Вестник "Струма", брой 157, 12 юли 2019 г.

vestnikstruma
  • No tags were found...

Вестник "Струма", брой 157, 12 юли 2019 г.

9 772367 612028

28-5

Година XXVIII, брой 157 (8248) Петък, 12 юли 2019 г. 0.70 лв.

Жестокост в с. Микрево

12-г. момче оковано за

ръцете със стоманено въже

и увесено на тавана в дома

на приемния си родител

12-годишно момче от с.

Микрево, община Струмяни,

е било оковано за ръцете със

стоманено въже и вързано за

тавана. Висяло е цяло денонощие

без вода и храна. Това

съобщи пред репортер на

"Струма" неговата майка Гюла

Белижанова, с нея бе и

първият приемен родител на

момчето Стефка Терзиева от

с. Катунци, община Сандански.

на стр. 6

12-годишният Тодор с майка си Гюла /вляво/

и първия приемен родител Стефка Терзиева

Гръм падна до старческото кафене в с. Баня,

десетки изгорели компютри, телевизори...

свлачища затлачиха улици

при бурята в Разложко

Десетки изгорели

компютри, телевизори,

рутери,

повредено улично

осветление, паднали

дървета и свлачища,

това е резултатът

от проливния

дъжд и гръмотевичните

бури, които се

разразиха завчера

в Разложко. Сред

най-потърпевшите

са живущите в близост

на стр. 7

1

Улици в Баня заприличаха на реки /сн. 1/. Свлечени земни маси в Елешница /сн. 2/.

Заради недостиг на ученици закриват

9 паралелки след седми

клас в 8 училища от Пиринско

3 от учебните заведения, не успели да сформират

паралелки с осмокласници, са образователни

институции от новия вид - обединени на стр. 2

Разобличен за фалшива препоръка

строителен предприемач

с втори шанс от община

Петрич да усвои 60 000 лв.

за ремонт на читалището

Кирил Тодоров провали обществената поръчка за рехабилитация

на улици в с. Кулата и с. Генерал Тодоров, но

комисията по избор на изпълнител му даде картбланш

да продължи с пробите си за усвояване на крупни суми

Петричкият строителен

предприемач Кирил Смилянов

Тодоров получи втори

Петрич да спечели обществена

поръчка, въпреки че с

несериозното си отношение

шанс тази година от община преди месец на стр. 6

Новият спонсор на орлетата Ива

Дацева-Уорън: За един месец

инвестирахме 440 000 лв. в клуба,

искаме 75 процента от капитала

на футболното дружество...

И. Уорън В. Попов

Новият спонсор на орлетата

Ива Дацева-Уорън разкри,

че фирмата рекламодател

"Емирейтс Уелт" е наляла

440 000 лв. в клуба за четирите

седмици, откакто пое

издръжката на футболното

дружество. С тази сума са

покрити голяма част от за-

дълженията към доставчици и

футболисти, ремонтни дейности,

нова екипировка за

мъжкия отбор, подготвителния

лагер в село Баня и трансфери

на играчи, направи

разбивка на инвестицията

благоевградската бизнесдама,

след което

Собственичката на убитото куче

в кв. "Запад" Ани Кичева: Вместо

веднага да направят проверка в дома

на човека, в когото се съмняваме,

полицаите ме предупредиха, че може

да набеждавам...

Сега и да открият

сачми при аутопсията,

ако пушката е нерегистрирана,

какво?!

Два дни след инцидента с домашното

куче в кв. "Запад", за което се появи версия,

че е било застреляно с въздушна пушка,

все още няма яснота каква е причината

за смъртта му. Собственичката на кучето

Таро Ани Кичева разказа:

"Само можем да предполагаме и да гадаем.

Синът ми Мартин е бил на 7-8 метра

от кучето, друго момче е било по-наблизо

- на 2 метра от него. То е чуло изстрел.

Синът ми намерил кучето под кола, взел

го и веднага го

на стр. 6

Синът на Ани Кичева, Мартин, с кучето Таро

2

К. Катин атакува предизборно

кмета на Кочериново: Ако не

оправи уличните чешми,

ще се кандидатирам аз

Сблъсък

К. Катин

на стр. 7

Ив. Минков

Ив. Минков: Още връщаме дълга

му от 1 млн. лв. на стр. 12-13


СТРУМА 12 юли 2019 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

Заради недостиг на ученици закриват 9 паралелки

след седми клас в 8 училища от Пиринско

3 от учебните заведения, не успели да сформират паралелки с осмокласници,

са образователни институции от новия вид - обединени

Заради недостатъчен

брой кандидат-гимназисти

Регионалното управление

на образованието закрива

9 паралелки преди първия

етап на класирането след

завършено основно образование

/7 клас/. На основание

постъпилата информация,

броя на учениците и

баланса за съответните общини,

както и предвид спецификата

на населените

места се закриват паралелки

в 8 училища на територията

на областта. Впечатление

прави, че 3 от учебните

заведения, не успели

да сформират паралелки с

осмокласници, са образователни

институции от новия

вид - обединени училища,

имащи право да обучават

ученици до първи гимназиален

етап - 10 клас.

Държавен план-прием за

учебната 2019/2020 г. няма

да реализира паралелката с

профил "Природни науки"

на ОбУ /обединеното училище/

в село Корница, за която

има 3 подадени заявления.

Толкова са били и желаещите

да учат "Текстооб-

РУО - Кюстендил отчете: Най-висок балът

в дупнишкото СУ "Св. П. Хилендарски",

най-нисък в гимназията по селско

стопанство в областния център

844 тийнейджъри в Кюстендилско

заеха местата на

първи етап за прием в осми

клас, информираха от Регионалното

управление по

образование. За три паралелки

е преустановен приема

в областта. Иначе според

представените данни 902-ма

седмокласници са подали

заявления за 1073 места в

паралелките от област Кюстендил,

от тях класираните

са 844, некласираните са

58. В област Кюстендил училищата

с прием в осми клас

са 18 с утвърден държавен

план-прием от 43 паралелки,

в това число и една паралелка

профил "Физическо

възпитание и спорт" в Средно

училище "Климент Охридски"

- Дупница.

Поради липса на посочени

желания от кандидатите

и недостатъчен брой класирани

със заповед на начал-

работване" в ОбУ "Св. Климент

Охридски" в село Дебрен,

а в ОбУ "Христо Ботев"

в село Дъбница за същата

специалност по професия

"Оператор на компютър"

няма класирани ученици.

Професионалната гимназия

по механоелектротехника

"Юрий Гагарин" в Петрич не

успява да реализира 2 от утвърдените

им 4 паралелки.

За специалност "Промишлена

електроника", която е

нова за училището и е по

професия "Техник на електронна

техника" с очакван

недостиг на кадри на пазара

на труда, има едно подадено

заявление, а за специалност

"Електрически

превозни средства" са класирани

4-ма кандидат-гимназисти.

Двама са били желаещите

да учат "Производство

на кулинарни изделия

и напитки" в Разложката

професионална гимназия

"Н. Стойчев" и 10 "Софтуерни

и хардуерни науки" в

Профилирана гимназия

"Яне Сандански" - Сандански.

Професионалната техническа

гимназия остава с

ника на Районно управление

на образованието -

Кюстендил е преустановен

приемът в три паралелки.

Едната е в Средно училище

"Христо Ботев" - Кочериново,

профил "Предприемачески",

втората паралелка е

в Професионална техническа

гимназия "Джон Атанасов"

- "Машини и системи,

изолации в строителството",

третата закрита паралелка

е "Извършване на

термални процедури в балнеологични

и други възстановителни

центрове" в Професионална

гимназия по туризъм

"Никола Йонков Вапцаров"

- Кюстендил.

Средно училище "Св. П.

Хилендарски" - Дупница показва

най-висок бал за

прием след завършен седми

клас при първо класиране -

474.50, а най-ниският там е

282.50. Най-предпочетена

прием в една паралелка,

след като за другите две

специалности /в една паралелка/

"Компютърна техника

и технологии" и "Машини

и системи с ЦПУ", която

също е нова, има подадени

съответно 5 и 3 заявления.

За първи път прием след

основно образование успява

да реализира Обединено

училище "Братя Миладинови"

в с. Конарско. Там за

разкритата паралелката с

профил "Природни науки"

има класирани 19 ученици.

В същото време за специалност

"Организация на обслужване

в хотелиерството"

на ПГ "П. Р. Славейков"

- Якоруда има подадени 6

заявления и по нея няма да

се извършва обучение за

предстоящата учебна година

От РУО подчертаха, че се

закриват само и единствено

паралелки, които не са

имали никакъв шанс да бъдат

реализирани. За закриването

са уведомени директорите

на училищата, педагогическите

колективи и

местната изпълнителна

остава паралелката с изучаване

на английски и на испански

езици в школото.

Втора по бал е Природоматематическа

гимназия

"Проф. Е. Иванов" - Кюстендил,

съответно най-висок

458.25 и най-нисък - 174.25.

Най-висок е балът за паралелката

по "Математика и информатика".

На трето място се нарежда

Езикова гимназия "Д-р П.

Берон" - Кюстендил. Там найвисокият

бал е 456, а найниският

- 285.50. Първа по

позиция е паралелката с изучаване

на английски и немски

езици.

След тях се нареждат Професионална

гимназия "Христо

Ботев" - Дупница, Професионалната

гимназия по хранително-вкусови

и химични

технологии - Дупница, Средно

училище "Христо Ботев" в

Сапарева баня, Професионална

гимназия по икономика

и мениджмънт "Йордан Захариев"

- Кюстендил.

В дъното на таблицата е

Професионалната гимназия

по селско стопанство "Св.

Климент Охридски" - Кюстендил.

Най-високият бал там е

159, а най-ниският - 30.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Разложката ПГ "Н. Стойчев" на косъм

от нулев прием за пръв път от 50 г.

Разложката

професионална

гимназия

"Никола Стойчев"

е на косъм

да обяви нулев

прием за учебната

2019-

2020 година.

В. Пенева

Закрива се специалността

"Производство на кулинарни

изделия и напитки" поради недостатъчен

брой ученици. Другите

две специалности "Кетъринг

- дуално обучение" и "Икономическа

информатика" благодарение

на т.нар. подкрепящи

писма и необходимостта от

квалифицирани кадри в областта

на туризма са утвърдени, но

засега са под нормативния минимум

от 18 ученици. За първата

специалност са кандидатствали

14 деца, а за втората - 16.

Толкова малък прием се случва

за пръв път в 50-годишната история

на училището.

Директорът Васка Пенева

отдава това най-вече на демографския

срив. "Децата в нашия

район намаляват. Като цяло паралелките

се пълнят с деца от

община Разлог, а те са малко",

каза директорът В. Пенева.

Малкият брой ученици ще се

отрази и финансово на училището,

което е държавно и разчита

изцяло на делегирания

бюджет. Има вероятност да се

стигне и до съкращения на учители,

тъй като ще се намалят и

нормативите. С колко ученици

ще стартира новата учебна

власт, които приели за разумно

и са подкрепили редуцирането.

Както е известно, за

учебната 2019/2020 г. бяха

утвърдени 128 паралелки,

от които 68 профилирани,

60 професионални, в 56

училища, 18 професионални

гимназии, 6 профилирани

гимназии, 24 средни

училища и 8 обединени

училища в Пиринско. Още

по време на обсъжданията

стана ясно, че при така

направените предложения

балансът е отрицателен и

при средна пълняемост от

24 ученици в клас не достигат

275 кандидат-гимназисти,

а при максималните

26 деца в клас дефицитът

ще достигне 529 ученици.

По време на работните

срещи в РУО директорите

бяха предупредени за този

недостиг, но след настоявания

бе утвърден миналогодишният

прием, макар че

децата намаляват

Важно е да се знае, че

учениците, класирани по

първо желание след първи

етап на класиране, се записват

в училището, в което

са приети, в срок от днес,

12.07., до 16.07. вкл. В противен

случай не запазват

мястото си и то се обявява

като свободно за II етап на

класиране.

Учениците, които не са

удовлетворени от класирането

си на първи етап, следва

да подадат в училището,

в което са класирани, заявление

за участие във втори

етап на класирането в

срок до 16.07.2019 г. включително.

Желанията не се

пренареждат и кандидатът

може да се класира на втория

етап само на по-предно

желание или на това, на

което е приет на първо класиране.

Ако няма възможности

за по-предно класиране,

кандидатът запазва

мястото си от първия етап

на класирането (след като

е подал заявление за участие

във втория етап на класиране).

Некласираните по нито

едно желание на I етап участват

автоматично във II

етап на класиране, като не

е необходимо да подават

година гимназията и дали ще

успее да набере допълнителен

брой деца, ще стане ясно едва

след трето класиране.

Останалите училища в

Разлог са запълнили необходимия

минимум ученици в

обявените от тях паралелки.

С добър прием е Професионалната

гимназия по транспорт.

Училището стартира

новата учебна година освен

със старите си специалности

"Автотранспортна техника"

и "Оперативно счетоводство",

и с една нова специалност

- "Спедиция, транспортна

и складова логистика".

"Имаме достатъчно ученици

за всяка една паралелка.

Броят им е над минимално

определения норматив и за

ИЗКУПУВАНЕ НА:

ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ,

ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

с. Зелен дол

заявление. Независимо от

резултата от втория етап на

класиране, ученикът следва

да се запише в училището,

в което е класиран, в срок

до 22.07.2018 г. вкл.

За неуспелите да се класират

или неудовлетворени

от втория етап на класирането

и незаписали се ученици

съществува възможност

за участие в трети етап

на класиране. Подаването

на документи за участие в

трети етап на класиране е

от 24.07. до 25.07. вкл. За

целта следва да се подаде

ново заявление. В заявлението

желанията се подреждат

съобразно останалите

свободни места в паралелките

за този етап.

Свободните места след

трети етап на класиране се

обявяват в срок до 01.08.

Попълването на незаетите

места в паралелките след

трети етап на класиране се

осъществява в съответните

приемащи училища до

10.09. включително по определен

от директорите

ред.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

трите специалности. Спокойни

сме и не очакваме закриване

на паралелки, дори напротив

- очакваме още да се

запишат, тъй като има доста

деца, които са написали нашето

училище като второ желание",

каза Емилия Йорданова,

директор на гимназията.

СУ "Братя Петър и Иван

Каназиреви" също обяви успешен

прием.

На максимум е запълнила

двете си паралелки и Професионалната

гимназия по механизация

на селското стопанство.

Директорът Иван

Аврамов сподели, че и в двете

учениците са максимален

брой - по 26, и ще се обучават

в четири специалности.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Плащане

веднага

ВДИГАНЕ НА КОЛИ ОТ МЯСТО

ИЗДАВАНЕ НА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

ТЕЛ. 0888 295 408


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 12 юли 2019 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

2 "къщи за тъщи" открити при рейда на ДФЗ в Пиринско,

връщат 100% от еврофинансирането, с което ги построили

Дали едната е "Аида" на Зейнеп Ходжа от с. Брезница, вдигната

със субсидия от 389 343 лв., не бе потвърдено официално

Св. Сотирова Д. Танева

2 от общо 53-те проверени

от Държавен фонд „Земеделие“

/ДФЗ/ - Благоевград

къщи за гости в Благоевградска

област ще трябва да върнат

100% от европейското

финансиране, с които са

построени, защото гости в

тях няма, а се ползват за лични

цели.

Цифрата бе съобщена от

министъра на земеделието

Десислава Танева и ръководството

на фонда, които

вчера представиха на пресконференция

в столицата резултатите

от проверките на

288 къщи за гости в мониторинговия

5-годишен период,

финансирани по Програмата

за развитие на селските райони.

Освен тях са проверени

и 7 къщи извън този период,

в който всички субсидирани

трябва да развиват

Инвестиционностроителна

компания

хотелиерска дейност, да осигуряват

поне 2-ма души и да

изпълняват стриктно плана,

с който са защитили пред

фонда инвестиционното си

намерение.

Според министър Танева

освен 2-те нефункциониращи

къщи за гости в област

Благоевград 113-те екипа,

обиколили страната за 2 седмици,

са открили още 13 такива

неработещи къщи за

гости в други области в страната.

Общата субсидия за тях

е в размер на 4,5 млн. лв.,

които трябва да бъдат върнати

до стотинка във фонда.

Във всичките 15 къщи за гости

менте липсвали документи

за категоризация, регистри,

както и гости.

В 74 други обекта са открити

различни нарушения,

които ще доведат до санкция

между 5 и 15%. Собствениците

на всичките 89 къщи ще

бъдат дадени на прокуратурата,

увери Танева.

Министърката не съобщи

персонално кои пишман хотелиери

ще бъдат принудени

да връщат пари. Представителката

й в Благоевград Светлана

Сотирова вчера пък бе

тел. 073/593703, ф. 073/599703,

gsm: 0888/709911, 0897/893777

Intertime2011@gmail.com

Благоевград, ул. „Даме Груев“ №12

Шумна акция на полиция и

жандармерия в Сандански, само

2-ма привикани в управлението

Мащабна специализирана

полицейска

операция по

противодействие на

конвенционалната

престъпност и опазване

на обществения

ред бе проведена

вчера на територията

на община

Сандански, Кресна и

Струмяни. Коли на

жандармерията рано

сутринта се изсипаха

пред сградата на

Районното управле-

Коли на жандармерията се изсипаха

сутринта пред полицията

ние в Сандански и след това се

насочиха към кварталите.

Малко след 10.30 ч. началникът

на полицията Борис Щурков

се качи в кола на жандармерията

и лично се включи в

акцията. В сградата на Районния

съд за разпит бяха доведени

две лица и около 12.00 ч.

бяха отведени в следствения

арест.

Сред задържаните бе Георги

Илиев. Той излезе от полицейското

управление гневен и

каза: "Не знам защо ме задържаха.

Спряха автомобила, който

шофирах, поискаха ми всички

документи. Представих ги,

но ме качиха в полицейската

кола и ме отведоха в управлението.

След като направиха

справка, ме освободиха. Мобилният

ми телефон и всички

документи останаха в автомобила

ми. Казаха ми, че акцията

е на територията на община

Сандански", обясни Илиев.

Вчера в късния следобед

стана известно, че в къща на

ул. "Рила" в ромската махала

на Сандански е открит и иззет

канабис. Обект на проверка е

www.intertimebl.com

било жилището на семейство

Ангелови.

Акцията на жандармерията

и полицията е съвместна. Резултатите

от проверката се

очаква да бъдат оповестени от

директора на ОДМВР - Благоевград,

който също бе в Сандански.

Според източници на „Струма“

в града е бил и зам.

главният прокурор Иван Гешев.

Вътрешният министър Младен

Маринов обяви, че акцията

в Сандански е за нарушения

на Закона за движение по пътищата

от кримиконтингента и

не е конкретно срещу определени

хора.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Къща "Аида" вече бе ударена със

санкция от 78 000 лв.

в командировка. По тази

причина информацията ни,

че едната от двете "къщи за

тъщи" в областта е в гоцеделчевското

с. Брезница, остана

без официално потвърждение.

Става въпрос за къща

за гости "Аида", която е

построена през 2015 г., а

първата регистрирана нощувка

в нея е от 2017 г.

Къщата е собственост на

ЕТ "Зейнеп Ходжа" и за нея

Зейнеп, която е дъщеря на

многогодишния зам. председател

на Общинския съвет в

Гоце Делчев в няколко поредни

мандата Шекир Аян,

получава по договор с ДФЗ

от 14 октомври 2014 г. сумата

от 389 343 лв.

Обектът е въведен в експлоатация

на 15 септември

2015 г. с 10-годишен бизнес

план, включващ по 4800 нощувки

всяка година. През

януари 2017 г. ДФЗ обаче

прави изненадваща проверка

и установява, че до този

момент в къщата не е бил

настанен нито един посетител.

Заради драстичното

неизпълнение на плана фондът

налага финансова корек-

Откриват нова яслена група в детската

градина в с. Бистрица, от 30 подадени

заявления повече от половината от Дупница

Нова яслена група

да бъде открита в детската

градина на село

Бистрица, обмислят в

община Дупница.

Кметът инж. Методи

Чимев заедно със заместника

си Крум Милев

и началника на отдел

„Образование“

Тодор Петков посетиха

вчера детското заведение

в селото и се

срещнаха с директорката

и персонала, за

да обсъдят идеята.

„Оказа се, че има

30 подадени заявления

за яслената група,

като повече от половината са

за деца от Дупница. Очевидно

е защо интерес има и ние

сме длъжни да реагираме.

Възложих още днес на служителите

от строителния отдел

да подготвят до края на седмицата

количествено-стойностна

сметка за помещенията,

които днес видяхме и възнамеряваме

да бъдат обособени

за ясла. Веднага след това

започваме последващите

действия за ремонт и оборудване,

така че през новата учебна

година най-малките жители

на Дупница и село Бистрица

да влязат официално в

модерни и уютни обзаведени

помещения. Ще има подобрения

и отвън на самата сграда

ция на фирмата

от 25%, равняващи

се на 97 335

лв. От своя страна,

З. Ходжа обжалва

санкцията

в Административен

съд - Благоевград.

В хода на делото

собствениците

на къщата се

оправдават с лошо

време, което

и двора в детската градина.

Каквото е необходимо, ще

бъде направено, защото за

децата средства не се

пестят“, категоричен бе инж.

Чимев.

„Имаме прекрасна природа,

тихо е мястото, детската

градина е в почти отлично

състояние след ремонтите,

попречило на

гостите им да се

настанят при тях,

с наводнение,

авария на магистрален водопровод,

срутен мост, необходимост

да изградят подпорна

стена и т.н. За да отърват

глобата, те чертаят един

дълъг план за по-нататъшна

работа, основан на рекламата

и на идеята им да правят

чевермета за гостите. Обещават

и занапред да правят по

4800 нощувки годишно.

Миналата година благоевградският

съд приключи делото

с решението, че Ходжа

трябва да плати на фонда 77

868 лв., с мотива, че глобата

трябва да се изчисли не върху

общата предоставена сума,

а върху европейската

част от нея.

Припомняме, че проверките

на къщите за гости в

страната бяха разпоредени

през април от главния прокурор

Сотир Цацаров. Повод

за това станаха сигналите за

злоупотреба с евросредства

чрез къщи за гости от страна

на бившия зам. министър на

икономиката Александър Манолев

и депутата от БСП Елена

Йончева. Цацаров постави

рамка на проверките - само

на къщите, построени по

Програма за развитие на селските

райони през 2007-

2013 г.

Малко по-късно, след нови

съмнения за злоупотреби

около еврокъщите за гости,

земеделското министерство

започна и извънредни обиколки

из страната в търсене

на собственици на такива

имоти, които са кандидатствали

допълнително за европейски

пари, за да направят

басейни, джакузита и ресторанти.

Резултатите от тази

вторична проверка още не са

огласени.

БОРЯНА ЦОНЕВА

които направи общинското

ръководство, и не съм изненадан

от интереса. С всяка

изминала година групите от

деца нарастват, което само

може да ни радва“, категоричен

бе и кметът на селото Кирил

Огненски, който присъства

на срещата.

ИВАН ИВАНОВ


СТРУМА

12 юли 2019 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

Само една греда остана да крепи покрива на опасна сграда в центъра

на Благоевград, хората се страхуват да не рухне върху главите им

От общината обявиха: Чакаме 10 поредни слънчеви дни, за да стартираме ремонта

"Опасната сграда

с рухнал покрив в

топцентъра на Благоевград

протече отвсякъде,

водата се

излива като водопад

по стълбите и стените

на двата етажа и

една-единствена

греда държи цялата

конструкция да не се

срути върху главите

на минувачите", сигнализираха

вчера в редакцията

граждани.

Въпросната сграда, за чието

състояние "Струма" писа

през месец май, се намира на

изключително оживено място

- на ъгъла на улиците "Янко

Забунов" и "Тракия" /под

сладкарница "Неделя"/, и е на

калкан със съседната сграда.

По цялата улица има кафенета,

ресторанти, магазини, като

в непосредствена близост

са НОИ и Регионалното управление

на образованието. Тогава

работещи в района сигнализираха,

че в покрива на

сградата зее огромна дупка,

стените са пропити с влага, а

дъждът директно вали вътре

рива.

След публикацията в

"Струма" през май от общината,

която е собственик на

Делото срещу фермера Пищалов за мъртвите

коне в Осоговска планина зацикли,

адвокатът му В. Пешева не се яви в съда

Делото срещу фермера

Петър Пищалов за мъртвите

коне в Осоговска планина

продължава след съдебната

ваканция, процесът зацикли

заради отсъствие на адвокат.

Районният съд в Кюстендил

под председателството на

съдия Светослав Петров не

даде ход на делото заради отсъствието

на адвоката на

кюстендилеца - Вася Пешева.

"С оглед на това, че отсъства

адвокатът, ход на делото

не следва да бъде даван, освен

ако Пищалов не реши то

да продължи", обяви прокурорът

Галина Димитрова.

" Моят адвокат Вася Пешева

е някъде по залите тук, в

съда. Каза, че ще дойде.

Предлагам да я изчакаме. С

нея се чухме по телефона,

има дела. Без защита не желая

да се дава ход", каза Пищалов

в началото на съдебното

заседание.

Съдия Светослав Петров

даде толеранс от 10 минути

за изчакване на Пешева, която

обаче не пристигна в залата.

Делото беше отложено

за след съдебната ваканция

- на 16 септември. В залата

присъстваха част от свидетелите,

които до този момент

не са дали показания, както

и вещите лица.

Пред "Струма" Пищалов

заяви след заседанието, че е

оптимист за приключване на

делото. "Правдата не е на

страната на силните, правдата

е на страната на истината,

така че... Без коментар

оставям това как се чувствам.

В края на краищата хората

какво се интересуват.

Защо тези хора, които предизвикаха

всичко това, не

дойдат да ме видят и да донесат

една буца сол на тези

животни? Няма проблеми,

нямам огради, по всяко време

мога да бъда намерен.

Трудно е в днешно време да

се занимаваш с животновъдство.

Как мислите, лесно

ли ми е било да ми откраднат,

да ми убият животни?

Ама аз не съм единственият

човек. Не си броя животните.

Колкото по-малко

се знае за тях, толкова подобре,

защото има недобросъвестни

хора, които какво

правят - не се грижат за тях.

