Views
10 months ago

Вестник "Струма", брой 36, 12 февруари 2018 г., понеделник

Вестник "Струма", брой 36, 12 февруари 2018 г., понеделник

СТРУМА

СТРУМА 12 февруари 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 4 345 000 лв. внесе Басейнова дирекция в касата на МОСВ от такси и глоби през януари 3 нови санкционирани фирми дадоха своя принос към паричния трансфер - санданската УВЕКС ЕООД, първомайската "Фреш Фиш Петрич" и "Булстар" ЕООД - с. Ръждак, които отнесоха глоба от 3500 лв. по Закона за водите Събраните суми от 3 наказателни постановления на обща стойност 3500 лв., глоби в размер на 2300 лв. и 339 255,52 лв. от такси за използване на водите преведе преди дни Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" по сметка на МОСВ в резултат на януарските проверки тази година. Успоредно с това дирекцията изпрати 4 покани за доброволно заплащане на дължими такси в размер на 7000 лв. и 4 молби до НАП за принудително събиране на дължими вземания в размер на още 7000 лв. 3-те нови санкционирани фирми са водното дружество на община Сандански УВЕКС ЕООД, което получи наказателно постановление за неизпълнение на дадено от дирекцията предписание, първомайската фирма за отглеждане на риба "Фреш Фиш Петрич" ЕООД със собственик Георги Смилков и регистрираната в петричкото с. Ръждак "Булстар" ЕООД на Деспина Акепсимаидоу - за водовземане без издадени разрешителни. Дирекцията реагира и на сигналите, подадени на "зеления телефон", част от които се оказаха основателни. В местността Ормана, надясно по поречието на р. Сушица, на 200 метра преди вливането й в Места е установено изземване на наносни отложения. В момента на проверката на 22 януари на място полицейските служители на РУП - Гоце Делчев задържат багер и автосамосвал. Проверява се за коя фирма работят. Констатирано е и замърсяване на река Струма в землището на с. Рибник с опаковки и отпадъци от маркучи за капково напояване. На същите "находки" попадат проверяващите и в притока на Струма - река Рибник. За констатираните замърсявания е дадено предписание на кмета на община Петрич за почистването им. Нерегламентирано изземване на наносни отложения е открито и в река Горносушички поток, приток на р. Склавска в землището на санданското с. Склаве, както и нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води от пресевна инсталация, собственост на ПСК "Спартак". Най-сериозен се оказва сигналът срещу столичната фирма "Пи енд Ди Строй" ООД със съдружници Христо Тодоров и Ангел Павлов. Проверяващите са извикани от кмета на пернишкото с. Рударци и през телената ограда на имота на фирмата констатират, че на терена софиянци поголовно режат храсти и дървета, освен това са разкрили покрива на помпената станция. Тъй като държавните институции не успели да се свържат със собствениците на фирмата, наложило се със съобщения да им припомнят, че водовземните съоръжения са изключителна държавна собственост и при увреждането им подлежат на наказателна отговорност. Предстои нова проверка в Рударци. ВАНЯ СИМЕОНОВА С 2.5 млн. лв. санират 5 нови блока в Кюстендил, за 4 вече са издадени строителни разрешителни Община Кюстендил започна внедряване на мерки за енергийна ефективност в 5 жилищни блока в града със средства по Оперативната програма "Региони в растеж", обяви заместник-кметът Росица Плачкова. Сградите са до 35 апартамента, а общото финансиране е на стойност 2,5 млн. лева. "След въвеждане на мерките за енергийна ефективност всяка една от сградите ще постигне най-малко клас на енергопотребление "С", ще се намалят разходите за енергия в жилищните домове. Това са блокове на ул. "Цар Освободител" 328, сграда, строена 1985 година, със застроена площ 410 кв.м, на ул. "Климент Охридски" №5, строена през 1969 година, на ул. "Гладстон" № 21, на ул. "Александър Димитров" 41, сграда, строена през 1974 година, с разгъната застроена площ от 3200 метра, и на ул. "Цар Освободител 326", блок 120, строен през 1986 година, с разгъната застроена площ 3600 кв.