интернет 28.84 0.00 лв.*

22/05/2014 12:52:31 globul Моб. интернет 15.35 0.00 лв.* 29/05/2014 16:27:27 globul Моб. интернет 107.70 0.00 лв.*

22/05/2014 12:53:16 globul Моб. интернет 125.91 0.00 лв.* 29/05/2014 16:31:35 029029146 Фикс. мрежи 00:01:13 0.00 лв.*

22/05/2014 12:53:17 globul Моб. интернет 9.29 0.00 лв.* 29/05/2014 16:38:25 globul Моб. интернет 2.79 0.00 лв.*

22/05/2014 13:20:32 globul Моб. интернет 481.92 0.00 лв.* 29/05/2014 16:38:26 globul Моб. интернет 49.26 0.00 лв.*

22/05/2014 13:20:32 globul Моб. интернет 91.12 0.00 лв.* 29/05/2014 17:31:50 globul Моб. интернет 12.55 0.00 лв.*

22/05/2014 15:51:53 globul Моб. интернет 1.48 0.00 лв.* 29/05/2014 17:31:51 globul Моб. интернет 4.78 0.00 лв.*

22/05/2014 17:01:58 globul Моб. интернет 1.50 0.00 лв.* 29/05/2014 17:32:50 globul Моб. интернет 14.17 0.00 лв.*

22/05/2014 17:28:11 globul Моб. интернет 12.76 0.00 лв.* 29/05/2014 17:38:16 globul Моб. интернет 219.12 0.00 лв.*

22/05/2014 17:28:13 globul Моб. интернет 8.15 0.00 лв.* 29/05/2014 18:16:10 globul Моб. интернет 233.81 0.00 лв.*

22/05/2014 17:29:13 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 29/05/2014 18:16:11 globul Моб. интернет 20.25 0.00 лв.*

22/05/2014 17:31:22 globul Моб. интернет 7.07 0.00 лв.* 29/05/2014 20:33:56 globul Моб. интернет 494.07 0.00 лв.*

22/05/2014 17:31:22 globul Моб. интернет 3.26 0.00 лв.* 29/05/2014 20:33:56 globul Моб. интернет 72.61 0.00 лв.*

22/05/2014 17:31:55 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.* 29/05/2014 22:50:07 359889818831 Мобилтел 00:06:10 0.00 лв.*

22/05/2014 17:31:55 globul Моб. интернет 6.03 0.00 лв.* 30/05/2014 06:21:42 globul Моб. интернет 9.31 0.00 лв.*

22/05/2014 17:35:28 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.* 30/05/2014 16:23:24 359887218826 Мобилтел 00:01:26 0.00 лв.*

22/05/2014 17:35:58 globul Моб. интернет 0.11 0.00 лв.* 30/05/2014 23:12:10 359897681063 GLOBUL 00:00:15 0.00 лв.*

22/05/2014 17:37:20 globul Моб. интернет 8.69 0.00 лв.* 31/05/2014 18:43:19 globul Моб. интернет 3917.40 0.00 лв.*

22/05/2014 17:39:56 globul Моб. интернет 2.50 0.00 лв.* 31/05/2014 18:43:19 globul Моб. интернет 91.90 0.00 лв.*

22/05/2014 17:41:56 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 31/05/2014 19:29:48 globul Моб. интернет 14.73 0.00 лв.*

22/05/2014 17:45:58 globul Моб. интернет 6.75 0.00 лв.* 31/05/2014 19:29:49 globul Моб. интернет 25.37 0.00 лв.*

22/05/2014 17:50:51 globul Моб. интернет 24.37 0.00 лв.* 31/05/2014 19:30:42 globul Моб. интернет 10.63 0.00 лв.*

22/05/2014 20:43:24 globul Моб. интернет 233.99 0.00 лв.* 31/05/2014 19:33:50 globul Моб. интернет 6.59 0.00 лв.*

22/05/2014 20:43:24 globul Моб. интернет 18.26 0.00 лв.* 31/05/2014 19:33:50 globul Моб. интернет 4.79 0.00 лв.*

22/05/2014 20:52:31 globul Моб. интернет 5.17 0.00 лв.* 31/05/2014 19:33:58 globul Моб. интернет 70.51 0.00 лв.*

22/05/2014 20:52:31 globul Моб. интернет 5.02 0.00 лв.* 31/05/2014 19:34:04 globul Моб. интернет 364.08 0.00 лв.*

22/05/2014 20:58:16 globul Моб. интернет 0.33 0.00 лв.* 31/05/2014 19:50:09 1263 GLOBUL 00:00:22 0.00 лв.*

22/05/2014 21:02:00 globul Моб. интернет 98.59 0.00 лв.* 31/05/2014 21:04:00 359888264466 Мобилтел 00:00:44 0.00 лв.*

22/05/2014 21:04:28 globul Моб. интернет 1973.17 0.00 лв.* 31/05/2014 21:27:50 359888264466 Мобилтел 00:01:51 0.00 лв.*

23/05/2014 03:27:22 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.*

23/05/2014 07:05:52 globul Моб. интернет 3.22 0.00 лв.*

Страница 25


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Международни разговори

2.81 лв.

Роуминг

0.16 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.24 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 138.88

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 83:06

Отстъпки

-3.51 лв.

SIM № 89359050000703377534

Номер: 0894445004

Всички стойности са без ДДС. Общо: 23.60 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

02/05/2014 12:51:34 359894445020 Роуминг-Входящ 00:00:34 0.07 лв. 11/05/2014 13:09:05 globul Моб. интернет 80.80 0.00 лв.*

04/05/2014 15:40:54 359887216611 Роуминг-Входящ 00:00:44 0.09 лв. 11/05/2014 15:12:28 globul Моб. интернет 61.45 0.00 лв.*

07/05/2014 10:59:51 359893497125 GLOBUL 00:00:43 0.00 лв.* 11/05/2014 15:12:28 globul Моб. интернет 137.64 0.00 лв.*

07/05/2014 11:03:02 359893497125 GLOBUL 00:01:59 0.00 лв.* 11/05/2014 15:14:58 globul Моб. интернет 407.09 0.00 лв.*

07/05/2014 12:21:34 globul Моб. интернет 71.29 0.00 лв.* 11/05/2014 15:14:59 globul Моб. интернет 38.58 0.00 лв.*

07/05/2014 12:21:36 globul Моб. интернет 844.63 0.00 лв.* 11/05/2014 15:38:44 globul Моб. интернет 20.39 0.00 лв.*

07/05/2014 12:41:38 359893497125 GLOBUL 00:03:48 0.00 лв.* 11/05/2014 15:38:44 globul Моб. интернет 111.27 0.00 лв.*

07/05/2014 13:06:30 globul Моб. интернет 1.75 0.00 лв.* 11/05/2014 15:44:56 globul Моб. интернет 7.76 0.00 лв.*

07/05/2014 13:07:48 globul Моб. интернет 48.12 0.00 лв.* 11/05/2014 15:44:59 globul Моб. интернет 105.16 0.00 лв.*

07/05/2014 13:09:09 globul Моб. интернет 184.25 0.00 лв.* 11/05/2014 15:49:17 globul Моб. интернет 105.18 0.00 лв.*

07/05/2014 13:09:09 globul Моб. интернет 1988.69 0.00 лв.* 11/05/2014 15:49:17 globul Моб. интернет 18.69 0.00 лв.*

07/05/2014 13:36:36 359893497125 GLOBUL 00:01:00 0.00 лв.* 11/05/2014 15:55:20 globul Моб. интернет 1.03 0.00 лв.*

07/05/2014 17:08:16 globul Моб. интернет 9349.95 0.00 лв.* 11/05/2014 15:55:21 globul Моб. интернет 27.97 0.00 лв.*

07/05/2014 17:08:17 globul Моб. интернет 138.91 0.00 лв.* 11/05/2014 15:55:31 globul Моб. интернет 303.88 0.00 лв.*

07/05/2014 17:15:47 359893497125 GLOBUL 00:00:54 0.00 лв.* 11/05/2014 15:56:57 globul Моб. интернет 29.31 0.00 лв.*

07/05/2014 18:58:42 359894445020 Група 00:00:16 0.00 лв. 12/05/2014 13:00:02 008001100235 GLOBUL 01:02:01 0.00 лв.

08/05/2014 13:28:43 359893497125 GLOBUL 00:01:59 0.00 лв.* 12/05/2014 14:02:34 008001100235 GLOBUL 00:04:42 0.00 лв.

08/05/2014 16:16:11 359893497125 GLOBUL 00:00:32 0.00 лв.* 12/05/2014 14:27:38 0893497125 GLOBUL 00:01:19 0.00 лв.*

08/05/2014 17:21:39 0893456148 GLOBUL 00:00:56 0.00 лв.* 12/05/2014 17:20:26 008001100235 GLOBUL 00:25:18 0.00 лв.

08/05/2014 17:23:27 globul Моб. интернет 1637.20 0.00 лв.* 12/05/2014 19:12:31 359894445020 Група 00:00:26 0.00 лв.

08/05/2014 17:23:28 globul Моб. интернет 225.48 0.00 лв.* 13/05/2014 09:12:55 0893497125 GLOBUL 00:00:21 0.00 лв.*

08/05/2014 17:31:16 globul Моб. интернет 0.65 0.00 лв.* 13/05/2014 09:56:01 0887216611 Мобилтел 00:04:57 0.00 лв.*

08/05/2014 17:31:40 globul Моб. интернет 155.36 0.00 лв.* 13/05/2014 10:05:16 359887216611 SMS 0.12 лв.

08/05/2014 17:31:41 globul Моб. интернет 946.29 0.00 лв.* 13/05/2014 17:04:04 008001100235 GLOBUL 00:03:44 0.00 лв.

08/05/2014 17:45:49 globul Моб. интернет 138.55 0.00 лв.* 13/05/2014 19:01:16 359893497125 GLOBUL 00:01:27 0.00 лв.*

08/05/2014 17:45:49 globul Моб. интернет 15.15 0.00 лв.* 13/05/2014 19:26:39 359894445019 Група 00:00:21 0.00 лв.

08/05/2014 21:50:17 globul Моб. интернет 139.23 0.00 лв.* 13/05/2014 19:54:29 359893497125 GLOBUL 00:00:16 0.00 лв.*

08/05/2014 21:50:17 globul Моб. интернет 10074.19 0.00 лв.* 13/05/2014 19:55:36 359893497125 GLOBUL 00:00:35 0.00 лв.*

08/05/2014 22:29:29 globul Моб. интернет 2174.77 0.00 лв.* 14/05/2014 16:48:00 359893497125 GLOBUL 00:01:12 0.00 лв.*

08/05/2014 22:30:30 globul Моб. интернет 178.67 0.00 лв.* 15/05/2014 12:46:12 359893497125 GLOBUL 00:01:05 0.00 лв.*

09/05/2014 03:19:11 globul Моб. интернет 65.88 0.00 лв.* 15/05/2014 18:39:46 359894445020 Група 00:01:59 0.00 лв.

09/05/2014 03:19:12 globul Моб. интернет 759.92 0.00 лв.* 15/05/2014 19:11:46 359894445020 Група 00:01:07 0.00 лв.

09/05/2014 05:11:47 globul Моб. интернет 388.21 0.00 лв.* 15/05/2014 19:26:11 359894445020 Група 00:01:22 0.00 лв.

09/05/2014 05:11:47 globul Моб. интернет 42.77 0.00 лв.* 15/05/2014 19:30:34 359894445020 Група 00:00:05 0.00 лв.

09/05/2014 05:45:06 globul Моб. интернет 40.80 0.00 лв.* 15/05/2014 21:42:47 globul Моб. интернет 8984.93 0.00 лв.*

09/05/2014 05:49:26 globul Моб. интернет 462.22 0.00 лв.* 15/05/2014 21:42:47 globul Моб. интернет 305.26 0.00 лв.*

09/05/2014 06:56:23 globul Моб. интернет 68.69 0.00 лв.* 16/05/2014 03:25:38 globul Моб. интернет 174.97 0.00 лв.*

09/05/2014 06:56:23 globul Моб. интернет 741.56 0.00 лв.* 16/05/2014 03:25:40 globul Моб. интернет 2130.19 0.00 лв.*

09/05/2014 09:33:50 359893497125 GLOBUL 00:00:22 0.00 лв.* 16/05/2014 08:00:41 globul Моб. интернет 2800.70 0.00 лв.*

09/05/2014 10:54:45 359894445017 Група 00:03:25 0.00 лв. 16/05/2014 08:00:42 globul Моб. интернет 765.23 0.00 лв.*

09/05/2014 13:06:56 359893497125 GLOBUL 00:00:44 0.00 лв.* 16/05/2014 08:34:26 359893497125 GLOBUL 00:01:13 0.00 лв.*

09/05/2014 14:29:20 008001100235 GLOBUL 00:32:18 0.00 лв. 16/05/2014 09:10:04 globul Моб. интернет 12.62 0.00 лв.*

09/05/2014 15:02:43 008001100235 GLOBUL 00:30:40 0.00 лв. 16/05/2014 09:10:04 globul Моб. интернет 8.79 0.00 лв.*

09/05/2014 15:34:18 008001100235 GLOBUL 00:31:09 0.00 лв. 16/05/2014 09:56:43 359893497125 GLOBUL 00:00:47 0.00 лв.*

09/05/2014 16:22:55 359893497125 GLOBUL 00:01:14 0.00 лв.* 16/05/2014 10:22:26 globul Моб. интернет 1756.73 0.00 лв.*

09/05/2014 19:04:27 359893497125 GLOBUL 00:00:25 0.00 лв.* 16/05/2014 10:22:26 globul Моб. интернет 144.80 0.00 лв.*

10/05/2014 12:04:15 359894445020 Група 00:01:12 0.00 лв. 16/05/2014 11:29:21 008001100235 GLOBUL 00:18:38 0.00 лв.

10/05/2014 13:02:50 359894445020 Група 00:00:26 0.00 лв. 16/05/2014 12:31:26 359893497125 GLOBUL 00:00:37 0.00 лв.*

10/05/2014 13:35:52 359894445020 Група 00:00:51 0.00 лв. 16/05/2014 12:45:29 008001100235 GLOBUL 00:12:27 0.00 лв.

10/05/2014 20:36:41 globul Моб. интернет 42.12 0.00 лв.* 16/05/2014 12:58:11 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

10/05/2014 20:37:45 globul Моб. интернет 179.92 0.00 лв.* 16/05/2014 12:58:18 globul Моб. интернет 56.77 0.00 лв.*

10/05/2014 20:42:30 359894445020 Група 00:00:10 0.00 лв. 16/05/2014 12:58:18 globul Моб. интернет 611.63 0.00 лв.*

10/05/2014 20:43:37 359894445020 Група 00:00:07 0.00 лв. 16/05/2014 13:29:13 008001100235 GLOBUL 00:44:48 0.00 лв.

11/05/2014 10:36:58 globul Моб. интернет 40.42 0.00 лв.* 16/05/2014 14:14:10 globul Моб. интернет 7.63 0.00 лв.*

11/05/2014 10:36:59 globul Моб. интернет 216.86 0.00 лв.* 16/05/2014 14:14:14 globul Моб. интернет 32.31 0.00 лв.*

11/05/2014 10:39:32 globul Моб. интернет 3.10 0.00 лв.* 16/05/2014 14:14:42 globul Моб. интернет 664.85 0.00 лв.*

11/05/2014 10:40:19 globul Моб. интернет 267.55 0.00 лв.* 16/05/2014 14:14:42 globul Моб. интернет 65.56 0.00 лв.*

11/05/2014 10:40:20 globul Моб. интернет 75.60 0.00 лв.* 16/05/2014 15:00:32 008001100235 GLOBUL 00:08:12 0.00 лв.

11/05/2014 10:44:52 globul Моб. интернет 90.70 0.00 лв.* 16/05/2014 15:08:55 globul Моб. интернет 18.06 0.00 лв.*

11/05/2014 10:44:53 globul Моб. интернет 29.38 0.00 лв.* 16/05/2014 15:08:56 globul Моб. интернет 101.59 0.00 лв.*

11/05/2014 10:47:10 globul Моб. интернет 22.44 0.00 лв.* 16/05/2014 15:10:45 globul Моб. интернет 77.07 0.00 лв.*

11/05/2014 10:47:42 globul Моб. интернет 31.61 0.00 лв.* 16/05/2014 15:10:45 globul Моб. интернет 300.45 0.00 лв.*

11/05/2014 10:48:00 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 16/05/2014 15:33:22 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

11/05/2014 10:48:01 globul Моб. интернет 0.52 0.00 лв.* 16/05/2014 15:34:52 globul Моб. интернет 572.51 0.00 лв.*

11/05/2014 10:48:12 globul Моб. интернет 932.23 0.00 лв.* 16/05/2014 15:34:52 globul Моб. интернет 41.36 0.00 лв.*

11/05/2014 10:48:12 globul Моб. интернет 68.62 0.00 лв.* 16/05/2014 15:54:49 globul Моб. интернет 6.00 0.00 лв.*

11/05/2014 12:21:44 globul Моб. интернет 11.71 0.00 лв.* 16/05/2014 15:55:02 globul Моб. интернет 106.94 0.00 лв.*

11/05/2014 12:21:44 globul Моб. интернет 9.24 0.00 лв.* 16/05/2014 15:57:58 globul Моб. интернет 189.76 0.00 лв.*

11/05/2014 12:22:22 globul Моб. интернет 96.58 0.00 лв.* 16/05/2014 15:57:58 globul Моб. интернет 47.56 0.00 лв.*

11/05/2014 12:22:23 globul Моб. интернет 22.17 0.00 лв.* 16/05/2014 16:03:52 globul Моб. интернет 3.51 0.00 лв.*

11/05/2014 12:25:36 globul Моб. интернет 9.64 0.00 лв.* 16/05/2014 16:03:54 globul Моб. интернет 91.40 0.00 лв.*

11/05/2014 12:26:18 globul Моб. интернет 59.97 0.00 лв.* 16/05/2014 16:07:00 globul Моб. интернет 0.25 0.00 лв.*

11/05/2014 12:30:24 globul Моб. интернет 461.57 0.00 лв.* 16/05/2014 16:07:13 globul Моб. интернет 50.51 0.00 лв.*

11/05/2014 12:30:24 globul Моб. интернет 50.62 0.00 лв.* 16/05/2014 16:07:14 globul Моб. интернет 10.99 0.00 лв.*

11/05/2014 12:32:55 359894445020 Група 00:00:30 0.00 лв. 16/05/2014 16:08:46 globul Моб. интернет 1.61 0.00 лв.*

11/05/2014 12:35:40 359893497125 GLOBUL 00:00:17 0.00 лв.* 16/05/2014 16:08:48 globul Моб. интернет 43.29 0.00 лв.*

11/05/2014 13:05:26 globul Моб. интернет 39.54 0.00 лв.* 16/05/2014 16:09:55 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

11/05/2014 13:05:44 globul Моб. интернет 250.88 0.00 лв.* 16/05/2014 16:10:05 globul Моб. интернет 64.09 0.00 лв.*

11/05/2014 13:09:05 globul Моб. интернет 934.35 0.00 лв.* 16/05/2014 16:10:05 globul Моб. интернет 470.46 0.00 лв.*

Страница 26


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

16/05/2014 16:32:12 359894445020 Група 00:08:04 0.00 лв. 19/05/2014 12:50:07 globul Моб. интернет 84.67 0.00 лв.*

16/05/2014 16:32:48 447788565897 Международен 00:07:26 1.78 лв.* 19/05/2014 12:58:48 008001100235 GLOBUL 01:02:09 0.00 лв.

16/05/2014 16:40:26 globul Моб. интернет 10.93 0.00 лв.* 19/05/2014 14:01:38 008001100235 GLOBUL 00:36:19 0.00 лв.

16/05/2014 16:40:26 globul Моб. интернет 34.77 0.00 лв.* 19/05/2014 14:38:11 globul Моб. интернет 20.93 0.00 лв.*

16/05/2014 16:40:35 globul Моб. интернет 66.58 0.00 лв.* 19/05/2014 14:38:12 globul Моб. интернет 1.73 0.00 лв.*

16/05/2014 16:40:35 globul Моб. интернет 15.41 0.00 лв.* 19/05/2014 14:38:21 globul Моб. интернет 422.34 0.00 лв.*

16/05/2014 16:45:37 globul Моб. интернет 31.19 0.00 лв.* 19/05/2014 14:38:22 globul Моб. интернет 37.86 0.00 лв.*

16/05/2014 16:45:40 globul Моб. интернет 50.85 0.00 лв.* 19/05/2014 14:59:54 008001100235 GLOBUL 00:43:00 0.00 лв.

16/05/2014 16:45:59 globul Моб. интернет 1.60 0.00 лв.* 20/05/2014 14:17:53 359894445005 Група 00:01:57 0.00 лв.

16/05/2014 16:46:17 globul Моб. интернет 80.83 0.00 лв.* 20/05/2014 19:14:12 359893497125 GLOBUL 00:01:32 0.00 лв.*

16/05/2014 16:46:17 globul Моб. интернет 600.66 0.00 лв.* 20/05/2014 19:24:26 359893497125 GLOBUL 00:00:11 0.00 лв.*

16/05/2014 17:32:37 359893497125 GLOBUL 00:00:41 0.00 лв.* 20/05/2014 20:41:08 359894445020 Група 00:00:31 0.00 лв.

16/05/2014 18:11:11 globul Моб. интернет 4738.16 0.00 лв.* 21/05/2014 14:42:53 0894445015 Група 00:09:59 0.00 лв.

16/05/2014 18:11:11 globul Моб. интернет 944.07 0.00 лв.* 21/05/2014 14:43:15 359894445010 Група 00:09:34 0.00 лв.

16/05/2014 20:19:11 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.* 21/05/2014 17:48:44 359893497125 GLOBUL 00:00:51 0.00 лв.*

16/05/2014 20:19:11 globul Моб. интернет 20.89 0.00 лв.* 21/05/2014 18:35:19 359894445020 Група 00:03:51 0.00 лв.

17/05/2014 01:10:04 globul Моб. интернет 144.08 0.00 лв.* 21/05/2014 20:39:29 359894445020 Група 00:00:47 0.00 лв.

17/05/2014 01:10:04 globul Моб. интернет 1751.58 0.00 лв.* 22/05/2014 14:06:50 359893497125 GLOBUL 00:01:22 0.00 лв.*

17/05/2014 02:30:28 globul Моб. интернет 14.39 0.00 лв.* 22/05/2014 14:50:24 359893497125 GLOBUL 00:01:15 0.00 лв.*

17/05/2014 02:30:28 globul Моб. интернет 9.07 0.00 лв.* 22/05/2014 16:24:30 359894445005 Група 00:06:52 0.00 лв.

17/05/2014 03:29:11 globul Моб. интернет 2322.86 0.00 лв.* 22/05/2014 20:40:03 359894445020 Група 00:00:12 0.00 лв.

17/05/2014 03:29:11 globul Моб. интернет 193.74 0.00 лв.* 22/05/2014 22:41:35 359893497125 GLOBUL 00:00:17 0.00 лв.*

17/05/2014 08:41:13 globul Моб. интернет 7.91 0.00 лв.* 23/05/2014 10:04:08 globul Моб. интернет 229.09 0.00 лв.*

17/05/2014 08:41:27 globul Моб. интернет 93.14 0.00 лв.* 23/05/2014 10:04:09 globul Моб. интернет 6410.62 0.00 лв.*

17/05/2014 11:27:25 globul Моб. интернет 99.94 0.00 лв.* 23/05/2014 13:43:39 359894445020 Група 00:04:53 0.00 лв.

17/05/2014 11:27:25 globul Моб. интернет 17.55 0.00 лв.* 23/05/2014 17:05:35 359894445020 Група 00:09:11 0.00 лв.

17/05/2014 11:33:17 globul Моб. интернет 225.95 0.00 лв.* 23/05/2014 18:31:42 359893497125 GLOBUL 00:01:40 0.00 лв.*

17/05/2014 11:33:18 globul Моб. интернет 22.93 0.00 лв.* 23/05/2014 19:59:12 359893497125 GLOBUL 00:00:10 0.00 лв.*

17/05/2014 12:25:38 globul Моб. интернет 28.99 0.00 лв.* 23/05/2014 20:19:01 359893497125 SMS 0.12 лв.

17/05/2014 12:25:38 globul Моб. интернет 107.70 0.00 лв.* 23/05/2014 20:23:03 globul Моб. интернет 130.06 0.00 лв.*

17/05/2014 12:28:11 globul Моб. интернет 7.00 0.00 лв.* 23/05/2014 20:23:04 globul Моб. интернет 10076.41 0.00 лв.*

17/05/2014 12:29:12 globul Моб. интернет 81.71 0.00 лв.* 23/05/2014 20:26:50 globul Моб. интернет 1899.34 0.00 лв.*

17/05/2014 12:34:35 globul Моб. интернет 55.02 0.00 лв.* 23/05/2014 20:26:51 globul Моб. интернет 127.90 0.00 лв.*

17/05/2014 12:34:41 globul Моб. интернет 466.12 0.00 лв.* 23/05/2014 20:31:57 359893497125 GLOBUL 00:01:17 0.00 лв.*

17/05/2014 22:43:26 359893497125 GLOBUL 00:00:16 0.00 лв.* 23/05/2014 20:40:51 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

18/05/2014 00:52:43 globul Моб. интернет 2128.43 0.00 лв.* 23/05/2014 20:42:10 globul Моб. интернет 338.63 0.00 лв.*

18/05/2014 00:52:44 globul Моб. интернет 134.98 0.00 лв.* 23/05/2014 20:42:18 globul Моб. интернет 2274.83 0.00 лв.*

18/05/2014 02:56:54 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.* 24/05/2014 02:42:12 globul Моб. интернет 218.66 0.00 лв.*

18/05/2014 02:56:58 globul Моб. интернет 17.90 0.00 лв.* 24/05/2014 02:43:08 globul Моб. интернет 2607.38 0.00 лв.*

18/05/2014 02:57:37 globul Моб. интернет 1384.95 0.00 лв.* 24/05/2014 08:41:29 globul Моб. интернет 9.65 0.00 лв.*

18/05/2014 02:57:37 globul Моб. интернет 129.39 0.00 лв.* 24/05/2014 08:45:53 globul Моб. интернет 116.97 0.00 лв.*

18/05/2014 05:59:00 globul Моб. интернет 14.58 0.00 лв.* 24/05/2014 09:02:09 globul Моб. интернет 33.50 0.00 лв.*

18/05/2014 06:02:07 globul Моб. интернет 268.34 0.00 лв.* 24/05/2014 09:03:08 globul Моб. интернет 294.73 0.00 лв.*

18/05/2014 06:34:52 globul Моб. интернет 806.88 0.00 лв.* 24/05/2014 09:47:56 globul Моб. интернет 31.89 0.00 лв.*

18/05/2014 06:34:53 globul Моб. интернет 75.35 0.00 лв.* 24/05/2014 09:47:57 globul Моб. интернет 318.36 0.00 лв.*

18/05/2014 08:10:34 globul Моб. интернет 3.21 0.00 лв.* 24/05/2014 10:25:45 globul Моб. интернет 7.05 0.00 лв.*

18/05/2014 08:11:16 globul Моб. интернет 108.90 0.00 лв.* 24/05/2014 10:25:45 globul Моб. интернет 15.63 0.00 лв.*

18/05/2014 08:17:19 globul Моб. интернет 439.41 0.00 лв.* 24/05/2014 10:32:24 globul Моб. интернет 270.84 0.00 лв.*

18/05/2014 08:17:20 globul Моб. интернет 53.27 0.00 лв.* 24/05/2014 10:32:24 globul Моб. интернет 22.70 0.00 лв.*

18/05/2014 09:01:16 globul Моб. интернет 170.15 0.00 лв.* 24/05/2014 10:52:19 globul Моб. интернет 3.20 0.00 лв.*

18/05/2014 09:02:26 globul Моб. интернет 3297.26 0.00 лв.* 24/05/2014 10:52:35 globul Моб. интернет 8.83 0.00 лв.*

18/05/2014 15:17:48 globul Моб. интернет 39.28 0.00 лв.* 24/05/2014 10:52:36 globul Моб. интернет 72.73 0.00 лв.*

18/05/2014 15:17:50 globul Моб. интернет 527.85 0.00 лв.* 24/05/2014 11:03:34 globul Моб. интернет 2.06 0.00 лв.*

18/05/2014 15:41:46 globul Моб. интернет 2124.76 0.00 лв.* 24/05/2014 11:03:35 globul Моб. интернет 49.20 0.00 лв.*

18/05/2014 15:41:46 globul Моб. интернет 110.34 0.00 лв.* 24/05/2014 11:06:07 globul Моб. интернет 21.14 0.00 лв.*

18/05/2014 17:37:02 globul Моб. интернет 531.07 0.00 лв.* 24/05/2014 11:06:07 globul Моб. интернет 124.68 0.00 лв.*

18/05/2014 17:37:02 globul Моб. интернет 65.23 0.00 лв.* 24/05/2014 11:13:22 globul Моб. интернет 17.96 0.00 лв.*

18/05/2014 18:37:53 globul Моб. интернет 88.18 0.00 лв.* 24/05/2014 11:13:23 globul Моб. интернет 61.64 0.00 лв.*

18/05/2014 18:38:02 globul Моб. интернет 14.07 0.00 лв.* 24/05/2014 11:52:33 globul Моб. интернет 401.49 0.00 лв.*

18/05/2014 18:42:48 globul Моб. интернет 26.38 0.00 лв.* 24/05/2014 11:52:33 globul Моб. интернет 34.13 0.00 лв.*

18/05/2014 18:42:49 globul Моб. интернет 156.27 0.00 лв.* 24/05/2014 11:54:07 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

18/05/2014 18:48:57 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв.* 24/05/2014 11:54:07 globul Моб. интернет 0.85 0.00 лв.*

18/05/2014 18:49:28 globul Моб. интернет 545.62 0.00 лв.* 24/05/2014 11:54:11 globul Моб. интернет 0.25 0.00 лв.*

18/05/2014 18:49:28 globul Моб. интернет 64.45 0.00 лв.* 24/05/2014 11:54:30 globul Моб. интернет 443.47 0.00 лв.*

18/05/2014 19:53:41 globul Моб. интернет 0.77 0.00 лв.* 24/05/2014 11:54:30 globul Моб. интернет 11.07 0.00 лв.*

18/05/2014 19:58:27 globul Моб. интернет 44.10 0.00 лв.* 24/05/2014 12:31:49 0888515500 Мобилтел 00:01:38 0.00 лв.*

18/05/2014 19:58:27 globul Моб. интернет 15.91 0.00 лв.* 24/05/2014 12:33:35 globul Моб. интернет 584.48 0.00 лв.*

18/05/2014 19:59:32 globul Моб. интернет 4.17 0.00 лв.* 24/05/2014 12:33:35 globul Моб. интернет 9.20 0.00 лв.*

18/05/2014 20:11:41 globul Моб. интернет 35.91 0.00 лв.* 24/05/2014 12:42:02 0887694484 Виваком 00:01:25 0.00 лв.*

18/05/2014 20:11:44 globul Моб. интернет 126.17 0.00 лв.* 24/05/2014 14:39:19 globul Моб. интернет 1016.37 0.00 лв.*

18/05/2014 20:19:36 globul Моб. интернет 149.56 0.00 лв.* 24/05/2014 14:39:20 globul Моб. интернет 38.70 0.00 лв.*

18/05/2014 20:19:53 globul Моб. интернет 19.86 0.00 лв.* 24/05/2014 14:41:52 globul Моб. интернет 97.75 0.00 лв.*

18/05/2014 20:26:48 globul Моб. интернет 171.96 0.00 лв.* 24/05/2014 14:41:53 globul Моб. интернет 18.03 0.00 лв.*

18/05/2014 20:26:49 globul Моб. интернет 18.05 0.00 лв.* 24/05/2014 19:07:44 globul Моб. интернет 1415.73 0.00 лв.*

18/05/2014 20:35:00 globul Моб. интернет 3.53 0.00 лв.* 24/05/2014 19:07:45 globul Моб. интернет 109.67 0.00 лв.*

18/05/2014 20:35:03 globul Моб. интернет 26.41 0.00 лв.* 24/05/2014 20:42:53 globul Моб. интернет 3161.17 0.00 лв.*

18/05/2014 20:37:30 globul Моб. интернет 163.89 0.00 лв.* 24/05/2014 20:42:54 globul Моб. интернет 40.60 0.00 лв.*

18/05/2014 20:37:31 globul Моб. интернет 23.44 0.00 лв.* 24/05/2014 20:50:29 globul Моб. интернет 18.09 0.00 лв.*

18/05/2014 20:45:38 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.* 24/05/2014 20:50:29 globul Моб. интернет 2053.12 0.00 лв.*

18/05/2014 20:46:04 globul Моб. интернет 50.12 0.00 лв.* 25/05/2014 14:37:19 globul Моб. интернет 33.67 0.00 лв.*

18/05/2014 20:46:04 globul Моб. интернет 463.79 0.00 лв.* 25/05/2014 14:37:21 globul Моб. интернет 238.67 0.00 лв.*

18/05/2014 21:30:30 globul Моб. интернет 178.35 0.00 лв.* 25/05/2014 16:58:11 globul Моб. интернет 4398.94 0.00 лв.*

18/05/2014 21:34:07 globul Моб. интернет 2187.48 0.00 лв.* 25/05/2014 16:58:11 globul Моб. интернет 823.19 0.00 лв.*

19/05/2014 08:32:11 globul Моб. интернет 97.27 0.00 лв.* 25/05/2014 17:46:32 359893497125 GLOBUL 00:00:20 0.00 лв.*

19/05/2014 08:32:13 globul Моб. интернет 1055.37 0.00 лв.* 25/05/2014 18:24:42 359893497125 GLOBUL 00:00:36 0.00 лв.*

19/05/2014 09:00:29 globul Моб. интернет 138.83 0.00 лв.* 26/05/2014 09:48:37 393487924548 Международен 00:04:17 1.03 лв.*

19/05/2014 09:02:14 globul Моб. интернет 1623.88 0.00 лв.* 26/05/2014 10:16:19 0876647591 Виваком 00:02:54 0.00 лв.*

19/05/2014 11:26:43 globul Моб. интернет 1.24 0.00 лв.* 26/05/2014 13:29:58 008001100235 GLOBUL 00:20:33 0.00 лв.

19/05/2014 11:29:29 globul Моб. интернет 54.00 0.00 лв.* 26/05/2014 15:37:28 003907211682353 Международен 00:06:24 0.00 лв.*

19/05/2014 11:31:32 globul Моб. интернет 800.75 0.00 лв.* 26/05/2014 16:02:38 359893497125 GLOBUL 00:00:49 0.00 лв.*

19/05/2014 12:25:31 globul Моб. интернет 7.50 0.00 лв.* 26/05/2014 16:57:13 359894445005 Група 00:09:50 0.00 лв.

19/05/2014 12:25:31 globul Моб. интернет 158.03 0.00 лв.* 26/05/2014 17:29:30 359893497125 GLOBUL 00:00:24 0.00 лв.*

19/05/2014 12:34:55 globul Моб. интернет 323.96 0.00 лв.* 26/05/2014 17:37:23 359893497125 GLOBUL 00:00:06 0.00 лв.*

19/05/2014 12:34:56 globul Моб. интернет 38.60 0.00 лв.* 26/05/2014 18:07:43 359894445020 Група 00:01:53 0.00 лв.

19/05/2014 12:48:54 globul Моб. интернет 2.77 0.00 лв.* 26/05/2014 19:40:44 359894445020 Група 00:00:29 0.00 лв.

19/05/2014 12:49:16 globul Моб. интернет 14.99 0.00 лв.* 27/05/2014 18:49:31 359893497125 GLOBUL 00:00:29 0.00 лв.*

19/05/2014 12:50:04 globul Моб. интернет 5.20 0.00 лв.* 27/05/2014 19:00:28 359893497125 GLOBUL 00:00:13 0.00 лв.*

Страница 27


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

27/05/2014 19:01:48 359894445020 Група 00:00:28 0.00 лв. 30/05/2014 19:53:38 359894445020 Група 00:01:49 0.00 лв.

28/05/2014 16:28:55 359893497125 GLOBUL 00:02:46 0.00 лв.* 30/05/2014 20:12:22 globul Моб. интернет 1176.46 0.00 лв.*

29/05/2014 13:03:06 359894445005 Група 00:00:35 0.00 лв. 30/05/2014 20:12:22 globul Моб. интернет 2633.78 0.00 лв.*

29/05/2014 14:39:16 359894445005 Група 00:07:24 0.00 лв. 30/05/2014 20:40:25 359894445020 Група 00:02:07 0.00 лв.

29/05/2014 15:49:45 359893497125 GLOBUL 00:02:28 0.00 лв.* 31/05/2014 15:48:55 359893497125 GLOBUL 00:01:36 0.00 лв.*

29/05/2014 16:51:33 359893497125 GLOBUL 00:00:58 0.00 лв.* 31/05/2014 17:42:02 359893497125 GLOBUL 00:01:06 0.00 лв.*

29/05/2014 17:24:43 359893497125 GLOBUL 00:00:55 0.00 лв.* 31/05/2014 20:29:27 globul Моб. интернет 80.21 0.00 лв.*

29/05/2014 17:40:29 359894445020 Група 00:01:25 0.00 лв. 31/05/2014 20:29:28 globul Моб. интернет 5439.79 0.00 лв.*

29/05/2014 18:27:26 359893497125 GLOBUL 00:00:57 0.00 лв.* 31/05/2014 20:49:11 359893497125 GLOBUL 00:00:31 0.00 лв.*

29/05/2014 18:41:54 359894445003 Група 00:00:11 0.00 лв. 31/05/2014 20:53:12 globul Моб. интернет 1.75 0.00 лв.*

29/05/2014 18:52:21 359894445019 Група 00:00:44 0.00 лв. 31/05/2014 20:53:39 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

30/05/2014 16:58:58 359893497125 GLOBUL 00:01:30 0.00 лв.* 31/05/2014 20:53:56 globul Моб. интернет 23.77 0.00 лв.*

30/05/2014 18:11:36 359893497125 GLOBUL 00:00:42 0.00 лв.* 31/05/2014 20:53:56 globul Моб. интернет 203.87 0.00 лв.*

30/05/2014 18:12:47 359894445020 Група 00:01:03 0.00 лв. 31/05/2014 21:04:47 globul Моб. интернет 60.60 0.00 лв.*

30/05/2014 18:42:31 359894445020 Група 00:00:32 0.00 лв. 31/05/2014 21:05:25 globul Моб. интернет 690.55 0.00 лв.*

30/05/2014 18:43:25 359893497125 GLOBUL 00:00:49 0.00 лв.*

30/05/2014 19:04:37 359893497125 GLOBUL 00:00:08 0.00 лв.*

Страница 28


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Разговори с GLOBUL

3.60 лв.

Разговори с Мобилтел

11.71 лв.

Разговори с Виваком мобилни

7.90 лв.

Разговори с фиксирани мрежи

1.62 лв.

Международни разговори

4.21 лв.

Услуги с добавена стойност(гласови)

1.87 лв.

Услуги с добавена стойност (SMS)

50.00 лв.

Други услуги с добавена стойност

4.16 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

6.30 лв.

Мултимедийни съобщения(MMS)

2.65 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 500.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 350:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000704650988

Номер: 0894445005

Всички стойности са без ДДС. Общо: 114.44 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 14:36:30 globul Моб. интернет 19.30 0.00 лв.* 01/05/2014 19:40:11 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.*

01/05/2014 14:36:32 globul Моб. интернет 5.38 0.00 лв.* 01/05/2014 19:41:58 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

01/05/2014 14:36:40 globul Моб. интернет 1621.57 0.00 лв.* 01/05/2014 19:42:02 globul Моб. интернет 7.57 0.00 лв.*

01/05/2014 14:36:42 globul Моб. интернет 39.48 0.00 лв.* 01/05/2014 19:46:24 globul Моб. интернет 39.82 0.00 лв.*

01/05/2014 15:04:32 globul Моб. интернет 1.11 0.00 лв.* 01/05/2014 19:47:31 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

01/05/2014 15:05:28 globul Моб. интернет 50.80 0.00 лв.* 01/05/2014 19:47:36 globul Моб. интернет 0.72 0.00 лв.*

01/05/2014 15:05:40 globul Моб. интернет 29.62 0.00 лв.* 01/05/2014 19:47:38 globul Моб. интернет 13.43 0.00 лв.*

01/05/2014 15:07:31 globul Моб. интернет 10.93 0.00 лв.* 01/05/2014 19:49:55 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

01/05/2014 15:08:07 globul Моб. интернет 65.15 0.00 лв.* 01/05/2014 19:50:06 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.*

01/05/2014 15:19:32 globul Моб. интернет 9.77 0.00 лв.* 01/05/2014 19:50:07 globul Моб. интернет 6.85 0.00 лв.*

01/05/2014 15:19:34 globul Моб. интернет 212.63 0.00 лв.* 01/05/2014 19:51:11 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.*

01/05/2014 15:29:48 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 01/05/2014 19:55:19 globul Моб. интернет 46.29 0.00 лв.*

01/05/2014 15:29:50 globul Моб. интернет 6.42 0.00 лв.* 01/05/2014 19:57:38 globul Моб. интернет 1.13 0.00 лв.*

01/05/2014 15:36:27 globul Моб. интернет 32.78 0.00 лв.* 01/05/2014 19:57:40 globul Моб. интернет 62.55 0.00 лв.*

01/05/2014 15:36:28 globul Моб. интернет 14.29 0.00 лв.* 01/05/2014 20:06:19 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.*

01/05/2014 15:39:24 globul Моб. интернет 289.57 0.00 лв.* 01/05/2014 20:06:22 globul Моб. интернет 6.27 0.00 лв.*

01/05/2014 15:39:28 globul Моб. интернет 548.71 0.00 лв.* 01/05/2014 20:12:26 globul Моб. интернет 335.72 0.00 лв.*

01/05/2014 16:15:55 globul Моб. интернет 0.77 0.00 лв.* 01/05/2014 20:12:29 globul Моб. интернет 112.22 0.00 лв.*

01/05/2014 16:16:37 globul Моб. интернет 40.16 0.00 лв.* 01/05/2014 20:21:31 globul Моб. интернет 707.20 0.00 лв.*

01/05/2014 16:17:10 globul Моб. интернет 72.41 0.00 лв.* 01/05/2014 20:21:41 globul Моб. интернет 7.47 0.00 лв.*

01/05/2014 16:18:10 globul Моб. интернет 1.58 0.00 лв.* 01/05/2014 20:22:43 globul Моб. интернет 1.91 0.00 лв.*

01/05/2014 16:25:28 globul Моб. интернет 25.29 0.00 лв.* 01/05/2014 20:22:45 globul Моб. интернет 59.27 0.00 лв.*

01/05/2014 16:25:50 globul Моб. интернет 181.77 0.00 лв.* 01/05/2014 20:28:16 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

01/05/2014 16:41:17 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.* 01/05/2014 20:28:48 globul Моб. интернет 291.00 0.00 лв.*

01/05/2014 16:41:42 globul Моб. интернет 65.77 0.00 лв.* 01/05/2014 20:28:51 globul Моб. интернет 66.26 0.00 лв.*

01/05/2014 16:41:43 globul Моб. интернет 7.71 0.00 лв.* 01/05/2014 20:34:54 globul Моб. интернет 378.41 0.00 лв.*

01/05/2014 16:45:43 globul Моб. интернет 17.46 0.00 лв.* 01/05/2014 20:34:59 globul Моб. интернет 696.98 0.00 лв.*

01/05/2014 16:46:07 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 01/05/2014 21:34:39 359899157294 GLOBUL 00:02:28 0.00 лв.*

01/05/2014 16:46:38 globul Моб. интернет 22.04 0.00 лв.* 01/05/2014 21:38:53 359886598523 Мобилтел 00:00:55 0.00 лв.*

01/05/2014 16:51:29 359883302627 Мобилтел 00:01:39 0.00 лв.* 01/05/2014 21:42:15 globul Моб. интернет 2.69 0.00 лв.*

01/05/2014 16:56:48 globul Моб. интернет 236.82 0.00 лв.* 01/05/2014 21:42:24 globul Моб. интернет 118.48 0.00 лв.*

01/05/2014 16:57:18 globul Моб. интернет 21.46 0.00 лв.* 01/05/2014 21:49:02 359886598523 Мобилтел 00:00:17 0.00 лв.*

01/05/2014 17:07:41 0878242206 Виваком 00:01:47 0.00 лв.* 01/05/2014 21:52:12 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.*

01/05/2014 17:09:50 globul Моб. интернет 8.02 0.00 лв.* 01/05/2014 21:52:14 globul Моб. интернет 12.49 0.00 лв.*

01/05/2014 17:11:44 globul Моб. интернет 40.33 0.00 лв.* 01/05/2014 21:54:18 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

01/05/2014 17:12:06 0898612531 GLOBUL 00:01:18 0.00 лв.* 01/05/2014 21:55:23 globul Моб. интернет 82.21 0.00 лв.*

01/05/2014 17:13:59 globul Моб. интернет 10.47 0.00 лв.* 01/05/2014 21:59:24 globul Моб. интернет 1.59 0.00 лв.*

01/05/2014 17:14:02 globul Моб. интернет 28.06 0.00 лв.* 01/05/2014 21:59:27 globul Моб. интернет 40.39 0.00 лв.*

01/05/2014 17:14:40 globul Моб. интернет 450.39 0.00 лв.* 01/05/2014 22:11:14 globul Моб. интернет 60.14 0.00 лв.*

01/05/2014 17:14:40 globul Моб. интернет 27.31 0.00 лв.* 01/05/2014 22:12:35 globul Моб. интернет 0.98 0.00 лв.*

01/05/2014 18:02:08 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 01/05/2014 22:15:56 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

01/05/2014 18:06:15 globul Моб. интернет 47.58 0.00 лв.* 01/05/2014 22:20:15 globul Моб. интернет 8.12 0.00 лв.*

01/05/2014 18:07:22 globul Моб. интернет 1.02 0.00 лв.* 01/05/2014 22:21:24 globul Моб. интернет 118.87 0.00 лв.*

01/05/2014 18:08:03 359883302627 Мобилтел 00:01:17 0.00 лв.* 01/05/2014 22:21:59 globul Моб. интернет 796.96 0.00 лв.*

01/05/2014 18:09:39 globul Моб. интернет 0.73 0.00 лв.* 01/05/2014 23:46:19 globul Моб. интернет 4.79 0.00 лв.*

01/05/2014 18:09:47 globul Моб. интернет 8.37 0.00 лв.* 01/05/2014 23:46:22 globul Моб. интернет 189.19 0.00 лв.*

01/05/2014 18:09:50 globul Моб. интернет 71.06 0.00 лв.* 01/05/2014 23:47:03 359899157294 SMS 0.12 лв.

01/05/2014 18:20:04 359883302627 SMS 0.12 лв. 01/05/2014 23:47:04 359899157294 SMS 0.12 лв.

01/05/2014 18:24:28 globul Моб. интернет 46.18 0.00 лв.* 02/05/2014 00:17:50 globul Моб. интернет 119.56 0.00 лв.*

01/05/2014 18:25:28 globul Моб. интернет 6.66 0.00 лв.* 02/05/2014 00:19:08 globul Моб. интернет 2.37 0.00 лв.*

01/05/2014 18:25:50 0885994217 Виваком 00:00:17 0.00 лв.* 02/05/2014 00:35:14 globul Моб. интернет 119.29 0.00 лв.*

01/05/2014 18:29:10 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.* 02/05/2014 00:36:19 globul Моб. интернет 3.59 0.00 лв.*

01/05/2014 18:33:35 globul Моб. интернет 6.27 0.00 лв.* 02/05/2014 00:52:00 globul Моб. интернет 41.81 0.00 лв.*

01/05/2014 18:34:36 globul Моб. интернет 1.18 0.00 лв.* 02/05/2014 00:59:02 globul Моб. интернет 3763.06 0.00 лв.*

01/05/2014 18:34:39 globul Моб. интернет 20.96 0.00 лв.* 02/05/2014 00:59:14 globul Моб. интернет 297.46 0.00 лв.*

01/05/2014 18:42:19 globul Моб. интернет 63.39 0.00 лв.* 02/05/2014 00:59:41 0883302627 Мобилтел 00:00:19 0.00 лв.*

01/05/2014 18:43:37 globul Моб. интернет 1.24 0.00 лв.* 02/05/2014 06:58:30 globul Моб. интернет 8.32 0.00 лв.*

01/05/2014 18:51:56 globul Моб. интернет 7.03 0.00 лв.* 02/05/2014 06:58:31 globul Моб. интернет 448.58 0.00 лв.*

01/05/2014 18:52:18 globul Моб. интернет 6.42 0.00 лв.* 02/05/2014 08:21:09 globul Моб. интернет 409.32 0.00 лв.*

01/05/2014 18:53:25 globul Моб. интернет 4.85 0.00 лв.* 02/05/2014 08:21:15 globul Моб. интернет 212.73 0.00 лв.*

01/05/2014 18:53:27 globul Моб. интернет 191.77 0.00 лв.* 02/05/2014 09:00:17 globul Моб. интернет 381.73 0.00 лв.*

01/05/2014 19:21:02 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 02/05/2014 09:00:19 globul Моб. интернет 2054.87 0.00 лв.*

01/05/2014 19:21:29 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 02/05/2014 12:33:26 359886598523 Мобилтел 00:01:38 0.00 лв.*

01/05/2014 19:25:38 globul Моб. интернет 121.60 0.00 лв.* 02/05/2014 12:51:28 globul Моб. интернет 66.21 0.00 лв.*

01/05/2014 19:26:45 globul Моб. интернет 1.33 0.00 лв.* 02/05/2014 12:51:55 globul Моб. интернет 1.46 0.00 лв.*

01/05/2014 19:39:36 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 02/05/2014 12:58:00 globul Моб. интернет 257.44 0.00 лв.*

01/05/2014 19:39:39 globul Моб. интернет 6.01 0.00 лв.* 02/05/2014 12:59:17 globul Моб. интернет 22.11 0.00 лв.*

01/05/2014 19:39:49 globul Моб. интернет 7.11 0.00 лв.* 02/05/2014 13:37:14 globul Моб. интернет 84.06 0.00 лв.*

Страница 29


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

02/05/2014 13:37:20 globul Моб. интернет 203.35 0.00 лв.* 05/05/2014 23:21:44 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.*

02/05/2014 15:15:39 globul Моб. интернет 1373.13 0.00 лв.* 05/05/2014 23:25:39 globul Моб. интернет 2483.63 0.00 лв.*

02/05/2014 15:15:57 globul Моб. интернет 140.20 0.00 лв.* 05/05/2014 23:26:44 globul Моб. интернет 227.11 0.00 лв.*

02/05/2014 15:52:27 globul Моб. интернет 228.09 0.00 лв.* 06/05/2014 05:04:15 globul Моб. интернет 64.78 0.00 лв.*

02/05/2014 15:53:43 globul Моб. интернет 4.52 0.00 лв.* 06/05/2014 05:09:39 globul Моб. интернет 1.50 0.00 лв.*

02/05/2014 16:19:57 globul Моб. интернет 3.19 0.00 лв.* 06/05/2014 05:23:18 globul Моб. интернет 73.22 0.00 лв.*

02/05/2014 16:19:58 globul Моб. интернет 131.18 0.00 лв.* 06/05/2014 05:23:30 globul Моб. интернет 920.94 0.00 лв.*

02/05/2014 16:42:57 globul Моб. интернет 8.01 0.00 лв.* 06/05/2014 06:57:53 globul Моб. интернет 73.13 0.00 лв.*

02/05/2014 16:43:00 globul Моб. интернет 60.81 0.00 лв.* 06/05/2014 06:58:11 globul Моб. интернет 11.53 0.00 лв.*

02/05/2014 16:47:20 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.* 06/05/2014 06:59:39 359883302627 MMS 0.45 лв.

02/05/2014 16:48:12 globul Моб. интернет 8.53 0.00 лв.* 06/05/2014 06:59:48 globul Моб. интернет 937.98 0.00 лв.*

02/05/2014 16:48:16 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.* 06/05/2014 06:59:57 globul Моб. интернет 31.01 0.00 лв.*

02/05/2014 16:48:55 globul Моб. интернет 33.39 0.00 лв.* 06/05/2014 09:00:28 globul Моб. интернет 497.25 0.00 лв.*

02/05/2014 16:48:56 globul Моб. интернет 7.66 0.00 лв.* 06/05/2014 09:00:30 globul Моб. интернет 2192.24 0.00 лв.*

02/05/2014 16:49:52 globul Моб. интернет 13.16 0.00 лв.* 06/05/2014 10:10:08 0877170727 Виваком 00:04:12 0.00 лв.*

02/05/2014 16:49:56 globul Моб. интернет 2.01 0.00 лв.* 06/05/2014 10:17:43 0878242208 Виваком 00:00:32 0.00 лв.*

02/05/2014 16:50:12 globul Моб. интернет 3.39 0.00 лв.* 06/05/2014 10:23:55 0883302627 Мобилтел 00:01:29 0.00 лв.*

02/05/2014 16:50:40 globul Моб. интернет 43.20 0.00 лв.* 06/05/2014 12:04:27 0878242208 Виваком 00:00:15 0.00 лв.*

02/05/2014 16:52:42 globul Моб. интернет 20.08 0.00 лв.* 06/05/2014 13:00:13 globul Моб. интернет 106.20 0.00 лв.*

02/05/2014 16:52:45 globul Моб. интернет 58.89 0.00 лв.* 06/05/2014 13:01:11 globul Моб. интернет 8.65 0.00 лв.*

02/05/2014 16:56:33 globul Моб. интернет 77.49 0.00 лв.* 06/05/2014 13:11:39 globul Моб. интернет 2550.12 0.00 лв.*

02/05/2014 16:56:44 globul Моб. интернет 8.59 0.00 лв.* 06/05/2014 13:11:47 globul Моб. интернет 130.84 0.00 лв.*

02/05/2014 17:03:36 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.* 06/05/2014 15:31:14 359883302627 Мобилтел 00:00:14 0.00 лв.*

02/05/2014 17:04:53 globul Моб. интернет 1.83 0.00 лв.* 06/05/2014 16:02:39 359883302627 Мобилтел 00:00:25 0.00 лв.*

02/05/2014 17:06:03 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.* 06/05/2014 16:10:57 359883302627 Мобилтел 00:00:20 0.00 лв.*

02/05/2014 17:06:19 globul Моб. интернет 293.15 0.00 лв.* 06/05/2014 16:46:49 0887422258 Виваком 00:00:44 0.00 лв.*

02/05/2014 17:06:34 globul Моб. интернет 1165.52 0.00 лв.* 06/05/2014 17:26:02 359899331178 GLOBUL 00:01:57 0.00 лв.*

02/05/2014 17:44:19 globul Моб. интернет 1011.18 0.00 лв.* 06/05/2014 17:29:14 globul Моб. интернет 39.63 0.00 лв.*

02/05/2014 17:45:11 globul Моб. интернет 42.87 0.00 лв.* 06/05/2014 17:29:15 globul Моб. интернет 9.23 0.00 лв.*

02/05/2014 19:42:27 0878242208 Виваком 00:00:49 0.00 лв.* 06/05/2014 17:36:09 globul Моб. интернет 5.55 0.00 лв.*

02/05/2014 19:45:45 0898612531 GLOBUL 00:02:36 0.00 лв.* 06/05/2014 17:36:11 globul Моб. интернет 11.43 0.00 лв.*

03/05/2014 11:51:38 globul Моб. интернет 3097.65 0.00 лв.* 06/05/2014 17:36:18 globul Моб. интернет 69.60 0.00 лв.*

03/05/2014 11:51:41 globul Моб. интернет 639.71 0.00 лв.* 06/05/2014 17:36:18 globul Моб. интернет 1.26 0.00 лв.*

03/05/2014 11:56:15 0878242208 Виваком 00:00:54 0.00 лв.* 06/05/2014 17:37:26 359897925911 MMS 0.20 лв.

03/05/2014 12:35:25 0898612531 GLOBUL 00:00:56 0.00 лв.* 06/05/2014 17:37:33 globul Моб. интернет 360.06 0.00 лв.*

03/05/2014 13:24:38 0898612531 GLOBUL 00:00:52 0.00 лв.* 06/05/2014 17:37:36 globul Моб. интернет 32.43 0.00 лв.*

03/05/2014 15:11:12 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 06/05/2014 18:01:39 359899331178 GLOBUL 00:00:44 0.00 лв.*

03/05/2014 15:11:46 globul Моб. интернет 50.67 0.00 лв.* 06/05/2014 18:08:14 359899331178 GLOBUL 00:01:11 0.00 лв.*

03/05/2014 15:11:49 globul Моб. интернет 687.19 0.00 лв.* 06/05/2014 18:12:23 0877170727 Виваком 00:00:22 0.00 лв.*

03/05/2014 15:40:37 0898612531 GLOBUL 00:00:49 0.00 лв.* 06/05/2014 18:16:32 359897925911 MMS 0.20 лв.

03/05/2014 15:49:07 globul Моб. интернет 1.32 0.00 лв.* 06/05/2014 18:16:39 globul Моб. интернет 318.34 0.00 лв.*

03/05/2014 15:49:09 globul Моб. интернет 19.05 0.00 лв.* 06/05/2014 18:16:53 globul Моб. интернет 320.01 0.00 лв.*

03/05/2014 15:56:26 359898612531 SMS 0.12 лв. 06/05/2014 18:22:57 359887462247 Мобилтел 00:01:47 0.00 лв.*

03/05/2014 15:56:37 globul Моб. интернет 1968.55 0.00 лв.* 06/05/2014 18:29:05 359887462247 Мобилтел 00:00:23 0.00 лв.*

03/05/2014 15:56:55 globul Моб. интернет 77.06 0.00 лв.* 06/05/2014 18:30:02 359887462247 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.*

03/05/2014 18:48:29 globul Моб. интернет 64.46 0.00 лв.* 06/05/2014 18:57:27 globul Моб. интернет 20.31 0.00 лв.*

03/05/2014 18:52:42 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 06/05/2014 18:58:02 globul Моб. интернет 1.69 0.00 лв.*

03/05/2014 18:55:18 globul Моб. интернет 56.23 0.00 лв.* 06/05/2014 18:58:26 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв.*

03/05/2014 18:58:52 globul Моб. интернет 2925.34 0.00 лв.* 06/05/2014 18:59:07 globul Моб. интернет 49.44 0.00 лв.*

04/05/2014 00:55:59 globul Моб. интернет 9.30 0.00 лв.* 06/05/2014 19:00:40 globul Моб. интернет 5.41 0.00 лв.*

04/05/2014 00:56:01 globul Моб. интернет 536.11 0.00 лв.* 06/05/2014 19:04:53 globul Моб. интернет 39.79 0.00 лв.*

04/05/2014 02:13:25 globul Моб. интернет 225.45 0.00 лв.* 06/05/2014 19:06:06 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.*

04/05/2014 02:13:31 globul Моб. интернет 2652.90 0.00 лв.* 06/05/2014 19:07:06 globul Моб. интернет 40.43 0.00 лв.*

04/05/2014 08:13:22 globul Моб. интернет 396.52 0.00 лв.* 06/05/2014 19:07:10 globul Моб. интернет 6.37 0.00 лв.*

04/05/2014 08:14:42 globul Моб. интернет 5.89 0.00 лв.* 06/05/2014 19:07:35 0898612531 GLOBUL 00:00:39 0.00 лв.*

04/05/2014 09:00:24 globul Моб. интернет 107.76 0.00 лв.* 06/05/2014 19:08:31 globul Моб. интернет 7.05 0.00 лв.*

04/05/2014 09:04:29 globul Моб. интернет 2507.02 0.00 лв.* 06/05/2014 19:09:06 globul Моб. интернет 4.77 0.00 лв.*

04/05/2014 14:16:27 globul Моб. интернет 9824.45 0.00 лв.* 06/05/2014 19:09:13 0877170727 Виваком 00:01:15 0.00 лв.*

04/05/2014 14:19:05 globul Моб. интернет 296.60 0.00 лв.* 06/05/2014 19:10:44 globul Моб. интернет 6.82 0.00 лв.*

04/05/2014 15:26:06 0898612531 GLOBUL 00:00:38 0.00 лв.* 06/05/2014 19:14:25 globul Моб. интернет 393.72 0.00 лв.*

04/05/2014 16:33:32 globul Моб. интернет 2638.31 0.00 лв.* 06/05/2014 19:14:41 globul Моб. интернет 31.84 0.00 лв.*

04/05/2014 16:34:32 globul Моб. интернет 93.09 0.00 лв.* 06/05/2014 19:54:08 globul Моб. интернет 13.68 0.00 лв.*

04/05/2014 17:15:10 359887462247 Мобилтел 00:00:29 0.00 лв.* 06/05/2014 19:55:10 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

04/05/2014 17:21:32 359883302627 SMS 0.12 лв. 06/05/2014 19:57:40 globul Моб. интернет 1.55 0.00 лв.*

04/05/2014 17:21:34 359883302627 SMS 0.12 лв. 06/05/2014 19:57:44 globul Моб. интернет 31.49 0.00 лв.*

04/05/2014 19:32:16 globul Моб. интернет 3558.97 0.00 лв.* 06/05/2014 20:01:04 globul Моб. интернет 47.92 0.00 лв.*

04/05/2014 19:36:25 globul Моб. интернет 290.49 0.00 лв.* 06/05/2014 20:01:04 globul Моб. интернет 20.17 0.00 лв.*

04/05/2014 21:58:51 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв. 06/05/2014 20:02:56 globul Моб. интернет 1.73 0.00 лв.*

05/05/2014 01:31:02 globul Моб. интернет 2068.65 0.00 лв.* 06/05/2014 20:02:56 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

05/05/2014 01:32:28 globul Моб. интернет 711.68 0.00 лв.* 06/05/2014 20:03:25 globul Моб. интернет 40.43 0.00 лв.*

05/05/2014 07:30:24 globul Моб. интернет 17.10 0.00 лв.* 06/05/2014 20:05:29 globul Моб. интернет 0.76 0.00 лв.*

05/05/2014 07:31:42 globul Моб. интернет 417.77 0.00 лв.* 06/05/2014 21:16:15 globul Моб. интернет 1729.13 0.00 лв.*

05/05/2014 09:00:48 globul Моб. интернет 55.66 0.00 лв.* 06/05/2014 21:16:34 globul Моб. интернет 393.16 0.00 лв.*

05/05/2014 09:00:51 globul Моб. интернет 1575.50 0.00 лв.* 06/05/2014 21:16:47 359877710055 Виваком 00:00:41 0.00 лв.*

05/05/2014 12:19:51 globul Моб. интернет 5.25 0.00 лв.* 06/05/2014 21:17:49 0894761255 GLOBUL 00:00:45 0.00 лв.*

05/05/2014 12:21:24 globul Моб. интернет 70.49 0.00 лв.* 06/05/2014 21:19:43 359887132666 GLOBUL 00:01:07 0.00 лв.*

05/05/2014 12:27:02 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.* 06/05/2014 21:44:59 359887132666 GLOBUL 00:01:02 0.00 лв.*

05/05/2014 12:30:47 globul Моб. интернет 27.60 0.00 лв.* 06/05/2014 21:51:09 359887132666 GLOBUL 00:00:51 0.00 лв.*

05/05/2014 12:30:54 globul Моб. интернет 7.78 0.00 лв.* 06/05/2014 21:55:33 0887127221 Мобилтел 00:01:23 0.00 лв.*

05/05/2014 12:33:01 globul Моб. интернет 218.90 0.00 лв.* 07/05/2014 01:08:05 globul Моб. интернет 15.42 0.00 лв.*

05/05/2014 12:34:34 globul Моб. интернет 10.83 0.00 лв.* 07/05/2014 01:08:16 globul Моб. интернет 2891.83 0.00 лв.*

05/05/2014 12:36:01 0878242208 Виваком 00:00:44 0.00 лв.* 07/05/2014 01:09:22 globul Моб. интернет 244.26 0.00 лв.*

05/05/2014 12:59:29 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.* 07/05/2014 07:10:02 globul Моб. интернет 767.97 0.00 лв.*

05/05/2014 12:59:31 globul Моб. интернет 22.21 0.00 лв.* 07/05/2014 07:11:10 globul Моб. интернет 15.25 0.00 лв.*

05/05/2014 12:59:35 globul Моб. интернет 386.06 0.00 лв.* 07/05/2014 09:00:04 globul Моб. интернет 1772.09 0.00 лв.*

05/05/2014 14:41:02 globul Моб. интернет 1521.22 0.00 лв.* 07/05/2014 09:01:10 globul Моб. интернет 45.44 0.00 лв.*

05/05/2014 14:41:09 globul Моб. интернет 115.96 0.00 лв.* 07/05/2014 11:47:40 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

05/05/2014 15:29:12 359883302627 Мобилтел 00:01:06 0.00 лв.* 07/05/2014 11:47:42 globul Моб. интернет 6.57 0.00 лв.*

05/05/2014 15:40:39 359883302627 Мобилтел 00:00:57 0.00 лв.* 07/05/2014 11:48:52 globul Моб. интернет 41.45 0.00 лв.*

05/05/2014 16:52:06 359883302627 MMS 0.45 лв. 07/05/2014 11:48:54 globul Моб. интернет 489.69 0.00 лв.*

05/05/2014 16:52:13 globul Моб. интернет 21.14 0.00 лв.* 07/05/2014 12:52:08 globul Моб. интернет 924.10 0.00 лв.*

05/05/2014 16:52:25 359883302627 MMS 0.45 лв. 07/05/2014 12:52:10 globul Моб. интернет 1016.63 0.00 лв.*

05/05/2014 16:52:31 globul Моб. интернет 349.09 0.00 лв.* 07/05/2014 12:59:56 0876330161 Виваком 00:00:33 0.00 лв.*

05/05/2014 16:52:51 globul Моб. интернет 13.33 0.00 лв.* 07/05/2014 13:09:12 0877170727 Виваком 00:00:02 0.00 лв.*

05/05/2014 17:24:12 globul Моб. интернет 3159.05 0.00 лв.* 07/05/2014 13:44:14 0878242206 Виваком 00:00:51 0.00 лв.*

05/05/2014 17:24:23 globul Моб. интернет 96.99 0.00 лв.* 07/05/2014 14:25:36 0883302627 Мобилтел 00:01:38 0.00 лв.*

05/05/2014 19:43:45 359883302627 Мобилтел 00:00:37 0.00 лв.* 07/05/2014 14:27:31 globul Моб. интернет 5.59 0.00 лв.*

Страница 30


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

07/05/2014 14:27:32 globul Моб. интернет 32.09 0.00 лв.* 08/05/2014 09:00:52 globul Моб. интернет 114.86 0.00 лв.*

07/05/2014 14:27:50 globul Моб. интернет 158.14 0.00 лв.* 08/05/2014 09:17:17 globul Моб. интернет 59.56 0.00 лв.*

07/05/2014 14:27:53 globul Моб. интернет 4.78 0.00 лв.* 08/05/2014 09:17:23 globul Моб. интернет 740.28 0.00 лв.*

07/05/2014 14:40:28 globul Моб. интернет 1.41 0.00 лв.* 08/05/2014 10:33:15 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

07/05/2014 14:41:34 globul Моб. интернет 9.99 0.00 лв.* 08/05/2014 10:34:31 globul Моб. интернет 197.96 0.00 лв.*

07/05/2014 14:42:32 globul Моб. интернет 444.26 0.00 лв.* 08/05/2014 10:35:10 globul Моб. интернет 496.36 0.00 лв.*

07/05/2014 14:49:14 359883302627 Мобилтел 00:00:28 0.00 лв.* 08/05/2014 10:39:14 359876625094 SMS 0.12 лв.

