Вестник "Струма" брой 56

vestnikstruma
  • No tags were found...

вторник 9 март 2021 година

9 772367 612028

10-2

Година XXХ, брой 56 (8750) Вторник, 9 март 2021 г. 0.70 лв.

Петричкият бизнесмен

Лъчо Мазния оглави

офшорка, превъртяла

покупко-продажбата на

апартамента за 2.2 млн. лв.

Лъчезар

Петков

Осъденият за подкуп на митничари

Л. Петков от 4 месеца върти и 2 от

фирмите бушони на източената КТБ

Известният петрички бизнесмен

Лъчезар Митов Петков,

придобил прякора Лъчо

Мазния около ДДС афера с

рапично олио, осъден за подкуп

към двамата митничари

и в момента с чисто досие,

се е отдал на ново поприще

Емблематичният апартамент над градинката "Кристал"

на укрилия се

банкер Цв. Василев

- имотни и финансови сделки.

Той е представител на регистрираната

на Сейшелите

фирма, свързана с един от

най-скандалните имоти в

България, освен това върти 2

от фирмите, доказано участвали

в на стр.6

ЗАРАДИ СКОКА НА БОЛНИТЕ

Спешните случаи на Ковид-19 ще бъдат

приемани ротационно в хирургичните

О. Митев Д. Димитров Р. Кондев Цв. Иванова

отделения на

МБАЛ - Благоевград

и ПУЛС на стр. 3

Задържаха разложанин след

сигнал за блудство с 15-г.

момиче, откриха в дома

му жертвата неадекватна

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ

МОН утвърди 123 паралелки с 3198

места за прием след 7 клас в Пиринско

5 училища с нови специалности - "Възобновяеми енергийни

източници", "Програмист", "Автоматизирани системи"...

Прием на 123 паралелки

осигуряват 3198 места за

след основно образование

кандидат-гимназистите.

/7 клас/ в общо 53 профилирани

и професионални

през настоящата учебна го-

Анализите показват, че

гимназии, средни и обединени

училища в Пиринско ут-

се обучават 2994 седмокласдина

в училищата в областта

върди Министерството на

ници. Това е с 22-ма ученици

повече спрямо предход-

образованието и науката. Така

при максимална пълняемост

от 26 ученици в клас се М. Попов

що бяха утвърдени на

ната 2019/2020 г., когато съ-

стр.5

Минералната вода от резервоара при

Владишкото в Благоевград потече мазна в

хотел "Езерец", стигна и до градската баня

Замърсена с мазен слой

потекла минералната вода в

хотел "Езерец" в Благоевград

преди три дни. Сериозният

проблем бил забелязан от

служител в хотела и незабавно

били уведомени полицията

и прокуратурата.

ИНВЕСТИЦИЯ

Частната болница в Благоевград

ПУЛС започва строителство

на нов корпус с разгъната застроена

площ от 3030 кв.м. В него

ще бъдат обособени болнични

структури и лекарски кабинети

от доболничната помощ, както

и обслужващи медицински

структурни помещения.

Възложител е фирма "Медикус

98-Медицински център" ООД,

чийто управител е д-р Чавдар Андонов,

а собственици са Емилия

и Александър Щереви.

Дружеството има учредено

право на строеж за изграждане

на втора вертикална на стр.6

ПО ИСКАНЕ НА КПКОНПИ

ПО СИГНАЛ НА МАЙКАТА

Телефонът на 35-г. К. М. изобилствал

с клипове с порнографско съдържание

с участието на тийнейджърката

Полицията е задържала годишно момиче от града.

35-годишния К. М. от Разлог Униформените щурмували

след сигнал, че склонява дома на мъжа в събота след

към развратни действия 15- сигнал от майката на стр.6

Хотел "Езерец" има 20-годишно

разрешително да ползва

минерална вода с дебит

1,09 л/сек от извора във Владишкото.

От същия извор с

право да черпи по 0,5 л/сек

е и концесионерът на градската

баня, където замърсената

вода дошла два дни покъсно.

От резервоара на извора

при Владишкото при спешната

проверка бил открит чувал

с мазна течност, подобна на

мазут, от която са взети проби

за изследване. на стр.6

Частната болница ПУЛС вдига нов

корпус с 3 дка болнични стаи и

Болница ПУЛС

лекарски кабинети

На първа инстанция отнемат незаконно придобитите

имоти на Братя Галеви и съпругите им на стойност

2,5 млн. лв., в т.ч. резиденцията в Ресилово

на стр. 2


СТРУМА 9 март 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

ПО ИСКАНЕ НА КПКОНПИ

На първа инстанция отнемат незаконно придобитите

имоти на Братя Галеви и съпругите им на стойност

2,5 млн. лв., в т.ч. резиденцията в Ресилово

Пл. Галев А. Христов

Окръжен съд - Кюстендил

под председателството на съдия

Татяна Костадинова уважи

по-голямата част от исканията

за отнемане в полза на държавата

на незаконно придобито

от Пламен Галев, Ангел Христов

и техните съпруги имущество

по делото, което Комисията

за противодействие на корупцията

и отнемане на незаконно

придобито имущество

(КПКОНПИ) води срещу Братя

Галеви и техните съпруги. Искът

бе на обща стойност 4 250

189 лв. Съдът уважава част от

исковете в общ размер на

2 474 582 лв. Съдът счита, че

са налице предпоставките за

уважаване на иска.

Престъпленията, за които

Пламен Галев и Ангел Христов

са осъдени с влязлата в сила

присъда, попадат в обсега на

чл. 3, ал. 1, т. 9 и т. 21 от

ЗОПДИППД. Може да се направи

изводът, че придобитото

от ответниците имущество

през проверявания период е

на значителна стойност по

смисъла на закона - над 60

000 лв. Разликата между приходи

и разходи на проверяваните

лица и семействата им е

отрицателна и възлиза на 10

138,42 броя минимални работни

заплати за семейството

на Пламен Галев и на

4876.67 бр. минимални работни

заплати на семейството на

Ангел Христов, т.е. разходите

са превишавали приходите с

тези суми, от което се обосновава

изводът, че ответниците

не са притежавали достатъчно

средства за придобиване

на процесните недвижими вещи,

МПС, дружествени дялове

в търговски дружества и парични

влогове, следователно

липсва законен източник на

средствата за придобиване на

това имущество. По този начин

съдът счита, че е установена

още една предпоставка

за исканата гражданска конфискация

- да е придобито в

рамките на проверявания период

имущество на значителна

стойност, за което не е установен

законен източник на

вложените в придобиването

му средства.

Настоящият съдебен състав

приема, че въз основа на съдържащите

се по делото доказателства

може да се направи

основателно предположение

за наличието на косвена връзка

между престъпната дейност

на проверяваните лица Пламен

Галев и Ангел Христов и при-

Имението на Братя Галеви в с. Ресилово се отнема в полза на държавата

добитото от тях имущество. Същите

са осъдени за тежки уми-

пише в мотивите си съдия Татгистрирани

в офшорни зони,

шлени престъпления - първият яна Костадинова.

като ръководител, а вторият като

участник в организирана та за отнемане в полза на дър-

По отношение на искания-

престъпна група, която е била жавата от Пламен Галев и съпругата

му, и от Ангел Христов

въоръжена и е била създадена

с цел да върши престъпления и съпругата му на движими вещи

и недвижими имоти; по от-

по чл. 214 от НК - изнудване с

цел имотна облага. Очевидно ношение на исканията за отнемане

в полза на държавата

е, че се касае за тежки умишлени

престъпления, които са от Пламен Галев и от Ангел

користни по своя характер и с Христов на притежаваните от

които се генерират значителни

парични доходи. Тези доходажба

на дружествени дялове

тях дружествени дялове и проди

са били прикривани с осъществяването

на разпореди-

основателни и ще се уважат.

съдът намира, че исканията са

телни сделки на дружества, ре-

Съдът отнема в полза на

Зам. шефът на МБАЛ - Благоевград д-р Ал. Костов спечели

ново дело за връщане на работа в РЗИ

Пожар, предизвикан от късо

съединение, изпепели част

от покъщнината на фелдшера

от Дупница Стефан Андонов.

Огънят тръгнал от една от

стаите. Изгорели са черна и

бяла техника, обзавеждането

на две стаи на първия и на втория

етаж. Съседи и огнеборци

са успели да загасят огнената

стихия, която от първия етаж

се пренесла и на втория.

Вчера репортер на „Струма“

отиде на мястото на инцидента.

Стефан Андонов не

беше открит в дома му. Той

Ал. Костов К. Калоянов

Административен съд отмени

заповед на директора на РЗИ -

Благоевград за прекратяване на

служебното правоотношение на

д-р Александър Костов. Лекарят,

който понастоящем е зам. директор

на МБАЛ - Благоевград,

атакува в съда заповедта, с която

през ноември 2017 г. е уволнен

като директор на дирекция

"Медицински дейности" в РЗИ. С

окончателно решение на ВАС от

27 април 2020 г. заповедта е обявена

за нищожна и той е възстановен

на работа.

На база съдебното решение

на 3 юни д-р Ал. Костов се явил

в РЗИ и поискал да бъде възстановен

на работното си

място, но не бил допуснат от охраната

на партера заради контролирания

достъп до помещенията,

поради което подал молба

в деловодството. На другия

ден отново отишъл в сградата

на РЗИ и депозирал втора молба,

с която поискал писмен отговор

на внесената предходния

ден молба.

На 8 юни директорът на РЗИ

д-р Калоянов издал заповед за

прекратяване на служебното

правоотношение на д-р Костов

с мотива, че не се е явил в за-

коновия срок за възстановяване

на работа, който е двуседмичен

след влизане в сила на

съдебното решение. Заповедта

била изпратена в писмо чрез

куриер, който я оставил в работния

кабинет на зам. директора

на болницата, но не я връчил

на него, а на друг служител.

На 18 юни д-р Костов депозирал

жалба в Административен

съд - Благоевград срещу заповедта

на директора на РЗИ с

основния аргумент, че не е пропуснал

срока, който бе удължен

по всички съдебни дела с

един месец, считано от отмяната

на извънредното положение,

което бе въведено със закон на

13 март 2020 г. Извънредното

положение беше до 13 май

2020 г., т.е. крайният срок е бил

до 14 юни.

След анализ на писмените и

гласни доказателства по делото

съдия Димитър Думбанов

счита, че в два поредни дни д-р

Ал. Костов е изразил желанието

си да се върне на работа, но

не е бил допуснат, а самата заповед

за уволнение е издадена

на 8 юни, преди изтичане на

крайния срок. С тези мотиви заповедта

на директора на РЗИ -

Благоевград, с която е прекратено

служебното правоотношение

на д-р Костов, е отменена.

Решението подлежи на обжалване

пред ВАС.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

Горя къщата на фелдшера Ст. Андонов от Дупница

работи в Спешен център - Сапарева

баня и най-вероятно е

бил на работа. На мястото на

счупените стъкла на прозорците

от високата температура са

заковани дъски. Част от изгорелите

вещи бяха натрупани до

къщата и до близкия контейнер.

Съседи на фелдшера завиха

пред „Струма“, че той отдавал

част от къщата си под наем.

От пожарната в Дупница ще извършат

експертиза, за да установят

причината за пожара.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

държавата имотите заедно с

посочените в тях сгради, собственост

на Братя Галеви и техните

съпруги в село Ресилово,

община Сапарева баня. Съдът

намира, че сделките, по силата

на които са построени сградите

в имотите на проверяваните

лица и съпругите им, както

и прехвърлителната сделка,

по силата на която е прехвърлена

собствеността, са абсолютно

симулативни.

По делото не се установи

съпругите да имат собствен

принос в придобиването на посоченото

имущество. Дружествените

дялове са придобити от

На Осми март кабинетът

на управителката на "Водоснабдяване

и канализация"

ЕООД - Благоевград

инж. Росица Димитрова бе

отрупан с огромни букети

цветя от партньори, приятели

и колеги.

"Няма по-щастлив момент

за мен от изразената

красива благодарност в

празничния ден", сподели

усмихнатата управителка и

добави, че тези букети са

за всички жени от дружеството,

с пожелание да продължават

да бъдат силни,

но и нежни, стожери в семейството,

в работата и в

обществото.

ИЗКУПУВАНЕ НА:

метали, хартия, пластмаса

ПРЕДЛАГА:

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

ответниците през проверявания

период със средства от

престъпна дейност, поради

което подлежат на отнемане.

По отношение на исканията

за отнемане в полза на държавата

от Пламен Галев и от

Ангел Христов на суми от банкови

сметки съдът е отхвърлил

исканията в по-голямата им

част, като е приел, че сумите

не са били налични по тези

банкови сметки към момента

на внасяне на мотивираното

искане от комисията.

По отношение на исканията

за отнемане в полза на държавата

от Пламен Галев и Ангел

Христов на притежаваните

от тях оръжия, респ. на действително

даденото по фактури

за закупуване, съдът отхвърля

искането за отнемане

на оръжията, собственост на

Братя Галеви, защото същите

са били отчуждени към момента

на внасяне на мотивираното

искане от комисията, но съдът

уважава исканията за отнемане

в полза на държавата

на тяхната левова равностойност.

Решението подлежи на обжалване

пред Софийски апелативен

съд в двуседмичен срок

от връчване на препис на страните.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

С красиви букети отрупаха кабинета

на инж. Росица Димитрова

за празника на жените

Плащане

веднага

Товарене и заплащане на място.

Мобилен кантар за Благоевград

и околните населени места.


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 9 март 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

Големите вериги подбиха цените на цветарските

магазини в Деня на жената с букет от 7 лалета

за 3,69 лв. и 13 рози за 6 лв.

Благоевградчани предпочетоха цветя в саксия,

избирайки според джоба - от 1.60 лв. за градински

парички до 30 лв. за екзотични растения

Между 1.50

лв. и 3 лв. за

бройка се търгуваше

вчера в

благоевградските

цветарски магазини

стрък лале.

Големите вериги

"удариха" в

цените търговците

на дребно,

като пуснаха

промоционално

за женския

празник букети

по 7 лалета за

3,69 лв. и по 13

рози за 5,99 лв.

ЗАРАДИ СКОКА НА БОЛНИТЕ

Разкриването на нови ковидни

отделения в МБАЛ -

Благоевград ще става поетапно,

съобразно броя на пациентите,

които се нуждаят от

хоспитализация. В момента

трите отделения - инфекциозно,

вътрешно и "Уши, нос,

гърло", са пълни, наред е да

се отвори неврологично за

болни с усложнения от Ковид-19,

заяви шефът на МБАЛ

- Благоевград д-р Огнян Ми-

Благоевградски тийнейджър

се заби в няколко паркирани

коли след неразумно

шофиране. Инцидентът стана

в неделя около 21:40 часа на

ул. "Преслав" в кв. "Ален мак".

19-годишният шофьор на лек

автомобил БМВ карал с несъобразена

скорост и при завой

надясно се блъснал в паркиран

лек автомобил "Фолксваген

Транспортер", завърта

се и се блъска в паркиран лек

автомобил "Порше Кайен",

който от своя страна отскача

и се блъска в паркиран зад не-

тъмно връзваха и опаковаха

букети. Някои заложиха на

оборота, други на по-високи

цени, затова и единичните

цветя бяха в широки граници.

Луковица зюмбюл се търгуваше

между 3,50 до 4 лв.,

в зависимост от това колко

е цъфнал, а тройка в саксия

на промоция се предлагаше

за 4,99 лв. Карамфилчетата

бяха между 70 и 80 ст. за

бройка, а стрък хризантема

- от 2,50 до 3 лв. Търговци

отбелязаха, че те били предпочитани

от хората с поскромни

възможности. За

клиентите без финансови

1

Вярно, че раз-

мерът на розите на промоция

бе значително по-скромен от

този на стръковете от по 5 и

6 лв., но количеството винаги

има значение.

Два дни преди женския

празник цветарските магазини

се "пръскаха по шевовете"

от стока, а цветарите до

задръжки бяха

приготвени екзотични

орхидеи

с цена между 15 и 25 лв. или

само цвят в капсула по 5 лв.

едната, най-често оформени

по три в букет. Цветята в саксия,

предпочетени от мнозина

заради дълготрайността и

възможността за пресаждане

на открито, също варираха

в широки граници - от 1,59

лв. за градинските парички,

през 14 лв. за минирози в

ефектни опаковки, до над 30

лв. за екзотични растения и

храсти.

Млади хора направиха

благоевградчани съпричастни

към кампания за подпомагане

на семейства с репродуктивни

проблеми и парите

за розите и лалетата на

импровизирания им щанд

2

пред МОЛ "Ларго" се събираха

в дарителска кутия.

Част от администрациите

освободиха служителките си

по обяд, като задълженията

им бяха поети от колегите им

и заведенията се напълниха

основно с дамски компании,

а повечето маси в ресторантите

и пицариите бяха запазени

и за вечерта.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Спешните случаи на Ковид-19 ще бъдат приемани ротационно в хирургичните

отделения на МБАЛ - Благоевград и ПУЛС

О. Митев

Д. Димитров Р. Кондев Цв. Иванова

диология в

държавната

и частната

болница

ПУЛС на ротационен

принцип. В

тев.

На вчерашната среща,

която бе инициирана от директора

на РЗИ - Благоевград

д-р Калоян Калоянов, с болничните

директори, освен завишаването

на ръста на заразените

и хоспитализираните

с коронавирус е обсъдено

как ще се провежда лечението

при спешните случаи. Договорено

е това да става в отделенията

по хирургия и кар-

първите две

седмици от месеца животозастрашаващите

случаи ще

се приемат в едната болница,

а в следващите две седмици

- в другата, обясни д-р

Митев.

Началникът на хирургично

отделение в МБАЛ - Благоевград

д-р Димитров заяви, че

към момента има 8 хоспитализирани

пациенти с коронавирус.

"Всички са млади хора,

30-40-годишни. Най-възрастната

беше 67-годишна

жена, но снощи състоянието

й се влоши и бе преместена

в отделението по реанимация",

съобщи д-р Димитров.

Как ще се реализира обаче

идеята за разделяне на хирургично

отделение - за ковидно

болни и за спешни случаи,

предстои да стане ясно

до дни. Предимно млади хора

са сред новите случаи на

заразени, които вчера са установени

в микролабораторията

на МБАЛ - Благоевград.

"От 100 проби 30 са положителни.

Оплакванията са

предимно за хрема, дрезгав

глас и отпадналост", каза

шефката на лабораторията

д-р Цветанка Иванова.

В 15 области, в това число

и в Благоевградска, е доказано

разпространение на

британския вариант на Ковид-19,

съобщи Националният

център по заразни и паразитни

болести. След секвениране

на 413 проби на

SARS-CoV-2 у нас и в Германия

британският вариант на

вируса е потвърден при 303

от пробите. От вчера до 22

март се преустановява провеждането

на планов прием

и планова оперативна дейност

в лечебните заведения

за болнична медицинска помощ

на територията на област

Благоевград, с изключение

на дейностите, свързани

с трансплантация на органи,

тъкани и клетки, диагностика

и лечението на пациенти

с онкологични и онкохематологични

заболявания, дейностите

по асистирана репродукция

и ражданията, дейностите

по рехабилитация,

продължително лечение и

психиатрична помощ. Забранява

се посещението на

външни лица/свиждания в

лечебни заведения за болнична

помощ в област Благоевград,

с изключение на

свижданията на пациенти в

терминален стадий. Забраната

не се отнася за контролните

органи при осъществяване

на контролната им

дейност.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

19-годишен шофьор на БМВ се заби в 4 паркирани автомобила в Благоевград

го лек автомобил "Фолксваген

Голф". При автокаскадата

няма пострадали хора. Нанесени

са материални щети.

Дарителският щанд пред МОЛ "Ларго" /сн. 1/. Търговците на цветя в Благоевград

бяха заредили сериозно със стока за 8 март, някои заложиха на оборота,

други на високи цени /сн. 2/.

Пробите с техническо средство

за употреба на алкохол и

наркотични вещества на 19-

годишния водач са отрицателни,

съобщиха от полицията.

ТИНА ГЕОРГИЕВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 9 март 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

Стартира реконструкция на ул. "Цар Симеон" в Петрич, с

1,5 млн. лв. подменят водопровода, полагат нова настилка,

разширяват и кръстовището при ул. "Рокфелер"

Започна цялостната реконструкция

на ул. "Цар Симеон"

в Петрич. Тя ще бъде

ремонтирана със средства,

отпуснати от държавата в

размер на 1 500 000 лева.

Кметът Димитър Бръчков отбеляза,

че е извървян дълъг

път, тъй като инвестицията

не е никак малко, а възможностите

на общинския бюджет

са ограничени. "Успяхме

да се подготвим и да

Мобилни секции в четири

общини на Пернишка област

за карантинираните за

парламентарните избори

В 14-и МИР, област Перник,

за изборите на 4 април

ще бъдат открити 10 мобилни

секции, съобщиха от

РИК. В 4 от тях ще гласуват

карантинираните заради

Covid-19 избиратели на региона,

останалите 6 ще са

разположени в шестте общински

центъра на региона.

Мобилни секции за гласуване

на карантинирани

ще има в общините Перник,

Радомир, Брезник и Трън.

Те ще бъдат в градовете

Перник, Радомир, Брезник и

Трън. Останалите шест ще

са разположени по една във

всеки общински център.

Жителите на региона ще могат

да упражнят правото си

на глас в 257 секционни избирателни

комисии.

