Вестник "Струма", брой 170, 22 юли 2020 г., Сряда

vestnikstruma

9 772367 612028

30-3

Година XXIХ, брой 170 (8559) Сряда, 22 юли 2020 г. 0.70 лв.

Слави Трифонов заложи

в Банско на хотелиера

М. Рахов, застраховател,

кинезитерапевт, бивш

зам. кмет... сред лицата

на "Има такъв народ"

За разлика от водача за Пиринско адвокат Илко

Стоянов, който има богат политически опит в

няколко партии, преобладават безпартийни млади

хора, повярвали в идеите на известния шоумен

С. Трифонов Ил. Стоянов M. Георгиев

Благоевградският адвокат

Илко Стоянов ще води партията

на шоумена Слави Трифонов

"Има такъв народ" в

Пиринско като областен

координатор. 50-годишният

юрист е с богат политически

Мераклии за почивка в Гърция

плащат по 10 лв. за английски

превод и на касовия бон за PCR тест

Пътуващите български туристи

в Гърция се натовариха

с нов разход. За да са сигурни,

че преминаването им

през границата ще е безпроблемно,

мераклиите за

морска почивка започнаха

да превеждат и касовите бележки

от клиничните лаборатории

за платения PCR тест

за коронавирус.

"От няколко дни идват

КРАСОТИТЕ НА ЮГОЗАПАДА

Седемте рилски езера

Г. Мачкова Д. Николова

опит, който започва от СДС,

впоследствие в партия "Глас

народен", общински съветник

от "ВОТ Консерватори" в предишния

ОбС на Благоевград,

който напусна предсрочно в

знак на несъгласие, зам. кмет

клиенти, които искат да има

превод на английски и на касовия

бон, както и на името

на лабораторията. Не съм

проверила дали е някакво

ново изискване

на Петрич в периода

2015-

2019 г. в първия

мандат на

кмета Димитър

Бръчков от

ГЕРБ.

Областният

координатор

на новата партия отказа да

коментира общинските координатори

по места с уговорката,

че ще го направи официално

на следващ етап.

Репортер на "Струма" успя

да разговаря на стр. 8

на стр. 4

Туристи преоткриват

Рила с природните й

феномени в полюсните

лято и зима на стр. 12-13

Собственици на ВЕЦ в разложкото

с. Бачево намериха

оригинален начин хем да

оползотворяват утайките от

Директорът на РЗИ - Благоевград

д-р Калоянов "замрази" за

седмица актуални въпроси

на читателите на

К. Калоянов

"Струма" за Ковид-19

Важни въпроси, зададени от в. "Струма"

към РЗИ - Благоевград във връзка с контрола

по спазване на противоепидемичните

мерки, останаха без отговор. на стр. 6

НОВА БИТКА ЗА АПЕТИТНА ПОРЪЧКА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Фирмата на Г. Ганджов "Универсал Строй

Консулт" влезе в битката за 2,5 млн. лв.

за строежа на подлеза към кв. "Грамада"

Управляваната от банскалията К. Обецанов "Благоустройствени

строежи" участва в надпреварата

с партньор нашумялата около трагедията

с 20 жертви край Своге "Трейс Груп Холд"

1 обединение и 2 мощни строителни

фирми подадоха в рамките на

5 астрономически часа оферти за

участие в една от най-апетитните обществени

поръчки на община Благоевград

тази година - строежа на

Г. Ганджов

ЛЮБОПИТНО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Братята, собственици на ВЕЦ в с. Бачево,

купуват утайките от пречистените

води на Разлог и Банско, за да торят

около 1000 дка земеделски земи

Петричкият

лекар д-р Атанас

Циканелов

отново е с

повдигнато

обвинение заради

участие в

организирана

престъпна гру-

водата в пречиствателните

станции, хем да наторяват

земята, на която отглеждат

различни култури.

Братята Николай и Красимир

Рашеви чрез фирмата си

„Евклипс инвест" ООД поискаха

от РИОСВ

4 Г. СЛЕД ПУБЛИКАЦИЯ В "СТРУМА"

Д-р Ат. Циканделов от Петрич с ново обвинение за

аферата с набираните срещу

50 000 чуждестранни

студенти с мераци за

медицински дипломи

Ат. Циканелов

па с цел облагодетелстване.

Става въпрос за далавера с

Кр. Николов

незаконно записване

на чужди граждани

за студенти в Медицинския

университет.

Специализираният

наказателен съд

трябва да насрочи

разпоредително заседание

по делото,

което е

на стр. 6

подлеза към кв. "Грамада".

И трите оферти са от понеделник.

Първо документи в общината в 15,24

часа е депозирало обединение "Благоустройствени

строежи-Трейс Груп

Холд" ДЗЗД. В 17.06 часа на стр. 6

на стр. 4

Благоевградският

шампион Кр. Николов

се прицели в

постиженията на Кобрата

на стр. 22


СТРУМА 22 юли 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

Удостоиха със званието "Почетен гражданин на

Благоевград" проф. Хр. Кротев на 60-ия му рожден ден

Навръх 60-ия му рожден

ден един от най-добрите български

хорови диригенти -

проф. д-р Христо Кротев, бе

удостоен със званието "Почетен

гражданин на Благоевград".

Личния си празник

проф. Кротев отбеляза вчера

в залата на партера на читалището

в компанията на

свои близки, приятели, колеги

и възпитаници.

Водещият събитието Силвия

Домозетска представи

юбиляря, който е професор

в Американския университет,

2 3

основател и ръководител на

Проф. Хр. Кротев със съпругата си доц. Н. Кротева и дъщерята Симеона /сн. 1/. Юбилярят с кръстницата

си А. Кимчева и с диригента на Биг Бенд Благоевград Б. Янев /сн. 2, 3/. Зам. кметът В. Павлова

Градския детски хор към НЧ

„Н. Вапцаров 1866“ - Благоевград,

през който са ми-

възпитаници на изтъкнатия диригент се събраха за личния му празник /сн. 5/. Проф. Кротев лично

връчи специалната лента и плакет на почетния гражданин на Благоевград /сн. 4/. Колеги, приятели и

1

нали над 600 деца, и смесения

хор на АУБ.

тъкна, че проф. Кротев е един

посрещаше гостите, сред които доц. Д. Павлов и музикалният педагог Хр. Палева /сн. 6, 7/.

През забележителната

си 30-го-

място в читалищната дей-

от стълбовете, има основно

дишна активна

ност, и му благодари за отдадеността

и за това, че да-

практика проф.

Кротев работи с

ва възможност на децата да

хорове от всички

се развиват в правилната посока.

Под бурните аплодис-

състави, които

под негово ръководство

печелят

връчи стилен букет цветя на

менти на присъстващите той

много лауреатски

звания на

дите за проф. Кротев бе ефе-

доц. Кротева, а сред изнена-

международни

ктен ключ "Сол", символ на

хорови конкурси

хармонията и съзвучието.

и фестивали в

"Не може да си представите

колко сърце и усилия е

Европа. Ръководи

майсторски

5 вложил Христо през тези 30

класове в Норвегия,

Русия, Сло-

4

години. За Благоевград може

само да е чест, че имате

вакия и България. Автор е на данин на Благоевград".

Специалния

най-добрите в страната. Гор-

такъв диригент, който е сред

вокална музика (хорова и солова),

музика за пиано, на 2 плакет и лента на

дейте се, че той е сред вас",

монографии, дисертация и проф. Кротев връчи

каза доц. Деян Павлов, който

е рецензент на сборника

над 30 публикации в страната

и чужбина. От 2000 г. старата

и хуманитарни-

на юбиляря и негов състу-

зам. кметът по култува

инициатор за създаването

на международния фести-

Василиса Павлова,

мия в класа на проф. Георги

те дейности д-р инж.

дент от Музикалната акадевал

"Среща на студентските която бе сред гостите

на тържеството.

Особено развълнувана бе

Робев.

хорове", който ръководи и до

днес. Фестивалът се провежда

веднъж на 2 години в Аме-

високо отличие е

тев - Антоанета Кимчева,

"Смятам, че това

и кръстницата на проф. Крориканския

университет в признание и за моята

съпруга, и за всич-

Николай Кимчев. Тя сподели,

съпруга на покойния актьор

Благоевград и в София.

За изключителния си принос

в развитието на съврели

развълнуван почетният то е хормайстор, пианист, десетокласничка в Езиковародни

форуми, а попитана тъкнатият диригент се е воки

около мен", споде-

6 7 че през целия си живот изменната

българска култура, гражданин на Благоевград. органист, доцент в Катедрата

по музика на ЮЗУ "Н. ри от малка на пиано, ногент,

с усмивка сподели, че ценности, не се е поддал на

та гимназия. Самата тя сви-

дали иска да стане диридил

от своите принципи и

наука и образование, след Както през последните

гласуване на Общинския съвет

юбилярят бе удостоен проф. Кротев бе съпругата именитите си родители върни

медали и първи награди Наред със зам. кмета д-р занапред да остане верен на

30 години, така и сега до Рилски". По стъпките на сител е на множество злат-

все още не е решила. изкушенията, и му пожела и

със званието "Почетен граж-

му Николина Кротева, кояви

и дъщеря им Симеона, от национални и междуна-

инж. Павлова своето уважение

и признателност към На финала прозвучаха ем-

изкуството.

ЗА ТРЕТИ ПЪТ

юбиляря засвидетелстваха и блематични творби от новия

13-годишен с Ковид на лечение

редица музикални педагози, сборник на проф. Кротев, а

К. Крушовска назначена за вр.и.д. шеф на

диригенти, представители на присъстващите се почерпиха

за негово здраве и му по-

в кюстендилската болница институции.

Председателят на читалището

Васил Новоселски из-

СТАНИСЛАВА

желаха "На многая лета!".

ДАЛЕВА

Агенцията за социално подпомагане в Дупница

Служителката

в

отдел „Закрила

на

детето“ в

Агенцията

за социално

подпомагане

в

В. Лазова К. Крушовска

Дупница Калинка Крушовска е назначена

за вр.и.д. директор на агенцията.

Както „Струма“ писа, титулярката

Виолина Лазова спечели конкурс за директор

на Бюро по труда след пенсионирането

на Наташа Илиева и вече е

на новия си пост.

Любопитното е, че Калинка Крушовска

за трети път е назначена за шеф на

Агенцията за социално подпомагане със

заповед за вр.и.д. до провеждане на

конкурс. Както „Струма“ писа, през

2012 г., при напускането от директорския

пост в агенцията на Мая Йорданова,

съпруга на зам. кмета в екипа на Атанас

Янев - Йордан Йорданов, К. Крушовска

зае нейното място. След проведен

конкурс за титуляр беше назначена Анна

Шикова, която след една година в директорския

кабинет беше отстранена,

без официално да се оповести причината.

След уволнението на Шикова К. Крушовска

беше назначена отново за

вр.и.д. до назначаването на В. Лазова

за директор на Агенцията за социално

подпомагане в Дупница през 2013 г.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Тринадесет нови случая на заразени с

коронавирусна инфекция има за последните

24 часа в област Кюстендил. Трима

души с положителни проби за Covid-19

са от община Кюстендил и десет - от община

Дупница, съобщават от Областния

кризисен щаб.

Хоспитализирани в Ковид отделението

на болницата в град Кюстендил са девет

лица. Състоянието на трима от тях е

много тежко, на двама - средно тежко.

За лечение има настанен и 13-годишен

пациент, който е в стабилно общо състояние,

съобщават от МБАЛ "Д-р Никола

Василиев".

В Ковид отделението на общинската

болница в град Дупница са хоспитализирани

11 души. Всички те са в сравнително

стабилно общо състояние, информират

от лечебното заведение.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

ИЗКУПУВАНЕ НА:

ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ,

ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

ВДИГАНЕ НА КОЛИ

ОТ МЯСТО

ИЗДАВАНЕ НА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА

ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

Плащане

веднага


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 22 юли 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

Работодателите от туризма в Разложко и Банско

предпазливи за обвързването с държавна помощ, страх

ги е, че ситуацията с вируса от март може да се повтори

5728 са безработните в района, най-много са в Белица - 1485

Информационна кампания

"На открито за бизнеса" стартира

в Разлог вчера. През целия

ден на изнесена приемна

експертите от Бюро по труда -

Разлог консултираха работодатели

и безработни за възможностите

за подкрепа на бизнеса

по новите програми на Агенцията

по заетостта, насочени

към запазване на заетостта и

наемане на безработни лица.

Десетки работодатели от

района, предимно от сферата

на туризма, се възползваха от

консултациите, за да се запознаят

с вариантите за подпомагане.

Много от тях споделиха,

че ще се възползват, защото

за тях това е облекчаване на

разходите им и осигуряване на

един финансов баланс, който

ще им позволи да работят поспокойно

поне през следващите

месеци, дори и при намалени

обороти. Друга част споделиха,

че прогнозите за нова

вълна на пандемията ги плашат

и този страх от неизвестното

бъдеще ги кара да се въздържат

от обвързване по програмите.

Собственикът на ресторант

по пътя за Предел Борис Манчев

сподели, че всякаква помощ,

насочена към сектор "Туризъм",

е добра предвид факта,

че той е най-потърпевшият

от пандемията. Не скри обаче

и безпокойството си, че дори

и това може да се окаже недостатъчно

за спасяване на

определени бизнеси, ако сценарият

от март месец се повтори

и се окажат без клиенти

и без приходи.

"Ще се опитам да се възползвам

от възможността за подкрепа,

която ни се дава, но тепърва

ще обмисляме този вариант,

за да преценим добре.

Прогнозите са, че пандемията

пак ще тръгне след един месец,

и това означава, че ще има отново

затруднение за нас. Ако

няма клиенти, ние няма как да

работим, тъй като не можем да

се издържаме. Притесненията

са ни насочени именно в тази

посока. В момента работим само

двама човека. Спряхме дейността

на сервитьорката, съкратихме

персонал, съпругата

ми е на борсата, а аз запълвам

времето си с ремонти. В

бранша няма някой, който да

е спечелил от тази криза, никой

не се похвали с това. Повечето

редовни клиенти са ни

руснаци, които имат жилища и

имоти в района, и като затвориха

границите, те няма как да

дойдат. Българите, които се

хранят навън, са по-малко и това

се отрази много на дейността

ни. В момента основните туристи

са от София. Петък, събота

и неделя, това са дните, в

които има хора, през другото

време няма клиенти и реално

сме в застой", каза Борис Манчев

и сподели, че въпреки притесненията

за бъдещето ще

разгледа възможностите за

подкрепа.

Общо три са новите мерки,

от които работодателите могат

да се възползват. Първата възможност

е за наемане на нови

работници по проект "Заетост

за теб". От нея работодателите

могат да се възползват само

ако наемат регистрирани в бюрата

по труда безработни лица,

които не са работили при

тях в период не по-малък от

един месец от подаване на заявлението.

Финансовата помощ

е за срок от три месеца, а на

работодателите ще бъдат покрити

разходите за трудови възнаграждения

за наетите лица в

размер на минималната работна

заплата, установена за страната,

както и дължимите вноски

за сметка на работодателите,

начислени на база минималната

работна заплата.

По проекта, който стартира

в началото на този месец в

Бюрото по труда в Разлог, вече

са подадени 65 заявки за

разкриване на 134 работни

места.

Другата подкрепа, от която

работодателите могат да се

възползват, е изплащане на

компенсации за запазване на

заетостта. Това е нова процедура

на Агенцията по заетостта

и е насочена директно към

засегнатите от извънредното

положение предприятия и самоосигуряващи

се лица от

сферата на транспорта и туризма.

Мярката цели запазване

заетостта на застрашените от

освобождаване от работа лица

или запазване на собствената

си стопанска дейност. Условието

за кандидатстване за

финансовата подкрепа е работодателите

и самоосигуряващите

се лица да осъществяват

934 000 лв. за подпомагане на работодатели получава

област Кюстендил по линия на "Заетост за теб"

934 000 лева по проект

"Заетост за теб" са разпределени

за общините, обслужвани

от Бюрото по труда в Кюстендил.

Директорът на структурата

Юлиана Хаджиева посочи,

че за община Кюстендил има

разпределени 843 134 лв., а за

най-малката община в България

- Трекляно, са малко над

46 000 лв., за Невестино почти

45 000 лв. Финансовият ресурс

за страната е 160 000 000

лв., разпределен на квотен

принцип по общини и окрупнен

по области, а от тях 50 000 000

лв. е определената национална

квота за приоритетно подпомагане

на работодатели от

сфери "Хотелиерство и ресторантьорство"

и "Туристическа

агентска и операторска дейност;

други дейности, свързани

с пътувания и резервации".

"Представяме мерките 60/

40, схемата „Заетост за теб“ и

мярката за подпомагане на туристическия

и хотелиерския

бранш", каза още Хаджиева. Тя

посочи, че най-голям интерес

има към мярката 60/40, която

работи, макар в друг вариант,

Кампания на открито

от март насам.

В дните до четвъртък Агенцията

по заетостта прави поредица

от събития, които са

част от национална информационна

кампания на открито за

бизнеса "Новите мерки по Ваша

мярка". Всички 107 бюра по

труда в страната ще посрещнат

българските работодатели

на открито, за да отговорят на

техните въпроси за новите антикризисни

мерки, които предлага

агенцията. Целта е бърза

и оперативна подкрепа за бизнеса

в условията на ограничения,

наложени с въведената извънредна

обстановка по повод

разпространението на Covid-

19.

Служители от дирекция "Бюро

по труда" - Кюстендил ще

очакват всички, които се интересуват,

в градинката пред читалище

"Братство 1869" в Кюстендил.

"Експерти на дирекция "Бюро

по труда" и от Агенцията по

заетостта ще обяснят на безработни

и работодателите, засегнати

от кризата, възможностите,

които предлагат бюрата

по труда, заедно с различните

актуални възможности за

финансово подпомагане на

дейността им. Така те ще бъдат

максимално улеснени в избора

на точната мярка и точния

подход за бързо възстановяване.

Експертите от бюрата по

труда ще бъдат готови да отговарят

на въпроси, да консултират

и да дават насоки, за да

могат възможно най-голям

брой представители на бизнеса

и търсещи работа да се възползват

от подкрепата на държавата",

коментира още Юлиана

Хаджиева.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Борис Манчев, собственик на ресторант

на Предел, бе сред работодателите,

които се запознаха с

възможностите за подкрепа

Инвестиционностроителна

компания

тел. 073/593703, ф. 073/599703,

gsm: 0888/709911, 0897/893777

дейност в допустимите сектори

и да са декларирали намаляване

на приходите от продажби

с не по-малко от 20 на сто

през месеца, предхождащ месеца

на подаване на заявлението

по проекта.

Компенсациите се изплащат

за всеки работник, служител

или самоосигуряващо се

лице, на което ще бъде запазена

заетостта за допълнителен

период, равен на половината

от периода, за който се

изплащат компенсации. Размерът

на помощта е 290 лв., като

сумата включва 189 лв. за работника/служителя,

както и

дължимите данъчни и осигурителни

вноски за сметка на осигурителя

и осигуреното лице.

Компенсациите се изплащат за

цял календарен месец, считано

от 01.07.2020 г., за не повече

от шест месеца. По тази

процедура в Бюро по труда -

Разлог са приети 7 заявки за

изплащане на компенсации на

59 работници и служители. В

момента тече процедура за

оценка и одобрение на депозираните

заявки.

Продължава и подкрепата

по придобилата публичност

мярка 60/40, чието действие

приключи на 30.06.2020 г. Регламентираната

от началото на

този месец нова подкрепа е

аналогична на досегашната и

отново в размер на 60% от

осигурителния доход на работниците

и служителите, но вече

за месец май, и ще се предоставя

за период до 3 месеца,

считано от 1 юли до 30 септември

2020 г.

Тук директорът на Бюрото

по труда в Разлог Мариана

Тренчева поясни, че съгласно

разпоредбите на постановлението

на МС от 03.07.2020 г.

заявлението и документите за

изплащане на средства по реда

на постановлението следва

да се подават към дирекция

"Бюро по труда", обслужваща

територията по мястото на работа

на работниците и служителите,

независимо от начина

на подаването им. В случай на

повече обекти в различни населени

места работодателите

могат да подадат едно общо

заявление за работниците и

служителитe от всички обекти

в една дирекция "Бюро по труда",

на чиято територия се намира

поне един обект на работа.

Мариана Тренчева сподели

още, че след облекчаване на

епидемичните мерки се наблюдава

намаляване на нивото на

безработица, а запитванията

за работа в чужбина посредством

посредничеството на бюрото

намалява.

"Наблюдава се намаляване

броя на регистрираните безработни

лица след облекчаване

на епидемичните мерки. Голяма

част от работодателите,

които освободиха своите работници

и служители, възстановяват

дейността си, включително

и в сферата на туризма,

и започнаха обратно да назначават

работници и служители.

От друга страна, към момента

няма голям интерес за

работа в чужбина, предвид

създадената извънредна ситуация

заради разпространението

на коронавируса. По-скоро

се наблюдава интерес към обявените

свободни работни

места на първичен пазар на

труда и броя на заявените работни

места в Бюрото по труда

- Разлог се увеличава. "Тук

искам да отбележа, че за полугодието

на 2020 г. в заетост

са устроени 1649 безработни

лица, от които 1017 с посредничеството

на Бюрото по труда",

каза М. Тренчева.

В същото време нивото на

безработица продължава да

бъде високо, въпреки че се

наблюдава спад. Най-осезаема

е разликата за община Банско,

където нивото на безработица

се е увеличило. През

последните години в курортния

град процентът на безработица

не е надвишавал 10%,

а сега е малко над 17%. Цифрите

показват, че общият брой

регистрирани безработни лица

в ДБТ - Разлог, която обслужва

общините Разлог, Банско,

Белица и Якоруда, е 5728

безработни лица, или 22,4%

равнище на безработица. В

сравнение с месец май броят

на регистрираните безработни

лица е с 571 по-малко, като

намалението е заради по-големия

брой започнали работа

отново в сферата на туризма.

Към края на месец юни найвисоко

е равнището на безработица

на територията на община

Белица - 36.3%, с регистрирани

1485 безработни лица,

следвана от община Якоруда

с 30.3% равнище на безработица

и 1481 регистрирани

безработни лица. На територията

на община Разлог равнището

на безработица е

16.4%, с 1617 регистрирани

безработни лица, а за община

Банско равнището на безработица

е 17.1 % с 1145 регистрирани

безработни лица.

ЯНА ЙОРДАНОВА

www.intertimebl.com

Intertime2011@gmail.com

Благоевград, ул. „Даме Груев“ №12


СТРУМА

22 юли 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

Общински гардове, назначени от кмета Д. Бръчков,

пазят всички входове на болницата в Петрич,

следят стриктно да се спазват мерките за безопасност заради Ковид-19

Всички входове на МБАЛ

„Югозападна болница“ - Петрич

вече са с жива охрана.

Сутрин от 8 ч. до 16 ч. и петте

входа се охраняват от общинска

охрана, назначена

лично от кмета Димитър

Бръчков.

От 16 ч. до 20 ч. остават

отключени входовете при

Спешна помощ и приемен

блок и съответно охранявани

от двама охранители, а

след 20 ч. остава отворен

входът само откъм спешното.

Засилената охрана кметът

предприе заради зачестили-

Административен съд обяви за нищожна полицейската заповед

на II РУ - Благоевград за задържането на Владимир Каролев

Административен съд -

Благоевград обяви за нищожна

заповедта за полицейско

задържане на икономиста

Владимир Каролев във

връзка с разследване за нарушена

карантина по време

на извънредното положение.

Както "Струма" писа, той атакува

заповедта, издадена на

24 март от ст. полицай Румен

Христов при II РУ - Благоевград,

където бе задържан

за 24 часа, след като бе конвоиран

от РУ - Разлог.

Делото се гледа от Районен

съд - Благоевград, който

потвърди полицейската заповед,

но на втора инстанция

се стигна до обрат. Тричленният

състав на Административен

съд - Благоевград обяви

заповедта за нищожна,

тъй като е издадена при липса

на териториална компетентност.

Това била втора заповед

за задържане на Каролев,

след като в същия ден

те случаи със заразени

от коронавирус.

Откакто са назначени

общинските

служители, които

следят за спазване

на всички изисквания

за мерки по безопасност,

както и

дисциплина в болничното

заведение,

ситуацията в болницата

е съвсем различна.

Кметът също идва

в болницата да се

информира за об-

Братята,

собственици на ...

разрешение да използват

утайките от пречистването на

отпадните води в станциите в

Банско и Разлог, за да наторяват

968 дка в землището на

Разлог, върху които отглеждат

хлебна пшеница, тритикале,

рапица и овес.

Собственик на утайките в

момента е операторът на водната

асоциация ВиК - Благоевград,

който в момента се

е заел да направи оценка на

съответствие на генерираните

утайки с нормативните

изисквания, и по-конкретно -

изпитване по всички показатели.

Процедурата, която „Евклипс

инвест" ООД планира,

е да изгребва утаечното вещество

от мястото на неговото

съхранение, да го товари

на автосамосвали и да го

транспортира до конкретните

земеделски масиви. ВиК

обаче вече е предупредило

дружеството, че ще издаде

разрешително само ако използването

на утайките се извършва

по начин, който не

уврежда човешкото здраве и

околната среда, ако концентрациите

на тежките метали

и арсен преди и след влагането

на утайките не надвишават

максимално допустимите

концентрации, както и ако не

съществува опасност от замърсяване

на прилежащите

повърхности и подземни водни

обекти.

