Views
10 months ago

Вестник "Струма" брой 31

вторник 6 февруари 2018 година

СТРУМА 6

СТРУМА 6 февруари 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 6 Само на 55 г. в съня си почина един от най-големите инвеститори в Сандански Стефан Шарлопов Неочаквано почина само на 55 г. един от най-големите инвеститори в община Сандански, собственикът на петзвездната перла парк-хотел "Пирин" Стефан Шарлопов, собственик на верига хотели „Шарлопов комплекс“. Той е издъхнал миналата нощ в съня си, съобщиха от „Шарлопов Груп“. Стефан Шарлопов е роден на 14 октомври 1962 г. в Бургас. През 1986 г. завършва висшето си образование във Великотърновския университет, специалност „Българска филология“. След това започва работа като журналист в София и в изданията, в които работи, се занимава с икономическа тематика. 26-годишен издава първата си книга с художествена документалистика. През 1989 г. започва частен бизнес. Шарлопов се занимава със стокови и финансови операции до 1993 г. През 1995 г. създава "Роял Фуудс" АД - компания за производство на трайни пакетирани сладкиши с фабрика в Елин Пелин. Освен на четирите индустриални предприятия Стефан Шарлопов повече от 10 години е мажоритарен собственик и председател на съвета на директорите на фирмата за бутилиране на минерална вода "Девин" АД, "Санел" АД, "Роял Стоун" АД, "Роял Инвестмънт" ООД, "Роял Холидей" ЕАД и др. 55-годишният Стефан Стефан Шарлопов Шарлопов е един от учредителите на Национално движение "Българско наследство". Той също така бе председател на Българския съюз по балнеология и СПА и собственик на веригата "Шарлопов хотелс". Един от последните му проекти бе комплекс "Созополис", който е замислен като реплика на стария град Созопол с неговата уникална архитектура и стил. Шарлопов има пет деца, като дъщеря му Ева Шарлопова-Гергинова е изпълнителен директор на „Шарлопов Груп“. Стефан Шарлопов е един от най-големите инвеститори в Сандански, собственик на 5-звездната перла парк-хотел "Пирин". Черната вест за внезапната му смърт потресе санданчани. Управителят на парк-хотел "Пирин" Иван Терзиев вчера с просълзени очи и с болка в гласа сподели: "България и Сандански загубиха един човек с голяма душа и авторитет. Трудно ми е да говоря в този момент, загубата е много тежка и голяма за всички нас, служителите и персонала в комплекса. Една от слабостите на Стефан бе именно перлата, както той наричаше комплекс "Пирин" в Сандански. Спази обещанието си, което бе дал, че ще изгради ново крило на комплекса в Сандански и ще наеме да работят само местни фирми. Имаше много планове за Сандански след изграждане на новото крило и създаване на нов аквапарк, който щеше да е на мястото, което е негова собственост". За последно Стефан Шарлопов е бил в Сандански преди десетина дни - на 23 януари. В комплекса вчера знамената са свалени наполовина и така ще бъде до четвъртък, когато е погребението на Стефан Шарлопов, каза Ив. Терзиев и допълни, че всички, които го познаваха, ще го запомнят с неговата добронамереност, сърдечност, готовност да помага в трудни ситуации, един неуморим човек с богата ерудиция, патриот и родолюбец. Между два софийски... разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците в общините Сандански, Струмяни и Кресна". Офертите на двата консорциума "Балканика инженеринг ДЗЗД" и обединение "Перун 2018" бяха отворени от седемчленна комисия, назначена със заповед на кмета на община Сандански Кирил Котев, в присъствието на упълномощени представители на дружествата. Председател на временната комисия е старши юрисконсулт Валентина Костадинова. В комисията влизат 4-ма представители от община Сандански, която е водеща по проекта, по един представител от общините Кресна и Струмяни и един външен експерт. Проектът е най-мащабният по финансови параметри за тази календарна година в община Сандански и е в размер на 6 888 000 лева без ДДС. Новата регионална система ще бъде изградена в местността Могилата в землището на Сандански, в близост до действащото депо за твърди битови отпадъци. Строително-монтажните дейности ще включват довеждаща инфраструктура - път, външни водоснабдителни и канализационни мрежи за