Вестник "Струма", брой 24, 30 - 31 януари 2021 г., събота - неделя

vestnikstruma

Вестник "Струма", брой 24, 30 - 31 януари 2021 г., събота - неделя

9 772367 612035

04-6

Година XXХ, брой 24 (8718) Събота-неделя, 30-31 януари 2021 г.г 0.70 лв.

ОбС върна искането

на кмета инж. Томов за теглене

на 5 млн. лв. заем, той

демонстративно напусна сесията

ВиК шефката инж. Р. Димитрова заяви готовност

дружеството да се справи само за 2-3 г.

с ремонта на 11-те улици или с кандидатстване

за финансиране от холдинга и МРРБ

Общинските съветници

на Благоевград върнаха

искането на кмета инж.

Румен Томов общината да

изтегли 5 млн. лв. дългосрочен

заем за ремонт на

11 улици. Точката отпадна

от дневния ред на вчерашната

сесия заедно с

искането на "Универсал

Строй Консулт" за изработване

на ПУП за имота

в местността Бачиново и

промяна на предназначението

му от ливада за жилищно

строителство, заведение

за на стр.5

НАГЪЛ ИНЦИДЕНТ В САНДАНСКИ

2 пъти в два поредни дни автомобил,

шофиран от съпругата на таксиметров

шофьор, осъмва със срязани гуми

За втори път спукаха в

Сандански и 4-те гуми на лек

автомобил "Рено Меган",

собственост на Иван Смиля-

Кметът Р. Томов напусна демонстративно

заседанието

ОбС реши: Всички новородени през 2021 г. в благоевградски

семейства с финансов бонус от общината, д-р Таковски

категоричен: Тези стимули са пълни глупости

на стр. 3

нски. Автомобилът е бил паркиран

на бул. "Тодор Каблешков".

Собственикът Ив.

Смилянски е подал сигнал в

РУП - Сандански. Вчера на

място са пристигнали криминалисти

и са направил оглед

на

на стр.6

Лавина от молби залива кметството за изплащане

на стимулите по наредбата за насърчаване

на раждаемостта за бебета от 2020 г.

Общинските съветници в

Петрич прекратиха концесионния

договор между общината

и "БАЦ 2013" ЕООД за

спортното игрище в село

Ръждак. Решението бе взето

Общинските съветници

в Дупница

удължиха с още 10

г. договора за част

от базата на бившия

Учителски институт,

който се

ползва безплатно

от Частен професионален

колеж по

спорт и здраве, регистриран

в София.

По време на стр.6

Югозападният университет

"Неофит Рилски" стартира

кандидатстудентската си

кампания с присъствени

електронни изпити на 19 февруари

Университетът ще приема студенти

в 80 бакалавърски и магистърски програми

след завършено средно образование

Югозападният университет

"Неофит Рилски" дава

старт на кандидатстудентската

бната 2021/2022 г. на 19

февруари 2021 г. За първи

път университетът ще осъ-

си кампания за уче- ществи прием на

стр.6

ОбС - ПЕТРИЧ РЕШИ

Дъщерята на съветничката

Д. Бацанова губи концесията за

футболното игрище в с. Ръждак,

за 4 г. дори не е започнала

обещания ремонт за 200 000 лв.

Общинските съветници одобриха продажба на сградата

на старата болница за хотел със 100 легла

на заседание на ОбС след

предложение на кмета Петър

Бръчков за едностранно

прекратяване и без предизвестие

на сключения през

2016 г. договор поради неиз-

Заседанието на ОбС - Петрич

пълнение на инвестиционната

програма от страна на дружеството

концесионер, чийто

собственик е дъщерята на

общинската съветничка Добринка

на стр.6

Частният колеж, регистриран

в София, ще ползва още 10 г.

безплатно общинска база в Дупница,

оказа се, че никой не знае каква дейност развива

и има ли въобще посещения на студенти

ЛЮБОПИТНИ ДАННИ

ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА

Пресконференцията на Ат. Янев

преди 10 г., на която обявява, че

в Дупница ще има колеж

Второто затваряне на бизнеса

заради пандемията не е увеличило

безработицата в Разложки регион,

дори има намаление със 199 лица

на стр. 4


СТРУМА 30-31 януари 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

С гласа на 25 съветници М. Жайгарова остава на

поста, Пл. Соколов и П. Дангов гласуваха "против":

Дупнишката болница е превърната в доставчик

на пациенти за софийската "Св. Анна"...

Мария

Иванова-

Жайгарова

остава още

две години

прокурист

на общинската

болница

в Дупни-

Студентите

на ЮЗУ "Н.

Рилски" ще се

обучават онлайн,

или както

се казва в

академичните

среди - от дистанция,

до 30

Патронажна грижа за над 700 лица над 65 г. в невъзможност

за самообслужване, с увреждания или поставени под

карантина заради Covid-19 осигурява община Петрич

Готово е проектното предложение

на община Петрич за

директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ

по ОП "Развитие на човешките

ресурси" 2014-2020

година, проект "Патронажна

грижа +". Общински съвет подкрепи

кандидатстването по

програмата, решението на съветниците

е задължителна

предпоставка при подаването

на проекта. С "Патронажна

грижа +" се дава възможност

М. Жайгарова ца срещу

3000 лв. месечна заплата.

Това бе гласувано вчера на

заседание на ОбС в Дупница,

на което бяха изнесени

много факти от работата на

прокуриста.

Кметът М. Чимев съобщи

пред местните парламентаристи,

че от 23 януари общинската

болница е на автопилот,

след като изтекъл договорът

на М. Иванова-Жайгарова.

Ако не бъде преназначена,

работещите в болницата

ще останат без заплати.

Това е основната причина

да се продължи договорът

й, въпреки че тя подаде оставка

още през август мина-

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ!

Пламен Соколов

лата година.

От присъстващите 27 общински

съветници 25 гласуваха

„за“ оставянето на прокуриста

и двама "против". Това

са д-р Пламен Соколов и

д-р Първан Дангов.

Д-р Пламен Соколов заяви:

"Не може болницата да се

управлява дистанционно. По

три пъти на ден автомобил на

болницата пътува до София

да носи документи за подпис

на г-жа Жайгарова. Вие знаете

ли, че в болницата е като

в Биг Брадър. С камери се

следи работата на хората в

болницата. Болничното бельо

се пере в Стара Загора.

Искам да ви кажа, че състоянието

на общинската болница

не е такова, каквото се изкарва

пред нас. Всички отделения

са превърнати в Ковид

отделения. Не работят хирургия,

вътрешно отделение, ортопедия.

Това отделение е с

50-г. история и то беше затворено.

Общинската болница

е превърната в доставчик

за предоставяне на почасови

социално-здравни услуги в домашна

среда на възрастни хора

над 65 г. в невъзможност

за самообслужване, хора с увреждания

или поставени под

карантина заради Covid-19. Те

могат да разчитат на екипите

на "Патронажна грижа +" за

доставка на храни, лекарства

и продукти от първа необходимост,

закупени със собствени

средства, както и за съдействие

за неотложни административни

услуги.

До края на месец април

200 потребители от община

Петрич - социално слаби, самотно

живеещи и бездомни,

ще получават храна по програма

"Топъл обяд в условията

на Ковид-19". Стойността на

програмата за общината е

малко над 47 хил. лв.

118 потребители с ТЕЛК от

70% нагоре ще могат да се

възползват и от друга нова социална

услуга - "Асистентска

В ЮЗУ удължиха срока на онлайн обучението до 30 април

Б. Юруков

април. Това се регламентира

с нова заповед на ректора на

благоевградския университет

проф. д-р Борислав Юруков,

която се основава на заповедта

на здравния министър

проф К. Ангелов за удължаване

на извънредната емидемична

обстановка в страната

до 30 април.

Заповедта касае присъствения

учебен процес, с изключение

на практическо

обучение и изпити по практика

на студенти, специализанти

и докторанти, държавни изпити

и защити на дипломни

работи, семестриални изпити,

които включват практическа

част и не могат да се провеждат

в електронна среда, при

използване на не повече от

30 процента от капацитета на

залите и с продължителност

не повече от 2 часа.

Във връзка с това ректорът

разпорежда ръководителите

на основните звена съвместно

с дирекция „Образователни

дейности“ и отдел „Информационни

технологии“ да организират

и реализират обучението

на студентите и докторантите

чрез университетските

електронни ресурси.

Неприсъствено в университета

могат да се провеждат

и всички мероприятия и събития

- научни, културни,

спортни и други.

Съответно заседанията на

колективните органи за управление,

като академични

съвети, могат да се провеждат

присъствено при спазване

на противоепидемичните

мерки или в електронна среда,

като се осигури пряко и

виртуално участие при спазване

изискванията за кворум

и лично гласуване, или да

приемат решения неприсъствено.

За проведеното заседание

се изготвя протокол.

За определения период до

30 април се препоръчва комуникацията

на външни лица

със и между служителите да

се осъществява по телефон и/

или e-mail. Забранява се допускането

на лица в карантинен

период или със симптоми

на остри заразни и респираторни

заболявания в учебните

сгради в ЮЗУ и Ректората.

Също така не е разрешено

и събирането на групи

в сградите и района на студентските

общежития, както и

достъпът на външни лица по

какъвто и да е повод

Студентският стол ще работи,

като се допуска само

вземане на храна за офиса и

дома.

Всички възникнали въпроси

по изпълнението на заповедта

се съгласуват с председателя

на кризисния щаб доц.

д-р Иванка Станкова - заместник-ректор,

и помощникректора

Николай Тахов.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

подкрепа". Ще бъдат назначени

59 асистенти за тях, държавата

обезпечава финансово

годишната издръжка, която

възлиза на 470 230 лв.

Община Петрич защити и

финансиране в размер на 36

000 лв. за закупуване на необходимо

оборудване за кухнята

на звено "Домашен социален

патронаж", което вече изхранва

над 700 нуждаещи се лица

дневно.

ИВАН ИВАНОВ

Първан Дангов

на пациенти за болница в София,

където прокуристката

работи. Ние имаме добри лекари

в общинската болница

в Дупница, които временно

могат да поемат ръководството

на болницата. Д-р Елена

Гюзелева изнесе на гърба

си пандемията в Дупница. На

ден преглеждаше по 120 души.

Работеше и нощно време.

Шапка й свалям! Външни

хора не могат да управляват

общинската болница, и то

дистанционно. Върешно отделение

е под всякаква критика,

стаите са с олющена

мазилка... Прокуристът даде

средства за ремонт на психиатрично

отделение, което

не се използва пълноценно.

Предлагам да организираме

среща с прокуриста и зав.

отделенията на болницата с

председателите на политически

групи в ОбС. За това

гласувах „против“, мотивира

се д-р Пл. Соколов.

Д-р П. Дангов коментира

отрицателния си вот така: "За

Директорът

на кюстендилския

театър Чавдар

Ненов стана

зам. председател

на Общински

съвет - Кюстендил.

За мястото

ИЗКУПУВАНЕ НА:

метали, хартия, пластмаса

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

да не бъда упрекнат, ще кажа,

че в общинската болница

работи член на моето семейство,

но аз ще бъда критичен.

Общинската болница

в Дупница е доставчик на пациенти

на болница „Св. Анна“

в София, на която М. Иванова-Жайгарова

е финансист.

Не мога да гласувам за

човек, замесен в скандал за

неправомерно изразходвани

средства по европроект за

обучение на персонала на

болница „Св. Анна“ на английски

език“, заяви д-р П.

Дангов.

С 25 гласа обаче М. Жайгарова

бе преназначена на

поста.

Общинският съветник от

ГЕРБ Емил Гущеров заяви, че

ще предложи д-р Елена Гюзелева

за „Почетен гражданин

на Дупница“ заради големия

й принос и всеотдайност

в лекуването на болните

с Ковид-19.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Шефът на кюстендилския

театър стана зам. председател

на ОбС

го предложи

Иван Коларов, а Чавдар Ненов

номинацията срещна подкрепата

на 31 от избраниците

на местния минипарламент.

Чавдар Ненов ще остане

до края на мандата на

действащия ОбС - 2023 година,

тъй като позицията не

е на ротационен принцип, за

разлика от поста на председател,

който се избира на

всеки 6 месеца. Вече с

няколко поредни мандата

доверието се гласува на Ми-

хаела Крумова.

Чавдар Ненов е председател

на ПК по образование,

култура и духовно развитие.

Роден в гр. Кюстендил,

придобива висшето си образование

през 2006 г. в

НАТФИЗ "Кр. Сарафов" - София,

а от 2008 г. е действащ

директор на Общински драматичен

театър - Кюстендил.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Плащане

веднага

ПРЕДЛАГА:

Товарене и заплащане на място.

Мобилен кантар за Благоевград

и околните населени места.


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 30-31 януари 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

ОбС реши: Всички новородени през 2021 г. в благоевградски

семейства с финансов бонус от общината,

д-р Таковски категоричен: Тези стимули са пълни глупости

Лавина от молби залива кметството за изплащане на стимулите

по наредбата за насърчаване на раждаемостта за бебета от 2020 г.

35 млн. лв. бюджетът на община Разлог за 2021 г., с 9 млн. лв. заем изграждат сепарираща

инсталация в депото, 213 000 лв. предвидени за болницата, ремонтират основно 19 улици

35 586 818 лева ще е бюджетът

на община Разлог за

2021 година. От тези средства

15 941 780 лева са от делегирани

от държавата дейности

и 19 645 038 лева от местни

дейности. Това стана ясно

по време на публичното обсъждане

на най-важния стратегически

документ на общината,

което се проведе вчера

в залата на Общински съвет -

Разлог. На обсъждането не

присъстваха жители на общината,

в залата бяха само представители

на медиите, финансовият

директор, кметът инж.

Красимир Герчев, заместникът

му Иван Гюров и председателят

на Общински съвет д-р

Мария Копанарова.

Подробни разяснения по

бюджета дадоха финансовият

директор Тодор Дамянов и

кметът Красимир Герчев.

"През изминалата тежка в

икономически план 2020 година

община Разлог не успя

да изпълни приходната си част

на бюджета, но успя да се

справи финансово и да не допусне

дефицит по сметките в

края на годината", коментира

Т. Дамянов. Той поясни, че

още през март месец след

направен подробен анализ на

разходите са наложени сериозни

ограничения и това е

1 2

Съветниците на няколко пъти превърнаха залата в пазарище, демонстративно похапвайки и бърборейки

помежду си, вместо да изслушват колегите си /сн. 1/. Йосиф Кочев заяви, че в комисия-

Всички бебета, родени в

благоевградски семейства

през 2021 г., ще получат финансов

стимул по наредбата

за насърчаване на раждаемостта.

Предложението на

кметската администрация да

се запази миналогодишния вариант

за подпомагане само на

третите деца не бе прието от

общинските съветници, отхвърли

се и искането на групата

на ДПС за финансов стимул

за родените през годината

второ и трето дете в семействата.

Още в началото на дискусията

съветничката Гергана

Янчева обърна внимание на

колегите си, че текстът на

приетата преди година наредба,

с който бе определено

през 2020 г. да се изплатят бонусите

само за родени през

годината трети деца в семействата,

създава предпоставки

за неправилно тълкуване. В

наредбата е записано, че се

стимулират всички новородени

с финансова подкрепа в зависимост

от образованието на

родителите, срокът за подаване

на заявление е 1 г., а изплащането

на парите трябва

да стане до 10 дни. "Непрекъснато

постъпват молби в общината

през последните дни за

изплащане на помощи за ро-

та вече има 160 заявления /сн. 2/.

дени през миналата година деца

заради тълкуване, че плащането

по наредбата само е

отложено, но не и отменено",

отбеляза Г. Янчева и настоя да

се прецизира текстът.

"До момента в комисията

сме разгледали около 40 преписки

за изплащане на такива

средства и не знаем как да

процедираме", обясни червеният

съветник Веселин Христов.

"С колежката Ана Мозурска

внасяме две предложения:

да се разредят заседанията на

въпросната комисия и те да се

провеждат всеки последен

четвъртък от месеца, защото

иначе трябва да заседаваме

всеки ден, което е невъзможно,

както и да се намали размерът

на финансовата помощ

за новородените за 2021 г.",

заяви Христов. Изказването

му едва се чу в залата заради

липсата на внимание и бърборене

между съветниците, та се

наложи той да прекъсне с апел

да бъде изслушан, тъй като казусът

е изключително важен.

В призива за взаимно уважение

се включи и председателят

А. Тодоров. Той заплаши,

че ако присъстващите в

залата не показват нужното

уважение един към друг, ще

започне да наказва по устав и

да следи стриктно за спазване

на правилника за работата

на ОбС. "От днес започваме да

следим колко са гласувалите

по 2/3 от точките в зала и ако

вотът е по-малко, няма да зачитаме

присъствие на сесия.

Да не мислите, че не забелязвам

как в началото на заседанията

слагате и подписа си

за край на заседанието, вместо

да изчаквате закриването

му"!", упрекна съветниците

председателят и подкани колегите

си да внимават.

В. Христов прочете предложението

си за решение, което

бе стимулите да се намалят

драстично, като на семейства

На обсъждането присъстваха само

представители на общинско-

с основно и по-ниско образование

да се плащат по 100 лв.

за първо, 150 лв. за второ и

200 лв. за трето дете, на родители

със средно образование

помощта да е съответно

200 лв., 250 лв. и 300 лв., а

на висшисти - 300 лв., 350 лв.

и 600 лв. Съветникът обоснова

предложението си с факта,

че държавата също подпомага

финансово раждането

на деца, и посочи, че 90 % от

родителите, които са подали

до момента заявления, са

висшисти и изплащането на

стимулите, предвидени в наредбата,

сериозно ще затрудни

общинския бюджет.

Припомняме, че заложената

по наредба финансова помощ

за първо дете на родители

с основно и без образование

в момента е 200 лв.,

със средно образование - 600

лв., и с висше - 900 лв., за

второ дете съответно сумите

са 250 лв., 800 лв. и 1100 лв.,

дало възможност общината да

премине плавно през тежкия

период.

Крайният резултат е изпълнение

на разходната част на

бюджета на 77%, а на приходната

на 90%.

За тази година са заложени

по-малко приходи от собствени

дейности. Те са на стойност

6 397 792 лева и са планирани

на база реализираните

постъпления в хазната през

2020 година, които са в размер

на 6 420 000 лева.

И тази година инвестиционната

програма на общината е

доста амбициозна. Заложените

средства са в размер на

18 614 827 лева, в т.ч. освен

собствени средства има и

средства от държавни субсидии,

от делегирани от държавата

дейности и по оперативни

програми. Предвидените

капиталови средства за основни

ремонти, заложени в

инвестиционната програма, са

в размер на 8 980 485 лева,

както и още 9 654 342 лева за

придобиване на дълготрайни

материални активи. Тук влиза

и изграждането на сепариращата

инсталация на депото за

БО, за което администрацията

възнамерява да тегли заем

в размер на 9 млн. лв. За поемането

на общински дълг ве-

то ръководство и медиите

че е дадено и съгласие от Общинския

съвет. При възможност

за друго финансиране

заем няма да бъде теглен.

"Имаме сериозна, амбициозна

програма по отношение

на инфраструктурните

обекти. Около 19 улици ще бъдат

ремонтирани през тази година,

заложили сме средства

и за болницата. Там предвиждаме

закупуване на инжектор

за контрастно вещество, ремонт

на родилно отделение и

текущ ремонт на кухнята в детско

отделение. С това сме на

финала на ремонтите в лечебното

заведение. Сега сме изправени

пред ново предизвикателство

и работим съвместно

с ръководството на лечебното

заведение за разработване

на система за кислородна

инсталация, която да достигне

до всяко едно легло.

Кандидатстваме и по проект за

закупуване на апаратура за

Ковид-19. Разработен е и

проект по "Красива България"

за цялостен ремонт на поликлиниката.

Единственото, което

остава, е реконструкцията

и модернизацията на Спешния

център и се надявам Министерството

на здравеопазването

да придвижи проекта. За

поредна година сме предвидили

и средства за стипендии на

стажуващи лекари", поясни

кметът Красимир Герчев.

Той допълни още, че тази

година ще бъдат довършени и

всички улици от миналата година,

ще бъдат ремонтирани и

и за трето дете на необразовани

родители трябва да се

изплатят по 300 лв., по 1000

лв. на майка и баща със средно

образование и 2000 лв.,

ако те са висшисти.

Йосиф Кочев от групата на

ГЕРБ, който също е в комисията,

разглеждаща заявленията,

наблегна, че е създаден

прецедент, който следва

да се реши от местния парламент.

Пред "Струма" той обясни,

че има внесени официални

искания за тълкуване

на наредбата, касаеща изплащането

на стимулите за родените

през 2020 г., на която се

чака отговор, но междувременно

броят на заявленията

лавинообразно нараства и

вече са над 150.

Зам. кметът Ясен Попвасилев

отбеляза, че е добре стимулите

да са високи, но общината

трудно ще ги изплаща.

"Не приемайте да се изплащат

със задна дата тези

нови както в Разлог,

така и по селата.

Градоначалникът

поясни, че за всяка

улица се уведомяват

най-напред операторите

- ВиК, кабелни,

газови и други, за да

може да бъде изградена

подземната инфраструктура,

за да

не се стига до последващо

разкопаване

и ремонти заради

несъгласуваност.

Това понякога води

и до забавяне. Такова има на

част от ул. "Изворите", където

се чака да бъде изграден газопровод.

Освен в инфраструктура

сериозни инвестиции

са предвидени и за МБАЛ -

Разлог. Предвидените капиталови

разходи са в размер на

над 213 000 лева.

Здравеопазването, социалната

сфера и образованието

са приоритетни и тази година

за община Разлог. Там има сериозно

увеличение на бюджета

и това се дължи на увеличението

на средствата за делегираните

от държавата дейности.

Увеличението е основно

в заплатите и издръжката.

За образование то е 11%,

здравеопазване (здравното

обслужване в училища, детски

бонуси, защото те ще са около

700 000 лв.", апелира той

и допълни, че по справка от

благоевградската болница

новородените през 2020 г.

първи деца в семейства са

965, вторите са 167, а третите

- 18.

"725 са според справката

на НСИ", контрира го председателят

Андон Тодоров. "Ако

приемем, че в общината се

раждат средно на година по

900 деца, ще трябва да се изплащат

между 900 000 и 1

млн. лв. на година, това е невъзможно!",

включи се отново

В. Христов.

Съветниците приеха единствено

предложението за

разреждане на заседанията на

комисиите, с което на практика

наредбата остава да действа

в пълна сила през 2021

г. А хирургът Вл. Таковски обясни

така отрицателния си вот:

"Пълна глупост са тези стимули,

а ние изгубихме 1 час работно

време! Мислите ли, че

някой ще почне да прави повече

деца, за да му дадем 200

лв.?! И колко семейства ще

бъдат подпомогнати?! По-добре

тези пари да ги дадем на

детските ясли и градини и да

се изразходват по-рационално",

заяви д-р Таковски.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

градини и ясли) 16% и социални

грижи 24%.

За образованието амбицията

на общината е преходните

остатъци да бъдат инвестирани

в кабинети за интерактивно

обучение на децата.

Постигнато съгласие в тази посока

вече има с директора на

ОДЗ и там ще се инвестира в

система за интерактивно обучение,

каквато ще има във

всички групи. В детските градини

освен заложените капиталови

разходи има и средства

за закупуване на съоръжения

за детските площадки.

Кметът Красимир Герчев

поясни още, че приоритетно

през тази година ще бъде и

реализиране на политиката за

поставяне на възобновяеми

източници на общинските

сгради, като на предстоящата

сесия ще се разгледа и гласува

стратегия за възобновяемите

източници.

В бюджета за тази година

са заложени и средства за

предотвратяване на бедствия

и аварии, а общината ще кандидатства

за финансиране и

по оперативни програми. Вече

е назначена и комисия, която

да извърши проверка на

всички мостови съоръжения,

корита и т.н.

ЯНА ЙОРДАНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 30-31 януари 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

ЛЮБОПИТНИ ДАННИ ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА

Второто затваряне на бизнеса заради пандемията не е увеличило

безработицата в Разложки регион, дори има намаление със 199 лица

Второто затваряне на бизнеса

след въведените ограничителни

мерки в страната

през месец ноември не е довело

до увеличаване на безработицата

в Разложки регион.

Това показват данните

от дирекция "Бюро по труда"

- Разлог. През последните

два месеца на годината -

ноември и декември, дори се

наблюдава намаляване на

безработицата, като намалението

е с 199 лица. Като цяло

обаче безработицата към

края на 2020 година остава

по-висока в сравнение с отчетената

в предходната 2019

година.

Данните сочат, че за периода

от обявяване на извънредното

положение в страната

до края на месец декември

2020 година равнището

на безработица в общините

Разлог, Банско, Белица и

Якоруда е 20.3%. Броят на

регистрираните безработни

лица в дирекция "Бюро по

труда" - Разлог, което обслужва

четирите административни

центъра, е 5181.

Данните сочат още, че за периода

юни-декември 2020 г.,

след възстановяване на работния

процес от работодателите

след въведеното извънредно

положение поради

Без празнично шествие в Кюстендил

отбелязаха 143 години от Освобождението

143 години от Освобождението

отбелязаха в Кюстендил

при спазване на всички

противоепидемични правила.

С решение на местния Общински

съвет от 2009 година

денят 29 януари е обявен

за официален празник на

града.

Градът е освободен два

дни преди сключването на

Одринския мир, отбелязват

историците. Кюстендилци

знаят, че градът им е освобождаван

два пъти. Голям

принос за освобождението

има войводата Ильо Марков.

Кюстендил е сред последните

освободени български

градове в рамките на Рускотурската

война от 1877-1878

г. В средата на януари 1878

г. руската войска е в близост

до града. В непосредствена

близост е и четата на Дядо

Ильо Войвода, разположена

като разузнавателен

отряд в района

на село

Коняво.

От там се

прави връзка

с родолюбивото

кюстендилско

гражданство,

което настоява

да се

извърши

по-скоро

Заместник-кметовете

Надя Каратова и Светослав

Василев /на преден

план/, зад тях са кметът

Петър Паунов и зам. кметът

Росица Плачкова /сн.

1/. Съветниците Валери

Йовев и Владислав Паунов

от Коалиция "Кюстендил",

зад тях е председателят

на ОбС Михаела Крумова

/сн. 2/.

2

освобождението на града поради

обстоятелството, че в него

вече няма турска власт. Турската

власт е избягала, създадено

е едно временно управление,

което е смесено.

В почит към паметта на загиналите

за свободата на Кюстендил,

на паметника на Дядо Ильо

Войвода венци и цветя поднесоха

зам. областният управител

Райчо Цветин, кметът Петър

Паунов, зам. кметовете Росица

Плачкова, Надя Каратова и Светослав

Василев, председателят

на Общински съвет - Кюстендил

Михаела Крумова, политически

партии, граждани, граждански

сдружения и организации.

Поради въведените ограничения

в страната заради пандемията

от Ковид -19 тази година

не се проведе традиционното

празнично шествие.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

1

разпространението на Covid-

19, броят на регистрираните

безработни лица на територията

на ДБТ - Разлог е намалял

с 1207 лица, но се наблюдава

увеличение с 1193

спрямо същия период на

2019 г.