Извън това дружеството е

предупредено, че утайката не

може да бъде използвана за

наторяване на ливади, пасища

или площи, заети с фуражни

култури, които се ползват

за пасища, ако фуражите

се прибират в срок, пократък

от 45 дни след наторяването

им с утайките, както

и ако върху почвите се отглеждат

плодове и зеленчуци,

с изключение на овощни дървета

и лозя. Забранено е използването

на утайките и върху

почви, предназначени за

отглеждане на овощни, зеленчукови

и други култури,

които са в директен контакт

При входа на спешното съоръжение, което е дарение,

дезинфекцира всеки посетител в болницата

Владимир Каролев

вече била издадена такава от

РУ - Разлог в изпълнение на

разпореждане на разследващия

орган. С тези мотиви полицейската

заповед за задържането

му, издадена от II

РУ - Благоевград, е обявена

за нищожна, като решението

на Административен съд е

окончателно. Сега Владимир

Каролев е в законното си

право да заведе дело по Закона

за отговорността на

държавата за причинени вреди.

Иначе заради нарушената

карантина той ще бъде изправен

пред Софийски районен

съд, след като миналия

месец прокуратурата внесе

обвинителния акт.

Както "Струма" писа, разследването

започна на 24

март след издадено постановление

от прокурор от Софийска

районна прокуратура

с указания за разпит на

Владимир Каролев, издирване

на документи за негови

пътувания и по какъв повод

са били към тази дата, предвид

публикувана от него информация

в тази насока в

профила му във Фейсбук.

Към постановлението бе приложена

и извадка от медия с

публикация от Фейсбук профила

на жалбоподателя Владимир

Каролев и негов пост

в профила му от предна дата,

описващ негова разходка

в планината, от местността

Бетоловото в гр. Разлог

с почвата и се консумират в

сурово състояние, за период

от 10 месеца преди и по време

на събиране на реколтата.

РИОСВ върна инвестиционното

намерение на братята

от Бачево за допълнителни

документи, включително

акт за собственост на земите,

които възнамеряват да наторяват.

Те трябва да декларират

пред екоинспекцията

още, че при транспортиране

на утайките камионите им ще

бъдат покрити с брезент, с цел

намаляване на миримите, че

ще разтоварват утайките възможно

най-близко до земята

и че земите, които смятат да

наторяват, не са разположени

до водоизточници.

„Евклипс инвест" ООД на

братя Рашеви е сред мощните

фирми в община Разлог.

Освен производители на електроенергия

и пшеница братята

са и концесионери до края

на 2039 г. на водоем "Милтеници"

в едноименната местност

на родното си село.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

до хижа "Яворов", както и неговото

преминаване през въведената

"полицейска блокада"

по пътя от София до Разлог

във връзка с обявено извънредно

положение в страната

с решение на Народното

събрание.

В статията е публикувано

изявлението на Каролев за

това как е напуснал София и

направил разходка от местността

Бетоловото до хижа

"Яворов", като разказът му е

придружен и с направени от

него снимки в планината и

преминаваните контролнопропускателни

полицейски

пунктове на входа и изхода

на областните градове по

пътя му. Включително е заснет

и надпис, поставен върху

врата на хижа "Яворов" по

повод на извънредното положение,

като Каролев е написал

и подробни "указания"

как да се премине през тези

пунктове, за да се направи

Мераклии

за почивка...

от страна на гръцките гранични

власти, или просто искат

да са сигурни, че няма да

имат спънки на ГКПП - Промахон.

Плащат 10 лв. за обикновена

поръчка, а за експресна

- 12 лв.", обясни

благоевградският туроператор

Здравка Чимева. Пътували

през уикенда в Гърция

обаче бяха категорични, че

превод на касовата бележка

не им е търсен.

Припомняме, че гръцките

власти допускат в страната

само пътници с отрицателен

PCR тест, който трябва да е

направен през последните

72 часа преди влизането в

южната ни съседка. Документът

трябва да е на английски

език, да съдържа име и фамилия,

номер на паспорт или

лична карта. В клиничната

лаборатория на МБАЛ - Благоевград,

както и в частната

лаборатория предлагат бланки

на английски език за теста,

който струва 100 лв. на

Слави Тафраджиев с колегата му

следят за реда в болницата от

нарушители

такава разходка в планината

и от други граждани въпреки

извънредното положение, в

това число и как да се "заобиколи

блокадата", въведена

за Банско, заради поставянето

му под карантина по заповед

на здравните органи

към този момент.

По случая бяха разпитани

като свидетели редица полицейски

служители, ангажирани

на КПП-та на входовете и

изходите на градове в страната

от София до Разлог, които

са заявили, че си спомнят

преминаването на Вл. Каролев

с личен автомобил, след

като им представил декларация

по образец на МВР за

неотложна нужда /декларирана

"спешност"/ за такова

пътуване, собственоръчно

попълнена от него. Като основание

за пътуването си на

22 март той посочил: "командирован

съм в комплекс

"3 планини" в Разлог за 2

човек. Така почивката на едно

четиричленно семейство

в гръцки курорт се оскъпява

с още 400 лв., а с превода и

на касовия скача на 440 лв.

Задължителното влизане

с преведен на английски отрицателен

PCR тест в Гърция

е в сила до 29 юли, но дори

и след тази дата не е сигурно

дали няма да има удължаване.

До 31 август остава изискването

пътуващите да попълват

електронни формуляри

PLF с QR код, като това

трябва да стане най-късно

предния ден преди пристигането

им в страната. Заради

въведените ограничения българи,

които имат хотели и къщи

за гости в Гърция, сред

които и благоевградският общински

съветник Мирослав

Чолев, се оплакаха от драстичен

спад на туристи. За да

запазят клиентите си, някои

от българските туроператорски

фирми обявиха, че ще

поемат разходите за тестовете

за коронавирус. Гръцки

хотелиери от Ставрос пък

предложиха оферта от една

становката около вируса. Отделенията

по инфекциозни болести

и неврология обслужват

заразени с коронавирус пациенти.

Към момента се лекуват

15 заразени пациенти от

Сандански и селата Поленица,

Ново Делчево, както и от Петрич

и село Михнево. Сред пациентите

с Ковид-19 има и медицински

персонал, като медицински

сестри, лекари, както

и техник от хемодиализа.

Сред охранителите е и Слави

Тафраджиев, който впечатлява

с внушителните си

размери и всява респект.

МАРИНА ПЕТРОВА

седмици с цел карантиниране

на хотела и комплекса и

осигуряване на охрана в помощ

на служителите".

Разследващият полицай

при СДМВР бе разпоредил на

ръководителя на РУ - Разлог

да установи местонахождението

на Вл. Каролев в този

район, както и задържането

му. Полицейските органи в

РУ - Разлог открили Вл. Каролев

в неговия собствен

апартамент в хотелски комплекс

"Три планини" в Разлог

и му снели обяснения. Разпитан

бил служител в този

хотелски комплекс, който е

потвърдил, че Вл. Каролев се

е разхождал в планината

предишния ден. Служители в

хижа "Яворов" също свидетелствали,

че са видели Вл.

Каролев да се разхожда в

планината с автомобила си,

както и че е посетил хижата

предишния ден.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

безплатна нощувка отгоре

при 5 дни резервации и две

при над 6 дни.

Вчера от Главна дирекция

"Гранична полиция" на МВР

обявиха, че са били уведомени

от гръцките гранични

власти, че от днес 22 юли

през гръцкия пункт Ексохи,

съпределен на българския

Илинден, няма да се пропускат

пътуващи в двете посоки,

независимо от тяхното

гражданство, както и всички

видове превозни средства,

включително и товарни

автомобили. Забраната ще

важи до 3 август и се отнася

за всички, без изключение,

дори и да покажат документ,

че имат имот в Гърция или

бизнес там.

От 22 юли до 4 август се

разрешава влизането на

граждани в Гърция по т.нар.

съществени причини (служебни,

здравни, семейни)

през сухопътната граница с

България единствено през

ГКПП Кулата-Промахон и

през ГКПП Маказа-Нимфеа.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 22 юли 2020 г.

РЕПОРТЕР

стр. 5

Изправят пред съда 19-г. А. Димитров-Гучи

за убийството на В. Дъбов в Кюстендил

Представителят на фамилията Гольовци ще отговаря и за опит за убийство

Гучи по време на гледане

на мярката за неотклонение

през 2019 година

Снимка: Архив "СТРУМА"

Окръжна прокуратура -

Кюстендил внесе в съда обвинителния

акт срещу 19-годишния

Алекс Димитров, по

прякор Гучи, за жестокото

убийство отпреди година и

половина. Наследникът на

голямата фамилия Гольовци

е виновен за извършено

престъпление по чл. 116 -

умишлено убийство и опит за

убийство. През февруари

2019 година на главната улица

"Цар Освободител" Гучи

пробожда смъртоносно случайно

преминаващия Валери

Дъбов, на 33 години.

Обвиняемият Алекс Димитров

принадлежал към фамилията,

известна сред обществеността

като Гольовци,

живееща в квартал "Изток" в

гр. Кюстендил. Представителите

й били известни със саморазправи

по повод възникнали

инциденти. През

нощта на 17.02.2019 г. криминално

проявеният вуйчо

на обвиняемия - Ангел Иванов,

последователно посетил

няколко заведения в града,

придружаван от приятелска

компания. Около 6 ч. сутринта

се отправили към кафе-аперитив

"Иридиум", където

мъжът имал репутацията

на нежелан клиент за персонала.

Това отношение към

него било вследствие създаваните

от него проблеми при

предходните му посещения. В

заведението имало много хора.

Иванов бил във видимо

нетрезво състояние и демонстрирал

подчертано агресивно

и предизвикателно поведение.

Това направило силно

впечатление на другите

посетители. Мъжът провокирал

конфликт, отправяйки

обидни думи към клиент. Това

наложило намеса за въдворяване

на ред от страна на

собствениците на кафенето.

Въпреки обещанията си да

спре Ангел Иванов продължил

да се държи невъздържано

и арогантно, като ставал

все по-агресивен. Той бил насила

изведен навън, като не

спрял да обижда и да отправя

закани към околните. Един от

приятелите на буйстващия

мъж се обадил по телефона

на племенника му - обвиняемия

Алекс Димитров, известен

с прякора Гучи. Информирал

го за създалата се обстановка

и му казал да дойде, за

да прибере вуйчо си. Алекс

решил, че трябва да се намеси

във възникналия скандал,

взел метален сгъваем нож и

се придвижил към кафе-аперитив

"Иридиум".

Междувременно напрежението

пред заведението ескалирало

с участието на излезлите

навън посетители. Имало

размяна на удари. Пристигналият

на място Димитров

се включил в конфликта,

като извадил наподобяващата

пистолет газова запалка,

насочвайки я към намиращ

се наблизо свидетел.

Последният успял да я изтръгне

от него, предполагайки,

че му отнема огнестрелното

оръжие. Сбиването

продължило с гонка по улицата.

Обвиняемият извадил

носения с него нож, разгъвайки

острието му. Нанесъл

силен юмручен

удар на един от

опонентите си, замахнал

с ножа към

гърдите на друг и

го заплашил с

убийство. Успял

да му причини нараняване

в предмишницата

и повторил

неколкократно

опита си да

го прободе с оръжието,

нанасяйки

му порезни рани.

В този момент

към мястото на

разразилата се

саморазправа

наближил Валери

Дъбов (на 33 години),

без да демонстрира

каквото

и да било агресивно поведение.

Виждайки го пред

себе си, обвиняемият Димитров

замахнал с ножа към гърдите

му, като първоначално

не успял да го нарани. Мигновено

след това обвиняемият

нанесъл втори удар с

ножа, след което побягнал.

Острието на оръжието попаднало

дълбоко в гръдния кош

на пострадалия Дъбов, който

почти веднага паднал безжизнен

на земята. Свидетели

на случващото се опитали

да му помогнат и подали

Д-р Лорета Николова: Трябва да се разреши на

джипитата да издават направления за PCR тестове,

за да не обикалят заразените пациенти институциите

Общинската

съветничка

и бивш депутат

от Дупница д-р

Лорета Николова,

която работи

като джипи,

е катего-

Л. Николова рична, че

НЗОК трябва да даде възможност

и на личните лекари да

издават направления за безплатни

PCR тестове на пациенти

със съмнение за коронавирус.

Иманяр от Бобов дол, скътал сребърна

монета на Филип II, получи пробация от 1 г.

Окръжен съд - Кюстендил

под председателството на съдия

Пенка Братанова одобри

споразумение и наложи наказание

пробация за срок от 1

година на иманяр от Бобов

дол. 43-годишният Венцислав

се призна за виновен в държане

на 75 археологически

обекта /основно бронзови

монети/, които не са идентифицирани

и регистрирани по

съответния ред, съгласно Закона

за културното наследство.

Подсъдимият ще плати и

разноските по делото, които

са в размер на 2333 лв.

По време на разпоредителното

заседание прокурор

Ангел Байрактарски и адвокат

Владимир Миланов постигнаха

споразумение относно

размера на наказанието и делото

приключи със споразумение.

75-те археологически обекта

са на обща стойност от

близо 600 лв. С най-голяма

стойност сред тях от по 50 лв.

са: бронзова монета на Сабрина

/135 г./ с тегло 22,09

грама и бронзов пръстен,

оформен с плочка във вид на

череп, както и сребърна монета

на Филип II /244-249 г./

на стойност 45 лева.

Съдът констатира, че по отношение

на обвиняемия е налице

и друга, условна присъда

"лишаване от свобода" по

дело за извършена кражба от

2012 година. Така магистратите

наложиха също и за из-

Пред „Струма“ д-р Николова

заяви: "Ние, общопрактикуващите

лекари, настояваме

да ни се даде възможност да

издаваме това направление.

По този начин заболелите пациенти

няма да обикалят институциите

и да разнасят заразата,

ако имат симптоми на

вируса. В момента само лекарите

в РЗИ имат право да

дават разрешение за безплатен

тест за пациенти. Джипитата

отдавна сме изразили искането

си пред НЗОК, но отговор

няма, а случаите нарастват“.

Вчера в общинската болница

в Дупница докато с линейка

извозват пациент със

симптоми на коронавирус, от

изолатора заявили линейката

да се върне, тъй като няма

свободни места. Оказало се,

че на няколко пациенти в

изолатора се чакат резултатите

от PCR тестовете, затова

свободни легла нямало.

След малко пък пристигнали

и готовите тестове и се оказало,

че двама от пациентите

в изолатора са с отрицателни,

и те веднага са изписани.

Така успели да настанят докарания

с линейката пациент.

Вчера в изолатора са настанени

двама мъже. Единият се

завърнал преди дни от Италия

и бил оставен под домашно лечение.

Вчера състоянието му се

влошило и е настанен в изолатора,

където му е взета проба

за Ковид-19, която ще бъде

готова след 48 часа.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

търпяване "лишаване от свобода"

за срок от 1 година, по

което започва да тече нов изпитателен

срок от 3 години.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Отделението по ортопедия и

травматология към МБАЛ - Благоевград

е на европейско ниво

Д-р Пиринчиев, искам да Ви благодаря за

прецизната микрохирургична интервенция.

Действахте професионално и много точно

свършена операция.

Европейска дисциплина прояви и помощният

персонал.

Още веднъж благодаря, докторе!

Имате златни ръце.

Адриана Богданова

сигнал на телефона за спешни

повиквания 112. Пристигналият

на място лекарски

екип констатирал настъпилата

смърт на мъжа.

Междувременно тичащият

Алекс Димитров бил последван

от четирима мъже от заведението.

В момента, в който

единият от тях го настигнал,

обвиняемият се обърнал

към него и му нанесъл силен

удар с ножа в областта на

гърдите. Причиненото прободно

нараняване предизвикало

обилно кръвотечение и

възпряло пострадалия от

участие в по-нататъшно

преследване.

Димитров избягал и се укрил,

като по пътя оставил

оръжието на престъплението

в двора на чужд имот, където

било намерено от виделия го

свидетел.

В това време спрямо другите

представители на фамилията

Гольовци била предприета

саморазправа от опонентите

им в конфликта. Идването

на органите на полицията

на мястото на разразилия

се инцидент преустановило

по-нататъшната му ескалация.

Пострадалите били

транспортирани в болницата.

Късно вечерта същия ден

обвиняемият Алекс Димитров

се предал доброволно в ОД

на МВР - гр. Кюстендил.

Според заключението на

извършената при досъдебното

производство съдебномедицинска

експертиза смъртта

на Валери Дъбов се дължи на

остра сърдечносъдова недостатъчност,

настъпила в резултат

на масивен кръвоизлив в

областта на сърцето при прободно-порезното

нараняване

на аортата.

На другите двама пострадали

от действията на обвиняемия

били причинени различни

по степен телесни повреди,

в това число разстройство

на здравето, временно

опасно за живота, и трайно

затрудняване на движенията

на крайник.

Разпитан в хода на досъдебното

производство, обвиняемият

дава лаконични

обяснения по случая, в които

по същество не отрича авторството

на деянието, застъпвайки

защитната си позиция

за уплаха и предприети

отбранителни действия,

съобщиха от пресцентъра на

Апелативна прокуратура.

Предстои наказателното

производство срещу Алекс

Димитров да продължи в съда.

Понастоящем той е с

мярка за неотклонение "задържане

под стража".

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Лятна академия

за децата на Рила

Лятна академия

за деца и ученици се

провежда в гр. Рила.

Инициативата е на

община Рила и се

осъществява през

лятната ваканция на

съответната учебна

година. Обхваща

малчуганите от от 6-

до 8-годишна възраст,

т.е. завършилите подготвителната

група, първи и

втори клас. Основни акценти

в програмата са: религиозно-нравственото

образование,

опознаване на богатата

история, традициите и бита

на гр. Рила и района.

Летните занимания помагат

на децата не само да поддържат

знанията и уменията

си, но също да откриват нови

интереси и активности, да

бъдат по-мотивирани, да развиват

своето любопитство и

желание за работа и през

учебната година, по по-неформален

начин. Част от мероприятията

включват рисунки

на асфалт, лекции на

тема безопасност на движението,

запознаване с богатото

разнообразие на живата

природа в общината и много

други.

Академията отвори врати

на 22 юни и ще продължи до

13 август. Занятията се провеждат

при пълно спазване

на мерките и правилата за

противоепидемичен контрол

за работа в условия на извънредна

епидемиологична

обстановка на територията

на страната.

ИВАН ИВАНОВ

МАГАЗИН "ГРАДИВО"

Гр. Благоевград ул. Климент Охридски 1Г

Водещи марки

Голямо разнообразие строителни материали

Гарантирано качество

Атрактивни цени и обектови отстъпки

За контакти: 0889232398 www.toplivo.bg


СТРУМА 22 юли 2020 г. СТРАНАТА

стр. 6

35 приближени на Божков задържани

при спецакция в София

Васил Божков

Д-р Ат. Циканделов

от Петрич с ново...

с участието на 6-има обвиняеми

- Циканделов, бившия ректор на

МУ - София акад. Ваньо Митев,

декана на факултет "Дентална

медицина" в МУ - София Андон

Филчев и още 3-ма, заради това

че в началото на декември 2014

г. са създали престъпно сдружение

по набиране и гарантирано

приемане в университета на чужди

студенти, които не отговарят

на условията за прием.

Преди 3 г. в същата компания

петричкият лекар Циканделов

бе обвиняем по същото дело

и освободен под парична гаранция

от 200 000 лв., но миналата

година съдът намали гаранциите

на обвиняемите и върна

делото отново на държавното

обвинение заради неточности

на обвинителния акт.

По времето на първото съдебно

разследване срещу групата

Иван Гешев беше шеф на Специализираната

прокуратура, сега

вече е главен прокурор.

Според държавното обвинение

ексректорът на Медицинския

университет акад. Митев е

ръководил престъпна група за

набиране на чужди студенти,

привличайки 3 лица от фамилно

консултантско дружество със

седалище в Петрич. Става въпрос

за регистрираната в Петрич

фирма "Интер ХЕКС" ООД, която

е на д-р Ат. Циканделов, съпругата

му София и сина Димитър,

а от 2017 г. вместо татко й във

фирмата е дъщерята Стефани.

Според обвинителите на Гешев

сем. Циканделови е набирало

студенти, за да учат в Медицинския

университет срещу 40 000-

50 000 евро, без да имат това

право. Сред нередовните студенти

имало и от арабски произход,

които били приемани с изпит

по английски, но реално не

знаели и дума на този език. По

този начин обаче те получавали

статут на постоянно пребиваващи

в страна от ЕС.

Въпреки че през 2015 г. лицензът

на фирмата бил отнет, тя

продължила дейността си, като

успявала да набере по 350 чуждестранни

студенти на година.

Към материалите по делото е

приложен запис, направен със

скрита камера, в който една от

35 души са задържани във

връзка с едно от разследванията

срещу намиращия се в

Дубай Васил Божков. Спецакцията

на МВР и Спецпрокуратурата

започна рано вчера

в няколко града на страната,

като до края на деня

бяха арестувани 35 души.

Сред задържаните има и бивши

служители на МВР, включително

от Отряда за борба

с тероризма. Претърсени са

били 38 адреса в страната,

от където са иззети веществени

доказателства, съобщиха

лаконично от спецобвинението.

Тепърва наблюдаващите

прокурори ще решават

на кои от задържаните

да повдигнат

обвинение и дали

да искат за

някои от тях и

постоянен

арест.

Адвокат Татяна Дончева,

която е и лидер на "Движение

21" съобщи, че единият

от задържаните е лекар от

чуждестранните студентки разкрива

как е станала жертва на

схемата, измислена от В. Митев

и съдружника му от Петрич д-р

Циканделов. Първоначално тя се

е свързала с гръцката посредническа

фирма Best Studies, откъдето

я препратили към българските

й колеги "Интер Хекс". Циканделови

я уверили, че познават

всички в МУ: заместник-ректор,

ректор и т.н., и започнали

да й събират пари за такси, като

сумата достигнала 53 000 евро.

По време на колоквиум студентката

разбрала, че всъщност я

няма никъде по документите на

университета. Момичето отишло

да поиска сметка на д-р Циканделов,

той първоначално обвинил

гръцкия си колега, после

признал, че до него са стигнали

"само" 13 000 евро, а към края

на разговора, изобилстващ с изречени

от него цинизми, редуцирал

сумата до 2000 евро. Всичко

това е записано и приложено

към делото, като междувременно

бе излъчено и в телевизионно

предаване.

Според прокуратурата доказаните

потърпевши от измамната

схема са 20 студенти от Англия

от арабски произход, всеки

от които платил по 50 000 евро,

но има и подозрения, че може

би приемът на студенти е бил

използван като прикритие за незаконен

трафик на мигранти и

навлизане на лица, членуващи

в терористични организации.

Още през 2016 г. вестник

"Струма" алармира за нездравото

сътрудничество между бившия

ректор на МУ В. Митев и

петричкия му помощник д-р Циканделов,

който от години живее

със семейството си в София.

Двамата в тандем през 2015 г.

обявиха, че ще открият в Петрич

филиал на университета, където

срещу 8000 евро гръцки

студенти ще се дипломират като

медсестри, рехабилитатори,

акушерки и специалисти по медицинска

козметика. Екскметът

на Петрич Вельо Илиев приветства

горещо идеята и им даде доверчиво

2 етажа от болница

"Рокфелер", а ОбС - Петрич отпусна

целево 100 хил. лв. за ремонт

на етажите, но студенти така

и не дойдоха.

Доскоро на официалната

страница на МУ имаше линк към

столичната Александровска

болница. Според Дончева

той е бил в операционната,

когато са дошли да го арестуват.

Полицаите са изчакали

да свърши операцията и след

страница на петричката фирма

"Интер Хекс" ООД, където се обясняваше,

че същата частна

фирма е "единствената оторизирана

компания с изключителни

права от МУ - София за набиране

на студенти на територията

на Обединено кралство Великобритания

и Северна Ирландия,

Германия и Австрия". За

официалната дейност на петричката

"Интер Хекс" се знаеше, че

за всеки докаран в България студент

тя получава комисиона от

10% от годишната му такса, която

в МУ стига до 8000 евро. Според

работещи в МУ д-р Циканделов

се занимавал и с прехвърляне

на студенти от чужбина

у нас, отново срещу солидно

заплащане. По тази причина за

петричката "Интер Хекс" в столичните

среди се говореше като

за "частната фирма на ректора

на МУ проф. Митев".

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Фирмата на Г. Ганджов

"Универсал Строй Консулт"...

се е появила и конкуренцията

му в лицето на "Универсал

Строй Консулт" ООД, а в 20,37

часа в надпреварата се е включила

и "Грома холд" ЕООД.

Надпреварата е за 2 493

151.60 лв. без ДДС, финансирани

по проект "Интегриран

градски транспорт на гр. Благоевград"

по Оперативна програма

"Региони в растеж" 2014-

2020 г.

Това е вторият път, в който

благоевградски и софийски

фирми се опитват да се доберат

до строежа на подлеза -

мечта от десетилетия на грамаждани.

През април миналата година

за обществената поръчка,

обявена от предишния кметски

екип, документи не подаде нито

една фирма. Последва поправителен

през лятото, когато

цената изненадващо бе завишена

с 670 000 лв., но оферти

депозираха обединение "Грамада

2019" ДЗЗД /включващо

софийското дружество "ВДХ"

АД на Момчил Борисов и "Хидростроителство

Благоевград"

ЕООД на Емил Павлов/ и ДЗЗД

"Грамада Строй", в което партньори

бяха благоевградската

фирма "Благоустройствени

това са го закопчали. Пак

според нея хирургът задържан,

защото преди осем години

е бил охранител на Божков.

Акцията, която продължи

до късно вчера, идва месец

след като обвинения за участие

в ръководена от Божков

група за убийства, опити за

убийства и други тежки престъпления

получиха шефът на

охраната на хазартния бос

Веселин Балтов и изключително

близкият до Божков

адвокат Славчо Марков. Тогава

от прокуратурата обявиха,

че на един от претърсваните

адреси са намерени

снимки и лична информация

за магистрати и членовете на

техните семейства.