Двама от първоначално

регистрираните кандидати

за народни представители -

от партия АБВ и от коалиция

„Изправи се! Мутри

вън!“, са се отказали. Така

в листите на 30 партии и

коалиции за предстоящите

парламентарни избори са

регистрирани общо 143

кандидати за народни представители.

Те ще се борят

за четири мандата в 14-и

МИР в Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

защитим финансиране от

държавата, което е огромен

плюс за вътрешноградската

улична мрежа на Петрич",

уточни градоначалникът.

Реконструкцията ще започне

от пресечната точка

на ул. "Цар Симеон" с ул.

"Места" и ще продължи до

ул. "България". Предвидена

е подмяна на водопроводната

мрежа, полагане на нова

асфалтова настилка, разширяване

на кръстовището

при ул. "Рокфелер", за да се

осигури нормално престрояване,

тъй като това е маршрутът,

по който се движат

тежкотоварните камиони в

посока ГКПП - Златарево.

Основен ремонт на ул. "Цар

Симеон" не е извършван никога,

правено е само частично

изкърпване на местата,

където асфалтът е компрометиран.

"Улицата е изключително

натоварена като движение,

защото поема трафика към

Промишлена зона на град

Петрич, както и тежкотоварния

от София към ГКПП -

Златарево и от ГКПП - Кулата

към ГКПП - Златарево.

Фирмата изпълнител ще

трябва да положи бордюрите

след асфалтирането, да

направи хоризонталната

маркировка и да постави 15

Общинския съвет за ново

обсъжане, но след като в 14-

дневния срок не било преразгледано,

губернаторът го

оспорил в съда. Съдия Саша

Алексова счита жалбата за

допустима и основателна.

Според нея оспореният акт

е незаконосъобразен, тъй

като не е спазено изискването

да бъдат изложени мотиви

за приемането на решението,

като е налице и

противоречие с материалния

закон. Правното основание,

което е посочено в

решението, чл. 12, ал. 3 от

Закона за общинската собственост

/ЗОбС/ и чл. 15, ал.

2 от Наредбата за реда за

придобиване, управление и

разпореждане с общинско

имущество /НРПУРОИ/, е

неотносимо към конкретния

случай. Според двете разпо-

броя пътни знаци. Искам само

да напомня, че преди три

години успяхме според възможностите

на бюджета да

ремонтираме немалка част

от друга възлова улица -

"Места". Подмени се също и

целият водопровод на улицата",

каза Димитър Бръчков.

При извършването на ремонта

на ул. "Цар Симеон"

ще се въвеждат временни

организации на движението,

които предварително ще се

съгласуват, за което ще се

поставят необходимите указателни

знаци.

Кметът допълни, че на територията

на града остава да

бъдат извършени нужните

дейности и по отношение на

кръстовището до Гробищен

парк, за да бъде функционално.

ИВАН ИВАНОВ

АС отмени решението на ОбС - Благоевград в

училището на Мощанец да се настани НЧ "Европа-2014"

Административен съд отмени

решение на Общински

съвет - Благоевград за предоставяне

на помещение на

читалище в с. Мощанец. Общинското

помещение от 36

кв.м в сградата на бившето

селско училище е дадено за

безвъзмездно ползване за 5

г. на Народно читалище "Европа-2014"

след единодушно

одобрение на всички 31

съветници, присъствали на

сесията, проведена на 13

ноември миналата година.

Наред с това те упълномощили

кмета на общината Румен

Томов да сключи договор

с читалището за безвъзмездно

управление на общинското

помещение. При

упражняване на контрол за

законосъобразност областният

управител Бисер Михайлов

връща решението в

НАВРЪХ 8 МАРТ

редби имотите и вещите общинска

собственост, които

не са необходими за нуждите

на органите на общината

или на юридически лица и

звена на общинска бюджетна

издръжка, могат да се

предоставят безвъзмездно

за управление на други юридически

лица на бюджетна

издръжка или на техни териториални

структури. Народно

читалище "Европа-2014"

не е юридическо лице/звено

на бюджетна издръжка, а

юридическо лице с нестопанска

цел, което набира

средства от следните източници:

членски внос; културно-просветна

и информационна

дейност; субсидия от

държавния и общинските

бюджети; наеми от движимо

и недвижимо имущество; дарения

и завещания и други

приходи. Според съдия Алексова

в решението липсват

не само правни основания,

но и фактически. Мотивите

- фактическите и правните

основания за издаване на

акта, са задължителен реквизит

на писмената форма

на индивидуалния административен

акт. Липсата на мотиви

в акта представлява нарушаване

на изискването за

форма, което е достатъчно

основание за отмяна на административния

акт като незаконосъобразен,

според

съдебната практика. Решението

е отменено, а ОбС -

Благоевград е осъден да изплати

на областния управител

100 лв., разноските за

юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи

на обжалване пред ВАС.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Сандански абитуриенти изненадаха

класната си с оригинална покана за бала

По оригинален начин абитуриенти на

Спортното училище в Сандански сюрпризираха

класния си ръководител Илияна

Стоянова навръх 8 март. Със стилен

букет цветя и специално изготвен за случая

транспарант зрелостниците поканиха

класната си на бала за предстоящото

им завършване.

"Г-жо Стоянова, елате с нас на бала!",

бе изписано на огромния плакат, разгърнат

в класната стая, а учениците в приповдигнато

настроение отброяваха от 1

до 12. Ефектът на изненадата бе подсилен

от торта със снимка на випуск 2021

и фойерверки.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 9 март 2021 г.

РЕПОРТЕР

стр. 5

МОСВ обособи две нови

защитени зони в Пернишко

МОСВ обособи две нови

защитени зони в Пернишко -

"Земен" и "Верила". Целта е да

се запази биоразнообразието

в тях. В защитена зона "Земен"

попадат землищата на с.

Буново, с. Гърбино, с. Дворище,

с. Коняво, с. Копиловци,

с. Полетинци, с. Полска Скакавица,

с. Раждавица, с. Шипочано,

с. Шишковци, община

Кюстендил, област Кюстендил,

с. Бъзовица, с. Габрешевци,

с. Добри дол, с. Долно

Кобиле, с. Злогош, с. Косово,

с. Средорек, с. Сушица,

с. Трекляно, с. Чешлянци, община

Трекляно, област Кюстендил,

с. Блатешница, с.

Враня стена, с. Дивля, с.

Жабляно, гр. Земен, с. Калотинци,

с. Пещера, с. Раянци,

община Земен, област Перник,

с. Егълница, с. Калище,

с. Лобош, община Ковачевци,

област Перник, с. Байкалско,

с. Дебели лаг, община Радомир,

с. Докьовци, с. Пенкьовци,

община Трън. Общата му

площ е 177 643,347 дка.

Предмет на опазване са

твърди олиготрофни до мезотрофни

води с бентосни

формации от Chara; равнинни

или планински реки с растителност

от Ranunculion

fluitantis и Callitricho-

Batrachion; ендемични оросредиземноморски

съобщества

от ниски бодливи храстчета;

полуестествени сухи

тревни и храстови съобщества

върху варовик

(FestucoBrometalia), които са

важни местообитания на орхидеи;

източно субсредиземноморски

сухи тревни съобщества

и др. Освен това под

защита в зоната попадат също

неблагоустроени пещери;

букови гори; дъбово-габърови

гори; алувиални гори; панонски

гори с Quercus

pubescens; балкано-панонски

церово-горунови гори и мизийски

букови гори.

Зона "Земен" е местообитание

и на кафява мечка и европейски

вълк, пъстър пор,

видра, няколко вида нощник,

няколко вида подковонос, широкоух

прилеп, голям гребенест

тритон, няколко вида костенурки

и множество риби.

Защитена зона "Верила"

обхваща землищата на с.

Крайници, община Дупница,

област Кюстендил, гр. Сапарева

баня, с. Сапарево, община

Сапарева баня, област Кюстендил,

с. Горна Диканя, с.

Дрен, община Радомир, област

Перник, с. Белчин, с. Клисура,

с. Ковачевци, с. Поповяне,

с. Ярлово, община Самоков.

Общата й площ е 64

446,685 дка.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Кметът П. Паунов: В Кюстендил върлува изключително заразният английски щам

на Ковид-19, може да се стигне до затваряне на учебни заведения

Расте броят на пациентите в тежко състояние, 61-г. мъж, пристигнал в

болницата в Дупница, шофирайки сам автомобила си, издъхнал след 3 дни...

"Не изключвам да се стигне

до затваряне на част от учебните

заведения", това заяви

вчера кметът на община Кюстендил

Петър Паунов. Ситуацията

с Ковид-19 в Кюстендил

остава сериозна. Областта е

в „червената зона“. „Към момента

положението продължава

да бъде тревожно. Над 70%

от капацитета на Ковид отделението

е препълнено. Разполагаме

с не повече от 200 ваксини

за нашите съграждани,

извън членовете на комисиите.

Заявени са 10 000 и имам

уверението на ръководството,

че ще бъдем подкрепени, за да

продължи интензивно ваксинационната

кампания“, каза

Петър Паунов.

Той подчерта, че всичко е в

ръцете на Областния кризисен

щаб и ръководството на Ми-

нистерството на здравеопазването.

„При нас върлува английският

щам, който е изключително

заразен. По-голямата

част от гражданите спазват

мерките, но има и изключения.

Маските на открито бяха до

вчера и към момента приемаме,

че не е необходимо. Заразата

се разпространява главно

в затворени помещения“,

подчерта Петър Паунов. По думите

му в част от хранителните

вериги също не са се спазвали

мерките.

Нови 95 положителни случая

с Ковид-19 през изминалите

три дни - от 5 до 7 март,

са установени в област Кюстендил.

По общини случаите

са: Кюстендил - 57, Дупница -

17, Рила - 7, Кочериново - 5,

Бобов дол - 3, в Сапарева баня

и Невестино по две положителни

проби, в общините Трекляно

и Рила има по един нов

случай, съобщават от Областния

кризисен щаб.

В Ковид отделението на

болницата в град Кюстендил са

хоспитализирани 59 души. Трима

пациенти са интубирани и в

реанимация, други девет са в

тежко състояние. По-голяма

част от останалите пациенти са

на кислород и в средно тежко

състояние.

В Ковид отделението на

МБАЛ "Св. Иван Рилски - 2003",

град Дупница, са настанени за

лечение 15 лица. Петима от пациентите

са в по-тежко състояние,

останалите са в средно

тежко и на кислород.

Хоспитализираните пациенти

в Ковид отделението на общинската

болница в град Дупница

са 17. Десет лица са на

кислородна терапия и в средно

тежко състояние.

През изминалите дни има

починали петима души - мъж на

74 г. от община Дупница, останалите

лица са от община

Кюстендил - две жени на 82 г.

и на 76 г. и двама мъже на 57

г. и 63 г.

Вчера се разбра, че 61-г.

мъж от с. Блажиево, община

Бобошево, е загубил битката

със заразата. Той пропътувал

разстоянието от селото до общинската

болница, като лично

шофирал автомобила си и го

паркирал в двора на болницата.

При направената му рентгенова

снимка се оказало, че белият

му дроб е на петна, поразен

от Ковид-19. Веднага бил

сложен на кислородна терапия,

но за жалост след 3 дена

в болница е издъхнал.

Вчера на тел. 112 са

подадени 8 адреса на

лица с К-19 или със

съмнение за инфекция

на белите дробове. От

там съобщиха, че всеки

втори курс на линейката

със спешните медици е до

подаден адрес е за Ковид-19.

От тестваните в триажния кабинет

в Дупница за К-19 повече

от 50% са с положителен

тест.

Трима души от Пернишка

област са починали след усложнения

от Covid-19 през почивните

дни, общо за миналата

седмица са починали 8 души,

има сериозен ръст на заболелите,

няма оздравели от

петък до понеделник. Това сочи

справката на РЗИ за изминалите

дни. От инспекцията

съобщават, че за периода 5-7

март 2021 г. са регистрирани

120 нови случая на Covid-19

в Пернишка област. Отново

най-много са заразените на

възраст над 60 години - 39, а

тези до 59 са 29 души. До 49

години с вируса са 21 души,

до 39 г. - 22-ма, 7 са на възраст

до 29 г. и 2-ма до 19 години.

Новодиагностицираните

са от община Перник - 91, община

Радомир - 21, община

Брезник - 3, община Трън - 1,

община Земен - 2, и община

Ковачевци - 2. От новозаразените

18 са хоспитализирани.

ЕКИП „СТРУМА“

МОН утвърди 123 паралелки с 3198 места за прием след 7 клас в Пиринско

от стр. 1

123 паралелки, но две бяха

закрити след първо класиране

заради липса на желаещи да се

обучават в тях. Така изготвеното

обобщено предложение за

държавен план-прием за учебната

2021/2022 г. се откроява

със значително по-малък недостиг

на кандидат-гимназисти.

На фона на предишни години,

когато не достигаха по 500 кандидат-гимназисти

и се закриваха

до 9 паралелки, сега, при новия

вече утвърден план-прием,

очакваният недостиг е от 204

ученици /при 26 в клас/. При

пълняемост от 24-ма ученици

балансът ще бъде положителен

/плюс 42-ма ученици/.

С намаляване на отрицателния

баланс се цели недопускане

закриване на паралелки, с

което ще се избегне напрежение

и недоволство от страна на

родители и ученици. Също така

се ограничават условията за

формиране на маломерни паралелки,

чието съществуване е

застрашено във всеки един момент

от обособяването им.

Както "Струма" писа, преди

две години на национално ниво

бе извършено преструктуриране

на приема след основното

образование. Според новата

държавна политика и правилата

на МОН определен процент

от новопостъпващите ученици

в 8 клас трябва да бъдат

обхванати в т.нар. СТЕМ профили

/софтуерни и хардуерни

науки, математика, природни

науки/, технически и ИТ професии.

Конкретно за област Благоевград

целевата стойност за

новата учебна година е 61% от

новопостъпващите осмокласници

да учат СТЕМ профили и

професии. С изготвения планприем

са постигнати 64.23%,

което е с 3.23% над заложеното.

Съответно при определени

50.51% ученици в професионални

гимназии и паралелки с

професионална подготовка са

постигнати 52.03%, което е с

1.52 % над заложената целева

стойност.

Прави впечатление, че в хода

на планирането на държавния

план-прием се установява

проявен интерес от директорите

на училища и ориентиране

към професии с очакван недостиг

от специалисти на пазара на

труда. Тези специалности са

общо 15 и са два пъти повече в

сравнение с предходната учебна

година.

Утвърдени са и 5 нови за областта

специалности от професии.

В ПГЕЕ /Професионалната

гимназия по електроника и енергетика/

- Банско стартира обучение

по професия "Монтьор на

енергийни съоръжения", специалност

"Възобновяеми енергийни

източници". В Професионалната

гимназия в Белица

и ОбУ /обединените училища/

в Дебрен, Долно Дряново, Дъбница

ще обучават ученици по

професия "Програмист", специалност

"Програмно осигуряване".

Професия "Монтьор на

автоматизация", специалност

"Автоматизирани системи", се

разкрива в Неврокопската професионална

гимназия в Гоце

Делчев, а в СУ - Сатовча е утвърдена

специалност "Компютърна

графика". Нова за областта

е и специалност "Парково

строителство и озеленяване",

професия "Озеленител", на СУ

"Св. Паисий Хилендарски" -

Микрево.

Разкриват се и 6 нови за

съответната община специалности

като "Системно програмиране"

в ПГЕЕ - Банско, "Икономика

и мениджмънт" в НПГ

"Димитър Талев" - Гоце Делчев,

"Агроекология" в ПГ по МСС -

Разлог, "Митническа и данъчна

администрация" в Професионалната

гимназия по транспорт

- Разлог, "Спедиция, транспортна

и складова логистика" в ЗПГ

- Сандански и Професионалната

гимназия в Якоруда, "Компютърна

техника и технологии" в

СУ "Св. Паисий Хилендарски" -

Абланица.

Директорът на СУ "Антон Попов"

- Петрич е предоставил в

мотивираното си предложение

за държавен план-прием нова

за училището специалност по

професия "Оператор в производството

на облекло", която е

в дуална форма. Обучение чрез

работа предлага и Гимназията

по туризъм в Банско с половин

паралелка по професия "Хотелиер",

Благоевградската професионална

гимназия с 0,5 паралелка

по професия "Машинен

техник" и ПГ по МСС - Гоце

Делчев с половин паралелка по

професия "Хлебар-сладкар".

За паралелките с професионална

подготовка са предоставени

становища относно необходимостта

от кадри за дадена

специалност от професия и са

приложени заявки за обучение

от работодателите и/или техните

представителни организации.

По отношение на т.нар. ранен

прием, какъвто реализират

двете математически гимназии

в областта, остават досегашните

две паралелки. Както е известно,

броят на местата, респективно

приемът в 5 клас, не

може да надхвърля 2% от учениците,

завършващи 4 клас в

областта. Четвъртокласниците

в Пиринско са 2970, като при

предложени 52 места с 26 ученици,

а именно една паралелка

в ПМГ "Акад. С. П. Корольов"

- Благоевград и една в ПМГ "Яне

Сандански" - Гоце Делчев, не се

надвишават 2%, което е в съответствие

с нормативно определеното

изискване.

За втора поредна година се

извършва и допълнителен държавен

план-прием в 11 клас.

Той се отнася до учениците на

обединените училища, завършващи

първи гимназиален етап

/10 клас/. Общо за областта в

10 клас се обучават 61 ученици,

разпределени в 5 паралелки

в 3 общини. В обединените

училища в общините Гоце Делчев

и Гърмен има 52-ма десетокласници.

След анализ на

училищната мрежа наличие на

свободни места в приемащите

училища, за да се удовлетворят

желанията на родителите и да

се запази профилът, по който

учениците се обучават, те ще

продължат образованието си в

11 клас в Непрокопската професионална

гимназия. За да

могат да поемат 52-мата ученици,

завършващи 10 клас в

НПГ, се разкриват две допълнителни

паралелки - едната е с

профил "Икономическо развитие",

а другата "Хуманитарни

П. Паунов

науки". За останалите 9-има

ученици, завършващи първи

гимназиален етап в ОбУ "Св.

Паисий Хилендарски" в Долно

Осеново, не се налага разкриване

на допълнителна паралелка,

тъй като в училищата на територията

на община Симитли,

осъществяващи обучение във

втори гимназиален етап, има

налични достатъчно места - общо

20.

"Изготвеният държавен

план-прием е балансиран,

съобразен е със спецификите

на областта ни и потребностите

на пазара на труда. Ориентиран

е към разширяване на

възможностите на учениците за

формиране на знания и ключови

компетентности за работа

по професиите на бъдещето",

коментира началникът на отдел

ОМДК в Регионалното управление

на образованието Методи

Попов след успешната защита

на план-приема вчера.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

ТОПЛИВО АД, КЛОН БЛАГОЕВГРАД

Р А З П Р О Д А Ж Б А

ЛПДЧ 2,80 х 2,07 - 18 мм

* Акация Лорка 9944 - 9,77 лв./м2 с ДДС

* Орех Гарниери 9455 - 10,56 лв./м2 с ДДС

Валидност: до изчерпване количествата на склад

За контакти: 0889 232398

www.toplivoblg.com


СТРУМА 9 март 2021 г. СТРАНАТА

стр. 6

Британският вариант

на коронавируса

върлува в Благоевградска

и в още 14 области

За резултатите съобщава Националният

център по заразни и паразитни болести

след потвърждение от Германия

В 15 области в страната е

доказано разпространението

на британския вариант на

Covid-19. За резултатите

съобщава Националният център

по заразни и паразитни

болести, цитиран от Министерството

на здравеопазването.

Областите са Благоевград,

Бургас, Варна, Велико Търново,

Габрово, Добрич, Кюстендил,

Монтана, Пазарджик,

Пловдив, Сливен, Смолян,

София, Хасково, Ямбол.

Частната болница

ПУЛС вдига нов...

секция на 8 етажа от 2008 г.,

за което е платило 204 079

лв. През 2014 г. е добавено и

право на пристрояване на тераса

върху 75 кв.м на първия,

партерен етаж, а миналата година

собствениците на болницата

получиха от ОбС разрешение

да купят общинския

урегулиран поземлен имот, в

който е изградена сградата.

Цената на сделката бе

469 209 лв. за 2567 кв.м общинска

земя, върху част от

която ще бъде изграден паркинг.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Задържаха

разложанин след...

на жертвата, че дъщеря й системно

е подлагана на насилствена

употреба на наркотици

и е подтиквана към развратни

действия, дори посочила

името на извършителя.

Полицията незабавно се

отзовала на сигнала и при извършената

проверка в дома

на мъжа на улица "Бяла река"

са установили там и непълнолетното

момиче, което било

във видимо неадекватно състояние,

най-вероятно под

въздействие на наркотични

или упойващи вещества. Детето

е изведено и предадено

на родителите, а блудникът е

задържан със заповед до 24

часа. В хода на работата по

случая в телефона на мъжа са

открити множество клипове с

порнографски материали с

участие на 15- годишното момиче.

Работата по случая все

След секвениране на 413

проби на SARS-CoV-2 у нас

и в Германия британският вариант

на вируса е потвърден

при 303 от пробите.

Южноафриканският, бразилският

и нигерийският вариант

на коронавируса не са

потвърдени на този етап у

нас.

още продължава. От прокуратурата

съобщиха, че е образувано

досъдебно производство

за извършено престъпление

по чл. 155 от Наказателния

кодекс за склоняване към

употреба на наркотици с цел

извършване на блудствени

действия. Предвиденото наказание

за такова престъпление,

когато се касае за непълнолетно

лице, е лишаване от

свобода и глоба.

