Views
9 months ago

Вестник "Струма" брой 46

петък 23 февруари 2018 година

СТРУМА 23

СТРУМА 23 февруари 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 6 Съветниците засипаха кмета Церовска с питания за СЕСИЯ НА ОбС В ПЕРНИК неработещи светофари, за теча в библиотеката, новия кредит... дори защо на Нова година не е имало тържество на площада Съветниците в Перник на заседанието вчера питаха кмета Вяра Церовска за договора със здравната служба в Батановци, за теча в у- ниверсалната библиотека, от готвения облигационен кредит ще бъдат ли изплатени и задълженията към "Топлофикация", за старите и често неработещи светофари в града, дори защо на Нова година Вяра Церовска Съветниците Славолюб Славчов В кариерата си тя постига редица национални рекорди, някои от които не са подобрени до днес. Част от националния й принос са нейните призови класирания на балкански кросове, балкански игри, европейски първенства и международни турнири. Едни от най-добрите си класирания постига в престижните маратони в Истанбул, Флоренция, не е имало тържество на дължава да се ползва. конкретен отговор за теча в тът. наха отговорите на питания Прага, Рим, Белград площада. "През 2016 г. са започнати ремонтни дейности на Според съветника Милан Ми- Двореца на културата, не са моста над река Струма, за де- универсалната библиотека. "Хората, които работят в за спирка в Батановци, за и Лондон. Понастоящем тя Кирил Леонов от БСП настоя Церовска да обясни за- сградата, която бе много посланов при дъжд служителите сигнализирали! Това е ужапонирането на отпадъци в ре- продължава спортно-състезателната си кариера, като се що е подписала договор за традала от земетресението покриват книгите с найлони, сяващо по две причини. гионалното сметище на общини от други области. изявява като треньор на млади пернишки таланти. От наем в здравната служба в през 2012 г. След като приемем обекта, ще бъде предщо не се ремонтира покри- некомпетентност. Ще взе- Съветниците гласуваха са- подлагат кофи и легени. "За- Първата е страх, а втората Батановци, след като ремонтът на сградата не е качесприета тръжна процедура за вът, кметският екип видял ли мете ли мерки срещу хорамо с 2 гласа "въздържал се" 2017 година Милка Михайлова организира Общински твен, не е приет и няма Акт отдаване под наем. Сега обаче за този договор отговоря лиотеката?", пита Миланов. се унищожи общинско иму- лека атлетика Милка Михай- е в какво състояние е бибта, които са си позволили да националният състезател по турнир по лека атлетика за 16, и точно лекарският кабинет е в лошо състояние. РЗИ", категорична бе Церов- "При проверка от общинащество за хиляди левове... лова да бъде настанена в об- ученици в Перник. В рамките на заседанието Отговорността за това, че ска. та било установено, че ламарини на покрива се се разберие и безстопанственост", след внесена докладна от Потресен съм от това безхащинско жилище под наем беше утвърден и общинският лекар работи в недовършената Здравна служба в Бата- съветника Славолюб Славместили и това е причината каза Миланов. зам. кмета Владислав Караи- В отговора на въпроса на план за противодействие на тероризма и рамкова програма за превенция на нарконовци, е на РЗИ - Перник, каза Вяра Церовска. По думите "Топлофикация" над 3 млн. ният ремонт на покрива на да Церовска честите аварии Милка Михайлова е начов за дължимите суми към - каза Церовска. - Послед- С липсата на пари оправлиевтични зависимости 2018- й през 2010 г. е сключен договор за наем на помещение кания облигационен кредит вен през 2015 г. Тогава са да бъдат подменени тази гората й започва от 1982 г., ка- лв. и ще погаси ли чрез ис- Двореца на културата е пра- на светофарите и защо няма ционален състезател, карие- 2020 г. Общинските съветници приеха и програмата за между община Перник и дълга, кметът отговори, че подменени част от улуците. дина, с изключение само на то още на 15-годишна възраст постига национален ре- развитие на читалищната "Здравец" ООД, представляван от доктор Десислава платена от кредита. ладна за течовете сега", об- квартал "Иван Пашов". За корд за девойки младша въз- част от сумата ще бъде из- Никой обаче не е подал док- този на кръстовището в дейност в община Перник през 2018 година. Ситарска. В момента то про- Церовска