Views
9 months ago

Вестник "Струма" брой 47

събота - неделя 24-25 февруари 2018 година

СТРУМА 24-25

СТРУМА 24-25 февруари 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 6 СТРЯСКАЩА СТАТИСТИКА С 2039 са намалели младите хора в Дупница за последните 2 години На заседанието на ОбС - Дупница вчера бяха изнесени стряскащи данни за драстичното намаляване на младите хора в община Дупница. През 2015 г. в общината са живели 8334 младежи на възраст от 17 до 29 г. Две години по-късно броят им е намалял на 6295, което ще рече, че броят на младите хора само за две години е намалял с Костадин Паскалев към Ат. Камбитов: Не гледайте... от стр. 5 договора за безвъзмездна финансова помощ с МОСВ, не одобри предложените разходи в проектобюджета за 2011 година. След инициирани от мен разговори с председателя на местния парламент и с вече избрания, но не встъпил в длъжност кмет Камбитов, беше съгласувано и внесено ново предложение до Общинския съвет и се извърши последното плащане по проекта. Независимо от това Атанас Камбитов подаде сигнал до правоохранителните органи с обвинения срещу мен като длъжностно лице. Резултатът от проверката е известен, но очевидно неудобен за г-н Камбитов. На 7.11.2011 година г-н Камбитов встъпи в длъжност и към тази дата Община Благоевград няма наложени санкции. Защо, дали и как са налагани санкции на Община Благоевград след встъпването му в длъжност, следва да обясни настоящият кмет. Припомням му, че в качеството си на общински съветник той беше и член на комисията за избор на изпълнители по този проект. 2. Колкото до проектите по ПУДООС, като член на Комисията по околна среда в Народното събрание, г-н Камбитов следва да знае, че тогавашният министър на МОСВ /от ПП ГЕРБ/ без ясни аргументи спря финансирането на проектите за българските общини. Това политическо решение следваше да бъде изпълнено по-късно адекватно от кмета на Благоевград Атанас Камбитов. Как го е изпълнил е видно! 3. Бих искал също да припомня на г-н Камбитов, че в периода 2007-2011 година Общинска администрация - Благоевград осъществяваше дейността си под непрекъснат контрол от страна на ръководения тогава от представителя на ПП ГЕРБ Костадин Хаджигаев Общински съвет. За кратък период от време член на местния парламент беше и самият господин Камбитов. Ще припомня и още нещо. От знайни и незнайни автори бяха подавани множество сигнали до прокуратурата в Благоевград, полицията и ДАНС. За да удовлетворя нуждата от прозрач- ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ През 2011 г. ОбС отхвърля искане на кмета К. Паскалев за промяна на бюджета и превеждане на 960 000 лв. на фирмата изпълнител, но въпреки това градоначалникът прави този разход. Агенция за държавна финансова инспекция установява това нарушение и сигнализира прокуратурата. Отчетът на бюджет 2011 г. на екипа "Паскалев" е единственият, който не е приет от ОбС заради спорове за неправилното плащане. Бенефициентите по европейски проекти подлежат на контрол и санкции от управляващия орган и след приключването им, до изтичане на крайния период на програмата. В този смисъл е некоректно санкциите, наложени на община Благоевград за допуснати грешки от един екип, да се прехвърлят като отговорност на следващия. Атанас Камбитов никога не е бил член на Комисията по околна среда в Народното събрание. Той беше член на Комисията по земеделие и гори към парламента, която няма връзка със спирането на финансирането на българските общини от министъра на МОСВ. До 2012 г. по ОП "Околна среда 2007-2013" разплатените европейски средства към община Благоевград са 26 млн. лв. Санкциите по тях обаче възлизат на около 8 млн. лв. От 2012 г. досега разплатените средства по европейски програми към общината са 24 млн. лв. и по тях няма финансови корекции. Разплатени са 122 млн. лв. по Националната програма за енергийна ефективност. Към днешна дата са осигурени нови 44 млн. лв. като инвестиционна програма на общината по ОП "Региони в растеж" и 23 млн. лв. за депото за битови отпадъци. Сборът на привлеченото с проекти от община Благоевград европейско и национално финансиране от 2012 до началото на 2018 г. е 213 млн. лв. риново беше отхвърлен след среща с премиера Борисов, на която присъстваха и сега действащите кметове на общините Симитли - г-н Апостолов, и на Рила - г-н Кабзималски. Същевременно Община Благоевград незабавно процедира ПУП за депото. Това направих аз по въпроса. А Вие за последните шест години? 