Спрямо 15-годишното момиче

са взети съответните

мерки за безопасност и защита.

По случая работи и отдел

"Закрила на детето" към

ДСП - Разлог. Във вчерашния

ден е заседавал и мултидисциплинарен

екип. От отдел

"Закрила на детето" отказаха

информация по случая, но

съобщиха, че това, което е заложено

в Закона за закрила

на детето и правилника като

компетенции и отговорности

от страна на отдела, е предприето.

Предстои да се види дали

К. М. ще бъде подведен под

наказателна отговорност.

Местни споделиха, че за мъжа

отдавна се знае, че се занимава

с незаконни дейности.

Случаят получи широк отзвук

и в социалните мрежи, а

хората осъдиха строго действията

му.

ИВА ГЕОРГИЕВА

Минералната вода

от резервоара при...

Оказало се, че достъпът до

този резервоар на практика е

свободен и лесен, защото там

няма ограда и се стига, като

се заобиколи фургонът, поставен

в съседство от общинската

фирма "Биострой" и се

мине над него. Вратата на самия

резервоар е отключена и

на практика всеки може да

влезе и да изсипе каквото си

иска в минералната вода.

"Проблемът е сериозен, ще

укрепим района с ограда, за

да няма свободен достъп по

резервоара. Съоръжението е

специфично и трябва да има

отдушник заради парата, но

ще ограничим възможността

граждани да имат досег с минералната

вода в резервоара",

заяви зам. кметът по сигурността

Любен Милев. Сред

задължителните предпазни

мерки, които общината възнамерява

да предприеме, е и

видеонаблюдение на района,

обяви той.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Петричкият

бизнесмен Лъчо...

източването на КТБ.

Сейшелската фирма е

"Спешъл Пропъртис ЛТД". За

1 г. петричкият бизнесмен е

успял да влезе в управлението

на всичките й дъщерни дружества

в България, чрез една

от които е реализирана сделка,

за която би й завидял всеки

брокер.

Пробивът на Петков в офшорката

е през март 2020 г.,

когато сменя на поста й управител

софиянката от "Овча

купел" Доля Миронова Начева

във фирма „ИСП инвест“

ЕООД. Фирмата е собственост

на "Спешъл Пропъртис ЛТД"

и е с капитал от 2000 лв.

На 1 октомври 2020 г. популярният

като Лъчо Мазния

става пълномощник на директора

на "Спешъл Пропъртис

Бюрата по труда приемат заявки

по програми, предвидени в Закона

за насърчаване на заетостта

Покриват се разходите за междуселищен

транспорт до и от работното място

Бюрата по труда в цялата

страна вече приемат заявки от

бизнеса и от безработни за

финансова подкрепа по програми,

предвидени в Закона за

насърчаване на заетостта. Финансова

подкрепа бизнесът

получава, ако за обявено работно

място наеме регистриран

безработен от рискова

група, а именно - млади до 29

години, хора в предпенсионна

възраст или хора с увреждания.

Поемат се и половината от

разходите на работодатели,

които организират обучения

по ключови компетентности

на заети в микро, малки и

средни предприятия с цел да

се подобрят конкретни умения

на заетите в конкретна технология,

с която бизнесът бора-

ЛТД" Матю Брадли и резонно

месец по-късно става управител

и на другата фирма на офшорката

в България - „Спешъл

Пропъртис България“ ЕООД.

На 13.11.2020 г. Петков

оглавява и Съвета на директорите

на „Спешъл Инвест“

ЕАД. До 13 февруари 2017 г.

фирмата е била с регистриран

капитал от 50 000 лв., но

на този ден рязко го е вдигнала

на 2 249 000 лв. Според

проверка във фирмените регистри

вноската е непарична

и доста атрактивна - става

въпрос за апартамент на 2

нива от 1206.82 кв.м на пъпа

на София - ул. "Аксаков"

№10, над култовата градинка

"Кристал". Въпросният апартамент

е апортиран заедно

с 22,93 % идеални части от

мястото, върху което е построена

сградата. Оценката му

в момента на апорта е

2 199 000 лв., но според софиянци

с имоти наоколо тя е

силно занижена, защото предишният

му собственик е направил

вътре ремонти за много

милиони. А предишният

собственик е не кой да е, а

прословутият банкер Цветан

Василев, който след рухването

на КТБ през юни 2014 г.

се скри в Белград, откъдето

дистанционно върви делото,

което България води срещу

него и още 17 души за найголямото

банково източване

в страната.

Апартаментът на Цв. Василев

е в активите на „Спешъл

Инвест“ ЕАД от февруари

2017 г. до 19 юни 2020 г., когато

сейшелската фирма го

продава на финансиста Емил

Хърсев. Според Имотния регистър

Хърсев го е купил чрез

ви в предприятието. Продължават

и стимулите за безработните,

които намерят работно

място на повече от 50 км

от местоживеенето си.

Покриват се разходите за

междуселищен транспорт до и

от работното място, както и

средства до 200 лева на ме-

фирмата си "Хора Дива" ООД.

Другите 2 фирми с участието

на петричкия бизнесмен

Лъчезар Петков са специализирани

във финансови

сделки. Става въпрос за

"Лодж Пропърти" АД и "Кронос

Лимитед" ЕООД, в които

сец за квартира и други разходи.

Безработен, който започне

собствен бизнес по

одобрен бизнес план, може да

получи накуп обезщетенията

си за безработица или да му

бъде предоставена еднократна

помощ от 4 хиляди лева, за

да стартира дейността си.

Фермерите могат да кандидатстват онлайн за 1.6 млрд. лв. субсидии за ниви

Фермерите вече могат да

кандидатстват онлайн за усвояването

на над 1.6 млрд.

лв. директни субсидии за ниви.

Земеделските стопани

вече могат да очертават площите

си в разработената от

фонд „Земеделие“ Система

за електронни услуги (СЕУ).

1.607 млрд. лв. са определени

по схемата за единно

плащане на площ, както и за

обвързани с производството

плащания за животни,

плодове, зеленчуци и други.

Всеки стопанин с активна

регистрация в СЕУ може

да въведе и изпрати данни

към другата система, т.нар.

ИСАК. Данните са за обработваемите

площи и схемите

за подпомагане, които

заявява за тазгодишната

кампания.

Информацията включва и

пространствени данни за използваните

от земеделците

площи. След това кандидатът

следва да посети лично общинската

служба „Земеделие“,

където трябва да провери

дали данните му са коректно

нанесени и да приключи

заявлението си.

Насоките за кандидатстване,

както и условията за

регистрация на данни са публикувани

на интернет страницата

на ДФЗ - раздел „Директни

плащания 2014-

2020“, секция „Кампания

2021“.

петричкият бизнесмен

се появява на 7 декември

2020 г.

"Кронос лимитед" му струва

евтино - купува я срещу 2

лв. от Костадин Иванов Златински,

а в "Лодж Пропърти"

АД се озовава в Съвета на директорите

заедно с Георги

Пазвантов и Йолита Тодорова.

Капиталът на тази фирма

е впечатляващ - 49 301 100

лв., които са непарична вноска

- вземане на "Кронос лимитед"

към "Лодж Пропърти"

в размер на 19 917 100 лв. и

на "Фобос консулт" ЕООД към

"Лодж Пропърти" за 29 334

000 лв. След дълга серия цесии

между десетки фирми

първоизточник на капитала

всъщност се оказват 3 фирми,

оповестени от Спецпрокуратурата

като дружества

под контрола на Цветан Василев,

част от структурата на

т.нар. "дружества-бушони", с

огромни по размер кредити

към КТБ АД, които и към настоящия

момент не са погасени.

Преди да влезе в бизнеса

с големите апартаменти и големите

пари, Лъчезар Петков

се прочу с участието си в ДДС

афера при внос на рапично

олио. Той бе арестуван заедно

с мъжа на бившата НДСВ

депутатка Теодора Дренска -

Цанко Дренски, и петричаните

Живко Карадалиев и Георги

Стоянов, и получи обвинение

за неплащане на данъци

в особено големи размери -

183 069 лева, чрез използване

на фалшиви фактури при

няколко вноса на рапично олио

от Гърция в периода

16.07.-17.09.1998 г. Покрай

тази афера на Лъчезар Петков

му лепнаха прякора Лъчо

Мазния. Делото обаче бе

прекратено заради изтекла

давност, Дренски и Карадалиев

бяха оправдани и последният

дори осъди прокуратурата

на 31 000 лв. за неимуществени

вреди, които

претърпял заради неправилно

обвинение и забавено

правосъдие.

Лъчезар Петков бе на прицела

на Темида и за "свинска

афера". Той бе обвинен, че

през 2005 г. е направил опит

да внесе контрабандно през

митница Кулата 770 кашона

свинско филе и 140 кашона

бонфиле на обща стойност

124 603 лв., като предложил

10 000 евро на двама митничари.

През 2008 г. Окръжен

съд - Благоевград го призна

за виновен по двете обвинения

и го осъди на 2,5 г. условно

и глоба от 25 000 лв.,

делото обаче бе връщано 2

пъти от САС и накрая Мазния

бе оправдан за контрабандата,

а за подкупа на митничарите

получи 1 г. и 6 месеца

условно и глоба от 2000 лв.

Впоследствие Лъчезар

Петков бе обвинен и за безакцизни

цигари, арестуваха

го и след наркосделка в района

на петричките оранжерии,

но в момента видимо изцяло

е загърбил миналото и

се е отдал на сериозен бизнес.

БОРЯНА ЦОНЕВА


СТРУМА

9 март 2021 г.

СТРАНАТА

Плувната федерация: Не сме

принуждавали състезатели да пият добавки

стр. 7

Допинг скандалът в родното

плуване продължава да

ври. Българската федерация

излезе с официална позиция,

в която категорично отрече

да е принуждавала родните

ни състезатели да приемат

хранителни добавки насилствено.

Припомняме, че трима наши

плувци - Здравко Баблаков,

Светлозар Николов и

Благой Панайотов, дадоха

положителни проби за станозолол

- незаконното вещество

се използва още от

Община Созопол

няма да обжалва решението

на Бургаския

районен съд и ще събори

част от крепостната

си стена, предаде

национална телевизия.

С решението на

съда общината трябва

да събори 6,5 м от стената,

тъй като тя влиза

в частен имот на ресторантьор

и „несъмнено

се смущава пълноценното

ползване на

собствения му имот по

Созопол няма да обжалва и ще

събори част от крепостната стена

Акушерката Емилия Ковачева е осъдена на 18 г.

затвор за побоя над бебе

Софийският апелативен съд

(САС) осъди акушерката Емилия

Ковачева на 18 години затвор

за побоя, който е нанесла

върху новородено. Тя ще

трябва да плати и обезщетение

от 400 000 лева за родителите

на пострадалото дете. Решението

може да бъде обжалвано

пред върховната инстанция.

В края на декември миналата

година Върховният касационен

съд отмени присъдата

на акушерката с аргумента, че

тя е занижена. Апелативният

съд беше намалил наказанието

на Ковачева от 18 на 16 години

затвор. Сега САС е решил

да остави 18 години затвор.

Ковачева е подсъдима за

опит за убийство на новородено

дете. Бебето бе пребито в

частната „Софиямед“

през април 2015 г. часове

след раждането му.

Кадри от охранителните

камери показаха

как акушерката го удря

многократно и го разтърсва

силно. Видеото изтече в медиите

и предизвика силно възмущение.

Според разследващите

бебето е било малтретирано в

продължение на час и половина

и са му нанесени поне 39

удара. Вследствие на жестокия

побой детето получава множество

увреждания, сред които

и счупен череп. То бе спасено

благодарение на бързата

лекарска реакция.

На първа инстанция Ковачева

бе осъдена на 18 години затвор.

По време на процеса се

установи, че тя няма психично

заболяване, нито пък данни да

е страдала от т.нар. професионален

„бърнаут“ (прегряване).

Апелативният съд обаче прецени,

че наказанието е прекалено

завишено, и го намали с две

години. Съдиите посочиха, че

Ковачева е работила много и

често е била лишавана от полагащите

й се по закон почивки.

След това ВКС отмени редуцираното

наказание с аргумента,

че няма данни акушерката

искрено да е съжалила за

стореното.

Проф. Кантарджиев: Очаквам коронавирусът

да придобие сезонен характер

На вчерашния ден преди една

година в България бяха отчетени

първите случаи на заразени

с коронавирус. Оттогава досега

у нас потвърдените случаи

са над 260 000.

Covid-19 вероятно ще придобие

сезонен характер през следващите

години, смята проф. Тодор

Кантарджиев, директор на

Националния център по заразни

и паразитни болести и член на

Националния оперативен щаб за

борба срещу коронавируса.

"Обикновено такива пандемии

около две години обикалят

света, след което има една вероятност

коронавирусът да придобие

сезонен характер, в края

на есента-началото на зимата,

мисля, че коронавирусът ще придобие

ендемичен характер, ще се

явява в отделни колективи, семейства

в следващите години, но

няма да има този масов характер

на епидемия и пандемия".

Той призова за разумно поведение

и спазване на противоепидемичните

мерки, за да не се

повтори пикът на заболеваемостта,

който беше достигнат при

втората вълна през ноември

2020 година.

В радиопредаване проф. Кантарджиев

коментира дали ваксините

срещу Covid-19 ще станат

ежегодни:

„В момента няма циркулация

на такъв вариант на коронавируса,

който да е достигнал до

епидемично разпространение,

който да изисква нова ваксина.

Ако е необходима нова, в рамките

на седмица фирмите,

произвеждащи ваксините, използвани

сега, са в състояние

да подготвят ваксина срещу такава

мутация“.

По думите на проф. Тодор

Кантарджиев при възникване на

нов вариант, който да има епидемичен

размер, може би ще се

наложи трето ваксиниране през

есента.

предназначение - за сезонно

заведение“.

От седем години собственикът

на заведение води дела

за това, че стената е построена

незаконно, като затваря

гледката към морето и това му

пречи да развива бизнеса си.

Кметът на града Тихомир

Янакиев коментира, че „щом

съдът е казал, че стената е незаконна,

то тя трябва да бъде

съборена в тази част“.

Общината трябва да плати

на ищеца 1558 лв. разноски

по делото.

С окончателно съдебно решение

на ВКС Дилян Бетев,

блъснал от мост край Габрово

и убил малолетния си син през

2019 г., ще лежи в затвора до

края на живота си. Така върховните

съдии потвърждават

присъдата на Апелативния съд

във Велико Търново. Мъжът е

признат за виновен по обвинение

за това, че при условията

на опасен рецидив умишлено

умъртвил малолетния си

син, който се намирал в безпомощно

състояние. Бетев

60-те години на миналия век.

Първоначално от федерацията

заявиха, че предполагат,

че момчетата са взели веществото

на своя глава. Баблаков,

Николов и Панайотов

са категорични - приемали са

само дадените им от треньора

Кристиян Минковски

и лекаря Любомир

Петров хапчета. А

те са им били предоставяни

в пластмасови

чашки, без листовки

или кутии.

„Стоим твърдо зад

тримата състезатели и

ще окажем всякакво

съдействие в процеса

за установяване на

истината. Никога в подготовката

си или по време на състезания

никой състезател не

е бил принуждаван да приема

хранителна добавка насилствено.

На всеки е предоставена

възможността да

се запознае със съдържанието

на витамините и добавките

на световноизвестните и

доказани производители,

които даваме повече от три

години. До момента при извършени

над 200 антидопинг

проверки - както в подготвителен,

така и в състезателен

период, не сме имали проблем

или положителна допинг

проба“, заявиха от федерацията.

Министерство на вътрешните

работи откри телефонна

линия, на която да се подават

сигнали за нарушения

или евентуални престъпления

в изборния процес.

От вчера до 5 април ще

работи денонощна телефонна

линия 02/90 112 98.

На нея, както и на e-mail:

izbori2021@mvr.bg гражданите

ще могат да съобщават

„Сигурни сме, че нашата

програма за развитие на

плувните спортове дава нагледни

резултати. БФПС и щабът

на националния отбор ще

изпълнят докрай Олимпийската

програма и ще осигурят

на нашите състезатели необходимите

условия за реализация

на техния четиригодишен

труд и сбъдване на мечтите

им за достойно класиране

и върхови постижения

на Олимпийските игри Токио

2021“, се казва още в становището

на БФПС.

МВР откри телефонна линия

за подаване на сигнали

за изборни нарушения

за забелязани от тях нарушения.

Създадена е организация

за непрекъснат режим

на обслужване на линиите.

Телефонната линия е част

от предприетите във вътрешното

ведомство мерки за

обезпечаването на сигурността

и обществения ред при

провеждането на парламентарните

избори.

Доживотен затвор за мъжа, блъснал детето

си от мост в Габрово

трябва да плати и обезщетение тика на подсъдимия го опре-

на отрицателните постъпки.

Регионална здравна инспекция - Благоевград,

със седалище и адрес: гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови" № 2,

ОБЯВЯВА

втора тръжна процедура за продажба на движима вещ - частна държавна собственост: лек автомобил,

марка и модел "Волво V40", рег. № Е3277ВС, с дата на първоначална регистрация: 10.04.2002

г., обем на двигателя: 1783, вид на горивото - бензин, шаси: YV1VW14K32F853665; двигател:

B4184S22726157, цвят: тъмносин, изминат пробег: 296 629 км, чрез търг с тайно наддаване, при

следните условия:

1. Начална тръжна цена - 783,98 лв. Участниците в търга не могат да предлагат цена, по-ниска от посочената.

2. Място, време и начин на оглед на вещта: административната сграда на РЗИ - Благоевград, на адрес:

гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови" № 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00

часа, в срок от 09.03.2021 г. до 15.03.2021 г. Огледът следва да бъде извършен задължително в присъствието

на представител на РЗИ - Благоевград. Огледът се извършва след предварително уговаряне с Илко Тодоров -

директор на дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ - Благоевград,

телефон за контакти: 0885/524 786.

3. Тръжната документация за участие в търга се предоставя безплатно и до нея се осигурява достъп по

електронен път чрез интернет страницата на РЗИ - Благоевград.

4. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на автомобила, а

именно 78,39 лв., по следната банкова сметка на РЗИ - Благоевград в Общинска банка с IBAN

BG62SOMB91303150877401, BIC код: SOMB, в срок до 15.03.2021 г.

5. Офертите за участие в търга се подават всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа в срок от

09.03.2021 г. до 15.03.2021 г. в деловодството на Регионална здравна инспекция - Благоевград, на адрес: гр.

Благоевград, ул. "Братя Миладинови" № 2, като всяка оферта се завежда по реда на постъпването й.

6. Търгът ще се проведе на 16.03.2021 г. от 14:00 часа в административната сграда на Регионална здравна

инспекция - Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови" №2.

Резултатите от търга се обявяват на мястото за обяви в административната сграда на РЗИ -

Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови" №2.

7. В случай че и след втория търг вещта не се продаде, се прилагат разпоредбите на чл. 16 от Наредба

№ 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост.

8. За справки и информация: Илко Тодоров - директор на дирекция "Административно-правно, финансово

и стопанско обслужване" при РЗИ - Благоевград, телефон 0885/524 786, както и на електронната

страница на РЗИ - Благоевград, на адрес: www.rzibl.org

деля като личност с емоционално

нестабилни черти, склонен

към цинизъм, арогантност

и дързост, невъзможност да

поеме отговорност за другите,

с оценка, несъответна на егото

му, липса на критичност към

недостатъците, неглижиране

в размер

на 200

000 лв.

за причинените

неимуществени

вреди.

Според обвинението мъжът

хвърлил малолетното си дете

през висок виадукт през нощта,

търсейки оправдание в житейските

си неблагополучия и

личен конфликт с майката. А

психологическата характерис-


СТРУМА

9 март 2021 г.

У НАС И ПО СВЕТА

стр. 8

„Еврохолд“ договори 26 млн. евро за покупката на ЧЕЗ

Застрахователният холдинг

„Еврохолд“, пред който

паднаха всички регулаторни

пречки за придобиване на

доставчика на ток ЧЕЗ, си

осигури 26 млн. евро дялова

инвестиция от базирания в

Люксембург инвестиционен

фонд - GEM Global Yield LLC

SCS (GEM). Българският холдинг

ще използва инвестираните

средства за придобиването

на дружествата на ЧЕЗ

Груп в България и за развитие

на застрахователния си

бизнес. Двете страни вече

имат подписано споразумение

за ангажимент, съобщиха

в понеделник от „Еврохолд“.

Развръзката се случва

броени дни след като „Еврохолд“

обяви, че планира да

пусне свои нови акции на

Българската фондова борса,

за да набере 100 млн. евро

за плащането по сделката с

чешката енергийна група ЧЕЗ

за покупката на 67 на сто от

нейните електроразпределително

и електроснабдително

дружество в Западна България

и още четири нейни дружества.

Парите са необходими за

окончателното приключване

на сделката за 335 млн. евро,

пред която паднаха всички

регулаторни пречки.

Кой е GEM?

GEM e глобален фонд с 30

години история и над 400

реализирани сделки. Фондът

е инвестирал 3.4 млрд. долара

в 70 държави, предимно

на развиващи се пазари, добавят

от „Еврохолд“.

„Радваме се, че GEM реши

да инвестира в нашия

холдинг и да подкрепи инвестиционната

ни стратегия.

