Вестник "Струма" брой 181

vestnikstruma

вторник 4 август 2020 година

9 772367 612028

32-2

Година XXIХ, брой 181 (8570) Вторник, 4 август 2020 г. 0.70 лв.

В пандемията!

Адски наплив на чакащи в

Паспортна служба - Благоевград,

никой не спазва дистанция

Хората на опашката негодуват: Климатикът не

работи, вътре не се диша, а има бременни и деца...

Студентката Мелина Башова

от Гоце Делчев бе възмутена

от липсата на контрол

Масово струпване на хора

в Паспортна служба в Благоевград

за смяна на лични

документи взриви недоволство

сред чакащите. Вчера

около обяд малкото тясно

помещение на службата бе

препълнено с граждани,

дошли да на стр. 6

Помещението в

Паспортна

служба вчера беше

пълно с граждани

Кървав завършек на редовния бейзболен

сезон на Бачиново,

бизоните паднаха

2 пъти от шампиона

на стр. 20

С 15 до 20% свалят наемите

на централния пазар

в Благоевград заради

липса на клиенти

Ю. Воев

СРЕДНОЩЕН ЕКШЪН КРАЙ САНДАНСКИ

С 15-20% по-ниски начални цени за наем

на масите и павилионите на централния кооперативен

пазар в Благоевград одобриха

общинските съветници. Предложението бе

на управителя на "Пазари" ЕООД Юрий Воев,

подкрепено от кмета Румен Томов, а причината

- рязко намалелият брой на наемателите

през последните години и на клиентите

в закрития пазар. на стр. 8

С крадено БМВ от Ново Кономлади Дончо

Прицела побягна с мръсна газ от патрулка,

спипаха го в храсти край база на Ембака

Андон Янев ударил в окото полицай и опитал

да избяга, оставиха го в ареста за 72 ч.

След истински среднощен

екшън, разиграл

се около 3 ч. в петък срещу

събота, полицията в

Сандански арестува 51-

годишния Андон Янев, с

прякор Дончо Прицела. С

лека кола БМВ Е 2343

Янев се включил с твърде

висока скорост от АМ

"Струма" откъм Петрич в

отклонението за Сандански.

На детелината преди

изходите към магистралата

обаче имало два

полицейски патрула,

които следели за нарушения

по пътя. Когато

Дончо на стр. 8

Дончо Прицела бе доведен в съда

в Сандански за гледане на мярката

за задържане за 72 ч.

Обявиха резултатите от 1-ия транш на конкурсите

за шефски постове в училищата в Пиринско

Експертът в РУО Б. Иванов оглави санданското

IV ОУ, зам. директорката на ПГ "Яне

Сандански" Д. Лалева ще ръководи II ОУ

Старши експертът по физическо

възпитание и спорт

Д. Лалева Б. Иванов

в Регионалното управление

на образованието в Благоевград

Борислав Иванов е новият

директор на санданското

IV ОУ "Св.св. Козма и

Дамян".

Както "Струма" писа, през

миналата на стр. 8

Забъркаха приближения до Братя Галеви

Васил Капланов-

Каплата

Каплата в мистерия с

изчезнал мъж от Крайници

Приятели на Янек Малинов обявили в

полицията, че е отвлечен, издирват го

След години затишие

приближеният до Братя Галеви

отново влезе в полезрението

на полицията.Този път

Васил Капланов-Каплата името му е на стр.

8


СТРУМА 4 август 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

"Миле инженеринг" на Г. Фарфаров с пореден бизнес

успех, спечели оферта за 1,3 млн. лв. на община Разлог

Благоевградската "Пиринстройинженеринг" се класира втора, Н. Динков-Нинджата дисквалифициран

Г. Фарфаров Ст. Стоев К. Костов Н. Динков Л. Галчев

Разложката фирма "Миле

инженеринг" ЕООД на бизнесмена

Георги Фарфаров ще

ремонтира улиците и пътищата

в община Разлог. С наймного

точки, общо 87,29, тя

е класирана на първо място

и избрана за изпълнител на

обявената обществена поръчка

"Ремонти на общинска

улична и пътна мрежа на територията

на община Разлог",

която е на стойност 1,3 млн.

лв. без ДДС, или 1 560 000

лева. Втора е класирана фирмата

на благоевградските

бизнесмени Стефан Стоев и

Костадин Костов "Пиринстройинженеринг"

ЕАД, която е

получила 87,06 точки, трета

е гоцеделчевската БКС ЕООД

на Руен Кирев - с 51,45 точки,

и с най-малко точки -

48,93, е фирмата на Любомир

Галчев "Галчев Инженеринг"

ЕООД, която е класирана

на четвърто място.

За спечелване на обществената

поръчка се бориха

известни строителни фирми

в Югозапада. Две от тях - благоевградската

"Вип Трейд Енд

Билд" ЕООД на

Николай Динков-Нинджата

и

регистрираната

в Белица "Разлог

2020"ДЗЗД,

представлявана

от Георги Василев,

са дисквалифицирани

и не са допуснати

до по-нататъшно участие.

След първия етап на процедурата

- преглед на техническите

предложения, е отстранена

"Вип Трейд Енд

Билд" ЕООД. В дадения й допълнителен

5-дневен срок за

отстраняване на констатирани

непълноти и несъответствия

по отношение на изискванията

за лично състояние

и критериите за подбор тя не

ги е отстранила.

Другият участник - "Разлог

2020" ДЗЗД, е отстранена

при втория етап на процедурата

- ценовите оферти. На

всичките петима участници,

допуснати до него, е даден 5-

дневен срок да направят писмени

обосновки за начина на

формиране на ценовите им

предложения, тъй като те са

били с 20 на 100 по-благоприятни

от средната стойност

на предложенията на останалите

участници. След разглеждане

на постъпилите в

деловодството на администрацията

обосновки комисията

не е приела тази на "Разлог

2020" ДЗЗД, тъй като в

представените от нея единични

анализни цени на част от

дейностите не са били включени

разходи за материал, а

само разходи за труд и механизация.

След анализ на предложените

единични цени за всяка

ИЗКУПУВАНЕ НА:

ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ,

ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

ВДИГАНЕ НА КОЛИ

ОТ МЯСТО

ИЗДАВАНЕ НА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА

ДЕРЕГИСТРАЦИЯ

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

от дейностите най-висока

комплексна оценка е получила

избраната за изпълнител

"Миле инженеринг" ЕООД. Тя

е предложила икономически

най-изгодната оферта по основния

критерий за възлагане

- "най-ниска цена", и е

предложена от комисията за

изпълнител. Договор с фирмата

ще бъде подписан след

изтичане на законовия 10-

дневен срок за обжалване на

решението пред КЗК.

В рамките на обществената

поръчка ще бъдат извършени

пътностроителни работи,

свързани с отстраняване

на повреди по пътното платно

и тротоарите на улиците и

пътищата на територията на

община Разлог. В информацията

на обществената поръчка

е посочено, че конкретните

количества СМР ще бъдат

определени допълнително

в зависимост от предложените

единични цени от участника,

избран за изпълнител,

и максимално разполагаемия

финансов ресурс.

Фирмата ремонтира улици

и тротоари в Разлог и миналата

година, след като отново

спечели обществената поръчка

на стойност 1 681

115.99 лв. СМР по нея

включваха изграждане на съществуващи

участъци, подобряване

на транспортноексплоатационните

качества

и носимоспособността на

настилката с оглед осигуряване

безопасност на движението

и добро отводняване на

улиците и кръстовищата. Печелила

е обществени поръчки

за ремонт на пътища и предишни

години.

ЯНА ЙОРДАНОВА

КЗК отпуши поръчката за 533 000 лв. за охрана на общинските

Столичното дружество "Сектор С" не успя да убеди контролиращата

институция, че в условието има и дискриминационни спънки обекти в Благоевград

Р. Томов

Комисията за защита на

конкуренцията отпуши обществената

поръчка за охрана

на общинските обекти в

Благоевград. Тя бе временно

спряна от кмета Румен Томов,

докато комисията не се

произнесе по жалбата на столичното

дружество "Сектор С"

ЕООД на Тянко Тянков, че условията

в поръчката били

дискриминационни спрямо

част от евентуалните участници.

Според Тянков най-фрапиращо

в условието на поръчката

било изискването фирмата,

която поеме охраната

на обектите, да реагира между

2 и 15 минути - с това,

твърди софиянецът, се дискриминирали

лица, упражняващи

дейността си извън

Благоевград.

Тянков недоволства и от

условието сигналноохранителните

известителни системи

да са собственост или наймного

взети под наем от кандидатстващите

охранителни

фирми. Била прескочена опцията

такава да бъде осигурена

чрез учредяване право на

ползване или пък предоставена

от трето лице, твърди

Тянков.

Според КЗК обаче времето

от 2 до 15 минути е напълно

нормално една охранителна

фирма да реагира при опит

за неправомерно проникване

в обекта или при кризисна ситуация.

"Целта на въведеното

изискване е своевременна

защита от престъпни посегателства

на недвижимо имущество",

разяснява на недоволния

охранител комисията.

С решението си КЗК остави

без уважение жалбата на

"Сектор С" ЕООД срещу Решение

№РП-24/18.05.2020 г. на

кмета на община Благоевград

за откриване на процедура за

възлагане на обществената

поръчка, чиято прогнозна

стойност е 533 000 лв. без

ДДС. Фирмата е задължена да

плати на общината и 200 лв.

за юрисконсултско възнаграждение.

Решението обаче

може да бъде обжалвано пред

ВКС в 14-дневен срок, което

ще рече, че община Благоевград

трябва да отложи поне с

2 седмици продължаване на

процедурата по избор на охранителна

фирма.

Припомняме, че тя бе разделена

на 5 позиции и по

всяка от тях кандидатстваха

2 фирми - благоевградската

"Алфа груп секюрити" ООД на

Росен Туталов и пернишката

"Саламандър-Асо" ООД на Лъчезар

Пенев. Процедурата

обаче бе прекратена временно

преди отваряне на ценовите

им оферти.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Кметът на Сапарева баня К. Гелев обиден на министър Е. Димитров за случая

с джиповете, возещи незаконно туристи до Седемте рилски езера:

Кметовете не могат да глобяват, това е работа на полицията

К. Гелев Е. Димитров

Кметът на община Сапарева

баня Калин Гелев обвини

в некомпетентност екоминистър

Емил Димитров, обиден

от изявлението му по повод

джиповете, които возят

туристи до Седемте рилски

езера, и прехвърли отговорността

на полицията.

„Обиден съм на министър

Емил Димитров. Той е на такъв

пост и би трябвало да

познава законите и нормативните

уредби, а не да дойде

да се снима до бариерата

и да си тръгне. Да, пътят е общински,

но ние нямаме такива

функции да извършваме

контрол. Многократно съм

подавал сигнали до полицията

в Сапарава баня. Сигнализирал

съм и ДАИ. Седмица

преди изявленията

на министъра

имахме

работна

среща с полицията

и

ДАИ. Аз не

мога да спирам

хората,

всеки има

право да се

придвижва

навсякъде и

никой не

може да го

ограничи.

Въпреки че

се знаят кои извършват нерегламентиран

превоз, кметовете

нямаме правомощия

да глобяваме. Това е работа

на органите на реда“, заяви

К. Гелев.

Извозването на туристи от

Сапарева баня до Паничище

и оттам за Рилските езера е

доходоносен бизнес от много

години в Сапарева баня.

Повече от 10 г. семейства се

изхранват с този незаконен

бизнес. Цената на услугата е

по 15 лв. на човек от Паничище

до езерата. Очевидци

твърдят, че в един джип се

качват по 10-ина туристи

заедно с багажа. Така за един

курс, и то само в едната посока,

един собственик на

джип прибира 150 лв., като

разстоянието от хижа "Пионерска"

до Седемте рилски

езера е 3 км.

Един от превозвачите е

регистрирал фирма, която

дори рекламира в интернет

като превоз с микробус от

София до Паничище и оттам

с джип до Седемте рилски

езера.

К. Здравков от Сапарева

баня е един от превозвачите

на туристи. През годините са

му съставени десетки актове

от НП „Рила“. Някои падат в

съда, други не. Той извозва

с 6 джипа туристи, като е

наел шофьори за тях. Очевидци

твърдят, че по 30-40

джипа чакат клиенти преди

бариерата на пътя за Седемте

рилски езера.

Когато има проверки от

полицията или друга институция,

извозването се преустановява,

а шофьорът на

джипа твърди, че е излязъл

на разходка в планината.

При извозване на туристите

не се издават билети,

нито друг документ, който поне

да служи като застраховка

при евентуален инцидент.

Цялата печалба отива в джоба

на превозвача.

За този нелегален бизнес

знаят всички власти, затова

хората в Сапарева баня не

вярват, че идването на екоминистър

Емил Димитров ще

ги спре. Коментарът им е, че

след като отмине "пушилката

в медиите", всичко ще

продължи постарому...

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Плащане

веднага


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 4 август 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

384 свободни места за кандидат-гимназисти останаха

в училища в Пиринско след трето класиране

384 свободни

места

за кандидат-

Ив. Златанов

гимназисти останаха в училища

в Пиринско след трето

класиране на държавния

план-прием в 8 клас. Припомняме,

че за предстоящата

учебна година бяха утвърдени

общо 123 паралелки в

55 училища в областта. Заради

нулевия интерес и нито

едно подадено заявление

още преди първо класиране

бяха закрити две паралелки

по специалностите "Текстообработване"

в обединените

училища в Дебрен и

Лъжница.

По този повод началникът

на Регионалното управление

РЕШЕНИЕ НА ОбС

на образованието - Благоевград

Ивайло Златанов коментира,

че след трето класиране

няма други закрити паралелки,

или от 123 прием реализират

121 паралелки. Шефът

на РУО обяви още, че е

необходима актуализация на

приема за общините Банско

и Разлог, тъй като се наблюдава

трайна тенденция училищата

там да изпитват трудности

при реализирането на

заявения си прием.

Така например в СУ "Неофит

Рилски" - Банско, което

е с прием на 26 ученици, или

един клас, има 4 свободни

места. В Професионалната

гимназия по електроника и

енергетика са попълнили

местата в едната паралелка

с две специалности "Компютърна

техника и технологии"

и "Приложно програмиране".

В другите две нови специалности

- "Топлоенергетик" и

"Електрически превозни

средства", има общо 28 свободни

места, или записаните

ученици са 24. В Професионалната

лесотехническа

гимназия "Горско и ловно

стопанство" са изявили желание

да учат 12 деца, а паралелката

по "Горско стопанство

и дърводобив" е пълна

наполовина - с 13 гимназисти.

В Гимназията по туризъм

с прием на една паралелка

в две специалности -

"Производство на хляб и

хлебни изделия" и "Планински

водач", има 7 непопълнени

бройки.

В 4-те училища в Разлог с

разкрити 10 паралелки свободните

места са общо 47 -

6 в СУ "Братя Каназиреви",

18 в РПГ "Никола Стойчев", 5

в ПГМСС, 18 в ПГТ. Що се касае

до училища от други общини,

трудности с приема

изпитва Професионалната

техническа гимназия в Сандански,

където в двете паралелки

има постъпили 28 ученици,

а в ПГ "Н. Вапцаров" в

Белица има още 27 непопълнени

бройки в двата класа.

Специалностите, включени

в списъка на защитените

и на тези с очакван недостиг

на пазара на труда, могат да

сформират паралелки и с помалък

брой ученици, съответно

до 8 и до 12, като финансирането

е на 100 процента,

или като за пълен

клас. Това са част от мерките

от страна на държавата за

подкрепа на професионалното

образование, но така

или иначе свободните места

са факт.

А иначе пълният капацитет

на 121-те паралелки в областта

е за 3146 ученици. Към

момента след трето класиране

са записани 2764 бъдещи

осмокласници, или свободните

места са 384 /при 515

след второ класиране/.

Коментирайки приема,

Ивайло Златанов изчисли, че

в профилираните, професионалните

гимназии, средните

и обединените училища са

постъпили, за да продължат

образованието си 95 процента

от настоящия випуск

седмокласници. От 2907 завършващи

основно образование

143 ученици не са кандидатствали

и не са се записали

никъде. В РУО имат информация,

че една част от тях

не са положили успешно

поправителните си изпити,

други са в чужбина, но за да

се знае къде е и какво се

случва с всяко едно дете, ще

бъдат извършени анализи на

училищно ниво.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Общинските спортни обекти в Банско остават безплатни, но под доброволен

граждански контрол

На редовната си сесия общинските

съветници в Банско

приеха „Условия за ползване

на общинските спортни обекти“.

През последните 15-20

години община Банско инвестира

средства в изграждането

на спортни съоръжения за

обществено ползване от граждани

и гости на Банско, но до

този момент няма правила за

ползването, така че да са достъпни

за всички граждани,

подчерта в изказването си

председателят на ОбС Димитър

Русков.

Ползването на общинските

тенис кортове и футболни

площадки да остане безплатно,

но ползването им да бъде

регламентирано с предварителна

заявка и с лимитирано

време до 2 часа, е предложението

на общинския кмет

Иван Кадев, направено чрез

докладна до съветниците.

В приетите с единодушие

„условия“ се предвижда още

резервациите и анулирането

им да се правят чрез приложение

на страницата на община

Банско. Контролът върху

спазването на регламента се

възлага на служба ОРС. Както

обяви докладчикът Александър

Весков, в предварителното

обсъждане са взели участие

активно ползващи спортните

площадки граждани, които са

поели ангажимент на доброволни

начала да следят за

спазване на правилата.

Съветници скочиха срещу заповедта на кмета Р. Томов да

затвори филиалите на детските градини в селата за целия август

За някои родители е икономически непосилно да осигурят превоз 2 пъти на ден до

града, а и струпването на малчугани на едно място е опасно заради пандемията

време на изолацията

заради

Ковид-19

много родители

бяха

принудени от

работодателите

си да

Р. Томов Г. Муртова М. Гошева Т. Велчев Я. Неделчев ползват пла-

Заповед на кмета на Благоевград

Четиримата вчера депозираха

тените си отпуски и в момента

Румен Томов да се

затворят филиалите на детските

градини в селата Покровник,

Изгрев, Зелен дол,

Церово и Рилци през целия

август, а хлапетата да се насочат

към сборни групи в централните

сгради в града предизвика

недоволство сред

жителите. Последва остра

реакция от общинските съветници

Гергана Муртова,

Мария Гошева, д-р Теодор

Велчев и Ясен Неделчев.

писменото си несъгла-

сие с кметското разпореждане,

като посочват, че то е

крайно неприемливо за родителите.

Много от тях са информирани

за затваряне на

градините едва 1 ден преди

това да се случи и не са имали

време и възможност да организират

обгрижването на

децата си или осигуряване

придвижването им до града,

посочват съветниците в протеста

си. Те отбелязват, че по

голяма част от тях нямат

вариант да си останат у дома

и да се грижат за хлапетата.

От друга страна, ежедневното

пътуване на два пъти до

града за част от родителите

би било икономически непосилно,

тъй като не всички

имат собствени автомобили,

а и не до всички села има

ежедневен градски транспорт,

отбелязват още съветниците,

като коментират, че

кметската заповед противо-

Искането на съветниците

речи на логиката на противоепидемичните

мерки за ограничаване

струпването на повече деца

на едно място, каквото ще се

случи в сборните групи.

Съветниците настояват кметът

да отмени заповедта си или директорите

на градините да обсъдят

проблема с родителите и да

се намери адекватно решение.

"Към момента има отворени

програми като "Заетост за теб" и

др., по които бързо и лесно може

да се назначи заместващ персонал,

без това да утежни бюджета

на общината", предлагат

вариант четиримата местни парламентаристи.

В същото време кметове на

села споделиха, че и досега детските

градини са затваряни за

летния сезон, и то за по два месеца.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА


СТРУМА

4 август 2020 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

400 кг/дка е средният добив на жито в Радомирско,

в Дивотино пресъздадоха ритуала "Зажънване"

Заместник-министър Деница Николова

участва в откриването на обновената

детска градина "Радост" в Гоце Делчев

Обновената

по проект

детска градина

"Радост" в

гр. Гоце Делчев

бе открита

официално

вчера. На тържеството

присъства заместник-министърът

на

регионалното

развитие и

благоустройството

Деница

Николова,

ръководството

на община

Гоце Делчев,

общински съветници,

директори на детски

и учебни заведения, родители.

Със средства от проекта

беше извършен цялостен

външен и вътрешен ремонт

на сградата и дворното

пространство. Обновени

бяха всички инсталации,

доставено бе ново оборудване

и обзавеждане за всички

помещения.

"В резултат на партньорството,

което имаме с Министерството

на регионалното

развитие и благоустройството,

в последните години

в община Гоце Делчев се

реализираха много проекти.

Сред тях са цялостното обновяване

на западния квартал,

по образователната инфраструктура

освен детска

градина "Радост" са включе-

По традиция първи в Пернишко

започнаха жътвата на

житото в община Радомир,

където и обикновено се засяват

най-много площи. Тази

година метеорологичните условия

са били добри, когато

зърното се е наливало, са

паднали дъждове, а зреенето

е при много високи температури.

Прибирането на зърното

се очаква да приключи до

10 август. Според зърнопроизводители

от общината

очакваният среден добив от

зърното е между 380 и 420

кг/дка.

В ход е жътвата и в Трънско,

където от семенни участъци

са постигнати близо

800 кг/дка, но иначе средно

добивът до момента е около

400 кг/дка. На едни участъци

добивът е по-висок, на други

по-нисък. Високите добиви в

Трънско се дължали на сеитбооборота

- една година се

сеят картофи, на следващата

- жито.

В община Ковачевци само

ни също детска градина "Калинка"

и Второ ОУ, което е

пред завършване до края на

месеца. Споменавам част от

проектите, за да изкажа

своето уважение и благодарност

към заместник-министър

Николова, с която

работим от доста години“,

каза в своето привествие

кметът на община Гоце Делчев

Владимир Москов. Той

допълни също, че в конкретния

случай не става въпрос

за обновена, а за нова детска

градина, защото от откриването

й през 1967 г. до

момента в ДГ "Радост" са

правени само козметични

ремонти.

Заместник-министърът на

регионалното развитие и

благоустройството Деница

Николова също изрази задоволството

си от резултата,

който вижда, и положените

усилия от страна на местната

власт и изпълнителите.

"Досега успешно си партнираме

с община Гоце Делчев.

Тя е наш бенефициент от

първия програмен период с

проекти за над 30 милиона

лева. Към настоящия момент

изпълняваме съвместно

проекти за над 12 милиона

лева. Предстои ни да обновяваме

многофамилни жилищни

сгради, да откриваме

и нови социални услуги до

края на този програмен период",

заяви заместник-министър

Николова.

В знак на уважение тя получи

от кмета на община Гоце

Делчев почетния знак на

града и книга, посветена на

патрона на града.

Софийският водопровод

от вчера временно се включва

към мрежата на Перник,

съобщи изпълнителният директор

на ВиК - Перник Борислав

Иванов. Мярката е по

искане на фирма „Монтажи“,

която започва ремонт на Клон

2, подаващ вода на източните

райони на Перник. Затова

кварталите „Изток“, „Мошино“

и „Тева“, както и селата

Люлин и Големо Бучино ще

Македонец бе осъден за нелегално

преминаване на българската

граница. Нарушителят минал

през зелена граница в района

на Логодаж на 14 юли, но

когато решил да се върне обратно,

попаднал на граничен

патрул и бил задържан. Пред полицейски

инспектор от ГПУ -

Благоевград той представил

италианска лична карта, която

в отделни землища се жъне и

добивите са отоло 380 кг/дка.

В събота започна жътвата

и в пернишкото село Дивотино.

По стара традиция на

местните тя започва с ритуала

"Зажънване". Самодейки

от местното читалище пресъздадоха

народния обичай.

Те бяха посрещнати на нивата

с жито от "чорбаджията".

Жените, облечени в носии и

със сърпове на рамо, изпяха

песен. Отрязаха и първите

класове с жито. След това бе

разчупена пита пред комбайна,

разбита бе бутилка червено

вино, а машината бе закичена

с китка.

"Дано Господ помага на

земеделците, да имат много

реколта. Пресъздаваме обичая

за пета поредна година.

Така пожелаваме на фермерите

ползотворна работа",

разказа баба Тошка.

По традиция след изпълнението

на ритуала всички се

събраха на пищна трапеза.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Вода от "Бели Искър" потече към

Перник заради ремонт на Клон 2,

но два квартала пак са на сухо

пият вода от язовир „Бели Искър“.

Въпреки превключването

кварталите "Могиличе" и

части на "Изток" са без вода.

В "Могиличе" се оплакват, че

случаят е перманентен.

Без вода са и високите

части на квартал "Калкас", където

перманентно страдат от

безводие. Въпреки многобройните

жалби до различни

институции вода няма. Според

специалисти проблемът е в

това, че главният водопровод

е по-ниско от имотите на потърпевшите.