5. По повод г-н Любомир Милев. Той беше назначен в Община Благоевград на 17.05.2010 г. и очевидно работата му няма отношение към цитираните теми. 6. Бих искал да напомня още нещо. През 2010 година Общинският съвет отхвърли предложението ми за реализация на нова болница по изработения ПУП от арх. Баханова и за реконс- трукцията на бул. "Димитър Солунски", а през 2011 година отхвърли асфалтирането на улиците в Старо Струмско, изграждането на картинна галерия в МУЦТПО и ремонта на общинските къщи във "Вароша". Не знам защо, но вижте днес къщата, в която работи благоевградският художник Методи Душков до последните си дни. На какво е символ тя? Ще си позволя един съвет към г-н Камбитов - не гледайте назад, а в настоящето, и подготвяйте бъдещето. И ще Ви цитирам: "Не надвишавайте компетенциите и възможноcтите cи, не пpъcкайте пpаx в очите на xоpата, а напpавете нещо pеално, c коeто да допpинеcете за pазвитието на Благоeвгpад". Заемете се с две перспективно важни за гражданите теми: обяснете как ще формирате такса смет за гражданите и фирмите след изграждане на депото за битови отпадъци и въвеждането на системата за управление на отпадъците, какви реални инвестиции ще направите във ВиК сектора и каква ще е цената за хората. С уважение: КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ Кметът Ат. Камбитов: 10 млн. лв. санкции, или всеки... ност и справедливост на опонентите си, сам поисках пълна проверка на "творчеството ми" като кмет. Проверката завърши в навечерието на местните избори със заключение за липса на данни за нарушения и престъпления. 4. По отношение депото за битови отпадъци. Безумният проект за депо в Кочеот стр. 5 Подобен проект беше реконструкция на ВиК мрежата в три квартала, където стойността беше по-висока. Досега от нито един компетентен орган няма забележки по този проект и затова въпросът е защо правим тази комисия. Ако ОбС ще прави такива комисии, мисля, че е коректно да се върнем малко назад. Преди време знаете, че гласувахме решение, с което се задължихме за доста дълъг период от време да плащаме едни стари санкции по стари проекти. Защо тогава не създадохме комисия при конкретни нарушения от 2 350 000 лв., с които е ощетен реално бюджетът на общината /б.р. става въпрос за проект от 2011 г. при екипа "Паскалев"/? И още санкции, които предстоят да бъдат предявени към бюджета на общината по ПУДООС, също за минали доказани нарушения. В момента ще направим комисия за Нероден Петко! Визията на площада не е по-малко важна от ВиК мрежата на територията на "Струмско", "Баларбаши" и "Грамада". Тогава също имаше огромен обществен интерес и хората се оплакваха, че улиците пропадат. Затова нека първо създадем комисия, която да отговори защо общината е длъжна сега да плаща онези 8 милиона лева за старите проекти, и да вървим напред. А когато приключим този проект, да направим комисия и за него, ако има сигнали за некачествени дейности", заяви Р. Тасков. Той отбеляза още, че ОП "Региони в растеж" има управляващ орган, с който общината като бенефициент е подписала договор, и в него е отбелязано изрично, че никой няма право да дава каквато и да е информация без изричното писмено съгласие на този управляващ орган. Председателят на местния парламент посочи, че и Комисията по устройство на територията има право да прави изненадващи проверки, които да следят качеството на работата по проекта. Финално думата поиска и кметът Атанас Камбитов, който подчерта, че разбира добрите намерения на вносителите на предложението, и отбеляза, че всички реализирани проекти по оператив- 2039 души. Общинските съветници в Дупница вчера приеха годишен план за работа с младежите. В програмата са включени разнообразни инициативи, които да задържат младите хора в общината. Набляга се на образованието, като се разкриват нови специалности в средните училища в града, което ще даде възможност на младежите да се реализират на място, а не да търсят работа в други краища на България или в чужбина. Регистринати безработни млади хора до 29 години в Бюрото по труда са 1402-ма, сочи статистиката. В общинския план е наблегнато и на популяризирането на спорта сред младежите, което ще ги откъсне от вредните навици. В общината има 21 клуба по различни спортове, където могат да тренират и да се развиват физически младежите на Дупница. През 2017 г. 28 малолетни и непълнолетни са извършили