Споразумението с GEM e

ясен знак за доверие в мениджмънта

и развитието на

нашата компания“, коментира

Васил Стефанов, ръководител

„Сливания и придобивания“

в „Еврохолд“.

Стратегическата дългосрочна

цел на холдинга е да

се превърне в един от водещите

независими доставчици

на финансови и ютилити

услуги в Югоизточна Европа.

За новите акции

На 2 март стана ясно, че

се очаква на извънредно общо

събрание на акционерите

на 10 април да се гласува

публичното предлагане на

малко над 79 млн. нови обикновени

акции, всяка с номинална

и емисионна стойност

- съответно 1 лв. и 2.50

лв.

За целите на увеличението

на капитала „Еврохолд“

ще публикува проспект, който

следва да бъде одобрен от

Комисията за финансов надзор.

Емисията ще се счита за

успешна, ако бъдат записани

минимум 40% от новите

акции (31.6 млн. акции). Инвестиционен

посредник по

увеличението на капитала ще

е „Евро-Финанс“ АД.

„Набраните средства ще

бъдат използвани и за инвестиции

в развитието на двата

основни бизнеса на холдинга

- енергетика и застраховане“,

коментира тогава Васил

Стефанов.

Проф. Радка Аргирова: Само ваксините могат

да спрат новите варианти на коронавируса

„Само ваксините могат да

спрат новите варианти на коронавируса“.

Това заяви категорично

пред националното

радио проф. Радка Аргирова

- вирусолог, председател

на Дружеството на вирусолозите.

По думите й не

трябва да бъде игнорирано

значението на противоепидемичните

мерки и предпазни

средства.

Проф. Аргирова обясни,

Съдът отстрани

от съдебното

заседание индийския

гражданин,

който беше задържан

заради

буйствени действия

на борда на

самолет на Air

France, прелитал

над страната ни

по маршрут от

Париж за Делхи.

Скандал, свързан с предполагаеми

печалби, които са извлекли

двама депутати от продажбата

на маски при пандемията

от коронавирус, разтърсва

основните партии в Германия

преди важни регионални

избори, предаде ДПА. Така наречената

„афера с маски“ доведе

до напускането на двама

консервативни депутати от управляващия

блок.

Николас Льобел от Християндемократическия

съюз (ХДС)

каза, че до август ще се откаже

от парламентарния си мандат

и няма повече да се кандидатира

за депутат. Георг Нюслайн

от Християнсоциалния

съюз (ХСС) заяви, че би искал

да продължи да бъде депутат до

Радка Аргирова

че скоро ще има резултати от

изпитания на медикаменти,

които са безвредни и за които

има данни, че са склонни

да потискат размножението

на вируса.

Тя си спомни, че преди една

година първите тестове за

новия коронавирус са били

много трудни с това, че все

още не са били достатъчно

съвършени и е имало колебания,

но предишният опит

на специалистите е бил от

помощ. „Днес се работи с

много повече яснота и с много

по-добри тестове“.

Изгониха от съдебната зала индиеца,

буйствал на борда на самолет

Мъжът бил отстранен заради непристойно поведение

В петък вечерта машината се

приземи на летище София заради

проблемния пътник, който

беше задържан и отведен

в ареста. Прокуратурата му

повдигна обвинение за това,

че е създал опасност за живота

и здравето на пътниците.

На вчерашното заседание

за определяне на мярка за

неотклонение индийският

гражданин не

спирал да говори

на висок

глас в съдебната

зала

и не искал да

запази тишина,

за да започне

делото.

Поради

това след

Протести за равенство на половете

по света белязаха Деня на жената

Черни балони в небето над София в памет

на жените, жертви на насилие през 2020 г.

Международният ден

на жената се отбелязва

по целия свят с акции и

с жестове на специално

внимание към дамите.

Стотици излязоха на

протести за равенство

на половете и повече

права на жените в Япония,

Минамар и Индия.

А в Русия военни скочиха

с парашут и с плакат

със специален поздрав

за празника. След това

раздаваха цветя и балони

на жените в метрото

и в търговски центрове.

Черни балони полетяха в небето

над Съдебната палата в София.

Те символизират жените,

загубили живота си през миналата

година след насилие от

партньора си. Точен брой на

жертвите на домашно насилие

Свързана с Covid-19 „афера с маски“ разтърси партиите в Германия

Двама консервативни депутати от управляващия блок напуснаха

многократни

предупреждения

съдът отстрани обвиняемия,

който беше изведен от

служителите на ГД „Охрана“ и

ще бъде върнат в зала, за да

бъде прочетено решението на

съда относно мярката му.

края на сегашния мандат на

парламента. През септември

се очакват национални избори

в Германия.

Двамата са обвинени, че са

получили шестцифрени суми за

това, че са съдействали за договаряне

на споразумения за

предпазни маски. Льобел потвърди

миналата

седмица, че е

участвал във

фирми, занимавали

се с маски.

Скандалът се

превърна в гореща

тема преди

регионалните

избори в провинциите

Баден-

Вюртемберг и

Райнланд-Пфалц в неделя. Консервативният

блок на ХДС/ХСС

също така се стреми нищо да

не навреди на шансовете му за

спечелване на националните

избори през септември.

Лидери на ХДС казват, че не

могат да изключат възможността

за разкриване на още случаи,

свързани с аферата.

Лидерът на ХДС и евентуален

бъдещ канцлер Маркус

Зьодер призова двамата политици,

замесени в скандала, да

се откажат от парламентарните

си мандати колкото се може

по-скоро. Той също така

заяви, че би било правилно те

да върнат или да дарят парите,

които са спечелили.

В дебатите се намесиха и

други партийни лидери. Кристиян

Линднер, който оглавява

свободните демократи, призова

за специална разследваща

комисия по случая. Според съпредседателя

на Зелените Роберт

Хабек скандалът показва,

че има „структурен и системен

проблем“ в блока на ХДС/ХСС.

за изминалата година няма, защото

държавата не води статистика.

Не поддържа и кризисни

центрове.

През януари от Министерство

на правосъдието предложиха

изменения в закона, които се

Председателката на Европейската

комисия Урсула фон

дер Лайен предупреди днес,

че и други държави от ЕС може

да блокират износа на ваксини

срещу Covid-19, както

направи Италия за доставка

за Австралия, предаде "Франс

прес".

Това не беше изолиран

случай, обясни ръководителката

на изпълнителния орган

на ЕС пред германския икономически

в. „Виртшафтс вохе“

след забраната, наложена ми-

очакваше да бъдат приети още

до края на този мандат. Сред

някои от мерките са забрана насилникът

да притежава оръжие,

както и да осъществява какъвто

и да било контакт с жертвата.

Общественото обсъждане

беше по експресна процедура

- 14 дни.

"В рамките на този срок се

получиха голям брой становища

- над 12, които съдържаха и

сериозни предложения на законопроекта,

като дефинициите за

съжителство на съпружески начала.

Има сериозни бележки относно

това какъв да бъде органът,

който ще се занимава с

противодействие и превенция",

заяви Любомир Талев.

Урсула фон дер Лайен: ЕС може

да блокира и експорта на други

доставки на ваксини за трети страни

Еврокомисията очаква удвояване на ваксините след март

Урсула фон дер Лайен

налата седмица от Рим на износ

на 250 000 дози.

Обяснявайки решението

си, Италия изтъкна, че в Европа

има недостиг на ваксини,

а Австралия в момента

няма неотложна нужда от тях.


СТРУМА 9 март 2021 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 9

Любчо Георгиевски: Гоце Делчев е

пишел на български език

Любчо Георгиевски

"Революционерът Гоце

Делчев е пишел писма на

официален български език.

По това време всеки е можел

да пише на български

език, а това се пази в тайна

в Република Северна Македония.

Никъде не е написано,

никъде не се обсъжда.

Европейската комисия

съобщи, че бързо ще определи

какви мерки да предприеме

заради намерението

на Белгия да продължи забраната

за пътуване през граница

за развлечение до 18

април.

„С изненада научихме от

медиите, че белгийското

правителство възнамерява

да продължи тази мярка“,

заяви говорител на комисията.

Той уточни, че в на-

Въпросът е защо е

останало скрито?".

Това каза бившият

министър-председател

на РС Македония

Любчо Георгиевски

в ефира на

радио "Канал 77".

По думите му

езиковият спор с

България се решава чрез

косвени позиции, но историята

между България и Македония

през XIX и XX век не

е толкова черна, колкото бива

представяна.

"Какъв е проблемът да се

каже, че по времето на Османската

империя във всички

македонски организации

официалният език, който се

е използвал, е българският"

Тогава всички са знаели как

да пишат на български. Това

е тайна в Македония, никъде

не се пише или обсъжда. Тук

е проблемът - възниква въпросът

защо се крие това?

Арабският е официалният

език в Турция до реформите

на Ататюрк. Днес турците не

крият това. Преди кодификацията

на македонския език

македонската интелигенция

официално е използвала

българския език. Отворете

документи на ВМРО, всички

те са написани на официален

български език. Така че

всички писма на Гоце Делчев

са на официален български

литературен език", заяви

бившият македонски премиер

в ефира на македонско

радио.

Бившият премиер на РС

Македония, който има и българско

гражданство, предложи

преди две седмици Скопие

да направи серия отстъпки

към България, за да се реши

задънената улица в отношенията

между двете държави.

Неговата позиция обаче

не бе възприета от македонските

политици и получи широко

неодобрение.

ЕК обмисля стъпки срещу Белгия заради забраната

за пътуване през граница

Ал. Вучич през май, за

което Белград има готовност.

Всичко, което западните държави

искат от Сърбия, може

да се опише с едно изречение:

Признаването на неза-

Започва постепенното отпадане

на строгите мерки, въведени

в Англия срещу разпространението

на Covid-19.

Блокадата в Англия ще бъде

свалена на четири фази. Това

обяви в края на февруари

премиерът на Великобритания

Борис Джонсън пред Камарата

на общините. Ограничителните

мерки ще бъдат отменени

изцяло от 21 юни. По

време на първата фаза всички

училища в Англия отварят

от днес и на хората ще им бъде

позволено да се социализират

в парковете и на обществени

места с още един

човек от посочената дата.

От 29 март, когато започват

великденските празници,

ще могат да се събират в паркове

и градини до шестима

души или две домакинства.

Планира се да бъде направен

и преглед на международната

забрана за пътуване, ка-

вечерието на тези съобщения

белгийските власти са

изпратили писмо до ЕК по

повод ограничената свобода

на движение, без да заявяват

подобно намерение.

„Мнението ни не се е променило,

държавите трябва

да спазват рамките за ограниченията,

които сами възприеха

на европейско равнище.

Търсим възможно

най-бързото решение, мерките

за ограничаване на

пандемията

трябва

да бъдат

по-целенасочени“,

поясни говорителят.

Белгия

първоначално бе въвела

забрана за пресичане на

границата по несъществени

поводи до 1 април. В петък

миналата седмица правителството

обяви, че тази

мярка ще се запази поне до

средата на април, като същевременно

започне постепенното

отпадане на други

ограничения за обществения

живот в страната.

Вучич: Изправени сме пред натиск от Запада да признаем Косово

Сръбският

президент

Александър

Вучич очаква

диалогът между

Косово и

Сърбия да

продължи

висимостта на Косово, съобщи

албанската телевизия

"Ора нюз".

Според Вучич Сърбия е в

много трудно положение, когато

става въпрос за Косово

и продължаването на диалога

в началото на май.

Цялото Западно полукълбо

очаква Сърбия да признае

независимостта на Косово -

това е същността на процеса.

Всичко е събрано в едно

изречение, а останалото не

се е променило много. Единствената

разлика е, че "сега

това желание ще бъде поизразено

и по-драстично от

преди", каза сръбският президент

след заседанието на

Съвета за национална сигурност.

По информация на агенция

"Танюг" Вучич е заявил,

че Сърбия ще защити своите

държавни и национални интереси.

Той подчерта, че очаква

Общността на сръбските

общини да бъде сформирана

скоро. Белград ще настоява

по-ясно и категорично за

цялостно прилагане на Брюкселското

споразумение, т.е.

създаването на Общността

на сръбските общини, както

е предвидено в документа.

Вучич припомни и думите

на специалния пратеник на

ЕС за диалога Белград-Прищина

Мирослав Лайчак, че

договореното трябва да бъде

изпълнено.

Англия започва да разхлабва Covid ограниченията

то 17 май е възможно найранната

дата за почивка в

чужбина.

От 12 април най-рано магазините,

фризьорските салони,

козметичните студиа, библиотеките

и други ще бъдат

отворени.

От 17 май най-рано две

домакинства или групи до

шестима души ще могат да се

събират на закрито, а също

така ще бъде позволена ограничена

група от фенове на

спортни събития.

От 21 юни най-рано всички

останали ограничения ще

бъдат отменени, нощните клубове

ще бъдат отворени и ще

се разрешават по-големи събития.

Премиерът е

разпоредил да се

направят и няколко

прегледа, включително

дали хората

трябва да показват,

че са ваксинирани

срещу коронавируса,

или да представят

тест с отрицателна

проба. Ще

се направи проверка

дали "сертификат

за Covid статут"

може да позволи на

хората, които са

ваксинирани или са с отрицателна

проба за коронавирус,

да правят неща, които

няма да бъдат позволени на

тези, които не могат да докажат

статута си.

Ще се проучи програма

за извършване на тестове и

други мерки при организиране

на събития с повече хора.

Българка загина при пожар

в Италия, след като

спаси възрастна двойка

57-годишна българка е

загинала в пожар в италианския

град Батипаля, провинция

Салерно, съобщават

АНСА и вестник „Кориере дел

медзоджорно“.

Жената е работила като

гледачка на възрастна семейна

двойка. Тя успяла да

спаси от огнената стихия

съпрузите - на 86 и 88 години,

но после се върнала в дома

им, за да се опита да изнесе

нещо важно, и се озо-

Премиерът на Сърбия Ана

Бърнабич нарече незаконното

подслушване на президента

Александър Вучич опит за държавен

преврат, като по думите

й в това били замесени функционери

на управляващата

партия и висши служители от

Министерството на вътрешните

работи, информира „Новости“.

Сръбският вътрешен министър

Александър Вулин заяви

след заседание на Съвета

за сигурност, че по данни на

правоохранителните органи

държавният глава и членове на

семейството му са били незаконно

подслушвани 1572 пъти.

Министърът уточни, че в това

били замесени високопоставени

служители на МВР и че

делото и събраните материали

са прехвърлени в отдела на

прокуратурата за организираната

престъпност.

„Подслушването на сръбския

президент Александър

Вучич е опит за държавен

преврат“, настоя ръководителката

на правителството пред

телевизия Pink.

По думите й разследването

трябва да разкрие целия механизъм,

до „последния винт“.

„Мисля, че това е срастване

на хора в службите за сигурност,

на първо място, в Министерството

на вътрешните

работи, както и в (управлява-

вала в капана на пламъците.

Спасените от българката възрастни

италианци са откарани

в болница за наблюдение,

но няма опасност за живота

им.

Според версията на разследващите

вероятно пожарът

е причинен от дефект в

газова отоплителна печка в

спалнята на жилището.

Тялото на жертвата е предадено

на съдебна медицина

за аутопсия.

Премиерът на Сърбия

видя опит за преврат в

подслушването на президента

По данни на правоохранителните

органи държавният глава и членове

на семейството му са били

незаконно записвани 1572 пъти

Ана Бърнабич

щата) Сръбска прогресивна

партия (СПП), към която принадлежа.

Това срастване обхваща

и криминални организации,

мафията и част от медиите

в Сърбия, както и част

от правосъдната система, и

без никакво съмнение има намеса

на чуждестранни служби.

Целта беше дестабилизация на

Сърбия чрез физическо или

друго отстраняване на Вучич“,

изтъкна Бърнабич.

Милош Вучевич, заместник-председател

на управляващата

СПП и кмет на Нови

Сад, стигна още по-далеч в

своите предположения и заяви

пред репортери, че сред

участвалите в заговора срещу

президента „има и министри,

директори и други партийни

функционери“. В същото време

конкретните имена на заподозрените

служители не

бяха разкрити.


СТРУМА

9 март 2021 г. СВЯТ

стр. 10

Швейцария забрани бурките и фереджетата

Швейцарците одобриха в

неделя с малко мнозинство

на референдум забраната за

скриване на лицето, основно

бурки и фереджета - сигнал

срещу радикалния ислям

според нейните поддръжници,

ксенофобска и сексистка

инициатива.

Текстът, първоначално

предложен от дясната популистка

Швейцарска народна

партия, получи 51,2 процента

от гласовете и подкрепа от

повечето кантони, според

официалните резултати, публикувани

от федералното

правителство. Инициативата

беше подкрепена също така

от феминистките и от част от

Русия преследва

целта да "дестабилизира

и отслаби НА-

ТО", а Китай се стреми

да "оформи международния

ред в

съответствие със

своите интереси".

Това се посочва във

вътрешен документ

на министерството

на отбраната на Германия,

до който са

се добрали от германското

издание

"Welt am Sonntag".

Както съобщава

избирателите на светската

левица.

„Радваме се. Не искаме

в страната ни да

има радикален ислям“,

каза председателят на

Швейцарската народна

партия Марко Киеза

в ефира на телевизия

"Блик".

В текста не се споменават

нито бурка -

платнено покривало

за главата и част от лицето,

като очите са скрити

зад мрежеста тъкан, нито никаб

- платнено покривало

върху цялото тяло и лицето с

тесен процеп за очите, но

плакатите за кампанията не

оставиха никакво съмнение

за обекта на референдума.

„В Швейцария нашата традиция

е лицето да е открито.

Това е белег на нашите основни

свободи“, каза преди

Германия предупреждава за нова

военна заплаха от Китай и Русия

В доклад се твърди, че Москва разполага с 6375 ядрени бойни глави

изданието, министерството

предупреждава за нарастваща

заплаха заради претенции

за сила и нови военни

способности от страна на

Китай и Русия. В документа

се посочва, че военното ведомство

на Германия е особено

обезпокоено от внедряването

от Русия на "прецизни,

трудно прихващаеми, хиперзвукови"

ракети с голям

обсег, предизвикват тревога

големите инвестиции в "запазване

на потенциала на

ядрен ответен удар от морето"

и "приоритетната модернизация

на ядрения потенциал".

В него се твърди, че

днес Москва разполага с

6375 ядрени бойни глави.

Експертите на министерството

смятат, че 840 000 руски

войници са добре обучени

и могат бързо да бъдат

предислоцирани.

"Конвенционалните въоръжени

сили на Русия са способни

да постигнат превъзходство

за кратко време на

определена територия", се

казва в съобщението.

Експертите са отнесли

към слабостите на Русия ограничените

възможности в

морето в световен мащаб и

липсата на щурмови дронове.

Според вестника за Русия

въоръжените сили са "инструмент

на политическата

власт", като "с относително -

ниски разходи се генерира

максимално възможна полза".

"Welt am Sonntag" също

така пише, че анализирайки

военните способности на Пекин

(съвременни щурмови

безпилотни летателни апарати,

6850 бойни танка, повече

от 2 млн. войници, 1600

изтребители, огромен ракетен

потенциал и системно

увеличаващ се ядрен потенциал),

германското военно

ведомство е стигнало до заключението,

че "Китай все повече

изпреварва Русия по отношение

на глобалното

влияние, включително по отношение

на продажбите на

оръжие и военното сътрудничество".

„Спутник V“ е като руска рулетка,

твърди представител на Европейската

агенция по лекарствата

Представител на Европейската

агенция по лекарствата

(ЕМА) сравни руската ваксина

„Спутник V“ с руска рулетка и

предупреди държавите членки

на ЕС да не избързват с разрешаването

на препарата, предаде

АФП.

Миналата седмица агенцията

стартира разглеждането на

руската ваксина. Унгария вече

прилага „Спутник V“, а Чехия и

Словакия обявиха, че са поръчали

от нея.

На въпрос за вероятността

Австрия да предприеме същата

стъпка, председателят на управителния

съвет на ЕМА Христа

Виртхюмер-Хохе заяви пред

местната медия ORF: „Това е нещо,

което може да се сравни с

руска рулетка“. Тя посъветва

държавите да не издават спешно

разрешение за използване

на ваксината, като подчерта, че

няма достатъчно налични данни

за безопасността й.

"Може да имаме „Спутник V“

на пазара в бъдеще, когато

проучим нужните данни", каза

представителят и добави, че

ваксината трябва да отговаря на

европейските критерии за качество

и ефективност.

Австрийският канцлер Себастиан

Курц се срещна с руски

представител, който отговаря

за продажбата на руската ваксина.

Курц подчерта, че придобиването

на ваксина не трябва

да бъде предмет на „геополитически

борби“. Австрия ще изчака

одобрението на Европейската

агенция по лекарствата.

Русия от своя страна съобщи,

че ще достави 50 милиона

дози, когато получи одобрение.

Очаква се ЕМА да вземе решение

за руската ваксина и тази

на Johnson&Johnson на 11

март.

гласуването Валтер Вобман -

председател на комисията за

референдума и член на парламента

от Швейцарската народна

партия.

Вобман нарече покриването

на лицето символ на

крайния политически ислям,

който става все по-изявен в

Европа и няма място в Швейцария.

Централният съвет на

мюсюлманите в Швейцария

нарече вота черен ден за общността.

Два швейцарски кантона

вече имат забрана на местно

равнище за носене на бурка.