Централната градска част

и останалите квартали ще

продължат да консумират вода

от „Студена“. Превключването

е договорено със „Софийска

вода“. Ще се подават

по около 200 л/сек. Очаква се

ремонтът да продължи до

един месец.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Македонец с фалшива карта на италианец

осъден за нелегално преминаване

на границата в района на Логодаж

се оказала фалшива. На документа

била неговата снимка, а

името и личните данни на италианец.

В хода на разследването е

установено, че македонецът е от

Щип, владее няколко езика и

бил замесен в прекарване на

бежанци към Западна Европа.

Той е обвинен за две престъпления

- нелегално преминаване

на българската граница и ползване

на фалшива лична карта,

за което признал вината си и

сключил споразумение с прокуратурата

да понесе условно наказание

от 5 месеца с 3-годишен

изпитателен срок и глоба

от 150 лв. Присъдата е влязла

в сила след одобрение на споразумението

от районния съдия

Владимир Пензов.

ТИНА ГЕОРГИЕВА

Заразените през почивните дни в Пернишко са 9

9 нови положителни случая

на коронавирус са регистрирани

за трите дни от 31 юли до 3

август в Пернишка област,

съобщиха от Националната информационна

система за борба

с Covid-19. Заразени са семейство,

мъж и жена на 44 и 43

г., от Перник, и второ семейство

- мъж и жена на 65 и 61 г., от

София, които ще се карантинират

в брезнишкото село Долна

Секирна. Един мъж на 69 г. и жена

на 61 г. от Перник са хоспитализирани

в СБАЛББ - Перник.

Следващите два случая са на

две жени на по 34 и 51 г. от областния

град, както и на мъж на

48 г., също от Перник. Активни

към момента са 57 случая /40

лица на домашна изолация и 17

лица, хоспитализирани в лечебно

заведение за болнична помощ/.

Поставените под карантина

са общо 92 лица, от тях 66 в

община Перник, 19 в община

Радомир, 2 в община Брезник,

4 в община Трън, 0 в община

Земен и 1 в община Ковачевци.

На 31 юли 2020 г. са разпределени

140 защитни облекла

- 20 в СБАЛББ - Перник, 40

в ЦСМП и 80 в МБАЛ - Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 4 август 2020 г.

РЕПОРТЕР

стр. 5

Директорът на ОД на МВР - Благоевград разпореди

проверка удрян ли е от служител протестърът Николай

Кутанов след блокадата край Кресна

Дойчин Дойчинов

Директорът на ОД на МВР

- Благоевград старши комисар

Дойчин Дойчинов назначи

служебна проверка,

която трябва да изясни употребена

ли е неправомерно

физическа сила към гражданин

от страна на униформен

служител, съобщава БНР.

Поводът за проверката са

публикации в медиите за

Кметът на община Банско

Иван Кадев и секретарят на

общината Иван Докторов

бяха представителите на Националното

сдружение на общините

в Република България

/НСОРБ/ в международна

среща в Гърция за създаване

на "Интербалкански център за

туризъм и сътрудничество".

Инициативата е на община

Аристотели (Халкидики, Гърция),

чийто кмет Стелиос Валианос

я представи пред участниците

от България, Гърция,

Хърватия и Словения. Ограниченията

в пътуванията поп-

ударен младеж след протеста

на главен път Е-79 край

Кресна в неделя.

Същата вечер група недоволни

граждани спряха за

близо час движението по

международното шосе за

Гърция. Сутринта пък направиха

опит за блокада на

пътя край Благоевград. През

целия ден протестиращите,

П О К А Н А

За осигуряване на публичност

и прозрачност в управлението

на местните финанси

Председателят на Общински съвет -

Кресна инж. Мая Божинова кани всички

заинтересовани лица да вземат участие в

публичното обсъждане на отчета на

бюджета на община Кресна за 2019 г.

Общественото обсъждане ще се

проведе на 24.08.2020 г. от 17,30 часа в зала

"5-и октомври" на община Кресна.

искащи оставката на правителството

и на главния прокурор,

се надлъгваха с униформените

служители и

опитваха да спрат трафика.

Един от неформалните

лидери на неделния протест

- Николай Кутанов, пробва

да влезе в диалог с охраняващите

униформени служители.

“Ти ще умреш ли за

България, бе?“, този въпрос

зададе многократно Кутанов

в лицето на един от полицаите,

който остана мълчалив

и не влезе в разговор.

След това Кутанов продължи

с дълъг монолог, в който

обясни защо иска оставката

на кабинета.

Случката бе записана с

телефон и бързо обиколи

социалните мрежи. Вечерта,

на прибиране от протеста в

Кресна, Николай Кутанов

бил спрян край Симитли за

проверка. От патрулката излезли

въпросният полицай

от видеото и негов колега.

„Първо ме обискираха, а

след това ми обясниха, че

много съм философствал и

ще си имам проблеми. След

Вчера пред сградата на ОД на

МВР се проведе шествие в

защита на Николай Кутанов

това един от униформените

ме удари в корема“, разказа

за Дарик пострадалият

младеж. Той бе категоричен,

че ще подаде жалба в

полицейската дирекция, но

няма как да си извади медицинско

свидетелство, тъй

като няма видими наранявания.

Кметът на Банско Ив. Кадев и Р. Плевнелиев представиха България на

форум за туризма в Гърция

речиха на представителите на

други балкански страни да

пристигнат, но в работата на

форума взеха участие техни

дипломати.

Според концепцията за

Интербалкански център за туризъм

и сътрудничество взаимодействието

между балканските

страни на ниво общини

в областта на туризма,

културата, спорта и обмена

на информация ще допринесе

за устойчивото регионално

развитие.

Идеята се подкрепя от

гръцкото Министерство за

Македония и

Тракия, чийто

ръководител министър

Теодорос

Караоглу приветства

участниците

в първата

работна среща.

От българска

страна участие

взе и президентът

Росен Плевнелиев

/2012-

2017/.

Работната

програма беше съпътствана

от събития, които онаглед-

те и здравните заведения в област

Кюстендил практикуват

409 лекари. Лекарите по дентална

медицина са 112, а медицинските

специалисти по

здравни грижи - 629, от които

407 са медицински сестри, 47

медицински лаборанти, 43 акушерки

и 54 фелдшери. В заведенията

за болнична помощ

(болници и центрове със стационар)

в областта практикуват

209 лекари, 4 фармацевти и

347 медицински специалисти

по здравни грижи. В заведенията

за извънболнична помощ работещите

на основен трудов

договор лекари са 157, лекарите

по дентална медицина - 112,

и медицинските специалисти по

здравни грижи - 45.

В други лечебни и здравни

заведения (вкл. детски ясли и

кабинети в училища) към

31.12.2019 г. на основен трудов

договор работят 43-ма лекари

и 237 медицински специалисти

по здравни грижи. Мъжете

лекари са 188 (46.0%), жените

са 221 (54.0%). Най-голям

е делът на лекарите във възрастовата

група 45-64 години -

яват идеята за сътрудничество

във взаимен интерес и с

висока добавена стойност за

развитието на културно-историческия,

религиозния и кулинарен

туризъм.

409 лекари се грижат за пациентите от Кюстендилска област

С 1004 легла разполагат общо

пет лечебни заведения в

Кюстендилска област. За извънболнична

помощ са 31 с 18

легла, а другите лечебни и

здравни заведения са 3 с 22

легла, показват данните на Отдела

за статистически изследвания

в Кюстендил.

Осигуреността на населението

с болнични легла в края

на 2019 г. е 858.7 на 100 000

души от населението, което нарежда

областта на пето място

в страната по този показател.

Кутанов пита полицаите: „Ти ще умреш ли за България, бе?“

Най-високи са стойностите на

показателя в областите Смолян

(1 018.0 на 100 000 души от населението),

Пловдив (985.3) и

Плевен (946.2), а най-ниски са

в областите Перник (375.0),

Ямбол (385.2) и Видин (404.4).

Осигуреността на населението

с болнични легла средно за

страната в края на 2019 г. е

776.8 на 100 000 души от населението,

показват още данните.

В края на 2019 г. на основен

трудов договор в лечебни-

302, или 73.8%.

Младите практикуващи лекари

на възраст до 35 години

са 12, или 2.9%, а най-възрастните

(на 65 и повече години)

- 83, или 20.3%.

В структурата на лекарите

по специалности най-голям е

делът на общопрактикуващите

- 82, или 20.0% от всички

лекари в областта, следвани

от: спешна медицина - 37

(9.0%), педиатрия - 26 (6.4%),

нервни болести - 24 (5.9%),

акушерство и гинекология - 23

(5.6%), кардиология - 21

(5.1%), анестезиология и интензивно

лечение и хирургия

- по 20 (4.9%), вътрешни болести

- 18 (4.4%), и ортопедия

и травматология - 14 (3.4%).

Осигуреността с лекари в

края на 2019 г. общо за област

Кюстендил е 35.0 на

10 000 души от населението,

при 42.6 на 10 000 души общо

за страната. Стойността на

този показател е най-висока

за областите Плевен (62.8 на

10 000 души от населението),

София (столица) (51.2), Пловдив

(51.0) и Варна (50.7), в

чиито центрове има медицински

университети и университетски

болници. Най-нисък е

показателят за областите Кърджали

(24.8 на 10 000 души

от населението), Добрич

(27.2) и Силистра (27.7).

За областта осигуреността

с лекари по дентална медицина

е 9.6 на 10 000 души

от населението, при 10.6 на

10 000 души общо за страната.

Най-висок е показателят за

областите Пловдив (17.2 на

10 000 души), София (столица)

(14.2), Варна (12.4), Перник

и Смолян (по 11.8). Найниска

е осигуреността на населението

с лекари по дентална

медицина в областите Тър-

говище (5.4) и София (5.5),

Разград (5.7) и Силистра (5.9

на 10 000 души от населението).

Осигуреността в област

Кюстендил с общопрактикуващи

лекари е 7.0 на 10 000 души

от населението, при 5.9 на

10 000 души общо за страната.

Най-висок е показателят за

областите Плевен (8.3 на 10

000 души), Видин и Кюстендил

(по 7.0) и Монтана (6.9). Найниска

е осигуреността на населението

с общопрактикуващи

лекари в областите Кърджали

(3.4 на 10 000 души от

населението), Търговище

(4.3), Разград и Русе (по 4.6).

ГЕРГАНА ИВАНОВА

ТОПЛИВО АД

ПРОДАВА

Бившата база на Топливо АД в гр. Банско

(срещу завод Пиринска мура)

За контакти: 0885361201 www.toplivo.bg


СТРУМА 4 август 2020 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 6

Гърция удължава ограниченията за българи до 15 август

Сезонните работници, които напуснат страната до 18 август, няма

да бъдат допускани обратно до отмяна на настоящото решение

Гърция удължава срока на

изискването за представяне на

отрицателен PCR тест при влизане

в страната от България,

съобщи Министерството на

външните работи в София. По

информация на посолството

ни в Атина до 15 август сънародниците

ни, пристигащи в

Гърция по въздух и суша, ще

трябва да представят отрицателен

PCR тест, направен до

72 часа преди пътуването им.

Същото условие важи и за

пристигащите от Румъния и

Обединените арабски емирства.

Заетите в сектор земеделие

чужди граждани (сезонни работници),

които напуснат Гърция

до 18 август 2020 г., няма

да бъдат допускани обратно

на гръцка територия до отмяна

на настоящото решение.

Носенето на маски в затворени

пространства в Гърция,

включително и на местата за

поклонение, става задължително.

Изключения ще се

правят само в заведенията за

хранене. Условието няма да

важи за деца под 3-годишна

възраст, както и при хора с

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Гр. Сандански, бул. "Свобода" №14, тел. 0746/3590101,

факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Община Сандански на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от

Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане

с общинско имущество, Решение № 58/03.04.2008 г. и Решение № 153/24.06.2020 г. на Общински

съвет - Сандански и Заповед № ОБС-183/31.07.2020 г. на кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ IV

(урегулиран поземлен имот четири), кв. 29а (двадесет и девет а) по регулационния план на село Катунци, община Сандански,

област Благоевград, целият с площ 1315 (хиляда триста и петнадесет) кв.м, граници на имота: улица, УПИ III, УПИ V и край на

регулацията и построената в него сграда (бивш цех плетачен със столова) на един, два и три етажа, със застроена площ 230

(двеста и тридесет) и разгъната застроена площ 530 (петстотин и тридесет) кв.м, при следните условия:

Начална цена на имота - 22 175 (двадесет и две хиляди сто седемдесет и пет) лв., в т.ч. за земя - 5195 лв., и

за сграда - 16 980 лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилият

търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер на

2% и 20% ДДС начислен върху цената на земята.

Депозит за участие в търга - 2220 (две хиляди двеста и двадесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община

Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000, BIC код SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон Сандански, и

трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на община Сандански.

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 31.08.2020 г. от касата на

община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търга се подават в непрозрачен запечатан плик,

адресиран съгласно указанията в тръжната документация в деловодството на община Сандански до 16.00 часа

на 31.08.2020 г.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация - тел. 0746 89008, 0746 89079.

АТАНАС СТОЯНОВ, кмет на община Сандански

респираторни заболявания.

Между 3 и 9 август няма да се

допускат правостоящи клиенти

в барове, ресторанти и развлекателни

центрове.

До 15 август на събития като

сватби, кръщенета и погребения

ще могат да се събират

не повече от 100 души. Удължават

се и ограниченията за

провеждане на фестивали, панаири

и други събития на открито

до края на месеца. Мерките

за социална дистанция по

плажове, частни развлекателни

яхти и туристически кораби

също остават до 31 август.

От 1 август корабите пътуват

с 80 на сто от капацитета

си. Носенето на маски става

задължително вече и на откритите

пространства на корабите

- палубите. Морските и въздушните

връзки на Гърция с

Турция, Албания и Република

Северна Македония ще останат

прекратени до 15 август.

От посолството ни в Атина

обръщат внимание, че в момента

в Гърция се извършват

масирани проверки за спазване

на всички ограничителни

мерки.

Прокуратурата назначи нови експертизи на предполагаемите записи на Борисов и Дончев

Във връзка с множеството

запитвания от медии и с оглед

високия обществен интерес

Софийска градска прокуратура

предоставя информация за образувано

досъдебно производство

по чл. 339а от НК. На

25 юни 2020 г. е назначена експертиза

по първоначално изисканите

и предоставени снимки

и аудиозаписи, публикувани

в няколко интернет сайтa.

По преценка на екип от наблюдаващите

прокурори са при-

Томислав Дончев и Бойко Борисов

съединени към досъдебното

производство допълнително и

разпространен видеоматериал,

публикуван в сайта "Афера",

както и аудиозапис на разговор

с гласове, за които се

твърди, че са на премиера Бойко

Борисов и на вицепремиера

Томислав Дончев. На видеоматериала

и последващия аудиозапис

също са назначени

експертизи.

По случая са изискани и са

постъпили материали от Национална

служба охрана. В качеството

си на директор на НСО е

разпитан ген. Красимир Станчев,

отбелязват от прокуратурата.

Междувременно съпредседателят

на "Демократична България"

Христо Иванов внесе

сигнал в прокуратурата с настояване

за проверка на съдържанието

на разпространения

през юни аудиозапис, в който

се твърди, че е с гласа на премиера

Бойко Борисов:

"Днешното /б.р. вчерашното/

съобщение на прокуратурата

е изключително притеснително,

защото говори по-скоро

за намерение за прикриване

на съдържанието. Това е сигнал,

с който искаме да проверим

ще се намери ли прокурор,

който да провери дали настоящият

главен прокурор заедно с

премиера са планирали операции,

които всъщност да обслужат

политическите цели на управляващите",

каза Иванов.

Адски наплив на чакащи в Паспортна служба - Благоевград, никой не спазва дистанция

от стр. 1

сменят личните си документи

и паспорти, чийто срок е изтекъл.

Повечето от тях са гастарбайтери,

които са се прибрали

от чужбина за летните

отпуски.

На входа на службата имаше

предупредителна табела,

че в залата за административно

обслужване се допускат

само по трима души с предпазни

маски заради коронавируса.

Никой обаче не я с-

пазваше, а и никой не осигуряваше

контрол. Хората се

бяха струпали пред двете гишета

и негодуваха, че е задушно

и не се спазва никаква

дистанция. Някои бяха с деца.

"Защо не работи климатикът?

Това не е нормално в тази

жега. Тук има бременни

жени. Къде е началникът на

службата?", възмущаваше

се една от жените на опашката.

Ропотът й бе подет и от

другите чакащи, които бяха

натъпкани вътре един до друг.

Опашка имаше и отвън.

Сред недоволните беше

21-годишната Мелина Башова

от Гоце Делчев, студентка

във втори курс по журналистика.

Тя беше единствената,

която не носеше предпазна

маска и стоеше встрани. Ето

какво заяви тя пред репортер

на "Струма":

"Не съм сложила маска,

защото се задушавам, много

бързо ми пада кръвното.

Трябва да си извадя нова лична

карта и шофьорска книжка,

тъй като преди два дни ме

ограбиха в Студентски град в

София. Взеха ми портмонето

от чантата, в което бяха документите

и банковите ми

карти. Не е нормално толкова

хора да са така нагъсто в

Паспортната служба. В ситуация

на коронавирус задължително

трябва да се спазва

дистанция. Има климатик, но

не е пуснат. Вътре не се диша,

и отвън не се диша. Институциите

не си вършат работата

и не ги е грижа за нас,

които сме дошли тук, за да

получим определена услуга.

Гражданите са в правото си

да се възмущават и да си

търсят правата", категорична

бе студентката, която добави,

че не се притеснява да изразява

позиция и често ходи на

протестите в столицата.

"Чакам повече от час, тук

не се диша. Но ако изляза навън,

рискувам да си загубя реда",

заяви мъж на средна възраст,

който беше седнал на

стол в залата, до гишетата за

чужденци и миграция, пред

които нямаше хора.

Роднини на онези, които

бяха дошли да подменят документите

си, ги чакаха навън

на жегата, насядали на тротоара

на улицата срещу полицейската

сграда.

"От 1 час чакам дъщеря ми,

която е вътре за смяна на личната

карта, която е изтекла

преди 20 дни. Сега разбрахме,

че срокът бил удължен с

6 месеца заради грипната

епидемия, но като сме дошли,

какво да правим - ще чакаме",

обясни жена от Гоце

Делчев.

По повод масовото струпване

на хора в Паспортна

служба попитахме говорителя

на ОД на МВР - Благоевград

Йорданка Шаркова какви са

противоепидемичните мерки,

които са въведени там, за да

не си стига до разпространение

на заразата.

"На видно място са поставени

предупредителни табели,

че вътре може да влизат

най-много трима човека, като

носенето на предпазни

маски е задължително. Допускат

се повече хора, ако са

от едно семейство. Климатикът

работи, но вратата е отворена

и затова не се усеща.

Полицейски служител приканва

гражданите да спазват

мерките, но трябва да има отговорност

и от тяхна страна",

заяви пиарът на полицията.

Полицейският служител

изглежда се е появил след запитването

на "Струма", тъй като

по време на репортерската

проверка такъв нямаше.

От ОД на МВР - Благоевград

иначе са отправили апел

към гражданите да подменят

личните си документи преди

изтичането на крайния срок

на тяхната валидност, за да

няма напрежение и струпване

пред гишета, тъй като през

2020 г. изтича валидността на

голям брой български лични

документи. Всички български

граждани с постоянен адрес

на територията на цялата област

Благоевград могат да подават

заявления за издаване

на лична карта и/или паспорт

- обикновена услуга (до 30

дни) във всяко звено "Български

документи за самоличност"

на ОДМВР - Благоевград.

Заявления за бърза и експресна

услуга се подават само

в ОДМВР - Благоевград.

Готовите документи се получават

там, където са подадени

заявленията.

Справка показа, че през

последния месец юли дневно

са подават около 200 заявления

за смяна на лични карти,

паспорти и шофьорски книжки.

На 31 юли в ОДМВР - Благоевград

са подадени 39 заявления

за лични карти и 17 за

паспорти, а във 2 РУ - Благоевград

34 заявления за лични

карти и 15 за паспорти. В

същия ден в КАТ - Пътна полиция

са подадени 62 заявления

за шофьорски книжки.

В РУ - Гоце Делчев са подадени

44 заявления за лични

карти, 15 за паспорти и 17

за шофьорски книжки. В РУ -

Разлог заявленията за лични

карти са 15, за паспорти - 7,

и 5 за шофьорски книжки, в

РУ - Банско само 5 броя за

лични карти, 1 за паспорт и 4

за шофьорски книжки. В РУ -

Сандански броят на заявленията

за лични карти е 18, за

паспорти 2 и за шофьорски

книжки - 9, а в РУ - Петрич

съответно са 23 броя за лични

карти, 13 за паспорти и 11

за шофьорски книжки.

Срокът на валидност на

личните карти и свидетелства

за управление на моторно

превозно средство, който изтича

в периода от 13 март

2020 г. до 31 октомври 2020

г., бе удължен с 6 месеца от

Народното събрание при въвеждане

на извънредното положение.

Обикновената услуга за

издаване на лична карта, която

е до 30 дни, за лица от 18

г. до 58 г. е 18 лв., бързата,

която е до 3 дни, е 36 лв., а

експресната, която е до 8 ч. -

90 лв.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Гр. Сандански, бул. "Свобода" №14, тел. 0746/3590101,

факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Община Сандански на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1 и ал.

2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси

за разпореждане с общинско имущество, Решение № 58/03.04.2008 г. и Решение № 154/24.06.2020 г. на

Общински съвет - Сандански и Заповед № ОБС-184/31.07.2020 г. на кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,

представляващ УПИ II (урегулиран поземлен имот две), кв. 29а (двадесет и девет а) по плана на село

Катунци, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед № 26/20.02.1990 г. и Заповед №

10/26.01.2001 г., с площ 1684 (хиляда шестстотин осемдесет и четири) кв.м, граници на имота: улица,

УПИ V, УПИ I, имот пл. № 654, при следните условия:

Начална цена на имота - 7780 (седем хиляди седемстотин и осемдесет) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета, с която е определен

спечелилият търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ

в размер на 2% и 20% ДДС.

Депозит за участие в търга - 780 (седемстотин и осемдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на

община Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000, BIC код SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон

Сандански, и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

Търгът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 11.30 часа в заседателната зала в сградата на община Сандански.

Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. с вкл. ДДС до 12.00 часа на 31.08.2020 г. от касата на

община Сандански.

Предложението и необходимите документи за участие в търга се подават в непрозрачен запечатан

плик, адресиран съгласно указанията в тръжната документация в деловодството на община Сандански до

16.00 часа на 31.08.2020 г.

Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация - тел. 0746 89008, 0746 89079.

АТАНАС СТОЯНОВ, кмет на община Сандански


СТРУМА

Удар по

партиите!

4 август 2020 г. СТРАНАТА

Социолози: ГЕРБ се срина до 14,5%,

БСП има 10.4%, „Има такъв народ“ -

10,26%, патриотите вън от парламента

Президентът Румен Радев е с рейтинг 42%, премиерът Борисов с 23, за шест на сто

от българите Слави Трифонов трябва да бъде следващият министър-председател

ГЕРБ се срина до 14,5%,

БСП има 10,4%, а неизлязлата

още на терен партия на

Слави Трифонов „Има такъв

народ“ е трета политическа

сила с 10,26%. Четвърта е

"Демократична България" с

6,7% , на пето място е ДПС с

4,5%, формацията на Мая Манолова

„Изправи се.бг“ има

3,2% доверие. Обединените

патриоти нямат шанс да

влязат в парламента с 2,2%.

"Воля", политическият проект

на Цветанов, на Васил Божков,

"Възраждане" и други събират

под 1%.

Това са шокиращите резултати

от изследване на „Алфа

Рисърч“, направено в периода

23-30 юли 2020 г. сред

1017 души. Според проучването

малко над 45% от анкетираните

заявяват, че няма да

гласуват или не са решили.

Министър-председателят

Бойко Борисов се ползва с

доверието едва на 23% от

българите, а президентът Румен

Радев има рейтинг 43%.

Протестите доведоха до катастрофален

срив в подкрепата на партиите

След разговор

с министъра

на правосъдието

Данаил

Кирилов служителите

на

затворите обявиха,

че засега

се отказват

За около 6% от българите

е възможно Слави Трифонов

да бъде министър-председател.

Българите са разделени в

позицията си за незабавна

оставка на правителството и

провеждането на предсрочни

избори - 39,3 на сто са на това

мнение, а 36,8 % са за оставане

на кабинета до редовния

вот за парламент през

пролетта на 2021 г.

Преценката на повечето

българи (48,5%) е за коалиционно

правителство и в

следващия парламент. Найвисока

подкрепа събира кабинет

с участието на „Демократична

България“, или в коа-

Хр. Иванов М. Карадйъ М. Манолова

лиция с ГЕРБ (8,1% виждат такъв

вариант), или повече с

партията на Слави Трифонов

- 9,4%.