Имам си адвокат, моята работа

е да си гледам животните

да са добре. Не знам

какво пише в експертизите

на вещите лица, не съм ги

чел, с бумагите да се занимава

адвокатът ми", добави

С всеки дъжд дупката в покрива

става все по-голяма

Пищалов поиска

да не се дава

ход на делото

още Пищалов.

Процесът

срещу

фермера

започна

след открити

мъртви

коне в

Осоговска

планина.

През месец март 2018

година беше подаден сигнал

за животни, които са оставени

през зимния сезон на

временно пасище, а някои от

тях от тях бяха загинали. По

случая беше образувано досъдебно

производство. Сигналът

за това дойде от природозащитници,

публикували

снимки в интернет. Обвинението

е по член 325 б, ал.

2, т. 1 от Наказателния кодекс.

Този член третира извършване

на престъпление

от лице, което осъществява

дейност или професия, свързани

с отглеждането на животни

- причинена смърт на

гръбначни животни.

Районна прокуратура вече

направи предложение

Пищалов да бъде освободен

от наказателна отговорност

и спрямо него да се наложи

административно наказание.

На заседанието по делото,

провело се на 30 май,

бяха разпитани част от 15-

те свидетели по делото.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

2/3 от сградата, заявиха, че

започват ремонт с прогнозна

стойност 24 200 лв. с

ДДС. Фиpмата, която ще

и водата се стича чак до входа.

А иначе самата сграда е

двуетажна и е обитаема. На

партера има кафене, на първия

етаж - погребално бюро,

два неработещи офиса и

помещение, ползвано преди

време от Детска педагогическа

стая. Вторият етаж е

затворен с метална решетка,

а на входа има съобщение

от заместник-кмета по

строителството и сигурността

инж. Емилия Тунева, което

е поставено преди повече

от година и информира

хората да преминават с повишено

внимание, както и

че предстои ремонт на покpемонтира

обекта, е "ДК -

Благоевград" ЕOOД, избрана

чрез пряко договаряне по Закона

за обществените поръчки.

"Пpи извъpшена проверка

от страна на специалисти на

община Благоевград е констатирано,

че е необходимо

да бъдат предприети незабавни

действия по възстановяване

на покривната

конструкция на обекта", гласеше

съобщението на общината.

Към настоящия момент

обаче ремонтът все още не е

започнал. Единственото,

което беше направено за тези

два месеца, бе да се "обезопаси"

входът с мрежа за

ограда, завързана за улуците

и подпряна с метални тръби.

На въпроса защо ремонтът

се бави, от пресцентъра

на общината коментираха:

"Как да започнем ремонт на

това време? Нали ако някой

се качи на покрива, може да

го удари гръмотевица и да

стане още по-голяма беля.

Следим внимателно прогнозата

за времето и при първия

удобен момент, например

когато има 10 слънчеви

дни, ремонтните дейности ще

започнат", категорични са от

общината.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Сградата на кметството в Кюстендил

с нов облик след двегодишен ремонт

Финализирането

на

дейностите

по обновяване

и реконструкция

на административната

сграда на

кметството

в Кюстендил

обяви Евгения

Петрова,

началник

Ремонтът засега се

изразява в поставяне

на мрежа на входа

на общински отдел "Контрол на

строителството". Те започнаха

точно преди две години. Сградата

е паметник на културата с

национално значение, затова

дейностите са съгласувани с

министъра на културата. Сградата

на администрацията в

Кюстендил е строена 1898-

1899 г. и не е ремонтирана повече

от 100 години, казаха от

общината. Средствата са по ОП

"Региони в растеж", общата

стойност е 1 514 400,54 лева.

По време на ремонта поетапно

се наложи преместване на отделни

служби и дирекции.

"Извършен е ремонт на покрива

с цел спиране на течовете.

Смятам, че десетки години

не е правен подобен ремонт.

Имаме тотална смяна на дограмата

по фасадите, в сутерена

са подменени старите врати с

метални, нова е топлоизолацията

по външните стени. Имаме

нова отоплителна инсталация

с газификация, което ще

допринесе за по-нисък разход

на енергия. Направен е ремонт

на ВиК инсталацията в санитарните

помещения, нов е санитарният

възел за инвалиди на

първия етаж. Монтирани са нови

осветителни, енергоспестяващи

тела, ново е окабеляването

за по-скоростен и качествен

интернет, свързан със слаботоковата

инсталация", каза

на пресконференцията вчера

Евгения Петрова.

"Чрез реализирането на

проектното предложение ще се

подобри енергийната ефективност

на сградата на Общинска

администрация - Кюстендил,

което пряко ще допринесе за

намаляване на крайното потребление

на енергия и косвено

- за намаляване на емисиите на

парникови газове в град Кюстендил.

Мерките ще имат и допълнителен

ефект, тъй като ще

осигурят рентабилна експлоатация

на обществената сграда,

което ще позволи устойчиво да

продължи управлението и поддръжката

й с оглед предоставяне

на по-добри и допълнителни

административни услуги на

населението, като по този начин

ще допринесат за намаляване

темпа на миграция към

по-големите градове", допълни

още Евгения Петрова.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Възрастен мъж загина при нелеп инцидент

Вода тече от тавана до

първия етаж като водопад

2

Пред представители на Общинска администрация и

граждани /сн. 1/ Евгения Петрова обяви успешно реновиране

на сградата на общината /сн. 2/

1

Мъж на 73 години загина в

Перник при неправилно пресичане.

Инцидентът е станал вчера

към 10 ч. до спирка "Шахтьор".

Мъжът пресичал улицата

към хипермаркет "Кауфланд"

извън пешеходната пътека.

Микробус, който се движел с

ниска скорост, блъснал човека,

той паднал и си ударил главата.

Незабавно е подаден сигнал

на телефон 112 и на мястото

на инцидента са пристигнали

полиция и линейка с медицински

екип. За жалост медиците

само констатирали смъртта

на мъжа. Районът на злополуката

е бил отцепен за около

час. Образувано е досъдебно

производство за изясняване

на случая.

Въпреки че на около 50 м

от мястото на инцидента има

светофар и пешеходна пътека,

много граждани пресичат улицата

напряко срещу хипермаркета,

като застрашават собствения

си живот и стават причина

за пътни инциденти.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 12 юли 2019 г.

РЕПОРТЕР

стр. 5

СЛЕД НЕПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД СЪДА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Четат през септември присъдата на дупничанин,

убил с нож братовчед си при скандал заради децата

2

4

1

Отложиха дело за убийство

заради непредставени

пред съда веществени доказателства.

Съдия Йоланда Цекова

отложи за септември четенето

на присъдата по делото

срещу Милчо Асенов, обвинен

за убийството на Стефан

Кирилов-Моряка, извършено

през 2018 г. в ромския

квартал на Дупница „Гиздова

махала“. Тогава при съседска

свада М. Асенов намушкал

смъртоносно с нож своя братовчед.

Пред състав на Окръжен

съд - Кюстендил Асенов се

призна за виновен.

Защитникът на интересите

на роднините на убития мъж

- адвокат Емил Велинов,

представи пред съда граждански

искове от съпругата, едно

от децата на убития, родителите

му и братята и сестрите

му, които възлизат на

обща стойност 850 000 лв.

От сумата 200 000 лв. са за

съпругата на убития - Елизабет

Тончева, и 300 000 лв.

за 5-годишния им син.

Адвокатите на двете страни

бяха единодушни да се

проведе делото по съкратената

процедура, без да се

викат още свидетели в съдебна

зала.

Делото, което се гледаше

в Дупница, можеше да приключи

в едно заседание, но

Съдът отмени наредби в

общините Бобов дол и Рила,

надхвърляли правомощията

на местните парламенти

Административният съд в

Кюстендил отмени разпоредби

от Наредбата за стопанисване

и управление на общински земи

в Бобов дол. Тричленният

състав по делото е отменил атакуваните

от страна на прокуратурата

разпоредби от действащата

в момента Наредба за стопанисване

и управление на земеделските

земи от общинския

поземлен фонд в община Бобов

дол. Според съда е налице незаконосъобразност

на оспорените

разпоредби поради противоречие

с правни норми от повисок

ранг.

Текстовете в наредбата са

променяни последно през януари

2013 година, откогато е и

протоколът от заседанието. Решението

може да бъде обжалвано

пред Върховния административен

съд в 14-дневен

срок.

В същото време в Административен

съд - Кюстендил е образувано

дело по протест на

прокурор от Окръжна прокуратура

- Кюстендил, депозиран

срещу разпоредби от Наредбата

за определяне размера

на местните данъци на територията

на община Рила.

Претендира се противоречие

с норми от по-висок ранг и се

иска отмяна на оспорените

текстове от наредбата. Съдебното

заседание е насрочено за

10.00 часа на 9 октомври

2019 година.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

ЗАПОВЕД

№ 107/08.07.2019 г.

На основание гл. IV, т. 3 от договор за възлагане управлението на

СБАЛО "Свети Мина" ЕООД - Благоевград №268-ЧР-Д/18.03.2019 г.

НАРЕЖДАМ

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на

автомобил, марка "Мерцедес", модел "Спринтер", вид "Специален-линейка",

брой места - 1+2, с рег. № Е 4154 КТ, дата на производство - 2002 г.,

2200 кубика - дизел, стандарт EURO 3.

2. Начална тръжна цена на превозното средство - 20 000.00 лв.

3. Депозит за участие в размер на 200.00 лв., платими в брой или по

сметката на ЛЗ BG11SOMB91301013959201, Общинска банка. При неявяване

на участник на търга депозитът не се възстановява.

4. Цена на документация - 10.00 лв.

5. Публичният търг да се проведе на 26.07.2019 г. от 10:00 часа в

стая №215 в сградата на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД - Благоевград.

6. Заплащането на цената да се извърши в 7-дневен срок от влизане

в сила на заповедта за определяне на участника, спечелил търга.

7. При неявяване на кандидат да се проведе втори търг на 31.07.2019

г. от 10:00 часа в стая №215 в сградата на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД -

Благоевград.

8. Копие на настоящата заповед да се публикува в един местен ежедневник

и на сайта на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД - Благоевград.

Д-р Г. Георгиев, управител

3

Условна присъда

за шофьор, прегазил

по невнимание

паднала на

пътя жена

Заради нелеп пътен инцидент

шофьор отнесе условна присъда от

3 месеца лишаване от свобода с

тригодишен изпитателен срок от

Пернишкия окръжен съд.

Инцидентът станал на 26 юли

2017 г. на пътя в пернишкото село

Люлин. 37-годишна местна

жителка вървяла по пътното платно.

На жената й прилошало и до

нея спрял лек автомобил, шофьорът

на който се опитал да й окаже

първа помощ. В това време към

тях се приближила друга кола,

марка "Сеат Толедо", управлявана

от 33-годишния К.С. Мъжът

прегазил единия крак на лежащата

на пътното платно жена, при

което направо премазал ходилото

й. Виновният шофьор веднага

съобщил за катастрофата и закарал

жената до пернишката болница.

Лекарите направили операция,

но сухожилията на крака били прекъснати.

Няколко дни след изписването

жената получила гангрена.

Тя била настанена в столична болница,

където се наложило кракът й

да бъде ампутиран малко над глезена.

Това не е първото нарушение на

33-годишния шофьор. Той има 10

наказателни постановления за нарушаване

на Закона за движение

по пътищата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Търсим общопрактикуващ лекар, може с

диплома със специалност или без

специалност, за работа в Медицински

център с осигурен пациентски поток.

Отлични условия на труд и

отлично заплащане!

0896/439 699

Съпругата на убития Елизабет Тончева /сн. 1/. Близки на двете страни по делото

изпълниха фоайето и съдебната зала /сн. 2, 3/. Пред съда М. Асенов се

призна за виновен /сн. 4/.

Третото поред издание на бизнес коктейл-форум

"Сподели успеха си с нас" събра

представители на бизнеса в София

Проведе се третото

поред издание на

бизнес коктейл-форума

"Сподели успеха

си с нас". Водещи

теми на събитието

бяха създаване на условия

за растеж, перспективи

и работещи

практики на местния

бизнес.

Организатор бе

Брейн Сторм Консулт,

една от водещите финансово-счетоводни

компании в

България, а Бизнес клуб и

Инсмаркет се включиха като

медийни партньори на събитието,

което се проведе на

26.06.2019 г. в София, зала

10 НДК.

Програмата беше разделена

на две части - презентационен

и дискусионен панели.

В залата присъстваха

представители на над 150

фирми. Гостите бяха от различни

браншове, с изключително

разнообразни сфери

на дейност.

На конференцията бяха

се оказа, че от Кюстендил не

са донесени доказателствата

- нож и дрехи, и поради тази

причина присъдата ще се

чете през месец септември.

След приключване на заседанието

съпругата на убития

заяви: "Имам две деца. Те

всеки ден ме питат: "Къде е

тате?". Аз ги лъжа, че е на работа

и ще си дойде някой ден.

Сега ги залъгвам, но като пораснат,

какво ще им кажа? Аз

работя като санитарка, родителите

на съпруга ми и моите

родители ми помагат в отглеждането

на децата, но...

съпругът ми няма да ги види

как порастват", заяви Елизабет

Тончева.

"Искам най-тежката присъда

за убиеца на сина ми.

представени изпитани модели

и тенденции за развитие

на успешен бизнес у нас.

Лектори бяха едни от най-големите

и проспериращи

брандове и агенции - "Българска

агенция за инвестиции",

Дейзи Тех Ад и много други.

Началото на форума бе

поставено от г-жа Камелия

Терзийска, собственик и генерален

мениджър на Брейн

Сторм Консулт, след което

домакините стартираха като

първи участник в презентационния

панел.

Форумът бе изключително

Искам възмездие, че ми го

отне", заяви майката на Моряка

- Емилия Борисова.

Драмата се разигра през

2018 г. Тогава, както "Струма"

писа, децата на Стефан

Кирилов и Милчо Асенов се

скарали, докато играели на

улицата. Бащата на подсъдимия,

който е вуйчо на убития,

набил детето на Моряка. Тогава

близките му скочили да

го защитават и в мелето Асенов

намушкал смъртоносно

с нож Кирилов.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

полезен за всички, които се

стремят да подобряват своето

портфолио и да работят

по-ефективно. Аудиторията

имаше шанса да получи ценна

информация за техники и

начини за усъвършенстване.

В приятна коктейлна обстановка

гостите и участниците

се включиха в двустранни

срещи, чиято цел бе осъществяване

и затвърждаване

възможностите за потенциални

бизнес партньорства.

Телефон: 02 8099740

Email:

sales@brainstorm.bg

ПРОМОЦИЯ ДО 04.08.2019 г:

Воалит, 3 кг - 2,22 лв./м2 с ДДС

Пчелна пита - 6,95 лв./ м2 с ДДС

Цените са валидни във всички складови бази на

"Топливо" АД - клон Благоевград.

За контакти: 0888 777712

www.toplivoblg.com


СТРУМА 12 юли 2019 г. СТРАНАТА

стр. 6

Томислав Дончев призна за самозабравили се в ГЕРБ,

нещата срещу санданския кмет Кирил Котев изглеждали

смущаващи, решението - следващата седмица

Освен Яне Янев още 10 души подали сигнали в етичната комисия

Все още няма избрани

членове на етичната комисия

на ГЕРБ, но се водят разговори,

има кой да приема

сигналите за нередности на

членове на партията. Това

заяви вицепремиерът Томислав

Дончев в тв студио.

„ГЕРБ има почти 100 000

членове, поне 200 от тях са

кметове. Ние трябва да имаме

механизми за контрол,

които да отговарят на очакванията

на хората“, обоснова

Дончев необходимостта

от създаването на етичната

комисия в управляващата

партия.

Сигналите до комисията

досега били повече от 10

срещу кметове от ГЕРБ от

цялата страна. Зад тях стоели

хора с имената си. Щели

да се приемат обаче и анонимни

сигнали. Трудността

особено в предизборна си-

Я. Янев

туация била да се отделят

местните интриги от действителните

случаи. Членовете

на етичната комисия самозабравили се хора,

Т. Дончев К. Котев

ще се избират от Изпълнителната

комисия. Те ще са жавни длъжности. Той го

които заемат високи дър-

между 3 и 5 души и имената

им щели да станат ясни цип хората са „слаби“ и по-

обясни с това, че по прин-

до края на месеца. паднали на властова позиция,

много от тях се изку-

Не е незаконно да носите

хубав костюм или да карате

хубава кола, въпросът те на властта.

шават да черпят от облаги-

е това да отговаря на доходите,

посочи вицепремие-

Янев срещу кмета на Сан-

По повод сигнала на Яне

рът във връзка със съмненията

за корупция, но се е от ГЕРБ, Дончев каза, че

дански Кирил Котев, който

съгласи, че в ГЕРБ имало нещата изглеждат смущаващи,

но още се проверяват

и вероятно другата седмица

ще има решение.

Яне Янев е един от първите,

които са подали сигнал

до етичната комисия на

ГЕРБ, макар тя все още да

не е сформирана. Засега

сигналите се приемат от

членовете на Изпълнителната

комисия, а специално

сигналът на Яне Янев е

приет от старозагорския

кмет Живко Тодоров. Той е

"Фиат" с 3-ма пътници се преобърна на новата

отсечка на АМ "Струма" край Благоевград

Лек автомобил "Фиат" с

трима пътници катастрофира

на новата отсечка на АМ

"Струма" край Благоевград.

Инцидентът стана вчера около

17 часа в района на разкопките.

28-годишният шофьор

загубил контрол над управлението

на колата, която

Разобличен за

фалшива...

заради него се забави изборът

на изпълнител за ремонт

на улици в с. Кулата и с. Генерал

Тодоров. Тогава Тодоров

бе единствен кандидат за поръчката

с прогнозна стойност

76 666.67 лв. без ДДС.

В процеса на разглеждане

на документите той обаче бе

уличен от общинската комисия

по избора на изпълнител,

че умишлено е подал невярна

информация - представил

препоръка от общинския съветник

Владимир Заечки, че се

е справил много добре с ангажиментите

си като подизпълнител

на спечелена от

Заечки поръчка за ремонт на

тротоарите в Чепеларе. Тогава

при насрещната проверка

в община Чепеларе комисията

обаче установи, че Вл.

Заечки не е имал подизпълнител,

тоест, че препоръката с

подписа върху нея на Заечки

е била фалшива.

След тази скандална ситуация

на Тодоров му бе дадена

възможност да представи други

доказателства, че е работил

по аналогичен обект, но

той така и не го направи и се

наложи кметът с писмо за директно

договаряне да предложи

на фирма "Стройкомерс-

58" ООД на Константин Николов

тя да поеме ремонта на

селските улици.

И този път Кирил Тодоров

е единствен кандидат за ремонт

на обекти от културната

инфраструктура в общината -

на читалище „Братя Миладинови-1914“

- гр. Петрич, която

включва ремонтни дейности

в читалищния салон, стълбището,

библиотеката и фоайето,

както и ремонт на залата

за танци в петричкия кв.

„Дълбошница“. Прогнозната

стойност на ремонтите е 45

833.34 лв. без ДДС, или около

60 000 лв. с ДДС.

Вместо да му вдигне червен

картон заради гафа от предишната

обществена поръчка,

комисията щателно прегледа

офертата на бизнесмена, намери

3 пропуска и му даде

възможност да го коригира в

рамките на следващите 5 дни.

Все още няма яснота дали

бизнесменът ще доведе докрай

участието си в обществената

поръчка, или отново няма

да се съобрази с препоръките

на комисията и ще се откаже

на финалната права.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Собственичката

на убитото куче...

е занесъл във ветеринарния

се преобърнала, прелетяла

над мантинелата и паднала в

крайпътната канавка. В резултат

на удара са пострадали

водачът на автомобила,

58-годишна жена и 64-годишен

мъж, който бил взет преди

това на автостоп. Тримата

са транспортирани до Спешен

център с множество

травми, след което са приети

в болницата.

"Няма опасност за живота

им, един от тях е с мозъчно

сътресение", заяви директорът

на болницата д-р Огнян

Митев.

Причините за катастрофата

се изясняват от

полицията, в района

на местопроизшествието

максималната

скорост е до 120

км. Движението по

автомагистралата

не е спирано.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

за строителството

на водопровод

до

къщата за

гости на бившия

зам. министър

на

икономиката

Александър

Манолев,

брата на кмета

Котев и техен

съсед. Манолев бе отстранен

заради къщата и

има обвинение срещу него.

Според Яне Янев има конфликт

на интереси при този

случай.

По повод сигнала срещу

него кметът Котев е категоричен:

„Всичко е законно и

морално - хотелът нито е

първият, нито вторият с минерална

вода в Сандански.

Той е 35-ият с такова разрешение,

а след него има

кабинет. Докато лекарят го

огледа, то е издъхнало. Езикът

на кучето е бил посинял.

Ветеринарният лекар Цецо каза,

че ако е било отровено,

щяло да има пяна. Дадохме

обяснения в полицията - аз,

синът ми и другото момче.

Подписах протокол, че оставям

кучето за аутопсия.

Много исках на нея да присъства

и някой от нашите ветеринари

- Цецо или Явор, но

разследващият полицай Даскалов

ми обясни, че ще ползват

ветеринар от София. Дори

и да намерят сачми, ако е

стреляно с нерегистрирана

пушка, какво от това?!

Според мен трябваше да

направят веднага проверка в

дома на човека, в когото се

съмняваме. Моят син ми е

казвал, че няма куче, което

този човек да не е ритнал.

Просто не обича кучетата, защото

неговият син имал уплах.

Вечерта, когато се свързах

с Надка Войнова, която

има сдружение за защита на

кучетата, първото име, което

каза беше неговото. Аз не съм

страхлив човек, казах им на

полицаите в кого се съмнявам,

а те ме предупредиха,

че може да набеждавам. Затова

се въздържам да му кажа

името".

Ани Кичева добави, че взела

кучето заради децата -

имала болна дъщеря, която

много му се радвала. "Кучето

Таро беше на 3 години. Малко,

около 5 кг, от баща джак

ръсел и майка пинчер. Шегувах

се, че то е индивидуална

порода. Толкова беше добро,

такава радост беше за децата.

Дано да се разбере каква

е истината. Казаха, че зад

червения хранителен магазин

в кв. "Запад" има камера за

видеонаблюдение и от нея

може нещо да се види", надява

се Ани Кичева.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

12-г. момче

оковано за...

Тодор им разказал, че бил

завързан от неговия по-голям

брат Николай. причината била,

че не е отишъл да купи

хляб от кварталния магазин.

Родната майка на момчето

разказа, че от близо година

Тодор е настанен при нов

приемен родител. Това е вуйчото

на момчето Николай,

който има и 3 собствени деца.

Всички живеят в една стая

от 20 кв.м.

Гюла Белижанова разказа:

"Имам 6 деца. При мен са двете

момичета, за двама от синовете

не мога да се грижа,

затова са настанени в приемни

семейства. Другите двама

са вече пълнолетни. Тодор и

по-големият му брат Иван

през 2011 година бяха настанени

при Стефка Терзиева в

с. Катунци. Жената има голяма

двуетажна къща и пое грижите

за Тодор, когато бе на две

години и седем месеца. Много

му помогна, грижеше се

добре за него. През месец

ноември 2017 г. Тодор бе изведен

от дома на леля Стефка

и бе настанен при брат ми. Оттогава

състоянието му се промени.

Писала съм жалби до

социалния работник в община

Струмяни Марияна Маркова

с искане Тодор да бъде върнат

в къщата на Стефка в Катунци.

Но социалният работник

отказа. Брат ми получава

помощи от 230 лева за това,

че отглежда сина ми. Но тези

пари той ги харчи за цигари и

алкохол. Казвали са ми, че синът

ми е бил постоянно оставян

само на хляб и вода, даже

понякога е спал отвън.

Стаята, в която живеят 6-има

души, е в окаяно състояние.

Преди три дни, когато Тошко

се прибра у дома в с. Микрево,

след като е бил малтретиран

и вързан за ръцете, ми

каза: "Мамо, аз повече не искам

да живея при вуйчо". Не

знам какво да правя. Средата,

в която живее при моя

още 8 хотела. Като кмет

убеждавам всички хотелиери

в района да използват

минерална вода“.

Томислав Дончев коментира

и проблема с машинното

гласуване. Според него

членовете на ЦИК казват,

че при 6000 машини има

риск за местните избори

и няма отговорен държавник,

който да каже „каквото

ще да става“. Второто, с което

трябвало да се съобразят,

е опитът на другите. Нямало

държава в ЕС, която да използва

изцяло машинния

вот. Ако България вземе решение

да е единствената

държава в ЕС с машинно

гласуване, тя трябва да си

произведе машините, каза

Дончев. За него проблемът

е наемането на машините в

последния момент, което

било огромен риск.

брат, не е подходяща. Там животът

му е в опасност".

Първият приемен родител

на Тодор - Стефка Терзиева,

пред репортер на "Струма"

разказа: "Тодор дойде при

мен, когато бе на две години

и седем месеца. Не можеше

да говори, издаваше само

някакви звуци. За тези шест

години се научи да говори и

да пише. Вината да бъде отнет

от мен е на социалния работник

Марияна Маркова. Разбрах,

че тя сега е в пенсия. Искам

да поема пак грижите за

Тодор. Той е много изплашен.

Подлаган е на постоянен тормоз.

Имам възможност да се

грижа за Тодор. По-големият

му брат Иван, на когото аз

продължавам да съм приемен

родител, сега е на 16 г. и вече

учи в Семинарията. Събрала

съм пари и искам да купя къща

на името на Иван, когато

той завърши Семинарията. В

тази къща искам да живее и

по-малкият му брат Тодор", каза

Стефка Терзиева. Тя очаква

намесата на община Струмяни

да върне Тодор в дома й в

Катунци. Момчето потвърди

пред „Струма“ за ужаса, който

е преживял, след като е бил

окован със стоманено въже.

Показа и раните по ръцете си,

останали от въжетата.

ЛИДИЯ МАНЕВА


СТРУМА

12 юли 2019 г.