Гласувайки срещу носенето

на покривало върху

цялото тяло на публично

място, Швейцария се присъединява

към Франция, Австрия,

България, Белгия и Дания

след дългогодишен дебат.

Сега ще бъде забранено

покриването на лицето на

обществено място, което се

отнася и за демонстрантите

с качулка, но са предвидени

изключения, например при

присъствие в религиозни

храмове.

Швейцарците се обявиха

и в подкрепа на търговско

споразумение с Индонезия

(52 процента "за"), но отхвърлиха

с голямо мнозинство

въвеждането на федерална

електронна идентичност.

Крайнодясната група, по чиято

инициатива се произведе

референдумът за бурките,

през 2009 г. организира допитването

за забрана на

строежа на нови минарета.

Протестите в Мианма продължават

въпреки новите убийства

По данни на ООН убитите от началото на

военния преврат на 1 февруари са над 50 души

Десетки хиляди

се включиха

в протестите в

неделя в Мианма

въпреки извършените

предишната

вечер

операции срещу

активисти и лидери

на протестите,

пише британският

в. "Гардиън".

Двама мъже

са били застреляни

от влас-

Консервативният политик

и милиардер Оливие Дасо загина

при катастрофа с хеликоптер,

за инцидента съобщи

в социалната мрежа "Twitter"

френският президент Еманюел

Макрон.

69-годишният Дасо е найголемият

син на френския

индустриалец Серж Дасо,

чиято компания произвежда

изтребителите "Рафал" и е

собственик на вестник "Фигаро".

"Оливие Дасо обичаше

Франция. Индустриален лидер,

депутат, представител на

местната власт, командир от

тта, предаде

"Ройтерс", като се позова на

очевидци.

Снимки на двамата застреляни

мъже бяха публикувани

във Фейсбук. Според

очевидци полицията е използвала

зашеметяващи гранати

и сълзотворен газ срещу

демонстрантите, а няколко

души са били уцелени с куршуми,

изстреляни от намираща

се наблизо сграда. Все

още не е ясно кой е стрелял

по демонстрантите, въпреки

че на място са били разположени

сили както на полицията,

така и на армията.

Най-масовите протести се

проведоха в град Мандалай,

където активистите почетоха

паметта на жертвите на репресиите

с две минути мълчание.

По данни на ООН убитите

от военния преврат на 1

февруари са над 50.

"Те убиват хора, все едно

убиват пилета и птици", заяви

един от лидерите на протестите

в южния крайбрежен

град Давей. "Какво ще правим,

ако не се разбунтуваме

срещу тях? Трябва да се разбунтуваме".

Протести в Мианма бяха

организирани и вчера, след

като синдикат отправи призив

за обща стачка, целяща

да спре икономическата дейност,

пише тайландският в.

"Банкок пост".

"Продължаването на икономическата

и бизнес дейност,

както обикновено, ще

е само от полза за армията,

докато тя потиска енергията

на народа на Мианма", се

подчертава в изявлението на

18 профсъюза, които призоваха

за стачка в защита на

демокрацията в страната.

Профсъюзите се опитват да

засилят ефекта на движението

за гражданско неподчинение,

което вече засегна тежко

държавния апарат. Последствията

се усетиха на национално

равнище - затворени

болници, празни отдели на

министерства и банки, които

не могат да работят, посочва

изданието.

От своя страна, хунтата

предупреди, че чиновници,

които не прекратят стачката,

ще бъдат уволнявани, отбелязва

френският в. "Фигаро".

Френският политик и милиардер Оливие

Дасо загина в катастрофа с хеликоптер

Оливие Дасо

запаса във военновъздушните

сили. През своя живот той

никога не е спирал да служи

на нашата страна, да отдава

значение на нейните преимущества.

Мислите ми са с неговото

семейство и любими

хора", каза Макрон.

Частният хеликоптер

е катастрофирал в

неделя следобед в

Нормандия, където

той има вила, съобщи

полицейски източник.

Депутат от консервативната

партия "Републиканците"

от

2002 г., Дасо е нареждан

от "Форбс" на 361

място в класацията на найбогатите

хора в света заедно

с двамата му братя и сестра

му. Той се оттегли от борда

на директорите на компанията

"Дасо", за да избегне

конфликт на интереси.


СТРУМА

9 март 2021 г. СВЯТ

стр. 11

Започна делото за убийството на Джордж Флойд, какво се очаква?

"Няма да подам оставка

поради обвинения", отсече

губернаторът на щата Ню

Йорк Андрю Куомо в неделя

пред репортери, цитиран от

"Блумбърг".

Андрю Куомо беше обвинен

от 3 жени в секстормоз.

Обвиненията обаче вече са 5,

след като през уикенда бяха

публикувани разкрития от

още две бивши сътруднички

от Washington Post и Wall

Street Journal. Губернаторът

каза, че ще сътрудничи на

главния прокурор Летиша

Джеймс, за да завърши разследването

си и призова

всички да изчакат, преди да

се произнесат по темата.

Губернаторът на Ню Йорк

повтори изявлението си от

миналата седмица, че всяка

жена има право да разкрие

извършеното над нея насилие.

Но макар да се извини

Четиримата полицаи, обвинени в убийството

ма (George Floyd Justice in Policing

Act) от десетилетия за

Съединените щати планират

да извършат няколко

кибератаки през следващите

три седмици срещу

системи, свързани с руските

власти, съобщава The

New York Times, позовавайки

се на свои източници.

Според неназованите

събеседници на вестника

през следващите три сед-

Куомо

за поведението си към други

жени, което е било "погрешно

тълкувано", той категорично

отрече обвиненията

срещу него като "неверни".

Някои конгресмени от Демократическата

партия вече

призоваха за оставка на Куомо.

Но ръководството на демократите,

включително лидерът

на мнозинството в Сената

на САЩ Чък Шумер и

други, се ангажира да изчака

резултатите от разследването

на Джеймс, преди да

произнесе присъда.

Пет жени обвиняват губернатора на

Ню Йорк в сексуално насилие, той:

Няма начин да подам оставка

Андрю

Куомо също така е изправен

през критика за отчитането

на неговата администрация

за смъртните случаи

на Covid-19 в домовете за

стари хора, които според

държавния прокурор са били

намалени с около 50 процента.

Извънредните правомощия

на губернатора, свързани

с пандемията на коронавируса,

бяха отменени.

Повечето регистрирани

гласоподаватели в Ню Йорк,

анкетирани в неотдавнашна

анкета на университета "Куинипиак",

не вярват, че губернаторът

Андрю Куомо трябва

да подаде оставка въпреки

скандалите, които в момента

хвърлят сянка върху управлението

му. 59% не

смятат, че той трябва да се

кандидатира за преизбиране,

след като мандатът му

приключи следващата есен.

Щатите обмислят да осъществят кибератаки

срещу Русия

като отговор на

хакерски действия

мици САЩ ще предприемат

„тайни контраатаки“, които

ще станат известни на Владимир

Путин, руското разузнаване

и военните, но не

и на външния свят.

Съгласно информацията

в допълнение към кибератаките

САЩ планират да наложат

нови икономически

санкции срещу Москва в отговор

на хакерски действия

срещу американски

фирми и институции, за

които се предполага, че са

поръчани от Москва. Президентът

на САЩ Джо Байдън

може да подпише указ

за засилване на защитата

на правителствените системи

заради руските кибератаки.

Джордж Флойд

Делото за убийството на

Джордж Флойд, което предизвика

протести и бунтове

почти в цял свят и основно в

Щатите, започна в понеделник.

Заради смъртта на афроамериканеца

бе създадено

движението #Black Lives Matter

(„Животът на чернокожите

има значение“). То ще се

води срещу бившия полицай

Дерек Шовин и още трима негови

колеги, които са обвинени

за смъртта на афроамериканеца

на 25 май 2020 г. в

Минеаполис.

На разпространени тогава

видеозаписи се видя, че Шовин

притиска с коляно по врата

Джордж Флойд към земята.

Афроамериканецът моли полицая

да престане, тъй като не

може да диша. Флойд по-късно

умира от задушаване.

Дерек Шовин, който е основният

обвиняем, по-рано

каза, че ще пледира виновен.

Очаква се да се разбере какъв

ще е развоят на делото.

Само преди няколко дни

Камарата на представителите

на САЩ прокара най-амбициозната

полицейска рефорранява

прилагани

от служителите на

реда задушаващи

прийоми и създава

национални

полицейски стандарти

с цел увеличаване

на отговорността.

Долната

камара гласува

9 месеца

след убийството

на 46-годишния

Джордж Флойд от

втори път.

Законодателството забполицията,

което предизвика

масови протести и безреди-

Президентът Джо Байдън

подписа изпълнителна заповед,

с която разрешава на

бивши престъпници да гласуват.

Доскоро те нямаха това

право в много от щатите. В

други дори лишените от свобода

нямаха право да пуснат

своя вот. Заповедта има за

цел да "защити правото на

глас на всеки жител на Америка

и той да има равно участие

с всички останали по

време на изборния процес".

Новината идва само три дни

след като Камарата на представителите

прие пакет към

изборния закон, целящ да га-

Американският държавен

секретар Антъни Блинкън в

писмо до афганистанския

президент Ашраф Гани е призовал

за 90-дневно намаляване

на насилието в Афганистан

и за нови усилия за

съживяване на мирния процес

под егидата на ООН. Той

е предупредил, че САЩ могат

да изтеглят целия си военен

контингент от страната след

1 май, предадоха "Ройтерс" и

"Асошиейтед прес", позовавайки

се на афганистански

медии.

В писмото се призовава за

довеждане на двете враждуващи

страни на масата за

преговори на конференция,

организирана с посредничеството

на ООН, с участието на

външни министри и пратеници

от Русия, Китай, Пакистан,

Иран, Индия и САЩ "за об-

Джо Байдън

рантира правото на глас на

предварителните избори и

облекчена регистрация на

избирателите.

Заповедта от неделя разпорежда

на ръководителите

на всички федерални агенции

ци в американските градове.

Реформата бе прокарана

с 220 срещу 212 гласа по

партийна линия. Един републиканец

гласува в подкрепа

на проектозакона, но той обяви,

че е допуснал грешка,

което впоследствие бе поправено.

Камарата прокара вариант

на законопроекта през миналата

година, но контролираният

от републиканците Сенат

не го прие. Този път демократите

имат подкрепата на

Белия дом и мнозинство в Сената.

Но в Горната

камара те ще

трябва да убедят

най-малко 10 сенатори

от Републиканската

партия,

за да преодолеят

блокиращата тактика

filibuster (блокиране

на сенатски

решения поради

липсата на 60%

мнозинство - б.р.)

и да прокарат законодателството,

което вероятно

няма да се случи.

Законопроектът забранява

така наречения "квалифициран

имунитет", който защитава

служителите на реда от

завеждане на определени съдебни

дела срещу тях. Това е

една от най-важните промени,

която ще изисква постигане

на компромис с републиканските

сенатори.

Полицейски синдикати и

други групи в защита на служителите

на реда твърдят, че

без такава правна защита хората

ще се откажат от тази

професия.

Байдън подписа заповед, разрешаваща

на бивши престъпници да гласуват

да направят предложения на

подопечните си служби за

насърчаване на регистрацията

и по-лесното участие на

гласоподавателите в рамките

на 200 дни.

"Президентът има ангажимент

да подкрепя демокрацията,

която включва всеки

с право на глас да може да

го подаде. Това е основното

право на жителите на Америка",

обясниха от администрацията

на Байдън. Заповедта

ще направи по-лесна регистрацията

и на военнослужещи

в чужбина, инвалиди и

лишени от свобода.

САЩ може да се изтеглят изцяло

от Афганистан след 1 май, ако

мирните преговорите потръгнат

Антъни Блинкън

съждане на общ подход в подкрепа

на мира в Афганистан".

Блинкън приканва също

за провеждане на преговори

между афганистанското правителство

и талибаните на

среща на високо равнище в

Турция в идните седмици, където

да се договори 90-дневно

намаляване на насилието.

Писмото първо бе публикувано

от афганистанския

информационен сайт

TOLOnews и потвърдено от

вестник "Ню Йорк таймс". Говорителка

на Държавния департамент

отказа да потвърди

автентичността на писмото,

но заяви, че САЩ "не са

взели никакви решения за

контингента си в Афганистан

след 1 май". По думите й

"всички възможности са на

масата".


Родена в Петрич, израсла в Перник, лю

За да ми е хубаво, са ми достатъчни

и, ако може, един автоматичен тост

Тя е от малкото наши звезди, които могат да се похвалят, че са отказвали роли, и

мента в София Последните й думи, написани с големи букви, били "Мокро, дъжд..."

К

атя Паскалева се ражда на 18 септември 1945 г.

в Петрич, но цялото й детство минава в

Перник. Самата й кариера започва с

участието в самодейния театър, в който играят

нейният баща и близки негови приятели.

Седемгодишна е, когато се превъплъщава в образа

на момче, син на партизанка.

Във ВИТИЗ я приемат през 1963-а. Тогава тя

става част от имената, дали облик на

българското съвременно кино и театър: Стефан

Данаилов, Стефан Мавродиев, Руси Чанев, Марин

Янев, Милен Пенев, Соня Маркова, Елена Райнова,

Меглена Караламбова, Пламен Дончев...

За голямата си любов Георги Божилов-Слона се

омъжва малко преди да завърши днешната Театрална академия.

Разпределена е чак в Добрич, но Слона заминава с нея. Споделят общия си

живот в бедност, но с много обич. После, когато заминават за Пловдив,

бохемата нахлува с пълна сила в техните дни и нощи. В допълнение Катя

се снима гола в "Козият рог". С това тя става първата българска актриса,

която застава пред камера без дрехи.

Вторият й съпруг, режисьорът Иван Росенов, ще си спомни за нея: „Не

приемаше халтури и никога не участва в скечове от естрадата и

развлекателното шоу“. Двамата са заедно от 1979-а до края на живота й - 2002 г.

В книгата си "Пленени

от спомена" известният

режисьор Павел

Павлов разказва как веднъж

Катя Паскалева и

бившият й съпруг - художникът

Георги Божилов-Слона,

му идват на

гости "по-влюбени отпреди".

Макар че са разделени

от години, двамата

продължават да са в

прекрасни отношения.

Бракът на две души не

признава разводи. Самата

Катя споделя, че като

е в депресия или нещо

й е криво, веднага тича

при Слона. Тя е на седмото

небе, когато в началото

на 90-те години

френски милионер откупва

всичките му картини

от галерия на ул.

"Раковски". "Невероятните

му творби са

част от душата ми",

казва тогава актрисата.

Ехото от тяхната

любов все още се носи из

Стария Пловдив. Запознават

се в къщата на легендарния

Начо Културата

- меценат и колекционер,

станал символ

на пловдивската бохема,

който ги приютява млади,

щастливи и бездомни,

и благославя съюза на

техните уникални души.

Катя харесва Слона, защото

е аристократ на

духа, обичан от приятели

и колеги, макар че е

пословичен мълчаливец.

Едни хора намират подкрепа

в присъствието

му, други - убежище в

мълчанието му, трети -

кураж в отправения иззад

очилата умен поглед.

Той пък харесва Катя не

за нея. Тя трябва да си

ляга рано и не бива да

участва в никакви вечери

със съответните чаши

хубаво вино, за да бъде

на сутринта бодра и

хубава. Асистентът я

изпраща всяка вечер до

стаята й, казва й "Лека

нощ" и повече не се появява.

Но след няколко дни

Ничев забелязва, че въпреки

грима изпълнителката

на главната роля не

е достатъчно свежа.

Оказва се, че един красавец,

актьор от пловдивския

театър, се катери

на козирката на хотел

"Тракия" в Пловдив, носи

й пиене и двамата си прекарват

заедно останала-

В „Козият рог“

ланта да се живее и таланта

да се създава изкуство.

От онова време

са двата портрета, на

които я увековечава гениалният

Златю Бояджиев.

Тогава тя е на

двайсет години и е студентка

в Театралната

академия. А той вече е

парализиран и рисува само

с лявата си ръка. Рисува

я и Слона, който само

с две черти успява да

улови най-характерното

от изящното й лице. Изкуствоведите

са категорични,

че портретите

на Паскалева са между

най-добрите му работи.

Когато през 1967-а завършва

ВИТИЗ, повечето

й състуденти са изпратени

в Пловдив, но

тя е засилена чак в Толния

театър се събира

една фантастична трупа.

Паскалева разказва:

"Беше красиво... Беше божествено.

Работехме

хем като птички божии,

хем като зверове. И почти

не спяхме... Седем години

играхме заедно и

имахме чудесни представления.

Почти нямаше

спектакъл, на който

да нямаше коли от София,

от Пловдив.

Първата й роля там е

Йовковата Албена под

режисурата на Крикор

Азарян. За Катя той

казва следното: "Като

ми се карат, че общувам

предимно с т.нар. нетворчески

персонал, винаги

си спомням нейните

думи: "Ами такава съм

само заради огромния й

талант, но и заради това,

че живее "красиво безотговорно",

както самата

тя се изразява.

Сватбата им е в култовата

кръчма "Алафрангите"

под тепетата,

известна с романтичното

си дворче и с

незабравимите цигулкови

изпълнения на Ромо.

Място, свързано с табухин

/днешния Добрич/.

Влюбеният Георги, разбира

се, моментално заминава

при нея. И макар

че вече е утвърден художник,

в Добруджа живее

като аркашките, на

студентски начала. По

цяла седмица пият само

чай, защото за друго

нямат пари. После отиват

в Пазарджик, където

през 1969 г. в тамошпък.

Какво да направя"

Не мога аз, като срещна

човек - млад бил, стар

бил, да не му кажа: "Добър

ден", да не му се засмея".

Следващите й големи

роли в пазарджишкия

театър са Розалинда

от "Както ви се харесва"

на Шекспир и Нина

Заречная в "Чайка" на -

Чехов. След Пазарджик

идва Пловдив, за който -

Катя споделя, че емоционално

е най-скъпият

за нея град, даже имала

чувството, че се е родила

там. А тя е от Петрич.

После се преселва с родителите

си в Благоевград

и накрая в Перник.

"Кралице! Къде се губиш?"

- посрещат я художниците

в Пловдив,

приятели на Слона. Може

би затова цял живот

тя мечтае за любимия

си град: "Да седнем в

някой двор с красиви

дървета, какво повече?".

В Пловдив Катя, когато

е извън театъра,

обикаля кръчмите с местната

бохема, но се държи

"на положение", както

казват алкохолиците.

Скоро обаче започва

да прекалява с пиенето.

Самата тя казва: "За да

ми е хубаво, са ми достатъчни

една водка №5,

един стек "Мелник" и,

ако може, един автоматичен

тостер, дето сам

изключва филийките".

Известният пловдивски

сервитьор Христо

Маринов, който дълги

години работи в "Тракийски

стан" и "Тримонциум",

разказва, че Паскалева

е сред най-редовните

им посетители.

"Често идваше сама. От

сутринта засядаше на

някоя отдалечена маса и

си поркаше кротко. По

обед се появяваше с авери

художници и със съпруга

й Гошо Слона. Двамата

изпиваха с обяда

по една бутилка от марковото

вино "Евксиноград"

и той се връщаше в

ателието си. Катя беше

знаменит пияч. Жулеше

водките до падане под

масата. Заради нея веднъж

викахме линейка. Беше

изпаднала в алкохолен

делириум".

След един такъв безпаметен

запой на пловдивската

духовна аристокрация

тя попада в

изтрезвителя, а на сутринта

Слона отива да си

я прибере. Малко след

тази случка се разделят.

Но запазват приятелските

си чувства.

Дори когато вече заживява

с друг мъж - режисьора

Иван Росенов,

Катя често намира

поводи да се вижда и с

бившия си, а понякога

двамата с Росенов му

ходят на гости в Пловдив.

Виждали са ги тримата

- Катя, Иван и

Слона, да седят на маса

и да гуляят. "Със Слона

може да си стоим и по

три часа и да си мълчим...

Най-страхотното

мълчание!" - разказва

Паскалева в документален

филм за него.

Когато на 30 май 2001 г.

разбира, че е загинал в

автомобилна катастрофа

край Бургас, тя буквално

се срива. Слона пътува

за морския град за

откриването на самостоятелна

изложба. Вози

се на предната седалка

в рено. Изведнъж преминал

в насрещното движение

ситроен удря реното

челно и го смазва.

Всеки път, когато се

озовава в Пловдив, Катя

задължително отива

да види отново и отново

къщата на Слона в

подножието на Стария

град, скътана в сокака

край южния вход на Античния

театър. Сгушени

под скалите на тепето,

къщата и малкото

ателие до нея и до днес

все още носят духа на загиналия

художник.

При Катя пиенето

идва по наследство - баща

й издъхва мъртвопиян

на улицата в Перник.

Според нейни колеги

пристрастеността й

към алкохола е заради

"шубе от сцената" - така

се мъчи да го потисне.

Затова предпочита

да се снима в киното,

отколкото да играе в

театъра. "Пред камерата

е по-уютно някак,

няма го зрителя в оная

непосредственост", обяснява

тя.

Докато снимат "Козият

рог", Катя се напива,

пада в един поток и

замалко да се удави. А докато

снимат "Сълзи в

очите, звезди в косите",

режисьорът Иван Ничев

възлага на асистента

си да отговаря само

НЕПОКО

Вторник, 9 март 2021 г.

Катя и Слона

та част от вечерта. Кавалерът

светкавично е

изгонен, но и стаята на

Катя е преместена на

по-висок етаж, за да

няма повече такива контакти.