Разрез на електоралните

нагласи, показва, че в София

в момента “Демократична

България“ има 11,9% подкрепа

при евентуални избори и е

втора политическа сила, с

малка разлика спрямо ГЕРБ -

13% (малко над половината в

столицата все още не са решили

как да гласуват).

Слави Трифонов печели

вота на младите - почти 20%

на хората между 18 и 30 години.

И малко над 20% при

учащите се.

Данните показват, че заемането

на ясна и категорична

позиция срещу корупцията и

превземането на институциите

се оценява от българите

и това са лидерите и политическите

сили, които получават

или добавят подкрепа - като

Христо Иванов („Демократична

България“) и Румен Радев

(и неговите позиции).

Останалите - дори и в опозиция

(като БСП, които не заеха

ясна позиция за ролята и

действията на главния прокурор)

губят.

Слави Трифонов, който изглежда

най-пасивен,

повишава

малко резултата

си спрямо

предишни изследвания

на

нагласите и той

явно е различаван

като антисистемния

играч

от по-младото

поколение

избиратели и

дори и без усилия

и кампания

изглежда сигурен

в следващ парламент.

Правителството се подкрепя

от само 13,3% от българските

граждани, главният

прокурор - от 12, 9%, полицията

- 26,5%, съдът - от 13,4%.

Малко над 11% от българите

дават предпочитания Борисов

отново да бъде премиер,

а други - над 11% - посочват

президента Радев.

За около 6% от българите е

възможно абсурдната ситуация

и Слави Трифонов да бъде

министър-председател.

Христо Иванов от „Демократична

България“, който е

най-активният лидер в подкрепа

на протестите, получава

подкрепа от 5% за премиер,

След поредни обещания надзирателите

в затворите се отказаха да протестират

Д. Кирилов

от протеста, за който бяха готови

вчера. По-рано Синдика-

Б. Борисов К. Нинова С. Трифонов

тът на служителите в затворите

уведоми за нарастващо недоволство

заради неспазено обещание

на министър-председателя

Бойко Борисов да се разкрият

нови 200 щатни бройки в

дирекция „Изпълнение на наказанията“

и дирекция „Охрана“.

Обещанието Борисов даде

на 31 октомври миналата година,

тогава и министърът на правосъдието

Данаил Кирилов заяви,

че са осигурени допълнителни

7 млн. лева за увеличаване

на възнагражденията и подобряване

на условията за труд.

Вчера Кирилов е обещал на

синдиката, че на 1 септември

ще бъде изпълнено искането

му. Дотогава обаче надзирателите

в затворите остават в протестна

готовност.

следван от Мая Манолова - също

активна в протестните

шествия и обикаляне на страната

през последните месеци.

Българите са настроени

скептично доколко партиите

могат да се справят с корупцията

и отговарят (57,2%), че

нито една няма потенциал да

се пребори.

Подобно е и отношението

им към политическите фигури

- 49,6% казват, че нито един

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - КЮСТЕНДИЛ

стр. 7

О Б Я В А

В изпълнение на заповед №РД-04-429/31.07.2020 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура

/ОП/ - гр. Кюстендил и на основание чл.100а, ал. 3 от Правилник за администрацията на Прокуратурата

на Република България /ПАПРБ/ се обявява подбор за назначаване на един съдебен служител на длъжност

"работник, поддръжка сгради" в администрацията на ОП - гр. Кюстендил.

I. Описание на длъжността: Осигурява надеждна и

безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен

ремонт на оборудването, инсталации, комуникации,

установки, за които отговаря. Следи за състоянието

и за изправността на предоставената му техника,

инструменти и материали и се грижи за тях. Анализира

причините за възникнали аварии, като разработва

мероприятия за предотвратяването им. Извършва

технически прегледи и профилактика. Постоянно

следи за състоянието на сградите и помещенията на

Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил, Районна прокуратура

- гр. Кюстендил и ОСлО към ОП - гр. Кюстендил.

При възникнала необходимост за ремонт, както и при

аварийна ситуация информира в писмен вид административния

секретар на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил.

Извършва необходимите подготвителни работи

за предстоящи строително-ремонтни дейности по

сградите и в помещенията, а при извършване на ново

строителство изпълнява задачи, съобразно професионалната

си компетентност. Присъства при извършване

на предварително съгласувани строителни и ремонтни

работи. Дава указания на съответните работници за

провеждане на ремонтните дейности с оглед да се избягнат

евентуални повреди. Прави заявки за необходимите

материали и консумативи, необходими за поддръжката

на сградите. Уведомява административния

секретар на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил при

невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала

повреда. Прави писмен доклад в случаи на констатирани

неправомерни действия при експлоатацията от

страна на съдебните служители и при констатиране на

нанесени повреди, щети и кражби. При необходимост

изпълнява и други задачи, възложени от окръжния прокурор

на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил във връзка

с изпълнение на работата.

II. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- българско гражданство;

- навършено пълнолетие;

- завършено средно образование;

- да не е поставено под запрещение;

- да не е осъждано за умишлено престъпление от

общ характер;

- да не е лишено по съответен ред от правото да

заема определена длъжност;

- да не страда от психически заболявания;

- умения за работа в екип;

III. Начин на провеждане на процедурата за подбор

на кандидатите

Р. Радев

политик няма да се справи.

Най-много очаквания има

към президента Радев - 20,1%.

Той е следван от Борисов, но

с почти два пъти по-малко подкрепа

- 11,1%, Слави Трифонов

(10,9%) и Христо Иванов

(8,2%). Мая Манолова е със

7,3% спрямо лидера на БСП -

Корнелия Нинова - 3,2%.

ГЕРБ - ОСНОВНИЯТ ГУ-

БЕЩ

Като последица от нестихващите

протести през изминалия

месец управляващите

са губещи от събитията през

юли, които предизвикаха и

продължаващите протести с

искания за оставка на правителството

и доверието към тях

сериозно спада. Повече от

половината българи дават отрицателната

оценка за работата

на кабинета, а половината

оценяват негативно и дейността

на премиера Бойко Борисов

(49,3%).

С високо неодобрение на

действията и недоверие се отличава

и главният прокурор

Иван Гешев само след шест

месеца на този пост. Най-много

от анкетираните смятат дори,

че неговата оставка ще помогне

повече за преодоляване

на политическата криза, отколкото

оставка на кабинета.

“Демократична България“,

акцията на чийто лидер Христо

Иванов пред лятната резиденция

на Доган в „Росенец“

и последвалите събития предизвикаха

гражданското недоволство

и направиха масово

публичното говорене за

задкулисието между управляващите

и представители на

ДПС, се връща на политическата

сцена с увеличена подкрепа.

БСП също е губеща в момента,

докато президентът

Румен Радев получава подкрепа

и в двата публични

конфликта - с главния прокурор

и с премиера. Акцията

на прокуратурата и въоръжени

в президентството -

другият катализатор на

гражданското недоволство -

се оказва в негова полза, а

половината българи не

смятат, че са представени

достатъчно доказателства за

нея. Радев запазва висока

положителна оценка и дори

е еднакво желан като евентуален

следващ министърпредседател

заедно с Борисов.

Процедурата се провежда от комисия на два етапа:

Първи етап - подбор по документи. Комисията

отстранява от участие в процедурата кандидатите, които

не отговарят на изискванията за заемане на длъжността

или не са представили необходимите документи.

Комисията съставя списъци на допуснатите до втори

етап и на недопуснатите кандидати. Протоколът от заседанието

на комисията, съдържащ двата списъка, се

публикува на интернет страницата на Окръжна прокуратура

- гр. Кюстендил.

Втори етап - интервю /събеседване/ с кандидатите.

IV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Писмено заявление за участие от кандидата, в

което са описани и приложените към него документи.

2. Подробна автобиография.

3. Декларации /по образец/.

- че е пълнолетен български гражданин; не е поставен

под запрещение; не е лишен от правото да заема

определена длъжност;

- за липса на обстоятелства по чл.107а, ал. 1 КТ.

4. Медицинско свидетелство за работа.

5. Свидетелство за съдимост - не се изисква от кандидата,

получава се служебно по електронен път от МП.

6. Заверено от кандидата копие от свидетелство за

завършено образование.

7. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи

продължителността на трудовия стаж и

професионален опит.

8. Документи за професионална квалификация

/електротехник, техник ВиК, строител или др./.

9. Други документи, по преценка на кандидата.

V. Място за подаване на документите: гр. Кюстендил,

ул. "Гороцветна" № 14, ет. 3, деловодство на

ОП - гр. Кюстендил, всеки работен ден от 09,00 часа

до 16,30 часа. На разположение на кандидатите е типова

длъжностна характеристика. Кандидатите подават

документите лично или чрез пълномощник /нотариално

заверено пълномощно/.

VI. Срок за подаване на документите: 30 /тридесет/

дни, считано от деня, следващ датата на публикуване

на обявата.

Съобщенията, свързани с подбора, ще се публикуват

на интернет страницата на Окръжна прокуратура -

гр. Кюстендил и обявяват на информационните табла в

сградите на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил и на

ОСО при ОП - гр. Кюстендил, месторабота гр. Дупница.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР: КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА


СТРУМА

4 август 2020 г.

"Протестите на българите

са уникален автентичен вулкан

на народния гняв и този

вулкан е за реалното бъдеще

на България". Това каза в радиостудио

макроикономистът

проф. Димитър Иванов. По думите

му ние се намираме все

още в началния период на

кризата и трябва да мислим

не само за динамиката на възстановяване

на икономиката,

но и на каква цена ще стане

СТРАНАТА

стр. 8

Проф. Димитър Иванов: Спадът в икономиката за шестмесечието

ще бъде 30%, цели райони ще бъдат ударени като от пустинна буря

Международното доверие към премиера Борисов е изчерпано, протестите

са автентичен вулкан на народния гняв, категоричен е макроикономистът

Висока вероятност от политическа

криза преди редовните

избори. Това прогнозира в

радиостудио Иван Костов,

премиер на България в периода

1997 - 2001 година.

Според него "тази криза би

настъпила при съчетание

между здравна криза и невъзможност

на болниците да

приемат клинично болни случаи,

икономическа криза и

опасно ниско доверие на управляващите".

"На площадите ще излязат

силно пострадали и изплашени

хора. В това отношение сегашното

правителство ще бъде

в по-лоша позиция от служебно

правителство. Задачата

на служебното е да прове-

Димитър

Иванов

ОБЩИНА САНДАНСКИ

Община Сандански на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и

ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени

конкурси за разпореждане с общинско имущество, Решение № 291/28.09.2017 г. и Решение №155/

24.06.2020 г. на Общински съвет - Сандански и Заповед №ОБС-185/31.07.2020 г. на кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ

УПИ VI (урегулиран поземлен имот шест), кв. 4 (четири) по действащия подробен устройствен план

на село Склаве, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед №298/22.01.1957 г. и Заповед

№ 80/16.02.1967 г., с площ 430 (четиристотин и тридесет) кв.м и граници на имота: улица, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ

V, при следните условия:

1. Начална цена - 4250 (четири хиляди двеста и

петдесет) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в

сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилият

търга. Върху цената се начисляват данък за

възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в

размер на 2% и 20% ДДС.

2. Депозит за участие - 430 (четиристотин и тридесет)

лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата

на община Сандански или по банкова сметка на община

Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000,

BIC код SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД - клон

Сандански и трябва да е постъпил по сметката до деня

преди търга.

3. Търгът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 11.00

това при една продължителна

криза.

"Отговорите са доста пла-

Б. Борисов

шещи в политически, икономически

и социален план.

Всякаква интервенция от страна

на олигархични групи и лобита

би усложнила положението

за целия български народ.

Ние сме изправени пред

криза, която може да продължи

през цялото следващо десетилетие",

каза проф. Иванов.

Според него половин година

вече страната ни е лашкана

от мерки без никаква логика

и методология.

"Няма график за реализиране

на тези мерки. Освен това

те сочат един остарял ведомствен

подход, а не истинско

подпомагане на бизнеса

и на домакинствата... Икономиката

ни ще има спад за първите

шест месеца на годината

с 27-30%. Цели райони ще

бъдат ударени като от пустинна

буря", каза той.

Според него страната ни

няма комплексна програма от

икономически мерки, която

да осигури преминаването

през пика на кризата и стабилизирането

на България

пред 2022-2023 година.

Проф. Димитър Иванов

заяви, че международното доверие

към премиера е изчерпано

и че е налице огромно

международно излагане на

България с такъв премиер.

"Това измъчване на българските

граждани не може да

продължава", категоричен е

проф. Димитър Иванов.

Иван Костов отрече да е получавал покана от Радев за служебен премиер, не му вярвал

Има опасност от политическа криза преди редовните избори, смята бившият министър-председател

С крадено БМВ от

Ново Кономлади...

Прицела видял полицаите на

метри от него, завил рязко наляво

в посока към жп гарата. Поведението

му се видяло съмнително

на полицаите и патрулката

тръгнала след него. Като

видял, че го преследват, Янев

дал мръсна газ и рязко завил

надясно към една от базите на

авера му Емил Първанов-Ембака.

Успял по най-бързия начин

да изключи двигателя на автомобила,

напуснал колата и се

скрил в храстите.

Полицаите пристигнали на

място, видели БМВ-то пред гаража

на Ембака, след което набързо

открили залегнал в шубраците

и Дончо Прицела. При

опит да му сложат белезниците

на ръцете Янев с лакътя си ударил

в окото един от полицейските

служители и опитал да се отскубне.

Не успял и бил закаран

в ареста на полицейското управление

в Сандански.

След полицейска справка се

оказало, че леката кола е собственост

на Димитрина Гегова и

била изчезнала от улицата в петричкото

село Ново Кономлади,

където я паркирали редовно.

Андон Янев е задържан с

прокурорска заповед за 72 ч., а

вчера бе гледана мярката му за

неотклонение и бе удължена.

Андон Янев-Дончо Прицела е

стар познайник на полицията,

криминално проявен е и осъждан.

ЕКИП "СТРУМА"

Експертът в РУО

Б. Иванов...

седмица се проведоха писмените

и устни изпити с кандидатите

Иван Костов

де навреме честни избори, а

не, без да има парламент зад

гърба си, да се справя със

здравна и с икономическа

криза. Същевременно то ще

разполага със същите финансови

ресурси и програми за

облекчаване на кризите, както

сегашните управляващи",

за директори на 13 училища, които

в по-голямата си част бяха ръководени

от временно изпълняващи

длъжността. Б. Иванов е

показал най-добри знания и подготовка

на фона на другите двама

кандидати за длъжността -

бившата директорка на Техническата

гимназия в Сандански Вера

Влахова и учителя по философия

в Спортното училище Христо

Йорданов. Така експертът, който

преди да постъпи в РУО през

2016 г. бе учител по физкултура

в училището в Дамяница, а преди

това директор на Спортното

училище, наследява на поста досегашния

вр.и.д. директор Елена

Мицанска. Самата тя не бе допусната

до участие в конкурса, тъй

като представените документи не

удостоверяват наличието на

съответната магистърска степен

и/или наличието на не по-малко

от 5 г. учителски стаж.

В конкуренция с още трима

претенденти /Б. Иванов, В. Влахова

и Хр. Иванов/ конкурса за

ръководната длъжност във II ОУ

"Христо Смирненски" - Сандански

спечели зам. директорът по

учебната дейност на Профилирана

гимназия "Яне Сандански" Димитрина

Лалева.

Титуляри стават и досегашните

вр.и.д. директори на благоевградското

II ОУ - Милена Ковачева,

на ПГЕЕ /Професионалната

гимназия по електроника и енергетика/

в Банско - инж. Сашка Тодорова,

на НУ "Св. Пайсий Хилендарски"

- Евгения Тренчева, на СУ

"Васил Левски" в Коларово - Росица

Трайкова. Същото се отнася

и за шефовете на петричкото СУ

"Антон Попов" - Александър Главчев,

на III ОУ "Гоце Делчев" - Юлия

Касаветова, и на санданското I ОУ

смята Костов.

Той прогнозира

също, че политическата

криза може да

продължи и

след изборите,

предвид очаквания

състав

на политическите

формации

в Народното

събрание.

"Всеки протест носи промяна,

постига нещо, защото е

граждански. Хубаво е да се

стигне до следната промяна -

всеки следващ управляващ

да знае, че не може да остави

държавата ни пленена,

каквато е в момента", заяви

- Виолина Андреева. В Професионалната

техническа гимназия измежду

двамата кандидати В. Влахова

и Хр. Йорданов няма спечелил,

затова ръководните функции

ще продължи да изпълнява досегашният

вр.и.д. Валентина Георгиева,

която не бе подала документи

за участие в конкурса.

Другата седмица ще се проведат

писмените и устни изпити

на общо 18-те кандидати за директори

на други 10 училища в

Пиринско, чиито досегашни ръководители

в по-голямата си

част са пенсионирани.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

С 15 до 20% свалят

наемите на централния...

3-годишните договори на

наемателите изтекоха в средата

на юли, което налага провеждане

на нови търгове за отдаване

под наем на търговските площи.

Работните маси общо са 45, като

са с различна площ - от 30

кв.м до 2 кв.м, и в зависимост

от големината и местоположението

им на пазара началната

цена на кв. метър е различна, като

се движи от 13,50 лв. до 19

лв. без ДДС. Наддаването за

кв.м на павилионите също зависи

от големината и мястото им и

е между 6 лв. и 18 лв. без ДДС.

В административната сграда на

пазара в жк "Запад" се отдава

помещение от 15 кв.м, при начална

цена на квадрат от 6 лв.,

а на пазара в кв. "Струмско" наемите

тръгват от 5 до 7,50 лв. без

ДДС на кв.м търговска площ.

Търговете са насрочени в последната

седмица на август.

Сградата на покрития пазар

в Благоевград е 70% частна

собственост и едва 30% са на

Костов.

Той е категоричен, че в момента

няма политическа криза

в строго научния смисъл на

думата - правителството не е

в оставка, а парламентът функционира.

Иван Костов подчерта

фундаменталната роля,

която всяка икономическа

криза играе - "тя подлага на периодично

изпитание фирмите

и фалира неконкурентоспособните".

"Фундаменталната роля на

глобалната криза е много позасилена.

Ще изчезнат цели

професии, ще се редуцират

дълбоко цели отрасли... Може

ли да подпомагаме нещо,

за което знаем, че в следващите

много години няма да

общинско дружество "Пазари"

ЕООД - гр. Благоевград. Частта

на общинското дружеството е в

два сектора - селскостопански

и промишлен, разположени на

партерния етаж. Заети са само

маси в промишления сектор, при

това под 40% от всички, тъй като

търговията на селскостопанска

продукция е съсредоточена

само в пазарните дни сряда и събота

на открития пазар.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Забъркаха приближения

до Братя Галеви Каплата...

забъркано в мистериозен случай

с изчезнал мъж от дупнишкото

село Крайници, за когото

негови приятели твърдят, че

бил отвлечен. Става въпрос за

47-г. Янек Малинов, който е самотно

живеещ. Според сигнала

на приятелите му Янек и

Капланов си определили среща

пред дома на Малинов в петък

срещу събота около 23,30

ч. Оттогава мъжът от Крайници

е в неизвестност, затова те

съобщили в полицията и той е

обявен за издирване. Вчера

криминалисти обикаляха квартала,

където живее Янек, и търсеха

камери, които евентуално

да са заснели нещо необичайно.

Описват го като кротък

човек и до момента не се е забърквал

в скандали.Често го

виждали да седи на пейките

пред тотото в центъра на селото.

Не бил много сговорчив.

В. Капланов е известен на полицията,

но до момента не е осъждан.

Преди години преби съсед

има търсене на неговите услуги

или стоки. Това е погрешно.

Второ, да се подкрепят

отрасли с идеята да се

компенсира спадналото потребителско

търсене, това е

изключително погрешно.

Правителството няма тези

средства да компенсира

спадналото потребителско

търсене, например в туристическия

отрасъл", анализира

Костов.

Той поясни, че е излязъл

от политиката и няма доверие

на президента Румен Радев,

като по този начин отговори

на въпрос - имал ли е покана

от държавния глава за служебен

премиер. Той определи

евентуална такава покана като

"неуместна" и "безпредметна".

Според него "има огромна

несвършена работа" в Министерството

на труда и социалната

политика и в Министерството

на здравеопазването по

повод справянето с кризата.

"Аз съм критичен срещу

цялото правителство, срещу

Националния оперативен

щаб".

По думите му главният санитарен

здравен инспектор и

заместник-председател на

Националния оперативен щаб

Ангел Кунчев трябва да си подаде

оставката, след като казва,

че не знае как страната ни

ще посрещне следващата

вълна от коронавируса.

в блока, в който живее в жк „Бистрица“

в Дупница, заради висока

музика, за което „Струма“

писа тогава. При друг случай

митничари и Криминална полиция

откриха около един тон дизелово

гориво в склад на бившето

предприятие „Рилска малина“.

Тогава В. Капланов-Каплата

представи фактури пред

разследващите и се оказа невинен.

Той е работил с години за

Братя Галеви. Малко преди да ги

задържат за ортанизирана престъпна

група, той се отдръпна от

тях и започна бизнес с гориво.

Вчера репортер на "Струма" се

свърза с Капланов по телефона,

но той отказа да говори по случая.

Разбра се, че в жилището

му е извършен обиск.

ДРАГО МИРОВ

часа в заседателната зала в административната сграда

на община Сандански.

4. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв.

с вкл. ДДС до 12.00 часа на 31.08.2020 г. от касата на

община Сандански.

5. Предложението и необходимите документи за

участие в търга се подават в непрозрачен, запечатан

плик, адресиран съгласно указанията в тръжната документация,

в деловодството на община Сандански до

16.00 часа на 31.08.2020 г.

6. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен

ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация:

тел. 0746 89008, 0746 89079.

АТАНАС СТОЯНОВ,

кмет на община Сандански


СТРУМА

4 август 2020 г. СТРАНАТА

стр. 9

Туристи се оплакват от мизерията в 4-звезден хотел в Царево: стаите

със скъсани чаршафи, мебелите - ръждясали, баните - непочистени

Български курортисти се

оплакаха от хотел по нашето

Черноморие, който бил афиширан

като 4-звезден, а

предлагал мизерни условия.

Туристите били настанени в

стаи със скъсани чаршафи,

ръждясали мебели и непочистени

бани. Служителите

не носели предпазни маски,

а обслужването по нищо не

отговаряло на категорията на

хотела, твърдят потърпевшите,

които избрали да почиват

в Царево.

Става дума за семейството

на Емил Емилов. Когато

пристигат, реалността се

Имаме разписан пилотен

проект за 10 млн. лв., който

ще даде глътка въздух на сектор

„Туризъм“. Това заяви

министърът на туризма Марияна

Николова след среща

с протестиращите туроператори,

на която присъстваха

премиерът Бойко Борисов и

икономическият министър

Лъчезар Борисов. Според

нея критериите за пилотния

проект са облекчени и няма

оказва далеч от звездната

категория, която е описана в

офертата. "Качихме се в стаята

и веднага установих липса

на кърпи и кошара за детето

ми, която ми беше обещана.

Имаше паяци над главите

ни, по чаршафа имаше

кръв", разказа мъжът.

Вместо обещания "ол инклузив",

семейството получава

кренвирши с яйца и

бисквити с мюсли. Неволите

продължават и около басейна.

"Нямаше спасител. Едно

от децата си поряза крака на

стъкло", сподели Емил.

"Условията са недопусти-

да се иска данъчна тежест.

Николова обясни, че заедно

с Лъчезар Борисов са се

срещнали с туроператорите

и още в петък проектът е подаден

в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

"Тези пари са недостатъчни,

но те са глътка въздух,

която е особено важна", увери

туристическият министър

и допълни, че очаква схемата

да заработи още през ав-

Пътнически влак удари

на прелез кола с

брат и сестра, оцеляха

Пътнически влак удари автомобил на охраняем

прелез, близо до Разград, между селата Янково

и Ясеновец. Инцидентът е станал около 22.00

ч. в неделя, като композицията е пътувала от Варна.

Според машиниста шофьорът на автомобила

не се е съобразил със сигнализацията на прелеза.

Влакът не могъл да спре въпреки включените

веднага спирачки. От силата на удара автомобилът

се е преобърнал. В колата са пътували брат и

сестра. Те са настанени в болница. Няма информация

за пострадали пътници от влака.

Заради разследването влакът беше задържан

близо два часа. В 01.00 ч. след полунощ композицията

е пристигна на русенската гара.

