27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1


CS Lloyd<br />

ISO 17020<br />

2 версия: 1.0.1


СЪДЪРЖАНИЕ<br />

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯ</strong> 4<br />

ПОЛЕЗ<strong>НА</strong> ВЪВЕЖДАЩА ИНФОРМАЦИЯ 4<br />

ПРЕД<strong>НА</strong>З<strong>НА</strong>ЧЕНИЯ 6<br />

СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> ГРЕБ<strong>НА</strong> ЛОДКА 7<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> ГРЕБ<strong>НА</strong> ЛОДКА 7<br />

СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО STANDARD 8<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО STANDARD 8<br />

СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО DELUXE 9<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО DELUXE 9<br />

СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK STANDARD 10<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK STANDARD 10<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK DELUXE 10<br />

СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА С <strong>НА</strong>ДУВАЕМ КИЛ 11<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА С <strong>НА</strong>ДУВАЕМ КИЛ 11<br />

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МОНТАЖ <strong>НА</strong> ЧАСТИТЕ <strong>НА</strong> ТВЪРДО ДЪНО <strong>НА</strong><br />

<strong>НА</strong>ДУВАЕМИ ЛОДКИ ОТ НИВО DELUXE 12<br />

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 15<br />

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 16<br />

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МОНТАЖ <strong>НА</strong> ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ <strong>НА</strong> ТВЪРДИТЕ <strong>НА</strong>СТИЛКИ,<br />

<strong>НА</strong> ЛОДКА С ЦЯЛОСТНО ТВЪРДО ДЪНО (PFA и ALF) 13<br />

<strong>РЪКОВОДСТВО</strong> ЗА УПОТРЕБА (<strong>НА</strong>РЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ) 17<br />

<strong>НА</strong>ДУВАЕМИ ЛОДКИ - ЗИМНО ОБСЛУЖВАНЕ 18<br />

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 19<br />

3


ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ <strong>ПОТРЕБИТЕЛЯ</strong><br />

Уважаеми потребители,<br />

Благодарим Ви, че избрахте и закупихте продукт на фирма ΩMEGA. Вие вече сте собственик на<br />

някой конкретен модел лодка ΩMEGA. Това са малки и големи, лесно преносими лодки, предназначени<br />

основно за риболов, лов и разходка. Ние от FISHING MARKET - официален и ексклузивен вносител<br />

в България, Ви даваме гаранция за качество на произведените от компанията ΩMEGA лодки. Чрез<br />

закупуването на която и да е лодка, Вие получавате 5 годишна гаранция. (повече за гаранционните<br />

условия може да научите в раздел „Гаранционни условия“). Нашата основна и единствена цел е да<br />

Ви предложим максимална сигурност при употреба във водата и да доставим радост, комфорт и<br />

незабравими емоции на всеки наш Клиент, закупил продукт на украинската фирма OMEGA BOAT.<br />

ПОЛЕЗ<strong>НА</strong> ВЪВЕЖДАЩА ИНФОРМАЦИЯ<br />

OMEGA BOAT е украинска компания, която произвежда надуваеми лодки и всички необходими за<br />

тях аксесоари вече повече от 15 години. За това време Компанията е успяла да натрупа достатъчно<br />

опит, така че чрез качеството на своите продукти и високият стандарт на обслужване да задоволи<br />

нуждите на всички клиенти, интересуващи се от надуваеми лодки за риболов, отдих, туризъм, рафтинг<br />

и екстремни преживявания.<br />

OMEGA BOAT предлага на своите клиенти огромен асортимент от различни видове и модели<br />

лодки. Всеки един Клиент, в зависимост от концепциите и тенденциите на разработка може да избере<br />

своята лодка измежду различни видове, като класически надуваеми гребни лодки, моторни лодки<br />

с фабрично изработени и интегрирани транци, килови лодки с надуваем кил и други. Всички лодки<br />

ΩMEGA са окомплектовани с предпазен клапан за свръх налягане.<br />

Най-важният приоритет на Компанията е безопасността на всяка произведена лодка. В допълнение<br />

към това OMEGA BOAT се стреми да направи всичко възможно, за да осигури на своите Клиенти, чрез<br />

всеки свой продукт, повече комфорт и сигурност. Компанията непрекъснато инвестира в обучение<br />

и квалификация на кадри, които да прилагат новите технологии в производството на всеки продукт<br />

с марката ΩMEGA. Резултатът от всичко това са висококачествени, надеждни и сигурни лодки на<br />

атрактивни и достъпни цени, а постоянното и стриктно спазване на най-високи стандарти за качество,<br />

нарежда компанията на едно от челните места в Европа и света, с непрекъснато нарастващ интерес и<br />

търсене на произвежданите от нея продукти.<br />

Всички лодки ΩMEGA са произведени в съответствие с корабният регистър на Украйна (номер на<br />

сертификата - MSP 221-4-61-08). Също така лодките на Компанията имат сертификат за съответствие<br />

и чрез Директива ЕС 94/25 на Европейският Съюз - CE BureauVERITAS (France), както и са произведени<br />

според изискванията на сертифицираща компания - CS Lloyd (Czech Republic) - ISO 17020.<br />

Надуваемите лодки ΩMEGA се отличават с впечатляваща здравина и херметичност на материала.<br />

Подходящи са за употреба през всички годишни сезони, вкл. и през зимата, а благодарение на<br />

автономната си херметичност се характеризират с непотопяемост при всякакви обстоятелства,<br />

с изключение на умишлени, злонамерени човешки или други вмешателства. За гарантиране на<br />

безопастността при експлоатация, в съответствие на международните стандарти, балоните на<br />

надуваемите лодки са оборудвани с прегради, разделящи лодката, в зависимост от модела на 2, 3 или<br />

4 херметични отделения (т.нар. отсека). За изравняването на налягането на всички дялове (отсеци)<br />

на балона, преградите са изпълнени под формата на конуси, равномерно разпределящи налягането.<br />

Тази технология на проектиране позволява на лодките да запазят възможно най-добър баланс дори и<br />

при увреждане на камера. Всяка лодка се отличава и със здравина на бордовете.<br />

Повечето модели притежават и удебелена допълнителна защитна лента (буртик), която е<br />

разположена по целия периметър на самата лодка. Надуваемите лодки на компанията OMEGA BOAT<br />

са изключително предпочитани, благодарение и на използваните висококачествени и влагоустойчиви<br />