Интересен е фактът, че

след въвеждане на ограничителните

мерки през месец

ноември и второто затваряне

на бизнеса не се наблюдава

увеличаване на безработицата

спрямо отчетената към

края на месец юни след първия

локдаун. Отчетеното тогава

ниво на безработица за

периода от обявяване на извънредното

положение до

края на юни бе 22,4%, а регистрираните

безработни лица

5728.

Съпоставяйки цифрите

след двата локдауна в страната

през март и ноември, в

градовете Разлог и Банско се

наблюдава лек спад на безработицата,

а в Белица и Якоруда

леко увеличение. Данните

по общини сочат, че към

края на декември след второто

въвеждане на ограничителните

мерки броят на регистрираните

безработни лица

в община Разлог е 1203,

с равнище на безработица -

12,2 %, а след първото затваряне

в края на юни отчетеното

равнище на безработица

е 16.4 %, а регистрираните

безработни лица са били

1617. В община Банско в

края на декември са регистрирани

788 регистрирани

безработни, с равнище на

безработица - 11,7 %; а в

края на юни те са били 1145

с равнище от 17.1 %. Това

се дължи основно на факта,

че при втория локдаун затварянето

на хотелите бе за

по-кратко време, както и на

мерките, които се прилагат

за стимулиране на бизнеса

при преодоляването на кризата

от Ковид-19.

Леко увеличение се наблюдава

в другите две общини.

В община Белица към

края на декември регистрираните

безработни са 1671,

с равнище на безработица

40,8 %, а към края на юни те

са били 1485, с равнище от

36.3 %. В община Якоруда

увеличението е по-малко.

Там в края на декември отчетеното

равнище на безработица

е 31.3%, с 1519 регистрирани

безработни лица,

а към края на юни равнището

е било 30.3%, с 1481 безработни

лица.

През кризисните изминали

девет месеца се наблюдава

и намален интерес за търсене

на работа в чужбина.

Това се дължи най-вече на

въведените противоепидемични

мерки на територията

на целия ЕС, както и на намаленото

търсене на работна

ръка от страна на чуждестранните

работодатели. Намалял

е обаче и броят на заявките

за свободни работни

места от страна на българските

работодатели. За района

на дирекция "Бюро по труда"

- Разлог най-много е намалението

в сферата на хотелиерството

и ресторантьорството,

където традиционно

преди началото на

зимния сезон се заявяват

стотици свободни места, а

сега броят им е минимален.

Иначе през изминалата

тежка 2020 година със съдействието

на трудовите посредници

от Бюрото по труда

в град Разлог е осигурена

заетост на първичен пазар на

труда на 1614 регистрирани

безработни лица. Други 677

безработни лица са включени

в реализацията на различните

програми и мерки, които

са одобрени съгласно Националния

план за действие

по заетостта за 2020 г. и

проекти по ОП "Развитие на

човешките ресурси".

Въпреки коментарите за

неефективност на мерките,

които се прилагат за стимулиране

и подпомагане на бизнеса,

все повече работодатели

в региона прибягват до

тях. По проект "Заетост за

теб", който се реализира по

Оперативна програма "Развитие

на човешките ресурси",

са одобрени 268 работодатели,

които разкриват 753 свободни

работни места.

Продължава подкрепата и

по мярка 60/40, като по нея

одобрените заявления за периода

октомври-декември

2020 г. са 93 за изплащане

на средства за 1311 работници

и служители.

Допълнително 54 работодатели

са одобрени за изплащане

на компенсации на 504

работници и служители в района

на ДБТ - Разлог по

проект "Краткосрочна подкрепа

за заетост в отговор на

пандемията от Covid-19".

За работодатели и самоосигуряващи

се лица от най засегнатите

сектори "Хотелиерство

и ресторантьорство"

и "Туристическа агентска

и операторска дейност; други

дейности, свързани с пътувания

и резервации" подкрепата

може да бъде и

80/20.

Наблюдава се интерес и

по най-новия проект "Запази

ме", по която лицата в неплатен

отпуск могат да получават

по 24 лева на ден. Въпреки

забавените плащания по

проекта в Бюро по труда -

Разлог вече са одобрени 101

заявления за изплащане на

средства на 390 работници и

служители, ползващи неплатен

отпуск. От ведомството

уточняват, че тук подкрепа

могат да получат и работещите

на непълно работно време,

като размерът на компенсацията

се определя пропорционално

на уговореното работно

време в трудовия договор.

С новото постановление

от 08.01.2021 г. са регламентирани

и някои промени

по проекта. Според тях при

продължителност на работния

ден от 8 часа, уговорена

в основния трудов договор,

компенсацията ще бъде в

размер на 75 на сто от месечния

осигурителен доход за

м. октомври 2020 г. за съответната

длъжност на лицето.

Удължен е и периодът за получаване

на компенсациите

до 31.03.2021 г. Дава се възможност

да се кандидатства

по проекта и за изтекъл месец.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Тикнаха зад решетките кюстендилец

след 28 осъдителни присъди

Една година "лишаване от

свобода" наложи Районен съд

- Кюстендил на рецидивист от

областния град. Георги Сашов

се призна за виновен в кражба

при условията на опасен

рецидив. Определението на

съдия Мая Миленкова е окончателно.

Кюстендилецът е осъждан

28 пъти. Престъплението е извършено

на неустановена дата

в началото на месец юли

2020 година, като от двор на

къща в кв. "Изток" е откраднат

велосипед на стойност 360 лв.

Съдът потвърди взетата по

отношение на него мярка за

неотклонение "задържане под

стража", като приспада от наказанието

му времето, през

което е бил задържан от

29.10.2020 година.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

21 новозаразени с Ковид-19 в

Кюстендил, един в Бобошево

22-ма души са дали положителни

проби за коронавирусна

инфекция в Кюстендилска

област през миналото денонощие.

В община Кюстендил

новозаразените лица са 21, в

община Бобошево има само 1

нов случай, показват данните

от Областния кризисен щаб.

33-ма души са хоспитализирани

в Ковид отделението на

МБАЛ "Д-р Никола Василиев"

в град Кюстендил. Един от пациентите

е в реанимация и интубиран,

останалите са предимно

в средно тежко състояние

и на кислородна терапия.

Десет души са настанени за

лечение в Ковид отделението

на МБАЛ "Св. Иван Рилски-

2003" в град Дупница. Всички

пациенти са на кислород, като

на половината състоянието

е по-тежко. В Ковид отделението

на общинската болница

в град Дупница хоспитализираните

са двама, като състоянието

им е сравнително стабилно.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Две деца с коронавирус в Пернишко

Две деца са сред новозаразените

с коронавирус 13

души в Пернишко за денонощието

на 28 януари,

съобщават от РЗИ. Те са на

възраст до 10 години.

Заболели са и 6 жени и

7 мъже. Освен децата са регистрирани

и два случая във

възрастовата група 20-29

години, 4-ма между 40-49

години, 2-ма на 50 и 59 години

и 3-ма на 60+години.

Диагностицираните лица са

от община Перник - 9, и община

Радомир - 4. Хоспитализирани

са четирима души.

Активни към момента са

159 случая: 127 на домашно

лечение и 32-ма хоспитализирани,

в МБАЛ "Рахила

Ангелова" - Перник са 17

болни и 15 в други болници.

Карантинирани положителни

са 131 души, 32-ма са

хоспитализирани. Карантинирани

контактни лица са

135, а излекуваните до момента

са 3589, починалите

са 174 души от Пернишки

регион.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 30-31 януари 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 5

Общинските съветници разрешиха на кмета М. Чимев

да сключи меморандум с "Транс Балкани", управителят

призна: Не можем да купим тютюневия склад в Дупница

На първото заседание за

2021 г. на ОбС в Дупница

прехвърчаха искри между

общинския съветник от БСП

д-р Първан Дангов и председателя

на ОбС Костадин Костадинов,

а резултатът е, че П.

Дангов отнесе наказание

„забележка“.

Причината за словесния

сблъсък между двамата беше

свързана с гласуването на

меморандум, който кметът М.

Чимев да подпише с фирма

„Транс Балкани“ за изграждане

на логистичен център в

Дупница.

Чрез конферентна връзка

управителят на фирмата

Георги Минчев обстойно обясни

пред общинските съветници

какво е извършила

фирмата до момента като

проучване на Дупница за

развитие на дейността.

"От направените проучвания

до момента установихме,

че не можем да закупим обекти

от благоевградчанина

Венчо Бачев, който е собственик

на тютюневия склад в

Дупница, тъй като има много

В понеделник

стартира данъчната

кампания в

община Сандански

На 1 февруари /понеделник/

община Сандански

поставя началото на кампанията

по заплащане на местните

данъци и такси за настоящата

2021г.

Такса битови отпадъци,

данък върху недвижимите

имоти и данък върху превозните

средства гражданите

могат да заплатят всеки

работен ден на касите в

сградата на Общинска администрация

- Сандански,

намираща се на бул. "Свобода"

№ 14, или по банковата

сметка на община Сандански

в "Общинска банка"

АД.

Всички данъчно задължени

лица, които предплатят

до 30 април /включително/

2021г. своите задължения

в пълен размер,

ще се възползват от 5% отстъпка.

Важно за санданчани е

да знаят, че местните данъци

и такси могат да бъдат

заплатени на две равни

вноски в следните срокове:

до 30 юни /първа вноска/ и

до 31 октомври /втора

вноска/ на годината, за която

е дължим. След изтичане

на сроковете за погасяване

на първа и втора вноска

на незаплатилите започват

да текат лихви.

ИВАН ИВАНОВ

юридически спънки, които не

могат да се решат в близко

бъдеще, но ще търсим други

възможности в Дупница“,

призна Г. Минчев.

В изказването си той коментира

стратегическото положение

на Дупница за развитие

на логистичен център

в града, но без конкретика за

дейността, която ще развива,

без да гарантира, че такава

със сигурност ще има,

на което д-р П. Дангов заяви:

"Г-н Минчев, в Дупница

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна

инвестиционна програма за подобряване

на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно

извършва дейности, свързани с изнасяне или

рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери,

ремонт на съоръжения по електрическите мрежи

средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти,

кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната

реализация на тези мерки налага временни прекъсвания

на електрозахранването.

Пълният график на планираните прекъсвания на

електрозахранването в областите Благоевград и

Кюстендил е публикуван на:

www.struma.bg и на сайта на дружеството:

http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti

знаем, че градът ни е на стратегическо

място и Вие не откривате

топлата вода с това,

което ни казахте. Общината

има план за развитие, от който

може да се запознаете с

всички обекти, необходими

за вашата инвестиция. Не ни

казахте нищо конкретно“,

заяви д-р П. Дангов, което

предизвика гнева на председателя

на ОбС К. Костадинов,

който пред бъдещия инвеститор

заяви, че д-р П. Дангов

е изнервен от вътрешни

борби в БСП и затова се дър-

Г. Минчев

жи по този начин. По време

на цялото заседание на ОбС

вчера прехвърчаха искри

между тях двамата и почти

цялата сесия премина под

знака на предизборни фрази.

През цялото време имаше

проблеми с електронната

система, което нажежи

още повече обстановката.

Костадин Костадинов се

обърна към П. Дангов и групата

на БСП относно изграж-

ОбС върна искането на кмета инж. Томов за ...

Заседанието на ОбС - Дупница

от стр. 1

обществено хранене и паркинг.

Председателят на ОбС Андон Тодоров

настоя темата да не се

обсъжда заради мораториума,

наложен с решение на местния

парламент върху строителство

в зелени площи, докато Общинската

администрация не внесе

поискания преди месеци пълен

списък на зелените зони. "Освен

това в представената преписка

липсва удостоверение дали

във въпросния имот има незаконно

строителство", мотивира

се Тодоров.

Искането за теглене на дългосрочен

заем от 5 млн. лв. пък

бе върнато с мотив за нарушена

процедура и неспазване на

наредбата за общинския дълг.

Дебатите по темата станаха в

началото на вчерашната първа

за 2021 г. сесия на ОбС още

преди да стартира по същество

работата и отне близо час. Зам.

кметът по икономиката Ясен

Попвасилев защити предложението,

че кредитът е изключително

важен, тъй като проблемът

на живеещите на посочените

11 улици вече не търпи отлагане,

а предишното общинско

ръководство явно го е неглижирало.

Заради очакваната дискусия

в пленарната зала бе и управителят

на ВиК - Благоевград

инж. Росица Димитрова, която

от трибуната заяви, че дружеството

може да включи въпросните

улици в инвестиционната

си програма за следващите 2-3

г., за да не се налага теглене на

огромен кредит, който две десетилетия

да изплащат жителите

на общината.

Зам. кметът по строителството

инж. Венелин Трошанов

обясни, че за 9 от посочените

11 улици има разрешителни за

строеж, но миналата година те

не са били включени в инвестиционната

програма на водното

дружество и че затова общината

сега търси сигурен вариант

да се извършат належащите

ремонти.

Шефката на ВиК Р. Димитрова

обаче бе категорична:

"Още на 7 декември 2020 г. сме

предложили на община Благоевград

инвестиционната

програма на ВиК ЕООД за 2021

г. и има възможност две от улиците

- "С. Румянцев" и "Б. Сарафов",

които са в най-тежко

състояние, да се включат в нея.

Само за 2-3 г. дружеството е в

състояние да се справи и да извърши

ремонтите и на останалите

улици, другите варианти

са общината да кандидатства

за целево финансиране през

МРРБ, а дружеството през държавния

холдинг по ВиК. Напомням,

че през 2020 г. ВиК

ЕООД имаше готовност да изпълни

ул. "Мелник", включена

в същия списък, но община

Благоевград забави включването

на дружеството в разрешителното

за строеж и това бе

причината ремонтът на тази

улица да не е направен досега",

заяви управителката на

ВиК, като допълни, че планираният

ремонт ще се извърши

през настоящата 2021 г.

Недоволен, че не получи думата

по важния казус, кметът

на Благоевград инж. Румен Томов

пожела спорна работа на

съветниците и демонстративно

напусна пленарната зала. До

края на сесията, продължила

близо 6 ч., на въпросите на съветниците

и становище по останалите

60 точки в дневния

ред даваха заместниците му и

специалисти от администрацията.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

П. Дангов

дане на логистичния център:

"Не ви достига капацитет да

разберете. Тук няма да се използват

средства на общината.

Иска се само съпорт.

Служители от Второ РУ -

Перник разследват причините

за смъртта на куче. Сигнал

ТОПЛИВО АД, КЛОН БЛАГОЕВГРАД

Р А З П Р О Д А Ж Б А

ЛПДЧ 2,80 х 2,07 - 18 мм

* Акация Лорка 9944 - 9,77 лв./м2 с ДДС

* Орех Гарниери 9455 - 10,56 лв./м2 с ДДС

Валидност: до изчерпване количествата на склад

За контакти: 0889 232398

www.toplivoblg.com

Средствата ще се

осигурят от европейски

фондове. Тези

пари не идват в

куфари, а по европроекти“,

заключи К.

Костадинов.

В крайна сметка

всички присъстващи

на сесията, с изключение

на д-р П.

Дангов, гласуваха

"за" подписване на

меморандум с фирмата

„Транс

Изчезнала преди 4 месеца

перничанка открита мъртва,

заровена край Бутан

Балкани“.

Във въздуха обаче останаха

да витаят десетки въпроси

около намеренията на

"Транс Балкани".

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Хр. Славчева

Обявена за издирване жена

от Перник е открита заровена

край козлодуйското село

Бутан. Тя е изчезнала през

октомври миналата година.

Тялото е намерено вчера сутринта.

Христина Славчева

Хазири от Перник е обявена

за издирване през месец

ноември от близките й. Жената

е била в неизвестност

от почти 4 месеца, оттогава

следите й са били изгубени,

а телефонът й - изключен.

Тялото е било открито в

петък сутринта, закопано

край селото. Място е окупирано

от екипи на полицията,

които работят по случая. Текат

разпити и процесуалноследствени

действия. Задържан

по случая е приятелят на

Христина, с когото тя живяла

в козлодуйското село,

като предстои криминалистите

да докажат, че той е

съпричастен към престъплението.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Застреляха куче в Кладница,

полицията търси убиеца

за простреляно четириного е

подаден в четвъртък около

11, 40 ч. на тел. 112. Жител

на пернишкото село Кладница

уведомил органите на реда,

че пред къща в селото има

умряло куче. Полицаи и ветеринарен

лекар констатирали

смъртта. Животното е иззето

за аутопсия. Започнато

е досъдебно производство

по чл. 325 "б", ал. 1 от Наказателния

кодекс и работата

по случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА


СТРУМА 30-31 януари 2021 г. СТРАНАТА

стр. 6

Депутатите решиха: Спецпрокурор ще разследва главния

След края на мандата му не може да бъде преизбиран, но може да се върне в прокуратурата или да стане съдия

Специален прокурор ще

разследва обвинител номер

едно, реши вчера окончателно

мнозинството в Народното

събрание. За новия пост

прокурорът ще може да се

номинира и сам. Според окончателните

текстове на управляващите

номинации за

новия пост ще могат да

правят всички членове на

Висшия съдебен съвет, не само

прокурорската колегия,

каквото беше първоначалното

предложение.

ГЕРБ пренаписаха и текстовете

за мандата му, който

ще бъде 5-годишен вместо 7

г. Редактираха и че изборът

ще става с минимум 15 гласа

от членовете на ВСС.

Опозицията критикува

предложенията. Новата про-

Югозападният

университет "Неофит...

по специалностите "Устойчив

туризъм" и "Бизнес маркетинг

и реклама".

Първите електронни изпити

по български език, история

на България, география на

България, биология, английски

език, математика и химия ще

се състоят на 19 февруари

2021 г. на място в университета.

Електронните изпити ще

се провеждат всеки работен

петък до 11 юни 2021 г. и всеки

делничен ден от 15 юни до

5 юли 2021 г. Разликата с досегашните

е, че студентите

няма да пишат на хартия, а на

компютър, но не от вкъщи, а

ще са на място в университета

- в компютърната зала. Подаването

на заявления за електронен

кандидатстудентски

изпит на място се извършва в

деня на определените дати,

най-късно 1 час преди началото

на изпита.

Желаещите да се обучават

в Югозападния университет

"Неофит Рилски" могат да кандидатстват

чрез конкурсни изпити,

организирани и оценени

от изпитни комисии на университета;

с резултати от държавни

зрелостни изпити, валидни

за съответната специалност

и професионални направления,

положени след

2008 г. вкл.; с оценки от конкурсни

изпити, положени през

2021 г. в други акредитирани

висши училища на Република

България (удостоверени със

служебна бележка), и с резултати

от олимпиади, национални

и регионални състезания,

международни и републикански,

образователно-научни,

художествено-творчески и

спортни прояви.

Практическите изпити в

университета ще се проведат

през месеците март, април и

юни.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Частният колеж,

регистриран в...

на дебата дали да се продължи

договорът общински съветници

попитаха кмета М. Чимев

знае ли каква дейност развива

това учебно заведение и дали

се използва базата по

предназначение.

„Да ви кажа честно, и аз не

зная точно каква е дейността

на колежа. Попитахме в РУО -

Кюстендил, но от там ни казаха,

че учебното заведение е

регистрирано в София и не е

на отчет при тях. Доколкото

разбрах, в колежа се обучават

15 студенти дистанционно,

които идват два пъти в годината

в Дупница. Учебното заведение

е регистрирано по Закона

за образованието. Предишните

10 г. са използвали

шения, целящи само и единствено

да съхранят статуквото".

Христиан Митев от ОП защити

поправките, като заяви,

че обвинител номер 1 също

трябва да бъде разследван:

на агенция „Електронно управление“

(ДАЕУ) към Министерския

съвет. Агенцията

има функции по издаване,

налагане и контрол на политики,

правила и добри практики

в областта на електронното

управление.

Именно неуредици между

чиновниците на Министерство

на земеделието и агенцията

доведоха до 2 години

протакане на старта, а накрая

през 2020 г., пише Медиапул.

Министерство на земеделието

се отказа от 30

млн. евро за прокарване на

интернет и ги пренасочи за

субсидии заради коронавируса.

В детайли, за първи път

още на 27 ноември 2018 г.,

"Предполагам, че не очаквате

тук да се създава извънредно

законодателство с извънредни

правила, различни

от общите правила на наказателния

процес в Република

България само защото евецелия

втори етаж. В момента

ползват само три помещения

с около 170 кв. площ. Ако им

искаме наем, месечно той ще

излезе около 700 лв.

Д-р Първан Дангов попита

извършвана ли е от общината

проверка дали се поддържат

помещенията, има ли посещения

от студенти, но отговор не

получи.

Общинският съветник от

„Глас народен“ Леонид Хаздай

предложи да се включи в договора

за безвъзмездно ползване

клауза, която да дава

възможност на общината да го

прекрати, ако се появи кандидат-купувач

или наемател на

базата.

С тази поправка общинските

съветници гласуваха още10

г. Колежът по спорт да стопанисва

безвъзмездно три помещения

от някогашния Учителски

институт.

Както „Струма“ писа, Колежът

по спорт и туризъм беше

прокламиран по времето, когато

кмет на Дупница бе Атанас

Янев, а председател на

ОбС бе ЯворТодоров, като колеж,

който ще се превърне във

висше учебно заведение и ще

сбъдне мечатата на дупничани

след закриването на полувисшето

училище за медицински

сестри и на Учителския институт

да имат ВУЗ. Официално

Колежът по спорт и туризъм

е в Дупница от 25.11.2010

г., но мечтата за ВУЗ е само

мираж, а студенти в града никой

не е видял.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

2 пъти в два поредни

дни автомобил...

местопроизшествието.

Ив. Смилянски е таксиметров

превозвач, но автомобилът

се управлява от неговата

съпруга, която работи в шивашки

цех и паркира реното на

това място. Любопитен е фактът,

че два пъти в рамките на

два поредни дни автомобилът

е със спукани и 4-те гуми.

На улицата, където и бил

паркиран автомобилът, има

поставени камери на търговски

обект и затова Ив. Смилянски

е обнадежден, че от записите

ще бъдат установени

извършителите на вандалския

акт.

"Не дължа пари на никого,

съпругата ми управлява автомобила.

Очаквам да бъдат установени

нарушителите на това

престъпление", каза Ив.

Смилянски.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Дъщерята на

съветничката...

Бацанова - Надежда.

В мотивите се посочва, че

съгласно клаузите фирмата

концесионер е следвало да

извърши цялостен ремонт на

цесуална фигура е ненужна,

неразбираема и няма да бъде

ефективна, смята Филип

Попов от БСП: "Нима има

наивник, който може да допусне,

че прокурорът по разследването

срещу главния

прокурор въпреки гръмката

си титла има капацитет нещо

да направи, за да постигне

целта, с която е създаден. Изводът,

уважаеми народни

представители, е очевиден -

кръгът на солидарността и

взаимопомощта между прокурорите

се затваря с тези

предложения. Ако искате действително

независими, изпълнени

с гордост от работата

си прокурори, които да

преследват унищожаващата

народа ни корупция, ги освободете.

И не предлагайте рентуално

разследването би било

насочено към главния прокурор.

Главният прокурор,

мисля, че всички сме съгласни,

че е гражданин на Република

България като всички

нас, и би следвало да бъде

разследван и съден по същите

правила, по които бива

разследван и съден всеки

един български гражданин".

От ГЕРБ обясниха, че промените

са в отговор на препоръките

от Брюксел към

страната ни за контрол върху

главния прокурор. Отчитайки,

че текстовете са били

драстично променени между

първо и второ четене, Красимир

Ципов посочи, че фигурата

трябва да се въведе, за

да се отговори и на обществените

очаквания: "В крайна

сметка този прокурор по

разследването срещу главния

прокурор трябва да извършва

всичките си действия

съобразно закона, а законът

е такъв и по отношение на наказателното

производство, и

по отношение на процедурите

за определяне на кандидатите

за тези длъжности".

Специалният прокурор ще

разследва не само главния,

но също и неговите заместници.

Въвежда се и контрол, в

случай че откаже да образува

досъдебно производство.

Отказът му може да бъде обжалван

в Специализирания

наказателен съд. След края на

мандата му не може да бъде

преизбиран, но може да се

върне в прокуратурата или да

стане съдия.

След 2 години забавяне агроведомството пусна прием за прокарване на интернет в селата

Десислава

Танева

След 2023 г. ще се отпуснат средства и за дигитализация на фермите

ставляват 59

общински територии с техните

населени места, в които

ще бъдат и допустимите

по подмярката инвестиции.

С парите ще се изграждат

нови, оптични, кабелни линии

за разширение на вече

изградена публична широколентова

мрежа за пренос

на данни и услуги за достъп

до интернет.

Единствен кандидат за парите

ще може да е Държавтъп

от следващо

поколение

на така наречените

„бели зони“,

където понастоящем

няма изградена

мрежа. Те пред-

След 2 години забавяне и

буксуване заради чиновнически

спорове най-сетне Министерство

на земеделието

обяви прием за прокарване

на широколентов интернет в

селата. За целта се предлага

усвояване на 82 млн. лв. от

ЕС. Крайният срок за подаване

на проектни предложения

е 1 юни 2021 г.

Помощ ще се предоставя

само за покриване на дос-

когато министър на земеделието

бе Румен Порожанов,

земеделското министерство

публикува за обществено

обсъждане насоки за кандидатстване

по мярката за интернет

в селата на стойност

30 млн. евро. Едва на 4 юни

2019 г. обаче управляващият

орган на ПРСР обяви прием

по нея. Година по-късно стана

ясно, че след фалстарт

кандидатстването е преустановено.

Самата Десислава Танева

обяви тогава: „Ние я отворихме

(мярката за интернет

- б.а.). Появи се проблемна

тема с неуточнени детайли,

тъй като по дефолт изпълнител

е Държавната агенция за

електронно управление. Три

месеца се изчистват всички

детайли. На практика сме в

готовност да обявим тази

мярка през февруари или

март по график“, каза тя.

Още тогава от Министерство

на земеделието посочиха,

че този прием е отложен.

„Приемът по подмярка 7.3 е

отложен за началото на 2021

г.“, казаха оттам.

Разгръщането на свръхвисокоскоростна

широколентова

инфраструктура ще

допринесе за постигането на

целите, свързани с преодоляването

на цифровото разделение

между селските и

градските райони. Прилагането

й ще подобри работната

среда, като създаде условия

за местно развитие, обясняват

сега още от Министерство

на земеделието. Забатачването

на старта на

мярката обаче блокира дистанционното

обучение на

стотици деца в селата и пограничните

райони на страната,

които нямаха интернет и

не можеха да се обучават.

След 2023 г. трябва да

стартира и нова мярка за

цифровизация на земеделските

стопанства, обявиха в

петък от агроведомството. Тя

ще се прилага в новия програмен

период до 2027 г.

По нея ще се подпомагат

дейности като прилагане на

прецизно земеделие, роботизация

на производствените

процеси в стопанството и

дигитален маркетинг.

футболното игрище, както и

съществуващите съблекални,

стая за съдийски състав за

персонал, медицински център,

изграждане на поливна система,

на осветление, озвучаване,

обособяване на места за

публика с инженерни конструкции

от модулен тип за зрители

и журналисти, осветление

и др., т.е. всичко необходимо,

за да се превърне в модерна

спортна база. За целта

била заложена инвестиция от

200 000 лв. през първите 4 г.