СТРАНАТА

стр. 7

Експерти предлагат 11 часа повече кормуване за кандидат-шофьорите,

цената на курса ще скочи с 300 лева

Предвижда се по-малко теория - до 26 часа, минимум

2 часа ще се управлява през нощта или

при намалена видимост, 3 часа на магистрала

Часовете за практическо

обучение на кандидат-шофьорите

в най-масовата категория

„B“ да бъдат увеличени

от 31 на 42 часа и да

бъдат обвързани с конкретни

групи умения, предлага

работна група, обединяваща

представители на институциите

и бранша, съобщи

Държавна агенция „Безопасност

на движението по пътищата“.

До този момент компонентите

на обучението бяха

разписани в методиката, но

без конкретни изисквания за

продължителността им и липса

на ефективен контрол.

Предлага се и намаляване

на теоретичната подготовка

до 26 часа. Но се предвижда

за шофиране извън населени

място да се отделят минимум

6 часа, от които поне три

часа на магистрала или на път

с интензивен автомобилен

трафик. Подобно изискване

се залага за първи път. Обучението

в населено място с

голяма интензивност на движение

ще бъде поне 10 часа.

Минимум 2 часа ще е шофирането

през нощта или при

намалена видимост.

Според авторите на предложенията

увеличението на

часовете за кормуване няма

да доведе до съществено

Депутатите решиха: От 2021 г. паспортите ще

са с биометрични данни и валидност до 10 г.

На децата ще се издават документи за 5 години,

лични карти могат да се получават и в чужбина

то.

Въвеждат се и срокове

за издаване на документ за

самоличност на чужденец,

получил убежище, статут на

бежанец или хуманитарен

статут: при обикновена услуга

- до 30 дни, а при бърза

услуга - до 10 работни

дни.

Предвижда се нова процедура

за подаване на заявления

за подмяна на документите

чрез автоматизираната

информационна

система за електронни услуги

на Министерството на

външните работи. Наред с

опцията за използване на

квалифициран електронен

подпис заявителят ще може

да подава заявление в

електронен формат и без да

използва такъв подпис, като

към заявлението приложи

копие от валиден доку-

Новият спонсор

на орлетата...

повдигна завесата около бъдещия

статут на общинския

клуб.

"Нашето намерение е да

вземем 75 процента от капитала

на ФК "Пирин", останалите

25 процента ще останат

за общината, като

всяка постъпила от там стотинка

ще отива в отделна

банкова сметка и ще се пренасочва

изцяло за нуждите

на детско-юношеската школа.

Искам да успокоя нашите

критици, че общинският

дял финансова помощ ще

намалее с две трети в сравнение

с досегашния ангажимент

/б.а. 600 000 лв./", увери

г-жа Уорън.

По нейна инициатива от

вчера започна изграждането

на турникетна система за

влизане на стадион "Христо

Ботев". От привилегията да

ползват екстрите на модерното

пропускателно съоръжение

в пълна степен ще се

възползват притежателите

на абонаментни карти за мачовете

на любимия отбор.

За тях ще има отделен вход,

а всяка карта ще бъде с чип,

снимка на притежателя и

специален дизайн.

Управителят на "Пирин"

Венко Попов допълни, че в

предстоящото първенство

основната цел пред ръководството

е да стабилизира

клуба и да сведе задълженията

му до нула, и най-рано

от догодина ще се гони

промоция в групата на майсторите.

"В търсене сме на

нови попълнения, но на българския

пазар не се намират

качествени футболисти

и затова сме принудени да

прибегнем до услугите на

чужденци. Най-спешно се

нуждаем от добър нападател",

коментира клубният

шеф.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Гръм падна до

старческото...

до старческото кафене в

разложкото село Баня, където

е паднал гръм. За късмет

няма пострадали, но са извадени

от строя десетки електроуреди

- бяла и черна

техника, рутери. Повредено

е и част от уличното осветление

в центъра на селото.

Повече от два часа хората

завчера останаха без телевизия

и интернет. Някои от

улиците заприличаха на реки,

но няма информация за

Паспортите на българските

граждани ще се издават

със срок на валидност

5 или 10 години. Освен това

от 1 октомври 2020 г. новите

лични карти ще имат

чип с биометрични данни.

Това реши парламентът с

приемането на второ четене

на изменения в Закона

за българските лични документи.

На децата до 18-годишна

възраст ще се издават

паспорти, валидни 5 години.

Министерството на вътрешните

работи трябва да

създаде организационни условия

и да осигури необходимите

технически и програмни

средства за издаване

на паспортите най-късно

от 1 януари 2021 г.

При обикновена услуга

лични карти и паспорти ще

се издават за 30 дни, при

бърза услуга - за 3 работни

дни, а при експресна услуга

- за 8 работни часа от

приемането на заявлениемент,

чиято подмяна желае.

Новата възможност изисква

период на технологична

подготовка, затова се

предвижда тези изменения

да влязат в сила от 1 октомври

2020 г. Когато заявлението

за издаване на български

личен документ е подадено

по електронен път,

документът ще се получава

лично, след установяване

на самоличността на получателя

и връщане на документа,

чиято подмяна се иска.

Намаляват се сроковете

за издаване на български

лични документи при подадено

заявление в консулски

или дипломатически представителства

в чужбина.

С измененията се въвежда

възможност български

личен документ да бъде получен

извън страната лично

чрез използване на лицензиран

доставчик на пощенска

или куриерска услуга.

наводнени къщи. За свлачище

алармираха и от разложкото

село Елешница, където

на една от стръмните улици

в ромската махала водата е

повлякла земна маса и е

прокопала огромни вади.

Наводнени са били и част от

дворовете на къщите. Кметът

на селото Сашо Мицин

каза, че в близките дни очаква

техника за почистване

на нерегламентирани сметища

в селото и ще се предприемат

необходимите мерки

за заравняване на проблемната

улица.

Бурята не е подминала и

Банско. От ОД на МВР - Благоевград

съобщават за 2

паднали дървета в района на

града. Не се съобщава за нанесени

щети, няма и пострадали

хора.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Очаква се

цената на

курсовете

за шофьори

да скочи до

1000 лева

поскъпване на

курса. От автошколите

обаче коментираха,

че няма как цената да

не се повиши поне с 200-300

лева и така те вече ще струват

около 1000 лева.

Днес се очаква мнението

на няколко браншови организации

- Асоциацията за

квалификация на автомобилистите,

Съюза на преподавателите

по авто-мото подготовка,

Националния автоинструкторски

съюз, Българската

асоциация на пострадали

при катастрофи,

Българското обединение на

шофьорите и други.

Промените се предлагат

след анализ на пътнотранспортните

произшествия

през 2018 г., който показва,

че смъртността сред водачите

между 18 и 25 години е с

20% по-висока от всички останали

шофьори, а тенденцията

е за нарастване на негативната

статистика сред тази

възрастова група.

ЦИК обяви Красимир

Ципов за депутат

Кр. Ципов Сн. Дукова

Със свое решение номер

539-НС Централната избирателна

комисия обяви Красимир

Георгиев Ципов за народен

представител в 44-ото народно

събрание от листата на ПП

ГЕРБ в Двадесет и пети изборен

район - София. Решението

ще се обнародва в „Държавен

вестник“. В момента Ципов е

зам. министър на вътрешните

работи.

Вчера той коментира пред

медиите дали ще влезе в парламента

на мястото на починалата

зам. председателка на ПГ

на ГЕРБ Снежана Дукова, която

е родом от Разлог. Ципов не

скри, че са водени разговори

с премиера Бойко Борисов и

министъра на вътрешните работи

Младен Маринов по въпроса.

„Трудно решение ще бъде“,

каза още той по темата.

До 650 млн. лева от тол такси

годишно очаква министър Аврамова

4 517 612 електронни винетки

са продадени до 8 юли. Това

съобщи министърът на регионалното

развитие и благоустройството

Петя Аврамова по време на изслушване

в Парламентарната комисия

по регионална политика.

Само за периода от 20 април до

момента продадените е-винетки

са 1 630 029. По думи на министъра

приходите от електронни винетки

са 257 826 706 лв., като от

20 април до 8 юли те са над 75

млн. лв. Тя посочи, че се запазва

тенденцията 80% от постъпленията

да са от таксуване на превозни

средства до 3,3 т, 5% - от превозни

средства от 3,5 т до 12 т и 15%

от превозни средства над 12 т.

Аврамова прогнозира, че до

края на годината приходите от

електронни винетки ще бъдат не

по-малко от 400 млн. лв. По нейни

думи с въвеждането на тол

системата ще има повишение на

приходите за изграждане на пътища

- според предложения помек

вариант на тарифа се предвижда

постъпленията от тол такси

да са около 550-650 млн. лв.

годишно.

Аврамова отчете и че жалбите

за двойно плащане и неиздадена

електронна винетка са намалели

значително - след 20

март те са едва 29.

О Б Щ И Н А Р А З Л О Г

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните

финанси, чл. 44, ал. 24 от Наредба за условията и реда за

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане

на бюджета на община Разлог, приета с решение 281, вписано

в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет

Разлог, проведено на 19.12.2013 година,

О Б Я В Я В А

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

за Годишен отчет на бюджета на община Разлог

за 2018 година

Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински

бюджет е публикуван на страницата на община Разлог.

Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с

документите и в ОбА - Разлог, стая 204.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване

на бюджета могат да се предоставят във фронт-офиса на община

Разлог не по-късно от два дни преди провеждане на публичното

обсъждане.

Дата на провеждане на обсъждането - 22 юли 2019 година

от 09:30 часа в залата на Общински съвет - Разлог.

Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА-ТАСЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗЛОГ


СТРУМА

12 юли 2019 г.

У НАС И ПО СВЕТА

стр. 8

След 30 години климатът в София ще е като този в Кайро,

а в Лондон - като в Мадрид

В европейските градове температурата през лятото ще бъде

по-висока с 3,5 градуса, а през зимата - с над 4,5 градуса

Почти всички големи градове

в света към 2050 г. ще

се сблъскат с рязко затопляне.

В Северното полукълбо

климатът ще бъде подобен

на този в страните, които се

намират на 1000 км по на

юг.

Мегаполисите в цял свят

трябва сериозно да се замислят

над проблема с глобалното

затопляне, предупреждават

учените.

77% от 520 най-големи

ЕП решава съдбата на

Фон дер Лайен на 16 юли

Номинацията на Урсула

фон дер Лайен за председател

на Европейската комисия

ще бъде гласувана на 16 юли

в Европейския парламент,

съобщават медии. Тя е номинирана

от евролидерите за

наследник на Жан-Клод Юнкер.

Не е ясно обаче дали ще

успее да получи необходимото

мнозинство от 376 депутати

в 751-местния законодателен

орган, за да бъде

потвърдена на поста.

До момента Фон дер Лайен

може да разчита само

на Европейската народна

партия, която има 182 места

в парламента, както и найвероятно

на либералите,

които имат 108 депутати. Но

тя се нуждае от повече гласове,

някои може да дойдат

от социалистите, които са

втората най-голяма група в

парламента.

След тежки тридневни

преговори евролидерите номинираха

за шеф на ЕК германския

военен министър

Урсула фон дер Лайен. За

Урсула фон дер Лайен

председател на Европейския

съвет е номиниран белгийският

премиер Шарл Мишел,

за шеф на Европейската централна

банка - Кристин Лагард,

а за външната политика

на ЕС - испанският външен

министър Жозеп Борел.

Италианският евродепутат

социалист Давид-Мария Сасоли

беше избран за нов

председател на Европейския

парламент, след като Сергей

Станишев се отказа. Така е

нарушен географският баланс,

тъй като всички кандидатури

са от Западна Европа

и няма нито една от Източна

Европа.

Проучване: Борис Джонсън ще е

новият премиер на Великобритания

Бившият

външен министър

Борис

Джонсън е новият

лидер на

Консервативната

партия и

премиер на

Б. Джонсън Обединеното

кралство. Това показва проучване

по-малко от две седмици

преди да бъдат обявени резултатите

от гласуването в партията

на торите, пише „Гардиън“.

Сайтът ConservativeHome

публикува още едно проучване

сред нагласите в Консервативната

партия и заключи, че

Борис Джонсън вече е спечелил

битката за лидерството на

партията. Изследването е на

базата, че 71% от респондентите

казват, че вече са гласували.

Според данните 71.79%

(934 респонденти от 1301) са

гласували за Борис Джонсън,

а 28.21% за външния министър

Джереми Хънт. „Гардиън“

пише, че ако тези данни са

верни и от днес всеки глас отиде

за Хънт, той няма да може

да навакса.

Миналата седмица данните

показваха 67% подкрепа за

Джонсън и 29 на сто за Хънт.

Няколко дни по-късно изследване

на YouGov установи, че

74 на сто подкрепят Борис

Джонсън, а 26% - Хънт.

160 000 членове на Консервативната

партия започнаха

да гласуват на 6 юли. Вотът

ще приключи на 21 юли.

Според медии въпросът е

дали Хънт ще подаде оставка

преди 23 юли, когато се очакват

официалните резултати.

На 24 юли Тереза Мей за последно

ще отговаря на парламентарни

въпроси преди да се

насочи към Бъкингамския дворец,

където ще връчи оставката

си на кралица Елизабет II.

градове в близките 30 години

ще се сблъскат с рязко

затопляне, се казва в изследване

на Висшето техническо

училище в Цюрих. Резултатите

от него са публикувани

в изданието Plos One.

В големите градове от Северното

полукълбо в бъдеще

ще преобладават такива

климатични условия, които

в момента се наблюдават в

страните, намиращи се на

1000 км по на юг. В европейските

градове температурата

през лятото ще бъде

по-висока с 3,5 градуса, а

през зимата - с над 4,5 градуса.

По-конкретно климатът

в Москва ще бъде като в София,

в Лондон - като в Мадрид,

а в Мадрид - като в мароканския

Маракеш.

А как ще бъде в София?

Можем само да предположим,

но правейки паралела

с Мадрид, най-вероятно като

в Кайро.

Според швейцарското проучване през 2050 година

туристите в Москва ще си правят селфита

в условията на софийските летни жеги

Изследователите

са

използвали

относително

оптимистична

оценка за

глобалното

повишаване

на температурите заради

климатичните промени. За

своите изчисления те са

предположили, че средните

температури ще се покачат

с 1,4 градуса. При това Парижкото

споразумение за

климата от 2015 г. предвижда

ограничаването на повишаването

на температурите

с над два градуса в сравнение

с прединдустриалната

епоха.

В тази връзка авторите на

изследването призовават

към по-нататъшни усилия в

борбата с климатичните

промени.

Тръмп нареди разследване срещу Франция

заради данъка на технологичните гиганти

Пpeзидeнтът нa САЩ

Дoнaлд Tpъмп нapeди дa бъдe

зaпoчнaтo paзcлeдвaнe

cpeщy пpeдлoжeния oт

Фpaнция дaнък срещу

тexнoлoгичнитe гиганти

Fасеbооk, Gооglе и

Аmаzоn, ход, който може да

доведе до налагането на ответни

мита от страна на САЩ

срещу Франция.

„CAЩ са мнoгo пpитecнeни,

чe дaнъкът въpxy дигитaлнитe

ycлyги, зa кoйтo ce oчaквa, чe

щe бъдe oдoбpeн oт фpeнcкия

пapлaмeнт, e нecпpaвeдливo

нacoчeн към aмepикaнcки

кoмпaнии“, настоя aмepикaнcкият

тъpгoвcки пpeдcтaвитeл

Poбъpт Лaйтxaйзъp.

Плaниpaният дaнък oт 3%

въpxy гoдишнитe пpиxoди нa

кoмпaниитe, кoитo пpeдлaг

ycлyги нa фpeнcкитe

пoтpeбитeли, щe вaжи caмo зa

гoлeмитe кoмпaнии. Пo дyмитe

нa френския финансов миниcтъp

Бpyнo льо Mep Пapиж

щe cъбepe дoпълнитeлни 500

млн. евро гoдишнo oт нoвия

дaнък oт oкoлo 30 кoмпaнии,

пoвeчeтo от които ca oт CAЩ,

нo включвaт и тaкивa oт Kитaй,

Гepмaния, Иcпaния и

Beликoбpитaния.

Пapиж oтpичa нoвият дaнък

Дoнaлд Tpъмп

дa e нacoчeн cпeциално към

aмepикaнcки дpyжecтвa. Toй

щe вaжи зa кoмпaнии, кoитo

имaт пoнe 750 млн. евро

гoдишни пpиxoди, и щe бъдe

нacoчeн към пpиxoдитe oт дигитaлeн

бизнec, включитeлнo

интepнeт peклaмa.

Франция твърди, че тези

технологични компании използват

глобални данъчни

вратички за избягване на плащането

на данъци. Технологичните

гиганти могат да локализират

централата си в страни

с ниски данъци, където декларират

по-голяма част от печалбите

си, като по този начин

плащат по-малко данъци.

Oчaквa ce дpyги eвpoпeйcки

дъpжaви дa пocлeдвaт

Фpaнция.

Промяна в протокола - Меркел слуша

химна седнала заради тремора си

Германската канцлерка Ангела

Меркел и датската премиерка

Мете Фредериксен изслушаха

вчера националните

химни на двете страни седнали.

Ден преди това Меркел видимо

трепереше на церемонията

на открито за посрещането

на финландския премиер

Анти Рине.

Това беше третият подобен

случай за три седмици.

Преди вчерашната среща

протоколът беше променен,

за да се избегне нова проблемна

ситуация.

След церемонията по посрещането

с военни почести

Меркел и Фредериксен изминаха

пеша разстоянието до

канцлерството, като германската

канцлерка се усмихваше,

съобщи Ройтерс.

След срещата си с Рине

Меркел заяви, че е добре, и

настоя, че треперенето „ще

изчезне, също както се появи

един ден“.

„Както съм отговорна към

своята длъжност, така се отнасям

и към своето здраве.

Като човек, аз също имам

голям личен интерес да бъда

здрава и да следя за здравето

си“, допълни германският канцлер.

64-годишната канцлерка на

Германия заема поста от 2005

г. и не е известно да страда от

сериозни здравни проблеми.

Задържаха 44 кримски татари

при демонстрация в Москва

Руската полиция задържа

44 кримски татари, които протестираха

пред сградата на

Върховния съд в Москва срещу

неправилното според тях

осъждане на четирима техни

сънародници по обвинение в

тероризъм. Демонстрантите

били арестувани, докато в съда

се гледало обжалването на

присъдата.

Ден преди това полицията

арестува седем кримски татари

на Червения площад в Москва,

след като разгони демонстрация

на 25 души, целяща

да привлече вниманието

към нарушения според тях на

правата на човека на анексирания

от Русия преди пет години

украински полуостров

Крим.

Демонстрантите, предимно

възрастни мъже, издигаха

транспаранти с текст „Нашите

деца не са терористи“ и

„Спрете етническите и религиозните

репресии в Крим“.

Вчера тя не съобщи да е получавала

медицински препоръки

или лечение.

Медицински експерти ома-

ловажиха спекулациите по

въпроса, заявявайки, че има

много възможни причини за

тремора.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

О Б Я В А

Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР съобщава на

всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение

на Подробен устройствен план - План регулация (ПУП-ПР) за имот

УПИ XLIII 603.1711, кв. 53 по плана на гр. Петрич, община Петрич.

Проектът е на разположение в сградата на Общинска администрация

- Петрич, стая 203.

На основание чл. 127, ал. 1, във връзка с чл. 62а, ал. 3 от

ЗУТ, Главна дирекция "Гранична полиция" организира обществено

обсъждане на проекта на ПУП-ПР, като кани за участие всички

жители и заинтересовани лица. Обсъждането ще се проведе

на 17.07.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ГПУ -

Петрич.

ЗА ДИРЕКТОР: СТАРШИ КОМИСАР СТОЯН ИВАНОВ


СТРУМА

12 юли 2019 г.

СТРАНАТА

стр.9

Сидеров пита Борисов ще заличи ли „Атака“ от управлението

тев. Политическият съвет на

Бойко

няма да се правят на фръцнати

и обидени, както се из-

коалицията можел да прави

Борисов

предложения от такова естество,

рази Волен Сидеров. "По си-

а такъв съвет не е

лата на закона продължавам

проведен, обясни Нотев. В

да бъда председател на ПГ на

съвета влизат тримата лидери

ОП", обобщи той.

на НФСБ, ВМРО и „Атака“.

В сряда стана ясно, че ли-

Парламентарната група не

Волен

дерът на „Атака“ е свален от

Я. Нотев Цв. Караянчева може сама да предложи освобождаване

и назначаване и Валери Симеонов ще е която е „Атака“. "Тази сделтиви,

не става въпрос за емо-

„Обединени патриоти“, въп-

Сидеров

ръководството на ПГ на

Лидерът на „Атака“ Волен

на лидер на групата, стана

Сидеров написа писмо до

днес.

ка е спорна, да не кажем ции", изтъкна още лидерът на реки че решението е било

ясно още от думите на атакиста.

Затова вчера хората нчева и правният отдел да ров.

разговарял с Бойко Борисов. ламентарната група ден по-

председателя на парламента

"Очаквам госпожа Карая-

съмнителна", подчерта Сиде-

„Атака“. В сряда Сидеров е взето на заседание на пар-

Цвета Караянчева. На брифинг

атакистите се противо-

възражение до Цвета Караямо",

подчерта лидерът на на-

му, организирали седянката коалицията? - пита той. "Ще брал за отстраняването си в

на Волен Сидеров са внесли разгледат бързо моето пис-

Той попита дали колегите "Ще се заличи ли „Атака“ от рано. Самият Сидеров е разпоставиха

на заличаването нчева за отстраняването на ционалистите. Сега той иска срещу него, не са стимулирани

от чужди посолства. Сидеров, попитан как ще съобщението, прочетено от

си направим изводи", каза парламентарната зала от

на Сидеров като председател лидера на „Атака“ от председателския

пост в ПГ. ствано срещу него. Волен "Нищо в света не е случай-

реагира, ако няма реакция на председателя на Народното

да се изясни защо така е дей-

на ПГ на ОП. Решението било

негодно откъм правен аспект.

Нарушен е редът за ос-

свикване и на голямата коаяма

геостратегическа игра в налистите. Позициите му Вече се виждало, че мал-

тъй като не е присъствал на

Волен Сидеров ще иска Сидеров дори вижда по-голно",

заяви лидерът на нацио-

писмото му.

събрание Цвета Караянчева,

вобождаване и избиране на лиция, и на малката. Срещата

с Красимир Каракачанов зира сделката за F-16, срещу "Имаме нарушени нормалиция

по думите му. „Атака“

отстраняването му. Той ви-

пречели според него. ката коалиция вече не е коа-

срещата на патриотичната

председател според Явор Но-

коалиция.

Цацаров, Маринов и Горанов

с награди от Ревизоро

за борбата с контрабандата

3,8% са нелегалните цигари

за първото тримесечие

на 2019 г., информира

главният прокурор

Главният прокурор Сотир

Цацаров, вътрешният министър

Младен Маринов и министърът

на финансите Владислав

Горанов се сдобиха

със специални награди заради

приноса им в борбата срещу

сивата икономика и контрабандата

в тютюневия сектор.

Плакетите им бяха връчени

на вчерашното заседание

на Парламентарната комисия

за наблюдение на приходните

агенции и борба с

контрабандата от нейния

председател Емил Димитров-

Ревизоро /на снимката/.

Мотивите, които Димитров

изтъкна, бяха активното им и

рационално поведение в

борбата срещу това негативно

явление, което ощетява

държавния бюджет.

„Приемам наградата като

знак на уважение към труда

на всички наши колеги - прокурори

и следователи", заяви

главният прокурор Сотир

Цацаров. Според него след

всички операции срещу контрабандата,

които бяха проведени

от разследващите органи

през миналата година и

които доведоха до редица

повдигнати обвинения, се е

стигнало и до повдигането на

въпроса за законодателни

промени.

Главният прокурор уточни,

че процентът на контрабанда

на цигари у нас е спаднал

до 3,8 и е по-нисък от

всички досега. Само разкритото

на 4 юли хале до село

Ръжево Конаре произвеждало

два тона тютюн на час, а

фабриката в землището на

село Труд - 2000 цигари на

минута, отбеляза Цацаров.

"В последните няколко години

има изключително добро

взаимодействие между

всички институции", каза от

своя страна зам. главният

прокурор Иван Гешев. "Не са

верни оценките, че в България

нищо не се случва, няма

противодействие на организираната

престъпност и институциите

са неработещи.

Това видимо не е вярно при

борбата с контрабандата и

сивата икономика", подчерта

Гешев.

Той отбеляза, че предотвратената

щета за бюджета

само от една действаща поточна

линия във фабриката

край село Труд е около 200

млн. лева, а материалните

активи във фабриката са за

25 млн. лева.

Валери Симеонов в битка с Али Баба и здравното

министерство на Марс заради наргилетата

Забраняват

продажбата

на наргилета

и електронни

цигари

на лица

под 18 години.

Това решиха

депутатите,

прие-

Д. Дариткова

майки на второ четене промените

в Закона за здравето.

Не бе приета идеята на

патриотите да се забрани пушенето

на наргилета за възрастни.

Така ще могат да се

пушат и бездимни цигари от

възрастни в закрити помещения.

"Увеличихме и детайлизирахме

глобите, които касаят

не само нарушителите на

забраната за пушене в забранените

места, но и този,

които са го допуснали", обяви

шефката на здравната

комисия Даниела Дариткова.

Към момента е имало затруднение

да се глобят собствениците

на заведения.

НФСБ очаквано реагираха

с брифинг. "Ние сме изключително

неудовлетворени",

обяви Валери Симеонов.

Добрата новина според него

е, че се забранява продажбата

на наргилета на лица

под 18 години. Иначе децата

Валери

Симеонов

вече празнували

рождените

си дни в

наргиле барове. А всички изследвания

показвали, че те

са вредни. По думите на лидера

на НФСБ имало припадъци

след употребата на наргилета.

Лошата новина според

Валери Симеонов е, че не е

забранена употребата на

наргилета на закрито. Такава

забрана трябва да бъде

въведена, смята Симеонов.

Вредите са непредвидими,

ОБЩИНА БЕЛИЦА

град Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15

тел.07444 23-23, e-mail:obelica@abv.bg

убеден е лидерът на НФСБ.