електроснабдителни и електрозахранващи мрежи, строителномонтажни дейности на основната инфраструктура, включваща планировка, монтаж на битови и административни павилиони, павилиони за охрана, гаражи и други. Избраният изпълнител трябва да проектира и изгради инсталация за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за сепариране на битови отпадъци и довеждаща инфраструктура. Срокът за финализиране на проекта е в края на 2019 година. Съоръженията ще бъдат изградени на нов терен до съществуващото регионално депо в Сандански в местността Могилата. До края на месец февруари комисията трябва да излезе с решение и да обяви консорциума, спечелил обществената поръчка, едва след това ще станат известни ценовите им оферти. ЛИДИЯ МАНЕВА Благоевградският магистрат... Петрова, отмени решението на Административен съд - Кюстендил от 16 юли 2016 г., с което ВСС бе осъден да му изплати обезщетение от 29 000 лв. за неимуществени вреди. Както "Струма" писа, съдия Красимир Аршинков заведе дело срещу кадровиците на Темида за очерняне на доброто му име с публикуването на доклад на служебната интернет страница, изготвен след проверка на дейността му от нарочно създадена временна комисия, придобила популярност като "Комисията Сукнаров". През 2009 г. ВСС извърши проверка на място за работата на тогавашния административен ръководител на Окръжен съд - Благоевград Красимир Аршинков за евентуален конфликт на интереси. Временната комисия към Висшия съвет се самосезира след поредица медийни публикации и анонимни сигнали. Докладът бе качен в сайта на ВСС на 28 януари 2010 г. По случая тогава се намеси и лидерът на РЗС Яне Янев, който публично заговори за конфликт на интереси в правораздаването в Пиринско. Според Аршинков обаче действията на ВСС са били незаконосъобразни. Срещу него е произнесена "присъда без право на обжалване" въз основа на слухове и съмнения по анонимни сигнали и без нито един установен случай на нарушение на законовите изисквания, включително и тези на принципа на "случайно разпределение на делата" и "етичния кодекс на магистрата". Поради публикуване на доклада на така нар. "временна комисия" към ВСС на интернет страницата "дискредитирането" му е получило широк медиен отзвук, изразяващ се в това, че всички електронни и печатни медии в страната са отразили, че ръководителят на Окръжния съд в Благоевград е в постоянен и тежък конфликт на интереси и е участвал в престъпна дейност, свързана с разпределение и разглеждане дела на съпругата му адвокат Михаела Аршинкова от "правилните съдии". По негово мнение докладът имал поръчков характер, което обяснявало, че не бил избран за председател на съда, а няколко месеца по-късно Висшият съдебен съвет избрал на тази длъжност съдия Катя Бельова. Въпреки констатациите на комисията срещу Аршинков не било образувано дисциплинарно производство и не била сезирана прокуратурата. На 28.01.2010 г. докладът бил обявен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Само месец и половина по-късно Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси представила доклад, че в дейността на Аршинков не е установен конфликт на интереси. Този доклад обаче не бил публикуван на интернет страницата на съвета и обществеността не узнала за съществуването му, а очернянето на доброто му име продължило близо пет години. В хода на делото в АС - Кюстендил, което бе разгледано от съдия Даниела Петрова, бяха разпитани съдии от Окръжен съд - Благоевград, сред които председателят Катя Бельова, както и от Районен съд в Благоевград. Съдия Даниела Петрова не установи напрежение в отношенията между съдиите през 2008-2010 г. да е било причинено от нарушаване принципа на случайното разпределение на делата, от упражнен натиск или отправени внушения от страна на тогавашния председател на Окръжния съд Красимир Аршинков към колегите му съдии за процедиране или решаване на определени дела с участието на съпругата му в нейна полза. Показанията на свидетелите съдържали твърдения за напрежение, възникнало единствено по повод медийни публикации и медийни изяви срещу Аршинков. Изслушванията по време на проверката са осъществявани в нарочно определена за това зала, но