Лошото е, че когато се

напива, става неудържима

и не си държи езика

зад зъбите, казва винаги

онова, което мисли. А то

изобщо не е за чуване от

силните на деня и театралните

босове. Затова

ченгетата слухтят около

нея, а завистливи колеги

я нарочват за истеричка,

за морално деградирала

жена и за какво ли

още не...

Но големите режисьори

и в киното, и в театъра

се надпреварват да я

канят за роли. Камерата

я обича не само заради

красивия овал на лицето


бовницата на живота Катя Паскалева:

една водка №5, един стек "Мелник"

ер, дето сам изключва филийките

то с хонорар 20 000 лева - пари, с които тогава могат да се купят четири апарта-

- малко преди да поеме дъх за последен път в Правителствена болница през 2002 г.

СТРУМА

РНАТА СКИТНИЦА

стр. 12-13

й и живите й очи. Тя е

майсторка на паузите -

винаги точно премерени,

заредени с взрив от емоции,

с богатство на

нюанси, при които думите

стават излишни.

Ролята на Мария

в "Козият рог" й носи и

международна слава -

награда за женска роля в

Панама, наградата "Фемина"

от фестивала в

Брюксел, отличие за принос

в развитието на световното

кино от Карлови

Вари. Космичната родопска

притча за отмъщението

и любовта -

"Козият рог", която тя

сътвори с режисьора Методи

Андонов, и до днес

си остава най-хубавият

български филм.

През 1976 г. Катя получава

и наградата "Златна

роза" за женска роля

във "Вилна зона". Силни и

запомнящи са и ролите й

в "Понеделник сутрин",

"Матриархат",

"Отклонение", "Шарен

свят", "Мъже без работа",

"Нона", "Иван Кондарев",

"Слънчев

удар", "Мълчанието",

"Аритмия", "Тази хубава

зряла възраст"...

Паскалева остави

трайни следи и на сцените

на театър "София",

Сатирата и "Българска

армия". Всички най-големи

режисьори, които са

работили с нея - Боян Дановски,

Методи Андонов,

Вили Цанков, Леон Даниел,

Крикор Азарян, Едуард

Захариев, Иван Ничев,

Людмил Кирков, се

изумяват от нейния

перфекционизъм. "Дай да

го направим още веднъж,

не е добре!". Винаги се

съмнява - никога не

вярва, че това, което са

направили, е най-доброто.

Павел Павлов и досега

помни репетициите

на "Ах, ти, мила Ана" в

Театър 199, където тя

играе заедно с Ани Бакалова.

Накрая той й вика:

"Катерино, вече нямам

сили, отивам да спя". Но

тя не отстъпва и иска

отново и отново да опитат

различни варианти.

В никоя от нейните

роли няма преструване,

фалш. Във всяка от тях

тя се вмъква в кожите

на своите героини - дивачки

и интелигентки,

селянки и гражданки, кокетки

и клетници, момичета

и старици - и винаги

е пределно органична

и правдива. Нейната

житейска философия е:

"Най-сериозното нещо в

изкуството е да не се

вземеш насериозно!". И

никога не изменя на тази

максима.

Една сутрин по-ранобудните

софиянци виждат

в градинката пред

черквата "Свети Седмочисленици"

в центъра на

София спяща на пейката

скитница. Изведнъж

някой разпознава в нея

актрисата Катя Паскалева

и всички наоколо

тутакси се съгласяват:

"Да, тя е! Горката, вече

толкова е изпаднала, че

рови в кофите за боклук!".

Като изневиделица

се появява и фоторепортерка,

снима я и на другия

ден снимките на

"клошарката" се появяват

във вестниците.

Какво се оказва обаче?

Дегизирана като клошарка,

Катя обикаля софийските

улици и спи в

кашони, подготвяйки

поредната си роля. След

няколко дни е премиерата

на моноспектакъла

"Скитница" от Жан-

Клод ван Итали на камерна

сцена в Сатиричния

театър. Идеята й е

да бъде максимално точна,

да влезе в кожата на

героинята си. Самата

тя е скитница. Живот

на актриса, скитаща от

роля в роля. Звяр, когато

мрази. Розов облак, когато

обича. И абсолютен

безсребърник.

Няма собствен дом,

живее под наем, но поне

по десет души минават

на ден през гостоприемната

й квартира. Мнозина

нейни колеги я увещават

да се "уреди" с

жилище, възползвайки се

от симпатиите на Тодор

Живков към нея, и

тя действително отива

да го моли, но не за себе

си, а за колегата си Антон

Горчев, с когото я

свързва дългогодишно

приятелство.

В онези години Паскалева

е от малкото наши

звезди, които могат да

се похвалят, че са отказвали

роли. Даже веднъж,

когато върху сценария,

по който трябва да изиграе

руска шпионка, е написана

и стойността на

хонорара - 20 000 лева,

въпреки всичко тя отказва.

Дълго време в киноцентъра

малцина я

поздравяват. Защото в

интерес на историческата

правда за 20 000 лева

тогава могат да се

купят четири апартамента

в София.

През последните години

от живота й неин

спътник е Иван Росенов,

който е с шест години

по-млад от нея. Режисьор

на документални и

игрални филми, артист,

авантюрист, бохема,

той кръжи между София,

Ню Йорк и Бразилия, без

да се замисля за разстояние

и часови разлики.

По едно време, в края

на 90-те години, е директор

на цирка. Кипи във

всичко, до което се докосва.

Заразява с еуфорията

си.

Катя той снима в два

свои филма - "Спирка за

непознати" и "Поетът и

дяволът". В първия тя

и Антон Радичев са несретници,

които се срещат

на някаква маргинална

гара. Тя е стрелочник

и разбита от предстоящото

й закриване;

той е избягал затворник

и неин последен пътник.

Катя и Иван Росенов

Вторият филм е посветен

на Смирненски. Година

преди смъртта си,

вече сериозно болен от

туберкулоза, поетът

получава от високопоставен

"ценител на поезията"

предложение да

замине на дипломатическа

работа в чужбина.

Скритата цел на това

предложение е да бъде

откъснат от пролетарската

среда, да бъде заглушен

неговият глас.

Kатя /рисунка - Слона/

Прозрял истината, той

отказва и няколко месеца

по-късно умира на 27

години. Във филма Паскалева

играе Дамата -

последната й голяма

роля в киното и единствената

важна в общия

й житейски път

WWW.SHARLOPOV.EU

SANDANSKI

Tel.: (+359 746) 35 656; Tel./Fax: ( +359 746) 31 960;

с Иван Росенов.

Росенов остава до

последно край Катя, когато

тя се разболява от

рак. Две години тя води

битка с коварното заболяване,

включително и

преглед и операция в Париж.

Пак Росенов е човекът,

който издава в книга

нейни записки, стихотворения

и акварели,

които тя сътворява

върху карирани листчета

в болница "Лозенец",

когато вече не може да

говори. По белите квадратчета

Катя записа

думи, които ни карат да

настръхнем:

"Болестта ми е като

вулкан. Но вулкана само

го гледаш, красив е, а

тук ти си самият вул-

Дом далеч от дома!

кан..."

"Болката ми е някаква,

като че ли я боли

цялата Земя. Идва от

сърцето на Земята,

мощна е. Едра. Не е само

да те пронизва само на

едно място; то те върти

отвсякъде, към центъра,

който не боли, а

гори без огън".

"Аз играя роля, последната

си роля на актриса,

поставена пред изпитанието

дали ще удържи да

размие границата между

реалното и условността,

и да докаже, че няма такава

граница. На този

етап мисля, че успява.

Много ми е интересно...

Работният процес се ръководи

от един грандиозен

Режисьор, ако Той действително

съществува.

И... премиерата... всъщност

е финалът на спектакъла

живот..."

Иван Росенов: "Поразителни

бяха последните

й дни в болницата.

Тя продължи да се самоизследва,

сякаш за да

разбере как може да изиграе

и тази финална роля

без нито един стон. Две

години се бори с болестта.

Но когато й направиха

трахеостомата,

тя разбра, че няма вече

надежда, и се вкопчи в писалката.

Накрая аз едва

я извадих от ръката й.

Йордан Радичков:

"На няколко пъти се спирах

и започвах да чета

отново книгата й. И винаги

изпитвах една и съща

болка, сякаш с голи

ръце разравях пламтяща

жарава".

Катя Паскалева почина

на 23 юли 2002 г. Само

на 56 години. Шест години

след нея, на 57-годишна

възраст, си отиде от

рак и Иван Росенов.

Назаем от chetilishte.com

Насладете се на уникалния Балкански ресторант в Парк Хотел Пирин*****-Сандански

Уютна атмосфера и изискан комфорт; Атрактивна музикално-развлекателна програма;

Селектирани напитки и апетитни

традиционни ястия от целия Балкански Романтични вечери и бизнес срещи, фирмени

полуостров;

тържества и коктейли.

Обслужване, което

ще Ви убеди, че Вие

сте желаният гост!

Резервации: 0899 97 29 14


СТРУМА 9 март 2021 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Бившата съпруга на Джеф Безос

се омъжи за учител

Макензи Скот, която

преди две години се

разведе с Джеф Безос, се

омъжи за преподавател

от училището на

децата си, съобщиха

Ройтерс и BBC. Новината

за брака й с Дан

Джует беше обявена на

филантропския сайт

Giving Pledge, като

Джует обещава да се

присъедини към организацията

и да дарява

голяма част от приходите

си.

„Дан е страхотен

и аз съм щастлив и развълнуван

и за двамата“,

каза Джеф Безос.

Скот беше омъжена

за Безос 25 години. Тя

му е помогнала да създаде

Amazon през 1994

г. Написала е и два романа.

На авторската й

страница в Amazon пише,

че живее в Сиатъл

с четирите си деца и

съпруга си Дан. Той

преподава в престижното

училище на наследниците

й.

Когато Джеф Безос и

Макензи Скот се разведоха

през 2019 г., той

беше най-богатият човек

в света. Според

споразумението за развода

тя получи четири

процента от дяловете

в сайта. Макензи, която

е на 50 години, сега

е на 22-о място по богатство

в света с 53

милиарда долара, според

„Forbes“. Джеф Безос

отново е начело на

класацията със 177 милиарда.

През декември миналата

година Макензи

Скот заяви, че през

предишните четири

месеца е дарила 4,1 милиарда

долара на хранителни

банки и благотворителни

фондове

заради пандемията от

Covid-19, припомня

БТА. Преди това тя дари

1,7 милиарда за каузи

като расово равенство,

права на ЛГБТ общността,

обществено

здравеопазване, борба с

климатичните промени.

Кампанията Giving

Pledge е лансирана през

2010 г. от Уорън Бъфет

и Бил и Мелинда Гейтс.

Тя насърчава най-богатите

хора в света да

даряват по-голямата

част от състоянието

си за филантропия.

Принц Хари и Меган са се оженили дни преди кралската сватба

В откровеното интервю,

което принц Хари

и съпругата му дадоха

пред Опра Уинфри,

стана ясно, че когато

Меган Маркъл е прекрачила

прага на параклиса

„Сейнт Джордж“ на

19 май 2018 г., за да се

врече в любов на внука

на кралица Елизабет

Втора, тя вече е била

омъжена жена. Херцогинята

на Съсекс разкри

пред популярната

американска журналистка,

че тя и Хари са се

оженили на тайна церемония,

състояла се три

дни преди това.

„Никой не знаеше.

Обадихме се на архиепископа

на Кентърбъри

и му казахме: „Вижте,

това е спектакъл за

пред света, но ние искаме

съюзът ни да бъде

интимен - само между

нас двамата. Така че

разменихме обетите си

в задния двор на рези-

то кралство, описвайки

я като „прекрасна и

лесна“.

„Нейно Величество винаги

се е държала страхотно

с мен“, каза тя.

В средата на миналия

месец Бъкингамският

Преместиха принц Филип

обратно в частна болница

Принц Филип - 99-годишният

съпруг на

британската кралица

Елизабет Втора, вчера

бе преместен обратно

в частна болница,

след като претърпя

успешна сърдечна

процедура в специализирана

клиника,

съобщават световните

агенции, позовавайки

се на Бъкингамския

дворец.

В сряда херцогът на

Единбург беше подложен

на интервенцията

в лондонската болница

„Сейнт Бартоломю“,

която разполага

със специализиран кардиологичен

център.

Принц Филип беше

преместен в „Сейнт

Бартоломю“ в понеделник,

след като на 16

февруари постъпи в

частната болница

„Крал Едуард Седми“

за лечение на инфекция,

за която беше оповестено,

че не свързана

с Covid-19. Кралица Елизабет

Втора и мъжът

й бяха ваксинирани срещу

коронавируса през

януари. Херцогът на

Единбург има сърдечни

проблеми от години,

припомнят агенциите.

От Бъкингамския

дворец сега съобщават,

че съпругът на Нейно

Величество е транспортиран

обратно в

„Крал Едуард Седми“,

където се очаква да се

лекува и възстановява

о щ е

няколко

дни, предава

БТА.

Откакто

е

приет в

болница в

средата

на февруари,

принц

Филип е

бил посетен публично

само от сина си и престолонаследник

принц

Чарлз.

Кралица Елизабет

Втора е в замъка Уиндзор,

където със съпруга

й пребивават от миналата

пролет заради

коронавирусната пандемия.

Нейно Величество

продължава да изпълнява

официалните

си задължения чрез видео.

Херцогът на Единбург

се оттегли от

публични ангажименти

през 2017 г.

денцията Фрогмън

Хаус“, разкри Маркъл.

Обширният разговор

на съпрузите с Опра,

присъствала сред 600-

те гости на сватбата

им преди почти три години,

бе записан през

миналия месец, но бе излъчен

по телевизия CBS

наскоро. През него бившата

актриса, прочула

се с ролята си на Рейчъл

Зейн в сериала „Костюмари“,

говори за

първата си среща с кралицата

на Обединенодворец

обяви, че принц

Хари и жена му няма да

се върнат към ангажиментите

си като високопоставени

членове на

британското кралско

семейство. Когато двойката

съобщи, че ще се

оттегли от отговорностите

си към двора в началото

на 2020 г., бе решено

ситуацията да бъде

преразгледана след една

година, но след изтичането

на поставения

срок те предпочетоха да

Благоевград, ул. "Хр. Смирненски" 9,тел. 073/833058, 0886/379797,

0888/410302, факс: 073/887278, e-mail: office@oasis-a.com

Вила "Краси"

Вила "Краси" е едно малко архитектурно

бижу с 3 стаи за по 2-ма

души с тераси.

На партера разполага с голям хол -

дневна с кухненски тракт и камина, санитарен

възел и сауна. Огромна тераса

с голяма маса, масив от дърво, барбекю

с фурна и водна каскада /работеща от

01.03. - 30.10./, голяма зеленчукова градина

и овощия, паркинг с мивка.

Всичко това е с великолепна

гледка към Рила пла-

нина и Благоевград.

Само на 100 км от София, на 1.3 км от

магистралата София-Кулата при Благоевград,

на 7 минути път от центъра

на Благоевград.

Сред много зеленина и дивна красота,

толкова е тихо и спокойно, сякаш времето

е заспало, уют и комфорт, а нао-

Отзиви на гостите:

Просторна, искрящо чиста, невероятна гледка (към града през нощта и към

планините сутрин и следобед). Уединение. Фантастична камина. Комуникацията

с Васил /младши/ е точна и отзивчива, чекирането беше перфектно и неговото

гостоприемство направи престоя ни незабравим! Силно препоръчваме къщата,

особено за по-големи събирания, за да се насладите напълно на всички екстри,

които вилата може да ви предложи!

Очакваме Ви!

се лишат от титлите

си, наред с ролите си и в

обществени и благотворителни

организации и

кампании, оставайки да

живеят в Съединените

американски щати.

„Въпреки че всички са

натъжени от тяхното

решение, херцогът и

херцогинята остават

много обичани членове

на семейството“, каза

в официалното си изявление

кралица Елизабет

Втора.

коло панорамни пътища

и динамика като на

филмова лента.

На барбекюто приготвяме

нашите специални

ястия за туристите:

свински гърди по

стара рецепта от Горноджумайско,

задушен

заек в гърне, печено

прасенце с картофи, печено

агне и пр.

Цени за настаняване във вила "Краси"

1 нощувка 2 нощувки 3 нощувки

Делник 240 лв. 460 лв. 660 лв.

Уикенд 360 лв. 690 лв. 990 лв.

* Цените са за наем на цялата вила

за съответния период.

От зеленчуковата градина много

биопродукти - домати, чушки, краставици,

дини, пъпеши, пресни яйца от

фермата ни. Част от тях, като печени

картофи на жар, печена царевица -

приготвяме пред туристите.

Залагаме в предлагането на нестандартното

и атрактивното!

Кирил


СТРУМА

9 март 2021 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

Мария Бакалова спечели

наградата на кинокритиците за

най-добра поддържаща женска роля

Последните 13 актриси, получили тази награда, са спечелили респективния "Оскар"

Голямо признание за

Мария Бакалова дойде

на 26-ите годишни награди

на филмовите

критици. Българката

бе обявена за победител

в категория "Поддържаща

женска роля"

за участието си във

втората част на "Борат",

като изпревари

гарски език Мария.

На ежегодното събитие

Critics Choice

Awards се обявяват

найдобрите

кино

и телевизионни

продукции,

определени

от

критиците.

Шоуто се

проведе в

утвърждаващата

се

вече хибридна

присъствено-дистанционна

версия, като

водещият Тайе Дигс и

някои от представянията

се предаваха

Бербатов с уникален пост към жените:

Летете високо... и се грижете за нас,

защото сме загубени на моменти

Димитър Бербатов

излезе с уникален разтърсващ

пост в социалните

мрежи по повод

Международния ден

на жената - 8 март.

Към него благоевградчанинът

е прикачил снимки

на любимите си дами.

Ето какво написа

Бербатов:

„Честит Международен

ден на жената!

Празнуват всички жени

по света. И аз съм късметлия

да имам 3 у дома.

Бъди момичето/жената

от първата

снимка... Бъди супер жена...

Всъщност всички

знаем, че сте такива,

просто понякога не го

признаваме.

Летете високо, мечтайте

много, правете

велики неща... и се грижете

за нас, защото

може да сме наистина

загубени на моменти.

И не забравяйте вашата

майка, тя е бърсала

дупето ви в началото.

Това е истинската

история на всички

мъже“.

Aлма показа любовта от две гледни точки

ALMA не може да се оплаче

от липса на вдъхновение

- създава страхотни

нови песни със завидна

скорост. След бунта в „My

Mama Told Me“ сега младата

изпълнителка е готова

с красива любовна

история, озаглавена „Far

Faraway“.

„Това е песен за една

толкова силна любов, която

може да те пренесе в

друго далечно измерение -

щастливо, безпроблемно и

спокойно“, споделя ALMA.

Новият сингъл е по музика

и текст на самата

ALMA, а аранжиментът е

на Pavell. „По време на една

от студийните ни сесии

ALMA дойде с готов

текст и мелодия. Харесах

звученето още с първите

акорди, които тя изсвири

на пианото. Затова веднага

се заехме с аранжимента

и записа на вокалите.

Моите адмирации към

ALMA и таланта, с който

не спира да ни изненадва

и вдъхновява!“, споделя

той.

Освен в България „Far

Faraway“ ще има премиера

в още 16 държави по света,

включително Южна Корея,

Русия, Полша и Унгария.

Във видеото режисьорът

Димитрис Георгиев

Д. Бербатов

и женското

му царство

тат, а понякога се сливат

в едно цяло. В звученето на

песента също има интересна

опозиция, но музикална

- едно отчасти меланхолично

начало преминава

в ритмичен и позитивен

бийт. Партньор на

ALMA във видеото е един

от най-близките й приятели

от детството -

Noah Bay.

Сред най-големите успехи

на ALMA се нареждат

решава да разкаже

любовната история

на ALMA от две нейни

гледни точки -

едната е с човека, с

когото тя иска да

бъде, а в другата него

го няма. Така във

видеото заживяват

два различни свята,

които в един момент

се преплинаградата

„Дебют на годината“

за 2020-та и 2 номинации

от Годишните

музикални награди на БГ

радио, участие в един от

най-грандиозните конкурси

за пеене в Европа - Top

of The Top Festival, №23 в

Shazam Русия, 2 седмици

под №8 в официалния еърплей

чарт в Полша, 16 последователни

седмици найизлъчвана

песен в радио и

телевизионния ефир в България,

над 3,3 милона

стрийма на дебютния й

сингъл „Perfect“ в Spotify и

достигнати 88 хиляди месечни

слушатели в платформата.

Последната й

песен „My Mama Told Me“

прекара 3 последователни

седмици като №1 в еърплей

класацията за български

песни у нас и цели 18 седмици

в топ 10 на чарта.

супезвездите Глен

Клоус, Оливия Колман и

Аманда Сайфред, номинирани

в същата категория.

Суперзвездата Орландо

Блуум обяви наградата

на Мария Бакалова,

която прие много

емоционално отличието

и дори поздрави

на български език майка

си и баща си.

„Много благодаря на

кинокритиците за тази

награда. Израснала

съм в Бургас, България,

и е много трудно да

повярвам, че седя тук

и говоря за наградата.

Благодаря за подкрепата

и за това, че повярва

в мен, Саша. Благодаря

на семейство „Борат“,

заяви талантливата

актриса.