4 версия: 1.0.1


плоскости за изработването на седалки, подови скари и транци. Всяка лодка, притежаваща твърдо<br />

дъно има уникална конструкция на подовите плоскости, които са идеално разчетени за повишената<br />

устойчивост, здравина и баланс.<br />

Също така всяка подова скара притежава и противоплъзгащо покритие, което спомага за<br />

избягването на неприятни инциденти и травми при подхлъзване. Седалките ще Ви зарадват с<br />

комфортно и надеждно закрепване, а всяка лодка притежава и удобни ръкохватки за носене,<br />

намиращи се на носа и кърмата. Компанията OMEGA BOAT предоставя на своите Клиенти, закупили<br />

надуваема лодка ΩMEGA: гаранция от 5 години (по отношение херметичност на балона и шевовете),<br />

както и гаранция от 3 години (за всички аксесоари включени в комплекта – седалки, закрепващи<br />

механизми, гребла, помпа, подови елементи и др.).<br />

Моделите на OMEGA BOAT се произвеждат от иновативен и даващ сигурност подсилен 5 пластов PVC<br />

материал, с плътност от 800 до 1100 gr./m2 (в зависимост от модела), производство на водещи фирми<br />

от Франция, Германия и Южна Корея. Материалът представлява слой от синтетична тъкан (полиестер)<br />

с двустранно покритие на слоевете с поливинилхлорид, които от своя страна са свързани по между си<br />

с лепило, със специален състав. Плътността на основните пластове материал осигурява висока степен<br />

на устойчивост от прорязвания и пробождания. Самият материал е изключително еластичен. Слоевете<br />

от поливинилхлорид осигуряват водонепроницаемост и въздухо-непропускливост. 5 пластовият PVC<br />

материал е устойчив на ултравиолетови лъчи, солена вода, горива и масла и запазва свойствата си в<br />

температурния диапазон от -30 °C до +70°C.<br />

Основните компоненти на моделите надуваеми лодки ΩMEGA се свързват помежду си, чрез<br />

съвременна технология, използваща горещ въздух. Слепването се извършва под инспекцията на<br />

компютърно-контролиран процес, следящ за нередности и гарантиращ качеството на всяка създадена<br />

лодка. Чрез заваряване с горещ въздух се осъществяват и вътрешните шевове на балоните на лодките,<br />

което от своя страна осигурява съвършено запечатани шевове, устойчиви на прекомерни натоварвания<br />

и температурни крайности.<br />

Качеството и надеждността при експлоатацията са гарантирани чрез най-строг контрол на всяка<br />

технологична операция, извършена още при производството на всяка лодка. Всеки един Клиент има<br />

възможност за избор на такъв модел надуваема лодка, какъвто в най-голяма степен той отговаря на<br />

неговия вкус, потребности и бюджет. Чрез отличната си цена, надуваемите лодки ΩMEGA са оптимален<br />

избор за хора, които ценят своето време и пари. Ако Вие не можете да си изберете определен модел,<br />

моля позвънете ни на телефон 0887 699 643 (за България) и ние ще Ви консултираме, както и ще<br />

подберем, в зависимост от Вашите нужди, изисквания и бюджет, най-добрият за Вас модел.<br />

За привържениците на тунинг варианти, ние може да предложим надуваеми лодки по<br />

индивидуален дизайн и проект, в зависимост от Вашите изисквания и претенции. За разлика от<br />

повечето производители, които предлагат стандартни окомплектовки на своите модели лодки,<br />

OMEGA BOAT е гъвкава компания и може да Ви предложи силно атрактивни цени за индивидуални<br />

проекти.<br />

5


Фирма ΩMEGA Ви предлага богат избор от надуваеми лодки. Лодките ΩMEGA се отличават със<br />

своята прецизност и качество на изработка и са комбинация от наистина високо качествени материали<br />

в съчетание с работа на квалифицирани специалисти.<br />

Предимството на лодките ΩMEGA са тяхната компактност, ниско тегло, гъвкавост, здравина,<br />

еластичност, преносимост, отлична мореходност, висока скорост и голям полезен товар<br />

(товароносимост). Благодарение на автономната си херметичност на корпуса, чрез разпределянето<br />

на въздуха и налягането в няколко херметически затворени отделения (камери), се осигурява<br />

допълнителна безопасност във водата. Клапанът за свръх налягане, с който е снабдена всяка лодка<br />

ΩMEGA се грижи вместо Вас за допустимото и безопасно налягане в балоните.<br />

Целта на това ръководство е да Ви помогне да използвате лодката си лесно и безопасно. То<br />

съдържа подробна и детайлна информация за самата лодка, стандартно и допълнително оборудване,<br />

съвети за експлоатация и поддръжка. С цел да бъдат избегнати бъдещи неприятни обстоятелства и<br />

моменти, Ви молим да прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете използването на<br />

Вашата лодка.<br />

Произведени под контрола на<br />

инспекцията Корабен Регистър на<br />

Украйна.<br />

Сертификат за съответствие<br />

и чрез Директива ЕС 94/25 на<br />

Европейският Съюз - CE Bureau-<br />

VERITAS (France).<br />

Произведени според<br />

изискванията на сертифицираща<br />

компания - CS Lloyd (Czech Republic).<br />

Компанията ΩMEGA произвежда редица видове гребни и моторни лодки, всеки модел от които<br />

има и няколко допълнителни модификации. Всички лодки са изработени от синтетични материали, с<br />

висока здравина и якост, а за направата на всяка една от тях са използвани и съвременни технологии,<br />

гарантиращи високото им качество. Всяка произведена лодка се отличава със своята надеждност,<br />

гъвкавост и отлична мореходност.<br />

ПРЕД<strong>НА</strong>З<strong>НА</strong>ЧЕНИЯ<br />

Надуваемите лодки ΩMEGA основно са предназначени за отдих сред природата, разходка, почивка, лов<br />

и разбира се не на последно място – риболов. Също така те са идеални съпортващи лодки на по-големи<br />

моторни лодки, катери или ветроходни яхти.<br />

Компанията OMEGA BOAT работи непрекъснато за подобряване и усъвършенстване на дизайна<br />

и надеждността на произвежданите от нея продукти. От гледна точка на коректността към Клиента,<br />

комплектацията и доставката на някои модели лодки във времето могат да бъдат изменяни и/или променяни.<br />