и на произволни места - като на входа на съда, в коридорите на съда, в различни кабинети. Съдия Даниела Петрова счете, че процедурата по цялостната проверка дейността на магистрата е изцяло опорочена, а изводите на "временната комисия" са в противоречие с основни принципи на правото, приложими във всички производства, в рамките на които се проверява извършено ли е правонарушение, от кого е извършено и следва ли носене на съответната отговорност. "Не са зачетени принципът за невиновност и принципът за правото на ефективна защита. При наличие единствено на съмнения и подозрения, макар и необорени, съобразно тези принципи не би следвало да се формира извод за осъществено правонарушение. Сам по себе си докладът на "временната комисия" с така анализираното му съдържание и оповестен публично, пряко е причинил претендираните от ищеца неимуществени вреди - "очерняне на доброто име и чест и накърняване на достойнството", мотивира се съдия Даниела Петрова, която осъди ВСС да му изплати обезщетение от 29 000 лв. Решението бе обжалвано както от ВСС, така и от Кр. Аршинков, който също остана недоволен от решението, тъй като претендираше да му бъде изплатено обезщетение в размер от 50 000 лв. Според съдиите от ВАС решението на АС - Кюстендил в осъдителната му част е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в нарушение на материалния закон. Формирайки убеждението си, първоинстанционният съд е подменил предмета на производството, очертан от разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, и се е занимал главно с преоценка на констатациите на временната комисия и установяване на обосноваността на едно или друго нейно твърдение. Разпитал е множество свидетели и е обсъждал пространно техните показания, без да съобрази, че повдигнатият пред него правен спор не предполага да се извърши проверка на истинността на медийно огласените обстоятелства за наличието на конфликт на интереси, допуснат в работата на председателя на Окръжния съд. Съдиите от ВАС посочват, че ВСС не е открил производство по анонимни сигнали, както неточно е посочил Административният съд, а е направил проверка във вече образувано производство, каквато е била необходима за провеждането на законосъобразен избор на председател на Окръжния съд. При наличието на подадени сигнали и медийни публикации относно някои от действията на Кр. Аршинков като досегашен ръководител на съда ВСС е следвало да установи причините за проявилите се негативни обществени нагласи, поради което е отложил избора до приключване на проверката на назначената от него временна комисия. "Не е налице основание за обезщетяването на вреди от незаконна административна дейност и с оглед публикуването на доклада на временната комисия на интернет страницата на административния орган. Докладът е обсъден на заседание на ВСС, включително и възможността за неговата публикуване. Заседанията на ВСС са публични, освен в случаите, когато се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация или предложения за налагане на дисциплинарни наказания. За разлика от първоинстанционния съд обаче, ВАС приема, че публикуването на доклада не е незаконосъобразно фактическо действие. Безспорно случаят, свързан с проведената срещу Кр. Аршинков медийна кампания, която получила широк обществен отзвук, попада в хипотезата на отпадане на ограничението за огласяване на служебна обществена информация поради надделяващ обществен интерес. Поради това публикуването на доклада не е незаконно и не може да ангажира имуществената отговорност на ВСС. Постановеното в обратния смисъл решение на Административния съд е неправилно и следва да се отмени", пише в решението на ВАС. С тези мотиви присъденото обезщетение от 29 000 лв., както и присъдените в полза на Кр. Аршинков разноски от 630,38 лв. и адвокатско възнаграждение в полза на адвокат М. Аршинкова от 1177,40 лв. са отменени. Решението не подлежи на обжалване. БЕТИНА АПОСТОЛОВА Бизнесменът В. Мутафчийски... погаси с целия си имот на ул. "Минго Тодев" в ски курорта дълговете си към две банки, "Месокомбинат Свищов", благоевградчанина Венчо Мутафчийски-Пашата и още един частен кредитор - Борис Асенов Любенов. Съдебен изпълнител обяви за публична продан имот от 405 кв.