Проверка през лятото на

2020 г. от общинска комисия

констатирала, че концесионерът

дори не е започнал подготовка

за реализиране на инвестицията,

не били и представени

за одобрение в общината

строителни книжа за

СМР. Кметът Бръчков изпратил

нотариална покана до управителя

на фирмата Надежда Бацанова

за среща с представители

на общината, на която да

предостави отчети за изпълнение

на инвестиционния

проект, но такава не се състояла.

Заради неизпълнение

на задълженията от страна на

концесионера последва предложение

на кмета за прекратяване

на договора, което бе

гласувано с мнозинство.

Общинските съветници решиха

и да бъде обявен конкурс

за продажбата на старата

сграда на болницата. Имотът

- частна общинска собственост,

е до действащата

болница, като целта е на негово

място да се построи хотелски

комплекс за развитие

на туризма в Петрич. Условието

към потенциалните купувачи

е хотелът да се построи

максимум за 60 месеца, с минимум

100 легла, като абсолютно

задължително е да не се

променя предназначението.

Началната тръжна цена на

имота е 150 000 лв., като очакванията

са при наддаването

тя да скочи няколко пъти, обясни

зам. кметът Минка Салагьорова.

Тя открои като изключително

важни за развитието

на община Петрич

проектните предложения, които

са приети на общинската

сесия, сред които два социални

проекта - за "Патронажна

грижа плюс" и за "Асистентска

подкрепа".

Съветниците изразиха съгласие

за изготвяне на проект

и кандидатстване на община

Петрич по Мярка 19 от Програмата

за регионално развитие

на ЕС, както и на проект

за обновяване на инфраструктурата

на читалище "Братя Миладинови",

и за кандидатстване

за получаване на финансова

помощ за изграждане на

канализация и пречиствателна

станция в с. Кавракирово.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА


СТРУМА

30-31 януари 2021 г. СТРАНАТА

стр. 7

Променят ваксинационния план заради изборите, в третата

фаза ще бъдат включени всички участници в изборния процес

Министър Ангелов се е ангажирал още в сряда да внесе необходимите изменения

Ваксинационният план ще

бъде изменен и в третата фаза

ще бъдат включени всички участници

в изборния процес -

членовете на секционните избирателни

комисии, на мобилните

избирателни комисии,

членовете на РИК и на ЦИК. Това

докладва вчера министърът

на здравеопазването Костадин

Ангелов в рамките на свиканото

от премиера Бойко Борисов

работно съвещание в Министерския

съвет.

Министър Ангелов се е ангажирал

още в сряда да внесе

необходимите изменения на

правителственото заседание.

Членовете на секционните избирателни

комисии, които ще

бъдат изпратени за изборите в

чужбина, също ще бъдат ваксинирани.

"Експертите предлагат всички

участници в изборния процес

- това са членовете на секционните

избирателни комисии,

на мобилните избирателни

комисии, членовете на РИК,

на ЦИК, да им дадем възможност

при желание от тяхна

страна да бъдат ваксинирани.

Ще осигурим достатъчно количество

от необходимите ваксини

и те ще бъдат ваксинирани",

заяви министър Ангелов. Той

добави, че по отношение на

указанията за провеждане на

изборния процес, протоколът е

изготвен и продължава неговото

експертно обсъждане.

"Амбицията ни е цялата изборна

администрация, тези

които желаят, да имат възможност

да се ваксинират, става

дума за над 80 000 души", изтъкна

вицепремиерът Томислав

Дончев. "В рамките на съществуващия

изборен кодекс, в

сътрудничество с ЦИК, търсим

допълнителни възможности изборният

процес в България да

бъде още по-прозрачен", добави

Дончев. Той напомни, че от

ЦИК до СИК представителство

имат всички политически сили,

и това не са хора, които са част

от държавната администрация.

Също така в България всеки

протокол от СИК е публично

достъпен, уточни той. "Но тър-

НАП разплати над

31 млн. лв. на 3200 фирми

за оборотен капитал

Всеки трети кандидатстващ

за помощта вече я е получил

Над една трета от затворените

бизнеси по

времето на втория локдаун

вече са получили

обещаната от държавата

подкрепа за оборотен

капитал, съобщиха от

Националната агенция

Галя Димитрова

по приходите (НАП).

Към днешна дата са разплатени

над 31 млн. лв. на

3200 компании. Право на

подпомагане с 10% или 20%

от оборота имат фирми от

ресторантьорския бранш, туризма,

фитнеси, учебни центрове,

магазини в молове,

които нямат право да работят.

Общо по тази програма

кандидатстваха над 8200

компании, като поисканата

от тях помощ е в размер на

115 млн. лв.

Около 70% от кандидатстващите

за подкрепа са от

ресторантьорския бранш,

показват данните на НАП. Сумите,

които са разплатени до

момента, не са големи. Те варират

от 45 лв. до над 65 000

лева, показват публикуваните

от НАП списъци. Максималният

размер на помощта,

която държавата ще плати на

един кандидат, е 150 000 лв.

по програмата.

За улеснение на компаниите

след следващата седмица

ще бъдат публикувани

допълнителни разяснения за

вида допустими разходи и отчитането

на проектните предложения,

посочват от НАП.

„Направихме всичко възможно

да осигурим своевременна

подкрепа на затруднените

бизнеси. Благодаря на

колегите за положените от

тях извънредни усилия, без

които нямаше да е възможно

да се справим в този рекордно

кратък срок“, казва

изпълнителният директор на

НАП Галя Димитрова.

Общата отпусната за компенсации

сума за бизнеса бе

156 млн. лв. Средствата по

тази мярка за бизнеса са от

еврофондовете през Оперативна

програма „Иновации и

конкурентоспособност“

(ОПИК).

Помощта за затворените

от края на ноември 2020 г.

заради пандемията фирми е

20% от оборота за съответния

период на 2019 и 2020

г. за заведения, фитнес и

спортни зали, обучителни

курсове и 10% за търговците

в моловете. Кандидатствалите

за компенсации до 20

януари 8100 дружества са

поискали общо 115 млн. лв.

имаме посолства или акредитирани

посланици", добави Захариева.

Тя допълни, че се полагат

усилия да не бъдат разкрити

по-малко секции в сравнение

с предходните избори.

"След разговори с Министерството

на здравеопазването

сме предвидили финансиране

и за предпазни средства на

членовете на секционните избирателни

секции в чужбина,

ваксинирани", изтъкна Борисов.

за дезинфекция, а там, където

Вицепремиерът Захариева се налага - и за паравани, защото

някъде ще има изисква-

докладва, че до момента Министерството

на външните работи

е получило съгласие от 33 плексигласови паравани", кане

от съответната държава за

държави за разкриване на избирателни

секции, като част от та, че тъй като денят на вота е

за още Захариева. Тя подчер-

тях са с голяма концентрация на 4 април, когато е католическият

и протестантският Ве-

на българска общност. Захариева

обясни, че се полагат ликден, това е предизвикало

всички необходими усилия и е притеснения в МВнР заради

в сила пълна мобилизация за допълнителни затруднения, до

осигуряването на процеса по които може да се стигне предвид

ограниченията заради

гласуването в чужбина на българските

граждани на предстоящите

парламентарни избо-

Министър Ангелов потвър-

Covid-19.

ри. Вицепремиерът подчерта, ди, че всички дози от ваксините,

които са получени в Бъл-

че МВнР е в постоянен контакт

и координация с членовете на гария, са поставени, като втората

доза за завършване на

ЦИК.

"Вече сме подали искане за имунизацията се пази и така

откриване на избирателните се гарантира завършване на

секции с точната дата на вота имунизацията. "Броят на ваксините,

които получаваме,

във всички държави, в които

ОБЩИНА САНДАНСКИ

гр. Сандански, бул. "Свобода" №14, тел. 0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

сим възможност в рамките на

действащото законодателство

да осигурим допълнителна

прозрачност на изборния процес.

Допълнително всеки, който

проявява желание - от международна

организация до НПО

в България, има право да участва

като наблюдател в изборния

процес. Колкото повече

наблюдатели, толкова по-добре",

категоричен беше Дончев

и добави, че наличието на повече

безпристрастни страни,

които да следят изборния процес,

ще бъде допълнителен аргумент,

че изборите отразяват

волята на народа.

"Прозрачността на изборите

е изключително важна и затова

положете усилия не само

ЦИК и членовете й, но и всички,

които доброволно и безплатно

желаят в секционните

избирателни комисии, да бъдат

З А П О В Е Д № ОБС-39, гр. Сандански, 28.01.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и

ползването на земеделски земи, Решение №179/30.07.2020 г. и Решение №83/27.03.2014 г. на Общински съвет - Сандански, чл. 13 от Наредбата за

условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на община Сандански и чл. 8, ал. 2 от

Наредба за реда и условията за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинско имущество на

Общински съвет - Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните поземлени имоти - частна общинска собственост:

II. Депозитът за участие за търг е в размер на 10% от първоначално обявената десетгодишна наемна цена, платим в касата на община

Сандански или по банкова сметка в „Общинска банка“ клон Сандански, ВiС SOMBBGSF, IBAN BG22SOMB91303360554000 в срок до 14:00 часа на

22.02.2021 г. Депозитът е подробно посочен в таблицата по-долу.

III. Търговете да се проведат в сградата на община Сандански, бул. „Свобода“ № 14, в заседателната зала, на 23.02.2021 г., с начален час, както

следва:

IV. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

- заповед на кмета на община Сандански ;

- условия на публичния търг;

- скица на имот;

- проект за договор за наем - 1 бр.;

- заявление за участие - по образец;

- ценово предложение - по образец;

- пликове - 3 бр. - А, В и С;

V. Тръжната документация за обекта се заплаща на касата и се

получава в стая 309 на третия етаж в сградата на община Сандански, бул.

"Свобода" № 14, на цена от 20.00 лв. без ДДС, в срок до 12:00 часа на

22.02.2021 г.

VI. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и

необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик

С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и

адрес за кореспонденция съгласно тръжните условия, и се подават в

деловодството на община Сандански до 15:00 ч. на 22.02.2021 г.

както и тяхната цена са договорени

от ЕК, а гарант е Европейската

агенция за лекарствата.

Нито ден няма забавяне

на ваксинациите. Колкото ни

е изпратила ЕК, толкова са

дошли в България", заяви от

своя страна премиерът Бойко

Борисов. Той напомни, че Народното

събрание ратифицира

искането на ЕК за всички

държави членки да проведе

конкурсите, търговете и по

квотен принцип да разпрати

ваксините на страните.

Изпълнителният директор

на Агенцията по лекарствата

Богдан Кирилов докладва, че

България ще разполага с 18

милиона дози ваксини по всички

договори, които Европейската

комисия сключва с компаниите

производители. "До

юни включително, при положение

че пет от компаниите получат

разрешение за употреба,

това ще даде възможност на

България да ваксинира до 2.5

милиона души от населението",

поясни Кирилов. Очаква се и

становището на Европейската

комисия по отношение на употребата

на третата ваксина -

тази на Оксфорд, което ще позволи

ускоряване на процеса на

ваксинация.

VII. Определям като задължителни за участие следните документи:

- заявление за участие - по образец;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва

чрез пълномощник;

- документ за закупена тръжна документация;

- документ за внесен депозит;

- ценово предложение - по образец;

VIII. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за

провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване

под наем на общинско имущество на Общински съвет - Сандански заповедта

да се публикува в един регионален вестник и електронната страница на община

Сандански най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите

за участие, както и да се обяви на информационното табло на община

Сандански в тридневен срок от издаването й.

IX. Подготовката по провеждането на публичните търгове възлагам

на отдел "Общинска собственост".

АТАНАС СТОЯНОВ, кмет на община Сандански


СТРУМА

30-31 януари 2021 г.

У НАС И ПО СВЕТА

стр. 8

Доц. Кунчев: При южноафриканския щам има

по-висока смъртност и по-тежко заболяване

Има вероятност в края на март рязко да се разпространи британският вариант у нас, заяви здравният инспектор

Очаква се ново изостряне

на коронакризата в края на

месец март. У нас разпространението

на новия щам в-

се още е на ниски нива, но

заради мутацията на вируса

се очаква броят на новите

заразени, както и на починалите,

да се повиши. Това заяви

главният държавен здравен

инспектор доц. Ангел

Кунчев в ефира на Нова.

Именно новата мутация е

причина шлемовете и шаловете

да бъдат забранени като

заместител на маските. В

опит да се ограничи вируса,

от днес България въвежда и

задължителен PCR тест за

влизане в страната. Всички

пристигащи, без значение

откъде идват, трябва да представят

такъв документ.

Три са областите в България,

които попадат в червената

Covid зона в момента.

Това показва, че мерките дават

резултат, а очакванията,

че училищата са гнездо на зараза,

не са се потвърдили.

Очакванията на доц. Кунчев

са в края на март рязко да се

разпространи британският

вариант у нас. Колко са заразените

с новите видове не

може да се каже, а от следващия

месец ще може да се

правят повече изследвания

Европейската агенция

по лекарствата (EMA) заяви

в петък, че смъртните

случаи след имунизация с

коронавирусната ваксина

на Pfizer и BioNTech не са

свързани със самата ваксинация.

EMA обясни, че е

проучила смъртните случаи,

включително сред

възрастното население, и

не е намерила връзка с

ваксината, като добави, че

„случаите не пораждат

опасения за безопасността

на ваксината“.

Агенцията подчерта, че

събраните данни „са в

В четвъртък около 16 часа

е бил получен сигнал за

извършен грабеж в пловдивското

село Рогош на 84-годишен

мъж. Няколко лица

спрели на улицата пострадалия,

хванали го за ръцете, за

да не може да ги движи, и от

джоба на панталона му отнели

110 лева. Няколко часа

по-късно са били задържани

на новите варианти на вируса

у нас.

"Аз се притеснявам повече

от южноафриканския щам

на коронавируса, отколкото

от британския. Той е по-неприятен,

тъй като предизвиква

по-тежко заболяване, има

по-голяма смъртност и при

него намалява средната възраст

на смъртността", заяви

той. Южноафриканският щам

обаче е по-слабо разпространен

от британския. Сериозните

мерки в много

страни са дали резултат,

смята Кунчев, тъй като този

щам е открит при много малко

случаи. В България също

ще се проведе изследване,

което да провери за наличието

на варианта. Че новият

британски щам на коронавируса

е по-заразен от обикновения

коронавирус, потвърди

и здравният инспектор. У

нас в момента 10 души заразяват

6-7 други, във Великобритания

се заразяват 27.

В България са открити 8 заразени

с британския щам.

Това се е случило чрез насочено

изследване към хора,

завърнали се от Острова у

нас.

"Концентрацията на новия

щам в горните дихателни пътища

е между 10 и 100 пъти

Ангел Кунчев

по-голяма. Затова се отказваме

от шалове, яки, шлемове,

тъй като те няма как да

спрат заразяването с вируса.

Това, което със сигурност

знаем, е, че се предава много

по-лесно от обикновения.

Но протича без особени симптоми,

за разлика от южноафриканския",

заяви доц.

Кунчев.

Той потвърди, че за ваксината

на Moderna вече има

информация, че има много

по-малко антитела срещу

южноафриканския щам, отколкото

към нормалния вирус.

Технологията на ваксините

обаче щяла да позволи

да се направят промени към

мутациите, които ще продължат

да се появяват, ако вирусът

не се спре.

Относно ваксините Кунчев

подчерта, че към момента

на поръчките данните са

сочели, че първият одобрен

препарат ще бъде този на

AstraZeneca. Ваксината е

произведена по по-позната

EMA: Ваксината на Pfizer не е свързана със

смъртни случаи и няма нови странични ефекти

Агенцията подчерта, че събраните данни „са в съответствие

с известния профил на безопасност на препарата“

съответствие с известния

профил на безопасност на

ваксината и не са установени

нови странични ефекти“.

Тя увери, че ползите

от ваксината „продължават

да надвишават всички

рискове и

няма препоръчителни

промени“

по

отношение

на

нейната

употреба.

Направеният

от

Четири деца ограбиха

84-годишен мъж на улицата

Малолетните крадци са на възраст от 9 до 12 г.

EMA преглед последва опасения

относно редица

смъртни случаи (в Норвегия)

при уязвими главно

възрастни лица, за които се

подозираше, че са свързани

с ваксината на Pfizer.

три момчета и едно момиче.

Две от тях са на 12 г., а другите

на 9 и 11 г. Част от отнетата

сума - 36,50 лв., е възстановена,

а останалата била

похарчена за храна, напитки

и транспорт. След грабежа

малолетните отишли с

автобус до Пловдив и се върнал

в село Рогош с такси.

По закон малолетните извършители

на престъпления

не носят наказателна отговорност.

Поради тази причина

делото предстои да бъде

изпратено на местната комисия

за борба с противообществените

прояви на малолетните

и непълнолетни за

налагане на възпитателни

мерки, посочват от прокуратурата.

на нас технология. Друг фактор

за избора на този препарат

е фактът, че се съхранява

и прилага по-лесно от останалите.

„Получаваме това, което

сме поръчали и което фирмите

успяват да доставят.

Фирмите, с които работим,

няколко пъти коригират доставките.

Всички цени са еднакви

за целия Европейския

съюз. Сравненията със Сърбия,

Турция или Израел не са

удачни, тъй като те не са в

ЕС“, обясни доц. Кунчев.

Той добави, че промяна на

оценката за носенето на маски

има. Кунчев подчерта мнението

си, че те предпазват

околните, а не болния. Той е

този, който разпръсква вируса,

и ако има преграда, това

сваля до голяма степен риска.

Главният здравен инспектор

не препоръчва да носим

обикновена маска над 2-3

часа, тъй като се навлажнява

и става пропусклива.

"Шлемът предпазва в пъти

по-малко от обикновената

хирургична маска. Дори

ползването на маски, но правилно,

е напълно достатъчно

за обикновения човек в обикновени

условия", добави

доц. Кунчев.

Той подчерта, че никой в

До 5 февруари областните

управители трябва да проведат

консултации за съставите на районните

избирателни комисии

за парламентарните избори на

4 април. Консултациите се провеждат

с парламентарните партии

и коалиции и с тези извън

парламента, които имат избрани

членове в Eвропейския парламент.

ЦИК трябва да назначи

районните комисии до 12

февруари включително.

Пътна полиция започва

акция срещу пешеходците,

пресичащи неправилно в населените

места, а извън тях

продължава контролът по

спазването на скоростта. Това

обяви пред журналисти

главен инспектор Николай

Крушарски от ГДНП.

„Новата полицейска операция

е провокирана от анализа

на данните за предходната,

която приключи преди 2 дни.

Установен е висок брой пешеходци,

които пресичат неправилно

по пътното платно. Заради

това от 29 януари до 3

февруари стартира полицейска

операция, насочена именно

в констатиране и превенция

по отношение на пешеход-

нищо не е сигурен, но по досегашните

наблюдения не се

е потвърдило, че училищата

са "страшни огнища на коронавирус".

"С пускането на

учениците до 4 клас и децата

в детските градини нищо не

се случи. Затова решихме да

дадем тази възможност само

за три класа от тази група да

присъстват за две седмици.

Ако има едно болно дете,

много е важно в какъв кръг

се движи. Разбира се, за тези,

с които е най-близко,

значително се увеличава

рискът. В училищата беше

създаден много добър ред и

като носене на маски, и като

режим на движение", заяви

доц. Кунчев.

Според доц. Кунчев няма

как да се докаже, че човек се

е заразил в ресторант, тъй

като в него се пребивава

кратко време, а преди това е

посещавал и други места.

Научни проучвания обаче доказват

риска от посещението

на заведения, особено на

нощните клубове. Относно

тези, които възнамеряват да

отворят на 1 февруари,

здравният инспектор подчерта,

че ще бъдат санкционирани.

"Разбирам положението,

в което се намират. Започна

изплащането от Министерството

на труда. Тези, които

работят там, наистина трябва

да получат някаква помощ,

но това не трябва да е за

сметка на човешкото здраве.

Искаме и от тях някакво разбиране,

след училищата идва

техният ред", заяви доц.

Кунчев.

Той определи бързите

темпове на ваксинация в Израел

като много интересни.

Здравният инспектор сподели,

че следи ежедневно данните

от страната, тъй като са

необичайни. "Половината население

вече е имунизирано.

Там има джобове от хора,

които отказват да се ваксинират

и ще създават проблеми.

В Израел са се разболели

0.017% от ваксинираните.

Което значи, че от няколко

милиона са се разболели

22-ма души до днес. Това е

абсолютно приемливо. При

всяка една ваксина има хора,

които не реагират. Каквото

и антигенно дразнене да

му направиш, той не изгражда

имунитет при никакви условия.

Добрата новина тук е,

че тази заболяемост се дължи

на ново разпространение

на вируса, но не е свързана

с ползването на ваксината",

каза още той.

До 5 февруари областните управители трябва

да проведат консултации за съставите на РИК

Партиите и коалициите

трябва да направят предложение

пред областните управители

за състава на районните комисии

и да предоставят списък

с резервни членове. Когато при

консултациите не се постигне

съгласие за състава, ЦИК назначава

районната комисия въз

основа на направените предложения.

Членове на една и съща

РИК не може да бъдат съпрузи

или лица във фактическо

Акцията на Пътна полиция за пешеходци,

пресичащи неправилно, започна

съжителство, роднини по права

линия, братя и сестри. Представителите

на една партия или

коалиция не могат да имат мнозинство

в районната.

При назначаването на районните

комисии се запазва

съотношението между парламентарно

представените партии

и коалиции в 44-ото народно

събрание съобразно броя

на депутатите към датата 19

януари тази година.

ците, пресичащи неправилно,

както и на водачите на МПС,

които отнемат тяхното предимство“,

заяви Крушарски.

Той посочи, че за 5 дни

над 640 са пешеходците, които

са пресекли пътното платно

на неправилното за това

място, а 100 водачи са отнели

предимството на пешеходците,

пресичащи на пешеходни

пътеки.


СТРУМА 30-31 януари 2021 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 9

Отношенията ни със Северна Македония влизат

в още по-остра криза

Захариева: Връзката на Скопие с Русия и Сърбия не е скъсана

Отношенията между България

и Северна Македония

навлизат в още по-остра

криза, след като Скопие реши

да върне сръбския език в

училищните програми и да

открие културен център на

Сърбия.

„Това опровергава някои

от мненията, че тази връзка

(на Скопие - бел.ред.) с Русия

и Сърбия е била скъсана

някога. Идеологията на македонизма

е създадена от тези

две държави. Тя си е абсолютно

актуална, те си я обичат

и е прегърната и днес“,

коментира вицепремиерът и

външен министър Екатерина

Захариева.

Тя посочи пред bТV, че не

е изненадана от решението

на македонските власти. "Не

знам дали е провокация към

България", каза в отговор на

въпрос Захариева.

„Всички партии там всъщност

по тази тема са абсолютно

единодушни, както и

по темата за България, колкото

и да има различни

нюанси понякога. Едните са

малко по-остри, другите не

чак толкова. Тук нямат различие.

Идеята за езика да се

сближи със сръбския и да се

отдалечи от българския“, допълни

Захариева.

Темата за България е основна

част от политическия

дебат в Северна Македония.

Опозиционната проруска

партия ВМРО-ДПМНЕ организира

улични протести срещу

каквито и да е отстъпки за

България и поиска оставката

на социалдемократа премиер

Зоран Заев. След българската

блокада Заев също втвърди

тона към България.

Според американски и европейски

дипломати обаче

решението на София да блокира

началото на преговорите

на Северна Македония за

присъединяване към ЕС дава

възможности на Русия да засили

влиянието си в региона.

Преди ден вицепремиерът

и военен министър Красимир

Каракачанов вече традиционно

нападна Скопие заради

решението за сръбския

език с язвителен език и подигравки.

Този курс сега бе

продължен и от Захариева.

В петък Каракачанов коментира,

че „с Македония ще

водим или честен диалог, или

можем да си водим диалог

през следващите 28 години,

както го водиха Гърция“.

„В Скопие погрешно

смятат, че след няколко месеца

ще се случат други неща

- примерно, че ще се смени

председателството на ЕС

и начело ще застане Словения,

която като балканска

държава е по-заинтересована

да развие този процес.

Другото, на което разчитат,

е, че в България ще се промени

политическата конфигурация,

че в САЩ ще има нова

администрация и, едва ли

не, някой от Щатите или от

Европа ще притисне българското

правителство и то ще

Екатерина

Захариева

Зоран Заев

клекне. Мисля, че за пореден

път се лъжат дълбоко“, каза

Каракачанов

Според него по темата Македония

84 процента от българското

население е на едно

мнение.

Депутатът от ВМРО доц.

Милен Михов коментира от

своя страна, че причината за

реакцията на Каракачанов е

„стара травма“. По думите му

изграждането на Сръбски

културен център в Скопие и

изучаването на сръбския

език в македонските училища

е продължение на една

дълга политика, която се води

от всички партии в западната

ни съседка.

„Ще припомня, че предходните

години големите

сръбски празници се отбелязваха

във Вардарска Македония.

Проектът Скопие 2014

включваше и бяха изградени

култови сръбски сгради от

времето на Втората световна

война. В момента върви

строителството на Офицерски

дом, символ на сръбската

армия“, каза депутатът от

ВМРО пред bTV.

На този фон македонският

премиер Зоран Заев коментира,

че вярва в решение без

оспорване на македонската

идентичност и език.

За македонската идентичност

и език нито е било разговаряно

и преговаряно, нито

ще се разговаря и преговаря.

Може да получим още

100 ултиматума, още 10 пъти

вето и блокада, за тези

въпроси няма да разговаряме,

каза Заев, цитиран от

„Независен весник“.

Аз очаквам от България

чисто признаване на македонската

идентичност и език,

добави той.

Заев призова опозицията

„да работят заедно, за да удвоят

успеха“.

Миналата година България

блокира началото на преговорите

на Скопие с ЕС, като

не подкрепи преговорната

рамка на Северна Македония.

Скопие отказа да се

съобрази с българските изисквания

и да подпише нов

документ към неработещия

договор за добросъседство

от 2017 година.

София не успя да убеди и

всички страни членки в правотата

на претенциите си към

Скопие и така те не бяха заложени

в рамковата позиция.

Разбиха престъпна група, печатала фалшиви пари и документи

По време на операцията са открити около 360 хиляди долара и 410 хиляди евро

Спецпрокуратурата и

ГДБОП са неутрализирали организирана

престъпна група

за производство и разпространение

на фалшиви пари в

различни валути, както и на

български лични документи,

съобщиха от прокуратурата.

Операцията е проведена

под наблюдението на Спецпрокуратурата

и агенти от

"Сикрет сървис".

"Към наказателна отговорност

са привлечени 6 лица,

предстои да бъдат привлечени

още. Характерно в случая

е, че групата е изготвяла и

неистински документи. Фалшивите

пари са били основно

долари и евро", заяви изпълняващият

длъжността ръководител

на Спецпрокуратурата

Валентина Маджарова.

Общо задържани по случая

са 9 лица за 72 часа, към

момента четирима от тях

имат повдигнати две обвинения,

но предстои това да се

случи и за останалите. Обвиненията

са участие в престъпна

група и за "приготовление

за изготвяне на неистински

парични знаци". Такова обвинение

са получили и други

двама от задържаните.

Групата се е занимавала

професионално с тази престъпна

дейност. Дейността им

е идентична с друга група,

разбита в края на 2018 година

в Слънчев бряг. В тази група

са участвали лица от предишната.