В тази връзка ΩMEGA BOAT си запазва правото да променя по своя преценка и по свое усмотрение всичко<br />

което прецени за необходимо, гарантиращо сигурността и безопасността на потребителя.<br />

6 версия: 1.0.1


СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> ГРЕБ<strong>НА</strong> ЛОДКА<br />

Общ изглед на лодка<br />

1. Надуваема лодка<br />

2. Камера с херметична част - в т.ч.<br />

еластична вътрешна преграда (стена)<br />

3. Вeнтил (въздушен клапан)<br />

4. Външен транец за електрически<br />

или извънбордов двигател<br />

5. Седалка (пейка)<br />

6. Механизъм за гребло (ключ)<br />

7. Каучуков държач (скоба)<br />

за обезопасително въже<br />

8. Обезопасително въже<br />

9. Фиксиращ държач (подпора)<br />

на пейката<br />

10. Предпазен клапан<br />

(клапан за свръх налягане)<br />

11. Халка за връзване (буксир)<br />

12. Държачи (PVC легла) за оребрено<br />

твърдо дъно<br />

13. Оребрено твърдо дъно с<br />

противоплъзгащо покритие<br />

(дървени плоскости - 9 mm. корабен шперплат)<br />

14. Държач за гребло (стойка)<br />

*Различните нюанси на схемата на балона на лодката,<br />

показват нейните хермитични отделения.<br />

4<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> ГРЕБ<strong>НА</strong> ЛОДКА:<br />

L - надуваема лодка с иновативни, въртеливи каучукови ключове за греблата (със стоманен пин)<br />

S - оребрено твърдо дъно с противоплъзгащо покритие (дървени плоскости - 9 mm.)<br />

T - надуваема лодка, подготвена за монтаж на външна транцева дъска, която не<br />

е включена в комплекта (включени и монтирани са самите крепежи за нея)<br />

P - здрава и удебелена предпазна защитна гумена лента по дължина на балона (буртик)<br />

PS - регулируеми седалки<br />

Всяка гребна надуваема лодка е окомплектована с: камери (Bravo-Italy) - 2 бр. , предпазен<br />

клапан (за свръх налягане) - 1 бр. , оребрено твърдо дъно от 9 мм. шперплат, монтиран крепеж<br />

(подготовка за монтаж на външен транец), алуминиеви (разглобяеми) гребла - 2 бр., седалки<br />

(пейки 1 или 2 фиксирани или регулируеми по дължина ), в зависимост от модела ,механична<br />

крачна помпа с регулиране на налягането, с отделни клапани за помпане и изпускане (2 режима),<br />

ЗИП (ремонтен комлект), документи (паспорт и сертификат), транспортна чанта.<br />

7


СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО STANDARD<br />

Общ изглед на лодка<br />

1. Надуваема лодка<br />

2. Камера с херметична част - в т.ч.<br />

еластична вътрешна преграда (стена)<br />

3. Вeнтил (въздушен клапан)<br />

4. Фабрично монтиран монолитен<br />

транец<br />

5. Седалка (пейка) регулируема по<br />

дължина<br />

6. Механизъм за гребло (ключ)<br />

7. Каучуков държач (скоба)<br />

за обезопасително въже<br />

8. Обезопасително въже<br />

9. Жлеб, по който се движат пейките<br />

10. Дръжка за носене<br />

11. Халка за връзване (буксир)<br />

12. Държачи (PVC легла) за оребрено<br />

твърдо дъно<br />

13. Твърдо дъно (решетъчно дъно<br />

9 мм. корабен, противоплъзгащ<br />

шперплат)<br />

14. Предпазен клапан<br />

(клапан за свръх налягане)<br />

15. Държач за гребло (стойка)<br />

16. Протектор<br />

*Различните нюанси на схемата на балона на лодката, показват нейните хермитични отделения.<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО STANDARD:<br />

М - моторна надуваема лодка (с фабрично монтиран и позициониран транец)<br />

STANDARD - надуваема лодка с фабрично монтиран стационарен транец и твърдо решетъчно<br />

дъно (9 мм. корабен, противоплъзгащ шперплат), монтирано в специални PVC легла.<br />

MU - моторна лодка с U-образна форма (тунинг вариант за по-добра аеродинамика)<br />

MV - моторна лодка с V-образна форма (тунинг вариант за по-добра аеродинамика)<br />

Всяка моторна надуваема лодка е окомплектована с: камери (Bravo-Italy) - 3 бр., предпазен<br />

клапан (за свръх налягане) - 1 бр. , оребрено твърдо дъно от 9 мм. шперплат, фабрично<br />

монтиран стационарен транец, алуминиеви (разглобяеми) гребла - 2 бр., седалки (пейки 1 или<br />

2 фиксирани или регулируеми по дължина ), в зависимост от модела, механична крачна помпа<br />

с регулиране на налягането, с отделни клапани за помпане и изпускане (2 режима), ролка за<br />

котва (в зависимост от модела) ЗИП (ремонтен комлект), документи (паспорт и сертификат),<br />

транспортна чанта.<br />

8 версия: 1.0.1


СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО DELUXE<br />

Общ изглед на лодка<br />

1. Надуваема лодка<br />

2. Камера с херметична част - в т.ч.<br />

еластична вътрешна преграда (стена)<br />

3. Вeнтил (въздушен клапан)<br />

4. Фабрично монтиран монолитен<br />

транец<br />

5. Седалка (пейка) регулируема по<br />

дължина<br />

6. Механизъм за гребло (ключ)<br />

7. Каучуков държач (скоба)<br />

за обезопасително въже<br />

8. Обезопасително въже<br />

9. Жлеб, по който се движат пейките<br />

10. Дръжка за носене<br />

11. Халка за връзване (буксир)<br />

12. Държачи (легла) за оребрено<br />

твърдо дъно<br />

13. Изцяло твърдо дъно (Book Deck)<br />

от взаимосвързани разпъващи се<br />

плоскости (12 мм. корабен,<br />

противоплъзгащ шперплат)<br />

14. Предпазен клапан<br />

(клапан за свръх налягане)<br />

15. Държач за гребло (стойка)<br />

16. Протектор<br />

*Различните нюанси на схемата на балона на лодката, показват нейните хермитични отделения.<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО DELUXE:<br />

М - моторна надуваема лодка (с фабрично монтиран и позициониран транец)<br />

DELUXE - надуваема лодка с фабрично монтиран стационарен транец и изцяло твърдо дъно<br />