м на месаря и сина му Николай заедно с построените в него еднофамилна жилищна сграда, селскостопанска постройка и магазин. Общата продажна цена на имота е 142 056.30 лв. Сградите и теренът са ипотекирани на части от месаря през периода 2006-2008 г., когато стартира бизнесът му, а през 2015-2016 г. започва налагането на възбрани в полза на Любенов, Мутафчийски, месокомбината, от който Клечеров е снабдявал месото, и НАП. В случаи като този, когато кредиторите са много, с предимство са държавните институции, което ще рече, че при продажбата на имота първо приходната агенция ще събере вземането си. Костадин Клечеров е известен в целия регион с името на търговската си верига. Магазините му се славят с бански специалитети и високи цени. Преди време той имаше и магазин в Благоевград, но явно бизнесът не потръгна, защото затвори след около 2 г. Фирмата му ЕТ "Пулче-1 - Костадин Клечеров" редовно участва заедно с други месари от Банско в атрактивната местна инициатива за направата на най-дълъг суджук, инициирана от общината. ВАНЯ СИМЕНОВА

Вл. Горанов В. Радев С. Цацаров "В тригодишната фискална рамка до 2021 година не планираме да променяме акцизите. Общата цел е да поддържаме стабилна финансова перспектива и да пълним нашия бюджет". Това каза министърът на финансите Владислав Горанов след представянето на резултати от изследване за контрабандата на цигари. "България ще поддържа тезата, че е рано за нарастване на минималните акцизни ставки. В национален аспект не смятаме засега да прилагаме по-високи от минималните, установени за съюза, акцизни ставки. Тоест в тригодишната фискална рамка до 2021 Б. Борисов Синдикат на служителите в затворите в България иска В с. Тополница живеят 100 бивши... Цветкова, е най-младият жител на селото. Повечето й съселяни са пенсионери от мината в Бобов дол, получават максималната пенсия от 910 лв. и живеят охолно. Величка Цветкова работи като магазинер в хранителния магазин в селото. Ето какво разказа тя за живота на хората в Тополница: "В селото живеят само пенсионери от мината в Бобов дол, добре са финансово. Обичат да се глезят. Ежедневно магазинът се зарежда с банани, портокали, мандарини... всичко се изкупува. Сутрин всички минават през магазина да си купят пресен хляб, след това засядат на кафе. Някои след първото си кафе сутринта минават на уиски с чай, та чак до обяд. След което се прибират по домовете. На ден продавам по 30- ина бутилки уиски от 200 мл. Пенсионерите в селото не броят стотинките в портмонето си. На голяма част децата им са се устроили в София и идват само през уикендите, а някои само през лятото. Аз сама направих детска година не планираме да променяме акцизите. Номиналните ръстове, които регистрираме в увеличение на приходите от акциз, са удовлетворителни и смятаме, че това темпо може да бъде поддържано. Мисля, че както и досега можем да продължим съвместните усилия в тази посока", заяви Горанов. "Отбелязваме най-ниското до момента ниво на контрабанда при цигарите - 6%". Това каза главният прокурор Сотир Цацаров след представянето на резултати от изследване за контрабандата на цигари. "На първо място искам да отбележа, че формулировката, под която е СТРУМА 6 февруари 2018 г. СТРАНАТА стр. 7 Финансовият министър Владислав Горанов: До 2021 г. не планираме промяна акциза на цигарите Главният прокурор С. Цацаров обяви, че е постигнато най-ниското ниво на контрабандата, само 6% обозначено проучването „цигари, непредназначени за местния пазар“, е изключително деликатна и в същото време показваща за какво става дума. Най-общо казано, става дума за това, което представлява незаконна търговия, контрабанда и което в крайна сметка осъществява и престъпни състави. Въпреки деликатната формулировка „цигари, непредназначени за местния пазар“ не може да не отбележим няколко неща. На първо място плюсовете - да, 6% е най-ниското ниво, мерено до момента. Тези 6% обаче не бива да ни успокояват, защото в рамките им маржовете са много големи по места", заяви Цацаров. Светлина по темата с цигарите хвърли и вътрешният министър Валентин Радев. "През 2017 година са иззети над 50 млн. къса цигари, както и над 48 тона нарязан тютюн", съобщи министърът на вътрешните работи след представянето на резултати от изследване за контрабандата на цигари. За третото тримесечие на 2017 г. контрабандата на цигари в България е спаднала до 6 на сто. Това показват резултатите от основна извадка на цигарите, непредназначени за местния пазар. Резултатите, които бяха представени по време на инициатива „Срещу незаконната търговия“, показват, че през третото тримесечие на 2017 г. се отбелязва най-ниското потребление на цигари, непредназначени за местния пазар от 2007 г. Това са т.