незаконни действия, за което са заведени дела срещу тях. ЙОРДАНКА ПОПОВА ни програми след 2012 г. са проверени от управляващия орган, от Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" (ОСЕС) и община Благоевград няма никакви корекции, нещо повече - има награда и е сред първенците по ОП "Региони в растеж" в страната. Градоначалникът декларира готовност на всяка сесия да дава подробна информация за изпълнението на проекта за обновяване на площадното и подплощадно пространство, и за пореден път съобщи, че проектът припокрива изцяло оригиналния такъв на автора и почетен гражданин на Благоевград арх. Баров. Здравите плочи се предават на "Биострой", с тях ще се подменят счупените в останалата централна градска част. Осветителните стълбове и озеленяването също са съобразени изцяло с архитектурното и художествено решение на комплекса от автора му. Трасето, по което минават товарните коли за концертите и градски събития, както и тези на СОТ, ще е точно отбелязано и ще се направи с двойно укрепване, обясни още кметът. Той отправи упрек към съветниците, че не искат временни комисии за проблемните проекти, по които община Благоевград ще плати почти 9 млн лв. "Интересувате ли се каква е ситуацията около тези проекти, защото тези близо 9 милиона ще ги платим всички ние, гражданите на Благоевград. Шест години си мълча и не съм коментирал нито един от предшествениците си. Уважавам резултатите на всички, но който си е допуснал грешки, да си поеме отговорността, защото не говорим за лев, нито за два", заяви кметът Камбитов и даде подробности: "Задължението на общината, произтичащо от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2007-2013" от декември 2008 г., е 2 354 364,85 лв. главница с още близо 5000 лв. лихви. В средата на 2016 г. последва искането на Национална агенция за приходите за незабавното му погасяване. Задължението е по констатациите на ОСЕС и управляващия орган на ОП Къща и кола горяха в Пернишко Лек автомобил е горял в радомирското село Стефаново. Огънят е тръгнал около 22 ч. Пламнал е "Деу Ланос", ползван от 35-годишна перничанка. Унищожена е предната част на колата. Пожарът е потушен екип на РСПБЗН - Радомир. Причината не е установена, води се разследване. Започнато е досъдебно производство. Един час по-рано е пламнала къща в Перник. Причината е неправилно ползване на отоплителен уред. Изгорели са около 30 кв.м покривна конструкция, бяла, черна и компютърна техника. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети. Два екипа на РСПБЗН - Перник са осъществили гасенето. КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА "Околна среда 2007-2013", по искане за верификации по проекта за реконструкция на ВиК в "Струмско", "Грамада" и "Баларбаши" общината да възстанови сумата от 2 349 445,65 лв. По проектите за ПУДООС, реализирани до 2011 г., поради неупражнен контрол фирмата изпълнител извършва строително-монтажни дейности в селата Церово, Логодаж и Долно Лешко. Длъжен съм да отбележа хронологията на проекта, който започва при кмета Л. Причкапов, като тогава фирмата извършва дейност за 2 млн. лв. и е направено разплащане за 2 млн. лв. След това обаче продължава при Паскалев и заради липса на контрол и при липса на финансов ресурс фирмата извършва дейности за 4 978 613 лв., за които средства завежда иск и които с лихвите ще станат около 6 млн. лв. За съжаление (и не си мислете, че много се радвам, защото сега ние сме изправени пред проблема да плащаме) Софийският апелативен съд осъди общината с мотив, че е бездействала около 3 години. Сметката, без да прибавям и плащанията за депото - милион и нещо, набъбва на около 10 милиона лева. Сметнете тези пари на 100 000 души население на Благоевград, за да разберете, че всички ние - от благоевградчанина, който днес се ражда, до този, който е на 100 години, дължим по 100 лв. от джоба си. Това е равносметката за управлението на предишния екип "Паскалев", заключи кметът Атанас Камбитов. Лидерът на групата съветници на БСП Гергана Янчева отбеляза, че настоящите съветници не носят отговорност за работата на предишния ОбС, в чийто състав не са били, но градоначалникът посочи, че става въпрос за цялостната партийна политика на червените, без значение кои са конкретните лица, които я провеждат, и повтори, че адмирира добрите намерения на вносителите на предложението. След 10-минутна почивка и проведено двукратно поименно гласуване искането за съставяне на временна комисия бе отхвърлено с 12 гласа "за", 14 "против" и 4 "въздържал се". ДИМИТРИНА АСЕНОВА