от взаимосвързани разпъващи се плоскости (12 мм. корабен, противоплъзгащ шперплат).<br />

Всяка моторна надуваема лодка е окомплектована с: камери (Bravo-Italy) - 3 бр.,<br />

предпазен клапан (за свръх налягане) - 1 бр. , оребрено твърдо дъно от 9 мм. шперплат,<br />

фабрично монтиран подсилен стационарен транец, протектори, предпазващи балона<br />

отдолу, алуминиеви (разглобяеми) гребла - 2 бр., седалки (пейки 1 или 2 фиксирани или<br />

регулируеми по дължина ), в зависимост от модела, механична крачна помпа с регулиране<br />

на налягането, с отделни клапани за помпане и изпускане (2 режима), ролка за котва (в<br />

зависимост от модела) ЗИП (ремонтен комлект), документи (паспорт и сертификат),<br />

транспортна чанта.<br />

9


СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK STANDARD<br />

Общ изглед на лодка<br />

1. Надуваема лодка<br />

2. Камера с херметична част - в т.ч.<br />

еластична вътрешна преграда (стена)<br />

3. Вeнтил (въздушен клапан)<br />

4. Фабрично монтиран монолитен<br />

транец<br />

5. Седалка (пейка)<br />

6. Механизъм за гребло (ключ)<br />

7. Каучуков държач (скоба)<br />

за обезопасително въже<br />

8. Обезопасително въже<br />

9. Жлеб, по който се движат пейките<br />

10. Дръжка за носене<br />

11. Халка за връзване (буксир)<br />

12. Държачи (легла) за оребрено<br />

твърдо дъно<br />

13. Изцяло твърдо надуваемо дъно<br />

14. Предпазен клапан<br />

(клапан за свръх налягане)<br />

15. Държач за гребло (стойка)<br />

16. Вeнтил (въздушен клапан) - за<br />

надуваемо дъно<br />

17. Протектор<br />

*Различните нюанси на схемата на<br />

балона на лодката, показват нейните<br />

хермитични отделения.<br />

М - моторна надуваема лодка (с фабрично монтиран и позициониран транец)<br />

AIRDECK - надуваема лодка с фабрично монтиран стационарен транец и<br />

изцяло твърдо надуваемо дъно (дъното претижава индивидуална<br />

помпа и се надува чрез „компресиран“, под налягане въздух.<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK STANDARD:<br />

Всяка моторна надуваема лодка е окомплектована с: камери (Bravo-Italy) - 3 бр., предпазен<br />

клапан (за свръх налягане) - 1 бр., изцяло твърдо-надуваемо дъно, фабрично монтиран<br />

стационарен транец, алуминиеви (разглобяеми) гребла - 2 бр., седалки (пейки 1 или 2 фиксирани<br />

или регулируеми по дължина ), в зависимост от модела, механична крачна помпа с регулиране на<br />

налягането, с отделни клапани за помпане и изпускане (2 режима), ролка за котва (в зависимост<br />

от модела) ЗИП (ремонтен комлект), документи (паспорт и сертификат), транспортна чанта.<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА - НИВО AIRDECK DELUXE:<br />

Ниво STANDARD + фабрично монтиран подсилен стационарен транец и протектори предпазващи<br />

балона отдолу.<br />

10 версия: 1.0.1


СЪСТАВНИ ЧАСТИ И КОНСТРУКЦИЯ <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА С <strong>НА</strong>ДУВАЕМ КИЛ<br />

Общ изглед на лодка<br />

1. Надуваема лодка<br />

2. Камера с херметична част - в т.ч.<br />

еластична вътрешна преграда (стена)<br />

3. Вeнтил (въздушен клапан)<br />

4. Фабрично монтиран монолитен<br />

транец<br />

5. Седалка (пейка)<br />

6. Механизъм за гребло (ключ)<br />

7. Каучуков държач (скоба)<br />

за обезопасително въже<br />

8. Обезопасително въже<br />

9. Фиксиращ държач (подпора)<br />

на пейката<br />

10. Дръжка за носене<br />

11. Халка за връзване (буксир)<br />

12. Стабилизатори за твърдо дъно<br />

(алуминиеви стрингери)<br />

13. Изцяло твърдо дъно от няколко<br />

автономни взаимосвързани<br />

плоскости<br />

(12 мм. корабен, противоплъзгащ<br />

шперплат), свързващи се една към<br />

друга, посредством алуминиеви<br />

профили и заключващи елементи<br />

14. Предпазен клапан<br />

(клапан за свръх налягане)<br />

15. Държач за гребло (стойка)<br />

16. Вентил за надуваем кил<br />

17. Дренажен клапан (за отводняване)<br />

18. Протектор<br />

19. Жлеб, по който се движат пейките<br />

*Различните нюанси на схемата на балона на лодката, показват нейните хермитични отделения.<br />

ОКОМПЛЕКТОВКА <strong>НА</strong> МОТОР<strong>НА</strong> ЛОДКА С <strong>НА</strong>ДУВАЕМ КИЛ:<br />

K (PFA) - надуваема лодка с фабрично монтиран стационарен транец, надуваем кил и изцяло<br />

т в ър д о д ън о о т н яко лко ав т о н о м ни в з аи м о с в ърз ани п л о с ко с т и (12 м м. ко р а б ен, пр о т ив о п л ъ з г ащ<br />

шперплат), свързващи се една към друга, посредством алуминиеви профили и заключващи<br />

елементи.<br />

K (ALF) - надуваема лодка с фабрично монтиран стационарен транец, надуваем кил и изцяло<br />

твърдо алуминиево дъно от няколко автономни взаимосвързани алуминиеви плоскости,<br />

11


свързващи се една към друга, посредством алуминиеви профили и заключващи елементи.<br />

KU (PFA) - надуваема лодка с U-образен профил (за по-добра аеродинамика),<br />

фабрично монтиран стационарен транец, надуваем кил и изцяло твърдо<br />

дъно от няколко автономни взаимосвързани плоскости (12 мм. корабен,<br />

противоплъзгащ шперплат), свързващи се една към друга,посредством<br />

алуминиеви профили и заключващи елементи<br />

KU (ALF) - надуваема лодка с U-образен профил(за по-добра аеродинамика),<br />

фабрично монтиран стационарен транец, надуваем кил и изцяло твърдо алуминиево<br />