нар. контрабандни цигари. Инициаторите на срещата посочиха, че резултатите са адекватни, защото в изследването се е проследявала всяка една кутия от производителя по цялата верига на доставки на цигари. "МВР поставя акцент върху противодействието на контрабандата на цигари и тютюневи изделия. Засилва се капацитетът на нашите органи - заяви министърът. - През 2017 година са проведени 43 специализирани тематични операции. Структурите на МВР са извършили 1154 проверки на обекти", обясни Радев. "През септември 2017 година със Специализираната прокуратура са иззети 915 мастербокса цигари. Задържани са 9 лица, повдигнати са обвинения на петима. Това е само един пример от 2017 година", коментира той. "Предотвратени са щети за над 16 млн. лева. Така работи държавата - регулярно, методично и резултатно", заяви вътрешният министър. Надзирателите в затворите писаха до премиера Борисов, готвят протест на жълтите павета официално становище от премиера относно политиката на кабинета спрямо заетите в сектора за сигурност. Синдикатът на служителите в затворите в България (ССЗБ) изпрати официално писмо до площадка в центъра на селото. Тогава работех по временната заетост към кметството. От община Дупница дадоха металното съоръжение за детска катерушка, а аз ръчно изкопах дупките, сама излях бетона и ги циментирах. Моето дете е единственото в селото, но рядко играе на катерушката", разказа Величка Цветкова. Известно време тя е живяла в социалните жилища в Дупница заедно с детето си, но високият наем и месечните сметки за ток и вода са били непосилни за нея и се върнала в село Тополница, в полите на Рила планина. Пътят за селото се отклонява от гл. път Е-79 от министър-председателя Бойко Борисов с апел за реакция и предприемане на действия за изравняване на заплащането на служителите на ГД "Изпълнение на наказанията" и ГД "Охрана" с това В центъра е кметството /сн. 1/. Някогашният Клуб на сержанта е превърнат в склад на Енергото /сн. 2/. Дяково и продължава навътре в планината, която през зимата при по-голям сняг е непроходима. Кметът на с. Тополница Анани Ангарев, който с прекъсване управлява 3-ти мандат, разказа за времето, когато в селото са живели 800 души и е кипял живот: "По времето на соца в с. Тополница живееха 800 души, в някогашното ТКЗС се отглеждаха 10 000 овце, имаше и мандра. В местното училище учеха по 150 деца, то беше продадено по времето, когато кмет на Дупница бе Атанас Янев. Имаше желание от шивашки бос да открие цех в селото, но не направи нищо. Средната възраст на хората в селото е 70 години, те не могат да обработват земите си са ги отдали под аренда на Йордан Костов-Джоко, който сее жито и им дава рента в пари и продукти, наел е около 3500 дка. Кметството в с. Тополница е с най-голямата сграда от всички села в община Дупница. Някога в нея се помещавал Клуб на сержанта и офицера, тъй като край селото имаше военно поделение, имаше и зала за събрания и концерти. В залата за сержанти и офицери все още виси поовехтял портрет на Ботев. Тя сега се използва от по-млади пенсионери Турист в Сапарева баня с... личния си автомобил "Рено" се забил в оградата на къща на ул. "Победа" в курортния град. Пристигналите полицаи установили, че шофьорът е пиян и неадекватен. След тест с дрегер установили, че Тодор Нистеров е с 3,89 промила алкохол. Веднага е задържан и закаран в ареста на РУП - Дупница. Срещу него е образувано бързо полицейско производство за управление на МПС в нетрезво състояние. Тодор Нистеров би рекорда в община Сапарева баня на заловените пияни зад волана, до