07/05/2014 15:14:13 0877170727 Виваком 00:00:18 0.00 лв.* 08/05/2014 10:56:26 0887332223 Мобилтел 00:00:38 0.00 лв.*

07/05/2014 15:15:39 0876289993 Виваком 00:00:11 0.00 лв.* 08/05/2014 11:18:32 35924218753 Фикс. мрежи 00:00:16 0.00 лв.*

07/05/2014 15:16:34 0876289993 Виваком 00:01:29 0.00 лв.* 08/05/2014 11:19:00 35924218753 Фикс. мрежи 00:00:12 0.00 лв.*

07/05/2014 15:26:20 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 08/05/2014 11:25:04 globul Моб. интернет 1.41 0.00 лв.*

07/05/2014 15:26:21 globul Моб. интернет 6.62 0.00 лв.* 08/05/2014 11:25:16 globul Моб. интернет 1039.53 0.00 лв.*

07/05/2014 15:27:28 globul Моб. интернет 1501.83 0.00 лв.* 08/05/2014 11:25:29 globul Моб. интернет 67.68 0.00 лв.*

07/05/2014 15:27:31 globul Моб. интернет 364.06 0.00 лв.* 08/05/2014 11:55:31 0877170727 Виваком 00:01:50 0.00 лв.*

07/05/2014 15:52:20 globul Моб. интернет 6.52 0.00 лв.* 08/05/2014 12:58:55 0876625094 Виваком 00:00:10 0.00 лв.*

07/05/2014 15:52:49 globul Моб. интернет 320.84 0.00 лв.* 08/05/2014 15:19:55 globul Моб. интернет 57.75 0.00 лв.*

07/05/2014 15:53:26 globul Моб. интернет 127.51 0.00 лв.* 08/05/2014 15:20:10 globul Моб. интернет 16.85 0.00 лв.*

07/05/2014 16:08:40 globul Моб. интернет 9.08 0.00 лв.* 08/05/2014 17:43:54 globul Моб. интернет 842.68 0.00 лв.*

07/05/2014 16:08:43 globul Моб. интернет 128.47 0.00 лв.* 08/05/2014 17:44:09 globul Моб. интернет 101.30 0.00 лв.*

07/05/2014 16:15:56 globul Моб. интернет 33.60 0.00 лв.* 08/05/2014 17:46:44 0894472178 GLOBUL 00:00:01 0.00 лв.*

07/05/2014 16:16:02 globul Моб. интернет 214.00 0.00 лв.* 08/05/2014 17:47:12 0898612531 GLOBUL 00:00:51 0.00 лв.*

07/05/2014 16:34:11 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 08/05/2014 17:57:34 0887332223 Мобилтел 00:00:37 0.00 лв.*

07/05/2014 16:34:14 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.* 08/05/2014 18:12:34 0896820632 GLOBUL 00:00:21 0.00 лв.*

07/05/2014 16:35:22 globul Моб. интернет 0.54 0.00 лв.* 08/05/2014 18:20:53 0898959815 GLOBUL 00:01:22 0.00 лв.*

07/05/2014 16:35:28 globul Моб. интернет 9.44 0.00 лв.* 08/05/2014 18:33:33 0876330161 Виваком 00:01:23 0.00 лв.*

07/05/2014 16:36:55 globul Моб. интернет 1.44 0.00 лв.* 08/05/2014 18:35:27 0876838844 Виваком 00:00:43 0.00 лв.*

07/05/2014 16:36:58 globul Моб. интернет 10.69 0.00 лв.* 08/05/2014 18:40:49 359899331178 GLOBUL 00:00:56 0.00 лв.*

07/05/2014 16:37:35 globul Моб. интернет 104.37 0.00 лв.* 08/05/2014 18:47:29 0898617538 GLOBUL 00:00:20 0.00 лв.*

07/05/2014 16:38:12 globul Моб. интернет 25.66 0.00 лв.* 08/05/2014 18:48:16 0877996096 Виваком 00:01:10 0.00 лв.*

07/05/2014 16:42:30 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 08/05/2014 19:16:31 globul Моб. интернет 0.17 0.00 лв.*

07/05/2014 16:42:39 globul Моб. интернет 12.17 0.00 лв.* 08/05/2014 19:16:38 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

07/05/2014 16:42:41 globul Моб. интернет 39.07 0.00 лв.* 08/05/2014 19:20:38 globul Моб. интернет 315.18 0.00 лв.*

07/05/2014 16:47:19 globul Моб. интернет 18.16 0.00 лв.* 08/05/2014 19:21:46 globul Моб. интернет 6.83 0.00 лв.*

07/05/2014 16:47:20 globul Моб. интернет 1.03 0.00 лв.* 08/05/2014 19:46:30 0876625094 Виваком 00:00:37 0.00 лв.*

07/05/2014 16:47:37 globul Моб. интернет 34.33 0.00 лв.* 08/05/2014 19:53:16 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.*

07/05/2014 16:47:38 globul Моб. интернет 71.65 0.00 лв.* 08/05/2014 19:54:25 globul Моб. интернет 46.19 0.00 лв.*

07/05/2014 16:51:54 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.* 08/05/2014 19:54:54 0876838844 Виваком 00:00:07 0.00 лв.*

07/05/2014 16:52:29 globul Моб. интернет 61.82 0.00 лв.* 08/05/2014 19:56:42 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

07/05/2014 16:52:56 globul Моб. интернет 100.83 0.00 лв.* 08/05/2014 19:56:45 globul Моб. интернет 6.62 0.00 лв.*

07/05/2014 16:59:07 globul Моб. интернет 0.63 0.00 лв.* 08/05/2014 19:57:50 globul Моб. интернет 24.03 0.00 лв.*

07/05/2014 16:59:09 globul Моб. интернет 6.40 0.00 лв.* 08/05/2014 19:57:52 globul Моб. интернет 780.17 0.00 лв.*

07/05/2014 17:00:16 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.* 08/05/2014 21:47:36 globul Моб. интернет 19.81 0.00 лв.*

07/05/2014 17:00:19 globul Моб. интернет 11.61 0.00 лв.* 08/05/2014 21:51:43 globul Моб. интернет 257.91 0.00 лв.*

07/05/2014 17:02:02 globul Моб. интернет 0.63 0.00 лв.* 08/05/2014 22:20:58 0876330161 Виваком 00:01:47 0.00 лв.*

07/05/2014 17:03:06 globul Моб. интернет 45.84 0.00 лв.* 08/05/2014 22:26:32 globul Моб. интернет 175.59 0.00 лв.*

07/05/2014 17:04:29 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.* 08/05/2014 22:27:40 globul Моб. интернет 3.70 0.00 лв.*

07/05/2014 17:15:15 359883302627 Мобилтел 00:01:22 0.00 лв.* 08/05/2014 22:29:13 0876330161 Виваком 00:03:28 0.00 лв.*

07/05/2014 17:15:20 globul Моб. интернет 19.86 0.00 лв.* 08/05/2014 22:35:44 0876330161 Виваком 00:00:25 0.00 лв.*

07/05/2014 17:15:20 globul Моб. интернет 29.45 0.00 лв.* 08/05/2014 22:47:45 globul Моб. интернет 6.44 0.00 лв.*

07/05/2014 17:16:54 globul Моб. интернет 198.46 0.00 лв.* 08/05/2014 22:51:51 globul Моб. интернет 271.30 0.00 лв.*

07/05/2014 17:16:54 globul Моб. интернет 11.44 0.00 лв.* 08/05/2014 22:52:17 359876885666 Виваком 00:01:51 0.00 лв.*

07/05/2014 17:28:15 globul Моб. интернет 218.68 0.00 лв.* 08/05/2014 22:54:43 0876625094 Виваком 00:00:30 0.00 лв.*

07/05/2014 17:28:41 globul Моб. интернет 7.83 0.00 лв.* 08/05/2014 23:06:10 359876885666 Виваком 00:00:08 0.00 лв.*

07/05/2014 17:43:11 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.* 08/05/2014 23:07:00 0898612531 GLOBUL 00:00:08 0.00 лв.*

07/05/2014 17:43:11 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.* 09/05/2014 01:45:20 globul Моб. интернет 229.82 0.00 лв.*

07/05/2014 17:44:13 globul Моб. интернет 0.33 0.00 лв.* 09/05/2014 01:45:26 globul Моб. интернет 461.46 0.00 лв.*

07/05/2014 17:44:22 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.* 09/05/2014 01:59:47 globul Моб. интернет 80.18 0.00 лв.*

07/05/2014 17:45:27 globul Моб. интернет 9.82 0.00 лв.* 09/05/2014 01:59:58 globul Моб. интернет 6.65 0.00 лв.*

07/05/2014 17:45:30 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.* 09/05/2014 02:01:50 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.*

07/05/2014 17:50:41 globul Моб. интернет 30.45 0.00 лв.* 09/05/2014 02:01:55 globul Моб. интернет 6.16 0.00 лв.*

07/05/2014 17:53:41 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.* 09/05/2014 02:02:56 globul Моб. интернет 1.05 0.00 лв.*

07/05/2014 17:54:13 0883302627 Мобилтел 00:00:20 0.00 лв.* 09/05/2014 02:03:46 globul Моб. интернет 49.02 0.00 лв.*

07/05/2014 17:55:29 globul Моб. интернет 81.19 0.00 лв.* 09/05/2014 02:03:49 globul Моб. интернет 17.50 0.00 лв.*

07/05/2014 17:55:49 globul Моб. интернет 6.69 0.00 лв.* 09/05/2014 11:12:21 globul Моб. интернет 123.05 0.00 лв.*

07/05/2014 17:57:33 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.* 09/05/2014 11:12:22 globul Моб. интернет 82.63 0.00 лв.*

07/05/2014 18:00:38 globul Моб. интернет 6.68 0.00 лв.* 09/05/2014 11:16:50 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.*

07/05/2014 18:00:40 globul Моб. интернет 18.10 0.00 лв.* 09/05/2014 11:17:11 globul Моб. интернет 88.06 0.00 лв.*

07/05/2014 18:00:54 globul Моб. интернет 210.07 0.00 лв.* 09/05/2014 11:17:33 globul Моб. интернет 1280.14 0.00 лв.*

07/05/2014 18:00:59 globul Моб. интернет 5.11 0.00 лв.* 09/05/2014 11:25:24 0876625094 Виваком 00:00:34 0.00 лв.*

07/05/2014 18:17:00 globul Моб. интернет 15.17 0.00 лв.* 09/05/2014 11:26:11 globul Моб. интернет 5.93 0.00 лв.*

07/05/2014 18:17:37 globul Моб. интернет 428.04 0.00 лв.* 09/05/2014 11:26:12 globul Моб. интернет 6.75 0.00 лв.*

07/05/2014 19:06:10 359887462247 Мобилтел 00:01:12 0.00 лв.* 09/05/2014 11:26:23 globul Моб. интернет 788.85 0.00 лв.*

07/05/2014 19:11:21 globul Моб. интернет 0.54 0.00 лв.* 09/05/2014 11:26:23 globul Моб. интернет 120.23 0.00 лв.*

07/05/2014 19:11:21 globul Моб. интернет 13.21 0.00 лв.* 09/05/2014 12:32:26 0878242208 Виваком 00:01:57 0.00 лв.*

07/05/2014 19:11:52 globul Моб. интернет 3718.14 0.00 лв.* 09/05/2014 12:34:50 0878242206 Виваком 00:03:48 0.00 лв.*

07/05/2014 19:12:04 globul Моб. интернет 158.44 0.00 лв.* 09/05/2014 12:43:11 globul Моб. интернет 20.50 0.00 лв.*

07/05/2014 20:54:36 359887850078 SMS 0.12 лв. 09/05/2014 12:43:25 globul Моб. интернет 7.99 0.00 лв.*

07/05/2014 21:13:21 359896825232 SMS 0.12 лв. 09/05/2014 12:44:35 globul Моб. интернет 110.58 0.00 лв.*

07/05/2014 21:48:09 359887850078 SMS 0.12 лв. 09/05/2014 12:44:37 globul Моб. интернет 25.14 0.00 лв.*

07/05/2014 22:04:16 globul Моб. интернет 7.87 0.00 лв.* 09/05/2014 12:48:03 globul Моб. интернет 6.57 0.00 лв.*

07/05/2014 22:04:37 359887850078 Виваком 00:00:17 0.00 лв.* 09/05/2014 12:48:46 globul Моб. интернет 1.01 0.00 лв.*

07/05/2014 22:04:59 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.* 09/05/2014 12:49:12 globul Моб. интернет 6.72 0.00 лв.*

07/05/2014 22:06:04 globul Моб. интернет 7.46 0.00 лв.* 09/05/2014 12:51:33 globul Моб. интернет 29.41 0.00 лв.*

07/05/2014 22:06:06 globul Моб. интернет 112.54 0.00 лв.* 09/05/2014 12:53:50 globul Моб. интернет 365.50 0.00 лв.*

07/05/2014 22:22:04 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.* 09/05/2014 12:54:58 globul Моб. интернет 16.97 0.00 лв.*

07/05/2014 22:22:07 globul Моб. интернет 6.72 0.00 лв.* 09/05/2014 12:59:46 0887332223 Мобилтел 00:01:16 0.00 лв.*

07/05/2014 22:23:13 globul Моб. интернет 31.78 0.00 лв.* 09/05/2014 13:02:04 0878242208 Виваком 00:00:32 0.00 лв.*

07/05/2014 22:23:16 globul Моб. интернет 1243.93 0.00 лв.* 09/05/2014 13:02:51 0878242208 Виваком 00:00:42 0.00 лв.*

07/05/2014 22:27:01 0887127221 Мобилтел 00:00:24 0.00 лв.* 09/05/2014 13:05:22 0878242206 Виваком 00:01:23 0.00 лв.*

08/05/2014 00:58:23 globul Моб. интернет 1903.43 0.00 лв.* 09/05/2014 13:16:01 globul Моб. интернет 3.80 0.00 лв.*

08/05/2014 00:59:30 globul Моб. интернет 631.53 0.00 лв.* 09/05/2014 13:16:24 globul Моб. интернет 130.27 0.00 лв.*

08/05/2014 02:33:58 globul Моб. интернет 484.43 0.00 лв.* 09/05/2014 13:28:10 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

08/05/2014 02:34:04 globul Моб. интернет 81.04 0.00 лв.* 09/05/2014 13:28:22 globul Моб. интернет 10.47 0.00 лв.*

08/05/2014 03:16:49 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 09/05/2014 13:28:23 globul Моб. интернет 237.21 0.00 лв.*

08/05/2014 03:17:12 globul Моб. интернет 75.33 0.00 лв.* 09/05/2014 13:48:52 globul Моб. интернет 1.52 0.00 лв.*

08/05/2014 03:17:15 globul Моб. интернет 2487.04 0.00 лв.* 09/05/2014 13:50:57 globul Моб. интернет 59.39 0.00 лв.*

08/05/2014 09:00:50 globul Моб. интернет 39.83 0.00 лв.* 09/05/2014 13:57:12 globul Моб. интернет 8.34 0.00 лв.*

Страница 31


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

09/05/2014 13:59:59 globul Моб. интернет 87.99 0.00 лв.* 10/05/2014 05:54:11 globul Моб. интернет 54.27 0.00 лв.*

09/05/2014 13:59:59 globul Моб. интернет 20.41 0.00 лв.* 10/05/2014 06:05:02 globul Моб. интернет 41.90 0.00 лв.*

09/05/2014 14:01:04 0883333128 Мобилтел 00:02:46 0.00 лв.* 10/05/2014 06:12:18 globul Моб. интернет 24.33 0.00 лв.*

09/05/2014 14:04:20 globul Моб. интернет 523.40 0.00 лв.* 10/05/2014 06:13:56 globul Моб. интернет 1.37 0.00 лв.*

09/05/2014 14:06:39 globul Моб. интернет 19.03 0.00 лв.* 10/05/2014 06:18:42 globul Моб. интернет 25.36 0.00 лв.*

09/05/2014 14:29:24 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.* 10/05/2014 06:18:43 globul Моб. интернет 14.83 0.00 лв.*

09/05/2014 14:29:55 globul Моб. интернет 6.57 0.00 лв.* 10/05/2014 06:29:23 globul Моб. интернет 2.05 0.00 лв.*

09/05/2014 14:30:59 globul Моб. интернет 1.15 0.00 лв.* 10/05/2014 06:30:30 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.*

09/05/2014 14:31:01 globul Моб. интернет 12.60 0.00 лв.* 10/05/2014 06:33:36 globul Моб. интернет 36.66 0.00 лв.*

09/05/2014 14:33:06 globul Моб. интернет 9.07 0.00 лв.* 10/05/2014 06:33:37 globul Моб. интернет 40.68 0.00 лв.*

09/05/2014 14:33:28 globul Моб. интернет 46.14 0.00 лв.* 10/05/2014 06:36:34 globul Моб. интернет 283.74 0.00 лв.*

09/05/2014 14:35:18 359887132666 GLOBUL 00:00:14 0.00 лв.* 10/05/2014 06:36:46 globul Моб. интернет 69.73 0.00 лв.*

09/05/2014 14:35:50 359887132666 GLOBUL 00:00:52 0.00 лв.* 10/05/2014 06:41:18 globul Моб. интернет 39.99 0.00 лв.*

09/05/2014 14:36:53 globul Моб. интернет 22.46 0.00 лв.* 10/05/2014 06:41:51 globul Моб. интернет 6.28 0.00 лв.*

09/05/2014 14:37:22 0877170727 Виваком 00:01:54 0.00 лв.* 10/05/2014 06:42:31 globul Моб. интернет 2.96 0.00 лв.*

09/05/2014 14:41:27 globul Моб. интернет 74.91 0.00 лв.* 10/05/2014 06:42:33 globul Моб. интернет 52.93 0.00 лв.*

09/05/2014 14:41:28 globul Моб. интернет 2780.77 0.00 лв.* 10/05/2014 08:24:07 globul Моб. интернет 356.73 0.00 лв.*

09/05/2014 14:41:50 359876885666 Виваком 00:01:44 0.00 лв.* 10/05/2014 08:24:20 globul Моб. интернет 96.62 0.00 лв.*

09/05/2014 14:44:19 0887850078 Виваком 00:01:03 0.00 лв.* 10/05/2014 08:54:25 globul Моб. интернет 608.11 0.00 лв.*

09/05/2014 15:32:19 0878242208 Виваком 00:00:11 0.00 лв.* 10/05/2014 08:55:15 globul Моб. интернет 62.91 0.00 лв.*

09/05/2014 16:32:55 0883302627 Мобилтел 00:00:20 0.00 лв.* 10/05/2014 09:00:05 globul Моб. интернет 452.09 0.00 лв.*

09/05/2014 17:54:00 0888960140 Мобилтел 00:00:57 0.00 лв.* 10/05/2014 09:00:25 globul Моб. интернет 6546.72 0.00 лв.*

09/05/2014 19:07:10 globul Моб. интернет 0.57 0.00 лв.* 10/05/2014 09:37:20 0887332223 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.*

09/05/2014 19:07:23 globul Моб. интернет 587.63 0.00 лв.* 10/05/2014 10:05:55 0888459938 Мобилтел 00:00:05 0.00 лв.*

09/05/2014 19:07:30 globul Моб. интернет 40.91 0.00 лв.* 10/05/2014 10:11:35 0877170727 Виваком 00:01:52 0.00 лв.*

09/05/2014 19:14:14 0878242206 Виваком 00:02:01 0.00 лв.* 10/05/2014 10:13:35 globul Моб. интернет 441.17 0.00 лв.*

09/05/2014 19:16:40 0884180275 Мобилтел 00:00:35 0.00 лв.* 10/05/2014 10:13:35 globul Моб. интернет 6.62 0.00 лв.*

09/05/2014 20:13:55 globul Моб. интернет 8.02 0.00 лв.* 10/05/2014 10:14:34 globul Моб. интернет 6844.93 0.00 лв.*

09/05/2014 20:13:58 globul Моб. интернет 19.20 0.00 лв.* 10/05/2014 10:14:51 globul Моб. интернет 48.90 0.00 лв.*

09/05/2014 20:14:14 globul Моб. интернет 32.57 0.00 лв.* 10/05/2014 10:55:26 0877170727 Виваком 00:00:36 0.00 лв.*

09/05/2014 20:14:18 globul Моб. интернет 10159.67 0.00 лв.* 10/05/2014 10:57:29 0887332223 Мобилтел 00:02:04 0.00 лв.*

09/05/2014 20:39:19 globul Моб. интернет 4281.57 0.00 лв.* 10/05/2014 11:05:12 0886421970 GLOBUL 00:00:50 0.00 лв.*

09/05/2014 20:39:59 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.* 10/05/2014 11:12:03 globul Моб. интернет 12.33 0.00 лв.*

09/05/2014 20:46:15 globul Моб. интернет 39.53 0.00 лв.* 10/05/2014 11:12:22 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

09/05/2014 20:47:20 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 10/05/2014 11:12:23 globul Моб. интернет 2805.23 0.00 лв.*

09/05/2014 20:47:44 globul Моб. интернет 11.79 0.00 лв.* 10/05/2014 11:12:24 globul Моб. интернет 0.90 0.00 лв.*

09/05/2014 20:47:47 globul Моб. интернет 177.65 0.00 лв.* 10/05/2014 11:14:16 globul Моб. интернет 67.74 0.00 лв.*

09/05/2014 21:33:02 globul Моб. интернет 665.60 0.00 лв.* 10/05/2014 11:14:33 globul Моб. интернет 832.07 0.00 лв.*

09/05/2014 21:33:32 globul Моб. интернет 32.17 0.00 лв.* 10/05/2014 11:14:35 globul Моб. интернет 0.78 0.00 лв.*

09/05/2014 22:50:09 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.* 10/05/2014 11:17:25 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.*

09/05/2014 22:57:11 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 10/05/2014 11:17:53 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.*

09/05/2014 23:42:26 globul Моб. интернет 274.75 0.00 лв.* 10/05/2014 11:18:55 globul Моб. интернет 0.62 0.00 лв.*

09/05/2014 23:42:52 globul Моб. интернет 27.47 0.00 лв.* 10/05/2014 11:18:57 globul Моб. интернет 379.34 0.00 лв.*

10/05/2014 00:19:13 globul Моб. интернет 44.82 0.00 лв.* 10/05/2014 11:23:44 globul Моб. интернет 69.82 0.00 лв.*

10/05/2014 00:21:02 globul Моб. интернет 2.73 0.00 лв.* 10/05/2014 11:24:06 globul Моб. интернет 6.88 0.00 лв.*

10/05/2014 00:22:32 globul Моб. интернет 159.39 0.00 лв.* 10/05/2014 11:25:30 359878799602 Виваком 00:01:12 0.00 лв.*

10/05/2014 00:23:00 globul Моб. интернет 8.39 0.00 лв.* 10/05/2014 11:26:55 globul Моб. интернет 24.06 0.00 лв.*

10/05/2014 00:33:23 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 10/05/2014 11:27:02 globul Моб. интернет 6.03 0.00 лв.*

10/05/2014 00:34:31 globul Моб. интернет 45.63 0.00 лв.* 10/05/2014 11:28:06 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

10/05/2014 00:36:44 globul Моб. интернет 10.54 0.00 лв.* 10/05/2014 11:28:07 globul Моб. интернет 6.62 0.00 лв.*

10/05/2014 00:36:46 globul Моб. интернет 140.72 0.00 лв.* 10/05/2014 11:29:11 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

10/05/2014 00:54:22 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.* 10/05/2014 11:30:06 globul Моб. интернет 0.17 0.00 лв.*

10/05/2014 00:55:16 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 10/05/2014 11:30:47 globul Моб. интернет 49.37 0.00 лв.*

10/05/2014 00:59:24 globul Моб. интернет 40.52 0.00 лв.* 10/05/2014 11:32:04 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.*

10/05/2014 01:00:46 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.* 10/05/2014 11:32:10 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.*

10/05/2014 01:00:48 globul Моб. интернет 6.15 0.00 лв.* 10/05/2014 11:33:11 globul Моб. интернет 0.63 0.00 лв.*

10/05/2014 01:01:49 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 10/05/2014 11:33:14 globul Моб. интернет 13.39 0.00 лв.*

10/05/2014 01:01:50 globul Моб. интернет 6.72 0.00 лв.* 10/05/2014 11:35:31 globul Моб. интернет 3.86 0.00 лв.*

10/05/2014 01:02:53 globul Моб. интернет 0.95 0.00 лв.* 10/05/2014 11:36:05 globul Моб. интернет 203.53 0.00 лв.*

10/05/2014 01:02:55 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.* 10/05/2014 11:50:16 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

10/05/2014 01:08:07 globul Моб. интернет 84.81 0.00 лв.* 10/05/2014 11:50:18 globul Моб. интернет 6.52 0.00 лв.*

10/05/2014 01:09:14 globul Моб. интернет 8.34 0.00 лв.* 10/05/2014 11:51:20 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

10/05/2014 01:21:55 globul Моб. интернет 151.19 0.00 лв.* 10/05/2014 11:51:22 globul Моб. интернет 46.33 0.00 лв.*

10/05/2014 01:23:05 globul Моб. интернет 831.17 0.00 лв.* 10/05/2014 11:54:41 globul Моб. интернет 7.50 0.00 лв.*

10/05/2014 01:31:07 globul Моб. интернет 854.13 0.00 лв.* 10/05/2014 11:54:43 globul Моб. интернет 58.02 0.00 лв.*

10/05/2014 01:31:08 globul Моб. интернет 79.77 0.00 лв.* 10/05/2014 12:00:39 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

10/05/2014 01:45:10 globul Моб. интернет 243.23 0.00 лв.* 10/05/2014 12:00:40 globul Моб. интернет 6.47 0.00 лв.*

10/05/2014 01:45:10 globul Моб. интернет 42.89 0.00 лв.* 10/05/2014 12:01:44 globul Моб. интернет 7.96 0.00 лв.*

10/05/2014 01:46:32 globul Моб. интернет 67.73 0.00 лв.* 10/05/2014 12:01:46 globul Моб. интернет 94.18 0.00 лв.*

10/05/2014 01:47:26 globul Моб. интернет 293.99 0.00 лв.* 10/05/2014 12:12:20 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

10/05/2014 01:47:54 globul Моб. интернет 206.70 0.00 лв.* 10/05/2014 12:12:21 globul Моб. интернет 12.87 0.00 лв.*

10/05/2014 02:00:40 globul Моб. интернет 156.21 0.00 лв.* 10/05/2014 12:14:30 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

10/05/2014 02:01:46 globul Моб. интернет 638.88 0.00 лв.* 10/05/2014 12:18:35 globul Моб. интернет 40.00 0.00 лв.*

10/05/2014 02:50:29 globul Моб. интернет 280.46 0.00 лв.* 10/05/2014 12:19:40 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

10/05/2014 02:50:35 globul Моб. интернет 1389.33 0.00 лв.* 10/05/2014 12:19:41 globul Моб. интернет 12.60 0.00 лв.*

10/05/2014 03:15:16 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 10/05/2014 12:21:50 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

10/05/2014 03:15:17 globul Моб. интернет 6.62 0.00 лв.* 10/05/2014 12:21:52 globul Моб. интернет 6.25 0.00 лв.*

10/05/2014 03:16:10 globul Моб. интернет 389.02 0.00 лв.* 10/05/2014 12:23:02 globul Моб. интернет 2.51 0.00 лв.*

10/05/2014 03:16:10 globul Моб. интернет 334.01 0.00 лв.* 10/05/2014 12:27:16 globul Моб. интернет 126.23 0.00 лв.*

10/05/2014 04:07:42 globul Моб. интернет 40.59 0.00 лв.* 10/05/2014 12:35:42 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.*

10/05/2014 04:07:57 globul Моб. интернет 7.35 0.00 лв.* 10/05/2014 12:35:45 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.*

10/05/2014 04:11:05 globul Моб. интернет 424.32 0.00 лв.* 10/05/2014 12:37:10 globul Моб. интернет 8080.00 0.00 лв.*

10/05/2014 04:11:07 globul Моб. интернет 233.66 0.00 лв.* 10/05/2014 12:37:19 globul Моб. интернет 19.65 0.00 лв.*

10/05/2014 05:14:49 globul Моб. интернет 195.47 0.00 лв.* 10/05/2014 12:58:57 029555558 Фикс. мрежи 00:00:14 0.00 лв.*

10/05/2014 05:15:31 globul Моб. интернет 82.55 0.00 лв.* 10/05/2014 13:00:06 359878799602 Виваком 00:05:56 0.00 лв.*

10/05/2014 05:27:23 globul Моб. интернет 44.23 0.00 лв.* 10/05/2014 13:07:24 029555558 Фикс. мрежи 00:01:31 0.00 лв.*

10/05/2014 05:27:27 globul Моб. интернет 23.58 0.00 лв.* 10/05/2014 13:16:15 359878242208 Виваком 00:02:34 0.00 лв.*

10/05/2014 05:28:35 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.* 10/05/2014 13:19:26 globul Моб. интернет 24.21 0.00 лв.*

10/05/2014 05:33:43 globul Моб. интернет 48.42 0.00 лв.* 10/05/2014 13:19:28 globul Моб. интернет 50.59 0.00 лв.*

10/05/2014 05:34:00 globul Моб. интернет 70.99 0.00 лв.* 10/05/2014 13:20:13 globul Моб. интернет 248.12 0.00 лв.*

10/05/2014 05:39:22 globul Моб. интернет 143.89 0.00 лв.* 10/05/2014 13:20:19 globul Моб. интернет 229.08 0.00 лв.*

10/05/2014 05:39:45 globul Моб. интернет 7.50 0.00 лв.* 10/05/2014 13:21:36 359878799602 Виваком 00:00:44 0.00 лв.*

10/05/2014 05:47:18 globul Моб. интернет 6.18 0.00 лв.* 10/05/2014 13:38:37 359886421970 GLOBUL 00:02:25 0.00 лв.*

10/05/2014 05:47:19 globul Моб. интернет 12.60 0.00 лв.* 10/05/2014 13:41:07 globul Моб. интернет 67.46 0.00 лв.*

10/05/2014 05:49:29 globul Моб. интернет 1.15 0.00 лв.* 10/05/2014 13:41:14 globul Моб. интернет 6.81 0.00 лв.*

10/05/2014 05:49:31 globul Моб. интернет 58.02 0.00 лв.* 10/05/2014 13:42:30 globul Моб. интернет 100.78 0.00 лв.*

10/05/2014 05:54:09 globul Моб. интернет 1.29 0.00 лв.* 10/05/2014 13:42:34 globul Моб. интернет 1.37 0.00 лв.*

Страница 32


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

10/05/2014 13:49:32 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 10/05/2014 22:38:49 globul Моб. интернет 2.89 0.00 лв.*

10/05/2014 13:50:39 globul Моб. интернет 88.70 0.00 лв.* 10/05/2014 22:38:52 globul Моб. интернет 79.93 0.00 лв.*

10/05/2014 13:51:46 globul Моб. интернет 2.28 0.00 лв.* 10/05/2014 22:54:08 globul Моб. интернет 6.11 0.00 лв.*

10/05/2014 14:03:11 globul Моб. интернет 22.32 0.00 лв.* 10/05/2014 22:57:03 globul Моб. интернет 8.08 0.00 лв.*

10/05/2014 14:03:11 globul Моб. интернет 360.61 0.00 лв.* 10/05/2014 22:57:05 globul Моб. интернет 49.33 0.00 лв.*

10/05/2014 14:48:29 globul Моб. интернет 1548.26 0.00 лв.* 10/05/2014 22:58:18 globul Моб. интернет 66.56 0.00 лв.*

10/05/2014 14:48:39 globul Моб. интернет 110.90 0.00 лв.* 10/05/2014 22:58:44 globul Моб. интернет 2.57 0.00 лв.*

10/05/2014 17:08:11 0877996096 Виваком 00:01:55 0.00 лв.* 10/05/2014 22:59:09 359876885666 Виваком 00:00:53 0.00 лв.*

10/05/2014 17:10:31 0878242208 Виваком 00:01:50 0.00 лв.* 10/05/2014 23:03:10 globul Моб. интернет 30.60 0.00 лв.*

10/05/2014 17:24:16 globul Моб. интернет 52.20 0.00 лв.* 10/05/2014 23:03:15 globul Моб. интернет 144.71 0.00 лв.*

10/05/2014 17:25:25 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 10/05/2014 23:04:46 0878242208 Виваком 00:01:07 0.00 лв.*

10/05/2014 17:27:32 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 10/05/2014 23:14:10 globul Моб. интернет 54.07 0.00 лв.*

10/05/2014 17:27:35 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.* 10/05/2014 23:15:06 globul Моб. интернет 2.34 0.00 лв.*

10/05/2014 17:32:43 globul Моб. интернет 148.98 0.00 лв.* 10/05/2014 23:15:28 globul Моб. интернет 78.90 0.00 лв.*

10/05/2014 17:33:21 globul Моб. интернет 2.00 0.00 лв.* 10/05/2014 23:20:48 359876885666 Виваком 00:00:16 0.00 лв.*

10/05/2014 17:42:58 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 10/05/2014 23:21:28 0887805096 Мобилтел 00:01:29 0.00 лв.*

10/05/2014 17:42:59 globul Моб. интернет 6.62 0.00 лв.* 10/05/2014 23:23:11 globul Моб. интернет 47.02 0.00 лв.*

10/05/2014 17:44:07 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 10/05/2014 23:23:14 globul Моб. интернет 7.14 0.00 лв.*

10/05/2014 17:44:24 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 10/05/2014 23:25:50 globul Моб. интернет 18.84 0.00 лв.*

10/05/2014 17:44:59 globul Моб. интернет 39.63 0.00 лв.* 10/05/2014 23:25:52 globul Моб. интернет 574.69 0.00 лв.*

10/05/2014 17:46:05 globul Моб. интернет 0.55 0.00 лв.* 11/05/2014 00:35:54 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.*

10/05/2014 17:54:48 globul Моб. интернет 59.52 0.00 лв.* 11/05/2014 00:40:02 globul Моб. интернет 58.78 0.00 лв.*

10/05/2014 17:54:51 globul Моб. интернет 314.90 0.00 лв.* 11/05/2014 00:41:09 globul Моб. интернет 1.95 0.00 лв.*

10/05/2014 18:04:11 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 11/05/2014 00:48:21 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.*

10/05/2014 18:04:17 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.* 11/05/2014 00:48:42 globul Моб. интернет 42.53 0.00 лв.*

10/05/2014 18:05:06 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 11/05/2014 00:49:15 globul Моб. интернет 2.12 0.00 лв.*

10/05/2014 18:05:08 globul Моб. интернет 6.40 0.00 лв.* 11/05/2014 00:50:00 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

10/05/2014 18:06:13 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.* 11/05/2014 00:50:22 globul Моб. интернет 13.68 0.00 лв.*

10/05/2014 18:09:17 globul Моб. интернет 73.30 0.00 лв.* 11/05/2014 00:52:53 globul Моб. интернет 15.46 0.00 лв.*

10/05/2014 18:09:22 globul Моб. интернет 1.05 0.00 лв.* 11/05/2014 00:53:43 globul Моб. интернет 39.74 0.00 лв.*

10/05/2014 18:11:56 globul Моб. интернет 124.50 0.00 лв.* 11/05/2014 00:55:00 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

10/05/2014 18:11:57 globul Моб. интернет 328.35 0.00 лв.* 11/05/2014 00:55:03 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.*

10/05/2014 18:20:00 0878111897 Виваком 00:04:58 0.00 лв.* 11/05/2014 00:56:10 globul Моб. интернет 6.17 0.00 лв.*

10/05/2014 18:25:23 globul Моб. интернет 219.21 0.00 лв.* 11/05/2014 00:56:18 globul Моб. интернет 5.91 0.00 лв.*

10/05/2014 18:25:52 globul Моб. интернет 316.23 0.00 лв.* 11/05/2014 01:01:07 globul Моб. интернет 56.77 0.00 лв.*

10/05/2014 18:43:16 359878799602 Виваком 00:01:56 0.00 лв.* 11/05/2014 01:02:28 globul Моб. интернет 0.77 0.00 лв.*

10/05/2014 18:54:45 globul Моб. интернет 21.52 0.00 лв.* 11/05/2014 01:10:48 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

10/05/2014 18:55:03 globul Моб. интернет 88.32 0.00 лв.* 11/05/2014 01:10:49 globul Моб. интернет 61.84 0.00 лв.*

10/05/2014 18:56:14 globul Моб. интернет 264.49 0.00 лв.* 11/05/2014 01:16:24 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.*

10/05/2014 19:02:15 globul Моб. интернет 22.63 0.00 лв.* 11/05/2014 01:17:59 globul Моб. интернет 39.67 0.00 лв.*

10/05/2014 19:02:17 globul Моб. интернет 95.55 0.00 лв.* 11/05/2014 01:26:13 globul Моб. интернет 7.40 0.00 лв.*

10/05/2014 19:08:36 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.* 11/05/2014 01:26:14 globul Моб. интернет 200.67 0.00 лв.*

10/05/2014 19:08:39 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.* 11/05/2014 01:53:57 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.*

10/05/2014 19:10:01 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 11/05/2014 01:58:03 globul Моб. интернет 186.52 0.00 лв.*

10/05/2014 19:10:14 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.* 11/05/2014 02:04:52 globul Моб. интернет 57.20 0.00 лв.*

10/05/2014 19:11:25 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.* 11/05/2014 02:04:55 globul Моб. интернет 195.80 0.00 лв.*

10/05/2014 19:11:28 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.* 11/05/2014 02:29:50 globul Моб. интернет 223.13 0.00 лв.*

10/05/2014 19:12:42 globul Моб. интернет 1.01 0.00 лв.* 11/05/2014 02:30:58 globul Моб. интернет 109.32 0.00 лв.*

10/05/2014 19:13:00 globul Моб. интернет 81.83 0.00 лв.* 11/05/2014 02:59:54 globul Моб. интернет 16.71 0.00 лв.*

10/05/2014 19:16:17 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 11/05/2014 03:00:34 globul Моб. интернет 52.08 0.00 лв.*

10/05/2014 19:16:20 globul Моб. интернет 12.49 0.00 лв.* 11/05/2014 03:08:30 globul Моб. интернет 0.42 0.00 лв.*

10/05/2014 19:18:33 globul Моб. интернет 0.77 0.00 лв.* 11/05/2014 03:08:47 globul Моб. интернет 10.45 0.00 лв.*

10/05/2014 19:18:35 globul Моб. интернет 45.36 0.00 лв.* 11/05/2014 03:13:15 globul Моб. интернет 41.05 0.00 лв.*

10/05/2014 19:21:40 globul Моб. интернет 318.58 0.00 лв.* 11/05/2014 03:14:24 globul Моб. интернет 1.18 0.00 лв.*

10/05/2014 19:22:49 globul Моб. интернет 352.58 0.00 лв.* 11/05/2014 03:14:26 globul Моб. интернет 19.05 0.00 лв.*

10/05/2014 19:55:19 globul Моб. интернет 4.93 0.00 лв.* 11/05/2014 03:17:57 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

10/05/2014 19:55:28 globul Моб. интернет 63.61 0.00 лв.* 11/05/2014 03:22:17 globul Моб. интернет 42.03 0.00 лв.*

10/05/2014 19:57:01 globul Моб. интернет 13.15 0.00 лв.* 11/05/2014 03:22:29 globul Моб. интернет 2.16 0.00 лв.*

10/05/2014 20:01:12 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 11/05/2014 03:23:41 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

10/05/2014 20:01:23 globul Моб. интернет 7.03 0.00 лв.* 11/05/2014 03:23:46 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

10/05/2014 20:01:31 globul Моб. интернет 87.27 0.00 лв.* 11/05/2014 03:23:48 globul Моб. интернет 6.57 0.00 лв.*

10/05/2014 20:01:34 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв.* 11/05/2014 03:24:53 globul Моб. интернет 12.66 0.00 лв.*

10/05/2014 20:07:58 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 11/05/2014 03:25:58 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

10/05/2014 20:11:15 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.* 11/05/2014 03:31:17 globul Моб. интернет 2428.45 0.00 лв.*

10/05/2014 20:12:09 globul Моб. интернет 3151.39 0.00 лв.* 11/05/2014 03:32:26 globul Моб. интернет 58.34 0.00 лв.*

10/05/2014 20:12:41 globul Моб. интернет 20.30 0.00 лв.* 11/05/2014 09:00:41 globul Моб. интернет 4.62 0.00 лв.*

10/05/2014 20:37:18 globul Моб. интернет 224.50 0.00 лв.* 11/05/2014 09:00:43 globul Моб. интернет 186.86 0.00 лв.*

10/05/2014 20:37:26 globul Моб. интернет 4.21 0.00 лв.* 11/05/2014 09:32:22 globul Моб. интернет 806.95 0.00 лв.*

10/05/2014 20:41:06 359876885666 Виваком 00:05:13 0.00 лв.* 11/05/2014 09:33:28 globul Моб. интернет 17.02 0.00 лв.*

10/05/2014 20:52:36 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.* 11/05/2014 12:40:47 globul Моб. интернет 6233.91 0.00 лв.*

10/05/2014 20:52:50 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 11/05/2014 12:40:47 globul Моб. интернет 3939.27 0.00 лв.*

10/05/2014 20:52:53 globul Моб. интернет 6.15 0.00 лв.* 11/05/2014 13:30:03 359898712236 GLOBUL 00:01:04 0.00 лв.*

10/05/2014 20:53:54 globul Моб. интернет 7.04 0.00 лв.* 11/05/2014 13:45:46 0887332223 Мобилтел 00:03:01 0.00 лв.*

10/05/2014 20:54:04 globul Моб. интернет 45.71 0.00 лв.* 11/05/2014 14:04:00 0899100557 Виваком 00:01:49 0.00 лв.*

10/05/2014 20:57:17 globul Моб. интернет 1.58 0.00 лв.* 11/05/2014 14:20:28 globul Моб. интернет 10228.81 0.00 лв.*

10/05/2014 20:57:20 globul Моб. интернет 24.38 0.00 лв.* 11/05/2014 14:20:31 globul Моб. интернет 11.01 0.00 лв.*

10/05/2014 21:02:42 globul Моб. интернет 34.81 0.00 лв.* 11/05/2014 14:20:53 globul Моб. интернет 10219.52 0.00 лв.*

10/05/2014 21:03:15 globul Моб. интернет 7.12 0.00 лв.* 11/05/2014 14:20:54 globul Моб. интернет 13.44 0.00 лв.*

10/05/2014 21:03:58 globul Моб. интернет 24.00 0.00 лв.* 11/05/2014 14:22:46 globul Моб. интернет 10086.43 0.00 лв.*

10/05/2014 21:04:01 globul Моб. интернет 9.97 0.00 лв.* 11/05/2014 14:22:46 globul Моб. интернет 144.11 0.00 лв.*

10/05/2014 21:05:15 globul Моб. интернет 358.01 0.00 лв.* 11/05/2014 14:25:13 globul Моб. интернет 9799.61 0.00 лв.*

10/05/2014 21:08:11 globul Моб. интернет 14.58 0.00 лв.* 11/05/2014 14:25:19 globul Моб. интернет 441.24 0.00 лв.*

10/05/2014 21:11:25 0894761255 GLOBUL 00:02:19 0.00 лв.* 11/05/2014 14:25:28 globul Моб. интернет 8367.91 0.00 лв.*

10/05/2014 21:57:23 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.* 11/05/2014 14:25:28 globul Моб. интернет 1872.81 0.00 лв.*

10/05/2014 21:57:26 globul Моб. интернет 40.72 0.00 лв.* 11/05/2014 14:25:43 globul Моб. интернет 8577.12 0.00 лв.*

10/05/2014 21:58:17 globul Моб. интернет 3.30 0.00 лв.* 11/05/2014 14:25:44 globul Моб. интернет 220.67 0.00 лв.*

10/05/2014 21:58:54 globul Моб. интернет 938.21 0.00 лв.* 11/05/2014 15:08:02 0887332223 Мобилтел 00:00:41 0.00 лв.*

10/05/2014 21:59:02 0887332223 Мобилтел 00:01:27 0.00 лв.* 11/05/2014 15:25:23 globul Моб. интернет 124.57 0.00 лв.*

10/05/2014 22:02:19 359876885666 Виваком 00:00:49 0.00 лв.* 11/05/2014 15:25:23 globul Моб. интернет 1269.42 0.00 лв.*

10/05/2014 22:04:00 070010071 Услуги с добавена сто00:01:07 0.30 лв. 11/05/2014 17:51:38 0877996096 Виваком 00:00:46 0.00 лв.*

10/05/2014 22:05:31 070010071 Услуги с добавена сто00:00:34 0.27 лв. 11/05/2014 18:15:49 globul Моб. интернет 20.22 0.00 лв.*

10/05/2014 22:10:23 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 11/05/2014 18:16:05 globul Моб. интернет 136.36 0.00 лв.*

10/05/2014 22:10:26 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.* 11/05/2014 18:17:14 globul Моб. интернет 2.62 0.00 лв.*

10/05/2014 22:10:28 globul Моб. интернет 58.43 0.00 лв.* 11/05/2014 18:36:50 globul Моб. интернет 99.14 0.00 лв.*

10/05/2014 22:15:50 globul Моб. интернет 1.31 0.00 лв.* 11/05/2014 18:37:01 globul Моб. интернет 7.01 0.00 лв.*

10/05/2014 22:15:53 globul Моб. интернет 180.99 0.00 лв.* 11/05/2014 18:40:04 globul Моб. интернет 2.54 0.00 лв.*

10/05/2014 22:37:42 globul Моб. интернет 40.07 0.00 лв.* 11/05/2014 18:40:06 globul Моб. интернет 91.40 0.00 лв.*

Страница 33


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

11/05/2014 18:50:37 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 12/05/2014 14:10:28 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв.*

11/05/2014 18:51:45 globul Моб. интернет 97.50 0.00 лв.* 12/05/2014 14:10:31 globul Моб. интернет 12.60 0.00 лв.*

11/05/2014 18:52:52 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.* 12/05/2014 14:18:38 globul Моб. интернет 48.09 0.00 лв.*

11/05/2014 19:00:17 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 12/05/2014 14:18:41 globul Моб. интернет 1088.64 0.00 лв.*

11/05/2014 19:00:19 globul Моб. интернет 6.35 0.00 лв.* 12/05/2014 15:40:59 029751395 Фикс. мрежи 00:02:49 0.00 лв.*

11/05/2014 19:01:22 globul Моб. интернет 198.38 0.00 лв.* 12/05/2014 16:15:42 0887332223 Мобилтел 00:00:04 0.00 лв.*

11/05/2014 19:01:24 globul Моб. интернет 5879.89 0.00 лв.* 12/05/2014 16:16:09 359886294422 Мобилтел 00:00:21 0.00 лв.*

11/05/2014 21:15:19 0876625094 Виваком 00:00:32 0.00 лв.* 12/05/2014 16:17:29 359876625094 Виваком 00:00:32 0.00 лв.*

11/05/2014 21:16:30 359877710055 Виваком 00:00:17 0.00 лв.* 12/05/2014 16:18:49 359886294422 Мобилтел 00:00:12 0.00 лв.*

11/05/2014 21:29:25 0884180275 Мобилтел 00:00:02 0.00 лв.* 12/05/2014 16:22:33 globul Моб. интернет 41.89 0.00 лв.*

11/05/2014 21:30:13 0887332223 Мобилтел 00:00:55 0.00 лв.* 12/05/2014 16:24:12 globul Моб. интернет 30.23 0.00 лв.*

11/05/2014 21:59:35 0876625094 Виваком 00:00:14 0.00 лв.* 12/05/2014 16:24:14 globul Моб. интернет 693.80 0.00 лв.*

11/05/2014 22:09:17 359887332223 Мобилтел 00:00:35 0.00 лв.* 12/05/2014 17:26:43 359878799602 Виваком 00:02:15 0.00 лв.*

11/05/2014 23:53:18 globul Моб. интернет 105.29 0.00 лв.* 12/05/2014 17:31:33 359876625094 Виваком 00:00:19 0.00 лв.*

11/05/2014 23:53:20 globul Моб. интернет 22.24 0.00 лв.* 12/05/2014 17:34:59 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

12/05/2014 00:02:53 globul Моб. интернет 783.46 0.00 лв.* 12/05/2014 17:34:59 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.*

12/05/2014 00:05:50 globul Моб. интернет 108.06 0.00 лв.* 12/05/2014 17:35:04 globul Моб. интернет 19.55 0.00 лв.*

12/05/2014 00:32:40 globul Моб. интернет 111.44 0.00 лв.* 12/05/2014 17:35:04 globul Моб. интернет 654.55 0.00 лв.*

12/05/2014 00:32:42 globul Моб. интернет 311.17 0.00 лв.* 12/05/2014 18:27:38 0898612531 GLOBUL 00:00:54 0.00 лв.*

12/05/2014 00:41:12 globul Моб. интернет 18.66 0.00 лв.* 12/05/2014 18:29:18 359886294422 Мобилтел 00:02:47 0.00 лв.*

12/05/2014 00:41:12 globul Моб. интернет 31.46 0.00 лв.* 12/05/2014 18:35:03 0898612531 GLOBUL 00:00:17 0.00 лв.*

12/05/2014 00:51:29 globul Моб. интернет 7.14 0.00 лв.* 12/05/2014 18:39:57 globul Моб. интернет 427.20 0.00 лв.*

12/05/2014 00:51:30 globul Моб. интернет 42.32 0.00 лв.* 12/05/2014 18:41:06 globul Моб. интернет 14.43 0.00 лв.*

12/05/2014 00:59:03 globul Моб. интернет 367.97 0.00 лв.* 12/05/2014 19:28:50 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.*

12/05/2014 00:59:12 globul Моб. интернет 389.18 0.00 лв.* 12/05/2014 19:28:52 globul Моб. интернет 7.83 0.00 лв.*

12/05/2014 01:55:42 globul Моб. интернет 331.21 0.00 лв.* 12/05/2014 19:34:05 globul Моб. интернет 154.23 0.00 лв.*

12/05/2014 01:55:42 globul Моб. интернет 201.74 0.00 лв.* 12/05/2014 19:34:11 globul Моб. интернет 8.90 0.00 лв.*

12/05/2014 02:13:00 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 12/05/2014 19:51:24 globul Моб. интернет 8.89 0.00 лв.*

12/05/2014 02:13:05 globul Моб. интернет 6.15 0.00 лв.* 12/05/2014 19:52:33 globul Моб. интернет 1.81 0.00 лв.*

12/05/2014 02:13:50 globul Моб. интернет 6.58 0.00 лв.* 12/05/2014 19:52:35 globul Моб. интернет 31.00 0.00 лв.*

12/05/2014 02:14:08 globul Моб. интернет 6.62 0.00 лв.* 12/05/2014 20:02:02 globul Моб. интернет 411.58 0.00 лв.*

12/05/2014 02:15:15 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 12/05/2014 20:03:05 globul Моб. интернет 8.90 0.00 лв.*

12/05/2014 02:15:26 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 12/05/2014 21:00:25 globul Моб. интернет 42.50 0.00 лв.*

12/05/2014 02:15:29 globul Моб. интернет 52.09 0.00 лв.* 12/05/2014 21:00:36 globul Моб. интернет 35.58 0.00 лв.*

12/05/2014 02:18:22 globul Моб. интернет 661.61 0.00 лв.* 12/05/2014 21:00:54 359879339402 Мобилтел 00:02:40 0.00 лв.*

12/05/2014 02:18:25 globul Моб. интернет 2689.89 0.00 лв.* 12/05/2014 21:05:02 globul Моб. интернет 6.85 0.00 лв.*

12/05/2014 08:18:32 globul Моб. интернет 13.12 0.00 лв.* 12/05/2014 21:08:49 globul Моб. интернет 3.03 0.00 лв.*

12/05/2014 08:18:34 globul Моб. интернет 293.23 0.00 лв.* 12/05/2014 21:08:49 globul Моб. интернет 83.13 0.00 лв.*

12/05/2014 09:00:31 globul Моб. интернет 7589.83 0.00 лв.* 12/05/2014 21:16:49 0896820632 GLOBUL 00:00:31 0.00 лв.*

12/05/2014 09:00:32 globul Моб. интернет 2236.53 0.00 лв.* 12/05/2014 21:17:31 globul Моб. интернет 17.08 0.00 лв.*

12/05/2014 09:18:06 0899100557 Виваком 00:01:25 0.00 лв.* 12/05/2014 21:17:32 globul Моб. интернет 55.69 0.00 лв.*

12/05/2014 09:39:39 359887332223 Мобилтел 00:00:05 0.00 лв.* 12/05/2014 21:17:48 globul Моб. интернет 1318.91 0.00 лв.*

12/05/2014 09:41:39 359887132666 GLOBUL 00:00:45 0.00 лв.* 12/05/2014 21:18:05 globul Моб. интернет 11.42 0.00 лв.*

12/05/2014 09:46:20 029555558 Фикс. мрежи 00:01:24 0.00 лв.* 12/05/2014 22:19:14 globul Моб. интернет 40.41 0.00 лв.*

12/05/2014 09:49:18 359878891135 Виваком 00:01:35 0.00 лв.* 12/05/2014 22:20:32 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.*

12/05/2014 09:54:22 0878242208 Виваком 00:00:57 0.00 лв.* 12/05/2014 22:20:34 globul Моб. интернет 6.15 0.00 лв.*

12/05/2014 10:11:45 0877170727 Виваком 00:02:08 0.00 лв.* 12/05/2014 22:21:40 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

12/05/2014 10:22:56 0877996096 Виваком 00:01:10 0.00 лв.* 12/05/2014 22:21:43 globul Моб. интернет 12.60 0.00 лв.*

12/05/2014 10:27:46 029291031 Фикс. мрежи 00:02:41 0.00 лв.* 12/05/2014 22:23:56 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.*

12/05/2014 10:31:13 0878242206 Виваком 00:00:52 0.00 лв.* 12/05/2014 22:28:04 globul Моб. интернет 60.81 0.00 лв.*

12/05/2014 10:32:56 globul Моб. интернет 5017.28 0.00 лв.* 12/05/2014 22:36:30 globul Моб. интернет 59.45 0.00 лв.*

12/05/2014 10:32:56 globul Моб. интернет 5189.10 0.00 лв.* 12/05/2014 22:37:50 globul Моб. интернет 1.08 0.00 лв.*

12/05/2014 10:36:12 globul Моб. интернет 10204.66 0.00 лв.* 12/05/2014 22:41:12 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

12/05/2014 10:36:12 globul Моб. интернет 31.98 0.00 лв.* 12/05/2014 22:42:41 globul Моб. интернет 7.00 0.00 лв.*

12/05/2014 10:36:38 globul Моб. интернет 6820.39 0.00 лв.* 12/05/2014 22:45:22 globul Моб. интернет 16.47 0.00 лв.*

12/05/2014 10:36:38 globul Моб. интернет 3398.64 0.00 лв.* 12/05/2014 22:45:27 globul Моб. интернет 455.02 0.00 лв.*

12/05/2014 10:44:23 globul Моб. интернет 8951.01 0.00 лв.* 12/05/2014 22:55:09 globul Моб. интернет 15.46 0.00 лв.*

12/05/2014 10:44:27 globul Моб. интернет 1273.67 0.00 лв.* 12/05/2014 23:49:23 globul Моб. интернет 0.57 0.00 лв.*

12/05/2014 10:52:29 globul Моб. интернет 4117.41 0.00 лв.* 12/05/2014 23:52:59 globul Моб. интернет 161.25 0.00 лв.*

12/05/2014 10:52:29 globul Моб. интернет 5999.60 0.00 лв.* 12/05/2014 23:54:06 globul Моб. интернет 3.37 0.00 лв.*

12/05/2014 10:59:06 070045800 Услуги с добавена сто00:01:39 0.45 лв. 13/05/2014 11:59:59 globul Моб. интернет 233.99 0.00 лв.*

12/05/2014 11:14:28 globul Моб. интернет 4612.78 0.00 лв.* 13/05/2014 12:00:07 globul Моб. интернет 116.11 0.00 лв.*

12/05/2014 11:14:29 globul Моб. интернет 5516.83 0.00 лв.* 13/05/2014 15:36:55 globul Моб. интернет 49.23 0.00 лв.*

12/05/2014 11:37:09 0887332223 Мобилтел 00:00:05 0.00 лв.* 13/05/2014 15:37:02 globul Моб. интернет 86.51 0.00 лв.*

12/05/2014 11:38:12 0886425886 GLOBUL 00:00:23 0.00 лв.* 13/05/2014 15:37:38 0885880007 Мобилтел 00:01:08 0.00 лв.*

12/05/2014 11:39:06 0878242208 Виваком 00:00:36 0.00 лв.* 13/05/2014 15:38:58 globul Моб. интернет 14.20 0.00 лв.*

12/05/2014 11:42:02 globul Моб. интернет 7148.98 0.00 лв.* 13/05/2014 15:39:35 0896820632 GLOBUL 00:00:06 0.00 лв.*

12/05/2014 11:42:05 globul Моб. интернет 3003.09 0.00 лв.* 13/05/2014 15:40:27 globul Моб. интернет 1007.94 0.00 лв.*

12/05/2014 11:44:07 0878242206 Виваком 00:03:04 0.00 лв.* 13/05/2014 15:41:29 globul Моб. интернет 136.03 0.00 лв.*

12/05/2014 11:53:51 0879051503 Мобилтел 00:01:07 0.00 лв.* 13/05/2014 15:49:01 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

12/05/2014 12:00:30 359878799602 Виваком 00:00:57 0.00 лв.* 13/05/2014 15:49:17 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

12/05/2014 12:08:24 globul Моб. интернет 2286.67 0.00 лв.* 13/05/2014 16:07:00 359885880007 SMS 0.12 лв.

12/05/2014 12:08:37 globul Моб. интернет 1787.95 0.00 лв.* 13/05/2014 16:18:27 359885880007 SMS 0.12 лв.

12/05/2014 12:18:20 029751395 Фикс. мрежи 00:00:32 0.00 лв.* 13/05/2014 16:19:38 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

12/05/2014 13:02:53 globul Моб. интернет 147.07 0.00 лв.* 13/05/2014 16:20:05 359879339402 SMS 0.12 лв.

12/05/2014 13:03:58 globul Моб. интернет 3.26 0.00 лв.* 13/05/2014 16:32:46 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

12/05/2014 13:12:31 globul Моб. интернет 0.44 0.00 лв.* 13/05/2014 16:51:20 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

12/05/2014 13:12:33 globul Моб. интернет 6.15 0.00 лв.* 13/05/2014 17:04:28 359879339402 Мобилтел 00:07:36 0.00 лв.*

12/05/2014 13:19:08 globul Моб. интернет 6.29 0.00 лв.* 13/05/2014 17:12:22 globul Моб. интернет 6.77 0.00 лв.*

12/05/2014 13:19:08 globul Моб. интернет 103.69 0.00 лв.* 13/05/2014 17:12:34 globul Моб. интернет 3.32 0.00 лв.*

12/05/2014 13:28:37 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 13/05/2014 17:12:54 0887850078 Виваком 00:01:07 0.00 лв.*

12/05/2014 13:28:41 globul Моб. интернет 14.51 0.00 лв.* 13/05/2014 17:14:23 globul Моб. интернет 4.57 0.00 лв.*

12/05/2014 13:31:01 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 13/05/2014 17:14:33 globul Моб. интернет 73.80 0.00 лв.*

12/05/2014 13:31:16 globul Моб. интернет 6.67 0.00 лв.* 13/05/2014 17:19:26 globul Моб. интернет 1326.34 0.00 лв.*

12/05/2014 13:31:18 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.* 13/05/2014 17:26:23 0291119 Фикс. мрежи 00:00:10 0.00 лв.*

12/05/2014 13:32:58 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 13/05/2014 17:45:25 0878242206 Виваком 00:00:39 0.00 лв.*

12/05/2014 13:37:32 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.* 13/05/2014 17:47:33 0878242208 Виваком 00:00:46 0.00 лв.*

12/05/2014 13:37:38 globul Моб. интернет 46.61 0.00 лв.* 13/05/2014 18:06:53 359899331178 GLOBUL 00:01:36 0.00 лв.*

12/05/2014 13:37:48 globul Моб. интернет 6.32 0.00 лв.* 13/05/2014 18:41:50 0876625094 Виваком 00:00:31 0.00 лв.*

12/05/2014 13:39:50 globul Моб. интернет 3.13 0.00 лв.* 13/05/2014 18:43:47 359887332223 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.*

12/05/2014 13:41:26 globul Моб. интернет 111.49 0.00 лв.* 13/05/2014 18:46:20 359878242206 SMS 0.12 лв.

12/05/2014 13:49:56 globul Моб. интернет 0.53 0.00 лв.* 13/05/2014 18:46:23 359878242208 SMS 0.12 лв.

12/05/2014 13:50:02 globul Моб. интернет 6.57 0.00 лв.* 13/05/2014 18:46:30 359899331178 SMS 0.12 лв.

12/05/2014 13:51:15 globul Моб. интернет 10.62 0.00 лв.* 13/05/2014 18:49:42 0898612531 GLOBUL 00:01:09 0.00 лв.*

12/05/2014 13:51:19 globul Моб. интернет 129.60 0.00 лв.* 13/05/2014 19:32:31 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.*

12/05/2014 14:06:15 globul Моб. интернет 3.45 0.00 лв.* 13/05/2014 19:32:40 globul Моб. интернет 13.82 0.00 лв.*

12/05/2014 14:07:46 globul Моб. интернет 47.89 0.00 лв.* 13/05/2014 19:32:44 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.*

Страница 34


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

13/05/2014 19:35:28 globul Моб. интернет 4.05 0.00 лв.* 14/05/2014 18:41:28 359898374519 SMS 0.12 лв.

13/05/2014 19:35:42 globul Моб. интернет 115.53 0.00 лв.* 14/05/2014 18:42:10 359898561824 GLOBUL 00:01:27 0.00 лв.*

13/05/2014 19:50:15 globul Моб. интернет 27.03 0.00 лв.* 14/05/2014 18:43:52 globul Моб. интернет 7.41 0.00 лв.*

13/05/2014 19:54:20 globul Моб. интернет 60.45 0.00 лв.* 14/05/2014 18:44:10 globul Моб. интернет 9.95 0.00 лв.*

13/05/2014 19:56:49 359885880007 Мобилтел 00:00:32 0.00 лв.* 14/05/2014 18:48:18 globul Моб. интернет 117.62 0.00 лв.*

13/05/2014 20:00:03 0887127221 Мобилтел 00:00:22 0.00 лв.* 14/05/2014 18:58:10 359898374519 SMS 0.12 лв.

13/05/2014 20:01:10 0876625094 Виваком 00:00:26 0.00 лв.* 14/05/2014 19:03:24 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв.*

13/05/2014 20:04:05 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.* 14/05/2014 19:09:29 globul Моб. интернет 198.20 0.00 лв.*

13/05/2014 20:04:33 globul Моб. интернет 22.49 0.00 лв.* 14/05/2014 19:09:31 globul Моб. интернет 15.57 0.00 лв.*

13/05/2014 20:04:37 0877996096 Виваком 00:01:58 0.00 лв.* 14/05/2014 19:23:17 globul Моб. интернет 10.29 0.00 лв.*

13/05/2014 20:06:46 globul Моб. интернет 15.41 0.00 лв.* 14/05/2014 19:23:20 globul Моб. интернет 180.11 0.00 лв.*

13/05/2014 20:06:47 globul Моб. интернет 40.17 0.00 лв.* 14/05/2014 19:40:03 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

13/05/2014 20:07:34 123 Глобул, Грижа за клие00:04:26 0.02 лв. 14/05/2014 19:40:07 globul Моб. интернет 6.25 0.00 лв.*

13/05/2014 20:15:27 globul Моб. интернет 70.67 0.00 лв.* 14/05/2014 19:41:08 globul Моб. интернет 8.31 0.00 лв.*

13/05/2014 20:16:28 globul Моб. интернет 2.52 0.00 лв.* 14/05/2014 19:43:14 globul Моб. интернет 106.54 0.00 лв.*

13/05/2014 20:22:17 globul Моб. интернет 0.62 0.00 лв.* 14/05/2014 19:53:54 globul Моб. интернет 2.05 0.00 лв.*

13/05/2014 20:22:20 globul Моб. интернет 13.24 0.00 лв.* 14/05/2014 19:53:56 globul Моб. интернет 72.24 0.00 лв.*

13/05/2014 20:24:45 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.* 14/05/2014 20:00:55 globul Моб. интернет 3.89 0.00 лв.*

13/05/2014 20:25:25 globul Моб. интернет 45.10 0.00 лв.* 14/05/2014 20:00:57 globul Моб. интернет 137.60 0.00 лв.*

13/05/2014 20:27:37 globul Моб. интернет 0.72 0.00 лв.* 14/05/2014 20:20:47 globul Моб. интернет 1.97 0.00 лв.*

13/05/2014 20:33:35 globul Моб. интернет 1577.46 0.00 лв.* 14/05/2014 20:21:35 globul Моб. интернет 73.01 0.00 лв.*

13/05/2014 20:34:36 globul Моб. интернет 55.00 0.00 лв.* 14/05/2014 20:30:36 globul Моб. интернет 4.48 0.00 лв.*

13/05/2014 20:45:32 359896820606 GLOBUL 00:03:16 0.00 лв.* 14/05/2014 20:30:38 globul Моб. интернет 157.00 0.00 лв.*

13/05/2014 21:15:39 359898561824 SMS 0.12 лв. 14/05/2014 20:50:17 globul Моб. интернет 0.72 0.00 лв.*

14/05/2014 00:05:20 globul Моб. интернет 7.52 0.00 лв.* 14/05/2014 20:50:20 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.*

14/05/2014 00:05:21 globul Моб. интернет 34.15 0.00 лв.* 14/05/2014 20:55:27 globul Моб. интернет 59.39 0.00 лв.*

14/05/2014 00:05:52 globul Моб. интернет 52.21 0.00 лв.* 14/05/2014 20:56:50 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.*

14/05/2014 00:06:39 globul Моб. интернет 1.10 0.00 лв.* 14/05/2014 21:04:18 globul Моб. интернет 52.03 0.00 лв.*

14/05/2014 00:09:20 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 14/05/2014 21:05:25 globul Моб. интернет 0.85 0.00 лв.*

14/05/2014 00:10:11 globul Моб. интернет 30.55 0.00 лв.* 14/05/2014 21:07:32 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

14/05/2014 00:10:56 globul Моб. интернет 221.06 0.00 лв.* 14/05/2014 21:07:34 globul Моб. интернет 6.25 0.00 лв.*

14/05/2014 00:33:32 globul Моб. интернет 1.95 0.00 лв.* 14/05/2014 21:12:47 globul Моб. интернет 221.53 0.00 лв.*

14/05/2014 00:33:34 globul Моб. интернет 74.86 0.00 лв.* 14/05/2014 21:13:55 globul Моб. интернет 5.67 0.00 лв.*

14/05/2014 00:44:46 globul Моб. интернет 314.29 0.00 лв.* 14/05/2014 21:39:40 359890989870 SMS 0.12 лв.

14/05/2014 00:48:53 globul Моб. интернет 2860.76 0.00 лв.* 14/05/2014 21:44:43 globul Моб. интернет 8.92 0.00 лв.*

14/05/2014 06:44:34 globul Моб. интернет 21.60 0.00 лв.* 14/05/2014 21:46:38 globul Моб. интернет 25.93 0.00 лв.*

14/05/2014 06:44:36 globul Моб. интернет 939.67 0.00 лв.* 14/05/2014 21:55:57 globul Моб. интернет 39.38 0.00 лв.*

14/05/2014 09:00:38 globul Моб. интернет 13.55 0.00 лв.* 14/05/2014 21:57:06 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.*

14/05/2014 09:00:39 globul Моб. интернет 666.25 0.00 лв.* 14/05/2014 21:57:08 globul Моб. интернет 55.42 0.00 лв.*

14/05/2014 10:03:21 359876625094 Виваком 00:00:14 0.00 лв.* 14/05/2014 22:04:57 globul Моб. интернет 4.51 0.00 лв.*

14/05/2014 10:03:54 359876625094 Виваком 00:00:22 0.00 лв.* 14/05/2014 22:05:44 globul Моб. интернет 205.36 0.00 лв.*

14/05/2014 10:05:13 globul Моб. интернет 1.07 0.00 лв.* 14/05/2014 22:05:44 globul Моб. интернет 17.89 0.00 лв.*

14/05/2014 10:05:19 globul Моб. интернет 8.36 0.00 лв.* 14/05/2014 22:27:54 globul Моб. интернет 617.92 0.00 лв.*

14/05/2014 10:09:28 globul Моб. интернет 117.71 0.00 лв.* 14/05/2014 22:30:48 globul Моб. интернет 12.26 0.00 лв.*

14/05/2014 10:25:10 globul Моб. интернет 11.56 0.00 лв.* 14/05/2014 23:34:22 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.*

14/05/2014 10:26:21 globul Моб. интернет 179.91 0.00 лв.* 14/05/2014 23:34:41 0878242208 Виваком 00:00:48 0.00 лв.*

14/05/2014 10:50:20 359876625094 Виваком 00:00:13 0.00 лв.* 14/05/2014 23:35:42 globul Моб. интернет 7.37 0.00 лв.*

14/05/2014 10:50:48 globul Моб. интернет 6.66 0.00 лв.* 14/05/2014 23:35:42 globul Моб. интернет 6.00 0.00 лв.*

14/05/2014 10:50:52 globul Моб. интернет 32.11 0.00 лв.* 14/05/2014 23:35:52 globul Моб. интернет 4.75 0.00 лв.*

14/05/2014 10:51:24 globul Моб. интернет 26.87 0.00 лв.* 14/05/2014 23:35:52 globul Моб. интернет 18.70 0.00 лв.*

14/05/2014 10:51:24 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 14/05/2014 23:37:18 globul Моб. интернет 191.19 0.00 лв.*

14/05/2014 10:52:34 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 14/05/2014 23:37:39 globul Моб. интернет 9.67 0.00 лв.*

14/05/2014 10:52:41 globul Моб. интернет 3.93 0.00 лв.* 15/05/2014 00:01:47 globul Моб. интернет 19.01 0.00 лв.*

14/05/2014 10:52:44 globul Моб. интернет 186.22 0.00 лв.* 15/05/2014 00:01:54 globul Моб. интернет 4.80 0.00 лв.*

14/05/2014 11:10:24 0896820632 GLOBUL 00:00:14 0.00 лв.* 15/05/2014 00:02:05 globul Моб. интернет 24.40 0.00 лв.*

14/05/2014 11:10:56 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 15/05/2014 00:02:09 globul Моб. интернет 474.21 0.00 лв.*

14/05/2014 11:11:01 globul Моб. интернет 15.65 0.00 лв.* 15/05/2014 01:14:41 globul Моб. интернет 59.19 0.00 лв.*

14/05/2014 11:11:03 globul Моб. интернет 3329.31 0.00 лв.* 15/05/2014 01:15:50 globul Моб. интернет 15.06 0.00 лв.*

14/05/2014 11:19:21 globul Моб. интернет 2.13 0.00 лв.* 15/05/2014 01:20:12 globul Моб. интернет 20.88 0.00 лв.*

14/05/2014 11:19:23 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.* 15/05/2014 01:20:18 globul Моб. интернет 40.03 0.00 лв.*

14/05/2014 11:19:39 globul Моб. интернет 29.06 0.00 лв.* 15/05/2014 01:21:29 globul Моб. интернет 3.46 0.00 лв.*

14/05/2014 11:20:12 globul Моб. интернет 427.93 0.00 лв.* 15/05/2014 01:21:31 globul Моб. интернет 122.45 0.00 лв.*

14/05/2014 11:30:48 359878242206 SMS 0.12 лв. 15/05/2014 01:31:59 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.*

14/05/2014 12:06:17 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 15/05/2014 01:32:28 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв.*

14/05/2014 12:06:19 globul Моб. интернет 6.30 0.00 лв.* 15/05/2014 01:32:43 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.*

14/05/2014 12:07:23 globul Моб. интернет 1.51 0.00 лв.* 15/05/2014 01:33:06 globul Моб. интернет 52.81 0.00 лв.*

14/05/2014 12:07:47 globul Моб. интернет 52.33 0.00 лв.* 15/05/2014 01:37:37 globul Моб. интернет 51.82 0.00 лв.*

14/05/2014 12:11:20 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 15/05/2014 01:39:00 globul Моб. интернет 0.42 0.00 лв.*

14/05/2014 12:11:35 globul Моб. интернет 59.77 0.00 лв.* 15/05/2014 01:43:57 globul Моб. интернет 221.62 0.00 лв.*

14/05/2014 12:12:36 globul Моб. интернет 1.28 0.00 лв.* 15/05/2014 01:45:03 globul Моб. интернет 4.84 0.00 лв.*

14/05/2014 12:17:00 globul Моб. интернет 52.92 0.00 лв.* 15/05/2014 02:11:55 globul Моб. интернет 0.33 0.00 лв.*

14/05/2014 12:17:02 globul Моб. интернет 1794.83 0.00 лв.* 15/05/2014 02:11:57 globul Моб. интернет 6.20 0.00 лв.*

14/05/2014 14:32:13 0887332223 Мобилтел 00:01:20 0.00 лв.* 15/05/2014 02:13:00 globul Моб. интернет 113.85 0.00 лв.*

14/05/2014 14:40:39 359885880007 Мобилтел 00:00:24 0.00 лв.* 15/05/2014 02:13:02 globul Моб. интернет 66.75 0.00 лв.*

14/05/2014 15:16:24 globul Моб. интернет 3.52 0.00 лв.* 15/05/2014 02:27:55 globul Моб. интернет 3194.58 0.00 лв.*

14/05/2014 15:16:26 globul Моб. интернет 1937.03 0.00 лв.* 15/05/2014 02:29:16 globul Моб. интернет 123.47 0.00 лв.*

14/05/2014 15:26:17 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 15/05/2014 08:27:35 globul Моб. интернет 11.39 0.00 лв.*

14/05/2014 15:26:22 globul Моб. интернет 36.02 0.00 лв.* 15/05/2014 08:31:39 globul Моб. интернет 212.80 0.00 лв.*

14/05/2014 15:26:52 globul Моб. интернет 1188.92 0.00 лв.* 15/05/2014 09:00:00 globul Моб. интернет 3776.50 0.00 лв.*

14/05/2014 15:27:24 globul Моб. интернет 1.23 0.00 лв.* 15/05/2014 09:01:04 globul Моб. интернет 2123.23 0.00 лв.*

14/05/2014 15:31:30 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 15/05/2014 13:10:53 359885880007 SMS 0.12 лв.