„Мамо, тате, обичам

ви безкрайно много“,

възкликна на бълот

сцена в Лос Анджелис,

а номинираните се

включваха от различните

локации, в които

се намират.

"Предвид факта, че

последните 13 души,

получили тази награда,

също така са спечелили

"Оскар" в съответстваща

категория, Бакалова

и тези, които я

подкрепят, би следвало

да се чувстват много

по-добре спрямо седмица

по-рано (когато

Джоди Фостър (The

Maurutanian), която не

бе номинирана за Наградата

на критиците,

спечели "Златен глобус"

за поддържаща

женска роля)". Това написа

Скот Файнбърг в

коментар за The

Holywood Reporter.

Файнбърг е един от

критиците, които гласуват,

за да определят

печелившите в различните

категории, и е

част от журито на

наградата на критиците

от няколко години.

24-годишната Бакалова

се състезаваше в

една от основните категории

за актриси на

наградите "Златен

глобус", където загуби

от Розамунд Пайк (I

Care A Lot).

Netflix постави рекорд

за номинации за

един сезон - 46 филмови

и 24 телевизионни.

Следваха HBO с 24 номинации

общо и Amazon

Studios - 23.

Филмът "Nomadland"

на Клои Жао е големият

победител от вечерта,

като спечели в

4 категории, включително

за най-добър

филм и най-добър режисьор.


СТРУМА 9 март 2021 г. ЗДРАВЕ стр. 16

Съвети за хранене, които да ви

помогнат да се върнете "в правия път"

Изглежда, че мнозина

от нас прекараха

голяма част от 2020 г.

в печене на кейк с банани

и безкрайни тави

бисквити, курабийки и

тестени закуски, докато

се пазехме да сме

здрави у дома. Рутината

в живота ни се промени

толкова драстично

през изминалата

година, че е съвсем

естествено, че се отклонихме

от някои от

здравословните си навици.

Когато започваме

нова година, надявайки

се, че животът

ще се върне към някакво

подобие на нормалност

през следващите

месеци, как да върнем

и хранителния си режим

„в релси“? Ключът

е да се направят промени

в начина на живот,

които да поддържат

балансирано хранене

и сега, и в бъдеще.

Продължавайте

със (здравословното)

готвене вкъщи:

Едно добро дело, което

се възроди по време на

пандемията, е, че повече

хора вече /или отново/

готвят у дома.

Дори когато ресторантите

отново отворят

врати, колкото

повече хранения можете

да приготвите у

дома, толкова по-лесно

ще ви бъде да си осигурите

по-наситени на

полезни вещества храни

през деня. Това означава

в готвенето да

използвате редица

цветни плодове и зеленчуци,

храни, които

съдържат здравословни

мазнини като зехтин,

авокадо и риба,

пълнозърнести храни

и боб с високо съдържание

на фибри и източници

на чисти белтъчини

/протеини/ -

включително такива

на растителна основа.

Въпреки че мнозина от

нас са уморени от

всичкото това готвене,

експериментирането

в кухнята със

свежи съставки и нови

рецепти може да направи

балансираното

хранене още по-вкусно

и забавно. Приготвянето

на така модерните

палачинки, зърнените

храни (корнфлейкс)

и твърде голямото

количество

храни за утеха, от

друга страна, са нещо,

което можем да оставим

след себе си.

Насладете се на

балансирано хранене

и при поръчки на

храна за вкъщи: Докато

не дойде време

отново да можем да вечеряме

навън, много

от нас търсим варианти

за храна за вкъщи -

като лека промяна от

готвенето у дома, а и

за да подкрепим местния

бизнес. Вместо

да използвате поръчките

на храна за вкъщи

като оправдание

прекомерно да се глезите

и угаждате, се опитайте

да изберете

ястия, които отговарят

на обичайния ви

балансиран начин на

хранене. Тъй като найвероятно

онлайн ще

разглеждате предложенията

от менюто,

отделете време, за да

изберете продукти и

храни, които включват

изобилие от зеленчуци

и чисти белтъчини

- например пържени

в уок тиган зеленчуци

или салата, богата на

белтъчини. Някои ресторанти

публикуват

информация за хранителната

стойност на

всяко ястие, което

предлагат - и това може

да ви помогне да

направите по-подходящ

избор. Ако решите

да поръчате допълнително

количество,

за да имате достатъчно

храна и за следващия

ден, заделете

настрана количеството

за утрешния ден, за

да не се изкушите „да

ометете“ и него...

Намерете си съмишленици:

Когато

става въпрос за промяна

в хранителния режим

и отслабването,

една подкрепяща общност

може да направи

цялата разлика. Намерете

хора, които

споделят желанието

ви да следвате поздравословен

начин на

живот или да отслабнете,

и се свържете с

тях. Споделянето на

любимите ви рецепти

с балансиран състав,

разговорите по време

на курсовете с предизвикателствата,

поддържането

на отго-

ворност помежду си и

готвенето заедно - дори

от разстояние, може

да подпомогне поважните

промени в

начина на живот.

Ключова важна е

подготовката: Когато

работите от

вкъщи, е много лесно

безсмислено да хапвате

леки закуски и да

консумирате нездравословни

варианти на

храните, защото те

са лесно достъпни. Също

толкова лесно е да

вземете здравословна

междинна закуска, ако

сте подготвен и тези

храни са готови и са ви

пред очите. Дръжте

нарязани моркови и целина

в хладилника

заедно с малко хумус и

ще се радвате на здравословна

междинна закуска.

Купа пресни

плодове на кухненския

плот също може да насърчи

здравословната

лека закуска - няколко

резена ябълка, потопени

във фъстъчено (или

друго ядково) масло

или бърз протеинов

шейк с пресен банан -

вариантите са наистина

безброй!

Освен това планирането

на храненето може

предварително да

отнеме време, но е

много по-вероятно

така да се придържате

към балансиран

хранителен план през

цялата седмица. А добре

зареденият хладилник,

фризер и килер могат

само да помогнат.

Вариант е предварително

да приготвите

здравословни зърнени

храни като кафяв ориз

или киноа и да разполагате

със зеленчуци в

хладилника или фризера.

За белтъчини можете

да се обърнете

към бързо приготвящите

се пилешки гърди

и риба, да изберете

консерва риба тон,

сьомга или боб от килера

или от фризера да

извадите скариди или

зеленчукови кюфтенца.

И ето, вие сте готов

да приготвите

вкусни и балансирани

ястия и салати за

цяла седмица.

Последната година

беше голямо предизвикателство

на толкова

много нива. Не бъдете

прекалено строг към

себе си, ако сте напълнели

или не сте тренирали

толкова, колкото

ви се е искало. По същия

начин и ако за малко

отпаднете от плана

си за балансирано

хранене, отърсете се и

започнете отново. Зареждането

на тялото

с правилните хранителни

вещества и редовното

физическо натоварване

са здравословни

навици, които

винаги можете да поддържате.

Мотивирайте

се с разбирането, че

това е едно от найдобрите

неща, които

можете да направите

за себе си.

8 здравословни проблема, които ще избегнете, ако ядете чушки всеки ден

Може да изглежда,

че добавянето на още

един зеленчук към вашата

ежедневна диета

не е от голямо значение,

но това не е съвсем

вярно. В зеленчуците

има много витамини

и минерали, които

осигуряват на тялото

ви здравословни хранителни

вещества и дори

предотвратяват

някои неприятни

здравословни проблеми.

Например чушките

поддържат кожата ви

млада и тонизирана,

посочва Bright Side.

Вижте какви проблеми

още могат да ни

спестят:

Дефицит на желязо

Чушките са добър

източник на желязо и

са богати на витамин

С, който помага за подоброто

му усвояване.

Дефицитът на желязо

е една от най-честите

причини за анемия. Хората,

които страдат

от него, по-често се

чувстват уморени,

слаби и със задух.

Ниските нива на

желязо също така са

рисков фактор за синдрома

на неспокойните

крака (сериозно

разстройство на

съня). Редовната консумация

на чушки може

да помогне за предотвратяване

на тези

проблеми, особено

ако ги комбинирате с

храни с високо съдържание

на желязо, като

месо или спанак.

Проблеми с очите

В чушките има много

витамин А и каротеноиди,

по-специално

лутеин и зеаксантин,

които поддържат очите

здрави. Те предпазват

ретината от окислителни

щети и дори

намаляват риска от

свързани с възрастта

очни заболявания, катаракта

и слепота.

Увредена кожа

Витамин С също

така играе важна роля

в производството на

колаген, който поддържа

кожата ви млада и

здрава. Ако страдате

от липсата му, има

по-голям шанс да се

сдобиете със суха и

сбръчкана кожа. Недостигът

на витамин

С може също така да

доведе до лесно натъртване

и по-бавно заздравяване

на раните.

Сърдечни проблеми

Лизопенът е един

от каротеноидите,

които съдържат чушките.

Той помага за

подобряване на вашето

сърдечносъдово

здраве и предотвратява

инсулти. Поддържа

сърцето ви здраво,

като контролира

кръвното налягане и

регулира нивата на холестерола.

Разширени вени

Капсаицинът е активен

компонент в

чушките. Той има антиоксидантни,

антимутагенни,

антиканцерогенни

и имуносупресивни

свойства и може

да помогне за предотвратяване

на образуването

на нови

разширени вени, ако

редовно хапвате този

зеленчук.

Слаби кости

Една средноголяма

чушка съдържа 6% от

препоръчителното

дневно количество

манган. Този елемент

заедно с цинка и медта

е от съществено

значение за здравето

на костите. Освен това

витамините С и К

имат противовъзпалителни

свойства и

могат да помогнат за

предотвратяване на

остеопороза.

Проблеми с храносмилането

Чушките са добър

източник на диетични

фибри. Те поддържат

здравето на червата и

дори предотвратяват

някои стомашно-чревни

разстройства. Диетичните

фибри заедно

с факта, че около 90%

от чушките са вода,

също така помaгат за

загубата на тегло.

Слаба имунна система

100 грама чушки съдържат

17% от препоръчителното

дневно

количество витамин

В6. Той подпомага имунната

система, а липсата

му може да попречи

на тялото ви да

произвежда достатъчно

антитела, необходими

за борба с инфекциите.


СТРУМА 9 март 2021 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВОДОРАВНО: Баркентина. Абонат. Каскара. Витамини. Пантери. Оазис. КАТ. ОТВЕСНО: Кака. Рондо. Бисерна гъба. Аба. Рандеву. Преса. Бабек. Лавър.

Дари. Април. Сода. Брези. Аванс. Колан. Ови. Аника. Капо. Гну. Фреза. Варовик. Екстази. Драка. Вагон. Коболд. Екери. Флинт. Келар. Таранга. Инари. Арена.

Длето. Палат. Коприна. “Балът”. Лок. Рана. Пилаф. Тава. Обект. Битак. Лимон. Корен. Фалит. Три. Анета. Балет. Далия. Ара. КИА. Авизо. Писия. Нагая. Клей.

Иса. Касис. Доба. Оса. Колие. Девесил. ВЕРЕЯ. Пакет. Арбалет. Сарач. Сач. Опака. Битие. Силоз. Маг. Каварна. Палас. ПАСАТ. Гарона. Изис. Валак. Дарак.

НАГАН. НИСАН. Кана. Набор. Далак. Волан. Ген. Фагот. Март. Лък. Талаз. Пастрок. Катил. Калъф. Декан. Майка. Бас. Карат. Ловеч. Ванда. Кан. Дом. Сопот.

Пандора. Калия. Гайда. Калория. Маска. АВО. Абат. Карта. Двор. Савон. Ал Гор. Тибет. Корда. Доза. Николов. Ламас. Салто. Аврен. Канада. Иново. Ивана.

Корал. “Българе”. “Нова земя”. Гарда. Аймак. Нанак.

Ровоама. “Титаник”. Канал. Чанта. Орляк.

.


СТРУМА 9 март 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 19

ВАЛУТА

„Пърсивиърънс“ изпрати

над 7000 снимки от Марс

рами, както и снимки на почвата.

Марсоходът с шест колела,

който се задвижва с

плутоний, е изминал шест

метра и половина за 33 минути,

съобщиха от НАСА:

„Планът ни, който беше

изпълнен идеално, беше първо

да напреднем с четири

метра напред, да направим

150-градусов завой наляво и

9 МАРТ

БНТ

05:10 Още от деня, коментарно

предаване /п/ 05:40 Телепазарен

прозорец 06:00

Денят започва, сутрешен

блок с Христина Христова

09:00 По света и у нас 09:05

100% будни 11:00 Култура.БГ

12:00 По света и у нас 12:35

Новини на турски език 12:45

Телепазарен прозорец 13:00

Последният печели, забавнопознавателно

семейно куиз

шоу /п/ 14:00 Бързо, лесно,

вкусно 14:30 Телепазарен

прозорец 14:45 Румбата, аз и

Роналдо, детски филм /2 епизод/

15:40 Телепазарен прозорец

16:00 Парламентарни

избори 2021: Диспут 16:45

Светът и ние 17:00 България

в 60 минути с Мариана Векилска

18:00 По света и у нас

18:30 Още от деня, коментарно

предаване 19:00 Последният

печели, забавно-познавателно

семейно куиз шоу

20:00 По света и у нас 20:30

Парламентарни избори 2021:

Гласовете на България 20:45

Спортни новини 21:00 Референдум

с Добрина Чешмеджиева

22:00 Под игото, тв

филм /8 част/ 23:00 По света

и у нас 23:30 Моят плейлист

/п/ 00:30 Светът и ние /п/

00:45 100% будни /п/ 02:40

Култура.БГ /п/ 03:40 Домът на

вярата Храм "Успение Богородично",

с. Сапарево /п/

04:10 История.bg: Петър Берон

/п/

bTV

05:40 "Лице в лице" /п/ 06:00

Американският марсоход

„Пърсивиърънс“ измина първите

си метри на Марс, където

пристигна преди две седмици.

Апаратът премина общо

шест метра и половина на

повърхността на планетата.

Апаратът е изпратил и повече

от 7000 снимки от Марс,

предава БНР.

На голяма част от снимките

е самият марсоход - учените

от НАСА искат да проверят

състоянието му. Заснети

са още внушителни панослед

това да се върнем назад

с два метра и половина. По

време на пътя снимахме следите

от роувъра върху марсианската

повърхност. Не

мисля, че някога съм била пощастлива

да видя следи от гуми!“.

Очаква се марсоходът да

може да изминава по 200

метра за един марсиански

"Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи Златимир

Йочев и Биляна Гавазова

09:30 "Преди обед" - токшоу

с водещи Десислава

Стоянова и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините -

обедна емисия 12:30 "Шоуто

на Николаос Цитиридис" /п/

13:30 "Навсякъде ти" - сериал,

еп. 36 15:00 Премиера:

"Истинска любов" - сериал,

еп. 52 16:00 "Островът на

Пиетро" - сериал, еп. 2 17:00

bTV Новините 17:30 "Лице в

лице" - публицистично предаване

с водещ Цветанка Ризова

18:00 Премиера: "Малки

убийства" - сериал, еп. 40

19:00 bTV Новините - централна

емисия 20:00 Премиера:

"Безмилостен град" - сериал,

еп. 46 21:00

"MasterChef" - кулинарно шоу,

с. 7 22:30 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно

токшоу 23:30 bTV Новините -

късна емисия 00:00 "Кралици"

- сериал, еп. 6 01:00 "Опасни

улици" - сериал, с. 14, еп. 88

02:00 bTV Новините /п/ 02:30

"Преди обед" /п/ - токшоу

04:50 "Божествено" - сериал,

еп. 22

bTV Comedy

05:00 "Кое е това момиче"

/п/ - сериал 06:00 "Кое е това

момиче" - сериал, с. 7, еп. 1,

2 07:00 "Столичани в повече"

/п/ - сериал 08:00 "Теория за

големия взрив" /п/ - сериал

08:30 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 09:30 "Психоложки"

/п/ - сериал 10:00

"СуперБоброви" - комедия

ден, който е малко по-дълъг

от земния. „Пърсивиърънс“ е

пет пъти по-бърз от „Кюриосити“

- другия апарат на НА-

СА, който все още е активен

на повърхността на Червената

планета. От марсохода ще

полети и малък хеликоптердрон.

Това ще е първият летателен

апарат, осъществил

полет на друга планета. Апаратът

кацна на 18 февруари

в кратера Дезеро, където учените

смятат, че преди 3 и половина

милиарда години е

имало дълбоко езеро. Целта

на „Пърсивиърънс“ е да вземе

скални проби, които да бъдат

донесени на Земята от

следваща мисия, по график

през 30-те години на този

век, за да бъдат търсени следи

от древен живот на Марс.

Според оценки на НАСА

засега роувърът функционира

безупречно.

(Русия, 2016), режисьор

Дмитрий Дяченко, в ролите

Павел Деревянко, Оксана

Акиншина, Роман Мадянов,

Ирина Пегова, Владимир Толоконников,

Даниил Вахрушев,

Софя Мицкевич и др.

12:00 "Приятели" /п/ - сериал

13:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 14:00 "Психоложки"

/п/ - сериал 14:30

"Столичани в повече" /п/ - сериал

15:30 "Новите съседи"

/п/ - сериал 17:00 "Шоуто на

Николаос Цитиридис" - вечерно

шоу 18:00 "Приятели" - сериал,

с. 2, еп. 7, 8 19:00 "Теория

за големия взрив" - сериал,

с. 7, еп. 8 19:30 "Новите

съседи" - сериал, с. 5-7, еп.

16 21:00 "Столичани в повече"

- сериал, с. 5, еп. 11 22:00

"Психоложки" - сериал, еп.

19, 20 23:00 "Двама мъже и

половина" - сериал, с. 2, еп.

3, 4 00:00 "СуперБоброви"

/п/ - комедия (Русия, 2016)

02:00 "Кое е това момиче"

/п/ - сериал 03:00 "Шоуто на

Николаос Цитиридис" /п/

04:00 "Приятели" /п/ - сериал

bTV Action

05:00 "Монк" - сериал, с. 5,

еп. 15 06:00 Анимационен

блок: "Трансформърс: Рескю

Ботс" - сериал, с. 4, еп. 9 - 12

08:00 "Монк" - сериал, с. 5,

еп. 15 09:00 "Чък" - сериал,

с. 5, еп. 8 10:00 "Готъм" - сериал,

с. 5, еп. 11 11:00 "Последният

кораб" - сериал, с. 4,

еп. 3 12:00 "Супергърл" - сериал,

с. 3, еп. 22 13:00 "Мангелхорн"

- драма (САЩ, 2014),

режисьор Дейвид Гордън

1USD

1.64826 лв.

1EUR

1.95583 лв.

Грийн, в ролите Ал Пачино,

Холи Хънтър, Крис Месина,

Хармъни Корийн, Скайлър

Гаспър, Мариса Варела и др.

15:00 "Монк" - сериал, с. 5,

еп. 16 16:00 "Чък" - сериал,

с. 5, еп. 9 17:00 "Супергърл" -

сериал, с. 3, еп. 23 18:00

"Последният кораб" - сериал,

с. 4, еп. 4 19:00 Часът на супергероите:

"Готъм" - сериал,

с. 5, еп. 12 20:00 Екшън в 8

(премиера): "Лондонград" -

сериал, еп. 1 21:00 bTV Новините

22:00 Бандата на екшън:

"Беулф" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ,

2007), режисьор Робърт Земекис,

в ролите Рей Уинстън,

Криспин Главър, Анджелина

Джоли, Робин Райт, Антъни

Хопкинс, Лесли Земекис,

Джон Малкович, Крис Копола,

Брендън Глийсън и др.

00:15 "Лондонград" - сериал,

еп. 1 01:15 "Последният кораб"

- сериал, с. 4, еп. 4 02:15

"Готъм" - сериал, с. 5, еп. 12

03:15 "Супергърл" - сериал, с.

3, еп. 23 04:15 "Чък" - сериал,

с. 5, еп. 9

Nova TV

05:10 "Специален отряд: Хамбург"

- сериал, сезон 1 /п/

06:00 "Здравей, България" -

сутрешен блок 09:30 "На кафе"

- предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA

12:30 "Мерием" (премиера) -

сериен филм 13:30 "Изпитанията

на живота" (премиера)

- сериал 15:00 "Не ме оставяй"

(премиера) - сериен

филм 16:00 Новините на

NOVA 16:10 "Пресечна точка"

Днес вятърът от запад-северозапад ще отслабне

и почти ще стихне, но след полунощ ще започне да

се ориентира от североизток. По-значителни увеличения

на облачността ще има над Югозападна България, където

на места ще превали дъжд. Минималните температури, в повечето

райони, ще бъдат между минус 3° и 2°. Утре облачността от запад-северозапад

ще се увеличава, до вечерта и над югоизточните

райони. В Западна България ще има превалявания от дъжд, които

вечерта по високите полета и северозападните райони ще започнат

да преминават в сняг. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър

от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между

7° и 12°. През нощта срещу сряда валежите ще обхванат и Централна

България, а в Северозападна ще се усилят и ще са предимно

от сняг.

Над планините облачността също ще се увеличи. Ще има превалявания

от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен, след

обяд югоизточен вятър.

САЩ пращат първата

жена на Луната

Американската космическа

агенция НАСА планира

да изпрати първата жена

на Луната в мисия през следващите

десет години. Все

още обаче не се знае коя ще

бъде тя, предава techews.bg.

Дванадесет американски

мъже са били на Луната.

Последният астронавт посети

земния спътник през декември

1972 г. Сега, половин

век по-късно, НАСА планира

да върне хората обратно на

Луната, съобщи CBS News.