Някои от тях дори

са били осъждани за това

престъпление.

"Новото е това, че са дос-

Четиримата души, обвинени като

участници в престъпна група за фалшифициране

на пари и лични документи,

показвали на клиентите си мостра

на паспорт на холивудския актьор

Силвестър Сталоун. Ликът на

известния с ролите си в „Рамбо“ и

„Роки“ бил сложен на български паспорт.

Фалшивият документ е намерен

при обиските.

Косово: Изявленията за засилване на военния капацитет на Сърбия са заплаха за региона

Изявленията на президента

на Сърбия Александър Вучич

за задължителната военна

служба заради опасността,

идваща от Косово, е заплаха

за мира и стабилността

в региона. Това мнение изрази

премиерът в оставка на

Косово Авдулах Хоти. След

среща с военното ръководство

на Сърбия Александър

Вучич обяви, че се обмисля

възможността за връщане на

задължителната военна

А. Хоти Ал. Вучич

та предпазливи в

дейността си. Има

точно изразена

йерархия, по която

действат. Лидерът

не се е виждал

с крайните лица,

той държи връзка

само с лицата,

които са печатали

парите и личните

документи. Има и

хора, които изпълняват

само

посредническа

дейност", обясни

директорът на

ГДБОП главен комисар

Любомир

Янев.

По време на

операцията са открити

около 360

служба в страната.

Косовските медии

разпространиха

хиляди долара и 410 хиляди

евро. Открити са и множество

фалшиви свидетелства за

управление на МПС.

"Ние работим по дейността

на тази престъпна група

от началото на 2020 година,

така че не мога да ви кажа

колко пари са пуснати в обращение,

но определено са

много. Парите са пласирани

основна на територията на

нашата държава, но имаме

данни и за други", обясни

Янев.

изказването, че

"Сърбия ще увеличи

военния си капацитет

заради развитието

на ситуацията в Косово".

Според Хоти подобни изявления

пречат да бъде постигнато

окончателно решение

на споровете между Белград

и Прищина. В профила

си във Фейсбук премиерът

Главният прокурор Иван

Гешев разпространи видео от

спецоперацията в Twitter.

„Противодействието на

престъпленията, свързани с

паричната система на ЕС и

САЩ, е приоритет за прокуратурата.

Работата с нашите

партньори от правоохранителните

структури извън страната

е гаранция за успех. Поздравления

за добрата работа

на Специализирана прокуратура

и ГДБОП“, подчерта

той.

написа, че "Косово остава

ангажиран с интеграцията в

НАТО и задълбочаването на

сътрудничеството с международните

стратегически

партньори, САЩ и приятелските

държави от ЕС".


СТРУМА

30-31 януари 2021 г. СВЯТ

стр. 10

Урсула Фон дер Лайен: AstraZeneca да изпълни

задълженията си за доставката на ваксини

ЕС публикува договора си за Covid препарата с фармацевтичната компания

Европейската комисия

поиска от фармацевтичната

компания AstraZeneca да изпълни

задълженията си за

доставка на ваксини в Европейския

съюз при условията

на прозрачност, заяви председателката

на ЕК Урсула

фон дер Лайен в ефира на

германското радио „Дойчландфунк“,

съобщи Ройтерс.

„Искаме от AstraZeneca,

както и от другите компании,

реализирането на обещаните

доставки. Количеството

дози, които трябва да бъдат

доставени, е ясно посочено

в договора с AstraZeneca“,

Президентът на Украйна

Владимир Зеленски подписа

указ за въвеждането на нови

санкции срещу граждани и

компании на Русия, съобщи

"Дойче Веле". С този акт държавният

глава приведе в действие

решението на Съвета за

национална сигурност и отбрана

от декември миналата

година. Списъкът с конкретни

физически и юридически лица

все още не е оповестен. Освен

това е класифицирана една

от разпоредбите на съвета.

Четирима пациенти загинаха

рано вчера сутринта при пожар

в болница за лечение на

Covid-19 в румънската столица

Букурещ, предаде Ройтерс,

позовавайки се на властите.

Пожарът е избухнал около 5

часа в една от сградите на бол-

Водени от женската

правозащитна група

„Стачка на жените“,

многобройни демонстранти

се стекоха по

улиците на полската

столица Варшава в

четвъртък за втора поредна

вечер на протест

срещу почти пълната

забрана на абортите,

която влезе в сила в

сряда вечер, предаде

Асошиейтед прес.

Атмосферата във

Варшава беше напрег-

подчерта председателката на

Европейската комисия и заяви,

че този договор ще бъде

направен обществено достояние.

Европейският съюз се

озова в спор с AstraZeneca,

след като фармацевтичната

компания заяви миналата

седмица, че ще намали броя

на доставките за ЕС през първото

тримесечие заради

производствени проблеми в

завод в Белгия. Това означава,

че ЕС ще получи през този

период 31 милиона дози,

което е с 60 процента помалко

от договореното, заявиха

представители на ЕС.

Намаляването на доставките

ще създаде затруднения за

страните, членки на ЕС, чиито

кампании по ваксиниране

на населението изостават в

Украйна въведе нови санкции срещу Русия

Украинското външно министерство

възнамерява да информира

съответните органи

на Европейския съюз, Съединените

щати и други държави

за тези санкции, както и "да

постави пред тях въпроса за

прилагането на подобни ограничителни

мерки", се казва в

решението на Съвета за национална

сигурност и отбрана.

Санкциите на Украйна

спрямо Русия влязоха в сила

през 2014 г. във връзка с анексирането

на полуостров Крим

и намесата на Москва в Източна

Украйна. В отговор Русия

предприе реципрочни мерки.

Двете държави редовно обновяват

санкционните си списъци.

Четирима загинаха при пожар

в Ковид болница в Румъния

Протестите в Полша срещу почти пълната

забрана на абортите продължават

ница „Матей Балш“. Трима пациенти

бяха открити мъртви, а

четвърти почина по-късно,

съобщи държавният секретар

към вътрешното министерство

Раед Арафат, цитиран от Франс

прес. Той уточни, че става въпрос

за болни от Covid-19. Оконата

и полицията арестува

трима души, които според нейните

твърдения „нахлули на

територията на конституционния

съд“. „Стачка на жените“

твърди, че задържаните са петима,

сред които една от лидерките

на движението. Протестиращите

издигнаха лозунги,

че жените трябва да имат

право да взимат решения,

Владимир

Зеленски

ло 120 пациенти, намирали се

в същата сграда, са евакуирани,

каза за АФП говорителят на

румънския нспекторат за извънредните

ситуации Богдан

Тома. За момента причините за

пожара не са известни. Започнало

е разследване.

които засягат собствените им

тела. Някои полски жени заявяват,

че ако им бъде отказано

правото да направят аборт на

тежко деформиран плод, няма

да се опитват да имат деца

изобщо.

Полският омбудсман по

правата на човека Адам Боднар

остро разкритикува спорното

съдебно решение за затягане

на законодателството за

аборта.

В сряда полският конституционен

съд потвърди законодателна

промяна, приетата

през октомври, която забранява

аборта на зародиши с вродени

дефекти, дори когато уврежданията

са толкова тежки,

че няма шанс за оцеляване на

детето след раждането.

Урсула Фон

дер Лайен

сравнение с тези в Израел,

Великобритания и Съединените

щати, отбелязва Ройтерс.

Междувременно

Испанското здравно министерство

обвинява Европейския

съюз (ЕС) за забавянето на

доставките на ваксини срещу

Covid-19, принудили Мадрид да

спре новите имунизации и застрашили

доставките в цяла Испания,

се посочва в изтекъл

официален документ.

С намаляването на складовите

запаси и близки до рекордните

нива на новозаразени с

вируса, регионалните власти в

Мадрид спряха новите имунизации

и се използват останалите

количества за поставяне

на втора доза на онези, които

вече са получили първата доза

от ваксината. Подложено на

критики от някои областни

власти централното правителство

посочи Брюксел като ви-

AstraZeneca отрече, че не е

изпълнила ангажиментите си,

заявявайки, че производствените

проблеми в нейните

европейски заводи са причината

за обявените от компанията

неочаквани закъснения

на доставките за ЕС.

В отговор на фармацевтичната

компания ЕС публикува

договора си за Ковид

ваксината. Европейската комисия

публикува в петък договора

на ЕС с AstraZeneca

plc. относно доставките на

разработената от компанията

ваксина срещу Covid-19.

Това става само часове преди

Европейската агенция по

лекарства да обяви решението

си за одобряване за спешна

употреба на ваксината на

AstraZeneca .

Договорът от 40 страници,

който може да бъде намерен

на официалния уебсайт на

Комисията, се появява на

фона на забавянето на доставката

на ваксини, което доведе

до повишено напрежение

между доставчиците и

Европейския съюз. В понеделник

е насрочена и среща,

организирана от германското

правителство, която има

за цел да се решат последните

проблеми с доставките

на Covid ваксини за ЕС.

Испания с обвинение към ЕС за

забавянето на доставките на Pfizer

новник за проблемите

с доставките в

проект за дневен

ред за среща на областните

здравни

шефове.

„Именно ЕС е този,

който договаря и

подписва договорите

и е отговорен за

контрола над тях и за гарантирането,

че ще бъдат коректно

изпълнени“, се посочва в документа,

цитиран от „Мундо“.

Имунизационната кампания

на Европейския съюз, която вече

изостава от тези на Великобритания,

Израел и САЩ,

срещна допълнителни пречки

през изминалата седмица, когато

фармацевтичните компании

„Пфайзер“ (Pfizer) и „АстраЗенека“

(AstraZeneca) обявиха,

че планираните доставки

ще бъдат сериозно забавени.

Междувременно броят на

испанците, които желаят да се

ваксинират, нарасна до 73%

спрямо близо 40% преди месец,

сочат данни от анкета на

Центъра за социологически

проучвания, цитирани от Ройтерс.


СТРУМА

30-31 януари 2021 г.

СВЯТ

стр. 11

В щата Джорджия се готви криминално разследване

срещу Тръмп за намеса в изборите

Д. Тръмп

налд Тръмп

заради опитите

му да промени

изборните

резултати

в щата от президентските

избори през ноември 2020

г., съобщи Ройтерс.

Предложението на Дейвид

Уорли идва на фона на още

призиви за разследване на

Тръмп заради телефонното

обаждане до щатския секретар

Брад Рафънспъргър, в

което му оказва натиск да

промени изборните резултати

на основата на неистинни

твърдения за изборна измама.

В предложението, което

Уорли ще направи на 10 февруари,

се иска още да бъде

отворено криминално разследване

от окръжния прокурор

на окръг Фултън Фани

Уилис - също демократ, която

е казвала, че ще „приложи

закона“ по отношение на

Единственият демократ в

избирателната комисия на

щата Джорджия планира

следващия месец да внесе

предложение, с което настоява

щатският главен прокурор

Крис Кар да започне

криминално разследване

срещу бившия президент Дообаждането

на Тръмп.

В телефонното си обаждане

на 2 февруари Тръмп иска

от републиканеца Рафънспъргър

да „намери“ достатъчно

гласове, за да промени

изборния резултат в

Джорджия. Според офиса на

Рафънспъргър през декември

Тръмп се е обаждал и на

главния щатски изборен контрольор.

Правни експерти и адвокати

заявяват, че обажданията

на Тръмп може да са нарушили

поне три щатски криминални

закона и съставляват

заговор за извършване

на изборна измама, престъпно

подбудителство за извършване

на изборна измама и

преднамерено вмешателство

в изпълнението на изборни

задължения. Тези дейния са

наказуеми с глоба или затвор.

Според транскрипта на

обаждането на Тръмп до Рафънспъргър

тогавашният

президент казва на щатския

секретар: „Всичко, което искам

да направиш, е следното:

Аз просто искам да намериш

11 780 гласа“ - т.е. гласовете,

необходими за победа

на Тръмп в Джорджия.

На 4 януари двама конгресмени

демократи - Катлийн

Райс и Тед Лиу, изпратиха

до ФБР писмо с искане

за криминално разследване

на обаждането на Тръмп.

Белият дом при Байдън: Дисциплина, многообразие, кучета и социално дистанциране

В залата за пресконференции отново има редовен брифинг за медиите

Сутринта на 20 януари, само

часове преди Джо Байдън

да пристигне в Белия дом като

46-ия президент на САЩ,

на бюрото на охраната на

входа към западното крило, в

което се намират най-важните

кабинети в американското

президентство, включително

Овалният, беше поставена

прозрачна плексигласова

преграда.

Това беше малък, но забележим

признак, че нещата се

променят: предпазните мерки

срещу Covid-19, които липсваха

в Белия дом през последната

година от управлението

на президента Доналд

Тръмп, при управлението на

Байдън ще станат обичайна

част от живота там.

Като се започне от задължителното

носене на маски и

се стигне до новия подход на

информиране на обществеността,

стилът на пълно владеене

на ситуацията, което демократът

демонстрира, бележи

рязка промяна в сравнение

с бомбастичността и непостоянството

при републиканеца

Тръмп, бизнесмен и

бивша звезда от телевизионно

риалити.

"Ето така изглежда нормалността",

заяви посланик

Джон Болтън, бивш съветник

по националната сигурност на

Тръмп, помолен да коментира

правителството на Байдън.

"Определено е истина мнението,

че ако един президент

не може да ръководи Белия

дом, той не може да ръководи

и останалата част (от правителството)".

Стратегията за управление

на Белия дом, която беше

критикувана остро и от двете

партии в американския Конгрес,

че е хаотична, вече я

няма и е заменена с послание

за дисциплина и нетърпимост

към изтичането на информация.

Всеки нов президент

обикновено се радва на

период на спокойствие в самото

начало на управлението

си.

Изследване на "Морнинг

Консулт Политикал Интелиджънс"

показа, че през първите

няколко дни на поста

одобрението на избирателите

за дейността на Байдън е

56 процента. Но популярността

може да се окаже плаваща

величина.

Промените в Белия дом са

Джо Байдън

в изобилие, като се започне

от най-прозаичните неща и се

стигне до най-сериозните. На

южната морава отново има

кучета. В залата за пресконференции

отново има редовен

брифинг за медиите, със

задаване на уточняващи въпроси

и обосновани отговори.

Самият Байдън превърна

единството и цивилизоваността

в свои основни послания.

"Можем да се отнасяме един

към друг с уважение и достойнство.

Можем да обединим

сили, да спрем да крещим и

да снижим градуса", каза Байдън

в речта си на официалната

церемония по встъпването

му в длъжност. "Защото без

единство няма мир, само горчивина

и ярост; няма прогрес,

има само изтощителен гняв;

няма нация, а държава на хаоса".

Тръмп доминираше информационния

поток, превръщайки

го в шоу, в което той

беше основната фигура, редовно

скачайки от тема на тема.

Екипът на Байдън, от своя

страна, има конкретна тема

всеки ден, а самият президент

систематично подписва укази,

с които отменя политическите

решения на предшественика

си едно след друго.

Профилът на Тръмп в Twitter,

който беше основна част

от президентстването му с

ежедневни, ако не и ежечасни

гневни и провокативни

послания, беше временно

спрян след размириците с

участието на негови привърженици

на 6 януари на Капитолия.

Байдън използва публикациите

си в Twitter, за да

постига политическите си цели

и от време на време да прави

забавни коментари, като

например когато разсея объркването

кой е любимият му

сладолед. "Мога да потвърдя,

че това е (сладолед) с парченца

шоколад".

Подходът на Белия дом при

Байдън към коронавирусната

пандемия, която отне живота

на 430 000 души в САЩ, е една

от най-драстичните разлики.

Тръмп редовно не носеше

маска, а повечето официални

лица правеха същото, когато

бяха около него. С вируса се

заразиха много хора от екипа

му в Белия дом, включително

и самият той. Байдън

направи задължително носенето

на маски във федерални

учреждения. На обществени

прояви той и другите официални

лица спазват здравните

предписания за социална

дистанция.

Новият президент изиска

от назначените от него хора

да подпишат етични декларации,

включващи забрана да

се приемат подаръци от регистрирани

лобисти и лобистки

организации. Той демонстрира

и многообразие. Вицепрезидентът

Камала Харис,

която е първата чернокожа

жена и американец от азиатски

произход на този пост, е

на разположение за събитие

след събитие.

Макар че Байдън също има

своя дял бели мъже съветници,

други членове на екипа,

като финансовия министър

Джанет Йелън и министъра на

отбраната Лойд Остин, съответно

първата жена и първият

чернокож човек на тези постове,

представиха Америка по

начин, по който екипът на

Тръмп не го правеше.

Призивът на Байдън за загърбване

на поляризиращите

години на Тръмп ще бъде подложен

на изпитание, когато

законодателният му дневен

ред се натъкне на съпротивата

на републиканците на Капитолия

и на либералните законодатели,

които искат дръзки

реформи.

"В краткосрочен план градусът

на напрежението определено

ще се понижи и въпреки

случилото се само преди

няколко седмици на Капитолия,

хората се успокояват",

каза Дъг Хей, стратег от Републиканската

партия. "Байдън

е в прекрасната позиция

да сключи онези сделки, които

Тръмп постоянно казваше,

че може да постигне, но така

и не успя", заяви той, но добави,

че "това не означава, че

ще бъде лесно".

Екипът на СЗО ще посети болници, лаборатории Скандал за сексуален тормоз

Антониу

и пазари в Ухан

разтърси ООН

Гутериш

Световната здравна организация

(СЗО) заяви, че нейният екип

от учени планира да посети болници,

лаборатории и пазари в китайския

град Ухан, за да разследва

произхода на коронавируса, предаде

Ройтерс.

„Посещенията на място ще

включват Уханския институт по вирусология,

Хуананския пазар, лабораторията

на Уханския център за

контрол и превенция на заболяванията“,

заяви говорителят на СЗО

в социалната мрежа Туитър.

Според организацията учените

ще разговарят с някои от първите

пациенти, заразени с коронавиру-

Пазар в Ухан

са при разпространението на заразата,

започнало през декември

2019 г.

След като вече приключи карантината

им, те ще проведат първите

си лични срещи с китайски учени,

а после ще направят посещения в

Ухан и района около него, казаха

от Световната здравна организация.

Генералният секретар на ООН Антониу

Гутериш заяви, че временно е отстранил

от длъжност новия си пратеник

по технологичните въпроси Фабрисио

Хохшилд заради твърдения, че е упражнявал

сексуален тормоз, предаде

Асошиейтед прес. Гутериш каза на

пресконференция, че твърденията по

адрес на Хохшилд се разследват от

ООН.

Според служители на ООН, пожелали

анонимност, оплаквания са подали

три жени, работили с Хохшилд, докато

той е изпълнявал различни функции в

ООН, най-скорошната от които е работата

му по организирането на церемониите

по случай 75-ата годишнина на

ООН.

„Надявам се, че разследването ще

приключи в най-кратък срок. Гарантирам,

че няма и от моя страна никога

няма да има толерантност по отношение

на сексуалния тормоз и на всякакъв

друг вид тормоз“, изтъкна Гутериш.

Генералният секретар на ООН отбеляза,

че е научил за твърденията по адрес

на чилиеца Хохшилд във вторник,

четири дни след като дългогодишният

служител на ООН бе назначен за специален

пратеник по технологичните

въпроси. Хохшилд каза, че е разбрал

за твърденията в сряда и че „изцяло ще

сътрудничи“ на разследването.


Учителката в благоевградското IV ОУ Т

онлайн както и в училище, използвам бял

този в класната стая, с тази разлика, ч

Няма нищо лошо родителите да помагат, дори и да подсказват, съвместното писане на дом

свързани с по-лесни въпроси в различни области Хубавото е и че ще си поделим отговорността с

Таня Филипова е учител в благоевградското IV ОУ "Димчо

Дебелянов" и има 15-годишен професионален стаж. Преподава

математика и информационни технологии на учениците

в 5 и 6 клас. Наред с това е автор на проекта за

въвеждането на нов учебен предмет "Състезателна информатика"

в 3 клас, с който IV ОУ бе одобрено и включено

в списъка на иновативните училища в страната ни за

тази учебна година.

Разговаряме с г-жа Филипова за това как се преподава

и учи математика онлайн, как успява да мотивира учениците,

за въведената иновация, и не на последно място -

за новите учебни програми и новите интегрирани тестове,

които ще влязат като национални външни оценявания

в 7 клас след две години.

- Г-жо Филипова, как преподавате

математика в електронна

среда от разстояние?

- Много лесно. По същия начин,

както и в училище, само че

сега бялата дъска е в Paint /б.р

програма за рисуване с цветен

режим за работа/, имам и графичен

таблет, с който пиша. Урокът

в електронна среда по нищо не

се различава от урока в класната

стая, с изключение на това, че тук

мога да обхвана повече деца, отколкото

в училище.

- А обхващате ли ги реално,

има ли отсъстващи?

- Няма отсъстващи. Децата работят

с голямо желание, не закъсняват,

родителите също са доволни.

Вдигам всеки един ученик

всеки час.

Тук е моментът да кажа, че петима

ученици в 5 клас от социално

уязвимите групи нямат устройства,

затова те идват да учат присъствено.

Всеки ден имат по три

астрономически часа самоподготовка

по български език и литература

и по математика с колегите

от целодневната организация.

Така че в IV ОУ "Димчо Дебелянов"

нямаме ученици, които да

не са обхванати.

- Тоест - независимо дали

присъствено или онлайн...

- Материалът се усвоява в електронна

среда на по-добро ниво,

отколкото в училище. Вкъщи децата

не се разсейват толкова, а и

са под контрола на родителите.

Не отвличат вниманието си със

странични неща, като например

дали някой си е забравил тетрадката,

на друг му се пие вода, на

трети му се ходи до тоалетна.

Просто в електронна среда те не

се виждат едно друго, само се чуват.

- Отнема ли Ви повече време

да подготвите уроците?

- Не ми отнема повече време.

Както споменах, и в училище, и

онлайн използвам работна дъска,

различни материали, цветове

за онагледяване на дадена ситуация.

Прилагаме различни програми

за проценти, обикновени дроби...

Ето например в 6 клас при

декартова координатна система

използвам вече разграфена

координатна система. Така на децата

много по-добре се онагледява

записването на координатите

на точката и те възприемат визуално

в по-голяма степен нещата,

отколкото в училище на самата

дъска. И пак ще кажа: и де-

цата, и аз работим с голямо желание,

като се опитвам да им предам

тази любов към математиката,

и те усвояват материала.

- Споменахте, че използвате

графичен таблет. Това някакво

изискване ли е?

- Не е изискване. Аз си го въведох

още миналата година по

време на дистанционното обучение.

Просто прецених, че няма

как по друг начин да преподавам

математиката. Сега аз пиша, децата

ми диктуват и съм приспособила

таблета като дъска в училище

- Вие самата привърженик

ли сте на дистанционното обучение?

- Аз съм привърженик на това,

когато е необходимо, дистанционното

обучение да покрива

присъственото. И ако нямаше

нужда, щяхме да сме си в реалните

класни стаи и децата щяха

да имат социален контакт. Но подобре

онлайн, отколкото никак.

- Не Ви ли притеснява фактът,

че този вид обучение през

компютри, телефони от вкъщи

продължава прекалено дълго?

- Никой не знае какво следва

оттук нататък, така че може и това

да е бъдещето. Или да сме по

пътя на нещо ново, с което трябва

да свикнем и децата, и ние.

- Всъщност Ваши колеги

прогнозират, че след време ще

се въведе един вид хибридно

обучение, например децата ще

ходят на училище три дни в

седмицата, а в останалите два

ще учат от вкъщи.

- Може би за редица от предметите

тази форма ще бъде много

добра. Ще се дават повече домашни

и учениците ще могат да

работят от вкъщи и не винаги под

контрола на учител. Така ще се

даде повече самостоятелност,

което ще помогне за тяхното развитие,

защото в живота всеки е

сам. Когато човек е в професионалата

си форма и работа - няма

обучители, както в училище. В този

смисъл е добре учениците да

се научат да разчитат на себе си,

на своите знания и умения в поголяма

степен.

- Образователни

специалисти

отчитат,

че през последните

години ученици,

особено в

начален и прогимназиален

етап, "дърпат

назад" с математиката.

Вие

констатирате ли

2 такава тенденция?

- Да, има такава тендениция.

Тя се дължи на факта, че в момента

нашите деца имат много

други странични забавления, които

за тях са много по-интересни.

Например една компютърна игра

им отнема много от личното време.

Получават много и разнородна

информация от различни онлайн

платформи като Фейсбук,

Тик-Ток... и едно от друго се увличат

по тези забавления. Това

до известна степен ги разконцентрира,

макар че при моите ученици

има доста домашни. Всеки

ден се проверяват и няма ученик,

който да не е изпълнил първо урочните

си задължения и след това

останалото.

- За да са на необходимото

ниво учениците, всеки ден ли

трябва да решават задачи?

- Въпросът е, че трябва да решават

повече текстови задачи и

да не наблягат толкова на числовите.

Проблемите на националното

външно оценяване в 7 клас идват

точно от това. Задачите са зададени

под формата на текст,

няма директно: пресметнете. Затова

и аз се опитвам да давам повече

такива задачи, решаваме и

много тестове, за да могат учениците

да свикнат. Просто е необходимо

децата да "махнат тази

забрана", че текстовата задача е

трудна. Напротив, не е трудна, когато

се решава постоянно под такава

форма. Аз самата давам

много домашни. Ако детето не работи

вкъщи достатъчно време,

няма как с 30 минути по време

на часа да усвои материала. Математиката

изисква много труд и

старание и

не може с

една задача

за домашно

да се постигне

желаното

ниво.

Трябва от

един вид да

има поне 5-

6 примера,

за да може

детето да ги

запомни

трайно, а не

само за

съответния

урок, и на

1

следвашия час това да се е "изпарило"

и ние да започнем пак отново.

Още повече, както казах,

пропуснатото сега няма как да се

навакса по-нагоре. Всеки час вземаме

ново правило и ако в 5 клас

детето не е научило обикновени

или десетични дроби, в 6 клас

няма да може да усвои рационалните

числа. Тогава ще получи и

комплекси, че не знае нещата,

другите ще вървят напред, а то

още повече ще закъса, ще се натрупат

пропуски и при следващия

материал. Затова по-добре сега,

когато се взема основата, да им

е по-трудно, за да може по-нагоре

да им е по-лесно и да не се

срамуват от себе си, защото когато

човек не знае, той се срамува.

- Спомням си, че миналата

година бяхте против това да отпадне

изпитен материал от НВО

в 7 клас, както всъщност се случи.

- Точно така, бях против. Разбирам,

че не навсякъде условията

са еднакви - бърз интернет, ресурси

за провеждане на онлайн

часовете, все едно са присъствени,

но ние успяхме да подготвим

учениците. Беше обидно, а самите

те бяха разочаровани, че не

успяха да покажат изцяло знанията

си, още повече че НВО беше

върху материал, изучаван първия

срок. Така или иначе нашите ученици

се представиха много добре,

беше им предаден целият материал,

а както говорихме, това

е основата за гимназиален етап.

Друг е въпросът, че никой от колегите

не се върна назад, и ако

отпадналият материал не е предаден

тогава, в 7 клас просто е

пропуснат. Говорим за геометрия,

и настина не знам как децата ще

продължат нататък без тези основни

теореми. Ще им бъде доста

трудно.

- Г-жо Филипова, строг учител

ли сте?

