Views
5 months ago

Вестник "Струма" брой 74

четвъртък 29 март 2018 година

Благоевградчанинът Р. Димитров: Как законно да достроя още един етаж на къщата си? ОТГОВОР: Г-н Димитров, Eто какво трябва да направите във Вашия случай. Първи стъпки - учредяване право на пристрояване и на надстрояване. Ако не сте собственик на имота, към който възнамерявате да направите пристройката, ще е необходимо да ви бъде учредено такова право от собственика или от останалите съсобственици на имота. За целта е нужно със собственика (или със съсобствениците) да се явите пред нотариус, който ще изготви нотариален акт. Таксите, които ще дължите за издаването на нотариален акт, са: - Нотариална такса, която варира според пазарната цена на имота. - Такса от 0,1% върху цената, посочена в нотариалния акт, за вписването му в Имотния регистър. Обичайната практика е тези такси да се поделят между страните, но може да се договори друго с учредителя. - Местен данък, платим преди оформянето на нотариалния акт за учредяване на правото на пристрояване и надстрояване. Размерът му се определя от Общинския съвет. Ако възнамерявате да надстроявате или пристроявате към сграда - етажна собственост, ще ви е нужна и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост, която впоследствие да приложите към заявлението за издаване на разрешение за строеж. Първото нещо, което WWW.SHARLOPOV.EU Уважаеми дами, Подарете си повече красота и самочувствие за Вашите празници и семейни тържества! ВЪПРОС: Вече знам какво представлява право на пристрояване и надстрояване и взех решението да достроя още един етаж към къщата си. Предполагам, че ще се наложи да се преборя с редица административни въпроси. Какво да направя, че процесът по строителство да е в синхрон със закона? Р. ДИМИТРОВ, от Благоевград трябва да съобразите, преди да започнете процедурата по издаване на разрешение за строеж, е да разберете има ли опция за пристрояване към конкретния имот в Подробния устройствен план (ПУП) и отговаря ли тя на начина, по който си визуализирате с- троежа. Образно си представяте ПУП като една карта (или скица), в която са нанесени улици, поземлени имоти за застрояване и др. Чрез него се прави регулация на улици и квартали. За да разберете каква е ситуацията с ПУП, в границите на който предстои да строите, напр. дали той е влязъл в сила и предвижда ли възможност за застрояване, трябва да се обърнете към съответното звено в Общинската администрация, което отговаря за градоустройството, и да поискате издаване на справка-извлечение от ПУП, в който се намира имотът. На електронните страници на поголемите общини можете да намерите заявление по образец за издаване на такава справка и информация какви документи да представите за издаването й. Тази справка-извлечение е изцяло с информативна цел и за улеснение, а не е Ваше задължение с оглед бъдещи действия по строежа. При положение че се намери причина в ПУП, в резултат на която да не можете да строите, напр. планираното от Вас строителство надхвърля рамките на допустимото застрояване, определено с ПУП, съществува вариант да преминете през процедура по изменение на ПУП. Искането за промяна на ПУП се отправя до кмета на общината. Процедурата по изменение на ПУП обаче е нелека и продължителна във времето. Хипотезите, при които изменението ще бъде допуснато, са ограничени на брой, т.е. изменението на ПУП няма да се случи само на база вашето желание. Така например ПУП би могъл да бъде изменен, ако всички собственици на недвижими имоти, които са засегнати от ПУП, дадат съгласие за това. Друга мислима хипотеза е ПУП да съдържа техническа грешка, която да е от значение за предвижданията в него. Хубаво ще е в тази ситуация да се обърнете за консултация към правоспособен архитект, който да ви разясни разполагате ли с основание да инициирате процедура по изменение на ПУП и какво ще Ви отнеме това като време и разход. Следващата стъпка е да се сдобиете с инвестиционен проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж. Инвестиционният проект е необходим в повечето случаи при строителство, а какво представлява той и към кого да се обърнете за изготвянето му можете да научите до- Дом далеч от дома! Посетете СПА центъра на Парк Хотел Пирин*****-Сандански, където ще бъдете магнетично преобразени чрез професионален грим с биопродукти с една ексклузивно подбрана цветова палитра, без наличието на парабени и консерванти. Заповядайте! Подчертайте Вашата визия с оригинални официални прически на изключително атрактивни цени. Резервации: 074635650 и 0894399420 Адвокат Ал. Мановски консултира читателите на "Струма" Адвокат Александър Мановски - 0877/808 790 СТРУМА ПРАВНИ СЪВЕТИ Четвъртък, 29 март 2018 г. пълнително. В някои случаи пък ще ви трябва виза за проектиране. Визата представлява извадка за имота и съседите му от ПУП или комбинирана скица от кадастрална карта и ПУП. Издаването на виза за проектиране е задължително в определени ситуации, найтипичните от които са: Ако пристройката ще е спомагателна или второстепенна и не е предвидена в ПУП, като гараж, ограда, навес, селскостопанска постройка за съхраняване на инструменти и пр. (т.е. в тази конкретна ситуация няма да ви е нужна процедура по изменение на ПУП, за която се осведомихте по-горе, а само виза); Ако замислената пристройка ще е в малко населено място, за което липсва ПУП; Ако пристройката ще промени само разположението или конфигурацията на сградата, без промяна в начина на застрояване и др. Визата за проектиране се издава от главния архитект на общината в 14-дневен срок от заявлението Ви, като трябва да заплатите и такса за това. След като се сдобиете с одобрен инвестиционен проект (и с виза, когато е нужно), идва ред на заявлението за издаване на разрешение за строеж, което подавате до главния архитект. Много е важно да запомните, че строежът трябва да започне в 3-годишен срок и да приключи до 5 години, поне на етап груб строеж (което предполага сградата да е с изпълнени ограждащи стени и покрив). В противен случай действието на разрешението за строеж отпада. Давате си сметка, че ако просто искате да си остъклите балкона или да сложите ограда около имота Ви, не е нужно да ви се издава разрешение за строеж. Имате всички документи, необходими да започнете изграждането на пристройката. Оттук нататък правите следния избор: Да възложите строителството на строително дружество, което да организира целия процес на строителство, въз основа на - договор за СМР; ТАЛОН за безплатна юридическа консултация стр. 12 Да организирате процеса на строителство сам, като просто - наемете строителни работници. Ако изберете втория вариант, при който ще организирате самостоятелно процеса на работа, задължително трябва да направите поне следните неща: - Да назначите на трудов договор правоспособен инженер или архитект, който да извършва технически надзор над строежа; - Да сключите договор за авторски надзор с архитект, т.е. за контрол върху строежа и консултации по повод него. Консултантската фирма, която извършва строителния надзор, ще Ви издаде технически паспорт за новата пристройка едва след завършването й. Функцията му е да носи информация за основните характеристики на постройката; за предстоящите основни и текущи ремонти по нея и др. Цената му обичайно варира между 3 до 5 лв./кв.м. Финалната фаза е да се сдобиете с акт-Образец 16. Име: ................................................................................................................................... Адрес: ................................................................................................................................... Въпрос: ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Адвокатите отговарят само на въпроси, написани на талон от вестника. Въпросите да са конкретни и да се базират на реални казуси. Изпращайте талоните на адрес: 2700 Благоевград, пл. "Македония" №1, п.к. 103 или на място в пощенската кутия на адреса на редакцията.