14/05/2014 15:31:31 globul Моб. интернет 78.71 0.00 лв.* 15/05/2014 13:25:45 359898612531 SMS 0.12 лв.

14/05/2014 15:31:57 globul Моб. интернет 244.21 0.00 лв.* 15/05/2014 13:48:05 0886294422 Мобилтел 00:00:30 0.00 лв.*

14/05/2014 15:33:06 359878891135 Виваком 00:01:53 0.00 лв.* 15/05/2014 14:26:47 globul Моб. интернет 889.82 0.00 лв.*

14/05/2014 15:33:09 globul Моб. интернет 59.76 0.00 лв.* 15/05/2014 14:28:50 globul Моб. интернет 2341.37 0.00 лв.*

14/05/2014 15:47:09 globul Моб. интернет 48.05 0.00 лв.* 15/05/2014 14:44:17 359885880007 SMS 0.12 лв.

14/05/2014 15:47:11 globul Моб. интернет 1424.42 0.00 лв.* 15/05/2014 14:44:20 359885880007 SMS 0.12 лв.

14/05/2014 18:21:28 globul Моб. интернет 0.85 0.00 лв.* 15/05/2014 14:44:40 359885880007 SMS 0.12 лв.

14/05/2014 18:21:47 globul Моб. интернет 89.28 0.00 лв.* 15/05/2014 14:44:41 0894761255 GLOBUL 00:01:27 0.00 лв.*

14/05/2014 18:22:06 359885890700 SMS 0.12 лв. 15/05/2014 15:42:37 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.*

14/05/2014 18:22:41 359898561824 SMS 0.12 лв. 15/05/2014 15:42:40 globul Моб. интернет 6.28 0.00 лв.*

14/05/2014 18:23:18 globul Моб. интернет 898.46 0.00 лв.* 15/05/2014 15:43:22 359885880007 Мобилтел 00:02:10 0.00 лв.*

14/05/2014 18:25:10 globul Моб. интернет 20.98 0.00 лв.* 15/05/2014 15:45:40 globul Моб. интернет 9.00 0.00 лв.*

14/05/2014 18:27:11 globul Моб. интернет 6.82 0.00 лв.* 15/05/2014 15:45:41 globul Моб. интернет 59.15 0.00 лв.*

14/05/2014 18:27:14 globul Моб. интернет 117.86 0.00 лв.* 15/05/2014 15:50:43 globul Моб. интернет 49.57 0.00 лв.*

14/05/2014 18:32:23 globul Моб. интернет 3.66 0.00 лв.* 15/05/2014 15:51:06 globul Моб. интернет 1044.16 0.00 лв.*

14/05/2014 18:32:27 globul Моб. интернет 70.86 0.00 лв.* 15/05/2014 16:02:27 070013233 Услуги с добавена сто00:03:08 0.85 лв.

Страница 35


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

15/05/2014 16:10:28 globul Моб. интернет 0.76 0.00 лв.* 17/05/2014 12:05:52 globul Моб. интернет 1.71 0.00 лв.

15/05/2014 16:10:42 globul Моб. интернет 6.57 0.00 лв.* 17/05/2014 12:22:23 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

15/05/2014 16:11:49 globul Моб. интернет 5.35 0.00 лв.* 17/05/2014 12:29:07 globul Моб. интернет 21.37 0.00 лв.*

15/05/2014 16:11:51 globul Моб. интернет 209.78 0.00 лв.* 17/05/2014 13:09:16 globul Моб. интернет 189.79 0.00 лв.*

15/05/2014 16:29:48 globul Моб. интернет 7.25 0.00 лв.* 17/05/2014 13:09:49 globul Моб. интернет 1311.52 0.00 лв.*

15/05/2014 16:33:46 globul Моб. интернет 174.70 0.00 лв.* 17/05/2014 13:25:42 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв.

15/05/2014 16:33:50 globul Моб. интернет 12.82 0.00 лв.* 17/05/2014 13:36:07 globul Моб. интернет 7.77 0.00 лв.*

15/05/2014 16:45:34 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.* 17/05/2014 13:36:09 globul Моб. интернет 17.84 0.00 лв.*

15/05/2014 16:45:36 globul Моб. интернет 31.35 0.00 лв.* 17/05/2014 13:45:34 globul Моб. интернет 7.34 0.00 лв.*

15/05/2014 16:50:11 globul Моб. интернет 20.94 0.00 лв.* 17/05/2014 13:45:37 globul Моб. интернет 11.38 0.00 лв.*

15/05/2014 16:50:14 globul Моб. интернет 307.80 0.00 лв.* 17/05/2014 13:45:44 globul Моб. интернет 7.18 0.00 лв.*

15/05/2014 17:15:25 359885880007 Мобилтел 00:01:05 0.00 лв.* 17/05/2014 13:45:48 globul Моб. интернет 19.02 0.00 лв.*

15/05/2014 17:16:49 globul Моб. интернет 13.41 0.00 лв.* 17/05/2014 14:13:26 globul Моб. интернет 7.86 0.00 лв.*

15/05/2014 17:17:00 globul Моб. интернет 6.87 0.00 лв.* 17/05/2014 14:31:56 globul Моб. интернет 6.71 0.00 лв.*

15/05/2014 17:17:14 globul Моб. интернет 232.86 0.00 лв.* 17/05/2014 14:46:45 globul Моб. интернет 37.20 0.00 лв.*

15/05/2014 17:17:17 globul Моб. интернет 8.64 0.00 лв.* 17/05/2014 14:46:46 globul Моб. интернет 276.51 0.00 лв.*

15/05/2014 17:47:50 globul Моб. интернет 6.92 0.00 лв.* 17/05/2014 15:14:51 globul Моб. интернет 15.24 0.00 лв.*

15/05/2014 17:47:51 globul Моб. интернет 14.23 0.00 лв.* 17/05/2014 15:15:12 globul Моб. интернет 5.83 0.00 лв.*

15/05/2014 17:48:07 globul Моб. интернет 195.60 0.00 лв.* 17/05/2014 15:29:27 globul Моб. интернет 15.97 0.00 лв.*

15/05/2014 17:48:16 globul Моб. интернет 5.68 0.00 лв.* 17/05/2014 15:32:21 globul Моб. интернет 8.51 0.00 лв.*

15/05/2014 18:00:30 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 17/05/2014 15:33:11 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.

15/05/2014 18:00:37 globul Моб. интернет 2.07 0.00 лв.* 17/05/2014 15:37:18 globul Моб. интернет 2.28 0.00 лв.

15/05/2014 18:00:39 globul Моб. интернет 70.51 0.00 лв.* 17/05/2014 15:54:25 globul Моб. интернет 15.51 0.00 лв.*

15/05/2014 18:09:08 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 17/05/2014 16:24:18 globul Моб. интернет 48.20 0.00 лв.*

15/05/2014 18:13:15 globul Моб. интернет 59.69 0.00 лв.* 17/05/2014 16:34:13 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

15/05/2014 18:14:23 globul Моб. интернет 1.92 0.00 лв.* 17/05/2014 16:52:39 globul Моб. интернет 43.70 0.00 лв.*

15/05/2014 18:20:14 globul Моб. интернет 6.29 0.00 лв.* 17/05/2014 16:52:44 globul Моб. интернет 13.93 0.00 лв.*

15/05/2014 18:21:48 globul Моб. интернет 206.92 0.00 лв.* 17/05/2014 17:25:24 globul Моб. интернет 33.17 0.00 лв.*

15/05/2014 18:23:02 globul Моб. интернет 3.85 0.00 лв.* 17/05/2014 17:33:56 globul Моб. интернет 19.14 0.00 лв.*

15/05/2014 18:49:42 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 17/05/2014 17:41:55 globul Моб. интернет 32.45 0.00 лв.*

15/05/2014 18:49:44 globul Моб. интернет 6.52 0.00 лв.* 17/05/2014 17:42:12 0898914481 GLOBUL 00:01:25 0.00 лв.*

15/05/2014 18:50:50 globul Моб. интернет 5.72 0.00 лв.* 17/05/2014 17:43:49 globul Моб. интернет 10.01 0.00 лв.*

15/05/2014 18:50:52 globul Моб. интернет 241.06 0.00 лв.* 17/05/2014 17:44:11 globul Моб. интернет 0.52 0.00 лв.

15/05/2014 19:29:39 globul Моб. интернет 9.98 0.00 лв.* 17/05/2014 18:13:26 globul Моб. интернет 129.25 0.00 лв.*

15/05/2014 19:29:40 globul Моб. интернет 58.79 0.00 лв.* 17/05/2014 18:18:59 globul Моб. интернет 123.92 0.00 лв.*

15/05/2014 19:38:05 globul Моб. интернет 168.96 0.00 лв.* 17/05/2014 19:05:36 0878242208 Виваком 00:01:26 0.00 лв.*

15/05/2014 19:39:14 globul Моб. интернет 3.20 0.00 лв.* 17/05/2014 19:12:27 0898914481 GLOBUL 00:01:51 0.00 лв.*

15/05/2014 19:57:15 globul Моб. интернет 5.45 0.00 лв.* 17/05/2014 19:20:41 globul Моб. интернет 30.70 0.00 лв.*

15/05/2014 19:57:17 globul Моб. интернет 237.60 0.00 лв.* 17/05/2014 19:22:07 globul Моб. интернет 0.73 0.00 лв.

16/05/2014 10:59:05 globul Моб. интернет 2173.92 0.00 лв.* 17/05/2014 19:58:44 globul Моб. интернет 9.36 0.00 лв.*

16/05/2014 10:59:12 globul Моб. интернет 1486.82 0.00 лв.* 17/05/2014 20:04:21 globul Моб. интернет 420.24 0.00 лв.*

16/05/2014 11:36:26 359894445011 SMS 0.12 лв. 17/05/2014 22:22:43 globul Моб. интернет 4.49 0.00 лв.*

16/05/2014 13:02:56 0879339402 Мобилтел 00:01:25 0.00 лв.* 17/05/2014 22:22:43 globul Моб. интернет 76.41 0.00 лв.*

16/05/2014 13:11:50 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 17/05/2014 22:38:39 globul Моб. интернет 9.56 0.00 лв.*

16/05/2014 13:11:54 globul Моб. интернет 6.15 0.00 лв.* 17/05/2014 22:42:21 globul Моб. интернет 247.07 0.00 лв.*

16/05/2014 16:58:55 globul Моб. интернет 8679.56 0.00 лв.* 17/05/2014 22:42:21 globul Моб. интернет 11.77 0.00 лв.*

16/05/2014 16:58:55 globul Моб. интернет 1489.03 0.00 лв.* 17/05/2014 22:46:48 globul Моб. интернет 1.30 0.00 лв.

16/05/2014 16:59:12 447786205094 SMS 0.18 лв. 17/05/2014 23:01:26 globul Моб. интернет 35.37 0.00 лв.*

16/05/2014 17:03:37 0887132666 GLOBUL 00:01:47 0.00 лв.* 17/05/2014 23:10:54 359898617538 GLOBUL 00:01:03 0.00 лв.*

16/05/2014 17:05:37 0887332223 Мобилтел 00:01:28 0.00 лв.* 17/05/2014 23:41:53 359898617538 GLOBUL 00:00:54 0.00 лв.*

16/05/2014 17:07:31 0885880007 Мобилтел 00:00:23 0.00 лв.* 18/05/2014 00:08:00 globul Моб. интернет 4.49 0.00 лв.*

16/05/2014 17:18:53 0877996096 Виваком 00:01:28 0.00 лв.* 18/05/2014 00:09:18 359898617538 SMS 0.12 лв.

16/05/2014 17:20:53 0878694988 Виваком 00:01:11 0.00 лв.* 18/05/2014 00:28:24 globul Моб. интернет 6.17 0.00 лв.*

16/05/2014 17:42:56 globul Моб. интернет 10232.07 0.00 лв.* 18/05/2014 00:43:27 globul Моб. интернет 10.99 0.00 лв.*

16/05/2014 17:43:09 globul Моб. интернет 8.33 0.00 лв.* 18/05/2014 01:15:15 globul Моб. интернет 0.81 0.00 лв.

16/05/2014 17:43:13 globul Моб. интернет 10226.74 0.00 лв.* 18/05/2014 01:28:19 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

16/05/2014 17:43:24 globul Моб. интернет 13.46 0.00 лв.* 18/05/2014 01:37:11 globul Моб. интернет 11.26 0.00 лв.*

16/05/2014 17:43:29 globul Моб. интернет 10227.42 0.00 лв.* 18/05/2014 01:37:54 359898374519 GLOBUL 00:00:42 0.00 лв.*

16/05/2014 17:43:30 globul Моб. интернет 12.86 0.00 лв.* 18/05/2014 02:53:24 globul Моб. интернет 33.00 0.00 лв.*

16/05/2014 17:43:47 globul Моб. интернет 10166.62 0.00 лв.* 18/05/2014 03:00:33 globul Моб. интернет 468.54 0.00 лв.*

16/05/2014 17:43:52 globul Моб. интернет 60.73 0.00 лв.* 18/05/2014 03:24:14 globul Моб. интернет 69.80 0.00 лв.*

16/05/2014 17:45:05 globul Моб. интернет 3590.68 0.00 лв.* 18/05/2014 08:43:12 globul Моб. интернет 480.51 0.00 лв.*

16/05/2014 17:45:22 globul Моб. интернет 27.17 0.00 лв.* 18/05/2014 09:33:02 globul Моб. интернет 192.00 0.00 лв.*

16/05/2014 17:46:34 globul Моб. интернет 10121.41 0.00 лв.* 18/05/2014 09:33:33 359885880007 Мобилтел 00:00:12 0.00 лв.*

16/05/2014 17:46:34 globul Моб. интернет 86.30 0.00 лв.* 18/05/2014 10:58:28 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв.

16/05/2014 17:51:43 globul Моб. интернет 10234.22 0.00 лв.* 18/05/2014 11:27:16 globul Моб. интернет 20.29 0.00 лв.*

16/05/2014 17:52:06 globul Моб. интернет 4.51 0.00 лв.* 18/05/2014 11:43:47 globul Моб. интернет 6.75 0.00 лв.*

16/05/2014 17:52:44 globul Моб. интернет 10237.02 0.00 лв.* 18/05/2014 11:43:49 globul Моб. интернет 7.98 0.00 лв.*

16/05/2014 17:52:55 globul Моб. интернет 2.08 0.00 лв.* 18/05/2014 11:53:55 globul Моб. интернет 6.41 0.00 лв.*

16/05/2014 17:52:58 globul Моб. интернет 10229.38 0.00 лв.* 18/05/2014 11:57:33 globul Моб. интернет 36.22 0.00 лв.*

16/05/2014 17:52:58 globul Моб. интернет 10.81 0.00 лв.* 18/05/2014 12:02:57 globul Моб. интернет 324.55 0.00 лв.*

16/05/2014 17:53:11 globul Моб. интернет 10231.95 0.00 лв.* 18/05/2014 12:10:19 globul Моб. интернет 197.03 0.00 лв.*

16/05/2014 17:53:19 globul Моб. интернет 7.44 0.00 лв.* 18/05/2014 12:22:41 globul Моб. интернет 8.38 0.00 лв.*

16/05/2014 17:53:39 359898612531 GLOBUL 00:00:28 0.00 лв.* 18/05/2014 12:54:22 globul Моб. интернет 4.85 0.00 лв.*

16/05/2014 17:53:41 globul Моб. интернет 10217.84 0.00 лв.* 18/05/2014 12:54:22 globul Моб. интернет 5.85 0.00 лв.*

16/05/2014 17:54:02 globul Моб. интернет 21.76 0.00 лв.* 18/05/2014 12:59:28 globul Моб. интернет 5.89 0.00 лв.*

16/05/2014 17:54:39 globul Моб. интернет 6517.33 0.00 лв.* 18/05/2014 13:25:14 globul Моб. интернет 4.53 0.00 лв.*

16/05/2014 17:54:39 globul Моб. интернет 207.70 0.00 лв.* 18/05/2014 13:25:14 globul Моб. интернет 55.39 0.00 лв.*

16/05/2014 17:56:37 0887805096 Мобилтел 00:02:25 0.00 лв.* 18/05/2014 13:31:01 globul Моб. интернет 5.77 0.00 лв.*

16/05/2014 18:03:04 0887805096 Мобилтел 00:04:52 0.00 лв.* 18/05/2014 13:36:48 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.

16/05/2014 18:31:37 globul Моб. интернет 240.61 0.00 лв.* 18/05/2014 13:39:41 globul Моб. интернет 185.77 0.00 лв.*

16/05/2014 18:42:51 globul Моб. интернет 4.29 0.00 лв.* 18/05/2014 13:39:42 globul Моб. интернет 2.78 0.00 лв.*

16/05/2014 19:18:15 globul Моб. интернет 379.56 0.00 лв.* 18/05/2014 13:51:10 globul Моб. интернет 866.64 0.00 лв.*

16/05/2014 19:18:16 globul Моб. интернет 11.48 0.00 лв.* 18/05/2014 14:01:40 globul Моб. интернет 13.39 0.00 лв.*

16/05/2014 19:20:22 359885880007 Мобилтел 00:01:27 0.00 лв.* 18/05/2014 14:25:15 globul Моб. интернет 387.90 0.00 лв.*

16/05/2014 19:59:27 globul Моб. интернет 13.60 0.00 лв.* 18/05/2014 14:45:27 globul Моб. интернет 7.57 0.00 лв.*

16/05/2014 21:03:37 359885880007 Мобилтел 00:00:19 0.00 лв.* 18/05/2014 14:53:12 globul Моб. интернет 12.14 0.00 лв.*

16/05/2014 21:28:08 globul Моб. интернет 9.27 0.00 лв.* 18/05/2014 15:08:09 359885880007 Мобилтел 00:00:55 0.00 лв.*

16/05/2014 22:52:48 globul Моб. интернет 26.26 0.00 лв.* 18/05/2014 15:18:38 globul Моб. интернет 28.30 0.00 лв.*

17/05/2014 01:23:42 globul Моб. интернет 5.67 0.00 лв.* 18/05/2014 15:19:02 globul Моб. интернет 9.34 0.00 лв.*

17/05/2014 01:38:35 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв. 18/05/2014 15:30:32 globul Моб. интернет 88.62 0.00 лв.*

17/05/2014 09:08:46 globul Моб. интернет 8882.00 0.00 лв.* 18/05/2014 15:30:32 globul Моб. интернет 4.50 0.00 лв.*

17/05/2014 09:08:47 globul Моб. интернет 1289.55 0.00 лв.* 18/05/2014 16:04:31 globul Моб. интернет 16.25 0.00 лв.*

17/05/2014 09:14:42 0878242208 Виваком 00:00:22 0.00 лв.* 18/05/2014 16:27:43 globul Моб. интернет 0.90 0.00 лв.

17/05/2014 11:19:32 globul Моб. интернет 82.23 0.00 лв.* 18/05/2014 16:38:56 globul Моб. интернет 64.75 0.00 лв.*

17/05/2014 11:19:38 globul Моб. интернет 4.53 0.00 лв.* 18/05/2014 16:38:56 globul Моб. интернет 15.55 0.00 лв.*

17/05/2014 11:30:04 globul Моб. интернет 148.20 0.00 лв.* 18/05/2014 16:57:59 globul Моб. интернет 8.60 0.00 лв.*

Страница 36


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

18/05/2014 17:10:12 globul Моб. интернет 1300.65 0.00 лв.* 20/05/2014 10:29:54 globul Моб. интернет 6.23 0.00 лв.*

18/05/2014 17:18:05 globul Моб. интернет 5.82 0.00 лв.* 20/05/2014 11:22:33 globul Моб. интернет 13.59 0.00 лв.*

18/05/2014 17:32:36 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв. 20/05/2014 11:41:12 globul Моб. интернет 490.59 0.00 лв.*

18/05/2014 17:44:27 globul Моб. интернет 248.82 0.00 лв.* 20/05/2014 11:41:12 globul Моб. интернет 4146.47 0.00 лв.*

18/05/2014 17:45:02 0878242208 Виваком 00:00:23 0.00 лв.* 20/05/2014 11:49:10 359878891135 Виваком 00:01:30 0.00 лв.*

18/05/2014 18:13:33 globul Моб. интернет 8.44 0.00 лв.* 20/05/2014 12:51:54 359885880007 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.*

18/05/2014 18:15:00 globul Моб. интернет 4.49 0.00 лв.* 20/05/2014 13:59:23 359886294422 SMS 0.12 лв.

18/05/2014 18:15:00 globul Моб. интернет 30.57 0.00 лв.* 20/05/2014 14:12:59 359886294422 Мобилтел 00:02:28 0.00 лв.*

18/05/2014 18:15:48 globul Моб. интернет 64.38 0.00 лв.* 20/05/2014 14:15:50 359885880007 Мобилтел 00:00:25 0.00 лв.*

18/05/2014 18:19:12 globul Моб. интернет 47.13 0.00 лв.* 20/05/2014 14:30:32 359886294422 Мобилтел 00:01:11 0.00 лв.*

18/05/2014 18:19:12 globul Моб. интернет 6.47 0.00 лв.* 20/05/2014 14:32:02 072566800 Фикс. мрежи 00:03:59 0.00 лв.*

18/05/2014 18:28:10 globul Моб. интернет 11.82 0.00 лв.* 20/05/2014 14:39:53 359886294422 Мобилтел 00:00:41 0.00 лв.*

18/05/2014 18:37:41 globul Моб. интернет 359.13 0.00 лв.* 20/05/2014 15:16:08 359885880007 Мобилтел 00:00:20 0.00 лв.*

18/05/2014 18:42:53 globul Моб. интернет 32.30 0.00 лв.* 20/05/2014 15:25:06 359898612531 GLOBUL 00:01:17 0.00 лв.*

18/05/2014 21:03:29 globul Моб. интернет 28.06 0.00 лв.* 20/05/2014 16:02:56 359886294422 SMS 0.12 лв.

18/05/2014 21:03:29 globul Моб. интернет 435.67 0.00 лв.* 20/05/2014 17:09:27 359898561824 SMS 0.12 лв.

18/05/2014 21:15:35 0878242208 Виваком 00:00:35 0.00 лв.* 20/05/2014 17:09:29 359898561824 SMS 0.12 лв.

18/05/2014 21:16:25 globul Моб. интернет 0.97 0.00 лв. 20/05/2014 17:20:21 359887132666 GLOBUL 00:03:07 0.00 лв.*

18/05/2014 21:16:34 globul Моб. интернет 168.09 0.00 лв.* 20/05/2014 17:24:00 359898561824 GLOBUL 00:02:49 0.13 лв.*

19/05/2014 03:28:21 globul Моб. интернет 170.12 0.00 лв.* 20/05/2014 17:33:48 359887850078 Виваком 00:01:06 0.11 лв.*

19/05/2014 04:43:06 globul Моб. интернет 350.71 0.00 лв.* 20/05/2014 17:37:57 359885880007 Мобилтел 00:00:32 0.10 лв.*

19/05/2014 08:52:44 0878242208 Виваком 00:00:12 0.00 лв.* 20/05/2014 18:05:09 globul Моб. интернет 779.97 0.00 лв.*

19/05/2014 09:10:32 globul Моб. интернет 0.77 0.00 лв. 20/05/2014 19:05:31 359878785259 Виваком 00:01:55 0.20 лв.*

19/05/2014 09:24:04 globul Моб. интернет 5.72 0.00 лв.* 20/05/2014 19:16:18 globul Моб. интернет 15.82 0.00 лв.*

19/05/2014 09:45:32 0876625094 Виваком 00:01:10 0.00 лв.* 20/05/2014 19:18:03 0887332223 Мобилтел 00:00:27 0.10 лв.*

19/05/2014 10:00:24 globul Моб. интернет 5.72 0.00 лв.* 20/05/2014 19:32:29 359885880007 Мобилтел 00:00:29 0.10 лв.*

19/05/2014 10:25:25 globul Моб. интернет 0.74 0.00 лв. 20/05/2014 19:39:52 359885880007 Мобилтел 00:00:09 0.10 лв.*

19/05/2014 10:27:08 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв. 20/05/2014 21:22:50 globul Моб. интернет 43.06 0.00 лв.*

19/05/2014 10:27:24 globul Моб. интернет 5.13 0.00 лв.* 20/05/2014 21:32:24 globul Моб. интернет 10.10 0.00 лв.*

19/05/2014 11:10:25 globul Моб. интернет 7.65 0.00 лв.* 20/05/2014 22:43:29 globul Моб. интернет 306.29 0.00 лв.*

19/05/2014 12:00:58 359885880007 Мобилтел 00:01:18 0.00 лв.* 20/05/2014 22:43:29 globul Моб. интернет 893.03 0.00 лв.*

19/05/2014 12:02:45 0878242208 Виваком 00:00:37 0.00 лв.* 20/05/2014 23:31:24 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

19/05/2014 12:03:47 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв. 20/05/2014 23:59:35 globul Моб. интернет 0.81 0.00 лв.

19/05/2014 12:22:39 0878242206 Виваком 00:02:22 0.00 лв.* 21/05/2014 02:15:37 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.

19/05/2014 12:31:48 globul Моб. интернет 7.24 0.00 лв.* 21/05/2014 05:32:45 globul Моб. интернет 0.35 0.00 лв.

19/05/2014 13:18:01 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв. 21/05/2014 07:39:58 globul Моб. интернет 6.91 0.00 лв.*

19/05/2014 13:33:27 globul Моб. интернет 10.03 0.00 лв.* 21/05/2014 09:17:11 globul Моб. интернет 1.21 0.00 лв.

19/05/2014 16:00:48 359888761100 Мобилтел 00:00:22 0.00 лв.* 21/05/2014 09:35:07 globul Моб. интернет 16.42 0.00 лв.*

19/05/2014 16:02:34 0876625094 Виваком 00:00:22 0.00 лв.* 21/05/2014 09:48:17 globul Моб. интернет 112.72 0.00 лв.*

19/05/2014 16:10:33 globul Моб. интернет 1.21 0.00 лв. 21/05/2014 09:48:46 0887332223 Мобилтел 00:00:52 0.10 лв.*

19/05/2014 16:13:40 0878242208 Виваком 00:01:49 0.00 лв.* 21/05/2014 10:23:19 globul Моб. интернет 1554.15 0.00 лв.*

19/05/2014 16:15:55 globul Моб. интернет 0.12 0.00 лв. 21/05/2014 10:23:31 globul Моб. интернет 514.30 0.00 лв.*

19/05/2014 16:16:15 globul Моб. интернет 5.93 0.00 лв.* 21/05/2014 12:31:05 0894445004 Група 00:00:30 0.00 лв.

19/05/2014 16:20:57 globul Моб. интернет 6.81 0.00 лв.* 21/05/2014 12:35:29 008001100235 GLOBUL 00:30:47 0.00 лв.

19/05/2014 17:40:07 globul Моб. интернет 6.89 0.00 лв.* 21/05/2014 13:06:30 0894445004 Група 00:06:41 0.00 лв.

19/05/2014 17:50:05 globul Моб. интернет 12.10 0.00 лв.* 21/05/2014 13:57:55 008001100235 GLOBUL 00:39:29 0.00 лв.

19/05/2014 18:11:09 globul Моб. интернет 0.11 0.00 лв. 21/05/2014 14:44:05 0887805096 Мобилтел 00:00:10 0.10 лв.*

19/05/2014 18:22:26 globul Моб. интернет 152.43 0.00 лв.* 21/05/2014 16:22:32 globul Моб. интернет 1921.81 0.00 лв.*

19/05/2014 18:23:53 globul Моб. интернет 397.03 0.00 лв.* 21/05/2014 16:31:59 008001100235 GLOBUL 00:04:56 0.00 лв.

19/05/2014 18:24:42 0879855179 Виваком 00:00:36 0.00 лв.* 21/05/2014 16:49:35 globul Моб. интернет 9.94 0.00 лв.*

19/05/2014 18:33:05 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв. 21/05/2014 16:53:24 359887132666 GLOBUL 00:01:21 0.09 лв.*

19/05/2014 18:43:44 globul Моб. интернет 16.43 0.00 лв.* 21/05/2014 17:48:50 359885880007 Мобилтел 00:00:56 0.10 лв.*

19/05/2014 18:51:26 359887132666 GLOBUL 00:00:19 0.00 лв.* 21/05/2014 17:50:00 359876625094 Виваком 00:02:50 0.29 лв.*

19/05/2014 18:52:06 359898374519 GLOBUL 00:00:16 0.00 лв.* 21/05/2014 17:53:07 359887132666 GLOBUL 00:01:15 0.08 лв.*

19/05/2014 18:53:23 0894445011 Група 00:03:37 0.00 лв. 21/05/2014 17:54:40 359898374519 GLOBUL 00:00:21 0.07 лв.*

19/05/2014 18:59:17 globul Моб. интернет 24.10 0.00 лв.* 21/05/2014 18:34:24 359885880007 Мобилтел 00:00:31 0.10 лв.*

19/05/2014 19:00:42 globul Моб. интернет 4.49 0.00 лв.* 21/05/2014 18:40:05 359887332223 Мобилтел 00:00:12 0.10 лв.*

19/05/2014 19:14:11 globul Моб. интернет 891.55 0.00 лв.* 21/05/2014 19:54:10 359877710055 Виваком 00:01:03 0.11 лв.*

19/05/2014 19:14:14 globul Моб. интернет 1715.32 0.00 лв.* 21/05/2014 20:37:38 0898513146 GLOBUL 00:01:49 0.13 лв.*

19/05/2014 19:15:00 359887132666 GLOBUL 00:00:12 0.00 лв.* 21/05/2014 20:59:44 359898513146 SMS 0.12 лв.

19/05/2014 21:13:19 0876625094 Виваком 00:00:28 0.00 лв.* 21/05/2014 20:59:46 359898513146 SMS 0.12 лв.

19/05/2014 21:15:47 359876885666 Виваком 00:00:49 0.00 лв.* 21/05/2014 21:13:24 0885615121 Мобилтел 00:04:54 0.50 лв.*

19/05/2014 21:24:39 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв. 21/05/2014 21:18:54 globul Моб. интернет 21.35 0.00 лв.*

19/05/2014 21:31:10 globul Моб. интернет 7.41 0.00 лв.* 21/05/2014 21:25:47 359888761100 Мобилтел 00:01:33 0.16 лв.*

19/05/2014 21:31:26 359877710055 Виваком 00:00:12 0.00 лв.* 21/05/2014 21:28:41 globul Моб. интернет 38.92 0.00 лв.*

19/05/2014 21:31:54 globul Моб. интернет 19.80 0.00 лв.* 21/05/2014 22:58:23 globul Моб. интернет 122.00 0.00 лв.*

19/05/2014 21:32:01 globul Моб. интернет 9.15 0.00 лв.* 21/05/2014 23:39:14 359885880007 Мобилтел 00:01:31 0.16 лв.*

19/05/2014 21:32:10 globul Моб. интернет 1.52 0.00 лв. 21/05/2014 23:40:54 globul Моб. интернет 40.99 0.00 лв.*

19/05/2014 21:32:11 globul Моб. интернет 49.71 0.00 лв.* 21/05/2014 23:41:02 globul Моб. интернет 8.06 0.00 лв.*

19/05/2014 21:51:07 globul Моб. интернет 14.20 0.00 лв.* 21/05/2014 23:42:37 globul Моб. интернет 31.95 0.00 лв.*

19/05/2014 22:09:56 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв. 22/05/2014 05:49:29 globul Моб. интернет 4.70 0.00 лв.*

19/05/2014 22:17:34 359886294422 Мобилтел 00:03:26 0.00 лв.* 22/05/2014 09:11:03 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

19/05/2014 22:21:15 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв. 22/05/2014 09:33:55 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.

19/05/2014 22:21:19 globul Моб. интернет 15.20 0.00 лв.* 22/05/2014 09:36:07 globul Моб. интернет 5.99 0.00 лв.*

19/05/2014 22:21:39 globul Моб. интернет 0.12 0.00 лв. 22/05/2014 09:37:09 globul Моб. интернет 28.61 0.00 лв.*

19/05/2014 22:21:39 globul Моб. интернет 22.66 0.00 лв.* 22/05/2014 09:51:02 globul Моб. интернет 32.32 0.00 лв.*

19/05/2014 22:59:42 globul Моб. интернет 45.00 0.00 лв.* 22/05/2014 09:51:05 0878242208 Виваком 00:00:17 0.10 лв.*

19/05/2014 23:19:31 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв. 22/05/2014 10:09:11 globul Моб. интернет 39.40 0.00 лв.*

19/05/2014 23:20:50 globul Моб. интернет 18.97 0.00 лв.* 22/05/2014 10:13:34 globul Моб. интернет 6.34 0.00 лв.*

19/05/2014 23:20:54 globul Моб. интернет 8.02 0.00 лв.* 22/05/2014 10:23:27 globul Моб. интернет 268.40 0.00 лв.*

19/05/2014 23:21:10 globul Моб. интернет 9.34 0.00 лв.* 22/05/2014 10:23:32 0877170727 Виваком 00:03:50 0.39 лв.*

19/05/2014 23:21:53 globul Моб. интернет 12.23 0.00 лв.* 22/05/2014 10:23:40 globul Моб. интернет 4.54 0.00 лв.*

19/05/2014 23:22:39 359886294422 Мобилтел 00:00:33 0.00 лв.* 22/05/2014 11:06:11 0878242208 Виваком 00:00:20 0.10 лв.*

19/05/2014 23:23:19 globul Моб. интернет 9.74 0.00 лв.* 22/05/2014 11:25:23 008001100235 GLOBUL 00:28:13 0.00 лв.

19/05/2014 23:23:24 globul Моб. интернет 86.83 0.00 лв.* 22/05/2014 11:26:16 globul Моб. интернет 19.49 0.00 лв.*

19/05/2014 23:23:28 globul Моб. интернет 148.83 0.00 лв.* 22/05/2014 11:31:37 globul Моб. интернет 15.77 0.00 лв.*

20/05/2014 00:40:45 359888761100 SMS 0.12 лв. 22/05/2014 11:33:35 globul Моб. интернет 17.50 0.00 лв.*

20/05/2014 05:52:29 globul Моб. интернет 41.72 0.00 лв.* 22/05/2014 11:39:49 globul Моб. интернет 15.59 0.00 лв.*

20/05/2014 07:46:46 359886294422 Мобилтел 00:00:24 0.00 лв.* 22/05/2014 11:44:02 globul Моб. интернет 98.49 0.00 лв.*

20/05/2014 08:10:43 globul Моб. интернет 14.15 0.00 лв.* 22/05/2014 11:47:32 globul Моб. интернет 143.11 0.00 лв.*

20/05/2014 08:10:58 globul Моб. интернет 18.49 0.00 лв.* 22/05/2014 11:48:01 globul Моб. интернет 10.03 0.00 лв.*

20/05/2014 08:14:31 globul Моб. интернет 496.36 0.00 лв.* 22/05/2014 12:10:22 0888531031 Мобилтел 00:00:26 0.10 лв.*

20/05/2014 08:15:44 globul Моб. интернет 2.98 0.00 лв.* 22/05/2014 12:28:38 0894445011 Група 00:00:42 0.00 лв.

20/05/2014 08:37:37 globul Моб. интернет 22.34 0.00 лв.* 22/05/2014 12:29:32 globul Моб. интернет 34.35 0.00 лв.*

20/05/2014 09:07:50 globul Моб. интернет 718.84 0.00 лв.* 22/05/2014 14:24:37 globul Моб. интернет 7.93 0.00 лв.*

20/05/2014 09:08:30 globul Моб. интернет 12.35 0.00 лв.* 22/05/2014 14:24:43 0886276045 Мобилтел 00:07:57 0.82 лв.*

20/05/2014 10:06:26 globul Моб. интернет 17.00 0.00 лв.* 22/05/2014 14:34:19 globul Моб. интернет 8.09 0.00 лв.*

Страница 37


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

22/05/2014 14:35:05 0899129854 GLOBUL 00:01:15 0.08 лв.* 23/05/2014 14:31:24 globul Моб. интернет 4.58 0.00 лв.*

22/05/2014 14:36:25 globul Моб. интернет 15.44 0.00 лв.* 23/05/2014 14:33:51 359898659828 GLOBUL 00:00:37 0.07 лв.*

22/05/2014 15:02:47 globul Моб. интернет 30.24 0.00 лв.* 23/05/2014 14:34:48 globul Моб. интернет 40.73 0.00 лв.*

22/05/2014 15:21:21 globul Моб. интернет 68.00 0.00 лв.* 23/05/2014 14:41:30 globul Моб. интернет 208.06 0.00 лв.*

22/05/2014 15:29:06 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв. 23/05/2014 15:09:34 359885880007 Мобилтел 00:00:03 0.10 лв.*

22/05/2014 16:33:05 0884513202 Мобилтел 00:02:04 0.21 лв.* 23/05/2014 15:25:20 globul Моб. интернет 375.80 0.00 лв.*

22/05/2014 16:42:14 globul Моб. интернет 22.50 0.00 лв.* 23/05/2014 15:31:25 globul Моб. интернет 15.84 0.00 лв.*

22/05/2014 16:42:14 globul Моб. интернет 302.55 0.00 лв.* 23/05/2014 15:41:30 globul Моб. интернет 146.77 0.00 лв.*

22/05/2014 16:43:24 359884513202 SMS 0.12 лв. 23/05/2014 15:59:36 024911108 Фикс. мрежи 00:00:40 0.07 лв.*

22/05/2014 16:51:46 359877710055 Виваком 00:02:50 0.29 лв.* 23/05/2014 16:11:40 0899813085 GLOBUL 00:01:54 0.13 лв.*

22/05/2014 16:56:56 globul Моб. интернет 5.69 0.00 лв.* 23/05/2014 16:18:39 globul Моб. интернет 57.70 0.00 лв.*

22/05/2014 17:02:31 globul Моб. интернет 13.46 0.00 лв.* 23/05/2014 16:19:13 globul Моб. интернет 693.76 0.00 лв.*

22/05/2014 17:11:16 0886276045 Мобилтел 00:00:44 0.10 лв.* 23/05/2014 16:31:26 0899813085 GLOBUL 00:00:09 0.07 лв.*

22/05/2014 17:12:12 globul Моб. интернет 6.32 0.00 лв.* 23/05/2014 16:33:06 359887132666 GLOBUL 00:00:18 0.07 лв.*

22/05/2014 17:31:48 globul Моб. интернет 8.21 0.00 лв.* 23/05/2014 16:47:52 globul Моб. интернет 1.10 0.00 лв.

22/05/2014 17:31:48 globul Моб. интернет 141.39 0.00 лв.* 23/05/2014 16:50:33 359887132666 GLOBUL 00:00:54 0.07 лв.*

22/05/2014 17:31:53 359887332223 Мобилтел 00:01:10 0.12 лв.* 23/05/2014 16:51:50 359898612531 GLOBUL 00:00:29 0.07 лв.*

22/05/2014 17:48:19 globul Моб. интернет 3975.73 0.00 лв.* 23/05/2014 17:02:19 globul Моб. интернет 2139.73 0.00 лв.*

22/05/2014 17:48:56 359877710055 SMS 0.12 лв. 23/05/2014 17:12:30 globul Моб. интернет 5.38 0.00 лв.*

22/05/2014 18:22:09 359894445011 Група 00:01:18 0.00 лв. 23/05/2014 17:37:19 globul Моб. интернет 81.59 0.00 лв.*

22/05/2014 18:25:44 359885880007 Мобилтел 00:00:12 0.10 лв.* 23/05/2014 17:44:21 globul Моб. интернет 165.29 0.00 лв.*

22/05/2014 18:40:19 359898612531 GLOBUL 00:00:40 0.07 лв.* 23/05/2014 17:48:50 globul Моб. интернет 35.65 0.00 лв.*

22/05/2014 18:41:15 globul Моб. интернет 15.73 0.00 лв.* 23/05/2014 18:25:27 globul Моб. интернет 6.70 0.00 лв.*

22/05/2014 18:41:43 359898374519 GLOBUL 00:00:22 0.07 лв.* 23/05/2014 18:58:33 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.

22/05/2014 18:42:36 0877996096 Виваком 00:01:18 0.13 лв.* 23/05/2014 19:05:47 globul Моб. интернет 206.38 0.00 лв.*

22/05/2014 18:44:28 359887132666 GLOBUL 00:01:04 0.08 лв.* 23/05/2014 19:05:48 globul Моб. интернет 36.28 0.00 лв.*

22/05/2014 19:12:02 359883321994 Мобилтел 00:00:04 0.10 лв.* 23/05/2014 19:34:17 globul Моб. интернет 96.43 0.00 лв.*

22/05/2014 19:25:52 359898374519 SMS 0.12 лв. 23/05/2014 19:53:25 globul Моб. интернет 0.92 0.00 лв.

22/05/2014 19:37:21 0887805096 Мобилтел 00:00:57 0.10 лв.* 23/05/2014 20:02:09 0877170727 Виваком 00:00:44 0.10 лв.*

22/05/2014 19:38:30 359883321994 Мобилтел 00:00:03 0.10 лв.* 23/05/2014 20:03:18 globul Моб. интернет 20.89 0.00 лв.*

22/05/2014 19:40:47 0877072077 Виваком 00:00:59 0.10 лв.* 23/05/2014 20:24:58 globul Моб. интернет 2.12 0.00 лв.

22/05/2014 19:58:59 globul Моб. интернет 8.08 0.00 лв.* 23/05/2014 20:28:51 globul Моб. интернет 21.73 0.00 лв.*

22/05/2014 20:07:45 globul Моб. интернет 8.70 0.00 лв.* 23/05/2014 20:40:55 globul Моб. интернет 15.03 0.00 лв.*

22/05/2014 20:07:57 0895743494 GLOBUL 00:01:02 0.07 лв.* 23/05/2014 21:00:01 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.

22/05/2014 20:10:51 359886424182 Мобилтел 00:00:22 0.10 лв.* 23/05/2014 21:00:09 globul Моб. интернет 37.53 0.00 лв.*

22/05/2014 20:11:14 globul Моб. интернет 7.81 0.00 лв.* 23/05/2014 21:50:09 globul Моб. интернет 7.12 0.00 лв.*

22/05/2014 20:14:34 0897320468 GLOBUL 00:00:20 0.07 лв.* 23/05/2014 21:53:39 globul Моб. интернет 1.18 0.00 лв.

22/05/2014 20:16:42 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв. 23/05/2014 21:54:15 globul Моб. интернет 7.49 0.00 лв.*

22/05/2014 20:16:53 0893383505 GLOBUL 00:05:49 0.41 лв.* 23/05/2014 21:55:23 globul Моб. интернет 5.50 0.00 лв.*

22/05/2014 20:25:02 0893850323 GLOBUL 00:02:27 0.17 лв.* 23/05/2014 21:56:26 globul Моб. интернет 7.24 0.00 лв.*

22/05/2014 20:39:02 359878242208 Виваком 00:02:11 0.23 лв.* 23/05/2014 22:13:58 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.

22/05/2014 21:00:07 globul Моб. интернет 876.00 0.00 лв.* 23/05/2014 22:17:46 globul Моб. интернет 249.98 0.00 лв.*

22/05/2014 21:00:07 globul Моб. интернет 4.58 0.00 лв.* 23/05/2014 22:55:23 globul Моб. интернет 30.90 0.00 лв.*

22/05/2014 21:11:31 globul Моб. интернет 46.74 0.00 лв.* 24/05/2014 00:10:02 globul Моб. интернет 5.30 0.00 лв.*

22/05/2014 21:30:55 globul Моб. интернет 0.73 0.00 лв. 24/05/2014 00:12:09 globul Моб. интернет 2.95 0.00 лв.*

22/05/2014 21:36:41 globul Моб. интернет 1.50 0.00 лв. 24/05/2014 00:12:29 globul Моб. интернет 19.82 0.00 лв.*

22/05/2014 21:56:48 globul Моб. интернет 1.89 0.00 лв. 24/05/2014 00:14:24 globul Моб. интернет 3.21 0.00 лв.*

22/05/2014 22:21:04 globul Моб. интернет 0.62 0.00 лв. 24/05/2014 00:15:14 globul Моб. интернет 24.68 0.00 лв.*

22/05/2014 22:30:06 globul Моб. интернет 0.92 0.00 лв. 24/05/2014 00:18:08 globul Моб. интернет 26.59 0.00 лв.*

22/05/2014 22:41:40 globul Моб. интернет 8.18 0.00 лв.* 24/05/2014 00:19:33 globul Моб. интернет 25.75 0.00 лв.*

22/05/2014 22:48:50 globul Моб. интернет 167.83 0.00 лв.* 24/05/2014 00:27:30 globul Моб. интернет 36.83 0.00 лв.*

22/05/2014 23:50:44 globul Моб. интернет 8.67 0.00 лв.* 24/05/2014 00:27:45 globul Моб. интернет 400.51 0.00 лв.*

23/05/2014 00:18:17 globul Моб. интернет 24.48 0.00 лв.* 24/05/2014 01:01:05 globul Моб. интернет 10.12 0.00 лв.*

23/05/2014 00:24:06 globul Моб. интернет 68.61 0.00 лв.* 24/05/2014 01:01:11 359898374519 SMS 0.12 лв.

23/05/2014 00:46:22 globul Моб. интернет 1.44 0.00 лв. 24/05/2014 01:09:29 globul Моб. интернет 37.59 0.00 лв.*

23/05/2014 00:59:50 globul Моб. интернет 57.60 0.00 лв.* 24/05/2014 01:32:25 globul Моб. интернет 117.56 0.00 лв.*

23/05/2014 03:28:53 globul Моб. интернет 76.23 0.00 лв.* 24/05/2014 01:46:09 globul Моб. интернет 0.88 0.00 лв.

23/05/2014 03:33:36 globul Моб. интернет 26.97 0.00 лв.* 24/05/2014 01:53:06 globul Моб. интернет 138.20 0.00 лв.*

23/05/2014 03:33:53 globul Моб. интернет 37.69 0.00 лв.* 24/05/2014 02:05:29 globul Моб. интернет 22.57 0.00 лв.*

23/05/2014 03:41:45 globul Моб. интернет 5.37 0.00 лв.* 24/05/2014 02:05:30 globul Моб. интернет 4.54 0.00 лв.*

23/05/2014 03:42:16 globul Моб. интернет 69.83 0.00 лв.* 24/05/2014 02:05:44 globul Моб. интернет 30.87 0.00 лв.*

23/05/2014 03:47:21 globul Моб. интернет 43.04 0.00 лв.* 24/05/2014 08:17:50 globul Моб. интернет 2.45 0.00 лв.

23/05/2014 09:09:41 globul Моб. интернет 12.29 0.00 лв.* 24/05/2014 09:02:05 globul Моб. интернет 21.32 0.00 лв.*

23/05/2014 10:54:27 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв. 24/05/2014 11:05:04 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

23/05/2014 10:54:50 globul Моб. интернет 5.94 0.00 лв.* 24/05/2014 11:05:15 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

23/05/2014 10:57:46 008001100235 GLOBUL 00:00:35 0.00 лв. 24/05/2014 11:06:13 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

23/05/2014 10:58:32 008001100235 GLOBUL 01:03:32 0.00 лв. 24/05/2014 11:40:53 359887332223 Мобилтел 00:01:02 0.11 лв.*

23/05/2014 10:58:35 globul Моб. интернет 0.70 0.00 лв. 24/05/2014 11:43:09 359879213490 Виваком 00:02:15 0.23 лв.*

23/05/2014 12:02:37 globul Моб. интернет 0.12 0.00 лв. 24/05/2014 11:46:34 globul Моб. интернет 5.98 0.00 лв.*

23/05/2014 12:03:18 0894445020 Група 00:01:39 0.00 лв. 24/05/2014 11:50:15 004369917049507 Международен 00:00:17 0.24 лв.*

23/05/2014 12:07:00 0878242206 Виваком 00:01:39 0.17 лв.* 24/05/2014 11:50:22 globul Моб. интернет 96.74 0.00 лв.*

23/05/2014 12:08:47 globul Моб. интернет 31.91 0.00 лв.* 24/05/2014 11:54:45 0884538615 Мобилтел 00:00:05 0.10 лв.*

23/05/2014 12:09:07 globul Моб. интернет 462.11 0.00 лв.* 24/05/2014 12:04:07 4369917049507 Международен 00:03:53 0.92 лв.*

23/05/2014 12:15:56 359877710055 Виваком 00:00:07 0.10 лв.* 24/05/2014 12:08:09 globul Моб. интернет 34.38 0.00 лв.*

23/05/2014 12:20:55 359884513202 Мобилтел 00:01:46 0.18 лв.* 24/05/2014 12:17:31 globul Моб. интернет 414.97 0.00 лв.*

23/05/2014 12:35:54 0887332223 Мобилтел 00:01:18 0.13 лв.* 24/05/2014 12:26:33 0877170727 Виваком 00:00:24 0.10 лв.*

23/05/2014 12:51:29 0885615121 Мобилтел 00:01:04 0.11 лв.* 24/05/2014 12:30:32 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв.

23/05/2014 12:53:15 359898659828 GLOBUL 00:00:40 0.07 лв.* 24/05/2014 12:34:22 0884538615 Мобилтел 00:00:14 0.10 лв.*

23/05/2014 12:54:29 globul Моб. интернет 864.33 0.00 лв.* 24/05/2014 13:01:54 globul Моб. интернет 4.54 0.00 лв.*

23/05/2014 13:11:11 globul Моб. интернет 33.33 0.00 лв.* 24/05/2014 13:01:55 globul Моб. интернет 33.36 0.00 лв.*

23/05/2014 13:14:06 globul Моб. интернет 19.76 0.00 лв.* 24/05/2014 13:18:00 globul Моб. интернет 188.73 0.00 лв.*

23/05/2014 13:14:26 globul Моб. интернет 35.51 0.00 лв.* 24/05/2014 13:42:28 globul Моб. интернет 1.13 0.00 лв.

23/05/2014 13:22:58 globul Моб. интернет 38.22 0.00 лв.* 24/05/2014 13:45:07 globul Моб. интернет 44.75 0.00 лв.*

23/05/2014 13:24:57 0899813085 GLOBUL 00:04:00 0.28 лв.* 24/05/2014 13:57:33 globul Моб. интернет 199.51 0.00 лв.*

23/05/2014 13:32:00 0291119 Фикс. мрежи 00:00:13 0.07 лв.* 24/05/2014 13:57:34 globul Моб. интернет 10.30 0.00 лв.*

23/05/2014 13:34:55 0888287198 Мобилтел 00:00:35 0.10 лв.* 24/05/2014 14:05:55 globul Моб. интернет 52.92 0.00 лв.*

23/05/2014 13:37:15 globul Моб. интернет 36.83 0.00 лв.* 24/05/2014 14:27:29 globul Моб. интернет 15.99 0.00 лв.*

23/05/2014 13:47:05 globul Моб. интернет 111.07 0.00 лв.* 24/05/2014 14:30:11 globul Моб. интернет 6.94 0.00 лв.*

23/05/2014 13:56:50 globul Моб. интернет 146.47 0.00 лв.* 24/05/2014 14:39:47 globul Моб. интернет 13.48 0.00 лв.*

23/05/2014 14:04:27 0291119 Фикс. мрежи 00:00:26 0.07 лв.* 24/05/2014 14:44:54 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.

23/05/2014 14:09:09 globul Моб. интернет 53.27 0.00 лв.* 24/05/2014 14:47:38 globul Моб. интернет 184.01 0.00 лв.*

23/05/2014 14:09:55 0888777154 Мобилтел 00:00:15 0.10 лв.* 24/05/2014 14:47:39 globul Моб. интернет 7.79 0.00 лв.*

23/05/2014 14:10:39 024911108 Фикс. мрежи 00:00:27 0.07 лв.* 24/05/2014 14:59:44 globul Моб. интернет 2.94 0.00 лв.*

23/05/2014 14:14:55 024911108 Фикс. мрежи 00:00:36 0.07 лв.* 24/05/2014 15:04:07 globul Моб. интернет 37.38 0.00 лв.*

23/05/2014 14:27:05 globul Моб. интернет 74.35 0.00 лв.* 24/05/2014 15:05:44 globul Моб. интернет 122.20 0.00 лв.*

23/05/2014 14:27:34 359898659828 GLOBUL 00:01:26 0.10 лв.* 24/05/2014 15:05:52 globul Моб. интернет 2.78 0.00 лв.*

23/05/2014 14:31:20 globul Моб. интернет 43.12 0.00 лв.* 24/05/2014 15:14:48 globul Моб. интернет 199.38 0.00 лв.*

Страница 38


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

24/05/2014 15:39:23 globul Моб. интернет 6.66 0.00 лв.* 26/05/2014 12:56:13 globul Моб. интернет 142.57 0.00 лв.*

24/05/2014 15:46:39 globul Моб. интернет 94.60 0.00 лв.* 26/05/2014 12:57:21 globul Моб. интернет 4.54 0.00 лв.*

24/05/2014 15:53:40 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв. 26/05/2014 12:58:20 globul Моб. интернет 3056.40 0.00 лв.*

24/05/2014 15:56:55 globul Моб. интернет 39.90 0.00 лв.* 26/05/2014 13:05:57 0878242208 Виваком 00:00:38 0.10 лв.*

24/05/2014 16:03:19 globul Моб. интернет 17.74 0.00 лв.* 26/05/2014 13:06:00 globul Моб. интернет 2989.22 0.00 лв.*

24/05/2014 16:03:22 globul Моб. интернет 674.92 0.00 лв.* 26/05/2014 14:20:46 0888088088 Мобилтел 00:01:23 0.14 лв.*

24/05/2014 16:27:52 359898612531 GLOBUL 00:00:31 0.07 лв.* 26/05/2014 14:22:21 080020400 GLOBUL 00:05:55 0.00 лв.

24/05/2014 16:36:07 359898612531 GLOBUL 00:00:04 0.07 лв.* 26/05/2014 15:59:21 072566800 Фикс. мрежи 00:05:37 0.42 лв.*

24/05/2014 17:05:13 0885615121 Мобилтел 00:00:46 0.10 лв.* 26/05/2014 16:06:15 359885880007 Мобилтел 00:00:36 0.10 лв.*

24/05/2014 17:19:22 globul Моб. интернет 13.92 0.00 лв.* 26/05/2014 17:13:34 0878242208 Виваком 00:02:04 0.21 лв.*

24/05/2014 17:19:35 globul Моб. интернет 1324.40 0.00 лв.* 26/05/2014 17:22:47 0896820632 GLOBUL 00:00:31 0.07 лв.*

24/05/2014 17:45:38 globul Моб. интернет 743.04 0.00 лв.* 26/05/2014 19:02:50 globul Моб. интернет 815.99 0.00 лв.*

24/05/2014 18:06:54 359898561824 SMS 0.12 лв. 26/05/2014 19:12:02 globul Моб. интернет 2164.19 0.00 лв.*

24/05/2014 18:47:55 globul Моб. интернет 26.42 0.00 лв.* 26/05/2014 19:13:25 359885880007 Мобилтел 00:00:12 0.10 лв.*

24/05/2014 18:48:40 globul Моб. интернет 26.12 0.00 лв.* 26/05/2014 19:46:51 359878242208 MMS 0.45 лв.

24/05/2014 18:48:56 globul Моб. интернет 68.85 0.00 лв.* 26/05/2014 19:53:36 359885880007 Мобилтел 00:00:16 0.10 лв.*

24/05/2014 19:05:31 globul Моб. интернет 67.60 0.00 лв.* 26/05/2014 20:16:38 0879855179 Виваком 00:00:23 0.10 лв.*

24/05/2014 19:15:36 globul Моб. интернет 6.69 0.00 лв.* 26/05/2014 20:24:00 globul Моб. интернет 34.90 0.00 лв.*

24/05/2014 19:16:36 globul Моб. интернет 140.76 0.00 лв.* 26/05/2014 20:26:12 globul Моб. интернет 63.39 0.00 лв.*

24/05/2014 19:16:42 globul Моб. интернет 4.84 0.00 лв.* 26/05/2014 20:33:32 globul Моб. интернет 59.69 0.00 лв.*

24/05/2014 19:23:13 globul Моб. интернет 95.38 0.00 лв.* 26/05/2014 20:36:56 globul Моб. интернет 72.92 0.00 лв.*

24/05/2014 19:27:07 globul Моб. интернет 435.01 0.00 лв.* 26/05/2014 20:37:07 123 Глобул, Грижа за клие00:00:07 0.02 лв.

24/05/2014 19:44:52 globul Моб. интернет 266.05 0.00 лв.* 26/05/2014 20:39:58 globul Моб. интернет 3.38 0.00 лв.*

24/05/2014 20:20:55 globul Моб. интернет 90.93 0.00 лв.* 26/05/2014 20:52:27 globul Моб. интернет 78.96 0.00 лв.*

24/05/2014 20:42:47 globul Моб. интернет 2569.03 0.00 лв.* 26/05/2014 20:56:26 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.

24/05/2014 21:57:32 globul Моб. интернет 16.08 0.00 лв.* 26/05/2014 20:58:29 globul Моб. интернет 1637.13 0.00 лв.*

24/05/2014 22:29:47 globul Моб. интернет 63.37 0.00 лв.* 26/05/2014 20:58:29 globul Моб. интернет 1168.61 0.00 лв.*

24/05/2014 22:35:24 globul Моб. интернет 18.72 0.00 лв.* 26/05/2014 21:38:01 0896820632 GLOBUL 00:00:09 0.07 лв.*

24/05/2014 22:50:05 globul Моб. интернет 100.66 0.00 лв.* 26/05/2014 21:41:58 359885880007 Мобилтел 00:00:12 0.10 лв.*

24/05/2014 23:04:50 globul Моб. интернет 56.82 0.00 лв.* 26/05/2014 22:16:58 globul Моб. интернет 380.88 0.00 лв.*

24/05/2014 23:19:34 globul Моб. интернет 131.21 0.00 лв.* 26/05/2014 22:17:10 globul Моб. интернет 676.41 0.00 лв.*

24/05/2014 23:34:20 globul Моб. интернет 231.02 0.00 лв.* 27/05/2014 04:20:50 globul Моб. интернет 19.18 0.00 лв.*

24/05/2014 23:42:42 0885615121 Мобилтел 00:00:23 0.10 лв.* 27/05/2014 08:15:33 globul Моб. интернет 8.65 0.00 лв.*

24/05/2014 23:49:30 0878799602 Виваком 00:01:02 0.11 лв.* 27/05/2014 08:15:38 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.

24/05/2014 23:50:44 globul Моб. интернет 29.19 0.00 лв.* 27/05/2014 08:23:30 globul Моб. интернет 109.99 0.00 лв.*

24/05/2014 23:50:48 globul Моб. интернет 8.76 0.00 лв.* 27/05/2014 08:38:20 globul Моб. интернет 191.59 0.00 лв.*

24/05/2014 23:50:54 globul Моб. интернет 85.89 0.00 лв.* 27/05/2014 09:01:35 globul Моб. интернет 649.87 0.00 лв.*

24/05/2014 23:50:57 globul Моб. интернет 17.63 0.00 лв.* 27/05/2014 09:33:13 globul Моб. интернет 900.67 0.00 лв.*

24/05/2014 23:51:05 0878242208 Виваком 00:00:53 0.10 лв.* 27/05/2014 11:34:46 globul Моб. интернет 2015.38 0.00 лв.*

25/05/2014 00:00:27 globul Моб. интернет 73.21 0.00 лв.* 27/05/2014 13:22:11 globul Моб. интернет 13.16 0.00 лв.*

25/05/2014 01:11:50 globul Моб. интернет 124.11 0.00 лв.* 27/05/2014 13:37:50 globul Моб. интернет 31.80 0.00 лв.*

25/05/2014 01:11:54 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв. 27/05/2014 13:39:04 globul Моб. интернет 7.71 0.00 лв.*

25/05/2014 01:24:06 globul Моб. интернет 3.29 0.00 лв.* 27/05/2014 13:43:37 globul Моб. интернет 23.54 0.00 лв.*

25/05/2014 01:24:41 globul Моб. интернет 100.10 0.00 лв.* 27/05/2014 13:58:26 globul Моб. интернет 2627.13 0.00 лв.*

25/05/2014 01:53:20 globul Моб. интернет 758.32 0.00 лв.* 27/05/2014 14:41:22 globul Моб. интернет 1160.36 0.00 лв.*

25/05/2014 05:31:15 globul Моб. интернет 133.05 0.00 лв.* 27/05/2014 15:35:06 0878242206 Виваком 00:00:17 0.10 лв.*

25/05/2014 05:54:25 globul Моб. интернет 561.01 0.00 лв.* 27/05/2014 15:43:40 359878891135 Виваком 00:01:00 0.10 лв.*

25/05/2014 06:38:07 globul Моб. интернет 10.40 0.00 лв.* 27/05/2014 15:57:43 008001100235 GLOBUL 00:00:40 0.00 лв.

25/05/2014 07:54:10 globul Моб. интернет 116.53 0.00 лв.* 27/05/2014 15:59:09 008001100235 GLOBUL 00:57:16 0.00 лв.

25/05/2014 08:28:45 globul Моб. интернет 130.07 0.00 лв.* 27/05/2014 17:09:52 359894445004 Група 00:04:31 0.00 лв.

25/05/2014 09:10:55 globul Моб. интернет 135.77 0.00 лв.* 27/05/2014 19:04:39 0888450012 Мобилтел 00:02:15 0.23 лв.*

25/05/2014 09:56:42 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв. 27/05/2014 19:33:39 0888450012 Мобилтел 00:00:11 0.10 лв.*

25/05/2014 10:13:33 globul Моб. интернет 199.61 0.00 лв.* 27/05/2014 19:34:33 359878891135 Виваком 00:00:23 0.10 лв.*

25/05/2014 10:13:34 globul Моб. интернет 12.14 0.00 лв.* 27/05/2014 19:38:24 0888450012 Мобилтел 00:00:10 0.10 лв.*

25/05/2014 10:37:00 globul Моб. интернет 27.68 0.00 лв.* 27/05/2014 20:00:29 globul Моб. интернет 205.22 0.00 лв.*

25/05/2014 10:40:15 globul Моб. интернет 60.20 0.00 лв.* 27/05/2014 20:10:09 globul Моб. интернет 58.57 0.00 лв.*

25/05/2014 13:35:54 globul Моб. интернет 6.48 0.00 лв.* 27/05/2014 20:15:20 globul Моб. интернет 469.81 0.00 лв.*

25/05/2014 13:59:49 0885615121 Мобилтел 00:01:10 0.12 лв.* 27/05/2014 20:29:19 359878891135 Виваком 00:00:09 0.10 лв.*

25/05/2014 14:06:05 globul Моб. интернет 5.77 0.00 лв.* 27/05/2014 20:34:59 globul Моб. интернет 77.94 0.00 лв.*

25/05/2014 14:06:35 359898612531 GLOBUL 00:00:33 0.07 лв.* 27/05/2014 20:37:35 359876625094 Виваком 00:00:38 0.10 лв.*

25/05/2014 14:19:54 globul Моб. интернет 185.57 0.00 лв.* 27/05/2014 20:39:37 359887132666 GLOBUL 00:01:49 0.13 лв.*

25/05/2014 14:34:28 359876885666 Виваком 00:00:32 0.10 лв.* 27/05/2014 20:42:51 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.

25/05/2014 14:40:27 359885880007 Мобилтел 00:00:23 0.10 лв.* 27/05/2014 20:44:42 globul Моб. интернет 99.95 0.00 лв.*

25/05/2014 14:57:14 globul Моб. интернет 33.58 0.00 лв.* 27/05/2014 20:44:57 359876625094 Виваком 00:00:24 0.10 лв.*

25/05/2014 15:09:49 globul Моб. интернет 122.48 0.00 лв.* 27/05/2014 20:50:13 globul Моб. интернет 2347.51 0.00 лв.*

25/05/2014 15:19:50 globul Моб. интернет 133.10 0.00 лв.* 27/05/2014 21:55:33 globul Моб. интернет 9.98 0.00 лв.*

25/05/2014 15:31:05 globul Моб. интернет 457.12 0.00 лв.* 27/05/2014 23:14:38 globul Моб. интернет 12.97 0.00 лв.*

25/05/2014 15:58:37 0888319614 Мобилтел 00:01:07 0.11 лв.* 27/05/2014 23:14:47 globul Моб. интернет 51.26 0.00 лв.*

25/05/2014 16:17:45 359876885666 Виваком 00:01:41 0.17 лв.* 27/05/2014 23:29:20 globul Моб. интернет 133.11 0.00 лв.*

25/05/2014 16:33:46 359876625094 Виваком 00:01:04 0.11 лв.* 27/05/2014 23:44:04 globul Моб. интернет 60.43 0.00 лв.*

25/05/2014 16:35:33 359885890700 Мобилтел 00:00:55 0.10 лв.* 27/05/2014 23:57:35 globul Моб. интернет 3.23 0.00 лв.*

25/05/2014 16:41:43 globul Моб. интернет 47.80 0.00 лв.* 28/05/2014 00:05:40 globul Моб. интернет 110.80 0.00 лв.*

25/05/2014 16:41:56 359876885666 Виваком 00:00:07 0.10 лв.* 28/05/2014 00:53:40 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

25/05/2014 16:45:25 globul Моб. интернет 344.94 0.00 лв.* 28/05/2014 00:55:11 globul Моб. интернет 0.61 0.00 лв.

25/05/2014 16:49:50 globul Моб. интернет 173.99 0.00 лв.* 28/05/2014 01:09:54 globul Моб. интернет 733.42 0.00 лв.*

25/05/2014 17:21:20 globul Моб. интернет 80.24 0.00 лв.* 28/05/2014 02:11:05 globul Моб. интернет 4.53 0.00 лв.*

25/05/2014 17:36:04 globul Моб. интернет 108.32 0.00 лв.* 28/05/2014 02:11:05 globul Моб. интернет 30.20 0.00 лв.*

25/05/2014 17:45:46 globul Моб. интернет 7.97 0.00 лв.* 28/05/2014 03:09:11 globul Моб. интернет 15.97 0.00 лв.*

25/05/2014 17:45:46 globul Моб. интернет 43.32 0.00 лв.* 28/05/2014 08:43:19 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

25/05/2014 18:45:22 globul Моб. интернет 1012.78 0.00 лв.* 28/05/2014 08:49:05 0291119 Фикс. мрежи 00:00:16 0.07 лв.*

25/05/2014 18:45:23 globul Моб. интернет 365.04 0.00 лв.* 28/05/2014 08:52:31 globul Моб. интернет 27.98 0.00 лв.*

25/05/2014 19:54:07 globul Моб. интернет 60.50 0.00 лв.* 28/05/2014 09:14:24 globul Моб. интернет 1646.38 0.00 лв.*

25/05/2014 20:06:11 globul Моб. интернет 4.84 0.00 лв.* 28/05/2014 09:29:16 globul Моб. интернет 276.91 0.00 лв.*

25/05/2014 20:13:20 globul Моб. интернет 117.33 0.00 лв.* 28/05/2014 11:21:52 359898612531 GLOBUL 00:00:09 0.07 лв.*

25/05/2014 20:19:40 globul Моб. интернет 14.69 0.00 лв.* 28/05/2014 12:09:40 359887332223 Мобилтел 00:00:43 0.10 лв.*

25/05/2014 20:38:09 globul Моб. интернет 99.71 0.00 лв.* 28/05/2014 12:17:21 359887332223 MMS 0.45 лв.