Той недоумява неразбирането

на Министерството

на здравеопазването. Според

него то не било здравно

министерство на България, а

Министерство на здравеопазването

на планетата

Марс. Симеонов заподозря

корпоративни интереси в

приетите теми. „Али Баба и

четиридесетте разбойници“ -

така вижда той лобито на

наргилетата. Даже единият

влиятелен бизнесмен с наргилета

носел фамилията Алибабаков.

Синдикат преброи 1500 души, заболели от рак

Над 100 химични агента са опасни за здравето в офиса,

най-страшен е климатикът, когато не се чисти заради работата си

1498 са случаите на професионални

ракови заболявания

в България. Това сочи доклад

на Международната организация

по труда за 2017 г.

Раковите заболявания,

свързани с работа, са причина

за 53% от смъртните случаи

при професионални заболявания,

цитира европейската статистика

националният секретар

по безопасност и здраве към

КНСБ Огнян Атанасов. Той припомни,

че в ЕС на всеки час

умират 10 души от рак, свързан

с работата, а 200 хил. души

умират всяка година от професионални

заболявания.

През 2035 г. се очаква те да

бъдат 185 000.

У нас през последните години

липсват данни за професионалните

ракови заболявания,

обясни още експертът. Поголямата

част от професионалните

ракови заболявания са

свързани с използвания в миналото

азбест. Атанасов обясни,

че когато азбестът е пресован,

не е страшно, но когато

се реже от непрофесионалисти,

рискът от онкозаболяване

е много голям. В Русе пък

само два са регистрираните

случаи за поискано разрешение

за рязане на азбест.

КНСБ ще настоява до 17

януари 2020 г. да се въведе Директивата

за защита от 26 канцерогени

и мутагени. Сред тях

са опасните за здравето кристален

силициев диоксид, прах

от твърда дървесина, хром VI,

отработени газове от дизелови

двигатели и етилен дихлорид.

Директивата ще защити

живота и здравето на около 40

Засега пушенето на

наргилета от възрастни

не е забранено

млн. души в Европейския съюз.

От синдикалната организация

ще искат при въвеждането й

работодателите да бъдат длъжни

да събират данни за опасните

вещества и безопасна грижа

за работниците, процедури

за измерване на граничните

стойности и здравно наблюдение

на работниците.

Металургията крие риск от

развиване на рак на белия или

на черния дроб, докато селското

стопанство - рак на кожата.

Над 100 химични агента са

опасни за здравето в офиса.

Най-опасен е климатикът, когато

не се чисти, микроорганизмите

могат да доведат до

алергии или дихателни заболявания.

Мокетите, тонерът и

почистващите препарати на

работа също влияят на здравето

ни, обясни експертът.

В България смъртността

вследствие трудова злополука

е 3,6, на 100 хил. заети, което

я поставя на трето място в ЕС.

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси председателят на

Общински съвет - Белица организира обществено обсъждане на отчета на бюджета

на община Белица за 2018 година.

Господин Радослав Ревански, кмет на община Белица, отправя покана към жителите на общината,

представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите

на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие

в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 23.07.2019 г. от 10.00 часа в Ритуалната зала на община

Белица, ул. "Георги Андрейчин" № 15.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината

или на електронен адрес: https://obshtinabelitsa.com/.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината

или на електронен адрес: https://obshtinabelitsa.com/.

За допълнителна информация, справки и въпроси на телефони: 07444 23-23

От ръководството


СТРУМА

12 юли 2019 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 10

Изтече скандалният договор за придобиване на американския изтребител

С орязания пакет на F-16 купуваме куц кон на златна цена

Остават само бомбите Mk 82 и учебните боеприпаси от същия тип,

което принизява скъпия самолет до нивото на наличните МиГ-29

В електронните медии изтече скандалният документ,

с който България и САЩ се споразумяват по

орязания пакет за изтребителите F-16. Протоколът

за преговорите по цената на пакетната сделка за Ф-

16 е подписан от командващия българските ВВС ген.

майор Цанко Стойков и Мишел Хизон, директор на департамент

в Агенцията за сътрудничество по отбрана

и сигурност, на 17 май. Преговорите са се състояли

между 8 и 14 май в САЩ. Ето скандалните клаузи,

които превръщат изтребителя в куц кон на златна

цена:

България се отказва от

цялото управляемо въоръжение

"въздух-земя".

В искането за обвързваща

оферта бяха поискани 24

броя свободно падащи бомби

Mk 82 (227 kg) с взриватели

и шест инертни (учебни)

бомби от същия тип, както и

комплекти за преоборудването

на тези боеприпаси в

управляеми - 15 комплекта

GBU-49 Enhanced Paveway II

(комбинирано лазерно и GPS

насочване), още толкова

GBU-54 Laser JDAM (комбинирано

GPS и инерциално

насочване) и 28 малокалибрени

управляеми боеприпаси

GBU-39.

След промените в пакета

остават само бомбите Mk 82,

както и учебните боеприпаси

от същия тип. Наличните

свободно падащи бомби Mk

82 обаче не са адекватни за

съвременни бойни действия

и практически принизяват

новите F-16C/D до нивото на

наличните МиГ-29, които също

могат да използват свободно

падащи бомби с доста

прилична ефективност.

Намаляват се и бройките

на целеуказващите контейнери

AN/AAQ-33 Sniper ATP от

четири на два.

При пакета "въздух-въздух"

ракетите AIM-120C-7 стават

от 16 на 13, а ракетите за близък

бой AIM-9X се намаляват

наполовина - от 24 на 12.

Пусковите установки

(релси) за ракетите "въздухвъздух"

LAU-129 (това са

своеобразни преходници

между точките за окачване

под крилото и самата ракета,

защото без тях поставянето

на ракетата "въздухвъздух"

е невъзможно) се намаляват

от 48 (по шест на самолет)

до едва 26 (3,25 на

самолет).

Орязва се и броят на нашлемните

системи за изобразяване

и целеуказване JHMCS

II от 20 на 12.

Намален е и броят на пилотите,

които ще преминат

през обучение - от 16 на 12.

Министърът на отбраната

Красимир Каракачанов подписа

вчера договорите за закупуването

на осем самолета F-16

Block 70 на обща стойност 1

256 153 980 долара, съобщиха

от пресцентъра на военното ведомство.

Досегашните му изявления,

че при неизгодна цена

или при орязване на пакета за

боеспособността на изтребите-

При пакета "въздух-въздух" ракетите AIM-120C-7 стават от

16 на 13, а ракетите за близък бой AIM-9X се намаляват наполовина

- от 24 на 12

Намален е също и броят

на инженерно-техническия

състав, който ще премине

през обучение - от 75 на 65.

Намаляване има и при броя

заявени резервни части и консумативи,

които ще се поддържат

на склад в България (т.нар.

"техническа аптечка").

Резервните двигатели

General Electric F110 се

свалят от два на един.

Премахва се и цялото оборудване

за експлоатация на

нашите F-16 в база за предно

разполагане (FOB - Forward

Operational Base), което

значи, че машините ще са

вързани към основната база

в Граф Игнатиево.

Двата тренажора, които

ще се поставят в авиобаза

Граф Игнатиево, ще са от понисък

клас.

Цялостна поддръжка в

България няма да има - посложните

системи и агрегати

ще се ремонтират зад граница.

У нас ще се прави поддръжка

на ниво O-Level (линейно

обслужване) и до известна

степен на I-Level (еквивалентно

на поддръжката

в ТЕЧ). Тежкото обслужване

(D-Level) няма да става у нас.

Разходите по изграждането

на специфичната инфраструктура,

необходима за експлоатацията

на F-16, разходите

по основния ремонт на

авиобазата, плюс разходите,

нужни за това бойно дежурство

да се носи от друга база

за поне няколко месеца, ще

са на стойност около 200

млн. лева, като половината

сума е за специфичната за F-

16 инфраструктура.

България е поискала да отпаднат

разходите за транспорт

на оборудването и въоръжението,

което върви с изтребителите.

Не е прието - цялата

организация и нейното заплащане

остава в български ръце

и се отлага във времето.

България трябва да плати

сама транспорта на цялото

оборудване от САЩ (с включена

застраховка на стоките),

прелитането на осемте самолета,

както и разходите по

складирането на въпросното

оборудване в САЩ, защото то

става собственост на България

в мига, в който се приключи с

производството му.

Вероятно ще трябва да се

плати и за оборудване за експлоатация

на нашите F-16 в

база за предно разполагане.

В проектодоговора, изпратен

на България, е заложено,

че предаването на първите

два F-16 ще стане през

юли 2023 г. Останалите шест

машини ще бъдат получени

на две порции - едната през

Мишел Хизон

e подписала

договора

с България

за F-16

от американска

страна

Кр. Каракачанов

Факсимиле от договора,свидетелстващ

за орязания

пакет за придобиване

на F-16

октомври 2023 г. и последната

през януари 2024 г.

В края на документа се

подчертава, че нотифицираната

цена от 1,6 млрд. долара

не е окончателна - крайната

цена на проекта зависи

от изискванията на българската

страна.

Още в сряда, когато правителството

даде картбланш

за реализация на скандалната

сделка, президентът Румен

Радев заяви: „Проектът

за придобиване на нов изтребител

губи смисъл, ако

самолетът е лишен от спо-

Р. Радев

собности“.

"Ако вътре (обявената цена

от 1.256 млрд. долара -

б.р.) има всичко необходимо

така, както е разработено и

изпратено от нас в искането

за предоставяне на оферта,

и така, както беше публикувано

от американското правителство

с всички пакети и

пълни способности - цената

(1.256 млрд. долара) е

приемлива, но ако ги няма

тези неща - проектът губи

смисъл", заяви държавният

глава и подчерта, че правителството

е длъжно да осигури

оперативните способности

и техническата поддръжка

на този самолет така,

както те са били разработени

от Министерството на

Командващият българските

ВВС ген. майор Цанко Стойков,

който подписва договора

за орязване пакета на F-16

отбраната, приети от Министерски

съвет и утвърдени от

Народното събрание.

„Не сме заявили голям пакет

от запаси от оръжие. Ще

се наложи да закупуваме допълнително

повече ракети.

Нито една държава не си купува

пълен комплект от въоръжения.

Това е една инвестиция,

която блокира възможностите

за дълго време,

а е със срок на годност и изисква

голяма поддръжка“, разкри

вчера зам. министър

Атанас Запрянов, с което

потвърди притесненията на

държавния глава за орязването

на пакета.

Запрянов поясни, че закупуването

на управляемо оръжие

ще е в бъдеще време.

„Самолетът като бордови

системи разполага с всички

кодове и системи за управление,

които са отключени

за всяко управляемо оръжие,

което ще закупим в перспектива“,

поясни той.

„Има какво да изпиляваме

в условията и цените“, заяви

военният министър Красимир

Каракачанов на 31

май. Той определи като спекулации

слуховете, че намаляване

на цената ще бъде за

сметка на способностите на

самолета и неговото въоръжение.

Вицепремиерът подчерта,

че това категорично не

е вярно и увери, че преговорите

ще продължат, докато

се намери онази пресечна

точка, приемлива и за двете

страни.

Когато военният министър

е правил това изявление

обаче, договореностите за

орязване на пакета по сделката

вече са били факт - подписите

на българската страна

са положени на 17 май.

Още тогава експерти предупреждаваха,

че българският

преговорен екип няма да успее

да съчетае по най-добрия

начин цена и способности на

самолетите при тази сделка.

Военният министър Каракачанов подписа вчера 4-те договора за бойните самолети

лите той ще прибегне към преговори

за придобиване на друг

боен самолет, се оказаха несъстоятелни.

Въпреки орязания пакет,

който лишава F-16 от пълна

боеспособност, и въпреки сериозните

резерви на президента

Радев, който е генерал от

бойната авиация и е летял на

точно на F-16, вчера Каракачанов

е разписал:

* международни договори

(LOAs) BU-D-SAB, "Самолети F-

16 Block 70 и свързана с тях

поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft

and associated support)

* международен договор

(LOA) BU-D-AAA, "Боеприпаси в

подкрепа на F-16" (Мunitions in

support of the F-16)

* международен договор

(LOA) BU-P-AAD, "Sidewinder AIM

9X Блок II ракети, свързани материали

и услуги" (Sidewinder

AIM 9X Block II Missiles, associated

material and services)

* международен договор

(LOA) BU-P-LAR, "Многофункционална

система за разпределение

на информация - Съвместна

тактическа радиосистема

(MIDS JTRS) (5) и свързана

с нея поддръжка и оборудване"(Multifunctional

Information

Distribution System Joint Tactical

Radio System (MIDS JTRS) (5)

and related support and equipment)

С тях се договаря доставката

от правителството на САЩ за

българските въоръжени сили на

8 самолета F-16 Block 70 и

свързаното оборудване и въоръжение.

Съгласно Конституцията на

България и реда на Закона за

международните договори, за

да влязат в сила тези договори,

следва да бъдат ратифицирани

от Народното събрание.

С оглед на мнозинството в

Народното събрание, ратификацията

на явно неизгодните договори

е формален акт.


СТРУМА

12 юли 2019 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 11

Десетминутна хала помете Халкидики,

7 души загинаха, над сто са ранени,

цялата реколта е унищожена

Няма данни за пострадали българи, съобщи генералният консул Владимир Писанчев

Страшна

буря помете в

сряда вечерта

част от трите

ръкава на Халкидики

в Гърция.

Ураганът

се е завихрил

около 21.30

часа и в рамките

на 10 минути

е вилнял

с опустошителна

сила.

Седем души са

загинали, материалните щети

са за милиони евро, цялата земеделска

реколта е съсипана,

твърдят властите.

Според Ройтерс жертвите

са двама възрастни чехи, румънка

и 8-годишният й син,

както и мъж и момче от Русия.

Чешката двойка е загинала

в караваната си, която

е била направена на трески

от ураганния вятър, чиято

скорост е надвишавала 100

км в час. Руските туристи пък

са загинали от паднало дърво,

което е било пречупено

като клечка за зъби.

По обяд говорителят на

правителството заяви, че е

открито тяло на мъж в района

между Созополи и Неа Каликратия.

Това е седмата

жертва на ураганната буря.

Според местните медии вероятно

става дума за гръцки

рибар, когото бурята е заварила

в морето. Към момента

23-ма души са в болница.

Освен седемте жертви на

лошите метеорологични условия

общо 100 души са получили

различни наранявания,

като сред тях са пет деца и жена

от гръцката "Гражданска

защита". Заради силните ветрове

множество коли са били

обърнати или са им нанесени

тежки щети от градушка,

голяма колко яйце. Снимки

в социалните мрежи показват

паднали покриви, изкоренени

дървета и прекъснато

електрозахранване в много

региони. Без ток в първия ръкав

на Халкидики - Ситония,

са останали селата Потидия,

Певкохори и Полихоро, както

и Вурвури на втория ръкав.

Българка загина в Кушадасъ

при инцидент с влакче

67-годишната хасковлийка

Станка Стоянова е загинала

при инцидент в турския курорт

Кушадасъ, където е била на семейна

почивка, съобщиха нейни

близки. Злополуката е станала

миналия вторник, когато

туристите били натоварени в

препълнено и необезопасено

влакче, което да ги превози от

плажа до хотела. Разстоянието

е около 2 км.

Влакчето е било пълно с

правостоящи, сред които и

Стоянова. По разказа на нейните

близки, шофьорът на

влакчето е влязъл с голяма

скорост в един от завоите и 67-

годишната Станка е изхвърчала

в движение.

Хасковлийката е получила

два кръвоизлива в мозъка и е

транспортирана в болница, където

е била оперирана. След

три дни в лечебното заведение

българката е починала.

Халата помете крайбрежието

на Халкидики със 100 км в час

„Бурята буквално дойде от

нищото“, свидетелства британка,

която е била на парти

на плажа със семейството

си, когато бурята е ударила

Халкидики. Хората панически

са се разбягали, след като

светлините са изгаснали.

Собственичка на таверна,

разположена близо до плажа,

разказва, че е била ужасена

от природното бедствие.

Вятърът е връхлетял с

такава сила, че пясъкът на

плажа е започнал да се движи,

разхвърчали са се чадъри,

маси и шезлонги. При

удара на халата върху съседните

вили и заведения са изпотрошени

прозорци и изкоренени

дворни дървета. Опустошени

са дори местни гробища.

Хараламбос Стериадис,

който е началник на "Гражданска

защита" в Северна

Гърция, определи бедствието

като „безпрецедентен феномен“.

От българското генерално

консулство в Солун обясняват,

че няма постъпили

сигнали за бедстващи или

пострадали български граждани.

Според консула Владимир

Писанчев е получен един

сигнал през нощта от българска

гражданка, намираща се

на втория ръкав на Халкидики.

Жената е съобщила, че

помещението, в което се намира,

е наводнено и планира

да изчака преминаването

на бурята в автомобила си.

До късно вчера част от телефонните

и социални комуникации

с полуостров Халкидики

бяха прекъснати. Причината

е, че два основни трафопоста

са повредени.

"Гръцките власти работят

по отстраняване на повредата.

Ние сме в постоянен контакт

с тях. Съветваме българските

граждани да останат по

хотелите и ако имат проблем,

да се обръщат към гръцките

власти", заяви генералният

консул Владимир Писанчев.

Бурята последва много гореща

вълна в Гърция с температури

от 37 градуса през

последните два дни.

Заев се опъва на Борисов:

Ще пратим нота за думите

му "северномакедонския

премиер", ние сме македонци

Министърпредседателят

на Македония

Зоран Заев отговори

на журналистически

въпрос, че ще

има реакция

към българския

премиер Бойко

Борисов за използването

на

определението

„северномакедонски“,

защо-

Зоран Заев и Бойко Борисов

то в Конституцията на страната

се променя само името

на държавата - „Северна Македония“.

Това пише македонското

електронно издание

"Фактор".

"Разбира се, ще реагираме

на това. Ще изпратим нота,

за да поправим грешките.

Понякога дори у дома правим

такива грешки, дори експерти.

Ние сме македонци,

които живеят в Северна Македония"

, каза Заев пред репортери.

Преди няколко дни Борисов

заяви, че заедно със „северномакедонския

премиер"

ще се поклонят пред паметника

на Гоце Делчев, а вчера

пред българските медии след

срещата с македонския президент

Стево Пендаровски в

Сараево той каза, че „северномакедонският

президент е

първият северномакедонски

политик, който е казал нещата

по най-правилния начин -

че Гоце Делчев е българин“.

Преди дни имаше напрежение

и между българския

премиер Бойко Борисов и

външния министър на Сърбия

Ивица Дачич.


Бившият управник К. Катин: Заради препълнените

кофи в Кочериново караме боклука с личните си коли

в Благоевград, стадионът е заключен и

буренясва, чешмите пресъхнаха

В Кочериново кофите

с боклук не се чистят по

цял месец. За да не пламне

зараза, хората започнаха

да си извозват с

личните автомобили

чувалите със смет в

контейнерите в Благоевград,

сигнализираха

в "Струма" кочериновци.

Така решил проблема

внукът на Виолета

Сумрачка, който като

се прибрал от Америка,

заварил препълнена кофата

пред къщата на

баба си на ул. "Иван Вазов".

Младият мъж събрал

в чували сметта от

кофите на цялата улица,

натоварил ги в джипа

си и ги откарал в Благоевград.

"Бяхме потънали в

боклуци през последния

месец. Добре че внукът

от Америка дойде и

всичко изчисти. Не знам

каква е причината, ама

в горещините да преливат

кофите не е нормално.

Едва днес дойдоха

и взеха боклука", обясни

Виолета Сумрачка.

87-годишната жена

живее сама в къщата си

с китна цветна градина.

Личи си, че е гледана

с любов от стопанката,

която на младите

Станах тираджия, за да изхранвам семейството си, купих камион с потреби

К. Катин

години е била звеноводка.

Комшийката

й Лиляна Христова

пристъпва с

бастуна и казва с

Стадионът е буренясал и заключен с катинар

усмивка: "Днес се зарадвах,

като видях двете

момчета, които вдигнаха

кофите с боклук. Исках

да ги почерпя, ама

те много бързаха. Доббиран

от два месеца. Не

знам дали защото аз живея

тук. Да речем, че

кметът има лично отношение

към мене. Ето,

аз имам джип и ремарке,

събирам боклуците и

ги изкарвам. Изхвърлям

ги в контейнери в Благоевград

и може би

трябва да плащам да-

ре че беше внукът на

Виолета, който почисти

цялата улица. Бяхме

се заринали в боклуци. Аз

ходих да ги хвърлям до

контейнерите, чак долу

до читалището или до

училището", обясни 77-

годишната жена.

На улица "Иван Вазов"

живее бившият кмет на

Кочериново Костадин

Катин, който разказа:

"Боклукът не беше сънък

смет тук. Така направи

и внукът на Виолета,

който качи чувалите

със смет в джипа си

за стотици хиляди лева.

От няколко дни и уличните

чешми пресъхнаха.

От осем чешми само

две текат.

Часовникът на часовниковата

кула, която се

намира в училището, не

работи. Стадионът е

превърнат в змиярник.

Всичко е изсъхнало,

трибуната с 500 седящи

места е буренясала,

пистата е заличена,

оградата е ръждясала.

Това беше модерен стадион

- като за "А" група,

за стотици хиляди

лева, отпусна ги навремето

спортният министър

Весела Лечева.

На откриването дойде

сръбският певец Маринко

Роквич. Имаше осветление,

хората ходиха

там вечерно време да

тичат, а сега е заключен

с катинар. Затова

питам: Кмете, защо не

работи стадионът? Защо

в нашия град няма

зъболекар? Защо няма

банка?

Говори се, че договорът,

който е подписал

Костадин Катин беше

кмет на Кочериново

от СДС три поредни

мандата - за времето

от 1999 г до 2011 г. Той

беше единственият син

кмет, който бе осъден

на 4 години затвор заради

разрешително за сеч

на 50 тополи. В затворническото

общежитие в

село Самораново също бе

избран за кмет. От ефективната

присъда изтърпя

2 години и половина,

тъй като беше освободен

предсрочно заради

добро поведение през

лятото на 2017 г. Той

твърди, че е осъден неправомерно

на база фалшива

експертиза по обвинение,

че е превишил

правата си, като издал

разрешение за изсичане

на тополи от горски

фонд, които всъщност

били пасища и мери, т.е.

насажденията са селскостопанско

имущество.

След като изтърпя

присъдата си, той се

върна в родното Кочериново.

Отскоро изхранва

прехраната си като тираджия,

но не е безразличен

към проблемите в

общината.

- Г-н Катин, откога

карате камион?

- От половин година.

Кметът на Кочериново

разреши като неин работодател

потребителски

кредит на моята

съпруга една седмица

преди да я уволни като

детска учителка. Парадоксът

е, че това е найхубавото

нещо, което

направи. През първия си

мандат довършваше

моите проекти, а през

втория си купи апартаментите

в Благоевград.

С тези пари си купих камиона

и направих бизнес.

Тръгнах от нулата и

станах тираджия. Не се

срамувам от това, защото

няма срамна работа.

Това съм намерил,

защото трябва да изхранвам

семейството.

Фирмата се води на името

на съпругата ми. Работим

много добре. Пътувам

всеки ден с волвото.

- Докъде пътувате?

- В Северозападна България

товаря царевица,

пшеница. Сега камионът

е натоварен с ечемик

от Новачене, Белослатинско,

и след един

час тръгвам за Стратос

в Гърция, на 600 км. Оттам

ще взема тухли за

"Топливо" - София и за

Лом.

- Няма празен курс,

така ли?

- Ами, да. Ако е празен

камионът, няма пара.

- Колко струва камионът?

- Цялата композиция

- влечакът и ремаркето,

купих за 40 000 лв. Камионът

е произведен през

2008 г., на 11 години е, беше

на 1 800 000 км като

го взех от Швейцария.

Доволен съм, засега не

ми е създавал проблем.

Добра машина е. Откакто

съм започнал този

бизнес, съм навъртял

30 000 км. Пътувам сам

и понякога взимам с мен

колега.

- Кой беше първият

Ви курс?

- Първият курс беше в

края на февруари. Дойде

едно момче от фирма

тук и ми каза: "Г-н Катин,

разбрах, че си взел

хубав камион. Аз карам

боклуците на Благоевград

за Костинброд,

трябва ми кола". "Момче,

утре съм при тебе",

отговорих. На другия

ден отидох на площадката

в село Зелен дол, товарих,

откарах един

курс. Втория път му откарах

32 тона.

кметът

Минков с

неговия

кум, за боклука

е за

1,200 млн. лв.

за 5 години,

т.е. 220 000 лв.

на година. Като

кмет аз чистех

за 80 000 лв. на година с

общинската фирма.

Преди 2 години ходих на

една сесия и попитах

- Боклуците в насипно

състояние ли

са, или в чували?

- Шегувате ли се? Какви

чували? Боклукчарките

идват и ги изсипват

на площадката. Цяла камара,

от която се носи

ужасна смрад. Има

няколко циганки, които

се ровят и отделят

пластмасови бутилки и

хартия. След това една

фадрома товари боклука

в камиона и оставя едно

малко пространство, за

да мога да мина. Аз почвам

да газя в мръсотия,

бинтове на болницата,

кървища...

- Как изчистихте

после камиона?

- Измих го на автомивка,

дадох 50 лв. и приключих

с тези боклуци. Сега

карам зърно по поръчка

на Иван Богдански.

- Попадал ли сте в

километричните

опашки на Кулата?

СБЛЪ

кмета

вярно ли е, че об-

щината е задлъжняла с

много пари, и поисках да

ми отговори какво е финансовото

състояние

на община Кочериново,

но още нямам отговор.

Петък, 12 юли 2019 г.

Лиляна Христова

Виолета Сум

- Много пъти. Стоиш

и си чакаш реда. Не сме

в Шенген, за да минаваме

бързо.

- Доходоносна ли е

професията на тираджия?

- Оборотът за мина-


Кметът Иван Минков: Благоевградският бизнесмен Румен Калайджиев

не изпълни клаузите по договора за стадиона и го прекратихме, търсим

нов наемател, общината още изплаща

дълга от 1 млн. лв., оставен от Катин

СЪКстр. 12-13

Гово-

ри се, че оби

по договора за чистощината

дължи пари

тата, затова се умувало

да се дават имоти

срещу борча. Умолявам

кмета да оправи уличните

чешми и да почисти

извора на ливадите,

който не е пресъхнал.