Вместо през 250 м „зебри“ нагъсто шарят улиците в Благоевград, маркировката изчезва за половин година СТРУМА ТРАФИК ДЕФЕКТИ Читатели: Защо повдигната пешеходна пътека е поставена пред хотел „Бали“, където живее главният архитект В. Тинчев, а не след бензиностанцията, където минава потокът пешеходци? Област Благоевград влезе в топ 5 за системни нарушения при сигнализацията и маркировката на пешеходни пътеки. Изследването е на МВР и бе огласено преди дни. 53% от всички проверени в страната пешеходни пътеки тип "зебра" са неправилно разположени и са на разстояние, по-малко от 250 м една от друга, от тях 362 са в Четвъртък, 29 март 2018 г. гъсто, не пречи. Проблемът е, че движението в града стана много натоварено през последните години. Колите станаха много, паркинги няма и особено в дъждовно време става страшно, защото всеки тръгва на работа с колата си". Николай е на 50 г. и има голяма дъщеря, която живее и работи в София. Станал шоновете ми бяха да остана, но се наложи да се прибера. Година по-късно съпругата ми почина и сега съм с таксито", разказва той. "В събота и неделя движението в Благоевград е по-спокойно, но през седмицата, особено в пиковите часове, на големите кръстовища се чака, няма как", връща се Николай към темата. Ат. Камбитов Г. Васев В. Тинчев К. Манов стр. 13 1 2 Повдигнатата пътека при хотел 3 "Бали" /сн. 1/ е на твърде неподходящо място, на метри встра- Благоевградско. По този йонът около бившия РУМ в признак Пиринско се нарежда на четвърто място сред 28- личи къде минава потокът пешешеходни пътеки на разстоя- 4 ни от оформената пътека ясно кв. "Струмско". Там има 5 пе- те области. ходци /сн. 2/. В жк "Струмско" от ние от 50-ина метра. В близост до отбивката за "Мосю "Със сигурност в Благоевград има доста нагъсто разлището също пешеходните пъ- Бриколаж" "зебрите" са през кръстовището преди РУМ до учитеки тип "зебра" са през няколко положени "зебри", тръгнете 5-6 метра, без да има основателна причина. метра /сн. 3/. Между двете кръгови кръстовища на бул. "Дж. Бау- от кръговото кръстовище при бившите "Зърнени храни" по чер", които са на 400 метра едно от друго, има осем "зебри" ност на движението в общи- Комисията по безопас- ул. "Васил Левски" и ще се уверите", коментира общинският съветник Георги Васев, още в началото на жк "Струмско" решенията и за маркировка- /сн. 4/. Две пешеходни "зебри" на Благоевград, която взема който е председател на Комисията по ред и сигурност към от зам. кмета по строителс- са нелогично близо една до друга та на пътищата, се оглавява /сн. 5/. Таксиметраджията Николай Тасев смята, че пешеходните пътеки не са много, защото твото и сигурността инж. ОбС. Той отбеляза, че на доста рискови места в града пътеките за пешеходци са на натоварения трафик е голяма има общински служители, опасността за пешеходците при Емилия Тунева и в състава й разстояние дори под 100 /сн. 6/. представители на КАТ, Пътното и кадастъра. метра една от друга. 