25/05/2014 20:56:07 globul Моб. интернет 65.08 0.00 лв.* 28/05/2014 12:39:48 globul Моб. интернет 0.88 0.00 лв.

25/05/2014 21:12:36 globul Моб. интернет 25.34 0.00 лв.* 28/05/2014 12:41:52 globul Моб. интернет 440.81 0.00 лв.*

26/05/2014 03:40:21 globul Моб. интернет 20.98 0.00 лв.* 28/05/2014 13:06:25 globul Моб. интернет 6.44 0.00 лв.*

26/05/2014 08:41:23 globul Моб. интернет 35.16 0.00 лв.* 28/05/2014 13:20:25 359887332223 SMS 0.12 лв.

26/05/2014 08:42:20 globul Моб. интернет 1.41 0.00 лв. 28/05/2014 13:28:48 359898748353 SMS 0.12 лв.

26/05/2014 08:53:36 globul Моб. интернет 14.01 0.00 лв.* 28/05/2014 14:19:52 0894445017 Група 00:00:01 0.00 лв.

26/05/2014 09:05:26 globul Моб. интернет 1787.61 0.00 лв.* 28/05/2014 14:36:33 359885880007 Мобилтел 00:00:56 0.10 лв.*

26/05/2014 09:06:41 globul Моб. интернет 25.16 0.00 лв.* 28/05/2014 14:37:39 globul Моб. интернет 6.97 0.00 лв.*

26/05/2014 11:00:50 00390299964057 Международен 00:19:02 3.05 лв.* 28/05/2014 14:38:02 globul Моб. интернет 79.45 0.00 лв.*

26/05/2014 11:52:40 359885880007 Мобилтел 00:00:13 0.10 лв.* 28/05/2014 15:49:49 globul Моб. интернет 6.77 0.00 лв.*

26/05/2014 11:54:47 359886294422 Мобилтел 00:00:16 0.10 лв.* 28/05/2014 15:50:34 globul Моб. интернет 10.90 0.00 лв.*

Страница 39


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

28/05/2014 15:50:47 359885880007 Мобилтел 00:00:14 0.10 лв.* 29/05/2014 15:06:44 0889310141 Виваком 00:00:03 0.10 лв.*

28/05/2014 15:51:17 globul Моб. интернет 6.09 0.00 лв.* 29/05/2014 15:06:59 globul Моб. интернет 26.09 0.00 лв.*

28/05/2014 16:04:55 globul Моб. интернет 693.96 0.00 лв.* 29/05/2014 15:07:56 globul Моб. интернет 5.78 0.00 лв.*

28/05/2014 16:13:12 359885880007 Мобилтел 00:00:08 0.10 лв.* 29/05/2014 15:08:07 globul Моб. интернет 29.22 0.00 лв.*

28/05/2014 16:19:37 0898561800 GLOBUL 00:00:58 0.07 лв.* 29/05/2014 15:08:11 029624227 Фикс. мрежи 00:01:12 0.09 лв.*

28/05/2014 16:28:12 008001100235 GLOBUL 00:04:22 0.00 лв. 29/05/2014 15:09:41 024601470 Фикс. мрежи 00:04:18 0.32 лв.*

28/05/2014 16:32:45 globul Моб. интернет 4.83 0.00 лв.* 29/05/2014 15:09:46 globul Моб. интернет 51.68 0.00 лв.*

28/05/2014 16:32:56 globul Моб. интернет 244.40 0.00 лв.* 29/05/2014 15:14:29 359886294422 Мобилтел 00:03:07 0.32 лв.*

28/05/2014 16:32:56 globul Моб. интернет 11.30 0.00 лв.* 29/05/2014 15:16:45 globul Моб. интернет 32.05 0.00 лв.*

28/05/2014 16:50:32 0887332223 Мобилтел 00:01:23 0.14 лв.* 29/05/2014 15:18:13 globul Моб. интернет 130.23 0.00 лв.*

28/05/2014 16:50:39 globul Моб. интернет 695.25 0.00 лв.* 29/05/2014 15:29:54 0877170727 Виваком 00:01:36 0.16 лв.*

28/05/2014 16:57:57 globul Моб. интернет 8.74 0.00 лв.* 29/05/2014 15:33:53 globul Моб. интернет 10.13 0.00 лв.*

28/05/2014 17:32:43 0877170727 Виваком 00:01:28 0.15 лв.* 29/05/2014 15:39:40 globul Моб. интернет 41.30 0.00 лв.*

28/05/2014 17:49:39 0883333128 Мобилтел 00:00:48 0.10 лв.* 29/05/2014 15:51:23 globul Моб. интернет 46.67 0.00 лв.*

28/05/2014 17:51:15 359888450012 Мобилтел 00:01:41 0.17 лв.* 29/05/2014 15:56:28 008001100235 GLOBUL 00:00:39 0.00 лв.

28/05/2014 17:51:49 globul Моб. интернет 70.67 0.00 лв.* 29/05/2014 15:57:15 008001100235 GLOBUL 00:19:11 0.00 лв.

28/05/2014 18:04:57 359876625094 Виваком 00:01:05 0.11 лв.* 29/05/2014 16:01:33 globul Моб. интернет 35.32 0.00 лв.*

28/05/2014 18:05:17 globul Моб. интернет 16.61 0.00 лв.* 29/05/2014 16:11:28 globul Моб. интернет 92.58 0.00 лв.*

28/05/2014 18:06:03 globul Моб. интернет 27.49 0.00 лв.* 29/05/2014 16:41:00 359877170727 Виваком 00:01:24 0.14 лв.*

28/05/2014 18:06:44 0887332223 Мобилтел 00:01:59 0.20 лв.* 29/05/2014 16:44:23 0878600999 Виваком 00:01:59 0.20 лв.*

28/05/2014 18:07:27 globul Моб. интернет 20.52 0.00 лв.* 29/05/2014 16:46:42 0878900048 Виваком 00:01:53 0.19 лв.*

28/05/2014 18:08:53 globul Моб. интернет 102.67 0.00 лв.* 29/05/2014 16:47:04 globul Моб. интернет 25.11 0.00 лв.*

28/05/2014 18:10:10 359885880007 Мобилтел 00:00:24 0.10 лв.* 29/05/2014 16:49:02 0878171631 Виваком 00:00:31 0.10 лв.*

28/05/2014 18:21:23 359885880007 Мобилтел 00:00:19 0.10 лв.* 29/05/2014 16:50:33 0876600519 Виваком 00:00:44 0.10 лв.*

28/05/2014 18:21:31 globul Моб. интернет 11.90 0.00 лв.* 29/05/2014 16:50:35 globul Моб. интернет 33.42 0.00 лв.*

28/05/2014 18:22:32 globul Моб. интернет 6222.07 0.00 лв.* 29/05/2014 17:08:36 globul Моб. интернет 6.06 0.00 лв.*

28/05/2014 18:52:27 0883333128 Мобилтел 00:01:59 0.20 лв.* 29/05/2014 17:19:52 globul Моб. интернет 225.48 0.00 лв.*

28/05/2014 18:56:31 globul Моб. интернет 2494.15 0.00 лв.* 29/05/2014 18:08:56 globul Моб. интернет 18.84 0.00 лв.*

28/05/2014 19:05:08 0883333128 Мобилтел 00:00:19 0.10 лв.* 29/05/2014 18:09:04 globul Моб. интернет 354.19 0.00 лв.*

28/05/2014 20:05:37 globul Моб. интернет 171.31 0.00 лв.* 29/05/2014 18:09:28 359898374519 SMS 0.12 лв.

28/05/2014 22:00:18 globul Моб. интернет 15.48 0.00 лв.* 29/05/2014 19:02:39 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.

28/05/2014 22:05:31 globul Моб. интернет 6.26 0.00 лв.* 29/05/2014 19:02:54 globul Моб. интернет 32.51 0.00 лв.*

28/05/2014 22:20:34 globul Моб. интернет 22.61 0.00 лв.* 29/05/2014 19:20:00 globul Моб. интернет 140.50 0.00 лв.*

28/05/2014 22:36:57 globul Моб. интернет 0.60 0.00 лв. 29/05/2014 19:31:00 globul Моб. интернет 5.19 0.00 лв.*

28/05/2014 22:40:59 globul Моб. интернет 14.33 0.00 лв.* 29/05/2014 19:32:05 globul Моб. интернет 1.09 0.00 лв.

28/05/2014 22:53:21 globul Моб. интернет 8.25 0.00 лв.* 29/05/2014 19:35:23 globul Моб. интернет 3.01 0.00 лв.*

28/05/2014 23:05:32 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв. 29/05/2014 19:45:07 globul Моб. интернет 14.43 0.00 лв.*

28/05/2014 23:13:19 359887332223 Мобилтел 00:00:53 0.10 лв.* 29/05/2014 19:47:40 globul Моб. интернет 7.11 0.00 лв.*

28/05/2014 23:43:03 globul Моб. интернет 26.48 0.00 лв.* 29/05/2014 19:54:19 globul Моб. интернет 14.53 0.00 лв.*

29/05/2014 00:02:06 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв. 29/05/2014 19:59:46 globul Моб. интернет 63.18 0.00 лв.*

29/05/2014 00:12:50 globul Моб. интернет 91.88 0.00 лв.* 29/05/2014 21:15:13 globul Моб. интернет 4.50 0.00 лв.*

29/05/2014 01:05:12 globul Моб. интернет 182.60 0.00 лв.* 29/05/2014 21:19:27 globul Моб. интернет 17.32 0.00 лв.*

29/05/2014 01:34:46 globul Моб. интернет 114.79 0.00 лв.* 29/05/2014 21:39:47 globul Моб. интернет 5.68 0.00 лв.*

29/05/2014 01:49:37 globul Моб. интернет 30.21 0.00 лв.* 29/05/2014 21:44:54 globul Моб. интернет 28.03 0.00 лв.*

29/05/2014 02:18:08 globul Моб. интернет 21.46 0.00 лв.* 29/05/2014 22:08:56 globul Моб. интернет 12.70 0.00 лв.*

29/05/2014 02:18:08 globul Моб. интернет 344.96 0.00 лв.* 29/05/2014 22:38:41 globul Моб. интернет 70.84 0.00 лв.*

29/05/2014 06:52:54 359887332223 SMS 0.12 лв. 29/05/2014 22:58:30 0887332223 Мобилтел 00:02:51 0.29 лв.*

29/05/2014 06:54:25 0887332223 Мобилтел 00:00:23 0.10 лв.* 29/05/2014 23:01:43 globul Моб. интернет 6.00 0.00 лв.*

29/05/2014 06:55:00 globul Моб. интернет 6.10 0.00 лв.* 29/05/2014 23:08:20 globul Моб. интернет 6.36 0.00 лв.*

29/05/2014 07:02:33 0291119 Фикс. мрежи 00:00:13 0.07 лв.* 29/05/2014 23:13:24 globul Моб. интернет 40.37 0.00 лв.*

29/05/2014 07:03:15 globul Моб. интернет 11.99 0.00 лв.* 29/05/2014 23:40:48 globul Моб. интернет 26.90 0.00 лв.*

29/05/2014 07:09:16 globul Моб. интернет 6.66 0.00 лв.* 30/05/2014 00:03:49 globul Моб. интернет 21.07 0.00 лв.*

29/05/2014 07:11:36 globul Моб. интернет 36.37 0.00 лв.* 30/05/2014 00:20:50 globul Моб. интернет 0.95 0.00 лв.

29/05/2014 07:19:56 globul Моб. интернет 31.42 0.00 лв.* 30/05/2014 00:23:09 globul Моб. интернет 0.91 0.00 лв.

29/05/2014 07:22:19 359887332223 Мобилтел 00:00:32 0.10 лв.* 30/05/2014 01:00:54 globul Моб. интернет 45.61 0.00 лв.*

29/05/2014 07:23:06 globul Моб. интернет 23.00 0.00 лв.* 30/05/2014 01:29:19 globul Моб. интернет 30.46 0.00 лв.*

29/05/2014 07:29:35 globul Моб. интернет 141.28 0.00 лв.* 30/05/2014 01:42:00 globul Моб. интернет 235.57 0.00 лв.*

29/05/2014 07:35:46 globul Моб. интернет 19.73 0.00 лв.* 30/05/2014 02:02:52 globul Моб. интернет 29.51 0.00 лв.*

29/05/2014 07:40:53 globul Моб. интернет 388.17 0.00 лв.* 30/05/2014 02:03:09 globul Моб. интернет 120.16 0.00 лв.*

29/05/2014 09:05:00 globul Моб. интернет 96.55 0.00 лв.* 30/05/2014 02:17:34 globul Моб. интернет 16.73 0.00 лв.*

29/05/2014 09:05:18 globul Моб. интернет 10.13 0.00 лв.* 30/05/2014 02:18:02 globul Моб. интернет 209.65 0.00 лв.*

29/05/2014 09:13:30 globul Моб. интернет 117.20 0.00 лв.* 30/05/2014 08:20:41 globul Моб. интернет 1.43 0.00 лв.

29/05/2014 09:13:44 359885880007 Мобилтел 00:00:49 0.10 лв.* 30/05/2014 08:28:28 globul Моб. интернет 1.07 0.00 лв.

29/05/2014 09:35:19 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв. 30/05/2014 08:34:16 globul Моб. интернет 7.45 0.00 лв.*

29/05/2014 09:50:14 globul Моб. интернет 4.49 0.00 лв.* 30/05/2014 08:38:32 globul Моб. интернет 80.75 0.00 лв.*

29/05/2014 09:50:14 globul Моб. интернет 104.77 0.00 лв.* 30/05/2014 08:43:48 globul Моб. интернет 112.84 0.00 лв.*

29/05/2014 10:02:18 globul Моб. интернет 380.79 0.00 лв.* 30/05/2014 08:47:16 359878111897 Виваком 00:00:42 0.10 лв.*

29/05/2014 10:28:45 0877170727 Виваком 00:01:38 0.17 лв.* 30/05/2014 09:01:43 globul Моб. интернет 51.86 0.00 лв.*

29/05/2014 10:59:23 359885880007 Мобилтел 00:01:08 0.11 лв.* 30/05/2014 10:12:24 globul Моб. интернет 5.96 0.00 лв.*

29/05/2014 11:00:38 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв. 30/05/2014 10:18:01 359885880007 Мобилтел 00:00:06 0.10 лв.*

29/05/2014 11:00:57 359878111897 Виваком 00:00:45 0.10 лв.* 30/05/2014 10:18:26 35924601470 Фикс. мрежи 00:00:47 0.07 лв.*

29/05/2014 11:02:21 globul Моб. интернет 399.07 0.00 лв.* 30/05/2014 10:22:45 globul Моб. интернет 68.58 0.00 лв.*

29/05/2014 11:02:37 359883360298 Мобилтел 00:01:25 0.14 лв.* 30/05/2014 11:48:38 globul Моб. интернет 44.76 0.00 лв.*

29/05/2014 11:04:16 globul Моб. интернет 1018.32 0.00 лв.* 30/05/2014 12:49:43 globul Моб. интернет 6.28 0.00 лв.*

29/05/2014 11:12:36 359885880007 Мобилтел 00:00:28 0.10 лв.* 30/05/2014 12:54:48 globul Моб. интернет 193.82 0.00 лв.*

29/05/2014 11:14:30 359878111897 Виваком 00:03:30 0.36 лв.* 30/05/2014 13:17:50 globul Моб. интернет 9.40 0.00 лв.*

29/05/2014 11:19:48 globul Моб. интернет 71.65 0.00 лв.* 30/05/2014 13:21:23 0291119 Фикс. мрежи 00:00:10 0.07 лв.*

29/05/2014 11:19:58 359878111897 Виваком 00:01:03 0.11 лв.* 30/05/2014 13:21:51 globul Моб. интернет 42.89 0.00 лв.*

29/05/2014 11:20:13 globul Моб. интернет 4.53 0.00 лв.* 30/05/2014 13:27:22 0887332223 Мобилтел 00:00:33 0.10 лв.*

29/05/2014 11:24:15 globul Моб. интернет 51.15 0.00 лв.* 30/05/2014 13:28:10 globul Моб. интернет 30.78 0.00 лв.*

29/05/2014 11:24:20 359878111897 Виваком 00:02:01 0.20 лв.* 30/05/2014 13:29:12 359885880007 Мобилтел 00:02:15 0.23 лв.*

29/05/2014 11:26:38 359885880007 Мобилтел 00:01:51 0.19 лв.* 30/05/2014 13:31:54 globul Моб. интернет 457.29 0.00 лв.*

29/05/2014 11:28:46 globul Моб. интернет 440.51 0.00 лв.* 30/05/2014 13:33:47 359877710055 Виваком 00:01:17 0.13 лв.*

29/05/2014 11:36:46 0877170727 Виваком 00:02:40 0.27 лв.* 30/05/2014 13:36:20 359885880007 Мобилтел 00:00:27 0.10 лв.*

29/05/2014 11:40:02 029291031 Фикс. мрежи 00:02:10 0.16 лв.* 30/05/2014 14:08:17 359891982 Услуги с добавена сто 5.00 лв.

29/05/2014 12:06:41 globul Моб. интернет 4.33 0.00 лв.* 30/05/2014 15:41:04 globul Моб. интернет 8.82 0.00 лв.*

29/05/2014 12:26:12 359885880007 Мобилтел 00:00:15 0.10 лв.* 30/05/2014 15:41:05 359898612531 GLOBUL 00:01:54 0.13 лв.*

29/05/2014 12:26:27 globul Моб. интернет 1175.95 0.00 лв.* 30/05/2014 15:43:16 globul Моб. интернет 153.10 0.00 лв.*

29/05/2014 12:46:02 0884395722 Мобилтел 00:05:32 0.57 лв.* 30/05/2014 15:57:49 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.

29/05/2014 12:51:34 globul Моб. интернет 9.90 0.00 лв.* 30/05/2014 16:00:26 359885880007 Мобилтел 00:01:10 0.12 лв.*

29/05/2014 13:52:22 globul Моб. интернет 761.36 0.00 лв.* 30/05/2014 16:02:28 globul Моб. интернет 115.93 0.00 лв.*

29/05/2014 13:52:24 globul Моб. интернет 26.83 0.00 лв.* 30/05/2014 16:11:23 globul Моб. интернет 33.28 0.00 лв.*

29/05/2014 14:41:23 globul Моб. интернет 64.36 0.00 лв.* 30/05/2014 16:18:29 globul Моб. интернет 97.67 0.00 лв.*

29/05/2014 14:48:23 globul Моб. интернет 29.94 0.00 лв.* 30/05/2014 16:39:44 globul Моб. интернет 14.36 0.00 лв.*

29/05/2014 14:50:09 globul Моб. интернет 68.28 0.00 лв.* 30/05/2014 16:46:57 globul Моб. интернет 182.62 0.00 лв.*

29/05/2014 14:59:15 359876625094 Виваком 00:02:54 0.30 лв.* 30/05/2014 17:00:13 008001100235 GLOBUL 00:30:00 0.00 лв.

29/05/2014 15:06:14 globul Моб. интернет 7.82 0.00 лв.* 30/05/2014 17:11:17 globul Моб. интернет 27.27 0.00 лв.*

Страница 40


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

30/05/2014 17:15:54 globul Моб. интернет 113.24 0.00 лв.* 31/05/2014 11:02:53 globul Моб. интернет 84.56 0.00 лв.*

30/05/2014 17:25:59 globul Моб. интернет 5.22 0.00 лв.* 31/05/2014 11:12:56 globul Моб. интернет 78.52 0.00 лв.*

30/05/2014 17:31:00 008001100235 GLOBUL 00:22:51 0.00 лв. 31/05/2014 11:17:21 globul Моб. интернет 346.02 0.00 лв.*

30/05/2014 17:31:59 globul Моб. интернет 295.02 0.00 лв.* 31/05/2014 11:17:50 359891303 Услуги с добавена сто 0.12 лв.

30/05/2014 17:47:03 globul Моб. интернет 0.88 0.00 лв. 31/05/2014 11:17:50 Паркиране София Други УДС 0.83 лв.

30/05/2014 18:15:44 0894445015 Група 00:01:37 0.00 лв. 31/05/2014 12:05:23 359891303 Услуги с добавена сто 0.12 лв.

30/05/2014 18:16:28 globul Моб. интернет 72.36 0.00 лв.* 31/05/2014 12:05:24 Паркиране София Други УДС 0.83 лв.

30/05/2014 18:17:23 globul Моб. интернет 429.33 0.00 лв.* 31/05/2014 14:08:21 359887132666 GLOBUL 00:01:05 0.08 лв.*

30/05/2014 18:17:46 359898612531 GLOBUL 00:00:42 0.07 лв.* 31/05/2014 14:27:11 359891303 Услуги с добавена сто 0.12 лв.

30/05/2014 18:18:16 globul Моб. интернет 1406.38 0.00 лв.* 31/05/2014 14:27:11 Паркиране София Други УДС 0.83 лв.

30/05/2014 18:27:36 globul Моб. интернет 13.01 0.00 лв.* 31/05/2014 14:50:45 359887332223 Мобилтел 00:01:07 0.11 лв.*

30/05/2014 19:11:55 359885880007 Мобилтел 00:00:31 0.10 лв.* 31/05/2014 14:55:09 globul Моб. интернет 27.59 0.00 лв.*

30/05/2014 19:45:24 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв. 31/05/2014 14:55:29 globul Моб. интернет 565.99 0.00 лв.*

30/05/2014 19:48:28 globul Моб. интернет 165.18 0.00 лв.* 31/05/2014 15:01:27 globul Моб. интернет 142.22 0.00 лв.*

30/05/2014 19:56:45 globul Моб. интернет 10.22 0.00 лв.* 31/05/2014 15:01:50 0887922577 GLOBUL 00:00:40 0.07 лв.*

30/05/2014 20:28:49 globul Моб. интернет 2.36 0.00 лв. 31/05/2014 15:41:29 359887332223 Мобилтел 00:00:13 0.10 лв.*

30/05/2014 20:31:52 globul Моб. интернет 7.69 0.00 лв.* 31/05/2014 15:51:37 0885615121 Мобилтел 00:02:09 0.22 лв.*

30/05/2014 20:47:55 globul Моб. интернет 179.60 0.00 лв.* 31/05/2014 15:56:03 0878242208 Виваком 00:02:34 0.26 лв.*

30/05/2014 20:47:56 globul Моб. интернет 116.41 0.00 лв.* 31/05/2014 16:07:26 globul Моб. интернет 41.73 0.00 лв.*

30/05/2014 21:01:24 globul Моб. интернет 255.05 0.00 лв.* 31/05/2014 16:09:05 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.

30/05/2014 21:01:24 globul Моб. интернет 15.29 0.00 лв.* 31/05/2014 16:12:42 globul Моб. интернет 36.84 0.00 лв.*

30/05/2014 22:07:22 globul Моб. интернет 31.56 0.00 лв.* 31/05/2014 16:12:42 globul Моб. интернет 4.49 0.00 лв.*

30/05/2014 22:44:01 globul Моб. интернет 112.00 0.00 лв.* 31/05/2014 16:13:32 globul Моб. интернет 0.17 0.00 лв.

31/05/2014 01:10:11 globul Моб. интернет 25.91 0.00 лв.* 31/05/2014 16:15:32 globul Моб. интернет 0.17 0.00 лв.

31/05/2014 01:57:46 globul Моб. интернет 8.59 0.00 лв.* 31/05/2014 16:17:32 globul Моб. интернет 6.79 0.00 лв.*

31/05/2014 02:29:17 globul Моб. интернет 35.75 0.00 лв.* 31/05/2014 16:21:32 globul Моб. интернет 0.17 0.00 лв.

31/05/2014 02:59:30 globul Моб. интернет 1003.21 0.00 лв.* 31/05/2014 16:23:01 globul Моб. интернет 6.87 0.00 лв.*

31/05/2014 09:01:10 globul Моб. интернет 398.56 0.00 лв.* 31/05/2014 16:25:32 globul Моб. интернет 64.53 0.00 лв.*

31/05/2014 09:46:47 0884352405 Мобилтел 00:00:26 0.10 лв.* 31/05/2014 16:29:07 globul Моб. интернет 470.72 0.00 лв.*

31/05/2014 09:56:46 globul Моб. интернет 7.15 0.00 лв.* 31/05/2014 16:31:17 globul Моб. интернет 226.65 0.00 лв.*

31/05/2014 09:56:52 globul Моб. интернет 936.18 0.00 лв.* 31/05/2014 16:35:14 359887132666 GLOBUL 00:00:42 0.07 лв.*

31/05/2014 10:06:29 0884352405 Мобилтел 00:00:13 0.10 лв.* 31/05/2014 16:57:15 globul Моб. интернет 849.83 0.00 лв.*

31/05/2014 10:06:59 globul Моб. интернет 34.29 0.00 лв.* 31/05/2014 16:58:23 359891302 Услуги с добавена сто 0.12 лв.

31/05/2014 10:08:50 globul Моб. интернет 109.75 0.00 лв.* 31/05/2014 16:58:23 Паркиране София Други УДС 1.67 лв.

31/05/2014 10:10:01 359885880007 Мобилтел 00:00:51 0.10 лв.* 31/05/2014 17:56:17 359887132666 GLOBUL 00:00:29 0.07 лв.*

31/05/2014 10:11:03 globul Моб. интернет 8.97 0.00 лв.* 31/05/2014 18:28:12 globul Моб. интернет 48.89 0.00 лв.*

31/05/2014 10:11:15 globul Моб. интернет 999.52 0.00 лв.* 31/05/2014 21:41:42 0878242208 Виваком 00:00:44 0.10 лв.*

31/05/2014 10:16:11 359885880007 Мобилтел 00:00:07 0.10 лв.* 31/05/2014 21:55:12 0878242208 Виваком 00:00:09 0.10 лв.*

31/05/2014 10:48:41 359885615121 SMS 0.12 лв.

31/05/2014 10:59:37 globul Моб. интернет 124.02 0.00 лв.*

Страница 41


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.24 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 16.52

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703377633

Номер: 0894445006

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.66 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

07/05/2014 13:59:55 008001100235 GLOBUL 00:12:27 0.00 лв. 20/05/2014 22:09:40 359894445008 SMS 0.12 лв.

07/05/2014 15:00:49 008001100235 GLOBUL 00:15:22 0.00 лв. 20/05/2014 22:12:55 globul Моб. интернет 1064.11 0.00 лв.*

12/05/2014 11:00:42 008001100235 GLOBUL 00:29:34 0.00 лв. 20/05/2014 22:13:00 globul Моб. интернет 73.06 0.00 лв.*

12/05/2014 13:00:20 008001100235 GLOBUL 00:34:10 0.00 лв. 20/05/2014 22:48:46 globul Моб. интернет 1.31 0.00 лв.*

12/05/2014 13:35:14 008001100235 GLOBUL 00:04:34 0.00 лв. 21/05/2014 22:22:00 globul Моб. интернет 129.02 0.00 лв.*

12/05/2014 14:29:46 008001100235 GLOBUL 00:46:36 0.00 лв. 21/05/2014 22:22:03 globul Моб. интернет 4386.35 0.00 лв.*

12/05/2014 15:31:26 008001100235 GLOBUL 00:21:28 0.00 лв. 22/05/2014 10:15:06 359894445043 Група 00:12:15 0.00 лв.

14/05/2014 14:00:13 008001100235 GLOBUL 00:15:13 0.00 лв. 22/05/2014 21:32:04 globul Моб. интернет 469.87 0.00 лв.*

14/05/2014 21:51:03 359878118477 SMS 0.12 лв. 22/05/2014 21:32:09 globul Моб. интернет 538.81 0.00 лв.*

16/05/2014 11:02:38 008001100235 GLOBUL 00:58:40 0.00 лв. 22/05/2014 21:53:56 globul Моб. интернет 2.45 0.00 лв.*

16/05/2014 12:02:06 359894445008 Група 00:23:41 0.00 лв. 22/05/2014 22:07:14 globul Моб. интернет 3.28 0.00 лв.*

16/05/2014 15:30:46 008001100235 GLOBUL 00:09:55 0.00 лв. 22/05/2014 22:14:41 globul Моб. интернет 26.79 0.00 лв.*

19/05/2014 11:01:29 008001100235 GLOBUL 00:39:05 0.00 лв. 26/05/2014 13:31:13 008001100235 GLOBUL 00:00:11 0.00 лв.

19/05/2014 11:59:21 008001100235 GLOBUL 00:46:40 0.00 лв. 26/05/2014 13:35:46 008001100235 GLOBUL 00:55:12 0.00 лв.

19/05/2014 13:00:44 008001100235 GLOBUL 00:28:38 0.00 лв. 29/05/2014 03:13:34 359894445017 Група 00:02:20 0.00 лв.

19/05/2014 15:32:16 008001100235 GLOBUL 00:18:05 0.00 лв. 30/05/2014 11:01:31 008001100235 GLOBUL 00:30:34 0.00 лв.

19/05/2014 18:02:47 008001100235 GLOBUL 00:17:37 0.00 лв. 30/05/2014 11:32:18 008001100235 GLOBUL 00:30:45 0.00 лв.

20/05/2014 21:55:00 359894445043 Група 00:05:18 0.00 лв. 30/05/2014 18:06:35 008001100235 GLOBUL 00:00:04 0.00 лв.

20/05/2014 22:05:48 globul Моб. интернет 178.27 0.00 лв.*

20/05/2014 22:05:53 globul Моб. интернет 10043.55 0.00 лв.*

Страница 42


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.13 57.93

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 01:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703377591

Номер: 0894445007

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

30/04/2014 21:55:03 globul Моб. интернет 134.52 0.00 лв.* 09/05/2014 13:06:53 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.*

30/04/2014 22:08:14 globul Моб. интернет 2.80 0.00 лв.* 09/05/2014 13:19:34 globul Моб. интернет 3.01 0.00 лв.*

01/05/2014 04:02:24 globul Моб. интернет 2.43 0.00 лв.* 09/05/2014 13:45:59 globul Моб. интернет 62.95 0.00 лв.*

01/05/2014 04:31:08 globul Моб. интернет 52.32 0.00 лв.* 09/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 2.88 0.00 лв.*

01/05/2014 09:11:08 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв.* 09/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 49.13 0.00 лв.*

01/05/2014 09:11:09 globul Моб. интернет 21.55 0.00 лв.* 10/05/2014 01:16:11 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

01/05/2014 10:10:10 globul Моб. интернет 3.32 0.00 лв.* 10/05/2014 07:34:19 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.*

01/05/2014 10:39:42 globul Моб. интернет 38.05 0.00 лв.* 10/05/2014 09:02:52 globul Моб. интернет 1.99 0.00 лв.*

01/05/2014 15:53:05 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.* 10/05/2014 13:28:29 globul Моб. интернет 3.04 0.00 лв.*

01/05/2014 22:16:45 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.* 10/05/2014 18:03:09 globul Моб. интернет 116.42 0.00 лв.*

02/05/2014 04:10:57 globul Моб. интернет 2.21 0.00 лв.* 10/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 5.63 0.00 лв.*

02/05/2014 09:06:05 globul Моб. интернет 0.44 0.00 лв.* 10/05/2014 19:22:00 globul Моб. интернет 398.10 0.00 лв.*

02/05/2014 10:05:07 globul Моб. интернет 5.43 0.00 лв.* 11/05/2014 01:16:10 globul Моб. интернет 4.31 0.00 лв.*

02/05/2014 13:24:17 globul Моб. интернет 292.34 0.00 лв.* 11/05/2014 01:45:41 globul Моб. интернет 272.38 0.00 лв.*

02/05/2014 15:54:03 globul Моб. интернет 3.86 0.00 лв.* 11/05/2014 07:29:58 globul Моб. интернет 1.82 0.00 лв.*

02/05/2014 16:23:08 globul Моб. интернет 273.93 0.00 лв.* 11/05/2014 07:29:59 globul Моб. интернет 528.47 0.00 лв.*

02/05/2014 21:55:01 globul Моб. интернет 243.37 0.00 лв.* 11/05/2014 09:04:15 globul Моб. интернет 212.84 0.00 лв.*

02/05/2014 22:08:12 globul Моб. интернет 3.31 0.00 лв.* 11/05/2014 09:05:19 globul Моб. интернет 2.90 0.00 лв.*

03/05/2014 04:02:24 globul Моб. интернет 2.69 0.00 лв.* 11/05/2014 13:19:31 globul Моб. интернет 3.88 0.00 лв.*

03/05/2014 04:31:09 globul Моб. интернет 52.99 0.00 лв.* 11/05/2014 13:46:00 globul Моб. интернет 62.96 0.00 лв.*

03/05/2014 09:11:09 globul Моб. интернет 0.44 0.00 лв.* 11/05/2014 19:22:00 globul Моб. интернет 181.90 0.00 лв.*

03/05/2014 09:11:09 globul Моб. интернет 20.88 0.00 лв.* 11/05/2014 19:34:20 globul Моб. интернет 4.24 0.00 лв.*

03/05/2014 10:10:11 globul Моб. интернет 8.56 0.00 лв.* 12/05/2014 01:27:30 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

03/05/2014 10:39:43 globul Моб. интернет 759.69 0.00 лв.* 12/05/2014 01:53:59 globul Моб. интернет 63.39 0.00 лв.*

03/05/2014 15:54:04 globul Моб. интернет 5.98 0.00 лв.* 12/05/2014 07:29:59 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.*

03/05/2014 16:23:09 globul Моб. интернет 514.67 0.00 лв.* 12/05/2014 07:30:00 globul Моб. интернет 79.48 0.00 лв.*

04/05/2014 08:08:12 globul Моб. интернет 5956.44 0.00 лв.* 12/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 99.27 0.00 лв.*

04/05/2014 08:09:12 globul Моб. интернет 26.82 0.00 лв.* 12/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 2.48 0.00 лв.*

04/05/2014 09:04:26 globul Моб. интернет 2.82 0.00 лв.* 12/05/2014 13:19:29 globul Моб. интернет 5.71 0.00 лв.*

04/05/2014 09:04:26 globul Моб. интернет 259.37 0.00 лв.* 12/05/2014 13:45:59 globul Моб. интернет 221.59 0.00 лв.*

04/05/2014 14:08:12 globul Моб. интернет 4.64 0.00 лв.* 12/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 77.29 0.00 лв.*

04/05/2014 14:37:43 globul Моб. интернет 221.04 0.00 лв.* 12/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 2.79 0.00 лв.*

04/05/2014 18:36:06 00359886453948 Виваком 00:00:24 0.00 лв.* 13/05/2014 01:16:10 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

04/05/2014 20:08:12 globul Моб. интернет 77.33 0.00 лв.* 13/05/2014 01:45:41 globul Моб. интернет 63.39 0.00 лв.*

04/05/2014 20:22:29 globul Моб. интернет 2.93 0.00 лв.* 13/05/2014 07:29:59 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.*

05/05/2014 02:16:40 globul Моб. интернет 3.52 0.00 лв.* 13/05/2014 07:30:00 globul Моб. интернет 76.97 0.00 лв.*

05/05/2014 02:46:12 globul Моб. интернет 703.82 0.00 лв.* 13/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 117.95 0.00 лв.*

05/05/2014 08:08:12 globul Моб. интернет 726.90 0.00 лв.* 13/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 13.28 0.00 лв.*

05/05/2014 08:09:14 globul Моб. интернет 5.02 0.00 лв.* 13/05/2014 13:19:31 globul Моб. интернет 4.26 0.00 лв.*

05/05/2014 09:17:57 globul Моб. интернет 12.78 0.00 лв.* 13/05/2014 13:46:00 globul Моб. интернет 174.77 0.00 лв.*

05/05/2014 09:47:29 globul Моб. интернет 1104.93 0.00 лв.* 13/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

05/05/2014 14:30:35 globul Моб. интернет 20.78 0.00 лв.* 13/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 77.29 0.00 лв.*

05/05/2014 14:30:35 globul Моб. интернет 7332.05 0.00 лв.* 14/05/2014 01:16:08 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

05/05/2014 20:08:13 globul Моб. интернет 8632.32 0.00 лв.* 14/05/2014 01:45:40 globul Моб. интернет 62.84 0.00 лв.*

05/05/2014 20:09:07 globul Моб. интернет 15.23 0.00 лв.* 14/05/2014 07:29:58 globul Моб. интернет 1.27 0.00 лв.*

06/05/2014 08:10:40 globul Моб. интернет 1730.16 0.00 лв.* 14/05/2014 07:29:58 globul Моб. интернет 127.53 0.00 лв.*

06/05/2014 08:12:09 globul Моб. интернет 25.44 0.00 лв.* 14/05/2014 09:08:01 globul Моб. интернет 591.05 0.00 лв.*

06/05/2014 09:05:38 globul Моб. интернет 10204.58 0.00 лв.* 14/05/2014 09:09:16 globul Моб. интернет 3.67 0.00 лв.*

06/05/2014 09:06:39 globul Моб. интернет 26.64 0.00 лв.* 14/05/2014 13:19:28 globul Моб. интернет 5.32 0.00 лв.*

06/05/2014 13:22:55 globul Моб. интернет 2404.90 0.00 лв.* 14/05/2014 13:19:30 globul Моб. интернет 170.50 0.00 лв.*

06/05/2014 13:23:19 globul Моб. интернет 6.96 0.00 лв.* 14/05/2014 19:21:57 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

06/05/2014 19:24:41 globul Моб. интернет 4.17 0.00 лв.* 14/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 77.37 0.00 лв.*

06/05/2014 20:05:27 globul Моб. интернет 283.88 0.00 лв.* 15/05/2014 01:16:09 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

07/05/2014 01:42:44 globul Моб. интернет 6.09 0.00 лв.* 15/05/2014 01:45:41 globul Моб. интернет 62.80 0.00 лв.*

07/05/2014 01:42:45 globul Моб. интернет 441.31 0.00 лв.* 15/05/2014 07:29:59 globul Моб. интернет 0.88 0.00 лв.*

07/05/2014 07:31:03 globul Моб. интернет 0.88 0.00 лв.* 15/05/2014 07:29:59 globul Моб. интернет 24.89 0.00 лв.*

07/05/2014 08:10:18 globul Моб. интернет 81.26 0.00 лв.* 15/05/2014 09:08:19 globul Моб. интернет 5.40 0.00 лв.*

07/05/2014 09:21:38 globul Моб. интернет 2.14 0.00 лв.* 15/05/2014 09:08:21 globul Моб. интернет 254.97 0.00 лв.*

07/05/2014 09:21:40 globul Моб. интернет 134.62 0.00 лв.* 15/05/2014 13:19:29 globul Моб. интернет 20.30 0.00 лв.*

07/05/2014 11:45:36 globul Моб. интернет 0.44 0.00 лв.* 15/05/2014 13:45:59 globul Моб. интернет 63.44 0.00 лв.*

07/05/2014 11:45:38 globul Моб. интернет 10.56 0.00 лв.* 15/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

07/05/2014 12:44:39 globul Моб. интернет 5.48 0.00 лв.* 15/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 77.49 0.00 лв.*

07/05/2014 12:44:41 globul Моб. интернет 323.21 0.00 лв.* 16/05/2014 01:16:11 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

07/05/2014 18:25:38 globul Моб. интернет 4.01 0.00 лв.* 16/05/2014 01:45:42 globul Моб. интернет 62.80 0.00 лв.*

07/05/2014 18:25:38 globul Моб. интернет 285.92 0.00 лв.* 16/05/2014 07:30:00 globul Моб. интернет 2.78 0.00 лв.*

08/05/2014 00:43:53 globul Моб. интернет 4.55 0.00 лв.* 16/05/2014 07:30:00 globul Моб. интернет 190.88 0.00 лв.*

08/05/2014 00:58:00 globul Моб. интернет 167.88 0.00 лв.* 16/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 101.12 0.00 лв.*

08/05/2014 06:32:22 globul Моб. интернет 1.79 0.00 лв.* 16/05/2014 09:28:03 globul Моб. интернет 2.74 0.00 лв.*

08/05/2014 06:32:23 globul Моб. интернет 537.05 0.00 лв.* 16/05/2014 13:19:30 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

08/05/2014 09:05:47 globul Моб. интернет 29.66 0.00 лв.* 16/05/2014 13:45:59 globul Моб. интернет 63.46 0.00 лв.*

08/05/2014 09:07:10 globul Моб. интернет 0.83 0.00 лв.* 16/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

08/05/2014 10:21:06 globul Моб. интернет 1.47 0.00 лв.* 16/05/2014 19:22:00 globul Моб. интернет 77.75 0.00 лв.*

08/05/2014 10:50:37 globul Моб. интернет 31.32 0.00 лв.* 17/05/2014 01:16:09 globul Моб. интернет 4.50 0.00 лв.*

08/05/2014 13:05:49 globul Моб. интернет 115.84 0.00 лв.* 17/05/2014 01:45:41 globul Моб. интернет 171.77 0.00 лв.*

08/05/2014 13:06:50 globul Моб. интернет 3.67 0.00 лв.* 17/05/2014 07:29:58 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.*

08/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.* 17/05/2014 07:29:59 globul Моб. интернет 78.04 0.00 лв.*

08/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 76.62 0.00 лв.* 17/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 594.65 0.00 лв.*

09/05/2014 01:16:10 globul Моб. интернет 4.82 0.00 лв.* 17/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 3.18 0.00 лв.*

09/05/2014 01:45:42 globul Моб. интернет 174.89 0.00 лв.* 17/05/2014 13:19:29 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

09/05/2014 07:03:31 globul Моб. интернет 1.40 0.00 лв.* 17/05/2014 13:45:58 globul Моб. интернет 63.65 0.00 лв.*

09/05/2014 07:30:00 globul Моб. интернет 81.75 0.00 лв.* 17/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

09/05/2014 09:22:01 globul Моб. интернет 52.87 0.00 лв.* 17/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 76.62 0.00 лв.*

09/05/2014 09:28:03 globul Моб. интернет 2.37 0.00 лв.* 18/05/2014 01:16:10 globul Моб. интернет 4.89 0.00 лв.*

09/05/2014 13:05:48 globul Моб. интернет 46.21 0.00 лв.* 18/05/2014 01:45:42 globul Моб. интернет 222.38 0.00 лв.*

Страница 43


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

18/05/2014 07:29:59 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.* 24/05/2014 02:44:42 globul Моб. интернет 62.72 0.00 лв.*

18/05/2014 07:30:00 globul Моб. интернет 76.61 0.00 лв.* 24/05/2014 07:59:29 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.*

18/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 51.53 0.00 лв.* 24/05/2014 08:17:20 globul Моб. интернет 14.98 0.00 лв.*

18/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 2.18 0.00 лв.* 24/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 248.89 0.00 лв.*

18/05/2014 13:15:12 globul Моб. интернет 3.00 0.00 лв.* 24/05/2014 09:28:01 globul Моб. интернет 13.15 0.00 лв.*

18/05/2014 19:18:19 globul Моб. интернет 3.36 0.00 лв.* 24/05/2014 14:02:52 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

18/05/2014 21:05:48 globul Моб. интернет 161.38 0.00 лв.* 24/05/2014 14:32:23 globul Моб. интернет 63.59 0.00 лв.*

19/05/2014 01:35:20 globul Моб. интернет 5.21 0.00 лв.* 24/05/2014 19:51:28 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

19/05/2014 01:54:00 globul Моб. интернет 175.53 0.00 лв.* 24/05/2014 20:05:46 globul Моб. интернет 77.49 0.00 лв.*

19/05/2014 07:29:29 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.* 25/05/2014 02:15:10 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

19/05/2014 07:29:30 globul Моб. интернет 86.95 0.00 лв.* 25/05/2014 02:44:42 globul Моб. интернет 62.72 0.00 лв.*

19/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 2.36 0.00 лв.* 25/05/2014 07:59:30 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

19/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 98.84 0.00 лв.* 25/05/2014 08:18:06 globul Моб. интернет 78.75 0.00 лв.*

19/05/2014 13:18:07 globul Моб. интернет 2.99 0.00 лв.* 25/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 254.82 0.00 лв.*

19/05/2014 13:46:00 globul Моб. интернет 62.84 0.00 лв.* 25/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 5.65 0.00 лв.*

19/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 4.51 0.00 лв.* 25/05/2014 14:15:29 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

19/05/2014 19:21:59 globul Моб. интернет 183.60 0.00 лв.* 25/05/2014 14:41:59 globul Моб. интернет 63.69 0.00 лв.*

20/05/2014 01:16:09 globul Моб. интернет 2.99 0.00 лв.* 25/05/2014 19:51:28 globul Моб. интернет 3.01 0.00 лв.*

20/05/2014 01:45:40 globul Моб. интернет 64.87 0.00 лв.* 25/05/2014 20:05:47 globul Моб. интернет 77.46 0.00 лв.*

20/05/2014 07:29:58 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.* 26/05/2014 02:14:55 globul Моб. интернет 2.69 0.00 лв.*

20/05/2014 07:29:58 globul Моб. интернет 78.85 0.00 лв.* 26/05/2014 02:44:27 globul Моб. интернет 62.72 0.00 лв.*

20/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 683.09 0.00 лв.* 26/05/2014 07:59:30 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

20/05/2014 09:28:01 globul Моб. интернет 4.90 0.00 лв.* 26/05/2014 08:18:23 globul Моб. интернет 68.29 0.00 лв.*

20/05/2014 13:19:29 globul Моб. интернет 2.99 0.00 лв.* 26/05/2014 09:05:50 globul Моб. интернет 715.74 0.00 лв.*

20/05/2014 13:45:58 globul Моб. интернет 63.06 0.00 лв.* 26/05/2014 09:06:57 globul Моб. интернет 5.47 0.00 лв.*

20/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 4.76 0.00 лв.* 26/05/2014 13:56:31 globul Моб. интернет 4.74 0.00 лв.*

20/05/2014 19:21:58 globul Моб. интернет 235.66 0.00 лв.* 26/05/2014 14:05:49 globul Моб. интернет 73.21 0.00 лв.*

21/05/2014 01:16:10 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв.* 26/05/2014 19:51:30 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

21/05/2014 01:45:57 globul Моб. интернет 10.54 0.00 лв.* 26/05/2014 20:05:48 globul Моб. интернет 84.15 0.00 лв.*

21/05/2014 02:15:45 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.* 27/05/2014 02:15:11 globul Моб. интернет 4.65 0.00 лв.*

21/05/2014 02:45:17 globul Моб. интернет 65.31 0.00 лв.* 27/05/2014 02:44:42 globul Моб. интернет 175.06 0.00 лв.*

21/05/2014 07:59:29 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 27/05/2014 07:59:28 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

21/05/2014 08:16:00 globul Моб. интернет 80.72 0.00 лв.* 27/05/2014 08:18:52 globul Моб. интернет 70.11 0.00 лв.*

21/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 144.06 0.00 лв.* 27/05/2014 09:21:58 globul Моб. интернет 110.63 0.00 лв.*

21/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 14.18 0.00 лв.* 27/05/2014 09:28:01 globul Моб. интернет 2.71 0.00 лв.*

21/05/2014 14:15:29 globul Моб. интернет 2.93 0.00 лв.* 27/05/2014 14:15:28 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

21/05/2014 14:41:59 globul Моб. интернет 62.98 0.00 лв.* 27/05/2014 14:41:58 globul Моб. интернет 63.46 0.00 лв.*

21/05/2014 19:51:29 globul Моб. интернет 5.32 0.00 лв.* 27/05/2014 19:51:28 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

21/05/2014 19:51:31 globul Моб. интернет 190.05 0.00 лв.* 27/05/2014 20:05:47 globul Моб. интернет 76.07 0.00 лв.*

22/05/2014 02:15:10 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.* 28/05/2014 02:15:10 globul Моб. интернет 4.81 0.00 лв.*

22/05/2014 02:44:42 globul Моб. интернет 63.39 0.00 лв.* 28/05/2014 02:44:42 globul Моб. интернет 169.18 0.00 лв.*

22/05/2014 07:59:29 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 28/05/2014 07:59:29 globul Моб. интернет 1.05 0.00 лв.*

22/05/2014 08:16:32 globul Моб. интернет 69.56 0.00 лв.* 28/05/2014 08:08:09 globul Моб. интернет 32.44 0.00 лв.*

22/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 110.92 0.00 лв.* 28/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 3.00 0.00 лв.*

22/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 2.71 0.00 лв.* 28/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 110.41 0.00 лв.*

22/05/2014 14:15:29 globul Моб. интернет 12.34 0.00 лв.* 28/05/2014 14:15:29 globul Моб. интернет 2.79 0.00 лв.*

22/05/2014 14:41:58 globul Моб. интернет 171.84 0.00 лв.* 28/05/2014 14:41:58 globul Моб. интернет 60.61 0.00 лв.*

22/05/2014 19:51:29 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.* 28/05/2014 19:51:29 globul Моб. интернет 3.15 0.00 лв.*

22/05/2014 20:05:47 globul Моб. интернет 83.17 0.00 лв.* 28/05/2014 20:05:48 globul Моб. интернет 75.90 0.00 лв.*

23/05/2014 02:15:12 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.* 29/05/2014 02:15:12 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

23/05/2014 02:44:43 globul Моб. интернет 63.39 0.00 лв.* 29/05/2014 02:44:45 globul Моб. интернет 223.45 0.00 лв.*

23/05/2014 07:59:30 globul Моб. интернет 1.05 0.00 лв.* 29/05/2014 07:59:30 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.*

23/05/2014 08:16:51 globul Моб. интернет 72.07 0.00 лв.* 29/05/2014 08:26:00 globul Моб. интернет 10.44 0.00 лв.*

23/05/2014 09:03:38 globul Моб. интернет 3.65 0.00 лв.* 29/05/2014 09:21:59 globul Моб. интернет 2.60 0.00 лв.*

23/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 600.48 0.00 лв.* 29/05/2014 09:22:00 globul Моб. интернет 112.99 0.00 лв.*

23/05/2014 14:15:29 globul Моб. интернет 5.70 0.00 лв.* 29/05/2014 14:08:01 globul Моб. интернет 513.33 0.00 лв.*

23/05/2014 14:41:59 globul Моб. интернет 221.92 0.00 лв.* 29/05/2014 14:09:34 globul Моб. интернет 11.33 0.00 лв.*

23/05/2014 19:51:30 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.*

23/05/2014 20:05:48 globul Моб. интернет 77.29 0.00 лв.*

24/05/2014 02:15:10 globul Моб. интернет 2.65 0.00 лв.*

Страница 44


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Международни разговори

1.31 лв.

Други услуги с добавена стойност

0.50 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.42 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.09

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 101:06

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703377500

Номер: 0894445008

Всички стойности са без ДДС. Общо: 22.65 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

10/05/2014 11:25:44 359894445017 Група 00:24:38 0.00 лв. 21/05/2014 10:58:50 359894445017 Група 00:23:30 0.00 лв.

10/05/2014 11:55:35 0878288590 Виваком 00:06:01 0.00 лв.* 23/05/2014 13:02:19 359887036268 Мобилтел 00:00:24 0.00 лв.*

10/05/2014 14:58:07 359894445020 Група 00:01:13 0.00 лв. 23/05/2014 22:29:21 359894445017 Група 00:00:13 0.00 лв.

10/05/2014 18:24:38 359894445020 Група 00:00:31 0.00 лв. 23/05/2014 23:28:14 359878288590 Виваком 00:12:24 0.00 лв.*

11/05/2014 10:28:11 FUNCall аб. 1мес. Други УДС 0.50 лв. 24/05/2014 14:55:48 359887036268 Мобилтел 00:00:32 0.00 лв.*

11/05/2014 13:11:12 359878288590 Виваком 00:00:16 0.00 лв.* 24/05/2014 15:16:16 359887036268 Мобилтел 00:00:11 0.00 лв.*

11/05/2014 13:14:20 359894445004 Група 00:00:23 0.00 лв. 24/05/2014 15:23:11 359887036268 Мобилтел 00:00:25 0.00 лв.*

11/05/2014 21:18:55 359898442806 GLOBUL 00:02:54 0.00 лв.* 24/05/2014 17:48:27 359894445017 Група 00:02:27 0.00 лв.

12/05/2014 13:47:21 359878288590 Виваком 00:00:12 0.00 лв.* 24/05/2014 18:22:42 359878288590 Виваком 00:02:15 0.00 лв.*

12/05/2014 22:12:15 359894445017 Група 00:00:01 0.00 лв. 24/05/2014 20:01:14 359887036268 Мобилтел 00:00:30 0.00 лв.*

13/05/2014 07:48:44 359894445017 Група 00:00:47 0.00 лв. 24/05/2014 20:54:56 359887036268 Мобилтел 00:00:26 0.00 лв.*

14/05/2014 17:47:34 359894445017 Група 00:01:34 0.00 лв. 24/05/2014 20:55:56 359887036268 Мобилтел 00:00:09 0.00 лв.*

14/05/2014 18:33:04 359887036268 Мобилтел 00:00:18 0.00 лв.* 24/05/2014 21:14:34 359887036268 Мобилтел 00:00:10 0.00 лв.*

14/05/2014 19:54:32 359894445017 Група 00:01:01 0.00 лв. 24/05/2014 21:42:08 359887036268 Мобилтел 00:01:00 0.00 лв.*

14/05/2014 21:09:23 00447512720602 Международен 00:01:23 0.32 лв.* 25/05/2014 16:08:57 0878939735 Виваком 00:11:50 0.00 лв.*

14/05/2014 22:07:29 447512720602 SMS 0.18 лв. 26/05/2014 09:01:55 359894165002 GLOBUL 00:00:31 0.00 лв.*

14/05/2014 22:54:40 359887036268 SMS 0.12 лв. 26/05/2014 14:21:38 359894445017 Група 00:48:18 0.00 лв.

15/05/2014 13:01:21 0878924012 Виваком 00:00:31 0.00 лв.* 27/05/2014 11:58:37 globul Моб. интернет 90.29 0.00 лв.*

15/05/2014 21:30:40 0878924012 Виваком 00:05:41 0.00 лв.* 27/05/2014 13:37:55 359894445017 Група 00:00:02 0.00 лв.

15/05/2014 21:36:42 0878924012 Виваком 00:00:13 0.00 лв.* 27/05/2014 14:23:01 359887036268 Мобилтел 00:00:41 0.00 лв.*

15/05/2014 22:39:30 0899792872 GLOBUL 00:20:44 0.00 лв.* 27/05/2014 20:10:45 359887036268 Мобилтел 00:00:08 0.00 лв.*

16/05/2014 10:04:06 0878118477 Виваком 00:00:02 0.00 лв.* 27/05/2014 23:18:03 359887036268 Мобилтел 00:00:21 0.00 лв.*

16/05/2014 10:23:25 00447788565897 Международен 00:04:07 0.99 лв.* 28/05/2014 09:29:17 359878118477 Виваком 00:00:01 0.00 лв.*

16/05/2014 10:33:08 359878924012 Виваком 00:00:18 0.00 лв.* 28/05/2014 16:42:15 359887036268 Мобилтел 00:00:16 0.00 лв.*

16/05/2014 11:03:46 359878924012 Виваком 00:02:25 0.00 лв.* 29/05/2014 01:04:56 359894445017 Група 00:00:57 0.00 лв.

16/05/2014 13:02:27 008001100235 GLOBUL 00:31:19 0.00 лв. 29/05/2014 17:28:52 359878288590 Виваком 00:02:06 0.00 лв.*

16/05/2014 14:02:25 359878924012 Виваком 00:01:00 0.00 лв.* 30/05/2014 16:44:13 359894445017 Група 00:01:42 0.00 лв.

16/05/2014 22:31:46 359878924012 Виваком 00:08:46 0.00 лв.* 31/05/2014 16:23:50 359894445017 Група 00:06:15 0.00 лв.

19/05/2014 18:27:05 359878288590 Виваком 00:00:12 0.00 лв.* 31/05/2014 21:09:07 359887036268 Мобилтел 00:00:35 0.00 лв.*

19/05/2014 18:28:53 359887036268 Мобилтел 00:00:41 0.00 лв.*

20/05/2014 22:08:56 359894445006 SMS 0.12 лв.

21/05/2014 00:07:14 359894445017 Група 00:01:02 0.00 лв.

Страница 45


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Други услуги с добавена стойност

0.50 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 74.49

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 27:43

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000504239180

Номер: 0894445009

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.92 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 13:51:06 *2265 GLOBUL 00:01:12 0.00 лв.* 13/05/2014 19:55:05 globul Моб. интернет 11.57 0.00 лв.*

01/05/2014 13:55:15 028171100 Фикс. мрежи 00:00:22 0.00 лв.* 13/05/2014 20:13:21 globul Моб. интернет 33.04 0.00 лв.*

01/05/2014 18:23:27 0885660605 GLOBUL 00:00:35 0.00 лв.* 13/05/2014 20:13:35 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

01/05/2014 18:27:26 0879398571 Виваком 00:00:51 0.00 лв.* 13/05/2014 20:14:36 globul Моб. интернет 43.96 0.00 лв.*

01/05/2014 20:05:30 0886861000 Мобилтел 00:03:46 0.00 лв.* 13/05/2014 20:14:49 globul Моб. интернет 998.71 0.00 лв.*

02/05/2014 13:26:59 0885045480 Виваком 00:04:24 0.00 лв.* 13/05/2014 23:38:14 globul Моб. интернет 67.15 0.00 лв.*

02/05/2014 13:39:01 0896602645 GLOBUL 00:02:16 0.00 лв.* 13/05/2014 23:38:14 globul Моб. интернет 49.04 0.00 лв.*

02/05/2014 13:53:30 0885202008 Мобилтел 00:01:34 0.00 лв.* 13/05/2014 23:41:22 globul Моб. интернет 103.86 0.00 лв.*

02/05/2014 14:09:17 035951225 Фикс. мрежи 00:00:33 0.00 лв.* 13/05/2014 23:41:32 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

02/05/2014 14:33:32 0888828866 Мобилтел 00:04:49 0.00 лв.* 14/05/2014 00:06:29 globul Моб. интернет 24.47 0.00 лв.*

02/05/2014 14:43:52 0885045480 Виваком 00:02:07 0.00 лв.* 14/05/2014 00:06:49 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

02/05/2014 15:00:29 0886861000 Мобилтел 00:01:50 0.00 лв.* 14/05/2014 11:02:39 globul Моб. интернет 14.55 0.00 лв.*

09/05/2014 19:22:57 globul Моб. интернет 6418.15 0.00 лв.* 14/05/2014 11:02:40 globul Моб. интернет 3.18 0.00 лв.*

09/05/2014 19:22:57 globul Моб. интернет 3760.98 0.00 лв.* 14/05/2014 12:32:44 globul Моб. интернет 36.12 0.00 лв.*

09/05/2014 19:29:04 globul Моб. интернет 10233.62 0.00 лв.* 14/05/2014 12:32:45 globul Моб. интернет 68.75 0.00 лв.*

09/05/2014 19:29:04 globul Моб. интернет 3.68 0.00 лв.* 14/05/2014 12:35:08 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.*

09/05/2014 19:30:55 globul Моб. интернет 7005.66 0.00 лв.* 14/05/2014 12:36:32 globul Моб. интернет 38.20 0.00 лв.*

09/05/2014 19:30:57 globul Моб. интернет 73.43 0.00 лв.* 14/05/2014 12:36:44 globul Моб. интернет 1.07 0.00 лв.*

09/05/2014 20:12:08 globul Моб. интернет 215.94 0.00 лв.* 14/05/2014 12:37:18 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

09/05/2014 21:25:03 globul Моб. интернет 64.94 0.00 лв.* 14/05/2014 12:47:03 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

09/05/2014 21:37:28 globul Моб. интернет 618.83 0.00 лв.* 14/05/2014 12:47:15 globul Моб. интернет 230.57 0.00 лв.*

09/05/2014 22:09:38 globul Моб. интернет 33.99 0.00 лв.* 14/05/2014 12:56:21 globul Моб. интернет 10.77 0.00 лв.*

10/05/2014 03:38:02 globul Моб. интернет 569.91 0.00 лв.* 14/05/2014 13:34:50 008001151194 GLOBUL 00:02:21 0.00 лв.

10/05/2014 07:19:57 globul Моб. интернет 10.78 0.00 лв.* 14/05/2014 14:55:09 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв.*

10/05/2014 09:04:51 globul Моб. интернет 78.42 0.00 лв.* 14/05/2014 14:55:58 globul Моб. интернет 34.51 0.00 лв.*

10/05/2014 09:46:16 globul Моб. интернет 254.88 0.00 лв.* 14/05/2014 14:56:25 globul Моб. интернет 6.49 0.00 лв.*

10/05/2014 09:51:07 globul Моб. интернет 49.23 0.00 лв.* 14/05/2014 15:00:45 008001100235 GLOBUL 00:00:36 0.00 лв.

11/05/2014 10:20:33 FUNCall аб. 1мес. Други УДС 0.50 лв. 14/05/2014 15:01:36 008001100235 GLOBUL 00:00:08 0.00 лв.

12/05/2014 10:47:20 globul Моб. интернет 7.62 0.00 лв.* 14/05/2014 15:02:54 globul Моб. интернет 18.71 0.00 лв.*

12/05/2014 10:47:25 globul Моб. интернет 3.97 0.00 лв.* 14/05/2014 15:03:00 globul Моб. интернет 33.23 0.00 лв.*

12/05/2014 10:48:20 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.* 14/05/2014 15:03:16 008001100235 GLOBUL 00:59:24 0.00 лв.

12/05/2014 10:49:19 globul Моб. интернет 3.22 0.00 лв.* 14/05/2014 16:47:21 globul Моб. интернет 0.29 0.00 лв.*

12/05/2014 11:43:32 globul Моб. интернет 7.96 0.00 лв.* 14/05/2014 16:55:36 globul Моб. интернет 181.87 0.00 лв.*

12/05/2014 14:31:56 globul Моб. интернет 5.95 0.00 лв.* 14/05/2014 17:00:44 globul Моб. интернет 69.13 0.00 лв.*

12/05/2014 14:32:23 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 14/05/2014 17:40:13 globul Моб. интернет 1.52 0.00 лв.*

12/05/2014 14:43:33 globul Моб. интернет 5.27 0.00 лв.* 14/05/2014 17:43:41 globul Моб. интернет 25.39 0.00 лв.*

12/05/2014 14:43:51 globul Моб. интернет 7.28 0.00 лв.* 14/05/2014 17:45:56 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.*

12/05/2014 14:44:52 globul Моб. интернет 3.88 0.00 лв.* 14/05/2014 17:47:33 globul Моб. интернет 842.16 0.00 лв.*

12/05/2014 15:33:57 globul Моб. интернет 12.63 0.00 лв.* 14/05/2014 17:48:08 globul Моб. интернет 98.47 0.00 лв.*

12/05/2014 17:08:09 globul Моб. интернет 1.26 0.00 лв.* 14/05/2014 18:34:27 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

12/05/2014 18:24:09 globul Моб. интернет 0.45 0.00 лв.* 14/05/2014 18:36:42 globul Моб. интернет 37.06 0.00 лв.*

12/05/2014 18:33:39 globul Моб. интернет 0.54 0.00 лв.* 15/05/2014 09:49:19 globul Моб. интернет 64.58 0.00 лв.*

12/05/2014 18:34:01 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.* 15/05/2014 09:49:20 globul Моб. интернет 46.68 0.00 лв.*

12/05/2014 19:14:41 globul Моб. интернет 331.78 0.00 лв.* 15/05/2014 10:09:37 globul Моб. интернет 115.44 0.00 лв.*

12/05/2014 19:15:08 globul Моб. интернет 6.78 0.00 лв.* 15/05/2014 10:09:47 globul Моб. интернет 27.62 0.00 лв.*

12/05/2014 19:24:43 globul Моб. интернет 14.54 0.00 лв.* 15/05/2014 10:32:02 globul Моб. интернет 258.58 0.00 лв.*

12/05/2014 19:25:25 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 15/05/2014 10:49:46 globul Моб. интернет 131.61 0.00 лв.*

12/05/2014 19:25:33 globul Моб. интернет 184.76 0.00 лв.* 15/05/2014 12:22:51 globul Моб. интернет 142.34 0.00 лв.*

12/05/2014 20:45:39 globul Моб. интернет 11.97 0.00 лв.* 15/05/2014 12:26:36 globul Моб. интернет 2695.19 0.00 лв.*

12/05/2014 21:03:05 globul Моб. интернет 123.84 0.00 лв.* 15/05/2014 14:07:04 globul Моб. интернет 125.55 0.00 лв.*

12/05/2014 21:04:05 globul Моб. интернет 2161.86 0.00 лв.* 15/05/2014 14:10:06 globul Моб. интернет 32.76 0.00 лв.*

13/05/2014 03:08:38 globul Моб. интернет 625.18 0.00 лв.* 15/05/2014 15:01:07 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

13/05/2014 04:48:07 globul Моб. интернет 7.79 0.00 лв.* 15/05/2014 15:03:10 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.*

13/05/2014 09:04:32 globul Моб. интернет 166.58 0.00 лв.* 15/05/2014 15:03:27 globul Моб. интернет 8.03 0.00 лв.*

13/05/2014 09:10:40 globul Моб. интернет 59.39 0.00 лв.* 15/05/2014 15:10:11 globul Моб. интернет 277.29 0.00 лв.*

13/05/2014 09:58:34 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.* 15/05/2014 15:10:11 globul Моб. интернет 65.17 0.00 лв.*

13/05/2014 09:59:01 globul Моб. интернет 6.26 0.00 лв.* 15/05/2014 16:29:23 008001100235 GLOBUL 00:44:14 0.00 лв.

13/05/2014 10:16:14 globul Моб. интернет 49.28 0.00 лв.* 15/05/2014 17:27:57 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

13/05/2014 10:16:18 globul Моб. интернет 12.18 0.00 лв.* 15/05/2014 17:30:22 globul Моб. интернет 8.21 0.00 лв.*

13/05/2014 10:16:50 globul Моб. интернет 15.66 0.00 лв.* 15/05/2014 17:30:22 globul Моб. интернет 28.68 0.00 лв.*

13/05/2014 10:18:35 globul Моб. интернет 1.19 0.00 лв.* 15/05/2014 17:43:33 globul Моб. интернет 164.09 0.00 лв.*

13/05/2014 10:21:08 globul Моб. интернет 363.14 0.00 лв.* 15/05/2014 17:50:23 globul Моб. интернет 14.41 0.00 лв.*

13/05/2014 10:22:25 globul Моб. интернет 145.18 0.00 лв.* 16/05/2014 10:32:07 008001100235 GLOBUL 01:04:56 0.00 лв.