Ако той не се заеме, ще

се кандидатирам аз",

рачка

телски кредит на жена ми, първият ми курс беше с боклука на Благоевград

заяви К. Катин, с което

подсказа, че предизборната

битка вече е стартирала.

"Абе от тази вода

пием ние и туристи,

които ходят към Рилския

манастир, а сега

чешмите са сухи", ядосва

се и Първолета Вретенарска.

80-годишната

жена споделя, че е с

няколко операции и пенсията

й от ТКЗС-то от

лия месец е 15 000 лв.

Много са скъпи застраховките

- 1000 лв. за 3 месеца,

150 лв. са винетките.

Минималната осигуровка

е 700 лв. за шефа на

фирмата, за шофьора и

за диспечера, който задължително

трябва да

имаш. Като сложиш и

кредитите, все нещо остава,

за да нахраня децата.

- Трудно ли се прави

бизнес в България?

- Много са спънките.

Първолета Вретенарска пред изсъхналата чешма

К. Катин

230 лв. едвам стига за

храна и лекарства.

Потърсихме за коментар

кмета на община

Кочериново Иван

Минков, който заяви

следното: "Причината

за пресъхване на чешмите

са поливките на нивите

с ечемик, за които

собствениците получават

евросубсидии. От 5

чешми 2 не текат. Ще

вземем мерки за почистване

на

водоизточника.

Още утре

ще изпратя

служителите

от

"ВиК" да

отидат

до каптажа.

Стадионът

е

затворен,

тъй

като преди

половин

година

прекратихме

договора

с наемателя

Румен

Калайджиев

от Благоевград

поради

неизпълнение

на

Аз започнах да

се занимавам с

бизнес в първите

години на демокрацията.

Купих имот в

Кочериново, в

който бях започнал

да правя

маслобойна.

Единствената

в Югозападна

България. Карах

си олио от

Северна България

с камион и

правих шарлаган.

Но ето тук

през 1999 г. дойде

Стойчо Кацаров

и ми каза:

"Ставаш кмет,

фирмата прехвърляш на

жената ти". Казах му:

"Не. Няма да бъркам държавното

с частното".

Сложих катинар на маслобойната

и оттогава

не съм я отварял. Вътре

има бидони с олио от

клаузи в договора.

Трябваше да отваря

стадиона в определени

дни, да го осигурява за

различни мероприятия

на общината, но не

спази уговорките. Надяваме

се да сключим договор

за наем с друг

кандидат.

Часовникът на емблематичната часовникова кула в училището е спрял

Часовникът трябва

да се ремонтира, което

струва доста скъпо, и

затова на този етап се

въздържаме.

е въпрос, който се решава

между общината

и фирмата по законовия

ред. Завеждат се

дела.

Имаме и зъболекарски

Твърденията, че

кабинет, който сме

дали срещу минимален

наем, за да могат да се

възползват от услугите

жителите на община

Кочериново.

По отношение на

проблема с боклука от

вас научавам и съм из-

имаме намерения да заменяме

дълг срещу

имоти, са спекулативни

и лесно проверими,

тъй като дневният

ред от заседанията на

всяка сесия е публичен.

Що се отнася до въпроса

на г-н Катин за

1999 г. Сега ползвам двора

на имота, за да си оставям

камиона. Станах

кмет и спрях с бизнеса.

Ако не бях го направил,

сега щях да имам наймодерното

предприятие

за производство на олио

в Югозападна България.

С тия европроекти, с

тая програма "Конкурентоспособност",

по

която сега се отпускат

европейски пари, просто

щях да бъда много напред.

Ако кметът на Кочериново

не реши проблемите,

пак ще се наложи

да оставя бизнеса. На

първо място трябва да

е общественият интерес.

- Или сте демагог,

или будала?

- Абсолютен будала.

Но човек с достойнство

и чест. Който никога не

сваля глава, никога не е

предал приятелите си,

роднините и децата си.

ненадан защо хората,

които се оплакват,

не са ме

информирали. Ако

има някакви неуредици,

може да се потърси

отговорност от фирмата,

с която имаме

договор. Това дали имаме

задължения към тях

Ив. Минков

финансовото състояние

на общината, ме

провокира да кажа, че

изплащаме 1 млн. лв.

дълг, наследен от неговото

управление за

проекта на така нареченото

мегадепо за отпадъците.

Извън това

имаме още около 500 000

лв. задължения, което е

нормално за една община.

Заплатите се изплащат

редовно. Няма

какво да споря с Катин,

ако иска, може се яви на

избори", заключи Иван

Минков, който със сигурност

ще се кандидатира

за трети кметски

мандат.

Както не съм предал и

партията си СДС.

- На колко сте години?

- На 29 години. На толкова

се чувствам, иначе

съм на 58. Осъзнах, че

най-важното в този живот

не са парите, апартаментите,

а инвестицията

в децата. Аз

съм баща на 4 дъщери, а

наскоро станах дядо.

Имам внучка на 2 месеца,

която съм виждал само

на снимка, тъй като

дъщерята живее в Милано.

И двете големи дъщери

живеят в Италия.

Там се устроиха, учат и

работят, едната завършва

право. Питат ме на

месинджъра кой номер

дрехи нося, за да ми

купят сега от големите

намаления в модната

столица Милано. Ще

купят и рокля на малката

дъщеря, която тази

година ще бъде първокласничка.

Децата са найголямото

ми богатство.

- Е може ли един

мъж на тези години,

с такова богатство,

пак да се хвърли в политиката?

- Ще го направя, ако

кметът не пусне водата

в чешмите, не оправи

стадиона. Аз съм роден

в Кочериново и тук

ще умра. Живея в селище,

на което Господ му е

дал най-хубавото. Няма

Рилци, няма Бело поле.

Ето я планината, ето ги

Стобските пирамиди,

чист въздух, бистра река.

Не може да тънем в

боклуци и децата ни да

дишат смрад. Не може

да няма вода. Това е катастрофа.

Затова кметът

да се взима в ръце

или да си ходи в Благоевград.

Страницата подготви

БЕТИНА АПОСТОЛОВА


СТРУМА 12 юли 2019 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Съдът реши: Хулио Иглесиас има

Делата се проточиха с години

още един син

Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас има

още един син. Това е 42-

годишният Хавиер

Санчес Сантош, роден

от авантюрата на певеца

с жена през 1975 г.

Хавиер Сантош

Това постанови съдия Борт, водещ делото по

Валенсия Хосе Мигел случая.

Всеки родител

вярва, че детето му е

специално, надарено,

талантливо, а защо не

и гениално? Разбира се,

че всяко дете е прекрасно,

има множество

прекрасни качества и

таланти, които е препоръчително

да се развиват

и усъвършенстват.

Но какви са

признаците за наистина

висока интелигентност,

доста над

средното ниво, и възможно

ли е да усетим

подобно нещо в детето

си още от ранна

възраст?

Според МЕНСА, найголямото

и известно

дружество на хора с

висок коефициент на

интелигентност в

света, съществуват

Преди близо 30 години

майката - Мария

Едите Сантош, която

е бивша балерина,

подава молба в съда

за признаване на бащинство.

Тогава тя

заявява, че синът й е

от известния певец

и иска да се направи

ДНК експертиза.

Оттогава до днес

Хулио Иглесиас отказва

да даде материал

за изследване,

като заявява, че

няма нищо общо с

въпросната жена и

наследника й. Синът

17 признака, че детето ви може да е гений

Нюйоркска

двойка съди

клиника за оплождане,

след

като жената роди

две бебета,

които всъщност

са деца на други хора, защото

в матката й са имплантирани

погрешни ембриони,

съобщава АФП.

Двамата подадоха жалба

рано този месец във федерален

съд в Бруклин, търсейки

обезщетение. Мъжът и

жената, които са идентифицирани

само с инициалите

си в съдебните документи,

стартират ин витро оплождане

в Центъра по фертилитет

в Лос Анджелис през

определени поведенчески

признаци, които показват

висока интелигентност.

Тъй като в

МЕНСА не се провеждат

тестове за интелигентност

на деца

под 10-годишна възраст,

не е възможно да

се определи техният

коефициент, но от

сдружението споделят

17 признака за висок ин-

ва с лекота

интелектуални предизвикателства

за възрастта

си;

* Започва да чете от

ранна възраст;

* Необичайни хобита

или интереси в области,

изискващи задълбочени

знания;

* Нетолерантност

спрямо други деца;

* Съзнателност и интерес

за събития от

Американка роди чужди

бебета, мислейки, че са нейни

WWW.SHARLOPOV.EU

Вход басейн

за възрастни - 20.00 лв.,

за деца от 4 до 12 години -

10.00 лв.

януари 2018 година. Тогава

те са женени от шест години,

но не успяват да създадат дете.

От тяхна страна са създадени

осем ембриона. Първата

имплантация през юли

2018 г. е неуспешна, но при

повторните усилия следващия

месец жената забременява

с /както тя смята/ близначки.

Но на първия ултразвук

възникват съмнения, които

показват, че зародишите

телект, които

могат да

насочат родителите,

пише в-к The

Sun. Ето кои

са те:

* Необичайна

памет

за възрастта;

* Премина-

Дом далеч от дома!

Заповядайте на басейн в летните горещини в

прохладния Парк Хотел „ПИРИН“

Подарете си плажна прохлада в

сърцето на зелената планина!

За информация - телефон 0894/399 420

световния ред;

* Поставят си сами

невъзможно високи цели

и стандарти;

* Имат високи постижения;

* Предпочитат да

прекарват време с възрастните

или да се усамотяват;

* Обожават да говорят;

* Задават непрекъснато

въпроси;

* Учат с лекота;

* Добре развито

чувство за хумор;

* Музикални са;

* Държат на контрола;

* Създават допълнителни

условия към игрите,

с които се забавляват;

* Екстроверт/Интроверт.

жът, нито жената „са

генетично свързани

с бебетата... и че

двете мъжки бебета

не са генетично

свързани помежду

са момчета. Двойката е

объркана, тъй като само един

от осемте ембриона е мъжки.

Лекарите в клиниката "ги

уверили, че са момичета и че

няма нищо лошо", според съдебната

жалба.

През март тази година жената

ражда чрез цезарово сечение

две момчета, „нито едно

от които не е от азиатски

произход“, от какъвто са родителите.

Генетичните тестове

потвърждават, че нито мъ-

си“, се казва в жалбата.

Оказва се, че двете бебета

са потомци на две други

двойки, които са потърсили

лечение в клиниката. Оттогава

тези двойки отглеждат децата.

Ищците все още не

знаят какво става с техните

ембриони.

„Ответниците прикриват

местонахождението на двата

ембриона на ищците... Те

вярват, че никога не са били

размразявани и/или изгубени,

или унищожени от обвиняемите“,

се казва в жалбата.

Двойката съди клиниката и

двама от нейните лекари -

Джошуа Бергер и Саймън

Хонг, за професионална грешка,

небрежност, нарушение на

договора и фалшива реклама.

Те искат да им бъдат възстановени

повече от 100 000 долара,

които са платили за процедурите,

техните бъдещи медицински

разходи, загубени

заплати и наказателни щети.

Клиниката, която в своя

уебсайт твърди, че предлага

„най-висока степен на лична

грижа“ и „осъществява

мечтите на десетки хиляди амбициозни

родители“, не коментира

случая.

му обаче намира детектив

в Маями, който

проследява един от синовете

на Хулио и взима

ДНК от предмет,

който той изхвърля в

боклука.

Адвокатите на звездата

смятат да обжалват,

но от обвинението

са категорични,

че има очевидна прилика

между него и Хавиер

Сантош. "Сега ще започнем

процес, ще

предявим иск в съда,

тестът за бащинство

дите на изпълни-

телката идват основно

от концертна дейност.

Турнето й „Reputation“

беше обявено за най-касовото

в САЩ, припомня

изданието.

Второ място в класацията

заема риалити

звездата Кайли Дженър

със 170 милиона долара.

Следва рапърът Кание

Уест със 150 милиона долара.

Челната петица на

най-високоплатените

знаменитости в света се

допълва от футболната

звезда Лионел Меси със

127 милиона долара и певеца

и автор на песни Ед

Шийран със 110 милиона

долара.

В Топ 10 намира място

рок групата „Ийгълс“.

Сред 15-те най-скъпоплатени

знаменитости се

класират Хауърд Стърн,

Дж. К. Роулинг и Дуейн

Джонсън. Риалити звездата

Ким Кардашиян Уест

заема 26-о място със 72

милиона долара. Актьо-

отново ще бъде направен,

но вече пред съда.

Той ще потвърди това,

което казваме", обяснява

защитникът на

Иглесиас.

Мария Едите Сантош

твърди, че се запознала

с Хулио на летен

купон в Коста Брава.

Тогава певецът бил

женен за Исабел Прейслер,

но това не му попречило

да прави секс с

нея.

Хулио Иглесиас е на

73 години и има 8 деца.

Тейлър Суифт стана

най-високоплатената

знаменитост в света

Певицата от

САЩ Тейлър Суифт

оглави класацията

на сп. „Форбс“ за

най-високоплатени

знаменитости в

света, съобщи Контактмюзик.

Двадесет

и девет годишната

Суифт е спечелила

внушителните

185 милиона долара

за периода на

отчитане. Прихо-

Хлебарките бягат

от дафинов лист

Освен че са „главоболие“ за

някои домове, хлебарките могат

да причинят също и алергична

реакция. Там, където

преминават, хлебарки оставят

следи от слюнка, фекалии

и следи от тялото си,

а за тези, които са чувствителни,

е доказано, че мъртвите

хлебарки, техните изпражнения

и остатъци от

кожата предизвикат алергични

реакции, особено при

деца.

За да се отървете от тези

рът Робърт Дауни младши

е 31-и с 66 милиона долара.

На 36-а позиция е

класирана певицата Риана

с 62 милиона долара.

В Топ 100 на най-високоплатените

знаменитости

като най-млад

фигурира 20-годишният

певец Шон Мендес, който

заема 98-о място с 38

милиона долара. Найвъзрастен

е легендарният

музикант Пол

Маккартни. Седемдесет

и седем годишният

бивш член на „Бийтълс“

е на 62-а позиция с 48 милиона

долара.

Сред най-високоплатените

знаменитости

в света се нареждат също

Ариана Гранде (48

милиона долара), Дженифър

Лопес (43 милиона

долара), София Вергара

(43 милиона долара),

Лейди Гага (39,5 милиона

долара), Селин

Дион (37,5 милиона долара).

вредители, всичко, от което

се нуждаете, е дафинов лист!

Разчупете го и го сложете

в ъглите на жилището си.

Скоро ще забравите за всички

нежелани гости във вашия

дом! Тайната се крие във факта,

че насекомите, като хлебарки,

мравки, мухи, комари

и молци, просто не могат да

понасят миризмата на дафинов

лист.

Можете да сложите дафинов

лист и в шкафовете, и

чекмеджетата. Засадете дафинов

лист в двора или поставете

саксия с това растение

на терасата. Можете да

направите букети от дафинови

листа и естрагон, които

да държите във ваза.


СТРУМА 12 юли 2019 г. ШАРЕН СВЯТ стр. 15

10 важни факта, които

могат да ви спасят живота

Да познаваш симптоми,

да разбираш поне

малко от първа помощ,

са все жизненоважни умения,

които биха могли да

спасят живота на някого,

когото обичате или

на съвсем непознат. Да

се надяваме, че следващите

съвети никога няма

да ви се налага да използвате,

но все пак е добре

да знаете какво да правите

в следните ситуации:

Какво да правите,

ако се задавите.

Започнете да кашляте

силно. Ако това не

помогне, удряйте с юмрук

в между пъпа и долния

край на ребрата, като

се движите нагоре и

надолу. Ако и това не

върши работа, притиснете

корема си в облегалката

на стол (всичко,

което е на нивото на

кръста, върши работа) и

рязко се наведете надолу.

Повтаряйте движението,

докато не изплюете

погълнатия

предмет. Друг възможен

вариант е да застанете

на четири крака и рязко

да се хвърлите по корем

на пода. Болезнено, но може

да ви спаси живота.

Как да разпознаете

приближаваща буря.

Ако имате подозрение,

че се задава силна буря,

следете за следните знаци:

- ниски облаци;

- не са плоски, а по-скоро

купести;

- тъмни са или тъмнокафяви.

Ако са черни, можете

да очаквате силен

дъжд без вятър. Ако са

кафяви, най-вероятно се

задава дъжд, придружен

със силен вятър;

- ако видите, че облаците

се отдалечават,

няма да вали.

Какво да правите,

ако спирачките ви

откажат.

Това си е наистина

стресова ситуация. Колкото

и да е трудно обаче,

важно е да запазите

спокойствие.

На първо място, накарайте

пътниците (ако

не сте сами) да затегнат

предпазните колани,

включете аварийните

светлини и сигнализирайте

на другите шофьори

какво се случва, използвайки

дълги светлини и

клаксон.

Натискайте и отпускайте

спирачния педал

със силни и резки движения.

Така може да създадете

напрежение в спирачната

система. Сега

бавно превключете на пониска

предавка. Ако имате

механична скоростна

кутия, натиснете педала

на съединителя. Ако

сте с автоматична, поставете

скоростния

лост в позиция L.

Използвайте внимателно

ръчната спирачка.

Ако го направите

рязко, колата може да се

задави или да поднесе.

Как да постъпите,

ако ви следят.

Първото и най-важно

нещо е да се уверите, че

това наистина е така, а

не се поддавате на параноя.

Можете рязко да

смените посоката на

движение и да проверите

дали заподозреният от

вас продължава да ви

следва. Ако случаят е такъв,

непременно се насочете

към оживено

място. Влезте в кафене

и се престорете, че чакате

приятел, а ако наблизо

има полицейско управление,

тръгнете право

натам. В никакъв случай

не отивайте към дома

си или към безлюдна

улица. Ако имате възможност,

извикайте

такси, за да се приберете.

Какво да правите,

ако усетите, че получавате

инфаркт.

Ако вие или някой около

вас получава инфаркт,

извикайте незабавно

Бърза помощ. Питайте

оператора на телефона

какво да правите, докато

чакате линейката.

Дишайте дълбоко и

Иновативно! Къщи, които са върху вода

Плаващо селище

- иновативно,

интересно

и определено

впечатляващо.

Намира се в

северната

част на Амстердам.

Плаващите

домове

в холандската

столи-

ца са идеалното решение

на проблем, с който

все повече градове в

Европа, а и не само, се

сблъскват - липсата

на жилищна площ. Тук

30 къщи, дело на различни

архитекти, са

изградени върху водата,

разказват

от „Дойче веле“.

Маркус Шмид, един

от жителите в този

чуден квартал, споделя,

че живее в плаваща

къща, защото иска

да изживее и опита

нещо напълно различно.

„Усещането за живот

тук е различно.

Чувстваш се някак поблизо

до природата.

Когато има вятър и

отвориш вратата,

той те „удря“ директно

в лицето“, споделя

Маркус.

Друг жител на квар-

тала, Ивон ван Сарк,

пък казва, че все още не

й е ставало лошо. Понякога

има желанието да

излезе, за да стъпи върху

земята.

Скоро в селището

трябва да заживеят

около 100 човека. Те ще

се изправят пред още

едно предизвикателство.

Трябва да се внимава

как е разпределена

тежестта, защото къщите

са като лодките,

казва Шмид. Необходимо

е да се балансира. Ако

поканите повече гости,

то те не трябва да застават

от едната страна,

защото къщата би

могла да потъне. Къщичките

се сглобяват

почти изцяло на сушата.

Във водата се работи

по последните детайли.

Архитектът Йори

Хуверт казва, че преди

да се постави къщата

във водата, тя се изчислява

внимателно.

Прави се, за да се знае

предварително какво ще

има в нея, както и колко

ще тежи. Ако тежестта

се окаже по-голяма

от предвиденото, в нея

може да проникне вода.

За обитателите на селището

е било важно материалите,

с които са

построени къщите, да

са устойчиви.

кашляйте. Дълбокото

дишане спомага за достигането

на повече кислород

до белите дробове,

а кашлянето стимулира

гръдния кош, като поддържа

сърдечния ритъм.

Местоположението

на болката е важен маркер

за това дали човек

получава инфаркт (горната

част на гърдите,

гърдите и рамото, гърдите

и двете рамене,

лявото рамо и двете ръце).

Друг белег за висок

риск от инфаркт е сив

кръг около ириса, който

върви ръка за ръка със

силно повишени нива на

холестерол. В случай че

го забележите, трябва

незабавно да се консултирате

с лекар.

За да не се въртите

в кръг в гората.

Ако сте се загубили в

гората и имате чувството,

че се лутате в

кръг, минавайте покрай

запомнящи се дървета

от една и съща страна.

Ако сте десничари, изберете

лявата страна, ако

сте левичари - дясната.

Това ще ви помогне да излезете

от кръга.

Хитър начин да запалите

огън.

Ако нямате с какво

друго да запалите огън,

може да използвате

слънчева светлина и...

презерватив. Налейте

вода в презерватива, завържете

го и го използвайте

като леща, фокусирайки

светлината

върху парче хартия или

суха трева. Проявете

търпение и скоро ще видите

резултата. Ето

още една причина да носите

винаги презерватив

у себе си. Никога не

знаете кога ще ви влезе

в употреба.

ГЪРЦИЯ,

ЛЯТО

Благоевград, ул. "Хр. Смирненски" 9,

тел. 073/833058,

факс 887278, е-mail: info@oasis-a.com

Къде да се скриете

по време на земетресение.

Противно на общоприетото

схващане, по

време на земетресение

най-безопасното място

не е под вратата, а до

масивна мебел (например

гардероб), стига да

няма опасност да ви се

стовари върху главата.

Легнете близо до масивния

обект (или под него,

ако е достатъчно стабилна

маса или бюро) в

ембрионална позиция с

ръце върху главата и

врата. Ако няма подобен

обект, придвижете се до

вътрешна стена. Основната

цел е да избегнете

нараняване от падащи

предмети.

Как да се измъкнем

от тълпа.

На концерт, на митинг,

на протест, на

дискотека - не е невъзможно

да се окажете в

центъра на тълпа. Ако

ви се случи, не пресичайте

пътя й. Движете се

в посоката на тълпата,

като леко и постепенно

се придвижвате към

някой от краищата. Основната

ви цел е да се

движите в същата посока

и бавно, без да блокирате

нечий път, за да не

се окажете на земята.

Ако сте със семейството

си, единият трябва

да качи детето на раменете

си, а другият да

върви отпред. Движете

се по диагонал, докато

успеете да стигнете до

"изход".

Какво да правите,

ако някой до вас изпадне

в безсъзнание.

2019

Аспровалта

Хотел "Александър" - във вилната зона на курорта Аспровалта,

в приятна паркова обстановка, самостоятелен плаж, отлична

пясъчна ивица. Закуска, обяд и вечеря на добри цени.

Барбекю в уютния двор на хотела. Добре се повлияват белодробни

заболявания. Допълнителни услуги в хотела: безплатни:

баскетболен кош и топка, плажен волейбол, детски батут, шах

и табла; платени: чеверме, стрелба с лък, минифутбол с малки

вратички, дартс, велосипеди, българска телевизия в стаите, пране

и гладене, превоз до "LIDL" и съседните курорти.

Паралия Врасна

Хотел "Александрос" - на плажа, тераси с морски изглед.

Хотел "Скулидис" - на плажа, тераси с морски изглед.

Вила "Кипарис" - на 120 м от плажа, добре обзаведени

студия с уютен двор с барбекю.

Вила "Урания Ставрула" - на тихо и уютно място сред зеленина,

на 150 м от плажа, разполага с 6 големи и много добре

обзаведени студия. Отлични за семейства и компании, с възможност

за барбекю.

Неа Врасна

Къща "Анастасия" - в центъра на Неа Врасна, близо до плажа.

Къщата разполага с четири отлично обзаведени стаи.

Хотел "Папагерас" - близо до централния плаж, с отлична

плажна ивица, просторни студия с тераси и уютно фоайе.

Ако видите човек в

безсъзнание, който диша,

извикайте бързо линейка,

като междувременно

можете да направите

следното:

- внимателно наклонете

главата му назад,

като по този начин устата

му леко ще се отвори

и ще подпомогне дишането;

- повдигнете брадичката

му и се заслушайте

поне за 10 секунди дали

наистина диша;

- клекнете до човека и

го обърнете внимателно

на една страна, като

поставите едната му

ръка под главата.

Много е важно обаче,

ако имате съмнение за

травма на гръбначния

стълб, да НЕ мърдате

човека по никакъв начин.

Отворете леко устата

му, без да местите врата

му.

БОНУС съвети:

Ето кои са най-честите

места от човешкото

тяло, които стават

жертва на ухапвания:

Кърлежи:

- глава;

- крака;

- подмишници;

- слабини.

Змии:

- долната част на

краката

Скорпиони:

- пръстите

Паяци:

- ръце;

- крака.

Искрено ви пожелаваме

да не попадате в никоя

от тези ситуации в

живота си, но все пак човек

е добре да бъде подготвен

за всичко.

Гоце Делчев, тел./факс: 0751/61007;

Сандански, тел./факс: 0746/32276;

Аспровалта +359878410413,

00306997642355

Ставрос

Хотел "Еланиос Зевс" - уют и комфорт. Разкошен двор с

басейн (чадъри и шезлонги), барбекю, безжичен интернет и

прекрасен изглед към планината, на около 350 м от плажа.

Паралия Катерини

Хотел "Ерато" - уютен семеен хотел, недалеч от плажа.

Осигурява закуска, обяд и вечеря на добри цени. Близостта

му до планината Олимп и атмосферата в курорта го

правят предпочитано място, особено за семейни почивки.

НОВО - вече предлагаме и 7 нощувки, хотел "Арити" -

намира се недалеч от плажа и централната крайбрежна

улица на Паралия Катерини.

Халкидики, Касандра

Хотел "Корфу" - курортът Неа Флогита - отлична инфраструктура.

Хотелът се намира на 100 м от плажа , отлична

плажна ивица.

Вила "Митос" - курортът Калитеа - едно от най-атрактивните

селища на първия ръкав на Халикиди, невероятно

красив плаж - отлична плажна ивица. Отлична вила, разположена

наоколо 500-600 м от плажа.