5 през 2006- "Причината е ясна - случаите на пътни инциденти с звам апартагурност и обществен ред" в 2007 г., а пол- Главният инспектор "Си- пешеходци и стремежът те да мента от 2008 Общинска администрация се ограничат максимално. г. Тази пътека Кирил Манов, който е член на Това не е само при нас обаче, около Серес, в съседна преди близо 3 мерната гъстота на пешеход- се направи комисията, обясни преко- Гърция, например на главния месеца след ни пътеки в Благоевград с път има повдигнати пешеходни пътеки, популярни с терчай на ул. улици. "Такъв ни е градът, къ- смъртния слу- множеството кръстовища и мина "полегнал полицай", "Славянска". дето има пресичане на улици, трябва да има пешеходна през 500-600 метра", коментира Г. Васев. та до хотела, където по утъ- на Комисията по безопасност пътека, как да ги махнем?!", 6 Аз не съм член Репортерска проверка с пканата алея от двете страни на движението и нямам отношение към решенията й. Модигнатата пътека при хотел реагира специалистът. Пов- такси из улиците на Благоевград разкри. "Няма нужда да нава потокът пешеходци, пъже би и ул. "Д. Солунски" е "Бали" той коментира така: на улицата е видно откъде ми- ходите по-далече от ул. "Дж. тека няма. Изборът на мястото на повдигнатата пътека бе удобно да пътувам с колата "червени точки" за опасност прекарана оттам, за да ми е "Получихме 5-6 сигнала за Баучер", там пешеходните пътеки са през няма и 10-20 средното си образование, а при хотел "Бали" на общин- свързан от читатели на вес- си?! Не мога да повярвам, че за пешеходците след инци- фьор веднага щом завършил На ул. "Димитър Солунски" метра", показва ни таксиметровият шофьор Николай Тана на такси в Благоевград. повдигната пешеходна пъте- главния архитект на общинани коментари и връзки! Чес- единият бе за този участък. повече от година върти волаския съветник Андон Тодоров тник "Струма" с удобството на някой може да прави подобдента на ул. "Славянска" и сев. "Преди време в тоя участък имаше и смъртен слу- опита късмета като гастарния тротоар. На няколко мет- апартамент в хотел "Бали". пресичал по тази пътека, пощето към кв. "Грамада", има Преди 3 години решил да си ка свързва входа с отсрещта Васил Тинчев, който има тно казано, никога не съм Там не е осветено кръстовичай, често стават инциденти, байтер и заминал за Англия. ра е кръстовището към кв. Арх. Тинчев потвърди, че скоро ми създава неудобство, като излизам с колата ника и потокът на хора е доста магазини при Мототех- затова се дава повече предимство на пешеходците. Не магазин на "Мерцедес" в гр. пешеходни пътеки. Найнадан, че това се свързва с си", заяви главният архитект голям, затова сложихме пъ- Пет-шест месеца работил в "Грамада“, където също има живее в хотела, но бе изне- знам през какво разстояние Изборн, но открили онкологично заболяване на съпруното място за пресичане, пътека там. "Потресен съм! В разрез с правилото за вира се К. Манов. странното е, че на най-логич- поставянето на пешеходна на общината. теката на това място", моти- трябва да са, в КАТ си знаят. Това, че на места са по-на- гата му и се прибрал. "Пла- малко след бензиностанция- Проектирах сградата още честота на "зебрите" е и ра- на стр. 15

F1 News Bulgaria бр.1 м. март 2017
Вестни "Струма" брой 246
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма" брой 77
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма" брой 51
Вестник "Струма" брой 75
Вестник "Струма" брой 56
Вестник "Струма" брой 102
Вестник "Струма" брой 179
Вестник "Струма" брой 27
Вестник "Струма" брой 173
Вестник "Струма" брой 113
Вестник "Струма" брой 57
Вестник "Струма" брой 73
Вестник "Струма" брой 68
Вестник "Струма" брой 15
Вестник "Струма" брой 3
Вестник "Струма" брой 72
Брой 106 вестник "Струма"
Вестник "Струма" брой 137
Вестник "Струма" брой 185
Вестник "Струма" брой 4
Вестник "Струма" брой 31
Вестник "Струма" брой 38
Вестник "Струма" брой 2