СТРУМА 24-25 февруари 2018 г. СТРАНАТА стр. 7 Министърът на енергетиката Теменужка Петкова подава оставка заради продажбата на ЧЕЗ на нейни познати Министърът на енергетиката Теменужка Петкова депозира оставката си заради продажбата на ЧЕЗ на „Инерком груп“, собственост на Гинка Върбакова, която е нейна позната. По думите на Петкова тя е направила това, за да изчисти името си. Уточни обаче, че не е кума на семейството. Петкова заяви, че е разговаряла с министър-председателя Бойко Борисов и той я посъветвал да подаде оставка. Самият премиер каза, че като се върне от Брюксел, ще се срещне с коалиционните си партньори и ще вземат решение кой да замести Петкова. На въпрос дали сделката за ЧЕЗ е била тема на разговорите с чешкия премиер, Борисов отговори: „Сутринта той буквално ме уведоми, че има сключена такава сделка“. В четвъртък стана ясно, че чешката компания ЧЕЗ е продала активите си в България на пазарджишката компания „Инерком груп“. Активите на „Инерком груп“, която е собственост на Гинка Върбакова, са изключително скромни. За 2016 г. те са на стойност от 90 000 лева, а дружеството е отчело загуба от 11 000 лева. По повод връзката й със собствениците на „Инерком груп“ Петкова каза: „Тези хора ги познавам от последните 20 г., но не съм им кума“. По отношение на сделката с ЧЕЗ министърът каза, че процедурата е проведена от чешката държава. „Българското правителство няма никакво отношение към този процес. Това е процедура, която се провежда по чешкото законодателство. Смятам, че това изключва всякакви хипотези, съмнения, намеци за определена намеса на българското правителство за решението на чешката държава“, заяви Петкова. Тя отбеляза, че ЧЕЗ не са искали мнението на българската държава преди сделката. "Те са суверенна държава, имат свои закони, правила и провеждат процедурата съгласно тяхното законодателство", посочи Петкова. Според нея обаче оттук нататък българските институции ще кажат своята тежка дума. "Това че чешката държава е избрала определена компания, не означава нищо. Оттук нататък предстои тежката процедура по одобрение на тази сделка от страна на КЗК, КФН и КЕВР“, подчерта Петкова. "ДАНС е в правото си и трябва да бъде направена пълна проверка във връзка с компанията и всичките възможности тази компания да осъществява своята дейност съобразно националното законодателство, съобразно изискванията Теменужка Петкова За корпоративната група на "Инерком" "Инерком България" ЕАД - дружество, специално учредено за целите на придобиването от ЧЕЗ, А.С., е част от и е изцяло подкрепено от голяма група компании, които се развиват повече от 10 години в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството. Цялата информация относно собствеността на "Инерком България" ЕАД е прозрачна и публично достъпна. Основната част от дейността на групата е свързана с производство на електроенергия, проектиране, изграждане и оперативно управление на централи за производство на електроенергия от ВЕИ. "Инерком" развива фотоволтаични проекти с обща инсталирана мощност от 100 МВт. Те включват 6 действащи централи с капацитет от 23 МВт и проект за 80 МВт централа, която ще функционира изцяло на пазарен принцип. Дружествата от групата на "Инерком" имат опит в изграждане на нови присъединявания, кабелни и въздушни трасета средно напрежение и реконструкция на съоръжения от преносната електроенергийна система, свързани с нови присъединявания. Групата има успешно реализирани проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. Част от дружествата от групата на "Инерком" развиват дейност и в сферата на строителството. Компаниите членуват в секторните бизнес организации - Българската фотоволтаична асоциация и Камарата на строителите. ОБЩИНА САНДАНСКИ Гр. Сандански, бул. "Свобода" №14, тел. 0746/3590101, факс 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg ЗАПОВЕД № ОБС-34, гр. Сандански, 23.02.2018 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Решение №12/25.02.2018 г., чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет - Сандански НАРЕЖДАМ: I. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански, за срок от 10 години, за поставяне на ВТО - павилион с местонахождение, зона, квадратура и начална десетгодишна наемна цена без ДДС, както следва: II. Терен, находящ се в с. Ново Делчево, УПИ I, кв. 20, IV зона, 50,70 кв.