се измъкна и от ясни пред съветниците кме- следващото заседание остараст на 800 м гладко бягане. КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА Ексгубернаторът Вл. Димитров... била установена самоличността на шофьора, той получил електронен фиш с глоба от 100 лв. за това, че е карал с 24 км над ограничението. Владимир Димитров обжалвал глобата в съда с мотива, че са допуснати съществени процесуални нарушения, каквито са липсата на дата на издаване на фиша, както и че не е получил снимки на хартиен носител веднага след заснемането. В хода на делото е разпитан като свидетел мл. автоконтрольор Георги Самаров, който обяснил, че не е имал участие при работата на използваната система за контрол на пътя и заснемането на нарушението за скорост в случая, а само е задал параметрите на работа на тази система преди отпочване на функционирането й за деня. На място е имало пътен знак "В-26", ограничаващ скоростта на автомобилите до 60 км/час, който бил на около 300 метра от позиционирането на служебния автомобил на контролните органи и в зоната на действие на въпросния пътен знак . Представен е протокол за заснетия в 4 отделни снимки автомобил от мобилната камера за видеоконтрол на пътя. Отчетената скорост в клипа е 87 км/час с посочен толеранс за приспадане от 3 км/час поради възможна техническа грешка. Нарушителят е установен въз основа на регистъра за собственост на заснетия автомобил. По делото е представена заповед от 01.06.2017 г. на министъра на вътрешните работи, с която са делегирани правомощия на длъжностните лица - младши автоконтрольори към съответното ОДМВР, да издават електронни фишове при нарушения за скорост по ЗДвП, установени с автоматизирана система за видеоконтрол на пътя. След анализа на събраните писмени и гласни доказателства съдия Екатерина Николова счита, че жалбата на ексгубернатора е неоснователна, тъй като електронният фиш е издаден при спазване на правилата, правото на защита не е нарушено и потвърждава глобата на Владимир Димитров, който от години работи в администрацията на ВСС. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград. ТИНА ГЕОРГИЕВА 63 деца са напуснали училище в... за училище, семейството се прибрало в родния Кюстендил. "Ние и сега ходим до Италия, но по-рядко, предимно през лятото, оставаме за по 1-2 месеца. Там е по-топло. Мама основно работеше по къщите, да чисти, българите с това се занимават", споделя петокласник. 41 деца са заминали в чужбина, 1 дете е напуснало поради ранен брак, поради нежелание за обучение са напуснали 21 ученици. При напусналите заради ранен брак има низходяща градация. През 2013 година децата са били 6, а през 2015 - 4, през 2016 са били 6. Броят на децата в детските градини е 677 от 2 до 4 години, 332 са децата на 5 години, на 6 години са 255. В яслените групи се отглеждат 172 деца. 1198 е общият брой на децата, а персоналът в детските градини е 236. От тях педагогически е 112 души. Учениците в подготвителните класове са в 8 групи, броят на децата на 5 години е 51, а на 6 години - 107. Паралелките от 1 до 4 клас са 81, 1693 са учениците в тях. Паралелките от 5 до 7 клас са 58 с 1319 ученици. От 8 до 12 клас се обучават 1029. ГЕРГАНА ИВАНОВА С плакати и раздаване на листовки малка групичка благоевградчани протестираха в защита на Национален парк "Пирин", като се събраха в 12 часа вчера на площад "Македония". За разлика от предишните протес- ПОКАНА УС на ТД "Пирин" - гр. Разлог, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на ТД "Пирин" на 28.03.2018 г. от 18.00 часа в залата на туристическата спалня "Перун" - гр. Разлог при следния дневен ред: 1. Отчет за туристическата дейност на дружеството за 2017 г. 2. Отчет за финансовото състояние на дружеството за 2017 г. 3. Приемане плана за мероприятията за 2018 г. 4. Избор на делегат за Конгреса на БТС през 2018 г. Председател: В. Михайлов С плакати и листовки група благоевградчани протестираха в защита на НП "Пирин" ти, този се състоя на обяд, за да могат, както обясниха организаторите, повече хора да се запознаят с проблема, да са наясно, да имат позиция. Освен журналисти Група благоевградчани протестираха в защита на НП "Пирин" обаче други заинтересовани нямаше. „За пореден път искаме да кажем, че ние не сме против изграждането на втори