Човекът и природата за 6. клас

Издание 2017 г. Одобрен с максимална оценка от МОН

География и икономика за 6. клас
Изобразително изкуство за 6. клас
6. Установление наличия нефти на береговой линии - ITOPF
F1 News Bulgaria бр.1 м. март 2017
Изобразително изкуство за 8. клас
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Ултразвукови системи Mindray. Каталог 2016-2017
Философия за 8. клас
Физика и астрономия за 8. клас
Редкие заболевания легких. Часть 6
Выпуск № 4(6) от августа 2013 г. - НППО "Защита"
Formula One News Bulgaria Брой 3
Jaguar Magazine 01/2017 – Russian
Химия и опазване на околната среда за 8. клас
Златна Котва - Меню
Sponsorship Application Rock of Ages 2016/2017
Биология и здравно образование за 8. клас
Вестник "Струма", брой 284, 6 декември 2017, сряда
Вяра и Дело, брой 6 (8), година III, ноември 2017 г.
Вестник "Струма", брой 80, 2017 г., 6 април, четвъртък