дъно от няколко автономни взаимосвързани алуминиеви плоскости, свързващи<br />

се една към друга, посредством алуминиеви профили и заключващи елементи.<br />

SPH - сферичен балон (отзад)<br />

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МОНТАЖ <strong>НА</strong> ЧАСТИТЕ <strong>НА</strong> ТВЪРДО ДЪНО <strong>НА</strong> <strong>НА</strong>ДУВАЕМИ<br />

ЛОДКИ ОТ НИВО DELUXE.<br />

1) Разтворете твърдото дъно (тип книжка)<br />

2) Монтирайте носовата част в предната част на лодката<br />

3) Поставете последната част от дъното под ограничителите на лодката (отзад)<br />

4) Напомпайте лодката докато придобие обща нормална форма<br />

5) Натиснете средната част, която е под формата на „колибка“<br />

6) Напомпайте лодката до твърдо състояние<br />

7) Фиксирайте окончателно твърдото дъно<br />

12 версия: 1.0.1


ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН МОНТАЖ <strong>НА</strong> ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ <strong>НА</strong> ТВЪРДИТЕ <strong>НА</strong>СТИЛКИ, <strong>НА</strong><br />

ЛОДКА С ЦЯЛОСТНО ТВЪРДО ДЪНО (PFA и ALF)<br />

13


Твърдото дъно, е изработено от специален противоводен корабен шперплат. Алуминиевите<br />

профили на моделите, които имат такива, дават допълнителна здравина и комфорт по време на<br />

сглобяване. Надуваемият кил придава на лодката допълнителна стабилност.<br />

Сглобяването на твърдото дъно се прави на изпусната лодка, но в процеса на монтаж, тя трябва да<br />

бъде съвсем леко надута.<br />

Парчетата от пода трябва да бъдат плавно и едно след друго поставяни с тяхната гладка страна<br />

надолу и с анти-приплъзващото покритие нагоре. Както вече споменахме, подът е изработен от<br />

алуминиеви плоскости или от корабен шперплат, който се отличава със специално противоплъзгащо<br />

се покритие.<br />

Подовите секции се сглобяват последователно, чрез поставянето на отделните части от дъното в<br />

странични алуминиеви профили или т.нар. алуминиеви ключалки.<br />

1. Подредете частите от твърдото дъно върху пода на лодката<br />

2. Монтирайте секцията и частта от дъното, на която е изписана цифрата 1. Подходете<br />

внимателно и съобразително, като имате в предвид, че дупката на твърдото дъно на тази част трябва<br />

да съвпадне с вентила на надуваемият кил.<br />

3. Монтирайте тази част от лодката, която е от към кърмата (където е транеца), т.е. секцията на<br />

която е изписано числото 4. (или най-голямото число, според модела)<br />

4. Надуйте леко лодката и поставете междинните (надлъжни) алуминиеви профили.<br />

5. Монтирайте по подобен начин средните части и секции от пода (2 и 3), като имате в предвид,<br />

че т.нар. алуминиеви ключалки трябва да заключат тези части от пода и той да бъде напълно и изцяло<br />

равен.<br />

6. При правилно сглобен твърд под, допълнителните алуминиеви профили, монтирани на<br />

всяка една част от твърдото дъно, трябва да бъдат поставени върху предходната част от твърдото дъно<br />

и по този начин да го заключат и закопчаят.<br />

7. Преди да започнете напомпването на самата лодка, се убедете, че всичко сте направили<br />

правилно, според изискванията на Производителя и няма наранено или прещипано място.<br />

8. След като сте се убедили, че всичко е както изисква Производителя, внимателно напомпайте<br />

балоните на лодката до необходимата твърдост, с максимално допустимото работно налягане и<br />

състояние, като осигурите въздух във всичките и камери, в т.ч. и надуваем кил.<br />

• Допустимо (позволено) налягане в лодката: от 0.15 bar до 0.225 bar<br />

• Препоръчително работно налягане: 0.15 bar<br />

ВНИМАНИЕ: Уважаеми клиенти, обърнете внимание, че за правилно напомпване на лодката е<br />

пропоръчително винаги да се започне от камерата, в която се намира предпразния клапан!<br />

Уважаеми потребители,<br />

Обърнете внимание, че товарът и пасажерите в лодката трябва да бъдат разположени правилно.<br />

Избягвайте концентрация или разположение на пасажери (пътници) само от една страна или само<br />

от другата страна на лодката. Има се в предвид разположение на пътници само на носа или само на<br />

кърмата на лодката. Такова нещо би довело до претоварване на определени части от самата лодка,<br />

в следствие на което и до нежелани за Вас последици. Също така не допускайте и претоварване като<br />

цяло, т.е. повече от колкото е максимално допустимият капацитет на лодката. Това също би довело до<br />

евентуални и нежелани за Вас последици. Разпределяйте тежестта равномерно и закрепвайте всичко<br />

на борда по такъв начин, който да Ви гарантира сигурност и спокойствие.<br />

Всяка надуваема лодка се характеризира с непотопяемост (освен в случаите на умишлени<br />

вмешателства) и е проектирана така, че да може да се задържа на повърхността без какъвто и да<br />

било проблем и по този начин да превозва безопасно своите пътници до брега. Всяка лодка може да<br />

се движи дори и ако една от нейните камери се повреди и се разхерметизира. За да бъдат избегнати<br />

неприятни моменти, като наводнение на борда, в случаи на дефектирал или повреден вентил на<br />

14 версия: 1.0.1


камерата или друго обстоятелство, моля фиксирайте повредената част над повърхността на водата.<br />

Не забравяйте за всяко продължително плаване да оборудвате Вашата лодка с медицински<br />

комплект за първа помощ, електрическо фенерче, подходящ брой спасителни жилетки, за всички<br />

пасажери на борда, както и зареден мобилен телефон.<br />

Вентилът на всяка камера се състои от две части. Вътрешна подвижна част, с две положения<br />

и затваряща го капачка (тапа).<br />

вътрешна подвижна част<br />

на вентила, с 2 положения<br />

основа на винтил<br />

(вътре в балона)<br />

капачка на вентил<br />

Във вътрешността на всеки вентил (на всяка камера) има две положения за фиксация, съответстващи<br />

на две различни функции на вентила:<br />

А) ЗАТВОРЕНО – позиция „PUSH UP” (нагоре) - клапанът е в работно състояние и херметичното<br />