лифт и сме за развитието на туризма, проблемът е, че правителството не спазва законите и това е предпоставка за унижощението на една от най-запазените природи в страната ни - тази в НП "Пирин", заяви ръководителят на групата протестиращи Владимир Милушев. Впечатление направи, че протестиращите, първоначално 7 човека, към които се присъединиха още двама, бяха по-малко от журналистите, дошли да отразят проявата. За липсата на граждански интерес към проявата им групата активисти обвини медиите, които според тях не отразявали истинския повод на протеста и подменяли исканията им. След като постояха около половин час пред паметника на Гоце Делчев, активистите тръгнаха по централните улици, като раздаваха на минувачите брошури с разяснения за Националния парк и аргументите им защо трябва да се отмени решението на МС. Те се заканиха да излязат на протест отново следващия четвъртък. СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

23 февруари 2018 г. СТРУМА СТРАНАТА стр. 7 БСП против наливането на пари в оградата без обществени поръчки Цветан Цветанов: Ако някой е нарушил закона във връзка със съоръжението, ще си понесе отговорността БСП поиска управляващите да изтеглят законовите промени, които ще дадат възможност за наливане на още милиони в оградата по границата с Турция без обществени поръчки, но от ГЕРБ отказаха категорично. Поредният рунд от скандала около оградата идва ден след като стана ясно, че специализираната прокуратура разследва евентуални злоупотреби около строителството на оградата, което досега излезе близо 200 млн. лева. В същото време ГЕРБ и Обединените патриоти внесоха законови промени, които да разрешат оградата да се поддържа без провеждането на обществени поръчки заради спешността на ремонтите. "Краде ли правителството на Бойко Борисов от строителството на оградата - от това писмо (б.р. на прокуратурата) - очевидно да“, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова и допълни, че всичко, което са казали дотук за оградата, се потвърждава. Според Корнелия Нинова готвените промени имат за цел „да заметат следите от лошото строителство с ремонти, и второ, чрез ремонтите и поддръжката да продължат да крадат от оградата“. Вносителят на промените Данаил Кирилов (ГЕРБ) коментира, че целта на промените е да се даде възможност за най-бърза реакция на найблизкостоящите държавни служби и при пробив в съоръжението да обезпечат неговата поддръжка. Според зам. председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов пък опозицията използва всеки момент да свърже такива събития и да направи внушения. Той беше категоричен, че ако някой е нарушил закона във връзка с оградата, ще си понесе отговорността. Баща наби седмокласник заради тормоз над дъщеря му Съветниците в Дупница пред... общинският съветник от ГЕРБ Йордан Йорданов и Костадин Костадинов от ОДБ, който е финансов директор на частната болница, дадоха пресконференция след среща, проведена миналата вечер, на завеждащите отделения в общинската болница, прокуриста Мария Иванова с представители на политическите сили в местния парламент. "Прокуристът на болницата Мария Иванова е отрязала договори на лекари и доставчици на лекарства, които не са необходими на болницата. Така здравното заведение ще спести през цялата година общо 72 000 лв.", заяви Е. Гущеров. Както „Струма“ писа, след разговор със завеждащите отделения в здравното заведение са прекратени гражданските договори на проф. Григоров, кардиолог, който е получавал месечно по 800 лв., на неврохирурга д-р Кръстев - получавал по 300 лв. месечно от общинската болница като консултант към нервно отделение, на гръдния хирург д- р Джамбазов, който е бил на граждански договор за по 200 лв. месечно, и на токсиколога д-р Петров - на граждански договор за 200 лв., всички от София. Договорите са подписани още по времето на д-р Л. Таушански и са преподписвани от следващите управители. Общинският съветник от ДСБ Костадин Костадинов, който е финансов директор на частната болница в Дупница, изрази становището си след инфарктната среща в сряда 36-годишен баща нападна седмокласник в Златарица заради системен тормоз над дъщеря му, която е петокласничка. Преди дни гневният родител влязъл в училищния стол, издърпал ученика на двора и го нападнал с