м", уточни Плачкова. Росица Плачкова Вече са проведени и всички обществени поръчки, изпълнение на инженеринг и изграждане на мерките за енергийна ефективност. Издадени са и 4 разрешения за строеж, а петият проект в момента се съгласува от собствениците. Очаква се, ако има забележки за блока на ул. "Александър Димитров", в най-скоро време да се отстранят и също да бъде издадено разрешение за строеж. След финализиране на строителните работи мерки за енергийна ефективност ще бъдат въведени в 165 самостоятелни обекта и един обект с обществено предназначение - зъболекарски кабинет. "Строителните площадки вече са факт, направена е и първата копка на четири от жилищните блокове, петият е в очакване на разрешение за строеж. Много развълнувани бяха хората от ул. "Гладстон", дори се произнесоха прочувствени слова. Фирмите контактуват изключително добре със собствениците, техническите ръководители на всички от обектите се отнасят отговорна към работата си, знам как проверяват работата на работниците", заяви още инж. Росица Плачкова. Строителните работи ще продължат до 27 март 2019 година, или общо 18 месеца. "Община Кюстендил направи наредба, с която всички блокове, които са получили безвъзмездна финансова помощ, имат възможност да придобият стопанисване и управление на прилежащите части, аз ги призовавам да го направят с цел това, което беше безвъзмездно дадено от държавата и европейските фондове, да продължи да става все по-добро", каза заместниккметът на община Кюстендил. По Националната програма за енергийна ефективност са внесени в Банката за развитие около 120 заявления, което е над 150 блока. От 2015 година има четири заявления с готови документи, които за съжаление стоят с неподписани тристранни договори. Все още няма решения за това колко нови договора ще бъдат подписани, към момента се очаква да стане ясно какъв финансов ресурс е останал от тези 2 млрд. лева по националната програма, което да позволи да се подпишат нови договори и изпълнението на програмата да продължи. "Надявам се, че на територията на град Кюстендил ще има нови такива, но към момента все още няма информация", добави Росица Плачкова. ГЕРГАНА ИВАНОВА Ученици стягат куфари за Страсбург след успешно представяне на "Евроскола" Полиглотите от кюстендилската Езикова гимназия "Доктор Петър Берон" стягат куфарите за Страсбург, след като грабнаха първото място от регионалното състезание "Евроскола" за средни училища от областите Благоевград и Кюстендил. Място на надпреварата стана голямата зала на една от самодейните институции в града, а организатор Учениците от Езиковата гимназия в Кюстендил са победители в регионалното състезание "Евроскола" е Европейският парламент. В състезанието се включиха още възпитаници на Природоматематическата гимназия "Професор Емануил Иванов" - Кюстендил и ученици от Езиковата гимназия "Акад. Людмил Стоянов" в Благоевград. Отборът победител, в състав Виктория Стоилова, Антонина Тончева, Антонио Георгиев, Ан Никол Войнска от 10 "в" клас и Теодора Георгиева от 10 "а" клас, спечели голямата награда пътуване до Страсбург. "Подготвяхме се месеци наред, трябваше да сме компетентни по различни теми на национална и европейска тематика, а отличното владеене на английски език беше от изключително важно значение", коментира Антонио Георгиев. Учениците от ЕГ в Кюстендил се присъединяват към останалите 5 регионални победители от цяла България и заминават за Франция на 3 май. Там те ще участват в симулация на заседание на Европейския парламент за един ден. Победителите бяха подготвени от Мария Кирилова, учител по английски език, и Петя Миленкова, учител по философия. ГЕРГАНА ИВАНОВА 11 социални услуги в община Радомир облекчават живота на хората в нужда Пл. Алексов На територията на община Радомир действат 11 социални услуги, съобщи кметът Пламен Алексиев. В село Дрен съществуват два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. Всеки от двата центъра е с капацитет от 12 деца, а дейността е държавно делегирана. В Радомир има Дом за стари хора с капацитет от 150 души, а в село Извор има Дневен център за стари хора за 30 души. В село Извор съществува и защитено жилище за 10 души за хора с физически увреждания. Дейностите са държавно делегирани и функционират през цялата година. В квартал "Върба" на Радомир пък съществува Дневен център за възрастни хора с увреждания за 10 души. За 40 души е капацитетът на Центъра за обществена подкрепа, базиран в Радомир. Той е също държавно делегирана дейност. Домашен социален патронаж за 120 души работи в Радомир, а в село Дебели лак от услугата се ползват 36 души. Услугата се финансира от общината в Радомир, сдружение "Православен патронаж "Света Петка" и от таксите на потребителите. Услугата "Личен асистент" ползват 33 лица. Тя е финансирана от държавния бюджет. 