НОВО! Вече предлагаме Неа Перамос и Неа Ираклица

Хотел "Кипарис" - в центъра, много близо до крайбрежната

улица.

Хотел "Лазур" - отличен апартамент, много близо до

красивия плаж на Неа Ираклица.

Неа Перамос, хотел "Панорама", отлична плажна

ивица. Отличен апартамент, оборудван кухненски бокс, телевизия

и Wi-Fi, великолепна гледка към морето. Двор с

барбекю и люлка за децата.

Всички стаи и студиа разполагат с оборудван кухненски бокс, климатик, хладилник, телевизор,

самостоятелен санитарен възел и разкошни тераси с изглед към басейн и море.


СТРУМА 12 юли 2019 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

Често използвани лекарства

увеличават риска от деменция

Медикаменти, които лекарите

предписват за редица

състояния - от проблеми с

пикочния мехур, до болестта

на Паркинсон и депресия,

могат да увеличат риска от

деменция, заключава голямо

ново проучване. Изследването

е на учени от университета

в Нотингам в Обединеното

кралство и анализира

връзката между определен

клас лекарства и риска от деменция.

Въпросните лекарства,

наречени антихолинергици,

действат чрез инхибиране на

химически носител, наречен

ацетилхолин. Техният ефект

е да помогнат за отпускане

или свиване на мускулите.

Лекарите могат да ги предпишат,

за да помогнат за лечението

на състояния на пикочния

мехур, стомашночревни

проблеми и някои от

симптомите на болестта на

Паркинсон. В новото си

проучване, което разглежда

данни от десетки хиляди участници,

изследователите

Много често е достатъчно

веднъж да се вгледате

внимателно в себе си, да забележите

някои промени, за

да разберете, че има нещо

нередно със здравето ви.

Всяко неразположение може

да бъде сигнал да отидете

при лекар. Понякога може

да се касае за нещо безобидно,

но в други случаи

може да е животозастрашаващо.

При какъв вид промени

на тялото трябва да потърсим

лекар?

Оток на клепачите

Оток на горните клепачи

сигнализира за нарушения в

бъбреците. Но по-ниските

често се подуват поради

проблеми със сърцето или

черния дроб. Ето защо, ако

проблемът не изчезне в рамките

на няколко дни, тогава

трябва да потърсите лекар.

Зачервяване на лицето

без основателна причина

Човек може да се изчерви

по редица причини, например

от физическо натоварване,

от пиене на алкохол.

Но понякога това се

случва без никаква причина.

Според лекарите има няколко

обяснения за подобни

промени в организма. Ако

зачервяването е частично,

което е придружено от замаяност

и замъглено виждане,

тогава можем да говорим

за скокове на кръвното налягане.

Зачервяването на лицето

при жена над 40 г. може

да е индикация за наближаваща

менопауза. Също

така може да се появи червено

лице при демодикоза.

7 промени в тялото, при които

трябва да потърсите лекар

Пукнатини

в ъглите

на

устата

Найчесто

това

говори

за хронично

неразположение.

В допълнение,

такива

промени в

организма могат да бъдат

признак на патологичен дефицит

на витамини А, Е и

група В. Много често този

проблем се среща при хора,

които пушат и страдат от интоксикация

на тялото.

Суха кожа

Обикновено кожата може

да изсъхне през зимата, тъй

като на тялото му липсват

витамини. Но понякога и в

друго време на годината може

да имате твърде суха кожа.

Причината за такива

промени може да бъде нарушение

на хормоналните нива

или развитието на диабет.

Препоръчително е в този

случай да се консултирате с

лекар, тъй като последиците

от такива промени в организма

могат да бъдат катастрофални.

Точки върху зъбите

Не става дума за потъмняване

на емайла, което показва

кариес, а неприятни

бели петна по зъбите или

венците. Те могат да показват

липса на флора или

твърде много вода. Най-често

това показва хронично

заболяване на флуорозата.

В този случай трябва да се

свържете с вашия стоматолог.

Косопад

Косата има тенденция да

пада. Но понякога се случва

твърде забележимо. Найчесто

това показва наличието

на автоимунно заболяване,

дисфункция на щитовидната

жлеза или инфекция на

кожата.

Същото се отнася и за изтъняване

на веждите. Ако не

са толкова дебели, както

преди, това очевидно е здравословен

проблем. Трябва

да посетите ендокринолог,

тъй като редки вежди са ясен

симптом за нарушена функция

на щитовидната жлеза.

Напукани пети

Много често хората страдат

от напукване на петите,

но смятат, че това е абсолютно

нормално. Това обаче

не е така - тази промяната

в тялото може да говори

за гъбички, дефицит на витамини

А и Е. Затова трябва

или да помислите за включване

на плодове и зеленчуци

в диетата си, или да отидете

на лекар.

заключават, че антихолинергиците

могат да повишат риска

от развитие на деменция,

пише на сайта

medicalnewstoday.com.

За тяхното проучване водещият

изследовател проф.

Карол Купланд и екипът му

анализирали медицинските

данни на 58 769 души с деменция

и 225 574 пациенти

без деменция. Всички били

на възраст 55 години или повече

в началото. Сред хората

с деменция 63% са жени

и средната им възраст е 82

години. За всеки човек с деменция

изследователите са

провели пет контролни срещи

с хора от една и съща

възраст и пол, които са посещавали

същата обща

практика, за да получат медицинска

помощ.

Проф. Купланд и колегите

й са получили данните от

базата с информация на "Кю

Ресърч". Те са разгледали

медицинските данни от 1

януари 2004 г. до 31 януари

2016 г. Изследователите открили,

че антихолинергичните

лекарства като цяло са

свързани с по-висок риск от

деменция. По-специално

обаче антихолинергичните

антидепресанти, антипсихотичните

лекарства, антипаркинсоновите

препарати, медикаментите

за лечение на

пикочен мехур и тези за епилепсия

са свързани с найголямо

увеличение на риска.

Сред тях най-често предписваните

лекарства са антидепресантите,

антивертиго

лекарства и препаратите

за лечение на пикочен мехур.

Тези резултати са останали

валидни дори и след като

изследователите са контролирали

за известни рискови

фактори за деменция,

включително индекс на телесната

маса (ИТМ), статут

на тютюнопушене, употреба

на алкохол, сърдечносъдови

проблеми и използването на

други лекарства като антихипертензивни

медикаменти.

Като цяло изследователите

стигнали до заключението,

че хората на

възраст над 55

години, които

са приемали

силни антихолинергици

ежедневно

в продължение

на

най-малко 3 години, са имали

почти 50% по-висок шанс

за развитие на деменция, отколкото

пациенти, които не

са използвали този вид лекарства.

"Това проучване дава допълнителни

доказателства,

че лекарите трябва да бъдат

внимателни, когато предписват

някои лекарства,

които имат антихолинергични

свойства", обяснява

съавторът на изследването

проф. Том Дънинг.

Рисковете трябва да бъдат

внимателно разгледани.

За да се оцени силата на антихолинергичните

лекарства

и колко често участниците са

ги приемали, екипът разгледал

наличната информация

за рецептите за период от 10

Как лесно да почистите

черния дроб за

няколко дни

Черният дроб е най-важният

орган, който ни помага

да премахнем алергените, да

натрупаме витамини и да

синтезираме холестерол.

Въпреки това нашият начин

на живот „износва“ черния

дроб, запълвайки го с токсини.

Един от начините за бързо

почистване на черния

дроб е популярна рецепта за

отвара от стафиди. Стафидите

ускоряват биохимичните

процеси и пречистват кръвта,

а с нея и черния дроб. В

допълнение, те съдържат

цяла гама от полезни вещества.

Съдържат витамините А,

В, С, Е, Н, фолиева киселина,

желязо, калций и магнезий

и най-важното - инулин.

Това вещество премахва

токсините

от организ-

Неочаквано: Оризът, приготвен

вчера, е опасен за здравето

Оризът е вид едносемеделно

растение от семейство

житни. Той е важна земеделска

култура, чиито семена

са основна храна за големи

части от населението на

света, най-вече в Азия. Рецептите

за приготвянето му

са толкова много и разнообразни,

че не могат да се съберат

само в една книга. Оказва

се обаче, че трябва да се

внимава при консумацията

на тази храна.

Американските специалисти

по хранене задълбочено

са проучили ориза и са

стигнали до неочаквано заключение

- употребата на вче-

години. Въпреки това те отбелязали,

че това е наблюдавано

проучване, така че не

могат да потвърдят дали лекарствата

са пряко отговорни

за повишения риск от деменция.

Изследователите добавили,

че лекарите може да са

предписали някои от тези лекарства

на пациентите си

точно за лечение на много

ранни симптоми на деменция.

Въпреки това проф. Купланд

твърди, че "проучването

добавя още доказателства

за потенциалните рискове,

свързани с употребата на

силни антихолинергични лекарства,

особено антидепресанти,

антимускаринови лекарства

за пикочния мехур,

антипаркинсонови медикаменти

и за епилепсия".

Рисковете от този вид лекарства

трябва да бъдат внимателно

обмислени от здравните

специалисти заедно с

ползите, когато се предписват,

и трябва да се обмислят

алтернативни лечения, когато

е възможно. Проф. Карол

Купланд също подчертава

важността на провеждането

на редовни прегледи при

продължителна употреба на

лекарствата.

"Открихме по-голям риск

за хора с диагноза деменция

преди 80-годишна възраст,

което показва, че антихолинергичните

лекарства трябва

да се предписват с повишено

внимание при пациенти на

средна възраст, както и при

възрастни", заключава тя.

ма, укрепва

имунната система и има положителен

ефект върху черния

дроб.

За отварата са ви необходими

около 150 грама висококачествени

тъмни стафиди

(за предпочитане сбръчкани

и без блясък, тъй като не са

преминали химическа обработка).

Изплакнете ги обилно

и го изсипете в съд с две чаши

преварена вода. Сместа

трябва да се вари в продължение

на 20 минути и да се

остави да престои цяла нощ.

На сутринта прецедете и

загрейте малко течността.

Необходимо е отварата да

се приемате на празен стомах

половин час преди хранене.

Тя може да се приема

няколко пъти седмично. Много

хора отбелязват, че дори

след два дни на употреба

тяхното състояние се е подобрило.

В същото време такава детоксикация

е противопоказна

за хора със захарен диабет,

сърдечна недостатъчност,

стомашна язва и камъни

в жлъчката.

Също така, ако искате да

запазите здравето на черния

си дроб, трябва да увеличите

здравословните храни в

диетата си. Включете продукти

като ябълки, цвекло, моркови

със зеле, спанак, сини

сливи и бял трън.

рашния ориз може

да бъде вредна

за здравето и

по-специално може

да предизвика

тежко отравяне.

Как става това, че вчерашният

ориз, който е полезен,

е станал вреден за един ден?

Отговорът е прост - суровият

ориз най-често съдържа

спори на бактерията Bacillus

cereus, те предизвикват отравяне.

Експертите установили,

че тези микроорганизми

могат да оцелеят след готвене.

Тези вредни бактерии започват

активно да се размножават

в крайния продукт, попадат

в стомаха и започват

да атакуват нашето тяло.

Дори претопяването на

зърнените култури не убива

тези елементи, те могат да

причинят диария или повръщане.

Лекарите препоръчват

приготвеният ориз да се съхранява

за не повече от

няколко часа и е най-добре

при стайна температура, за

да може този продукт да бъде

от полза за тялото ви


СТРУМА 12 юли 2019 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

ИЗОЛИРАЩО

ВЕЩЕСТВО,

ДИЕЛЕКТРИК

ПОЕМА ОТ

ПЕТКО Р.

СЛАВЕЙКОВ

ЧЛЕН НА КОН-

СЕРВАТИВНА

ПАРТИЯ

ОТВОР В

ЖИЛИЩЕ ЗА

ПРЕМИНА-

ВАНЕ

МЯСТО,

ПО КОЕТО

СЕ МИНАВА

ВОЙНА,БРАН

(СЛАВ.)

ГОЛЯМА

ДЕКО-

РАТИВНА

ФИБА

ТЪРЖЕСТ-

ВЕНО

ОБЕЩАНИЕ

СПЪТНИК

НА ЮПИТЕР

ЛЕТЕН

МЕСЕЦ

ГЕРОЙ НА

ХЕМИНГУЕЙ

“СБОГОМ НА

ОРЪЖИЯТА”

ВРЪЗКА ОТ

ЖИТНИ

СТЪБЛА

С КЛАСА

НОС КРАЙ

СОЗОПОЛ

ГРАД ВЪВ

ГРАНЦИЯ

ВЪЗПАЛЕНИЕ

НА УХОТО

ПАРИЖКИ

ТЕАТЪР

БОГИНЯ -

МАЙКА В

ИНДИЙСКАТА

МИТОЛИГИЯ

БОГО-

СЛУЖЕБНО

ОБЛЕКЛО НА

СВЕЩЕНИК

ПЛОСЪК

СЛОЙ

ОТ НЕЩО

ВОДОЕМ СЪС

ЗАСТОЯЛА

ВОДА

УРУГВАЙСКИ

ПИСАТЕЛ

“ТАЗИ НОЩ”

НАША

РОК ГРУПА

/НА СНИМ-

КАТА/

ПАРАДНИ

ОФИЦЕРСКИ

ПАГОНИ

ЧАСТ ОТ

ОКОТО НА

ЧЛЕНЕСТО-

НОГИТЕ

ЕЛЕКТРОД В

ТРАНЗИСТОР

НЕМСКИ

ХЛАДИЛ-

НИЦИ

ПУСКОВО УС-

ТРОЙСТВО НА

АВТОМОБИЛ

ТЪКАЧНА

МАШИНА

ТЕНОР,

КОЙТО ПЕЕ

И ФАЛЦЕТ

СИСТЕМА

ЗА ЦВЕТНА

ТЕЛЕВИЗИЯ

ЗАЕМ В ПАРИ

ИЛИ СТОКИ

ВИД

СПИРТНА

НАПИТКА

ПЛОЩАДКА

ЗА СЪСТЕЗА-

НИЯ ПО БОКС

ГЕРОИНЯ ОТ

“ЛЕБЕДОВО

ЕЗЕРО”

АНГЛИЙСКИ

РЕАКТИВНИ

ДВИГАТЕЛИ

НЕМСКИ

ФИЗИК

1865-1918

НАША

ПОП ПЕВИЦА

ОТДЕЛНА

КНИГА ОТ

ПОРЕДИЦА

СТОЛЕТИЕ

ФРЕНСКИ ХУ-

МОРИСТИЧЕН

ВЕСТНИК

ПЪТНА

ПОЛИЦИЯ

НАШ АРХИ-

ТЕКТУРНО -

ИСТОРИ-

ЧЕСКИ

РЕЗЕРВАТ

УРЕД ЗА

ИЗМЕРВАНЕ

НА АТМО-

СФЕРНОТО

НАЛЯГАНЕ

НАПРЕЧНИ

МАЧТОВИ

ДЪРВЕТА

УЧЕНИЕ

ЗА МОРАЛА

ИМЕНАТА

НА НАША

АКТРИСА

1910-1990

МУЗА НА

ЛЮБОВНАТА

ПОЕЗИЯ

МАРКА

ТЕЧЕН

ШОКОЛАД

НАЗВАНИЕ

ГРАДИВНА ЧАСТИЦА НА

ВЕЩЕСТВАТА

УПРАВЛЕ-

НИЕ ЧРЕЗ

НАСИЛИЕ

РУСКА ИМ-

ПЕРАТРИЦА

1729-1796

ВРЪХ НА

НЕПЪЛНА

МЕСЕЧИНА

КЕРЕМИДА

ПО РЪБО-

ВЕТЕ НА

ПОКРИВ

ТИТЛА НА

МАЙКАТА

НА СУЛТАН

КОЗЯ ВЪРБА

РАЗТОЧЕНИ

ЛИСТОВЕ

ЗА БАНИЦА

БЕЗ-

СМИСЛЕНО

УПОРСТВО

КАМЕНАРСКИ

ВЗРИВ

ТЕЛЕФОНЕН

ПОВИК

ТИТЛА НА

ЯПОНСКИЯ

ИМПЕРАТОР

ДВИЖЕНИЕ

НА ЦЕВТА

СЛЕД ОТКАТ

ЯМАЙСКА

СПРИНТЬОР-

КА

ЗАДНАТА

ЧАСТ НА

ХОДИЛОТО

ТРОПИЧЕСКО

ДЪРВО

ПАЯКО-

ОБРАЗНИ

ВРЕДИТЕЛИ

АЛГО-

РИТМИЧЕН

ЕЗИК

ЕДИН ОТ

СЕЗОНИТЕ

ГОРЕН

КРАЙНИК

ДЕТЕ БЕЗ

РОДИТЕЛИ

НАША

КЛОУНЕСА

ВРЪХНА

ДРЕХА НА

СВЕЩЕНИК

РОК ПЕВИЦА

ОТ САЩ

ЯСТИЕ ОТ

ПАТЛА-

ДЖАНИ

РЕКА В

КАНАДА

ГЕРОЙ НА

ЕЛИН ПЕЛИН

“ЗЕМЯ”

ОФИЦИАЛЕН

ЕЗИК НА

ИЗРАЕЛ

КАНАДСКИ

ЕСТРАДЕН

ПЕВЕЦ

БЕЗВОЛЕВ

ЧОВЕК

УЛИЧНО

УКРЕПЛЕНИЕ

РАСТЕНИЕ

ГЛУХАРЧЕ

ЖИЗНЕНА

ЕНЕРГИЯ,

ЖИЗНЕНОСТ

ЗЕМЕДЕЛСКО

СЕЧИВО

ЗА КОСЕНЕ

ТУРИСТИ-

ЧЕСКО

РЕМАРКЕ

ЛЕКА

АЛУМИНИЕВА

СПЛАВ

ВИД

СИНТЕТИЧНО

ВЛАКНО

СЛОЖЕН

УРЕД

СВЕЩЕН ЕГИПЕТСКИ

БИК

БАГАЖ ЗА

ПРЕВОЗВАНЕ

КМЕТ ВЪВ

ФРАНЦИЯ

ТЕГЛО НА

ОПАКОВКАТА

РУДНИК

ЗАЛОЖНИК

В ДРЕВНА

РУСИЯ

ДОБРУДЖАН-

СКО ХОРО

ТУРСКА

ТИТЛА

НАЗВАНИЕ

НА ДРЕВНА

ГЪРЦИЯ

БЛАГО-

РОДНИЧЕСКА

ТИТЛА

ПОЛОЖЕНИЕ

В ШАХМАТА

ДЕБЕЛА

ГРЕДА

(РАЗГОВ.)

ЕЗЕРО

В РИЛА

ФИГУРА ОТ

ВИСШИЯ

ПИЛОТАЖ

РИБОЛОВЕЦ

ЕДИН ОТ

СЪЗДАТЕЛИТЕ

НА СЛАВЯН-

СКАТА АЗБУКА

826-869

ОПЕРА

ОТ ПУЧИНИ

СОРТ

ЕСЕННИ

ЯБЪЛКИ

ЕДНА ОТ

ЗОДИИТЕ

НАТРУПАНА

ПРЪСТ КРАЙ

ЖП ЛИНИЯ

ИДР.

СТРУННИ

МУЗ.ИН-

СТРУМЕНТИ

ПРИМИТИВЕН

ПЛАВА-

ТЕЛЕН СЪД

ЧИСТА

ПОБЕДА В

ДЖУДОТО

СТУДЕНА

ЛЯТНА СУПА

ПСЕВДОНИМ

НА ПИСАТЕЛЯ

ГЕОРГИ

СТОЙНОВ

РУМЪНСКИ

ДЖИПОВЕ

ВИЗАНТИЙСКИ

ФИЛОСОФ ОТ

XI ВЕК

ДОЛ,

ДОЛЧИНА

СТРАННО-

ПРИЕМНИЦА

ПОДАРЪК

ГЕРОЙ ОТ

АРМЕНСКИЯ

ЕПОС

МОДЕЛ

НА ВАЗ

ОПЕРА

С ВЕСЕЛО

СЪДЪРЖА-

НИЕ

ЗВАНИЕ,ЧИН

НА ИМАМ

ЧАСТ ОТ

КВИТАНЦИЯ

ЧАСТ ОТ

ОБУВКА

ГРАД ВЪВ

ФРАНЦИЯ

СЪЗВУЧИЕ

ВКРАЯНА

СТИХОВЕ

РЕЧНИК:АДИТИ, АНАНКЕ, АРМ, ИПОН, ИРИНИН, ОМОН, ОРНАТ, ОТИ, ТЕНО

ВОДОРАВНО: “Лунни лъчи и Валентино”. Сиена. Екран. Карбол. Якета. Анонс.

Панаири. Елара. “Ина”. ДАНОН. МЕ. Атос. ТИКО. Бекасина. Осил. Маркет. Цели.

Пратеник. СЕАТ. Табан. Ярина. Ало. Риба. АТАРИ. СИВ. Рот (Тим). Кра. Стави.

Плет. Оно (Йоко). БТК. “Анар”. Ламе. ПАНАМ. Стек. ТРИЗА. РТЛ. Адата. Нрави.

Имерина. Ити. Стикер. Ноли (Теофан). Ас. Аманитин. Николина. Инатори.

Иванова (Лили). ОТК. Скеле. Амаро. Оле. Рим. Алигатор. Вотан. Кола. Татарин.

Марино. Ванко. Лекота. Анит.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

ОТВЕСНО: “Мускетарят”. Титла. Димитров (Христо). Ниело. Арара. Кантата.

Кила. Анета Сотирова. МАРТИНИ. МАН. Инар (Гюстав). Сенити. РЕМИА. Инс

(Пол). Ела. Атина. Стакато. “Или”. Антитела. Ученик. КА. Ринолит. Иконом. Сак.

Регал. Вирна. Аса. Вени. Аре. ВАС. Бре (Антоан). Лири. Атик (Тит Помпоний).

Хан. Декар. Кимоно. Пакети. Киновар. Деканат. Молар. Ма. Нанос. ТА. Велинова

(Искра). Страница. Акс. Рино. “Ора”. Иби. Небосклон. Три. Авотин (Дайна).

Нормала. “Ирена”. Етна. Алани. Колие. Иноватор. Класа. Енот.


СТРУМА 12 юли 2019 г. КАЛЕЙДОСКОП

стр. 19

Ватиканът реагира на съобщения

за фантастични проекти за

реставрация на "Нотр Дам"

Ватиканът прави опит да спре

фантастични проекти за реставрацията

на парижката катедрала.

Постоянният наблюдател на

Светия престол в ЮНЕСКО, монсеньор

Франческо Фоло, говори

за реконструкцията на "Нотр

Дам", опустошена от пожар на

15 април тази година.

Ватиканският дипломат присъства

на заседание на Комитета

за световно културно и природно

наследство, което се проведе

в Баку. В словото си представителят

на Светия престол

предупреди за духа, който

трябва да ръководи работата по

възстановяването на катедралата

"Нотр Дам" след щетите от

разрушителния пожар, съобщава

Vatican News.

"Светият престол се надява

катедралата "Нотр Дам" да бъде

възстановена за вярващите,

невярващите и бъдещите поколения

в съответствие с принципите,

по които опазването на

културното наследство, включително

неговото основно религиозно

измерение, е неотменимо

условие за неговата валоризация",

подчерта монс. Фоло. Ватиканският

представител припомни

и "ясните" думи на папа

Франциск веднага след бедствието

в посланието си до архиепископа

на Париж Мишел

12 ЮЛИ

БНТ

05:40 Още от деня - коментарно

предаване /п/ 05:55

Телепазарен прозорец 06:10

Търсачи на реликви - сериен

тв филм, 19 епизод /п/ 07:00

Сутрешен блок - информационна

програма с водещи

Боряна Каменова, Ели Гигова,

Даниел Михайлов и Илия

Илиев 08:30 По света и у нас

- информационна емисия

08:45 История.bg - 1200 години

от рождението на Методий/п/

09:45 100% будни

/най-доброто/ - предаване за

здравословен и съвременен

начин на живот /п/ 10:45

Капри - тв филм, 19 епизод

/п/ 11:40 Телепазарен прозорец

12:00 По света и у нас

- емисия 12:30 Дом за нашите

деца: Бащи и синове - тв

филм /5, последна серия/

13:30 Бързо, лесно, вкусно

/п/ 14:00 Малки истории /п/

15:00 Предаване за хора с

увреден слух 15:15 Сафарито

на Скаут - тв филм 15:40

Телепазарен прозорец 16:00

По света и у нас - информационна

емисия 16:10 Новини

на турски език 16:30 Капри

- тв филм /20 епизод/

17:30 Бързо, лесно, вкусно

/п/ 18:00 По света и у нас -

информационна емисия

18:20 Още от деня - коментарно

предаване 19:00 Търсачи

на реликви - филм /20

епизод/ 19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас -

информационна емисия

20:45 Спортни новини 21:00

Панорама с Бойко Василев -

обзорно политическо предаване

22:00 Госпожо Държавен

секретар 2 - тв филм /4

епизод/(14) 23:00 По света

Опети: "Катедралата Нотр Дам

отново да стане благодарение на

реконструкцията и мобилизацията

на всички красива съкровищница

в сърцето на града, знак за

вярата на тези, които са я построили,

църква - майка на своите

диоцези, архитектурно и духовно

наследство на Париж,

Франция и на цялото човечество".