- Това трябва да кажат децата

и родителите, но според мен съм

доста строг учител.

- Колко двойки написахте за

срока?

- Все още не е краят на срока

/б.р. към неделя, 24.01./, но се

очертава в петите класове да има

една-две слаби оценки, в шестите

ще са повече. Някои ученици

не четат, не решават достатъчен

брой задачи, а материалът е на

много по-високо ниво, което се

изисква от тях. Съответно там ще

има пет двойки за срока, за да

могат най-вече да си вземат поуката,

че имат и отговорности, а

не само права

- Тоест мислите, че със

"Слаб" / 2/ за срока ще стимулирате

учениците по някакъв

начин.

- Най-малкото родителите ще

разберат, че усвояването на материала

не е на необходимото ниво.

По този начин ще покажа на

учениците, че имат още какво да

дадат от себе си, за да получат

заслужено тройката в края на годината.

Имат още един шанс -

втория срок да се коригират.

- Оставяте ли ученици на

поправителен изпит по математика?

- По принцип да. Оставям на

поправителен такива деца, които

нямат интерес към учебния предмет,

не могат да се справят, и то

не заради липса на капацитет, а

заради това, че не внимават в час.

5

ОБРА

Събота-неделя, 30-31 я

3

Учителката по време на онлайн

екрана като бяла дъска /сн. 1,

Моменти от час по състезател

Давам възможност на всеки. Достатъчно

е само да слушат, за да

не се явяват на поправителни изпити.

- Много ученици обаче си задават

въпроса: за какво ми е

да уча дроби, координатна система....

с какво ще ми помогне

математиката...

- Математиката е основният

предмет, с който се кандидатства

след 12 клас за почти всички университети.

Освен това няма професия,

в която да не е застъпена

математиката. Дори и в медицината

и фармацията се изучават интеграли.

Едва ли има и човек, на

когото да не му е нужно да покаже

на детето си в 5-6-7 клас и нагоре,

някоя задача. И когато детето

попита: "Мамо, можеш ли да ми

помогнеш", е желателно да имаме

тези знания.

- Как мотивирате учениците

да учат математика, като изключвам

тези с двойките?

- Напротив, оценката няма толкова

голямо значение. По-важното

е детето да се покаже, да бъде

първо, да видят родителите му

/защото и те са до тях по време

на онлайн обучението/, че и то може,

че е добро като всички останали.

Аз се опитвам да им обясня,

че математиката не е толкова трудна,

когато се изучава системно, че

всеки има правото да ме попита,

дори да ме върнат на предишна

задача, да не се страхуват да задават

въпроси, да няма напрежение

по време на урока. Когато забележа

даден пропуск, компенсирам

първо с обяснения, след това

с домашна работа. Това е! Стимулът

и мотивацията идват с добро

отношение от двете страни учителученик

и партньорство от страна

на родителите.

- Учители, директори отчитат

като недостатък на онлай обучението

субективизма при оценяването.

В смисъл, че в момента

се изнасят нещо като "открити

уроци" пред цялото семейство,

а майки, баби... вземат

отношение, подсказват на

децата при контролни, класни

работи.

- Ние много добре си познаваме

децата, знаем какво могат са-


. Филипова: Преподавам математика

а дъска, графичен таблет, урокът е като

е сега мога да обхвана повече ученици

ашни заздравява семейните взаимоотношения Новите интегрирани тестове в 7 клас ще са

колегите по другите предмети, да не бъдем виновни само ние, учителите по БЕЛ и математика

СТРУМА

ЗОВАНИЕ

уари 2021 г. стр. 12-13

часовете по математика обяснява задачи с графичен таблет и ползва

2/. Учениците от 5 "а" с класния си ръководител Т. Филипова /сн. 3/.

на информатика с 3 "а" в класната стая /сн. 4, 5, 6/.

ми и къде има "чужда намеса". Аз

самата много се радвам, че родителите

помагат, виждат колко е

труден материалът, а и по този начин

виждат къде са пропуските на

детето. И ако наистина са отговорни,

ще вземат мерки тези пропуски

да бъдат наваксани.

Една оценка не прави знанията.

Дори и да напиша шестица в

дневника, много по-важното е на

следващия път, когато сме присъствено,

детето да я оправдае, защото

ще дойде и този момент -

ученикът ще трябва да защити отличната

си оценка сам.

И пак ще кажа: нямам нищо на

против родителите да помагат и за

домашните, по време на часовете,

на контролните. Няма никакъв

проблем дори да подсказват. Така

те също могат да бъдат съпричастни

и да разберат, че е много

тежко и на учителите, и на децата

да стоят по 6 часа пред компютрите

по 6 различни предмета. Съвместното

писане на домашните,

помагането във всякаква област

ще заздравят семейните отношения

между учениците и родителите

им.

- Родители на петокласници

споделиха, че още в началото на

учебната година сте ги посъветвали,

ако не разбират математиката,

да не се опитват да помагат

на децата си.

- Да, точно така.Това е много

специфична материя и са необходими

трайни знания, за да може

да се показва на децата. Ако човек

не е наясно, по-добре да не ги

обърква и те да останат с впечатление,

че не знаят. Още повече че

в училище имаме достатъчно часове

и консултации, за да обясним

материала, така че да им

стане ясно. Конкретно за IV ОУ

имаме и разширена подготовка

по двата основни предмета - български

език и математика, за което

много благодаря на директора.Така

задължителните четири

часа плюс двата допълнителни ни

дават възможност да обхванем

учениците, да разделяме тежките

уроци и те да се преподават в

два, ако трябва, и в три часа, за

да могат децата да усвоят материала

и да не оставят пропуски.

- Като говорим за достатъчно

часове, какво мислите за новите

учебни програми?

- Новата учебна програма въвежда

още един час по математика

в 5 и 6 клас. Това е много необходимо

там, където нямат разширена

подготовка. Имаме и обещание,

че в учебните програми няма

да бъдат добавяни теми. Те ще останат

на сегашното ниво, което ще

ни даде правото още повече да

затвърждаваме материала. Както

казах, в 5-6-7 клас цикълът математика

е основен и пропуските

след това не могат да се наваксат.

В гимназиален етап се стъпва на

знанията от прогимназиален и ако

едно дете не е усвоило материла,

вече в 8 клас математиката му става

като на чужд език.

- Настоящите петокласници

вървят от 1 клас изцяло по новите

учебни програми. За тях

материалът по математика сега

по-труден ли е или по-лесен

в сравнение с предходните випуски?

- Не е по-труден. И двете паралелки

в 5 клас, на които преподавам,

са усвоили началния

курс на едно високо ниво и сега

продължават със същия интерес.

Много им е приятно, участват в

часовете. Наскоро имахме и външен

гост /б.р. в един от часовете

влиза старши експертът по математика

в РУО Славка Манова/, но

това по никакъв начин не притесни

учениците да питат, да отговарят.

Часът мина изключително

спокойно, с активното участие на

всички ученици.

- Какво мислите за

новите интегрирани

тестове, които след две

години ще заменят сегашните

национални

външни оценявания по

български език и литература

и по математика?

- Да, настоящите петокласници

ще се явят

на такъв интегриран тест

в 7 клас. Той ще бъде

съставен от няколко

предмета. Въпросите отново

ще са 20, например

5 по математика, 5

по БЕЛ, 5 по история и

география, 5 по билогия

и химия. Лично аз много

се радвам, че ще има

такъв интегриран тест,

защото не всеки е математик

или българик. В

дългогодишната си практика съм

имала деца, които едва изкарват

"Среден" /3/ по математика, но по

всички останали предмети са отличници.

Тях ги затрудняваше

именно това да бъдат приети в

желаната гимназия заради математика.

Хубавото е и че ще си поделим

отговорността с колегите

по другите предмети, да не бъдем

виновни само ние, учителите по

БЕЛ и математика. Важна е и общата

култура, децата ще имат възможност

да покажат знания във

всички области, а не както досега

са свикнали - по

български и математика.

Ще бъде

много интересно.

- И освен по

БЕЛ и математика

ученици ще тръгнат

на частни уроци

и по другите

предмети?

- Не, няма да

ходят по никакви

частни уроци, ако

се пуснат материали

по-рано, да не е

в последния момент,

както всяка

година. Ако се покажат такива

примерни тестове навреме и децата

имат възможност да се подготвят

поне една учебна година,

мисля, че няма да има нужда дори

от частни уроци по математика

и български. Просто материалът

няма да е застъпен на такова

високо ниво, ще е на по-основно

и няма да има нужда от частни

уроци

- Тоест, според Вас интегрираните

тестове ще бъдат полесни

от НВО само по БЕЛ и по

математика?

- Подготвяйки ученици за

военните училища, съм срещала

такива интегрирани тестове. Математиката

не може да се качи на

толкова високо ниво, при положение

че са застъпени и други

предметни области. И децата показват

наистина едни добри резултати,

и няма да са както сега -

максимумът по математика да е

"Добър" /4.40/, а ще са "Много добър"

/5/ - пет и нещо, защото са

свързани с по-лесни въпроси във

всичките области.

- Г-жо Филипова, освен по

математика преподавате и по

информационни технологии.

Вие сте и специалистът, разработил

проект, с който IV ОУ

"Димчо Дебелянов" придоби

статут на иновативно училище.

Ще споделите ли малко повече

по тази тем?

- Самата иновация е свързана

с въвеждането от настоящата учебна

година на нов учебен предмет

"Състезателна информатика"

в 3 клас, което е много интересно

за децата и е един вид забавление

за тях. Това е един вид математика

за писане на програмен

език. Целта е да ги подготвим за

участия в състезания, които започват

от 4 клас. Към момента

темпото е по-бавно, по-занимателно,

състезателно - под формата

на игри. Родителите също наблюдават

иновацията и се включват.

Помагат на децата си с набиране

на програмите, следят ги да

не изпуснат дадена символика,

защото програмата няма да тръгне,

ако липсва дори и една точка,

запетайка, незатворена скоба.

Пише се изцяло на английски

език. По този начин се осъществяват

и междупредметни връзки.

Учениците научават нови думи на

английски, а и усвояват правилата

за програмиране на С++ .

Всъщност идеята на тази разширена

подготовка, или иновацията,

е да свикнат първо с мисълта

какво е програмиране, да покажат

колкото могат, а от догодина

вече ще въведем по-сериозно

предмета. Тогава ще бъдат обхванати

и новите третокласници, както

и четвъртокласниците, които

сега са в 3 клас. Надявам се да

покажем знанията в тази област

и че можем да сме конкурентоспособни

и на други градове.

- До известна степен "Състезателната

информатика" помага

и за "Компютърното моделиране".

- Да, двата предмета се припокриват

донякъде. Разликата е,

че при "Компютърното моделиране"

се изучава Scratch, който е поскоро

занимателен език, а при

"Състезателната информатика"

истински работещ програмен

език. Сега третокласниците се

обучават присъствено, но и в електронна

среда заниманията протичат

по същия начин. Стартираме

Code::Blocks, показвам им

презентации на всеки урок. Олекотено

се обяснява как и защо

6

действа всеки оператор и децата

вече знаят да си записват програмите,

да ги компилират... Всяко

нещо е плюс в живота, дори да

не се занимават в бъдеще с програмиране,

поне ще са се докоснали,

което ще им бъде от полза.

Сега в новата учебна програма по

информационни технологии

предполагам, че ще бъде застъпен

именно езикът С++, като целта

е да се въведе програмирането

в училище. Така че нашите ученици

ще бъдат запознати с този

материал още в 3, 4 клас и след

това няма да им бъде толкова

трудно в 5 клас.

- Конкретно в IV ОУ информационните

технологии се изучават

от първи клас, след това

идват компютърното моделиране,

занимания по дигитален

свят, състезателна информатика.

Не смятате ли, че прекалено

много се набляга на тази област?

- Факт е и че интернет услугите

навлязоха много повече, отколкото

реалните. Математиката

е в основата на всяка една професия,

но напоследък не се харесва

толкова много на нашите

ученици и ние трябва да ги мотивираме

да я изучават, колкото и

да е трудна. Така че е нормално

математиката да излезе като

приоритет. Това го виждат и в Министерството

на образованието,

затова се започва намаляване на

езиковите паралелки за сметка на

математическите.

- Не е ли много по-важно детето

да е грамотно, отколкото

да може да "щрака" на компютъра?

- Да, много е важно детето да

е грамотно, дори в дигитална среда.

Ние наблягаме на това и в часовете

по информационни технологии.

Учейки ги, държим и на

правилата на българския език, да

се пише единствено на кирилица,

а не на латиница, да се спазват

параграфи, запетайки. Така че

българският език винаги ще бъде

на първо място, както и английският

език ще бъде на второ, тъй

като светът вече е отворен, но на

трето място ще дойде математиката,

няма как да се представим

пред света без нея.

- И на финала: кое е найважното

нещо, на което искате

да научите учениците си?

- Да се уважават един друг, да

обичат семейството си и да оценяват,

че имат достъп до интернет,

до образование, да осмислят,

както и времето ни показва, че

трябва да сме заедно. Така че на

първо място е това да бъдат хора.

След това искам да разберат,

че трябва да знаят много, в тези

трудни времена образованието

ще победи всичко останало!

Интервю на

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

4


СТРУМА 30-31 януари 2021 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

ШЕДЬОВРИ НА РЕНЕСАНСА

„Млад мъж, който държи медальон“ на

Ботичели беше продадена за 92,2 милиона долара

Цената за картината е най-високата от почти две години

за произведение на изкуството, предложено на търг

Дългоочакваното събитие

за пазара на изкуството

приключи и

картината „Млад мъж,

който държи медальон“

на италианския ренесансов

художник Сандро

Ботичели беше продадена

за 92,2 милиона долара

на търг на „Сотбис“,

съобщи АФП, цитирана

от БТА. Цената е найвисоката

от почти две

години за произведение

на изкуството, предложено

на търг. През май

2019 г. картината „Копи

сено“ на Клод Моне

беше продадена за 110

милиона долара на търг

на „Сотбис“ в Ню Йорк.

Тя е и приблизително девет

пъти по-голяма от

предишния рекорд за

флорентинския майстор,

поставен през

2013 г. с „Мадоната и

Младенеца с младия

Йоан Кръстител“. Тя

беше продадена за 10,4

милиона долара.

На картината „Млад

мъж, който държи медальон“

е изобразен младеж

с женствени черти

и дълги коси. Въпреки че

Картината „Млад мъж, който държи медальон“ на Сандро

Ботичели

Почина актрисатa от

„Южнячки“ и бивша

съпруга на Майлс Дейвис

ври 2018 г. получи престижната

златна статуетка

за цялостно

творчество.

Тайсън ще бъде запомнена

с нейната активна

гражданска позиция

в борбата срещу

расизма и за социална

справедливост. Тя неизменно

отказва роли,

Афроамериканската

актриса Сисъли

Тайсън, икона на две

генерации чернокожи

артисти и видна звезда

от Бродуей, почина

на 96-годишна възраст,

предадоха световните

информационни

агенции, цитирани

от БТА.

Кариерата на Тайсън

се разпростира

над седем десетилетия.

Тя стана известна

за широката публика

благодарение на

номинацията си за

„Оскар“ през 1973 г. за

ролята си във филма

„Sounder“, а през ноемкоито

налагат расови

клишета. През 2001 година

изиграва блестящо

ролята на Константин

Бейтс в лентата

„Южнячки“ на режисьора

Тейт Тейлър.

В периода 1981-1988 г.

е съпруга на музиканта

Майлс Дейвис.

Тайсън е носителка на

телевизионни награди

„Еми“ и на театрална

награда „Тони“. Тя проправя

пътя на няколко генерации

афроамерикански

звезди в киното от

калибъра на Анджела Басет,

Упи Голдбърт, Холи

Бери, Вайола Дейвис,

Лупита Нионго.

Холзи разкри, че е бременна

Певицата Холзи разкри

в социалните мрежи,

че очаква първото

си дете, съобщи Фимейл

фърст, цитиран от

БТА. „Изненада!“ - написа

тя в Инстаграм до

снимка на закръгленото

си коремче заедно

със серия емоджита -

бебешко шише, дъга, ангел.

Новината ще изненада

много фенове на 26-

годишната певица, защото

не беше известно

тя да има връзка. Към

съобщението в Инстаграм

обаче тя направи

препратка към сценариста

Алев Айдин, което

насочва, че той може

да е нейният приятел

и бащата на бебето.

Холзи има 22 милиона

последователи в Инстаграм.

Тя сподели новината

и в Туитър с израз,

който обикновено

се използва за бебе, родено

след спонтанен

аборт.

Певицата беше диаг-

ностицирана с ендометриоза

през 2016 г. Тя

е споделяла, че е преживявала

аборт на сцената,

по средата на

концерт. През 2018 г.

Холзи разкри, че си е

направила операция и

се чувства много подобре.

Холзи е признавала,

че болестта и преживяното

я карат да се

чувства неадекватна.

„Постигам този живот,

който излиза от

контрол, а не мога да

направя единственото

нещо, за което биологично

съм на земята. А

трябва да излизам на

сцената и да съм секссимвол

на женствеността

и женската сила.

Деморализиращо е“ - обясни

тя.

Обичате конспиративни

теории? Стягайте

куфарите за Оклахома.

През януари

представителят на

щата Джъстин Хъмфри

внесе законопроект

в опит да се легализира

ловът на... Голямата

стъпка.

„Много хора не

вярват в него, но пък

много хора вярват“,

казва Хъмфри, обяснявайки,

че разрешителните

за лов ще

бъдат регулирани от

Комисията за опазване

на дивата природа

в Оклахома. Ще бъдат

определени дати за

лов на митичното същество,

точно както

има такива за други

диви животни, посочва

T+L.

"През целия си живот

съм бил в гората и

никога не съм виждал

никакви следи от Голямата

стъпка", казва

Хъмфри. „Но има хора,

за които знам, че са

добри и солидни, които

на 100% ви гарантирам,

че имат опит с

WWW.SHARLOPOV.EU

SANDANSKI

Tel.: (+359 746) 35 656; Tel./Fax: ( +359 746) 31 960;

Насладете се на уникалния Балкански ресторант в Парк Хотел Пирин*****-Сандански

Уютна атмосфера и изискан комфорт; Атрактивна музикално-развлекателна програма;

Селектирани напитки и апетитни

традиционни ястия от целия Балкански Романтични вечери и бизнес срещи, фирмени

полуостров;

тържества и коктейли.

Дом далеч от дома!

тя е на повече от 500

години, е запазена в отлично

състояние. Тя е

един от десетината

останали портрети на

фламандския майстор.

Творбата не е датирана

и вероятно е сътворена

в края на 1470-те

и началото на 1480-те

години от Сандро Ботичели

/1445-1510/, чието

истинско име е Алесандро

Мариано Филипепи.

Това е най-плодотворният

период на художника,

когато е поканен

от папата в Рим за

изографисването на

Сикстинската капела.

Тогава Ботичели сътворява

и двата си найизвестни

шедьовъра -

„Раждането на Венера“

и „Пролет“.

Картината беше

продадена от наследниците

на нюйоркския

магнат Шелдън Солоу,

който я е купил за 810

000 британски лири

(около 1,3 милиона долара)

през 1982 г. Тя е излагана

многократно в

музеи по цял свят.

В Оклахома ще има ловен

сезон за... Голямата стъпка

това същество. И

знам, че има хора, които

няма да можете

убедете, че то не съществува“.

Въпреки че идеята

на Хъмфри може да ви

изглежда глупава, той

казва, че това може да

привлече много повече

посетители в щата.

„Установяването на

действителен ловен сезон

и издаването на лицензи

за хора, които

искат да ловуват Голямата

стъпка, просто

ще привлече повече хора

към нашата и без

това красива част на

щата. Това ще бъде чудесен

начин хората да

се насладят на нашия

район и да се забавляват“,

казва той.

Хъмфри смята, че

хората се интересуват

от подобно разрешително

и биха искали

да го поставят на стената

си.

Според АП законопроектът

би позволил

само улавянето на Голямата

стъпка, без съществото

да бъде убивано.

Хъмфри също така

се надява да осигури

награда от 25 000 долара

за всеки, който успешно

завърши лова.

Всичко, което остава,

е законопроектът

да бъде гласуван.

Обслужване, което

ще Ви убеди, че Вие

сте желаният гост!

Резервации: 0899 97 29 14


СТРУМА

30-31 януари 2021 г. ЗДРАВЕ

стр. 15

Паник атаки - как да ги овладеете?

Получавали ли сте паник

атака? А знаете ли

как да я разпознаете и

как да я овладеете. Вижте

някои полезни съвети

за овладяване на паник

атаките.

Какво е паник атака?

Ако четете тези редове,

за да разберете

какво представлява паник

атаката, то вие

сте щастливци. Това означава,

че никога през

живота си не сте изпадали

в подобна ситуация.

Паник атаката е

внезапно, силно и непреодолимо

чувство на

страх, че нещо лошо ще

се случи. Страх, който

обхваща и парализира -

и психически, и физически.

Пулсът се ускорява,

започвате да се потите,

да треперите, губите

контрол над мислите

и движенията си.

По-често няма обективна

причина за паник

атаката и тя може

да се случи навсякъде

и по всяко време. Не

се знае колко време ще

продължи. И най-често

зависи от вас да се справите

и преодолеете паник

атаката.

Паник атаката може

да продължи от 10 минути

до час, при всекиго в

различно и няма точна

наука, която да определи

това. Също не е известно

дали ще ви сполети

само веднъж, кога би

могло да се случи отново

и колко често ще изпадате

в подобни ситуации.

Ако забележите, че

често страдате от паник

атаки, веднага потърсете

помощ от личния

лекар, който да ви

пренасочи към психолог,

психотерапевт или психиатър.

Как да се справите

с паник атаката?

Опитайте да овладеете

ума и тялото си, за

да отмине паник атаката

по-бързо. Ето някои

трикове, с които да си

помогнете.

Разпознайте паник

атаката

Първата и най-важна

стъпка е да разпознаете,

че получавате паник

атака. Това е особено

трудно първия път, когато

ви се случи. Найчесто

и вие, и хората

около вас не знаят как да

действат. Усещането за

непреодолим страх, обреченост,

дори смърт са

сред най-сигурните психологически

симптоми

на паник атаката.

Дишайте дълбоко

Хипервентилирането

(учестено дишане) е често

срещан симптом

припаник атака. Затова

забавеното и дълбоко дишане

помага за неутрализиране

на другите

симптоми. Дишайте

дълбоко и колкото се може

по-бавно през устата.

Издишайте също от

там. Нека въздухът изпълни

корема и гръдния

кош. След това издишайте

също толкова бавно.

Ако успеете да броите

наум вдишването и издишването,

ще пренасочите

ума си и ще се овладеете

по-бързо.

Притворете очи

Понякога паник атаката

се появява в среда

Колко вида имунитет има всъщност?

Научете повече какви са видовете и как да го подсилим

личните секрети, които

отделяме - например секрети

от лигавиците, солна

киселина (част от

стомашния сок), слюнка,

сълзи, пот.

С този вид имунитет

тялото отговаря на нашественика

още в първите

часове от срещата с

него. Вроденият имунитет

няма памет, затова

реагира със същия

имунен отговор при повторна

среща със същия

болестотворен микроорганизъм.

Той е нашата първа

линия на защита, но понякога

не е достатъчно

силен, за да се справи сам

с инфекцията. Тогава се

включва вторият тип

имунитет.

Придобит имунитет

Придобития имунитет

получаваме по време

на живота си като

отделни индивиди. При

всяка среща с нов болестотворен

микроорганизъм

тялото се научава

да разпознава и неутрализира

врага. Това става

чрез антитела, които са

специфични за всеки от-

Имунитетът е нашият

щит срещу враждебния

свят, пълен с вируси,

бактерии и всякакви

заплахи за здравето.

Без него ние не бихме могли

да съществуваме изобщо.

Но познаваме ли този

наш незаменим щит

срещу нежеланата биологична

инвазия?

На първо място, нека

обясним какво е имунитет:

това е балансирано

състояние на адекватна

защита срещу инфекции,

заболявания или друга нежелана

атака към нашия

организъм, като същевременно

е налице толеранс

за избягване на алергии

и автоимунни заболявания.

Всички ние притежаваме

два вида имунитет

- вроден и придобит.

Вроден имунитет

Вроденият имунитет

се състои от защитни

бариери като кожа и лигавици,

имунни клетки и

редица вещества, които

възпрепятстват, неутрализират

или унищожават

болестотворните

микроорганизми. Получаваме

го още при раждането,

като се смята, че

роля за вродения имунитет

има и начинът на

раждане - по естествен

път или чрез секцио.

Особеното на вродения

имунитет е, че той

реагира по един и същи

начин на всеки нашественик,

без да може да го

разпознае. Част от вродения

имунитет са разделен

вид микроорганизми,

или чрез атака със

специфични клетки убийци,

различни при всеки

враг.

Именно затова придобитият

имунитет се

нарича още „специфичен“.

Той е по-силен и поефикасен

за справяне с

конкретен болестотворен

причинител, но се активира

по-бавно - за около

7 дни. Той е нашата

втора линия на защита.

Характерно за придобития

имунитет е наличието

на имунна памет.

Спомените за болестите,

с които вече сме се

срещали, се пазят от

специални паметни

клетки - Т- и В-лимфоцити.

Благодарение на тази

имунна памет при последваща

среща със същия

нашественик или прекарваме

заболяването много

по-леко, или изобщо не

развиваме симптоми.

За да изпълнява оптимално

защитните си

функции, нашият имунитет

има нужда от силна

храна, възстановяващ

сън, редовна физическа

активност на открито

и минимум стрес.

Когато това не е възможно,

а с днешния начин

на живот това се

случва все по-често, имунитетът

ни има нужда

от подкрепа. В природата

има много растения,

билки и микроелементи,

които подпомагат функциите

на имунната система.

с много и различни стимули.

Затова и притварянето

на очите помага

за овладяването. Ако успеете

да съчетаете

затварянето на очите с

контрол над дишането,

паник атаката ще отмине

по-бързо.

Осъзнатост

С популяризирането

на различните източни

учения и практики, като

йога, все по-често гово-

рим за осъзнатост и

ползите от нея. По време

на паник атака човек

губи връзка с действителността

и заобикалящия

го свят. Затова

практикуването на осъзнатост

може да е много

полезно. Фокусирайте

се върху усещанията.

Опитайте да уловите

мирис около себе си и да

го разпознаете, без да

виждате откъде идва.

Пипнете с пръсти -

различните материи на

дрехите си, усетете мекотата

и грапавината

им.

Фокусирайте се

върху нещо

Опитайте да овладеете

паник атаката, като

се фокусирате върху

някакъв обект около себе

си. Вгледайте се във

всеки детайл. Ако можете,

опишете всичко на

глас - форма и цвят на

предмета, форма и цвят

на отделните елементи,

изрисувани отгоре. Може

да опитате да комбинирате

с осъзнатостта

- да докоснете и усетите

релефа, ако има такъв

и т.н.

Можете да опитате

да си повтаряте някакво

положително изречение

(мантра), което ви

носи утеха. „И това ще

мине“, „Обичам съпруга

си и детето си“, „Семейството

ми ме обича и

това е най-важното“,

„Ще се справя“ и т.н.

Може да опитате да

си представите любимо

място и мислено да се

пренесете там. Сетете

се къде сте било щастливи

и отведете ума си

там.