ми. Храната трябва да бъде

събирана от определен член

на екипа, масите трябва да са

на отстояние минимум 1,5 м

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. "Свобода" №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055,

e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Община Сандански на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от

Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за

разпореждане с общинско имущество, Решение № 290/28.09.2017 г. и Решение №152/24.06.2020 г. на

Общински съвет - Сандански и Заповед № ОБС-186/31.07.2020 г. на кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ

УПИ VI (урегулиран поземлен имот шест), пл. №431, за жилищно строителство, в кв. 34 (тридесет

и четири) по действащия подробен устройствен план на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград,

одобрен със Заповед № 27/20.02.1990 г., с площ 570 (петстотин и седемдесет) кв.м и граници на

имота: север - улица, изток - улица, юг - УПИ VII, запад - УПИ V, при следните условия:

1. Начална цена - 5415 (пет хиляди четиристотин и петнадесет) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен

спечелилият търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в

размер на 2% и 20% ДДС.

2. Депозит за участие - 550 (петстотин и петдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община

Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000, BIC код SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон Сандански

и трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

3. Търгът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 10.30 часа в заседателната зала в административната сграда

на община Сандански;

4. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. със вкл. ДДС до 12.00 часа на 31.08.2020 г. от касата

на община Сандански.

5. Предложението и необходимите документи за участие в търга се подават в непрозрачен, запечатан

плик, адресиран съгласно указанията в тръжната документация, в деловодството на община Сандански до

16.00 часа на 31.08.2020 г.

6. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден, предхождащ търга.

За допълнителна информация - тел. 0746 89008, 0746 89079.

АТАНАС СТОЯНОВ, кмет на община Сандански

Вместо обещания "ол инклузив" гостите на хотела получават

кренвирши с яйца и бисквити с мюсли

една от друга и да се поддържат

хигиенни изисквания",

обясни експертът по туризъм

Кристиян Рамналиев.

При журналистическата

проверка туристите в хотела

започват да се оплакват един

през друг. Една от жените

разказва, че в хотела нищо

не се е променило отпреди

11 г., когато за последно е

почивала тук. Предпочита да

остане анонимна, защото ваканцията

й още не е приключила.

Но потвърждава, че условията

са мизерни, а обслужването

- далеч от 4-те

звезди. По-късно инспектори

от КЗП и Министерството

на туризма правят съответната

проверка, но съществени

нарушения не са открити.

Счупените шезлонги и

скъсаните чаршафи вече ги

няма, а персоналът е с предпазни

маски.

В посетените стаи и ресторанта

хигиената също е

спазена по време на инспекцията.

"Няма да допусна нелоялност,

и то в сезон, в който

се намираме, при ниска

заетост и при условията на

пандемия, така че аз ще бъда

изключително рестриктивна

по отношение на спазването

на законовата норма",

категорична е Марияна

Николова, министър на туризма.

Министър Марияна Николова: С проект от 10 млн. лв. туроператорите поемат

глътка въздух, за екскурзоводите социални мерки

густ, като тя ще бъде в режим

на de minimis.

Според министъра на икономиката

Лъчезар Борисов

всичко ще бъде напълно

прозрачно. Проектът за 10

милиона лева в помощ на

фирмите от туристическия

бранш са част от предвидените

1,8 млрд. по европейски

програми. Определени са

вече и критерии за кандидатстване

на фирмите от сектора.

Очаква се схемата да

заработи в края на месец август.

Марияна Николова увери,

че схемата 60/40, която за

туризма е 80 /20, ще продължи

да действа до края на годината

с плавен преход от

есенен към зимен туризъм.

Министърът на туризма обясни

и за промените в Закона

за местните данъци и такси,

според които туропера-

Лъчезар Борисов

торите, взели аванси от

своите клиенти, могат да ги

възстановят до края на годината.

Важно уточнение, което

направи Марияна Николова,

Половината лекари в страната

са били жертва на агресия по

време на работа, показват данните

от изследване на агенция

„Тренд“. За сравнение всички

останали професии са се сблъсквали

с агресията в много помалки

мащаби. За физическа

агресия признават 7 на сто от

лекарите, за останалите професии

този процент е два пъти помалък

- 3%.

В проучването са участвали

над 1000 лекари от цялата страна

и 1207 от заетите в други

сфери.

Прави впечатление и продълнай-много

от психическо изтощение,

като по-високи са стойностите

при жените.

26 на сто от медиците у нас

страдат от хипертония, показват

резултатите от националното

изследване. За сравнение

хипертония имат 15% сред ра-

Марияна Николова

е, че екскурзоводите не влизат

в пилотния проект на

стойност 10 млн. лв., а за тях

се предвиждат социални

мерки, с които да се подпомогне

работата им.

Половината лекари в страната са били жертва на

агресия по време на работа

жителността на работната седмица.

Групата между 40- и 60-

годишните работят най-много

часове. Лекарите, които работят

над 60 часа седмично, са

близо 6 пъти повече в сравнение

с хората, развиващи се в

други професии.

Повече са и медиците, които

отговарят, че изпитват психическо

изтощение при работа.

47 на сто от тях имат психическа

умора, докато това е

проблем за 36 на сто от заетите

в други сфери. Данните

показват още, че лекарите

между 40 и 60 години страдат

ботещите в други сектори у

нас.

Подобна е ситуацията и със

заболяванията на щитовидната

жлеза. 11% от лекарите имат

и други хронични заболявания,

докато при работещото население

това са само 2%.

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. "Свобода" №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055,

e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Община Сандански на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и ал.2 от

Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане

с общинско имущество, Решение № 156/24.06.2020 г. на Общински съвет - Сандански и Заповед №

ОБС-187/31.07.2020 г. на кмета на община Сандански

О Б Я В Я В А

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ

УПИ XIV (урегулиран поземлен имот четиринадесет) в кв. 36 (тридесет и шест) по действащия подробен

устройствен план на село Джигурово, община Сандански, област Благоевград, одобрен със Заповед №

27/20.02.1990 г. и Заповед №АБ-17/03.04.2014 г., с площ 123 (сто двадесет и три) кв.м и граници на имота:

север - улица, изток - УПИ I, юг - УПИ I, запад - улица, при следните условия:

1. Начална цена - 652 (шестстотин петдесет и два) лв.

Цената се заплаща в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта на кмета, с която е определен спечелилият

търга. Върху цената се начисляват данък за възмездно придобиване на имуществото по ЗМДТ в размер

на 2% и 20% ДДС.

2. Депозит за участие - 70 (седемдесет) лв.

Депозитът се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на община

Сандански IBAN BG22SOMB91303360554000, BIC код SOMBBGSF, при "Общинска банка" АД, клон Сандански и

трябва да е постъпил по сметката до деня преди търга.

3. Търгът ще се проведе на 01.09.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда

на община Сандански.

4. Тръжна документация се закупува на цена 50 лв. със вкл. ДДС до 12.00 часа на 31.08.2020 г. от касата

на община Сандански.

5. Предложението и необходимите документи за участие в търга се подават в непрозрачен, запечатан плик,

адресиран съгласно указанията в тръжната документация, в деловодството на община Сандански до 16.00

часа на 31.08.2020 г.

За допълнителна информация - тел. 0746 89008, 0746 89079.

АТАНАС СТОЯНОВ, кмет на община Сандански


СТРУМА

МРАЧНА

СТАТИСТИКА

4 август 2020 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 10

за седмицата и месеца

Изминалата седмица и

месец юли ще бъдат запомнени

с рекорден брой починали

и заразени от Ковид-19.

През изминалата седмица

броят на починалите пациенти

достигна рекорд от началото

на епидемията - 48. Това

е увеличение с 20% на

смъртните случаи на седмична

база.

Данните сочат и друга тревожна

тендеция - заразата се

разпространява все по-малко

клъстерно и все повече

дифузно, което прави овладяването

на епидемията много

по-трудно.

Аналогична е и ситуацията

през юли, когато са регистрирани

6589 нови случая

на заразата, което е 3,5 пъти

повече, отколкото за юни.

Повече е и от общия брой на

заразените в предходните 4

месеца. А починалите пациенти

през юли са 151, което

надхвърля почти двукратно

смъртните случаи през

юни.

Иначе през последното

денонощие в страната са регистрирани

само 119 нови

случая на Ковид-19. Обичайно

за неделя обаче, направените

тестове са много помалко,

отколкото през делничните

дни - 1500, сочат

данните на Единния информационен

портал.

Над половината от новите

случаи - 61, са във Варна,

където бе открито огнище в

дом за възрастни хора. Другата

област с повече положителни

PCR тестове е Добрич,

където новите случаи са

13. Рязко е снижението на

заразените в София - само

8 души, при условие че в столицата

по традиция те са винаги

няколко десетки. Осем

са новите случаи и в Пловдив.

В Кюстендил и Смолян

са по 4, в Сливен, Видин и

Русе - по 3; във Враца, Габрово

и Плевен - по 2, в Благоевград,

Бургас, Пазарджик,

Стара Загора , Хасково и Ямбол

- по 1.

Така общият брой на заразените

от началото на епидемията

достигна 11 955. От

тях са се излекували 6420, от

които 24 за последното денонощие.

Починалите са

388. В неделя има 3 нови

смъртни случая на пациенти

с Ковид-19.

Повишава се и броят на

хоспитализираните. Активните

случаи на заразата достигнаха

рекорд от началото

на епидемията - 5147, настанените

в лечебни заведения

също са рекорден брой -

814. От тях 46 се намират в

интензивни отделения.

Д-р Кунчев: Широкото разпространение сред младите

заплашва възрастните, дистанционното обучение не

може да продължи до безкрай

През последните три-четири

седмици процентът на

положителните проби за

Covid-19 се движи в доста

тесни граници - между 4.5 и

5.5. Това каза главният санитарен

здравен инспектор и

заместник-председател на

Националния оперативен

щаб Ангел Кунчев. Според

него процентът на онези,

които имат нужда от медицинска

помощ и настаняване

в болница, също не се е

променил коренно и се движи

в рамките на 15 до 20%.

Различното и неприятното

по думите му е, че има данни

за по-леко и по-ефективно

пренасяне на заболяването,

като по-застъпен става

делът на младежката възраст

и по-ниските възрасти в броя

на положителните лица. За

три месеца този процент,

Световната здравна организация

(СЗО) призова правителствата

да не въвеждат

отново карантина срещу коронавируса.

От СЗО се опасяват

за социалното и икономическо

въздействие на

подобни мерки.

Директорът на отдела за

извънредни болести Мария

ван Керхов коментира, че карантината

трябва да бъде заменена

с "локализирани

стратегии". Тя посочи, че икономическите,

социалните и

здравните вреди от карантината,

която беше въведена в

различна степен в повече от

100 държави, са "колосални".

"СЗО не препоръчва въвеждането

на карантина, но

Рекорди по смърт и заразени с Ковид-19 в България

който в началото е бил от 5

до 7 за отделните региони,

сега е достигнал до 25, подчерта

д-р Кунчев. Той припомни,

че голяма част от тях

изкарват заболяването или

със скрити симптоми, или

много леко, "но е факт, че това

по-широко разпространение

сред младите хора заплашва

по-възрастните".

"В България работим със

седмична заболяваемост, а в

Европа - с двуседмична, за

да се избегнат доста резките

движения нагоре и надолу в

дневната заболяваемост, тъй

като тя се влияе от много

фактори, част от които са

случайни", уточни Ангел Кунчев.

"През уикенда, когато не

работят голяма част от частните

лаборатории, расте

процентът на положителните

проби", допълни той.

Ангел Кунчев

Ако продължи ръстът на

заболеваемостта, съчетан

със смъкване на възрастта,

ще има реални рискове от

поява на положителни случаи

в училищата. Все още

обаче ситуацията е такава, че

във възрастта до 18 г. развитието

на някаква клиника

е по-скоро изключение, а

тежките случаи на практика

са нулеви, допълни Кунчев.

"Дистанционното обучение

е алтернатива, но си давам

сметка, че не може да

продължи безкрайно. Не може

цяла година децата да учат

дистанционно, няма как това

обучение да даде на 100%

същите резултати, както нормалното",

каза главният санитарен

здравен инспектор.

Според него обаче, ако продължи

разпространението на

вируса с такива темпове, дали

децата ще бъдат на училище,

или извън него, особено

за по-големите класове, контактите

са налице и разпространението

ще продължи.

СЗО предупреди: Не въвеждайте отново карантина,

вредите от нея за икономиката са колосални

Мария ван Керхов

такава мярка трябваше да се

използва в редица страни

поради скоростта на разпространение

на болестта.

Надяваме се обаче, че страните

няма да я въвеждат отново",

заяви Керхов.

Тя подчерта, че през следващите

шест месеца няма да

можем да разчитаме на създаването

на "безопасна и

ефективна" ваксина срещу

Ковид-19.

Вместо това Керхов

призова държавите да използват

наличните в момента

инструменти, за да

прилагат "индивидуален,

ограничен, локализиран"

подход срещу заразата.

"Скоростта на научната

работа в тази посока

беше изключителна ... Сега

имаме инструменти,

които могат да предотвратят

предаването на болестта

и да спасят човешки

животи", посочи епидемиологът,

визирайки мерки

като проследяване на контакти,

мащабно тестване,

физическо дистанциране и

носенето на маски.

Белгия забрани пътуванията

до цели райони в България,

Югозападът в червената зона

Федералната

служба за външна

дейност,

външна търговия

и сътрудничество

за развитие

на Кралство

Белгия включи

части от България

в забранителен

списък за

пътувания. Стра-

ната е разделена на оранжева

и червена зона, в последната

несъществените пътувания, в

които влизат и туристическите,

са забранени.

В т.нар. “оранжева зона“ -

попадат централната част на

Северна България, както и югоизточният

и южният централен

район. В тях пътуванията

следва да се извършват при повишено

внимание, указват белгийските

власти. За всички пътуващи

от България до Белгия

Руски лекар: Ковид-19 е

репетиция за биовойна

„Ситуацията

със световната

пандемия от

Covid-19 предизвиква

у мен

чувство, че

става дума за

репетиция за

биологична

война“. Това

Л. Рошал

заяви директорът на руския

Научноизследователски институт

по спешна детска хирургия

и травматология доктор Леонид

Рошал.

По думите на лекаря разпространението

на заразата е

станало предизвикателство и

за обикновените хора, и за

властите в държавите по целия

свят.

Според Рошал Covid-19 се

е превърнал в тест за стабилност

за здравните системи на

Косовският

премиер Авдулах

Хоти обяви,

че се е

разболял от

Covid-19 и ще

се самоизолира

у дома си

за две седмици.

се препоръчва тестване за коронавирус

и оставане под карантина.

„Червената зона“ включва

Североизточен и Югозападен

район, в които влизат София,

Пиринско и Северното Черноморие.

Пътуванията в тези райони

на белгийски граждани не

са разрешени. Всички български

граждани, които пътуват до

Белгия от тази зона, подлежат

на задължителна карантина и

тест.

всички държави по света.

„Заразата също ми прилича

на тест дали човечеството

ще може да оцелее в условията

на световна пандемия. Ситуацията

със световната пандемия

от Covid-19 предизвиква у

мен чувство, че става дума за

репетиция за биологична война“,

казва той.

„Вирусът не признава граници

и разпространението на

смъртоносното заболяване не

може да се предвиди“, допълва

медикът.

В отговор на въпрос дали

причинителят на заразата е бил

с изкуствен произход, лекарят

посочва, че не разполага с

неоспорими доказателства за

такива твърдения.

„Освен това аз не съм специалист

по вирусология“, казва

още Леонид Рошал.

Косовският премиер Хоти

е с коронавирус

А. Хоти

„Нямам симптоми освен

лека кашлица“, написа Хоти

във Фейсбук страницата си.

Неговото правителство е критикувано,

че не полага достатъчно

усилия за овладяване

на разпространението на

новия коронавирус, отбелязва

агенцията. През последните

няколко дни Косово регистрира

рязко нарастване на

случаите на заразяване, а

вчера съобщи за 13 починали

през последното денонощие.

Близо 9000 души са заразени

с коронавирус и 249 са

починали от средата на март,

когато в страната беше регистриран

първият случай на

зараза. Първите няколко седмици

от кризата в разгара на

опитите за сваляне на правителството

на Албин Курти

преминаха без множество заразени

и при строга блокада,

регулираща правото на жителите

да напускат домовете си.

Политическият хаос обаче

се задълбочи при правителството

на Хоти, дошъл на

мястото на Курти след вот на

недоверие, а Косово стана

една от държавите с най-много

новозаразени на глава от

населението.


СТРУМА 4 август 2020 г. У НАС И ПО СВЕТА

Под надслов

ни управляват честни хора, а не простаци

Стотици живеещи в чужбина

българи започнаха протес-

присъединиха към протестите

Стотици българи по света се

тна кампания срещу корупцията

по високите етажи на

ките на Борисов и Гешев

в България с искания за остав-

властта у нас. С посланието

„Не сте сами!“ нашите сънародници

провеждат демонстрации

в основни градове на

два континента. Исканията на

участниците са за оставките

на премиера Бойко Борисов

и на главния прокурор Иван

Гешев.

Българите зад граница се

обявяват против „корупцията

и обвързването на държавните

структури в България с олигарси

и мафия; против полицейското

насилие; за разследване

на корупцията и Щутгарт.

ктронни избори и съдебна реформа“,

обясни тя. гарския си паспорт“, катего-

докато не се откажем от бъл-

прозрачност на управлението;

за съд на виновните за поше

в 4 града на Острова - По думите й България е рична е Стефани.

Демонстрации вчера имабоищата;

за реформи на съдебната

и изпълнителната Бирмингам. В британската ратична държава. Някои ще протест и в центъра на Мюн-

Лондон, Оксфорд, Екситър и крайно време да стане демок-

Десетки се събраха на

власт; за защита на горите и столица от 24 дни протестира

Стефани Лалева. гари зад граница да искат осран

от млади хора, които

попитат нормално ли е бълхен.

Протестът бе организи-

природата; за надежда за бъдещето

на България“. „Целите са оставка на тавката на правителството в „всеки ден живеят за България

и искат европейско нас-

Шествията се провеждат главния прокурор и на правителството

на Бойко Бори-

„Ние сме българи, незавитояще

за своите близки“, под-

София?

във Виена, Амстердам, Берлин,

Кьолн, Лондон, Мадрид, сов, електронизация на правителството,

прозрачност на света, и можем да заявяваме те ни - Мирослав Тодоров.

симо къде се намираме по чертава един от сънародници-

Манхайм, Монреал, Мюнхен,

Осло, Париж, Прага, Торонто, административно ниво, еле-

нашата гражданска позиция, По думите му трябва да ни

ландия, Малта, Австрия и Словения

Българите

са най-недоволните

в Европа

от личните

си отношения

с другите,

показват

последните

данни

на Евростат.

Те са на базата

на отговорите

на

въпрос как

анкетираният

оценява от 0

управляват „честни хора, които

си изпълняват обещанията,

а не простаци“.

Повече от 250 българи излязоха

на протестно шествие

в центъра на Виена. Пред катедралата

„Свети Стефан“ и

Албертина те скандираха за

оставка на правителството и

главния прокурор.

„Мутри, вън!“, скандираха

и българите в Прага по време

на поредния си протест в чешката

столица. Изпратените

кадри показаха струпване на

хора от всякакви възрасти с

плакати в ръце. На един от тях

пише „Пражко лято 2020“ - по

аналогия със събитията от

Пражката пролет през 1968 г.

На протеста някои от сънародниците

ни бяха с децата и внуците

си.

Защо мълчи Европа за

стр. 11

"Не сте сами"Българи от 23 града по света протестират срещу корупцията

в България, Мирослав Тодоров: Трябва да

Нашенците най-недоволни в

Европа от личните си отношения

Най-доволни са гражданите на Ир-

(изобщо не Добрите лични отношения защитават хората от самота

съм доволен) до 10 (напълно

за благосъстоянието им и да

съм доволен) отношения-

се чувстват добре“, се казва

та си с любим човек, близък в съобщението на Евростат.

или приятел.

Данните показват още, че

Средният за ЕС показател жените са малко по-доволни

е 7.9 пункта, докато за България

от личните си отношения.

е 6.6 пункта. За стра-

Разлика има и според въз-

ната това е подобрение с растта - 8.3 пункта е показателят

почти цял пункт спрямо 2013

при младите (16-24 го-

г. Но въпреки това българите дини) и 8 пункта при възрастните

остават сами в отделна категория

(65-74 години). След 75

- всички останали са години тази удовлетвореност

над прага от 7 пункта (13 държави)

започва да намалява до 7.9

и над 8 пункта (още 13 пункта.

държави). Швейцария и Норвегия,

Но европейците в най-ак-

които не са в ЕС, са с тивна възраст (35-64 години)

показатели дори над почти са най-неудовлетворени - 7.8

всички страни от съюза. пункта среден показател.

„Една добре функционираща

Българите са и сред евроринася

обществена среда доппейците,

които през 2018 г.

за баланса между работа

са казали, че най-рядко се

и личен живот и позвол-

чувстват щастливи. Малко

ява на хората да се чувстват над една трета от анкетираните

част от това общество. Добрите

са споделили, че са се

лични отношения също чувствали непрекъснато или

така защитават хората от самота

често щастливи. Останалите

и допринасят като цяло две трети са в групата,

отговорила,

че се чувстват щастливи

понякога, много рядко

или никога. Подобна нагласа

определя не само всекидневното

настроение, но и и

гледната точка - позитивна

или негативна - към случващото

се в живота.

Средният показател за Европа

е над 60% да казват, че

са се чувствали щастливи

през последния месец. В Ирландия

този показател достига

79%, а близо 76% са

Финландия, Австрия, Нидерландия

и Белгия.

В страните от ЕС най-доволни

са жителите на Ирландия,

Малта Австрия и Словения

(8.6 пункта). Близо до

тях са Кипър и Швеция (по

8.5), Финландия (8.4) и Чехия

(8.3).

На другия полюс е България,

пред която са Италия Унгария

и Румъния (по 7.6),

Хърватия (7.5) и Гърция (7.1).

случващото се в България?

Това питат в писмо до 160

френски и европейски институции

протестиращите в Париж

българи с искане за оставка

на правителството и на

главния прокурор. В писмото

си те посочват и че българите

в чужбина са свалили доверието

си от премиера.

Пред посолството в Лондон

за 24-и път се събраха българи

в подкрепа на протестите

в България, прояви имаше и в

Оксфорд, Екситър и Бирмингам.

Оставка на кабинета и

главния прокурор, реформа в

правосъдната система, разследване

на корупцията, електронно

гласуване - са част от

исканията на протестиращи

българи в Манхайм, Осло,

Стокхолм, Прага.

МВР: Протестиращи сигнализираха за

двама души в неадекватно състояние снощи

„При протеста пред МС от

протестиращи е подаден сигнал

за 2 лица, които са били

в неадекватно състояние.

Единият от тях е бил без документи

за самоличност и отведен

в районно управление,

другият е бил отстранен от района

на протеста“. Това обяви

по време на брифинг гл.

инспектор Красимира Стоядинова

от „Охранителна полиция“.

Според нея неделният

протест е започнал около

19.00 ч. в района на площад

"Независимост", в 21.30

ч. е започнало шествие към

Красимира

Стоядинова

ПОКАНА

Орлов мост, което е продължило

по "Евлоги и Христо

Георгиеви".

"На Орлов мост има 23 палатки,

9 шатри и общо 30 души

в тях, на кръстовището на

Софийския университет има

18 палатки, 5 шатри с 12 души.

На бул.

"Цар Освободител"

има 7

палатки, 6

шатри с 8 души",

информира

Стоядинова.

Относно

твърденията на Вера Иванова

от „Системата ни убива“,

че при опита на техен бус да

достигне до Орлов мост децата

им са бити и бутани от

полицаи, Стоядинова коментира,

че няма информация за

такъв сигнал.

Покана за участие в информационна среща по проект "Съвместна система

за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност" с Акроним

WRESTLE и договор за субсидия № В2.6f.06/15.03.2018 г., изпълняван по Програма

за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

ОБЩИНА КРЕСНА най-учтиво отправя покана към всички граждани на общината, представители на местните

власти, земеделски производители и техните асоциации, браншови и неправителствени организации да

присъстват на информационна среща, част от информационна кампания, свързана с "Устойчивата употреба

на водните ресурси и изграждане на отговорно поведение към тях" по проект "Съвместна система за управление

на водните ресурси за дългосрочна ефективност" по Програма за трансгранично сътрудничество

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Информационната среща ще се проведе на 05.08.2020 г. в зала "5-и октомври" на община Кресна и ще

бъде с начален час 13:30 часа.

Целта на срещата е да бъдат информирани всички граждани на общината, представители на местните

власти, земеделски производители и техните асоциации, браншови и неправителствени организации за изпълнението

на проектните дейности и да бъде стимулирана устойчивата употреба и отговорно поведение към

опазването на водните ресурси на територията на община Кресна.

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на проекта: www.kresna-bg.com

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на

страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България

2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност

единствено на община Кресна и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището

на Европейския съюз, на страните участници в програмата, на Управляващия орган или на Съвместния

технически секретариат.


Дупничанинът Иван Райнов измина 750 км по Светия път от В. Търново до Рилския манастир:

Аз съм щастлив пенсионер от ТЕЦ "Бобов дол", работих

достатъчно, но сега съм се отдал на хобитата си - изкачвам

върхове, карам колело и ски, слушам хеви метъл...