А иначе срещу Васил

Божков са повдигнати задочно

19 разнообразни обвинения.

Сред тях и за останали

неразкрити през годините

убийства и опити за убийства,

по които се предполага,

че са и днешните арести.

Осъдиха Живко Мартинов

от "Суджукгейт" на

2 години условно

ньор в обединението. Фирмата

"Трейс Груп Холд" стана известна

покрай трагедията през август

2018 г. край Своге, когато

загинаха 20 души, а прокуратурата

влезе в офисите й, за да

вземе документите по строежа

на пътната настилка. Фирмата

беше още един от 12-те кандидати

за 444 милиона лева, предвидени

за строителството на

10,4 км от магистрала "Струма"

до Кресна, участва и в процедурата

за строителство на газовата

връзка с Гърция за над 300

милиона лева. Справка в информационните

масиви на Агенцията

за обществени поръчки

показва, че консорциуми с водещ

партньор "Трейс Груп Холд"

АД са подписвали 108 договора

за 985 милиона лева през

последните 10 години.

Мажоритарният собственик

на "Трейс Груп Холд" АД е бизнесменът

Николай Михайлов,

който е и професор от УАСГ. Той

държи 80,5% от акциите, а фирмата

на сина му "Галин Н" притежава

9%. През годините акционери

в компанията са били

Румен Порожанов, Михаил Миков,

Антон Кутев, Трайчо Трайков,

сегашният правосъден министър

Данаил Кирилов и много

други лица от властта. Фирмата

нееднократно е атакувана

от лидерите на БСП - Корнелия

Нинова, и на "Атака" - Волен Сидеров,

заради огромния обществен

ресурс, който печели.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Директорът на РЗИ -

Благоевград...

Въпросите бяха изпратени

на 13 юли на служебната поща

на здравната инспекция и след

една седмица вчера получихме

официален отговор от директора

д-р Калоян Калоянов, че не

могат да отговорят. Мотивът му

за отказа е, че тъй като изискваме

обществена информация,

трябва да подадем заявление

по Закона за достъп до обществена

информация. Това,

разбира се, не е проблем.

Проблем е бавната реакция на

РЗИ, които можеха да ни уведомят

своевременно, вместо да

чакаме цяла седмица.

Някои от въпросите, които зададохме,

са по читателски сиг-

Специализираният

наказателен

съд

призна за

виновен

Живко

Мартинов

на вчерашното

заседание

по

делото „Суджукгейт“.

Мартинов е

осъден на 2

Живко

Мартинов

години условно с 4 години

изпитателен срок.

Бившият депутат от ГЕРБ

беше предаден на съд за изнудване.

Според обвинението

в продължение на година

той е изнудвал търговец на

месо от Добрич да му даде 4

тона суджук и други месни

деликатеси, като го уверил,

че са за премиера Борисов.

строежи" ЕООД с управител

банскалията Константин Обецанов

и тогавашният му партньор

"Инж стандарт" ЕООД.

Поръчката бе спечелена от

К. Обецанов и дори се стигна

до първа копка, направена от

него и екскмета Атанас Камбитов.

С идването на власт на Румен

Томов обаче новият благоевградски

кмет прекрати едностранно

сключения договор

за строителство с ДЗЗД "Грамада

Строй" и бе обявена нова

обществена поръчка със същия

предмет. Мотивът на Томов беше,

че в документите обектът не

е правилно категоризиран.

След като няколко пъти Обецанов

се опита да започне работа

по обекта, но удари на камък,

той пусна жалба в Комисията

за защита на конкуренцията

срещу едностранното

прекратяване на договора с

представляваното от него обединение,

но КЗК излезе с решение,

че правната уредба й

позволява да се намесва в обществени

поръчки само до решение

за определяне на изпълнител,

класиране на участниците

или прекратяване на процедурата

преди финализирането

й, но не и след като договорът

веднъж вече е бил подписан.

Комисията директно насочи

жалбоподателя да си търси

правата по съдебен ред и да подаде

иск срещу Румен Томов за

претърпени вреди.

ДЗЗД "Грамада Строй" бе отрязана

и от ВАС, където обединението

се оплака от отказа на

КЗК да наложи временна мярка

"спиране на процедурата за

възлагане на обществена поръчка

за подлеза в кв. "Грамада".

В момента обаче ВАС още

не се е произнесла по жалбата

на обединението за прекратения

договор за строителство.

В обществената поръчка за

строежа на подлеза в "Грамада"

впечатление правят 2 факта.

Единият е появата на "Универсал

Строй Консулт" на Георги

Ганджов, личен приятел на екскмета

Костадин Паскалев, който

от доста години не е участвал

в обществена поръчка за строителен

обект в Благоевград. Вторият

любопитен момент е тазгодишният

избор на "Благоустройствени

строежи" за парт-

Мартинов заплашил бизнесмена,

че ще съсипе бизнеса

му, ако не изпълни поръчката.

Впоследствие беше установено,

че пратката не е достигнала

до премиера.

Съдът прие за доказано,

че Живко Мартинов е получил

1, а не четири тона суджук,

както твърдеше обвинението.

нали за нарушения, които вече

не са актуални, тъй като се отнасят

до минали събития. Така

директорът К. Калоянов спусна

завеса върху работата на служителите

от РЗИ, които иначе се

водят на първа линия в борбата

с коронавируса и получават по

1000 лв. отгоре върху заплатите

си. А това са пари на данъкоплатците

и те имат право да знаят

каква работа са свършили чиновниците.

Затова публикуваме

въпросите, които отправихме

към РЗИ и които останаха без отговор:

1. Колко акта са съставени на

физически и юридически лица за

нарушение на противоепидемичните

мерки по Закона за здравето

в Благоевградска област за периода

след извънредното положение

до средата на месец юли?

Ако има съставени такива, молим

за разбивка по общини.

2. Колко са издадените наказателни

постановления с имуществени

санкции на фирми, в

чиито търговски обекти са констатирани

нарушения - като липса

на предпазни маски от страна

на персонал и посетители"

Има ли глобени физически лица

за същите нарушения?

3. Съгласувано ли беше с РЗИ

провеждането на дефилето на

абитуриенти на площада в Благоевград

на 25 и 26 юни, където

имаше струпване на много хора?

4. Има ли заявка в РЗИ и съответно

издавано ли е разрешение

за провеждане на сватбени тържества

в заведения преди отмяната

на забраната, каквото се

е състояло на 12 юли 2020 г. в

к-с "Ален мак" според читателски

сигнал?

5. Уведомява ли РЗИ изследвани

лица за коронавирус, чиито

проби са отрицателни? Какъв

е редът и какъв е срокът за уведомяването

им?

6. Какъв е критерият за преценка

кои контактни лица да бъдат

изследвани, в случай че техен

близък, колега или пациент

се окаже с положителна проба

за коронавирус?

7. Предвиждате ли да поискате

по-строги ограничителни

мерки с оглед на това, че се нареждаме

сред първите области в

страната по брой заразени лица

с коронавирус?

"СТРУМА"


СТРУМА

22 юли 2020 г.

СТРАНАТА

стр. 7

Бившият царски депутат Минчо Спасов и 29-годишен мъж с

Минчо Спасов

обвинения за спирането на метрото, трети се издирва

На две лица е повдигнато

обвинение за хулиганство и

са пуснати под парична гаранция

от 1500 лв. Третото лице

се издирва. Това обяви на

брифинг директорът на СДВР

Георги Хаджиев, който изнесе

информация за спирането

на електрозахранването в

метрото завчера, когато се

водеха дебатите за вота на

недоверие към правителството.

„Около 11.50 часа на метростанция

„Софийския университет“

е изключено захранването.

Около 19 часа,

"Връчиха ми заповед за

задържане без мотиви", обясни

в тв предаване Светослав

Трайков, задържан за

спирането на метрото по

време на протеста в понеделник.

Той каза, че адвокатите

не били допуснати до него -

успял да предупреди свой

приятел, докато полицаите не

го гледали.

„Не съм участвал в спирането

на метрото. Видях група

хора, които вървяха натам,

и тръгнах след тях. Какво

точно направиха, не

видях“, заяви Светослав

Трайков. На него му беше

след преглеждане

на видеозаписите,

е установено

едно

от лицата /

б.р. бившия

царски депутат Минчо

Спасов/. То е задържано за

24 часа и е отведено в 1 РУ.

Установено е и второто лице

- 29-годишен мъж“, обяви Хаджиев.

„Станциите на метрополитена

са обекти от значение за

националната сигурност. Изключването

на напрежението

е действие, което застрашава

живота и здравето на гражданите“,

каза още Хаджиев.

Действията на задържания

бивш депутат от НДСВ Минчо

Спасов и другият участник,

29-годишен мъж, по никакъв

начин не кореспондират с демократичните

ценности и

справедливите искания на

протестиращите, посочи Хаджиев.

И двама задържани в Първо

районно са с повдигнати

обвинения за хулигански действия

и са под парична гаранция

от 1500 лева.

"За нас е абсолютно без

значение дали задържаните

признават, или не действията,

ние сме събрали неоспорими

доказателства", посочи

още Хаджиев.

"В момента, в който Спасов

е поискал адвокатска защита,

трима адвокати са били

с него до момента на напускане

на управлението",

заяви директорът на СДВР и

категорично отхвърли обвиненията

за нарушаване на

права.

Шефът на столичната полиция Георги Хаджиев обяснява,

че задържаните са застрашили живота на пътниците в

метрото

От своя страна, директорът

на столичния "Метрополитен"

ЕАД инж. Стоян Братоев

заяви, че метрото не е

играчка.

По думите му той също може

да има лични пристрастия,

но те не бива да се изразяват

за сметка на спокойствието

на гражданите и тяхната безопасност.

„Нашето метро: първа и

ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 БЕЛИЦА, ул. "Георги Андрейчин" №15,

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23;

e-mail:obelica@abv.bg

ЗАПОВЕД № РД-15-234, град Белица, 20.07.2020 година

втора линия е от така наречения

„открит тип метра“. В края

на този тип метра на пероните

има така нареченият бутон

за безопасност, на станцията

са 4 такива бутона. Те са достъпни

както за служебни лица,

така и за пътници. Досега

имаме няколко случая, в които

бутонът е бил задействан в

критични ситуации, два от които

са от пътниците, което не е

недопустимо, но трябва да се

прави, когато има потребност.

Такава потребност вчера не е

имало. Метрото не е играчка.

Построили сме го с много

труд. Затова предлагам да си

го пазим“, допълни инж. Братоев.

Той обясни, че бутоните

няма да бъдат премахнати от

метростанциите, защото от тях

има смисъл - например да се

сигнализира за паднал на релсите

гражданин.

Един от учредителите на ГЕРБ през 2006 година е сред арестуваните за инцидента

Светослав Трайков: Връчиха ми заповед за задържане без мотиви, метрото

спря за няколко минути, а управлението на мутрите продължава 11 години

Не искам да ни ръководят хора, които са чели само една книга през живота си, посочи младият мъж

Светослав

Трайков

повдигнато обвинение за

съучастие в хулиганство.

Той заяви, че е слязъл в

метрото, за да си вземе нещо

за пиене, когато трима

полицаи му казали, че е задържан.

По думите му те не

са му обяснили защо, нито

пък са му позволили да използва

телефона си, за да се

обади на близки или адвокати

в първите 3 часа и половина

след ареста си.

"Вие представяте ли си да

бъдете задържан и да не

знаете за какво? Смятах, че

въпреки начина, по който се

управлява държавата, има

някаква останала демокрация.

Тук очевидно няма",

продължи Трайков.

Според него спирането на

метрото е траяло няколко

минути, а "управлението на

мутрите от 11 години".

Татяна Дончева: Стана практика

да се задържат адвокати

Известната юристка е категорична, че случаят с

метрото се преекспонира, а обвиненията са нелепи

"В последните

месеци

Т. Дончева стана практика

в България да се задържат адвокати",

заяви адвокат Татяна

Дончева, която е лидер на

„Движение 21“. Според нея това

е изключително обезпокоително,

защото има повече от

10 задържани, някои от които

за по няколко месеца.

"При ареста в понеделник

на адвоката и бивш депутат

Минчо Спасов на негови колеги

е бил отказан достъп повече

от час, а по Конституция

всеки задържан има право на

защита от момента на задържането

си", обясни Дончева в

тв студио. За втория задържан

- Слави, те са разбрали едва в

22 часа, като той часове не е

имал достъп до адвокат.

Вчера Татяна Дончева е

проверила как стои въпросът с

допускането на адвокати и до

тези 35 задържани за 24 часа

в акцията срещу охранители на

Васил Божков. Натъкнала се е

на случай на задържан лекар

от Александровска болница,

където са изчакали да свърши

операцията, за да го арестуват

заради това, че преди 8 години,

като 20-годишен младеж, е

бил част от охраната на бизнесмена.

Отново до задържаните

не се допускат адвокати.

„Това очевидно е практика,

която е грубо нарушение на

Конституцията“, заяви Дончева.

По темата за спирането на

метрото, за което е обвинен

бившият депутат Минчо Спасов,

Дончева каза, че на всяка

спирка на метрото има 4 аварийни

бутона и те са достъпни

за гражданите. „Смятате ли, че

употребата на авариен бутон,

което е част от съоръжението,

създава опасност за живота и

здравето, което твърдят обвинителите

в постановлението за

привличане. Не ви ли се струва

това доста нелепо, след като

е част от системата за осигуряване

на безопасност?“

Според Татяна Дончева работата

силно се преекспонира.

Освен това на кадрите, разпространени

от пресцентъра на

МВР, не се вижда нищо особено,

освен че едни трима души

са минали през метрото, както

и други десетина. "Обвиненията

са за твърдени мними опасности,

че са създадени известни

неудобства на хората за 9

минути", обясни Дончева.

По въпроса за протестите

Дончева каза, че се надява

младите хора да вървят спокойно,

разумно и последователно

към целта. Това са първите

морално-политически

протести от 90-те години насам

и по това се различават от протестите

2013 години. Младите

хора трябва да държат на това.

Също така той обясни, че

е бил един от учредителите

на партия ГЕРБ през 2006 г.,

и изтъкна, че тя е била създадена,

за да бъде европейска.

Това обаче, по думите

му, не се е случило.

"Не искам да ни управляват

хора, които са чели само

една книга през живота

си", посочи Светослав Трайков.

А. На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона

за собствеността и ползването на земеделските

земи, и във връзка с Решениe №81 по Протокол

№4 от редовно заседание на Общински съвет -

град Белица, проведено на 31.01.2020 г., по разпоредбите

на чл. 75, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане на общинско имущество

ОТКРИВАМ:

I. Процедура за провеждане на неприсъствен публичен

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на

земеделски земи - частна общинска собственост в землището

на град Белица, община Белица, а именно:

1.1. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор

03504.215.888 по кадастралната карта и кадастралните

регистри на град Белица, одобрени със Заповед

№ РД-18-53/01.04.2008 г. на изпълнителен директор

на АГКК - София; Адрес на имота: град Белица,

община Белица, местност Лисичина дупка; Трайно предназначение

на територията: Земеделска; Начин на трайно

ползване: Изоставена орна земя с площ 6375 кв.м;

Категория на земята: 8.

1.2. Начална годишна тръжна цена - 32,00 (тридесет

и два) лева.

1.3. Търгът да се проведе на 11.08.2020 г. от 16:30

часа в заседателната зала на община Белица.

1.4. Краен срок за подаване на заявления за участие

в търга - 16:00 часа на 06.08.2020 година.

1.5. Депозит за участие - 96,00 (деветдесет и шест)

лева.

1.6. Оглед на обекта - всеки работен ден от 09:00 часа

до 12:00 часа.

2.1. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор

03504.243.6 по кадастралната карта и кадастралните

регистри на град Белица, одобрени със Заповед

№ РД-18-53/01.04.2008 г. на изпълнителен директор

на АГКК - София; Адрес на имота: град Белица, община

Белица, местност Екалов дол; Трайно предназначение

на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване:

Нива с площ 4298 кв.м; Категория на земята: 8.

2.2. Начална годишна тръжна цена - 21,50 (двадесет

и един лева и петдесет стотинки) лева.

2.3. Търгът да се проведе на 11.08.2020 г. от 16:30

часа в заседателната зала на община Белица.

2.4. Краен срок за подаване на заявления за участие

в търга - 16:00 часа на 06.08.2020 година.

2.5. Депозит за участие - 64,50 (шестдесет и четири

лева и петдесет стотинки) лева.

2.6. Оглед на обекта - всеки работен ден от 09:00 часа

до 12:00 часа.

3.1. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор

03504.312.724 по кадастралната карта и кадастралните

регистри на град Белица, одобрени със Заповед

№ РД-18-53/01.04.2008 г. на изпълнителен директор

на АГКК - София; Адрес на имота: град Белица,

община Белица, местност Доганджийски рид; Трайно

предназначение на територията: Земеделска; Начин на

трайно ползване: Изоставена орна земя с площ 15 815

кв.м; Категория на земята: 9.

3.2. Начална годишна тръжна цена - 79,10 (седемдесет

и девет лева и десет стотинки) лева.

3.3. Търгът да се проведе на 11.08.2020 г. от 16:30

часа в заседателната зала на община Белица.

3.4. Краен срок за подаване на заявления за участие

в търга - 16:00 часа на 06.08.2020 година.

3.5. Депозит за участие - 237,30 (двеста тридесет и

седем лева и тридесет стотинки) лева.

3.6. Оглед на обекта - всеки работен ден от 09:00

часа до 12:00 часа.

II. ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Търгът да се проведе на 11.07.2020 г. в заседателната

зала на община Белица по реда на раздел втори

на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане на общинско имущество

за продажба на недвижимо имущество - частна общинска

собственост, в посочените по-горе часове.

- Определям цената на тръжната документация за участие

в размер на 50 (петдесет) лева съгласно Наредба

за определянето и администрирането на местните данъци,

такси и цени на услуги на територията на община

Белица, одобрена от Общински съвет - град Белица.

- Краен срок за внасяне на депозита до 15,00 часа

на 06.08.2020 г. в касата на МДТ при Общинска администрация

- гр. Белица или по банков път по сметка

на община Белица: IBAN: BG19 FINV 9150 3316 9891

83, BIC: FINVBGSF, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА,

клон Банско, след представяне на документ за самоличност.

- Краен срок за подаване заявления за участие в

търга - 16,00 часа на 06.08.2020 г., в деловодството

на Общинска администрация - гр. Белица.

- За своята работа комисията води протоколи, които

се подписват от всички членове.

Б. На основание чл. 75, ал. 2 от Наредбата за реда

за придобиване, управление и разпореждане на общинско

имущество на община Белица

УТВЪРЖДАВАМ:

I. Тръжната документация за участие в търговете.

II. Заповедта да се публикува в един местен всекидневник,

да се обяви на видно място в сградата на общината

и на интернет страницата на община Белица

съгласно чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане на общинско имущество.

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ,

кмет на община Белица


СТРУМА

22 юли 2020 г.

У НАС И ПО СВЕТА

стр. 8

Конгресът на САЩ гласува новите санкции за „Турски поток“

Камарата на представителите

(Долната камара) на

Конгреса на САЩ единодушно

одобри внесените поправки

за засилване на санкциите

срещу газопроводите

„Северен поток 2“ и „Турски

поток“ в проекта на бюджета

за отбрана за следващата

финансова година, която

започва от 1 октомври.

Това означава, че вече

действащите санкции срещу

двата строящи се руски газопровода

ще бъдат увеличени.

Първите санкции бяха

одобрени през 2019 г., когато

в края на декември президентът

Доналд Тръмп подписа

военния бюджет за текущата

финансова година. В

него имаше задължения към

администрацията да наложи

санкции.

В настоящата поправка

става въпрос за рестрикции

срещу чуждестранни лица,

които в значителна степен

способстват за продажба,

аренда или предоставяне на

апаратура за поставяне на

тръби, предназначени за

строителството на „Северен

поток 2“ и „Турски поток“.

Миналата седмица върховният

представител на Ев-

Компаниите, които изграждат българското продължение на

"Турски поток", може да бъдат санкционирани от американците

съгласно решението на Конгреса. Според българските

управници нас не ни заплашват санкции. Дали обаче така

мислят американците?!

росъюза по външните работи

и политиката за сигудост

Жозеп Борел заяви, че ЕС

твърдо застава срещу едностранните

санкции и заплахите

за тяхното прилагане от

страна на САЩ, които засягат

интересите на европейските

компании, в това число

по отношение на двата газопровода,

тъй като подобни

мерки са в разрез с международното

право.

Изказването му дойде,

след като на 16 юли американското

правителство

втвърди тона си спрямо намеренията

за довършване на

„Северен поток 2“ и „Турски

поток“, чието продължение

през България по идея на

премиера Бойко Борисов бе

наречено „Балкански поток“.

То заплаши със санкции

компаниите, които участват

в изграждането им, и поиска

незабавно да прекратят

работа.

Сега предложените допълнителните

санкции минаха

през Долната камара на Конгреса

на САЩ.

Слави Трифонов заложи в Банско на хотелиера М. Рахов...

от стр. 1

с повечето от тях по телефоните,

които бяха изписани

на сайта на партията, за

кратко представяне. Оказа

се, че болшинството от тях

никога не са членували в

партии, но имаше и такива

с опит в местното самоуправление.

Координатор в Банско е

53-годишният хотелиер Михаил

Рахов, който е създател

и председател на сдружение

"Бъдеще за община Банско",

от което става общински съветник

и зам. председател на

Общинския съвет в периода

2011-2015 г.

Координаторът в община

Струмяни е 48-годишната Димитрина

Николова, бивш зам.

кмет на общината при управлението

на кметовете Валентин

Чиликов и Емил Илиев, в

момента работи като областен

координатор за Благоевград в

агенция "Социално подпомагане".

Координатор в Разлог е 41-

годишната Мария Чобанова,

която е учител по математика,

но в момента се занимава с

частен бизнес, има магазин за

дрехи. Тя е сред участниците

на протестите в София, никога

не е била партиен член.

С частен бизнес в областта

на телекомуникациите се

занимава 34-годишният Йордан

Стефанов, координаторът

на партията в Кресна.

В Гърмен координатор е

36-годишният Пламен Качаков,

който от 3 години е гл.

счетоводител в счетоводна

кантора, а преди това е работил

като международен координатор

в "Пирин Текс".

С богата професионална

биография е 50-годишният Бисер

Ушев, който е координатор

за Сатовча. Той е бивш началник

на пречиствателната

станция в общината, в момента

се занимава с доставка на

интернет и кабелна телевизия

като едноличен търговец. За

себе си казва, че никога не е

бил партийно обвързан, тъй

като е разочарован от всички

партии.

Безпартиен е бил до момента

и 50-годишният Фикрет

Гегов, който е координатор за

Хаджидимово. Работи като

строител и се надява партията

на Слави Трифонов да постави

ново начало. Казва, че

досега е бил против всички

партии, но ако се разочарова

от новата партия, ще я напусне.

За първи път влиза в политиката

30-годишният Станислав

Богдански, който е

координатор за община Благоевград.

Той е завършил

"Публична администрация" в

ЮЗУ, работи като застраховател,

семеен, с едно дете.

28-годишна е координаторката

за Гоце Делчев Гълъбица

Мачкова, която е стоматолог

по професия. Тя е съпруга

на бившия футболист на

"Пирин" /Гоце Делчев/ Димитър

Мачков, с когото имат две

деца.

Координаторите в Петрич

и Сандански са 29-г. Анита

Коцелова, която е икономист,

и 36-г. Христо Гушков, стоматолог,

работил във Военна

болница, както и в чужбина -

САЩ и Англия.

Млад кинезитерапевт стана

общински представител

на партията на Слави Трифонов

в Кюстендил. Милен

Георгиев е на 27 години и е

кинезитерапевт, с висше образование

е, получава го от

Националната спортна академия

"Васил Левски". Досега

не се е обвързвал политически.

Интересите на Милен

са разнопосочни. Занимава

се с фитнес и земеделие.

През миналата година е регистриран

и като най-младия

земеделски производител в

региона. Тогава започна със

засаждането на тикви, и то

по нова технология, в близкото

до града село Граница,

където живее дядо му. Засади

15 декара, без да разчита

на субсидията. Тази година

пък се погрижи за млади овощни

насаждения от сливи и

череши. Майка му от години

е в чужбина и се надява да

се върне в България, когато

страната ни се стабилизира

по-добре икономически.

Името на Милен е познато

и в червенокръстките среди.

Младият кюстендилец

става кръводарител още на

18 години и оттогава непрекъснато

го прави, и то на позволените

6 месеца.

Другият интерес на Милен

е фитнес залата. Изключително

добър инструктор, младият

мъж е търсен за съвет в

областта на силовите занимания

не само от връстници,

но и от по-възрастни спортуващи.

Изготвя програми в

различни направления - за

развиване на мускулатурата,

за стягане и просто за тонус.

"Захванах се с политика,

защото като млад човек

имам активна гражданска позиция.

Слави Трифонов не е

обременен политически и

предлага нещо по-различно",

така Милен мотивира решението

си да се заеме с поредното

предизвикателство.

Николай Златарски е

координаторът на "Има такъв

народ" за Дупница. Той е

собственик на фирма за търговия

с хигиенни материали,

има верига магазини в Дупница

и Бобов дол. Завършил

е право. Допреди 8 г. е работил

в затвора в Бобов дол,

но напуска и създава фирма

за търговия с хигиенни материали.

Н. Златарски е участвал

в организирането на

подписката на Слави Трифонов

за референдум. До този

момент не е членувал в партия.