Оттук и необходимостта,

подчерта делегатът на Светия

престол, „на сегашния етап на

възстановителните работи да се

подчертае доминиращият характер

на култовото измерение“ на

катедралата "Нотр Дам", както

препоръча монс. Мишел Опети,

и у нас - информационна

емисия 23:30 Концерт на

Габриела Георгиева и Григор

Паликаров Празници на

изкуствата - Аполония 2018

00:30 Ти, глупако - игрален

филм /копродукция, 2002

г./, режисьор Брайън Бърнс,

в ролите Мила Йовович, Дениз

Ричардс, Дейвид Крумхолц

и др.(12) 02:05 100%

будни /най-доброто/ - предаване

за здравословен и

съвременен начин на живот/п/

03:05 Госпожо Държавен

секретар 2 - тв филм

/4 епизод/(14) 03:55 Днес

и утре 04:20 Още от деня -

коментарно предаване /п/

bTV

05:40 "Лице в лице" /п/

06:00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, сериал,

еп.9 06:30 "Богатствата на

България" - документална поредица

07:00 "Тази сутрин" -

информационно предаване с

водещ Антон Хекимян 09:30

"Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и

Александър Кадиев 12:00 bTV

Новините - обедна емисия

12:30 "Шоуто на Слави" /п/

13:30 Премиера: "Втори

шанс" - сериал, еп.48 15:00

Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.5, еп.74 16:00 Премиера:

"Сестра Бети" - сериал,

с.4, еп.2 17:00 bTV Новините

17:25 "Лице в лице" -

публицистично предаване с

водещ Цветанка Ризова

17:50 Спорт тото 18:00 Премиера:

"Опасни улици" - сериал,

с.13, еп.47 19:00 bTV

Новините - централна емисия

20:00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.42 21:30

грите на звездите" - гейм

шоу с водещ Катерина Евро,

еп.7 22:30 "Шоуто на Слави"

- вечерно токшоу с водещ

Слави Трифонов 23:30 bTV

Новините - късна емисия

00:00 "Лонгмайър" - сериал,

с.5, еп.9 01:10 "Вечно твоя"

- сериал, еп.225, 226 02:10

bTV Новините /п/ 02:40 "Преди

обед" /п/ 04:50 "Опасни

улици" /п/ - сериал

ВАЛУТА

1USD

1.73312 лв.

1EUR

1.95583 лв.

за да се съхрани сакралността

на мястото. Ето защо това

трябва да бъде "приоритет, предвид

нуждите на култа и свързаните

с него практики, които

трябва да продължат да се упражняват.

"Защитата на сакралността

на култово място е фундаментална

- обясни монс. Фоло

- тъй като религиозният живот

и формите, в които той се

изразява, са свързани и взаимозависими

с катедралата, а от

друга страна, с култа и структурите,

които го съхраняват. Елементите,

които ще бъдат реконструирани,

трябва да отговарят на

целта за която е построена сградата“,

„за да се запази отличителността

на нейната идентичност“.

Изказването на монс. Фоло

е вследствие на някои съобщения

в медиите, в които се говори

за фантастични проекти за

възстановяването на катедралата

"Нотр Дам".

Що се отнася до набраните

средства, досега те възлизат на

38 млн. евро - както заяви архиепископът

на Париж, интервюиран

от пресата за RTL - сума,

много по-ниска от 850 млн.

евро от обещаните даряния, обявени

от френския министър на

културата в средата на май. Архиепископ

Опетит каза, че въпреки

дългите технически процедури

за получаване на големи

дарения е уверен в бъдещето.

Основно място за поклонение на

Католическата църква в Париж,

сред най-известните готически

сгради в света, обявена през

1991 г. от ЮНЕСКО за обект на

световното наследство, катедралата

Нотр Дам е собственост на

френската държава. В момента

списъкът на световното наследство

включва 1121 обекта в 167

страни. Следващата сесия на Комитета

на ЮНЕСКО за световно

наследство ще се проведе във

Фуджоу (Китай) през 2020 г.

bTV Action

05:00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.22 06:00 Анимационен

блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с.4,

еп.17 - 20 08:00 "Монк" - сериал,

с.8, еп.5 09:00 "Мъртва

точка" - сериал, еп.22

10:00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.3, еп.12

11:00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2, еп.8 12:00 "Готъм"

- сериал, с.3, еп.11

13:00 "Примамката" - екшън,

комедия, криминален (Канада,

САЩ, 2000), режисьор

Антоан Фукуа, в ролите

Джейми Фокс, Дейвид Морс,

Робърт Пасторели, Дъг Хъчисън,

Кимбърли Елийс, Дейвид

Пеймър, Майк Епс и др. 15:00

"Монк" - сериал, с.8, еп.6

16:00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.23 17:00 "Готъм" -

сериал, с.3, еп.12 18:00

"Бягство от затвора" - сериал,

с.2, еп.9 19:00 Часът на

супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден"

- сериал, с.3, еп.13 20:00 Екшън

в 8 (премиера): "Стоте"

- сериал, с.5, еп.8 21:00 bTV

Новините 22:00 Екшън петък:

"Умирай трудно" - екшън,

трилър (САЩ, 1988), режисьор

Джон Мактиърнън, в ролите

Брус Уилис, Бони Беделия,

Реджиналд Вел Джонсън,

Алън Рикман, Александр

Годунов и др. 00:30 "Стоте"

- сериал, с.5, еп.8 01:30

"Легендите на утрешния ден"

- сериал, с.3, еп.13 02:30

"Монк" - сериал, с.8, еп.6

03:30 "Готъм" - сериал, с.3,

еп.12 04:30 "Бягство от затвора"

- сериал, с.2, еп.9

bTV Comedy

05:00 "Теория за големия

взрив" - сериал 06:00 "Теория

за големия взрив" - сериал,

с.7, еп.22, 23 07:00 "Столичани

в повече" - сериал 08:00

"Двама мъже и половина" -

сериал 09:00 "Шоуто на Слави"

- вечерно токшоу (2016)

10:00 "Лоракс" - анимация,

фентъзи (САЩ, 2012), режисьори

Крис Рено и Кайл Балда

12:00 "Приятели" - сериал

13:00 "Кухня" - сериал 14:00

"Двама мъже и половина" -

сериал 15:30 "Дивата Нина" -

сериал 16:30 "На гости на

третата планета" - сериал

17:00 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу (2018)

18:00 "Приятели" - сериал,

с.9, еп.8, 9 19:00 "Столичани

в повече" - сериал, с.4, еп.5

20:00 Премиера: "Новите съседи"

- сериал, с.11, еп.4

22:00 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.7, еп.15, 16

23:00 "Кухня" - сериал, с.5

еп.15, 16 00:00 "Лоракс" /п/

- анимация, фентъзи (САЩ,

2012 02:00 "Теория за големия

взрив" - сериал 03:00

"Приятели" - сериал 04:00

"Кухня" - сериал

Nova TV

05:00 "Добрата съпруга" - сериен

филм /п/ 06:00 "Кобра

11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 23 /п/ 07:00 "Здравей,

Днес над по-голямата част от страната ще бъде

предимно ясно. По-значителна облачност ще има над

североизточните райони, където на отделни места ще

превали слаб дъжд. Ще бъде предимно слънчево с временни

увеличения на облачността, по-значителни над източните, а

след обяд и над планинските райони от Югозападна България, където

на места ще превали. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Максимални температури между 23° и 28°, в София около 23°. През

нощта срещу събота ще превали на отделни места в Западна и Централна

България.

Над планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд

от запад облачността, първоначално висока, ще започне да се

увеличава и до края на деня и през нощта срещу събота на места в

масивите от Западна и Централна България ще превали дъжд. Ще

духа слаб, по високите части умерен запад-северозападен вятър. Максимална

температура на височина 1200 метра около 17°, на 2000

метра около 10°.

Скандал в Загреб: Държавен

имот е бил топбардак

За сексскандал с държавен

имот в Хърватия съобщиха местни

медии. Правителството на

страната е признало вчера официално

за разбит топбардак в

апартамент, собственост на

държавата, в центъра на Загреб.

Полицията е нахлула в недвижимия

имот след сигнал за

силен шум, подаден от човек,

заселил се в сградата наскоро.

При операцията пазителите на

закона са открили няколко

жрици и техни клиенти, сексиг-

България" - сутрешен блок

09:30 "На кафе" - предаване

на NOVA 12:00 Новините на

NOVA 12:30 "Моят живот" -

сериен филм, сезон 3 13:30

"Остани с мен" (премиера) -

сериен филм 15:00 "Прости

ми" (премиера) - сериен

филм 16:00 Новините на

NOVA 16:10 "Плюс - Минус"

- публицистично предаване,

на живо 17:00 "Намери ме"

(премиера) - сериен филм

17:55 "Теглене на Лото 5 от

35 - "Златната топка" 18:00

"Семейни войни" - телевизионна

игра 19:00 Новините

на NOVA - централна емисия

20:00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA, нов

сезон 21:00 "Хавай 5-0"

(премиера) - сериен филм,

сезон 9 22:00 Новините на

NOVA 22:30 "Добрата съпруга"

- сериен филм 23:30

"Кобра 11: Обади се!" - сериен

филм, сезон 23 00:30

"Костюмари" - сериен филм,

сезон 7 01:30 "Завинаги

свързани" - сериен филм

02:30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

Nova Sport

10:00 Футбол: Уигън Атлетик

- Астън Вила, мач от Чемпиъншип

/п/ 12:00 "Новините

на Нова Спорт" - новини,

интервюта, репортажи 12:05

Футбол: Дижон - Марсилия,

мач от френската Лига 1 /п/

14:00 Футбол: Страсбург -

Анже, мач от френската Лига

1 /п/, в паузата - "Новините

на Нова Спорт" - новини,

интервюта, репортажи 16:00

Футбол: Милуол - Блекбърн

Роувърс, мач от Чемпиъншип

/п/ 18:00 "Новините на Нова

Спорт" - новини, интервюта,

рачки, алкохол и наркотици.

При последвалите действия

се е оказало, че държавният

имот освен че бил

топбардак (проституцията в

Хърватия е забранена), е бил

стопанисван от частно лице в

продължение на няколко години.

Наемателят обаче не е

плащал нищо в хазната и щетите

за бюджета са били изчислени

на десетки милиони

евро.

репортажи 18:15 Студио

"Първа професионална лига",

директно 18:45 Футбол: Ботев

Враца - Берое, мач от

Първа професионална лига,

директно 20:40 Студио "Първа

професионална лига", директно

21:00 "Новините на

Нова Спорт" - новини, интервюта,

репортажи 21:15 Обзор

на сезона във френската

Лига 1 (2018-19) /п/ 22:15

Футбол: Норич Сити - Бирмингам

Сити, мач от Чемпиъншип

/п/ 00:15 "Новините

на Нова Спорт" - новини,

интервюта, репортажи 00:30

Еротичен телепазар 02:30

Край на програмата

Kanal 3

06:00 "Социална мрежа" /п/

07:00 "Всяка сутрин" - новинарски

блок 09:00 НОВИНИ

09:15 Парламентът на живо

10:00 НОВИНИ 10:15 Парламентът

на живо 11:00 НОВИ-

НИ 11:15 Парламентът на живо

11:45 Топ Шоп 12:00 НО-

ВИНИ 12:15 Парламентът на

живо 13:00 НОВИНИ 13:15

Парламентът на живо 14:00

НОВИНИ 14:30 Топ Шоп 15:00

НОВИНИ 15:20 "Светски новини"

15:30 "Социална мрежа"

16:00 НОВИНИ 16:05 "Социална

мрежа" 17:00 НОВИ-

НИ 17:15 "Всичко коз" - политическо

токшоу 18:00 НО-

ВИНИ, централна емисия

20:00 НОВИНИ 20:15 "Патарински

Live" - репортерско

риалити 21:00 НОВИНИ 21:15

"Спорт в обектива" 22:00 НО-

ВИНИ 22:15 "Всичко коз" - политическо

токшоу /п/ 23:00

НОВИНИ 23:15 "Патарински

Live" /п/ 00:00 НОВИНИ /п/

00:20 "Спорт в обектива" /п/

01:00 - 07:00 Повторения


СТРУМА 12 юли 2019 г.

СПОРТ стр. 20

Топреферът от Петрич Ив. Стоянов повежда новото

първенство в родния елит

Топреферът от Петрич

Ивайло Стоянов повежда новото

първенство в родната

Първа лига, която вече ще

носи името efbet лига. На

футболен рефер номер 1 в

Югозапада е поверен встъпителният

мач за сезона

днес от 18.45 ч. между "Ботев"

/Вр/ и "Берое". Първи

асистент в бригадата е симитличанинът

Велислав Миленков,

по другия тъч ще

размахва знаменце Димитър

Стоилов, грижата за смените

и реда в треньорските зони

ще бъде на благоевградчанина

Георги Иванов, а съ-

Надеждите на ДФК "Орлетата"

/Бл/ записаха две победи

в гостуването на връстниците

си от ФК "Кюстендил".

Възпитаниците на братята

треньори Светослав и Благой

Костуркови се наложиха с 5:2

в първата контрола на стадион

"Осогово", която бе между

родените през 2010 г. футболни

малчугани. Веднага

след края на двубоя се състоя

и втори спаринг, този път

ФУТБОЛЕН УИКЕНД

Лудогорец-Царско село

дийски наблюдател е ЮЗУ

доцентът Валери Цветков.

Петима от международните

ни арбитри получиха наряди

в предстоящия уикенд,

шестият, Волен Чинков, излежава

наказание в долните

Надеждите на "Орлетата" с

две победи над връстниците

си от ФК "Кюстендил"

Втородивизионният

"Струмска слава" си го изкара

на "Марек" с 4:0 за поражението

от "Хебър" през уикенда

с 0:2. Колумбийското

крило на радомирци Давид

Алзате на три пъти се изгаври

с дупничани с мрежички и

накрая си намери майстора.

Един от навързаните играчи

му го върна с ритник в безсилието

си, но съдията подходи

соломоновски и вдигна

жълти картони на двамата, а

наставникът на домакините

Владимир Димитров-Капело

веднага извади латиноса от

терена, за да не нагнетява повече

напрежение, пък и да го

предпази от още някой удар

под пояса. Хората му вкараха

по два гола на полувреме.

Юношата на "Левски" Лионел

Матадос откри резултата след

половин час игра. След това

щафетата поеха хората от дефанзивния

вал. В 41-та мин.

Димитър Петков изпълни прецизно

специалитета си от

пряк свободен удар и завъртя

топката покрай стената, без

да остави шансове за вратаря.

В 53-та мин. Слави Паскалев

се изнесе в наказателното

поле на противника да

скача при корнер и се оказа

на точното място. В 64-та

Днес, 18.45 ч.

Ботев Вр-Берое

/Ивайло Стоянов/

21.00 ч.

ЦСКА-Етър

/Стефан Апостолов/

Събота, 18.30 ч.

Арда-Ботев Пд

/Станислав Тодоров/

21.00 ч.

/Николай Йорданов/

Неделя, 18.45 ч.

Славия-Витоша

/Георги Давидов/

21.00 ч.

Черно море-Локомотив

/Никола Попов/

Понеделник, 20.30 ч.

Дунав-Левски

/Георги Кабаков/

дивизии. Кумът на Ив. Стоянов

- Георги Кабаков, закрива

първия кръг в понеделник

с един от интригуващите

сблъсъци в Русе, където на

"Дунав" гостува "Левски".

Лайсменът от Сандански Ми-

между състезателите от набор

2011. Там благоевградчани

стигнаха до успеха с 6:2.

"Резултатите далеч не са

най-важното нещо при тези

мачове. Нашата цел е да осигуряваме

поле за изява на децата,

където да трупат опит. По

този начин поддържаме полесно

и интереса им към футбола.

Домакините предложиха

отлични условия, надяваме

се скоро да бъде завършен на-

"Осогово" заедно с кюстендилските деца, родени през 2010 г.

шият терен на "Покровнишко маме отбори за приятелски и

шосе", където нямаме търпение

да се пренесем и да прие- ра Св.

официални срещи", коменти-

Костурков.

"Славата" си го изкара на "Марек" за

поражението от пазарджиклии, колумбиец

се гаври с дупничани

Цветан

Видински

мин. се разписа кадърът на

благоевградските орлета

Христо Младенов.

За "Славата" спарингът се

явява предпоследната репетиция

преди старта на първенството

в края на следващата

седмица. За гостите загубата

бе втора от началото

на лятото. Хората на Цветан

Видински наредиха преди това

равенство 3:3 със "Спор-

TOTO 2, 55-и ТИРАЖ

6/42

Печеливши числа:

5, 6, 24, 26, 27, 31

5/35

Първо теглене:

11, 25, 26, 30, 35

Второ теглене:

8, 9, 11, 17, 28

6/49

Печеливши числа:

18, 26, 27, 37, 44, 45

Димитров Алзате

тист", несполучлива визита

0:1 под Хисарлъка срещу новака

в Югозападната Трета

лига ФК "Кюстендил" и голов

трилър с победа 5:4 срещу

"Банско". До 3 август, когато

е първият кръг от новия сезон,

марекчани ще се тестват

в още 4 проверки - срещу

"Рилски спортист", "Миньор"

/Пк/ "Беласица" и "Перун".

ТОНИ КИРИЛОВ

Зодиак

Печеливши числа:

10, 17, 33, 34, 35

Печеливша зодия: 2

ТОТО ДЖОКЕР

печеливши позиции:

4 6 7

печеливши цифри:

3 2 3

Велислав

Св. Костурков /вляво/ и възпитаниците му преди мача на ст.

Владимир

Давид

Мирослав

Максимов

Днес от 19.00 ч. "Орлетата"

гостуват в Белица на едноименния

клуб за приятелски

Ивайло

Миленков

рослав Максимов ще помага

на Стефан Апостолов за

двубоя на "Армията" тази вечер

между ЦСКА и "Етър". В

еуфорията на футболен Кърджали

за срещата на новака

"Арда" с "Ботев" /Пд/ пряк

участник със свирка в уста е

шуменецът Станислав Тодоров,

на "Тича" е командиро-

Стоянов

ван Никола Попов за визитата

на носителя на купата

"Локомотив" срещу коравия

"Черно море".

СТОЙЧО СТОИЦОВ

двубои на родените през 2008

и 2009 г. деца.

ИВАН ДЕЛЧЕВ


СТРУМА

12 юли 2019 г.

СПОРТ

Футболист бизнесмен

приключи с "Беласица"

Един от най-опитните

футболисти на "Беласица" -

Ивайло Самарджиев, приключи

взаимоотношенията

си с петричкия клуб. Роденият

през 1987 г. полузащитник

обясни причината за

раздялата: „Нещата се стекоха

така, че служебните ми

ангажименти към бизнеса, с

който се занимавам, ми пречат

да посещавам редовно

тренировъчните занятия.

Ако не ходиш системно на

тренировка, няма как и да

играеш в мачовете. Обясних

на ръководството, че

след като не съм пълноценен,

няма смисъл да си губим

взаимно времето. Разделихме

се приятелски, пожелах

успех на отбора през

Ивайло Самарджиев вече не е

част от "Беласица" /Петрич/

следващия сезон. Ще видя,

ако си намеря нискоразряден

отбор в Гърция, където

не тренират ежедневно, мога

да поритам там“, остави

си вратичка за продължение

на кариерата Самарджиев.

Той пристигна в "Беласица"

преди два сезона, след

като изкара няколко месеца

във "Вихрен". В хода на кариерата

си е ритал в юношеските

формации на "Бела",

"Пирин" /Бл/ и ЦСКА, а

по-късно мина през отборите

на "Чавдар" /Бяла Слатина/,

"Сливнишки герой" и

"Оборище", преди да изкара

няколко години по ниските

дивизии на Австрия.

Това е четвъртият футболист,

с когото комитите се

разделят през лятото, след

като малко по-рано наставникът

Атанас Джамбазки освободи

Христо Петров, Велик

Петров и Благовест Танев.

От днес стартира двуседмичният

лагер на петричани

в Банско, където ще продължат

със серията от летни контроли.

В събота ще премерят

сили с ФК „Кюстендил“.

Дотук комитите записаха две

победи с по 2:0 над „Септември“

/Сим/ и „Пирин“ /Рз/, и

загубиха с 1:2 от „Хебър“.

Хората на Николай Николов-

Чезето пък са с актив 3 от 3,

след като се наложиха последователно

над „Марек“,

„Перун“ и „Ботев“ /Ихт/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Благоевградският капитан на "Лудогорец" Св. Дяков:

Не заслужавахме да загубим от "Ференцварош",

имаме шансове да обърнем развоя в Разград

Благоевградският капитан

на "Лудогорец" Светослав

Дяков е убеден, че той и

съотборниците му могат да

победят унгарския шампион

"Ференцварош" в реванша

на 17 юли /сряда/. Орлите

загубиха с 1:2 в Будапеща

сблъсъка от първия квалификационен

кръг в шампионската

лига.

"Не заслужавахме да загубим.

Равностоен мач, имахме

положения. Вкарахме

гол, което е важно за втория

мач. В Разград смятам, че

имаме шансове да обърнем

развоя. Ще дадем всичко от

себе си. Един гол е разликата.

С помощта на публиката

ще победим. Шансовете остават

50 на 50. Първите мачове

са винаги трудни. Не

смятам, че атмосферата повлия,

даже според мен тя ни

нахъса и организира. Хубав

мач стана, надявам се, че в

Разград ще се справим", сподели

Св. Дяков.

"Лудогорец" ще се нуждае

от доста време, за да се стикова.

Има големи промени,

нови лица. Лошото е, че в този

момент ни се падна труден

съперник. Характерът на

отбора е много сериозен и

съм сигурен, че ще дадем

ният зае мястото

на контузения

Драгош Григоре. В

халфовата линия

играха Св. Дяков и

Яцек Горалски,

който напусна терена

с контузия в

78-та мин. Пред

тях бе новото попълнение

Дан Битон,

който замести

Марселиньо.

По двете крила

действаха Мавис

Чибота и Джоди

Лукоки, а на върха

на атаката -

Якуб Швиерчок.

Полякът и бързаците

Чибота и Лукоки

доста притесняваха

унгар-

Св. Дяков /вдясно/ се радва след изравнителния гол на разградчани

всичко от себе си, за да отстраним

унгарците. Добър та останаха асовете Марсе-

(Пд). Изненадващо на пейка-

отбор са. Очаквах малко повече

обаче. Важно е да нащитата

пред Пламен Илиев

линьо и Клаудиу Кешерю. Замерим

печелившата рецепта",

добави бившият халф на Джордан Икоко запази пози-

беше прекроена. Единствено

"Пирин".

цията си на десния бек, като

За гостуването в Унгария именно той имаше вина при

треньорът на разградчани първия гол. Антон Недялков

Стойчо Стоев направи 4 промени

в стартовия състав в зона на левия бек вместо Си-

се премести от централната

сравнение с този, който започна

в мача за Суперкупата бранители бяха Козмин Мосиньо.

Централна двойка

на България с Локомотив ци и Георги Терзиев. Послед-

Гоцеделчевски

защитник с издънка

в шампионската лига

Гоцеделчевският футболист

Васил Божиков и словашкият

първенец "Слован"

(Братислава) се издъниха у

дома и завършиха 1:1 с черногорския

"Сутиеска" в откриващия

им сблъсък от I

квалификационен кръг на

шампионската лига.

Българският защитник игра

цял мач за домакините,

които имаха сериозни затруднения

да преодолеят сгъстената

отбрана на гостите.

Все пак те успяха да го направят

в 82-та мин., когато

словенецът Андраш Шпорар

вкара за 1:0. В последните

ците целия мач. Като резерви

Стоев включи Марселиньо

и новите попълнения Жоржиньо

и Стефан Баджи. Бившият

играч на ЦСКА дори можеше

да изравни резултата

в края, когато негов силен

удар профуча на сантиметри

покрай вратата. В 6-та мин.

Токмак Нгуен вкара за 1:0, но

в 31-та Швиерчок изравни.

Победата донесе Олександър

Зубков в 65-та мин.

ИВАН ДИМИТРОВ

В. Божиков /вдясно/ и съекипниците му бяха изненадани от

коравите черногорци

секунди от добавеното време

обаче Дамир Кояшевич

(90+5) изравни и шансове на

Сутиеска преди реванша в

Черна гора на 17 юли.

ИВАН ДИМИТРОВ

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

ФЕНОВЕ НА "ЛЕВСКИ" ЗАФОРМИХА ЯК БОЙ В

БРАТИСЛАВА С ПОБРАТИМЕНИ УЛТРАСИ ОТ

ХОЛАНДИЯ И ПОЛША, ПОЛИЦИЯТА ЗАКОПЧА

45-ИМА

На път за снощния мач на "Левски" със словашкия "Ружомберок"

в Лига Европа фенове на сините заформиха як

бой в столицата Братислава с побратимени ултраси на полския

"Краковия" и холандския "Аякс", които ги нападнаха

от засада. За късмет местната полиция реагира своевременно

и предотврати по-тежки последици. 45-има наши

запалянковци са арестувани, но впоследствие освободени,

след като е установено, че са били провокирани. Няма

информация за пострадали нашенци.

БИВШИЯТ НАЦИОНАЛ СВ. ТОДОРОВ С УСПЕШЕН

ТРЕНЬОРСКИ ДЕБЮТ В АНГЛИЯ

Бившият национал Светослав

Тодоров направи успешен

треньорски дебют в Англия.

Това лято Тоди влезе в щаба

на мениджъра на "Саутенд" Кевин

Бонд като помощник, а в

първата си предсезонна контрола

тимът от Лига 1 победи

с 3:2 шестодивизионния "Билерикай

Юнайтед". "Доволни

сме от свършената работа дотук.

Момчетата работят много

усилено. В двете полувремена играхме с различни формации

и опитвахме различни схеми, за да видим коя ще ни подхожда

най-добре", коментира Св. Тодоров.

ЗВЕЗДА НА ДЮШЕКЧИИТЕ КОЛАБИРА НА

ТРЕНИРОВКА

Звезда на "Атлетико" /М/

Диего

колабира на тренировка. По

Коста

време на заниманието зле се

почувства нападателят Диего

Коста. 30-годишният футболист,

който е пред трансфер

в английския "Уулвърхямптън",

се надпреварваше с

Алваро Мората в беговите упражнения

по трасе с наклони.

След втората серия обаче

получи световъртеж от преумора

е са наложи лекарите да му оказват спешна помощ.

"ЛИВЪРПУЛ" НАГРАДИ ГЕРОЙ ОТ ШЛ С

ДЪЛГОСРОЧЕН ДОГОВОР, БРОИ 74 МЛН. ЕВРО

ЗА ИСПАНСКИ НАЦИОНАЛ

"Ливърпул" награди героя

от финала в Шампионската

лига срещу "Тотнъм" Дивок

Ориги с нов договор до 2024

г. Досегашният контракт на

белгийския нападател изтичаше

идното лято, а ситуацията

около него следяха "Рома",

"Севиля", "Бетис", "Байер"

/Леверкузен/. Острието вкара

втория гол в мрежата на

шпорите за крайното 2:0, на

Светослав

Тодоров

Марко

Асенсио

два пъти се разписа и в полуфинала срещу "Барселона"

/4:0/. "Станах мъж в "Ливърпул", подписвайки на 19 г. Това

е невероятен отбор, щабът също е уникален, всичко е супер",

коментира видимо доволният Ориги. Същевременно

мърсисайдци изразиха готовност да броят 74 млн. евро за

испанския национал на "Реал" /М/ Марко Асенсио. Испанците

предлагат бартер със Садио Мане, в противен случай

искат за своя полузащитник поне 95 млн. евро.