И

СТРУМА

ван Райнов е пенсионер от ТЕЦ "Бобов дол", живее

в Дупница и казва за себе си, че е щастлив пенсионер,

който се е отдал на хобитата си, които не е

могъл да упражнява, докато е бил на работа.

НАЧИН НА ЖИВОТ

Сега 63-годишният бивш енергетик изкачва върхове,

кара колело и ски, слуша хеви метъл. Негов

неотлъчен другар е кучето му.

Разговаряме с Иван Райнов за живота преди и

след пенсионирането.

Вторник, 4 август 2020 г.

стр. 12

- Кой Ви запали

та, религията,

по планината,

са много и

спорта...

се надявам с

- Още като ученик

примера, кой-

в Самоков се

то давам, да

запалих по планините.

стават все по-

Изкарах и

вече, просто

курс за планински

аз мисля, че

водачи, от тогава,

това е пътят.

когато съм

Аз съм пенсио-

свободен, хващам

нер, но не се

на някъде. Вчера

интересувам

например изминах

близо 40 км с

мляко, хляба...

от киселото

колелото. С приятели

карахме кавота

както аз

Живея си жину

в яз. „Дяково“.

искам.

От Дупница до яз.

- Кучето е

1

„Дяково“ на връ-

Ваш другар,

щане минах през Бобов

дол и се върнах в Дупница.

Работих достатъчно

в енергетиката, въртях

търговия, ремонт на

електроуреди. Сега съм

се отдал на нещата,

които ми харесват и не

съм могъл да правя. Миналата

година направих

преход от връх Ком до

нос Емине. Тази година

минах по Светия път

от Велико Търново до

Рилски манастир. Чувствам

се удовлетворен!

И кучето си Годрин водя

с мен. Възрастта изобщо

не е проблем или извинение

човек да осъществява

желанията

си.

- С кого

обикаляте

планините?

- Ходя

по планините

с хора

като

мен, които

обичат

този

начин на

живот,

ходим доста и с туристическото

дружество

на Дупница. Ходя и с

моето куче Годрин, почти

навсякъде сме заедно,

и сега на Светия път

мина с мен целия маршрут

- към 750 км, а

няма и връх или планина

да не сме изкачили

заедно, едновременно е и

пазач, и другар. Порода

българско овчарско куче

е. Светият път бе доста

аскетичен и труден,

спеше се най-често на

палатки, на открито.

3

Ходехме всеки ден по 20-

30 км и повече, няма жега,

няма дъжд, така бе и

на Ком и Емине. В чужбина

искам да кача и повисоки

върхове, знам, че

мога, иска ми се догодина

и Ел Камино да извървя.

Изкачих и връх

Митикас на Олимп в

Гърция пеша.

Хора като мен, влюбени

в планината, природа-

4

приятел... Има ли

случка, при която Ви

е спасило?

- Да помагало ми е

Иван Райнов

/сн. 1/. На върха

на скала /сн.

много пъти, особено като

е мъгла или пресен 2/. Райнов с кучето

в плани-

сняг да намерим пътеката,

също пази от диви

животни, с него съм На връх Мусаната

/сн. 3/.

спокоен. В една мъгла зимата

бяхме с кучето, Райнов с кану

ла /сн. 4/. Иван

отклонили сме се от пъ-

/сн. 5/.С колелото

/сн. 6/.

теката и

вървим към

едни скали и

кучето тръгна

в друга посока,

тръгнахме

след

него и намерихме

пътеката.

Друг

път слушаме

6

2

ръмжене на мечка близо

до нас, към петнайсетина

минути, както вървяхме,

но не се показа,

мисля заради кучето.

Често виждам по следите

от диви животни как

са се отдръпвали, като

минаваме с кучето. Особено

е добре с кучето като

сме на палатка, пази

от хора с лоши помисли

и животни.

- Другата Ви

страст е велосипедът.

- С колелото съм обиколил

България. С него

пътувам и до Македония,

Гърция, Сърбия...

Имам още една страст,

обичам да слушам хеви

метъл. От ученик тази

музика ми е в кръвта, то

няма планинар да не обича

метъл, е навремето,

знаете, беше забранена,

купувахме плочи от съборите

със Сърбия,

бягахме да не ни подстрижат

милиционерите,

криехме се, като ходехме

на черква. Израснах

с "Пърпъл" и всички

други и сега не пропускам

концертите в Каварна,

и къде ли не се събирахме

метълското

войнство. Младите не

знаят, но времената тогава

бяха такива. Аз носех

дълга коса и един път

на гара Костенец имаше

засада на влака, но бягах

бързо и ме изпуснаха.

Милиционерите на момичетата

слагаха печати

на краката, за да не

носят къси поли, сега на

младите може да им е

чудно, но така беше.

Бях граничар при Гоце

Делчев. Не даваха пиле

да прехвръкне през

кльона в съседна Гърция.

Сега времената са други,

показваш личната

карта и минаваш през

границата. Тогава Гърция

ни бе враг, никой не

трябваше да отива в лошия

капитализъм, интересно,

но нямаше случай

обратно - някой да

бяга към нас.

- Казахте, че с изминаването

на пътя

на мощите на Свети

Иван Рилски от Велико

Търново да Рилски

манастир сте изпитал

вярата си. Кой

Ви насочи към нея?

- Още от дете съм

възпитаван и съм

растял в среда на силно

религиозни хора, имаме

5

в рода и монах в Рилския

манастир, бил е на висок

пост, но не знам подробности.

Първите ми детски

спомени са как баба

ми шепти до късно на

колене пред иконата,

знаех молитви, разказваха

ми Библията вместо

приказки. Абсолютно

нормално и логично за

мен бе да мина Светия

път, щом го осъзнах. То

си дойде отвътре. Животът

може да е хубав

на всяка възраст. Важното

е да правиш неща,

които обичаш. Това те

зарежда позитивно и

нямаш време за лоши

мисли в главата. Аз съм

щастлив пенсионер.

Записа ЙОРДАНКА ПОПОВА


Благоевградчани замениха еднодневния плаж на

Бяло море с 3-дневна почивка на Китен и Приморско

Прилични хотели, където с маски е само персоналът, приказни залези, ниски

цени са плюсовете на родното Южно Черноморие, сред минусите му

обаче 7-9 часа пътуване и заринати в боклуци подстъпи към плажната ивица

Благоевградските

туроператорски

агенции направиха

последен опит да

спасят бизнеса си -

за оставащия месец

от летен сезон

2020 масово започнаха

да предлагат

почивка на родното

Черноморие.

Еднодневното море

в Гърция, което до

миналото лято

струваше 23 лв., но

вече се оскъпява

със 100 лв. заради

1

задължителното изследване

за коронавирус, вече е заменено

от 3-дневна почивка в

курортите на юг от Бургас. Тя

се предлага срещу 130-150

лв. От сумата 50 лв. е пътуването

в двете посоки, останалата

част е за 2 нощувки,

2 закуски, 2 обяда и 2 вечери.

Агенциите са се насочили

главно към Китен и Приморско,

но ангажират стаи и в хотелите

на Созопол и Бургас.

Последните са по-скъпи - в

Созопол същият пакет е 260

лв. за възрастен и 180 лв. за

дете до 12 г., а в Бургас цената

за възрастните е 110 лв.,

но без в нея да се включва

храната.

РЕПОРТЕР НА "СТРУМА"

ПРЕМИНА ПО

630-КИЛОМЕТРОВИЯ

МАРШРУТ

БЛАГОЕВГРАД-КИТЕН, ЗА

ДА ПРОВЕРИ ПРИ КАКВИ

УСЛОВИЯ ЛЕТУВАТ

БЛАГОЕВГРАДЧАНИ.

Тръгването е в петък в

5,00 сутринта в луксозен автобус

с климатик и заетост

60% на местата в него. Маршрутът

е през София, откъдето

се качват още почиващи,

и оттам по магистрала

"Тракия". Пътува се спокойно,

въпреки че на места магистралата

е кръпка до кръпка

и при скорост над 60 км в

час автобусът се тресе като

за световно и има реална

опасност да пристигнеш на

морето с изпопадали пломби.

След 2-те задължителни

почивки на бензиностанции

в Ихтиман и Нова Загора автобусът

стига безпрепятствено

през Бургас до Приморско

и Китен. На последната спирка

пристига малко след 12.00

часа, което си е 7 часа пътуване.

Почиващите - главно пенсионерки

от Благоевград и 1-

2 семейства с деца, се регистрират

в хотела. Той е голям,

на 5 етажа, със собствен басейн

в двора, и е доста приличен

- стаите и баните са чисти,

хавлии има всякакви, както и

табелки, забраняващи пушенето.

3

ват каквато и да е дистанция.

От Ковид-19 видимо се притесняват

само домакините,

които са организирали измиване

на масите с дезинфектанти

след всеки клиент.

Според управителя на ресторанта

тази организация с

посочване от страна на клиента

какво да му сложат за хапване

пести много храна, защото

до миналата година, когато

клиентите сами си пълнеха чиниите,

оставало огромно количество,

което се изхвърляло.

В КАПАНЧЕТАТА ОКОЛО

СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА

ПЛАЖА НА КИТЕН ЦЕНИТЕ

СА ПРИЛИЧНИ.

Голямо наливно пиво е 2,90

лв., кенчето благоевградска

бира е 2,50, тарелки с цаца и

пържени картофки са по 3-3,20

лв. Кафе от машина в пластмасови

чашки се предлага дори в

хранителните магазини, а цената

му е 60 стотинки. Плодове и

зеленчуци има на всяка крачка

и са дори по-евтини, отколкото

в Благоевград.

И КРАЙНАТА ЦЕЛ НА

ПЪТУВАНЕТО - ПЛАЖЪТ.

В Китен той е красива

плажна ивица с полегат песъчлив

бряг, подходящ за деца,

доста водорасли в северната

му част и хиляди посетители,

нагъчкани един до друг, особено

в свободната зона, където

всеки може да си донесе чадър

/раздават ги безплатно в

хотелите/, шезлонг или кърпа.

До тази зона е и платената, където

чадърите са малко понарядко,

но и тук задължителната

дистанция от 1,50 метра

е само добро пожелание и

спомен от сутрешните телевизионни

брифинги. Цените са

3,50 лв. за чадър, още толкова

е шезлонгът и при наемането

им могат да се ползват

през целия ден. Концесионерът

на плажната ивица я поддържа

чиста, поставил е модерни

съблекални, а на тоалетните

/поне сутрин, преди

почиващите да се изсипят на

плажа/, могат да завидят дори

някои заведения в центъра

на Благоевград.

ПЛАЖЪТ СПОКОЙНО МОЖЕ

ДА СЕ НАРЕЧЕ ЧИСТ, НО НЕ

И ПЪТЕЧКИТЕ, ВОДЕЩИ

КЪМ НЕГО,

които денонощно са заринати

СТРУМА

РЕПОРТАЖстр. 13

Вторник, 4 август 2020 г.

За тези, които ги мързи да ходят

до морето, в предлаганите за почивка

хотели има и басейни /сн.

1/. Плажът на Китен е препълнен

- никой не спазва никаква дистанция

/сн. 2/. Концесионерът се е

погрижил за чисти тоалетни и

красиви съблекални /сн. 3/. Пътечките

към плажната ивица са заринати

от боклуци /сн. 4/. В заведенията

единственият, който

спазва противоепидемичните

4

В ХОТЕЛА САМО

ПЕРСОНАЛЪТ Е С

ПРЕДПАЗНИ МАСКИ,

НИКОЙ НЕ ПРАВИ

ЗАБЕЛЕЖКА НА

ЛЕТОВНИЦИТЕ.

На 1-2 места има поставени

шишета с дезинфектанти,

но и те се ползват инцидентно.

Опит за социална дистанция

ръководството на хотела се е

опитало да наложи само

спрямо античния асансьор, но

той и без това не може да побере

повече от 2-ма души без

багаж.

Тъй като в първия ден от 3-

дневната почивка обяд не е

предвиден, благоевградчани

се разделят на три лагера. Едните

хукват по съседните капанчета,

други запрашват направо

към плажа, трети срещу

7 лв. си вземат предварително

гривната за настаняване и

влизат в ресторанта да обядват,

ако някоя порция е останала

след другите летовници.

В ресторанта храната е на

блок маса. Девойчета на ученическа

възраст с черни маски

и медицински ръкавици я

сервират, след като клиентът

посочи през защитна витрина

какво иска да му сложат. Менюто

не е особено богато, но

все пак има 5-6 основни ястия

с месо, още толкова салати,

сирена и нарязани салами,

както и плодове, сладолед, сокове

и всякакви топли напитки.

Клиентите се редят на дълга

опашка, отново без да спазс

боклуци. Всичко е потънало

в бурени и това определено

разваля доброто впечатление

от иначе спокойния Китен. Курортът,

който едва преди десетина

години стана градче,

наистина е сред най-подходящите

за семейна почивка,

защото вечер заведенията

пускат музика само до 23.00

часа, в центъра му почти няма

движение на коли, а местни-

мерки, е персоналът /сн. 5/.

те са рядко добронамерени

към почиващите. Всъщност

тук почти всяка втора къща

предлага стаи за летовници на

цени от по 15-20 лв. и докато

някой китенец те упътва откъде

да стигнеш до главната улица,

той неизменно си прави

устата следващото лято да избереш

неговия дом.

Трите дни на морето минават

неусетно. По-обиграните

летовници от Благоевград,

които са избрали варианта в

петък да се покажат на слънцето

чак към 17.00 часа, когато

не е толкова силно, се товарят

в автобуса в неделя в

13.00 часа без охкане. Изгорелите

се отличават по широките

блузи и болезнено зачервените

лица, но и те са доволни

от морето и дори на

място правят резервация за

следващия уикенд, когато

твърдо са решени направо да

почерняват.

Дали заради болезнените

рамене или заради мисълта,

че от понеделник пак ще бъдат

натоварени с редовните си

задължения, но връщането до

Благоевград се струва на групата

двойно по-дълго. Всъщност

то продължава само 2 часа

повече и автобусът влиза

в Благоевград около 22,30 часа.

Причините за забавянето

са увеличеният трафик към

София в неделя вечер, една

непредвидена тапа след Бургас

и едно извънредно спиране

заради млада госпожица,

решила между две бензиностанции,

че спешно трябва да

се облекчи. Въпреки умората

от пътя част от групата си прави

резервации за следваща

2

5

тридневка в края на август в

Китен.

ОСВЕН ПЕТЪЧНО-НЕДЕЛНО

МОРЕ, ТУРОПЕРАТОРИТЕ

ПРЕДВИЖДАТ ЗА АВГУСТ

И СЕПТЕМВРИ И

5-, И 7-ДНЕВНА ПОЧИВКА

ПРИ СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ -

С ПЪЛЕН ПАНСИОН.

Здравка Чимева, която

първа в Благоевград организира

благоевградчани да

преоткрият родното Черноморие

под надслов "Най ми е

добре на Черното море", е

планирала и 5-дневен морски

отдих с обиколка на съседните

курорти по Южното Черноморие,

както и екскурзия до

Бегликташ - едно от най-големите

праисторически мегалитни

светилища на територията

на България. Много вероятно

е в рамките на почивката

да бъде организиран и

нощен излет до Китенска или

Дяволска река, които минават

край курорта. Отскоро тук

са се появили светещи медузи

и според различни източници

от 1-2 седмици летовници

от цялото Черноморие

пристигат тук и правят лагери

около реката с надеждата

да зърнат това чудо на природата,

превърнало се в естествената

атракция през

летния Ковид сезон 2020.

ВАНЯ СИМЕОНОВА


СТРУМА 4 август 2020 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Катрин Зита-Джоунс

мечтае да снима със

съпруга си Майкъл Дъглас

Филмовата звезда

Катрин Зита-

Джоунс разкри, че

се надява да направи

филм със съпруга

си Майкъл Дъглас.

50-годишната

актриса, която се

омъжи за звездата

от "Уолстрийт"

през 2000 г., в момента

чете и разработва

десетки

сценарии за филми

или телевизионни

сериали, но мечтае

Американският актьор

Шон Пен (58) се ожени

тайно за австралийската

актриса Лейла

Джордж (28 г.). Новината

съобщи в Инстаграм

Ирена Медавой, съпруга

на продуцента Майк Медавой.

Тя отбелязва, че

Шон Пен и Лейла Джордж

са минали под венчилото

Австрийски турист

счупи пръстите на краката

на гипсова отливка

на известната скулптура

на Полин Бонапарт на

италианския скулптор

Антонио Канова (1757-

1822 г.), докато си правеше

селфи, заяви директода

снима нещо със съпруга

си, защото той е

един от любимите й актьори.

Тя каза пред сп.

"ОК!": ‘’Аз съм ненаситен

читател. Имам

няколко книги, които

мисля, че биха се превърнали

в страхотен

филм или сериал, и затова

работя върху

тях. Работила съм с

толкова прекрасни актьори

през цялата си

кариера и, разбира се,

все още бих искал да

осъществя проект с актьор,

когото обожавам

- Майкъл Дъглас".

Звездата от "Маската

на Жоро", която навърши

50 години миналата

година, не се разстройва

от напредването

на възрастта, тъй

като се чувства пощастлива

от всякога и

е открила, че остаряването

"освобождава".

Тя заяви: "Научих, че

възрастта е просто

число. Знам, че звучи

клиширано, но е истина.

Сега се чувствам подобре

и по-щастлива от

всякога. Една от благословиите

на възрастта

е, че нещата се откачат

от гърба ви много

по-лесно. Не издребнявате,

както се казва. Открих,

че сега ми е много

по-лесно да си поставям

приоритети и да казвам

"не". Ако проектът не е

нещо, което наистина

искам да правя, и ще отнеме

безсмислено време

от семейството ми,

казвам „не“ и това е освобождаващо“.

Австрийски турист съсипа скулптура

от 19 век заради селфи

Шон Пен се ожени тайно за

Лейла Джордж

след четиригодишна

връзка.

Споделяйки поста в

Инстаграм профила си,

който впоследстие е бил

изтрит, Ирена пише:

„Така щастливи сме, че

Лейла Джордж и Шон Пен

се ожениха. Обичаме ви.

стриецът вече не бил в

музея. Кадрите от камерата,

записала инцидента,

са вече на разположение

на карабинерите.

Според австрийското издание

"Kronen Zeitung" п-

ръстите на скулптурата,

които са били смаза-

Благодарим, че

сме като семейство,

ти си като

син на Майк,

на седмото небе

сме, че намери

своята сродна

душа и истински

партньор“,

написа

тя и публикува

различни снимки на двойката,

включително кадър

на брачните им халки.

Шон Пен, който има

два предишни брака с

Мадона и Робин Райт, е

признавал, че е „труден“

в личния си живот. В интервю

преди време той

каза, че Лейла Джордж го

познава по-добре, отколкото

той сам познава себе

си.

Лейла е дъщеря на Винсент

Д’Онофрио, който е

само една година по-възрастен

от Шон Пен.

рът на музея Посаньо -

Виторио Згарби.

Инцидентът е станал

в музея Посаньо в Италия,

в който се помещава

колекция от отливки

на произведения на Канова.

Както самият музей

съобщи във Фейсбук, турист

от Австрия е

седнал върху скулптурата

и така е

счупил два от пръстите

й, след което

набързо напуснал музея,

без да уведоми

никого за случилото

се.

Щетите станали

известни едва покъсно,

когато авни,

когато австриецът

се опитал да си направи

селфи, вече се реставрират.

„Изисквам строгост

от органите на реда и

съдебната система в

тяхното търсене на безразсъдния

вандал, за да

не се върне вкъщи безнаказано.

Осакатяването

на работата на Канова

е неприемливо“, каза

Згарби във Фейсбук.

Изключителният

италиански скулптор

Антонио Канова е виден

представител на италианския

неокласицизъм,

той е считан за

един от най-значимите

италиански скулптори

на своето време. Именно

мраморната скулптура

на Полин Бонапарт, средната

и най-обичана сестра

на френския император

Наполеон I, донесе

най-голяма слава на Канова.

WWW.SHARLOPOV.EU

Вход басейн

за възрастни - 20.00 лв.,

за деца от 4 до 12 години -

10.00 лв.

Подарете си плажна прохлада в

сърцето на зелената планина!

Дейвид Бекъм иска

да направи

автобиографичен

филм като Майкъл

Джордан

Дейвид Бекъм се е запалил

по идеята да

снима автобиографичен

филм. Той се вдъхновил

от документалния

филм The Last

Dance, който Майкъл

Джордан пусна за живота

си миналата година

и който продуцира

сам. Футболистът

също искал да разкаже

за своя живот и вече

преговаря с Netflix и

Amazon да го продуцират

и излъчват.

"Това е проект, за

който Дейвид много се

вълнува и който иска

от дълго време. Филмът

ще включва неизлъчвано

съдържание за

него и архивни кадри

от кариерата му. Лентата

ще бъде за живота

на Дейвид, след като

спря да играе на

терена с фокус към

създаването на неговия

тим в Маями. Ще

има и съдържание за

личния му живот", разкри

източник пред The

Sun.

Той добави, че Бекъм

иска да се възползва от

големия интерес към

него в момента. Сред

горещите новини е годежът

на сина му

Бруклин за Никола

Пелтц, който бе обявен

на 11 юли. Според

мълвата младите бързат

да се венчаят, защото

сред гостите ще

бъдат и принц Хари и

Меган Маркъл, които

са близки приятели на

семейството. Бъдещите

младоженци вече

търсят дата, която

да пасне на графика им.

Разбира се, сред почетните

гости ще бъде

и сър Елтън Джон,

който е кръстник на

Бруклин и също така

близък до кралските

особи.

Дом далеч от дома!

Дейвид Бекъм

Заповядайте на басейн в летните горещини в

прохладния Парк Хотел „ПИРИН“

За информация - телефон 0894/399 420


СТРУМА

4 август 2020 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

В ОАЕ отглеждат

зеленчуци без вода

и почва

„Когато за пръв път

споменах, че ще садя домати

в пустинята, хората

решиха, че съм полудял“,

спомня си Скай

Кърц, основател на

фирмата „Pure Harvest

Smart Farms“. Тя се рекламира

с логото „Почисти

от органичните“

и през 2017-а година

изгради първия напълно

климатизиран

парник в Абу Даби.

Обединените арабски

емирства едва ли

са идеалното място за

садене на домати. Там

вали само 12 дни в годината,

а селскостопанската

площ заема помалко

от един процент

от цялата територия.

В такъв случай не е чудно,

че 80 на сто от хранителните

продукти

се внасят. ОАЕ инвестират

милиони в нови

технологии, включително

и в така нареченото

„вертикално сел-

вежда с държавни

субсидии“, обяснява

Ян Вестра от

нидерландския концерн

„Priva“, който доставя

техническото оборудване

и софтуера за вертикалните

парници.

Вертикалното селско

стопанство се нуждае

от страшно много енергия,

която да захранва

климатичната инсталация

и осветлението.

И точно тук се появява

един сериозен проблем

за околната среда.

На природата мечтата

за някаква „зелена

пустиня“ всъщност

може повече да навреди,

отколкото да помогне.

Защото електричеството

в ОАЕ

Берлин ще превърне

откритите пространства

в града в

нощни клубове на открито,

съобщи порталът

"Travel and Leisure".

Поради ограниченията,

наложени по време

на пандемията на коронавирус,

жителите на

много големи градове в

Германия не могат да

посещават нощни клубове

и дискотеки. В германската

столица беше

намерен начин да се

позволи на жителите

да се забавляват, без да

има опасност за здравето

им.

Откритите пространства

могат да бъ-

Изкарват по няколко

реколти годишно в

стопанствата си

ско стопанство“.

Страната има амбицията

да се превърне в

пионер в тази област.

По няколко реколти

годишно

Какво означава „вертикално

селско стопанство?

В рамките на

тази технология салатите

и зеленчуците

растат на няколко етажа

в парника, чак до тавана.

Светлината се

осигурява чрез система

от LED лампи, а поливането

се осъществява

чрез капково оросяване

от специални пръскачки.

Системата може да

се програмира така, че

всяко растение да получи

точно толкова, колкото

му трябва. Така

става възможно да се

прибират по няколко богати

реколти годишно,

независимо от сезона.

„На полето са необходими

30-40 дни, докато

салатите и листните

зеленчуци станат за

бране. Тук те са готови

за 12 дни“, обяснява

Марк Ошима, основател

на американската фирма

„Aerofarms“. С финансова

помощ от държавата

фирмата изгражда в

Абу Даби най-голямия

комплекс за вертикално

селско стопанство, в

който още от догодина

ще се отглеждат около

800 различни вида зеленчуци,

листни зеленчуци и

други културни растения.

Предимствата на

тази технология са очевидни.

Необходима е

много по-малка площ, а

нуждата от вода намалява

с цели 95 процента

в сравнение с традиционното

селско стопанство.