В Сапарева баня координатор

е 39-г. инж. Димитър

Джоргов. Той е семеен, има

две деца. Работи по професията

си в строителния

бранш.

Както „Струма“ писа, за

кратко координатор на партията

на Слави Трифонов в

Сапарева баня беше сегашният

председател на ОбС Васил

Маргин, който се отказа

и на изборите за местна

власт се включи в листата на

ВМРО.

Борислав Стамболийски е

координаторът на партията

на Слави Трифонов в Кочериново.

Той е автотърговец,

досега не е членувал в партия.

Братът на зам. областния

управител на Кюстендилска

област Райчо Цветин от ПП

„Атака“, 50-г. Венцислав Цветин,

е координаторът на "Има

такъв народ" за Бобошево.

Той е съсобственик във фирма

за производство на сухи

смеси в строителството. На

последните избори за кмет на

малката община Бобошево

Венцислав и брат му Райчо

Цветин водиха битка за кметския

пост. В Цветин се яви като

независим кандидат за

кмет, но братята не успяха да

се преборят с конкуренцията.

Служителката в община

Бобов дол Мая Дюлгерова е

лицето на партията на Слави

Трифонов в миньорската община.

Колежката й от община

Рила Стефка Милостиева

Христова също влиза в екипа

на Слави Трифонов.

ЕКИП "СТРУМА"

Цветан Цветанов: Кой ще поеме

отговорността за 600 млн. евро

заем на „Булгартрансгаз“?

България е страната в Европейския

съюз с най-висока

смъртност през 2017 г. Това

показват данни на Евростат,

публикувани вчера. У нас

са отчетени 1631 смъртни

случая на 100 000 души население.

В челната тройка се нареждат

още Румъния (1488)

и Латвия (1485), а на четвърто

и пето място са съответно

Унгария (1470) и Литва

(1418).

Страните с най-ниска

смъртност в ЕС пък са Франция

(838 смъртни случая на

100 000 души), Испания

(844), Италия (875) и Люк-

„От самото стартиране на

разклонението на „Турски

поток“ през България експертната

общност изразява

убеденост, че той ще попадне

под ударите на санкции от

страна на ЕС или/и от страна

на САЩ. Второто вече е сигурно,

първото е въпрос само

на време“. Това написа

във Фейсбук Цветан Цветанов,

бивша дясна ръка на

Бойко Борисов, детрониран

от всички постове в ГЕРБ заради

"Апартаментгейт". Цветанов

в момента е председател

на Евро-атлантически

център за сигурност в България,

чиито функции засега се

ограничават в антируска реторика

и тиражиране на

проамерикански тези.

„Неясно остава единствено

все още кой ще поеме от-

Цв. Цветанов

говорност за вече взетите от

„Булгартрансгаз“ 200 млн.

евро заем през октомври

2019 г. и предстоящия допълнителен

заем от още 400

млн. евро. Така общият заем

от страна на българското

държавно дружество ще възлиза

на 600 млн. евро, а

средствата ще са вложени в

проект, обречен на санкции

и увеличаващ руското влияние

в региона“, подчертава

бившият втори в ГЕРБ.

Б. Борисов Д. Тръмп

Но самият военен бюджет,

в чиито рамки са те, тепърва

трябва да премине дълъг

процес на утвърждаване

и в Камарата на представителите,

и в Сената.

След като двете камари

одобрят окончателно своите

версии за бюджета, трябва

да се създаде комисия, която

да съгласува детайлите по

двата проекта. След това

двете камари отново ще гласуват

вече обединения документ,

а накрая той трябва да

бъде подписан от президента.

Този процес обикновено

продължава до есента, понякога

и до началото на зимата.

България първа

по смъртност в

ЕС, след нас са

Румъния и Латвия

сембург (911).

Според анализа на Евростат

основна причина за

смъртността в повечето страни

членки са заболявания на

кръвоносната система. Изключения

правя само Дания,

Ирландия, Франция и Холандия,

където водещата причина

е рак.

Най-много смъртни случаи

заради заболявания на

кръвоносната система са регистрирани

в България - 66%,

а най-малко - в Дания (23%).

Най-висок дял смъртни случаи

от рак пък е отбелязан в

Словения (32%), докато у нас

той най-нисък - 16%.


СТРУМА

Очакван

резултат

22 юли 2020 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 9

Със 124:102 правителството оцеля и при петия вот на недоверие,

предстоят промени в кабинета

От "Воля", които гласуваха „въздържал

се“, определиха ситуацията

като мъдра реакция. „Ако истински

искахте да търсите и да видите

кои са опозиция и кои не, вие нямаше

да искате безсмислен вот на недоверие,

а щяхте да поискате вот

на доверие. Тогава правителството

трябваше да събере 121 гласа,

но днес и на това гласуване ясно

се видя, че правителството има

своето мнозинство, така че да им

пожелаем успех“, каза Веселин

Марешки.

От БСП също репликираха. Депутатът

Валери Жаблянов заяви, че

тенденцията са предсрочни избори.

„И ако наистина искате да разберете

мотивите за вота, а и моти-

Петият вот на недоверие към

правителството "Борисов 3", поискан

от БСП заради провала на политиката

срещу корупцията, очаквано

не мина. От присъстващите

в Народното събрание 237 депутати

102-ма гласуваха срещу правителството,

а 124 за него. Въздържалите

се бяха 11. След като петият

вот на недоверие не успя, вносителите

- депутатите от БСП, напуснаха

пленарната зала, а от ГЕРБ

последваха обяснения на два отрицателни

вота.

Макар от 12 дни по площадите

на страната хиляди млади хора да

искат оставката на правителството

и на главния прокурор заради

корупцията в страната и избира-

Министри и депутати от ГЕРБ в началото на пресконференцията

телния начин, по който главният вите на голяма част от протестиращите

днес, то направете дълбок

прокурор се бори срещу нея, депутатът

от ГЕРБ Мануил Манев заяви,

че вотът на недоверие е изгрален

анализ, защото след няколко

управленски, политически и социаден

на "лъжа, глупост и омраза". месеца ще се озовете в навечерието

на изборите“, каза Жаблянов.

„Вие с вашия вот на недоверие

излъгахте младите хора, които Според социалния министър Деница

Сачева правителството не

ходят по улиците на България. Излъгахте

ги, че го правите заради трябва да подава оставка. На въпрос

как комуникира с протестира-

тях! Нищо подобно, правите го заради

вашата неосъществена лидерка.

Глупаво е, колеги, да искате да ри: „Кабинетът трябва да остане,

щите пред парламента тя отгово-

разрушите една държава, всичките

институции на тази държава“, състав и да се подготвим за редов-

да довърши мандата си в този си

каза Манев от трибуната на парламента.

За колегата му Спас Гързи

хора сред протестиращите, коини

парламентарни избори. С оненевски

пък е предотвратен опит за то имат конкретни искания, конкретни

идеи за бъдещето, които метеж в България.

биха

искали да видят и поставят такива

искания, свързани с различни

теми от нашето общо живеене,

няма пречка да се проведе разговор

и диалог! Но с тези, които

просто искат оставки или просто

искат метеж, които искат бунтове,

не виждам какво бихме могли да

преговаряме“, заяви Сачева.

И вицепремиерът Томислав

Дончев изрази позицията, че няма

смисъл от предсрочни парламентарни

избори няколко месеца преди

редовните през март догодина.

Същевременно той изтъкна, че това

правителство има да свърши

още много работа: да преодолее

здравните, социалните и икономическите

последици от пандемията,

да подготви документите за одобрения

от ЕС пакета финансиране,

както и да създаде организация

за машинно гласуване. „Промени

ще има“, заяви Дончев с оглед

предстоящото заседание на

коалиционния съвет. Относно конкретните

промени Дончев призова

за търпение. „Бъдете любезни

да изчакате няколко дни“, каза

той.

Докато течеше гласуването,

пред сградата на Народно събрание

отново се проведе протест.

Според правосъдния министър Данаил

Кирилов искането на оставка

на правителството е резултат от

това, че „справедливост вече

има“. „Установихме висок стандарт

на добро управление, какъвто

не е имало предишни години“,

добави още Кирилов.

В коментар по повод вота на недоверие

политологът Антоний Гълъбов

сподели мнението си, че в

момента нито една партия не е готова

за избори, а в контекста на

продължаващите протести срещу

правителството и срещу главния

прокурор заяви, че решението не

трябва да се търси извън институциите.

Политологът Андрей Райчев

прогнозира, че ГЕРБ без особени

усилия ще оцелее до март, освен

ако протестиращите не станат 100

000.

Мощни скандирания "Бойко вън" на 13-ия

антиправителствен протест под прозорците на властта

С мощни скандирания "Бойко вън"

и "Оставка" започна 13-ата вечер на

антиправителствените протести вчера

в столицата. Преди да се струпат

пред централния вход на сградата на

Министерския съвет, стотиците демонстранти

блокираха движението

по булевардите "Дондуков" и "Цар

Освободител". Под прозорците на

Борисов и останалите министри от

кабинета се чуваха вувузели, тъпани

и освирквания. Снощи протестът

премина под мотото "Доверие сме

ние - мафията вън!"

Някои от протестиращите не

криеха разочарованието си от решението

на депутатите от ГЕРБ и Обединените

патриоти да отхвърлят вота

на недоверие. Други приемаха като

нормално тяхното гласуване.

"Аз също съм се върнала преди

няколко години в България с огромната

надежда и обещание, че промяна

има, но разочарованието е голямо",

каза едно от протестиращите

момичета. Неин връстник пък коментира,

че правителството е оцеляло,

защото БСП иска оставката му.

"Аз не искам БСП да им иска оставката,

искам народът да им иска

оставката. Първо трябва да се направи

една лустрация, да се изчистят

всичките партии от бивши ДС, БКП и

така нататък, и да се подберат читави

хора с образование, интелект и с

чувство за справедливост", каза протестиращият.

Паралелно с протеста в т.нар.

„триъгълник на властта“ снощи се

проведе и друга демонстрация пред

столичния ресторант „Осемте джуджета“

в столицата. Събитието бе организирано

в социалните мрежи от

Гражданско сдружение „Боец“ под

надслов „Масово пиене на евробира

с Петьо Еврото и осемте му джуджета“.

Ресторантът бе споменат като

място за срещи в едноименното

журналистическо разследване на

Антикорупционния фонд.

Електронното табло с резултата от гласуването

БСП: Кабинетът е изчерпан,

парламентът е делегитимиран,

време е за избори

На пресконференция след отхвърления

вот на недоверие лидерът

на БСП Корнелия Нинова заяви,

че гласуването в залата е показало

кой кой е.

"Кабинетът е изчерпан, време е

за избори", подчерта Нинова и направи

анализ коя от парламентарните

групи как е гласувала, като изтъкна

„мълчанието“ на ДПС.

„Обединени патриоти“ и ГЕР

пазят властта на всяка цена. "Воля"

се изтъргува за пореден път. Много

интересна беше позицията на

ДПС. Струва ни се, че за пръв път в

историята на всички вотове те не

взеха отношение в дебата. Вероятно

изчаквайки как ще се развие

въпросът с тримата, посочени от

премиера Борисов техни министри.

Както знаете, те подадоха уж оставки,

след това оставени на изчакване.

Очевидно там ще се развиват

някакви процеси“, изтъкна Ни-

"Дойче веле": Проблемът е,

че убийствените истини за ГЕРБ

ги говори Корнелия Нинова

"Слушах Корнелия Нинова да излага

мотивите на внесения от БСП

вот на недоверие - убийствени",

казва в коментар за "Дойче веле"

проф. Александър Кьосев. Докладът

детайлно описва шест стълба

на корупционно-клиентелистката

мрежа ГЕРБ: опорочено законодателство,

създаващо условия за

корупция, превзети институции,

привидна борба с корупцията, множество

безсмислени антикорупционни

звена, които не правят нищо,

корумпирани или некомпетентни

изпълнители на решенията, купени

и контролирани медии, липса

на истински съдебни санкции и

справедливи наказания, насаждане

на страх и усещане за безалтернативност

в населението. След нея

по-младите бесепари, макар и несмело,

споменаха дори Иван Гешев

като бухалка на настоящата власт.

Защо не може да се вярва на

тази партия?

Истини, които всички знаем. На

които депутати от ГЕРБ отговориха

слабо, но с привична наглост и с

привични опорни точки. Проблемът

е, когато истините ги говори

Корнелия Нинова, която седи начело

на една не по-различна коруп-

Корнелия Нинова

нова. Според нея правителството

на Борисов и "присъдружните му

партии" докрай ще отричат реалността

в името на властта.

"Този парламент не представлява

мнозинството български граждани

и тяхното желание за промяна.

Парламентът е делегитимиран.

Единствената цел на Народното

събрание да остане да работи

може да бъде само ускорено

приемане на машинното гласуване

и след това разпускането му“,

каза Корнелия Нинова.

Александър

Кьосев

ционно-клиентелистка мрежа, оглавявана

от БСП (но по-малка, пожалка

и разпадаща се), носеща на

плещите си различни исторически

вини от далечното и близко минало.

И че ако има млади и разумни

глави там, те или не могат, или не

искат да я махнат и да променят

своята партия. В този смисъл от

БСП лъжат, дори когато казват истината.

Те не следват нормите на

собствената си критика към други

- не ги прилагат към себе си. Иначе

отдавна да се бяха реформирали,

а може би и разформировали. Те

пречат в България да се роди истинска

левица. Не вярваме на крадеца,

когато вика „дръжте крадеца“!

БСП няма бъдеще.


СТРУМА

22 юли 2020 г. СТРАНАТА

стр. 10

Евгений Дайнов: Хората се обидиха, че ги управлява квартален

хулиган със съветско самосъзнание

Политологът е категоричен, че главният прокурор

Иван Гешев поглъща все повече политическа власт

и се стреми към диктаторското място на Борисов

Протестиращите още не

са събрали достатъчно решителност,

за да минават към

по-драстични мерки. Така

политологът Евгений Дайнов

обясни сравнително малобройния

протест в деня на вота

на недоверие. Според него

още не е дошъл моментът

за барикади и за блокиране

на парламента, но в неговите

очи протестиращите са

много устойчиви.

"Те са млади, по-млади от

тези, които бяха през 2013

година, и на възраст, че са и

на акъл. Тези хора са израснали

в страна, за която са били

убедени, че е част от Европейския

съюз и че в нея

има върховенство на закона.

Аз наблюдавах доста преди

да избухнат протестите как

това поколение, което беше

убедено, че живее в европейска

България, вероятно разбра,

че не е така покрай Алепу,

и се обиди. Тази обида чакаше

повод да избухне и избухна.

Доста хора казват, че

това е протест на морала. За

мен това е протест на обидата.

Хора, чисто европейски

по съзнание, се обидиха на

това, че ги управлява някакъв

квартален хулиган със

съветско, средноазиатско

самосъзнание и байганьовски

маниери", заяви Евгений

Дайнов. Според него от доста

време, поне от година, се

вижда, че Бойко Борисов не

е стопанин на собствената си

„След преодоляване на вота

на недоверие ще обсъдим работата

на всеки министър, възможно

е да се разделим с

някой, не е изключен вариантът

да се обсъди въпросът и за

министър-председателя". Това

каза в тв интервю лидерът на

НФСБ Валери Симеонов, който

е и зам. председател на Народното

събрание. Преди да влезе

в председателския съвет на парламента,

Симеонов беше вицепремиер

в кабинета на Борисов,

но беше принуден да хвърли

оставка след многомесечни

протести срещу него от майки

на деца с увреждания. Той предизвика

гнева на майките с редица

свои изказвания срещу

тях, едно от които беше, че децата

им са "уж болни".

„На протестите виждам

няколко групи. На първо място

това са партийните групички -

леви, десни, всякакви. Другата

група са хората, които се управляват

от Дубай - ултраси с

наркотици по джобовете. Третата

група са недоволни от живота

си, или т.нар. лузъри

(looser) - хора, които търсят виновник

за своите неудачи в

Б. Борисов Ив. Гешев

На част от плакатите Борисов и Гешев са сравнени със злодея Саурон

къща, че не той управлява основните

си министри и подразделения

на министерства,

като ДНСК например, които

буквално му се изплезиха за

Алепу - казаха, че това е подпорна

стена с асансьорни

шахти за стабилност, а той ги

прати да кажат, че е хотел и

да го спрат. "Страшно много

хора му се плезят и не изпълняват

неговите заповеди. Това,

което му се случва в момента,

е същото, което се случи

на правителството на Орешарски

след около години

протести, а тук се случва след

12 дена", каза Дайнов и посочи

за пример случая с масовото

плажуване на "Росенец",

след който Бойко Борисов

поиска оставката на главния

полицай на Бургас, тя беше

подадена, но министърът

на вътрешните работи Младенов

не я прие и премиерът отстъпи,

посрамен и мълчащ.

"Бойко Борисов е някакъв

смешен остаряващ, дебел човек,

който няма никакъв авторитет

никъде, и говори глупости,

на които само той си

се радва. И в общата картина

- управляващите изглеждат

като свои карикатури - аз като

историк съм изследвал този

въпрос - всички режими

авторитарни или диктаторски,

когато започват да падат, внезапно

всички техни персонажи

се превръщат в карикатури

на себе си - започват, нали

знаете, карикатурата е увеличение

на някаква черта на

този човек, на тях всичките

им се преувеличи чертата глупост,

преувеличи им се чертата,

че лъжат непрекъснато,

нонстоп и непрестанно, преувеличи

им се чертата наглост,

а те ни се подиграват поне от

2 години, и им се увеличи чертата

простотия - те са прости

хора. Те са прости, в смисъл

не само че са съвсем елементарни

духовно, те са простаци.

А пък съвременните европейски

хора да търпят тези

простаци, няма как да стане

това. Така изглеждат - като

собствени карикатури, както

подозирам са изглеждали в

бункера на Хитлер през началото

на май 1945 година шефовете

на нацистката партия",

каза Дайнов. Той е категоричен,

че "този режим ще падне",

и за илюстрация на тезата

си "върна филма назад".

Евгений Дайнов

"През 1989 година свалиха

бай Тошо, през1990 година

имаше протести - падна

Петър Младенов, паднаха и

двете правителства на Андрей

Луканов, 1996-1997 година

имаше протести - падна

правителството на Виденов,

2013-2014 година имаше

протести - падна правителството

на Орешарски. Това

е закономерност в новата

българска история. Няма

нищо, което да предстои и

което да не сме виждали", каза

Евгений Дайнов. Той беше

категоричен, че след падането

на правителството на

Борисов не предстои никакъв

апокалипсис, колкото и

такъв да рисуват сегашните

управници.

"По Конституция властта

леко отслабва, защото поголямата

част от нея се връща

в ръцете на гражданите

чрез избирателни комисии,

Централна избирателна комисия

и т.н. Остатъчна власт

има в служебната правителство,

което трябва да проведе

нормални избори. Аз не

виждам какви са тези драми,

изкуствено помпане от окончателно

загубилите авторитет

и срам гербаджии, каква

е тази драма със служебно

правителство на Радев. Ами

ние вече сме имали едно",

обясни Дайнов.

Според него нататък има

няколко варианта за Борисов

и най-безопасният е оставка

и да се скрие, да изчезне

от България. "Прекалено много

хора ще искат да му връщат,

когато е паднал, а други

ще искат да му отмъщават, че

не им е дал това, което им е

обещал като министър-председател.

Така че най-добре за

него и най-добре и за нас би

било оставка и да изчезне.

След това да го издирваме с

Интерпол. Ще го намерим",

обеща Дайнов.

Той коментира и "тишината"

около главния прокурор

Иван Гешев, който в

последните дни някак се

скри от обществените прожектори.

Дайнов смята, че

в условията на протести това

е било характерно за Цацаров

през 2013 година и

за Гешев сега - главните

прокурори превземат парчета

от политическата

власт. "Гешев прави в момента

същото. На него не му

трябва да се афишира. Той

поглъща все повече власт,

присъща на изпълнителната.

Очевидно би желал да

измисли как да стане диктатор

на мястото на Борисов,

който вече изглежда слаб, остарял,

дебел, мек и не достатъчно

решителен - там някъде

му е на него /б.р. на Гешев/

мисълта, да стане един Путин

да речем. Очевидно не го е измислил,

но той няма никаква

полза в момента да бъде прекалено

шумен", коментира

Дайнов.

Валери Симеонов за протестите: Лузъри, ултраси и студенти за селфи

Няма да ставам премиер, но ще има смяна на министри, отсече зам. председателят на парламента

В. Симеонов

личния живот. Четвъртата група

са студентите, които са дошли

в България, защото университетите

на Запад са затворени.

Искат да покажат някаква

политическа активност, да си

Според Валери Симеонов

тези млади хора,

които 12-и ден искат

оставката на правителството,

са лузъри

или студенти, които

протестират за развлечение

направят няколко селфита и да

ги пратят на техните колеги. Айде

като се върнат от Европа, тогава

да се бъркат в политиката

и да определят бъдещето на

държавата“, коментира Валери

Симеонов.

Лидерът на коалиционния

партньор

в правителството

НФСБ и зам.

председател на Народното

събрание

Валери Симеонов

се изказа остро по

отношение на протестиращите,

които

вече две седмици

настояват за оставката

на кабинета и

главния прокурор

Иван Гешев. Според

него гражданите на

площадите не изразяват

волята на

гласоподавателите.

„Tези протестира-

щи не могат да бъдат определящи

като анализ на общественото

мнение. Хората, които работят,

създават икономика,

произвеждат, които имат собствен

бизнес, аз не ги виждам

сред тези протести“, категоричен

беше Симеонов.

Макар под възгласите "Мафия"

исканията на протестиращите

- оставка на правителството

и на главния прокурор

Иван Гешев, от 12 дни да звучат

под прозорците на Министерския

съвет и да разтърсват

площадите в България, Симеонов

заяви, че не знае какви са

исканията на протестиращите.

„Нямам никакъв документ, с

който те да са заявили някакви

искания. Исканията се пишат,

носят и представят. Не чувам

Христо Иванов какво иска.

Нещо да е предявил, някаква

петиция?“, попита риторично

лидерът на НФСБ, като допълни,

че голяма част от хората

на площадите се чудят как

да уплътнят вечерните часове.

“За това управление са гласували

близо милион и половина,

а по улиците виждаме няколко

хиляди човека. Вчера беше

провал. Протестът по време на

дебатите в Народното събрание

беше просто смешен. Там се

въргаляха някакви хора на

плажни кърпи по жълтите павета,

полуголи. Видяхме много хора,

които си говориха, пушиха

с другата ръка. Такъв тип протести

не правят друго освен да

нарушават свободите на останалите

хора, които живеят в

столицата“, категоричен е Валери

Симеонов.

Според него исканията за

оставки на вътрешния министър

Младен Маринов и финансовия

министър Владислав Горанов

са несъстоятелни и не се

подкрепят с факти. “На какво

основание се иска оставката

на главния прокурор? Никакви

аргументи!“, отсече също Симеонов.

Той защити и демонстративната

прокурорска акция

в президентството, при която

бяха претърсени кабинетите

на съветниците Пламен Узунов

и Илия Милушев. Според Симеонов

нахлуването на въоръжени

полицаи в президентството

е нормално, защото работното

място на "тия двамата"

е там, а сградата на президентството

"не са божиите палати

недосегаеми".

В следващите дни предстои

коалиционен съвет, на който ще

се обсъди ремонт на кабинета.

Симеонов допусна, че може да

има министерски оставки, и дори

не изключи вариант за друг

министър-председател на

мястото на Бойко Борисов, но

отхвърли възможността самият

той да стане премиер.


СТРУМА 22 юли 2020 г. У НАС И ПО СВЕТА

След срещата

стр. 11

Борисов се похвали от Брюксел: Близо 29 млрд. евро

на евролидерите

идват към България, много ни подкрепиха

Шарл Мишел, Меркел, Курц и Макрон

В извънредно включване от белгийската столица рано

вчера премиерът съобщи размера на договорената финансова

рамка за страната ни в следващите седем години

"Близо 29 млрд. евро са

насочени към България - сума,

която е с един милиард

евро повече от очакваното.

Ние сме една от малкото

страни, които ще получат повече

пари по новата международна

финансова рамка в

сравнение с настоящата към

момента, и това при положение,

че размерът на новата

финансова рамка за целия

ЕС е с 62 млрд. евро по-малко",

обяви Бойко Борисов на

извънредна пресконференция

от Брюксел след четвъртия

ден на преговори между

европейските лидери.

„Ей затова заслужавам да

ми се иска оставката. На тези,

които днес по това ще се

упражняват, да го знаят - 29

млрд. евро идват към България

в следващите години“,

подчерта Борисов.

„Важно е, че успяхме да

договорим запазване на нивото

за кохезионната политика,

където са заложени 9

млрд. евро (с 800 млн. евро

повече от настоящето). Това

е важно за постигане на основните

ни цели конкурентноспособност

и растеж“,

заяви той.

„Отиваме и на най-голямата

битка, която водихме

- за първи път в новата финансова

рамка за Бъглария

са предвидени допълнителни

целеви средства в размер на

200 млн. евро. Те са за слабо

развитите ни райони - за

Севера и Северозапада. За

да може да има по-голяма

конкурентоспособност“, каза

той.

От изказването на Борисов

стана ясно, че отпусканите

на евросредствата ще

са обвързани с върховенството

на закона. По думите

му той е притичвал до 11-ия

„Нова битка ще започне

в Европейския парламент“.

Това обяви Стефан Сежурне,

френски евродепутат от

центристката парламентарна

група „Обнови Европа“.

Приближеният на президента

на Франция Еманюел

Макрон се закани да защити

„амбициозния“ бюджет,

информира „Политико“.