13/05/2014 13:12:18 globul Моб. интернет 7.35 0.00 лв.* 16/05/2014 16:59:35 globul Моб. интернет 121.55 0.00 лв.*

13/05/2014 13:15:43 globul Моб. интернет 58.98 0.00 лв.* 16/05/2014 16:59:35 globul Моб. интернет 4190.08 0.00 лв.*

13/05/2014 13:15:54 globul Моб. интернет 8.86 0.00 лв.* 17/05/2014 10:18:27 globul Моб. интернет 542.90 0.00 лв.*

13/05/2014 13:18:41 globul Моб. интернет 0.70 0.00 лв.* 17/05/2014 10:18:33 globul Моб. интернет 21.10 0.00 лв.*

13/05/2014 13:19:18 globul Моб. интернет 2.01 0.00 лв.* 17/05/2014 10:42:25 globul Моб. интернет 356.32 0.00 лв.*

13/05/2014 13:31:46 globul Моб. интернет 73.24 0.00 лв.* 17/05/2014 10:48:49 globul Моб. интернет 25.90 0.00 лв.*

13/05/2014 13:36:40 globul Моб. интернет 16.40 0.00 лв.* 17/05/2014 11:28:28 globul Моб. интернет 11.63 0.00 лв.*

13/05/2014 14:09:49 globul Моб. интернет 51.93 0.00 лв.* 17/05/2014 11:42:32 globul Моб. интернет 44.74 0.00 лв.*

13/05/2014 14:16:50 globul Моб. интернет 8.21 0.00 лв.* 17/05/2014 11:57:40 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.*

13/05/2014 14:24:58 globul Моб. интернет 7.62 0.00 лв.* 17/05/2014 12:02:11 globul Моб. интернет 0.93 0.00 лв.*

13/05/2014 14:24:59 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 17/05/2014 12:02:22 globul Моб. интернет 70.49 0.00 лв.*

13/05/2014 14:25:05 globul Моб. интернет 35.02 0.00 лв.* 17/05/2014 12:02:22 globul Моб. интернет 44.02 0.00 лв.*

13/05/2014 14:25:06 globul Моб. интернет 28.99 0.00 лв.* 17/05/2014 12:05:09 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

13/05/2014 14:34:14 globul Моб. интернет 562.52 0.00 лв.* 17/05/2014 12:05:36 globul Моб. интернет 52.17 0.00 лв.*

13/05/2014 14:36:54 globul Моб. интернет 185.66 0.00 лв.* 17/05/2014 12:36:04 globul Моб. интернет 20.75 0.00 лв.*

13/05/2014 19:39:24 globul Моб. интернет 42.26 0.00 лв.* 17/05/2014 12:37:39 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.*

13/05/2014 19:39:27 globul Моб. интернет 21.41 0.00 лв.* 17/05/2014 12:39:36 globul Моб. интернет 1.36 0.00 лв.*

13/05/2014 19:40:34 globul Моб. интернет 1.33 0.00 лв.* 17/05/2014 12:39:37 globul Моб. интернет 57.19 0.00 лв.*

13/05/2014 19:43:33 globul Моб. интернет 32.42 0.00 лв.* 17/05/2014 12:45:14 globul Моб. интернет 66.10 0.00 лв.*

13/05/2014 19:54:05 globul Моб. интернет 1.10 0.00 лв.* 17/05/2014 12:45:24 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.*

Страница 46


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

17/05/2014 12:54:52 globul Моб. интернет 20.23 0.00 лв.* 18/05/2014 13:03:56 globul Моб. интернет 9.68 0.00 лв.*

17/05/2014 12:55:10 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 18/05/2014 13:03:57 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.*

17/05/2014 12:59:57 globul Моб. интернет 67.48 0.00 лв.* 18/05/2014 13:04:14 globul Моб. интернет 92.55 0.00 лв.*

17/05/2014 13:00:17 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 18/05/2014 13:04:18 globul Моб. интернет 1376.96 0.00 лв.*

17/05/2014 13:11:16 globul Моб. интернет 141.25 0.00 лв.* 18/05/2014 13:15:19 globul Моб. интернет 8.28 0.00 лв.*

17/05/2014 13:11:16 globul Моб. интернет 57.59 0.00 лв.* 18/05/2014 13:15:20 globul Моб. интернет 90.10 0.00 лв.*

17/05/2014 14:07:38 globul Моб. интернет 0.65 0.00 лв.* 18/05/2014 13:18:04 globul Моб. интернет 9001.68 0.00 лв.*

17/05/2014 14:08:02 globul Моб. интернет 1857.11 0.00 лв.* 18/05/2014 13:18:06 globul Моб. интернет 449.98 0.00 лв.*

17/05/2014 14:08:02 globul Моб. интернет 238.40 0.00 лв.* 18/05/2014 14:45:34 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.*

17/05/2014 14:27:24 035957457 Фикс. мрежи 00:01:45 0.00 лв.* 18/05/2014 14:51:37 globul Моб. интернет 40.29 0.00 лв.*

17/05/2014 15:18:36 globul Моб. интернет 91.92 0.00 лв.* 18/05/2014 14:51:38 globul Моб. интернет 8.19 0.00 лв.*

17/05/2014 15:18:37 globul Моб. интернет 39.00 0.00 лв.* 18/05/2014 15:05:20 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.*

17/05/2014 15:34:55 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 18/05/2014 15:29:41 globul Моб. интернет 53.63 0.00 лв.*

17/05/2014 15:42:31 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.* 18/05/2014 15:29:51 globul Моб. интернет 36.51 0.00 лв.*

17/05/2014 15:44:40 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 18/05/2014 15:30:37 globul Моб. интернет 66.94 0.00 лв.*

17/05/2014 15:45:40 globul Моб. интернет 13.05 0.00 лв.* 18/05/2014 15:34:43 globul Моб. интернет 17.86 0.00 лв.*

17/05/2014 15:49:33 globul Моб. интернет 13.50 0.00 лв.* 18/05/2014 15:46:23 globul Моб. интернет 1.22 0.00 лв.*

17/05/2014 15:51:32 globul Моб. интернет 24.59 0.00 лв.* 18/05/2014 15:54:04 globul Моб. интернет 41.04 0.00 лв.*

17/05/2014 15:52:00 globul Моб. интернет 19.87 0.00 лв.* 18/05/2014 15:55:13 globul Моб. интернет 87.56 0.00 лв.*

17/05/2014 15:53:35 globul Моб. интернет 56.37 0.00 лв.* 18/05/2014 16:30:36 globul Моб. интернет 0.29 0.00 лв.*

17/05/2014 15:56:15 globul Моб. интернет 7.22 0.00 лв.* 18/05/2014 16:33:49 globul Моб. интернет 65.13 0.00 лв.*

17/05/2014 15:58:44 globul Моб. интернет 3.70 0.00 лв.* 18/05/2014 16:38:10 globul Моб. интернет 24.63 0.00 лв.*

17/05/2014 16:08:18 globul Моб. интернет 10.32 0.00 лв.* 18/05/2014 17:02:30 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв.*

17/05/2014 16:08:27 globul Моб. интернет 6.98 0.00 лв.* 18/05/2014 17:02:32 globul Моб. интернет 8.46 0.00 лв.*

17/05/2014 16:08:31 globul Моб. интернет 48.59 0.00 лв.* 18/05/2014 17:06:43 globul Моб. интернет 25.88 0.00 лв.*

17/05/2014 16:13:05 globul Моб. интернет 0.84 0.00 лв.* 18/05/2014 17:10:27 globul Моб. интернет 8.20 0.00 лв.*

17/05/2014 16:14:00 globul Моб. интернет 1.29 0.00 лв.* 18/05/2014 17:17:51 globul Моб. интернет 31.07 0.00 лв.*

17/05/2014 16:24:51 globul Моб. интернет 69.72 0.00 лв.* 18/05/2014 17:20:07 globul Моб. интернет 34.15 0.00 лв.*

17/05/2014 16:51:48 globul Моб. интернет 45.41 0.00 лв.* 18/05/2014 17:50:05 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.*

17/05/2014 17:09:05 globul Моб. интернет 189.06 0.00 лв.* 18/05/2014 17:50:36 globul Моб. интернет 8.21 0.00 лв.*

17/05/2014 17:09:50 globul Моб. интернет 35.65 0.00 лв.* 18/05/2014 17:51:36 globul Моб. интернет 0.29 0.00 лв.*

17/05/2014 17:31:51 globul Моб. интернет 459.97 0.00 лв.* 18/05/2014 17:52:44 globul Моб. интернет 26.65 0.00 лв.*

17/05/2014 18:12:00 globul Моб. интернет 12.42 0.00 лв.* 18/05/2014 17:56:47 globul Моб. интернет 1.07 0.00 лв.*

17/05/2014 22:10:46 globul Моб. интернет 36.75 0.00 лв.* 18/05/2014 18:08:55 globul Моб. интернет 18.79 0.00 лв.*

17/05/2014 22:10:47 globul Моб. интернет 175.19 0.00 лв.* 18/05/2014 18:09:08 globul Моб. интернет 36.24 0.00 лв.*

17/05/2014 22:30:30 globul Моб. интернет 26.21 0.00 лв.* 18/05/2014 18:11:00 globul Моб. интернет 12.14 0.00 лв.*

17/05/2014 22:30:40 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 18/05/2014 18:13:12 globul Моб. интернет 44.36 0.00 лв.*

17/05/2014 22:35:10 globul Моб. интернет 2972.33 0.00 лв.* 18/05/2014 18:16:43 globul Моб. интернет 1.92 0.00 лв.*

17/05/2014 22:35:11 globul Моб. интернет 929.44 0.00 лв.* 18/05/2014 18:17:45 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

18/05/2014 00:28:25 globul Моб. интернет 24.37 0.00 лв.* 18/05/2014 18:19:23 globul Моб. интернет 32.16 0.00 лв.*

18/05/2014 00:28:27 globul Моб. интернет 8.30 0.00 лв.* 18/05/2014 18:19:35 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.*

18/05/2014 00:28:50 globul Моб. интернет 118.21 0.00 лв.* 18/05/2014 18:24:02 globul Моб. интернет 9.08 0.00 лв.*

18/05/2014 00:28:50 globul Моб. интернет 1001.93 0.00 лв.* 18/05/2014 18:32:45 globul Моб. интернет 0.40 0.00 лв.*

18/05/2014 01:14:29 globul Моб. интернет 48.02 0.00 лв.* 18/05/2014 18:36:13 globul Моб. интернет 465.53 0.00 лв.*

18/05/2014 01:14:41 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 18/05/2014 18:53:02 globul Моб. интернет 33.87 0.00 лв.*

18/05/2014 01:33:11 globul Моб. интернет 49.12 0.00 лв.* 18/05/2014 21:06:00 008001100235 GLOBUL 00:18:02 0.00 лв.

18/05/2014 01:33:12 globul Моб. интернет 35.55 0.00 лв.* 19/05/2014 13:09:38 008001151194 GLOBUL 00:22:50 0.00 лв.

18/05/2014 01:38:59 globul Моб. интернет 45.24 0.00 лв.* 19/05/2014 20:29:03 globul Моб. интернет 353.98 0.00 лв.*

18/05/2014 01:39:10 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 19/05/2014 20:29:04 globul Моб. интернет 42.83 0.00 лв.*

18/05/2014 01:40:04 globul Моб. интернет 30.38 0.00 лв.* 19/05/2014 20:58:56 globul Моб. интернет 1488.31 0.00 лв.*

18/05/2014 01:40:14 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 19/05/2014 21:30:07 globul Моб. интернет 75.61 0.00 лв.*

18/05/2014 01:48:10 globul Моб. интернет 112.38 0.00 лв.* 20/05/2014 02:59:08 globul Моб. интернет 567.28 0.00 лв.*

18/05/2014 01:48:13 globul Моб. интернет 93.07 0.00 лв.* 20/05/2014 07:27:30 globul Моб. интернет 21.75 0.00 лв.*

18/05/2014 01:59:21 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 20/05/2014 09:01:02 globul Моб. интернет 102.30 0.00 лв.*

18/05/2014 02:01:52 globul Моб. интернет 1.97 0.00 лв.* 20/05/2014 10:05:59 globul Моб. интернет 1.06 0.00 лв.*

18/05/2014 02:03:06 globul Моб. интернет 591.27 0.00 лв.* 20/05/2014 10:12:09 globul Моб. интернет 57.00 0.00 лв.*

18/05/2014 02:08:11 globul Моб. интернет 169.26 0.00 лв.* 20/05/2014 10:12:20 globul Моб. интернет 87.33 0.00 лв.*

18/05/2014 08:07:02 globul Моб. интернет 95.71 0.00 лв.* 20/05/2014 10:13:49 globul Моб. интернет 4.11 0.00 лв.*

18/05/2014 08:10:04 globul Моб. интернет 27.87 0.00 лв.* 20/05/2014 10:14:37 globul Моб. интернет 2.00 0.00 лв.*

18/05/2014 09:02:07 globul Моб. интернет 109.93 0.00 лв.* 20/05/2014 10:15:03 globul Моб. интернет 304.19 0.00 лв.*

18/05/2014 09:10:10 globul Моб. интернет 24.62 0.00 лв.* 20/05/2014 10:22:27 globul Моб. интернет 98.61 0.00 лв.*

18/05/2014 10:02:53 globul Моб. интернет 5.34 0.00 лв.* 20/05/2014 11:31:23 008001100235 GLOBUL 01:00:41 0.00 лв.

18/05/2014 10:10:10 globul Моб. интернет 28.33 0.00 лв.* 20/05/2014 12:32:15 globul Моб. интернет 36.46 0.00 лв.*

18/05/2014 10:10:12 globul Моб. интернет 8.21 0.00 лв.* 20/05/2014 12:32:15 globul Моб. интернет 23.99 0.00 лв.*

18/05/2014 10:20:00 globul Моб. интернет 0.29 0.00 лв.* 20/05/2014 12:32:50 globul Моб. интернет 482.39 0.00 лв.*

18/05/2014 10:23:41 globul Моб. интернет 1.23 0.00 лв.* 20/05/2014 12:33:07 globul Моб. интернет 64.38 0.00 лв.*

18/05/2014 10:30:16 globul Моб. интернет 75.70 0.00 лв.* 20/05/2014 13:37:40 globul Моб. интернет 25.50 0.00 лв.*

18/05/2014 10:30:16 globul Моб. интернет 135.25 0.00 лв.* 20/05/2014 13:37:43 globul Моб. интернет 37.00 0.00 лв.*

18/05/2014 10:48:44 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 20/05/2014 13:39:00 globul Моб. интернет 0.61 0.00 лв.*

18/05/2014 10:48:46 globul Моб. интернет 1.35 0.00 лв.* 20/05/2014 13:40:25 globul Моб. интернет 130.45 0.00 лв.*

18/05/2014 10:48:50 globul Моб. интернет 121.62 0.00 лв.* 20/05/2014 13:56:13 globul Моб. интернет 10.09 0.00 лв.*

18/05/2014 10:48:53 globul Моб. интернет 541.12 0.00 лв.* 22/05/2014 11:32:17 008001100235 GLOBUL 00:21:18 0.00 лв.

18/05/2014 12:28:32 globul Моб. интернет 15.86 0.00 лв.* 22/05/2014 13:31:55 008001100235 GLOBUL 00:25:24 0.00 лв.

18/05/2014 12:28:36 globul Моб. интернет 8.79 0.00 лв.* 23/05/2014 11:13:36 008001100235 GLOBUL 00:20:02 0.00 лв.

18/05/2014 12:31:19 globul Моб. интернет 130.10 0.00 лв.* 27/05/2014 11:33:37 008001100235 GLOBUL 00:00:40 0.00 лв.

18/05/2014 12:31:19 globul Моб. интернет 534.55 0.00 лв.* 27/05/2014 11:34:30 008001100235 GLOBUL 01:02:34 0.00 лв.

18/05/2014 12:43:39 globul Моб. интернет 67.87 0.00 лв.*

18/05/2014 12:43:49 globul Моб. интернет 224.02 0.00 лв.*

Страница 47


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 0.00

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056113

Номер: 0894445010

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

14/05/2014 19:49:45 359894445017 Група 00:02:10 0.00 лв. 29/05/2014 14:03:45 008001100235 GLOBUL 00:18:26 0.00 лв.

16/05/2014 11:01:40 008001100235 GLOBUL 00:59:40 0.00 лв. 29/05/2014 14:29:50 008001100235 GLOBUL 00:29:38 0.00 лв.

19/05/2014 13:58:56 008001100235 GLOBUL 00:39:06 0.00 лв. 30/05/2014 15:59:31 008001100235 GLOBUL 00:37:53 0.00 лв.

21/05/2014 13:57:38 008001100235 GLOBUL 00:05:23 0.00 лв.

29/05/2014 13:45:42 008001100235 GLOBUL 00:17:52 0.00 лв.

Страница 48


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.48 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 15.84

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 03:05

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000703377617

Номер: 0894445011

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.90 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 15:18:38 0894445005 Група 00:00:38 0.00 лв. 31/05/2014 10:55:11 globul Моб. интернет 258.55 0.00 лв.*

02/05/2014 12:42:42 359887036268 Мобилтел 00:00:44 0.00 лв.* 31/05/2014 10:59:30 globul Моб. интернет 19.77 0.00 лв.*

02/05/2014 12:43:49 359894445002 Група 00:00:57 0.00 лв. 31/05/2014 11:01:59 globul Моб. интернет 1229.54 0.00 лв.*

02/05/2014 18:52:16 0894445005 Група 00:04:42 0.00 лв. 31/05/2014 11:03:32 globul Моб. интернет 87.14 0.00 лв.*

03/05/2014 13:54:25 0888933233 Мобилтел 00:02:05 0.00 лв.* 31/05/2014 11:15:39 globul Моб. интернет 17.64 0.00 лв.*

04/05/2014 19:53:14 0894445005 Група 00:01:46 0.00 лв. 31/05/2014 11:15:44 globul Моб. интернет 3.51 0.00 лв.*

16/05/2014 11:33:58 359896820632 SMS 0.12 лв. 31/05/2014 11:20:33 globul Моб. интернет 22.97 0.00 лв.*

16/05/2014 14:51:51 359894445017 Група 00:21:07 0.00 лв. 31/05/2014 11:20:43 globul Моб. интернет 67.43 0.00 лв.*

19/05/2014 21:15:39 359894445033 SMS 0.12 лв. 31/05/2014 11:22:28 globul Моб. интернет 5.56 0.00 лв.*

19/05/2014 21:18:30 359894445033 Група 00:00:12 0.00 лв. 31/05/2014 11:24:55 globul Моб. интернет 220.48 0.00 лв.*

21/05/2014 12:13:14 359894445014 Група 00:00:29 0.00 лв. 31/05/2014 11:27:55 globul Моб. интернет 4.11 0.00 лв.*

22/05/2014 09:45:20 0894445020 Група 00:01:10 0.00 лв. 31/05/2014 11:37:56 globul Моб. интернет 17.40 0.00 лв.*

22/05/2014 09:46:52 359894445014 Група 00:00:20 0.00 лв. 31/05/2014 11:40:44 globul Моб. интернет 37.60 0.00 лв.*

22/05/2014 09:47:38 0894445005 Група 00:00:48 0.00 лв. 31/05/2014 11:41:07 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.*

22/05/2014 18:17:53 359894445017 Група 00:01:29 0.00 лв. 31/05/2014 11:41:44 globul Моб. интернет 54.11 0.00 лв.*

22/05/2014 22:34:54 359894447606 SMS 0.12 лв. 31/05/2014 11:41:49 globul Моб. интернет 2.37 0.00 лв.*

23/05/2014 09:52:49 359894445005 SMS 0.12 лв. 31/05/2014 11:44:20 globul Моб. интернет 353.19 0.00 лв.*

25/05/2014 19:15:38 0894445005 Група 00:01:38 0.00 лв. 31/05/2014 11:46:24 globul Моб. интернет 14.79 0.00 лв.*

27/05/2014 15:06:30 0894445013 Група 00:01:16 0.00 лв. 31/05/2014 11:56:21 globul Моб. интернет 169.09 0.00 лв.*

29/05/2014 18:46:39 359894445017 Група 00:00:28 0.00 лв. 31/05/2014 12:08:13 globul Моб. интернет 493.04 0.00 лв.*

30/05/2014 11:59:48 008001100235 GLOBUL 00:03:03 0.00 лв. 31/05/2014 12:14:34 globul Моб. интернет 3.20 0.00 лв.*

31/05/2014 08:52:39 globul Моб. интернет 119.64 0.00 лв.* 31/05/2014 12:45:53 globul Моб. интернет 3.16 0.00 лв.*

31/05/2014 08:52:39 globul Моб. интернет 1518.26 0.00 лв.* 31/05/2014 12:46:32 globul Моб. интернет 93.35 0.00 лв.*

31/05/2014 09:00:00 globul Моб. интернет 3338.76 0.00 лв.* 31/05/2014 12:52:22 globul Моб. интернет 1293.92 0.00 лв.*

31/05/2014 09:00:04 globul Моб. интернет 27.35 0.00 лв.* 31/05/2014 12:52:24 globul Моб. интернет 109.81 0.00 лв.*

31/05/2014 09:24:55 globul Моб. интернет 9.54 0.00 лв.* 31/05/2014 13:29:59 globul Моб. интернет 996.70 0.00 лв.*

31/05/2014 09:25:11 globul Моб. интернет 43.42 0.00 лв.* 31/05/2014 13:30:42 globul Моб. интернет 31.69 0.00 лв.*

31/05/2014 09:28:47 globul Моб. интернет 8.27 0.00 лв.* 31/05/2014 13:38:42 globul Моб. интернет 2077.03 0.00 лв.*

31/05/2014 09:30:00 globul Моб. интернет 164.34 0.00 лв.* 31/05/2014 14:01:10 globul Моб. интернет 81.04 0.00 лв.*

31/05/2014 09:32:57 globul Моб. интернет 3.41 0.00 лв.* 31/05/2014 14:42:55 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

31/05/2014 09:36:22 globul Моб. интернет 97.66 0.00 лв.* 31/05/2014 14:43:22 globul Моб. интернет 1131.59 0.00 лв.*

31/05/2014 09:45:20 globul Моб. интернет 352.83 0.00 лв.* 31/05/2014 14:48:24 globul Моб. интернет 39.15 0.00 лв.*

31/05/2014 09:52:20 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.* 31/05/2014 15:16:46 globul Моб. интернет 6.32 0.00 лв.*

31/05/2014 09:55:14 globul Моб. интернет 191.16 0.00 лв.* 31/05/2014 16:47:29 globul Моб. интернет 28.73 0.00 лв.*

31/05/2014 09:58:10 globul Моб. интернет 39.22 0.00 лв.* 31/05/2014 16:54:05 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.*

31/05/2014 10:08:03 globul Моб. интернет 7.69 0.00 лв.* 31/05/2014 17:30:42 globul Моб. интернет 97.63 0.00 лв.*

31/05/2014 10:10:17 globul Моб. интернет 47.13 0.00 лв.* 31/05/2014 17:30:44 globul Моб. интернет 24.42 0.00 лв.*

31/05/2014 10:15:37 globul Моб. интернет 3.94 0.00 лв.* 31/05/2014 17:33:40 0894445005 Група 00:02:36 0.00 лв.

31/05/2014 10:18:50 globul Моб. интернет 1122.58 0.00 лв.*

31/05/2014 10:18:53 globul Моб. интернет 28.70 0.00 лв.*

Страница 49


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Международни разговори

2.67 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 20.27

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 50:56

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056097

Номер: 0894445012

Всички стойности са без ДДС. Общо: 23.09 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

03/05/2014 11:36:01 359888754556 Мобилтел 00:01:05 0.00 лв.* 12/05/2014 01:32:52 globul Моб. интернет 21.64 0.00 лв.*

03/05/2014 19:20:08 359888754556 Мобилтел 00:01:23 0.00 лв.* 12/05/2014 01:32:54 globul Моб. интернет 696.15 0.00 лв.*

04/05/2014 17:26:36 0899792872 GLOBUL 00:04:54 0.00 лв.* 12/05/2014 10:43:16 globul Моб. интернет 33.59 0.00 лв.*

04/05/2014 17:33:26 359899792872 GLOBUL 00:22:22 0.00 лв.* 12/05/2014 10:43:22 globul Моб. интернет 636.57 0.00 лв.*

04/05/2014 18:11:15 359899792872 GLOBUL 00:05:26 0.00 лв.* 12/05/2014 11:05:00 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

07/05/2014 20:57:19 008001100235 GLOBUL 00:00:04 0.00 лв. 12/05/2014 11:05:03 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

11/05/2014 04:00:54 globul Моб. интернет 324.68 0.00 лв.* 12/05/2014 11:05:21 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

11/05/2014 04:00:55 globul Моб. интернет 295.24 0.00 лв.* 12/05/2014 11:05:45 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

11/05/2014 04:06:29 globul Моб. интернет 28.47 0.00 лв.* 12/05/2014 11:08:22 globul Моб. интернет 34.04 0.00 лв.*

11/05/2014 04:06:30 globul Моб. интернет 24.28 0.00 лв.* 12/05/2014 11:09:34 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

11/05/2014 04:06:50 globul Моб. интернет 894.38 0.00 лв.* 12/05/2014 11:09:36 globul Моб. интернет 0.33 0.00 лв.*

11/05/2014 04:06:50 globul Моб. интернет 3916.09 0.00 лв.* 12/05/2014 11:11:22 globul Моб. интернет 65.59 0.00 лв.*

11/05/2014 04:20:11 globul Моб. интернет 19.18 0.00 лв.* 12/05/2014 11:13:44 globul Моб. интернет 1539.41 0.00 лв.*

11/05/2014 04:20:45 globul Моб. интернет 104.76 0.00 лв.* 12/05/2014 13:45:51 globul Моб. интернет 12.71 0.00 лв.*

11/05/2014 04:30:40 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.* 12/05/2014 13:45:53 globul Моб. интернет 69.21 0.00 лв.*

11/05/2014 04:31:30 globul Моб. интернет 10.74 0.00 лв.* 12/05/2014 13:49:18 globul Моб. интернет 64.12 0.00 лв.*

11/05/2014 04:31:31 globul Моб. интернет 24.88 0.00 лв.* 12/05/2014 13:49:21 globul Моб. интернет 1062.92 0.00 лв.*

11/05/2014 04:32:16 globul Моб. интернет 29.82 0.00 лв.* 12/05/2014 15:04:38 globul Моб. интернет 9.53 0.00 лв.*

11/05/2014 04:33:09 globul Моб. интернет 2089.06 0.00 лв.* 12/05/2014 15:04:40 globul Моб. интернет 28.77 0.00 лв.*

11/05/2014 09:02:17 globul Моб. интернет 684.10 0.00 лв.* 12/05/2014 17:36:18 globul Моб. интернет 9.48 0.00 лв.*

11/05/2014 09:03:33 globul Моб. интернет 14.07 0.00 лв.* 12/05/2014 17:36:21 globul Моб. интернет 25.38 0.00 лв.*

11/05/2014 10:32:58 globul Моб. интернет 18.12 0.00 лв.* 12/05/2014 17:37:36 globul Моб. интернет 23.85 0.00 лв.*

11/05/2014 10:33:11 globul Моб. интернет 722.62 0.00 лв.* 12/05/2014 17:37:38 globul Моб. интернет 216.66 0.00 лв.*

11/05/2014 12:39:24 globul Моб. интернет 396.13 0.00 лв.* 12/05/2014 17:51:45 globul Моб. интернет 0.44 0.00 лв.*

11/05/2014 12:41:07 globul Моб. интернет 4.63 0.00 лв.* 12/05/2014 17:51:54 globul Моб. интернет 195.39 0.00 лв.*

11/05/2014 13:32:38 globul Моб. интернет 4.47 0.00 лв.* 12/05/2014 17:52:31 globul Моб. интернет 10.35 0.00 лв.*

11/05/2014 13:32:39 globul Моб. интернет 2.17 0.00 лв.* 12/05/2014 19:00:20 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.*

11/05/2014 13:33:02 globul Моб. интернет 118.60 0.00 лв.* 13/05/2014 00:35:19 008001100235 GLOBUL 00:17:40 0.00 лв.

11/05/2014 13:34:09 globul Моб. интернет 1.09 0.00 лв.* 15/05/2014 19:29:44 008001100235 GLOBUL 00:24:36 0.00 лв.

11/05/2014 13:43:23 globul Моб. интернет 14.14 0.00 лв.* 15/05/2014 21:05:33 00447512720602 Международен 00:00:50 0.24 лв.*

11/05/2014 13:43:28 globul Моб. интернет 128.14 0.00 лв.* 16/05/2014 10:59:56 008001100235 GLOBUL 01:01:25 0.00 лв.

11/05/2014 13:52:40 globul Моб. интернет 102.53 0.00 лв.* 19/05/2014 11:08:27 0894445020 Група 00:09:31 0.00 лв.

11/05/2014 13:53:21 globul Моб. интернет 4.75 0.00 лв.* 20/05/2014 16:09:32 008001100235 GLOBUL 00:30:29 0.00 лв.

11/05/2014 14:03:14 globul Моб. интернет 703.35 0.00 лв.* 20/05/2014 18:56:31 359887385183 Мобилтел 00:00:45 0.00 лв.*

11/05/2014 14:03:21 globul Моб. интернет 37.82 0.00 лв.* 20/05/2014 20:51:54 359878118477 Виваком 00:00:02 0.00 лв.*

11/05/2014 15:41:37 globul Моб. интернет 219.91 0.00 лв.* 20/05/2014 21:04:39 359888828585 Мобилтел 00:01:21 0.00 лв.*

11/05/2014 15:43:01 globul Моб. интернет 9.13 0.00 лв.* 20/05/2014 21:19:11 359878118477 Виваком 00:00:10 0.00 лв.*

11/05/2014 16:10:47 globul Моб. интернет 120.76 0.00 лв.* 20/05/2014 21:29:17 globul Моб. интернет 18.91 0.00 лв.*

11/05/2014 16:10:49 globul Моб. интернет 13.79 0.00 лв.* 20/05/2014 21:29:18 globul Моб. интернет 1031.55 0.00 лв.*

11/05/2014 16:15:25 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 21/05/2014 00:01:31 359888828585 Мобилтел 00:02:30 0.00 лв.*

11/05/2014 16:16:33 globul Моб. интернет 33.68 0.00 лв.* 21/05/2014 07:09:16 0888775925 Виваком 00:00:31 0.00 лв.*

11/05/2014 16:17:39 globul Моб. интернет 2.26 0.00 лв.* 21/05/2014 07:33:58 0888775925 Виваком 00:00:02 0.00 лв.*

11/05/2014 16:18:01 globul Моб. интернет 63.25 0.00 лв.* 21/05/2014 09:01:42 359888828585 Мобилтел 00:00:37 0.00 лв.*

11/05/2014 16:28:02 globul Моб. интернет 6.74 0.00 лв.* 21/05/2014 10:02:52 359888828585 Мобилтел 00:00:46 0.00 лв.*

11/05/2014 16:30:32 globul Моб. интернет 109.08 0.00 лв.* 21/05/2014 10:11:56 359888143512 Мобилтел 00:01:55 0.00 лв.*

11/05/2014 16:46:15 globul Моб. интернет 205.68 0.00 лв.* 21/05/2014 10:14:47 0883364093 Виваком 00:00:39 0.00 лв.*

11/05/2014 16:47:24 globul Моб. интернет 19.85 0.00 лв.* 21/05/2014 16:31:39 008001100235 GLOBUL 00:05:23 0.00 лв.

11/05/2014 17:05:05 globul Моб. интернет 0.93 0.00 лв.* 21/05/2014 17:39:45 359878118477 Виваком 00:00:24 0.00 лв.*

11/05/2014 17:05:27 globul Моб. интернет 6.65 0.00 лв.* 22/05/2014 21:29:51 359894445020 Група 00:00:16 0.00 лв.

11/05/2014 17:06:10 globul Моб. интернет 27.13 0.00 лв.* 23/05/2014 11:02:28 008001100235 GLOBUL 01:02:24 0.00 лв.

11/05/2014 17:06:53 globul Моб. интернет 2.53 0.00 лв.* 23/05/2014 16:30:36 008001100235 GLOBUL 00:13:07 0.00 лв.

11/05/2014 17:09:45 globul Моб. интернет 7.48 0.00 лв.* 26/05/2014 11:09:00 359894445020 Група 00:22:06 0.00 лв.

11/05/2014 17:10:11 globul Моб. интернет 39.97 0.00 лв.* 26/05/2014 12:00:01 0894445019 Група 00:02:36 0.00 лв.

11/05/2014 17:10:13 globul Моб. интернет 349.46 0.00 лв.* 26/05/2014 12:46:48 0032477979426 Международен 00:10:10 2.43 лв.*

11/05/2014 17:43:07 globul Моб. интернет 1.42 0.00 лв.* 26/05/2014 13:34:58 008001100235 GLOBUL 00:56:01 0.00 лв.

11/05/2014 17:44:07 globul Моб. интернет 36.21 0.00 лв.* 26/05/2014 14:31:30 008001100235 GLOBUL 00:30:36 0.00 лв.

11/05/2014 17:44:09 globul Моб. интернет 1357.97 0.00 лв.* 27/05/2014 00:33:02 0887036268 Мобилтел 00:00:30 0.00 лв.*

11/05/2014 21:35:49 globul Моб. интернет 41.05 0.00 лв.* 29/05/2014 10:53:06 008001100235 GLOBUL 00:52:44 0.00 лв.

11/05/2014 21:37:01 globul Моб. интернет 8.21 0.00 лв.* 29/05/2014 17:33:56 359894445017 Група 00:01:10 0.00 лв.

11/05/2014 21:37:01 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

11/05/2014 21:38:01 globul Моб. интернет 28.90 0.00 лв.*

11/05/2014 21:41:15 globul Моб. интернет 1513.52 0.00 лв.*

Страница 50


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Международни разговори

1.29 лв.

Роуминг

32.46 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

3.48 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 333.68

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 136:10

Отстъпки

-3.70 лв.

SIM № 89359050000306056089

Номер: 0894445013

Всички стойности са без ДДС. Общо: 57.43 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

02/05/2014 13:55:11 globul Моб. интернет 165.10 0.00 лв.* 08/05/2014 19:24:30 359896842816 GLOBUL 00:07:55 0.00 лв.*

02/05/2014 13:55:11 globul Моб. интернет 1263.93 0.00 лв.* 08/05/2014 23:53:59 359896842816 SMS 0.12 лв.

02/05/2014 19:58:50 globul Моб. интернет 271.18 0.00 лв.* 09/05/2014 08:33:44 359896842816 SMS 0.12 лв.

02/05/2014 19:58:51 globul Моб. интернет 20.76 0.00 лв.* 09/05/2014 08:42:02 globul Моб. интернет 40.28 0.00 лв.*

03/05/2014 08:55:08 globul Моб. интернет 114.14 0.00 лв.* 09/05/2014 08:42:03 globul Моб. интернет 414.02 0.00 лв.*

03/05/2014 08:55:09 globul Моб. интернет 510.37 0.00 лв.* 09/05/2014 11:37:24 024219182 Фикс. мрежи 00:02:56 0.00 лв.*

03/05/2014 09:00:08 globul Моб. интернет 551.04 0.00 лв.* 09/05/2014 12:12:25 359896842816 SMS 0.12 лв.

03/05/2014 09:00:25 globul Моб. интернет 3469.92 0.00 лв.* 09/05/2014 17:00:17 globul Моб. интернет 2017.53 0.00 лв.*

03/05/2014 15:26:42 globul Моб. интернет 70.68 0.00 лв.* 09/05/2014 17:00:18 globul Моб. интернет 40.34 0.00 лв.*

03/05/2014 15:26:46 globul Моб. интернет 275.82 0.00 лв.* 09/05/2014 17:09:46 globul Моб. интернет 0.16 0.00 лв.*

03/05/2014 15:32:00 globul Моб. интернет 25.55 0.00 лв.* 09/05/2014 17:16:13 globul Моб. интернет 26.55 0.00 лв.*

03/05/2014 15:32:03 globul Моб. интернет 240.08 0.00 лв.* 09/05/2014 17:16:27 globul Моб. интернет 44.91 0.00 лв.*

05/05/2014 18:21:49 globul Моб. интернет 55.94 0.00 лв.* 09/05/2014 17:17:08 globul Моб. интернет 566.49 0.00 лв.*

05/05/2014 18:21:52 globul Моб. интернет 1662.00 0.00 лв.* 09/05/2014 17:17:28 globul Моб. интернет 235.89 0.00 лв.*

05/05/2014 18:46:28 globul Моб. интернет 5666.79 0.00 лв.* 09/05/2014 17:48:30 359896842814 GLOBUL 00:01:40 0.00 лв.*

05/05/2014 18:46:30 globul Моб. интернет 722.44 0.00 лв.* 09/05/2014 18:22:18 globul Моб. интернет 26.45 0.00 лв.*

06/05/2014 00:29:29 globul Моб. интернет 37.51 0.00 лв.* 09/05/2014 18:22:18 globul Моб. интернет 180.88 0.00 лв.*

06/05/2014 00:29:30 globul Моб. интернет 239.68 0.00 лв.* 09/05/2014 18:43:35 globul Моб. интернет 1916.13 0.00 лв.*

06/05/2014 00:35:16 globul Моб. интернет 17.67 0.00 лв.* 09/05/2014 18:43:37 globul Моб. интернет 45.46 0.00 лв.*

06/05/2014 00:35:17 globul Моб. интернет 159.45 0.00 лв.* 09/05/2014 19:35:00 globul Моб. интернет 122.13 0.00 лв.*

06/05/2014 06:35:23 globul Моб. интернет 713.79 0.00 лв.* 09/05/2014 19:35:01 globul Моб. интернет 745.97 0.00 лв.*

06/05/2014 06:35:23 globul Моб. интернет 34.48 0.00 лв.* 09/05/2014 19:38:03 globul Моб. интернет 99.78 0.00 лв.*

06/05/2014 07:24:51 globul Моб. интернет 337.22 0.00 лв.* 09/05/2014 19:38:03 globul Моб. интернет 1470.50 0.00 лв.*

06/05/2014 07:24:51 globul Моб. интернет 166.20 0.00 лв.* 09/05/2014 20:34:42 359896842814 GLOBUL 00:00:43 0.00 лв.*

06/05/2014 19:49:16 globul Моб. интернет 47.69 0.00 лв.* 09/05/2014 20:35:41 359896842816 GLOBUL 00:03:39 0.00 лв.*

06/05/2014 19:49:18 globul Моб. интернет 1230.80 0.00 лв.* 09/05/2014 20:39:32 globul Моб. интернет 41.58 0.00 лв.*

06/05/2014 19:52:56 globul Моб. интернет 12.61 0.00 лв.* 09/05/2014 20:39:33 globul Моб. интернет 297.34 0.00 лв.*

06/05/2014 19:52:56 globul Моб. интернет 48.93 0.00 лв.* 10/05/2014 00:14:37 359896842816 SMS 0.12 лв.

06/05/2014 19:55:16 globul Моб. интернет 200.92 0.00 лв.* 10/05/2014 06:49:04 359896842816 SMS 0.12 лв.

06/05/2014 19:55:19 globul Моб. интернет 16.53 0.00 лв.* 10/05/2014 07:08:33 globul Моб. интернет 863.36 0.00 лв.*

06/05/2014 21:59:38 globul Моб. интернет 396.22 0.00 лв.* 10/05/2014 07:08:35 globul Моб. интернет 61.99 0.00 лв.*

06/05/2014 21:59:39 globul Моб. интернет 92.89 0.00 лв.* 10/05/2014 07:29:43 359896842816 GLOBUL 00:03:23 0.00 лв.*

06/05/2014 22:04:48 globul Моб. интернет 202.96 0.00 лв.* 10/05/2014 09:20:02 359896842816 GLOBUL 00:00:45 0.00 лв.*

06/05/2014 22:04:49 globul Моб. интернет 530.42 0.00 лв.* 10/05/2014 10:34:28 globul Моб. интернет 47.13 0.00 лв.*

06/05/2014 22:19:23 globul Моб. интернет 3645.31 0.00 лв.* 10/05/2014 10:34:32 globul Моб. интернет 288.03 0.00 лв.*

06/05/2014 22:19:24 globul Моб. интернет 1056.67 0.00 лв.* 10/05/2014 12:06:39 globul Моб. интернет 259.81 0.00 лв.*

06/05/2014 23:15:24 globul Моб. интернет 167.91 0.00 лв.* 10/05/2014 12:06:42 globul Моб. интернет 51.14 0.00 лв.*

06/05/2014 23:15:25 globul Моб. интернет 1065.47 0.00 лв.* 10/05/2014 12:14:38 globul Моб. интернет 54.28 0.00 лв.*

06/05/2014 23:58:59 globul Моб. интернет 208.85 0.00 лв.* 10/05/2014 12:14:38 globul Моб. интернет 75.27 0.00 лв.*

06/05/2014 23:59:02 globul Моб. интернет 1057.62 0.00 лв.* 10/05/2014 12:23:40 globul Моб. интернет 6221.07 0.00 лв.*

07/05/2014 00:15:10 globul Моб. интернет 491.67 0.00 лв.* 10/05/2014 12:23:42 globul Моб. интернет 42.52 0.00 лв.*

07/05/2014 00:15:11 globul Моб. интернет 1885.88 0.00 лв.* 10/05/2014 16:07:25 globul Моб. интернет 201.49 0.00 лв.*

07/05/2014 10:21:08 359894445051 Група 00:00:11 0.00 лв. 10/05/2014 16:07:26 globul Моб. интернет 35.62 0.00 лв.*

07/05/2014 10:21:57 359894445051 Група 00:00:04 0.00 лв. 10/05/2014 20:24:31 359896842816 GLOBUL 00:01:23 0.00 лв.*

07/05/2014 10:38:13 359893344399 Мобилтел 00:01:07 0.00 лв.* 10/05/2014 21:46:33 359896842816 GLOBUL 00:01:33 0.00 лв.*

07/05/2014 12:29:45 359894445051 Група 00:00:24 0.00 лв. 11/05/2014 00:25:17 globul Моб. интернет 805.76 0.00 лв.*

07/05/2014 14:10:08 0899931865 GLOBUL 00:01:08 0.00 лв.* 11/05/2014 00:25:17 globul Моб. интернет 195.13 0.00 лв.*

07/05/2014 14:32:39 globul Моб. интернет 494.98 0.00 лв.* 11/05/2014 00:29:23 globul Моб. интернет 26.23 0.00 лв.*

07/05/2014 14:32:40 globul Моб. интернет 2437.03 0.00 лв.* 11/05/2014 00:29:24 globul Моб. интернет 22.53 0.00 лв.*

07/05/2014 14:56:40 359896842814 GLOBUL 00:00:30 0.00 лв.* 11/05/2014 09:07:09 globul Моб. интернет 650.89 0.00 лв.*

07/05/2014 15:02:01 globul Моб. интернет 196.99 0.00 лв.* 11/05/2014 09:07:09 globul Моб. интернет 460.46 0.00 лв.*

07/05/2014 15:02:01 globul Моб. интернет 3225.74 0.00 лв.* 11/05/2014 09:11:34 globul Моб. интернет 23.58 0.00 лв.*

07/05/2014 16:51:48 globul Моб. интернет 989.42 0.00 лв.* 11/05/2014 09:11:35 globul Моб. интернет 26.90 0.00 лв.*

07/05/2014 16:51:49 globul Моб. интернет 2060.23 0.00 лв.* 11/05/2014 12:26:51 359895449292 SMS 0.12 лв.

07/05/2014 18:04:44 globul Моб. интернет 3432.92 0.00 лв.* 11/05/2014 12:26:53 359895449292 SMS 0.12 лв.

07/05/2014 18:04:45 globul Моб. интернет 4498.26 0.00 лв.* 11/05/2014 12:26:59 359895449292 SMS 0.12 лв.

07/05/2014 18:18:08 globul Моб. интернет 1261.00 0.00 лв.* 11/05/2014 12:48:57 globul Моб. интернет 23.89 0.00 лв.*

07/05/2014 18:18:10 globul Моб. интернет 42.13 0.00 лв.* 11/05/2014 12:49:00 globul Моб. интернет 180.64 0.00 лв.*

07/05/2014 20:43:06 globul Моб. интернет 629.56 0.00 лв.* 11/05/2014 12:49:59 globul Моб. интернет 621.74 0.00 лв.*

07/05/2014 20:43:07 globul Моб. интернет 64.11 0.00 лв.* 11/05/2014 12:50:00 globul Моб. интернет 41.55 0.00 лв.*

07/05/2014 20:45:32 globul Моб. интернет 3763.04 0.00 лв.* 11/05/2014 12:56:02 globul Моб. интернет 4732.00 0.00 лв.*

07/05/2014 20:45:35 globul Моб. интернет 21.59 0.00 лв.* 11/05/2014 12:56:08 globul Моб. интернет 0.97 0.00 лв.*

08/05/2014 07:42:40 globul Моб. интернет 54.87 0.00 лв.* 11/05/2014 14:33:48 globul Моб. интернет 4015.06 0.00 лв.*

08/05/2014 07:42:43 globul Моб. интернет 4.38 0.00 лв.* 11/05/2014 14:33:48 globul Моб. интернет 55.46 0.00 лв.*

08/05/2014 08:27:32 globul Моб. интернет 303.32 0.00 лв.* 11/05/2014 14:41:42 globul Моб. интернет 9225.48 0.00 лв.*

08/05/2014 08:27:33 globul Моб. интернет 1251.94 0.00 лв.* 11/05/2014 14:41:44 globul Моб. интернет 32.49 0.00 лв.*

08/05/2014 09:24:13 globul Моб. интернет 24.09 0.00 лв.* 11/05/2014 14:43:44 globul Моб. интернет 5232.48 0.00 лв.*

08/05/2014 09:24:14 globul Моб. интернет 37.93 0.00 лв.* 11/05/2014 14:43:46 globul Моб. интернет 36.16 0.00 лв.*

08/05/2014 11:00:30 globul Моб. интернет 210.62 0.00 лв.* 11/05/2014 14:48:42 globul Моб. интернет 554.19 0.00 лв.*

08/05/2014 11:00:30 globul Моб. интернет 552.66 0.00 лв.* 11/05/2014 14:48:43 globul Моб. интернет 1622.55 0.00 лв.*

08/05/2014 11:23:50 globul Моб. интернет 25.08 0.00 лв.* 11/05/2014 15:10:54 0888804506 Мобилтел 00:04:58 0.00 лв.*

08/05/2014 11:23:50 globul Моб. интернет 65.72 0.00 лв.* 11/05/2014 15:17:33 globul Моб. интернет 352.03 0.00 лв.*

08/05/2014 14:05:20 00359896842816 GLOBUL 00:09:07 0.00 лв.* 11/05/2014 15:17:36 globul Моб. интернет 58.82 0.00 лв.*

08/05/2014 14:14:42 globul Моб. интернет 164.35 0.00 лв.* 11/05/2014 15:21:48 globul Моб. интернет 2825.11 0.00 лв.*

08/05/2014 14:14:42 globul Моб. интернет 515.31 0.00 лв.* 11/05/2014 15:21:52 globul Моб. интернет 30.32 0.00 лв.*

08/05/2014 14:19:35 globul Моб. интернет 25.82 0.00 лв.* 11/05/2014 16:43:47 globul Моб. интернет 21.37 0.00 лв.*

08/05/2014 14:19:36 globul Моб. интернет 698.77 0.00 лв.* 11/05/2014 16:43:47 globul Моб. интернет 186.34 0.00 лв.*

08/05/2014 14:28:27 359896842816 SMS 0.12 лв. 11/05/2014 19:42:08 globul Моб. интернет 554.37 0.00 лв.*

08/05/2014 18:50:09 359896842816 GLOBUL 00:02:39 0.00 лв.* 11/05/2014 19:42:09 globul Моб. интернет 91.83 0.00 лв.*

Страница 51


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

11/05/2014 20:57:12 globul Моб. интернет 6139.77 0.00 лв.* 18/05/2014 09:03:53 globul Моб. интернет 28.15 0.00 лв.*

11/05/2014 20:57:14 globul Моб. интернет 169.92 0.00 лв.* 18/05/2014 10:47:28 globul Моб. интернет 113.99 0.00 лв.*

11/05/2014 22:41:08 globul Моб. интернет 277.99 0.00 лв.* 18/05/2014 10:47:31 globul Моб. интернет 27.97 0.00 лв.*

11/05/2014 22:41:09 globul Моб. интернет 29.78 0.00 лв.* 18/05/2014 10:59:26 globul Моб. интернет 3227.75 0.00 лв.*

11/05/2014 22:43:20 globul Моб. интернет 0.96 0.00 лв.* 18/05/2014 10:59:29 globul Моб. интернет 477.81 0.00 лв.*

11/05/2014 22:43:26 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.* 18/05/2014 13:09:36 globul Моб. интернет 1951.70 0.00 лв.*

12/05/2014 07:10:34 globul Моб. интернет 432.13 0.00 лв.* 18/05/2014 13:09:39 globul Моб. интернет 65.55 0.00 лв.*

12/05/2014 07:10:37 globul Моб. интернет 25.17 0.00 лв.* 18/05/2014 22:48:39 globul Моб. интернет 439.46 0.00 лв.*

12/05/2014 14:04:35 globul Моб. интернет 21.47 0.00 лв.* 18/05/2014 22:48:40 globul Моб. интернет 58.07 0.00 лв.*

12/05/2014 14:04:38 globul Моб. интернет 831.85 0.00 лв.* 18/05/2014 23:56:40 globul Моб. интернет 384.33 0.00 лв.*

12/05/2014 14:33:39 globul Моб. интернет 27.46 0.00 лв.* 18/05/2014 23:56:41 globul Моб. интернет 20.25 0.00 лв.*

12/05/2014 14:33:39 globul Моб. интернет 80.07 0.00 лв.* 19/05/2014 07:11:33 globul Моб. интернет 35.04 0.00 лв.*

12/05/2014 15:40:26 421905859086 Международен 00:04:22 1.05 лв.* 19/05/2014 07:11:36 globul Моб. интернет 260.30 0.00 лв.*

12/05/2014 15:45:13 globul Моб. интернет 3998.37 0.00 лв.* 19/05/2014 09:48:26 359898401003 GLOBUL 00:00:58 0.00 лв.*

12/05/2014 15:45:13 globul Моб. интернет 332.29 0.00 лв.* 19/05/2014 15:46:19 359896842816 GLOBUL 00:00:08 0.00 лв.*

12/05/2014 16:02:41 globul Моб. интернет 26.49 0.00 лв.* 19/05/2014 15:48:16 globul Моб. интернет 42.37 0.00 лв.*

12/05/2014 16:02:41 globul Моб. интернет 192.12 0.00 лв.* 19/05/2014 15:48:17 globul Моб. интернет 222.14 0.00 лв.*

12/05/2014 17:21:47 globul Моб. интернет 26.61 0.00 лв.* 19/05/2014 18:02:21 globul Моб. интернет 400.85 0.00 лв.*

12/05/2014 17:21:50 globul Моб. интернет 333.12 0.00 лв.* 19/05/2014 18:02:23 globul Моб. интернет 27.90 0.00 лв.*

12/05/2014 18:14:03 globul Моб. интернет 1098.89 0.00 лв.* 19/05/2014 23:18:02 globul Моб. интернет 964.34 0.00 лв.*

12/05/2014 18:14:06 globul Моб. интернет 194.62 0.00 лв.* 19/05/2014 23:18:04 globul Моб. интернет 27.46 0.00 лв.*

12/05/2014 20:20:03 globul Моб. интернет 36.79 0.00 лв.* 19/05/2014 23:24:15 359896842816 GLOBUL 00:01:06 0.00 лв.*

12/05/2014 20:20:03 globul Моб. интернет 2412.34 0.00 лв.* 20/05/2014 12:18:05 359894445020 Група 00:00:23 0.00 лв.

12/05/2014 23:26:20 globul Моб. интернет 311.76 0.00 лв.* 20/05/2014 16:29:05 globul Моб. интернет 66.84 0.00 лв.*

12/05/2014 23:26:20 globul Моб. интернет 1368.20 0.00 лв.* 20/05/2014 16:29:08 globul Моб. интернет 537.36 0.00 лв.*

13/05/2014 10:42:50 359888706002 Виваком 00:00:15 0.00 лв.* 20/05/2014 16:47:33 359896842816 GLOBUL 00:05:03 0.00 лв.*

13/05/2014 11:31:49 globul Моб. интернет 1836.18 0.00 лв.* 20/05/2014 20:56:50 359896842816 GLOBUL 00:00:52 0.00 лв.*

13/05/2014 11:31:49 globul Моб. интернет 26.65 0.00 лв.* 20/05/2014 22:20:53 359896842816 GLOBUL 00:00:43 0.00 лв.*

13/05/2014 16:07:30 0878810810 Виваком 00:00:28 0.00 лв.* 21/05/2014 08:14:48 421915992040 SMS 0.18 лв.

13/05/2014 19:08:46 359894445033 SMS 0.12 лв. 21/05/2014 09:48:14 359894445020 SMS 0.12 лв.

13/05/2014 19:20:59 359894445033 SMS 0.12 лв. 21/05/2014 10:17:48 359894447606 SMS 0.12 лв.

13/05/2014 19:32:33 globul Моб. интернет 17.12 0.00 лв.* 21/05/2014 10:17:59 globul Моб. интернет 8953.65 0.00 лв.*

13/05/2014 19:32:33 globul Моб. интернет 144.52 0.00 лв.* 21/05/2014 10:18:00 globul Моб. интернет 31.64 0.00 лв.*

13/05/2014 20:04:28 359896842814 GLOBUL 00:01:36 0.00 лв.* 21/05/2014 10:38:13 359896842816 GLOBUL 00:00:28 0.00 лв.*

13/05/2014 21:22:28 359896842816 GLOBUL 00:00:21 0.00 лв.* 21/05/2014 10:48:03 359894445033 SMS 0.12 лв.

13/05/2014 21:25:24 globul Моб. интернет 9.75 0.00 лв.* 21/05/2014 11:38:08 globul Моб. интернет 879.82 0.00 лв.*

13/05/2014 21:25:25 globul Моб. интернет 10.98 0.00 лв.* 21/05/2014 11:38:09 globul Моб. интернет 39.27 0.00 лв.*

14/05/2014 07:08:40 globul Моб. интернет 607.62 0.00 лв.* 21/05/2014 11:51:13 globul Моб. интернет 1303.38 0.00 лв.*

14/05/2014 07:08:43 globul Моб. интернет 32.62 0.00 лв.* 21/05/2014 11:51:16 globul Моб. интернет 56.94 0.00 лв.*

14/05/2014 09:46:34 447788565897 Международен 00:00:54 0.24 лв.* 21/05/2014 11:59:24 globul Моб. интернет 21.82 0.00 лв.*

14/05/2014 14:32:02 globul Моб. интернет 3836.46 0.00 лв.* 21/05/2014 11:59:24 globul Моб. интернет 95.31 0.00 лв.*

14/05/2014 14:32:04 globul Моб. интернет 45.76 0.00 лв.* 21/05/2014 12:03:15 globul Моб. интернет 4.32 0.00 лв.*

14/05/2014 16:02:29 359896842816 GLOBUL 00:02:55 0.00 лв.* 21/05/2014 12:03:18 globul Моб. интернет 47.34 0.00 лв.*

14/05/2014 17:10:51 0878810810 Виваком 00:00:17 0.00 лв.* 21/05/2014 15:58:19 359896842816 GLOBUL 00:01:38 0.00 лв.*

14/05/2014 17:17:33 0878810810 Виваком 00:00:13 0.00 лв.* 21/05/2014 16:00:20 359896842814 GLOBUL 00:02:17 0.00 лв.*

14/05/2014 17:19:35 0291119 Фикс. мрежи 00:00:23 0.00 лв.* 21/05/2014 16:15:07 359896842816 GLOBUL 00:00:20 0.00 лв.*

14/05/2014 17:20:44 0291119 Фикс. мрежи 00:00:16 0.00 лв.* 21/05/2014 19:23:21 359896842816 GLOBUL 00:00:12 0.00 лв.*

14/05/2014 17:33:19 0878810810 Виваком 00:00:33 0.00 лв.* 21/05/2014 19:39:28 359896842816 GLOBUL 00:00:24 0.00 лв.*

14/05/2014 17:40:53 0878810810 Виваком 00:00:23 0.00 лв.* 21/05/2014 20:31:48 globul Моб. интернет 17.82 0.00 лв.*

14/05/2014 17:59:11 globul Моб. интернет 1431.63 0.00 лв.* 21/05/2014 20:31:49 globul Моб. интернет 76.54 0.00 лв.*

14/05/2014 17:59:14 globul Моб. интернет 458.75 0.00 лв.* 21/05/2014 21:35:34 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.*

14/05/2014 20:30:08 globul Моб. интернет 185.73 0.00 лв.* 21/05/2014 23:27:07 globul Моб. интернет 4907.82 0.00 лв.*

14/05/2014 20:30:10 globul Моб. интернет 1242.19 0.00 лв.* 21/05/2014 23:27:09 globul Моб. интернет 380.84 0.00 лв.*

14/05/2014 21:51:17 globul Моб. интернет 1490.95 0.00 лв.* 22/05/2014 00:14:01 globul Моб. интернет 2224.28 0.00 лв.*

14/05/2014 21:51:20 globul Моб. интернет 560.18 0.00 лв.* 22/05/2014 00:14:02 globul Моб. интернет 48.82 0.00 лв.*

14/05/2014 22:04:17 globul Моб. интернет 3713.05 0.00 лв.* 22/05/2014 13:51:14 359896842816 GLOBUL 00:00:32 0.00 лв.*

14/05/2014 22:04:19 globul Моб. интернет 766.88 0.00 лв.* 22/05/2014 16:17:52 globul Моб. интернет 3989.70 0.00 лв.*

15/05/2014 08:39:01 globul Моб. интернет 603.98 0.00 лв.* 22/05/2014 16:17:55 globul Моб. интернет 114.44 0.00 лв.*

15/05/2014 08:39:02 globul Моб. интернет 110.57 0.00 лв.* 22/05/2014 20:26:17 globul Моб. интернет 52.54 0.00 лв.*

15/05/2014 09:28:45 globul Моб. интернет 27.62 0.00 лв.* 22/05/2014 20:26:17 globul Моб. интернет 1196.38 0.00 лв.*

15/05/2014 09:28:45 globul Моб. интернет 306.71 0.00 лв.* 23/05/2014 06:13:33 0291119 Фикс. мрежи 00:00:28 0.00 лв.*

15/05/2014 11:57:40 0878810810 Виваком 00:01:07 0.00 лв.* 23/05/2014 07:44:10 359896842816 GLOBUL 00:01:14 0.00 лв.*

15/05/2014 12:11:01 0878810810 Виваком 00:01:10 0.00 лв.* 23/05/2014 12:10:45 359897755499 Роуминг-Входящ 00:00:15 0.58 лв.*

15/05/2014 15:45:12 359898401003 GLOBUL 00:00:14 0.00 лв.* 23/05/2014 12:11:16 359897755499 Роуминг-Изходящ 00:00:52 2.50 лв.

15/05/2014 16:44:03 globul Моб. интернет 1151.70 0.00 лв.* 23/05/2014 12:33:32 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 16:44:03 globul Моб. интернет 266.39 0.00 лв.* 23/05/2014 14:16:52 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 17:01:13 globul Моб. интернет 98.07 0.00 лв.* 23/05/2014 20:42:43 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 17:01:13 globul Моб. интернет 13.51 0.00 лв.* 23/05/2014 23:20:48 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 18:15:16 359896842816 GLOBUL 00:01:41 0.00 лв.* 24/05/2014 07:33:08 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 18:54:46 globul Моб. интернет 28.41 0.00 лв.* 24/05/2014 07:34:11 359896842816 Роуминг-Входящ 00:15:39 9.29 лв.*

15/05/2014 18:54:47 globul Моб. интернет 809.36 0.00 лв.* 24/05/2014 12:01:22 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 20:42:10 globul Моб. интернет 18.00 0.00 лв.* 24/05/2014 14:37:56 359896842816 Роуминг-Изходящ 00:04:05 12.50 лв.

15/05/2014 20:42:10 globul Моб. интернет 6301.02 0.00 лв.* 24/05/2014 14:50:40 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 21:12:52 globul Моб. интернет 3052.05 0.00 лв.* 24/05/2014 15:07:12 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

15/05/2014 21:12:53 globul Моб. интернет 53.20 0.00 лв.* 24/05/2014 16:56:25 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.59 лв.

16/05/2014 09:32:01 359896842816 GLOBUL 00:00:34 0.00 лв.* 25/05/2014 00:24:52 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 12:17:00 globul Моб. интернет 586.19 0.00 лв.* 25/05/2014 01:51:22 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 12:17:02 globul Моб. интернет 46.19 0.00 лв.* 25/05/2014 09:18:02 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 13:34:38 359888804506 Мобилтел 00:03:12 0.00 лв.* 25/05/2014 09:18:08 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 15:32:19 421915992040 SMS 0.18 лв. 25/05/2014 09:48:06 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 16:16:28 359898401003 GLOBUL 00:01:56 0.00 лв.* 25/05/2014 14:23:47 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 19:53:02 globul Моб. интернет 61.22 0.00 лв.* 25/05/2014 14:23:48 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 19:53:03 globul Моб. интернет 930.92 0.00 лв.* 25/05/2014 14:26:34 35989100000 Роуминг-Изходящ 0.15 лв.

16/05/2014 20:41:58 globul Моб. интернет 3454.87 0.00 лв.* 25/05/2014 14:50:29 359896842816 Роуминг-Изходящ 00:02:19 1.08 лв.

16/05/2014 20:42:00 globul Моб. интернет 454.32 0.00 лв.* 25/05/2014 18:14:28 359896842816 GLOBUL 00:00:26 0.00 лв.*

16/05/2014 20:48:26 globul Моб. интернет 2167.92 0.00 лв.* 26/05/2014 06:49:07 globul Моб. интернет 344.98 0.00 лв.*

16/05/2014 20:48:26 globul Моб. интернет 56.05 0.00 лв.* 26/05/2014 06:49:10 globul Моб. интернет 46.78 0.00 лв.*

17/05/2014 14:37:58 359896842816 GLOBUL 00:01:31 0.00 лв.* 26/05/2014 09:41:54 globul Моб. интернет 504.21 0.00 лв.*

17/05/2014 17:26:20 359896842816 GLOBUL 00:03:37 0.00 лв.* 26/05/2014 09:41:57 globul Моб. интернет 48.23 0.00 лв.*

17/05/2014 18:28:43 359896842816 GLOBUL 00:02:38 0.00 лв.* 26/05/2014 13:00:23 globul Моб. интернет 43.29 0.00 лв.*

17/05/2014 23:16:44 globul Моб. интернет 94.79 0.00 лв.* 26/05/2014 13:00:23 globul Моб. интернет 371.79 0.00 лв.*

17/05/2014 23:16:48 globul Моб. интернет 4338.88 0.00 лв.* 26/05/2014 13:58:16 359894445020 Група 00:02:17 0.00 лв.

17/05/2014 23:50:08 globul Моб. интернет 331.56 0.00 лв.* 26/05/2014 15:01:02 359887855848 Мобилтел 00:02:02 0.00 лв.*

17/05/2014 23:50:10 globul Моб. интернет 35.27 0.00 лв.* 26/05/2014 18:07:21 359896842816 GLOBUL 00:01:13 0.00 лв.*

18/05/2014 01:10:38 globul Моб. интернет 103.73 0.00 лв.* 26/05/2014 19:29:17 globul Моб. интернет 765.03 0.00 лв.*

18/05/2014 01:10:38 globul Моб. интернет 357.98 0.00 лв.* 26/05/2014 19:29:17 globul Моб. интернет 148.81 0.00 лв.*

18/05/2014 09:03:53 globul Моб. интернет 1581.29 0.00 лв.* 26/05/2014 19:49:57 globul Моб. интернет 3050.54 0.00 лв.*

Страница 52


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

26/05/2014 19:50:00 globul Моб. интернет 51.30 0.00 лв.* 28/05/2014 22:34:58 globul Моб. интернет 4753.79 0.00 лв.*

26/05/2014 20:03:33 globul Моб. интернет 140.54 0.00 лв.* 28/05/2014 22:35:01 globul Моб. интернет 66.25 0.00 лв.*

26/05/2014 20:03:36 globul Моб. интернет 46.57 0.00 лв.* 28/05/2014 22:37:03 globul Моб. интернет 101.37 0.00 лв.*

26/05/2014 23:51:51 359896842816 SMS 0.12 лв. 28/05/2014 22:37:03 globul Моб. интернет 10123.71 0.00 лв.*

27/05/2014 02:16:06 globul Моб. интернет 502.16 0.00 лв.* 28/05/2014 22:38:08 globul Моб. интернет 10228.63 0.00 лв.*

27/05/2014 02:16:09 globul Моб. интернет 56.65 0.00 лв.* 28/05/2014 22:38:08 globul Моб. интернет 10.96 0.00 лв.*

27/05/2014 07:37:50 359896842816 SMS 0.12 лв. 28/05/2014 22:38:28 globul Моб. интернет 30.98 0.00 лв.*

27/05/2014 07:38:15 globul Моб. интернет 234.26 0.00 лв.* 28/05/2014 22:38:28 globul Моб. интернет 10207.24 0.00 лв.*

27/05/2014 07:38:15 globul Моб. интернет 17.10 0.00 лв.* 28/05/2014 22:39:04 globul Моб. интернет 10213.91 0.00 лв.*

27/05/2014 07:45:53 359896842816 SMS 0.12 лв. 28/05/2014 22:39:06 globul Моб. интернет 23.43 0.00 лв.*

28/05/2014 07:53:59 globul Моб. интернет 57.17 0.00 лв.* 28/05/2014 22:39:31 globul Моб. интернет 1.63 0.00 лв.*

28/05/2014 07:53:59 globul Моб. интернет 611.58 0.00 лв.* 28/05/2014 22:39:31 globul Моб. интернет 4310.85 0.00 лв.*

28/05/2014 08:30:48 globul Моб. интернет 5526.34 0.00 лв.* 29/05/2014 07:07:48 359896842816 SMS 0.12 лв.

28/05/2014 08:30:51 globul Моб. интернет 55.75 0.00 лв.* 29/05/2014 07:22:46 globul Моб. интернет 61.10 0.00 лв.*

28/05/2014 08:50:34 359896842816 SMS 0.12 лв. 29/05/2014 07:22:47 globul Моб. интернет 824.42 0.00 лв.*

28/05/2014 08:50:40 359896842816 SMS 0.12 лв. 29/05/2014 07:28:31 globul Моб. интернет 76.50 0.00 лв.*

28/05/2014 10:02:11 0887896092 Мобилтел 00:04:38 0.00 лв.* 29/05/2014 07:28:34 globul Моб. интернет 11.61 0.00 лв.*

28/05/2014 10:37:12 0894445006 Група 00:00:50 0.00 лв. 29/05/2014 13:54:35 359896842816 GLOBUL 00:01:28 0.00 лв.*

28/05/2014 12:02:48 0897050215 GLOBUL 00:01:58 0.00 лв.* 29/05/2014 16:11:46 359896842816 GLOBUL 00:09:48 0.00 лв.*

28/05/2014 16:36:46 359885188257 SMS 0.12 лв. 29/05/2014 18:36:32 globul Моб. интернет 61.27 0.00 лв.*

28/05/2014 16:47:09 0894447602 Група 00:04:04 0.00 лв. 29/05/2014 18:36:33 globul Моб. интернет 339.58 0.00 лв.*

28/05/2014 18:57:29 359896842816 GLOBUL 00:00:34 0.00 лв.* 29/05/2014 18:38:58 globul Моб. интернет 256.99 0.00 лв.*

28/05/2014 19:08:23 359896842816 GLOBUL 00:00:08 0.00 лв.* 29/05/2014 18:38:59 globul Моб. интернет 54.99 0.00 лв.*

28/05/2014 19:17:27 globul Моб. интернет 252.23 0.00 лв.* 29/05/2014 19:11:40 359896842816 GLOBUL 00:04:47 0.00 лв.*

28/05/2014 19:17:29 globul Моб. интернет 27.66 0.00 лв.* 30/05/2014 00:26:49 359896842816 GLOBUL 00:01:04 0.00 лв.*

28/05/2014 21:08:25 359896842816 SMS 0.12 лв. 30/05/2014 09:15:08 359896842816 GLOBUL 00:01:47 0.00 лв.*

28/05/2014 21:13:12 359896842816 SMS 0.12 лв. 30/05/2014 13:54:12 359876703306 Виваком 00:00:48 0.00 лв.*

28/05/2014 22:26:07 359896842816 SMS 0.12 лв. 30/05/2014 13:59:00 359896842816 SMS 0.12 лв.

28/05/2014 22:27:47 globul Моб. интернет 933.17 0.00 лв.* 30/05/2014 16:42:11 359896842816 GLOBUL 00:00:18 0.00 лв.*

28/05/2014 22:27:48 globul Моб. интернет 246.74 0.00 лв.* 30/05/2014 16:44:24 0889606683 Мобилтел 00:01:31 0.00 лв.*

28/05/2014 22:31:18 globul Моб. интернет 212.02 0.00 лв.* 31/05/2014 10:46:58 globul Моб. интернет 189.12 0.00 лв.*

28/05/2014 22:31:18 globul Моб. интернет 10017.25 0.00 лв.* 31/05/2014 10:47:02 globul Моб. интернет 1334.46 0.00 лв.*

28/05/2014 22:32:53 globul Моб. интернет 10240.40 0.00 лв.* 31/05/2014 11:42:35 globul Моб. интернет 22.25 0.00 лв.*

28/05/2014 22:33:02 globul Моб. интернет 10240.95 0.00 лв.* 31/05/2014 11:42:35 globul Моб. интернет 258.83 0.00 лв.*

28/05/2014 22:33:08 globul Моб. интернет 6548.71 0.00 лв.* 31/05/2014 12:07:59 globul Моб. интернет 4185.12 0.00 лв.*

28/05/2014 22:33:13 globul Моб. интернет 3.78 0.00 лв.* 31/05/2014 12:08:02 globul Моб. интернет 383.66 0.00 лв.*

28/05/2014 22:34:09 globul Моб. интернет 10215.88 0.00 лв.* 31/05/2014 17:40:38 359896842816 GLOBUL 00:01:45 0.00 лв.*

28/05/2014 22:34:10 globul Моб. интернет 19.53 0.00 лв.* 31/05/2014 18:25:31 359896842816 GLOBUL 00:00:32 0.00 лв.*

28/05/2014 22:34:29 globul Моб. интернет 10240.39 0.00 лв.* 31/05/2014 22:35:03 359896842816 SMS 0.12 лв.