м и начална тръжна десетгодишна наемна цена 15 210,00 /петнадесет хиляди двеста и десет/ лв. без ДДС - за поставяне на павилион за търговска дейност. III. Депозитът за участие e в размер на 10% от първоначално обявената десеттгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в "ОБЩИНСКА БАНКА", клон Сандански, IBAN BG22SOMB91303360554000, в срок до 14,00 часа на 20.03.2018 г. IV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. "Свобода" №14, от 9,30 часа на 21.03.2018 г. V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа: - заповед на кмета на община Сандански; - копие от решението на ОбС - Сандански; - условия на публичния търг; - скица на терена - 1 бр.; - проект за договор за наем - 1 бр.; - заявление за участие - образец; - ценово предложение - образец; - пликове - 3 бр. - А, В и С; - условия за оглед на обекта; - адрес и телефон на организатора. VI. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. "Свобода" №14, на цена от 30.00 лв. без ДДС, в срок до 12.00 часа на 20.03.2018 г. за сигурност, защото тук става въпрос за стратегическа инфраструктура, за енергийна сигурност", каза още Петкова. Сделката предизвика бурни реакции и дебати в парламента. "Толкова ли държавата няма 320 милиона евро, за да си върне контрола върху националната сигурност", коментираха от „БСП за България“ в декларация във връзка с продажбата на ЧЕЗ. "Продажбата на активите на ЧЕЗ на малка пазарджишка фирма за мен е смущаващо. Първоначално това ми прозвуча като фалшива новина", коментира по-рано и Делян Добрев, депутат от ГЕРБ. "Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КВЕР и други институции", посочи още председателят на енергийната комисия. Цветан Цветанов обяви, че коалиционният съвет ще реши дали да приеме оставката на Теменужка Петкова. За финансовия министър Вл. Горанов пък тя е прибързана. Вицепремиерът Валери Симеонов определи сделката за ЧЕЗ като изненадваща. „Нямам представа каква е тази фирма, не съм я чувал“, коментира той пред журналисти в парламента. Появиха се и първите коментари за наследник на Теменужка Петкова. Според близки до властта в нейния стол ще седне сегашният заместник-министър на енергетиката Жечо Станков, който е възпитаник на германския университет „Universitat Regensburg“. Басейнова дирекция отказа вода за МВЕЦ "Крашевица" на енергийния бос... от стр. 1 проект - този път с производство на електроенергия от МВЕЦ "Крашевица" на напоителен канал "Главен Рилски" в землището на с. Смочево, община Рила, но получи категоричен отказ от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" /БДЗБР/. Институцията, която следи състоянието на реките и язовирите в Югозападна България, отряза бизнесмена с мотива, че в канала няма вода за неговия ВЕЦ. Димов си е направил разчет през централата му да минава по 1,5 куб. м/сек. вода, която всъщност е водата на река Рилска от вливането на Шарковица до вливането й в Струма. Дирекцията обаче е категорична, че в момента каналът се използва за пренос на водни количества по силата на 2 вече издадени и действащи административни акта - разрешително от 2013 г. с цел напояване до 2 куб. м/сек. и разрешително от 2010 г. за производство на електрическа енергия от остатъчните води в напоителния канал с разрешено максимално водно количество до 1,5 куб. м/сек. При това положение в края на канала остава дебит само от 1 куб. м/сек. - точно колкото иска Димов за МВЕЦ "Крашевица". С други думи, ако централата бъде разрешена за работа, след канала няма да има и 1 капка вода. Категоричният отказ на БДЗБР да разреши МВЕЦ-а на "Спортена" ЕООД, в която управител е Тодор Димов, а собственик - синът му от първия брак Павел Димов, е доста сериозен удар върху двамата бизнесмени, най-малкото понеже строежът на централата започна още през 2010 г. и вече доста е напреднал. Самият Тодор Димов е броил вероятно немалка сума за купуването на целия бизнес от фирмата, започнала строежа на МВЕЦ-а - "Агева" ООД на Валя Давидкова, чийто представляващ е бившият общински съветник в Благоевград Васил Миладинов. Двамата продали недовършената централа на Димов наскоро след като "Агева" е обявена в несъстоятелност. Давидкова и Миладинов вадят разрешително за строеж още през 2009 г. от главния архитект на община Кочериново и на два пъти подновяват разрешителното си за водовземане, като втория път правят промяна на инсталираната мощност на МВЕЦ "Крашевица" от 960 кВт на 1200 кВт. Тази промяна качва и първоначално поисканото водно количество от 1 куб.