юмруци. Момчето, което се казва Марин, е с отоци и охлузвания по главата и дясната ръка. Майка му Снежана показа документи от лекар, които доказват пораженията от побоя. Жената разказа, че се затичала към бияча и той я заплашил с думите „Ще ти пръсна гла- вечерта, като заяви: „От представените от прокуриста М. Иванова документи става ясно, че болницата се стабилизира, но това не означава, че е финансово добре. Намалени са някои разходи. Прокуристът има концепция, която не предвижда рестрикции в болницата. Тя работи по схема, различна от гласуваната от общинските съветници, но има резултат, макар и малък. Спечелилият конкурса за управител има друго виждане за понататъшното развитие на здравното заведение - рестрикции, затваряне на отделения и намаляване на персонала. На срещата снощи /б.р. миналата вечер/ той не даде яснота как ще ръководи болницата, ако на заседанието утре /б.р. днес/ бъде избран за управител. В местния парламент сме поставени пред дилема дали да изберем концепцията на прокуриста, или тази на Димитър Стоилов“, заяви К. Костадинов. „Спечелилият конкурса за управител на общинската болница Д. Стоилов е малко известен в Дупница. Ние не го познаваме добре. На срещата той не даде никаква информация как мисли да управлява болницата. Отговорът му беше, че като бъде избран, ще направи анализ и едва тогава ще каже какво мисли да прави. Днес, преди утрешното заседание на ОбС, ще разговаряме на председателски съвет, за да стиковаме решението, което ще вземем“, заяви председателят на групата на ГЕРБ в ОбС Йордан Йорданов. Стоилов допълни, че ще следва решението на ОбС за сваляне нивото на някои отделения на болницата. Това му вата“. Момчето трудно обясни какво се е случило, не можа да прочете заглавието на един от учебниците му и не беше в състояние да напише "Съжалявам". Биячът Саид Селимов пък разказа, че е стигнал до крайната изказване беше апострофирано от общинския съветник от ГЕРБ Димитър Йорданов, който заяви: „Това решение може да се прегласува. Кажете ни как мислите да постигнете стабилност на болницата?", но конкретен отговор не получи. От справка, предоставена от прокуриста М. Иванова пред политиците в Общински съвет, станало ясно, че липсват пари от аптеката на болницата. Извършени са две ревизии и въпреки че аптеката на болницата е празна, липсват около 1900 лв. Преди срещата на общинските съветници с ръководството на болницата в лицето на прокуриста М. Иванова д-р Й. Никулчин, който й помага да се запознае със състоянието на болницата, и бившият управител доц. Д. Недин е проведено събрание със завеждащите отделения в болницата. Всички те са застанали зад М. Иванова и са й дали картбланш да действа в името на запазване на болницата. Лекарите са излезли с категоричното становище: „Болницата да не бъде повече място за експерименти от страна на Общински съвет!". След приключване на пресконференцията Й. Йорданов заяви, че прокуристът М. Иванова работи да се отвори отново отделението по хемодиализа, което беше затворено от Р. Тимчев. К. Костадинов заяви, че това няма как да се случи, и подкани Йорданов да се хванат на бас. ЙОРДАНКА ПОПОВА Собственици на имоти в... договори със стопаните са мярка след системен психически и физически тормоз над децата му. Директорката на училището Христина Ганчева призна, че преди месец е имало подобен случай с участието на битото момче и то ще получи забележка. за по една година. Служителите на общината са написали актове на Иван Грънчаров и на тракториста Ангел Стойков за унищожените дървета. Очкват ги глоби до 5000 лв. Кметът на община Дупница Методи Чимев ще реши точно колко лева да е паричното наказание. Иван Грънчаров е от село Червен брег и от няколко години се занимава с арендуване на земя в неговото село и в Дяково и Яхиново. Той е собственик на транспортна фирма и извършва международни товарни превози. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА Лидерът на АБВ Р. Иванов... обвинени, че раздавали дрехи втора употреба по време на предизоборна кампания през 2014 г. в ромската махала в Кочериново. Докато подарявали ризи, поли и панталони на избирателите, им напомняли, че трябва да гласуват за партия АБВ. В деня на раздаването на „подаръците“ в полицията в Рила е подаден сигнал за купуване на гласове. Лидерът на АБВ Руслан Иванов и председателят на кооперацията в Кочериново Васил Борисов са задържани и след разпит са пуснати на свобода. Разпитани и са и ромите които са получили дрехите, те признали, че са посетени по домовете им и са им подарени дрехи. Двамата имат право да обжалват решението на Районния съд. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ОБЛАСТ ПЕРНИК с. Ковачевци 2450; тел. 0889 74 75 79, kovachevtsi.com,e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 77, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД 52-1/14.02.2018 г. О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл. 19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на: За ниви от I-VII катег. - 10 /десет/ лева на декар Ниви VIII-X катег. - 9 /девет/ лева на декар за срок от една стопанска година /2017-2018 г./ на следните имоти - частна общинска собственост: ЕГЪЛНИЦА Номер на имот 028013 047523 047542 052541 054534 054535 027034 058004 052536 052535 026001 026028 026042 026077 027029 027001 027017 027034 038594 047054 047508 047509 047510 047511 047512 047513 047514 047515 047518 047519 047543 048542 029021 029028 032022 032034 038888 062001 038885 029001 029026 032019 032021 065002 065009 038091 038738 038752 033034 048533 038894 038755 060036 017011 017012 017016 017045 019007 019010 019015 019017 019068 020179 020181 037007 037051 037096 037122 037132 037135 037144 037152 019027 019047 019074 060018 064059 064070 064071 018115 018118 018120 018127 064081 021063 021072 021073 021074 021079 021080 021084 021086 на стр. 8 Местност Шаварище При селото При селото Доло При селото При селото Соколовци Чифлико Зубла Зубла Света вода Света вода Света вода Света вода Соколовци Соколовци Игор дол Соколовци Чифлико При селото Циганско мосте Циганско мосте Циганско мосте Циганско мосте Циганско мосте Циганско мосте Циганско мосте Циганско мосте При селото При селото Циганско мосте Герена Дъбето Дъбето Цветаница Цветаница Чифлико Прогоно Чифлико Дъбето Дъбето Цветаница Цветаница Топлико Топлико Чифлико Чифлико Чифлико Ширините Герена Чифлико Чифлико Венико Егеница Егеница Егеница Егеница Кулата Кулата Кулата Кулата Кулата Лаката Лаката Бекирица Бекирица Бекирица Бекирица Бекирица Бекирица Бекирица Бекирица Кулата Кулата Кулата Венико ............... Равнище Равнище Веловин дол Веловин дол Веловин дол Веловин дол Равнище ............. ............. ............. ............. Равнище Равнище ............. .............. НТП нива нива нива нива нива нива нива нива Из.нива Полска култура нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива нива Категория V III III III IV IV V IV V V IV IV IV IV V V V V VI III III III III III III III III III III III III IV IV V IV IV VI IV VI IV V IV IV III III VI VI VI V III VI VI VI VI VI VI VI IV IV IV IV IV III III III III III III III III III V IV IV IV IV III III III IV IV IV IV III III III III III III III III III Площ/ дка 4.101 0.451 1.706 5.970 2.265 0.741 3.749 2.443 14.372 42.738 4.674 6.493 3.306 2.498 10.688 1.266 3.402 3.749 9.079 0.278 0.049 0.101 0.382 0.181 0.138 0.183 0.180 0.244 0.264 0.884 12.652 8.536 4.303 6.004 2.006 0.676 6.227 9.773 2.332 13.427 28.140 10.002 4.699 0.580 1.000 10.982 3.098 0.732 0.251 6.855 30.037 3.011 2.216 0.499 0.200 0.917 0.638 0.700 0.497 0.500 0.802 0.991 1.070 2.300 1.578 0.200 0.236 0.902 0.201 0.181 0.500 0.097 2.900 1.700 4.200 1.182 0.928 0.249 0.329 0.199 0.999 0.200 0.286 2.835 0.136 2.654 2.658 2.052 0.184 0.324 0.099 0.725

Вестник "Струма", брой 227, 28 септември 2018 г., петък
Вестник "Струма" брой 289
Вестник "Струма", брой 284, 4 декември 2018 г., вторник
Вестни "Струма" брой 246
Вестгник "Струма" брой 229
Вестник "Струма" брой 240
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма" брой 274
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма" брой 77
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма" брой 27
Вестник "Струма" брой 28
Вестник "Струма" брой 275
Вестник "Струма" брой 49
Вестник "Струма" брой 75
Вестник "Струма" брой 281
Вестник "Струма" брой 31
Вестник "Струма" брой 257
Вестник "Струма" брой 48
Вестник "Струма" брой 19
Вестник "Струма", брой 40, 16 февруари 2018 г . , петък
Вестник "Струма" брой 16
Вестник "Струма" брой 145
Вестник "Струма" брой 162