отделение (отсек) е готово да се пълни с въздух, т.е. да се помпа, без въздуха после да излиза навън.<br />

Б) ОТВОРЕНО – позиция „PUSH DOWN” (надолу) – клапанът е в състояние на изпускане на въздуха,<br />

т.е. въздуха може да излиза навън, когато желаете да спадате и изпускате въздуха от лодката.<br />

За да превключите от състояние „А“ до състояние „Б“, трябва просто да натиснете подвижната част<br />

във вентила еднократно.<br />

Не забравяйте да затворите всички клапани (състояние “PUSH UP”), преди да започнете напомпване<br />

на лодката. След като приключите с надуването, затегнете капачките на вентилите, като ги завъртите<br />

на 90°, по посока на часовниковата стрелка.<br />

За да спаднете лодката, трябва да отстраните капачката от вентила, да натиснете един път<br />

подвижната част, така че тя да застене в положение „PUSH DOWN”. По този начин, въздуха от балона<br />

ще започне да излиза и лодката да спада. С единият клапан на помпата, може допълнително да<br />

стимулирате отстраняването на ненужния въздух до желаното положение за събиране на лодката в<br />

транспортния сак.<br />

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА<br />

Най-важното условие за дълъг експлоатационен живот на лодката е добрата грижа за нея.<br />

• избягвайте да пренадувате лодката, особено през горещите слънчеви дни, тъй като топлият<br />

въздух разширява.<br />

• грижете се добре и предотвратявайте появата на вода, вътре в херметически затворените<br />

отделения (камерите).<br />

• в случай на контакт с горива или смазочни материали по повърхността на лодката, измийте<br />

мястото със сапунена вода и подсушете.<br />

• Не забравяйте да премахвате от лодката всеки път когато е налице тиня, пясък или прах. След<br />

всяка употреба я почиствайте или измивайте добре. Старателно се грижете за нея, а в края на сезона,<br />

преди да я „зазимите и консервирате“ я подсушете добре.<br />

15


Винаги, след всяка нейна употреба, лодката трябва да бъде внимателно оглеждана преди да я<br />

приберете и съхраните. Ако откриете каквито и да било щети по нея, те трябва веднага и своевременно<br />

да бъдат отстранени и ремонтирани.<br />

Ако имате възможност, за предпочитане е да съхранявате Вашата лодка разгъната и леко спадната.<br />

Мястото, където ще съхранявате лодката си, трябва да бъде сухо и не трябва да бъде изложено на<br />

пряка слънчева светлина. Най-добрата температура за съхранение е в температурния диапазон от 5°C<br />

до 25°C.<br />

• дребни ремонти (разрези, пробождания или малки прорязвания) могат да бъдат лесно<br />

извършвани от Вас по всяко време, като за тази цел използвайте резервните PVC материали и<br />

лепило във Вашият ремонтен комплект, част от окомплектовката на всяка лодка (виж видео на www.<br />

fishing-market.com). От друга страна цялостни и комплексни ремонти, като значително нанесени по<br />

лодката щети на балоните, камерите или шевовете, не се препоръчва да извършвате самостоятелно.<br />

Относно сериозните интервенции се препоръчва да се свържете веднага с Вашият дилър или<br />

представител във Вашият район или на телефон 0887 699 643.<br />

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ<br />

За да приведете Вашата лодка в готовност за експлоатация Вие трябва да сте сигурни, че сте<br />

изпълнили следното:<br />

1. Разчистете мястото, където ще сглобявате лодката. Не е желателно да има камъни, клони и<br />

други остри предмети (препоръчва се разгъване върху брезент или друг подобен здрав плат)<br />

2. Извадете лодката от транспортната чанта, разгънете я и я поставете върху избраното от Вас<br />

място за сглобяване и надуване.<br />

3. Поставете подовата настилка (дървените плоскости) върху дъното на лодката, в специалните<br />

за тази цел „легла“ (зависи от модела). След поставянето на дъното, може да започнете да надувате<br />

самата лодка.<br />

4. С помощта на специалната механична помпа, включена в комплекта, свържете и завъртете<br />

накрайника върху клапана (вентила) и надуйте първо Вашата лодка от към кърмата (задната част), но<br />

без да прекалявате. Първоначално, налягането на въздуха в балона трябва да е малко по-ниско от<br />

работно допустимото такова. След като надуете задната част, преминете към надуване на носовата<br />

част на лодката. Ако е необходимо, след това донапомпайте с въздух до необходимото работно<br />

налягане в лодката. Имайте в предвид и се съобразявайте с препоръчителното работно налягане,<br />

което е 0.15 bar (0.15 kg. / cm²).<br />

ПО ПРАВИЛО: Ако лодката Ви претижава клапан за свръх налягане (предпазен клапан),<br />

процедурата по надуване на лодката винаги се стартира от камерата, в която се намира<br />

предпазния клапан.<br />

5. Откачете помпата, поставете и завъртете предпазните капачки на всеки от вентилите.<br />

• Своевременно, докато напомпвате Вашата лодка, поставете седалките или т.нар. пейки<br />

(техният монтаж е по-лесен в процеса на напомпване на лодката).<br />

• Монтирайте греблата в специалните за тези цел „ключове“ за гребла (с насочени лопатки<br />

към кърмата), след което ги фиксирайте със специално предвиденият за това стоманен болт (пин) с<br />

резба.<br />

• Ако лодката Ви е с външен транец, монтирайте го стегнато и плътно на предвиденото за тази<br />

цел място.<br />

16 версия: 1.0.1


ВНИМАНИЕ<br />

Уважаеми потребители, обърнете внимание, че прекомерното налягане в балоните драстично<br />

намалява живота на лодката. Балоните на лодката се считат за херметизирани, ако се запази формата<br />

им в продължение на 48 часа от първоначалното напомпване (налягането в балоните трябва да бъде<br />

в нормата на допустимото такова, както и капачките на вентилите на камерите да бъдат напълно<br />

затворени). Имайте в предвид, че когато използвате Вашата лодка в студена вода, налягането в балона<br />

намалява и се понижава. В такива случаи е необходимо да се донапомпа до необходимото и нужното<br />

за употреба работно налягане.<br />

<strong>РЪКОВОДСТВО</strong> ЗА УПОТРЕБА (<strong>НА</strong>РЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ)<br />