15 домашни помощници полагат грижи за 30 лица, които са в невъзможност за самообслужване в семейна среда. Приемните майки в община Радомир са 10, те се грижат за 15 деца, които отглеждат в семейна среда. КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА Влюбените отложиха почивките за уикенда, за Свети Валентин пълнят заведенията Влюбените отложиха почивките за уикенда. Изключително малко резервации има в курортите за празника на влюбените. Причината е, че той се пада в сряда, обясниха туроператори. "Хотелиерите направиха какви ли не оферти, за да привлекат гости, но резултатът е слаб. Свалиха цените с между 10 и 30%, някои и повече, включиха в програмите си вечеря на свещи и какво ли още не", обясниха от туристическите агенции в Перник. За разлика от самия 14 февруари обаче, за предстоящия уикенд почти нямало места по хотелите на най-предпочитаните ни курорти - Банско, Боровец и Велинград. На Св. Валентин пък ще ударят джакпота кръчмите. Заведенията в Перник правят резервации от началото на миналата седмица и вече места почти няма. Желаещите да се почерпят на празника на любовта и виното плащат куверти между 10 и 20 лв. КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

СТРУМА 12 февруари 2018 г. РОКАДИ В ЮЗДП Уволниха шефката на "ДГС Сандански" инж. Св. Костадинова, от днес поста заема директорът на Горското в Първомай инж. Ат. Диманков Най-голямото по площ дърмента е шеф който в можавно горско на "ДГС Катунци". стопанство в Благоевградска До кадро- област "ДГС Сандански" е с нов директор. От длъжността Шефката на Дневния център в Якоруда С. Мустафа... бе освободена инж. Светла Костадинова със заповед на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов. От 9 февруари на длъжността като вр.и.д. е назначен шефът на "ДГС Първомай" Атанас Диманков. Очаква се днес Ат. Диманков да бъде предста- Д. Дамянов Св. Костадинова Ат. Диманков С. Ефремов вен на служителите в "ДГС Сандански". След преназначаването на Ат. Диманков в стопанството в Сандански той овакантява мястото си в "ДГС Първомай". Коментарите са, че неговото място ще бъде заето от Симеон Ефремов, вата промяна се стигна след множество сигнали за груби нарушения на Закона за горите и неупражнен контрол и пропуски при изпълнение на служебните задължения, както и извършени от ЮЗДП комплексни проверки на дейността на стопанството. ЛИДИЯ МАНЕВА от стр. 1 обаче едновременно работи в магазин за домашни потреби на пълен работен ден срещу 500 лева заплата и на половин работен ден по проект към община Белица срещу 700 лева, без там да се изисква присъствието му. Мотив за твърденията им за съсипване на центъра e още фактът, че повече от 7 месеца в центъра няма психолог, липсва и специален педагог. Още в първите работни дни на новата година Мустафа започнала да звъни на родителите, чиито деца не посещават редовно центъра, да отпишат децата си, за да не заемат напразно местата, а на други родители предложила да пишат жалби срещу работещите в центъра. До момента има вече 3 отписани деца. Самата Сабиха Мустафа е бивша секретарка на кмета Нуредин Кафелов. Преди 4,5 г. той я поставя за ръководител на центъра като директор на половин щат. Едновременно с това тя обаче работи и като счетоводител в община Якоруда на цял щат, както и като счетоводител на общинската фирма "Строител 2001" на хонорар, който самата тя описвала пред приятелки като "една прилична сума от 300 лева за посещение един път в седмицата". Проблемите в Дневния център лъсват в средата на декември миналата година, когато неговата служителка Джаме Сирачка, близка до директорката, й съобщава, че дневниците не са готови за три месеца назад. Тъй като С. Мустафа рядко се вясва на тази си месторабота и не е запозната в детайли с дейността на центъра и документалното й оформяне, тя привиква "на килимчето" в кабинета си в общината целия персонал за обяснение. Подчинените й обясняват, че закъснението е само един ден за месец ноември, а декември ще бъде отчетен през януари следващата година, но шефката им нарежда на следващия ден всички да й представят писмени обяснения и заплашва с наказания и уволнения. Това кара възпитателите да поискат лична среща с Нуредин Кафелов, който ги привиква на събрание в залата на Общинския съвет. На срещата не е решено нищо, защото разговорът започва и свършва с любимата реплика на кмета Кафелов: "Аз съм назначил 350 човека в тази