Views
1 year ago

Човекът и природата за 6. клас

Издание 2017 г. Одобрен с максимална оценка от МОН

1.

1. Видове движения Влаковете, автомобилите, хората, планетите от Слънчевата система непрекъснато променят положението си. Нашето училище, Черно море, Рила планина за нас не изменят положението си спрямо земята. Промяната на положението на тяло по отношение на другите тела наричаме механично движение. 1 2 За тела, които не променят положението си спрямо другите тела, казваме, че се намират в покой. В покой се намират сградите, дърветата, спрелите автомобили. Ученик седи в движещ се влак 1 .Той е неподвижен спрямо влака, но се движи спрямо релсите. Траектория Когато в ясна утрин високо в небето лети самолет, след него остава бяла следа 2 . Когато автомобилите се движат по заснежена улица, след тях също остават видими следи 3 . Други тела, като например хвърлената топка, извършват движение, без да оставят видими следи. В този случай можем да си представим линията на движение и дори да я начертаем. 3 4 Падащата топка се движи праволинейно. Мислената линия, която всяко тяло описва при своето движение, се нарича траектория. Видове движения Движение, чиято траектория е права линия, се нарича праволинейно. Праволинейни движения извършват автомобилите в правите участъци от магистралите. Падащите към земята тела също се движат праволинейно 4 . Движение, на което траекторията е крива линия, е криволинейно. Обикновено пътищата имат завои 5 . Всички авто- 5 6 Фойерверки 8

мобили, които се движат по тези пътища, извършват криволинейно движение. Криволинейно е движението и на фойерверките, озаряващи празничното небе 6 . Изминат от тялото път При движение на автомобил по маршрута София – Пловдив – Стара Загора – Бургас той описва невидима траектория. Дължината на траекторията от Пловдив до Стара Загора е пътят, който автомобилът е изминал между тези два града. Това е станало за определено време, което наричаме интервал от време, или само време на движението между Пловдив и Стара Загора 7 . Дължината на траекторията между две точки от нея се нарича изминат от тялото път между тези две точки. Пътят на тялото се отбелязва с латинската буква s и се измерва в метри (m). Съществуват и други мерни единици – милиметър (mm), сантиметър (cm), дециметър (dm), километър (km) и други. Любопитно Траекториите на небесните тела и космическите апарати се наричат орбити. Те могат да бъдат затворени или отворени криви линии. 7 Какво научих Промяната на положението на тяло по отношение на другите тела наричаме механично движение. Тела, които не променят положението си спрямо другите тела, се намират в покой. Линията, която всяко тяло описва при своето движение, се нарича траектория. Движение, чиято траектория е права линия, се нарича праволинейно. Движение, на което траекторията е крива линия, е криволинейно. Дължината на траекторията между две точки от нея се нарича изминат от тялото път между тези две точки. Въпроси и задачи 1. Какво наричаме механично движение? 2. Какво наричаме траектория на движение? 3. Кои движения са праволинейни? А кои – криволинейни? 4. Какво наричаме изминат път? 9

География и икономика за 6. клас
Изобразително изкуство за 6. клас
Изобразително изкуство за 5. клас
Човекът и природата - учебник за 5. клас
6. Установление наличия нефти на береговой линии - ITOPF
F1 News Bulgaria бр.1 м. март 2017
Изобразително изкуство за 8. клас
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Ултразвукови системи Mindray. Каталог 2016-2017
Физика и астрономия за 8. клас
Философия за 8. клас
Редкие заболевания легких. Часть 6
Выпуск № 4(6) от августа 2013 г. - НППО "Защита"
Вестник "Струма" брой 235
Formula One News Bulgaria Брой 3
Jaguar Magazine 01/2017 – Russian
Химия и опазване на околната среда за 8. клас
Вестник "Струма" брой 271
Златна Котва - Меню
Sponsorship Application Rock of Ages 2016/2017
Биология и здравно образование за 8. клас
Вяра и Дело, брой 6 (8), година III, ноември 2017 г.
Вестник "Струма" брой 248
Вестник "Струма" брой 83
Вестник "Струма" брой 295
Вестник Струма брой 32
Вестник "Струма" брой 265
Вестник Струма, брой 37
Вестник Струма брой 46
Брой 117 Вестник "Струма"