"АРСЕНАЛ" НА ПОМОЩ НА "РЕАЛ" ЗА ПОГБА

"Арсенал" може да помогне на "Реал" /М/ за трансфера

на Пол Погба. Белия балет иска звездата на "Манчестър

Юнайтед", но трябва да продаде няколко от играчите си, за

да не наруши финансовия феърплей и да плати на червените

дяволи 150 млн. евро. Досега испанският гранд изтъргува

Ковачич, Томас, Ернандес и Йоренте, почти финализирани

са преговорите с кандидатите за Хамес Родригес и

Себайос. Топчиите искат да купят Мариано Диас, който

рядко получаваше шанс за изява през миналия сезон и същото

го очаква и в предстоящата кампания. Цената на играча

е 18 млн. евро.

ЛАМПАРД ДЕБЮТИРА С РЕМИ НАЧЕЛО НА

"ЧЕЛСИ"

Новият мениджър на "Челси" Франк Лампард дебютира с

реми начело на сините. Лондончани завършиха 1:12 с ирландския

"Бохемианс" в спаринг в Дъблин. Гостите заложиха

на два различни състава, а си осигуриха преднина в

8-та мин. чрез Миши Батшуай. Домакините се добраха до

равенството минута преди края с гол на Ерик Молой.


СТРУМА 12 юли 2019 г.

СПОРТ стр. 22

Феновете на орлетата грабнаха благоевградския Гонзо срещу ЦСКА

1948, Ива Дацева-Уорън стоически издържа на дъжда без чадър

Главният съдия Г. Иванов обра негативите на ст. "Христо Ботев"

Орлетата загубиха злощастно

с 0:1 от ЦСКА 1948

четвъртата си контрола за

лятото, а феновете грабнаха

своя съгражданин със

свирка в уста Георги Иванов-Гонзо

от самото начало

на спаринга и посрещаха на

нож всяко негово отсъждане

в ущърб на любимците

им, макари в унисон с правилата.

Елитният рефер не

успя да омилостиви ултрасите

дори с изгонването

малко след почивката на

Чавдар Ивайлов за остро

влизане. По взаимно споразумение

на мястото му влезе

негов съотборник и двата

състава продължиха с по 11

човека.

Новата благодетелка на

клуба Ива Дацева-Уорън

стоически издържа на дъжда

през първото полувреме,

седнала в сектора без седалки,

въпреки че нямаше чадър

или друго защитно пособие.

Нейният съпруг Греъм, който

е играл футбол навремето, се

показа като тънък познавач

с прогнозата, че домакините

може да загубят мача само

заради някоя груба грешка,

Симитличани пометоха "Рилецо" за

22 минути след бурята в Самоков

Футболният отбор на "Септември"

/Сим/ помете "Рилски спортист"

след бурята в Самоков и спечели

втората си лятна контрола с

3:2. 22-мата на терена бяха охладени

от силния дъжд 5 минути преди

първия съдийски сигнал. Продължи

да вали по-леко почти целия

мач, но вече при далеч по-нормални

условия за игра избраниците на

наставника Спас Стоименов показаха

шокираща ефективност. Резултата

откри Марио Топузов в 20-

та мин. Бившият халф на ОФК "Пирин"

направи двойно подаване с

Веско Весков, озова се сам срещу

вратаря и опъна мрежата. 5 минути

по-късно Весков удвои с красиво

попадение от далечна дистанция, а

в 42-та мин. изстрел на Евгени Тунтев

извън големия пеналт докара

нещата до 3:0. През втората част

бяха извършени доста смени в състава

на гостите, което се отрази на

представянето им и в края "Рилецо"

намали чрез Мартин Михайлов

/85/ и Лъчезар Станков /88/.

"Направихме много силно първо

полувреме и показахме превъзходна

игра, искам момчетата да изглеждат

така и в първенството", коментира

Сп. Стоименов. Днес от

10.00 ч. септемврийци посрещат за

спаринг "Хебър" на стадион "Арена

Симитли".

"СЕПТЕМВРИ" /СИМ/: Христов, А.

Топузов, Тунтев, Ив. Иванов, Вакадинов,

Й. Петров, Гогов, Весков, М.

Топузов, Николов, Б. Хазуров /Узунов,

Домозетски, Чакъров, Карадачки,

Кр. Иванов, Дафков, Божинов/.

ИВАН ДИМИТРОВ

Кюстендилци с трета поредна победа

в летните контроли без допуснат гол

Трета поредна победа записа ФК

"Кюстендил" в контролните срещи

преди старта на сезона в Югозападна

Трета лига. Този път избраниците

на доскорошния помощник-треньор

на "Пирин" (Рз) Николай Николов-Чезето

надиграха "Ботев"

(Ихт) с 2:0 в Ихтиман. Гостите материализираха

преимуществото си

в 16-та мин. Тогава Мартин Газиев

центрира в наказателното поле, където

най-съобразителен бе Боян

Стойнев, който отклони топката в

мрежата. Последва негов пропуск

в 23-та мин. от чиста позиция, а в

32-та мин. Даниел Христов също не

успя да отбележи. Картината не се

промени и след почивката, когато

бяха направени дежурните смени.

В 58-та мин. Д. Христов удвои. Голът

се оказа последен в срещата,

независимо от това, че кюстендилци

имаха отлични възможности, открили

се пред Б. Стойнев и Пламен

Николай

Николов

Петров /на три пъти/, който бе

преследван от невероятен карък.

Вратарите на ФК "Кюстендил" нямаха

кой знае каква работа и се наложи

да развалят спокойствието си

общо 5 пъти, за да изчистват центрирания.

"Получи се добра контрола, в

която победихме, но и показахме,

че има доста посоки, в които да работим.

Извадихме си поуки и ще

трябва да акцентираме не само в

нападение, където демонстрирахме

недостатъчна ефективност, а в

някои мачове това може да бъде

решаващо. Доволен съм от усърдието

и спазването на тактическите

изисквания от всички футболисти,

които излязоха на терена.

Демонстрирахме напредък и надграждане

в сравнение с предишните

мачове, в които също победихме.

Имаме вече по-ясна визия за

схемата ни на игра, което не може

да не ни радва", коментира Н. Николов,

чийто тим все още няма получен

гол от началото на подготовката.

Следващата проверка за отбора

е утре с "Беласица" в Банско.

ФК "КЮСТЕНДИЛ": Хуго, Бачовски,

Евгениев, Стойнев, Мицаков,

Газиев, Анастасов, Тиаго, Пл. Петров,

Вълов, Александров (Р. Димитров,

Д. Христов, Пенков, Стоичков,

Светославов, Андреев, Стоянов,

Иванов, Наков, Евтимов).

ГЕОРГИ СТОЯНОВ

Тъмнокожите М. Кейта /вторият отляво на горния ред/ и Б.

Антонио се представиха в нелоша светлина в дебюта си

което й стана в 81-та мин.,

когато новото попълнение

от "Славия" Тони Иванов

вкара единствения гол в

срещата.

Проверката затвърди

впечатлението, че пиринци

постепенно придобиват облика

на дисциплиниран отбор,

особено в защита, каквото

беше амплоато като

активен състезател на техния

треньор Иво Тренчев.

Неговите подопечни подобриха

играта си през втората

част след направените

смени, но мерникът на Владислав

Златинов и на юношата

на "Левски" Мартин

Динов изневери. Най-чистото

положение в двубоя се

откри в 4-та мин. пред Любомир

Цолев, който избяга

от бранителите, но не успя

да преодолее неврокопския

страж на червените Даниел

Наумов. Петричкият голаджия

на гостите Андон Гущеров

нацели гредата в 8-

та мин. от фаул. След рикошета

топката тупна на самата

голлиния и за късмет на

вратаря Димитър Пангев се

озова в ръцете му. В първата

си изява в зелено-бяло се

понравиха десният бек Била

Антонио и най-вече централният

защитник Миса

Кейта, които са едва на

няколко тренировки. Дебютът

на последния новодошъл

Родриго Ман бе отложен за

визитата срещу "Банско" в

събота с надеждата поне

малко да навакса в кондицията.

Тогава още един шанс

ще получат и останалите

трима легионери с френски

паспорти.

ОФК "ПИРИН": Панчев, Била,

Кейта, Трифонов, Пушкаров,

Бастунов, Цолев, Е. Петров,

Вл. Златинов, Р. Иванов,

Благов. Резерви: Ганев, Ангелски,

Динов, Глори, Мутавджийски,

Адемов, Гуцев,

Митрев, Ив. Иванов, Вълчанов,

Ангелов, Митев, Ергин,

Родриго.

ЦСКА 1948: Наумов, Б.

Дяков, Ал. Александров,

Ивайлов, Д. Александров,

Сандански, Христов, Климентов,

Гущеров, Йосков, Атанасов.

Резерви: Михайлов, Т.

Иванов, Зоров, Петков, В. Шопов,

Николов, М. Георгиев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Двама петричани изпуснаха

медали в Пардубице, гоцеделчевец

взе злато на билярд в София

А. Атанасов със

златния медал от

„Сблъсъка на лигите“

Ф. Дивлев, Ал. Касабов, Д. Тодоров и Д. Главчев /отляво

надясно/ в Пардубице.

С две пети и едно девето място

се завърнаха състезатели на

„Bo&Bo“ /Пч/ от международния

турнир по билярд „Stabedo Open“ в

Пардубице /Чех/. Александър Касабов

бе убедителен в предварителната

група, където надигра представителите

на домакините Марек Долейж

/4:0/ и Ян Зборил /4:1/ и Алан

Пипин /4:0/ от "Пиечин" /Пол/. Груповата

фаза по идентичен начин

прескочи и Даниел Тодоров, преодолял

съпротивата на младия си

съотборник Димитър Главчев /4:0/,

Матей Коварик /4:1/ от "Ходонин"

и Оливиер Пипин /4:1/ от "Пиечин".

Филип Дивлев бе безапелационен

и с победи по 4:0 срещу Мартина

Матиаш /Вислица, Полша/, Якуб

Охрабка /Пардубице/ и Михал Урбански

/Плоцк, Полша/ продължи

напред.

В първия елиминационен кръг

Ал. Касабов преодоля с 4:0 Вероника

Полшинска /Здуни, Полша/, а

Ф. Дивлев и Д. Тодоров минаха това

стъпало без игра. На 1/8 финалите

Дивлев се наложи с 4:1 над

Боня Свитала от "Жнин" /Пол/, Касабов

би с 4:0 Якуб Ботчер, а Тодоров

отстъпи с 3:4 на Виктор Фортунски

/Любин/. В мачовете за

място в зоната на медалите Ал. Касабов

падна с 2:4 от бъдещия носител

на среброто Адам Станкиевич

/Познан/, а Ф. Дивлев загуби в

зрелищна битка с 3:4 от В. Фортунски.

Победител стана Доминик

Ящраб /Явожно, Полша/, който взе

с 4:1 финала със сънародника си

А. Станкиевич.

По същото време състезателят на

„Bo&Bo“ Ангел Атанасов, който е от

Гоце Делчев, но с корени от петричкото

с. Тополница, спечели Лига 2 в

турнира на столичния клуб „БСД“,

наречен „Сблъсък на лигите“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ


СТРУМА

Последният работен ден на тази седмица ви изправя

пред трудности, имащи отношение към вашите

обществени и финансови контакти. При последните не

е изключено да последва измама. Тя може да бъде плод на незрялост

или внезапно възникнало препятствие, а самите вие да се предоверите

на хора, назаслужаващи доверие.

Телците са предразположени към войнственост или активни

действия във всички посоки. Сега мнозина от вас ще

се ориентират правилно и на базата на възможностите си са в състояние

да постигнат печалба. Проблематични са контактите ви днес и дела, свързани

с преговори или подписване на договори. Бъдете нащрек!

Днес Близнаците са предразположени да действат от

позиция на крайности. От една страна, сте състрадателни

и доверчиви. Държите се с уважение към другите и вярвате в откритостта

им, но от друга страна, сте готови дипломатично да постигнете онова,

към което се стремите. Добри контакти ще имате в обществото.

СТРУМА

Основател

РАК

В петък Раците са променливи и личи липсата на категорично

становище за реализация. Мнозина имат да

разрешават сериозни проблеми, изискващи решителност за постигането

на успех в това отношение. Притесненията ви се явяват по-силни

от логичния начин на разсъждение и това води до намалена активност.

Лъвовете продължават да поддържат активност в делата

си и да реализират последователно плановете си.

Днес мнозина ще имат важни разговори по предварително уговорени

срещи, на които трябва да бъдете прозорливи. Ако те имат отношение

към вашите делови действия, се налага да бъдете изключително бдителни.

Управител:

Главен редактор:

Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326; Отг. секретар:

Анелия Десподска Александър Зашев, тел. 0885 694158; Репортери: Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Десислава

Йорданова, 0885 694160; Димитрина Асенова, 0885 694145; Станислава Далева, 0882 105055; Спорт:

Издател: „Струма“ ЕООД

2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1 Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов, 0885 694144; Реклами: тел. 073 885702, мобилен 0885 694157;

п.к. 103, тел. 0885 694130

Счетоводство: 073/885702; 0885 694159; Кореспонденти: Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125;

Мария Георгиева, 0882 105054; Разлог, Банско - Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова,

Катя Илиева 0885 694129; Кюстендил: Даниела Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898 507979;

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Гоце Делчев: Ерол Емилов, 0878 882062; Централа:

0885 694130, 0885 694161, 073/88-57-02

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

12 юли 2019 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

Юношата на "Милан" А. Михайлов от

Симитли се прибра от Швейцария заради

концерт на Малума, заведе и годеницата си

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

ЛЪВ

Футболистът от Симитли Антонио

Михайлов се прибра от Швейцария

у нас заради концерт. Юношата

на "Милан" посети зала

"Арена Армеец" в София, за да

наблюдава на живо колумбийския

музикален феномен Малума, който

пристига за първия си концерт

в България. Изпълнителят, достигнал

върховете на световните класации

с хитовете "Clandestino" и

"Chantaje", се качи на сцената с

бенд и 12 танцьори.

Михайлов бе заедно със своята

годеница Ивелина, на която

скоро предложи брак пред Айфеловата

кула в Париж. Влюбената

двойка успя да си прекара страхотно

в препълнената софийска

зала.

Концертът бе и своеобразен

Заплеснала се по тв сапунка домакиня остави

тенджерата с боб да загори, уплашени от пушека съседи

в жк "Дупница" вдигнаха на крак пожарникари и медици

Огромен клон на черница,

засадена преди 30 години, се

отчупи под напора на вятъра

при бурята, която се изви

завчера в Дупница, падна

върху два ел. проводника на

ул. „Клокотница“ и предизвика

паника сред живеещите

на улицата.

"Преди час се обадих на

тел. 112 да търся помощ.

Има опасност, ако проводниците

се скъсат, да стане

голяма беля, токът да убие

човек. Съобщих и за два клона

от друго дърво, паднали в

реката. От общината дойдоха,

извадиха единия клон,

другия го оставиха“, заяви

разтревожена по телефона

Катя Тегаркова. След повторното

й обаждане на тел. 112

проблемът е отстранен.

В същото време живеещи

в дупнишкия жк „Дупница“

изпаднали в комична ситуация,

след като изплашени от

ежедневните гръмотевици,

позвънили на тел. 112 и

съобщили, че от терасата на

един от блоковете в комплекса

се извива пушек и

ДЕВА

www.hotel-orbita.bg

ХОРОСКОП ЗА 12 ЮЛИ

Обикновен ден се оказва петък за Девите, наситен

с възможности. Необходимо е да действате без

забавяне по онези делови въпроси, които до момента

все още не са намерили разрешение. В контактите

си трябва да бъдете доста категорични, а на моменти и настъпателни.

Днес бъдете бдителни към провокации от страна на жени.

Вашият любим хотел в Благоевград!

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

мирише на изгоряло. За

броени минути на място

пристигнали екипи на пожарната

и линейка на Спешен

център в града. Огнеборци

и лекари се качили до

6-ия етаж, където ги посрещнала

изненадана домакинята.

Оказало се, че 62-годишната

жена сложила да вари

боб на котлона на терасата.

Заплеснала се по сапунка по

телевизията и забравила за

него. Водата от тенджерата

се изпарила и фасулът започнал

да гори. От това бил

пушекът, извил се от терасата

на апартамента, заради

който съседите сигнализирали.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

+359 73 88 70 01,

0892/254302

За вас петък започва по обикновения начин, но

вниманието ви трябва да бъде насочено към служебните

ангажименти. На работното място е възможно

да сте претоварени със задачи, това ще ви изнерви и

ще предизвика проблеми. Денят е успешен за политиците между вас.

Разчитайте на таланта си и ще постигнете успех.

Агресивното държание на Скорпионите ще им донесе

загуби през този последен работен ден на седмицата.

Може би по-добре е да се състезавате в дипломатичност

с онези, които не са особено поласкани

от присъствието ви и вече тайно кроят планове да ви навредят. Не бива

да проявявате доверчивост в службата.

подарък за Антонио, който ден порано

имаше рожден ден и навърши

28 години.

КРИСТИЯН ТРИФОНОВ

Михайлов си прави селфи за спомен

по време на концерта на Малума

Църква. Свещеникът седи

пред стаичката за изповеди и

чака вярващите. По едно време

вратите на църквата се отварят

с трясък и някакъв мъж,

залитайки, се напъхва в стаичката.

Свещеникът влиза в неговата

половина и чака да започне

изповедта. Чака 5 минути,

чака 10 минути, а на петнайстата

чука по прозорчето.

От другата страна се чува:

- Хииич не ми тропай. И тука

няма тоалетна хартия...

***

- Госпожо, трябва да Ви

глобя, защото кучето няма

право да пътува на предната

седалка!

- Но то е от плюш!

- Породата няма значение,

никой не е над закона!

***

Семейна идилия. На него

му се пие, тя не му дава, налива

му натурален сок, той

капризничи:

- Ама, аз пък искам прясно

изцеден!

Тя демонстративно излива

чашата му със сока на маса-

ВИ ЦОВЕ НА БРОЯ

та, след това попива със салфетка

и я изцежда обратно

в чашата му:

- А, ето ти и прясно изцеден

сок...

***

- Тате, защо носиш снимка

на мама в портфейла си?

- За да ми напомня защо

там няма пари...

***

- Петрови се развеждат!

- По чия вина?

- По негова! Казал, че отива

за една седмица в командировка,

а се е върнал на петия

ден!

***

Мъж влиза в баничарница:

- Извинете, днес какви

банички предлагате?

- Днес имаме баничка със

сирене, баничка с извара,

баничка със сирене и спанак

и мутренска баничка.

- Каква е тази мутренска

баничка?

- А, нищо особено... обикновен

тиквеник.

СТРЕЛЕЦ

Днес мнозина от Стрелец изживяват тягостно

деня поради любовна печал. Подобни моменти се

превъзмогват трудно, но деловият петък изисква

активна дейност по деловите въпроси. Ако не възприемате

подобен начин на отношение, ще последват конфронтации

с ваши началници или съдружници от бизнеса. Не се доверявайте

на всеки.

КОЗИРОГ

Мнозина от вас днес са претоварени с ангажименти

и това ще окаже своето негативно влияние

върху вас. Следва раздразнителност, дори

конфронтиране с околните. Бъдете по-внимателни

в обществените си контакти, където е възможно да възникнат

проблеми. За малка част от вас целият ден ще премине спокойно.

ВОДОЛЕЙ

В петък Водолеите ще се сблъскат с мъчноразрешими

проблеми. За част от вас те са професионални

и в много случаи водят до конфликти.

Не разчитайте на сегашното време и не преживявайте фатално

случаи от подобен род. Това са бързопреходни явления и

ще отшумят с деня.

РИБИ

За повечето от Риби петък е тежък ден. Претоварени

сте със задължения, а в повечето случаи

разрешаването им е проблематично. Апатията

при вас може да надделее и да ви направи напълно

бездейни. Не се поддавайте на такива настроения. Отношението

ви с началници и работодатели е добро, но сега не

искайте увеличение на заплатата.

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 12 юли 2019 г.

РАЗНИ ХОРА

стр. 24

ЮЗУ преподавателят доц. д-р Р. Радославов "свика" приятелите

от резерва за 63-ия си рожден ден

Преподавателят в ЮЗУ

"Неофит Рилски" - Благоевград

и бивш общински съветник

доц. д-р Радослав Радославов

посрещна със своите

верни приятели, запасни

офицери от резерва в Дупница,

рождения си ден. За

личния празник на доцента

се отзоваха войводата Владимир

Стоянов, бившият командир

на 35-и армейски

ВИ ЦОВЕ НА БРОЯ

- Мило, ох, в главата ми е

такава каша...

- Знам, мила, знам! Спокойно!

Просто я разбъркай да

не загори!

***

- Идва торнадо!!!

- Който иска да идва! Платили

сме си за чадъра и за

шезлонгите до 18:00 часа!

***

- Каква музика слушате?

- Черна.

- Кои изпълнители по-конкретно?

- Орхан Мурад, Кондьо, Софи

Маринова...

ароматно кафе, освежаващи

напитки и марково уиски, а

те му подариха скъп мъжки

парфюм и му пожелаха още

дълги години да ги събира само

по хубави поводи.

НИКОЛАЯ ИВАНОВА

Рожденикът поднесе огромна торта, от която похапнаха децата на плажа

УМНА И КРАСИВА

Петричанка приета право в СУ с

най-висок бал, МОН й връчи статуетка при

завръщането й от европейска обиколка

Петричанката Станислава

Стефанова бе

приета да учи право в

Софийския университет

с най-високия бал.

Тя е класирана на първо

място с бал от 29,75,

след като на изпита по

български език изкара

6.00, а на история -

5,87.

Умната и красива

петричанка здраво заляга

над книгите през

последните години и

прослави гимназия "Пейо

Яворов" с перфектните

си изяви на олимпиадите

по български

език и литература и на

състезанията по английски

език. На последната национална

олимпиада по български

език и литература грабна

първата награда, заради

противотанков полк о.з.

полк. Венцислав Пенев,

председателят на НЧ "Ген.

Георги Тодоров" о.з. полк.

Стоян Ушатов, инж. Дамчо

Дамов, актьорът Георги Костадинов...

"На 63-ия си рожден ден

се чувствам като на 23", сподели

с усмивка за вестник

"Струма" рожденикът. Той почерпи

веселата компания с

О.з. полк. Стоян Ушатов, инж. Дамчо Дамов, актьорът

общественик Георги Костадинов, о.з.

полк. Венцислав Пенев, рожденикът доц. д-р Радослав

Радославов и войводата Владимир Стоянов

/отляво надясно/ с прекрасния марков парфюм

Неврокопчанинът Б. Анзов стана

на 39 г. и вдигна купон на плажа

Станислава Стефанова

което Министерството на образованието

и науката я награди

със статуетка. Стейси я

взе преди няколко дни, след

като се завърна от 15-дневно

пътешествие. Тя обиколи

Европа с влак и посети Словакия,

Чехия, Полша, Германия,

Унгария, Швеция, Норвегия

и Финландия, и то напълно

безплатно.

„В рамките на 24 часа кацнах

на летище София след

15-дневно пътешествие, записах

се с най-висок бал в

списъка на приетите право в

СУ и посетих МОН, за да получа

статуетка лауреат. С

дълбока признателност искам

да благодаря на себе

си!“, написа на профила си

в социалната мрежа амбициозната

петричанка, а родителите

й отговориха: "Ти си

нашата гордост".

Станислава е дъщеря на

адвокат Иво Стефанов, който

е и общински съветник в

Петрич.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Пл. "Македония" 1,hotelstnikola@abv.bg

тел.+359 74633035, факс +359 74630495

Популярният неврокопчанин

Борис Анзов отпразнува

39-ия си рожден ден с плажно

парти. Честването започна

още в първия час на 11

юли около хотелския басейн

в Обзор с лека почерпка с

диня, където отнесе целувки

от две знойни красавици. Същинският

купон се състоя

през деня на плажа, където

рожденикът бе подготвил

приятни изненади за детската

група. Всички си похапнаха

с голяма охота от огромната

шоколадова торта, която

бе поднесена от Борис.

Поздравления за личния си

празник той получи от многобройните

си приятели в социалната

мрежа от България

и Русия, които му пожелаха

да е здрав, щастлив, влюбен,

все така амбициозен и енергичен!

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

НОВИ ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗВЕДНАТА РАЗДЯЛА

Биляна Дол молела Божинов да потърси

помощ, за да излекува нагона си

Валери Божинов е болен

от мъжки вид нимфомания!

Състоянието, което при силния

пол се нарича "сексохолизъм",

представлява маниакален

безпорядък от сексуални

връзки, най-често

само за една вечер, пише

"Уикенд". Заради това Божинката

вече изгуби жената,

с която прекара почти 4

години - сръбкинята Биляна

Дол.

Очарователната брюнетка

съобщи публично, че го

напуска. "Не става въпрос,

че любовта помежду ни е изчезнала,

а за болестния му

нагон да я задоволява с други

жени, от което ме боли",

обяви 44-годишната сръбкиня

и би дузпата на неверния

футболист.

Говори се, че конкретният

повод е изневяра на футболиста

с 20-г. манекенка. Биляна

получила безспорни до-

Божинов и Биляна Дол

вече са разделени

казателства за прегрешението

му, а пипнатият буквално

"на калъп" Божинов си признал.

Обещанията му, че това

няма да се повтори, не трогнали

сръбкинята и тя си събрала

багажа.

„БИТТЕХ“ ЕООД

Предлага

Гр. Благоевград,

ул. „Васил Левски“ №3

GSM: 0887 524 787, 0888 236 787

00157

More magazines by this user
Similar magazines