Строго се забранява:<br />

1. Да използвате лодка в нетрезво състояние или под въздействието на други упойващи<br />

вещества.<br />

2. Да управлявате лодката в случаи, когато не сте екипиран със спасителна жилетка, спасителен<br />

колан, пояс и др.<br />

3. Да използвате лодката в тъмната част на деня<br />

4. Да претоварвате лодката, повече от максимално допустимият за всяка лодка капацитет.<br />

5. Да използвате извънбордов двигател, който е по-мощен от този, който е препоръчителен и<br />

който сертификата позволява за Вашата лодка.<br />

6. Да използвате лодката при наличието на вълни, по-високи от допустимото за модела или в<br />

общият случай, по-големи от 0.30 m., при скорост на вятъра, по-голяма от 3 бала, както и на разстояние<br />

по-голямо от 1 km. от брега.<br />

7. Да упражнявате натиск върху херметични отделения на балона, които са с вътрешно<br />

налягане, превишаващо допустимата норма от 0.15 bar (0.15 kg. / cm²).<br />

8. Да влачите или дърпате Вашата лодка по камениста, песъчлива или друга твърда повърхност<br />

(асфалт, камъни, счупени стъкла и др.).<br />

От гледна точка на безопасността, всяка надуваема лодка може да бъде оборудвана с двигател<br />

(извънбордов или електрически), който да бъде с препоръчителната индивидуално за всяка<br />

лодка мощност. Данните за максимално допустимата мощност на двигател за всяка една лодка<br />

може да намерите в съпътстващия всяка лодка сертификат, на оказващ вида и модела фабричен<br />

етикет, намиращ се върху балона или транеца на всяка една лодка (в зависимост от модела) или<br />

на www.fishing-market.com.<br />

Вие трябва да се съобразите и да изберете Вашият двигател, като имате в предвид и консумацията<br />

на ток на всеки един от тях, както и допустимият диапазон на мощност на двигателя, препоръчителен<br />

за всяка лодка, така че избраният такъв от Вас сигурно и надеждно да превозва Вас и Вашата лодка<br />

от желана точка „А“ до желана точка „Б“, без какъвто и да било проблем или затруднение, дори и в<br />

случаите на наличието на допустим вятър.<br />

За да бъде осигурена оперативна и експлоатационна недеждност и сигурност при работа, лодката<br />

и съпътстващото я оборудване трябва да се използват правилно и по предназначение.<br />

Избягвайте рзливането на гориво или акумулаторен електролит по повърхността на балоните на<br />

лодката. Ако все пак това се случи, измийте засегнатото място със съпунена вода и подсушете добре.<br />

Понякога, в зависимост от множество различни фактори, лепилото може да се покаже по шевовете<br />

на самата лодка и може да променя своето оцветяване до жълтеникаво. Имайте в предвид, че това<br />

в никакъв случай не влияе и няма да се отрази на издръжливостта на залепване на шевовете или<br />

лодката, като цяло.<br />

17


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ<br />

По време на надуване на лодката, в никакъв случай не използвайте оборудване, което работи с<br />

компресиран въздух (напр. компресор за гуми). Излишното налягане може да причини спукване на<br />

някои от отсеците. По време на монтаж на извънбордов или електрически двигател, бъдете сигурни и<br />

се убедете, че транцевата дъска е здраво фиксирана и закрепена. Също така помнете, че движението<br />

на лошо надута лодка е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО. Преди движение се уверете, че всички клапи са<br />

добре затворени със своите капачки (тапи).<br />

ПРЕПОРЪКИ<br />

Преди управление, Ви молим да се отнесете съвсем отговорно и да проверите дали цялото<br />

нужно оборудване е налично в лодката (гребла, помпа, спасителни жилетки и т.н.). Както вече сме<br />

споменавали в това ръководство, теглото трябва да бъде съобразено с общата товароносимост и да<br />

бъде равномерно разпределено в цялата лодка. Максимална натовареност и монтиран двигател,<br />

може да причини нежелани последствия и проблеми в управлението.<br />

Препоръчително е винаги преди да отпътувате за където и да е, някой да бъде информиран за<br />

мястото и часа на Вашето тръгване, както и за времето Ви на връщане. Ако планирате дългосрочно<br />

пътуване, задължително би било да вземете фенер, аптечка, котва и др. Заредената GSM батерия би<br />

била само от полза в случай на необходимост. Всеки смартфон в днешно време притежава вграден<br />

GPS. В случай на неотложна помощ, боравенето с подобно мобилно устройство, може да спаси живот.<br />

Не подценявайте природата и внимавайте с вятъра и подводните течения, когато сте в близост до<br />

брега.<br />

Ако сте повредили един от отсеците, трябва веднага да прехвърлите тежестта на отсрещната<br />

страна. Опитайте се да поправите пораженията, като завържете повреденото място и го задържите<br />

над повърхността на водата. Помнете, че в топло време, топлият и горещ въздух разширява и раздува<br />

балона, а употребата на лодката в студена вода, би довела до намаляване на налягането в нея.<br />

<strong>НА</strong>ДУВАЕМИ ЛОДКИ - ЗИМНО ОБСЛУЖВАНЕ<br />

ИНСТРУКЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА РАЗГЪВАНЕ И <strong>НА</strong>ДУВАНЕ<br />

<strong>НА</strong> <strong>НА</strong>ДУВАЕМА ЛОДКА ОТ PVC ПРЕЗ ЗИМНИЯТ СЕЗОН<br />

Уважаеми Клиенти,<br />

При закупуване на надуваема лодка от PVC през интервала Октомври-Март и температура на<br />

въздуха под 5°C е задължително да имате впредвид следната информация:<br />

Поради спецификата на PVC материала, ако сте си закупили надуваема лодка от такъв материал<br />

през зимният сезон, която се предполага, че е стояла на студено в склад, склад на куриер при<br />

транспортиране и т.н., имайте предвид, че едно от основните свойства на PVC-то като цяло (марката<br />

или модела лодка са без значение) е, че при ниски температури самият материал (тъкан) изисква<br />

затопляне и темпериране, преди лодката да бъде разгъната и надута. Ето защо, за да се избегнат<br />

неприятни ефекти и начупване на ПВЦ-то и за да имате валидна гаранция, Ви молим най-учтиво да<br />

спазите посочените по-долу стъпки:<br />

1. Оставете лодката, в сака и в сгънато положение на стайна температура (18-25°C), минимум за<br />