община и аз ги управлявам". На събранието присъстват и двете заместник-кметици на общината, но и двете признават, че не са запознати с работата в социалното звено и проблемите му. Според родителите, чиито деца още се водят в центъра, обстановката там е нетърпима, децата им са под стрес, защото са в контакт с напълно непознати за тях хора и отказват да ходят. Няколко от тях са описали случващото се в жалба до Агенцията за защита на децата. За Сабиха Мустафа в общината говорят като за човек с власт в общината. Граждани разказват, че в приемните дни на градоначалника (вторник и петък) трудно се добират до Кафелов, защото Сабиха непрекъснато имала поводи да влиза в кметския кабинет и да отнема от времето на чакащите отвън. Освен че се ползва от покровителството на градоначалника, Мустафа често му и помага, разказаха хора от центъра. Например през лятото на 2016 г. тя отклонила 25 000 лева от бюджета на центъра и ги дала назаем на община Якоруда, за да може кметът да плати глоба, наложена му в качеството на длъжностно лице. Тогава хората в центъра останали без заплати три месеца. Роднините на Сабиха Мустафа също са от единиците в Якоруда, които не знаят що е то безработица. Баща й Ахмед Пиронкьов също работи на три места - взима 700 лева от "Строител 2001", 350 лева от Центъра за деца с увреждания и отделно получава 100 лева бонус за това, че вози хората на баня в събота и неделя с автомобила, предназначен за децата. През останалото време Ахмед Пиронкьов ползва същия този служебен автомобил "КИА Карнивал" и като личен. На очевидци им прави впечатление, че доста често той идва от дома си на работа в Дневния център, взима автомобила и отива до другото си работно място в "Строител 2001". Разстоянието е не повече от километър. Същият този автомобил наскоро влезе в полицейските бюлетини като участник в ПТП - в началото на февруари Пиронкьов блъсна с киата движещия се пред него автомобил, собственост на прочулия се кмет на село Конарско Ахмед Ахмед-Пачката. До сериозни травми на шофьорите не се стигна, но Пачката вече е предявил иск към община Якоруда за 10 000 лева, които при спечелване на делото ще платят якорудските данъкоплатци. Не мизерства и братът на Сабиха Мустафа. С решение на Общинския съвет в края на 2017 г. кметът Кафелов създаде Общинско горско стопанство, чието седалище е в "Строител 2001". За негов началник е назначен Мустафа Ахмед Мустафа, брат на Сабиха. Той се грижи за изсичането на общинските гори. БОРЯНА ЦОНЕВА РЕПОРТЕР Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma стр. 5 ОБРЪЩЕНИЕ до членовете и симпатизантите на ПП АБВ - Сандански и представителите на гражданския съвет в общинската ни организация Ученици от 11 града ще мерят сили във втори кръг на конкурса "Стани стипендиант на ЧЕЗ" Резултатите ще бъдат обявени в края на февруари, след което предстои финалният трети кръг Ученици от 12-и клас от гимназии от 11 града в Западна България - София, Плевен, Дуп- Проведеното на 03.02.2018 г. заседание на Националния съвет на ПП АБВ освен анализ и оценка за състоя- Л. Карамитов нието и действията на партията до момента взе решение за започване на незабавна подготовка и кампания за избори за Европейски парламент и Местни избори 2019 г. Уважаеми колеги, до края на месец февруари трябва да ница, Благоевград, Кнежа, Етрополе, Пирдоп, Козлодуй, Монтана, Перник и Видин, ще се състезават във втори кръг на конкурса "Стани стипендиант на ЧЕЗ", който ще се проведе на 16 февруари 2017 г. Те ще решават две задачи - въпроси с множествени отговори и една електротехническа задача. Резултатите ще станат известни в края на февруари, а месец по-късно ще се проведе финалният трети кръг. Домакини на втория кръг са Професионалната гимназия по транспорт "Макгахан" в София, където ще се явят състезателите от София, Етрополе и Пирдоп, Професионалната гимназия по техника и електротехника "Христо ТОПЛИВО АД КЛОН БЛАГОЕВГРАД ПРОМОЦИЯ в склад БЛАГОЕВГРАД: Пакетирани ВЪГЛИЩА - ДОМ пресяти 25-60 мм 25 кг - 9.50 лв./бр. с ДДС!!! За контакти: 0887312762 Ботев" в Монтана, където ще се състезават учениците от Монтана, Плевен, Ловеч, Кнежа, Козлодуй и Видин, и Професионалната гимназия по техника и строителство "Арх. Й. Миланов" в Перник, където знанията си в областта на електротехниката ще премерят учениците от Перник, Дупница, Кюстендил и Благоевград. Състезанието се организира за шеста поредна година. То