Views
3 years ago

"Здраве,болести и страдания-какво казват медицината,религиите и Библията" - Рецензия

"Здраве,болести и страдания-какво казват медицината,религиите и Библията" - Рецензия

заместителното Дело на Изкуплението, което Христос извърши за нас на кръста. 2 Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. 3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;/Пс. 103:2,3/. Бог иска да сме болни точно толкова, колкото иска и да бъдем грешни – т.е. никак! Христос понесе греховете и болестите ни, за да не ги носим повече ние. Резултатът от Неговото дело за вярващия, Библията нарича Спасение –„ да живеем за правдата”, ходейки в Божественото здраве (3Йоан :2; 1Сол.5:23). И, както навярно е известно на читателя, то се получава просто чрез вяра.Христос казва в Евангелието на някои хора: „Твоята вяра те изцели”, но в същност на гръцки думата е „спаси”, същата ,която се отнася и до спасението на душата. (Всички знаем, че болестта на Йов не е продължила до края на живота му; за Тимотей и Трофим няма такива доказателства. А относно „боледуването” на пророк Даниил може читателят да провери сам в контекста на цялата 8гл. какво казва Библията, а що се отнася до ап. Павел, също – 2 Кор. 11:23 - 12:10. Вижте целия пасаж и последния, обобщителен стих, и забележете това, че страданията, които Павел изброява, са „за Христа” и там за болест въобще не се и споменава: 10 Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен. (2Кор12:10) Да не забравяме какво Господ говори в Деяния 9:15,16 на Ананий за бившия „хулител, гонител и пакостник”(1Тим 1:13), Павел: 15 А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните; 4

16 защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми. (Деяния 9) /За допълнителна справка: напр.Деяния 14гл.и 16гл. или цялата книга до края/ И поради специфичната мисия, той получи от Бога изобилна благодат да понесе, но с радост, такива страдания, които сам той бе причинявал на Христовото Тяло-Църквата. Това са страданията „за Христа”. Болестите няма как да са страдания „за Христа”!) Но това за автора не е било достатъчно и на стр. 33 той повтаря своето сензационно твърдение: „Бог никъде в Библията не обещава на вярващите, че те няма да боледуват или няма да страдат. Напротив, Христос каза на Своите последователи: В света скърби ще имате… /Йоан 16, 33/. А св. Апостол Павел добавя: Защото вам е дарувано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него /Фил. 1, 29/.” Тук разбира се искаме отново да опресним паметта на автора и нашите читатели с един пример: Пс. 91:5-7: 5 Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем, 6 нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава по пладне. 7 Хиляда ще падат от страната ти и десет хиляди — отдясно ти, но до теб няма да стигне. Пс.105:37,Изх. 15:26, Изх. 23:25,Втор 29:5!– все пасажи от Библията под Стария Завет! А Евр.8:6 заявява: 6 но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. 5

Рецензия от проф. дгн Илия Йотов
РЕЦЕНЗИЯ По конкурс за заемане на академична длъжност ...
Рецензия на книгу - Кафедра «Технологии программирования
РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академична длъжност ...
РЕЦЕНЗИЯ а заемане на академичната длъжност доцент по ...
Рецензия от доц. Анна Лилова
Рецензия - Св. Климент Охридски