В същото време говорител

на Европейския парламент

заяви, че законодателният

орган ще се срещне в

четвъртък, за да направи -

първоначален преглед на

сделката на евролидерите.

Пленарната сесия ще започне

в 09,30 часа. За днес

Георги Киряков: Парите от Брюксел не са

за хвалба, важно е да не бъдат откраднати

„България получава същите

пари, както в миналия

програмен период. Не може

да се говори за свръхголеми

успехи. Това са нормално договаряни

средства“, каза политологът

Георги Киряков.

„Къде ще отидат тези пари,

дали няма да оттекат в конкретни

фирми и хора. Важен

е контролът върху тези пари.

Важно е как ще се разпределят“,

обясни Киряков.

„По принцип, когато договаряш

едни пари, не ги договаряш

в лично качество, нито

за лична употреба. Второ

- тези минуси в европейския

бюджет са от Великобритания,

така че това не е особен

фактор и мотив да се

хвалиш колко сме получили.

България получава почти съ-

етаж, за да настоява за

средства за най-бедните региони.

“Шарл Мишел и канцлерът

Меркел показаха, че

са истински приятели на България.

Те настояваха за тези

Георги Киряков

щите пари, които е получила

в предишния програмен период,

но това означава, че

България все още има нужда

от подпомагане. Т.е. не може

да се справя сама в политически

и икономически

аспект, затова има нужда от

повече пари, за да се доближи

до средните стандарти на

Европа и европейските ико-

Юрий Асланов

номики, така че не може тук

да се говори за свръхголеми

успехи“, обясни още той.

„Тези пари няма да помогнат

на правителството в агонията“,

категоричен бе пък

Юрий Асланов. „От началото

на месеца дните започват и

завършват с Бойко Борисов.

Той не е спал, горкият, да извоюва

тези пари. Това, че ще

дойдат повече пари, нито ще

ги успокои, нито ще вдъхнови

протестите. Ако ресурсът

продължава да се разходва

за кръгове извън публичния

интерес, тази промяна няма

да се приеме положително.

Хората ще си кажат, че

ще дойдат повече пари, които

ще бъдат откраднати“, обясни

Асланов.

пари за нас и ни оказаха огромна

подкрепа, както и австрийският

ми колега Себастиан

Курц. Той направи изказване

пред колегите,

сякаш той е премиер на Бъл-

гария. Каза, че държи България

да получи тези 200 млн.

евро. Аз блокирах към 4 часа

решенията по тая тема. И

те помогнаха“, разказа премиерът.

„Счупих си рекорда

по кафета“, призна Борисов.

„България ще може да

разчита на близо 8 млрд. евро

грант“, посочи той. Всички

ни подкрепиха, поздравиха

ни и за европредседателството",

не пропусна да се

похвали Борисов. Той припомни

отново, че България е

в чакалнята на еврозоната.

Общият размер на годишната

финансова рамка ще е

1,74 трилиона евро и ще съдържа

фонд от близо 800 милиарда

за икономическо възстановяване.

„Стигна се до

соломоновското решение

390 на 360 млн. евро грантове

и заеми“, обяви още Борисов.

„Президентът Еманюел

Макрон много ме подкрепи за

медицинската част чрез работата

на комисаря по здравеопазване.

Постигнахме съгласие

и по финансиране на върховенството

на закона. Всички

еврочленки трябва да бъдат

третирани по еднакъв начин“,

подчерта Борисов. „Почти

щяхме да подобрим с 20

минути рекорда от Ница на заседания,

но буквално колегите

не издържаха повече.

Шведският колега има рожден

ден, Белгия има национален

празник. Можехме да изкараме

още 20 минути и бяхме на

прага на силите си“, разказа

премиерът.

В края на изказването си

от Брюксел Борисов се извини

на сестра си д-р Красимира

Иванова, която била

рожденичка на 17 юли, но

премиерът не успял лично да

празнува с нея.

Следващото бойно поле: ЕП започва да обсъжда сделката за бюджета

сутринта е планирана среща

на лидерите на политическите

групи.

Председателят на Европейския

парламент Давид

Бойко Борисов

Ангела Меркел и Еманюел Макрон Шарл Мишел Себастиан Курц

Давид Сасоли

дишна финансова рамка и

яснота за новите ресурси.

Европейският парламент

ще работи за защита на

интересите на европейските

граждани“, обеща

Сасоли.

За да влезе в сила споразумението,

то трябва да

Сасоли написа в Туитър, че

„това е безпрецедентно

споразумение между правителствата

за възраждане

на европейската икономика“.

„Сега ние трябва да

работим за подобряване

на тези инструменти, няма

да се откажем в битката за

по-амбициозна многогобъде

одобрено от Европейския

парламент.

Лидерите на 27-те страни

членки постигнаха историческо

споразумение от

750 милиарда евро за възстановяване

от пандемията,

отнела живота на 135 000

души в общността. Фондът

за възстановяване, който е

съставен от 390 милиарда

евро безвъзмездна помощ

и 360 милиарда евро заеми,

ще бъде прикрепен към

многогодишната финансова

рамка (2021-2027) от 1,074

трилиона евро. Евролидерите

договориха финансов

пакет от общо 1,82 трилиона

евро.


Седемте рилски езера

Туристи пр

й феноме

По пътя до Бъбрека и мястото на последователите

на Петър Дънов - Бялото братство

Гейзерът в Сапарева баня

УНИКАЛНИТЕ

СКАЛНИ ОБРА-

ЗУВАНИЯ,

ПОЗНАТИ КАТО

СТОБСКИ

ПИРАМИДИ,

са обявени за природна

забележителност

преди 55 години

и са емблематична

туристическа

дестинация в Кюстендилска

област.

Разположени в западния

дял на Рила,

могат да бъдат обходени

във всички

сезони на годината.

Височината им е в

периметъра между

7 и 10 м, но отделни

пирамиди, като Самодивските

комини, достигат и повече.

Както други природни феномени,

Стобските пирамиди

са подвластни на познатите

ерозионни фактори - вода,

температурни инверсии, ветрове.

Те продължават да извайват

чудновати земни форми.

За пирамидите има много

легенди. Една от тях гласи

следното:

"Някога, преди векове,

вятър вдигнал булото на невестата

и поразен от неземната

й хубост, свекърът бил

завладян от нечисти мисли.

Грехът му довел до вкаменяването

на цялото сватбено

шествие". Названията на много

от Стобските пирамиди са

свързани с легендата. Така се

появяват Невестата, Сватовете,

Братята.

Друга легенда отново насочва

към сватба в село Стоб

на двама влюбени - младеж

и девойка. И точно като в

приказките, за тяхно нещастие,

майката на момичето не

одобрявала своя бъдещ зет и

не искала те да встъпват в

брак. Когато младите обявили

решението си да се

оженят, тя решила да не допуска

това да се случи и отишла

в местността, в която се

намират сега пирамидите.

Проклела дъщеря си: по време

на сватбата, когато дойде

моментът булката да целуне

свекъра и свекървата си,

всички сватбари да се вкаменят.

Дошло време за сватбата

и майката била единствената,

която не отишла

на нея, като се надявала

проклятието да се сбъдне.

Дошъл моментът на целувката,

заклинанието се сбъднало

и така се образували прочутите

Стобски пирамиди.

Местните в село Стоб разказват

и трета версия с участието

обаче на кума - главния

герой на всяко сватбено тържество.

Над населеното място

имало село Бозовая, но там

нямали християнска черква за

бракосъчетания и местните

слизали до село Стоб, за да

венчаят младите там. Когато

веднъж сватбената процесия

вървяла към Стоб, кумът не издържал

пред неземната красота

на младата булка и тръгнал

да я целуне. В този момент

всички сватбари се превърнали

в каменни фигури и останали

там за векове. Този рид се

вижда в североизточна посока,

към изгрева на слънцето, и

наистина прилича на процесия,

естествено ако преди това си

чул за легендата.

ОВЧАРЧЕНСКИ

ВОДОПАД

Стобските пирамиди в Рила

Овчарченският водопад е

разположен на река Горица,

край село Овчарци и град Сапарева

баня. Обявен е за

природна забележителност

със защитена територията

през 1965 г. Височината му е

39 м. Водопадът е част от вододайната

зона на региона.

Пълноводен е през цялата година,

като метеорологичните

фактори не му влияят. През

водопада минава екопътека,

която стига до местността Соколов

изглед.

СЕДЕМТЕ РИЛСКИ

ЕЗЕРА

Всяка година на 19 август

на платото край езерото Бъбрека

- едно от Седемте рилски

езера, пристигат последователи

на Петър Дънов от цял

свят. Членове на Бялото

братство участват в традиционния

танц паневритмия,

който ознаменува началото на

Нова година по тяхното учение.

Най-общите впечатления

от ритуалите на дъновистите -

молитвите, гимнастиките, ритуалният

танц паневритмия,

песните - показват, че става

дума за хора, вярващи в Бог

като всички християни, но

християнство, примесено с

особеното учение на Дънов.

Танците и движенията, поклоничеството

към слънцето, идеите

за космоса и енергиите

напомнят будизма, бахайската

вяра, йогизма и други източни

учения. Подобно на йогите,

те са вегетарианци и

правят специални танци-упражнения,

напомнящи на китайска

гимнастика.

Всяка година на тази дата

стотици поклонници посрещат

изгрева в Рила, изправят се и

вдигат дясната ръка към слънцето.

Паневритмията е свещен

танц, даден от Учителя Беинса

Дуно - Петър Дънов, открил

Школата на Бялото братство

Скалите великани край

езерото Бъбрека

в България и определян като

водач на духовното движение

Бяло братство. Паневритмията

съчетава в себе си движения,

музика и стихове. В нея

може да се включат неограничен

брой участници. Играе се

в кръг, като танцуващите обикалят

в посока, обратна на часовниковата

стрелка. Продължителността

на танца е около

1 час. Музикантите се разполагат

в центъра на кръга.

Включените музикални инструменти

също не са ограничени,

но с предимство се използва

цигулката. Според последователите

на учението целта

на танца е постигане на хармония

с природата, Бог, вселената.

Седемте рилски езера са

група езера с ледников

произход. Те са и най-посещаваната

от български и чуждестранни

туристи езерна група

в България, която е част от

стоте национални туристически

обекта.

Името на всяко едно от Седемте

рилски езера представя

характерните черти на съответното

езеро. Езерото, което

се намира на най-голяма

надморска височина, носи

името Сълзата, тъй като водата

му е кристално чиста и

прозрачна.

След него по височина е

Окото, което е с почти овална

форма. Окото е циркусното

езеро с най-голяма дълбочина

в България - дълбочина-


еоткриват Рила с природните

ни в полюсните лято и зима

та му е 37,5 м.

Бъбрека е езерото, чийто

брегове са най-стръмни от

цялата група. Четвъртото езеро

поред е Близнака. То е найголямото

по площ от езерната

група.

Езерото Трилистника е с

неправилна форма и невисоки

брегове. Най-плитко от

Паничище е отлична

дестинация за

зимен туризъм

всички е Рибното езеро, на

североизточния му бряг се

намира хижата "Седемте езера".

С най-ниско разположение

е Долното езеро, откъдето

започва да тече река -

Джерман.

БЕЗСПОРНО И ЗА

СЕДЕМТЕ РИЛСКИ

СТРУМА

КРАСОТИТЕ НА ЮГОЗАПАДА

Сряда, 22 юли 2020 г.

стр. 12-13

ЕЗЕРА СЕ ПАЗЯТ

ЛЮБОПИТНИ ЛЕГЕНДИ.

Най-популярната е за двама

великани. Хижари разказват,

че преди хиляди години,

когато на земята още не живеели

хора, планината Рила

била дом на двама великани -

мъж и жена. Тяхната любов

била много силна. Домът им

бил красив, там било винаги

топло, слънчево и много уютно.

Нямало живо същество,

което да не се влюби в това

място и да не иска да живее

там. Всички стихии и целият

свят се радвали на великаните

и тяхната любов.

Обаче един ден ги сполетяла

беда, зли сили минали

покрай техния дом. Когато видели

това красиво място, злите

сили изпитали завист към

семейното щастие на великаните,

ядосали се и поискали

да разрушат дома им и да унищожат

любовта им завинаги.

Така те започнали да пращат

към тях черни облаци и опустошителни

ветрове. Земята

била разтърсвана от страшни

земетресения. Великанът за-

Овчарченски водопад

щитавал с всички сили всяко

малко поточе или цветче, пазел

своята любима и отбивал

атаките на жестоките зли сили.

За съжаление това само

ги озлобявало още повече и

те решили да осъществят

злия си план докрай. В една

тежка битка великанът намерил

своята смърт. Щастливи

от своята победа, злите сили

си тръгнали и оставили след

себе си само разрушени скали,

опропастени долини и една

изпълнена със скръб съпруга.

Тъгата на младата вдовица

била толкова голяма, че

сълзите й се стичали по хребетите

направо в долините.

Събирали се в доловете и така

от тях се образували кристално

чисти езера с изумителна

красота - Рилските езера.

Преди езерото Бъбрека се

вижда огромна скала, намираща

се в посока към езерото

Сълзата. Формата на скалата

наподобява фигури на

мъж и жена с огромни размери.

Според легендата това

са двамата влюбени великани,

които ще останат вечно

Дъновисти посрещат

Слънчевата нова година

да бранят своя красив дом.

КУРОРТНО СЕЛИЩЕ

ПАНИЧИЩЕ Е ИЗХОДНА

ТОЧКА ЗА МНОГО ОТ

ПРИРОДНИТЕ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В

РИЛА ПЛАНИНА.

Сред високите и величествени

борове са разположени

хижи и хотели, които събират

целогодишно туристи

от България и чужбина. Паничище

се намира само на 10

километра от Сапарева баня.

Паничище носи името на

езеро, което има формата на

паница. Интересно е, че то не

намалява никога нивото си.

Паничище се намира в близост

до най-топлите води на

Балканите - 103 градуса е

температурата на гейзера в

Сапарева баня.

Освен към езерата от Паничище

има подходи към първата

хижа в България, строена

през 1923 година. Това е

хижа „Скакавица“, която и в

момента няма достъп до електропреносната

мрежа, а

ползва местни централи. До

хижата се намира Скакавишкият

водопад, който се посещава

от много туристи. Има

подходи към хижа „Иван Вазов“,

към Рилския манастир,

към връх Мальовица.

ЖИТЕЛИТЕ НА

САПАРЕВА БАНЯ СЕ

ГОРДЕЯТ СЪС СВОЯ

ГЕЙЗЕР, СЧИТАН ЗА

НАЙ-ГОЛЯМАТА

АТРАКЦИЯ В РАЙОНА.

Затова около природната забележителност

са обособили

специален парк с кътове за

отдих и разходки, за да се

наслаждават хората на необичайната

гледка - гейзера,

който извира от 73 м дълбочина.

В сравнение с гейзерите

на други места по света, този

в Сапарева баня не е толкова

зрелищен и е по-скоро

нисък - издига се на не повече

от 18 м. Затова пък е горещ.

При ветровито време

трябва да се стои настрани от

водния стълб, тъй като пръските

могат да опарят по-любопитните.

Температурата на

гейзера е 103 градуса, или с

поне 20 градуса по-висока от

тази на исландските му "събратя".

Местното население

отдавна използва тази особеност

на водата.

Около природната забележителност

е обособен специален

парк с кътове за отдих

и разходки. Кипящият воден

стълб се е превърнал в туристическа

емблема на града.

Освен че е гореща, водата

на Сапарева баня е и лековита.

Това нейно свойство е било

познато още от древните

римляни, които основали тук

свой град. Впрочем останки

от него са били разкрити през

50-те години на XX век по време

на строителството на местния

санаториум. Оттогава в

града започва да се развива

балнеотуризмът. Водата на

Сапарева баня е хипертермална,

слабоминерализирана

и с мирис на сероводород. Тя

оказва много добро въздействие

върху болестите на опорно-двигателния

апарат, на

нервната система, на кожни

и гинекологични заболявания

и пр. Така че в местния санаториум

може да се подложите

на оздравителни и тонизиращи

водни процедури. С чудесни

спа и балнеоцентрове

разполагат местните хотели.

Туристите отсядат и в няколкото

семейни хотела, които

работят целогодишно.

Градът е тих и спокоен, а в

околностите му има туристически

маршрути, които отвеждат

до недокоснати от човешка

ръка местности. Един

от тях минава по поречието

на река Валявица, пресича

близкия ски курорт Паничище

и отвежда туристите до

"Сълзите на слънцето" - това

е поетичното название на Седемте

рилски езера, една от

най-красивите природни забележителности

в България.

Близо до Сапарева баня се

намира и малкото село Сапарево

с неговата живописна

църква „Св. Богородица“ от

1861-64 г., която представлява

умален вид на църквата

на Рилския манастир. Построена

е върху старо оброчище,

след като на местен жител

му се явила Богородица и

му заръчала да издигне църква.

Светата майка му подсказала

къде да копае, за да намери

необходимите за строежа

пари. Котелът, в който човекът

открил заровените

златни монети, и до днес се

съхранява като реликва в

църквата.

ГЕРГАНА ИВАНОВА


СТРУМА 22 юли 2020 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Правнучка на последния австрийски император

се омъжи за пилот от Формула Е

Елеонор Хабсбург,

правнучка на последния

австрийски император,

се омъжи за белгийския

пилот от Формула

Е Жером Д’Амброзио

на скромна гражданска

церемония в Мо-

Елеоноре фон Хабсбург и Жером Д’Амброзио се венчаха на скромна градска церемония

нако. Църковната

венчавка

бе отложена

заради

пандемия-

Заради Никола Пелц Бруклин Бекъм със

сватба по еврейските традиции

Бруклин Бекъм

с годеницата

си Никола Пелц

Двойката ще хвърли

близо 4 млн. паунда

та от новия

коронавирус, пише

ДПА, цитирана от БТА.

Семейството на Хабсбург

съобщи, че булката,

която е на 26 години,

и младоженецът (34

г.) сключили брак пред

най-близките си. На церемонията

присъствали

бащата на булката

Карл фон Хабсбург и

майка й Франческа Тисен-Борнемиса.

Елеонор е най-голямото

дете на Карл фон

Хабсбург, който е внук

на последния австрийски

император Карл

Първи. Тя е дизайнер на

бижута. С Д’Амброзио

се запознава преди три

години по време на полет

от Лондон до Ница.

Изненада: Ники Минаж

е бременна!

Бруклин Бекъм и

приятелката му Никола

Пелц смятат да

вдигнат сватба по еврейските

традиции.

Това съобщава Daily

Mail, като твърди, че

двамата смятат да

уважат своите корени.

Тъй като бащата на

бъдещата булка е евреин,

той държал да не

бъдат пропуснати определени

детайли от

церемонията. Освен

това прадядото на

младоженеца е бил от

същата религия, ето

защо семейство Бекъм

няма нищо против идеята.

"Никола е отгледана

с еврейски традиции и

докато майка й Клавдия

не е еврейка, баща

й Нелсън е. Те отгледаха

децата си с традиционните

еврейски ценности.

Когато започнаха

да говорят за своето

бъдеще, Бруклин се съгласи

на еврейска сватба",

коментира източник

пред Mirror.

Очаква се сватбата

на най-големия син на

Дейвид и Виктория Бекъм

да бъде през 2021 г.,

като не е изключено да

има две церемонии - еврейска

и такава в посъвременен

стил. Според

анализатори за тях

ще бъдат похарчени

близо 4 млн. паунда.

Предполага се, че

Бруклин и красивата

Никола ще се венчаят

пред равин. След това

те ще подпишат и специален

брачен договор -

нещо, на което евреите,

които са големи

спестовници, държат.

Според приятелите

на Бруклин той е коментирал,

че ще остави организацията

на своята

прекрасна годеница.

След новината за годежа

на младата двойка

бившата на Бекъммладши

- Лекси Пантера,

обяви, че той е

твърде незрял и все още

не е готов за толкова

важна крачка като

брак. Танцьорката коментира

публично, че е

шокирана от това, че

той е сгоден.

Дейвид и Виктория

Гордън Рамзи

Бекъм са с крачка напред

в плановете за организацията

на сватбата

на техния първороден

син. Те и Бруклин

вече имат идея за менюто,

като за неговото

съставяне са поканили

не кой да е, а Гордън

Рамзи. Според информация

на британски

медии известният

готвач, който е добър

приятел на семейството,

ще се погрижи за

всеки един детайл от

ястията на партито

след подписването.

"Той е най-добрият

избор за готвач, който

да създаде менюто за

сватбата", коментира

източник на The Sun.

Звездната двойка иска

най-добрата храна

за тържеството на

своя син Бруклин

В момента цялото

семейство Бекъм е на

почивка в Италия, но по

всичко личи, че дори и

събирайки тен, бъдещият

младоженец и неговите

родители продължават

с плановете.

Бруклин Бекъм и Никола

Пелц обявиха годежа

си преди броени дни.

Новината шокира много

от бившите приятелки

на бъдещия младоженец,

но не и родителите

им.

"Преди 2 седмици помолих

моята сродна душа

да се омъжи за мен

и тя каза "да". Аз съм

най-големият късметлия

в света. Обещавам

да бъда най-добрият

съпруг и най-добрият

баща един ден... Обичам

те, скъпа", написа

синът на футболиста

и дизайнерката.

Според британските

медии двете фамилии

няма да жалят

средства за сватбата,

но роднините на булката

държат да има

традиционна еврейска

церемония. Ето защо

след това младите може

да направят и още

една, за да угодят на

всички.

WWW.SHARLOPOV.EU

Вход басейн

за възрастни - 20.00 лв.,

за деца от 4 до 12 години -

10.00 лв.

Скандалната рапърка

Ники Минаж шокира феновете

си, като изненадващо

обяви, че е бременна.

Тя пусна в своя профил

в Instagram три

снимки по бански, на които

се вижда вече наедрялото

й коремче. „Любов.

Брак. Бременност. Преливам

от вълнение и благодарност.

Благодаря на

всички ви за благопожеланията“

- написа певицата

под един от постовете

си.

Баща на детето е съпругът

на певицата - Кенет

Пети. Двамата неочаквано

сключиха брак

през октомври миналата

година, а Пети е стара

любов на Минаж. „Когато

имаш до себе си

някой, когото усещаш

като своя сродна душа,

или някой, който те разибира,

се чувстваш

сякаш си на върха на света“

- разкри Минаж.

Пети е лежал няколко

години в затвора. През

1995 г. е регистриран като

изнасилвач, а през

2006 г. е пледирал „виновен“

по обвинение за непредумишлено

убийство.

Двамата с Ники Минаж

са израснали в квартала

"Куинс" в Ню Йорк

и са били гаджета като

тийнейджъри.

Дом далеч от дома!

Заповядайте на басейн в летните горещини в

прохладния Парк Хотел „ПИРИН“

Подарете си плажна прохлада в

сърцето на зелената планина!

За информация - телефон 0894/399 420


СТРУМА

22 юли 2020 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

Жизел Бюндхен със зелена акция за рождения ден

Жизел Бюндхен, Том Брейди и децата им - Бенджамин и Вивиан,

засаждат малко дръвче

Дъщерята на Денис Ричардс

и Чарли Шийн стана модел

Момичето засне първата си фотосесия

Дъщерята на Денис

Ричардс и Чарли Шийн

- Сами, върви по техните

стъпки. Младото

момиче, което е само

на 16, направи първата

си фотосесия като модел.

Тийнейджърката,

която отдавна обича

да позира пред камерата,

е застанала пред

обектива на фотографа

Майкъл Саймън.

Момичето, което носи

лек грим, сменя няколко

рокли на плажа в Малибу,

като има и кадри,

на които е просто по

дънки и бял потник.

"Тя винаги е проявявала

интерес по време

на моите фотосесии,

така че, ако

трябва да бъда честна,

има опит от случаите,

в които е била

на снимки с мен", споделя

Денис Ричардс за

своята най-голяма дъщеря.

Актрисата изтъква,

че преди да навърши

16, не е позволявала

на Сами да участва в

реклами и да започне

кариерата си като модел.

Сега, когато я поканили

за снимките,

Актьорът Идрис Елба

ще бъде почетен с

една от най-престижните

награди на британската

академия за

бившата на Чарли

Шийн я посъветвала да

се отпусне и да се забавлява.

В профила на тийнейджърката

в

Instagram се вижда, че

тя е наследила чара на

майка си и обича често

да сменя цвета на косата.

Освен снимки по

бански тя има и доста

по-нестандартни кадри,

с които дава заявка,

че има заложби да бъде

модел.

Денис Ричардс и Чарли

Шийн, които бяха

женени от 2002 до 2006

г., имат и още една дъщеря

освен Сам. Помалкото

им момиче се

казва Лола и наскоро навърши

15 години.

"Истината е, че децата

не знаят много за

баща си и всъщност искам

да остане така.

Никога не казвам нищо

лошо за него и искам

Чарли да продължи да

бъде част от живота

им, защото съм разговаряла

с жени, с които

той се забавляваше... И

се оказва, че много от

тях са имали проблеми

с бащите си. Не искам

и нашите момичета да

бъдат на тяхното

място, когато достигнат

зряла възраст", коментира

актрисата,

която води съдебна

битка за попечителство

и дори се сдоби с ограничителна

заповед,

тъй като Чарли Шийн

я заплашвал с убийство

след раздялата им.

Жизел Бюндхен подема

зелена акция. На 20

юли моделът стана на

40 години и по този повод

със семейството си

желае да допринесе за

природата, като засади

40 000 дръвчета в горите

на Амазония.

"Не мога да повярвам,

че навършвам 40

години!", написа тя в

Instagram. Бюндхен споделя,

че започва нова

страница от своя живот

и за първи път иска

да похарчи парите

си не за шумно парти,

а за нещо смислено, с

което да даде пример

на своите деца и много

хора около нея. В своя

профил Жизел качи

няколко снимки, на които

със съпруга си Том

Брейди и децата им -

Бенджамин и Вивиан,

засаждат малко дръвче.