Дълбокият сън прочиства

мозъка и пази от болести

Американски учени

доказаха, че дълбокият

сън има силна възстановяваща

сила и прочиства

мозъка от отровни

протеини, които

могат да доведат до дегенеративни

заболявания,

съобщи „МедикълЕкспрес“.

„Прочистването може

да има важна роля за

поддържане на здравето

на мозъка и за предотвратяване

на невродегенеративни

болести“,

каза д-р Рави Алада,

съавтор на изследването.

„Прочистването

на мозъка може да

настъпва в будно състояние

и при сън, но е

особено силно по време

на дълбок сън“.

на проучването

са провели изследването

върху плодови мушици,

които са много

различни от хората, но

невроните, които контролират

циклите на

будуване и сън, са същите

като при хората.

Затова тези насекоми

се използват при изследвания

на съня, циркадните

ритми и невродегенеративните

заболявания.

ло, че във фаза

на дълбок сън

мозъкът се

прочиства

най-добре и

възстановяването

от травми

се ускорява.

Авторите

Алада е преподавател

по неврология и декан

на Факултета по

невробиология в колежа

„Уейнбърг“ в Северозападния

университет в

САЩ. Той работи по изследването

заедно с

Барт ван Алфен, постдокторант

на Алада.

Резултатите от изследването

са публикувани

в сп. „Сайънс Адвансис“.

То е установи-

Синдромът „Нощно ядене“ е генетичен

Хората, които се събуждат

да похапнат

нощем, трябва да обвинят

гените си затова,

установи ново

проучване.

Синдромът на нощното

хранене се появява,

когато гените,

които синхронизират

усещането за глад и

съня, са дефектни. Това

променя сигналите

до мозъка, обърква времето

за хранене и води

до наддаване на излишна

телесна маса.

Според резултатите

от изследването 1-2%

от хората страдат от

това заболяване, като

признаците включват

събуждане през нощта,

подкрепено с огромно

желание за глад и невъзможност

за сън преди

обилно наяждане.

Съвсем наскоро синдромът

е класифициран

като хранително разстройство,

но причините

за него все още не са

изяснени. Консумираната

храна през нощта

най-често е с високо съдържание

на калории,

което води до увеличаване

на теглото, а при

някои случаи и до затлъстяване.

Изследователите

смятат, че гените

трябва да работят

заедно, за да синхронизират

съня и храненето

и дори малка неизправност

може да причини

разбъркване в нормалните

човешки навици.

Благоевград, ул. Хр. Смирненски 9, 073/833 058; 073/88 72 78,

е-mail: office@oasis-a.com, Сандански, тел./факс: 0746/32276;

Гоце Делчев, тел./факс: 0751/61007

Резервациите за почивка започнаха.


СТРУМА 30-31 януари 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

Изкуствен интелект ще

удължава човешкия живот

земното магнитно поле

Гpyпa yчeни в oблacттa нa

изкycтвeния интeлeкт и

пpaктичecкaтa мeдицинa пpeдлoжиха

плaн зa cъздaвaнeтo

нa ИИ oт cлeдвaщo пoкoлeниe,

кoйтo щe ce изпoлзвa

зa cъщecтвeнoтo yвeличaвaнe

пpoдължитeлнocттa

нa чoвeшкия живoт. Плaнът

e дa ce изпoлзвaт нaйcъвpeмeнни

мeтoди зa

дълбoкo мaшиннo oбyчeниe,

c пoмoщтa нa кoитo нaйпoдpoбнo

дa ce изcлeдвaт

paзнooбpaзнитe биoлoгични

пpoцecи и тяxнoтo влияниe

нa здpaвeтo нa xopaтa и нa

пaциeнтитe. Aвтopитe нa тoзи

пpoeкт, cpeд кoитo e и eдин

oт ключoвитe изcлeдoвaтeли

нa ИИ в cвeтa, пpeдлaгaт нa

cвeтoвния бизнec дa ce

зaeмe c paзвитиeтo нa нoв

клoн нa знaниeтo - мeдицинaтa

нa дългoлeтиeтo, предава

Kaldata.

B нayчнaтa paбoтa

„Изкycтвeният интeлeкт и мeдицинaтa

нa дългoлeтиeтo“

вoдeщи yчeни oт цeлия cвят,

oглaвявaщи cъoтвeтнитe

oтдeли в Аррlе, SGI, Мiсrоsоft,

Gооglе и дpyги кoмпaнии,

30 ЯНУАРИ 2021 г.

БНТ

05:10 Още от деня, коментарно

предаване /п/ 05:40 Също

като мен, детски тв филм/п/

06:00 Тими каучука, детски тв

филм /п/ 06:15 Дивишка не

танцува сама, детски тв филм

/п/ 06:30 Рицарят на Бялата

дама, 3-сериен детски тв филм

/България, 1982 г./, 1 серия,

режисьор Петър Каишев, в ролите

Тодор Трънкаров, Елена

Шерцел, Асен Ангелов, Клара

Армандова и др. 07:45 Телепазарен

прозорец 08:00 БНТ

на 60 /п/ 09:00 Денят започва

с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг

11:30 Джинс 12:00

По света и у нас 12:30 Бразди

13:00 Иде нашенската музика

14:00 Омъжена, игрален

филм /Канада, 2007 г./, режисьор

Крейг Прайс, в ролите

Ерика Дюранс, Пол Попович,

Кара Пифко, и др. 15:30 Книга

на книгите, анимационен

филм /6 епизод/ 16:00 Религията

днес 17:00 Вечната музика

17:30 72-те най-сладки

животни, 12-серийна документална

поредица /Австралия,

2016 г./ 18:30 Извън играта

19:00 БНТ на 60 20:00 По

света и у нас 20:30 Европейци

- истории за успеха 20:45

Спортни новини 21:00 Събота

вечер с БНТ 22:00 Моят

плейлист 23:00 По света и у

нас 23:10 Студио Х: Семинарът,

игрален филм /Франция,

2017 г./, режисьор Лоран Канте,

в ролите Марина Фоис, Матийо

Лучи, Флориан Божан и

др. 01:10 Омъжена, игрален

филм /п/ 02:35 БНТ на 60 /п/

03:40 Панорама с Бойко Василев

/п/ 04:40 Иде нашенската

музика /п/

bTV

05:40 "Домашен арест" - сериал,

еп. 13 06:00 "Малкото

Пони: Приятелството е магия"

- сериал, анимация, еп. 23

06:30 "Хелиополис - градът на

слънцето" - документален

филм (Германия, 2020) 07:30

"Приятели" - сериал, с. 5, еп.

8 08:00 "Тази събота и неделя"

- актуален уикенд блок с водещи

Жени Марчева, Алекс

Кръстева и Диана Любенова

11:00 "COOLt" - лайфстайл

предаване с водещ Натали

Трифонова 12:00 bTV Новините

- обедна емисия 12:30 "Богатствата

на България" - документална

поредица 13:00

"Ченге и половина: Новобранец"

- комедия, екшън, приключенски

(тв филм, Канада,

2017), режисьор Джонатан

Розенбаум, в ролите Лу Даймънд

Филипс, Лулу Уилсън,

Джанет Кидър, Майкъл Коулман

и др. 15:00 "Добрият доктор"

- сериал, еп.1 16:00

"Мармалад" - токшоу с водещи

Радост Драганова и Иво

Аръков 18:00 "Бригада Нов

дом" /п/ - социален проект

19:00 bTV Новините - централна

емисия 19:30 bTV Репортерите

- поредица за журналистически

филми и разследвания

20:00 "Посейдон" - екшън,

приключенски, трилър

(САЩ, 2006), режисьор Волфганг

Петерсен, в ролите Ричард

Драйфус, Кърт Ръсел,

Еми Росъм, Джасинда Барет,

Миа Маестро, Майк Вогъл,

Фреди Родригес, Джош Лукас,

Джими Бенет, Андре Брауър и

др. 22:00 "Х-Мен: Първа вълна"

- фантастика, екшън, приключенски

(САЩ, 2011), режисьор

Матю Вон, в ролите

Джеймс Макавой, Майкъл

Фасбендър, Дженифър Лорънс,

Кевин Бейкън, Роуз

Бърн, Зоуи Кравиц, Алекс Гонзалес,

Оливър Плат, Никълъс

Хоулт, Джейсън Флеминг,

oпиcaxa ocнoвитe нa изпoлзвaнeтo

нa нoвa тexнoлoгия

зa дълбoкo мaшиннo oбyчeниe,

кoятo мoжe дa ce

изпoлзвa зa изyчaвaнe нa

дългoлeтиeтo и възмoжнocтитe

зa yдължaвaнe нa

чoвeшкия живoт, кoитo щe ce

paзкpият пpeд мeдицинaтa и

бизнeca.

„Изкycтвeният интeлeкт

имa oгpoмeн пoтeнциaл в

тepaпиятa. Ho cпocoбнocттa

зa мoнитopинг изyчaвaнe и

нa нaй-мaлкитe пpoмeни,

кoитo ce извъpшвaт в чoвeшкoтo

тялo пpeз вcякa

eднa ceкyндa oт чoвeшкия

живoт, щe дaдe възмoжнocт

зa cъздaвaнeтo нa нoв клoн

нa мeдицинaтa - мeдицинaтa

нa дългoлeтиeтo“, зaяви

пpoфecop Бишoп, pъкoвoдитeл

нa нayчния eкип.

Tpaдициoнният пoдxoд нa

днeшнaтa мeдицинa пpeдвиждa

лeчeниe нa paзличнитe

зaбoлявaния, нo кaктo

пoкaзa мeдицинcкaтa пpaктикa,

дopи и пълнaтa пoбeдa

cрещу вcички зaбoлявaния

нe мoжe дa дaдe cepиoзнo

yвeличeниe нa cpeднaтa

пpoдължитeлнocт нa чoвeшкия

живoт. Taкa нaпpимep

тoтaлнoтo yнищoжaвaнe нa

paкa в CAЩ щe дoвeдe дo

yвeличaвaнe нa cpeднaтa

пpoдължитeлнocт нa живoт

eдвa c 2,3 гoдини пpи

нoвopoдeнитe и c 1,3 гoдини

пpи xopaтa нa възpacт 65

гoдини. Пълнoтo изкopeнявaнe

нa гpипa и пнeвмoниятa

щe пpoдължи

живoтa нa xopaтa cpeднo c

Джеймс Римар и др. 00:30

"Обетът" - драма, исторически

(САЩ, Испания, 2016), режисьор

Тери Джордж, в ролите

Оскар Айзък, Шарлот Льо

Бон, Крисчън Бейл, Том Холандър,

Раде Шербеджия, Жан Рено,

Джеймс Кромуел и др.

03:10 "Мармалад" /п/

0,5 и 0,2 гoдини, пише

издaниeтo ЕurеkАlеrt.

Teзи чиcлa ca тoлкoвa

мaлки, oтбeлязвaт aвтopитe

нa нoвaтa нayчнa paбoтa, чe

cъщecтвyвaт мнoгoбpoйни

биoлoгични пpoцecи и

зaбoлявaния, кoитo зaпoчвaт

дa нaмaлявaт пpoдължитeлнocттa

нa живoтa в

нaпpeднaлa възpacт, тaкa чe

yнищoжaвaнeтo нa caмo eднa

пpичинa в кpaйнa cмeткa

нямa дa дaдe кoй знae кaкъв

знaчим peзyлтaт. Ocнoвнaтa

движeщa cилa нa пoвeчeтo oт

тeзи зaбoлявaния и пpoцecи

e ocтapявaнeтo нa opгaнизмa.

Ocтapявaнeтo e ecтecтвeн

пpoцec и yнивepcaлнo

cвoйcтвo нa вcички живи

opгaнизми. Hoвaтa нeвpoннa

мpeжa c дълбoкo мaшиннo

oбyчeниe щe имa зa цeл дa

paзкpиe бaзoвитe биoлoгични

и физиoлoгични пpoцecи,

кoитo ce пpoявявaт в чoвeкa

c вpeмeтo и ca тяcнo cвъpзaни

c paзличнитe пaтoлoгии.

Aвтopитe нa тaзи нoвa инициaтивa

възнaмepявaт дa

пoмoгнaт в cъздaвaнeтo нa

пoдoбeн изкycтвeн интeлeкт.

bTV Action

05:00 "Твърде лично" - сериал,

с. 2, еп. 5 06:00 Анимационен

блок: "Трансформърс: Рескю

Ботс" - сериал, еп. 11 - 14

08:00 "Стрелата" - сериал, с.

6, еп. 21 - 23 11:00 "4x4" -

предаване за офроуд автомобили,

с. 3, еп. 10 11:30 "Аз

съм легенда" - фантастика,

трилър (САЩ, 2007), режисьор

Франсис Лорънс, в ролите

Уил Смит, Сали Ричардсън,

Алис Брага, Уилоу Смит, Чарли

Тахан, Джеймс Маккоули,

Ейприл Грейс и др. 13:30

"Транспортер: Ново начало" -

екшън, криминален, трилър

(Франция, Китай, 2015), режисьор

Камий Дьоламар, в ролите

Ед Скрейн, Лоан Шабанол,

Рей Стивънсън, Ленн

Кудрявицки, Татяна Пайкович,

Радивойе Буквич, Микаел Бъкстон

и др. 15:30 "Смелите" -

сериал, еп. 8, 9 17:30 "Мисия

Моят Дом" - предаване за

строителство, ремонти, обзавеждане

и дизайн 18:00 "4x4"

- предаване за офроуд автомобили,

с. 3, еп. 11, 12 19:00

"Категория 5" - екшън, трилър

(САЩ, България, 2018), режисьор

Роб Коен, в ролите Маги

Грейс, Тоби Кебъл, Бен Крос,

Райън Куонтън, Атанас Сребрев,

Веселин Троянов и др.

21:00 bTV Новините 21:45 bTV

Репортерите 22:00 Бандата на

екшън: "Зона на замръзване"

- фантастика, екшън (САЩ,

2017), режисьор Джон Маккарти,

в ролите Мартин Къминс,

Кирстен Робек, Ник Пърча,

Сара Дежарден, Стив Бейсик

и др. 23:45 "24 часа живот"

- фантастика, екшън, трилър

(ЮАР, Китай, САЩ, 2017),

режисьор Брайън Смърз, в ролите

Итън Хоук, Чин Шю, Пол

Андерсън, Рутгер Хауер, Тайрон

Киоу, Натали Болт, Лиъм

Кънингам и др. [14+] 01:30

"Убийство под прожекторите"

- трилър (САЩ, 2019), режисьор

Кристофър Рей, в ролите

Кришел Стаус, Никол Билдърбек,

Джейсън Доли, Дарин

Деуит Хенсън и др. 03:15

"Стрелата" - сериал, с. 6 еп.

21 - 23

bTV Comedy

05:00 "Модерно семейство"

/п/ - сериал 06:00 "Модерно

семейство" - сериал, с. 10, еп.

18, 19 07:00 "Супермаркет" -

сериал, с. 4, еп. 17, 18 08:00

"Гранд" - сериал, еп. 13 - 16

10:00 "Статус подновен" -

фентъзи, романтичен, комедия

(Канада, САЩ, Китай, 2018),

режисьор Скот Спиър, в ролите

Рос Линч, Оливия Холт, Харви

Гилен, Кортни Ийтън и др.

12:00 "Героите на джунглата"

- анимация, приключенски

(Франция, 2017), режисьор

Давид Ало 14:00 "Приятели"

/п/ - сериал 15:00 "Гранд" /п/

- сериал 15:30 "Новите съседи"

/п/ - сериал 18:30 "Столичани

в повече" /п/ - сериал

19:30 Премиера: "Супермаркет"

- сериал, с. 4, еп. 17, 18

20:30 "Свършихме ли вече?"

- фентъзи, комедия, семеен

(Канада, САЩ, 2007), режисьор

Стив Кар, в ролите Айс

Кюб, Ниа Лонг, Джон Макгинли,

Алийша Алън, Филип Болдън

и др. 22:30 Премиера:

"Маркъс" - сериал, еп. 1, 2

23:30 "Столичани в повече"

Водата на Луната може

да е създадена от

Водата на Луната

може да

се е зародила

вследствие

на земното

магнитно поле.

Това

предполага

ново изследване

на Калифорнийския

университет,

публикувано

наскоро в сп. Astrophysical

Journal Letters.

Откакто откриха, че има влага

в естествения спътник на планетата

ни, учените се опитват

да разберат какъв е нейният

произход. Досегашните предположения

включват „бомбардиране“

от водоносни астероиди

или пък, че слънчевите

ветрове са пренесли на Луната

йонизирани молекули,

които в крайна сметка са образували

вода.

Любопитно е, че новото

проучване всъщност съответства

на хипотезата за слънчевия

вятър. То обаче обяснява

как тази лунна вода

продължава да съществува,

вместо да се изпарява. Според

него това е динамична

система, която може да има

големи ползи за бъдещето на

/п/ - сериал 00:30 "Гранд" /п/

- сериал 02:00 "Модерно семейство"

/п/ - сериал 03:00

"Столичани в повече" /п/ - сериал

04:00 "Супермаркет" /п/

- сериал

Nova TV

06:00 "Мерием" - сериен филм

/п/ 07:00 "Втори дубъл" - сериал

08:00 "Събуди се" - предаване

11:00 "Съдебен спор"

- предаване на NOVA 12:00

Новините на NOVA 12:30 Темата

на NOVA 13:00 "Тайните

на Беки Б." - с уч. на Айла Фишър,

Хю Данси, Кристен Ритър,

Джоан Кюзак, Джон Гудмън,

Джон Литгоу, Лесли Биб

и др. 15:00 "Лесна, а?" - с уч.

на Ема Стоун, Аманда Байнс,

Лиса Кудроу, Пен Баджли, Дан

Бърд, Томас Хейдън Чърч, Патриша

Кларксън и др. 17:00

"Съдби на кръстопът" - предаване

на NOVA 18:00 "Ничия

земя" - предаване 19:00 Новините

на NOVA - централна

емисия 19:20 "Карай направо"

с Диана Найденова 20:00

"Костенурките нинджа" - с уч.

на Мегън Фокс, Уил Арнет,

Уилям Фихтнър, Упи Голдбърг

и др. 22:00 "Мис Слоун" - с уч.

на Джесика Частейн, Марк

Стронг, Джон Литгоу, Алисън

Пил, Майкъл Стълбарг и др.

00:30 "Чък: Юмруци от кръв" -

с уч. на Лив Шрайбър, Елизабет

Мос, Рон Пърлман, Наоми

Уотс, Джим Гафиган и др.

02:10 "Лесна, а?" - с уч. на Ема

Стоун, Аманда Байнс, Лиса

Кудроу, Пен Баджли, Дан Бърд,

Томас Хейдън Чърч, Патриша

Кларксън и др. /п/ 03:40 "Втори

дубъл" - сериал /п/ 04:20

"Съдби на кръстопът" - предаване

на NOVA /п/

човешкото изследване на естествения

спътник.

Идеята, че лунната вода идва

поне отчасти от слънчевите

ветрове, е доста широко приета

сред експертите в тази област.

Но досегашните модели

предполагат, че същите тези

слънчеви ветрове всъщност

трябва да изпаряват половината

вода на Луната приблизително

всеки месец, съвпадайки

с пълнолунието.

Според новия анализ водата

на небесното тяло наистина

не изчезва. Вместо това тя се

попълва от планетарни магнитни

ветрове, създадени от

взаимодействията между

слънчевите ветрове и магнитното

поле на Земята. Вероятно

те доставят на Луната

още повече йонизирани

частици.

Nova Sport

10:00 Баскетбол: Калев - Жельона

гура ВТБ лига /п/ 12:00

Футбол: Рединг - Борнемут

Чемпиъншип /п/ 14:00 Студио

"Чемпиъншип" - директно

14:30 Футбол: Норич Сити -

Мидълзбро Чемпиъншип - директно

16:25 Студио "Чемпиъншип"

- директно 17:00

Футбол: Хъдърсфилд Таун -

Стоук Сити Чемпиъншип - директно

18:55 Студио "Чемпиъншип"

- директно 19:30

Футбол: Шефилд Уенздей -

Престън Норт Енд Чемпиъншип

запис 21:45 Баскетбол: Морабанк

Андора - Тенерифе Испанска

баскетболна лига - директно

23:30 Професионална

борба: "Разбиване" предаване

на WWE (2021) 00:30 Футбол:

Норич Сити - Мидълзбро Чемпиъншип

/п/ 02:30 Еротичен

телепазар

NovaNews

05:15 Шоубизнес 05:30 Денят

на живо 05:50 Пресечна точка

/п/ 06:30 Ничия земя 07:15

Без резервация 07:45 Темата

на NOVA 08:00 Събуди се

11:00 Пулс 12:00 Новините на

NOVA 12:30 Без резервация

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:30 Другото лице 14:00 Новините

на NOVA NEWS 14:30

Шоубизнес 15:00 Новините на

NOVA NEWS 15:15 Парчета от

реалността 15:30 Патарински

LIVE 16:00 Офанзива с Любо

Огнянов 19:00 Новините на

NOVA 19:20 Карай направо

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:30 Ускорение 21:00 Новините

на NOVA NEWS 21:45 Парламентът

на фокус 22:00 Новините

на NOVA NEWS 22:15

Офанзива с Любо Огнянов /п/

00:30 Карай направо /п/ 00:50

Парламентът на фокус 01:00

Патарински LIVE /п/ 01:30

Шоубизнес /п/ 01:55 Ничия

земя /п/ 02:40 Събуди се /п/


СТРУМА 30-31 януари 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 17

ВАЛУТА

Обичащ чипс папагал

надебеля толкова,

че не може да лети

Папагал, който обича да

похапва чипс и е толкова надебелял,

че не може да лети,

отслабна, след като е поставен

на диета. Амазонският зелен

папагал Бъд тежи 620 грама

при пристигането си в клона

на Кралското общество за

предотвратяване на жестокост

над животните (RSPCA)

в Северен Съфолк, Англия.

Налага се обаче новият му

собственик да му забрани пикантните

снаксове.

Близо година по-късно

Клоуи Шортън казва, че 22-

годишният папагал „се наслаждава

на живота и може да

лети отново“, информира

BBC.

Папагалът беше с "изключително

голямо наднормено

тегло" и тежеше с 200 грама

над това, което се предполагаше,

че трябва да тежи, казва

Шортън, която работи в

клона на RSPCA.

Птицата пристига в RSPCA

няколко дни преди локдауна

през март, след като „идва в

31 ЯНУАРИ 2021 г.

БНТ

05:40 Катя иска да отслабне

детски, тв филм /п/ 06:00 72-

те най-сладки животни, документална

поредица /п/ 07:00

Пътеки 07:45 Телепазарен

прозорец 08:00 БНТ на 60 /п/

09:00 Денят започва с Георги

Любенов 11:00 Отблизо 12:00

По света и у нас 12:30 Арена

спорт 13:30 Музика, музика

14:00 Пророкът, анимационен

филм /копродукция, 2014 г./,

режисьор Роджър Алърс 15:20

Вангя, документален филм

/България, 1996 г./, режисьор

Стилиян Иванов 16:30 Съдбата

като джаз, документален

филм /България, 2019 г./, режисьор

Константин Занков

18:00 Домът на вярата, Русенска

духовна околия - гр. Бяла

18:30 Дино - твърда ръка и

точно око, детски тв филм

/Хърватия, 2015 г./ 18:45

Спорт Тото 19:00 БНТ на 60

20:00 По света и у нас 20:30

След новините 20:45 Спортни

новини 21:00 Българска киновечер

представя: Комбина

/Митко Щерев на 75 години/,

игрален филм /България, 1982

г./, режисьор Никола Рударов,

в ролите Иван Иванов, Ваня

Цветкова, Николай Сотиров,

Вълчо Камарашев и др. 22:50

По света и у нас 23:00 БГ версия

/п/ 23:50 Сестра Бети, игрален

филм /копродукция,

2000 г./, режисьор Нийл Ла-

Бют, в ролите Рене Зелуегър,

Морган Фрийман, Крис Рок и

др. (14) 01:40 БНТ на 60 /п/

02:40 Пътеки /п/ 03:40 Отблизо

/п/ 04:40 Религията днес

/п/

повече на собствениците й“,

а Шортън и нейният съпруг

решават да я приютят за постоянно

при тях. „Папагалите

са изключително интелигентни

птици и имат нужда от

доста специализирани грижи“,

казва тя.

„Трудно се познава по

външния вид дали един папагал

е с наднормено тегло,

но определено се познава,

когато се опита да полети,

тъй като Бъд буквално падаше

на пода. Папагалът разполага

със слуха на прилеп

bTV

05:10 "COOLt" /п/ 06:00 "Малкото

Пони: Приятелството е

магия" - сериал, анимация, еп.

24 06:30 Премиера: "Изгубените

воини на Картаген" - документален

филм (Германия,

2014) 07:30 "Приятели" - сериал,

с. 5, еп. 9 08:00 "Тази

събота и неделя" - актуален уикенд

блок с водещи Жени Марчева,

Алекс Кръстева и Диана

Любенова 11:00 "Търси се" -

токшоу с водещи Меги и Нели

12:00 bTV Новините - обедна

емисия 12:30 "Фитнес" - сериал,

еп. 20 13:00 "Джем и холограмите"

- фентъзи, драма,

музикален, семеен (САЩ,

2015), режисьор Джон Чу, в

ролите Обри Пийпълс, Стефани

Скот, Орора Перино, Хейли

Кийоко и др. 15:20 "Шофьорски

курс" - комедия, драма, романтичен

(Великобритания,

САЩ, 2014), режисьор Исабел

Койшет, в ролите Патриша

Кларксън, Бен Кингсли, Грейс

Гъмър, Джейк Уебър и др.

17:00 "120 минути" - публицистично

предаване с водещ

Светослав Иванов 19:00 bTV

Новините - централна емисия

19:30 bTV Репортерите - поредица

за журналистически филми

и разследвания 20:00 "Код:

Лондон" - екшън, трилър (Великобритания,

САЩ, България,

2016), режисьор Бабак Наджафи,

в ролите Джерард Бътлър,

Ерън Екхарт, Морган

Фрийман, Анджела Басет, Рада

Мичъл, Джаки Ърл Хейли,

Мелиса Лио, Диляна Буклиева,

Юлиан Костов, Михаил Билалов

и др. 22:00 "Папараци - ново

20!" - телевизионен таблоид

с водещ Мария Игнатова 23:00

"Сикарио" - криминален, мистъри,

драма (САЩ, 2015), режисьор

Дени Вилньов, в ролите

Емили Блънт, Бенисио Дел

Торо, Джош Бролин, Джефри

Донован, Раул Трухийо, Джон

Бърнтол, Даниел Калюя, Максимилиано

Ернандес и др.

[16+] 01:30 "Зона на замръзване"

- фантастика, екшън

и може да чуе отварянето на

пакет чипс от 6 км, така че

не е изненадващо, че беше с

наднормено тегло“.

След като му забраняват

чипса, теглото на Бъд намалява.

„За радост той бързо отслабна

и сега е много пощастлив“,

казва Шортън.

„Наслаждава се на живота и

може да лети отново“.

Според нея папагалите се

гледат трудно и е важно човек

да ги проучи сериозно,

преди да си вземе такава

птица.