При вертикалните

зеленчукови градини

няма пръст, тъй

че ценната вода не попива

неизползвана в

почвата. Вместо в

пръст, корените на културните

растения се

развиват в обогатен с

различни съставки воден

разтвор. В рамките

на тази система,

наричана

хидропоника,

водата напрекъснато

циркулира

в затворен

кръговрат,

така че не се

губи нито капка.

Наред с

плюсовете

има и минуси

Селското

стопанство

„поглъща“ 70

процента от

сладката вода

на планетата.

„А в ОАЕ водата

е особено

скъпа. Затова

пък енергията

е евтина, тъй

като се произ-

Берлин превръща обществените

пространства в клубове на открито

дат превърнати в забавления

за нощен живот

и да бъдат отдавани

под наем за различни

събития, заявиха служители

на общината.

На тези места лесно се

поддържа социалната

дистанция: там има

много място. Също така

на участниците в събитията

ще се осигури

възможност често да

дезинфекцират ръцете

си.

„Берлинчани пропускат

обичайния

си нощен живот в

подземните клубове",

каза градският

министър на икономиката

Рамона

Поп. “Ето защо искаме

да създадем легални

възможности

за партита на обществени

места за

туристите и гражданите“,

добави

той.

Според германските

медии подобни клубове

на открито могат да

започнат работа още

през следващата седмица.

се произвежда главно

от изчерпаеми енергоносители,

които увреждат

климата и предизвикват

парников

ефект. Т.е. може да се

каже, че вертикалните

парници ускоряват глобалните

климатични

промени - и то в регион,

където тези промени

са особено осезаеми.

Според едно изследване,

през 2050-а година средната

температура в

Абу Даби може да се повиши

с цели 2,5 градуса.

Тъкмо поради тази

опасност Скай Кърц

уверява, че неговата

фирма си е поставила

за цел да инвестира големи

суми във възобновяеми

енергоносители.

Вилем ван дер Сханс от

нидерландския университет

във Вагенинген

смята обаче, че много

фирми в сферата на

вертикалното селско

стопанство нямат устойчиви

решения на

Вертикално отглежданите зеленчуци

узряват по-бързо

проблема с високата

консумация на електроенергия.

А Фред

Рьойхт, експерт по

вертикално селско стопанство

в концерна

„Priva“, изтъква следното:

„Когато изчисляваме

дали производството

на една или друга

храна е вредно за климата,

винаги трябва да

имаме предвид и допълнителните

разходи за

транспорт и хладилни

помещения“. Да, вертикалните

парници изразходват

много ток, но

това пък спестява

транспорта от далечни

страни - със самолети,

кораби или камиони.

Освен всичко друго

при вертикалното селско

стопанство се използва

много по-малко

вода и по-малко пестициди,

а плодовете и зеленчуците

достигат

съвсем свежи до крайния

потребител", припомня

експертът.


СТРУМА 4 август 2020 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

Чрез тази японска техника произвеждаме

дървесина, без да изсичаме дърветата

Япония е особено интересна

страна - особено

от гледната точка

на външен наблюдател.

Със своите стремежи

към съвършенство

- нещо, което е дълбоко

вкоренено в нейната

култура, тя не

престава да ни удивлява

и вдъхновява. Това

е видимо в най-различни

области от живота.

Вероятно повечето

от вас са запознати с

концепцията за бонсая

- японско изкуство, създадено

преди хиляди години,

благодарение на

което хората създават

миниатюрни дървета,

имитиращи облика

на своите по-големи

събратя.

Чували ли сте обаче

за дайсуги? Макар и

техниката да има

Висшето образование

никак не е евтино, особено

ако искаме да получим

качествено обучение.

Вижте най-скъпите университети

в света:

5. Кеймбриджки

университет.

Университетът в

Кеймбридж е често класиран

като един от найдобрите

университети в

света, но това си има цена.

Той има 29 студентски

колежa, предлагащи

курсове за бакалавърска

степен в областта на изкуствата

и хуманитарните

науки, социалните

науки и инженерството.

Университетът поддържа

процъфтяваща социална

среда с многобройни

студентски клубове

и общества, и повече

от 80 спорта и събития,

които предоставят възможности

за участие на

студентите.

В университета в Кеймбридж

студентите

плащат такси за обуче-

сходства с бонсая,

крайният резултат е

особено различен.

Дайсуги датира от

XIV и позволява на хората

да създават дървен

материал, без да изсичат

дърветата.

Как? Посредством спе-

Топ 5 на най-скъпите университети в света

Тропически дървеници

са наблюдавани напоследък

в редица руски

градове, съобщи РИА Новости.

Те могат да се

появят с покупката на

дрехи или мебели, да

пълзят от съседен апартамент

или да бъдат

внесени след пътуване в

чужбина с дрехи и други

вещи, тъй като се срещат

дори в петзвездни

хотели.

„На територията на

редица руски градове са

забелязани тропически

дървеници. Този вид насекоми

е нов за европейската

част на Русия.

ние в размер на 13 106 долара.

Допълнителните

такси на колежа за отделни

курсове са в размер

на 11 733 долара. Освен

това има разходи за настаняване

от 7816 долара,

които училищата таксуват

всеки студент.

4. Масачузетски

технологичен университет.

Университетът е едно

от най-елитните висши

училища в света в областта

на техниката и

технологиите. Той предлага

58 бакалаварски и 53

магистърски програми.

Студентите получават

образование, което съчетава

строгото академично

обучение с подхода

"учене чрез правене".

Годишната такса за

придобиване на бакалавърска

степен е средно

49 982 долара. MIT предлага

програма за

финансова помощ

за студенти "въз

основа на изчислената

финансова

нужда на семейството".

През 2017

г. 90% от студентите

в университета

са получавали

финансова помощ.

3. Калифорнийски

технологи-

Странни насекоми тормозят редица руски градове

Според специалистите

броят на тези насекоми

се увеличава всяка година.

Тропическите дървеници

се класифицират

като синантропни (домакински)

членестоноги,

те могат да съществуват

и да се размножават

в помещения, поддържани

в добро санитарно

състояние, но най-често

ние", се казва в съобщение

на санитарните

власти в Москва.

Най-често дървениците

влизат в къщи с много

вещи, дрехи или мебели,

в допълнение, те могат

да пълзят от съседни

апартаменти чрез

вентилацията или електрически

контакти,

поради което, ако

Тук и там в горите

около Киото

човек може

да намери изоставени

гигантски

дайсугита.

Те произвеждат

дървесина

200-300

години преди да

се изтощят.

Все още живи,

стволовете на

някои от тези

дървета достигат

до 15 метра

в диаметър.

Снимка: JPstocker

/ Shutterstock

се настаняват

трайно в жилищни

помещения с

голяма посещаемост

от хора и

незадоволително

санитарно-техническо

състоявредителят

е попаднал в

един апартамент, съществува

риск от разпространението

им в

цялата сграда.

„Можете също да донесете

дървеници у дома

след почивка в хотели,

тъй като насекомите се

срещат дори в петзвездни

хотели, следователно

когато влизате в хотелската

си стая,

трябва внимателно да

разгледате леглото и при

най-малко подозрение да

откажете да отседнете

в този хотел“, посочват

още санитарните власти

в страната.

циални кедрови дръвчета.

Филизите им се

подрязват внимателно

на всеки две години, като

се оставя само

стъблото. По този начин

те растат право

нагоре. Прибирането

на дървесината отнема

20 години, като на

основата на дървото

могат да се отгледат

стотици филизи. Представете

си гигантски

бонсай и няма да сгрешите.

Методът е измислен

от хората от Китаяма

и е използван, за да

се реши проблемът с

разсада. Засаждането и

отглеждането на дървета

по стръмните

склонове в региона е изключително

трудно.

Дайсуги позволява на

арбористите да намалят

броя на насажденията,

да ускорят

прибирането на реколтата

и да произвеждат

дървесина с по-голяма

плътност.

През годините популярността

на тази

техника е намаляла.

Днес кедровите дървета,

отглеждани по този

начин, растат главно

в добре поддържани

градини заради привлекателния

си външен

вид.

През XIV век този

метод е бил широко използван

и поради една

друга причина. Тогава

архитектурният стил

"сукия зукури" е бил

много популярен, но не

е имало достатъчно

дървен материал, за да

се построи дом за всеки

член на аристокрацията

или самурай. Използвайки

бонсай техники,

дайсуги решава

този проблем по много

елегантен начин.

Използването на

дървесина, произведена

чрез дайсуги, не е било

само за показност.

Дърветата, отгледани

по този начин, са 140%

по-гъвкави от нормалния

кедър и са 200% поплътни.

С други думи,

тази дървесина е била

перфектна за покриви

и навеси. От една

страна, изглеждаща

добре, а от друга, устойчива

на тайфуни.

чен университет.

Калифорнийският

технологичен

университет,

известен още като Калтек,

е частен университет,

намиращ се в Пасадена,

Калифорния, в

САЩ. Калтек силно набляга

на естествените

науки и инженерството.

Той редовно заема първото

място за най-добри

университети в света.

Степента му на прием е

едва 8%, като по този начин

подлага кандидатстудентите

си на екстремна

подготовка.

Някои от най-големите

постижения в астрономията

и инженерството

са постигнати от

бивши студенти на университета.

Годишната такса за

придобиване на бакалаварска

степен е 50 487 долара,

без разходите за

настаняване, книги и

консумативи и други лични

разходи. Политиките

на университета за финансова

помощ са строго

базирани на потребностите.

2. Колумбийски университет.

Колумбийският университет,

основан през

1754 година, е най-старото

висше училище в щата

Ню Йорк и петото

най-старо висше учебно

заведение в САЩ изобщо.

Той администрира годишната

награда за журналистика

"Пулицър".

Само 7% от кандидатствалите

успяват

да влязат в университета,

което го прави един

от най-изискващите

университети в света.

Разходите за посещение

в Колумбийския университет

са средно 74

173 долара. Таксите

включват семестриалните

разходи, хранене, наемане

на технологично

оборудване и здравно осигуряване.

1. Колеж Харви Мъд.

Колеж Харви Мъд е основан

през 1955 г. и е

кръстен на магнат в

минната индустрия. Намира

се в Клеърмонт,

Калифорния, и е фокусиран

върху науката, математиката

и инженерството.

Той е една от

най-елитните частни

образователни институции

в света.

Студентите в университета

рядко надвишават

850, като всички получават

достъп до широкомащабен

учебен план,

"който използва либерален

подход към изкуствата

към науката, технологиите,

инженерството

и математиката

(STEM)".

Харви Мъд има годишно

финансиране от 3 милиона

долара за научни

изследвания. В резултат

на това завършилите получават

достъп до несравними

възможности за

работа.

Курсът на обучение

възлиза на 56 331 долара,

докато настаняването

струва още 18 127 долара.

Университетът

предлага финансова помощ

според нуждите и

постиженията на студентите,

като 73% от

тях се възползват от

нея.


СТРУМА 4 август 2020 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

ÌÀÐÊÀ ÁÅÇ-

ÀËÊÎÕÎËÍÀ

ÍÀÏÈÒÊÀ

ÔÈËÌ

Ñ ÄÐÞ

ÁÀÐÈÌÎÐ

ÈÍÄÈÉÑÊÀ

ËÞÒÍß

ÒÎ×ÍÀ

ÍÀÓÊÀ

ÂËÀÊÍÎ-

ÄÀÉÍÎ

ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ

ÒÂ ÑÅÐÈÀË

“ÑÒÐÀÑÒÈ”

ÁÀËÅÒÍÀ

ÑÒÚÏÊÀ

ÑÒÀÐÈ ÐÓÑÊÈ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÎÐÒ

ÏÚÏÅØÈ

ÌÓÇÀ ÍÀ

ËÞÁÎÂÍÀÒÀ

ÏÎÅÇÈß

ËÅÒÅÍ

ÌÅÑÅÖ

ÈÑÏÀÍÑÊÈ

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÈÊ

ÑÒÐÓÍÀ

ÍÀ ËÚÊ ÇÀ

ÑÒÐÅËÁÀ

ÍÅÌÑÊÈ

ÒÂ ÊÀÍÀË

ÈÇÎÒÎÏÍÀ

ÅÌÀÍÀÖÈß

ÍÀ ÒÎÐÈß

ÁÎÉÍÎ

ÎÒÐÎÂÍÎ

ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÐÓÑÊÈ

ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ

“ÂÅÐÀ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ

ÌÈÊÅËÅ

ÏËÀ×ÈÄÎ

“ÎÊÒÎÏÎÄ”

ÅÌÈÐÑÒÂÎ

 ÀÇÈß

ÍÀØ ÏÎÅÒ

1928-1983

“ÏÅÑÍÈ ÎÒ

ÊÀÒÓÍÀ”

ÆÈËÈÙÅ

ÁÀÙÀ

ÐÀÇÊÀÇ

ÎÒ ËÞÁÅÍ

ÊÀÐÀÂÅËÎÂ

ÍÀØÀ

ÀÊÒÐÈÑÀ

“ÄÀÌÈ ÊÀÍßÒ”

ÑÒÀÐÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ

ÑÚÑÒÅÇÀÒÅËÍÈ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÊÀÒÀÐÀÌÀ

ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÈ

ÅË.ÓÐÅÄÈ

ÌÅÑÅÑÒÈ

ÊÓÕÈ

ÏËÎÄÎÂÅ

ÊËÀÄÅÍÅÖ

ÍÀØÀ

ÃÐÀÍÈ×ÍÀ

ÐÅÊÀ

ÑÏËÀÂ ÇÀ

ÑÀÌÎËÅÒÈ

ÑÚÄÎÂÅ

ÇÀ ÊÚÏÀÍÅ

ÈÇÐÀÅËÑÊÈ

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ

ÄÅÅÖ

1922-1995

ÍÀØ

ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃ

1945-2009

ÌÀËÊÎÒÎ

ÍÀ ÏÀÒÈÖÀ

ÍÀØ ÕÀÍ

773-777

ÎÒÁÎÐÈ

ÑÚÏÐÓÃÀÒÀ

ÍÀ ßÂÎÐÎÂ

ÀÃÐÅÃÀÒÍÎ

ÑÚÑÒÎßÍÈÅ

ÍÀ ÂÎÄÀÒÀ

ÆÅËßÇÍÀ

ÐÓÄÀ

ÎÏÅÐÀ

ÎÒ ÂÅÁÅÐ

×ÀÑÒÈ ÎÒ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ

ÍÎÒÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÎ

ßÑÒÈÅ

Ñ ÎÐÈÇ

ÕÈÄÐÎ-

ËÎÊÀÒÎÐ

ËÅÒÀÒÅËÅÍ

ÀÏÀÐÀÒ

ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ

ÒÂ ÑÅÐÈÀË

“ÎÒÄÀÄÅÍÎÑÒ”

ÌÀÐÊÀ

ÍÅÌÑÊÀ

ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ

Ñ ËÎÄÊÈ

ÑÚÂÅÒ ÇÀ

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈ

ÌÅÄÈÈ

ÃÐÀÄ Â ÏÎËØÀ

ÂÈØÍÀÏ

ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀ

ÁÎÃÈÍß

ÎÔÈÖÈÀËÅÍ

ÏÐÀÒÅÍÈÊ

ÐÓ×ÅÉ

ÃÐÚÖÊÀ

ÁÎÃÈÍß ÍÀ

ÌÚÄÐÎÑÒÒÀ

ÏÚÐÂÈßÒ ÍÈ

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ

ÌÎÄÅË ÍÀ

ÕÞÍÄÀÉ

ÁÐÀÒ ÍÀ

ÖÀÐ ÑÀÌÓÈË

ÓÏÎÐÑÒÂÎ

ÀËÊÀËÎÈÄ

 ÌÓÕÎ-

ÌÎÐÊÈÒÅ

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÀ

ÏÎÅÒÅÑÀ

“ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ”

ÕÓÍÑÊÈ

ÂÎÆÄ

395-453

ÊÐÓÏÍÀ

ÊÐÀÆÁÀ

ÂÈÒÀÌÈÍ ÎÒ

ÃÐÓÏÀ Â

ÏÀßÊÎ-

ÎÁÐÀÇÅÍ

ÂÐÅÄÈÒÅË

ÎÁÙÈÍÑÊÎ

ÏÀÑÈÙÅ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌÈ,

ËÚÆËÈÂÈ

ÈÌÅÍÀ

ÍÎÑÎÂ

ÇÂÓÊ

ÓÄÀÐ

ÏÎ ËÅÒßÙÀ

ÒÎÏÊÀ

ÎÒÂÎÐ ÍÀ

ÊÎÆÀÒÀ

ÑÈßÍÈÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ

ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ

1848-1918

“ÆÅËÅÇÀÐßÒ”

ÏÎÄÎÁÈÅ,

ÑÕÎÄÑÒÂÎ

R

ÑÅËÎ ÂÚÂ

ÂÀÐÍÅÍÑÊÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ

ËÅÊÀÐ,

ÍÎÁÅËÈÑÒ

1845-1922

ÏÀÐÈ×ÍÀÒÀ

ÅÄÈÍÈÖÀ

ÍÀ ËÈÒÂÀ

ÇÀÂÈÑÈÌ

ÔÅÎÄÀË

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ

 ÈÍÄÈß È

ØÐÈ ËÀÍÊÀ

ÏÈÂÎ

ÄÅÍÊÎÂÅ,

ÂÚÐÇÎÏÈ

ÁÈÂØ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ ÍÀ

“ËÅÂÑÊÈ”

ÎÃÍÅÒÅ×ÍÀ

ÂÓËÊÀÍÈ×ÍÀ

ÌÀÑÀ

ÊÅËÒÑÊÈ

ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ

ÁËÀÆÅÍÈÒÅ

ÊÀÇÀÍËÚØÊÎ

ÑÅËÎ

ÔÐÅÍÑÊÈ

ÅÑÒÐÀÄÅÍ

ÏÅÂÅÖ

ÁÈÂØÀ

ÍÀØÀ ÁÀÑÊÅÒ-

ÁÎËÈÑÒÊÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ ÒÂ ÑÅÐÈÀË

“ËÓÑ ÌÀÐÈß”

ßÏÎÍÑÊÎ

ÒßÑÍÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎ

È ÄÚËÃÎ ÇÀ ÕÀÐÒÈÅÍÈ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÔÈÃÓÐÈ

ÄÎÊÎÑÂÀÍÅ

ÁÓÄÈÑÒÊÈ

ÑÂÅÙÅÍÈÊ

ÏËÎÂÄÈÂÑÊÈ

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ

ÆÅÍÑÊÀ

ÍÎÑÈß ÎÒ

ÐÀÄÎÌÈÐÑÊÎ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎ

ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÃÎËßÌÀ

ÊÎÍÑÊÀ

ÌÓÕÀ

ÑÒÎÏÀÍÈÍ

ÍÀ ÄÎÌ

ÊÀÐÒÈ ÇÀ

ÈÃÐÀ Ñ

×ÅÐÅÍ ÇÍÀÊ

ÂÓËÊÀÍÈ×ÍÈ

ÊÀÌÚÍÈ

ÊÎÒÀÐÀÊ

ÏÎÄÐÀÆÀÒÅË

ÖÈÒÐÓÑÎÂ

ÏËÎÄ

ÃÐÚÖÊÀ

ÁÓÊÂÀ

ÎÏÅÐÀ

ÎÒ ÖÓÌÏÅ

ÅÏÎÕÀ

ØÓÌÅÐÑÊÈ ÁÎÃ

ÍÀ ÁÓÐÈÒÅ

ÏÈÑÒÀ Â

ÈÒÀËÈß ÇÀ

ÔÎÐÌÓËÀ 1

ÊÈÒÀÉÑÊÀ

ÈÃÐÀ Ñ

ÏËÎ×ÊÈ

ÑÏÚÒÍÈÊ ÍÀ

ÁÎÃ ÄÈÎÍÈÑ

(ÃÐ.ÌÈÒ.)

ÄÚËÃÎ

ÑÏÎÐÒÍÎ

ÁßÃÀÍÅ

ÓÑÊÎÐÈÒÅË ÇÀ

ÑÚÕÍÅÍÅ ÍÀ

ÁÎÈ È ËÀÊÎÂÅ

ÏÅÐÑÈÉÑÊÈ

ÁÎÃ ÍÀ

ÇËÎÒÎ

ÌÀÐÊÀ ÐÓÑÊÈ

×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÌÎÍÃÎËÑÊÈ

ÏÀÑÒÈÐ

ÐÀÇÌßÍÀ

ËÈ×ÍÎ

ÌÅÑÒÎÈÌÅÍÈÅ

ÁÎÃÀÒÈ,

ÇÍÀÒÍÈ

ÕÎÐÀ

ÑËÀÄÎËÅÄ ÍÀ ÄÅËÒÀ

ÂÎÅÍÍÎ ÀËÁÀÍÑÊÀ

ÎÒÁÐÀÍÈÒÅËÍÎ ÒÅËÅÃÐÀÔÍÀ

ÑÚÎÐÚÆÅÍÈÅ ÀÃÅÍÖÈß

ÍÎÂÅËÀ

ÎÒ ÑÒÅÔÀÍ

ÖÂÀÉÃ

ÑÒÀÐÈ ÐÓÑÊÈ

ÑÀÌÎËÅÒÍÈ

ÄÂÈÃÀÒÅËÈ

ÐÅÊÀ Â

×ÅÕÈß

ÀÂÒÎÐÚÒ ÍÀ

“ÈËÈÀÄÀ”

ÄÂÓÊÎÐÏÓÑÅÍ

ÏËÀÂÀÒÅËÅÍ

ÑÚÄ

ÐÅ×ÍÈÊ : ÀÂÀËÎÍ, ÇÎÌÀÍ, ÈËÀÂÀ, ÈÍÎÇÈÒ, ÊÅÐÈÌ, ËÀÂÅÐÀÍ, ÑÈÊÀÒÈÂ, ÑÈÒÀÐ, ÒÀÌÈËÈ, ÒÎÐÎÍ.

СТЕФАН КРЪСТЕВ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВОДОРАВНО: “Вълшебната планина”. СИЕЛА. Пиеро. Авал. Иконика. Ама. Атака. ОТВЕСНО: Дъскорезница. Опака. Омара. Лиота (Рей). Орнитолог. Лар. Мер.

Оти (Мерлин). Акар. Геран. Враца. Алан. Канара. Алиби. Атоми. Узо. ОЛА. Анати. Сто. Пшеница. Ака. Ритник. Инана. Ели. Алов (Александър). Нула. Авиатор.

Нрави. Екип. Силон. Цинк. Колизей. Маре (Жан). Циан. Лон. Тотем. Ват. Уки. “Алина”. Абака. Илик. Комета. Корида. Акаба. Оливин. НЛО. Ин-Ин. Рап. Али. ЕЛО.

Ами. Орловски. Иск. Полиамид. Мак. Апис. Пот. Енева (Лили). “Албена”. Магнат. Сделка. Анали. Тиара. Акинак. Виолина. Заем. Наниз. Лиман. ОМО. Яма. Праг.

ЛИНД. Оар. Иванко. Екс. Ото (Николаус). Палки. Лалова (Ивет). Енот. “Ако”. Имарет. Тапети. Дева. Срам. Ало. Екот. Йоника. Карате. Арамис. Тас. Лос. Етамин.

Корито. Ано (Жан-Жак). Атеист. Норина. Старт. Ламарина. Ярем. АПА. “Рен”. Анатани. Име. Каба. Етер. Ивана. Слама. Перон. Итака. Знак. Ритор. Млин.

Дилема. Искър. Каравани. Амин. Ани.

Торс. Пън. Алада. Онети (Хуан). Сарот (Натали). Твари.


СТРУМА 4 август 2020 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 19

ВАЛУТА

Прости правила за

"умни" старини

Идентифицирани са

някои прости правила,

които намаляват наполовина

риска от старческа

деменция. Учени

от Университетския колеж

в Лондон изброиха

основните причини

за деменцията и разказаха

за методите за

превенция. Резултатите

от работата им бяха

публикувани от списание

"Lancet".

Въз основа на резултатите

от подобно

проучване, проведено

от 2017 г. досега,

експертите определиха

девет фактора, които допринасят

за развитието на

деменцията:

- ниско ниво на образование;

- високо кръвно налягане;

- увреждане на слуха;

- тютюнопушене;

- затлъстяване;

- клинична депресия;

- липса на физическа активност;

- диабет;

- социална изолация.