момента той бе с 2,90 промила алкохол. Преди време от Спешен център - Сапарева баня съобщиха, че през почивните дни единствената им линейка обикаля по пътищата да събира пияни туристи. Последният случай беше с двама младежи - момче и момиче, които се бяха напили до такава степен, че бяха легнали на тротоара в центъра на града. След сигнала на тел. 112 линейката ги докара в Спешния център. Коментарът в Сапарева баня е, че голяма част от туристите идват в курортното градче на алкохолен туризъм и пият до припадък. ЙОРДАНКА ПОПОВА Известен компютърен специалист в... е от алкохола. През нощта състоянието му рязко се влошило, оплакал се от силно главоболие, започнал да повръща и вчера сутринта по настояване на близките си потърсил лекарска помощ. "Пациентът е приет в спешно отделение, след проведена консултация от невролог и неврохирург в доболничната помощ при изследването на скенер е установен мозъчен кръвоизлив", каза дежурният лекар д-р Чаушева. Тя допълни, че точната причина за получения кръвоизлив в като клуб, там играят карти. Музикална уредба от миналия век все още работи. Има наредени стелажи с книги, но личи, че не са четени отдавна, прашасали са. В тази зала се оставят и сметките за ток и вода и пенсионерите си ги вземат от там". Селото има и вилна зона, която основно е застроена преди 1989 година. Един от живеещите във вилната зона е 75- годишният Ангел Димитров, който 17 години е работил в отдел "Тежки криминални престъпления" в МВР в София. Ето какво разказа той: "Аз съм пенсионер "заточеник" в с. Тополница. Оттук е на служителите на МВР. Копие от него е изпратено и на вицепремиера по обществения ред и сигурност Красимир Каракачанов, и до министъра на правосъдието Цецка Цачева. В него от Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) питат министър-председателя ще предприеме ли правителството мерки и какви за актуализиране на бюджета на Министерството на правосъдието, с оглед осигуряването навреме на средства за изпълнение на поетите спрямо синдиката ангажименти за изравняване статута на работещите в сектор "Сигурност". 1 2 съпругата ми и от 15 години живеем тук. Голяма скука е, няма с кого да си поговориш. Наслаждавам се на природата. Работих като криминален полицай в отдел "Тежки престъпления" в София. Разследвал съм тежки случаи. Сещам се за един взривен асансьор и един самолет, който се запали на летището в София през 1975 година. Много убийства, тежки катастрофи с деца и възрастни са минали през погледа ми в трудовия ми живот", разказа А. Димитров. Двете му деца и внуците живеят в София, идват на гости в Тополница. ЙОРДАНКА ПОПОВА мозъка при младия мъж не е известна, възможно е да се касае за получено нараняване на главата при падане или за спукана аневризма. Транспортиран е с реанимобил на Спешен център - Благоевград в столичния институт "Пирогов". "Той е контактен", поясни д-р Чаушева. Приет е в неврохирургия. Според столичните специалисти не се налага оперативна намеса, провежда му се консервативно лечение. Продължават да се извършват допълнителни изследвания, няма установена фрактура на кости на черепа. 36-годишният благоевградчанин е известен компютърен специалист, има собствена фирма. Това е вторият тежък случай с млад мъж, станал само за три дни в Благоевград. 37-годишен шофьор към медицинска лаборатория от Разлог, както "Струма" писа, получи инсулт по време на работа, той бе стабилизиран в реанимация на МБАЛ - Благоевград. СЛАВА ИВАНОВА

Вестник "Струма", брой 227, 28 септември 2018 г., петък
Вестни "Струма" брой 246
Вестгник "Струма" брой 229
Вестник "Струма" брой 240
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма" брой 77
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма" брой 27
Вестник "Струма" брой 189
Вестник "Струма" брой 38
Вестник "Струма" брой 49
Вестник "Струма" брой 2
Вестник "Струма" брой 29
Вестник "Струма", брой 32, 7 февруари 2018 г., сряда
Вестник "Струма" брой 260
Вестник "Струма" Брой 1
Вестник "Струма" брой 183
Вестник "Струма" брой 165
Вестник "Струма" брой 201
Вестник "Струма" брой 28
Вестник "Струма" брой 5
Вестник "Струма" брой 46
Вестник "Струма" брой 135
Вестник "Струма" брой 111