(САЩ, 2017), режисьор Джон

Маккарти, в ролите Мартин Къминс,

Кирстен Робек, Ник Пърча,

Сара Дежарден, Стив Бейсик

и др. 03:20 "Приятели" /п/

- сериал, с. 5, еп. 9 03:40 "120

минути" /п/

1USD

1.61159 лв.

1EUR

1.95583 лв.

bTV Action

06:00 Анимационен блок:

"Трансформърс: Рескю Ботс" -

сериал, еп. 13 - 16 08:00

"Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 1

- 3 11:00 "4x4" - предаване за

офроуд автомобили, с. 3, еп.

11 11:30 "Ex Machina: Бог от

машината" - фантастика, трилър

(Великобритания, 2015),

режисьор Алекс Гарланд, в ролите

Донъл Глийсън, Алисия

Викандер, Оскар Айзък, Челси

Ли, Кори Джонсън, Иви Рей и

др. 13:45 "Зона на замръзване"

- фантастика, екшън (САЩ,

2017), режисьор Джон Маккарти,

в ролите Мартин Къминс,

Кирстен Робек, Ник Пърча,

Сара Дежарден, Стив Бейсик

и др. 15:30 "Смелите" - сериал,

еп. 10, 11 17:30 "Мисия

Моят Дом" - предаване за

строителство, ремонти, обзавеждане

и дизайн 18:00 "4x4"

- предаване за офроуд автомобили,

с. 3, еп. 13, 14 19:00

"Транспортер: Ново начало" -

екшън, криминален, трилър

(Франция, Китай, 2015), режисьор

Камий Дьоламар, в ролите

Ед Скрейн, Лоан Шабанол,

Рей Стивънсън, Ленн Кудрявицки,

Татяна Пайкович, Радивойе

Буквич, Микаел Бъкстон

и др. 21:00 bTV Новините

21:45 bTV Репортерите

22:00 Бандата на екшън:

"Мръсно ченге" - криминален,

трилър (Испания, САЩ, 2018),

режисьор Боби Мореско, в ролите

София Вергара, Карл Ърбън,

Анди Гарсия, Джон Фин и

др. [14+] 00:00 "Транспортер:

Ново начало" - екшън, криминален,

трилър (Франция, Китай,

2015), режисьор Камий

Дьоламар, в ролите Ед Скрейн,

Лоан Шабанол, Рей Стивънсън,

Ленн Кудрявицки, Татяна Пайкович,

Радивойе Буквич, Микаел

Бъкстон и др. 02:00 "Натрапник"

- трилър (Канада,

2018), режисьор Дани Дж.

Бойл, в ролите Кели Съливан,

Ана Ван Хуфт, Дан Пейн, Алиша

Нютън и др. 03:45 "Стрелата"

- сериал, с. 7, еп. 1 - 3

bTV Comedy

05:00 "Модерно семейство"

/п/ - сериал 06:00 "Модерно

семейство" - сериал, с. 10, еп.

20, 21 07:00 "Супермаркет" -

сериал, с. 4, еп. 19, 20 08:00

"Гранд" - сериал, еп. 17 - 20

10:00 "Свършихме ли вече?" -

фентъзи, комедия, семеен (Канада,

САЩ, 2007), режисьор

Стив Кар, в ролите Айс Кюб,

Ниа Лонг, Джон Макгинли,

Алийша Алън, Филип Болдън и

др. 12:00 "27 сватби" - комедия,

романтичен (САЩ, 2008),

режисьор Ан Флечър, в ролите

Джеймс Марсдън, Мейлин

Акерман, Едуард Бърнс, Катрин

Хайгъл и др. 14:00 "Приятели"

/п/ - сериал 15:00

"Гранд" /п/ - сериал 15:30 "Новите

съседи" /п/ - сериал 18:30

"Столичани в повече" /п/ - сериал

19:30 Премиера: "Супермаркет"

- сериал, с. 4, еп. 19,

20 20:30 "Статус подновен" -

фентъзи, романтичен, комедия

(Канада, САЩ, Китай, 2018),

режисьор Скот Спиър, в ролите

Рос Линч, Оливия Холт, Харви

Гилен, Кортни Ийтън и др.

22:30 Премиера: "Маркъс" -

сериал, еп. 3, 4 23:30 "Столичани

в повече" /п/ - сериал

00:30 "Гранд" /п/ - сериал

02:00 "Модерно семейство"

/п/ - сериал 03:00 "Столичани

в повече" /п/ - сериал 04:00

Днес от запад на изток ще премине слабо изразен

студен атмосферен фронт. Ще е предимно облачно и на

много места ще превали дъжд, през нощта и в сутреш-

ните часове по високите полета на Югозападна България - и сняг.

Има условия за поледици. След обяд от запад валежите бързо ще

спрат и облачността ще се разкъса, най-късно в крайните югоизточни

райони. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър, привечер

ще се ориентира от югозапад. Минималните температури ще са

между минус 3° и 2°, а максималните - между 6° и 11°.

Над планините облачността ще е значителна с валежи от дъжд,

през нощта и преди обяд над 1700 метра от сняг. Ще духа предимно

силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра

ще е около 5°, на 2000 метра - около минус 1°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Около и след

обяд ще превали. Ще духа до умерен запад-северозападен вятър,

привечер ще се ориентира от югозапад. Максималните температури

ще са 6°-8°.

След видео в Тик Ток: Глобиха с по 10 хил. паунда

участници в масов бой със снежни топки

Двама млади мъже в

Лийдс, Северна Англия, са били

глобени с 10 хиляди британски

лири заради участие в

бой със снежни топки. Масовото

събитие беше организирано

в социалите мрежи от

недоволни от ограничителните

мерки, а самата битка беше

излъчена в Тик Ток.

„Ние не изпитваме никакво

удоволствие да налагаме

такива тежки глоби на тези

двама млади мъже, но техните

действия са подтикнали

стотици хора да бъдат в близост

един до друг, като са създали

значителен и напълно

ненужен риск от увеличаване

на разпространението на

вируса“, е заявил в четвъртък

Деймиън Милър, началник

на полицейския район в

Лийдс, Западен Йоркшър.

"Супермаркет" /п/ - сериал

Nova TV

05:00 "Тайните на Беки Б." - с

уч. на Айла Фишър, Хю Данси,

Кристен Ритър, Джоан Кюзак,

Джон Гудмън, Джон Литгоу,

Лесли Биб и др. /п/ 06:30 "Иконостас"

07:00 "Втори дубъл" -

сериал 08:00 "Събуди се" -

предаване 11:00 "Съдебен

спор" - предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA 12:30

"Моята мечтана роля" - с уч.

на Ерик Мабиус, Вирджиния

Уилямс, Стефани Пауърс, Мередит

Бакстър и др. 14:15 "Нашата

история" - с уч. на Маги

Лоусън, Сам Пейдж, Марко

Грацини, Франсис Фланагън и

др. 16:00 Неделята на NOVA -

публицистично токшоу 19:00

Новините на NOVA - централна

емисия 19:20 Темата на

NOVA 20:00 "Пасажери" (премиера)

- с уч. на Дженифър

Лорънс, Крис Прат, Майкъл

Шийн, Лорънс Фишбърн, Анди

Гарсия и др. 22:20 "Спасителен

отряд" - с уч. на Кевин Костнър,

Аштън Къчър, Села Уорд,

Мелиса Сейджмилър, Кланси

Браун и др. 01:00 "Момичето

от влака" - с уч. на Емили

Блънт, Ребека Фъргюсън, Холи

Бенет, Джъстин Теру, Люк

Евънс и др. 02:50 "Нашата история"

- с уч. на Маги Лоусън,

Сам Пейдж, Марко Грацини,

Франсис Фланагън и др. /п/

04:10 "Моята мечтана роля" -

с уч. на Ерик Мабиус, Вирджиния

Уилямс, Стефани Пауърс,

Мередит Бакстър и др. /п/

Nova Sport

09:00 Футбол: Хъдърсфилд Таун

- Стоук Сити Чемпиъншип /п/

11:00 Баскетбол: Астана - Автодор

ВТБ лига - директно 13:00

Купа на Футболната асоциация:

Обзор предаване за английски

футбол (2020-21) - /п/ 14:00

В средата на януари стотици

хора се събрали в парк

за бой със снежни топки в отговор

на призив на двамата

млади мъже, на възраст 20 и

23 години. Снимки и видеозаписи

от събитието се разпространяват

в социалните

мрежи.

В Англия е наложена строга

карантина за овладяване

на пандемията от коронавирус.

На гражданите е разрешено

да се срещат с до един

човек извън домакинството и

то само за спортни цели. Организирането

на събития с

участието над 30 души се наказва

с глоба от 10 хиляди

лири.

Баскетбол: Морабанк Андора -

Тенерифе Испанска баскетболна

лига /п/ 16:00 Хокей на лед:

Авангард - Локомотив Континентална

хокейна лига - директно

18:30 Карабао къп: Обзор

предаване за английски футбол

(2020-21) /п/ 19:00 Купа на

Германия: Обзор предаване за

германски футбол (2020-21 /

п/ 19:30 Баскетбол: Уникаха -

Валенсия Испанска баскетболна

лига - директно 21:30 Чемпиъншип:

Обзор предаване за

английски футбол (2020-21)

22:00 Новини 22:05 Баскетбол:

Зенит - Локомотив Кубан ВТБ

лига запис 00:00 Хокей на лед:

Авангард - Локомотив Континентална

хокейна лига /п/ 02:00

Еротичен телепазар

NovaNews

05:15 Карай направо /п/

05:35 Парламентът на фокус

05:45 Пулс /п/ 06:30 Ничия

земя /п/ 07:15 Ускорение

07:45 Темата на NOVA 08:00

Събуди се 11:00 Новините на

NOVA NEWS 11:15 Пулс 12:00

Новините на NOVA 12:30 В

добра форма 13:00 Новините

на NOVA NEWS 13:30 Карай

направо /п/ 14:00 Новините на

NOVA NEWS 14:30 Без резервация

15:00 Новините на NOVA

NEWS 15:15 Парламентът на

фокус 15:30 Патарински LIVE

/п/ 16:00 Неделята на NOVA

19:00 Новините на NOVA

19:20 Темата на NOVA 20:00

Новините на NOVA NEWS 20:30

Истории от света 21:00 Новините

на NOVA NEWS 21:45 Парчета

от реалността 22:00 Новините

на NOVA NEWS 22:15

Неделята на NOVA /п/ 00:30

Темата на NOVA /п/ 00:50 Парчета

от реалността /п/ 01:00

Патарински LIVE /п/ 01:30

Другото лице /п/ 01:55 Ничия

земя /п/ 02:40 Събуди се /п/


СТРУМА 30-31 януари 2021 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 19

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

СТЕФАН КРЪСТЕВ

ВОДОРАВНО : “Бате шефе”. Еналиди. Брана. ДЕЛИ. Окапи. Еноли. Осил. Силикат. Тасос. Мокет. Во. Кен. Реми. Анона. Арара. Зар. Лавина. Аватари. Ета. Илим.

“Далас”. Пик. Динар. Богатири. Олива. Анати. Неси. Описи. Арена. Ум. Кефир. ТЕФАЛ. Допир. Лига. Котак. Сит. Пита. Осика. Луна. ОПЕК. ВЕНИШ. Лекари. Нелина.

Арат. Тилит. Ир. Кит. Ряпа. Език. “Ането”. Илик. Пика. Арап. “Рапид”. Бекас. ТЕМА. Ацетат. Нике. Рат. ПОЛО. Авала. “Окото”. Ви. Амет. Лози. Екери. Ино (Бернар).

Комин. Табела. Атера. Ар. Чар. НАТО. “Ирена”. Ирала (Доминго). Аналема. ИСИС. Косинус. Петел. “Ридо”. Нове. Инота. Лобода. Елен. Ветерани. Дере. Инат. Велес. Ри.

“Ина”. Арон. Сика. “Ела”. Ом. Карате. Екот. Кале. ТРИЗА. “Тоника”. Етап. Рибари. Иг. СОЛАК. Море. Акинети. АПА. Рамацоти (Ерос). Пли. Адоратор.

ОТВЕСНО : Радика. Опекуни. ЕРИКА. Елеватор. Телериг. Фонетика. Оратор. Рола. Пелин. Ланитал. “Латам”. Небе. Анам. “Шик”. Литера. Ирис. Минало. Атика. Ре.

Арамис. Коняк. Пенал. Дирек. Фотев (Христо). Рит. Пап. Тот. ТЕРАНО. Амо. Бек. Миди. Есе. Апел. ТОМИ. Ане. От. Атина. Офика. “Имола”. Адет. “Кери”. Пепа. Алопат.

Река. Оби. Ол. Соте. НИСА. Алил. Ваза. Азери. “Евита”. Па. Онасис (Аристотел). Пети. Авилес. Нек. ПАЛ. Лесов (Петър). Видин. Каца. Анин. Лак. Ки. Лин. Напа. Отит.

Реле. Асове. Ари. Домати. Апаши. Атака. “Веселина”. Било. Акари. Лапа. Етикет. Лебед. Икар. Неролин. Тореро. Ера. АТО. А,б. Еридан. Сетер. Кирасири.Трир.Рота.

Италик. Тано (Кариди). “Алина”. Ори. Рас. Рени. Ика. Опити. Аноними. Ат. “Нивата”. Угари. Икона. Утин (Николай). ЗИПО. Рало. АРОМА. Ираде. Ориса. “Абагар”.

.


СТРУМА 30-31 януари 2021 г.

СПОРТ стр. 20

С. Симонович хвали новите попълнения

в "Беласица" преди спаринга с орлетата

1 2 3 4

Саша Симонович

Санданчанинът Божидар

Янков беше единственият

футболист от миналогодишната

формация на „Беласица“,

който не взе участие в

проверката със „Струмска

слава“, макар че бе сред титулярите

срещу „Спортист“

(Своге) седмица по-рано.

Оказа се, че защитникът с

прозвището Бомбата има

проблем, свързан с коляното.

Наложила се е спешна консултация

с бившия президент

Б. Янков-Бомбата ще се готви по програма, спусната от д-р Хр. Мазнейков (сн. 1). А. Ангелов (сн. 2) , Вл. Гогов (сн. 3) и останалите нови - Асп. Смилков, Ст.

Кирилов и П. Попов (отляво надясно на сн. 4) получиха позитивни оценки от С. Симонович.

на комитите д-р Христо Мазнейков.

При прегледа в столицата

ортопедът е констатирал

проблем и е назначил

специални упражнения за

заякване на мускулите.

„Бомбата не изкара лятната

подготовка с нас, присъедини

се по-късно и това вероятно

също има своето значение.

Сегашните тренировки

изглежда са го понатоварили

и сега ще се готви съгласно

предписанията на д-р Мазнейков.

Надявам се скоро да

е на линия“, коментира наставникът

Саша Симонович,

който през есента често ползваше

Б. Янков на смяна през

вторите полувремена на мачовете.

Сърбинът похвали сработването

между Атанас Димитров

и Владимир Гогов в центъра

на отбраната, след като

става ясно, че именно на двамата

ще се разчита в тази

невралгична зона. „Наско и

Двама от най-опитните в "Пирин" (ГД)

прекратяват състезателните си кариери

Влади не допуснаха чисто положение

пред нашата врата

срещу радомирци, което е показателно

за тандема. С течение

на времето синхронът

между тях ще се получи още

по-добре. Гогов е добро попадение

в тази зона, а за Димитров

е важно да има надежден

партньор в защита.

Джаич бе нашият основен

бранител през есента. Припомням,

че единствената загуба,

която записахме в Ботевград,

се случи в негово отсъствие“,

продължи сърбинът.

Обикновено въздържащ се от

персонални похвали, Симонович

отправи такива и към

останалите нови в състава,

вероятно да ги мотивира още

повече. „Айвън Ангелов постепенно

се адаптира към отбора,

колективът му харесва.

Игра и в двете контроли дотук,

показа защо сме го привлекли.

Трябва само да е търпелив

и да очаква шанса си.

Със Стивън Кирилов и Аспарух

Смилков изглеждаме много

по-бързи и непредсказуеми

по фланговете, а след като

и Патрик Попов вече е част

от тима, се надяваме да станем

още по-опасни пред вратата

на съперниците“, завърши

старшията на „Бела“, който

от вчера отново навлезе в

двуразов ритъм на тренировки

с подопечните си до мача

с „Пирин“ (Бл) във вторник.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Надъхаха гоцеделчевските хандбалисти на

двудневен лагер за дербито с лидера "Осъм"

Хандбалният

"Пирин"

(Гоце Делчев)

свика на

двудневен

лагер всички

свои състезатели

преди

важния утрешен

мач с

"Осъм" (Ловеч)

в зала

"Неврокоп

арена". Неврокопчани

се събраха

вчера за съвместни

тренировки

и в

двете си групи,

които

иначе водят

Зефир Катунчев Илия Тафров занимания

Николай Пиргов

"Пирин" (ГД) не може да мача на южняците в началото

на първенството. Във II ра. Това е разбираемо и ни-

София. Двубоят се явява дерчето.

Играчът получи тежка места. Отборът ни е готов да

участват в мачове на отбо-

както в южния град, така и в оръжия - Георги Георгиев-Гоните

кандидати за челните

разчита в бъдеще на двама

от най-опитните си футболисти,

стана ясно от изявлетузия

след удар в главата с ди. Те обаче си запазиха като на практика един срещу "Локомотив" (Мездра) мина-

крайния успех. Стъпката на

кръг той получи тежка конкой

не трябва да им се сърби

на кръга в "А" група, след контузия при гостуването на даде всичко необходимо за

ние на клуба. Илия Тафров и футболист на "Ботев" (Ихт) и правото, а и ние ще се радваме

да помагат на клуба в неговият подгласник, между шампионата. Всички остана-

мач ни облагодетелства, но

друг се изправят лидерът и лия кръг и е аут до края на криво за "Осъм" в предния

Зефир Катунчев няма да играят

повече за отбора от гистрира нито минута на те-

бъдеще. Двамата обявиха, които разликата в момента е ли са на линия, включително не ни успокоява. Ловчанлии

до края на есенния дял не ре-

родния си град, след като са рена, което предвещаваше че по този начин дават възможност

за изява на млади-

на ловчанлии с "Левски" миров,

който бе служебно анван

тим. Такава ситуация мо-

само 1 точка след издънката и вратарят Димитър Ортома-

са силен и добре комплекто-

уведомили ръководството за подобен развой на събитията,

макар че в клуба не криете,

които да поемат повече налата седмица, когато фикгажиран

преди седмица. же да се случи на всеки и в

намерението да прекъснат

активна състезателна кариера.

Те бяха от малцината, на него през пролетта. бъдещето на "Пирин", комен-

27:27. Така при успех гоценето

на петричкия пивот Кра-

променен тотално. Важното

ха надеждите си да разчитат тежести и отговорности за сираха изненадващо реми Няма проблем и за използва-

следващия двубой да бъде

които останаха от селекцията,

изнесла тежестта на уча-

за направеното от тях в имевителния

съвет на пиринци ва позиция. С оглед големия травма в ръката. В отбора но отпускане и да сме мак-

"Благодарим на двамата тира председателят на Упраделчевци

ще излязат на пърсимир

Мелков, който е с е да не позволяваме излишстието

в "А" ОФГ - Благоевград

в последните 2 г., и имат липсват на отбора. Чест им Днес гоцеделчевци играят поверена на международна Николай Атрев, Борислав сигурност ще ни липсва

то на клуба. Вярно е, че ще Димитър Коршумов. залог срещата очаквано бе бяха привикани младоците симално съсредоточени. Със

дял за спечелването на промоцията

за Трета лига. За Катиха

пред нас, че спират ак-

мястото на провеждане е Дойчинов и Юлиян Горецов, то могат да бъдат ползвани че другите момчета ще ком-

прави, че дойдоха и оповес-

контрола с "Пирин 2" (Бл), а съдийска двойка - Георги Партенов и Боян Юсев, кои-

Георги Георгиев, но вярвам,

тунчев обявяването на края тивна състезателна дейност. под въпрос до последно заради

падналия сняг в региодишният

преподавател в ЮЗУ "Какво да коментираме за коментира главният треньор

а делегат ще бъде дългого-

при нужда.

пенсират отсъствието му",

на кариерата му бе практическото

официализиране на на натовареност, която вена

и ще се установи тази "Н. Рилски" Евгени Кавдан-

срещата" Очаква ни напрег-

на "Пирин" (ГД) Николай Пир-

Причината е тяхната служеб-

нещо, което се случи по-рано,

след като игра само в 2 нират пълноценно, а и да АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ липсва едно от основните никът и ние сме сред основ-

АЛЕКСАНДЪР

че не им позволява да тре-

сутрин.

ски. В състава на пиринци ще нат и важен двубой. Съпергов.

ГЕОРГИЕВ


СТРУМА

30-31 януари 2021 г.

СПОРТ

Кувейтски шейх позлатява орлето от

с. Ключ Сп. Делев, клубът му се дърпа

Голаджия от Петрич спира с

футбола, сяда зад волана

Футболистът на „Вихрен“ Владимир

Кабранов се раздели с детелините и засега

спира с футбола. Новината, че окачва

бутонките на пирона, за вестника

потвърди 34-годишният голаджия. „Да,

тръгнах си от Сандански. Временно спирам

с футбола, не ме мъчат някакви контузии,

просто реших да наблегна на работата,

която вече започнах. Шофьор

съм към мебелна фирма, с това смятам

да си изкарвам хляба на този етап. За

човек като мен, който цял живот е бил

свързан с великата игра, за категоричен

край е трудно да се говори. Ще се съобразявам

с работните си ангажименти и

ако графикът ми позволява, ще поритвам

някъде, къде точно, предстои да се

6 от 49

Числа: 3, 21, 23, 31, 40, 48

ПЕЧАЛБИ:

I гр. (6) 0 по 0.00 лв.

II гр. (5) 18 по 2 186.10 лв.

III гр. (4) 785 по 55.40 лв.

IV гр. (3) 13777 по 5.10 лв.

ДЖАКПОТ: 7 872 198.85 лв.

6 от 42

Числа: 1, 3, 11, 15, 16, 29

ПЕЧАЛБИ:

I гр. (6)

II гр. (5)

0 по 0.00 лв.

2 по 6 411.40 лв.

Спас Делев

Кувейтски клуб, собственост

на местен шейх, е готов

да позлати орлето от петричкото

село Ключ Спас Делев.

Офертата от Близкия изток

буквално е сащисала джобния

нападател на "Арда" и националния

отбор със солидните

финансови параметри,

за каквито 30-годишен нашенски

футболист от среден

отбор в родния елит може само

да мечтае. След няколкодневни

преговори на ниво клубове

обаче кърджалии отказали

сделката заради ниската

трансферна сума, срещу

която арабите са искали да

придобият правата на играча.

Дотук в кариерата си юношата

на "Пирин" има три излизания

зад граница - в турския

"Мерсин", испанския "Лас

Палмас" и полския "Погон".

Миналото лято острието поднови

договора с настоящия

си тим. В първите две контроли

в турския курорт Алания

Швейцарският вратар с

италиански паспорт Франческо

Руберто подсили футболния

тим на "Септември"

(Сим). Информацията потвърди

бившият шеф на "Пирин"

(Бл) Ива Дацева-Уорън

преди вчерашната контрола

между орлетата и ЦСКА на

стадион "Хр. Ботев". Миналата

седмица стражът се раздели

с благоевградчани по

взаимно съгласие, а от началото

на тази тренира с отбора

от Симитли. 27-годишният

футболист пристигна в

България през пролетния дял

на сезон 2019/2020 г. от

"Тюн" (Швей) и дебютира като

титуляр на 7 март с "Литекс"

(0:0), което се оказа и

последният мач на зеленобелите

в прекратеното заради

Ковид-19

първенство

на Втора лига.

Лятото

същата година

Руберто

изигра на

изключително

високо

ниво кон-

Делев не успя да се разпише.

Беше в титулярните 11 при

загубата с 1:3 от "Заглембие",

а за 2:3 срещу казахстанския

"Кизилжар" започна от резервната

скамейка. В третата

вчера обаче се отпуши от дузпа

в 73-та мин. за 3:1 срещу

украинския "Олександрия".

Землякът му Иван Коконов

неизменно фигурираше в

стартовия състав на сините,

но не му се отдаде да вкара.

В лагера на "Арда" очакват

всеки момент да пристигне закупеният

от ЦСКА нападател

Тонислав Йорданов. Това ще

стане веднага след като 22-годишният

футболист мине тест

за коронавирус. За твърдата

резерва в ЦСКА клубното ръководство

брои на червените

100 000 лв., като за трансфера

настоял наставникът Николай

Киров-Белия, който от

доста време искал младежа в

състава си.

ТОНИ КИРИЛОВ

Симитличани взеха швейцарския

вратар на "Пирин"

тролата с

ЦСКА 1948

(1:1) на ст.

"Хр. Ботев" и

бе първи избор

на наставника

Уо-

Марио Франческо Близнаков Руберто

рън Фийни, ала контузи адукторите

си в странния черноморски

лагер и дълго се възстановяваше.

Заради това

под рамката застана Петър

Петров, а швейцарецът попадна

в стартовите 11 чак на

16 октомври. 5 дни по-късно

участва и в драмата с "Берое"

(3:4) за купата, но след

привличането на Димитър

Шейтанов през зимната пауза

се стигна до разлъката.

Днес септемврийци срещат

"Кюстендил" в контрола от

15.00 ч. на ст. "Арена Симитли".

ИВАН ДЕЛЧЕВ

разбере“, обясни синът на петричката

футболна легенда Костадин Кабранов,

уточнявайки, че не е говорил с хора от

„Перун“. След официализиране на разлъката

с "Вихрен" тръгнаха приказки, че нападателят

ще подсили борещия се оцеляване

в третия ешелон на Югозапада отбор

от Кресна. Точно година по-рано той

напусна родния „Беласица“, където дебютира

още като юноша, когато комитите се

подвизаваха в „А“ група. През последните

12 месеца бе твърд титуляр във формацията

на Здравко Лазаров и в изиграните

общо 20-ина мача се разписа 5 пъти.

В кариерата си е носил още екипите

на "Банско" и на клуб в Северна Гърция.

СТАНЧО СТАНЧЕВ Владимир Кабранов

TOTO 2, ТИРАЖ 7

III гр. (4) 269 по 47.70 лв. VII гр. (2+1) 312 по 5.00 лв.

I ТЕГЛЕНЕ

IV гр. (3) 4456 по 4.10 лв. VIII гр. (1+1) 1701 по 1.50 лв. Числа: 1, 10, 11, 16, 27

ДЖАКПОТ: 243 177.7 лв. IX гр. (2) 3224 по 0.80 лв.

ПЕЧАЛБИ:

ЗОДИАК

X гр. (0+1) 2597 по 1.00 лв. I гр. (5) 1 по 26 197.90 лв.

Числа: 9, 12, 35, 36, 48 ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв. II гр. (4) 195 по 175.20 лв.

Зодия: 11

ТОТО ДЖОКЕР III гр. (3) 7219 по 7.40 лв.

ПЕЧАЛБИ:

Позиция: 6 7 8

II ТЕГЛЕНЕ

I гр. (5+1) 0 по 0.00 лв. Цифра: 4 1 2

Числа: 5, 6, 13, 22, 24

II гр. (5) 0 по 0.00 лв.

ПЕЧАЛБИ:

III гр. (4+1) 0 по 0.00 лв. I гр. (3) 5 по 8 795.5 лв.