Сега към тях са добавени

още три причини:

- прекомерна консумация

на алкохол;

- травматично увреждане

на мозъка;

- замърсен въздух;

4 АВГУСТ

БНТ

05:40 Телепазарен прозорец

06:00 Момичето гущер, детски

тв филм /Великобритания,2016

г./ 06:15 Търсачи на реликви,

тв филм /п/ 07:00 Сутрешен

блок 09:00 Корпорация "Приключения",

тв филм /5 епизод/

п/ 09:45 Тайните на войната,

документална поредица /п/

10:30 10 000 крачки 10:40 Парижката

кухня на Триш 2, документална

поредица /п/ 11:10

Бързо, лесно, вкусно /п/ 11:40

Телепазарен прозорец 12:00

По света и у нас 12:30 Новини

на турски език 12:40 БНТ на 60:

Катерина Евро и Деян Славчев-

Део /п/ 13:40 Супер камери,

документална поредица 14:15

Телепазарен прозорец 14:30

Приключенията на Илайъс,

анимационен филм 15:00 Търсачи

на реликви, тв филм 15:45

Телепазарен прозорец 16:00

По света и у нас регионални

новини 16:15 Бързо, лесно,

вкусно /п/ 16:45 Парижката

кухня на Триш 2, документална

поредица 17:10 Как е устроена

Вселената 2, 8-серийна

документална поредица

/САЩ, 2012 г./, режисьор

Алекс Хърл 18:00 По света и у

нас 18:20 София в един снимачен

век, документална поредица

18:45 Какво ще се случи"

2, документална поредица

19:10 Корпорация "Приключения",

тв филм /6 епизод/ 20:00

По света и у нас 20:45 Спортни

новини 21:00 Госпожо Държавен

секретар 3, тв филм /21

епизод/ (12) 22:00 Династията

на Борджиите 2, тв филм /8

епизод/ (16) 23:00 По света и

у нас 23:30 Потомци на слънцето,

тв филм /16, последен

епизод/ (12) 00:35 БНТ на 60:

Катерина Евро и Деян Славчев-

Део /п/ 01:35 България от

край до край 2 /п/ 02:05 Госпожо

Държавен секретар 3, тв

филм /21 епизод/п/ (12) 02:50

Какво ще се случи" 2, документална

поредица /п/ 03:25 София

в един снимачен век, документална

поредица /п/ 03:50

Династията на Борджиите 2, тв

филм /8 епизод/п/ (16) 04:40

Потомци на слънцето, тв филм

/16, последен епизод/п/ (12)

bTV

05:30 "Домашен арест" /п/ - сериал

06:00 "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - анимация,

сериал, еп.5 06:30 "Комиците

и приятели" /п/ 07:00

"Тази сутрин" - информационно

предаване 09:30 "Преди

обед" /най-доброто/ - токшоу

12:00 bTV Новините - обедна

емисия 12:30 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п/ 13:30 Премиера:

"Обещание" - сериал,

с.2, еп.58 15:30 "Търговски

център" - сериал, с.14, еп.132

- 134 17:00 bTV Новините

17:30 "Комиците и приятели"

/п/ - комедийно шоу 18:00 Премиера:

"Опасни улици" - сериал,

с.14, еп.19 19:00 bTV Новините

- централна емисия

20:00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.3, еп.32 21:00 Премиера:

"Ирония на съдбата" -

сериал, еп.26 22:30 Премиера:

"Добрият доктор" - сериал,

еп.17 23:30 bTV Новините -

късна емисия 00:00 "Стрелата"

- сериал, с.3, еп.20 01:00

"Гранд" - сериал, еп.20 01:30

"Домашен арест" - сериал, с.4,

еп.13 02:00 bTV Новините /п/

Според учените развитието

на деменцията може

да бъде избегнато, като

следвате следните прости

указания:

- поддържайте кръвното

налягане на нива 130 mm Hg;

- не се страхувайте да използвате

слухови апарати,

когато е необходимо;

- въздържайте се от всякакъв

вид пушене, включително

това на електронни цигари и

наргиле;

- изберете по-екологични

места за живеене;

- избягвайте наранявания

на главата;

- намалете консумацията

на алкохол;

- ходете често и умерено

натоварвайте тялото си физически;

- отслабнете.

В статията се отбелязва, че

следването на тези съвети може

да намали риска от развитие

на болестта с над 40%.

Учените също обърнаха внимание

на тревожния факт, че

пандемията от коронавируса

създаде още по-големи затруднения

за хората с деменция.

Много от тях просто не могат

да спазват социална дистанция

поради неспособността

си да разберат същността

на това правило. В допълнение,

липсата на комуникация

и принудителната социална

изолация, с която се сблъскват,

също влошава драстично

състоянието им.

02:30 "Преди обед" /п/ 04:30

"Завинаги" - сериал, еп.50

bTV Action

05:00 "Луцифер" - сериал, с.2

еп.1 06:00 Анимационен блок:

"Трансформърс Прайм" - сериал,

с.3, еп.10 - 13 08:00 "Луцифер"

- сериал, с.2, еп.1

09:00 "Готъм" - сериал, с.3,

еп.10 10:00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2, еп.2

11:00 "Тренировъчен ден" - сериал,

еп.1 12:00 "Бягство от

затвора" - сериал, с.3, еп.7

13:00 "Мъртва точка" - сериал,

с.2, еп.15, 16 15:00 "Луцифер"

- сериал, с.2, еп.2 16:00 "Готъм"

- сериал, с.3, еп.11 17:00

"Бягство от затвора" - сериал,

с.3, еп.8 18:00 "Тренировъчен

ден" - сериал, еп.2 19:00 Часът

на супергероите: "Легендите

на утрешния ден" - сериал,

с.2, еп.3 20:00 Екшън в 8 (премиера):

"Стрелата" - сериал,

с.7 еп.5 21:00 bTV Новините

22:00 Бандата на Екшън: "Саботаж"

- екшън, криминален

(САЩ, 2014), режисьор Дейвид

Ейър, в ролите Арнолд Шварценегер,

Сам Уърдингтън, Терънс

Хауърд, Джо Манганело,

Джош Холоуей, Мартин Донован

и др. [16+] 00:00 "Стрелата"

- сериал, с.7 еп.5 01:00

"Тренировъчен ден" - сериал,

еп.2 02:00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2, еп.3

03:00 "Бягство от затвора" - сериал,

с.3 еп.8 04:00 "Готъм" -

сериал, с.3, еп.11

1USD

1.66794 лв.

1EUR

1.95583 лв.

Новият всемирен потоп

ще настъпи в близките сто

години, ако човечеството не

вземе необходимите мерки

за предотвратяването му, пише

английското научно списание

„Нейчър“, цитирано от

БТА.

Според международно изследване

опасността от повишаването

на нивото на

световния океан непрекъснато

расте заради активните

приливи, увеличаващите се

вълни и бурите. Те са предизвикани

от глобалното затопляне.

По оценка на специалистите,

ако човечеството

не прекъсне наблюдаваните

днес тенденции, към 2100

г. внушителна част от сушата

на нашата планета ще се

окаже под водата. В частност

крайбрежните региони ще

бъдат потопени на 50 процента.

Най-застрашени ще бъдат

крайморските територии,

разположени на 10 метра

bTV Comedy

05:00 "Без пукната пара" /п/ -

сериал 06:00 "Без пукната пара"

- сериал, с.6, еп.15, 16

07:00 "Дивата Нина" /п/ - сериал

08:00 "На гости на третата

планета" /п/ - сериал 08:30

"Гранд" /п/ - сериал 09:00 "Двама

мъже и половина" /п/ - сериал

10:00 "Принцът и аз 3:

Кралски меден месец" - комедия,

семеен, романтичен (САЩ,

2008), режисьор Катрин Кирън,

в ролите: Кам Хескин, Крис

Гиър, Адам Кроусдел, Джонатан

Фърт и др. 12:00 "Приятели"

/п/ - сериал 13:00 "Двама мъже

и половина" /п/ - сериал

14:00 "Гранд" /п/ - сериал

15:00 "Модерно семейство" /п/

- сериал 16:00 "Дивата Нина" /

п/ - сериал 17:00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно

токшоу 18:00 "Приятели" - сериал,

с.6, еп.23, 24 19:00 "Дивата

Нина" - сериал, еп.49

20:00 "На гости на третата планета"

- сериал, еп.2 20:30 Премиера:

"Модерно семейство" -

сериал, с.10, еп.11, 12 21:30

Премиера: "Шитс Крийк" - сериал,

с.3, еп.2 22:00 Премиера:

"Гранд" - сериал, с.3, еп.13,

14 23:00 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.11, еп.17, 18

00:00 "Принцът и аз 3: Кралски

меден месец" /п/ - комедия,

семеен, романтичен (САЩ,

2008) 02:00 "Без пукната пара"

/п/ - сериал 03:00 "Шоуто

на Николаос Цитиридис" /п/

04:00 "Приятели" /п/ - сериал

Nova TV

05:00 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм

/п/ 06:00 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 4 /п/ 06:55 "Здравей,

България" - сутрешен блок

09:30 "Розамунде Пилхер: Буря

в душите" - с уч. на Надин Вармут,

Матиас Хареби-Бранд,

Габриел Мерц и др. 11:30 "Бон

Днес ще е слънчево. След обяд над планинските

райони в Западна България ще се

развие купеста облачност и на изолирани

места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа

до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури

- между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

Над планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над

масивите от Западна България ще се развие купеста облачност

и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

Ще духа до умерен югоизточен, по билата югозападен

вятър. Максимална температура на височина 1200 метра

ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

Над Черноморието ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър

от изток-югоизток. Максимални температури на въздуха 27°-

29°. Температурата на морската вода е 26°-28°. Вълнението

на морето ще бъде 2 бала.

Новият всемирен потоп ще настъпи през

следващите 100 години

над морското

равнище.

При най-лошия

сценарий

около

287 милиона

души,

или 4 процента

от Наводненият през миналия декември площад

световното „Сан Марко“ във Венеция

население, могат да пострадат

от крайбрежните наводнения.

В парично изражение

дебнещият всемирен потоп

може да нанесе щети в размер

от 14 трилиона долара,

което съставлява 20 процента

от световния брутен вътрешен

продукт.

Въпреки че нивото на моретата

се покачва сравнително

бавно, екипът на Ебру Кирецки

от австралийския университет

в Мелбърн твърди,

че на човечеството му предстоят

катастрофални природни

явления. Увеличава се

разрушителната сила на приливите,

на наводненията и на

другите стихии на природата.

Специалистите са моделирали

карта на света с териториите,

които могат да се

окажат под вода към 2100 г.

В САЩ ще бъдат частично наводнени

крайбрежията на

щатите Северна Каролина,

Вирджиния и Мериленд, в

Азия някои региони на Китай,

Бангладеш и Индия, а в Океания

- северната част на Австралия.

В Европа съществено ще

пострадат северните части

на Германия и Франция, а

главната жертва на глобалното

наводнение ще стане

Великобритания.

Апети" - предаване 12:00 Новините

на NOVA 12:30 "Госпожа

Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм 13:30 "Остани с

мен" (премиера) - сериен филм

15:00 "Черна роза" (премиера)

- сериен филм 16:00 Новините

на NOVA 16:30 "Намери ме"

(премиера) - сериен филм

18:00 "Семейни войни" - телевизионна

игра 19:00 Новините

на NOVA - централна емисия

20:00 "Черешката на тортата"

- предаване на NOVA, избрано

21:00 "Хавай 5-0" - сериен

филм, сезон 8 22:00 Новините

на NOVA 22:30 "Специален отряд"

(премиера) - сериен филм,

сезон 2 23:30 "Кобра 11: Обади

се!" - сериен филм, сезон

18 00:30 "Скорпион" - сериен

филм, сезон 4 01:30 "Женени

с деца" - сериен филм, сезон 4

02:30 "Завинаги свързани" -

сериен филм 03:30 "Остани с

мен" - сериен филм /п/

Nova Sport

09:00 Футбол: Атлас Делменхорст

- Вердер Бремен, мач от

първи кръг за Купата на Германия

/п/ 11:00 Футбол: Челси -

Ливърпул, финал за Купата на

Футболната асоциация (2011-

12) /п/ 13:00 Баскетбол: Барселона

- Тенерифе, мач от испанската

баскетболна лига /п/

15:00 "Новините на Нова

Спорт" - новини, интервюта,

репортажи 15:05 Футбол:

Брентфорд - Суонси Сити, полуфинален

мач реванш от плейофите

на Чемпиъншип /п/

17:00 Футбол: Фулъм - Кардиф

Сити, полуфинален мач реванш

от плейофите на Чемпиъншип

/п/, в паузата - "Новините на

Нова Спорт" - новини, интер-

вюта, репортажи 19:00 Баскетбол:

Бургос - Морабанк Андора,

мач от испанската баскетболна

лига /п/ 21:00 "Новините

на Нова Спорт" - новини, интервюта,

репортажи 21:15 Баскетбол:

Зенит - Локомотив Кубан,

мач от ВТБ лига /п/ 23:00

Футбол: Оснабрюк - РБ Лайпциг,

мач от първи кръг за Купата

на Германия /п/ 01:00 "Новините

на Нова Спорт" - новини,

интервюта, репортажи

01:15 Еротичен телепазар

03:15 Край на програмата

Kanal 3

07:00 "Всяка сутрин" - информационен

блок 09:00 НОВИНИ

09:20 "Кухнята на Звездев" -

кулинарно предаване 09:45 Телемаркет

10:00 НОВИНИ 10:15

"Другото лице" 10:45 "Стъпки

към успеха" 11:00 НОВИНИ

11:20 "Социална мрежа" /п/

11:45 Топ Шоп 12:00 НОВИНИ

12:20 "Денят на живо" /п/

13:00 НОВИНИ 13:20 "Парчета

от реалността" 13:45 Топ шоп

14:00 НОВИНИ 14:30 "Социална

мрежа" 15:00 НОВИНИ

15:30 "Социална мрежа" 16:00

НОВИНИ 16:30 "Кухнята на

Звездев" - кулинарно предаване

17:00 НОВИНИ 17:20 "Другото

лице" 17:50 "Бизнес новини"

18:00 НОВИНИ, централна

емисия 20:00 НОВИНИ 20:20

"Денят на живо" с Наделина

Анева 21:00 НОВИНИ 21:20

"Спорт в обектива" 22:00 НО-

ВИНИ 22:20 "Другото лице"

22:50 "Бизнес новини" 23:00

НОВИНИ 23:20 "Денят на живо"

с Наделина Анева 00:00

НОВИНИ/п/ 00:20 "Спорт в обектива"/п/

01:00 - 07:00 - Повторения


СТРУМА 4 август 2020 г.

СПОРТ стр. 20

Кървав завършек на редовния сезон в Благоевград,

бизоните паднаха 2 пъти от шампиона

Кървав завършек

беляза края на редовния

сезон в Българската

бейзболна

лига /ББЛ/, който

дойде с 3 мача за 2

дни в Благоевград.

Пред празните трибуни

на стадион

"Портър Фийлд" домакините

посрещнаха

"Койоти" /Дуп/

и очаквано спечелиха

с 14:1 /нокаут

в VII ининг/. Двата

отбора изправи на

нокти не развитието

на резултата, а

опасният инцидент

в средата на двубоя,

когато при 7:1 батерът

на дупничани

Августин Янчев

опита да отиграе

технично, но топката

се отклони от бухалката

му и го уцели

в лицето. 24-годишният

състезател

тръгна към първа

база, ала усети, че

е наранен, и забави

ход, опипвайки с

ръка носа си. Липсата

на медицинско

лице компенсира

играещият шеф на

койотите Георги

Атанасов-Бруно,

който нареди на Янчев

веднага да легне

на земята. Двубоят

бе прекъснат

за няколко минути,

докато пострадалият

бъде обработен

с подръчни

средства - носни

кърпички и лед.

Оказа се, че шевът

на топката е раздрал

кожата в областта

на носа, който

е понесъл част от

удара заедно с лицевата

кост. Кръвта

След четворката под тепетата 15-ките на "Пирин" си

го изкараха на "Марек"

Алекс Кландов

1

3 4

раст в петък от 18.00 ч. срещу

софийския "Локомотив" в

Падеш, където по-рано през

деня в 10.00 ч. формацията

до 15 г. посреща "Ботев"

/Вр/. От трите елитни отбора

на пиринската Академия визита

за начало жребият отреди

за 19-ките в събота срещу

"Сокол" в пловдивския

Бевърли Хилс, както местните

наричат село Марково.

Рекордна победа постигна

сборната гарнитура на набори

2007/2008 в поредната

лятна контрола на базата

в Рилци с внушителното 14:0

срещу столичния "Елит". С

хеттрик се отличи Николай

Николов, две попадения сложи

на сметката си Атанас Бухов,

а по веднъж вкараха

Слави Василев

Иван Андонов, Деян Василев,

Йордан Аталъков, Ивайло

Иванов, Вилислав Бачев, Борислав

Тричков, Андрю Петков,

Александър Ризов и Димитър

Шопов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Г. Атанасов-Бруно /вдясно на

сн. 1/ и Ив. Гърнев оказват

първа помощ на Авг. Янчев.

Бившият национал и експитчер

на "Бизони" Ал. Благоев-Чакалето

бъбри с Н. Каращранов

/вляво на сн. 2/ минути преди

мача. Дупнишките рефери Ив.

Пасков-Ванцата и Ал. Ананиев

/вдясно на сн. 3/ се справиха

с най-важния дабълхедър в редовния

сезон. Ал. Насъпов удари

първия хит и отбеляза важната

увертюрна точка в дългоочаквания

сблъсък "Бизони"-

"София Блус" /сн. 4/.

6 от 49

Числа: 1, 8, 20, 28, 37, 42

ПЕЧАЛБИ:

6 числа 0 по 0.00 лв.

5 числа 6 по 2280.70 лв.

4 числа 256 по 53.50 лв.

3 числа 4386 по 4.50 лв.

ДЖАКПОТ: 3 136 702.12 лв.

5 от 35

I ТЕГЛЕНЕ

Числа: 6, 8, 20, 25, 28

ПЕЧАЛБИ:

5 числа 0 по 0.00 лв.

4 числа 196 по 234.40 лв.

3 числа 6809 по 9.50 лв.

II ТЕГЛЕНЕ

Числа: 11, 17, 20, 26, 28

ПЕЧАЛБИ:

5 числа 1 по 25464.00 лв.

4 числа 339 по 98.00 лв.

3 числа 8196 по 6.40 лв.

6 от 42

Числа: 4, 32, 35, 38, 41

ПЕЧАЛБИ:

6 числа 0 по 0.00 лв.

5 числа 10 по 1254.20 лв.

4 числа 255 по 49.20 лв.

3 числа 4345 по 4.10 лв.

TOTO 2, 62-и ТИРАЖ

2

На двата полюса на настроението

премина седмицата

преди старта на първенствата

в елитните юношески

групи в Академията на "Пирин".

В предпоследния си

тест за готовност за официалната

кампания 15-ките

на орлетата преглътнаха неприятно

поражение с 0:4 на

гости на "Ботев" /Пд/, но през

уикенда си го изкараха с 3:0

срещу връстниците си от

"Марек". За тима, воден от

Иван Желев, се разписаха

Слави Василев, Виктор Димитров

и Алекс Кландов. Също

под тепетата 17-ките в зелено-бяло

записаха поражение

с 1:3 от канарчетата, което

трябва да избиват в I кръг

на шампионата в своята възбе

спряна, А. Янчев се изправи

под окуражителните

ръкопляскания на свои и

чужди и с найлонов плик с

ледено съдържание се отправи

да полежи на свободните

от зрители пейки.

"Ходихме на лекарски

преглед в Дупница след мача,

увериха ни, че няма нищо

сериозно", коментира

наставникът на дупнишкия

отбор Иван Гърнев.

Ден по-късно бизоните

приеха в дабълхедър шампиона

"София Блус" и отстъпиха

с 1:2 и 4:9 в два от найстойностните

сблъсъци за

2020 г. Така благоевградчани

останаха втори с баланс

от 10 победи и 2 загуби, а

блусарите, за които игра и

бившият бейзболист на "Бизони"

Николай Каращранов,

превзеха върха с 12-0 и ще

имат домакинско предимство

в плейофите за титлата

през септeмври. Те срещат

след паузата четвъртия "Академици"

/Сф/, а избраниците

на наставника Ясен Неделчев

спорят с третия "Атлетик"

/Сф/. Дупничани пък

ще си оспорват местата от

5-о до 7-о с "Юнак" /Сф/ и

"НСА-Лъвове" /Сф/.

ИВАН ДЕЛЧЕВ

ДЖАКПОТ: 908 133.04 лв.

ТОТО ДЖОКЕР

печеливши позиции:

3 7 8

печеливши цифри:

4 7 7

ПЕЧАЛБИ:

3 числа 16 по 5303.20 лв.

2 числа 2640 по 17.70 лв.

ЗОДИАК

Печеливши числа:

6, 29, 32, 36, 47

Печеливша зодия:

5

ПЕЧАЛБИ:

5 + 1 0 по 0.00 лв.

5 числа 0 по 0.00 лв.

4 + 1 1 по 5000.00 лв.

4 числа 6 по 500.00 лв.

3 + 1 24 по 100.00 лв.

3 числа 196 по 10.00 лв.

2 + 1 320 по 5.00 лв.

1 + 1 1670 по 1.50 лв.

2 числа 3010 по 0.80 лв.

1 зодия 3187 по 1.00 лв.

ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.


СТРУМА

4 август 2020 г.

СПОРТ

ЩЕДЪР ЖЕСТ ОТ ГЕРМАНИЯ

Бившият футболист Здр. Иванов-Чората

Здравко

дари пари за хореография на

Иванов

благоевградските ултраси

рана за посещение

на стадионите

заради

пандемията от

Щедър жест от чужбина

сюрпризира в навечерието на

старта на нвото футболно

първенство фенклуб "Пирин

ултрас" в Благоевград. Направи

го бившият футболист на

"Македонска слава" и на орлетата

Здравко Иванов-Чората,

който от няколко години

работи в Германия. Някогашното

острие дари солидна сума

за хореографията на ултрасите

за предстоящите мачове

на любимия отбор във

Втора лига. Парите обаче едва

ли ще влязат скоро в употреба

заради тегнещата заб-

1

Двама футболисти на "Пирин"

страдат от контузии

броени дни преди старта на

първенството във втория

ешелон. Орлетата откриват

кампанията в петък с визита

в Пазарджик срещу "Хебър",

залегнала за пряко излъчване

в програмата на телевизията,

притежаваща правата

за срещите в професионалните

ни групи. На облекчен

режим след почивката през

уикенда, която Уорън Фийни

даде на подопечните си, тренираха

вратарят Франческо

Руберто и новото попълнение

в крайната защита Архан

Ковид-19. В протестна декларация

до премиера Бойко Борисов

недоволството на привържениците

в цялата страна

обобщиха тарторите на агитката

на ЦСКА, които получиха

безрезервна подкрепа от

запалянковците от областния

център на Пиринско.

"Ето че наближава началото

на новия сезон, а старите

казуси от края на предишния

все още са пред нас. Със заповед

на МЗ публиката по

стадионите у нас е забранена

поне до края на този месец.

Бихме приели това, ако

политиката на отговорните

фактори спрямо коронавируса

и риска от разпространението

му бе ясна и последователна.

И ако се мереше с

еднакъв аршин за всички ни.

Не можем да не отбележим

отново работещите нощни

клубове и заведения, където

на доста по-тесни пространства

от футболните стадиони

хора се струпват и категорично

не спазват необходимите

здравни предписания. Не можем

и да не споменем вече

почти едномесечните протести,

където хиляди хора се събират

на ограничени пространства,

този път на открито.

Какви по-безопасни условия

за здравето на човек

предлагат гореизброените

примери от една футболна

среща и няколко хиляди души

в три сектора на открито?

За да не оставаме с впечатлението,

че мотивите за

липсата на хора по трибуните

е съвсем друга, призоваваме

властимащите да вземат

правилното решение и

тази безсмислица да бъде коригирана

още преди старта

на първенството в петък. В

противен случай ще ни се наложи

да потърсим алтернативно

място, от което да наблюдаваме

нашите мачове,

което може и да не се хареса

на всички ви", написаха от

Сектор "Г".

СТОЙЧО СТОИЦОВ

отбраната, в която отдясно

застана Александър Бастунов,

а на другия фланг се премести

титулярят по десния

фланг Александър Дюлгеров.

В рамката пък се появи с

предпазна маска на лицето

Петър Петров, който преди

около месец и половина претърпя

операция на носа и ску-

Двама контузени в лагера на "Пирин" за старта

на първенството

2

Исуф. Швейцарският страж и

левият бек, юноша на "Локомотив"

/Пд/, не играха в заключителната

лятна контрола

срещу "Арда". Отсъствието им

доведе до прекрояване на

лата. Останалите

играчи са на

разположение

и в пълна готовност

за двубоя с

хората на Николай

Митов-

Жадното. В трите

дни до заминаването

на лагер

в Пазарджик

в четвъртък

треньорският

щаб е

предвидил само

сутрешни занимания.

ТОНИ КИРИЛОВ

Първият съперник на орлетата олекна с петцифрена

сума, вторият се подсилва с екскапитана Ю. Попев

Ю. Попев е желан

от новака "Янтра"

С изключение на Фр. Руберто

/в средата на сн. 1/ и на А.

Исуф, всички останали се изцедиха

пълноценно в първото занимание

за седмицата /сн. 2/

раб "Септември".

Ако се стигне до споразумение,

левият защитник

ще излезе на стадион "Хрисяна.