С публикацията си моделът

изтъкна, че от

години участва в найразлични

проекти,

свързани с природата, и

не сади дървета за първи

път през живота си.

По думите й по този

начин тя най-добре може

да се свърже с "майката

Земя".

Тъй като заради пандемията

Бюндхен не

може да пътува до Бразилия,

тя търси други

начини, по които да засади

40 000 дръвчета

там. "Вече разговарях

със семейството и

приятелите си. Всички

много изненадани, когато

на една ръка разстояние

от масите им

кацнал хеликоптер. А

от него слязъл не кой да

е, а самият Том Круз. И

Идрис Елба получава специална награда

на БАФТА за телевизия

Идрис Елба

кино и телевизия

БАФТА,

съобщи Би Би

Си, цитирана

от БТА.

Роденият в

Лондон актьор

ще бъде

почетен на

виртуална церемония

за наградите БАФТА за

телевизия, която е насрочена

за 31 юли.

Елба каза, че за него

това ще е огромна привилегия

и че мисията

му е да дава възможности

на новопоявили се

таланти.

През 2013 г. той основа

продуцентската

компания „Грийн Дор

Пикчърс“, чиято основна

цел е да открива и дава

шанс на млади таланти

в кинематографията.

„Идрис Елба е един от

О, да, за агент

Итън Хънт от

"Мисията невъзможна"

наистина

няма невъзможни

неща. Него не може

да го спре нито

лондонското

задръстване, нито

ограниченията

в полетите.

Особено когато

става въпрос за

един гладен мъж!

Посетителите

на голф клуба в

Ричмънд били

най-известните британски

актьори във

Великобритания и по

света“, каза изпълнителният

директор на

БАФТА Аманда Бери.

Елба е син на имигранти

от Африка, израснал

е в Източен

Лондон и се включва в

националния младежки

музикален театър

благодарение

грант.

на

не, полетът не бил

част от снимките на

нов филм. Том просто

искал да хапне в местното

заведение. Приземяването

му предизвикало

доста шум сред

местните. А фактът,

че Круз е над законите

на Великобритания,

стана ясен още преди

две седмици, когато

той пристигна в стра-

те ще ми дадат фиданки

вместо подаръци",

коментира още тя.

Наскоро Жизел Бюндхен

разказа, че се старае

да води природосъобразен

начин на живот

и да учи децата си

на това, че е важно да

рециклират и използват

колкото се може

по-малко пластмаса в

своето ежедневие.

"Като семейство ние

имаме своите бутилки

за многократна употреба,

а децата разбират,

че пластмасата

за еднократна употреба

наистина "наранява"

нашата планета",

казва тя и е щастлива

от факта, че момченцето

и момичето говорят

с приятелите си

на тази тема.

Бившият модел на

Victoria’s Secret споделя

още пред списание

Marie Claire, че, пазарувайки,

винаги си носи

своя текстилна торбичка,

с което допринася

за намаляване използването

на найлоновите.

Освен това се

старае да пазарува повече

продукти от помалки

ферми и производители.

"Обичам да виждам

децата си как се вълнуват,

когато намерят

свежи яйца в нашия кокошарник

или прибират

зеленчуците от

нашата градина", разказва

още тя.

Том Круз кацна за обяд

с хеликоптер

ната за снимките на

новия си филм. Звездата

въобще не се впечатли

от карантинните

правила. А след

това стана ясно, че

правителството дало

зелена светлина за подобно

поведение, защото

било важно снимачният

процес да

продължи.

Снимките на седмата

част на "Мисията

невъзможна"

трябваше да започнат

още през февруари

във Венеция, но заради

карантината

това не се случи. Сега

екипът се опитва да

навакса пропуснатото.

А това, че Круз

бърза да приключи с

ангажимента си пред

камерите, също е

ясно. Та нали след това

го чака откритият

Космос, който ще покори

с компанията на

Илон Мъск.


СТРУМА 22 юли 2020 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

Полезни плодове при гастрит

Изгаряща болка в стомаха,

запек, диария, повръщане,

усещане за тежест след малко

количество храна... Това са

само част от симптомите, които

подсказват за гастрит. Гастритът

е възпаление на лигавицата

на стомаха, което може

да възникне в резултат на

бактериална инфекция, навлизане

на жлъчни сокове от дванадесетопръстника,

прием на

медикаменти, като аспирин

например, прекомерна употреба

на алкохол, стрес и други.

Гастритът налага спазване

на определен хранителен режим.

Така например сладкишите,

газираните и алкохолни

напитки, кафе, царевица, черен

хляб могат да раздразнят

гастрита. Препоръчват се бял

хляб, бял ориз, варени карто-

За много хора решаването

на судоку и кръстословици

във вестника е достатъчна

гимнастика за мозъка.

Да, това е приятно занимание,

което ще ви накара

да се замислите, но ако не

сте фенове на подобни занимания,

може да помогнете

на тази важна част от главата

си и с няколко по-активни

физически упражнения.

Какво по-добро от това

да тренираш мозъка и тялото

едновременно!

Най-подходящите спортове

в тази насока са:

Бягане

8 признака за пробуждането на Кундалини във вас

Всеки човек притежава в

себе си енергията Кундалини,

но не всеки успява да я

усети, тъй като обикновено

тя е в латентно състояние.

Различни практики, като медитацията

например, могат да

пробудят Кундалини. Има

обаче и други обстоятелства,

които провокират активизирането

на Кундалини. Вижте

кои 8 признака подсказват,

че енергията Кундалини се е

пробудила във вас.

Кундалини е божествена

женска енергия, която пробужда

съзнанието, съществуващо

във всеки един от нас.

Когато човек се сблъсква със

симптомите на задействалата

се Кундалини, това означава

само едно - време е за

положителни промени.

Всъщност пробуждането на

Кундалини има за цел да накара

хората да поемат по

правилния път в живота си и

да се превърнат в личностите,

които са предназначени

да бъдат всъщност. Понякога

активизирането на Кундалини

може да бъде съпътствано

с не толкова приятни

симптоми. Какви са те?

Чувствате, че сякаш

всичко се разпада

Част от процеса на пробуждането

на Кундалини може

да изглежда подобно на

кризата на средната възраст

или да се усеща като завръ-

милане. Папаята е богата на

важни хранителни елементи

като витамини А, В1, В2 и С,

магнезий, калий, желязо и

сяра. Редовната й консумация

подсилва и имунитета.

Праскови

Прасковите са друг полезен

плод при гастрит. Те имат

леко слабително действие, не

дразнят стомаха. Действат детоксикиращо,

спомагат за

елиминиране на излишните

течности от организма. Усвояват

се лесно, полезни са и за

здравето на черния дроб.

Прасковите също са добър източник

на фибри, затова въпреки

полезността си, не прекалявайте

с консумацията им.

Банани

Заради своята текстура и

хранителни вещества бананите

са друг плод, който стралезните

плодове

при гастрит,

тъй като помагат

за регулиране

на храносмилателната

система,

благодарение

на съдържанието

си на витамини

А, В1,

В2, В3 и С.

Консумацията

щането на Сатурн във вашата

натална карта, когато

всичко, с което сте обвързани

до този момент, започва

да изчезва постепенно или

пък бива отнето. Стари навици

и зависимости, любовни

връзки, семейни отношения,

кариера - всичко се подлага

на „преглед“. Ако нещо от

всички неща не е в съответствие

с вашите нужди, най-вероятно

ще бъде премахнато

от живота ви. Разбира се, човек

може да се опитва да се

противопоставя на този процес,

но обикновено това прави

промените само по-болезнени.

Пробуждането на

Кундалини и премахването

на познати неща е началото

на едно пътешествие, за което

се изискват смелост, дисциплина

и подкрепа.

Физически и енергийни

симптоми

Активирането на Кундалини

при някои хора е съпроводено

с физически и енергийни

симптоми. Някои от

тях могат да бъдат емоционални,

а не физически - като

тревожност, депресия и

чувство за отчаяние. Физическите

симптоми пък биха

могли да бъдат много очевидни

като треперене, зрителни

смущения, невъзможност за

релаксиране, голям прилив

на енергия. Това се обяснява

с факта, че нервната система

не е в състояние да се

справи с количеството енергия,

която има нужда да се

движи в тялото. При някои

хора пробуждането на Кундалини

е бавен процес, за други

е интензивен и бърз. Важното

в случая е да не се притеснявате

за симптомите, а

да намерите начин да подпомогнете

енергията Кундалини

да протече свободно във

вашето тяло.

Смелост и желание да

опитвате нови неща

Пробуждането на енергията

Кундалини може да провокира

във вас силно желание

и достатъчна смелост да

опитате нови неща. Някои

хора променят хранителния

си режим, други прекратяват

проблемни връзки, а трети

сменят работата си - всичко

това с цел да се отговори на

фи, печена риба, прясно сирене

без много сол, сухари,

яйца, в малки количества зехтин

и други.

Освен диня, пъпеш, малини,

мушмули може да консумирате

при това състояние и

други плодове.

Круши

Крушите са едни от най-по-

им ни осигурява

и фибри. Но сочните плодове

благоприятстват и нервната

система и намаляват

риска от запек.

Папая

Папаята е друг плод, който

може да добавите към менюто

си, ако страдате от гастрит,

киселини, тъй като и тя благоприятства

доброто хранос-

дащите от гастрит могат да

консумират. Те са богати на

калий, магнезий, витамин С.

Когато ви се хапват банани,

за да не предизвикат храносмилателни

проблеми, хубаво

е те да бъдат много добре узрели.

Полезни комбинации за

сокове и смутита

Банан и круша - това е идеална

комбинация, осигуряваща

високо съдържание на

фибри, без да натоварва излишно

храносмилането. Може

да комбинирате също банан

с праскови. Лека напитка,

която ще ви осигури и енергия.

Авокадо и ябълка - ябълките

също са полезни за храносмилането,

а текстурата на

авокадото го прави лесно за

усвояване. Може да ги комбинирате

при приготвянето на

смути.

4 спорта, които повишават мозъчната активност

Според изследване от

2016 г. бягането помага за

образуване на нови клетки

в областта на хипокампуса,

част от мозъка, отговорна за

изучаването и запомнянето

на нови неща. Това упражнение

помага на мозъка да

се справя със стреса, което

е често срещан проблем при

хората в наши дни. Освен

това подсилва способността

на ума да запомня.

Аеробика и нейни разновидности

Аеробните упражнения

са друга отлична форма на

упражнения за подобряване

на здравето на мозъка. Изпълнението

на аеробни упражнения

с умерена интензивност

в продължение на

150 минути седмично носи

много ползи за ума ви - увеличават

пространствената

памет, намаляват

риска от

деменция, депресия

и тревожност

според

редица изследвания.

Колоездене

Според изследване

колоезденето

повишава

притока

на кръв към

мозъка, което

подпомага из-

растването на нови клетки и

подобрява функционирането

на мозъка. То помага, когато

страдате от хипертония,

прави ви психически по-силни

и повдига настроението

ви. Освен това то регулира

нивото на кортизола (хормоните

на стреса) и адреналина

в организма.

Медитация

Няма нищо толкова ефективно,

колкото медитацията,

когато става дума за подобряване

на функционирането

на мозъка. Медитациите

помагат да успокоите ума

си и да повишите нивото на

концентрация. Тя е добър начин

да управлявате нивото

на стрес и да подобрите силата

на паметта.

случващото се вътре в човека.

Започвате да забелязвате

синхроничността

След като човек започне

да се отпуска, да прави промени

и да опитва нови неща,

той започва да забелязва

синхроничността. А синхроничността

може да се изяви

като получаване на подкрепа

от неочаквани източници.

Например срещате точните

хора, попадате на правилното

място, намирате книга с

важна информация - всичко,

от което имате нужда, се

появява в точното време и то

по правилния начин.

Повишена чувствителност

към външни неща

След като Кундалини се е

пробудила, човек развива

повишена чувствителност

към външни неща, които преди

е могъл да толерира.

Необходимо е да обръщате

внимание на тези ваши усещания

и да се вслушвате в

тях - от това каква храна консумирате

до това какво отношение

имат към вас хората.

Именно промените, които

претърпява нервната система,

ви карат да бъдете почувствителни

към много неща,

които вече нямат място

в живота ви. Приемете това

не като слабост, а като знак

за повишена информираност

и потенциал, с който вече

разполагате.

Осъзнаване на вътрешната

енергия, интуиция и

сила

Пробуждането на Кундалини

ни прави не само по-осъзнати

за това какво се случва

около нас, но и за това

какво се случва вътре в нас.

Обръщаме повече внимание

на интуицията си и започваме

да развиваме връзка с нашата

душа, с нашия вътрешен

учител. Това, което другите

мислят или казват за нас, вече

не ни е толкова важно, защото

вътрешният ни компас

е по-надежден и сме по-наясно

със себе си. Ежедневното

практикуване на йога и/или

медитация е много подходящо,

тъй като човек се нуждае

от време за себе си всеки

ден, за да работи със собствената

си енергия. Успокояването

на ума дава възможност

да погледнем отвъд егото

и да видим кои сме всъщност

на едно по-дълбоко ниво.

Повишено състрадание,

готовност за помощ и осъзнаване

на единството

Когато човек стане по-наясно

със самия себе си, той

става и по-осъзнат за света

около него. Пробуждането на

Кундалини помага за изцеляването

на долните чакри и

преместването на енергията

в сърдечния център. Личното

състрадание води до състрадание

към другите, защото,

когато сърцето е отворено, то

чувства по-интензивно. Това

естествено води до желание

да помагаме на другите. Освен

това истината за взаимосвързаността

на всички

хора става вътрешно знание,

а не просто мисъл.

Чувство за цел и съдба

Последната индикация за

пробуждането на Кундалини

е нарастващото чувство за

цел и съдба. Когато човек започне

да работи над себе си

и се излекува от миналото си,

и когато направи връзка със

сърцето и душата си, той вече

е готов да изпълни съдбата

си. Дошло е времето на

живеете по начина, по който

е било предопределено да

живеете, без да се лутате

между заблуди.


СТРУМА 22 юли 2020 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

ЛЪЖА

ТИТАНОВ

ОКИС

ДЪЛБОКО

МЯСТО В

РЕКА

ЧОВЕК,

СТРАДАЩОТ

ПИРОМАНИЯ

МАРКА

АМЕРИКАНСКИ

ФОТОАПАРАТИ

ВИД

ВЪОРЪЖЕНИ

СИЛИ

ЛЕГЕНДАРНА

АСИРИЙСКА

ЦАРИЦА

ДРАМАОТМ.

МЕТЕРЛИНК

НАШ ФИЛМ

НА ИВАНКА

ГРЪБЧЕВА

ГЕОМЕТРИЧНО

ТЯЛО

ГЛАСУВАНЕ

ДИМООТВОД

КОСМИЧЕСКИ

ЦИКЪЛ

ШАХМАТНА

ПОБЕДА

СОРТ

РАНЕН ГРАХ

ГРЪЦКИ

ОСТРОВ

МЕЖДУ-

НАРОДЕН

ОЛИМПИЙСКИ

КОМИТЕТ

СЕВЕРЕН

ЕЛЕН

КАФЯВИ

МОРСКИ

ВОДОРАСЛИ

ПОЧИТАТЕЛ

НА КИНОТО

ПРИВИЧКА

НАША КНИГО-

ИЗДАТЕСКА

КЪЩА

ВИД

РЕВОЛВЕРИ

КИРГИЗКИ

ЕПОС

НАШ ЦАР

1241-1246

ТЕЧНОСТ С

МИРИЗМА

НА АМОНЯК

ЕГИПЕТСКИ

СУЛТАН ОТ

XII ВЕК

КАЧЕСТВЕНА

БЯЛА ГЛИНА

ВРЪХВСТАРА

ПЛАНИНА

РЕЧНО

НАТРУПВАНЕ

БЕЗ-

АЛКОХОЛНА

НАПИТКА

СОРТ ЧЕРЕШИ

НЕМСКИ

КАМИОНИ

ВИД

КОЛБАС

ДОМАШНО

ЖИВОТНО

РУСКА

ДРАМАТИЧНА

АКТРИСА

1896-1971

БЛАГОРОДНИ-

ЧЕСКА ТИТЛА

ГЕРОИНЯ НА

Й.ЙОВКОВ

“АЛБЕНА”

БАЛЕТНА

ТАНЦЬОРКА

ДВИГАТЕЛ

СЕЛО В

СОФИЙСКО

ЗАОСТРЕН

ПРЪТ

ИНДИЙСКИ

ПОЕТ 1469-1539

ГЕРОИНЯ НА

Л.Н.ТОЛСТОЙ

ОТ ЕДНОИМЕ-

НЕН РОМАН

МАЛКИ

ГОРСКИ

ГРИЗАЧИ

ЖЕНСКА

ПРИЧЕСКА

ВИД ЗЕЛЕН

ПОРЦЕЛАН

ВЕЧНОЗЕЛЕНО

ДЪРВО

ОСНОВАТЕЛЯТ

НА ЛАТИНСКО-

ТО ПЛЕМЕ

ГЕРОЙ ОТ

ТВ СЕРИАЛ

“ОКТОПОД”

ЛЕГЕНДАРЕН

ТРАКИЙСКИ

ПЕВЕЦ

ИТАЛИАНСКИ

АВАНТЮРИСТ

1725-1798

СЕЛО В

ЯМБОЛСКО

ГИГАНТСКА

ЖАБА

ОСТРОВНА

ДЪРЖАВА В

ЦЕНТРАЛНА

АМЕРИКА

ИМЕТОНАМО-

РЕПЛАВАТЕЛЯ

МУНЬОС

ДРЕВНИ

ОРЪЖИЯ

ПИЕСА ОТ

ЙОРДАН

РАДИЧКОВ

ИТАЛИАНСКИ

КИНОРЕ-

ЖИСЬОР

“РЕЛСИ”

ДОМАШНО

ОГНИЩЕ

(РИМ.МИТ.)

ГРАД В

НОРВЕГИЯ

СТАРО ИМЕ

НА СЕЛО

ИЛИНДЕН

ГРАБЛИВА

ПТИЦА

СТЕНА,

ДУВАР

ГРАД ВЪВ

ФРАНЦИЯ

МЪЖКИ

ПЕВЧЕСКИ

ГЛАСОВЕ

ПЛАСТМАСА

С ДОБРИ

ИЗОЛАЦИОННИ

СВОЙСТВА

ЖЕЛЕЗЕН

ЛИСТ

ГЕРОИНЯ НА

ЧИМАРОЗА

“ТАЙНИЯТ

БРАК”

ТУРИСТИЧЕ-

СКА ЧАНТА

ВИД

РОЛКОВИ

КЪНКИ

ИНДОНЕЗИЙ-

СКИ ОСТРОВ

ТУРСКА

АДМИНИСТРА-

ТИВНА СГРАДА

ГОЛЯМО

ПАРЧЕ ХЛЯБ

ОКОСЕНА И

ИЗСУШЕНА

ТРЕВА

ЧЕШКИ

ЖИВОПИСЕЦ

1830-1859

РЕЧНА

РИБА

ИСПАНСКИ

ФУТБОЛИСТ

“СЕВИЛЯ”

СТРОИТЕЛЕН

МАТЕРИАЛ

КАМЕНАРСКИ

ВЗРИВ

НЕМСКИ

МОТОЦИКЛЕТИ

СЕВЕРЕН

ЕЛЕН

МАШИНЕН

ЕЛЕМЕНТ

ИЗПЪКНАЛИ

СКУЛПТОРНИ

ИЗОБРАЖЕНИЯ

БИВШ

ШВЕЙЦАРСКИ

СКИОР

КЪРЛЕЖ

ОБЛАСТ ВЪВ

ФРАНЦИЯ,

КОРСИКА

ПРОЗВИЩЕ

НА ХРИСТО

СТОИЧКОВ

РУСКИ

ПИСАТЕЛ

“ОПЕКУН”

НОСАЧИ

ВИД

КВАРЦОВ

КРИСТАЛ

ГАМЕНИ

МОДЕЛ НА

ДАЧИЯ

ПЪЛНО

ЗАВЪРТАНЕ

НА КОЛЕЛО

(МН.Ч.)

СОЛ НА

ВАНАДИЕВАТА

КИСЕЛИНА

ТУРСКА

ПАРИЧНА

ЕДИНИЦА

ШОТЛАНДСКИ

НАРОДЕН

ТАНЦ

ГЕРОЙ НА

ДЖ.ВЕРДИ

“БАЛСМАСКИ”

МЪКА,

СТРАДАНИЕ

(ПРЕН.)

ИТАЛИАНСКИ

МОДЕН

ДИЗАЙНЕР

ВОЙСКОВО

ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЕ

ПОДЗЕМНА

ЧАСТ НА

РАСТЕНИЕ

ПОЙНА

ПТИЦА

ЕДЪР

ГРАДИНСКИ

БУРЕН

РАЗКАЗ ОТ

ИВАН ВАЗОВ

ГЪСТ

ПОДСЛАДЕН

СОК

РЕКА В

ИНДОКИТАЙ

ТВЪРДА

КАРТОНЕНА

ОПАКОВКА

ФРЕНСКИ

ПИСАТЕЛ

“СМЪРТТА

НА ЗЕМЯТА”

ДРЕВНА

ЯПОНСКА

СТОЛИЦА

УГОЩЕНИЕ

БИВШ ЖЕНСКИ

БАСКЕТБОЛЕН

ОТБОР ОТ

РИГА

ГЕРОЙ НА

САЛТИКОВ-

ШЧЕДРИН

“СЕНКИ”

СИЛЕН

ГЛАС; ЗОВ

ПОТЕКЛО

ПОВЕСТ ОТ

АЛ.ТОЛСТОЙ

НАШИ

ТЕЛЕФОНИ

МОДЕЛ

НА ФОРД

СЪД ЗА

ВОДА

СЪВКУПНОСТ

ОТ ИМЕНА НА

МЕСТНОСТИ

(ГЕОГР.)

ПРИТОК

НА ВОЛГА

РЕЧНИК: АФА, КОМОДО, КОСАРЕК, МЕНАМ, НАНАК, САЛАДИН, СЕЛАДОН, ТАРАКАНОВ, ТАМИРИД,

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: Ìàòåìàòèêà. Îðàòîð. Êàíîíèð. Ñàòåëèòè. “Îñêàð”. Ïåðèìåòúð. Îñòåí.

Íàëèì. Ìàñà. ÈÔÀ. Íåñåñåð. Õèíèí. Íèâà. Èâàíà. Èíî (Áåðíàð). Èíêà. Åëåí. Íîìèíàë.

Àìàíàò. Ëèòàê. Ïèïåð. Ìàíà. Èêîíîì. Ïèêàï. Íàâåñ. Íåãà. Âîò. Áîð. Ïàê. Êîìàð. Òàð

(Ïàâëèíà). Ëèòî. Ñëàìà. ÊÅÍÀÐ. Òàðà. Èâèðîí. Êàíàï. Ìàðàêàíà. Âàëèäå. Àìàðåëà. Èòàêà.

ÀÐÅÒÀ. ÀÑÀ. Ðèáàð. Íàðèòà. Àìèí. Âåê. Ñàëîíè. Àáàñè. Çàð. Êîìèí. Ðîòà. Íàâèê. Ãèä.

Ñîíàòà. Ïîëèï. Êîòàðàê. Ïîò. “Ëóäåòèíà”. ÈÂÅÊÎ. Áàáà. Àíå. Îáåò. Ëàð.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

СТЕФАН КРЪСТЕВ

ÎÒÂÅÑÍÎ: Ñàêñîôîí. Èïîòåêà. Èâàíîâà (Ëèëè). Òàêñà. Êàïèòàí. Ëèáåðàë. Ñåíàò. Íàìåê.

Ðàêèòàê. Âèëà. ÌÎÐÅÍÈ. Àðàá. Ðàäàð. Êèïó. Äàí. Íåâåí. Ïîë. ÍÅÊ. Ñîê. Äà. Òèï. Ñàëàì.

“Ðèòà.” Àíàì. ÊÅÍ. Ñèðåíå. Åòàí. Òàïà. Àëèãîòå. Ðàñèí (Æàí). Íàïîð. Ìàðîíèòè. Âàñèëåâ

(Ìèë÷î). Ëàâà. Àìàðèí. “Äàíî”. Àìèðàíè. Åêñ. Àðåòèð. Ðàá. Òîòåì. Íîòèñ. Ëèðåòà. Îñà.

Ðåò. Õàìàê. Êàâàëà. Àòîêèò. Íàëúìè. Èêîíîìèêà. Àáàí. Òèðàíèí. Íåìàðà. Àìà. Àïåë.

ËÎÒ. Ñèíàãîãà. Îíàñèñ (Àðèñòîòåë). Òîêà. Ðèâàíîë. Ìàðèíà. Àíèìàòîð.


СТРУМА 22 юли 2020 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 19

Готвенето поддържа ума

ВАЛУТА

Още една добра

новина от периода

на карантината,

която затвори много

хора вкъщи и ги

принуди да започват

да готвят. Оказва

се, че приготвянето

на храна има

лечебен ефект. И

помага да се избавим

от стреса, тревожността

и депресията,

пише Medik

Forum.

Нещо повече. Кулинарията

е не само забавно хоби, но

стимул и развлечение, което

подобрява определени умения.

От полза е за ума

Готвейки, човек внимателно

подбира съставките, които

са полезни и здравословни.

Като използва риба, орехи,

семена, той може да подобри

когнитивните си възможности

и да намали риска

от деменция.

Сближава хората

Приготвянето на храна

сближава хората в семейството.