18 версия: 1.0.1


4-5 часа. При транспортиране и закупуване при по-ниски или отрицателни температурни стойности,<br />

адаптацията, климатизирането и затоплянето трябва да бъде по-дълго – 6, 8 или повече часа.<br />

Как да разбера, че лодката е готова за надуване?<br />

2. Когато лодката е стояла сгъната на топло или на стайна температура необходимото според<br />

предписанията време, самият PVC плат вече се е отпуснал, станал е по-мек и по-гъвкав. Това означава,<br />

че лодката вече е готова за експлоатация (при ниски температури и студ, той е твърд и не е гъвкав).<br />

3. Разгънете лодката<br />

4. Надуйте лодката<br />

5. Оставете лодката надута, за да проверите нейната херметичност. Херметичен балон се счита,<br />

ако той не променя своето налягане в следващите 48 часа от надуването му.<br />

ВАЖНО: Един път правилно климатизирана и надута лодка може да бъде безпроблемно<br />

използвана и през целият зимен сезон или в температурният диапазон от -30°C до +70°C. ПВЦ лодката<br />

не е капризна към надуване и спадане. Тя може да се надува и да се спада колкото пъти желаете<br />

или е необходимо, дори и през зимата. Важното при лодките от PVC е да се знае, че ако те ще бъдат<br />

надувани и спадани и ще бъдат използвани през зимният сезон и при температури около 0°C или под<br />

0°C, трябва всеки път да се има предвид гореописаната информация.<br />

При възникнали въпроси, може да се обръщате към нас на телефон:<br />

0887 699 643 или да ни пишете на e-mail: office@fishing-market.com<br />

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ<br />

Уважаеми потребители, обърнете внимание, че производителят гарантира декларираното<br />

изпълнение и качество на всяка една лодка, ако собственикът следва стриктно всичко по-горе<br />

споменато в това ръководство за употреба и поддръжка.<br />

1. Гаранционният срок е 5 години (60 месеца) - по отношение херметичността на балоните,<br />

шевовете, фабрични дефекти и износване на материала (херметично отделение се счита за здраво, ако<br />

то не променя свойства си в рамките на 48 часа). Корпусните шевове също подлежат на гаранционна<br />

поддръжка, в случай на разслояване.<br />

ЗАБЕЛЕЖКА: Шевовете са износени, когато външният слой е отделен от меката материя на<br />

основният слой или в случаите ако шевовете са изгубили структурната си сила.<br />

2. Гаранционният срок на всички аксесоари включени в комплекта е 3 години (36 месеца)<br />

(седалки, закрепващи механизми, гребла, помпа, подови елементи и др.)<br />

В случаи на производствени дефекти, те се отстраняват за сметка на Производителя (Вносителя).<br />

Гаранцията е валидна от датата на продажба, в т.ч. подпечатването и подписването на<br />

съпътстващите всяка лодка документи, от страна на Вносителя или Дилъра. Лодка, използвана за<br />

рекламни и комерсиални цели има гаранция 2 години (24 месеца).<br />

Вие може да върнете и да смените Вашата лодка в рамките на 14 дни от дата на закупуване, при<br />

условие, че не сте я използвали и я върнете във вида в който сте я получили, т.е. с включена опаковка<br />

и оригинален кашон.<br />

ВАЖНО! При покупката на лодка от страна на Клиента се счита, че Клиента е прочел това<br />

ръководство за употреба и е запознат с всички условия, права и задължения, упоменати в него.<br />

Гаранцията не се отнася за лодки, в случаите към които няма:<br />

• Ръководство за употреба и експлоатация на Български език<br />

19


• Липсата на такова се счита за непроизводствен дефект, който от своя страна би довел до<br />

пренебрегване на ръководството за употреба и техническо обслужване от страна на потребителя,<br />

което от своя страна би допринесло за неправилно техническо обслужване, неправилно съхранение,<br />

прорязвания и пробождания по невнимание, механични, химически или термични щети и т.н. Тази<br />

гаранция не включва и не покрива допълнително закупено оборудване (помпа, гребла, покривало и<br />

др.).<br />

Гаранцията се счита също за невалидна и в случаи на:<br />

• Нехайство, липса на технически грижи, инциденти, както и при неправилно и/или погрешно<br />

управление на лодката.<br />

• Подмяна или отстраняване на компоненти в неоторизиран сервиз или магазин.<br />

Гаранцията не покрива повреди, причинени от трети лица (напр. отдаване на лодки под наем).<br />

За гаранционна поддръжка Купувачът (Клиентът) трябва да осигури пълен достъп до самият<br />

продукт (лодката), като го занесе на оторизирано за това лице, което да извърши профилактиката и<br />

евентуална поправка. Гаранционна проверка, профилактика и поправка ще бъде осигурена ако този<br />

вид повреда е включен в гаранционната поддръжка. Всички разходи по отстраняването на повреди,<br />

които не са включени в гаранционната поддръжка се заплащат от страна на Купувача. За валидна<br />

гаранционна поддръжка е задължително всяка част или продукт, който се носи за проверка или<br />

ремонт, да бъде измит и подсушен.<br />

В случаите на гаранционна поддръжка, транспортните разходи (ако има такива) по извършването<br />

на тази гаранционна поддръжка са за сметка на Купувача.<br />

Нашите отговорности, свързани с тази Гаранция се изчерпват до поправка или подмяна на<br />

евентуално дефектирала част или продукт, който е закупен от нас, като Вносители на тази търговска<br />

марка или от обект на наш дилър, на територията на Република България. Поправка или подмяна се<br />

извършва само и единствено при констатирането и наличието на фабричен дефект, както е посочено<br />

и упоменато в това ръководство на потребителя.<br />

Всички лодки ΩMEGA са произведени в съответствие с корабният регистър и надзор на Украйна.<br />

Номер на сертификат: MSP 221-4-61-08.Имат сертификат за съответствие чрез Директива ЕС 94/25<br />

на Европейският Съюз - CE BureauVERITAS (France) и са произведени според изискванията на<br />

сертифицираща компания - CS Lloyd (Czech Republic).<br />

ОФИЦИАЛЕН И ЕКСКЛУЗИВЕН<br />

ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: „РЕКО“ ЕООД<br />

20 версия: 1.0.1


21


22 версия: 1.0.1


БЕЛЕЖКИ<br />

23


24 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!