м/сек. на 1,5. Към онзи момент - 2010 г., такова количество вода е имало, но плановете се объркват от издаденото разрешително за напояване. Не е ясно когато Тодор Димов е купувал бизнеса, дали е имал информация, че водата в канала вече е на привършване. Отказът на БДЗБР може да бъде посрещнат само с облекчение от рилчани, които още през 2010 г., когато започна строежът на МВЕЦ-а, настояха за проверки от страна на Басейнова дирекция - Благоевград, защото водохващането на веца е на тяхна територия, а самата централа е в съседната община Кочериново. Освен че обектът не беше нито обозначен, нито обезопасен, жителите на Рила протестираха срещу инвеститорите, които бяха отбили водата, в резултат на което водоемите им за поливане останаха празни. Въпреки искането им за незабавно спиране на строежа той обаче продължи. 4 години по-късно срещу МВЕЦ-а и проектите за още 5 централи на Рилска река въстанаха и жителите на с. Пороминово, които заедно с цялата община Кочериново страдат от години от перманентно безводие, но и този протест не наруши строежа на МВЕЦ "Крашевица". Това е поредният удар върху бизнеса на Тодор Димов, който се прослави с отказа си да плаща на община Кресна и общинското ВиК договорените вноски, тъй като предишният му ВЕЦ "Кресна Електрик" бе разположен на питейния водопровод на Кресна. Миналата година съвсем случайно местните общински съветници разбраха, че Димов е продал зад гърба им централата на "Кей Джи Инвестхолдинг" от Елин Пелин с управител Катя Александрова Георгиева. Въпреки че не успяха да си получат от него парите от таксите - по договор от 5000 лв. до 8000 лв. от реализираната печалба на централата при продажба на електроенергия за повече от 25 000 лв., жителите на Кресна приеха с облекчение раздялата с бившия собственик на ВЕЦ "Кресна Електрик" заради проблемите, които периодично им създаваше в продължение на 15 години. Междувременно още през 2010 г. Тодор Димов се засили да строи МВЕЦ в Петрич, а през 2014 г. - в землището на благоевградското с. Покровник, но никъде не бе радушно приет. Специално в Покровник, където се бе насочил към река Четирка, селяните се изправиха на нокти поради реалната възможност централата на Димов да остави без вода за поливане 150 дка от землището на селото. Впоследствие Димов бе принуден да се откаже и от двата проекта. ВАНЯ СИМЕОНОВА VII. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен, запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на 20.03.2018 г. VIII. Определям като задължителни за участие следните документи: - заявление за участие по образец; - удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл. 23 от Закона за Търговския регистър; - копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице; - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник; - документ за закупена тръжна документация; - документ за внесен депозит; - удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата; - ценово предложение - по образец. IХ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет - Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник и на електронната страница на общ. Сандански най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването й. Х. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел "Общинска собственост". Съгласувал: Н. ЧОЛЕВА, юрисконсулт КИРИЛ КОТЕВ, кмет на община Сандански

Вестник "Струма" брой 240
Вестник "Струма", брой 227, 28 септември 2018 г., петък
Вестгник "Струма" брой 229
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма" брой 77
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма" брой 217
Вестник "Струма" брой 139
Вестник "Струма" брой 228
Вестник "Струма" брой 181
Вестник "Струма" брой 145
Вестник "Струма" брой 193
Вестник "Струма" брой 264
Вестник "Струма", брой 127
Вестник "Струма" брой 92
Вестник "Струма" брой 29
Вестник "Струма", брой 41, 17 февруари 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма" брой 11
Вестник "Струма" брой 98
Вестник "Струма", брой 169, 21-22 юли 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма", брой 199, 25-26 август 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма", брой 258, 3-4 ноември 2018 г., събота-неделя
Вестник "Струма" брой 246
Вестник "Струма" брой 187
Вестник "Струма" брой 17