ПЕЧАЛБИ:

IV гр. (4) 4 по 500.00 лв. II гр. (2) 1454 пo 30.30 лв. I гр. (5) 1 по 26 197.90 лв.

V гр. (3+1) 24 по 100.00 лв. ДЖАКПОТ: 0.00 лв.

II гр. (4) 177 по 193.10 лв.

VI гр. (3) 224 по 10.00 лв.

5 от 35

III гр. (3) 7139 по 7.50 лв.

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

ЛОША НОВИНА ЗА ФЕНОВЕТЕ! ФУТБОЛЪТ В

БЪЛГАРИЯ СЕ ПОДНОВЯВА НА ПРАЗНИ ТРИБУНИ

Почти сигурно футболът в България ще бъде подновен в

средата на февруари без фенове по трибуните. Това е категоричното

становище на медицинските власти у нас. Към

момента няма никакъв признак да се коментира кога и при

какви обстоятелства привържениците ще се завърнат на

стадиона въпреки предприетите стъпки за разхлабване на

мерките. Председателят на Националния оперативен щаб

генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски също изрази

категоричното си мнение по казуса. "Виждате, че почти

няма футболист, който да не е преминал през коронавируса.

Индексът по опасност от заразяване с инфекцията е от

едно до девет. Играчите се намират между шесто и седмо

място по тази скала. Футболните запалянковци пък са твърдо

на осма позиция", заяви той. Забраната за посещение

на мачове тегне още от 27 октомври.

КОВИД-19 ОТНОВО ПРОМЕНИ ПРОГРАМАТА НА

СЪНИ ДЯКОВ И "ЛУДОГОРЕЦ" В ТУРЦИЯ

Съни Дяков

Ковид-19 отново промени програмата на шампиона "Лудогорец"

в Турция. В неделя Съни Дяков и компания трябваше

да се изправят срещу "Марибор", но спарингът пропадна

заради 10 инфектирани футболисти и треньори на словенския

тим. Разградчани обаче реагираха светкавично и договориха

за същия ден в спортен комплекс "Аркадия" контрола

с "Акрон" /Толиати/ от второто ниво на руския футбол.

ЦВЕТИ ПИРОНКОВА СТАРТИРА СРЕЩУ РУСКИНЯ

НОВИЯ СЕЗОН

Най-добрата българска

тенисистка Цветана Пиронкова

стартира новия сезон

срещу рускинята Людмила

Самсонова на турнира на

твърди кортове „Джипсланд

Трофи“ в Мелбърн с награден

фонд 565 530 долара.

Цветана Пиронкова

Надпреварата започва в неделя и е последна преди откритото

първенство на Австралия от 8 февруари. Спортист №1

на страната ни за 2020 г. заема 136-а позиция в световната

ранглиста, а 22-годишната й съперничка е със 9 места

по-напред. Двете са играли една среща помежду си в началото

на септември м.г. на "Флашинг Медоус" в САЩ, която

Пиронкова спечели с 6:2, 6:3. При успех 33-годишната пловдивчанка

излиза във II кръг срещу поставената под номер

9 хърватка Дона Векич, а в III кръг може да се изправи срещу

Серина Уилямс.

"НАПОЛИ" ИЗХВЪРЛИ ГЪЛЪБИНОВ ОТ КУПАТА

НА ИТАЛИЯ

"Наполи" се класира на полуфиналите за купата на Италия,

след като спечели с 4:2 вкъщи срещу "Специя" на Андрей

Гълъбинов, който започна като титуляр, но бе сменен

на полувремето. Домакините вкараха четирите гола до почивката

с автори Кулибали /5/, Лосано /20/, Политано /30/

и Елмас /40/. Гостите върнаха две попадения чрез Джеси

/70/ и Акампора /73/. На предпоследното стъпало от надпреварата

неаполитанците срещат "Аталанта".

ШАМПИОНСКИЯТ ДУХ СЕ ВЪРНА В "ЛИВЪРПУЛ"

СРЕЩУ ШПОРИТЕ

След серия лоши резултати шампионският дух се върна

в "Ливърпул" за 3:1 във визитата срещу "Тотнъм" в двубой

от 20-ия кръг на английската премиер лига. Мърсисайдци

тотално надиграха тима на Жозе Моуриньо и се изкачиха

на 4-о място в класирането, на 4 т. от лидера "Манчестър

Сити", който обаче е и с мач по-малко. За червените вкараха

Роберто Фирмино (45+4), Трент Александър-Арнолд

(47) и Садио Мане (65). За домакините се разписа Пиер-

Емил Хойберг (49). Още два гола бяха отменени след намесата

на ВАР - по един за двата отбора. След почивката шпорите

бяха принудени да играят без звездата си Хари Кейн,

принудително сменен заради травма в глезена. В 3-та мин.

топката прати в мрежата на гостите Хюн-Мин Сон, но видеозаписът

показа, че е имало засада в изграждането на

атаката. В 56-та мин. Салах порази вратата на лондончани,

а попадението не беше признато заради игра с ръка на Фирмино

преди това.


СТРУМА 30-31 януари 2021 г.

СПОРТ стр. 22

БОЕВО РЕМИ СРЕЩУ КАНДИДАТ ЗА ТИТЛАТА

4 2

Орлетата занулиха ЦСКА, вратарите безгрешни,

за разлика от гафовете срещу "Вихрен"

Орлетата не

се дадоха на

ЦСКА и извъртяха

0:0 вчера в

здрав мач на

стадион "Христо

Ботев". Основна

заслуга

за нулевото равенство

имаха

пиринските

вратари, които

"замазаха" гафовете

отпреди

няколко дни в

контролата

срещу "Вихрен"

в Микрево. По

две отлични намеси

на полувреме

на Димитър

Шейтанов и

Петър Петров

предотвратиха

най-сериозните

опасности,

които армейците

създадоха.

Титулярят в

рамката лепеше

като с магнит

топката в

ръцете си при

неспирните

центрирания и

корнери в наказателното

поле,

но върхът в изявите му дойде

в 36-та мин., когато първо се

разтегна максимално до лявата

греда при шут на Валентин

Антов от границата на пеналта,

а при последвалия корнер

изуми с рефлекс след изстрела

от упор с глава на Али Соу.

Това предизвика единодушната

реакция на възхита от

страна на двете агитки, които

мирно и кротко съжителстваха

една до друга в сектор "Бадеми".

Не трепна в близо

10-минутната канонада от

удари в началото на втората

част и Петров, който се справи

секунди след почивката с

диагоналната тупалка на Али

Соу и в добавеното време на

спаринга с летящата към левия

ъгъл му топка, изстреляна

1 3

5

Горещи вести от ст. "Христо Ботев" за феновете на армейците:

Соу се разминава с "Галатасарай", еквадорци мътят главата на

набелязано попълнение, няма сделка за французин от "Олимпик"

Трансфер на нападателя на

ЦСКА Али Соу в "Галатасарай"

няма да има, стана ясно на вчерашната

контрола с "Пирин".

Гамбиецът беше спряган за турския

гранд, който обаче взе, че

обяви привличането на египтянина

Мустафа Мохамед. 23-

годишният футболист идва като

преотстъпен от "Замелек" до

края на сезона с опция за закупуване

през лятото. Няколко дни

по-рано джим-бом привлече

още един нападател под наем -

Халил Дервишоглу от английския

втородивизионник "Брентфорд",

квотата в атака запълни завърналият

се от "Монако" Хенри Ониекуру.

Сериозна конкуренция на армейците

се появи за еквадорския

таран Джорди Кайседо.

Примамлива оферта към него

има от сънародниците му от

"Емелек". Доскоро от там твърдяха,

че не се интересуват от този

играч, но в намеренията им

настъпи обрат след провалената

сделка за друг набелязан играч.

Кайседо за последно бе част

Д. Шейтанов /сн. 1, вдясно/ и защитата

пред него действаха безупречно

срещу класния съперник, младият

В. Янев /вторият отдясно/ беше

най-близо до гола. Благоевградският

главен мениджър на армейците

Ст. Стоилов беше посрещнат на

стадиона от фен номер 1 на "Пирин"

В. Петров /сн. 2/. Спортният директор

на червените Ал. Пардю /сн. 3,

вдясно/ в приятелска раздумка с вече

бившия технически шеф на орлетата

Гр. Уорън. Двете агитки накацаха

в сектор "Бадеми" и дружно

аплодираха добрите изпълнения в

мача на свои и чужди /сн. 4/. Амос

Юга провокира единственото меле

между двата отбора с груб фаул в

иначе изключително коректния двубой

/сн. 5/. Шефът на "Пирин" Т. Тасков

пръв притича да поздрави наставника

У. Фийни след престижния

хикс /сн. 6/.

6

от бразилския "Витория" /Баия/,

където играе бившият ас на "Лудогорец"

Марселиньо, а доскоро

там се подвизаваше още един

познат футболист от престоя му

в Разград - Жуниор Кишада.

Ръководството на ЦСКА се отказва

от привличането на централния

защитник на "Олимпик"

/Марсилия/ Люка Перен. Треньорът

на червените Бруно Акрапович

залага на трима в ядрото

на отбраната и е доволен от

изявите на капитана Петър Занев,

Юрген Матей и Валентин Антов,

който срещу орлетата бе изтеглен

в зоната на опорния халф,

а на традиционната му позиция

застана Пламен Гълъбов.

Близо до трансфер на "Армията"

остава френският полузащитник

Ян Бодиже, който е

собственост на испанския елитен

"Кадис", но настоява да скъса

договора си, защото не получава

почти никакви шансове за

изява. Според медиите в Испания

шансовете на Бодиже да

тръгне за София и да подпише с

ЦСКА са големи.

от Греъм Кери от фаул. Със солидно

самочувствие влязоха

в срещата юношите Ивайло

Тодоров по десния фланг на

отбраната и халфът Вергил

Янев, който в 10-та мин. прати

кълбото към долния ляв

ъгъл на вратата и само отчаяният

плонж на Густаво Бусато

предотврати гола. Силна

продукция изнесе Красимир

Станоев, близо до желаната

форма е Орлин Старокин, ветеранът

Владислав Златинов

беше винаги там, където

трябва... Мениджърът на зелено-белите

Уорън Фийни

смени 10-имата си полеви играчи

накуп в 69-та мин., доста

по-пестеливо прибягна до

резервите колегата му Бруно

Акрапович.

"ПИРИН": Шейтанов, Ив.

Тодоров, Бодуров, Попев,

Дюлгеров, Старокин, Гощелиани,

Янев, Гущеров, Станоев,

Златинов /46-Петров,

69-Бастунов, Митев, Исуф,

Ст. Николов, Хендерсън, Сп.

Георгиев, Либяховски, Пр.

Йорданов, Бенгюзов, Карачанаков/.

ЦСКА: Бусато, Занев, Матей,

Гълъбов, Вион, Антов,

Мазику, Тиаго, Соу, Пеняранда,

Йомов /46-Юга, 62-

Евтимов, Кери, Бисмарк,

70-Енрике, 75-Турицов, Ахмедов/.

Страницата подготви

СТОЙЧО СТОИЦОВ


СТРУМА

СТРУМА

Основател

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

ДЕВА

Днес ще се окаже, че всичките ви страхове са били

напразни, и всичко в живота ви е радостно, многоцветно

и оптимистично. Вие никога не бихте могли

да вдъхнете щастието с пълни гърди, ако не сте

преживели този страх, който Ви се е наложило да

преживеете. В събота преодолявате препятствията в работата си с

лекота. Успехите ви ще бъдат забелязани от шефовете ви.

www.hotel-orbita.bg

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

важно известие.

нещата отдалеч.

Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326;

Анелия Десподска Репортери: Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885

Издател: „Струма“ ЕООД

694145; Станислава Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов,

0885 694144; Реклами: тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/

2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

885702; 0885 694159; Кореспонденти: Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125;

п.к. 103, тел. 0885 694130

Разлог, Банско - Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129;

Катя Илиева Кюстендил: Даниела Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

Вашият любим човек днес ще е много зает и няма

да ви отдели необходимо време и затова между вас

може да възникнат конфликти. Постарайте се да ги

урегулирате по мирен път, без да прибягвате към екстремни

мерки. В разговорите с близките бъдете отстъпчиви. Избягвайте

напразните спорове и направете компромис.

Постъпките ви ще се струват на заобикалящите

необмислени и екстравагантни. Наблюдават ви осъдително

и с интерес, което ще ви притесни. Няма да

получите помощ или полезен съвет за определена

дейност. Отношенията с любимия човек ще станат по-хладни, ако не

решите бързо какво да правите заедно през уикенда. Ще получите

КОЗИРОГ

РИБИ

507979; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

30-31 януари 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

Млади творци от Кюстендил наредиха изложба

"Майстора - писар в съда и неговите последователи"

Изложба "Майстора - писар

в съда и неговите последователи"

беше подредена в голямото

фоайе на 2-ия етаж на

Съдебната палата в Кюстендил.

Изложбата представя 27 платна

на 20 млади творци от школата

с ръководител Евгени Серафимов.

В нея са включени и

копия от заповедите за назначаване

и освобождаване на

Владимир Димитров-Майстора

от длъжността писар в Окръжния

съд на Кюстендил от 1899

и 1903 година, както и фотоси

от това време.

Проектът е в памет на големия

художник Владимир Димитров-Майстора

и в подкрепа на

младите художници от кюстендилската

школа в изобразителното

изкуство. Реализира се

във връзка със 139-ата годишнина

от рождението на Майстора

и 40-ата годишнина от откриването

на Съдебната палата

в Кюстендил. Той е част и от

образователната програма на

ВСС "Съдебната власт - информиран

избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и

прокуратури".

"Съдиите и служителите на

ОВЕН

Проявете инициатива в семейните работи. Денят е

изключително подходящ за срещи и подобряване на

домашната обстановка. Грижите за децата и домашната

половинка ще ви донесат огромно удовлетворение.

Денят е благоприятен за финансова дейност, свързана с дома, такава

в сферата на услугите или селското стопанство.

Този ден ще ви донесе успехи, но те съвсем няма да

бъдат леки. Бъдете готови на рискови, нестандартни

постъпки. Няма да е излишно желанието да изпитате

своите сили на новото поприще. Целеустремеността понякога граничи

с инат и точно затова продължавайте да се занимавате със

сложни задачи.

Денят няма да е особено успешен за Близнаците, тъй

като слабостите и грешките им ще се набиват на очи.

Няма да е лесно да убедите хората, че сте способни на

много неща, защото пропуските ви в последно време са били големи.

В обкръжението ви има човек, който разпространява за вас клеветническа

информация.

През този ден вашият любим човек ще забележи, че

нещо не е наред в отношенията ви и ще направи всичко

възможно да ги изглади. Усмихнете се и покажете, че прощавате грешките.

Опитайте се да му съдействате с всичко възможно нещата и при

него да се получат. Някои ще придобият вярна представа за хората, с

които имат работа, ако си отварят очите и ушите.

През този ден най-добрия съвет, който ще получите

за това какво да правите със своя личен живот, ще чуете

при разговор с високопоставен човек. Онези, които

са на работа, ще имат ползотворен ден, очертава се успешно справяне

със задачите.

Управител:

Главен редактор:

Художникът и ръководител на школата "Новите майстори" Евгени Серафимов получава подарък от председателя

на съда Пенка Братанова /сн. 1/. Представителите на школата "Новите майстори" пред творбите си /сн. 2, 3/.

3

ХОРОСКОП ЗА 30 ЯНУАРИ

Окръжен съд - Кюстендил се

надяваме Вие, млади хора, да

последвате пътя на Майстора

и като творец, и като личност,

за която моралът бил над всичко!

Съдът е място, което е дало

и ще дава шанс за развитие на

много млади хора, и не само в

юридическото поприще. Надявам

се някои от Вас да ни станат

колеги, да завършат право

или Националната художествена

академия, както Майстора,

или нещо друго, което Ви е на

сърцето. Важното е да изпитвате

удоволствие от работата!",

С пищно тържество семейство Батинкови празнуваха

край Разлог втория рожден ден на сина си

Перничанката Антония Петрова-

Батинкова и съпругът й Ивайло организираха

пищно тържество по

случай 2-ия рожден ден на сина си

Благовест и превърнаха личния

празник в национален. На същия ден

миската празнува и своя имен ден.

Антония изненада много с кадри-

те, които публикува в социалните

мрежи, където от известно време не

беше качвала нищо ново, а принципно

е активна там, пише zajenata.bg.

А фотосите от партито говорят достатъчно.

На празненството край Разлог,

на което малкият Благовест има

визия на истинска кралска особа не

1 2

само заради синия цвят на костюмчето,

са присъствали само роднините

и най-близките приятели на звездната

двойка.

„На този ден семейство Батинкови

имаме национален, семеен

празник! На този ден всеки член на

нашето семейство има празник: аз

имам имен ден и станах майка, съпругът

ми стана баща за първи път в

живота си, а най-важният празник

от всички е, че се роди синът ни The

Best Batinkov! Честит 2-и рожден ден,

сине! Обичаме те завинаги!“, написа

Тони в профила си, където получи

и стотици пожелания.

дожниците само в галериите,

Министерството на културата

или Министерството на образованието.

Историята ни показва,

че благодарение на Окръжния

съд се издига гениалната

личност на Владимир Димитров-Майстора.

И това, че

отново нещо подобно се случва

след 118 години, че дава

шанс на младите творци, поставя

Кюстендилският окръжен

съд на едно много специално

място спрямо другите институции

в страната".

През 1899 г. благодарение на

СТРЕЛЕЦ

В събота е необходимо Стрелците да излязат от границите

на възможностите и да надскочат себе си, само

така ще успеят да тушират зараждането на негативно

отношение на началници. Повечето от знака изгарят

от нетърпение да покажат способностите си. Някои от вас ще

получат неочаквано предложение за пътуване отново свързано с работата

им. Дълго чакано съобщение ще ви зарадва днес. При някои

от вас ще се проявят неочаквани таланти.

Днес ще се наложи да употребите немалко усилия,

за да имате положителни резултати от дейността си.

Нищо не ви напомня за стойността на парите така добре,

както качествената, честна и напрегната работа.

За някои запознанство с нови хора, които ще открият пред тях нови

възможности за увеличаване на финансите. Това води със себе си и

по-големи ангажименти и повече отговорности.

ВОДОЛЕЙ

каза председателят

на Окръжен

съд - Кюстендил

съдия Пенка Братанова.

Ръководителят

на школата

по рисуване, художникът

учител

Евгени Серафимов,

допълни:

"Колко важно е

да не разделяме

обществото на

фрагменти и да

не търсим отговорност

за хукалиграфския

си почерк Майстора

е назначен за писар в Кюстендилския

окръжен съд. В свободното

си време той скицира

разсилния, другите писари, адвокатите

и подсъдимите, прави

и пейзажи от околностите на града.

Талантът му е забелязан от

председателя на съда Никола

Чехларов. В желанието си да

направи нещо за младото момче

той изпраща 20 негови скици

в Рисувалното училище с молба

да го приемат и да му отпуснат

стипендия. Отговорът бил, че

момчето е талантливо, но стипендия

няма. Тогава Никола Чехларов

събира рисунките и прави

първата изложба на Владимир

Димитров-Майстора на 11 май

1903 г. в гимнастическия салон

на Педагогическото училище в

Кюстендил. Съдии, адвокати,

граждани събират средства и

Майстора постъпва като извънреден

ученик в Държавното рисувално

училище /днешната Национална

художествена академия

- София /, в класа на Иван

Мърквичка. За да не харчи от

"народните пари", той отива до

София пеша.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Водолеите са нащрек и препроверяват всяко свое

действие, за да се убедят, че не нарушават правилата,

което е доста стресиращо. Никога не сте се отличавали

с умението сериозно да подхождате към нещата и

да ги изпълнявате така, както ги иска началството. Но днес ще може

да изпълните всичко, което се изисква от вас. Няма да получите аплаузи,

но това няма да остане незабелязано от ръковоството. Известна

спънка ще имате при работа с администрации.

Обърнете внимание на любимия човек, с когото

сте заедно от дълго време. Романтични увлечения

са малко вероятни, но вие не спирайте да пръскате

позитивна енергия. Някои от Риби са заети единствено

със своите проблеми, но няма да успеят да ги разрешат днес. За

други от знака денят ще бъде свързан с големи успехи на новото

поприще. Днес ще се доказвате като професионалист, планирайте

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 30-31 януари 2021 г.

РАЗНИ ХОРА

стр. 24

След слуховете за раздяла: Дани Петканов с

трогателно пожелание за рождения

ден на половинката си Алекс

Слуховете за раздяла и

напрегнатите взаимоотношения

между Алекс и Дани Петканови

вече са в миналото.

Алекс празнува своя рожден

ден, а половинката й Дани

написа трогателно пожелание

в мрежата, с което несъмнено

докосна сърцето й:

„Два различни светогледа,

две различни души. С

малко компромиси ни чакат

нови висини. Честит рожден

ден, Александра! Обичам те

много!“ - написа Лудия репортер,

а неговата любима

му отговори в коментар с думите:

„Обичам теее!“.

Родената в Благоевград

Благоевградчанката стартира личния си празник с чаша "Моет" насред снега

инфлуенсърка и модел получи

куп поздравления и подаръци

за личния си празник,

които цял ден не спря да споделя

с последователите си в

Инстаграм. Своя специален

ден тя посрещна насред снега,

отпивайки чаша шампанско

"Моет" и облечена в удобен

спортен екип.

Красавицата не пропусна

да отбележи деня с няколко

радостни снимки в Инстаграм,

като публикува кадри на

фона на красив снежен пейзаж.

Тя е облечена в оранжев

спортен екип, който обаче

съвсем не я предпазва от студа.

Напротив - Алекс показва

гордо стегнат корем по

спортен сутиен, който е комбинирала

с клин и зимна

шапка.

Отношенията в една от

най-популярните двойки у

Българи завладяха

света на висшата мода

"Хубаво е Vogue да ти публикуват кадър!

Че и два!", сподели актьорът и фотограф

Владо Карамазов в социалните

мрежи, когато се похвали със снимките,

спечелили мястото си из страниците

на италианския Vogue.

По-рано този месец и друга българка

2

фотографка, бившият

модел Елина Кешишева,

се похвали с фотосесия

за Dior, която

представи колекцията

на марката като картините

на Караваджо.

Бавно, но сигурно

все повече български

имена се наместват

сред световната мода.

3

1

Елина

Кешишева

/сн. 1/

засне

кампанията

на Dior

/сн. 2/,

Владимир

Карамазов

/сн. 3/ с

кадри за

Vogue

/сн. 4/

4

Синът на издирвания от

правосъдието дупничанин

Пламен Галев се е изнесъл от

Лондон, разкриват запознати.

Доскоро младият богаташки

наследник делял едно жилище

с майка си Емилия и сестра си

Светослава в тузарски район

на британската столица.

Според запознати Георги е

заминал за Франция, за да

надгради образованието си.

Наследникът на Галев вече

бил завършил университет в

Лондон, където трупал знания

по няколко специалности, една

от които с икономическа

насоченост.

Според дупничани след

дипломирането си в британската

столица Георги продължил

образованието си в Южна

Франция. Други жители на

града пък дочули, че синът на

издирвания от Интерпол Пламен

Галев от Лондон директно

отлетял за САЩ и се установил

в предградие на Чикаго.

Причините за това били наймалко

две, коментират дупничани.

Едната била, че в мегаполиса

има стотици хиляди

български емигранти, сред

които имало и роднини на Галеви.

Като втора причина любители

на конспиративните

теории изтъкват подозренията

си, че Пламен Галев и другият

„брат“ Ангел Христов са

се установили в САЩ, след като

изчезнаха от България, за

да не лежат по 4,5 г. в затвора

за рекет. Причината „братята“

да бъдат устроени там

под чужда самоличност била

получената федерална закрила

покрай тяхно сътрудничество

с властите в борбата сре-

нас в момента са повече от

перфектни и явно тежкият

период, пред който преминаха,

е подействал сплотяващо

на младото семейство. Само

преди няколко дни Александра

сподели в профила си и

мил момент от снимачната

площадка, който определи

като „един от най-запомнящите

се в живота й“.

„Вчера моите момчета ме

изненадаха на снимачната

площадка. Това беше един от

най-милите и запомнящи се

моменти в живота ми! Още

ми е пред очите как Габриел

носи букет, който е голям

почти колкото него, и повтаря

„на мама“! След този

момент 14-часовият снимачен

ден навън на студа ми се

стори не чак толкова уморителен

и тежък, колкото беше!“

- написа Петканова.

ГРАДСКИТЕ ЛЕГЕНДИ МЪЛВЯТ

След университет в Лондон синът на Пл. Галев напуснал

жилището на майка си, заминал за САЩ при баща си?

бридж,

привлекателна

туристическа

дестинации

именно заради

лечебните

си извори.

Докато

каката Светослава

периодично

се

появяваше в

публичното

пространство

основно

щу международния наркотрафик.

Нито една от версиите

няма официално потвърждение

до момента. Факт е, че в

британските адресни регистри

името на Георги Галев вече

не фигурира до тези на

майка му и сестра му, които

са отбелязани, че продължават

да живеят в едно жилище,

показа проверка в системата,

пише "България днес".

За разлика от сестра си

Светослава, Георги не е подхващал

никакъв бизнес във

Великобритания, показва

справка във фирмените регистри.

За сметка на по-малкия

си брат неговата кака не

си губи времето и едва 27-годишна,

вече е шеф на две дружества

с дейност, предполагаща

добри печалби в бъдеще.

Едната фирма на Светослава

се занимава с управление

на активи и капитали на

богати клиенти. Другото й

дружество е за бутилиране на

минерална вода и развива

дейността си в градчето Тон-

чрез социалните

мрежи, то брат й бяга далече

от подобни изяви от години.

Георги напуска България

заедно с майка си и сестра

си преди повече от десетилетие.

Тримата се установяват

в Лондон, където наследниците

на Галев завършват

средното си образование,

след което се записват в местни

университети. Тримата се

изнасят от родината си по заповед

на главата на семейството.

Говори се, че имало

поне три причини Галев да изпрати

светкавично зад граница

семейството си. Според едната

версия емиграцията е

свързана със сериозни заплахи,

отправени към близките

на търсения от Интерпол

„брат“. Друга хипотеза гласи,

че той изпратил децата си в

ВИЦ НА БРОЯ

- Мило, действаш ми като

дрога!

- Ох, мило, толкова ли си

пристрастен към мен?

- Eми не, струваш ми

скъпо и ми съсипваш живота.

Лондон, защото държал да

получат солидно образование.

Най-пиперливата версия,

която се носи из Дупница, е,

че бившият командос подсигурил

охолен начин на живот

на жена си и наследниците си

в чужбина заради негова любовна

авантюра. Става дума

за връзката му с местната хубавица

Юлияна, която по-късно

му родила момиченце. Любовницата

била пълно физическо

копие на съпругата

Емилия на млади години, подчертават

източниците ни.

Забежката на Галев не останала

незабелязана в малкия

град, клюката бързо се

разнесла и стигнала до ушите

на законната съпруга. Въпреки

това Галев не се трогнал

особено, защото, говорят

местните, той бил тоталният

авторитет и Емилия нямала

думата за нищо, освен да се

грижи за децата и домакинството.

00024

More magazines by this user
Similar magazines