Вторият

противник

на "Пирин"

по волята на

жребия "Янтра"

се е нагледал

на

бившия капитан

на

благоевградчани

Юлиян

Попев, който

напусна потъващия

ко-

19 на играчите преди началото

на сезона, което ще покаже

дали заразата е овлад-

Първият съперник на орлетата

в предстоящия шампионат

"Хебър" олекна с петцифрена

сума заради епидемията

от коронавирус, която

върлуваше в последните седмици

в съблекалнята на отбора.

Противно на очакванията,

се оказало, че клубовете

от втория ешелон сами

трябвало да заплащат тестовете

на футболистите си,

правени в хода на подготовката,

и немалката сума за серията

от проби легнала върху

бюджета на пазарджиклии

в перо "Непредвидени разходи".

Днес предстои задължителното

тестване за Ковидто

Ботев" в редиците на новаците

срещу родния си тим

за встъпителното домакинство

на пиринци в кампанията

седмица след визитата

срещу хебърци. От колонията

ексорлета в състава на

столичните септемврийци

след разпада по-дълго време

на борсата се задържаха

само Попев и Румен Сандев.

В Благоевград акостираха

Стилиян Николов и Преслав

Йорданов, капитанът Борис

Галчев подписа с "Царско село",

а Александър Башлиев и

вратарят Филип Димитров

отидоха в "Монтана".

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

КЛУБЪТ, ДЪРЖАЩ ПРАВАТА НА

БЛАГОЕВГРАДСКИЯ БЛИЗНАК Р. ЦОНЕВ,

ИЗПАДНА ОТ ЕЛИТА

"Лече", чиято собственост е

благоевградският близнак Радослав

Цонев, изпадна от италианския

елит. Джалоросите

загубиха домакинството си в

последния кръг на калчото с

3:4 от "Парма", а в същото време

другият застрашен "Дже-

Р. Цонев

ноа" спечели мача си срещу "Верона" с 3:0 и отвори преднина

от 4 т. пред зоната на здрача. Компания в Серия Б наесен на

родния тим на плейбоя Валери Божинов ще правят СПАЛ и "Бреша".

Шампионската купа отново влезе във витрината на "Ювентус".

СЕНЗАЦИОННА НОВИНА ОТ ПОРТУГАЛИЯ ЗА

СТ. ИВАНОВ

Сензационна новина дойде

от Португалия, свързана с младата

звезда на "Левски" и родния

футбол Станислав Иванов.

Според местните медии кандидат

за подписа на играча е

"Спортинг". На Иберийския полуостров

определят сделката

като изключително изгодна

предвид тежкото финансово състояние на сините от Герена.

Българските футболисти са на особена почит в лисабонския

гранд, където със статут на легенди са Ивайло Йорданов и Красимир

Балъков. През "Жозе Арваладе" мина и Валери Божинов.

"ЛЕВСКИ" КАЛКУЛИРА МЕЖДУ 100 И 200 ХИЛ.

ЕВРО ЗА КАПИТАНА СИ ИВ. ГОРАНОВ

Капитанът на "Левски" Иван

Горанов е близо до договор с

белгийски отбор, а досегашните

му работодатели калкулираха

между 100 и 200 хиляди евро

от трансфера. Левият защитник

отказа да намали драстично

заплатата си на Герена,

но направи жест към сините и

Ст. Иванов

Ив.Горанов

няма да си тръгне като свободен агент. Същевременно угрозата

от фалит смъкна поне десеторно цената на най-конвертируемия

футболист на "Левски" Найджъл Робърта. С продажбата

му поне за 1 млн. евро в клуба се надяваха да закърпят положението

и да избегнат най-лошия сценарий.

ШЕФЪТ НА СМЪРФОВЕТЕ ХР. КРУШАРСКИ СЛЕД

БОЯ НАД "ЛУДОГОРЕЦ": ОЩЕ ЕДНА КУПА И СЕ

ПЕНСИОНИРАМ

Шефът на "Локомотив" (Пд) Христо Крушарски не беше на

себе си от щастие, след като отборът му спечели суперкупата

на България с 1:0 срещу шампиона "Лудогорец" насред Разград

с гола минута преди края на Димитър Илиев. "Още една купа и

се пенсионирам. Пенсията ми е добра и мога да се издържам и

без да работя. Вече съм на години и я имам още 10, я нямам.

Дано да доживея да започнем да правим тренировъчната база.

Терена и стадиона ще ги правя аз и нито един лев печалба

няма да сложа за моята фирма. Амбициите ни в Европа са да

минем три кръга", коментира футболният бос.

БОСЪТ НА "БАРСА" РАЗОЧАРОВА МЕСИ И

КОМПАНИЯ: НЯМА ДА ИМА СДЕЛКА ЗА НЕЙМАР

И МАРТИНЕС

Президентът на "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу разочарова

звездата Лионел Меси и феновете да видят Неймар отново

на "Камп Ноу" това лято. Пропадна и сделката за другата

голяма цел Лаутаро Мартинес от "Интер". Според боса на каталунците

подобни трансфери са непосилни поради финансовите

проблеми, наложени от пандемията от коронавирус. „За

няколко месеца загубихме 100 милиона евро. В следващите

2-3 г. няма да можем да преодолеем тези щети. Още повече че

предстои да продължим да играем без публика. Това означава

и край на приходите от нашия музей и клубния магазин. Няма

да се опитваме да вземем Неймар сега. Направихме всичко по

силите си миналата година, но няма да се опитваме отново",

призна Бартомеу. Непосилна се казва и сумата от 100 млн.

евро, която нерадзурите искат за Мартинес.

ИТАЛИАНСКОТО КАЛЧО НАЙ-РЕЗУЛТАТНО В

ЕВРОПА

Първенството в италианската серия А е най-резултатното сред

петте водещи шампионати в Европа. В калчото през изминалия

сезон бяха вкарани 1154 гола. За лидерската позиция по този

показател най-много допринесе третият в крайното класиране

"Аталанта", който наниза 98 попадения в 38-те мача. Със 17

по-малко е вторият "Интер", докато приносът на шампиона "Ювентус"

е едва 76. В подреждането следва Висшата лига на Англия

с 1034 гола, топ 3 оформя германската бундеслига с 982,

а четвъртата позиция с 942 заема испанската примера дивисион.

Френската Лига 1 не попада в класацията, тъй като шампионатът

беше прекратен заради пандемията от Ковид-19.


СТРУМА 4 август 2020 г.

СПОРТ стр. 22

Три дни след годежа на брега на Атлантика

футболистка №1 на България Е. Попадинова се

сбогува със САЩ, взе със себе си и любимия Кайл

С прощална вечеря и пожеланието за страхотни

преживявания ги изпрати свекървата Лусина

Три дни след романтичния

годеж на брега на Атлантика

футболистка номер 1 на България

за последните 4 г. Евдокия

Попадинова се сбогува

със САЩ. Хаджидимовката

се мести в Дания, където

подписа професионален договор

с местния "Олборг". С

нея тръгва и любимият й Кайл

Бари. Майката на младия

американски бизнесмен Лусина

Бари изпрати двамата с

прощална вечеря и с прочувствени

пожелания.

"Еви и Кайл, забавлявай-

2

"Вихрен" и "Пирин" с медали от държавното

по плуване за деца в Сандански

Плувци на "Вихрен" и "Пирин"

заслужиха медали от държавното

лично отборно първенство

за деца /11-12 г./ в

Сандански. Надеждата на домакините

Калина Гамишева

спечели сребърни отличия на

100 метра гръб и 200 м съчетано,

както и бронзови на 50

и 100 бруст. Тя участва в щафетата

на 4х100 м свободен

стил и в съчетаната на 4х100

м, където заедно със Зорница

Арнаудова, Константина Халачева

и Росица Георгиева се

пребориха за две шести места.

За благоевградския клуб

медалите донесе Димитър Докузов

/р. 2009 г./,

който е втори на

100 бътерфлай и

трети на 50 св.

стил. Добре се

представи и неговият

съотборник

Владимир Шарков,

финиширал 6-и на

50 и 100 св. стил.

те се в Европа.

Ще ни липсвате

лудо. Пазете

се. Обичаме ви.

Поздравления

за годежа, желая

ви много

страхотни преживявания",

написа свекървата

в социалните

мрежи.

Спортният

мениджър на

новия клуб на

Попадинова -

1

На същата позиция, ала на 50

делфин, завърши Петър Шопов

/р. 2009 г./, регистрирал

най-високото класиране от

плувците на "GD Sport" /Бл/. В

първата проява на открито

след принудителната пауза заради

Ковид-19 се включиха

379 състезатели на 46 клуба.

ИВАН ДИМИТРОВ

Джуул Нилсен, я презентира

като вълнуващ играч с международна

класа и опит, от когото

се очаква много. 23-годишната

бивша нападателка

на благоевградския "Спортика"

е първата нашенка в английската

женска лига, а отвъд Океана

направи кариера в колежанските

отбори на Северозападния

университет Охайо и

във Флорида Гълф Коуст юнивърсити,

където тази пролет се

дипломира в специалността

"Спортен мениджмънт".

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Благоевградският

тенис шампион

Марио

Радев пожъна

първи успехи

като

треньор. Лицензираният

млад специалист,

к о й т о

няколко пъти

вдигна

националните

титли

за юноши

до 16 и до

18 г. с

"15:40" /Сф/,

изведе двама

свои въз-

Три дни след романтичния годеж на пясъка във Флорида /сн.

1/ Е. Попадинова подписа с датския "Олборг" /сн. 2/

Благоевградски тенис шампион

жъне първи успехи като треньор

Г. Красутин и С. Телеграфчийска се класираха за първия

си държавен турнир до 12 г. /сн. 1/. М. Радев с третата

си поредна държавна титла като състезател /сн. 2/.

питаници от "Мач пойнт" /Бл/

до директно участие в основната

схема на държавния личен

турнир за деца до 12 г.

Проявата започва след

седмица, а за нея се класираха

11-годишните София Телеграфчийска

и Георги Красутин.

Те си пробиха път на квалификационно

състезание в

столицата, където записаха

по 2 победи. Георги отстрани

Мартин Миленков /6:0/ и Тео

1

Димов /7:5/, а София - Радина

Средкова /6:2/ и Леа-Фелисити

Бей /6:1/. Така надеждите

на "Мач пойнт" стигнаха

до 1/4 финалите, които дават

квоти за държавния турнир.

Полуфиналисти и финалисти

обаче не бяха излъчени, защото

лошото време и наводнените

кортове накараха софийските

организатори да

прекратят надпреварата.

М. Радев бе най-добрият

2

благоевградски тенисист през

последните няколко години и

има на какво да научи младите

си последователи. Освен

индивидуалните и отборни отличия,

които заслужи на корта,

той оглавяваше българската

ранглиста до 16 г., изкачи

се до 35-о място в "Тенис Европа"

/до 16 г./, може да се

похвали и с два четвъртфинала

в ITF /до 18 г./.

ИВАН ДЕЛЧЕВ

25 подрастващи от "Цв. Кирилова" бягаха на стадиона в Кюстендил

2

К. Гамишева приема поздравления за сребърния

си медал /сн. 1/. Д. Докузов зарадва клубния си

президент и треньор В. Атанасова /сн. 2/.

1 2

Момент от състезанието /сн. 1/. Участниците в проявата на ст. "Осогово" /сн. 2/.

25 подрастващи от СКЛА "Цвети

Кирилова" /Кн/ участваха в състезанието

"Атлетика за младежи", организирано

на стадион "Осогово" съвместно

с БФЛА.

Надпреварата включваше детска

атлетика и бягане на 60 метра. След

края всички бяха наградени с грамоти,

шапки и фланелки, връчени от Нели

Петкова, директор на дирекция

„Култура и образование" в община

Кюстендил. На 13 септември в Кюстендил

ще се проведе балкански и

национален шампионат по маратон.

Стартът е в центъра на града, а трасето

преминава през селата Слокощица,

Граница, Багренци, Гирчевци,

Жабокрът и Ябълково. Финалът е отново

в центъра на града. Първата

дистанция е полумаратон от 21 км,

който представлява 1 обиколка на

трасето, а втората - класически маратон

/42 км/, обхващащ 2 обиколки

от маршрута. За начинаещите е

предвидена любителска дистанция

от 2 км, участието е напълно безплатно

и всеки желаещ може да се

запише на място. Паралелно с маратона

ще се проведе детска атлетика

с деца от цялата страна на площад

„Велбъжд“.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

1


СТРУМА

4 август 2020 г.

РАЗНИ ХОРА

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 23

Банско посрещна август с вкусотиите

на Задругата на механджиите

Управител:

Главен редактор:

СТРУМА

Основател

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат

да завоюват финансови придобивки или да потърсят

разговор с началника си в службата за повишаване на

заплащането. Освен всички възможности денят ви носи късмет. В този

смисъл някои от вас могат да имат и хазартен шанс.

Телците са благоразумни във вторник и действат при

изключителна сигурност. Днес не се занимавайте с финансови

проблеми и каквито и да било финансови дела.

В такава дейност няма да имате успех. Контактите ви обаче ще бъдат

плодотворни, а вие сте в състояние да осъществите началото.

Трудно започвате във вторник. Изглежда повечето

от вас са преуморени и желанието им за каквато и да е

активност се е изпарило. Независимо от всичко денят е успешен

при вас. Трудно ще ви се отдадат финансови дела, а може да бъдете

и измамени от страна на партньори. Не се доверявайте лесно.

Във финансовата сфера можете да действате без притеснение.

Днес можете да реализирате вашите намерения в деловата

дейност. Ще имате професионален успех, който

може да е свързан с неочаквано предложение от страна на началниците.

С почти същия успех можете да реализирате нови контакти или

подписване на нови договори. Днес можете да разчитате изцяло на

късмета си.

Щастлив е вторник за родените под Лъв. Сега делата

ви придобиват добра финансова стабилност и имате допълнителни

възможности за парични реализации. Много от вас ще получат

различни предложения днес, някои от които доста съблазнителни,

но не разчитайте много на тях.

нствени по рода си специалитети

на Банско, подправени

с автентични бански песни.

Фолклорът преля с кратък

летен дъжд в класическа музика.

На откритата сцена в

центъра стотици гледаха

"Бастиен и Бастиена" на Мо-

ДЕВА

Във вторник сте продуктивни и с възможности за

добра делова реализация. Не бива обаче да действате

самостоятелно и всичко, което възнамерявате да

сторите, нека бъде подплатено с участието на вашите

съдружници. Днес избягвайте парични ангажименти. Ще получите

хубави новини.

www.hotel-orbita.bg

ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326; Репортери:

Анелия Десподска Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885 694145; Станислава

Издател: „Струма“ ЕООД

Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов, 0885 694144; Реклами:

2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1 тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/885702; 0885 694159; Кореспонденти:

п.к. 103, тел. 0885 694130

Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125; Мария Георгиева, 0882 105054; Разлог, Банско -

Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129; Кюстендил: Даниела

Катя Илиева Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898 507979; Гоце Делчев: Ерол Емилов,

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

царт, представена от Камерна

опера - Благоевград.

Блестящите гласове на солистите

на благоевградската

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

Днес Везните са непредсказуеми. Много от вас ще

имат странни желания или ще действат несинхронизирано.

Разсеяни сте и трябва да бъдете внимателни

на работното си място и в контактите си. Днес ще получите

новини, но не за всички вас те ще бъдат добри. Някои ще бъдат

разочаровани.

Изцяло владеете и своите, и чуждите възможности,

но не диктаторски, а на базата на приятелски контакти

и взаимна дейност. Вторник е много благоприятен,

силният ви шанс днес ще се прояви в успешни контакти, от които

можете да имате и финансова изгода. Ще получите предложение за

пътуване.

СТРЕЛЕЦ

КОЗИРОГ

ВОДОЛЕЙ

РИБИ

0878 882062; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

Банско изпрати

юли и посрещна

август в пълния

си блясък. В

петък вечерта

централният площад

преливаше

от багри, ритми и

емоции. Дългоочакваният

концерт

на самодейните

състави към

читалище "Никола

Вапцаров" се

превърна в апотеоз

на силния

дух на банскалии.

Над 100 самодейци

танцуваха,

пяха, свириха и

забавляваха зажаднялата

за радост

публика и

показаха на всички,

че "В Банско

е така!".

В първия ден

на август на кулинарната

изложба

на Задругата на

банските механджии

"Уникално

Банско" беше показана

вкусната

страна на банските

традиции.

Стотици се насладиха

на неповторимите

и едиопера

Венера Мелеки, Юрий

Николов, Теодора Петрова и

Михаил Михайлов под диригентската

палка на маестро

Светлана Галианова украсиха

лятната нощ с изпълнения

на популярни арии от опери

и оперети на велики компоско

се научиха от банските

баби да предат и пресукват

и видяха слънчеви дъги в

пръските на бистрата пиринска

вода над валевицата с

пъстрите бански черги на Мария

Кушлева.

Изложбата на абстрактно

зитори.

Дори работната атмосфера

в почивните дни беше

празнична. Гостите на Банизкуство

на Мариана Стефанова

в Туристическия информационен

център обогати палитрата

на лятно Банско.

Не заемайте неизразителна позиция във вторник,

защото имате добри шансове днес. Но най-малката

преграда на пътя ви е в състояние да ви разколебае и

спре. Не сте убедени и в собствените си сили, което е

допълнителна причина да се откажете лесно. Сега имате добра възможност

за контакти. В очакване сте да приключи някаква задача,

която ще открие фронт за работа при вас.

Козирозите са хора с много качества и днес мнозина

могат да демонстрират това богатство. Денят обаче

ще ви създаде проблеми в службата, възможен е

спор с началството, но той е излишен и е по-добре да го избегнете.

Вие сте в подчинена позиция и ще поемете целия удар върху себе си.

Бизнесмените ще имат нов шанс за реализиране. Не го пропускайте!

За мнозина от вас се очертава доста труден ден.

Приемайте по-спокойно нещата около вас и упреците,

които често са незаслужени. Не е приятно, но сега

и да се борите за правотата си, никой няма да слуша

вашите доказателства. Успешен е денят ви за работа с администрации.

Ще получите пълно съдействие при разрешаването на

проблема си.

Действията ви днес са доста несигурни и колебливи.

Имате добри шансове и е неуместно да пропуснете

положителните си възможности. Те ще се изявят

категорично при контактите ви, и то по повод

пари и придобивки. Не бъдете подозрителни, спокойно можете да

повярвате на околните. Наложете си спокоен тон при разговор с

прекия си ръководител и изпълнявайте стриктно задачите.

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 4 август 2020 г.

РАЗНИ ХОРА

стр. 24

Собственикът на частния театър

Брано Митов се сгоди, с изгората

му стягат сватба догодина

Собственикът на първия в

Благоевград частен Драматичен

театър "Проф. Е. Халачев"

Бранимир Митов се сгоди, а

избраницата на сърцето му е

Гергана Карабельова. Двамата

се познават още от тийнейджърските

години, когато тя

учела в Осмо училище, а той

живеел в кв. "Еленово", но

Пътнo

строителство

Асфалт, инертни

материали, изкопи,

вибропресовани бордюри, паваж

073/861200

съдбата ги срещнала едва сега,

в началото на 2020 г. През

изминалото време тя работела

за кратко в София, след това

12 г. в Гърция, а той трупа

житейски опит отвъд Океана,

но предпочете да се върне, за

да завърши актьорство в

ЮЗУ, и създаде театрална

школа в частен театър.

За пръв път джазфестът в Банско с 20 лв. вход, Хилда

Казасян сменя заразения с Ковид-19 Биг Бенд Благоевград

ВИЦ НА БРОЯ

Въпрос към Радио "Ереван":

- Какво е автобиография?

Отговор на радиото:

- Конспект за бъдещи мемоари...

Годениците

Гергана

и Брано

с дъщеричката

му празнуваха

заедно

рожден

ден на Рилския

манастир

Джазфестът в Банско винаги е събирал многобройна публика

За пръв път от старта на

Международния джаз фестивал

в Банско 23-ото му поредно

издание, което е от 8

до 14 август, ще бъде с вход

от 20 лева. Той важи за седящите

места, а организаторите

са категорични, че това се

прави единствено с цел да бъде

ограничено струпването на

хора на площада и да може

да се отговори на мерките и

изискванията за ограничаване

на пандемията от коронавирус.

Намаление на цената

ще има за закупуване на пакет

за всичките седем фестивални

дни и тя ще бъде в размер

на 100 лева.

Пандемията доведе и до

промяна в програмата. Отпада

участието на Биг Бенд Благоевград

заради заразените

11 от общо 17 музиканти, за

които стана ясно в петък. Традиционно

областният Биг

Бенд трябваше да открие форума,

но с оглед на създалата

се ситуация той няма да

участва и началото на феста

ще даде Хилда Казасян, която

ще излезе със собствения

си бенд, който е от 4 човека.

"Вашият бенд ми е любим",

коментира за "Струма" организаторът

д-р Емил Илиев и

допълни: "Ние го наричаме

фестивалния бенд, но за съжаление

няма какво да направим

с оглед на създалата се

ситуация. Радостното е, че

повечето от Биг Бенд Благоевград

се чувстват добре и

нямат почти никакви симптоми",

каза още д-р Илиев.

В Банско вече се уточняват

детайлите около организацията

на предстоящия джазфест.

Традиционно съпътстващият

го базар на български

производители също ще

се състои, но и там ще има

леки промени и нови правила

с оглед спазване на всички

мерки.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Реновираният Летен театър в Благоевград отвори врати

С тържествен водосвет вчера

откриха новото културно

средище в сърцето на Благоевград

- реновираният Летен театър

във възрожденския квартал

"Вароша". След като години

наред стоеше заключен и

полуразрушен, община Благоевград

реши да реновира

театъра. Той е с капацитет 100

места и ще разкрие една различна

и съвременна гледка.

Концепцията за новия облик

на театъра е реализирана

благодарение на екипната работа

от страна на Пролет Трифонова

- главен експерт в отдел

"Култура", инж. Венелин

Трошанов, Петър Калпачки,

арх. Адриана Кръстева и редица

служители на общинска

фирма "Биострой", които само

за два месеца успяха да

върнат живота на Летния театър,

съобщават от общинския

пресцентър.

Откриването на театъра

продължи с празничен концерт.

Две случки в

последните десетина

дни върнаха

вярата в

доброто у бившия

областен

управител на

Благоевград

Владимир Димитров.

Първата му

се случила в

София. Димитров

тръгнал към

метрото, спирка

"Младост-3",

но автоматът

му „глътнал“

10-те лв., които

ексгубернаторът

пуснал, и го

"Събраха ни костюмите за

предстоящия премиерен

спектакъл "Макбет", тя се ангажира

с изработването им",

разкри Брано Митов и не пропусна

да похвали дамата на

сърцето си, че има много таланти

и още повече идеи за

развитие и бизнес.

Двамата влюбени са категорични,

че ще има сватба, но

още не знаят кога. "Надяваме

се по-скоро да отмине или поне

да намалее заразата с коронавируса,

догодина ще е

със сигурност", разкри кандидат-младоженецът,

а двамата

си пожелават голямо семейство.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Млада полицайка и честен

бензинджия върнаха вярата

в доброто у ексгубернатора

на Пиринско Вл. Димитров

оставил без билет. Дежурната

полицайка Ася Алексиева

от сектор „Метрополитен“ на

СДВР забелязала, че Димитров

се оглежда около апарата,

разпитала го подробно

какво е станело и го пуснала

през заграждението. При

това младата жена му взела

номера на телефона и обещала

да звънне, за да си получи

обратно парите. И 2 дни

по-късно наистина звъннала.

"Не е до парите, отношението

е важно!", коментира Димитров.

По същото време на бензиностанцията

на „Лукойл“ в

О

Владимир Димитров

Дряново забравил туба с

бензин. Няколко дни по-късно

минал оттам и решил да

пробва дали няма да я намери.

"Направих го с големи

съмнения - разказа Димитров.

- Оказа се обаче, че хората

са я прибрали, и ми я

дадоха без проблем. Е, пет

литра, но човещината...".

Вл. Димитров е категоричен,

че откакто му върнали

парите и тубата, някак си му

е по-светло на душата и

вярва, че добрите хора са

много повече, отколкото

мислим.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

бщинският координатор

на ПП ГЕРБ в Сандански

Стоян Стоев

отбеляза своя рожден ден с

най-близките си хора - семейството

си, родителите,

брат си и родителите на съпругата

му. Стоян Стоев, който от близо година е общински

лидер на герберите в община Сандански и съветник в

местния парламент, заяви за "Струма": "Тази година заради

пандемията от К-19 реших със семейството ми да се

съберем в тесен кръг, с най-близките ми хора. На родителите

си дължа всичко, което съм постигнал. Съпартийците

ще почерпя в клуба с торта, изработена от парк -хотел „Пирин“,

със сладкиши и безалкохолно“, каза рожденикът.

00181

More magazines by this user
Similar magazines