Засилва се не само

общуването, но и взаимопомощта.

Помага при решаване на

конкретен проблем

Готвенето налага концентрация

на вниманието. То ви

кара да се съсредоточите върху

това, което правите в момента,

и отвлича вниманието

от проблемите. А това понякога

помага да ги решите от

раз малко по-късно.

22 ЮЛИ

БНТ

05:00 Още от деня /п/ 05:40

Телепазарен прозорец 06:00

Сутрешен блок 09:00 Лято с

БНТ 11:00 10 000 крачки

11:10 Бързо, лесно, вкусно

/п/ 11:40 Телепазарен прозорец

12:00 По света и у нас

12:30 Новини на турски език

12:40 БНТ на 60 - Аня Пенчева

и Енчо Керязов /п/ 13:40

Супер камери - документална

поредица 14:15 Телепазарен

прозорец 14:30 Приключенията

на Илайс - анимационен

филм 15:00 Търсачи на реликви

- тв филм 15:45 Телепазарен

прозорец 16:00 По света

и у нас - регионални новини

16:15 Бързо, лесно, вкусно

/п/ 16:45 Парижката кухня на

Триш - 6-серийна документална

поредица /Ирландия,

2019г./, режисьор Анди Аткинсън

17:10 Тайните на войната

- документална поредица

18:00 По света и у нас

18:20 Още от деня 19:00 Раят

на дамите - тв филм /17, епизод/

20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини 21:00

Бизнес.БГ 21:30 В кадър /п/

22:00 Династията на Борджиите

2 - тв филм /2, епизод/

(16) 23:00 По света и у

нас 23:30 Потомци на слънцето

- тв филм /9, епизод/ (12)

00:35 Лято с БНТ /п/ 02:35

Раят на дамите - тв филм /17,

епизод/п/ 03:45 Тайните на

войната - документална поредица/п/

04:30 Парижката

кухня на Триш - документална

поредица /п/

bTV

05:30 "Домашен арест" /п/ -

М

агданозът е популярна

подправка, използвана

често в

много кухни по света. Обикновено

магданозът се добавя

към супи, салати, яхнии

и риба, за да засили вкуса на

храната. Зеленото растение

е много полезно и доказано

има благоприятно влияние

върху здравето на човек.

Магданозът е широко разпространена

подправка в

кухните на Европа, Близкия

изток и Америка. Той може

да се съчетава с други храни

както в пресен, така и в изсушен

вид. Освен за овкусяване

на различни ястия магданозът

се използва и като

средство за лечение на състояния

като високо кръвно

налягане, алергии и възпаления.

Това никак не е случайно

- магданозът има много

ползи за здравето.

Вижте 7 причини, заради

които си струва да ядете

повече магданоз:

Магданозът съдържа

сериал 06:00 "Трансформърс:

Рескю Ботс" - анимация, сериал,

с.4, еп.22 06:30 "Лице

в лице" /п/ 07:00 "Тази сутрин"

- информационно предаване

с водещ Антон Хекимян

09:30 "Преди обед" /най-доброто/

- токшоу 12:00 bTV Новините

- обедна емисия 12:30

"Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п/ 13:30 Премиера:

"Обещание" - сериал, с.2,

еп.49 15:30 "Търговски център"

- сериал, с.14, еп.105 -

107 17:00 bTV Новините

17:30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ

Цветанка Ризова 18:00 Премиера:

"Опасни улици" - сериал,

с.14, еп.11 19:00 bTV

Новините - централна емисия

20:00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.3, еп.24 21:00 Премиера:

"Ирония на съдбата" -

сериал, еп.18 22:30 Премиера:

"Добрият доктор" - сериал,

еп.8 23:30 bTV Новините -

късна емисия 00:00 "Стрелата"

- сериал, с.3, еп.11 01:00

"Гранд" - сериал, еп.11 01:30

"Домашен арест" - сериал,

с.4, еп.4 02:00 bTV Новините

/п/ 02:30 "Преди обед" /п/

04:30 "Завинаги" - сериал,

еп.41

bTV Action

05:00 "Смъртоносно оръжие"

- сериал, с.3, еп.7 06:00 Анимационен

блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с.2,

еп.10 - 13 08:00 "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с.3, еп.7

09:00 "Готъм" - сериал, с.3,

еп.1 10:00 "Стрелата" - сериал,

с.6, еп.16 11:00 "Неизвестният"

- сериал, еп.24

12:00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2, еп.20 13:00 "Срамежливия

стрелец" - екшън,

комедия, приключенски (Великобритания,

2017), режисьор

Саймън Уест, в ролите:

Антонио Бандерас, Олга Куриленко,

Бен Кура, Марк Вали,

Ашлинг Лофтъс, Джереми

Суифт и др. [14+] 15:00

"Смъртоносно оръжие" - сериал,

с.3, еп.8 16:00 "Готъм"

- сериал, с.3, еп.2 17:00

"Бягство от затвора" - сериал,

с.2, еп.21 18:00 "Неизвестният"

- сериал, еп.25 19:00

Часът на супергероите: "Стрелата"

- сериал, с.6, еп.17

20:00 Екшън в 8 (премиера):

"Последният кораб" - сериал,

с.5, еп.6 21:00 bTV Новините

22:00 Бандата на Екшън:

"Неуредени сметки" - трилър

(САЩ, Великобритания, Унгария,

Израел, 2011), режисьор

Джон Мадън, в ролите: Хелън

Мирън, Сам Уърдингтън, Том

Уилкинсън, Кирън Хайндс,

Джесика Частейн, Йеспер

Кристенсен, Мартон Чокаш и

др. [14+] 00:00 "Последният

кораб" - сериал, с.5, еп.6

01:00 "Неизвестният" - сериал,

еп.25 02:00 "Стрелата"

- сериал, с.6, еп.17 03:00

"Бягство от затвора" - сериал,

с.2, еп.21 04:00 "Готъм" - сериал,

с.3, еп.2

bTV Comedy

05:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 06:00 "Двама

мъже и половина" - сериал,

с.11 07:00 "Дивата Нина" /п/

- сериал 08:00 "По средата" /

п/ - сериал 08:30 "Гранд" /п/

- сериал 09:00 "Двама мъже

1USD

1.70919 лв.

1EUR

1.95583 лв.

и половина" /п/ - сериал

10:00 "Йога за двама" - романтичен

(тв филм, Канада,

2019), режисьор Стив ДиМарко,

в ролите: Аманда Шъл,

Морган Дейвид Джоунс, Ерик

Хикс, Патрис Гудман и др.

12:00 "Приятели" /п/ - сериал

13:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 14:00 "Гранд"

/п/ - сериал 15:00 "Модерно

семейство" /п/ - сериал 16:00

"Дивата Нина" /п/ - сериал

17:00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно токшоу

18:00 "Приятели" - сериал,

с.8, еп.5, 6 19:00 "Дивата Нина"

- сериал, еп.40 20:00 "По

средата" - сериал, с.9, еп.16

20:30 "Модерно семейство" -

сериал, с.9, еп.15, 16 21:30

Премиера: "Шитс Крийк" - сериал,

с.2, еп.6 22:00 "Гранд"

- сериал, с.2, еп.16, 17 23:00

"Двама мъже и половина" -

сериал, с.10, еп.22, 23 00:00

"Йога за двама" /п/ - романтичен

(тв филм, Канада, 2019)

02:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 03:00 "Шоуто

на Николаос Цитиридис" /п/

04:00 "Приятели" /п/ - сериал

Днес ще бъде слънчево. След обяд

на места в централните и източните

райони ще има временни увеличения

на облачността. Ще духа слаб до умерен

вятър от север-североизток. Ще е

топло и максималните температури ще бъдат между 30° и

35°, в София 30°.

Над планините ще бъде слънчево, след обяд с временни

увеличения на облачността. Ще духа до умерен север-северозападен

вятър. Максимална температура на 1200 метра

ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа

слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури

на въздуха 28°-31°. Температурата на морската вода

е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

7 причини да ядете повече магданоз

то. Основните

антиоксиданти

в магданоза са

флавоноидите,

каротеноидите

и витамин С.

Антиоксидантите

са важни

за поддържа-

много полезни вещества

Магданозът е богат източник

на витамините К, А и С. В

тази подправка могат да бъдат

открити и други полезни

вещества - като желязо, магнезий,

калций, фолат, калий

и фибри. Магданозът е с ниско

съдържание на калории,

така че спокойно може да добавяте

голямо количество от

него в храната си. Витамин А

е необходим за здравата

имунна система и за доброто

зрение. Той също така подобрява

състоянието на кожата.

Витамин К пък подпомага

здравето на костите,

сърцето и правилното съсирване

на кръвта. Само две супени

лъжици магданоз ще ви

помогнат да си набавите дори

малко повече от препоръчителното

количество витамин

К за деня.

Магданозът е богат на

антиоксиданти

Магданозът съдържа множество

мощни антиоксиданти,

които подпомагат здраве-

нето на силна

имунна система и защитата

срещу хронични заболявания.

Смята се, че в сушения

магданоз се съдържа по-голямо

количество антиоксиданти,

отколкото в пресния

магданоз.

Магданозът поддържа

здравето на костите

Костната система се нуждае

от определени витамини

и минерали, за да остане

здрава и силна. Консумацията

на магданоз е полезна за

костите, тъй като подправката

е богата на витамин К - основен

хранителен елемент за

здрави кости. Всички храни,

съдържащи голямо количество

витамин К, повишават

костната плътност, което пък

намалява вероятността от

счупвания - особено при повъзрастни

хора.

Магданозът е важен за

очите

Лутеинът, бета каротинът и

зеаксантинът са три вида каротеноида,

съдържащи се в

магданоза, които подпомагат

здравето на очите и спомагат

за по-добро зрение. Лутеинът

и зеаксантинът могат

да предотвратят макулната

дегенерация - нелечима очна

болест и водеща причина за

слепота по целия свят. Бета

каротинът се превръща във

витамин А, който е от съществено

значение за здравето

Nova TV

05:00 "Госпожа Фазилет и

нейните дъщери" - сериен

филм /п/ 06:00 "Скорпион" -

сериен филм, сезон 4 /п/

06:55 "Здравей, България" -

сутрешен блок 09:30 "На кафе"

- предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA

12:30 "Госпожа Фазилет и

нейните дъщери" - сериен

филм 13:30 "Остани с мен"

(премиера) - сериен филм

15:00 "Черна роза" (премиера)

- сериен филм 16:00 Новините

на NOVA 16:30 "Намери

ме" (премиера) - сериен

филм 18:00 "Семейни войни"

- телевизионна игра 19:00

Новините на NOVA - централна

емисия 20:00 "Черешката

на тортата" - предаване на

NOVA, избрано 21:00 "Хавай

5-0" - сериен филм, сезон 8

22:00 Новините на NOVA

22:30 "Специален отряд"

(премиера) - сериен филм, сезон

2 23:30 "Кобра 11: Обади

се!" - сериен филм, сезон 18

00:30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 4 01:30 "Женени

с деца" - сериен филм, сезон

3 02:30 "Завинаги свързани"

- сериен филм 03:30

"Остани с мен" - сериен филм

/п/

Nova Sport

10:00 Баскетбол: Барселона

- Баскония, финал на испанската

баскетболна лига /п/

12:00 Футбол: Арсенал - Манчестър

Сити, полуфинален

мач за Купата на Футболната

асоциация /п/ 14:00 Баскетбол:

Реал Мадрид - Гран Канария,

мач от испанската

баскетболна лига /п/, в паузата

- "Новините на Нова

Спорт" - новини, интервюта,

репортажи 16:00 Футбол: Оксфорд

Юнайтед - Уикъмб Уондърърс,

финален плейоф на

английската Лига 1 /п/ 17:55

"Новините на Нова Спорт" -

новини, интервюта, репортажи

18:00 Баскетбол: Сарагоса

- Бургос, мач от испанската

баскетболна лига /п/ 20:00

Класика от Висшата лига: Нюкасъл

Юнайтед - Ливърпул

на очите. По-специално витамин

А защитава роговицата

и конюнктивата в окото.

Магданозът е полезен

за сърцето

В магданоза има хранителни

вещества, които са

важни за здравето на сърцето.

Едно от тези вещества

е фолатът (витамин В9), който

намалява риска от сърдечни

заболявания.

Магданозът е полезен

за храносмилането

Редовната консумация на

магданоз може да подобри

храносмилането и да намали

подуването на корема.

Това се дължи на няколко

съединения в подправката,

които спомагат за облекчаване

на неприятното чувство

на тежест в корема.

Магданозът освежава

дъха

Яденето на магданоз може

да освежи дъха, замаскирайки

всички лоши миризми

от консумацията на

чесън или лук например.

(2008-09) /п/ 20:45 "Новините

на Нова Спорт" - новини,

интервюта, репортажи 21:00

Студио "Чемпиъншип", директно

21:30 Футбол: Мач от

Чемпиъншип, директно 23:25

Студио "Чемпиъншип", директно

00:00 Професионална

борба: "Първична сила",

30-и, епизод 01:00 "Новините

на Нова Спорт" - новини,

интервюта, репортажи 01:15

Еротичен телепазар 03:15

Край на програмата

Kanal 3

06:30 "Патарински Live" - /п/

07:00 "Всяка сутрин" - информационен

блок 09:00 НОВИ-

НИ 09:15 "Парламентът на

живо" 10:00 НОВИНИ 10:15

"Парламентът на живо" 11:00

НОВИНИ 11:15 "Парламентът

на живо" 11:45 Топ Шоп

12:00 НОВИНИ 12:15 "Парламентът

на живо" 13:00 НОВИ-

НИ 13:15 "Парламентът на

живо" 14:00 НОВИНИ 14:30

"Социална мрежа" 15:00 НО-

ВИНИ 15:20 "Изкуство по

време на пандемия" 15:30

"Социална мрежа" 16:00 НО-

ВИНИ 16:30 "Кухнята на Звездев"

- кулинарно предаване

17:00 НОВИНИ 17:20 "Патарински

Live" - репортерско

риалити 18:00 НОВИНИ, централна

емисия 20:00 НОВИ-

НИ 20:20 "Денят на живо" с

Наделина Анева 21:00 НОВИ-

НИ 21:20 "Спорт в обектива"

22:00 НОВИНИ 22:20 "Патарински

Live"- /п/ 23:00 НОВИ-

НИ 23:20 "Денят на живо" с

Наделина Анева 00:00 НОВИ-

НИ/п/ 00:20 "Спорт в обектива"/п/

01:00 Повторения


СТРУМА 22 юли 2020 г.

СПОРТ стр. 20

Койотите взеха максимума от пряк конкурент за топ 4,

благоевградски рефер с опит в

САЩ спаси дабълхедъра в Дупница

2

Койотите се приближиха до основната си цел, от която ги

разделя една домакинска победа срещу бронзовия медалист

"Академици" /сн. 1/. М. Андонов преведе дупничани и юнаците

между капките на ст. "Левски" /сн. 2/.

Отборът на "Койоти" /Дуп/

се наложи с 2:0 победи /2:1,

16:6/ в дабълхедъра с "Юнак"

/Сф/ у дома и взе максимума

от прекия си конкурент за

последното място във финалната

четворка на Българската

бейзболна лига /ББЛ/.

Избраниците на играещия

наставник Иван Гърнев имаха

проблеми само в първия

мач на стадион "Левски",

който вървеше 0:0 до VI

ининг. Тогава гостите поведоха,

но радостта им бе кратка,

защото койотите сътвориха

пълен обрат още в края

на същата част. Единичен хит

на Богомил Костов, който бе

питчер в двубоя, прибра от

втора и трета база Ив. Гърнев

и Августин Янчев за 2:1,

а в последния ининг защитата

на дупничани издържа и

спести едно излизане на батерите

си. След кратка почивка

съперниците се върнаха

на терена, а дъждът не

спираше да вали. На възвишението

Ив. Гърнев смени Б.

Костов и пое повече точки,

ала бухалките на съекипниците

му бяха по-точни и

ЦСКА прати петрички вратар и нападател

от Благоевград да се обиграват в "Литекс"

Петричкият вратар

не спира да тренира

всичко приключи с нокаут в

V ининг. Добре за победителите

се включи и треньорът

на софтболните ни шампионки

от "Ейнджълс" /Дуп/

Николай Пилев. Въпреки лошото

време благоевградският

рефер Мартин Андонов-Канастата,

който натрупа

бейзболен опит и в САЩ,

не се разколеба и спаси дабълхедъра,

оказал се единственият

изигран мач от

предпоследния шести кръг

на редовния сезон.

Същия ден "НСА-Лъвове"

и бронзовият медалист "Академици"

/Сф/ безуспешно

изредиха два различни стадиона.

Първо се събраха на

ст. „Октомври“, но наводненият

терен в Студентски град

1

ги изгони към

ст. „Диана“ в

кв. „Дианабад“,

където условията

се оказаха

идентични и мачовете

бяха отложени.

24 ч.

по-късно вторият

за 2019 г.

"Бизони" /Бл/ и

шампионът "София

Блус" очакваха

съдийското

решение

на ст. „Диана“.

Докато правеше

огледа, софийският

арбитър

Венцислав

Иванов затъна

до глезените на

хоума и с това инспекцията

приключи. Провалените

сблъсъци вероятно ще бъдат

насрочени за 1 август. През

уикенда трябва да се изиграят

дабълхедърите "Блус"-

"НСА-Лъвове", "Атлетик" /Сф/

-"Юнак" и "Академици"-"Койоти",

който буди изключителен

интерес.

ИВАН ДИМИТРОВ

Асен Дончев

Петричката надежда пад

рамката Илия Шаламанов ще

бъде преотстъпен на втородивизионния

„Литекс“ през

сезон 2020/21 г. Роденият в

Австралия 18-годишен страж

на ЦСКА се яви на първата

лятна тренировка на армейците

в Панчарево в края на

миналата седмица, след кое-

"Пирин" (ГД) планира две

контроли през седмицата, с

което се приближава до исканите

7 от наставника Димитър

Крушовски. Днес следобед

гоцеделчевските футбо-

то чу решението на новия

наставник Стамен Белчев,

според което Ил. Шаламанов

и Йоан Бауренски отиват да

се обиграват при оранжевите

от Ловеч. Двамата подписаха

първи професионални

договори с червените в края

на юни и сега заедно с още

неколцина свои връстници,

време на кратката си лятна

ваканция Илия проведе

няколко тренировки на стадион

„Цар Самуил“ в Петрич,

а в понеделник, навръх именния

си ден, получи стотици

обаждания от близки, приятели

и колеги с пожелание за

здраве и множество сухи

мрежи през новия сезон.

В същото време стана

ясно, че ЦСКА отново ще изпрати

неврокопчанина Атанас

Лясков под наем в „Ботев“

/Вр/, търси се нов отбор

и на любимеца на ултрасите

Митко Митков, който

досега бе под наем в изпадналия

„Дунав“. От червените

младоци, пръснати из тимовете

от нашенския професионален

футбол, единствено

Тонислав Йорданов,

който впечатли с изявите

за „Етър“ през изтеклата

кампания, ще остане в столицата.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Гоцеделчевци договориха контроли с "Гранит" (Владая) и "Пирин" (U19)

листи гостуват на друг новак

в Югозападната Трета лига -

"Гранит" (Владая). По същото

време, но в събота, трябва

да се играе спарингът с "Пирин"

(U19), като мястото ще

сред които е и благоевградският

нападател Асен Дончев,

който парафира първия

си контракт с армейците вчера,

ще трупат опит в града на

люляците. След раздялата на

ЦСКА с литовеца Витаутас

Черняускас се смяташе, че

петричанинът, който бе трайно

асоцииран към тима на

Милош Крушчич, ще получи

сериозен шанс да се пребори

с бразилеца Густаво Бусато,

но привличането на национала

Димитър Евтимов от

английския "Акрингтън Стенли"

изглежда пренареди

приоритетите на Ст. Белчев

и асистентът му за работа с

вратарите Иво Иванов. По

бъде уточнено допълнително.

Неврокопчани и останалите

отбори от третия ешелон

очакват решенията на Зоналния

съвет на БФС - София за

началото на новия сезон. Подаването

на документи за

участие приключи в края на

миналата седмица, най-късно

до 29 юли се очаква да излезе

и програмата. Най-вероятно

тимовете ще бъдат

Ил. Шаламанов /в средата/ с доскорошните си съотборници

от шампионската юношеска формация на армейците Р. Петров

/вляво/ и Кр. Николов, които предпочетоха да продължат

кариерите си на ст. „Цар Самуил“ с екипа на „Беласица“

20, след като "Брацигово" и

"Чико" (Бяга) се отказаха. Същевременно

трябва да се решават

и задачите, свързани

с провеждането на срещите

в условията на Ковид-19,

които могат да се окажат сериозна

преграда пред повечето

клубове не само в аматьорския,

но и в професионалния

футбол.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ


СТРУМА

Ръководството

на "Пирин" се

справи 48 ч. порано

с едно от

обещанията си и

запълни стадион

"Хр. Ботев" с нови

седалки. Така

името на благоевградския

футболен клуб

отново бе изписано

докрай на

трибуните ден

преди вчерашната

контрола

със съименника

от Разлог. Феновете

обаче не

можаха да се израдват

на придо-

22 юли 2020 г.

СПОРТ

Орлетата запълниха трибуните с

нови седалки и сефтосаха таблото с

3:0 над "Пирин" /Рз/

бивката, защото спарингът

беше без публика, заради

мерките против коронавируса.

Не бяха допускани и журналисти.

Проверката все пак

изгледаха 20-ина от най-запалените

ултраси, които очаквано

използваха сектор "Бадеми",

а част от тях се разхлаждаха

с бира на припека.

За първи път в игрови условия

светна и преоборудваното

по модерна технология информационно

табло, което

след последния сигнал на

Разлог посреща за колоездачното

състезание "По пътя

на римляните" в събота професионални

отбори от над 13

националности, сред които

има представители на България,

Сърбия, Гърция, Испания,

Полша, Италия, Швейцария,

Словакия, Франция, Великобритания.

Въпреки ограничителните

мерки и трудностите

в организиране на трансфери

поради епидемиологичната

обстановка в страната ни

в проявата ще участват и отбори

от Украйна и Казахстан.

Надпреварата започва в китното

село Баня в 15.00 ч., а в

15.10 ч. официалния старт в

Разлог дава кметът Красимир

Герчев, който за поредна година

засвидетелства готовността

си да подкрепя спорта

в България. По време на първия

етап (4 обиколки с обща

дължина над 120 км) на цен-

По-находчивите си

носеха и стълба

Изцяло горски условия

предпочетоха само 2-3-ма

благоевградския рефер Благой

Манов показваше 3:0 за

домакините. Антон Карачанаков

/5/ откри след пас на

капитана Владислав Златинов.

8 минути по-късно удар

на Златинов срещна напречната

греда. Пак Карачанаков

/15/ удвои със силен шут

след асистенция на Иван Тасев.

В 22-та мин. Карачанаков

проби мощно и разтресе

рамката над Иван Димитров.

Конър Хендерсън /28/

оползотвори подаване на

Александър Дюлгеров за 3:0,

а в 37-та мин. Стилян Николов

се намеси отлично, за да

избие в корнер шут на Георги

Фикийн. На полувремето

в игра се появиха 8 играчи

от резервната скамейка, като

от титулярите останаха само

вратарят Исмет Кисьо, защитникът

Архан Исуф и халфът

Асен Либяховски. В 60-

та мин. Спас Георгиев центрира

отдясно и Джон Аийна

стреля с глава над вратата. В

70-та мин. Мирослав Пушкаров

стреля неуспешно от далеч,

а 2 минути по-късно

стражът на гостите опита да

боксира, топката попадна у

Аийна, който би силно, но

високо. В 79-та мин. Джордж

Оукли пробва изстрел с глава,

ала се уцели защитник. В

84-та мин. Георгиев центрира

към далечната греда, където

Оукли намери вратаря

отблизо.

"ПИРИН": Кисьо, Дюлгеров,

Ст. Николов, Митев,

Исуф, Хендерсън, Либяховски,

Карачанаков, Тасев,

Йорданов, Златинов /Бастунов,

Кепов, Пушкаров, Станоев,

Аийна, Георгиев, Оукли,

Алексиев, Вангелов/.

"ПИРИН" /РЗ/: Ив. Димитров,

М. Димитров, Ив.

Иванов, Б. Сандев, Хр. Димитров,

Р. Лефтеров, Зотев,

Хаджиниколов, Варсанов,

Попадийн, Фикийн.

ИВАН ДЕЛЧЕВ

Една от знаковите фигури

на футбола в Гоце Делчев -

Никола Солаков, напусна този

свят вчера. Бившият състезател

и треньор си отиде на

59 г. след кратко боледуване

няколко дни след постъпването

си в болница. В южния

град личността му винаги

се свързваше с местния

"Пирин", където премина

почти целия му живот. Първо

като футболист на славната

генерация от 80-те години

на миналия век, която

за първи път класира тима в

"Б" група. След това железният

защитник преминава в

"Пирин" (Бл) и е близо до

дългосрочен трансфер в

"Славия", но тежка контузия

го вади от терена. Това не го

спира да се занимава с любимата

игра, но вече като

треньор, и то в най-тежките

времена за футбола в Гоце

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

Колосъстезанието "По пътя на Бившият футболист и треньор на

римляните" стартира в Разлог "Пирин" (ГД) Н. Солаков си отиде на 59 г.

Кр. Герчев Ив. Кадев

търа в Разлог местни детски

клубни отбори ще демонстрират

своите способности по

футбол, волейбол, таекуондо,

ски. В няколко възрастови

категории ще се проведе и

детско колоездачно състезание.

Участие ще вземат и фолклорни

детски формации.