28/05/2014 22:34:39 globul Моб. интернет 10239.88 0.00 лв.*

28/05/2014 22:34:42 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.*

Страница 53


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 5.57

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 00:00

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056071

Номер: 0894445014

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.42 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

03/05/2014 10:12:09 globul Моб. интернет 3513.36 0.00 лв.* 18/05/2014 08:00:10 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

03/05/2014 10:12:18 globul Моб. интернет 2182.86 0.00 лв.*

18/05/2014 07:57:40 globul Моб. интернет 6.52 0.00 лв.*

Страница 54


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.84 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 371.06

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 70:14

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056063

Номер: 0894445015

Всички стойности са без ДДС. Общо: 21.26 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 11:27:03 globul Моб. интернет 20.40 0.00 лв.* 01/05/2014 18:14:13 globul Моб. интернет 21.89 0.00 лв.*

01/05/2014 11:27:04 globul Моб. интернет 292.07 0.00 лв.* 01/05/2014 18:14:54 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.*

01/05/2014 11:48:08 globul Моб. интернет 17.70 0.00 лв.* 01/05/2014 18:15:19 globul Моб. интернет 40.03 0.00 лв.*

01/05/2014 11:48:09 globul Моб. интернет 69.13 0.00 лв.* 01/05/2014 18:15:26 globul Моб. интернет 196.58 0.00 лв.*

01/05/2014 11:49:20 globul Моб. интернет 417.77 0.00 лв.* 01/05/2014 21:16:49 globul Моб. интернет 88.70 0.00 лв.*

01/05/2014 11:49:21 globul Моб. интернет 3986.71 0.00 лв.* 01/05/2014 21:16:50 globul Моб. интернет 388.83 0.00 лв.*

01/05/2014 11:56:24 359899897056 GLOBUL 00:02:29 0.00 лв.* 01/05/2014 21:18:21 globul Моб. интернет 332.61 0.00 лв.*

01/05/2014 15:28:34 globul Моб. интернет 117.47 0.00 лв.* 01/05/2014 21:18:21 globul Моб. интернет 9138.23 0.00 лв.*

01/05/2014 15:28:35 globul Моб. интернет 16.78 0.00 лв.* 02/05/2014 03:18:19 globul Моб. интернет 5227.22 0.00 лв.*

01/05/2014 15:30:03 globul Моб. интернет 23.58 0.00 лв.* 02/05/2014 03:18:39 globul Моб. интернет 332.78 0.00 лв.*

01/05/2014 15:30:05 globul Моб. интернет 762.84 0.00 лв.* 02/05/2014 09:00:00 globul Моб. интернет 218.63 0.00 лв.*

01/05/2014 15:39:32 globul Моб. интернет 42.02 0.00 лв.* 02/05/2014 09:00:40 globul Моб. интернет 18.17 0.00 лв.*

01/05/2014 15:39:39 globul Моб. интернет 31.12 0.00 лв.* 02/05/2014 09:18:31 globul Моб. интернет 2534.36 0.00 лв.*

01/05/2014 15:39:42 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 02/05/2014 09:18:39 globul Моб. интернет 162.71 0.00 лв.*

01/05/2014 15:40:05 globul Моб. интернет 16.78 0.00 лв.* 02/05/2014 11:56:06 globul Моб. интернет 15.47 0.00 лв.*

01/05/2014 15:40:05 globul Моб. интернет 131.55 0.00 лв.* 02/05/2014 11:56:14 globul Моб. интернет 428.43 0.00 лв.*

01/05/2014 15:42:21 globul Моб. интернет 1.11 0.00 лв.* 02/05/2014 11:56:16 globul Моб. интернет 4103.50 0.00 лв.*

01/05/2014 15:42:45 globul Моб. интернет 0.60 0.00 лв.* 02/05/2014 12:41:27 359884414646 Мобилтел 00:03:23 0.00 лв.*

01/05/2014 15:43:20 globul Моб. интернет 51.37 0.00 лв.* 02/05/2014 14:48:45 globul Моб. интернет 0.70 0.00 лв.*

01/05/2014 15:44:28 globul Моб. интернет 47.82 0.00 лв.* 02/05/2014 14:48:49 globul Моб. интернет 872.46 0.00 лв.*

01/05/2014 15:44:29 globul Моб. интернет 2.49 0.00 лв.* 02/05/2014 14:48:50 globul Моб. интернет 18.09 0.00 лв.*

01/05/2014 15:47:01 globul Моб. интернет 14.89 0.00 лв.* 02/05/2014 15:08:36 359884414646 Мобилтел 00:01:21 0.00 лв.*

01/05/2014 15:47:53 globul Моб. интернет 8.39 0.00 лв.* 02/05/2014 15:30:58 globul Моб. интернет 4.78 0.00 лв.*

01/05/2014 15:47:56 globul Моб. интернет 14.41 0.00 лв.* 02/05/2014 15:30:58 globul Моб. интернет 0.28 0.00 лв.*

01/05/2014 15:48:13 globul Моб. интернет 222.75 0.00 лв.* 02/05/2014 15:31:09 globul Моб. интернет 7042.37 0.00 лв.*

01/05/2014 15:48:14 globul Моб. интернет 5.42 0.00 лв.* 02/05/2014 15:31:32 globul Моб. интернет 368.78 0.00 лв.*

01/05/2014 15:52:08 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 02/05/2014 19:31:41 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.*

01/05/2014 15:52:17 globul Моб. интернет 1.28 0.00 лв.* 02/05/2014 19:32:00 globul Моб. интернет 25.81 0.00 лв.*

01/05/2014 15:52:45 globul Моб. интернет 66.64 0.00 лв.* 02/05/2014 19:32:18 globul Моб. интернет 164.60 0.00 лв.*

01/05/2014 15:53:27 globul Моб. интернет 28.09 0.00 лв.* 02/05/2014 19:34:08 globul Моб. интернет 19.98 0.00 лв.*

01/05/2014 15:53:32 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.* 02/05/2014 19:34:09 globul Моб. интернет 66.05 0.00 лв.*

01/05/2014 15:53:56 globul Моб. интернет 20.94 0.00 лв.* 02/05/2014 19:34:41 globul Моб. интернет 13.88 0.00 лв.*

01/05/2014 15:53:57 globul Моб. интернет 75.53 0.00 лв.* 02/05/2014 19:34:41 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.*

01/05/2014 15:55:03 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.* 02/05/2014 19:34:50 globul Моб. интернет 4.39 0.00 лв.*

01/05/2014 15:55:18 globul Моб. интернет 2.24 0.00 лв.* 02/05/2014 19:34:54 globul Моб. интернет 5.74 0.00 лв.*

01/05/2014 15:55:41 globul Моб. интернет 4.70 0.00 лв.* 02/05/2014 19:34:56 globul Моб. интернет 285.57 0.00 лв.*

01/05/2014 15:55:42 globul Моб. интернет 123.52 0.00 лв.* 02/05/2014 19:41:13 359884414646 Мобилтел 00:01:13 0.00 лв.*

01/05/2014 15:58:32 globul Моб. интернет 4.94 0.00 лв.* 02/05/2014 19:44:47 globul Моб. интернет 17.47 0.00 лв.*

01/05/2014 15:58:38 globul Моб. интернет 4.43 0.00 лв.* 02/05/2014 19:44:48 globul Моб. интернет 113.87 0.00 лв.*

01/05/2014 15:58:49 globul Моб. интернет 1.92 0.00 лв.* 02/05/2014 19:45:32 globul Моб. интернет 297.01 0.00 лв.*

01/05/2014 15:58:52 globul Моб. интернет 1.62 0.00 лв.* 02/05/2014 19:45:39 globul Моб. интернет 4.59 0.00 лв.*

01/05/2014 15:59:53 globul Моб. интернет 14.78 0.00 лв.* 02/05/2014 19:55:09 globul Моб. интернет 63.59 0.00 лв.*

01/05/2014 15:59:55 globul Моб. интернет 51.48 0.00 лв.* 02/05/2014 19:56:02 globul Моб. интернет 352.85 0.00 лв.*

01/05/2014 16:00:55 globul Моб. интернет 26.02 0.00 лв.* 02/05/2014 20:19:06 globul Моб. интернет 0.29 0.00 лв.*

01/05/2014 16:00:59 globul Моб. интернет 211.87 0.00 лв.* 02/05/2014 20:19:57 globul Моб. интернет 163.22 0.00 лв.*

01/05/2014 16:06:48 globul Моб. интернет 116.12 0.00 лв.* 02/05/2014 20:22:26 globul Моб. интернет 1993.23 0.00 лв.*

01/05/2014 16:07:18 globul Моб. интернет 2.46 0.00 лв.* 02/05/2014 21:40:23 359884414646 Мобилтел 00:00:49 0.00 лв.*

01/05/2014 16:12:48 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 02/05/2014 21:41:18 globul Моб. интернет 2.42 0.00 лв.*

01/05/2014 16:13:08 globul Моб. интернет 0.91 0.00 лв.* 02/05/2014 21:41:26 globul Моб. интернет 1723.10 0.00 лв.*

01/05/2014 16:13:18 globul Моб. интернет 11.65 0.00 лв.* 02/05/2014 21:41:26 globul Моб. интернет 101.28 0.00 лв.*

01/05/2014 16:14:21 globul Моб. интернет 75.83 0.00 лв.* 02/05/2014 23:33:29 globul Моб. интернет 2.83 0.00 лв.*

01/05/2014 16:17:30 globul Моб. интернет 229.30 0.00 лв.* 02/05/2014 23:36:14 globul Моб. интернет 136.84 0.00 лв.*

01/05/2014 16:27:03 globul Моб. интернет 2.46 0.00 лв.* 02/05/2014 23:37:21 globul Моб. интернет 1.24 0.00 лв.*

01/05/2014 16:27:11 globul Моб. интернет 2.42 0.00 лв.* 02/05/2014 23:43:00 globul Моб. интернет 19.40 0.00 лв.*

01/05/2014 16:28:10 globul Моб. интернет 93.28 0.00 лв.* 02/05/2014 23:43:00 globul Моб. интернет 18.63 0.00 лв.*

01/05/2014 16:28:15 globul Моб. интернет 213.05 0.00 лв.* 02/05/2014 23:43:12 globul Моб. интернет 1.81 0.00 лв.*

01/05/2014 16:39:26 globul Моб. интернет 7.77 0.00 лв.* 02/05/2014 23:43:14 globul Моб. интернет 41.48 0.00 лв.*

01/05/2014 16:39:32 globul Моб. интернет 189.40 0.00 лв.* 02/05/2014 23:43:31 globul Моб. интернет 54.42 0.00 лв.*

01/05/2014 16:51:52 globul Моб. интернет 0.95 0.00 лв.* 02/05/2014 23:43:32 globul Моб. интернет 526.88 0.00 лв.*

01/05/2014 16:52:18 globul Моб. интернет 69.93 0.00 лв.* 03/05/2014 01:32:53 globul Моб. интернет 16.42 0.00 лв.*

01/05/2014 16:52:27 globul Моб. интернет 630.58 0.00 лв.* 03/05/2014 01:32:54 globul Моб. интернет 4.18 0.00 лв.*

01/05/2014 17:07:08 globul Моб. интернет 0.45 0.00 лв.* 03/05/2014 01:32:58 globul Моб. интернет 9.84 0.00 лв.*

01/05/2014 17:07:09 globul Моб. интернет 26.57 0.00 лв.* 03/05/2014 01:33:01 globul Моб. интернет 10.80 0.00 лв.*

01/05/2014 17:07:26 globul Моб. интернет 18.75 0.00 лв.* 03/05/2014 01:33:24 globul Моб. интернет 192.43 0.00 лв.*

01/05/2014 17:07:26 globul Моб. интернет 410.27 0.00 лв.* 03/05/2014 01:33:25 globul Моб. интернет 4733.00 0.00 лв.*

01/05/2014 17:37:32 globul Моб. интернет 3.68 0.00 лв.* 03/05/2014 07:33:44 globul Моб. интернет 39.60 0.00 лв.*

01/05/2014 17:37:44 globul Моб. интернет 11.51 0.00 лв.* 03/05/2014 07:34:06 globul Моб. интернет 1040.32 0.00 лв.*

01/05/2014 17:38:51 globul Моб. интернет 72.32 0.00 лв.* 03/05/2014 09:00:21 globul Моб. интернет 94.63 0.00 лв.*

01/05/2014 17:38:55 globul Моб. интернет 4.24 0.00 лв.* 03/05/2014 09:02:13 globul Моб. интернет 1667.60 0.00 лв.*

01/05/2014 17:42:26 globul Моб. интернет 266.35 0.00 лв.* 03/05/2014 10:20:22 globul Моб. интернет 0.57 0.00 лв.*

01/05/2014 17:43:25 globul Моб. интернет 11.37 0.00 лв.* 03/05/2014 10:20:49 globul Моб. интернет 217.79 0.00 лв.*

01/05/2014 17:46:49 globul Моб. интернет 38.98 0.00 лв.* 03/05/2014 10:20:50 globul Моб. интернет 2512.99 0.00 лв.*

01/05/2014 17:46:50 globul Моб. интернет 14.24 0.00 лв.* 03/05/2014 12:05:57 359884414646 Мобилтел 00:00:11 0.00 лв.*

01/05/2014 17:47:06 globul Моб. интернет 1.26 0.00 лв.* 03/05/2014 15:37:50 globul Моб. интернет 14.45 0.00 лв.*

01/05/2014 17:47:08 globul Моб. интернет 4.94 0.00 лв.* 03/05/2014 15:37:50 globul Моб. интернет 115.07 0.00 лв.*

01/05/2014 17:47:28 globul Моб. интернет 38.17 0.00 лв.* 03/05/2014 15:57:17 globul Моб. интернет 260.11 0.00 лв.*

01/05/2014 17:47:31 globul Моб. интернет 100.66 0.00 лв.* 03/05/2014 15:57:17 globul Моб. интернет 3636.29 0.00 лв.*

01/05/2014 17:49:20 globul Моб. интернет 2.83 0.00 лв.* 03/05/2014 19:21:47 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.*

01/05/2014 17:49:30 globul Моб. интернет 18.15 0.00 лв.* 03/05/2014 19:22:42 globul Моб. интернет 2.43 0.00 лв.*

01/05/2014 17:49:35 globul Моб. интернет 149.59 0.00 лв.* 03/05/2014 21:36:59 0896686242 GLOBUL 00:00:48 0.00 лв.*

01/05/2014 18:12:04 globul Моб. интернет 64.43 0.00 лв.* 03/05/2014 21:52:25 globul Моб. интернет 10.06 0.00 лв.*

01/05/2014 18:12:05 globul Моб. интернет 1689.20 0.00 лв.* 03/05/2014 21:52:26 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

01/05/2014 18:14:12 globul Моб. интернет 9.21 0.00 лв.* 03/05/2014 21:53:24 globul Моб. интернет 1322.67 0.00 лв.*

Страница 55


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

03/05/2014 21:53:24 globul Моб. интернет 8764.13 0.00 лв.* 06/05/2014 18:06:54 globul Моб. интернет 10.09 0.00 лв.*

04/05/2014 02:43:07 globul Моб. интернет 331.82 0.00 лв.* 06/05/2014 18:07:02 globul Моб. интернет 3.66 0.00 лв.*

04/05/2014 02:44:00 globul Моб. интернет 16.28 0.00 лв.* 06/05/2014 18:07:03 globul Моб. интернет 3.23 0.00 лв.*

04/05/2014 02:59:53 globul Моб. интернет 1.99 0.00 лв.* 06/05/2014 18:07:27 globul Моб. интернет 19.39 0.00 лв.*

04/05/2014 03:01:43 globul Моб. интернет 28.96 0.00 лв.* 06/05/2014 18:07:27 globul Моб. интернет 267.02 0.00 лв.*

04/05/2014 03:01:43 globul Моб. интернет 108.18 0.00 лв.* 06/05/2014 18:14:04 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

04/05/2014 14:24:27 globul Моб. интернет 16.02 0.00 лв.* 06/05/2014 18:16:15 globul Моб. интернет 2.10 0.00 лв.*

04/05/2014 14:24:28 globul Моб. интернет 78.37 0.00 лв.* 06/05/2014 18:16:19 globul Моб. интернет 47.48 0.00 лв.*

04/05/2014 15:56:27 globul Моб. интернет 32.57 0.00 лв.* 06/05/2014 18:16:19 globul Моб. интернет 1.05 0.00 лв.*

04/05/2014 15:56:28 globul Моб. интернет 577.84 0.00 лв.* 06/05/2014 18:16:52 globul Моб. интернет 25.37 0.00 лв.*

04/05/2014 15:57:58 359884414646 Мобилтел 00:01:18 0.00 лв.* 06/05/2014 18:19:22 globul Моб. интернет 2.50 0.00 лв.*

04/05/2014 17:35:58 globul Моб. интернет 26.10 0.00 лв.* 06/05/2014 18:19:24 globul Моб. интернет 1.86 0.00 лв.*

04/05/2014 17:35:59 globul Моб. интернет 69.88 0.00 лв.* 06/05/2014 18:19:40 globul Моб. интернет 230.79 0.00 лв.*

04/05/2014 17:54:38 globul Моб. интернет 11.97 0.00 лв.* 06/05/2014 18:20:35 globul Моб. интернет 2141.36 0.00 лв.*

04/05/2014 17:54:39 globul Моб. интернет 77.89 0.00 лв.* 06/05/2014 19:27:53 globul Моб. интернет 22.98 0.00 лв.*

04/05/2014 17:54:53 globul Моб. интернет 5.62 0.00 лв.* 06/05/2014 19:27:56 globul Моб. интернет 121.08 0.00 лв.*

04/05/2014 17:54:53 globul Моб. интернет 36.26 0.00 лв.* 06/05/2014 19:34:27 globul Моб. интернет 9.08 0.00 лв.*

04/05/2014 17:55:43 globul Моб. интернет 306.21 0.00 лв.* 06/05/2014 19:34:57 globul Моб. интернет 958.69 0.00 лв.*

04/05/2014 17:55:56 globul Моб. интернет 6.14 0.00 лв.* 06/05/2014 19:37:38 globul Моб. интернет 41.93 0.00 лв.*

04/05/2014 18:09:46 globul Моб. интернет 178.07 0.00 лв.* 06/05/2014 20:16:40 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

04/05/2014 18:11:07 globul Моб. интернет 3.56 0.00 лв.* 06/05/2014 20:16:42 globul Моб. интернет 69.89 0.00 лв.*

04/05/2014 18:19:38 globul Моб. интернет 712.79 0.00 лв.* 06/05/2014 20:18:56 globul Моб. интернет 2.11 0.00 лв.*

04/05/2014 18:20:43 globul Моб. интернет 75.83 0.00 лв.* 06/05/2014 20:19:54 globul Моб. интернет 79.40 0.00 лв.*

04/05/2014 18:51:55 globul Моб. интернет 5.45 0.00 лв.* 06/05/2014 20:26:27 globul Моб. интернет 0.83 0.00 лв.*

04/05/2014 18:51:55 globul Моб. интернет 25.25 0.00 лв.* 06/05/2014 20:26:29 globul Моб. интернет 15.25 0.00 лв.*

04/05/2014 18:53:22 globul Моб. интернет 23.87 0.00 лв.* 06/05/2014 20:30:09 globul Моб. интернет 223.29 0.00 лв.*

04/05/2014 18:53:24 globul Моб. интернет 54.16 0.00 лв.* 06/05/2014 20:30:14 globul Моб. интернет 1476.26 0.00 лв.*

04/05/2014 18:53:43 globul Моб. интернет 467.01 0.00 лв.* 07/05/2014 10:47:11 globul Моб. интернет 149.27 0.00 лв.*

04/05/2014 18:53:44 globul Моб. интернет 31.10 0.00 лв.* 07/05/2014 10:47:12 globul Моб. интернет 2063.45 0.00 лв.*

04/05/2014 19:34:08 globul Моб. интернет 13.07 0.00 лв.* 07/05/2014 11:43:22 globul Моб. интернет 19.03 0.00 лв.*

04/05/2014 19:34:08 globul Моб. интернет 71.38 0.00 лв.* 07/05/2014 11:43:25 globul Моб. интернет 174.76 0.00 лв.*

04/05/2014 19:34:53 globul Моб. интернет 71.95 0.00 лв.* 07/05/2014 11:46:32 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

04/05/2014 19:34:53 globul Моб. интернет 14.84 0.00 лв.* 07/05/2014 11:47:03 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

04/05/2014 19:36:36 globul Моб. интернет 10.25 0.00 лв.* 07/05/2014 11:48:12 globul Моб. интернет 55.10 0.00 лв.*

04/05/2014 19:36:37 globul Моб. интернет 61.53 0.00 лв.* 07/05/2014 11:49:12 globul Моб. интернет 65.59 0.00 лв.*

04/05/2014 21:38:50 globul Моб. интернет 13.26 0.00 лв.* 07/05/2014 11:49:15 globul Моб. интернет 4.01 0.00 лв.*

04/05/2014 21:38:50 globul Моб. интернет 75.65 0.00 лв.* 07/05/2014 11:50:03 globul Моб. интернет 224.94 0.00 лв.*

04/05/2014 21:39:29 globul Моб. интернет 43.33 0.00 лв.* 07/05/2014 11:50:05 globul Моб. интернет 21.26 0.00 лв.*

04/05/2014 21:39:30 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.* 07/05/2014 11:56:56 globul Моб. интернет 20.79 0.00 лв.*

04/05/2014 21:48:40 globul Моб. интернет 15.95 0.00 лв.* 07/05/2014 11:56:57 globul Моб. интернет 382.33 0.00 лв.*

04/05/2014 21:48:40 globul Моб. интернет 54.23 0.00 лв.* 07/05/2014 12:00:01 globul Моб. интернет 1.77 0.00 лв.*

04/05/2014 21:50:15 globul Моб. интернет 9.87 0.00 лв.* 07/05/2014 12:00:01 globul Моб. интернет 42.89 0.00 лв.*

04/05/2014 21:50:19 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.* 07/05/2014 12:01:26 globul Моб. интернет 7.82 0.00 лв.*

04/05/2014 22:27:02 globul Моб. интернет 94.66 0.00 лв.* 07/05/2014 12:02:24 globul Моб. интернет 127.21 0.00 лв.*

04/05/2014 22:27:02 globul Моб. интернет 18.80 0.00 лв.* 07/05/2014 12:08:35 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

04/05/2014 22:27:46 globul Моб. интернет 16.24 0.00 лв.* 07/05/2014 12:09:10 globul Моб. интернет 18.84 0.00 лв.*

04/05/2014 22:27:55 globul Моб. интернет 45.58 0.00 лв.* 07/05/2014 12:09:12 globul Моб. интернет 98.25 0.00 лв.*

04/05/2014 22:28:04 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 07/05/2014 12:11:04 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

04/05/2014 22:28:35 globul Моб. интернет 875.86 0.00 лв.* 07/05/2014 12:11:45 globul Моб. интернет 19.33 0.00 лв.*

04/05/2014 22:28:38 globul Моб. интернет 35.99 0.00 лв.* 07/05/2014 12:11:46 globul Моб. интернет 93.51 0.00 лв.*

04/05/2014 23:17:05 globul Моб. интернет 19.13 0.00 лв.* 07/05/2014 12:13:38 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

04/05/2014 23:17:05 globul Моб. интернет 92.16 0.00 лв.* 07/05/2014 12:13:43 globul Моб. интернет 28.92 0.00 лв.*

04/05/2014 23:18:52 globul Моб. интернет 7.02 0.00 лв.* 07/05/2014 12:13:45 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

04/05/2014 23:18:57 globul Моб. интернет 508.94 0.00 лв.* 07/05/2014 12:14:22 globul Моб. интернет 379.69 0.00 лв.*

05/05/2014 14:42:38 globul Моб. интернет 10.19 0.00 лв.* 07/05/2014 12:14:26 globul Моб. интернет 3.11 0.00 лв.*

05/05/2014 14:42:39 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.* 07/05/2014 12:14:50 globul Моб. интернет 618.27 0.00 лв.*

05/05/2014 14:43:05 globul Моб. интернет 36.16 0.00 лв.* 07/05/2014 12:15:08 globul Моб. интернет 33.91 0.00 лв.*

05/05/2014 14:43:06 globul Моб. интернет 637.76 0.00 лв.* 07/05/2014 12:21:09 globul Моб. интернет 20.73 0.00 лв.*

05/05/2014 15:16:00 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 07/05/2014 12:21:20 globul Моб. интернет 9.31 0.00 лв.*

05/05/2014 15:16:06 globul Моб. интернет 0.42 0.00 лв.* 07/05/2014 12:22:14 globul Моб. интернет 12.38 0.00 лв.*

05/05/2014 15:16:10 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.* 07/05/2014 12:23:15 globul Моб. интернет 56.27 0.00 лв.*

05/05/2014 15:16:33 globul Моб. интернет 38.80 0.00 лв.* 07/05/2014 12:23:40 globul Моб. интернет 1.96 0.00 лв.*

05/05/2014 15:16:34 globul Моб. интернет 276.92 0.00 лв.* 07/05/2014 12:24:05 globul Моб. интернет 2.94 0.00 лв.*

05/05/2014 15:26:36 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв.* 07/05/2014 12:24:31 globul Моб. интернет 1.33 0.00 лв.*

05/05/2014 15:27:00 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв.* 07/05/2014 12:43:54 globul Моб. интернет 503.07 0.00 лв.*

05/05/2014 15:27:02 globul Моб. интернет 43.93 0.00 лв.* 07/05/2014 12:43:55 globul Моб. интернет 3406.64 0.00 лв.*

05/05/2014 15:27:21 globul Моб. интернет 24.40 0.00 лв.* 07/05/2014 14:45:58 globul Моб. интернет 9.86 0.00 лв.*

05/05/2014 15:27:21 globul Моб. интернет 254.80 0.00 лв.* 07/05/2014 14:46:33 globul Моб. интернет 26.40 0.00 лв.*

05/05/2014 15:33:31 globul Моб. интернет 2.80 0.00 лв.* 07/05/2014 14:47:51 globul Моб. интернет 10.28 0.00 лв.*

05/05/2014 15:33:42 globul Моб. интернет 77.96 0.00 лв.* 07/05/2014 14:48:11 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.*

05/05/2014 15:34:20 globul Моб. интернет 160.78 0.00 лв.* 07/05/2014 14:48:52 globul Моб. интернет 0.84 0.00 лв.*

05/05/2014 15:34:42 globul Моб. интернет 1.50 0.00 лв.* 07/05/2014 14:49:12 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

05/05/2014 15:41:23 globul Моб. интернет 20.65 0.00 лв.* 07/05/2014 14:49:13 globul Моб. интернет 3.70 0.00 лв.*

05/05/2014 15:41:23 globul Моб. интернет 193.75 0.00 лв.* 07/05/2014 14:49:44 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

05/05/2014 15:43:08 globul Моб. интернет 10.54 0.00 лв.* 07/05/2014 14:50:00 globul Моб. интернет 32.47 0.00 лв.*

05/05/2014 15:44:29 globul Моб. интернет 374.20 0.00 лв.* 07/05/2014 14:50:37 globul Моб. интернет 355.77 0.00 лв.*

05/05/2014 15:46:28 359884414646 Мобилтел 00:02:18 0.00 лв.* 07/05/2014 15:06:55 globul Моб. интернет 30.47 0.00 лв.*

05/05/2014 18:39:34 globul Моб. интернет 13.78 0.00 лв.* 07/05/2014 15:06:58 globul Моб. интернет 0.84 0.00 лв.*

05/05/2014 18:39:35 globul Моб. интернет 58.22 0.00 лв.* 07/05/2014 15:08:06 globul Моб. интернет 64.28 0.00 лв.*

05/05/2014 18:58:56 globul Моб. интернет 32.55 0.00 лв.* 07/05/2014 15:09:08 globul Моб. интернет 6.08 0.00 лв.*

05/05/2014 18:58:56 globul Моб. интернет 584.68 0.00 лв.* 07/05/2014 15:15:00 globul Моб. интернет 0.98 0.00 лв.*

05/05/2014 23:38:47 globul Моб. интернет 109.52 0.00 лв.* 07/05/2014 15:16:04 globul Моб. интернет 66.78 0.00 лв.*

05/05/2014 23:38:48 globul Моб. интернет 2554.90 0.00 лв.* 07/05/2014 15:17:57 globul Моб. интернет 32.15 0.00 лв.*

06/05/2014 00:00:16 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.* 07/05/2014 15:17:59 globul Моб. интернет 0.88 0.00 лв.*

06/05/2014 13:34:01 359886266645 Мобилтел 00:00:03 0.00 лв.* 07/05/2014 15:18:12 globul Моб. интернет 43.37 0.00 лв.*

06/05/2014 13:37:53 359886266645 Мобилтел 00:01:54 0.00 лв.* 07/05/2014 15:20:04 globul Моб. интернет 1.42 0.00 лв.*

06/05/2014 14:00:00 globul Моб. интернет 145.04 0.00 лв.* 07/05/2014 15:20:33 globul Моб. интернет 84.13 0.00 лв.*

06/05/2014 14:00:01 globul Моб. интернет 947.23 0.00 лв.* 07/05/2014 15:21:00 globul Моб. интернет 3.06 0.00 лв.*

06/05/2014 15:05:36 globul Моб. интернет 13.28 0.00 лв.* 07/05/2014 15:25:06 globul Моб. интернет 1.07 0.00 лв.*

06/05/2014 15:05:36 globul Моб. интернет 63.93 0.00 лв.* 07/05/2014 15:26:19 globul Моб. интернет 45.30 0.00 лв.*

06/05/2014 15:10:32 globul Моб. интернет 1018.75 0.00 лв.* 07/05/2014 15:27:03 globul Моб. интернет 188.10 0.00 лв.*

06/05/2014 15:10:33 globul Моб. интернет 5747.27 0.00 лв.* 07/05/2014 15:27:05 globul Моб. интернет 6.32 0.00 лв.*

06/05/2014 18:05:45 globul Моб. интернет 2.13 0.00 лв.* 07/05/2014 15:36:43 globul Моб. интернет 48.47 0.00 лв.*

06/05/2014 18:05:49 globul Моб. интернет 1.92 0.00 лв.* 07/05/2014 15:36:43 globul Моб. интернет 1506.93 0.00 лв.*

06/05/2014 18:06:18 globul Моб. интернет 13.87 0.00 лв.* 07/05/2014 15:39:46 globul Моб. интернет 25.78 0.00 лв.*

06/05/2014 18:06:20 globul Моб. интернет 71.37 0.00 лв.* 07/05/2014 15:40:06 globul Моб. интернет 183.36 0.00 лв.*

06/05/2014 18:06:54 globul Моб. интернет 9.71 0.00 лв.* 07/05/2014 15:40:07 globul Моб. интернет 254.88 0.00 лв.*

Страница 56


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

07/05/2014 15:43:37 globul Моб. интернет 23.62 0.00 лв.* 10/05/2014 15:06:32 globul Моб. интернет 261.55 0.00 лв.*

07/05/2014 15:44:10 globul Моб. интернет 12.42 0.00 лв.* 10/05/2014 16:16:57 globul Моб. интернет 0.78 0.00 лв.*

07/05/2014 15:45:00 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.* 10/05/2014 16:16:58 globul Моб. интернет 9.79 0.00 лв.*

07/05/2014 15:45:00 globul Моб. интернет 0.52 0.00 лв.* 10/05/2014 16:17:14 globul Моб. интернет 0.96 0.00 лв.*

07/05/2014 15:45:11 globul Моб. интернет 56.37 0.00 лв.* 10/05/2014 16:17:17 globul Моб. интернет 39.60 0.00 лв.*

07/05/2014 15:45:15 globul Моб. интернет 105.79 0.00 лв.* 10/05/2014 16:17:45 globul Моб. интернет 50.59 0.00 лв.*

07/05/2014 15:47:52 globul Моб. интернет 74.41 0.00 лв.* 10/05/2014 16:17:45 globul Моб. интернет 16.37 0.00 лв.*

07/05/2014 15:48:03 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.* 10/05/2014 16:18:23 globul Моб. интернет 18.55 0.00 лв.*

07/05/2014 15:49:17 globul Моб. интернет 50.06 0.00 лв.* 10/05/2014 16:18:43 globul Моб. интернет 309.84 0.00 лв.*

07/05/2014 15:50:05 globul Моб. интернет 424.80 0.00 лв.* 10/05/2014 16:22:10 globul Моб. интернет 109.88 0.00 лв.*

07/05/2014 15:56:53 globul Моб. интернет 2.42 0.00 лв.* 10/05/2014 16:22:11 globul Моб. интернет 41.77 0.00 лв.*

07/05/2014 15:57:23 globul Моб. интернет 2.77 0.00 лв.* 10/05/2014 16:23:37 globul Моб. интернет 0.52 0.00 лв.*

07/05/2014 15:57:28 globul Моб. интернет 60.96 0.00 лв.* 10/05/2014 16:24:05 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.*

07/05/2014 16:00:01 globul Моб. интернет 33.75 0.00 лв.* 10/05/2014 16:24:47 globul Моб. интернет 37.86 0.00 лв.*

07/05/2014 16:01:00 globul Моб. интернет 510.41 0.00 лв.* 10/05/2014 16:24:49 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.*

07/05/2014 16:17:55 globul Моб. интернет 2.34 0.00 лв.* 10/05/2014 16:25:10 globul Моб. интернет 424.30 0.00 лв.*

07/05/2014 16:17:56 globul Моб. интернет 17.24 0.00 лв.* 10/05/2014 16:25:15 globul Моб. интернет 81.15 0.00 лв.*

07/05/2014 16:18:15 globul Моб. интернет 4426.96 0.00 лв.* 10/05/2014 16:49:34 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

07/05/2014 16:18:21 globul Моб. интернет 505.35 0.00 лв.* 10/05/2014 16:51:09 globul Моб. интернет 5.62 0.00 лв.*

07/05/2014 17:33:05 globul Моб. интернет 11.00 0.00 лв.* 10/05/2014 16:51:13 globul Моб. интернет 52.03 0.00 лв.*

07/05/2014 17:34:30 globul Моб. интернет 105.35 0.00 лв.* 10/05/2014 16:53:17 globul Моб. интернет 228.23 0.00 лв.*

07/05/2014 17:48:37 globul Моб. интернет 226.97 0.00 лв.* 10/05/2014 16:54:19 globul Моб. интернет 16.18 0.00 лв.*

07/05/2014 17:48:41 globul Моб. интернет 111.81 0.00 лв.* 10/05/2014 17:04:04 globul Моб. интернет 74.51 0.00 лв.*

07/05/2014 17:55:22 globul Моб. интернет 79.50 0.00 лв.* 10/05/2014 17:04:04 globul Моб. интернет 9.03 0.00 лв.*

07/05/2014 17:55:37 globul Моб. интернет 3.95 0.00 лв.* 10/05/2014 17:10:36 globul Моб. интернет 17.93 0.00 лв.*

07/05/2014 17:58:28 globul Моб. интернет 193.18 0.00 лв.* 10/05/2014 17:10:36 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

07/05/2014 17:58:55 globul Моб. интернет 20.13 0.00 лв.* 10/05/2014 17:10:42 globul Моб. интернет 71.26 0.00 лв.*

07/05/2014 18:08:29 globul Моб. интернет 1157.81 0.00 лв.* 10/05/2014 17:10:54 globul Моб. интернет 0.73 0.00 лв.*

07/05/2014 18:08:31 globul Моб. интернет 1655.65 0.00 лв.* 10/05/2014 17:12:17 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

07/05/2014 18:15:28 globul Моб. интернет 3.12 0.00 лв.* 10/05/2014 17:12:26 globul Моб. интернет 0.92 0.00 лв.*

07/05/2014 18:16:09 globul Моб. интернет 109.64 0.00 лв.* 10/05/2014 17:12:27 globul Моб. интернет 49.97 0.00 лв.*

07/05/2014 18:17:36 globul Моб. интернет 49.34 0.00 лв.* 10/05/2014 17:15:38 globul Моб. интернет 51.55 0.00 лв.*

07/05/2014 18:17:45 globul Моб. интернет 3.36 0.00 лв.* 10/05/2014 17:16:17 globul Моб. интернет 0.98 0.00 лв.*

07/05/2014 18:19:28 globul Моб. интернет 1.16 0.00 лв.* 10/05/2014 17:16:32 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.*

07/05/2014 18:20:25 globul Моб. интернет 7.94 0.00 лв.* 10/05/2014 17:16:37 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

07/05/2014 18:20:29 globul Моб. интернет 97.85 0.00 лв.* 10/05/2014 17:17:42 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.*

07/05/2014 18:27:28 globul Моб. интернет 1.11 0.00 лв.* 10/05/2014 17:18:13 globul Моб. интернет 30.23 0.00 лв.*

07/05/2014 18:28:31 globul Моб. интернет 24.00 0.00 лв.* 10/05/2014 17:18:13 globul Моб. интернет 20.43 0.00 лв.*

07/05/2014 18:28:38 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 10/05/2014 17:18:58 globul Моб. интернет 43.13 0.00 лв.*

07/05/2014 18:30:16 globul Моб. интернет 5.80 0.00 лв.* 10/05/2014 17:19:00 globul Моб. интернет 12.84 0.00 лв.*

07/05/2014 18:30:51 globul Моб. интернет 134.41 0.00 лв.* 10/05/2014 17:19:22 globul Моб. интернет 922.81 0.00 лв.*

07/05/2014 18:37:31 globul Моб. интернет 1.49 0.00 лв.* 10/05/2014 17:19:24 globul Моб. интернет 69.45 0.00 лв.*

07/05/2014 18:38:02 globul Моб. интернет 636.57 0.00 лв.* 10/05/2014 18:01:37 globul Моб. интернет 4.24 0.00 лв.*

07/05/2014 18:39:30 globul Моб. интернет 118.00 0.00 лв.* 10/05/2014 18:01:49 globul Моб. интернет 4.02 0.00 лв.*

07/05/2014 18:54:28 globul Моб. интернет 114.83 0.00 лв.* 10/05/2014 18:02:31 globul Моб. интернет 0.99 0.00 лв.*

07/05/2014 18:54:31 globul Моб. интернет 456.57 0.00 лв.* 10/05/2014 18:02:32 globul Моб. интернет 2.66 0.00 лв.*

07/05/2014 18:58:07 globul Моб. интернет 26.19 0.00 лв.* 10/05/2014 18:02:49 globul Моб. интернет 2.23 0.00 лв.*

07/05/2014 18:58:07 globul Моб. интернет 558.20 0.00 лв.* 10/05/2014 18:05:24 globul Моб. интернет 117.24 0.00 лв.*

07/05/2014 19:01:29 globul Моб. интернет 25.99 0.00 лв.* 10/05/2014 18:12:32 globul Моб. интернет 1.55 0.00 лв.*

07/05/2014 19:01:34 globul Моб. интернет 143.24 0.00 лв.* 10/05/2014 18:16:09 globul Моб. интернет 1046.19 0.00 лв.*

07/05/2014 19:06:01 globul Моб. интернет 85.95 0.00 лв.* 10/05/2014 18:16:17 globul Моб. интернет 111.13 0.00 лв.*

07/05/2014 19:06:05 globul Моб. интернет 6.25 0.00 лв.* 10/05/2014 18:33:41 globul Моб. интернет 4.38 0.00 лв.*

07/05/2014 19:12:14 globul Моб. интернет 3.04 0.00 лв.* 10/05/2014 18:33:41 globul Моб. интернет 1.72 0.00 лв.*

07/05/2014 19:12:43 globul Моб. интернет 157.95 0.00 лв.* 10/05/2014 18:35:12 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв.*

08/05/2014 01:32:04 globul Моб. интернет 32.33 0.00 лв.* 10/05/2014 18:35:22 globul Моб. интернет 44.51 0.00 лв.*

08/05/2014 01:32:05 globul Моб. интернет 134.46 0.00 лв.* 10/05/2014 18:36:13 globul Моб. интернет 2.18 0.00 лв.*

08/05/2014 17:45:06 359878199048 Виваком 00:01:30 0.00 лв.* 10/05/2014 18:36:15 globul Моб. интернет 18.06 0.00 лв.*

09/05/2014 01:33:25 globul Моб. интернет 183.89 0.00 лв.* 10/05/2014 18:36:27 globul Моб. интернет 35.87 0.00 лв.*

09/05/2014 01:33:26 globul Моб. интернет 4537.07 0.00 лв.* 10/05/2014 18:36:45 globul Моб. интернет 11.76 0.00 лв.*

09/05/2014 07:33:42 globul Моб. интернет 48.75 0.00 лв.* 10/05/2014 18:42:06 globul Моб. интернет 7.48 0.00 лв.*

09/05/2014 07:36:46 globul Моб. интернет 1173.40 0.00 лв.* 10/05/2014 18:42:07 globul Моб. интернет 2.37 0.00 лв.*

09/05/2014 09:00:02 globul Моб. интернет 89.72 0.00 лв.* 10/05/2014 18:42:13 globul Моб. интернет 24.72 0.00 лв.*

09/05/2014 09:00:23 globul Моб. интернет 2273.92 0.00 лв.* 10/05/2014 18:42:49 globul Моб. интернет 5.37 0.00 лв.*

09/05/2014 11:32:59 globul Моб. интернет 208.67 0.00 лв.* 10/05/2014 18:45:08 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

09/05/2014 11:33:00 globul Моб. интернет 2736.01 0.00 лв.* 10/05/2014 18:45:39 globul Моб. интернет 53.91 0.00 лв.*

09/05/2014 14:44:18 globul Моб. интернет 0.43 0.00 лв.* 10/05/2014 18:48:06 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.*

09/05/2014 14:44:37 globul Моб. интернет 215.96 0.00 лв.* 10/05/2014 18:48:24 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

09/05/2014 14:45:37 globul Моб. интернет 1172.34 0.00 лв.* 10/05/2014 18:48:28 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв.*

09/05/2014 18:45:37 359877110041 Виваком 00:00:27 0.00 лв.* 10/05/2014 18:48:28 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.*

09/05/2014 19:16:22 359877110041 Виваком 00:00:16 0.00 лв.* 10/05/2014 18:49:09 globul Моб. интернет 60.48 0.00 лв.*

09/05/2014 19:52:32 globul Моб. интернет 126.57 0.00 лв.* 10/05/2014 18:49:57 globul Моб. интернет 186.58 0.00 лв.*

09/05/2014 19:52:32 globul Моб. интернет 677.14 0.00 лв.* 10/05/2014 18:59:18 globul Моб. интернет 7.81 0.00 лв.*

09/05/2014 20:16:50 globul Моб. интернет 1.30 0.00 лв.* 10/05/2014 18:59:29 globul Моб. интернет 315.34 0.00 лв.*

09/05/2014 20:41:12 globul Моб. интернет 14.29 0.00 лв.* 10/05/2014 18:59:41 globul Моб. интернет 8.67 0.00 лв.*

09/05/2014 20:41:14 globul Моб. интернет 110.72 0.00 лв.* 10/05/2014 19:10:47 globul Моб. интернет 0.61 0.00 лв.*

09/05/2014 20:41:53 globul Моб. интернет 5747.84 0.00 лв.* 10/05/2014 19:10:51 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

09/05/2014 20:42:14 globul Моб. интернет 483.03 0.00 лв.* 10/05/2014 19:10:57 globul Моб. интернет 1069.90 0.00 лв.*

10/05/2014 00:43:09 globul Моб. интернет 0.96 0.00 лв.* 10/05/2014 19:11:01 globul Моб. интернет 74.22 0.00 лв.*

10/05/2014 10:02:55 0889895872 Виваком 00:01:35 0.00 лв.* 10/05/2014 19:58:52 globul Моб. интернет 26.14 0.00 лв.*

10/05/2014 10:59:26 globul Моб. интернет 715.84 0.00 лв.* 10/05/2014 19:58:52 globul Моб. интернет 9.06 0.00 лв.*

10/05/2014 10:59:26 globul Моб. интернет 100.90 0.00 лв.* 10/05/2014 19:59:03 globul Моб. интернет 1.87 0.00 лв.*

10/05/2014 11:08:11 globul Моб. интернет 40.22 0.00 лв.* 10/05/2014 19:59:09 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

10/05/2014 11:08:12 globul Моб. интернет 902.10 0.00 лв.* 10/05/2014 19:59:33 globul Моб. интернет 623.75 0.00 лв.*

10/05/2014 11:25:12 globul Моб. интернет 373.27 0.00 лв.* 10/05/2014 19:59:34 globul Моб. интернет 153.61 0.00 лв.*

10/05/2014 11:25:12 globul Моб. интернет 2158.76 0.00 лв.* 10/05/2014 20:15:40 globul Моб. интернет 16.17 0.00 лв.*

10/05/2014 11:30:13 globul Моб. интернет 1.68 0.00 лв.* 10/05/2014 20:15:43 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

10/05/2014 11:30:16 globul Моб. интернет 16.94 0.00 лв.* 10/05/2014 20:17:00 globul Моб. интернет 7.36 0.00 лв.*

10/05/2014 11:30:28 globul Моб. интернет 99.65 0.00 лв.* 10/05/2014 20:17:00 globul Моб. интернет 28.48 0.00 лв.*

10/05/2014 11:30:44 globul Моб. интернет 3.10 0.00 лв.* 10/05/2014 20:17:14 globul Моб. интернет 4.83 0.00 лв.*

10/05/2014 12:44:43 globul Моб. интернет 65.37 0.00 лв.* 10/05/2014 20:18:25 globul Моб. интернет 680.97 0.00 лв.*

10/05/2014 12:44:44 globul Моб. интернет 376.75 0.00 лв.* 10/05/2014 20:19:12 globul Моб. интернет 131.24 0.00 лв.*

10/05/2014 12:46:20 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.* 10/05/2014 20:32:01 globul Моб. интернет 0.19 0.00 лв.*

10/05/2014 12:46:38 globul Моб. интернет 163.13 0.00 лв.* 10/05/2014 20:32:02 globul Моб. интернет 18.37 0.00 лв.*

10/05/2014 12:46:41 globul Моб. интернет 727.17 0.00 лв.* 10/05/2014 20:32:12 globul Моб. интернет 17.86 0.00 лв.*

10/05/2014 12:58:24 globul Моб. интернет 86.31 0.00 лв.* 10/05/2014 20:32:15 globul Моб. интернет 7.89 0.00 лв.*

10/05/2014 12:59:19 globul Моб. интернет 810.91 0.00 лв.* 10/05/2014 20:34:47 globul Моб. интернет 0.57 0.00 лв.*

10/05/2014 15:06:32 globul Моб. интернет 2174.25 0.00 лв.* 10/05/2014 20:34:48 globul Моб. интернет 5.71 0.00 лв.*

Страница 57


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

10/05/2014 20:35:35 globul Моб. интернет 10.73 0.00 лв.* 11/05/2014 14:32:38 globul Моб. интернет 96.86 0.00 лв.*

10/05/2014 20:35:39 globul Моб. интернет 138.62 0.00 лв.* 11/05/2014 14:40:06 globul Моб. интернет 0.35 0.00 лв.*

10/05/2014 20:42:08 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 11/05/2014 14:42:50 globul Моб. интернет 5.34 0.00 лв.*

10/05/2014 20:42:09 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 11/05/2014 14:43:25 globul Моб. интернет 147.50 0.00 лв.*

10/05/2014 20:42:19 globul Моб. интернет 360.29 0.00 лв.* 11/05/2014 14:51:24 globul Моб. интернет 252.74 0.00 лв.*

10/05/2014 20:54:38 globul Моб. интернет 64.17 0.00 лв.* 11/05/2014 14:52:11 globul Моб. интернет 40.04 0.00 лв.*

10/05/2014 21:14:34 globul Моб. интернет 186.15 0.00 лв.* 11/05/2014 14:53:45 globul Моб. интернет 3.21 0.00 лв.*

10/05/2014 21:14:40 globul Моб. интернет 1.93 0.00 лв.* 11/05/2014 14:53:47 globul Моб. интернет 84.92 0.00 лв.*

10/05/2014 21:23:48 globul Моб. интернет 128.93 0.00 лв.* 11/05/2014 14:54:41 globul Моб. интернет 29.50 0.00 лв.*

10/05/2014 21:24:40 globul Моб. интернет 3.34 0.00 лв.* 11/05/2014 14:54:42 globul Моб. интернет 67.60 0.00 лв.*

10/05/2014 21:29:37 globul Моб. интернет 4.24 0.00 лв.* 11/05/2014 14:55:29 globul Моб. интернет 50.48 0.00 лв.*

10/05/2014 21:30:15 globul Моб. интернет 10.92 0.00 лв.* 11/05/2014 14:55:32 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

10/05/2014 21:30:33 globul Моб. интернет 277.94 0.00 лв.* 11/05/2014 14:56:14 globul Моб. интернет 2.54 0.00 лв.*

10/05/2014 21:42:42 globul Моб. интернет 47.88 0.00 лв.* 11/05/2014 14:57:11 globul Моб. интернет 114.06 0.00 лв.*

10/05/2014 21:42:43 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 11/05/2014 14:58:59 globul Моб. интернет 1.15 0.00 лв.*

10/05/2014 21:42:56 globul Моб. интернет 74.00 0.00 лв.* 11/05/2014 15:00:07 globul Моб. интернет 50.23 0.00 лв.*

10/05/2014 21:42:58 globul Моб. интернет 482.96 0.00 лв.* 11/05/2014 15:03:42 globul Моб. интернет 5.78 0.00 лв.*

10/05/2014 21:51:04 globul Моб. интернет 6.32 0.00 лв.* 11/05/2014 15:03:43 globul Моб. интернет 174.79 0.00 лв.*

10/05/2014 21:51:06 globul Моб. интернет 7.83 0.00 лв.* 11/05/2014 15:14:28 globul Моб. интернет 87.28 0.00 лв.*

10/05/2014 21:51:51 globul Моб. интернет 22.12 0.00 лв.* 11/05/2014 15:14:54 globul Моб. интернет 3.08 0.00 лв.*

10/05/2014 21:51:51 globul Моб. интернет 109.22 0.00 лв.* 11/05/2014 15:20:36 globul Моб. интернет 88.95 0.00 лв.*

11/05/2014 10:20:28 globul Моб. интернет 40.89 0.00 лв.* 11/05/2014 15:20:38 globul Моб. интернет 14.22 0.00 лв.*

11/05/2014 10:20:29 globul Моб. интернет 669.31 0.00 лв.* 11/05/2014 15:20:58 globul Моб. интернет 6.25 0.00 лв.*

11/05/2014 10:25:25 globul Моб. интернет 7.69 0.00 лв.* 11/05/2014 15:21:03 globul Моб. интернет 4.01 0.00 лв.*

11/05/2014 10:25:32 globul Моб. интернет 4.65 0.00 лв.* 11/05/2014 15:21:53 globul Моб. интернет 31.08 0.00 лв.*

11/05/2014 10:25:46 globul Моб. интернет 159.22 0.00 лв.* 11/05/2014 15:21:58 globul Моб. интернет 487.53 0.00 лв.*

11/05/2014 10:25:48 globul Моб. интернет 2.13 0.00 лв.* 11/05/2014 15:32:07 globul Моб. интернет 0.93 0.00 лв.*

11/05/2014 10:26:45 globul Моб. интернет 33.73 0.00 лв.* 11/05/2014 15:36:18 globul Моб. интернет 52.62 0.00 лв.*

11/05/2014 10:27:08 globul Моб. интернет 318.23 0.00 лв.* 11/05/2014 15:36:37 globul Моб. интернет 1.38 0.00 лв.*

11/05/2014 10:36:12 globul Моб. интернет 3.86 0.00 лв.* 11/05/2014 15:40:07 globul Моб. интернет 3.22 0.00 лв.*

11/05/2014 10:36:37 globul Моб. интернет 528.38 0.00 лв.* 11/05/2014 15:41:51 globul Моб. интернет 63.24 0.00 лв.*

11/05/2014 10:37:11 globul Моб. интернет 19.11 0.00 лв.* 11/05/2014 15:44:41 globul Моб. интернет 4.21 0.00 лв.*

11/05/2014 10:57:54 globul Моб. интернет 12.08 0.00 лв.* 11/05/2014 15:44:42 globul Моб. интернет 302.41 0.00 лв.*

11/05/2014 10:58:03 globul Моб. интернет 34.47 0.00 лв.* 11/05/2014 15:46:05 globul Моб. интернет 310.38 0.00 лв.*

11/05/2014 10:58:04 globul Моб. интернет 261.60 0.00 лв.* 11/05/2014 15:46:05 globul Моб. интернет 16.36 0.00 лв.*

11/05/2014 11:11:47 globul Моб. интернет 52.69 0.00 лв.* 11/05/2014 15:50:24 globul Моб. интернет 2.37 0.00 лв.*

11/05/2014 11:12:03 globul Моб. интернет 2.31 0.00 лв.* 11/05/2014 15:50:29 globul Моб. интернет 32.61 0.00 лв.*

11/05/2014 11:13:11 globul Моб. интернет 1.17 0.00 лв.* 11/05/2014 15:53:13 globul Моб. интернет 17.32 0.00 лв.*

11/05/2014 11:13:27 globul Моб. интернет 41.57 0.00 лв.* 11/05/2014 15:53:14 globul Моб. интернет 151.67 0.00 лв.*

11/05/2014 11:13:27 globul Моб. интернет 114.17 0.00 лв.* 11/05/2014 15:55:58 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

11/05/2014 11:20:17 globul Моб. интернет 50.59 0.00 лв.* 11/05/2014 15:57:01 globul Моб. интернет 44.56 0.00 лв.*

11/05/2014 11:20:20 globul Моб. интернет 302.97 0.00 лв.* 11/05/2014 15:57:45 globul Моб. интернет 0.43 0.00 лв.*

11/05/2014 11:27:04 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 11/05/2014 15:58:05 globul Моб. интернет 1.12 0.00 лв.*

11/05/2014 11:27:38 globul Моб. интернет 1.27 0.00 лв.* 11/05/2014 16:00:51 globul Моб. интернет 56.19 0.00 лв.*

11/05/2014 11:28:05 globul Моб. интернет 33.10 0.00 лв.* 11/05/2014 16:02:45 globul Моб. интернет 1.41 0.00 лв.*

11/05/2014 11:28:56 globul Моб. интернет 30.65 0.00 лв.* 11/05/2014 16:03:08 globul Моб. интернет 290.32 0.00 лв.*

11/05/2014 11:29:04 globul Моб. интернет 2.38 0.00 лв.* 11/05/2014 16:06:56 globul Моб. интернет 18.12 0.00 лв.*

11/05/2014 11:31:00 globul Моб. интернет 27.70 0.00 лв.* 11/05/2014 16:28:51 globul Моб. интернет 41.46 0.00 лв.*

11/05/2014 11:31:04 globul Моб. интернет 10.27 0.00 лв.* 11/05/2014 16:29:21 globul Моб. интернет 10.61 0.00 лв.*

11/05/2014 11:31:54 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.* 11/05/2014 16:30:00 globul Моб. интернет 0.40 0.00 лв.*

11/05/2014 11:32:04 globul Моб. интернет 2.51 0.00 лв.* 11/05/2014 18:26:44 globul Моб. интернет 27.50 0.00 лв.*

11/05/2014 11:32:14 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 11/05/2014 18:26:45 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 11:33:02 globul Моб. интернет 3.96 0.00 лв.* 12/05/2014 08:22:06 globul Моб. интернет 137.16 0.00 лв.*

11/05/2014 11:33:11 globul Моб. интернет 13.36 0.00 лв.* 12/05/2014 08:22:07 globul Моб. интернет 2368.56 0.00 лв.*

11/05/2014 11:33:12 globul Моб. интернет 66.90 0.00 лв.* 12/05/2014 09:00:27 globul Моб. интернет 8.00 0.00 лв.*

11/05/2014 11:35:11 globul Моб. интернет 1.83 0.00 лв.* 12/05/2014 09:00:57 globul Моб. интернет 49.67 0.00 лв.*

11/05/2014 11:35:33 globul Моб. интернет 16.04 0.00 лв.* 12/05/2014 09:03:31 globul Моб. интернет 1.03 0.00 лв.*

11/05/2014 11:35:49 globul Моб. интернет 21.76 0.00 лв.* 12/05/2014 09:03:35 globul Моб. интернет 13.27 0.00 лв.*

11/05/2014 12:39:06 globul Моб. интернет 57.72 0.00 лв.* 12/05/2014 09:04:35 globul Моб. интернет 2.39 0.00 лв.*

11/05/2014 12:39:06 globul Моб. интернет 398.74 0.00 лв.* 12/05/2014 09:06:14 globul Моб. интернет 56.67 0.00 лв.*

11/05/2014 12:43:02 globul Моб. интернет 33.33 0.00 лв.* 12/05/2014 15:31:16 008001100235 GLOBUL 00:21:28 0.00 лв.

11/05/2014 12:43:26 globul Моб. интернет 89.90 0.00 лв.* 12/05/2014 20:48:10 globul Моб. интернет 14.52 0.00 лв.*

11/05/2014 12:43:39 globul Моб. интернет 9.62 0.00 лв.* 12/05/2014 20:48:11 globul Моб. интернет 79.01 0.00 лв.*

11/05/2014 12:46:31 globul Моб. интернет 51.92 0.00 лв.* 12/05/2014 20:51:13 globul Моб. интернет 14.23 0.00 лв.*

11/05/2014 12:46:37 globul Моб. интернет 1.12 0.00 лв.* 12/05/2014 20:51:14 globul Моб. интернет 93.45 0.00 лв.*

11/05/2014 12:46:50 globul Моб. интернет 6.33 0.00 лв.* 12/05/2014 20:53:33 globul Моб. интернет 0.06 0.00 лв.*

11/05/2014 12:47:20 globul Моб. интернет 1.70 0.00 лв.* 12/05/2014 20:53:45 globul Моб. интернет 3.31 0.00 лв.*

11/05/2014 12:47:20 globul Моб. интернет 0.75 0.00 лв.* 12/05/2014 20:53:48 globul Моб. интернет 12.42 0.00 лв.*

11/05/2014 12:47:24 globul Моб. интернет 1163.58 0.00 лв.* 12/05/2014 20:53:57 globul Моб. интернет 37.27 0.00 лв.*

11/05/2014 12:47:25 globul Моб. интернет 26.04 0.00 лв.* 12/05/2014 20:53:58 globul Моб. интернет 197.03 0.00 лв.*

11/05/2014 12:54:10 globul Моб. интернет 19.88 0.00 лв.* 12/05/2014 21:22:36 globul Моб. интернет 12.12 0.00 лв.*

11/05/2014 12:54:17 globul Моб. интернет 1.09 0.00 лв.* 12/05/2014 21:22:37 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 12:54:21 globul Моб. интернет 277.74 0.00 лв.* 12/05/2014 21:22:57 globul Моб. интернет 10.16 0.00 лв.*

11/05/2014 12:54:22 globul Моб. интернет 10.25 0.00 лв.* 12/05/2014 21:22:58 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 12:54:44 globul Моб. интернет 881.35 0.00 лв.* 12/05/2014 21:23:35 globul Моб. интернет 8.50 0.00 лв.*

11/05/2014 12:54:44 globul Моб. интернет 16.41 0.00 лв.* 12/05/2014 21:23:36 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 12:56:06 globul Моб. интернет 14.79 0.00 лв.* 12/05/2014 21:23:55 globul Моб. интернет 6.72 0.00 лв.*

11/05/2014 12:56:30 globul Моб. интернет 282.11 0.00 лв.* 12/05/2014 21:23:56 globul Моб. интернет 1.95 0.00 лв.*

11/05/2014 13:09:32 globul Моб. интернет 0.64 0.00 лв.* 12/05/2014 21:24:36 globul Моб. интернет 10.22 0.00 лв.*

11/05/2014 13:10:03 globul Моб. интернет 0.35 0.00 лв.* 12/05/2014 21:24:37 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 13:13:43 globul Моб. интернет 480.27 0.00 лв.* 12/05/2014 21:24:59 globul Моб. интернет 7.75 0.00 лв.*

11/05/2014 13:13:56 globul Моб. интернет 10.06 0.00 лв.* 12/05/2014 21:25:00 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 13:35:28 globul Моб. интернет 2.66 0.00 лв.* 12/05/2014 21:25:20 globul Моб. интернет 10.27 0.00 лв.*

11/05/2014 13:36:30 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.* 12/05/2014 21:25:22 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 13:38:14 globul Моб. интернет 41.94 0.00 лв.* 12/05/2014 21:26:01 globul Моб. интернет 9.69 0.00 лв.*

11/05/2014 13:38:50 globul Моб. интернет 322.83 0.00 лв.* 12/05/2014 21:26:02 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 14:01:26 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 12/05/2014 21:26:27 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 14:04:56 globul Моб. интернет 112.51 0.00 лв.* 12/05/2014 21:26:27 globul Моб. интернет 12.93 0.00 лв.*

11/05/2014 14:06:11 globul Моб. интернет 2.55 0.00 лв.* 12/05/2014 21:26:55 globul Моб. интернет 9.98 0.00 лв.*

11/05/2014 14:15:38 globul Моб. интернет 118.55 0.00 лв.* 12/05/2014 21:26:55 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

11/05/2014 14:16:55 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв.* 12/05/2014 21:30:31 globul Моб. интернет 10.15 0.00 лв.*

11/05/2014 14:22:24 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 12/05/2014 21:30:32 globul Моб. интернет 6.94 0.00 лв.*

11/05/2014 14:23:13 globul Моб. интернет 17.33 0.00 лв.* 12/05/2014 21:44:52 globul Моб. интернет 59.57 0.00 лв.*

11/05/2014 14:26:52 globul Моб. интернет 37.21 0.00 лв.* 12/05/2014 21:44:52 globul Моб. интернет 14.31 0.00 лв.*

11/05/2014 14:27:11 globul Моб. интернет 0.58 0.00 лв.* 12/05/2014 22:38:57 globul Моб. интернет 18.03 0.00 лв.*

11/05/2014 14:30:07 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.* 12/05/2014 22:38:58 globul Моб. интернет 113.21 0.00 лв.*

11/05/2014 14:30:58 globul Моб. интернет 1.59 0.00 лв.* 12/05/2014 22:42:51 globul Моб. интернет 14.73 0.00 лв.*

Страница 58


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

12/05/2014 22:42:52 globul Моб. интернет 73.06 0.00 лв.* 16/05/2014 09:15:37 globul Моб. интернет 69.58 0.00 лв.*

13/05/2014 09:17:19 globul Моб. интернет 326.23 0.00 лв.* 16/05/2014 09:22:58 359884414646 Мобилтел 00:02:32 0.00 лв.*

13/05/2014 09:17:20 globul Моб. интернет 3155.28 0.00 лв.* 16/05/2014 09:25:43 globul Моб. интернет 83.94 0.00 лв.*

13/05/2014 12:45:20 globul Моб. интернет 1868.30 0.00 лв.* 16/05/2014 09:25:43 globul Моб. интернет 13.88 0.00 лв.*

13/05/2014 12:45:20 globul Моб. интернет 154.79 0.00 лв.* 16/05/2014 09:26:01 globul Моб. интернет 70.14 0.00 лв.*

13/05/2014 13:52:29 globul Моб. интернет 13.64 0.00 лв.* 16/05/2014 09:26:02 globul Моб. интернет 679.84 0.00 лв.*

13/05/2014 13:52:31 globul Моб. интернет 72.26 0.00 лв.* 16/05/2014 12:31:04 008001100235 GLOBUL 01:00:59 0.00 лв.

13/05/2014 13:53:46 globul Моб. интернет 206.35 0.00 лв.* 16/05/2014 13:32:15 008001100235 GLOBUL 00:38:26 0.00 лв.

13/05/2014 13:53:46 globul Моб. интернет 1613.36 0.00 лв.* 16/05/2014 14:11:36 008001100235 GLOBUL 00:23:16 0.00 лв.

13/05/2014 15:25:41 globul Моб. интернет 3.75 0.00 лв.* 16/05/2014 14:28:49 13144847033 SMS 0.18 лв.

13/05/2014 15:25:47 globul Моб. интернет 1.74 0.00 лв.* 16/05/2014 14:28:50 13144847033 SMS 0.18 лв.