е част от графика на националните състезания по професии през учебната 2017-2018 г. на Министерството на образованието и науката. Финалният кръг на състезанието ще бъде в края на март. Тогава ще се състезават 12-те победители от втори кръг. Класираните на първите три места ще бъдат стипендианти на ЧЕЗ за 2018 г. Те ще получат стипендия в размер на 500 лв. (без данъци) и шанса да кандидатстват с оценката от конкурса в Техническия университет в София, Колежа по енергетика и електроника и Минногеоложкия университет "Св. Иван Рилски". Допълнителна информация за регламента на състезанието и периодите на провеждане на отделните кръгове може да бъде намерена на сайта www.stipendiant.com. Разложанката К. Кърджиева изля гнева си в социалните... определим дата за провеждане на общинска отчетноизборна конференция, която трябва да проведем до края на месец април. Очакваме вашите предложения. Желателно е да имаме мнение и позиция за начина ни на участие в местните избори през следващата година - самостоятелно, местна коалиция, подкрепа за кандидат, както и навременно определяне водач на листата за общински съветници. Общинската ни организация има мандат от Националния съвет да предприемаме от стр. 1 а случаят получи гласност чрез социалните мрежи, където с много болка стопанката на малкото кученце Костадинка Кърджиева изля гнева си към безотговорността на своя съгражданин. В профила си във Фейсбук тя апелира към държавните органи да се задействат и да вземат отношение, за да не се стигне до по-сериозен инцидент, и дори публикува снимка на автомобила, прегазил кучето: "Днес в 11.52 ч. собственикът на този автомобил прегази пред дома ми кученцето ми. Този човек, който профучава постоянно по ул. "Св.св. Кирил и Методий" с бясна скорост, уби член на семейството. А вместо кученцето можеше да бъде дете. На вниманието на държавните органи - не важат ли за този шофьор ограниченията на скоростта в населено място!!! Мисля, че това лице, което отне живота на невинна душица, е с фамилия Янев", пише К. Кърджиева, а в един от коментарите си допълва: "Излагат на опасност даже и децата ни. Те играят на тази улица, а тези лица фучат действия и да провеждаме разговори за формиране на коалиция на принципна и равнопоставена идейно-политическа основа за участие в изборите за Европейски парламент и Местни избори 2019 г. Апелирам младежката, женската организации, гражданския съвет и клубовете за инициативност по номиниране на кандидати за общинско ръководство, което да изберем на предстоящата конференция. ЛЮДМИЛ КАРАМИТОВ, председател с бясна скорост. Само моля да дадете гласност, за да предпазим от други бели". Семейството получи подкрепа от десетки свои съграждани и приятели, те изразиха своето съжаление и изказаха моралната си подкрепа към семейството, а действията на водача бяха осъдени остро. ИВА ГЕОРГИЕВА www.toplivoblg.com

Вестник "Струма", брой 227, 28 септември 2018 г., петък
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 284, 4 декември 2018 г., вторник
Вестник "Струма" брой 289
Вестник "Струма" брой 240
Вестгник "Струма" брой 229
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма" брой 274
Вестник "Струма" брой 77
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма", брой 170, 23 юли 2018 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 104, 5-7 май 2018 г., събота - понеделник
Вестник "Струма", брой 42, 19 февруари 2018 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 134, 11 юни 2018 г. , понеделник
Вестник "Струма", брой 43, 20 февруари 2018 г., вторник
Вестник "Струма", брой 33, 8 февруари 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма", брой 41, 17 февруари 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма", брой 24, 29 януари 2018 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 81, 6-9 април 2018 г., петък-понеделник
Вестник "Струма", брой 212, 10 септември 2018 г. , понеделник
Вестник "Струма", брой 59, 12 март 2018 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 87, 16 април 2018 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 122, 28 май 2018 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 196, 22 август 2018 г., сряда
Вестник "Струма", брой 169, 21-22 юли 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма", брой 276, 27 ноември 2017 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 39, 15 февруари 2018 г., четвъртък