Празничният ден ще завърши

в 19.00 ч. с награждаване

както на най-малките, така и

на най-добрите при професионалистите.

Заключителният втори

етап от международното колоездачно

състезание ще се

проведе в неделя

по маршрут Баня -

Банско - Добринище

- Елешница -

Баня - Банско. В 4

последователни

обиколки ще се

измине разстояние

от над 150 км.

Състезателите тръгват отново

в с. Баня в 10.00 ч., след което

се отправят към старта в

Банско. Награждаването е от

14:30 ч. в Банско на специално

подготвена сцена.

Освен като международно

колоездачно състезание "По

пътя на римляните" е каузата,

с която двете общини начело

с кметовете Кр. Герчев

и Ив. Кадев целят да популяризират

района на Разлог,

Баня и Банско като целогодишна

туристическа дестинация.

ИВАН ПЕТРОВ

Част от феновете минута

преди началния сигнал

Героят от САЩ-94 П. Михтарски бе от

малцината щастливци, които успяха да

влязат на ст. "Хр. Ботев" с колите си

ИЗПЪЛКОМЪТ ОБЯВИ ДАТИТЕ ЗА НОВИЯ СЕЗОН,

ДАВА НА КЛУБОВЕТЕ ОТ ВТОРА ЛИГА ОЩЕ ПО 25

ТОПКИ

Изпълнителният комитет на БФС прие датите за новия

сезон, според които първенствата в Първа и Втора лига,

както и в елитните юношески групи, стартират на 7 август.

Последният кръг от есенния дял в елита ще се проведе на

15-16 декември, като планът е професионалистите да завършат

на 24 май, а финалът в турнира за купата на България

да се изиграе на 19 май. Футболният календар подлежи

на промени в зависимост от развитието на епидемиологичната

обстановка на територията на Република България

и решенията на държавните здравни власти. Изпълкомът

прие предложението да закупи допълнително по 25 топки

за нуждите на отборите от Втора лига, като сумата, която

ще бъде покрита от бюджета на БФС, е в размер на 67

000 лв.

ГОЦЕДЕЛЧЕВЕЦЪТ В. ПАНАЙОТОВ ПРЕБОРИ

КОРОНАВИРУСА

Илиан Илиев-младши и гоцеделчевецът Васил Панайотов

са дали отрицателен тест за коронавирус. Двамата футболисти

на "Черно море" вече са подновили тренировки

със съотборниците си. Това обаче все още не важи за треньора

на моряците Илиан Илиев и останалите играчи и представители

на клуба, които дадоха положителни тестове за

Ковид-19. Очаква се скоро да падне и тяхната карантина.

Последен от нея трябва да излезе Исмаил Иса, който даде

положителен тест преди баража с "Ботев" (Пд), загубен с

0:1.

Г. МИЛАНОВ РАЗТРОГНА С МОЛ "ФЕХЕРВАР"

Българският футболен национал Георги Миланов разтрогна

договора си с МОЛ "Фехервар". През септември 2018 г.

той подписа за 2,5 г. с клуба на унгарския премиер Виктор

Орбан. "Разделихме се по взаимно съгласие. Взехме това

решение, след като отказах да подновя контракта си. Доволен

съм от престоя си в унгарския отбор, ще търся ново

предизвикателство в друга държава. Имам немалко оферти,

над които ще помисля в близките дни и ще взема решение.

Чувствам, че съм във форма и ми предстоят силни

изяви на терена", заяви Г. Миланов, който миналата година

спечели купата на Унгария. Преди дни МОЛ "Фехервар" купи

Евандро от ЦСКА за около 1 милион евро.

ВЪЛЦИТЕ ИЗПРЕВАРИХА "ТОТНЪМ", МЕЧТАЯТ

ЗА ЛИГА ЕВРОПА

"Уулвърхемптън" би у дома "Кристъл Палас" с 2:0 в мач

от предпоследния 37-и кръг на английската Висша лига и

измести "Тотнъм" от шестата позиция, даваща право на участие

в Лига Европа. Даниел Поденс (41) и Джони Кастро

(68) бяха точки за успеха на вълците, които събраха 59

точки и са на една пред седмия "Тотнъм". Орлите пък са

14-и с 42 т. В последния кръг "Уулвс" гостува на борещия

се за място в топ 4 и участие в Шампионска лига "Челси",

докато шпорите гостуват на "Кр. Палас". "Шефилд Юнайтед"

направи страхотен сезон, но след загубата си от "Евертън"

с 0:1 остава осми с 54 т. и няма никакви шансове за

участие в Европа. Ричарлисон (46) разочарова остриетата

и донесе успеха за карамелите, които са 11-и с 49 т.

Никола

Солаков

Делчев. В началото на века

е начело на отбора и с ентусиазъм

събира състезатели,

за да играят за едната чест.

В отбор, който има стари

топки и 14 екипа, но наставник

с голямо сърце и не помалко

сърцати футболисти,

които запазват мястото на

тима в Югозападната "В" гру-

па. Това на практика

е спасение на този

спорт в южния

град, след като тогавашната

криза доведе

до практическото

ликвидиране

на доста клубове, а

пиринци още следващата

година се

върнаха в "Б" група

за третия си престой

там. По-късно Н. Солаков

продължи да

работи на стадиона,

беше и домакин на

клуба само и само да бъде

близо до любимия тим. Бе

част от екипа, който влезе в

"А" група, после видя как зелено-белите

изпаднаха и се

озоваха в Трета лига, а покъсно

и в "А" ОФГ, но докрай

остана верен на "Пирин"

(ГД).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ


СТРУМА 22 юли 2020 г.

СПОРТ стр. 22

Благоевградският шампион Кр. Николов

се прицели в постиженията на Кобрата

- Кристияне,

от колко

време тренираш

бокс?

- От 6-годишен.

Запалих

се сам, никой

от семейството

ми не е практикувал

този

спорт. Започнах

в БК "Македония"

в Благоевград

при

първия ми треньор

Кирил

Масларски.

- Миналата

година на същия ринг в зала

"Скаптопара" загуби финала

с опитния Благой Найденов,

но сега първото ти

злато от държавен шампионат

при мъжете вече е факт.

Как се подготви, тежки ли

бяха сблъсъците?

- По програма трябваше

да изиграя 4 мача, но един

от противниците ми отпадна

и спечелих служебна победа.

Първите две срещи взех с нокаут

още в I рунд и така си

осигурих участие на финала

срещу египтянина Реда Мохамед

от "Бокс за всички"

/Сф/, този тим бе и основният

ни конкурент в отборното

класиране. Беше труден

мач, но се наложих с единодушно

съдийско решение.

Седмица преди състезанието

бях на подготовка с националния

отбор. Лагерът се

проведе в курорта Златни

пясъци на Национална база

"Спорт палас". Натренирах се

много добре и нямах затруднения

на турнира в Благоевград.

Обърнахме специално

внимание на издръжливостта,

стараехме се да изчистим

колкото се може повече

техническите грешки.

- ЦСКА стана отборен

шампион на първенството.

Няма как да не отбележим

работата на специалистите

Александър Александров и

Александър Мартинов?

- Да, така е. Александър

Благоевградчанинът Кристиян

Николов спечели златен

медал от държавното първенство

/I кръг/ в зала "Скаптопара"

на 11 юли. Юношата

на БК "Македония" /Бл/

триумфира в кат. до 81 кг и

помогна на настоящия си

клуб ЦСКА да оглави отборното

класиране и да грабне

купата на България. Хамстера,

както го наричат близки

и приятели, спечели и приза

"Най-добър боксьор" на шампионата

в родния си град след

безапелационна игра в трите

си срещи. След ДЛОП Кр. Николов

изкара седмица в родния

град, а в неделя се върна

в София, за да продължи подготовката

си за предстоящите

изпитания зад граница в

края на месеца. Въпреки 20-

годишната си възраст, националът

е начертал своите цели

и е решен да ги следва упорито.

Александров ми е личен треньор.

Винаги ми обръща внимание.

Михаил Таков и Александър

Мартинов също много

се грижат за нас и допринасят

за успехите ни, както

и Жоел Арате и Валентин

Поптолев.

- Първенството дойде

след 5-месечна изолация.

Как ти се отрази тя и колко

трудно е поддържането на

психическа и физическа

форма без залата?

- Гледах да не се отпускам

и наблягах на физическите

упражнения, които мога да

правя вкъщи, но боксовата

форма се поддържа най-добре

с противник и игра. Това

обаче бе невъзможно и отначало

бях малко притеснен.

Хубавото е, че бързо се адаптирах,

след като отвориха

залите.

- Боксът е индивидуален

спорт, но от какво значение

е колективният дух и разбирателството

с останалите

момчета в отбора?

- От огромно. Когато в отбора

има разбирателство, се

тренира по-добре, помагаме

си един на друг и работата

върви с лекота.

- Какво ти предстои през

втората половина на годината?

- В края на месеца заминавам

за Украйна, където ще

участвам на състезание. След

това имам малко почивка, но

Шефът на боксовата ни федерация Кр. Инински, асът на "Пирин" Е. Богоев /вицешампион

в кат. до 56 кг и най-борбен боксьор на турнира/, най-добрият състезател Кр. Николов,

треньорът на пиринци отец А. Шавулев и управителят на "Спортни имоти" /Бл/ В. Миков

след раздаването на индивидуалните призове от ДЛОП /I кръг/ в Благоевград

ще продължа да поддържам

форма, защото чакаме да

потвърдят нови дати за европейските

и световните първенства.

- Като част от мъжкия

национален тим вероятно

те вълнува олимпиадата?

- Да, разбира се. Правя

планове не само за Париж,

но и за игрите догодина в Токио,

стига да се състоят. През

май трябваше да участвам на

световна квалификация, но я

отложиха. Искам да покоря

най-високия връх в аматьорския

бокс. Но всяко нещо с

времето си. Първо квота,

после медал.

- Обикновено всеки аматьор

мисли в перспектива

за професионалния ринг?

- Имам цели и за професионалния

бокс, но времето

ще покаже. Важното е да съм

жив и здрав и хората около

мен също. Поставил съм си

за цел да подобря постиженията

на Кубрат Пулев-Кобрата

в профи бокса. Лично

съм му го казвал, когато бях

в началото на кариерата си,

на едно състезание в Благоевград.

Споделих му, че ще

стана по-добър от него, на

което той ми отговори: "Ще

се радвам".

- Гледаш ли професионални

мачове, имаш ли

любим боксьор?

- Нямам точно определен

любим боксьор. От всеки

Първият треньор К. Масларски:

Тренираше и на рождените си

дни, още на 6 г. загатна, че има

потенциал за голям боксьор,

щом е стигнал дотук - назад няма

Първият треньор на шампиона

Кр. Николов - Кирил

Масларски, пропусна 9-те

златни минути на ринга в

Благоевград преди 11 дни заради

мерките срещу коронавируса,

които затвориха зала

"Скаптопара" за зрители.

По същото време благоевградският

специалист провеждаше

занимание с възпитаниците

си, които при нормални

обстоятелства би довел

да се учат от мъжките

битки. По-късно К. Масларски

изгледа видеозаписа от

мача, а вчера се съгласи да

разкрие впечатления и подробности

от работата си с Кр.

Николов.

"Още на 6 години загатна,

че има потенциал за голям

боксьор. Бе много зрял и целенасочен

за възрастта си.

професионалист на световно

ниво гледам да измъкна по

нещо, което може да ми е от

полза.

- Ритуал, който изпълняваш,

преди да влезеш

Тренираше с огромно желание.

Той беше дете, което като

влезе в залата, веднага те

кара да сложиш лапите. Почти

не пропускаше тренировка.

Даже и на рождените си

дни тренираше. Лятото ходеше

на море за малко при

леля си. И тогава много ми

липсваше. В деня, когато си

идваше, веднага пристигаше

в залата и тренирахме. От малък

го виждах като световен

шампион. Имаше хъс, сърце

и воля да побеждава. Беше

жизнен. Исках да го науча на

постоянство и труд и никога

да не се предава, всичко друго

ще си дойде на мястото.

Раздялата, когато се премести

в спортното училище на

ЦСКА, бе много емоционална

и болезнена за мен. Той

все едно беше моето дете. Но

между въжетата?

- Винаги преди да се кача

на ринга, си казвам "Господи,

бъди с мен!"

- Кои са трите най-важни

качества, които трябва

Първата среща на благоевградския

талант с К. Пулев-

Кобрата преди повече от 10 г.

бе на турнир в з. "Скаптопара"

Ден след държавното първенство 20-годишният национал навести К. Масларски в салона на IХ ОУ "П. Яворов",

където направи първите си боксови стъпки, даде и кураж на подрастващите в БК "Македония"

Кр. Николов с отборния първенец

и носител на купа "България"

- ЦСКА

Кирил Масларски

се радвам, че отиде там, защото

тук нямаше какво да

му предложа. После за малко

бяхме заедно в националния

отбор за момчета,

където бе и още един мой

боксьор - Антонио Стойков.

Пожелавам късмет на Кристиян

и да дерзае. След държавната

титла му казах, че

щом е стигнал дотук - назад

няма. Да стиска зъби и да

се бори, а работа ще има

цял живот. Сега е още млад

и трябва да довърши своята

мисия. Иска дори да стане

професионален боксьор.

Това ме радва, защото израсна

пред очите ми от 6-

годишно дете", коментира К.

Масларски.

да притежава успешният

боксьор?

- Дисциплина, воля и постоянство.

Страницата подготви

ИВАН ДЕЛЧЕВ


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 22 юли 2020 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

Най-добрият шaхматист сред полицаите

Двама свещеници

осветиха курбана на

е перничанин Илинден в село Полена

ОВЕН

Днес Овните трябва да се съобразяват с всички обстоятелства

около себе си. Бъдете внимателни при

контакти в службата и на други места, като се стремите

да не пропускате нещо от плановете за деня и

да не закъснявате. В дома си ще се насладите на уютна атмосфера

с много смях.

ТЕЛЕЦ

Действията на Телците в сряда се характеризират

като недостатъчно обмислени и прибързани. Сега можете

да решавате само за момента проблеми и да не

правите опити да действате по въпроси в дългосрочен план. Мнозина

ще помагат на приятели, което ще ви се върне в бъдеще.

БЛИЗНАЦИ

Тъжни и затворени са днес Близаците поради проблеми,

които са очаквали, че ще решат безпрепятствено,

но се оказва, че това засега е невъзможно. Факторите говорят и за

неточна преценка. Някои ще постигнат разбирателство в бизнес делата.

Други ще празнуват с приятели.

РАК

Сряда е благоприятна за вас, въпреки че ще имате

неприятни изненади за предварително уговорени срещи,

които или няма да се състоят, или ще останете разочаровани

от провеждането им. За мнозина от вас те имат финансов характер

и очаквате да получите неочаквани пари.

ЛЪВ

Действате решително и някои хора трябва по неволя

да се съгласят с вас, колкото и да не им се иска.

Предимството ви е очевидно, но е задължително да сте много внимателни,

тъй като ще се възползват от вашето благородство, за да

ДЕВА

Успокойте мисли и чувства, дори ако трябва

насила да го постигнете. Душевният дисбаланс

е широко отворена врата за люде с нечисти намерения,

на които сега лесно можете да станете

жертва. Подкрепете действията си и не бързайте, преценявайте

информацията.

www.hotel-orbita.bg

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

ви измамят. Внимавайте на кого се доверявате!

Плановете ви ще се осъществят безпроблемно.

решили да ви изненадат с неочаквано предложение.

Управител: Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326; Репортери:

Главен редактор: Анелия Десподска Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885 694145; Станислава

Издател: „Струма“ ЕООД

Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов, 0885 694144; Реклами:

тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/885702; 0885 694159; Кореспонденти:

СТРУМА 2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

п.к. 103, тел. 0885 694130

Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125; Мария Георгиева, 0882 105054; Разлог, Банско -

Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129; Кюстендил: Даниела

Основател

Катя Илиева Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898 507979; Гоце Делчев: Ерол Емилов,

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Пернишкият полицай Асен

Стефанов е първи на републиканско

първенство по шахмат

за служители на МВР. От 14 до

17 юли 2020 г. в „Бакаджика“ -

Ямбол се проведе шестото републиканско

първенство по

шахмат за служители на

МВР. В състезанието са участвали

20 представители от 7

спортни клуба. Първенството

се проведе по швейцарска система

в седем кръга за класически

шахмат и дисциплината

„Блиц“ в девет кръга. В класическия

шахмат шампион стана Асен

Стефанов от ОД МВР - Перник. В

дисциплината „Блиц“ златото

спечели Емил Петков от ОД МВР

- Габрово, а в отборната надпревара

победители станаха представителите

на ОД МВР - Варна

Петър Делчев и Иван Янев.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Заради пандемията големият фолклорен конкурс "Пауталия"

в Кюстендил посреща само индивидуални изпълнители

Голямото име на българската

народна музика Олга Борисова

ще журира Международния

фолклорен конкурс "Пауталия

2020". Официалното откриване

е този уикенд. Стартът

ще бъде даден на 25 юли в

голямата зала на читалище

"Братство 1869".

Организатори на събитието

са община Кюстендил и читалище

"Братство 1869", със съдействието

на Министерство

на културата на Република България

и читалище "Пробуда

1961". Международният музикален

форум се провежда под

патронажа на кмета на община

Кюстендил Петър Паунов.

През годините конкурсът се

утвърди като форум, който дава

поле за изява на фолклорни

състави и изпълнители от

страната и чужбина, които да

покажат богатството на своя

фолклор. Целта му е да съхрани

и популяризира българско-

то народно творчество и да покаже

неговото достойно място

сред другите народи.

Конкурсът е включен в културния

календар на Министерство

на културата. Класираните

на първо, второ и трето

място индивидуални изпълнители

по народно пеене от първа

и втора възрастови групи ще

получат целева финансова

подкрепа и стипендии по Прог-

Международният фолклорен конкурс "Пауталия 2020" през годините

рамата за мерките за закрила протече при спазване на всички

епидемиологични изисква-

на деца с изявени дарби от Министерството

на културата. ния на Министерство на здравеопазването.

Тази година в конкурса ще

вземат участие само индивидуални

изпълнители по народканени

също едни от най-ут-

В журито на конкурса са поно

пеене в три възрастови групи

- до седми клас; до едина-

на народната музика като доц.

върдените имена в областта

десети клас; до 30 г. Участници

от чужбина не се допускат. нова, Цветелина Вельовска,

д-р Георги Петков, Димана Боя-

Организаторите се подготвят

музикалното събитие да

ГЕРГАНА

Стойка Германова и др.

ИВАНОВА

ХОРОСКОП ЗА 22 ЮЛИ

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

Любов, пътуване, придобивки и контакти са активните

занимания на Везните. Започвате деня с освободено

съзнание, настроени сте за любов, но това

не значи, че трябва да постъпвате лекомислено

в нелепи ситуации. Такива могат да се случат при пътуване, но завършват

благополучно.

Сряда е много интересен ден за Скорпионите и

ще има доста различаващи се една от друга прояви.

За едни денят се свързва с някакво откритие,

за други той носи ценна информация, която води до преценка на

действията. Доверете се на интуицията си. Шанс в хазартни игри.

Миряните от село Полена

отбелязаха Илинден в местността

Ширината, където

под орех се намира оброчището

"Св. Илия". Тази година

край параклиса в живописната

местност курбан за

СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ

ВОДОЛЕЙ

РИБИ

0878 882062; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

здраве даде Васил Заеков от

Полена. Отец Бисер и отец

Величко направиха водосвет

и осветиха курбана, даден от

Васил за здравето на всички.

ИВАН ИВАНОВ

Сряда е важна и сега вие ще бъдете много

активни, извършвайки доста работа. За някои

денят е за пътуване по делови въпроси. Наситени

са контактите ви днес, а мнозина ще подпишат

делови договор, който е доста печеливш. Необходимо е да

се концентрирате по предстоящите дела. В близките дни ви се

очертава доста работа, мобилизирайте се за успешния й завършек.

Много от Козирозите имат твърдо намерение

днес да поискат от работодателите си повишаване

на заплащането си и вероятността за успешни

преговори е налице, ще постигнете частично намеренията си.

Засега оставете на заден план това намерение, но не го отлагайте

дълго във времето, защото ще загубите смелостта си.

Сряда е превъзходен работен ден за артисти, писатели

и журналисти, които не без основание ще се

гордеят от извършеното. Днес не се ангажирайте с

важни срещи, защото е възможно обективни причини

да възпрепятстват осъществяването им. Бъдете

бдителни и съобразителни. Отклонявайте всяко предложение,

което не е изгодно за вас.

На Рибите днес е забранено да се занимават с

парични дела, а трябва да бъдете и много внимателни

за евентуална кражба или загуба на пари

поради разсеяност. Някои ще получат съобщение

за работа, не бива да го пропускате. Очаквайте

изненади и вести от чужбина, свързани с приятели, които са

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 22 юли 2020 г.

ГОЛЯМАТА СЛУКА

РАЗНИ ХОРА

След 2 денонощия засада приятели

от Благоевград извадиха от Струма

чудовищен сом с тегло 26,7 кг

Гигантски сом с дължина 2 реката, за да могат да пипнат продължение на няколко часа

метра и тегло 26,7 кг извадиха

от баражите на река Струма

двамата благоевградчани

Венцислав Николов /сн. 1

вляво и сн. 2/ и приятелят му

рибата. Първата нощ въдиците Венци и майка му Таня, която е

им направиха прощъпалник с учителка в Симитли, драха сома

като яре и го разфасоваха.

5-килограмов сом, роден под

щастлива звезда, защото продължи

житейския си път обрат-

опита абсолютно всички извес-

Баш рибарят се зарече, че ще

Лъчезар Мазурски. За да могат

но във водите на Струма. тни начини за приготвяне на

да се снимат с чудовищено

то и да го приберат в багажника

на колата, се наложи да

му отрежат опашката.

Две нощи Николов, който

е дистрибутор на известна

Гигантският му събрат бе изваден

на суша с помощта на тели ще подходят доста отго-

сомско филе и че с Лъчо и прия-

още 5-6 рибари, които солидарно

се втурнаха да помогнат на могат като едни истински изворно

към дегустацията, за да

двамата щастливци. Като бонус следователи след това да раздават

най-добрата оригинална

всички те получиха възможност

марка безалкохолни напитки, да се снимат с рибата. рецепта на близки и познати.

стр. 24

1 и Мазурски спаха на брега на Вчера борбата продължи - в

ВАНЯ СИМЕОНОВА

2

Тържество с пожелания в балони организираха

за 70-г. юбилей на председателката си членовете

на Клуба на учителите пенсионери в Сандански

2

След онлайн представяне

кюстендилски танцьори си

осигуриха три награди

от "Евро фолк 2020"

Пищно тържество по случай

70-годишния юбилей на

председателката си Татяна

Микушина организираха членовете

на Клуба на учителите

пенсионери в Сандански "Будител".

Тържеството започна

със засаждане на кипарис

пред сградата на клуба, който

се намира над Епископската

базилика /сн. 1/. Кипарисът

е подарък от кмета на община

Сандански Атанас Стоянов

и й бе връчен от зам. кмета

Павлина Караджова. Пре-

3

1

ди да засади

кипариса,

Цветана Точева

се обърна

към юбилярката

с думите:

"Скъпа

4

Таня, ако

мислиш 10

години напред,

посади

дърво, ако

мислиш 100

години напред,

образовай

хората".

След снимка за

спомен /сн. 2/ пенсионираните

учители

седнаха на празничната

трапеза, където ги

чакаха много изненади.

Шест балона с пожелания

за рожденичката

бяха подготвили

членовете на клуба.

Таня трябваше да спука

всеки един от тях,

за да открие посланието

/сн. 3/. Първото

пожелание бе за

силна воля, здраве и

късмет. Всички пожелания

бяха прочетени

под звуците на песента "Честит

рожден ден" на Мая Нешкова.

Последваха подаръците

за рожденичката, като първия

- живо цвете, й подари Елена.

"Благодаря ви, колеги. Направихте

този ден за мен найважен

в живота ми. На децата

ми съм казала, че ще живея

до 120 години и да са готови

за това. Първите 60 година са

били като работеща, а останалите

60 години като пенсионер.

Пожелавам здраве и късмет

на всички", с тези думи Т.

Микушина благодари на колегите

си и всички вдигнаха наздравица

за юбилярката /сн. 4/.

ВАНЯ МАНЧЕВА

Танцьорите от Кюстендил по време на представянето си

Три отличия добавиха в

колекцията си от награди талантливите

танцьори от Кюстендил

с художествен ръководител

Рангел Маджарски.

Те станаха част от дванадесетото

издание на Европейския

шампионат по фолклор

"Евро фолк 2020", който се

проведе в онлайн формат.

Наградите, спечелени от

игрохорците, са лауреат I степен,

ваучер за 10% отстъпка

от таксата за участие в XIII

европейски шампионат по

ВИ ЦОВЕ НА БРОЯ

- Шефе, мога ли да ползвам

платен отпуск?

- Разбира се. Плащаш и

излизаш.

***

Попитали Радио Ереван:

- Каква е разликата между

директора и мъжа?

- Директорът знае кой му

е заместник, а мъжът не.

***

- Ало, искам да участвам

в предаването "Зарежи жената"!

- Но предаването е "Смени

жената"!

- Ааа, тогава се отказвам!

фолклор „Евро фолк 2021" и

препоръка за Световен шампионат

по фолклор „World

folk“ - България. Освен това

при тях отиде и Специална

награда на "Евро фолк ТВ" -

безплатно заснемане на видеоклип.

Не на последно

място е и специална награда

- „Награда на зрителите“ в

категория D - групи за народни

танци, модерна хореография

- фолклорни танцови

групи, ансамбли.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

00170

More magazines by this user
Similar magazines