13/05/2014 15:26:05 globul Моб. интернет 16.23 0.00 лв.* 16/05/2014 16:40:00 globul Моб. интернет 14.40 0.00 лв.*

13/05/2014 15:29:09 globul Моб. интернет 393.44 0.00 лв.* 16/05/2014 16:40:01 globul Моб. интернет 67.94 0.00 лв.*

13/05/2014 15:44:35 globul Моб. интернет 0.71 0.00 лв.* 16/05/2014 17:39:53 globul Моб. интернет 9.18 0.00 лв.*

13/05/2014 15:44:38 globul Моб. интернет 7.14 0.00 лв.* 16/05/2014 17:53:59 359877110041 Виваком 00:00:11 0.00 лв.*

13/05/2014 15:45:06 globul Моб. интернет 352.27 0.00 лв.* 16/05/2014 18:45:57 globul Моб. интернет 48.37 0.00 лв.*

13/05/2014 15:45:13 globul Моб. интернет 1946.77 0.00 лв.* 16/05/2014 18:45:58 globul Моб. интернет 144.77 0.00 лв.*

13/05/2014 16:00:45 008001100235 GLOBUL 01:00:24 0.00 лв. 16/05/2014 19:35:23 359877110041 Виваком 00:00:24 0.00 лв.*

13/05/2014 19:16:00 globul Моб. интернет 828.86 0.00 лв.* 16/05/2014 19:42:28 globul Моб. интернет 129.41 0.00 лв.*

13/05/2014 19:16:00 globul Моб. интернет 70.85 0.00 лв.* 16/05/2014 19:42:29 globul Моб. интернет 1537.92 0.00 лв.*

13/05/2014 19:46:56 globul Моб. интернет 2.59 0.00 лв.* 17/05/2014 14:28:36 0878886295 Виваком 00:00:57 0.00 лв.*

13/05/2014 19:46:58 globul Моб. интернет 28.43 0.00 лв.* 17/05/2014 15:49:10 globul Моб. интернет 8.05 0.00 лв.*

13/05/2014 19:47:09 globul Моб. интернет 1.28 0.00 лв.* 17/05/2014 15:49:10 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

13/05/2014 19:47:11 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв.* 17/05/2014 16:20:42 359884414646 Мобилтел 00:03:06 0.00 лв.*

13/05/2014 19:47:53 globul Моб. интернет 19.47 0.00 лв.* 17/05/2014 23:45:57 0897308050 Виваком 00:02:18 0.00 лв.*

13/05/2014 19:47:54 globul Моб. интернет 158.13 0.00 лв.* 18/05/2014 10:33:31 359896809610 GLOBUL 00:01:06 0.00 лв.*

13/05/2014 19:51:55 globul Моб. интернет 1.46 0.00 лв.* 18/05/2014 11:09:37 globul Моб. интернет 59.99 0.00 лв.*

13/05/2014 19:51:57 globul Моб. интернет 5.46 0.00 лв.* 18/05/2014 11:09:38 globul Моб. интернет 886.99 0.00 лв.*

13/05/2014 19:52:08 globul Моб. интернет 109.22 0.00 лв.* 18/05/2014 11:13:54 359896809610 GLOBUL 00:00:31 0.00 лв.*

13/05/2014 19:52:13 globul Моб. интернет 1.48 0.00 лв.* 18/05/2014 11:29:53 359896809610 GLOBUL 00:00:29 0.00 лв.*

13/05/2014 20:23:11 globul Моб. интернет 75.19 0.00 лв.* 18/05/2014 11:30:39 globul Моб. интернет 24.83 0.00 лв.*

13/05/2014 20:23:11 globul Моб. интернет 16.63 0.00 лв.* 18/05/2014 11:30:40 globul Моб. интернет 2.09 0.00 лв.*

13/05/2014 20:23:49 globul Моб. интернет 38.68 0.00 лв.* 18/05/2014 11:30:47 globul Моб. интернет 137.47 0.00 лв.*

13/05/2014 20:23:50 globul Моб. интернет 326.11 0.00 лв.* 18/05/2014 11:30:48 globul Моб. интернет 16.03 0.00 лв.*

13/05/2014 20:33:56 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 18/05/2014 11:33:06 globul Моб. интернет 204.83 0.00 лв.*

13/05/2014 20:34:37 globul Моб. интернет 735.87 0.00 лв.* 18/05/2014 11:34:14 globul Моб. интернет 1.12 0.00 лв.*

13/05/2014 20:34:41 globul Моб. интернет 1301.21 0.00 лв.* 18/05/2014 11:43:23 globul Моб. интернет 176.83 0.00 лв.*

13/05/2014 22:36:26 globul Моб. интернет 28.89 0.00 лв.* 18/05/2014 11:44:15 globul Моб. интернет 8.53 0.00 лв.*

13/05/2014 22:36:28 globul Моб. интернет 307.25 0.00 лв.* 18/05/2014 11:48:56 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.*

13/05/2014 22:48:16 globul Моб. интернет 5.71 0.00 лв.* 18/05/2014 11:49:09 globul Моб. интернет 1.68 0.00 лв.*

13/05/2014 22:48:19 globul Моб. интернет 41.81 0.00 лв.* 18/05/2014 11:49:53 globul Моб. интернет 86.14 0.00 лв.*

13/05/2014 22:48:36 globul Моб. интернет 11.41 0.00 лв.* 18/05/2014 11:49:56 globul Моб. интернет 377.73 0.00 лв.*

13/05/2014 22:48:38 globul Моб. интернет 11.38 0.00 лв.* 18/05/2014 12:08:52 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.*

13/05/2014 22:48:59 globul Моб. интернет 19.96 0.00 лв.* 18/05/2014 12:09:25 globul Моб. интернет 0.92 0.00 лв.*

13/05/2014 22:49:01 globul Моб. интернет 281.33 0.00 лв.* 18/05/2014 12:09:44 globul Моб. интернет 38.33 0.00 лв.*

13/05/2014 22:50:35 globul Моб. интернет 391.79 0.00 лв.* 18/05/2014 12:10:26 globul Моб. интернет 99.13 0.00 лв.*

13/05/2014 22:50:38 globul Моб. интернет 87.80 0.00 лв.* 18/05/2014 12:10:39 globul Моб. интернет 7.89 0.00 лв.*

13/05/2014 22:56:44 globul Моб. интернет 774.45 0.00 лв.* 18/05/2014 12:14:03 globul Моб. интернет 117.83 0.00 лв.*

13/05/2014 22:56:45 globul Моб. интернет 74.82 0.00 лв.* 18/05/2014 12:15:06 globul Моб. интернет 18.54 0.00 лв.*

13/05/2014 23:34:10 globul Моб. интернет 10.57 0.00 лв.* 18/05/2014 12:19:33 globul Моб. интернет 5.47 0.00 лв.*

13/05/2014 23:34:30 globul Моб. интернет 93.47 0.00 лв.* 18/05/2014 12:19:56 globul Моб. интернет 162.91 0.00 лв.*

13/05/2014 23:42:27 globul Моб. интернет 1.13 0.00 лв.* 18/05/2014 12:29:20 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.*

14/05/2014 07:53:35 globul Моб. интернет 60.30 0.00 лв.* 18/05/2014 12:32:40 globul Моб. интернет 241.34 0.00 лв.*

14/05/2014 07:53:48 globul Моб. интернет 10.30 0.00 лв.* 18/05/2014 12:32:43 globul Моб. интернет 2464.78 0.00 лв.*

14/05/2014 07:54:14 globul Моб. интернет 198.01 0.00 лв.* 18/05/2014 14:32:34 globul Моб. интернет 124.27 0.00 лв.*

14/05/2014 07:54:18 globul Моб. интернет 1760.23 0.00 лв.* 18/05/2014 14:32:36 globul Моб. интернет 1008.79 0.00 лв.*

14/05/2014 08:24:59 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 18/05/2014 15:26:04 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.*

14/05/2014 08:25:02 globul Моб. интернет 3.23 0.00 лв.* 18/05/2014 15:26:41 globul Моб. интернет 29.58 0.00 лв.*

14/05/2014 08:26:37 globul Моб. интернет 6.29 0.00 лв.* 18/05/2014 15:26:51 globul Моб. интернет 265.43 0.00 лв.*

14/05/2014 08:44:33 globul Моб. интернет 0.06 0.00 лв.* 18/05/2014 15:34:19 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

14/05/2014 09:32:20 globul Моб. интернет 18.04 0.00 лв.* 18/05/2014 15:34:35 globul Моб. интернет 188.34 0.00 лв.*

14/05/2014 09:32:21 globul Моб. интернет 314.62 0.00 лв.* 18/05/2014 15:37:03 globul Моб. интернет 3036.77 0.00 лв.*

14/05/2014 09:42:23 globul Моб. интернет 0.69 0.00 лв.* 18/05/2014 18:12:55 globul Моб. интернет 111.37 0.00 лв.*

14/05/2014 09:44:01 globul Моб. интернет 5599.19 0.00 лв.* 18/05/2014 18:13:11 globul Моб. интернет 1181.55 0.00 лв.*

14/05/2014 09:44:21 globul Моб. интернет 360.77 0.00 лв.* 18/05/2014 18:42:28 globul Моб. интернет 76.88 0.00 лв.*

14/05/2014 15:43:10 globul Моб. интернет 430.25 0.00 лв.* 18/05/2014 18:42:54 globul Моб. интернет 8.90 0.00 лв.*

14/05/2014 15:43:49 globul Моб. интернет 36.03 0.00 лв.* 18/05/2014 18:44:49 globul Моб. интернет 42.12 0.00 лв.*

14/05/2014 15:56:59 globul Моб. интернет 78.68 0.00 лв.* 18/05/2014 18:44:49 globul Моб. интернет 28.74 0.00 лв.*

14/05/2014 15:57:37 globul Моб. интернет 1452.07 0.00 лв.* 18/05/2014 18:46:19 globul Моб. интернет 1.08 0.00 лв.*

14/05/2014 17:37:53 globul Моб. интернет 2.34 0.00 лв.* 18/05/2014 18:47:06 globul Моб. интернет 65.17 0.00 лв.*

14/05/2014 17:37:56 globul Моб. интернет 1.19 0.00 лв.* 18/05/2014 18:47:10 globul Моб. интернет 839.41 0.00 лв.*

14/05/2014 17:38:14 globul Моб. интернет 11.36 0.00 лв.* 18/05/2014 19:34:53 globul Моб. интернет 5.75 0.00 лв.*

14/05/2014 17:42:11 globul Моб. интернет 51.75 0.00 лв.* 18/05/2014 19:35:01 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.*

14/05/2014 20:49:11 359894445017 Група 00:01:47 0.00 лв. 18/05/2014 19:35:09 globul Моб. интернет 189.30 0.00 лв.*

15/05/2014 09:12:52 globul Моб. интернет 1203.97 0.00 лв.* 18/05/2014 19:35:10 globul Моб. интернет 15.99 0.00 лв.*

15/05/2014 09:12:53 globul Моб. интернет 8167.21 0.00 лв.* 18/05/2014 19:38:27 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.*

15/05/2014 15:12:53 globul Моб. интернет 2.54 0.00 лв.* 18/05/2014 19:39:18 globul Моб. интернет 13.99 0.00 лв.*

15/05/2014 15:14:26 globul Моб. интернет 61.36 0.00 лв.* 18/05/2014 19:39:22 globul Моб. интернет 8.06 0.00 лв.*

15/05/2014 15:14:26 globul Моб. интернет 385.59 0.00 лв.* 18/05/2014 19:40:00 globul Моб. интернет 261.14 0.00 лв.*

15/05/2014 15:27:58 globul Моб. интернет 2.18 0.00 лв.* 18/05/2014 19:40:07 globul Моб. интернет 10.43 0.00 лв.*

15/05/2014 15:28:00 globul Моб. интернет 3.43 0.00 лв.* 18/05/2014 19:50:18 globul Моб. интернет 1.17 0.00 лв.*

15/05/2014 15:28:16 globul Моб. интернет 201.00 0.00 лв.* 18/05/2014 19:51:12 globul Моб. интернет 49.28 0.00 лв.*

15/05/2014 15:28:24 globul Моб. интернет 2240.33 0.00 лв.* 18/05/2014 19:52:13 globul Моб. интернет 3.63 0.00 лв.*

15/05/2014 17:03:39 globul Моб. интернет 31.07 0.00 лв.* 18/05/2014 19:55:33 globul Моб. интернет 57.63 0.00 лв.*

15/05/2014 17:04:04 globul Моб. интернет 385.21 0.00 лв.* 18/05/2014 19:55:40 globul Моб. интернет 1214.83 0.00 лв.*

15/05/2014 17:53:17 globul Моб. интернет 947.16 0.00 лв.* 18/05/2014 20:21:25 globul Моб. интернет 3.77 0.00 лв.*

15/05/2014 17:53:17 globul Моб. интернет 899.29 0.00 лв.* 18/05/2014 20:21:26 globul Моб. интернет 57.15 0.00 лв.*

15/05/2014 18:48:52 globul Моб. интернет 0.39 0.00 лв.* 18/05/2014 20:24:12 globul Моб. интернет 9.00 0.00 лв.*

15/05/2014 18:49:08 globul Моб. интернет 0.54 0.00 лв.* 18/05/2014 20:25:09 globul Моб. интернет 0.39 0.00 лв.*

15/05/2014 18:49:15 globul Моб. интернет 3.46 0.00 лв.* 18/05/2014 20:25:23 globul Моб. интернет 7.84 0.00 лв.*

15/05/2014 18:50:04 globul Моб. интернет 60.64 0.00 лв.* 18/05/2014 20:25:24 globul Моб. интернет 0.81 0.00 лв.*

15/05/2014 18:50:15 globul Моб. интернет 3.63 0.00 лв.* 18/05/2014 20:25:47 globul Моб. интернет 0.13 0.00 лв.*

15/05/2014 23:24:38 0896686242 GLOBUL 00:01:58 0.00 лв.* 18/05/2014 20:25:48 globul Моб. интернет 7.25 0.00 лв.*

16/05/2014 02:04:50 359877110041 SMS 0.12 лв. 18/05/2014 20:26:26 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

16/05/2014 09:15:17 globul Моб. интернет 53.12 0.00 лв.* 18/05/2014 20:26:57 globul Моб. интернет 670.83 0.00 лв.*

16/05/2014 09:15:17 globul Моб. интернет 12.70 0.00 лв.* 18/05/2014 20:28:03 globul Моб. интернет 57.26 0.00 лв.*

16/05/2014 09:15:37 globul Моб. интернет 433.43 0.00 лв.* 18/05/2014 21:15:49 globul Моб. интернет 42.31 0.00 лв.*

Страница 59


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

18/05/2014 21:15:51 globul Моб. интернет 9.23 0.00 лв.* 21/05/2014 21:19:38 globul Моб. интернет 9.45 0.00 лв.*

18/05/2014 21:16:04 globul Моб. интернет 24.82 0.00 лв.* 21/05/2014 21:19:39 globul Моб. интернет 1.34 0.00 лв.*

18/05/2014 21:16:06 globul Моб. интернет 88.64 0.00 лв.* 21/05/2014 21:32:45 globul Моб. интернет 60.56 0.00 лв.*

19/05/2014 11:15:13 globul Моб. интернет 18.83 0.00 лв.* 21/05/2014 21:32:45 globul Моб. интернет 13.35 0.00 лв.*

19/05/2014 11:15:13 globul Моб. интернет 968.33 0.00 лв.* 21/05/2014 21:47:16 globul Моб. интернет 13.53 0.00 лв.*

19/05/2014 11:28:03 globul Моб. интернет 603.79 0.00 лв.* 21/05/2014 21:47:17 globul Моб. интернет 22.09 0.00 лв.*

19/05/2014 11:28:04 globul Моб. интернет 5975.68 0.00 лв.* 21/05/2014 21:53:05 globul Моб. интернет 13.35 0.00 лв.*

19/05/2014 12:16:39 008001100235 GLOBUL 00:29:14 0.00 лв. 21/05/2014 21:53:06 globul Моб. интернет 72.53 0.00 лв.*

19/05/2014 15:30:42 008001100235 GLOBUL 00:19:29 0.00 лв. 21/05/2014 22:05:44 globul Моб. интернет 44.32 0.00 лв.*

20/05/2014 09:46:37 globul Моб. интернет 456.79 0.00 лв.* 21/05/2014 22:05:44 globul Моб. интернет 31.18 0.00 лв.*

20/05/2014 09:46:37 globul Моб. интернет 26.12 0.00 лв.* 21/05/2014 22:24:49 globul Моб. интернет 17.70 0.00 лв.*

20/05/2014 09:56:22 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.* 21/05/2014 22:24:50 globul Моб. интернет 177.06 0.00 лв.*

20/05/2014 09:56:38 globul Моб. интернет 35.95 0.00 лв.* 21/05/2014 22:51:55 globul Моб. интернет 21.88 0.00 лв.*

20/05/2014 09:56:38 globul Моб. интернет 252.53 0.00 лв.* 21/05/2014 22:51:56 globul Моб. интернет 375.01 0.00 лв.*

20/05/2014 10:05:25 globul Моб. интернет 0.68 0.00 лв.* 21/05/2014 23:07:16 globul Моб. интернет 1.56 0.00 лв.*

20/05/2014 10:05:56 globul Моб. интернет 1.50 0.00 лв.* 21/05/2014 23:08:09 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

20/05/2014 10:07:13 globul Моб. интернет 13.42 0.00 лв.* 21/05/2014 23:08:19 globul Моб. интернет 3.24 0.00 лв.*

20/05/2014 10:07:14 globul Моб. интернет 77.58 0.00 лв.* 22/05/2014 08:36:08 globul Моб. интернет 14.17 0.00 лв.*

20/05/2014 10:07:49 globul Моб. интернет 2.83 0.00 лв.* 22/05/2014 08:36:17 globul Моб. интернет 28.36 0.00 лв.*

20/05/2014 10:08:03 globul Моб. интернет 0.99 0.00 лв.* 22/05/2014 08:36:47 globul Моб. интернет 477.41 0.00 лв.*

20/05/2014 10:08:22 globul Моб. интернет 0.66 0.00 лв.* 22/05/2014 08:36:48 globul Моб. интернет 31.14 0.00 лв.*

20/05/2014 10:08:52 globul Моб. интернет 12.66 0.00 лв.* 22/05/2014 09:00:41 globul Моб. интернет 1126.20 0.00 лв.*

20/05/2014 10:08:54 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 22/05/2014 09:01:43 globul Моб. интернет 5560.80 0.00 лв.*

20/05/2014 10:09:01 globul Моб. интернет 28.56 0.00 лв.* 22/05/2014 14:37:02 globul Моб. интернет 44.53 0.00 лв.*

20/05/2014 10:09:28 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.* 22/05/2014 14:39:05 globul Моб. интернет 1188.00 0.00 лв.*

20/05/2014 10:09:28 globul Моб. интернет 22.48 0.00 лв.* 22/05/2014 15:46:43 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

20/05/2014 10:09:39 globul Моб. интернет 9.31 0.00 лв.* 22/05/2014 15:46:56 globul Моб. интернет 36.54 0.00 лв.*

20/05/2014 10:09:58 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.* 22/05/2014 15:47:05 globul Моб. интернет 554.41 0.00 лв.*

20/05/2014 10:10:20 globul Моб. интернет 15.10 0.00 лв.* 22/05/2014 19:20:55 globul Моб. интернет 25.56 0.00 лв.*

20/05/2014 10:10:20 globul Моб. интернет 84.25 0.00 лв.* 22/05/2014 19:20:55 globul Моб. интернет 401.11 0.00 лв.*

20/05/2014 10:12:24 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 22/05/2014 19:35:24 globul Моб. интернет 6.00 0.00 лв.*

20/05/2014 10:12:35 globul Моб. интернет 1.85 0.00 лв.* 22/05/2014 19:35:24 globul Моб. интернет 2.00 0.00 лв.*

20/05/2014 10:12:40 globul Моб. интернет 92.01 0.00 лв.* 22/05/2014 19:36:17 globul Моб. интернет 51.36 0.00 лв.*

20/05/2014 10:14:25 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.* 22/05/2014 19:37:15 globul Моб. интернет 13.19 0.00 лв.*

20/05/2014 10:14:42 globul Моб. интернет 1.48 0.00 лв.* 22/05/2014 19:45:05 globul Моб. интернет 0.77 0.00 лв.*

20/05/2014 10:14:59 globul Моб. интернет 80.62 0.00 лв.* 22/05/2014 19:45:11 globul Моб. интернет 1719.98 0.00 лв.*

20/05/2014 10:16:36 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 22/05/2014 19:46:15 globul Моб. интернет 140.32 0.00 лв.*

20/05/2014 10:17:18 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв.* 23/05/2014 00:17:21 globul Моб. интернет 922.39 0.00 лв.*

20/05/2014 10:17:18 globul Моб. интернет 76.52 0.00 лв.* 23/05/2014 00:17:21 globul Моб. интернет 829.91 0.00 лв.*

20/05/2014 10:18:23 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 23/05/2014 18:10:03 359894445017 Група 00:05:17 0.00 лв.

20/05/2014 10:18:51 globul Моб. интернет 0.33 0.00 лв.* 23/05/2014 18:59:39 359894445017 Група 00:01:03 0.00 лв.

20/05/2014 10:19:26 globul Моб. интернет 10.87 0.00 лв.* 23/05/2014 19:29:40 globul Моб. интернет 69.71 0.00 лв.*

20/05/2014 10:19:33 globul Моб. интернет 0.43 0.00 лв.* 23/05/2014 19:29:41 globul Моб. интернет 415.92 0.00 лв.*

20/05/2014 10:19:50 globul Моб. интернет 110.10 0.00 лв.* 23/05/2014 19:46:42 359897308050 Виваком 00:01:11 0.00 лв.*

20/05/2014 10:20:34 globul Моб. интернет 2.28 0.00 лв.* 23/05/2014 19:48:08 globul Моб. интернет 60.93 0.00 лв.*

20/05/2014 10:24:48 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 23/05/2014 19:48:10 globul Моб. интернет 16.75 0.00 лв.*

20/05/2014 10:25:01 globul Моб. интернет 36.93 0.00 лв.* 23/05/2014 19:48:35 globul Моб. интернет 40.07 0.00 лв.*

20/05/2014 10:25:37 globul Моб. интернет 721.80 0.00 лв.* 23/05/2014 19:48:38 globul Моб. интернет 914.27 0.00 лв.*

20/05/2014 10:54:41 globul Моб. интернет 296.12 0.00 лв.* 23/05/2014 19:49:29 359886266645 Мобилтел 00:01:23 0.00 лв.*

20/05/2014 10:54:41 globul Моб. интернет 3586.01 0.00 лв.* 23/05/2014 20:05:37 globul Моб. интернет 36.27 0.00 лв.*

20/05/2014 12:24:49 globul Моб. интернет 0.34 0.00 лв.* 23/05/2014 20:05:37 globul Моб. интернет 31.89 0.00 лв.*

20/05/2014 12:25:13 globul Моб. интернет 397.56 0.00 лв.* 23/05/2014 20:09:15 globul Моб. интернет 732.49 0.00 лв.*

20/05/2014 12:25:21 globul Моб. интернет 7642.19 0.00 лв.* 23/05/2014 20:09:25 globul Моб. интернет 2943.96 0.00 лв.*

20/05/2014 18:25:06 globul Моб. интернет 1258.56 0.00 лв.* 23/05/2014 20:31:31 359889742240 Мобилтел 00:00:18 0.00 лв.*

20/05/2014 18:25:46 globul Моб. интернет 204.47 0.00 лв.* 23/05/2014 22:17:08 globul Моб. интернет 27.11 0.00 лв.*

20/05/2014 19:29:19 globul Моб. интернет 33.70 0.00 лв.* 23/05/2014 22:17:10 globul Моб. интернет 1.36 0.00 лв.*

20/05/2014 19:29:20 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 23/05/2014 22:46:08 globul Моб. интернет 343.09 0.00 лв.*

20/05/2014 19:29:29 globul Моб. интернет 363.50 0.00 лв.* 23/05/2014 22:46:08 globul Моб. интернет 27.59 0.00 лв.*

20/05/2014 19:29:33 globul Моб. интернет 47.99 0.00 лв.* 23/05/2014 22:55:52 globul Моб. интернет 15.70 0.00 лв.*

20/05/2014 20:06:53 globul Моб. интернет 795.79 0.00 лв.* 23/05/2014 22:55:52 globul Моб. интернет 134.96 0.00 лв.*

20/05/2014 20:06:54 globul Моб. интернет 3872.15 0.00 лв.* 23/05/2014 22:59:19 globul Моб. интернет 19.84 0.00 лв.*

21/05/2014 14:00:27 008001100235 GLOBUL 00:36:51 0.00 лв. 23/05/2014 22:59:20 globul Моб. интернет 391.51 0.00 лв.*

21/05/2014 15:00:07 359897308050 Виваком 00:00:31 0.00 лв.* 24/05/2014 12:01:43 globul Моб. интернет 44.02 0.00 лв.*

21/05/2014 16:30:37 globul Моб. интернет 14.22 0.00 лв.* 24/05/2014 12:01:45 globul Моб. интернет 360.50 0.00 лв.*

21/05/2014 16:30:37 globul Моб. интернет 74.13 0.00 лв.* 24/05/2014 12:05:24 globul Моб. интернет 0.25 0.00 лв.*

21/05/2014 16:32:55 globul Моб. интернет 3801.57 0.00 лв.* 24/05/2014 13:06:23 globul Моб. интернет 5.53 0.00 лв.*

21/05/2014 16:32:55 globul Моб. интернет 248.16 0.00 лв.* 24/05/2014 13:58:11 globul Моб. интернет 12.94 0.00 лв.*

21/05/2014 19:34:19 globul Моб. интернет 17.76 0.00 лв.* 24/05/2014 13:58:20 globul Моб. интернет 9.67 0.00 лв.*

21/05/2014 19:34:21 globul Моб. интернет 75.49 0.00 лв.* 24/05/2014 14:25:20 globul Моб. интернет 111.84 0.00 лв.*

21/05/2014 19:37:27 globul Моб. интернет 9.27 0.00 лв.* 24/05/2014 14:25:21 globul Моб. интернет 1580.48 0.00 лв.*

21/05/2014 19:37:28 globul Моб. интернет 4.62 0.00 лв.* 24/05/2014 15:11:48 globul Моб. интернет 0.61 0.00 лв.*

21/05/2014 20:13:19 globul Моб. интернет 1320.17 0.00 лв.* 24/05/2014 15:11:50 globul Моб. интернет 39.85 0.00 лв.*

21/05/2014 20:13:19 globul Моб. интернет 5896.25 0.00 лв.* 24/05/2014 15:12:19 globul Моб. интернет 56.51 0.00 лв.*

21/05/2014 20:37:24 359897308050 Виваком 00:00:30 0.00 лв.* 24/05/2014 15:12:22 globul Моб. интернет 1.93 0.00 лв.*

21/05/2014 20:40:18 globul Моб. интернет 3.57 0.00 лв.* 24/05/2014 16:41:36 globul Моб. интернет 1124.88 0.00 лв.*

21/05/2014 20:40:38 globul Моб. интернет 2.55 0.00 лв.* 24/05/2014 16:41:37 globul Моб. интернет 5008.05 0.00 лв.*

21/05/2014 20:41:38 globul Моб. интернет 3.39 0.00 лв.* 24/05/2014 22:29:29 globul Моб. интернет 7.14 0.00 лв.*

21/05/2014 20:42:39 globul Моб. интернет 2.69 0.00 лв.* 24/05/2014 22:29:30 globul Моб. интернет 52.73 0.00 лв.*

21/05/2014 20:43:26 globul Моб. интернет 1.37 0.00 лв.* 25/05/2014 13:07:26 0889742240 Мобилтел 00:01:45 0.00 лв.*

21/05/2014 20:44:21 359884414646 Мобилтел 00:00:41 0.00 лв.* 26/05/2014 13:55:38 globul Моб. интернет 15.05 0.00 лв.*

21/05/2014 20:45:08 globul Моб. интернет 20.31 0.00 лв.* 26/05/2014 13:55:38 globul Моб. интернет 48.07 0.00 лв.*

21/05/2014 20:45:14 globul Моб. интернет 15.52 0.00 лв.* 26/05/2014 15:32:29 008001100235 GLOBUL 00:10:51 0.00 лв.

21/05/2014 20:45:48 globul Моб. интернет 149.30 0.00 лв.* 26/05/2014 17:12:25 globul Моб. интернет 174.91 0.00 лв.*

21/05/2014 20:45:50 globul Моб. интернет 4.07 0.00 лв.* 26/05/2014 17:12:26 globul Моб. интернет 2349.97 0.00 лв.*

21/05/2014 20:47:48 globul Моб. интернет 23.43 0.00 лв.* 26/05/2014 19:29:16 globul Моб. интернет 418.03 0.00 лв.*

21/05/2014 20:47:52 globul Моб. интернет 125.25 0.00 лв.* 26/05/2014 19:29:18 globul Моб. интернет 3308.59 0.00 лв.*

21/05/2014 20:48:38 globul Моб. интернет 132.80 0.00 лв.* 26/05/2014 21:05:50 globul Моб. интернет 59.71 0.00 лв.*

21/05/2014 20:48:45 globul Моб. интернет 19.03 0.00 лв.* 26/05/2014 21:05:51 globul Моб. интернет 708.92 0.00 лв.*

21/05/2014 20:57:12 globul Моб. интернет 120.26 0.00 лв.* 26/05/2014 22:04:28 globul Моб. интернет 95.01 0.00 лв.*

21/05/2014 20:57:12 globul Моб. интернет 14.28 0.00 лв.* 26/05/2014 22:04:29 globul Моб. интернет 640.76 0.00 лв.*

21/05/2014 21:00:31 globul Моб. интернет 205.06 0.00 лв.* 27/05/2014 01:20:44 globul Моб. интернет 764.07 0.00 лв.*

21/05/2014 21:01:48 globul Моб. интернет 15.61 0.00 лв.* 27/05/2014 01:20:45 globul Моб. интернет 5991.23 0.00 лв.*

21/05/2014 21:05:37 globul Моб. интернет 8.94 0.00 лв.* 27/05/2014 07:21:06 globul Моб. интернет 108.65 0.00 лв.*

21/05/2014 21:05:51 globul Моб. интернет 44.12 0.00 лв.* 27/05/2014 07:21:44 globul Моб. интернет 1789.87 0.00 лв.*

21/05/2014 21:07:49 globul Моб. интернет 0.46 0.00 лв.* 27/05/2014 09:00:15 globul Моб. интернет 25.45 0.00 лв.*

21/05/2014 21:09:58 globul Моб. интернет 61.90 0.00 лв.* 27/05/2014 09:01:37 globul Моб. интернет 447.62 0.00 лв.*

21/05/2014 21:13:35 globul Моб. интернет 3.20 0.00 лв.* 27/05/2014 09:33:04 globul Моб. интернет 6.86 0.00 лв.*

Страница 60


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

27/05/2014 09:33:04 globul Моб. интернет 4.90 0.00 лв.* 28/05/2014 16:27:38 globul Моб. интернет 73.05 0.00 лв.*

27/05/2014 09:33:21 globul Моб. интернет 301.19 0.00 лв.* 28/05/2014 17:55:53 globul Моб. интернет 2223.06 0.00 лв.*

27/05/2014 09:33:21 globul Моб. интернет 14.72 0.00 лв.* 28/05/2014 17:55:54 globul Моб. интернет 5843.63 0.00 лв.*

27/05/2014 09:39:23 globul Моб. интернет 0.99 0.00 лв.* 28/05/2014 19:28:34 359889742240 Мобилтел 00:03:00 0.00 лв.*

27/05/2014 09:39:31 globul Моб. интернет 1.35 0.00 лв.* 28/05/2014 19:48:39 globul Моб. интернет 71.21 0.00 лв.*

27/05/2014 09:40:30 globul Моб. интернет 1730.42 0.00 лв.* 28/05/2014 19:48:40 globul Моб. интернет 1173.35 0.00 лв.*

27/05/2014 09:41:31 globul Моб. интернет 128.38 0.00 лв.* 28/05/2014 20:46:23 359889742240 Мобилтел 00:03:56 0.00 лв.*

27/05/2014 11:34:44 globul Моб. интернет 2.87 0.00 лв.* 28/05/2014 20:50:34 globul Моб. интернет 35.38 0.00 лв.*

27/05/2014 11:34:55 globul Моб. интернет 210.52 0.00 лв.* 28/05/2014 20:50:34 globul Моб. интернет 8.89 0.00 лв.*

27/05/2014 11:38:28 globul Моб. интернет 2562.59 0.00 лв.* 28/05/2014 20:50:41 globul Моб. интернет 32.92 0.00 лв.*

27/05/2014 14:30:27 globul Моб. интернет 411.96 0.00 лв.* 28/05/2014 20:50:43 globul Моб. интернет 162.02 0.00 лв.*

27/05/2014 14:30:43 globul Моб. интернет 85.36 0.00 лв.* 28/05/2014 20:52:17 359889742240 Мобилтел 00:03:28 0.00 лв.*

27/05/2014 14:53:54 globul Моб. интернет 32.76 0.00 лв.* 28/05/2014 20:55:57 globul Моб. интернет 27.38 0.00 лв.*

27/05/2014 14:54:19 globul Моб. интернет 4460.39 0.00 лв.* 28/05/2014 20:55:58 globul Моб. интернет 111.06 0.00 лв.*

27/05/2014 14:54:20 globul Моб. интернет 348.59 0.00 лв.* 28/05/2014 20:57:53 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.*

27/05/2014 16:00:42 008001100235 GLOBUL 00:52:29 0.00 лв. 28/05/2014 20:58:09 globul Моб. интернет 0.90 0.00 лв.*

27/05/2014 16:59:23 008001100235 GLOBUL 00:44:39 0.00 лв. 28/05/2014 20:58:29 globul Моб. интернет 1.14 0.00 лв.*

27/05/2014 19:13:06 359889742240 Мобилтел 00:00:08 0.00 лв.* 28/05/2014 20:58:33 globul Моб. интернет 57.40 0.00 лв.*

27/05/2014 19:17:38 globul Моб. интернет 34.98 0.00 лв.* 28/05/2014 21:00:08 globul Моб. интернет 50.00 0.00 лв.*

27/05/2014 19:17:47 globul Моб. интернет 4.29 0.00 лв.* 28/05/2014 21:00:09 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

27/05/2014 19:18:08 globul Моб. интернет 804.43 0.00 лв.* 28/05/2014 21:02:02 globul Моб. интернет 141.09 0.00 лв.*

27/05/2014 19:18:08 globul Моб. интернет 52.19 0.00 лв.* 28/05/2014 21:02:02 globul Моб. интернет 19.84 0.00 лв.*

27/05/2014 20:06:29 359886266645 Мобилтел 00:02:07 0.00 лв.* 28/05/2014 21:02:47 globul Моб. интернет 22.00 0.00 лв.*

27/05/2014 20:08:49 globul Моб. интернет 6.48 0.00 лв.* 28/05/2014 21:03:09 globul Моб. интернет 0.38 0.00 лв.*

27/05/2014 20:08:50 globul Моб. интернет 3.47 0.00 лв.* 28/05/2014 21:03:28 globul Моб. интернет 8.43 0.00 лв.*

27/05/2014 20:08:55 globul Моб. интернет 14.26 0.00 лв.* 28/05/2014 21:03:29 globul Моб. интернет 358.40 0.00 лв.*

27/05/2014 20:08:57 globul Моб. интернет 12.52 0.00 лв.* 28/05/2014 21:14:24 globul Моб. интернет 2385.47 0.00 лв.*

27/05/2014 20:09:22 globul Моб. интернет 90.66 0.00 лв.* 28/05/2014 21:16:14 globul Моб. интернет 77.66 0.00 лв.*

27/05/2014 20:09:22 globul Моб. интернет 955.40 0.00 лв.* 29/05/2014 15:11:37 359889742240 Мобилтел 00:00:16 0.00 лв.*

27/05/2014 20:16:41 globul Моб. интернет 7.61 0.00 лв.* 29/05/2014 15:30:39 008001100235 GLOBUL 00:15:59 0.00 лв.

27/05/2014 21:09:15 globul Моб. интернет 14.33 0.00 лв.* 29/05/2014 17:02:26 359877110041 Виваком 00:00:42 0.00 лв.*

27/05/2014 21:09:16 globul Моб. интернет 71.04 0.00 лв.* 29/05/2014 17:36:14 globul Моб. интернет 130.09 0.00 лв.*

27/05/2014 21:10:33 globul Моб. интернет 1.45 0.00 лв.* 29/05/2014 17:36:15 globul Моб. интернет 632.90 0.00 лв.*

27/05/2014 21:10:46 globul Моб. интернет 12.25 0.00 лв.* 29/05/2014 18:10:07 globul Моб. интернет 24.21 0.00 лв.*

27/05/2014 21:10:58 globul Моб. интернет 561.69 0.00 лв.* 29/05/2014 18:10:08 globul Моб. интернет 278.70 0.00 лв.*

27/05/2014 21:48:57 globul Моб. интернет 0.43 0.00 лв.* 29/05/2014 18:18:49 globul Моб. интернет 1.46 0.00 лв.*

27/05/2014 21:49:18 globul Моб. интернет 19.72 0.00 лв.* 29/05/2014 18:19:09 globul Моб. интернет 66.46 0.00 лв.*

27/05/2014 21:50:28 globul Моб. интернет 211.21 0.00 лв.* 29/05/2014 18:20:52 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

27/05/2014 22:05:30 globul Моб. интернет 0.61 0.00 лв.* 29/05/2014 18:21:15 globul Моб. интернет 49.79 0.00 лв.*

27/05/2014 22:05:44 globul Моб. интернет 33.22 0.00 лв.* 29/05/2014 18:22:19 globul Моб. интернет 1.29 0.00 лв.*

27/05/2014 22:07:08 globul Моб. интернет 485.59 0.00 лв.* 29/05/2014 18:22:57 globul Моб. интернет 56.63 0.00 лв.*

27/05/2014 22:20:11 globul Моб. интернет 1.55 0.00 лв.* 29/05/2014 18:25:05 globul Моб. интернет 17.65 0.00 лв.*

27/05/2014 22:20:25 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 29/05/2014 18:25:13 globul Моб. интернет 85.61 0.00 лв.*

27/05/2014 22:21:02 globul Моб. интернет 70.55 0.00 лв.* 29/05/2014 18:26:23 globul Моб. интернет 2162.66 0.00 лв.*

27/05/2014 22:21:06 globul Моб. интернет 1191.16 0.00 лв.* 29/05/2014 18:27:18 globul Моб. интернет 2993.64 0.00 лв.*

27/05/2014 23:49:36 globul Моб. интернет 0.65 0.00 лв.* 29/05/2014 18:54:02 359894445002 Група 00:00:48 0.00 лв.

27/05/2014 23:49:36 globul Моб. интернет 35.01 0.00 лв.* 29/05/2014 21:39:52 globul Моб. интернет 26.71 0.00 лв.*

27/05/2014 23:49:49 globul Моб. интернет 469.74 0.00 лв.* 29/05/2014 21:39:53 globul Моб. интернет 191.03 0.00 лв.*

27/05/2014 23:49:57 globul Моб. интернет 4.00 0.00 лв.* 29/05/2014 21:42:45 globul Моб. интернет 2.62 0.00 лв.*

27/05/2014 23:51:20 globul Моб. интернет 13.31 0.00 лв.* 29/05/2014 21:42:52 globul Моб. интернет 16.30 0.00 лв.*

27/05/2014 23:51:32 globul Моб. интернет 5.99 0.00 лв.* 29/05/2014 21:44:36 globul Моб. интернет 19.15 0.00 лв.*

27/05/2014 23:51:53 globul Моб. интернет 2.99 0.00 лв.* 29/05/2014 21:44:38 globul Моб. интернет 262.20 0.00 лв.*

28/05/2014 08:48:12 globul Моб. интернет 35.93 0.00 лв.* 29/05/2014 21:51:09 globul Моб. интернет 38.12 0.00 лв.*

28/05/2014 08:48:13 globul Моб. интернет 590.27 0.00 лв.* 29/05/2014 21:51:20 globul Моб. интернет 49.20 0.00 лв.*

28/05/2014 09:01:40 globul Моб. интернет 787.96 0.00 лв.* 29/05/2014 21:51:23 globul Моб. интернет 13.68 0.00 лв.*

28/05/2014 09:02:09 globul Моб. интернет 51.16 0.00 лв.* 30/05/2014 00:18:04 globul Моб. интернет 11.62 0.00 лв.*

28/05/2014 10:02:56 globul Моб. интернет 0.76 0.00 лв.* 30/05/2014 00:18:06 globul Моб. интернет 46.26 0.00 лв.*

28/05/2014 10:02:59 globul Моб. интернет 0.08 0.00 лв.* 30/05/2014 00:18:18 globul Моб. интернет 580.06 0.00 лв.*

28/05/2014 10:03:15 globul Моб. интернет 140.28 0.00 лв.* 30/05/2014 00:18:21 globul Моб. интернет 48.54 0.00 лв.*

28/05/2014 10:03:16 globul Моб. интернет 13.50 0.00 лв.* 30/05/2014 01:02:43 359889742240 Мобилтел 00:02:12 0.00 лв.*

28/05/2014 10:14:49 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.* 30/05/2014 02:46:09 globul Моб. интернет 20.32 0.00 лв.*

28/05/2014 10:15:23 globul Моб. интернет 63.82 0.00 лв.* 30/05/2014 02:46:09 globul Моб. интернет 73.71 0.00 лв.*

28/05/2014 10:16:32 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 30/05/2014 08:47:50 globul Моб. интернет 115.40 0.00 лв.*

28/05/2014 10:17:08 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 30/05/2014 08:47:50 globul Моб. интернет 1038.14 0.00 лв.*

28/05/2014 10:19:01 globul Моб. интернет 118.29 0.00 лв.* 30/05/2014 08:59:04 359894445017 Група 00:00:20 0.00 лв.

28/05/2014 10:20:40 globul Моб. интернет 2330.69 0.00 лв.* 30/05/2014 09:00:00 globul Моб. интернет 9.87 0.00 лв.*

28/05/2014 12:12:13 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 30/05/2014 09:02:06 globul Моб. интернет 56.05 0.00 лв.*

28/05/2014 12:16:01 globul Моб. интернет 293.82 0.00 лв.* 30/05/2014 09:06:23 globul Моб. интернет 1.03 0.00 лв.*

28/05/2014 12:17:08 globul Моб. интернет 17.55 0.00 лв.* 30/05/2014 09:06:39 globul Моб. интернет 2366.23 0.00 лв.*

28/05/2014 12:37:17 globul Моб. интернет 47.72 0.00 лв.* 30/05/2014 09:06:39 globul Моб. интернет 262.62 0.00 лв.*

28/05/2014 12:37:36 globul Моб. интернет 134.19 0.00 лв.* 30/05/2014 11:56:43 globul Моб. интернет 93.07 0.00 лв.*

28/05/2014 12:37:39 globul Моб. интернет 5.19 0.00 лв.* 30/05/2014 11:56:43 globul Моб. интернет 1295.26 0.00 лв.*

28/05/2014 12:52:15 globul Моб. интернет 55.86 0.00 лв.* 30/05/2014 13:00:33 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.*

28/05/2014 12:53:22 globul Моб. интернет 0.37 0.00 лв.* 30/05/2014 13:01:02 globul Моб. интернет 139.27 0.00 лв.*

28/05/2014 12:57:30 globul Моб. интернет 1817.82 0.00 лв.* 30/05/2014 13:02:18 globul Моб. интернет 504.08 0.00 лв.*

28/05/2014 12:58:37 globul Моб. интернет 170.47 0.00 лв.* 30/05/2014 13:40:54 globul Моб. интернет 26.56 0.00 лв.*

28/05/2014 15:09:01 globul Моб. интернет 1.23 0.00 лв.* 30/05/2014 13:40:56 globul Моб. интернет 1.98 0.00 лв.*

28/05/2014 15:09:30 globul Моб. интернет 9.91 0.00 лв.* 30/05/2014 13:41:06 globul Моб. интернет 69.79 0.00 лв.*

28/05/2014 15:10:16 globul Моб. интернет 68.94 0.00 лв.* 30/05/2014 13:41:08 globul Моб. интернет 6.14 0.00 лв.*

28/05/2014 15:10:55 globul Моб. интернет 71.39 0.00 лв.* 30/05/2014 13:44:41 globul Моб. интернет 3.56 0.00 лв.*

28/05/2014 15:11:26 globul Моб. интернет 2.92 0.00 лв.* 30/05/2014 13:44:43 globul Моб. интернет 9.18 0.00 лв.*

28/05/2014 15:13:50 globul Моб. интернет 225.94 0.00 лв.* 30/05/2014 13:44:51 globul Моб. интернет 107.70 0.00 лв.*

28/05/2014 15:14:51 globul Моб. интернет 29.40 0.00 лв.* 30/05/2014 13:44:51 globul Моб. интернет 824.93 0.00 лв.*

28/05/2014 15:31:15 globul Моб. интернет 2.29 0.00 лв.* 30/05/2014 17:19:17 globul Моб. интернет 44.59 0.00 лв.*

28/05/2014 15:31:26 globul Моб. интернет 94.78 0.00 лв.* 30/05/2014 17:19:17 globul Моб. интернет 321.65 0.00 лв.*

28/05/2014 15:31:30 globul Моб. интернет 621.63 0.00 лв.* 30/05/2014 17:33:50 globul Моб. интернет 29.49 0.00 лв.*

28/05/2014 16:05:23 359877110041 Виваком 00:00:41 0.00 лв.* 30/05/2014 17:34:26 globul Моб. интернет 175.87 0.00 лв.*

28/05/2014 16:06:14 globul Моб. интернет 12.12 0.00 лв.* 30/05/2014 17:48:17 globul Моб. интернет 217.78 0.00 лв.*

28/05/2014 16:06:16 globul Моб. интернет 10.34 0.00 лв.* 30/05/2014 17:48:18 globul Моб. интернет 2358.42 0.00 лв.*

28/05/2014 16:06:30 globul Моб. интернет 8.36 0.00 лв.* 30/05/2014 18:41:57 globul Моб. интернет 4.19 0.00 лв.*

28/05/2014 16:06:33 globul Моб. интернет 125.85 0.00 лв.* 30/05/2014 18:42:12 globul Моб. интернет 30.16 0.00 лв.*

28/05/2014 16:07:57 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.* 30/05/2014 18:42:59 globul Моб. интернет 0.62 0.00 лв.*

28/05/2014 16:08:09 globul Моб. интернет 275.20 0.00 лв.* 30/05/2014 18:43:55 globul Моб. интернет 47.68 0.00 лв.*

28/05/2014 16:08:09 globul Моб. интернет 10.79 0.00 лв.* 30/05/2014 18:44:03 globul Моб. интернет 4.23 0.00 лв.*

28/05/2014 16:26:26 globul Моб. интернет 24.67 0.00 лв.* 31/05/2014 12:31:10 359884414646 Мобилтел 00:01:11 0.00 лв.*

28/05/2014 16:26:27 globul Моб. интернет 4.89 0.00 лв.* 31/05/2014 15:10:43 globul Моб. интернет 24.86 0.00 лв.*

28/05/2014 16:26:53 globul Моб. интернет 1233.16 0.00 лв.* 31/05/2014 15:10:44 globul Моб. интернет 65.10 0.00 лв.*

Страница 61


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

31/05/2014 18:07:45 globul Моб. интернет 21.32 0.00 лв.* 31/05/2014 20:36:24 globul Моб. интернет 2.56 0.00 лв.*

31/05/2014 18:07:56 globul Моб. интернет 75.06 0.00 лв.* 31/05/2014 20:36:26 globul Моб. интернет 0.97 0.00 лв.*

31/05/2014 18:08:18 globul Моб. интернет 722.51 0.00 лв.* 31/05/2014 20:51:43 359884414646 Мобилтел 00:00:15 0.00 лв.*

31/05/2014 18:08:19 globul Моб. интернет 84.38 0.00 лв.* 31/05/2014 23:22:34 359894445017 SMS 0.12 лв.

31/05/2014 20:03:24 globul Моб. интернет 339.47 0.00 лв.* 31/05/2014 23:22:37 359894445017 SMS 0.12 лв.

31/05/2014 20:03:24 globul Моб. интернет 859.48 0.00 лв.* 31/05/2014 23:22:39 359894445017 SMS 0.12 лв.

31/05/2014 20:14:21 359889742240 Мобилтел 00:00:29 0.00 лв.*

31/05/2014 20:16:48 359889742240 Мобилтел 00:00:29 0.00 лв.*

Страница 62


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Международни разговори

7.08 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.72 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.46 80.61

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 78:04

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056055

Номер: 0894445016

Всички стойности са без ДДС. Общо: 28.22 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

30/04/2014 21:12:51 globul Моб. интернет 404.91 0.00 лв.* 07/05/2014 08:46:03 globul Моб. интернет 18.67 0.00 лв.*

30/04/2014 21:13:51 globul Моб. интернет 62.85 0.00 лв.* 07/05/2014 08:54:50 globul Моб. интернет 1.04 0.00 лв.*

01/05/2014 00:19:39 globul Моб. интернет 19.72 0.00 лв.* 07/05/2014 09:00:36 globul Моб. интернет 340.65 0.00 лв.*

01/05/2014 00:21:50 globul Моб. интернет 135.90 0.00 лв.* 07/05/2014 09:00:38 globul Моб. интернет 530.65 0.00 лв.*

01/05/2014 17:56:44 0877102111 Виваком 00:00:23 0.00 лв.* 07/05/2014 11:36:57 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

01/05/2014 21:05:32 globul Моб. интернет 13.41 0.00 лв.* 07/05/2014 11:37:07 globul Моб. интернет 154.68 0.00 лв.*

01/05/2014 21:05:32 globul Моб. интернет 7.77 0.00 лв.* 07/05/2014 11:41:18 globul Моб. интернет 335.09 0.00 лв.*

01/05/2014 21:05:41 globul Моб. интернет 16.38 0.00 лв.* 07/05/2014 15:02:59 008001100235 GLOBUL 00:13:03 0.00 лв.

01/05/2014 21:05:42 globul Моб. интернет 29.10 0.00 лв.* 07/05/2014 15:19:55 0895872036 GLOBUL 00:26:19 0.00 лв.*

02/05/2014 11:52:34 globul Моб. интернет 18.91 0.00 лв.* 07/05/2014 15:46:26 globul Моб. интернет 25.38 0.00 лв.*

02/05/2014 11:52:38 globul Моб. интернет 8.30 0.00 лв.* 07/05/2014 15:46:28 globul Моб. интернет 16.01 0.00 лв.*

02/05/2014 11:52:45 globul Моб. интернет 2.09 0.00 лв.* 07/05/2014 15:46:39 globul Моб. интернет 39.01 0.00 лв.*

02/05/2014 11:52:48 globul Моб. интернет 1.37 0.00 лв.* 07/05/2014 15:46:41 globul Моб. интернет 125.85 0.00 лв.*

02/05/2014 11:53:29 globul Моб. интернет 22.28 0.00 лв.* 08/05/2014 10:11:07 0887707907 Мобилтел 00:15:24 0.00 лв.*

02/05/2014 11:53:30 globul Моб. интернет 37.23 0.00 лв.* 08/05/2014 10:55:41 globul Моб. интернет 110.00 0.00 лв.*

02/05/2014 11:59:47 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 08/05/2014 10:55:41 globul Моб. интернет 21.01 0.00 лв.*

02/05/2014 12:02:38 globul Моб. интернет 43.81 0.00 лв.* 08/05/2014 13:20:50 031322490 Фикс. мрежи 00:01:00 0.00 лв.*

02/05/2014 12:05:27 globul Моб. интернет 534.27 0.00 лв.* 08/05/2014 13:42:08 globul Моб. интернет 30.05 0.00 лв.*

02/05/2014 14:29:50 globul Моб. интернет 98.10 0.00 лв.* 08/05/2014 13:42:09 globul Моб. интернет 14.59 0.00 лв.*

02/05/2014 14:29:50 globul Моб. интернет 31.83 0.00 лв.* 08/05/2014 13:42:57 globul Моб. интернет 7.48 0.00 лв.*

02/05/2014 15:24:51 globul Моб. интернет 44.39 0.00 лв.* 08/05/2014 13:43:04 globul Моб. интернет 21.47 0.00 лв.*

02/05/2014 15:24:59 globul Моб. интернет 21.52 0.00 лв.* 08/05/2014 13:47:09 globul Моб. интернет 459.20 0.00 лв.*

02/05/2014 15:25:42 globul Моб. интернет 18.01 0.00 лв.* 08/05/2014 13:48:09 globul Моб. интернет 128.49 0.00 лв.*

02/05/2014 15:25:42 globul Моб. интернет 2.71 0.00 лв.* 08/05/2014 18:10:58 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

02/05/2014 15:28:04 globul Моб. интернет 43.08 0.00 лв.* 08/05/2014 18:14:22 globul Моб. интернет 118.20 0.00 лв.*

02/05/2014 15:28:06 globul Моб. интернет 64.13 0.00 лв.* 08/05/2014 18:15:23 globul Моб. интернет 21.37 0.00 лв.*

02/05/2014 15:32:29 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.* 08/05/2014 18:30:15 globul Моб. интернет 37.95 0.00 лв.*

02/05/2014 15:32:33 globul Моб. интернет 15.50 0.00 лв.* 08/05/2014 18:30:22 globul Моб. интернет 17.22 0.00 лв.*

02/05/2014 15:34:58 globul Моб. интернет 0.33 0.00 лв.* 08/05/2014 18:31:29 globul Моб. интернет 11.44 0.00 лв.*

02/05/2014 15:36:31 globul Моб. интернет 26.14 0.00 лв.* 08/05/2014 18:49:07 0895872036 GLOBUL 00:06:24 0.00 лв.*

02/05/2014 15:36:34 globul Моб. интернет 27.88 0.00 лв.* 09/05/2014 08:58:20 globul Моб. интернет 26.80 0.00 лв.*

02/05/2014 16:08:26 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.* 09/05/2014 08:58:20 globul Моб. интернет 42.09 0.00 лв.*

02/05/2014 16:09:40 globul Моб. интернет 14.13 0.00 лв.* 09/05/2014 09:04:17 globul Моб. интернет 74.45 0.00 лв.*

02/05/2014 16:09:40 globul Моб. интернет 137.12 0.00 лв.* 09/05/2014 09:04:19 globul Моб. интернет 165.20 0.00 лв.*

02/05/2014 16:11:33 globul Моб. интернет 30.29 0.00 лв.* 09/05/2014 10:47:45 globul Моб. интернет 0.51 0.00 лв.*

02/05/2014 16:11:33 globul Моб. интернет 25.94 0.00 лв.* 09/05/2014 10:52:56 globul Моб. интернет 27.37 0.00 лв.*

02/05/2014 16:12:38 globul Моб. интернет 0.15 0.00 лв.* 09/05/2014 10:52:56 globul Моб. интернет 22.78 0.00 лв.*

02/05/2014 21:33:27 globul Моб. интернет 66.27 0.00 лв.* 09/05/2014 10:53:41 globul Моб. интернет 291.81 0.00 лв.*

02/05/2014 21:33:28 globul Моб. интернет 49.72 0.00 лв.* 09/05/2014 10:53:58 globul Моб. интернет 81.73 0.00 лв.*

03/05/2014 10:05:17 globul Моб. интернет 97.16 0.00 лв.* 09/05/2014 11:18:35 0888754556 Мобилтел 00:06:16 0.00 лв.*

03/05/2014 10:05:18 globul Моб. интернет 191.49 0.00 лв.* 09/05/2014 12:38:25 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

03/05/2014 14:05:36 globul Моб. интернет 34.40 0.00 лв.* 09/05/2014 12:39:24 globul Моб. интернет 103.49 0.00 лв.*

03/05/2014 14:05:36 globul Моб. интернет 43.66 0.00 лв.* 09/05/2014 12:49:19 globul Моб. интернет 288.69 0.00 лв.*

03/05/2014 14:06:30 globul Моб. интернет 57.96 0.00 лв.* 09/05/2014 16:10:34 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

03/05/2014 14:06:30 globul Моб. интернет 45.56 0.00 лв.* 09/05/2014 16:14:29 globul Моб. интернет 65.10 0.00 лв.*

03/05/2014 14:09:57 globul Моб. интернет 31.65 0.00 лв.* 09/05/2014 16:18:30 globul Моб. интернет 834.67 0.00 лв.*

03/05/2014 14:09:57 globul Моб. интернет 115.83 0.00 лв.* 09/05/2014 18:02:04 globul Моб. интернет 3047.72 0.00 лв.*

03/05/2014 21:06:12 globul Моб. интернет 8.01 0.00 лв.* 09/05/2014 18:02:05 globul Моб. интернет 1708.58 0.00 лв.*

03/05/2014 21:08:07 globul Моб. интернет 21.38 0.00 лв.* 10/05/2014 00:04:16 globul Моб. интернет 131.77 0.00 лв.*

03/05/2014 21:08:11 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 10/05/2014 00:19:17 globul Моб. интернет 355.50 0.00 лв.*

04/05/2014 11:40:57 globul Моб. интернет 50.67 0.00 лв.* 10/05/2014 06:04:16 globul Моб. интернет 52.29 0.00 лв.*

04/05/2014 11:40:57 globul Моб. интернет 106.74 0.00 лв.* 10/05/2014 06:04:29 globul Моб. интернет 162.57 0.00 лв.*

04/05/2014 12:22:43 globul Моб. интернет 23.28 0.00 лв.* 10/05/2014 09:04:16 globul Моб. интернет 21.14 0.00 лв.*

04/05/2014 12:24:12 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 10/05/2014 09:05:36 globul Моб. интернет 65.61 0.00 лв.*

04/05/2014 20:55:04 globul Моб. интернет 17.18 0.00 лв.* 10/05/2014 09:06:08 globul Моб. интернет 799.88 0.00 лв.*

04/05/2014 20:55:05 globul Моб. интернет 20.91 0.00 лв.* 10/05/2014 09:06:11 globul Моб. интернет 150.33 0.00 лв.*

05/05/2014 13:24:38 globul Моб. интернет 26.11 0.00 лв.* 10/05/2014 11:30:51 globul Моб. интернет 13.15 0.00 лв.*

05/05/2014 16:43:35 0889439826 Виваком 00:11:50 0.00 лв.* 10/05/2014 11:30:55 globul Моб. интернет 37.45 0.00 лв.*

05/05/2014 16:55:54 0889439826 Виваком 00:00:31 0.00 лв.* 10/05/2014 11:31:26 globul Моб. интернет 132.59 0.00 лв.*

05/05/2014 16:56:54 359896722895 Виваком 00:00:09 0.00 лв.* 10/05/2014 11:31:27 globul Моб. интернет 29.87 0.00 лв.*

05/05/2014 17:00:25 globul Моб. интернет 382.22 0.00 лв.* 10/05/2014 12:20:00 globul Моб. интернет 0.85 0.00 лв.*

05/05/2014 17:00:25 globul Моб. интернет 120.92 0.00 лв.* 10/05/2014 12:20:17 globul Моб. интернет 75.32 0.00 лв.*

06/05/2014 16:58:37 globul Моб. интернет 51.76 0.00 лв.* 10/05/2014 12:20:17 globul Моб. интернет 16.90 0.00 лв.*

06/05/2014 16:58:37 globul Моб. интернет 62.54 0.00 лв.* 10/05/2014 12:24:53 globul Моб. интернет 1.01 0.00 лв.*

06/05/2014 17:18:13 globul Моб. интернет 2.86 0.00 лв.* 10/05/2014 12:27:49 globul Моб. интернет 81.32 0.00 лв.*

06/05/2014 17:18:16 globul Моб. интернет 5.56 0.00 лв.* 10/05/2014 12:27:52 globul Моб. интернет 48.55 0.00 лв.*

06/05/2014 17:30:37 globul Моб. интернет 17.60 0.00 лв.* 11/05/2014 00:21:31 4917628549156 SMS 0.18 лв.

06/05/2014 17:30:38 globul Моб. интернет 68.28 0.00 лв.* 11/05/2014 00:21:33 4917628549156 SMS 0.18 лв.

06/05/2014 20:25:59 globul Моб. интернет 28.25 0.00 лв.* 11/05/2014 00:41:15 4917628549156 SMS 0.18 лв.

06/05/2014 20:26:02 globul Моб. интернет 56.71 0.00 лв.* 11/05/2014 12:28:02 globul Моб. интернет 53.72 0.00 лв.*

06/05/2014 20:27:04 globul Моб. интернет 6.16 0.00 лв.* 11/05/2014 12:28:02 globul Моб. интернет 118.51 0.00 лв.*

07/05/2014 08:32:20 globul Моб. интернет 15.20 0.00 лв.* 11/05/2014 12:29:21 globul Моб. интернет 1.57 0.00 лв.*

07/05/2014 08:32:20 globul Моб. интернет 16.16 0.00 лв.* 11/05/2014 12:31:22 globul Моб. интернет 1319.16 0.00 лв.*

07/05/2014 08:32:31 globul Моб. интернет 1.44 0.00 лв.* 11/05/2014 12:32:28 globul Моб. интернет 7882.62 0.00 лв.*

07/05/2014 08:32:33 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.* 11/05/2014 16:04:14 globul Моб. интернет 23.02 0.00 лв.*

07/05/2014 08:33:21 globul Моб. интернет 25.64 0.00 лв.* 11/05/2014 16:04:18 globul Моб. интернет 37.41 0.00 лв.*

07/05/2014 08:33:26 globul Моб. интернет 8.06 0.00 лв.* 11/05/2014 16:09:48 globul Моб. интернет 21.10 0.00 лв.*

07/05/2014 08:33:50 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.* 11/05/2014 16:11:49 globul Моб. интернет 16.39 0.00 лв.*

07/05/2014 08:34:50 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 11/05/2014 16:11:49 globul Моб. интернет 23.28 0.00 лв.*

07/05/2014 08:44:55 globul Моб. интернет 5.36 0.00 лв.* 11/05/2014 16:19:24 globul Моб. интернет 259.21 0.00 лв.*

07/05/2014 08:45:15 globul Моб. интернет 22.66 0.00 лв.* 11/05/2014 16:20:25 globul Моб. интернет 68.16 0.00 лв.*

Страница 63


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

11/05/2014 19:05:06 globul Моб. интернет 2.43 0.00 лв.* 15/05/2014 22:52:35 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

11/05/2014 19:06:29 globul Моб. интернет 38.77 0.00 лв.* 16/05/2014 08:53:30 globul Моб. интернет 30.71 0.00 лв.*

11/05/2014 19:07:46 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.* 16/05/2014 08:53:33 globul Моб. интернет 26.42 0.00 лв.*

11/05/2014 19:12:07 globul Моб. интернет 2.51 0.00 лв.* 16/05/2014 09:06:27 globul Моб. интернет 109.89 0.00 лв.*

11/05/2014 19:16:35 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 16/05/2014 09:06:29 globul Моб. интернет 763.86 0.00 лв.*

12/05/2014 11:31:20 004917628549156 Международен 00:28:27 6.84 лв.* 16/05/2014 14:55:28 globul Моб. интернет 59.18 0.00 лв.*

12/05/2014 12:04:14 4917628549156 SMS 0.18 лв. 16/05/2014 15:06:29 globul Моб. интернет 175.81 0.00 лв.*

12/05/2014 12:04:38 004917628549156 Международен 00:00:34 0.24 лв.* 16/05/2014 17:22:45 globul Моб. интернет 26.22 0.00 лв.*

12/05/2014 16:21:43 globul Моб. интернет 52.88 0.00 лв.* 16/05/2014 17:22:48 globul Моб. интернет 0.91 0.00 лв.*

12/05/2014 16:21:43 globul Моб. интернет 31.71 0.00 лв.* 16/05/2014 17:23:54 globul Моб. интернет 7.95 0.00 лв.*

12/05/2014 16:37:49 globul Моб. интернет 29.84 0.00 лв.* 16/05/2014 20:31:01 globul Моб. интернет 53.13 0.00 лв.*

12/05/2014 17:03:45 globul Моб. интернет 76.78 0.00 лв.* 16/05/2014 20:31:02 globul Моб. интернет 86.26 0.00 лв.*

12/05/2014 17:45:51 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.* 16/05/2014 21:13:52 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

12/05/2014 20:45:45 globul Моб. интернет 44.55 0.00 лв.* 16/05/2014 21:18:22 globul Моб. интернет 189.93 0.00 лв.*

12/05/2014 20:45:45 globul Моб. интернет 69.55 0.00 лв.* 16/05/2014 21:21:28 globul Моб. интернет 20.21 0.00 лв.*

12/05/2014 21:12:17 globul Моб. интернет 1.71 0.00 лв.* 17/05/2014 19:08:14 globul Моб. интернет 29.50 0.00 лв.*

12/05/2014 21:12:49 globul Моб. интернет 21.29 0.00 лв.* 17/05/2014 19:08:15 globul Моб. интернет 50.37 0.00 лв.*

12/05/2014 21:28:07 globul Моб. интернет 25.16 0.00 лв.* 18/05/2014 14:39:39 globul Моб. интернет 119.09 0.00 лв.*

13/05/2014 08:35:16 globul Моб. интернет 160.26 0.00 лв.* 18/05/2014 14:39:39 globul Моб. интернет 204.64 0.00 лв.*

13/05/2014 08:35:16 globul Моб. интернет 49.54 0.00 лв.* 18/05/2014 16:49:35 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

13/05/2014 08:51:28 globul Моб. интернет 1.59 0.00 лв.* 18/05/2014 16:51:30 globul Моб. интернет 2.48 0.00 лв.*

13/05/2014 08:51:31 globul Моб. интернет 21.77 0.00 лв.* 18/05/2014 16:51:30 globul Моб. интернет 2.23 0.00 лв.*

13/05/2014 08:54:14 globul Моб. интернет 0.14 0.00 лв.* 18/05/2014 20:02:00 globul Моб. интернет 54.68 0.00 лв.*

13/05/2014 08:55:15 globul Моб. интернет 2.24 0.00 лв.* 18/05/2014 20:02:00 globul Моб. интернет 162.02 0.00 лв.*

13/05/2014 08:56:23 globul Моб. интернет 1.20 0.00 лв.* 18/05/2014 20:40:46 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

13/05/2014 09:00:46 globul Моб. интернет 221.92 0.00 лв.* 18/05/2014 20:41:37 globul Моб. интернет 56.55 0.00 лв.*

13/05/2014 09:01:50 globul Моб. интернет 92.76 0.00 лв.* 18/05/2014 20:46:26 globul Моб. интернет 179.52 0.00 лв.*

13/05/2014 12:34:35 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 19/05/2014 08:58:28 globul Моб. интернет 12.99 0.00 лв.*

13/05/2014 12:35:06 globul Моб. интернет 1.10 0.00 лв.* 19/05/2014 08:58:28 globul Моб. интернет 26.23 0.00 лв.*

13/05/2014 12:46:28 globul Моб. интернет 0.24 0.00 лв.* 19/05/2014 09:00:15 globul Моб. интернет 3.92 0.00 лв.*

13/05/2014 12:51:29 globul Моб. интернет 56.67 0.00 лв.* 19/05/2014 09:04:52 globul Моб. интернет 26.50 0.00 лв.*

13/05/2014 13:06:28 globul Моб. интернет 84.60 0.00 лв.* 19/05/2014 09:13:39 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

13/05/2014 14:08:03 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.* 19/05/2014 09:17:41 globul Моб. интернет 161.57 0.00 лв.*

13/05/2014 14:10:00 globul Моб. интернет 115.26 0.00 лв.* 19/05/2014 09:20:46 globul Моб. интернет 847.82 0.00 лв.*

13/05/2014 14:10:01 globul Моб. интернет 410.29 0.00 лв.* 19/05/2014 14:00:28 globul Моб. интернет 9.08 0.00 лв.*

13/05/2014 16:10:55 008001100235 GLOBUL 00:24:52 0.00 лв. 19/05/2014 14:00:48 globul Моб. интернет 48.72 0.00 лв.*

13/05/2014 16:46:28 globul Моб. интернет 0.35 0.00 лв.* 19/05/2014 14:01:18 globul Моб. интернет 417.47 0.00 лв.*

13/05/2014 16:51:30 globul Моб. интернет 10.31 0.00 лв.* 19/05/2014 14:01:22 globul Моб. интернет 145.37 0.00 лв.*

13/05/2014 16:57:46 globul Моб. интернет 80.83 0.00 лв.* 19/05/2014 15:10:14 0897948215 GLOBUL 00:03:39 0.00 лв.*

13/05/2014 18:16:50 globul Моб. интернет 5.07 0.00 лв.* 19/05/2014 18:42:24 globul Моб. интернет 29.04 0.00 лв.*

13/05/2014 18:16:50 globul Моб. интернет 7.72 0.00 лв.* 19/05/2014 18:42:24 globul Моб. интернет 26.37 0.00 лв.*

13/05/2014 19:44:05 globul Моб. интернет 61.83 0.00 лв.* 20/05/2014 09:09:25 globul Моб. интернет 42.27 0.00 лв.*

13/05/2014 19:44:05 globul Моб. интернет 803.57 0.00 лв.* 20/05/2014 09:09:27 globul Моб. интернет 50.91 0.00 лв.*

13/05/2014 20:05:26 globul Моб. интернет 3.72 0.00 лв.* 20/05/2014 09:18:48 globul Моб. интернет 0.56 0.00 лв.*

13/05/2014 20:06:30 globul Моб. интернет 24.46 0.00 лв.* 20/05/2014 09:21:31 globul Моб. интернет 74.10 0.00 лв.*

13/05/2014 20:11:39 globul Моб. интернет 656.63 0.00 лв.* 20/05/2014 09:21:31 globul Моб. интернет 11.61 0.00 лв.*

13/05/2014 20:18:04 globul Моб. интернет 426.08 0.00 лв.* 20/05/2014 09:51:29 globul Моб. интернет 19.79 0.00 лв.*

13/05/2014 23:48:20 globul Моб. интернет 5.29 0.00 лв.* 20/05/2014 10:06:29 globul Моб. интернет 62.17 0.00 лв.*

13/05/2014 23:49:21 globul Моб. интернет 2.64 0.00 лв.* 20/05/2014 10:36:44 globul Моб. интернет 0.84 0.00 лв.*

14/05/2014 00:03:15 globul Моб. интернет 1.51 0.00 лв.* 20/05/2014 10:47:55 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

14/05/2014 00:06:30 globul Моб. интернет 4.23 0.00 лв.* 20/05/2014 10:51:15 globul Моб. интернет 66.55 0.00 лв.*

14/05/2014 00:06:30 globul Моб. интернет 164.86 0.00 лв.* 20/05/2014 11:06:29 globul Моб. интернет 182.38 0.00 лв.*

14/05/2014 00:17:54 globul Моб. интернет 25.78 0.00 лв.* 20/05/2014 12:27:08 globul Моб. интернет 14.00 0.00 лв.*

14/05/2014 00:18:47 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 20/05/2014 12:27:10 globul Моб. интернет 28.84 0.00 лв.*

14/05/2014 00:23:53 globul Моб. интернет 14.37 0.00 лв.* 20/05/2014 12:27:41 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

14/05/2014 00:24:18 globul Моб. интернет 4.11 0.00 лв.* 20/05/2014 12:27:57 globul Моб. интернет 4.92 0.00 лв.*

14/05/2014 00:25:58 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 20/05/2014 12:27:59 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.*

14/05/2014 09:00:39 globul Моб. интернет 30.50 0.00 лв.* 20/05/2014 12:28:18 globul Моб. интернет 21.00 0.00 лв.*

14/05/2014 09:00:41 globul Моб. интернет 63.51 0.00 лв.* 20/05/2014 12:28:39 globul Моб. интернет 24.49 0.00 лв.*

14/05/2014 09:21:29 globul Моб. интернет 112.51 0.00 лв.* 20/05/2014 12:38:03 globul Моб. интернет 8.18 0.00 лв.*

14/05/2014 09:24:49 globul Моб. интернет 515.48 0.00 лв.* 20/05/2014 12:38:04 globul Моб. интернет 30.30 0.00 лв.*

14/05/2014 14:40:46 globul Моб. интернет 113.01 0.00 лв.* 20/05/2014 12:39:03 globul Моб. интернет 13.43 0.00 лв.*

14/05/2014 14:41:30 globul Моб. интернет 46.58 0.00 лв.* 20/05/2014 12:42:09 globul Моб. интернет 123.66 0.00 лв.*

14/05/2014 17:01:34 globul Моб. интернет 3.62 0.00 лв.* 20/05/2014 13:50:33 globul Моб. интернет 90.81 0.00 лв.*

14/05/2014 17:01:34 globul Моб. интернет 37.98 0.00 лв.* 20/05/2014 13:50:35 globul Моб. интернет 33.51 0.00 лв.*

14/05/2014 17:11:54 globul Моб. интернет 1.76 0.00 лв.* 20/05/2014 13:51:36 globul Моб. интернет 23.72 0.00 лв.*

14/05/2014 17:12:05 globul Моб. интернет 4.63 0.00 лв.* 20/05/2014 13:51:41 globul Моб. интернет 14.51 0.00 лв.*

15/05/2014 09:21:04 globul Моб. интернет 126.00 0.00 лв.* 20/05/2014 14:05:24 globul Моб. интернет 1.24 0.00 лв.*

15/05/2014 09:21:05 globul Моб. интернет 51.26 0.00 лв.* 20/05/2014 14:06:25 globul Моб. интернет 24.79 0.00 лв.*

15/05/2014 09:30:50 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 20/05/2014 14:06:25 globul Моб. интернет 62.79 0.00 лв.*

15/05/2014 09:35:10 globul Моб. интернет 101.61 0.00 лв.* 20/05/2014 14:45:32 globul Моб. интернет 0.63 0.00 лв.*

15/05/2014 09:35:11 globul Моб. интернет 26.10 0.00 лв.* 20/05/2014 14:46:25 globul Моб. интернет 253.96 0.00 лв.*

15/05/2014 09:59:11 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.* 20/05/2014 14:46:25 globul Моб. интернет 108.45 0.00 лв.*

15/05/2014 09:59:33 globul Моб. интернет 35.74 0.00 лв.* 20/05/2014 18:06:27 globul Моб. интернет 28.47 0.00 лв.*

15/05/2014 10:03:45 globul Моб. интернет 90.27 0.00 лв.* 20/05/2014 18:06:29 globul Моб. интернет 2.83 0.00 лв.*

15/05/2014 10:29:42 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.* 21/05/2014 09:08:09 globul Моб. интернет 165.71 0.00 лв.*

15/05/2014 10:29:43 globul Моб. интернет 0.39 0.00 лв.* 21/05/2014 09:08:10 globul Моб. интернет 853.97 0.00 лв.*

15/05/2014 10:32:18 globul Моб. интернет 48.64 0.00 лв.* 21/05/2014 12:41:25 globul Моб. интернет 4.54 0.00 лв.*

15/05/2014 10:32:18 globul Моб. интернет 37.16 0.00 лв.* 21/05/2014 12:41:31 globul Моб. интернет 84.81 0.00 лв.*

15/05/2014 11:26:44 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 21/05/2014 12:42:28 globul Моб. интернет 50.58 0.00 лв.*

15/05/2014 11:28:17 globul Моб. интернет 27.89 0.00 лв.* 21/05/2014 13:49:58 globul Моб. интернет 25.33 0.00 лв.*

15/05/2014 11:28:37 globul Моб. интернет 46.12 0.00 лв.* 21/05/2014 13:50:03 globul Моб. интернет 158.53 0.00 лв.*

15/05/2014 12:21:22 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.* 21/05/2014 13:51:43 globul Моб. интернет 132.45 0.00 лв.*

15/05/2014 12:22:29 globul Моб. интернет 88.17 0.00 лв.* 21/05/2014 13:55:48 globul Моб. интернет 408.95 0.00 лв.*

15/05/2014 12:28:02 globul Моб. интернет 199.28 0.00 лв.* 21/05/2014 18:27:04 globul Моб. интернет 0.41 0.00 лв.*

15/05/2014 16:02:01 globul Моб. интернет 0.31 0.00 лв.* 21/05/2014 18:27:29 globul Моб. интернет 30.51 0.00 лв.*

15/05/2014 16:04:18 globul Моб. интернет 109.47 0.00 лв.* 21/05/2014 18:28:08 globul Моб. интернет 7.44 0.00 лв.*

15/05/2014 16:04:23 globul Моб. интернет 9.99 0.00 лв.* 21/05/2014 18:37:31 globul Моб. интернет 0.28 0.00 лв.*

15/05/2014 16:08:11 globul Моб. интернет 0.34 0.00 лв.* 21/05/2014 18:38:19 globul Моб. интернет 25.84 0.00 лв.*

15/05/2014 16:15:00 globul Моб. интернет 2.52 0.00 лв.* 21/05/2014 18:38:19 globul Моб. интернет 25.50 0.00 лв.*

15/05/2014 16:17:28 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 21/05/2014 19:59:11 globul Моб. интернет 10166.42 0.00 лв.*

15/05/2014 21:11:57 globul Моб. интернет 22.45 0.00 лв.* 21/05/2014 19:59:12 globul Моб. интернет 51.19 0.00 лв.*

15/05/2014 21:11:59 globul Моб. интернет 9.15 0.00 лв.* 21/05/2014 20:07:37 globul Моб. интернет 4600.55 0.00 лв.*

15/05/2014 22:45:41 globul Моб. интернет 0.52 0.00 лв.* 21/05/2014 20:07:38 globul Моб. интернет 37.63 0.00 лв.*

15/05/2014 22:47:39 globul Моб. интернет 17.81 0.00 лв.* 21/05/2014 20:10:08 globul Моб. интернет 77.09 0.00 лв.*

15/05/2014 22:47:44 globul Моб. интернет 16.20 0.00 лв.* 21/05/2014 20:10:09 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

15/05/2014 22:52:28 globul Моб. интернет 0.25 0.00 лв.* 21/05/2014 20:10:51 globul Моб. интернет 93.37 0.00 лв.*

Страница 64


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

21/05/2014 20:10:53 globul Моб. интернет 1.36 0.00 лв.* 28/05/2014 09:00:15 globul Моб. интернет 32.78 0.00 лв.*

21/05/2014 20:12:20 globul Моб. интернет 2.35 0.00 лв.* 28/05/2014 09:00:38 globul Моб. интернет 96.51 0.00 лв.*

21/05/2014 20:12:23 globul Моб. интернет 6.74 0.00 лв.* 28/05/2014 09:54:21 globul Моб. интернет 0.33 0.00 лв.*

21/05/2014 20:12:42 globul Моб. интернет 6.44 0.00 лв.* 28/05/2014 09:56:27 globul Моб. интернет 25.20 0.00 лв.*

21/05/2014 20:12:44 globul Моб. интернет 7.09 0.00 лв.* 28/05/2014 10:06:39 globul Моб. интернет 425.98 0.00 лв.*

21/05/2014 20:14:43 globul Моб. интернет 1.54 0.00 лв.* 28/05/2014 10:47:42 0877102111 Виваком 00:00:45 0.00 лв.*

21/05/2014 20:16:42 globul Моб. интернет 3.10 0.00 лв.* 28/05/2014 10:48:59 globul Моб. интернет 10.33 0.00 лв.*

21/05/2014 20:17:45 globul Моб. интернет 15.57 0.00 лв.* 28/05/2014 10:49:00 globul Моб. интернет 10.30 0.00 лв.*

21/05/2014 20:20:25 globul Моб. интернет 25.61 0.00 лв.* 28/05/2014 10:49:07 globul Моб. интернет 263.96 0.00 лв.*

21/05/2014 20:46:26 globul Моб. интернет 3.78 0.00 лв.* 28/05/2014 10:49:08 globul Моб. интернет 89.71 0.00 лв.*

21/05/2014 20:51:34 globul Моб. интернет 18.48 0.00 лв.* 28/05/2014 12:22:47 globul Моб. интернет 0.18 0.00 лв.*

21/05/2014 21:06:03 globul Моб. интернет 79.72 0.00 лв.* 28/05/2014 12:22:54 globul Моб. интернет 2.44 0.00 лв.*

21/05/2014 21:06:03 globul Моб. интернет 38.45 0.00 лв.* 28/05/2014 12:23:14 globul Моб. интернет 1.41 0.00 лв.*

21/05/2014 21:11:54 globul Моб. интернет 41.08 0.00 лв.* 28/05/2014 12:24:33 globul Моб. интернет 32.94 0.00 лв.*

21/05/2014 21:11:55 globul Моб. интернет 23.28 0.00 лв.* 28/05/2014 12:24:33 globul Моб. интернет 117.30 0.00 лв.*

21/05/2014 21:35:31 globul Моб. интернет 5.46 0.00 лв.* 28/05/2014 13:02:49 globul Моб. интернет 12.45 0.00 лв.*

21/05/2014 21:36:28 globul Моб. интернет 12.63 0.00 лв.* 28/05/2014 13:04:38 globul Моб. интернет 109.32 0.00 лв.*

21/05/2014 21:36:28 globul Моб. интернет 75.93 0.00 лв.* 28/05/2014 13:23:15 globul Моб. интернет 0.57 0.00 лв.*

21/05/2014 21:42:11 globul Моб. интернет 26.87 0.00 лв.* 28/05/2014 13:27:22 globul Моб. интернет 115.79 0.00 лв.*

21/05/2014 21:42:12 globul Моб. интернет 27.33 0.00 лв.* 28/05/2014 13:27:23 globul Моб. интернет 444.36 0.00 лв.*

22/05/2014 11:31:27 008001100235 GLOBUL 00:00:17 0.00 лв. 28/05/2014 17:59:06 globul Моб. интернет 0.63 0.00 лв.*

22/05/2014 11:31:54 008001100235 GLOBUL 00:21:38 0.00 лв. 28/05/2014 18:00:38 globul Моб. интернет 114.95 0.00 лв.*

22/05/2014 13:31:10 008001100235 GLOBUL 00:26:08 0.00 лв. 28/05/2014 18:00:38 globul Моб. интернет 67.03 0.00 лв.*

22/05/2014 13:59:46 globul Моб. интернет 676.85 0.00 лв.* 28/05/2014 18:14:07 globul Моб. интернет 33.10 0.00 лв.*

22/05/2014 13:59:47 globul Моб. интернет 215.09 0.00 лв.* 28/05/2014 18:14:12 globul Моб. интернет 7.96 0.00 лв.*

22/05/2014 18:08:04 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.* 29/05/2014 08:54:08 globul Моб. интернет 0.20 0.00 лв.*

22/05/2014 18:11:15 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 29/05/2014 08:54:45 globul Моб. интернет 44.62 0.00 лв.*

22/05/2014 19:16:56 globul Моб. интернет 315.36 0.00 лв.* 29/05/2014 08:54:46 globul Моб. интернет 67.67 0.00 лв.*

22/05/2014 19:16:56 globul Моб. интернет 85.72 0.00 лв.* 29/05/2014 09:03:40 globul Моб. интернет 21.17 0.00 лв.*

22/05/2014 21:15:49 globul Моб. интернет 100.52 0.00 лв.* 29/05/2014 09:04:42 globul Моб. интернет 2.45 0.00 лв.*

22/05/2014 21:15:49 globul Моб. интернет 32.64 0.00 лв.* 29/05/2014 09:10:39 globul Моб. интернет 235.82 0.00 лв.*

23/05/2014 09:05:14 globul Моб. интернет 756.37 0.00 лв.* 29/05/2014 09:10:39 globul Моб. интернет 102.18 0.00 лв.*

23/05/2014 09:05:14 globul Моб. интернет 225.33 0.00 лв.* 29/05/2014 11:35:21 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.*

23/05/2014 15:06:24 globul Моб. интернет 199.15 0.00 лв.* 29/05/2014 11:35:27 globul Моб. интернет 4.88 0.00 лв.*

23/05/2014 15:06:25 globul Моб. интернет 506.08 0.00 лв.* 29/05/2014 11:35:40 globul Моб. интернет 11.34 0.00 лв.*

23/05/2014 17:35:46 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 29/05/2014 11:35:44 globul Моб. интернет 1.86 0.00 лв.*

23/05/2014 17:36:31 globul Моб. интернет 10.27 0.00 лв.* 29/05/2014 11:43:54 globul Моб. интернет 4.16 0.00 лв.*

23/05/2014 17:37:51 globul Моб. интернет 0.05 0.00 лв.* 29/05/2014 11:43:55 globul Моб. интернет 16.12 0.00 лв.*

23/05/2014 18:09:54 globul Моб. интернет 97.71 0.00 лв.* 29/05/2014 11:47:54 globul Моб. интернет 28.86 0.00 лв.*

23/05/2014 18:09:55 globul Моб. интернет 41.78 0.00 лв.* 29/05/2014 11:48:26 globul Моб. интернет 88.77 0.00 лв.*

23/05/2014 18:48:12 globul Моб. интернет 4.08 0.00 лв.* 29/05/2014 11:48:39 globul Моб. интернет 4.58 0.00 лв.*

23/05/2014 18:48:16 globul Моб. интернет 7.84 0.00 лв.* 29/05/2014 11:54:03 globul Моб. интернет 1.07 0.00 лв.*

23/05/2014 18:48:27 globul Моб. интернет 105.46 0.00 лв.* 29/05/2014 11:55:19 globul Моб. интернет 38.22 0.00 лв.*

23/05/2014 18:48:31 globul Моб. интернет 19.79 0.00 лв.* 29/05/2014 11:55:22 globul Моб. интернет 189.06 0.00 лв.*

23/05/2014 19:26:18 globul Моб. интернет 592.06 0.00 лв.* 29/05/2014 12:46:53 globul Моб. интернет 0.27 0.00 лв.*

23/05/2014 19:26:18 globul Моб. интернет 179.80 0.00 лв.* 29/05/2014 12:49:10 globul Моб. интернет 18.34 0.00 лв.*

24/05/2014 13:29:09 globul Моб. интернет 333.76 0.00 лв.* 29/05/2014 12:52:28 globul Моб. интернет 102.08 0.00 лв.*

24/05/2014 13:29:13 globul Моб. интернет 25.81 0.00 лв.* 29/05/2014 13:21:48 globul Моб. интернет 1.43 0.00 лв.*

24/05/2014 14:52:18 globul Моб. интернет 0.04 0.00 лв.* 29/05/2014 13:48:06 globul Моб. интернет 148.65 0.00 лв.*

25/05/2014 14:06:16 globul Моб. интернет 1.82 0.00 лв.* 29/05/2014 13:48:06 globul Моб. интернет 1574.58 0.00 лв.*

25/05/2014 14:06:16 globul Моб. интернет 18.43 0.00 лв.* 29/05/2014 18:17:51 globul Моб. интернет 16.27 0.00 лв.*

25/05/2014 14:06:23 globul Моб. интернет 855.12 0.00 лв.* 29/05/2014 18:17:52 globul Моб. интернет 19.57 0.00 лв.*

25/05/2014 14:06:24 globul Моб. интернет 72.36 0.00 лв.* 30/05/2014 09:09:58 globul Моб. интернет 30.20 0.00 лв.*

25/05/2014 15:07:42 globul Моб. интернет 0.64 0.00 лв.* 30/05/2014 09:10:00 globul Моб. интернет 31.87 0.00 лв.*

25/05/2014 15:08:03 globul Моб. интернет 26.82 0.00 лв.* 30/05/2014 09:10:53 globul Моб. интернет 87.06 0.00 лв.*

25/05/2014 15:14:27 globul Моб. интернет 27.68 0.00 лв.* 30/05/2014 09:15:00 globul Моб. интернет 695.36 0.00 лв.*

25/05/2014 17:00:03 globul Моб. интернет 32.14 0.00 лв.* 30/05/2014 12:12:20 globul Моб. интернет 187.26 0.00 лв.*

25/05/2014 17:00:04 globul Моб. интернет 38.99 0.00 лв.* 30/05/2014 12:17:20 globul Моб. интернет 667.36 0.00 лв.*

25/05/2014 17:13:07 globul Моб. интернет 65.98 0.00 лв.* 30/05/2014 17:57:40 0888134013 Мобилтел 00:00:27 0.00 лв.*

25/05/2014 17:15:08 globul Моб. интернет 120.88 0.00 лв.* 30/05/2014 18:04:31 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.*

25/05/2014 19:30:06 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.* 30/05/2014 18:07:17 globul Моб. интернет 1.70 0.00 лв.*

25/05/2014 19:30:34 globul Моб. интернет 2.41 0.00 лв.* 30/05/2014 18:07:18 globul Моб. интернет 24.05 0.00 лв.*

25/05/2014 19:31:40 globul Моб. интернет 48.71 0.00 лв.* 30/05/2014 18:31:11 globul Моб. интернет 40.83 0.00 лв.*

25/05/2014 20:00:01 globul Моб. интернет 3741.93 0.00 лв.* 30/05/2014 18:31:11 globul Моб. интернет 32.02 0.00 лв.*

25/05/2014 20:54:36 globul Моб. интернет 38.60 0.00 лв.* 31/05/2014 09:23:40 globul Моб. интернет 487.28 0.00 лв.*

25/05/2014 20:54:38 globul Моб. интернет 999.76 0.00 лв.* 31/05/2014 09:23:40 globul Моб. интернет 153.63 0.00 лв.*

25/05/2014 20:58:19 globul Моб. интернет 36.18 0.00 лв.* 31/05/2014 11:23:19 globul Моб. интернет 102.62 0.00 лв.*

25/05/2014 20:58:24 globul Моб. интернет 3976.51 0.00 лв.* 31/05/2014 11:23:24 globul Моб. интернет 309.53 0.00 лв.*

25/05/2014 21:36:16 globul Моб. интернет 0.73 0.00 лв.* 31/05/2014 12:55:42 globul Моб. интернет 31.17 0.00 лв.*

25/05/2014 21:47:35 globul Моб. интернет 27.08 0.00 лв.* 31/05/2014 12:55:42 globul Моб. интернет 167.75 0.00 лв.*

25/05/2014 21:51:52 globul Моб. интернет 82.05 0.00 лв.* 31/05/2014 13:25:02 globul Моб. интернет 1.53 0.00 лв.*

25/05/2014 22:29:14 globul Моб. интернет 190.55 0.00 лв.* 31/05/2014 13:25:04 globul Моб. интернет 6.95 0.00 лв.*

25/05/2014 22:31:49 globul Моб. интернет 560.27 0.00 лв.* 31/05/2014 13:26:08 globul Моб. интернет 27.95 0.00 лв.*

26/05/2014 08:53:31 globul Моб. интернет 63.33 0.00 лв.* 31/05/2014 13:27:24 globul Моб. интернет 33.17 0.00 лв.*

26/05/2014 08:53:33 globul Моб. интернет 28.89 0.00 лв.* 31/05/2014 13:34:12 globul Моб. интернет 80.55 0.00 лв.*

26/05/2014 08:54:46 globul Моб. интернет 393.23 0.00 лв.* 31/05/2014 13:34:14 globul Моб. интернет 358.24 0.00 лв.*

26/05/2014 08:54:48 globul Моб. интернет 43.85 0.00 лв.* 31/05/2014 15:07:54 globul Моб. интернет 200.88 0.00 лв.*

26/05/2014 09:06:34 globul Моб. интернет 207.88 0.00 лв.* 31/05/2014 15:07:54 globul Моб. интернет 65.46 0.00 лв.*

26/05/2014 09:07:22 globul Моб. интернет 848.96 0.00 лв.* 31/05/2014 15:55:25 0888134013 Мобилтел 00:00:16 0.00 лв.*

26/05/2014 14:57:37 globul Моб. интернет 514.79 0.00 лв.* 31/05/2014 16:02:44 globul Моб. интернет 1.03 0.00 лв.*

26/05/2014 14:58:40 globul Моб. интернет 112.54 0.00 лв.* 31/05/2014 16:04:02 globul Моб. интернет 50.51 0.00 лв.*

26/05/2014 15:13:12 024241504 Фикс. мрежи 00:01:12 0.00 лв.* 31/05/2014 16:06:41 globul Моб. интернет 140.02 0.00 лв.*

27/05/2014 13:38:06 globul Моб. интернет 935.29 0.00 лв.* 31/05/2014 19:24:36 globul Моб. интернет 19.88 0.00 лв.*

27/05/2014 13:38:07 globul Моб. интернет 182.06 0.00 лв.* 31/05/2014 19:24:37 globul Моб. интернет 19.17 0.00 лв.*

27/05/2014 18:18:48 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 31/05/2014 19:25:38 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.*

27/05/2014 18:19:25 globul Моб. интернет 0.19 0.00 лв.* 31/05/2014 19:26:45 globul Моб. интернет 14.58 0.00 лв.*

27/05/2014 18:23:02 globul Моб. интернет 0.18 0.00 лв.* 31/05/2014 19:28:16 globul Моб. интернет 6.71 0.00 лв.*

27/05/2014 20:33:26 globul Моб. интернет 108.68 0.00 лв.* 31/05/2014 19:28:37 globul Моб. интернет 88.41 0.00 лв.*

27/05/2014 20:33:26 globul Моб. интернет 186.79 0.00 лв.* 31/05/2014 19:28:38 globul Моб. интернет 254.51 0.00 лв.*

28/05/2014 08:55:10 globul Моб. интернет 22.12 0.00 лв.* 31/05/2014 22:18:44 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

28/05/2014 08:55:12 globul Моб. интернет 23.85 0.00 лв.*

28/05/2014 08:55:32 globul Моб. интернет 5.75 0.00 лв.*

28/05/2014 08:56:54 globul Моб. интернет 10.97 0.00 лв.*

Страница 65


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.48 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 500.00 14.77

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 177:56

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056048

Номер: 0894445017

Всички стойности са без ДДС. Общо: 20.90 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

01/05/2014 03:56:53 globul Моб. интернет 56.03 0.00 лв.* 05/05/2014 12:19:25 globul Моб. интернет 44.98 0.00 лв.*

01/05/2014 03:56:53 globul Моб. интернет 31.54 0.00 лв.* 05/05/2014 12:28:25 globul Моб. интернет 24.06 0.00 лв.*

01/05/2014 09:05:03 globul Моб. интернет 7.38 0.00 лв.* 05/05/2014 12:57:32 globul Моб. интернет 0.35 0.00 лв.*

01/05/2014 09:15:04 globul Моб. интернет 79.63 0.00 лв.* 05/05/2014 13:08:44 globul Моб. интернет 10.30 0.00 лв.*

01/05/2014 09:57:13 globul Моб. интернет 2.44 0.00 лв.* 05/05/2014 13:22:40 globul Моб. интернет 4.06 0.00 лв.*

01/05/2014 10:48:04 globul Моб. интернет 2.84 0.00 лв.* 05/05/2014 14:05:26 globul Моб. интернет 9.73 0.00 лв.*

01/05/2014 11:02:45 globul Моб. интернет 56.15 0.00 лв.* 05/05/2014 14:17:42 globul Моб. интернет 1.26 0.00 лв.*

01/05/2014 11:39:24 globul Моб. интернет 14.68 0.00 лв.* 05/05/2014 14:25:06 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.*

01/05/2014 14:18:30 globul Моб. интернет 10.20 0.00 лв.* 05/05/2014 14:30:32 globul Моб. интернет 14.13 0.00 лв.*

01/05/2014 14:28:27 globul Моб. интернет 25.33 0.00 лв.* 05/05/2014 14:31:41 globul Моб. интернет 0.36 0.00 лв.*

01/05/2014 14:40:06 359887003306 Виваком 00:00:16 0.00 лв.* 05/05/2014 14:41:40 globul Моб. интернет 0.45 0.00 лв.*

01/05/2014 14:58:34 globul Моб. интернет 62.17 0.00 лв.* 05/05/2014 15:01:32 globul Моб. интернет 0.49 0.00 лв.*

01/05/2014 17:49:10 0894445043 Група 00:01:51 0.00 лв. 05/05/2014 15:21:43 globul Моб. интернет 71.77 0.00 лв.*

01/05/2014 17:51:09 globul Моб. интернет 10.46 0.00 лв.* 05/05/2014 15:30:38 globul Моб. интернет 18.03 0.00 лв.*

01/05/2014 17:51:44 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 05/05/2014 21:22:01 globul Моб. интернет 41.21 0.00 лв.*

01/05/2014 17:58:44 globul Моб. интернет 51.22 0.00 лв.* 06/05/2014 02:25:09 globul Моб. интернет 9.63 0.00 лв.*

01/05/2014 17:58:44 globul Моб. интернет 15.55 0.00 лв.* 06/05/2014 03:22:21 globul Моб. интернет 11.70 0.00 лв.*

01/05/2014 21:39:55 359894445003 Група 00:02:11 0.00 лв. 06/05/2014 04:31:24 globul Моб. интернет 11.92 0.00 лв.*

01/05/2014 21:42:59 globul Моб. интернет 19.60 0.00 лв.* 06/05/2014 09:02:39 globul Моб. интернет 0.45 0.00 лв.*

01/05/2014 22:14:12 globul Моб. интернет 1.88 0.00 лв.* 06/05/2014 09:22:40 globul Моб. интернет 15.93 0.00 лв.*

01/05/2014 22:23:19 008001100235 GLOBUL 00:41:36 0.00 лв. 06/05/2014 10:39:13 globul Моб. интернет 58.88 0.00 лв.*

01/05/2014 23:14:16 0878118477 Виваком 00:06:52 0.00 лв.* 06/05/2014 12:19:56 0878118477 Виваком 00:06:50 0.00 лв.*

01/05/2014 23:21:17 globul Моб. интернет 10.52 0.00 лв.* 06/05/2014 12:39:24 00359894445003 Група 00:00:48 0.00 лв.

01/05/2014 23:23:45 globul Моб. интернет 20.96 0.00 лв.* 06/05/2014 15:28:03 globul Моб. интернет 15.42 0.00 лв.*

01/05/2014 23:39:04 globul Моб. интернет 42.72 0.00 лв.* 06/05/2014 16:39:40 globul Моб. интернет 58.40 0.00 лв.*

02/05/2014 05:21:39 globul Моб. интернет 16.00 0.00 лв.* 06/05/2014 21:22:33 globul Моб. интернет 12.58 0.00 лв.*

02/05/2014 05:39:24 globul Моб. интернет 6.23 0.00 лв.* 06/05/2014 22:39:51 globul Моб. интернет 40.70 0.00 лв.*

02/05/2014 09:01:49 globul Моб. интернет 4.34 0.00 лв.* 07/05/2014 03:26:45 globul Моб. интернет 11.48 0.00 лв.*

02/05/2014 09:40:04 globul Моб. интернет 3.91 0.00 лв.* 07/05/2014 04:45:14 globul Моб. интернет 10.73 0.00 лв.*

02/05/2014 11:21:55 globul Моб. интернет 8.97 0.00 лв.* 07/05/2014 09:02:55 globul Моб. интернет 0.45 0.00 лв.*

02/05/2014 11:40:10 globul Моб. интернет 23.52 0.00 лв.* 07/05/2014 09:28:55 globul Моб. интернет 16.34 0.00 лв.*

02/05/2014 11:51:14 0887003306 Виваком 00:04:12 0.00 лв.* 07/05/2014 10:45:36 globul Моб. интернет 62.83 0.00 лв.*

02/05/2014 11:55:34 globul Моб. интернет 2.57 0.00 лв.* 07/05/2014 11:17:48 0899228628 GLOBUL 00:04:43 0.00 лв.*

02/05/2014 11:55:43 globul Моб. интернет 7.62 0.00 лв.* 07/05/2014 11:23:10 00359878859934 Виваком 00:02:38 0.00 лв.*

02/05/2014 11:56:08 0887003306 Виваком 00:01:45 0.00 лв.* 07/05/2014 15:30:40 globul Моб. интернет 64.04 0.00 лв.*

02/05/2014 11:58:05 globul Моб. интернет 3.47 0.00 лв.* 07/05/2014 15:31:42 globul Моб. интернет 15.36 0.00 лв.*

02/05/2014 11:58:15 globul Моб. интернет 47.34 0.00 лв.* 07/05/2014 20:51:59 00359878859934 Виваком 00:07:05 0.00 лв.*

02/05/2014 12:54:06 359887003306 Виваком 00:02:01 0.00 лв.* 07/05/2014 21:37:25 globul Моб. интернет 11.93 0.00 лв.*

02/05/2014 13:40:14 globul Моб. интернет 19.99 0.00 лв.* 07/05/2014 22:46:10 globul Моб. интернет 43.59 0.00 лв.*

02/05/2014 17:06:46 globul Моб. интернет 3.51 0.00 лв.* 08/05/2014 03:37:42 globul Моб. интернет 22.06 0.00 лв.*

02/05/2014 17:06:54 globul Моб. интернет 16.87 0.00 лв.* 08/05/2014 04:46:33 globul Моб. интернет 11.86 0.00 лв.*

02/05/2014 17:40:27 globul Моб. интернет 36.27 0.00 лв.* 08/05/2014 09:04:48 globul Моб. интернет 0.92 0.00 лв.*

02/05/2014 18:12:58 359897929908 GLOBUL 00:03:37 0.00 лв.* 08/05/2014 09:13:35 00359878859934 Виваком 00:00:12 0.00 лв.*

02/05/2014 21:19:04 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.* 08/05/2014 09:32:50 globul Моб. интернет 8.40 0.00 лв.*

02/05/2014 21:27:11 globul Моб. интернет 48.62 0.00 лв.* 08/05/2014 10:47:02 globul Моб. интернет 28.06 0.00 лв.*

03/05/2014 00:47:36 globul Моб. интернет 0.24 0.00 лв.* 08/05/2014 13:38:12 globul Моб. интернет 5.05 0.00 лв.*

03/05/2014 01:03:23 globul Моб. интернет 16.59 0.00 лв.* 08/05/2014 13:38:15 globul Моб. интернет 21.74 0.00 лв.*

03/05/2014 01:45:59 globul Моб. интернет 28.39 0.00 лв.* 08/05/2014 15:30:41 globul Моб. интернет 6.28 0.00 лв.*

03/05/2014 07:07:34 globul Моб. интернет 10.82 0.00 лв.* 08/05/2014 15:31:48 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

03/05/2014 07:46:17 globul Моб. интернет 3.82 0.00 лв.* 08/05/2014 15:37:07 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.*

03/05/2014 09:07:59 globul Моб. интернет 0.50 0.00 лв.* 08/05/2014 15:38:18 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

03/05/2014 09:28:02 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 08/05/2014 15:47:30 globul Моб. интернет 21.63 0.00 лв.*

03/05/2014 09:38:22 globul Моб. интернет 3.03 0.00 лв.* 08/05/2014 15:47:51 00359894445002 Група 00:01:02 0.00 лв.

03/05/2014 09:46:27 globul Моб. интернет 3.30 0.00 лв.* 08/05/2014 16:09:03 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.*

03/05/2014 19:06:48 globul Моб. интернет 13.54 0.00 лв.* 08/05/2014 16:17:15 globul Моб. интернет 0.40 0.00 лв.*

03/05/2014 19:06:50 globul Моб. интернет 7.99 0.00 лв.* 08/05/2014 16:29:09 globul Моб. интернет 0.40 0.00 лв.*

03/05/2014 19:24:53 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 08/05/2014 16:45:17 globul Моб. интернет 2.17 0.00 лв.*

03/05/2014 19:28:54 globul Моб. интернет 56.06 0.00 лв.* 08/05/2014 16:48:57 globul Моб. интернет 29.74 0.00 лв.*

03/05/2014 19:48:21 globul Моб. интернет 21.09 0.00 лв.* 08/05/2014 17:14:51 globul Моб. интернет 10.22 0.00 лв.*

04/05/2014 01:32:04 globul Моб. интернет 42.81 0.00 лв.* 08/05/2014 17:14:51 globul Моб. интернет 1.37 0.00 лв.*

04/05/2014 02:08:28 globul Моб. интернет 21.27 0.00 лв.* 08/05/2014 17:25:41 globul Моб. интернет 0.24 0.00 лв.*

04/05/2014 07:29:35 globul Моб. интернет 7.65 0.00 лв.* 08/05/2014 17:28:16 globul Моб. интернет 36.46 0.00 лв.*

04/05/2014 07:50:15 globul Моб. интернет 3.77 0.00 лв.* 08/05/2014 18:13:00 359894445015 Група 00:22:53 0.00 лв.

04/05/2014 09:01:58 globul Моб. интернет 18.46 0.00 лв.* 08/05/2014 18:36:13 0899228628 GLOBUL 00:12:37 0.00 лв.*

04/05/2014 09:50:25 globul Моб. интернет 20.56 0.00 лв.* 08/05/2014 18:49:02 globul Моб. интернет 27.84 0.00 лв.*

04/05/2014 12:58:55 globul Моб. интернет 1.96 0.00 лв.* 08/05/2014 19:12:43 00359878859934 Виваком 00:05:02 0.00 лв.*

04/05/2014 13:19:23 globul Моб. интернет 9.81 0.00 лв.* 08/05/2014 19:19:20 0894445043 Група 00:07:48 0.00 лв.

04/05/2014 13:24:16 globul Моб. интернет 443.72 0.00 лв.* 08/05/2014 19:49:47 0878118477 Виваком 00:03:17 0.00 лв.*

04/05/2014 13:50:50 globul Моб. интернет 32.11 0.00 лв.* 08/05/2014 23:27:40 globul Моб. интернет 22.67 0.00 лв.*

04/05/2014 16:20:47 globul Моб. интернет 0.67 0.00 лв.* 08/05/2014 23:33:15 359894445012 Група 00:07:15 0.00 лв.

04/05/2014 16:39:27 globul Моб. интернет 1.61 0.00 лв.* 09/05/2014 00:16:01 globul Моб. интернет 30.13 0.00 лв.*

04/05/2014 16:42:20 globul Моб. интернет 9.86 0.00 лв.* 09/05/2014 05:35:43 globul Моб. интернет 11.10 0.00 лв.*

04/05/2014 17:06:39 globul Моб. интернет 5.39 0.00 лв.* 09/05/2014 08:50:42 globul Моб. интернет 3.82 0.00 лв.*

04/05/2014 18:18:39 globul Моб. интернет 21.90 0.00 лв.* 09/05/2014 09:00:16 globul Моб. интернет 6.46 0.00 лв.*

04/05/2014 19:30:41 globul Моб. интернет 3.52 0.00 лв.* 09/05/2014 10:47:28 globul Моб. интернет 20.52 0.00 лв.*

04/05/2014 19:30:54 globul Моб. интернет 17.83 0.00 лв.* 09/05/2014 10:59:07 0887202683 Мобилтел 00:01:16 0.00 лв.*

04/05/2014 20:18:32 globul Моб. интернет 49.80 0.00 лв.* 09/05/2014 11:36:01 globul Моб. интернет 1.11 0.00 лв.*

05/05/2014 01:31:10 globul Моб. интернет 10.78 0.00 лв.* 09/05/2014 12:36:05 globul Моб. интернет 28.67 0.00 лв.*

05/05/2014 01:45:36 globul Моб. интернет 25.23 0.00 лв.* 09/05/2014 12:51:44 globul Моб. интернет 33.14 0.00 лв.*

05/05/2014 07:31:37 globul Моб. интернет 7.74 0.00 лв.* 09/05/2014 15:57:02 359889373004 Мобилтел 00:02:23 0.00 лв.*

05/05/2014 09:03:17 globul Моб. интернет 10.75 0.00 лв.* 09/05/2014 16:00:04 0899228628 GLOBUL 00:03:35 0.00 лв.*

05/05/2014 11:50:45 0894445043 Група 00:00:31 0.00 лв. 09/05/2014 16:04:01 globul Моб. интернет 0.89 0.00 лв.*

05/05/2014 12:08:26 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 09/05/2014 16:04:02 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

Страница 66


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

09/05/2014 16:04:23 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.* 14/05/2014 21:52:33 359882955403 Мобилтел 00:01:29 0.00 лв.*

09/05/2014 16:05:05 globul Моб. интернет 3.88 0.00 лв.* 14/05/2014 23:15:43 globul Моб. интернет 13.83 0.00 лв.*

09/05/2014 16:05:17 0899228628 GLOBUL 00:00:28 0.00 лв.* 15/05/2014 00:03:08 359882955403 Мобилтел 00:00:49 0.00 лв.*

09/05/2014 16:06:10 globul Моб. интернет 9.60 0.00 лв.* 15/05/2014 00:26:22 359894445020 SMS 0.12 лв.

09/05/2014 16:06:49 0894445004 Група 00:05:34 0.00 лв. 15/05/2014 01:15:28 359894445020 SMS 0.12 лв.

09/05/2014 16:44:39 0899228628 GLOBUL 00:00:29 0.00 лв.* 15/05/2014 01:18:43 359894445020 SMS 0.12 лв.

09/05/2014 16:46:07 globul Моб. интернет 11.84 0.00 лв.* 15/05/2014 05:19:54 globul Моб. интернет 12.36 0.00 лв.*

09/05/2014 16:56:20 globul Моб. интернет 42.23 0.00 лв.* 15/05/2014 07:19:42 globul Моб. интернет 7.03 0.00 лв.*

09/05/2014 16:57:21 globul Моб. интернет 2.04 0.00 лв.* 15/05/2014 08:10:20 00359878859934 Виваком 00:00:36 0.00 лв.*

09/05/2014 18:06:20 globul Моб. интернет 28.35 0.00 лв.* 15/05/2014 09:08:35 globul Моб. интернет 0.26 0.00 лв.*

09/05/2014 18:07:14 359899228628 GLOBUL 00:01:06 0.00 лв.* 15/05/2014 09:09:23 globul Моб. интернет 0.60 0.00 лв.*

09/05/2014 18:25:25 globul Моб. интернет 27.80 0.00 лв.* 15/05/2014 09:30:51 globul Моб. интернет 7.80 0.00 лв.*

09/05/2014 18:25:51 globul Моб. интернет 35.30 0.00 лв.* 15/05/2014 12:52:42 globul Моб. интернет 38.22 0.00 лв.*

09/05/2014 18:56:21 359899228628 GLOBUL 00:01:43 0.00 лв.* 15/05/2014 15:12:50 globul Моб. интернет 0.21 0.00 лв.*

09/05/2014 19:29:47 359899228628 GLOBUL 00:00:35 0.00 лв.* 15/05/2014 15:31:12 globul Моб. интернет 2.55 0.00 лв.*

09/05/2014 19:53:24 359899228628 GLOBUL 00:00:29 0.00 лв.* 15/05/2014 15:43:38 globul Моб. интернет 8.13 0.00 лв.*

09/05/2014 19:55:46 359899228628 GLOBUL 00:00:15 0.00 лв.* 15/05/2014 15:43:39 0887202683 Мобилтел 00:00:45 0.00 лв.*

10/05/2014 00:12:48 globul Моб. интернет 34.74 0.00 лв.* 15/05/2014 16:02:22 globul Моб. интернет 9.94 0.00 лв.*

10/05/2014 01:50:28 globul Моб. интернет 1884.68 0.00 лв.* 15/05/2014 16:04:21 globul Моб. интернет 0.95 0.00 лв.*

10/05/2014 06:29:04 globul Моб. интернет 3.59 0.00 лв.* 15/05/2014 16:04:45 359894445015 Група 00:00:13 0.00 лв.

10/05/2014 07:04:14 globul Моб. интернет 3.67 0.00 лв.* 15/05/2014 16:08:09 globul Моб. интернет 9.23 0.00 лв.*

10/05/2014 09:04:22 globul Моб. интернет 7.04 0.00 лв.* 15/05/2014 16:08:25 globul Моб. интернет 20.30 0.00 лв.*

10/05/2014 09:04:24 globul Моб. интернет 45.02 0.00 лв.* 15/05/2014 16:34:58 globul Моб. интернет 9.58 0.00 лв.*

10/05/2014 11:24:15 0894445008 Група 00:01:13 0.00 лв. 15/05/2014 17:48:10 359894445008 Група 00:02:48 0.00 лв.

10/05/2014 12:21:02 globul Моб. интернет 23.74 0.00 лв.* 15/05/2014 21:03:40 359894445012 Група 00:00:52 0.00 лв.

10/05/2014 12:59:45 0878118477 Виваком 00:12:51 0.00 лв.* 15/05/2014 21:04:49 globul Моб. интернет 2.69 0.00 лв.*

10/05/2014 13:04:37 globul Моб. интернет 45.59 0.00 лв.* 15/05/2014 21:04:57 globul Моб. интернет 16.50 0.00 лв.*

10/05/2014 18:18:01 globul Моб. интернет 38.11 0.00 лв.* 15/05/2014 23:05:16 globul Моб. интернет 1.88 0.00 лв.*

10/05/2014 23:05:09 globul Моб. интернет 13.98 0.00 лв.* 16/05/2014 03:05:35 globul Моб. интернет 4.27 0.00 лв.*

11/05/2014 00:18:19 globul Моб. интернет 9.23 0.00 лв.* 16/05/2014 07:32:54 globul Моб. интернет 14.09 0.00 лв.*

11/05/2014 01:05:15 globul Моб. интернет 21.45 0.00 лв.* 16/05/2014 09:05:51 globul Моб. интернет 5.50 0.00 лв.*

11/05/2014 06:18:35 globul Моб. интернет 3.79 0.00 лв.* 16/05/2014 10:48:49 359894445008 Група 00:11:47 0.00 лв.

11/05/2014 07:05:38 globul Моб. интернет 4.04 0.00 лв.* 16/05/2014 11:38:13 globul Моб. интернет 24.92 0.00 лв.*

11/05/2014 09:05:45 globul Моб. интернет 5.38 0.00 лв.* 16/05/2014 13:05:08 00359894445020 Група 00:11:38 0.00 лв.

11/05/2014 09:05:46 globul Моб. интернет 27.21 0.00 лв.* 16/05/2014 15:06:10 globul Моб. интернет 7.85 0.00 лв.*

11/05/2014 11:57:03 0887202683 Мобилтел 00:02:34 0.00 лв.* 16/05/2014 16:38:43 359894445015 Група 00:07:07 0.00 лв.

11/05/2014 12:15:29 359897929908 GLOBUL 00:01:32 0.00 лв.* 16/05/2014 21:10:25 globul Моб. интернет 4.35 0.00 лв.*

11/05/2014 12:18:50 globul Моб. интернет 1.71 0.00 лв.* 17/05/2014 03:10:45 globul Моб. интернет 4.18 0.00 лв.*

11/05/2014 13:06:00 globul Моб. интернет 20.87 0.00 лв.* 17/05/2014 09:11:04 globul Моб. интернет 2.28 0.00 лв.*

11/05/2014 13:50:36 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 17/05/2014 10:32:57 globul Моб. интернет 29.53 0.00 лв.*

11/05/2014 13:59:01 globul Моб. интернет 11.10 0.00 лв.* 17/05/2014 11:31:14 globul Моб. интернет 7.88 0.00 лв.*

11/05/2014 15:06:08 globul Моб. интернет 50.19 0.00 лв.* 17/05/2014 11:38:18 globul Моб. интернет 6.28 0.00 лв.*

11/05/2014 16:35:28 359897929908 GLOBUL 00:01:30 0.00 лв.* 17/05/2014 17:34:32 globul Моб. интернет 3.64 0.00 лв.*

11/05/2014 20:07:04 globul Моб. интернет 8.02 0.00 лв.* 17/05/2014 17:51:28 globul Моб. интернет 9.69 0.00 лв.*

11/05/2014 21:06:18 globul Моб. интернет 28.12 0.00 лв.* 17/05/2014 21:44:39 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.*

12/05/2014 02:07:24 globul Моб. интернет 7.46 0.00 лв.* 17/05/2014 22:14:46 globul Моб. интернет 8.03 0.00 лв.*

12/05/2014 03:06:26 globul Моб. интернет 17.60 0.00 лв.* 18/05/2014 01:50:14 globul Моб. интернет 5.75 0.00 лв.*

12/05/2014 08:07:40 globul Моб. интернет 0.39 0.00 лв.* 18/05/2014 04:16:56 globul Моб. интернет 3.65 0.00 лв.*

12/05/2014 08:15:14 globul Моб. интернет 6.23 0.00 лв.* 18/05/2014 07:43:42 globul Моб. интернет 6.13 0.00 лв.*

12/05/2014 08:27:43 globul Моб. интернет 0.78 0.00 лв.* 18/05/2014 09:17:08 globul Моб. интернет 0.90 0.00 лв.*

12/05/2014 09:06:36 globul Моб. интернет 10.79 0.00 лв.* 18/05/2014 10:17:11 globul Моб. интернет 2.35 0.00 лв.*

12/05/2014 09:06:36 globul Моб. интернет 17.14 0.00 лв.* 18/05/2014 13:39:01 globul Моб. интернет 7.80 0.00 лв.*

12/05/2014 14:21:41 globul Моб. интернет 4.72 0.00 лв.* 18/05/2014 18:57:57 globul Моб. интернет 9.37 0.00 лв.*

12/05/2014 14:21:43 globul Моб. интернет 15.83 0.00 лв.* 18/05/2014 19:08:02 359878859934 Виваком 00:02:03 0.00 лв.*

12/05/2014 20:28:14 globul Моб. интернет 6.47 0.00 лв.* 18/05/2014 19:39:47 globul Моб. интернет 5.15 0.00 лв.*

12/05/2014 21:06:50 globul Моб. интернет 32.99 0.00 лв.* 18/05/2014 20:42:55 globul Моб. интернет 37.54 0.00 лв.*

12/05/2014 21:29:03 0878118477 Виваком 00:00:30 0.00 лв.* 19/05/2014 01:39:56 globul Моб. интернет 4.66 0.00 лв.*

12/05/2014 21:47:40 00359878859934 Виваком 00:07:04 0.00 лв.* 19/05/2014 01:50:22 globul Моб. интернет 11.88 0.00 лв.*

12/05/2014 22:41:13 359894445008 Група 00:40:48 0.00 лв. 19/05/2014 07:40:21 globul Моб. интернет 0.93 0.00 лв.*

13/05/2014 02:28:30 globul Моб. интернет 5.19 0.00 лв.* 19/05/2014 09:00:26 globul Моб. интернет 6.90 0.00 лв.*

13/05/2014 03:06:57 globul Моб. интернет 37.03 0.00 лв.* 19/05/2014 13:40:27 globul Моб. интернет 4.74 0.00 лв.*

13/05/2014 08:28:45 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.* 19/05/2014 17:25:30 0887003306 Виваком 00:05:07 0.00 лв.*

13/05/2014 08:52:30 globul Моб. интернет 9.73 0.00 лв.* 19/05/2014 17:50:44 0899426260 GLOBUL 00:20:28 0.00 лв.*

13/05/2014 09:12:43 globul Моб. интернет 13.28 0.00 лв.* 19/05/2014 18:15:10 0899426260 GLOBUL 00:17:06 0.00 лв.*

13/05/2014 13:00:27 008001100235 GLOBUL 00:00:38 0.00 лв. 19/05/2014 19:40:46 globul Моб. интернет 8.40 0.00 лв.*

13/05/2014 13:01:25 008001100235 GLOBUL 00:29:36 0.00 лв. 19/05/2014 20:50:29 globul Моб. интернет 13.81 0.00 лв.*

13/05/2014 13:31:18 globul Моб. интернет 8.30 0.00 лв.* 20/05/2014 01:42:57 globul Моб. интернет 4.17 0.00 лв.*

13/05/2014 13:31:30 globul Моб. интернет 3.09 0.00 лв.* 20/05/2014 07:43:14 globul Моб. интернет 1.42 0.00 лв.*

13/05/2014 13:59:36 globul Моб. интернет 4.35 0.00 лв.* 20/05/2014 08:33:02 globul Моб. интернет 38.52 0.00 лв.*

13/05/2014 17:24:55 0894445008 Група 00:00:57 0.00 лв. 20/05/2014 09:03:17 globul Моб. интернет 0.63 0.00 лв.*

13/05/2014 17:26:21 globul Моб. интернет 12.66 0.00 лв.* 20/05/2014 09:43:23 globul Моб. интернет 7.35 0.00 лв.*

13/05/2014 17:47:33 globul Моб. интернет 6.83 0.00 лв.* 20/05/2014 15:30:17 globul Моб. интернет 10.06 0.00 лв.*

13/05/2014 17:57:44 0887003306 Виваком 00:08:44 0.00 лв.* 20/05/2014 15:30:41 globul Моб. интернет 0.48 0.00 лв.*

13/05/2014 19:01:17 359894445015 Група 00:01:59 0.00 лв. 20/05/2014 15:50:22 globul Моб. интернет 5.97 0.00 лв.*

13/05/2014 19:18:25 globul Моб. интернет 15.39 0.00 лв.* 20/05/2014 17:20:29 359899426260 GLOBUL 00:00:13 0.00 лв.*

13/05/2014 19:38:31 globul Моб. интернет 1.64 0.00 лв.* 20/05/2014 19:39:04 00359894445002 Група 00:01:30 0.00 лв.

13/05/2014 19:51:33 globul Моб. интернет 0.98 0.00 лв.* 20/05/2014 19:40:47 globul Моб. интернет 3.52 0.00 лв.*

13/05/2014 20:02:11 globul Моб. интернет 7.06 0.00 лв.* 20/05/2014 19:40:58 globul Моб. интернет 7.45 0.00 лв.*

13/05/2014 20:07:06 globul Моб. интернет 53.14 0.00 лв.* 20/05/2014 20:00:52 globul Моб. интернет 0.77 0.00 лв.*

14/05/2014 00:28:42 globul Моб. интернет 7.30 0.00 лв.* 20/05/2014 20:15:39 globul Моб. интернет 33.09 0.00 лв.*

14/05/2014 00:28:43 globul Моб. интернет 12.17 0.00 лв.* 20/05/2014 20:24:51 00359894445020 Група 00:02:10 0.00 лв.

14/05/2014 00:29:02 globul Моб. интернет 23.85 0.00 лв.* 20/05/2014 20:28:42 0894445043 Група 00:01:09 0.00 лв.

14/05/2014 00:29:04 globul Моб. интернет 10.42 0.00 лв.* 20/05/2014 20:32:25 00359894445020 Група 00:00:47 0.00 лв.

14/05/2014 00:29:25 globul Моб. интернет 16.59 0.00 лв.* 20/05/2014 20:33:44 0878118477 Виваком 00:01:20 0.00 лв.*

14/05/2014 06:29:44 globul Моб. интернет 3.73 0.00 лв.* 20/05/2014 21:17:42 globul Моб. интернет 11.90 0.00 лв.*

14/05/2014 08:29:37 globul Моб. интернет 30.15 0.00 лв.* 21/05/2014 02:21:12 globul Моб. интернет 7.04 0.00 лв.*

14/05/2014 09:09:52 globul Моб. интернет 0.82 0.00 лв.* 21/05/2014 03:48:42 globul Моб. интернет 7.94 0.00 лв.*

14/05/2014 09:49:52 globul Моб. интернет 8.73 0.00 лв.* 21/05/2014 08:21:34 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв.*

14/05/2014 12:34:50 globul Моб. интернет 7.80 0.00 лв.* 21/05/2014 09:01:35 globul Моб. интернет 4.27 0.00 лв.*

14/05/2014 15:50:15 globul Моб. интернет 1.93 0.00 лв.* 21/05/2014 11:22:42 globul Моб. интернет 8.21 0.00 лв.*

14/05/2014 17:18:08 globul Моб. интернет 23.00 0.00 лв.* 21/05/2014 11:22:54 globul Моб. интернет 11.57 0.00 лв.*

14/05/2014 19:30:26 globul Моб. интернет 20.92 0.00 лв.* 21/05/2014 14:59:13 008001100235 GLOBUL 00:07:46 0.00 лв.

14/05/2014 19:49:32 0894445010 Група 00:00:01 0.00 лв. 21/05/2014 15:07:34 008001100235 GLOBUL 01:04:30 0.00 лв.

14/05/2014 20:33:59 00359894445002 Група 00:02:40 0.00 лв. 21/05/2014 16:12:15 008001100235 GLOBUL 00:04:21 0.00 лв.

14/05/2014 20:51:29 359894445008 Група 00:00:06 0.00 лв. 21/05/2014 16:47:18 0894445019 Група 00:20:13 0.00 лв.

14/05/2014 20:54:52 00359894445020 Група 00:00:48 0.00 лв. 21/05/2014 17:23:37 globul Моб. интернет 2.72 0.00 лв.*

14/05/2014 21:48:45 0894445043 Група 00:02:12 0.00 лв. 21/05/2014 17:43:40 globul Моб. интернет 7.89 0.00 лв.*

Страница 67


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

21/05/2014 18:23:24 globul Моб. интернет 9.07 0.00 лв.* 27/05/2014 12:40:15 globul Моб. интернет 6.69 0.00 лв.*

21/05/2014 22:26:09 globul Моб. интернет 1.88 0.00 лв.* 27/05/2014 12:41:16 globul Моб. интернет 3.96 0.00 лв.*

22/05/2014 00:24:00 globul Моб. интернет 7.12 0.00 лв.* 27/05/2014 13:02:09 008001100235 GLOBUL 00:00:29 0.00 лв.

22/05/2014 00:34:02 globul Моб. интернет 6.18 0.00 лв.* 27/05/2014 13:02:54 008001100235 GLOBUL 00:25:54 0.00 лв.

22/05/2014 06:24:21 globul Моб. интернет 3.86 0.00 лв.* 27/05/2014 13:29:05 globul Моб. интернет 9.05 0.00 лв.*

22/05/2014 09:04:29 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 27/05/2014 13:29:21 globul Моб. интернет 5.33 0.00 лв.*

22/05/2014 09:15:47 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.* 27/05/2014 13:29:21 globul Моб. интернет 6.96 0.00 лв.*

22/05/2014 09:19:56 globul Моб. интернет 0.45 0.00 лв.* 27/05/2014 13:31:05 globul Моб. интернет 13.93 0.00 лв.*

22/05/2014 09:26:28 globul Моб. интернет 11.97 0.00 лв.* 27/05/2014 13:37:45 globul Моб. интернет 0.85 0.00 лв.*

22/05/2014 09:26:28 globul Моб. интернет 10.62 0.00 лв.* 27/05/2014 13:38:10 359894445008 Група 00:00:54 0.00 лв.

22/05/2014 09:27:47 globul Моб. интернет 6.70 0.00 лв.* 27/05/2014 13:39:17 globul Моб. интернет 13.98 0.00 лв.*

22/05/2014 10:04:34 0878555571 Виваком 00:00:48 0.00 лв.* 27/05/2014 13:39:48 globul Моб. интернет 7.60 0.00 лв.*

22/05/2014 12:47:18 globul Моб. интернет 13.24 0.00 лв.* 27/05/2014 14:02:13 globul Моб. интернет 89.90 0.00 лв.*

22/05/2014 15:00:35 globul Моб. интернет 10.44 0.00 лв.* 27/05/2014 18:28:45 globul Моб. интернет 8.90 0.00 лв.*

22/05/2014 15:20:40 globul Моб. интернет 0.63 0.00 лв.* 27/05/2014 18:53:33 globul Моб. интернет 15.19 0.00 лв.*

22/05/2014 15:29:26 globul Моб. интернет 10.44 0.00 лв.* 27/05/2014 21:19:49 globul Моб. интернет 5.87 0.00 лв.*

22/05/2014 15:49:29 globul Моб. интернет 5.82 0.00 лв.* 27/05/2014 21:41:42 globul Моб. интернет 8.78 0.00 лв.*

22/05/2014 15:49:57 00359894445002 Група 00:01:13 0.00 лв. 27/05/2014 22:59:56 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.*

22/05/2014 17:27:04 00359894445011 Група 00:00:50 0.00 лв. 27/05/2014 23:04:14 globul Моб. интернет 10.57 0.00 лв.*

22/05/2014 17:54:26 globul Моб. интернет 10.68 0.00 лв.* 27/05/2014 23:04:18 globul Моб. интернет 58.82 0.00 лв.*

22/05/2014 18:14:36 globul Моб. интернет 12.69 0.00 лв.* 27/05/2014 23:10:38 globul Моб. интернет 25.04 0.00 лв.*

22/05/2014 18:20:04 359894445015 Група 00:01:12 0.00 лв. 27/05/2014 23:25:58 globul Моб. интернет 46.99 0.00 лв.*

22/05/2014 18:59:51 globul Моб. интернет 2.51 0.00 лв.* 28/05/2014 05:10:42 globul Моб. интернет 11.17 0.00 лв.*

22/05/2014 19:07:43 359894445015 Група 00:00:29 0.00 лв. 28/05/2014 05:52:24 globul Моб. интернет 12.52 0.00 лв.*

22/05/2014 19:37:58 00359894445003 Група 00:02:13 0.00 лв. 28/05/2014 08:31:25 globul Моб. интернет 0.24 0.00 лв.*

22/05/2014 19:40:27 globul Моб. интернет 7.34 0.00 лв.* 28/05/2014 08:48:45 globul Моб. интернет 9.73 0.00 лв.*

22/05/2014 19:40:34 globul Моб. интернет 3.91 0.00 лв.* 28/05/2014 08:49:46 globul Моб. интернет 0.86 0.00 лв.*

22/05/2014 19:48:26 globul Моб. интернет 21.33 0.00 лв.* 28/05/2014 09:00:41 globul Моб. интернет 12.89 0.00 лв.*

22/05/2014 19:48:32 globul Моб. интернет 13.91 0.00 лв.* 28/05/2014 10:44:41 globul Моб. интернет 27.37 0.00 лв.*

22/05/2014 20:13:05 0897929908 GLOBUL 00:00:50 0.00 лв.* 28/05/2014 11:23:59 0889373004 Мобилтел 00:02:02 0.00 лв.*

23/05/2014 01:45:24 globul Моб. интернет 7.89 0.00 лв.* 28/05/2014 13:11:46 globul Моб. интернет 9.11 0.00 лв.*

23/05/2014 01:45:36 globul Моб. интернет 10.08 0.00 лв.* 28/05/2014 13:33:22 globul Моб. интернет 81.25 0.00 лв.*

23/05/2014 07:49:09 globul Моб. интернет 1.44 0.00 лв.* 28/05/2014 14:20:29 359894445005 Група 00:00:31 0.00 лв.

23/05/2014 09:01:26 globul Моб. интернет 5.97 0.00 лв.* 28/05/2014 14:21:27 0894445013 Група 00:00:37 0.00 лв.

23/05/2014 09:59:00 globul Моб. интернет 16.88 0.00 лв.* 28/05/2014 15:04:26 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.*

23/05/2014 10:51:32 359894445015 Група 00:09:44 0.00 лв. 28/05/2014 15:05:24 globul Моб. интернет 7.60 0.00 лв.*

23/05/2014 11:56:30 globul Моб. интернет 0.59 0.00 лв.* 28/05/2014 15:06:35 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

23/05/2014 12:01:21 globul Моб. интернет 1.44 0.00 лв.* 28/05/2014 15:11:52 globul Моб. интернет 0.39 0.00 лв.*

23/05/2014 12:23:18 globul Моб. интернет 5.93 0.00 лв.* 28/05/2014 15:20:27 globul Моб. интернет 6.12 0.00 лв.*

23/05/2014 12:57:26 globul Моб. интернет 12.85 0.00 лв.* 28/05/2014 16:50:31 globul Моб. интернет 12.19 0.00 лв.*

23/05/2014 18:59:40 globul Моб. интернет 10.29 0.00 лв.* 28/05/2014 18:32:04 globul Моб. интернет 0.39 0.00 лв.*

23/05/2014 19:33:09 globul Моб. интернет 41.72 0.00 лв.* 28/05/2014 18:36:58 globul Моб. интернет 25.93 0.00 лв.*

23/05/2014 20:37:04 00359878859934 Виваком 00:03:33 0.00 лв.* 28/05/2014 18:37:58 globul Моб. интернет 16.23 0.00 лв.*

23/05/2014 22:17:09 359894445008 Група 00:11:45 0.00 лв. 29/05/2014 00:35:48 globul Моб. интернет 28.44 0.00 лв.*

23/05/2014 22:29:51 359894445008 Група 00:30:26 0.00 лв. 29/05/2014 01:41:55 globul Моб. интернет 13.58 0.00 лв.*

23/05/2014 23:00:30 globul Моб. интернет 8.22 0.00 лв.* 29/05/2014 06:52:59 globul Моб. интернет 1.73 0.00 лв.*

23/05/2014 23:00:41 globul Моб. интернет 6.84 0.00 лв.* 29/05/2014 09:13:05 globul Моб. интернет 1.44 0.00 лв.*

24/05/2014 00:24:49 globul Моб. интернет 7.46 0.00 лв.* 29/05/2014 10:09:32 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.*

24/05/2014 00:28:33 globul Моб. интернет 13.06 0.00 лв.* 29/05/2014 10:09:45 359894445006 Група 00:00:31 0.00 лв.

24/05/2014 06:29:01 globul Моб. интернет 3.23 0.00 лв.* 29/05/2014 10:12:02 359894445008 Група 00:00:17 0.00 лв.

24/05/2014 09:00:59 globul Моб. интернет 4.14 0.00 лв.* 29/05/2014 10:30:09 359894445006 Група 00:00:20 0.00 лв.

24/05/2014 12:33:15 globul Моб. интернет 4.17 0.00 лв.* 29/05/2014 10:43:03 globul Моб. интернет 0.09 0.00 лв.*

24/05/2014 14:30:46 globul Моб. интернет 14.25 0.00 лв.* 29/05/2014 10:53:15 globul Моб. интернет 5.80 0.00 лв.*

24/05/2014 14:33:46 globul Моб. интернет 2208.38 0.00 лв.* 29/05/2014 14:00:52 359894445015 Група 00:01:40 0.00 лв.

24/05/2014 14:46:59 globul Моб. интернет 4002.13 0.00 лв.* 29/05/2014 14:28:21 359894445015 Група 00:05:24 0.00 лв.

24/05/2014 14:47:02 globul Моб. интернет 0.30 0.00 лв.* 29/05/2014 14:38:21 globul Моб. интернет 77.74 0.00 лв.*

24/05/2014 14:47:43 globul Моб. интернет 0.17 0.00 лв.* 29/05/2014 16:39:02 globul Моб. интернет 2.63 0.00 лв.*

24/05/2014 15:01:01 globul Моб. интернет 170.42 0.00 лв.* 29/05/2014 16:39:27 globul Моб. интернет 1.27 0.00 лв.*

24/05/2014 15:01:01 globul Моб. интернет 13.63 0.00 лв.* 29/05/2014 17:06:38 00359894445033 Група 00:00:36 0.00 лв.

24/05/2014 15:07:13 globul Моб. интернет 25.79 0.00 лв.* 29/05/2014 17:07:32 globul Моб. интернет 3.22 0.00 лв.*

24/05/2014 15:16:06 globul Моб. интернет 42.21 0.00 лв.* 29/05/2014 17:29:18 globul Моб. интернет 4.33 0.00 лв.*

24/05/2014 15:17:07 globul Моб. интернет 21.61 0.00 лв.* 29/05/2014 18:12:27 globul Моб. интернет 5.09 0.00 лв.*

24/05/2014 21:15:51 globul Моб. интернет 32.84 0.00 лв.* 29/05/2014 18:21:46 0894445019 Група 00:00:45 0.00 лв.

24/05/2014 21:16:53 globul Моб. интернет 23.16 0.00 лв.* 29/05/2014 18:24:02 359894445015 Група 00:00:51 0.00 лв.

25/05/2014 03:11:10 globul Моб. интернет 18.06 0.00 лв.* 29/05/2014 18:45:05 00359894445003 Група 00:00:25 0.00 лв.

25/05/2014 03:50:22 globul Моб. интернет 24.11 0.00 лв.* 29/05/2014 19:01:23 359878118477 SMS 0.12 лв.

25/05/2014 09:09:43 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.* 29/05/2014 21:28:41 globul Моб. интернет 7.93 0.00 лв.*

25/05/2014 09:15:19 globul Моб. интернет 15.77 0.00 лв.* 30/05/2014 00:17:08 globul Моб. интернет 4.43 0.00 лв.*

25/05/2014 09:40:28 globul Моб. интернет 26.55 0.00 лв.* 30/05/2014 06:17:25 globul Моб. интернет 1.64 0.00 лв.*

25/05/2014 13:40:53 globul Моб. интернет 4.94 0.00 лв.* 30/05/2014 07:54:10 globul Моб. интернет 7.80 0.00 лв.*

25/05/2014 13:41:14 globul Моб. интернет 128.44 0.00 лв.* 30/05/2014 07:54:38 0878118477 Виваком 00:00:36 0.00 лв.*

25/05/2014 13:42:15 globul Моб. интернет 21.28 0.00 лв.* 30/05/2014 08:18:46 globul Моб. интернет 3.03 0.00 лв.*

25/05/2014 19:45:36 globul Моб. интернет 19.33 0.00 лв.* 30/05/2014 08:38:52 globul Моб. интернет 0.47 0.00 лв.*

25/05/2014 20:22:22 globul Моб. интернет 46.25 0.00 лв.* 30/05/2014 09:18:54 globul Моб. интернет 3.24 0.00 лв.*

26/05/2014 01:35:51 globul Моб. интернет 18.81 0.00 лв.* 30/05/2014 13:41:10 globul Моб. интернет 1.25 0.00 лв.*

26/05/2014 02:04:17 globul Моб. интернет 26.99 0.00 лв.* 30/05/2014 13:41:10 globul Моб. интернет 3.40 0.00 лв.*

26/05/2014 07:40:00 globul Моб. интернет 3.07 0.00 лв.* 30/05/2014 13:42:10 globul Моб. интернет 5.54 0.00 лв.*

26/05/2014 07:54:42 globul Моб. интернет 5.87 0.00 лв.* 30/05/2014 14:38:36 globul Моб. интернет 80.02 0.00 лв.*

26/05/2014 09:00:49 globul Моб. интернет 19.70 0.00 лв.* 30/05/2014 16:34:55 0894445008 Група 00:04:55 0.00 лв.

26/05/2014 09:23:04 globul Моб. интернет 25.16 0.00 лв.* 30/05/2014 16:46:44 359894445015 Група 00:07:17 0.00 лв.

26/05/2014 13:36:28 globul Моб. интернет 19.49 0.00 лв.* 30/05/2014 17:00:36 008001100235 GLOBUL 00:09:54 0.00 лв.

26/05/2014 13:46:13 globul Моб. интернет 99.40 0.00 лв.* 30/05/2014 17:10:50 008001100235 GLOBUL 00:19:48 0.00 лв.

26/05/2014 14:21:01 0878118477 Виваком 00:00:15 0.00 лв.* 30/05/2014 17:31:01 008001100235 GLOBUL 00:22:47 0.00 лв.

26/05/2014 15:11:28 0894445013 Група 00:02:26 0.00 лв. 30/05/2014 17:56:40 0894445014 Група 00:14:39 0.00 лв.

26/05/2014 15:17:36 359894445015 Група 00:09:03 0.00 лв. 30/05/2014 17:57:07 0894445005 Група 00:14:12 0.00 лв.

26/05/2014 17:21:45 00359878859934 Виваком 00:03:51 0.00 лв.* 30/05/2014 17:57:41 0894445004 Група 00:13:38 0.00 лв.

26/05/2014 19:36:46 globul Моб. интернет 8.38 0.00 лв.* 30/05/2014 19:41:39 globul Моб. интернет 3.26 0.00 лв.*

26/05/2014 21:40:44 globul Моб. интернет 12.63 0.00 лв.* 30/05/2014 23:04:58 globul Моб. интернет 113.67 0.00 лв.*

26/05/2014 22:39:16 globul Моб. интернет 20.14 0.00 лв.* 30/05/2014 23:06:01 globul Моб. интернет 35.37 0.00 лв.*

26/05/2014 23:06:58 globul Моб. интернет 32.53 0.00 лв.* 31/05/2014 05:10:20 globul Моб. интернет 11.62 0.00 лв.*

27/05/2014 04:44:37 globul Моб. интернет 13.71 0.00 лв.* 31/05/2014 05:39:20 globul Моб. интернет 14.52 0.00 лв.*

27/05/2014 05:06:34 globul Моб. интернет 24.71 0.00 лв.* 31/05/2014 09:02:19 globul Моб. интернет 8.06 0.00 лв.*

27/05/2014 09:07:01 globul Моб. интернет 6.33 0.00 лв.* 31/05/2014 09:19:45 globul Моб. интернет 19.81 0.00 лв.*

27/05/2014 09:24:51 globul Моб. интернет 16.01 0.00 лв.* 31/05/2014 10:44:26 359894445015 Група 00:02:30 0.00 лв.

27/05/2014 09:31:59 globul Моб. интернет 8.20 0.00 лв.* 31/05/2014 11:02:26 globul Моб. интернет 16.88 0.00 лв.*

27/05/2014 09:44:47 globul Моб. интернет 21.44 0.00 лв.* 31/05/2014 11:44:07 globul Моб. интернет 12.25 0.00 лв.*

27/05/2014 12:39:43 globul Моб. интернет 15.27 0.00 лв.* 31/05/2014 14:13:35 globul Моб. интернет 0.32 0.00 лв.*

Страница 68


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

31/05/2014 14:13:54 globul Моб. интернет 97.43 0.00 лв.* 31/05/2014 17:58:30 globul Моб. интернет 0.23 0.00 лв.*

31/05/2014 14:14:54 globul Моб. интернет 7.66 0.00 лв.*

31/05/2014 16:38:20 globul Моб. интернет 20.38 0.00 лв.*

31/05/2014 16:38:21 globul Моб. интернет 4.57 0.00 лв.*

Страница 69


Извлечение към фактура № 7209391459 от 01/06/2014г.

за отчетен период: 01/05/2014 - 31/05/2014

Абонатен №: 004705507

Пакет Потребление

Разговори с GLOBUL

0.10 лв.

Международни разговори

2.43 лв.

Кратки текстови съобщения (SMS)

0.36 лв.

Мобилен интернет 0.00 лв. 509.59 320.81

Месечни абонаменти 23.90 лв. 350:00 203:01

Отстъпки

-3.48 лв.

SIM № 89359050000306056022

Номер: 0894445019

Всички стойности са без ДДС. Общо: 23.31 лв.

Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност Дата Начален Избран номер/ адрес Вид услуга Продълж./ Стойност

час

обем(KB)

час

обем(KB)

30/04/2014 20:23:34 globul Моб. интернет 823.29 0.00 лв.* 01/05/2014 19:13:56 globul Моб. интернет 17.48 0.00 лв.*

30/04/2014 20:23:35 globul Моб. интернет 8997.91 0.00 лв.* 01/05/2014 19:14:25 globul Моб. интернет 19.96 0.00 лв.*

01/05/2014 00:51:43 globul Моб. интернет 0.87 0.00 лв.* 01/05/2014 19:14:33 globul Моб. интернет 17.82 0.00 лв.*

01/05/2014 00:51:52 globul Моб. интернет 17.37 0.00 лв.* 01/05/2014 19:14:46 globul Моб. интернет 0.10 0.00 лв.*

01/05/2014 00:52:55 globul Моб. интернет 606.76 0.00 лв.* 01/05/2014 19:15:14 globul Моб. интернет 36.08 0.00 лв.*

01/05/2014 00:53:57 globul Моб. интернет 50.72 0.00 лв.* 01/05/2014 19:16:31 globul Моб. интернет 14.04 0.00 лв.*

01/05/2014 12:08:56 globul Моб. интернет 798.52 0.00 лв.* 01/05/2014 19:17:36 globul Моб. интернет 0.22 0.00 лв.*

01/05/2014 12:08:56 globul Моб. интернет 88.30 0.00 лв.* 01/05/2014 19:18:11 globul Моб. интернет 4.55 0.00 лв.*

01/05/2014 13:20:03 globul Моб. интернет 2.98 0.00 лв.* 01/05/2014 19:18:42 globul Моб. интернет 40.94 0.00 лв.*

01/05/2014 13:21:06 globul Моб. интернет 1.42 0.00 лв.* 01/05/2014 19:18:42 globul Моб. интернет 278.01 0.00 лв.*

01/05/2014 13:22:24 globul Моб. интернет 44.99 0.00 лв.* 01/05/2014 19:46:19 globul Моб. интернет 29.95 0.00 лв.*

01/05/2014 13:25:57 globul Моб. интернет 8.07 0.00 лв.* 01/05/2014 19:48:09 globul Моб. интернет 274.54 0.00 лв.*

01/05/2014 13:25:57 globul Моб. интернет 22.21 0.00 лв.* 01/05/2014 20:08:38 globul Моб. интернет 1.36 0.00 лв.*

01/05/2014 13:31:08 globul Моб. интернет 52.31 0.00 лв.* 01/05/2014 20:08:55 globul Моб. интернет 2.85 0.00 лв.*

01/05/2014 13:31:08 globul Моб. интернет 193.34 0.00 лв.* 01/05/2014 20:13:18 globul Моб. интернет 339.44 0.00 лв.*

01/05/2014 13:39:27 globul Моб. интернет 25.90 0.00 лв.* 01/05/2014 20:13:40 globul Моб. интернет 22.27 0.00 лв.*

01/05/2014 13:39:37 globul Моб. интернет 240.77 0.00 лв.* 01/05/2014 20:46:10 globul Моб. интернет 0.79 0.00 лв.*

01/05/2014 13:50:27 globul Моб. интернет 24.69 0.00 лв.* 01/05/2014 20:46:19 globul Моб. интернет 6.33 0.00 лв.*

01/05/2014 13:55:27 globul Моб. интернет 38.41 0.00 лв.* 01/05/2014 20:49:16 globul Моб. интернет 37.72 0.00 лв.*

01/05/2014 13:55:30 globul Моб. интернет 95.29 0.00 лв.* 01/05/2014 20:49:16 globul Моб. интернет 181.43 0.00 лв.*

01/05/2014 13:58:53 globul Моб. интернет 176.26 0.00 лв.* 01/05/2014 20:58:00 globul Моб. интернет 0.89 0.00 лв.*

01/05/2014 13:59:24 globul Моб. интернет 4.23 0.00 лв.