Новата програма се нарича

„Артемида“ (Artemis), на

името на митичната сестра

близначка на Аполон. САЩ

искат жена да посети Луната.

Все още обаче не се знае

коя ще бъде тя.

Директорът по космическо

изстрелване на НАСА

Чарли Блекуел-Томпсън потвърди,

че девет мъже и девет

жени ще участват в мисията

Артемида. По нейните

думи, връщането към изследване

на Луната ще позволи

на агенцията да получи

нови ценни знания и да

направи много научни открития.

„Бих казала, че Луната е

полигон, отправна точка за

нас, за да се научим как да

живеем в дълбокия космос,

когато сме само на няколко

- публицистично шоу 17:00

"Намери ме" (премиера) - сериен

филм 18:00 "Семейни

войни" (премиера) - телевизионна

игра 19:00 Новините

на NOVA - централна емисия

20:00 "Откраднат живот: Финалът"

(премиера) - сериал,

сезон 11 21:00 "Един за друг"

(премиера) - риалити, сезон

2 22:30 "Братя" (премиера) -

сериал, сезон 2 23:00 Новините

на NOVA 23:30 "Специален

отряд: Хамбург" (премиера)

- сериал, сезон 1 00:30

"Нюанси синьо" - сериал, сезон

3 01:30 "Незабравимо" -

сериал, сезон 3 02:30 "Завинаги

свързани" - сериал 03:30

"Изпитанията на живота" - сериал

/п/ 04:30 "Мерием" - сериен

филм /п/

Nova Sport

10:00 Футбол: ПАОК - Арис,

Супер лига на Гърция /п/

12:00 Баскетбол: Жельона гура

- Парма, ВТБ лига /п/ 14:00

Футбол: Уотфорд - Нотингам

Форест, Чемпиъншип /п/

16:00 Баскетбол: Мурсия -

Реал Мадрид, Испанска баскетболна

лига /п/ 18:00 Футбол:

Суонси Сити - Мидълзбро,

Чемпиъншип /п/ 20:00

Чемпиъншип: Обзор, предаване

за английски футбол

(2020-21) /п/ 20:30 Купа на

Германия: Обзор, предаване

за германски футбол (2020-

21) /п/ 21:15 Студио "Лига 1"

- директно 21:45 Футбол:

Портсмут - Съндърланд Лига

1 - директно 23:40 Студио

"Лига 1" - директно 00:00 Футбол:

Хъдърсфилд Таун - Кар-

дни от дома, а не на месеци

или години, какъвто е случаят

с Марс и други планети“,

казва Чарли Блекуел-

Томпсън.

Досега изпълнението на

програмата Артемида се бавеше

поради превишаване

на разходите за мисията. Но

изглежда вече финансовият

проблем е решен.

диф Сити, Чемпиъншип /п/

02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:15 Шоубизнес /п/ 05:25

Пресечна точка /п/ 06:00

Здравей, България 09:30 Без

резервация 10:00 Новините

на NOVA NEWS 10:15 Ничия

земя 11:00 Новините на NOVA

NEWS 11:15 В ерата на водолея

/п/ 11:30 Другото лице

12:00 Новините на NOVA

12:30 Денят на живо /п/ 13:00

Новините на NOVA NEWS

13:30 Патарински LIVE /п/

14:00 Новините на NOVA

NEWS 14:30 Ускорение 15:00

Новините на NOVA NEWS

15:20 Шоубизнес 15:30 Социална

мрежа 16:00 Новините

на NOVA 16:10 Социална

мрежа 17:00 Новините на

NOVA NEWS 17:15 Пресечна

точка 18:00 Новините на

NOVA NEWS 18:30 Патарински

LIVE 19:00 Новините на NOVA

20:00 Новините на NOVA

NEWS 20:30 Денят на живо

21:00 Новините на NOVA

NEWS 21:45 Бизнесът 21:50

Шоубизнес 22:00 Новините

на NOVA NEWS 22:15 Пресечна

точка 23:00 Новините на

NOVA 23:30 Денят на живо

/п/ 00:00 Новините на NOVA

/п/ 00:30 Патарински LIVE /п/

01:00 Новините на NOVA /п/

01:30 Другото лице /п/ 02:00

Новините на NOVA /п/ 02:30

Денят на живо /п/ 03:00 Новините

на NOVA /п/ 03:30 Социална

мрежа /п/ 04:00 Новините

на NOVA /п/ 04:25 Социална

мрежа/п/


СТРУМА 9 март 2021 г.

СПОРТ стр. 20

Шефът на "Марек" Цв. Видински посочи фаворита за промоция:

Срещу "Вихрен" съперниците излизат с

резервите, срещу нас се хвърлят на кръв

Президентът на лидера в

третия ешелон на Югозапада

Цветан Видински посочи

кой е най-големият претендент

за промоция в професионалния

футбол. "Основният

фаворит за влизане е

"Вихрен". Там са хора с организация,

със средства,

имат много футболисти. Докато

ние играем честно.

Допреди 1,5 г. Бл. Ангелов бе

на терена с капитанската

лента, сега е от другата

страна на тъчлинията с още

куп проблеми на главата си

Хандбалният "Пирин-64"

(ГД) сдаде върха в "А" група

след поражение като гост на

младия и амбициозен тим на

"Локомотив" (ГО) с 20:23

(10:11). Изненадата стана

факт, след като неврокопчани

бяха преследвани от сериозен

малшанс. Тренировката преди

двубоя завърши с трима контузени

състезатели в лицето

на Борислав Партенов, Любомир

Дробенов и опитния Янис

Кузе. Последният направи

опит да се включи в мача, но

в крайна сметка бе принуден

да излезе от игра. По време на

сблъсъка Петър Симеонов,

който принудително бе преквалифициран

в пивот, пресрещна

пръста си, а друг основен

играч - Красимир Мелков,

получи травма в бедрото, след

като двама съперници се стовариха

върху него малко след

началото на втората част. Кадровият

недостиг и умората си

казаха думата. Гостите водеха

с 2:0 до 5-та мин. в зала

"Никола Петров", но домакините

обърнаха до 7:6 в среда-

Другите отбори са стимулирани

срещу "Марек", не искам

да казвам в предния кръг

за какви пари Доброславци

играха срещу нас. Стъпиха

здраво и измъкнаха точката.

Противниците ни знаят, че

ние не можем да им предложим

нещо. Само един пример

ще дам, отново с Доброславци.

Срещу "Вихрен"

излязоха без 10 титуляри, а

срещу нас се хвърлиха на

кръв, както има една дума.

Лошото е, че изпитваме

проблем с изпадащите тимове,

Срещу тях се мъчим, защото

рушат играта", коментира

клубният шеф, който отново

призова местния бизнес

за помощ.

"Ако разполагаме с пари

да си оправим базата, гарантирам,

че от школата ще излизат

играчи за елитната група.

Не ми се говори какъв

ферман с предписания ни

дадоха от футболната централа,

за да си лицензираме

стадиона. А в същото време

сме един от съставите в групата,

който играе хубав футбол.

Показахме го и в дербито

с Кюстендил в събота.

Вкарахме им три гола, а във

всички мачове дотук бяха допуснали

едва четири. Пропуснахме

още положения,

ударихме две греди, какво

повече да искаме... На хората

им харесва това, което

предлагаме като продукция",

заключи Цв. Видински.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Цветан Видински

Д. Златков-БГ Роналдо: Теренът в Кресна попречи да бъдем

по-резултатни, не очаквам сътресения след треньорската рокада

Гоцеделчевските хандбалисти се изпоконтузиха

и сдадоха върха в "А" група

"А" ГРУПА - ХVI КРЪГ

Локомотив ГО-Пирин ГД 23:20

(11:10), Спартак Вн-Осъм 30:25

(15:17), Левски-Добруджа

33:28 (15:12), Шумен-Асти

38:16 (18:8), Локомотив Мз-

Чардафон 21:27 (12:12)

КЛАСИРАНЕ:

1. Шумен 421:302 24

2. Пирин ГД 417:315 22

3. Осъм 420:376 21

4. Локомотив ГО 421:336 20

5. Спартак Вн 423:372 14

6. Чардафон 366:351 13

7. Асти 331:466 7

8. Добруджа 345:424 6

9. Левски 386:477 5

10. Локомотив Мз 363:474 4

В СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ

27 март, 14.00 ч.: Осъм-Локомотив

ГО. 15.00 ч.: Локомотив

Мз-Шумен. 17.30 ч.: Чардафон-

Спартак Вн. 28 март, 14.00 ч.:

Пирин ГД-Добруджа. 15.00 ч.:

Асти-Левски.

та на полувремето. През втората

част головете се редуваха

в двете врати и в 45-та мин.

гоцеделчевци изравниха -

16:16. В следващите 5 минути

железничарите нанесоха

решителен удар и дръпнаха с

20:17 и запазиха разликата до

последната сирена.

"Невероятен карък в навечерието

на мача и по време на

него. Толкова много състезатели

се оказаха в последния

момент извън сметките и това

даде отражение. Не ни спореше

и в стрелбата, но това да

се лишиш на практика от почти

цял отбор няма как да не

даде отражение. Някои от

момчетата пробваха да играят,

но не се случи, контузиите им

си казаха думата и трябваше

да ги извадя. Съдийството на

двойката Башев-Вутов не искам

да коментирам, само ще

го поставя под въпрос. Надявам

се да използваме по найдобрия

начин двете седмици

пауза и да вдигнем повечето

момчета на крака. Поражението

не означава, че сме се отказали.

Продължаваме напред",

коментира главният треньор

на "Пирин" (ГД) Николай

Пиргов.

"ПИРИН-64": Танев, Копривленски

- 1, Мелков - 3,

Магдалинчев - 3, Нейчев -

2, Калчев - 3, Чакмаков - 4

(Николов, Тодоров - 2, Пендичев,

Кузе, Юсев, Симеонов

- 2).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

Рожденикът Д. Златков (вдясно) и съотборниците му бяха съпроводени до

Хиксът във Владая срещу

"Гранит" ядоса отговорните

фактори в "Беласица".

За първи път, откакто пое

отбора, наставникът Саша Симонович

удари яка критика по

подопечните си. „Не влязохме

добре в срещата още от началото

и закономерно изиграхме

един от най-слабите си мачове

под мое ръководство. Не

се справихме, равенството 1:1

е справедливо, но можеше и

да загубим. Все още изграждаме

отбор, липсва ни постоянство.

Редуваме силни със

слаби мачове, няма я онази

стабилност на резултатите,

която да ни даде нужното спокойствие.

През есента надскочихме

себе си, сега ни е трудно

да поддържаме високото

ниво, което сами си зададохме.

Поне 5-има от играчите не

бяха на ниво, не може с половин

отбор да спечелиш мач.

Домакините разчитаха на грубости

и провокации, а съдията

по никакъв начин не се опита

да пресече антифутболните

прийоми. Пращахме наши

Новият старши треньор на

„Вихрен“ Петър Златинов изглеждаше

доволен от иконосене

на по-сигурен пристан.

Няма да се предадем и ще

се борим, докато съществу-

терена в Кресна от Хр. Златинов-младши

ва и минимална възможност

да запазим мястото си в Трета

лига“, коментира наставникът

на "Перун" Благовест

Ангелов.

Потърсихме мнението и

мичния успех на своите в

Кресна при неговия повторен

дебют начело на детелините.

„Победихме, а дали сме го

направили с един или повече

гола разлика, крайният

ефект е един и същ - 3 точки

към актива ни. Да, можеше

да вкараме повече, ако

бяхме малко по-концентрирани

пред гола, но важното

е да печелим във всеки мач,

независимо срещу кого излизаме.

Имаме цел, която

преследваме, а тя ще бъде

постигната само с победи.

Засега отборът се справя, дано

тази тенденция от началото

на пролетния дял се запази

и в следващите битки“,

заяви П. Златинов.

„Победи по-добрият отбор.

Разликата направи Даниел

Пехливанов. Като цяло

„Вихрен“ е солиден тим, далеч

по-балансиран от нашия,

разполагащ

с опитни

футболисти с

богати визитки

в професионалния

футбол.

При нас във

финансово отношение

нещата

буквално

са на ръба,

момчетата работят

от понеделник

до петък

повечето от

тях селектирахме

от „А“ и

„Б“ окръжните

групи. Освен

това доста от

водещите състезатели

ни напуснаха

в търна

защитника на „Вихрен“

Даниел Златков, който същия

ден навърши 32 г. „Може

би и теренът попречи в

известна степен да бъдем

по-резултатни. Аз също бях

замесен в отлична голова

ситуация, но вратарят на домакините

успя да избие удара

ми. Движим се без грешка

от началото на полусезона,

това е добре. Не очаквам

някакви сътресения след

треньорската рокада, не сме

нито първият, нито ще сме

последният отбор, който

сменя треньора си. Благодарни

сме на Здравко Лазаров,

защото именно той създаде

този тим през последните

2,5 г. Сега пред новия

наставник стои задачата да

надгражда върху основата,

която Електричката постави“,

заяви БГ Роналдо.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Хиксът във Владая ядоса наставника на

"Бела" С. Симонович и консултанта Г. Петров

Саша Симонович

футболисти от скамейката да

гонят топките, дузпата в наша

полза се изпълни 5-6 минути

след като бе отсъдена заради

домакинските протести, практически

футбол се игра 15-20

минути след почивката, направиха

се доста смени, а в крайна

сметка реферът не даде никакво

продължение. Казвам

всичко това не да се оправдавам,

а да стане ясно при каква

атмосфера играхме", изригна

сръбският спец.

Още по-краен в оценките

Георги Петров

беше консултантът на петричани

Георги Петров. „Играхме

твърде страхливо. Ако бяхме

показали 30-40% от играта

срещу „Локомотив“ /Пд/ за купата,

нямаше да имаме проблеми.

Във Владая 5-6 футболисти

наблюдаваха мача отблизо.

При това положение,

ако бяха изгонили още един от

нашите, това нямаше да се отрази

кой знае колко на игровото

ни поведение, нито пък на

резултата“, беснееше Макето.

СТАНЧО СТАНЧЕВ


СТРУМА

9 март 2021 г.

СПОРТ

"Левски" нанесе първа загуба на

орлетата в пиринската бундеслига

"Левски" (Крупник) победи

дублиращия отбор на "Пирин"

(Бл) с 2:0 като домакин в мач

от 16-ия кръг на "А" РФГ - Благоевград

и нанесе първа загуба

на орлетата в пиринската

бундеслига. Успехът приближи

избраниците на наставника

Пламен Георгиев-Карчо на 4

точки от лидера и преднината

на зелено-белите вече не изглежда

незаличима. В 15-та

мин. Ивайло Спасов пропусна

дузпа, след като уцели гредата

зад Васил Христов. 4 минути

преди края на първата част

Ив. Спасов се реабилитира с

отлично центриран фаул, а

Красимир Самарджийски засече

топката в мрежата - 1:0.

През второто полувреме гостите

хвърлиха повече сили в

предни позиции, ала в 67-та

мин. контраатака на "Левски"

завърши с точен изстрел на

6 от 49

Печеливши числа

7, 12, 13, 20, 22, 25

Джакпот 2 803 171.60 лева

ПЕЧАЛБИ

6 числа 0 по 0.00 лв.

5 числа 14 по 2249.80 лв.

4 числа 991 по 35.10 лв.

3 числа 16056 по 3.50 лв.

5 от 35

I ТЕГЛЕНЕ

Печеливши числа

2, 7, 23, 30, 31

ПЕЧАЛБИ

Марио Самуилов

за

2:0. На два

пъти пиринци

излизаха

сами срещу

Алекс Тодоров,

но вратарят

се

справи в

критичните

ситуации и

не позволи

на благоевградчани

да

се върнат в

мача.

"ЛЕВСКИ" (КР): А. Тодоров,

Анзов (62-Качев), Вл.

Благоев, Станков, Б. Николов,

Ал. Благоев (70-Алексиев),

М. Самуилов, С. Самуилов,

Спасов, Кр. Самарджийски,

Р. Равначки (56-Ф.

Самарджийски).

"ПИРИН II“ (БЛ): В. Христов,

Крушов, Р. Бачев (70-

Трендафилов), Стоев (84-

Чавдаров), К. Митев, Хр. Иванов,

Вангелов, Н. Николов

(66-Вретенарски), Дамбов,

Домозетски, Ангелов (84-

Донков).

ИВАН ДИМИТРОВ

Регионални футболни

групи - Благоевград

"А"РФГ - ХVI кръг

Копривлен-Годлево 0:4,

Крупник-Пирин Бл II 2:0, Огняново-Пирин

Рз II 5:0, Добринище-Горно

Драглище 4:2,

Брезница-Микрево 5:1, Вълкосел-Белица

3:0, Бачево-Хаджидимово

2:6

КЛАСИРАНЕ:

1. Пирин Бл II 48:1237

2. Крупник 37:17 33

3. Хаджидимово38:13 32

4. Огняново 38:10 30

5. Брезница 44:24 25

6. Бачево 29:41 21

7. Годлево 33:28 20

8. Микрево 25:32 19

9. Копривлен 25:36 19

10. Г. Драглище 32:52 18

11. Вълкосел 19:26 18

12. Добринище 15:36 12

13. Белица 15:45 10

14. Пирин Рз II 18:44 9

Полусириец поема "Пирин" срещу "Лудогорец II", трио

контузени под въпрос

Георги Иванов

Полусириецът Васимир Ел-

Хатиб поема утрешния сблъсък

на орлетата с "Лудогорец II" в

междинката на втория ешелон.

Хората на Уорън Фийни излизат

срещу дубъла на Хегемона

със спомена за кошмарния

Нова унизителна загуба

насред стадион "Осогово" с

1:4 срещу "Надежда" засили

"Велбъжд" още по-близо до

селската група. Кюстендилци

поддържаха живи надеждите

си за благоприятен изход в

първия час на двубоя след изравнителния

гол от дузпа в 39-

Орлетата превъзхождаха в кондиционно отношение,

но рутината на домакините взе връх

на ст. "Арена Крупник"

обрат в "Гнездо на орли" в

Разград през есента от 2:0 за

2:3. Грижите на северноирландския

предводител на домакините

са свързани с тримата

контузени основни футболисти,

които страдат от

различни болежки в последната

една седмица. Левият защитник

Юлиян Попев въобще

не стигна до тимовия лист при

нулевото равенство в Созопол,

топреализаторът Преслав

Йорданов издържа помалко

от половин час на терена,

след още толкова се

стигна до смяната и на халфа

Красимир Станоев.

5 числа 1 по 29196.70 лв.

4 числа 301 по 126.50 лв.

3 числа 9563 по 6.20 лв.

II ТЕГЛЕНЕ

Печеливши числа

3, 4, 21, 30, 32

ПЕЧАЛБИ

5 числа 0 по 0.00 лв.

4 числа 174 по 302.80 лв.

3 числа 6888 по 10.80 лв.

6 от 42

Печеливши числа

1, 19, 24, 25, 40, 42

Джакпот 512 839.98 лева

Благоевградският елитен

рефер Георги Иванов-Гонзо извежда

отборите на "Струмска

слава" и "Септември" /Сим/ в

друг интригуващ двубой от кръга.

В бригадата му влязоха съидейникът

му в детска академия

"Хлапетата" Николай Попниколов,

а първи асистент по тъча

е международникът от Сандански

Мирослав Максимов.

Подложеният на вербален

тормоз от феновете в Дупница

на дербито "Марек"-"Кюстендил"

Георги Димитров очевидно

е задоволил съдийските шефове,

които му възложиха визитата

на лидера във Втора ли-

ПЕЧАЛБИ

6 числа 0 по 0.00 лв.

5 числа 9 по 1725.30 лв.

4 числа 400 по 38.80 лв.

3 числа 5993 по 3.70 лв.

Тото джокер

Печеливши позиции 1 2 4

Печеливши числа 4 6 8

Джакпот 44 947.28 лева

ПЕЧАЛБИ

3 числа 0 по 0.00 лв.

2 числа 721 по 62.30 лв.

Зодиак

Печеливши числа

ВТОРА ЛИГА - ХХII КРЪГ

Сряда, 15.30 ч.

Пирин-Лудогорец II

/Васимир Ел-Хатиб/

Стр. слава-Септември Сим

/Георги Иванов/

Септември Сф-Хебър

/Димитър Димитров/

Добруджа-Нефтохимик

/Стилиян Колев/

Четвъртък, 15.30 ч.

Миньор-Локомотив Сф

/Георги Димитров/

Литекс-Локомотив ГО

/Валентин Станчев/

Спортист, Янтра и Созопол

почиват

га "Локомотив" /Сф/ срещу "Миньор"

на Стадиона на мира.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

"Велбъжд" рухна за 180 секунди срещу "Надежда"

та мин. на Георги Славков-Рууни,

сов. В края в мрежата на Станата

който елиминира преднинислав

Карадалиев се разписов.

на гостите, осигурена още са и Людмил Атанасов.

в 7-та мин. от Валентин Миленов.

"За нас мачовете на истиха

Домакините обаче рухнаната

предстоят срещу преки-

за 180 секунди между 64- те ни конкуренти за оставане

та и 67-та мин., когато инкасираха

в групата", внесе оптимистичтор

два гола с автори Викна

нотка в коментара си нас-

Зоров и Борислав Боритавникът

Радостин Джогански.

TOTO 2, 18-и ТИРАЖ

"ВЕЛБЪЖД": Карадалиев,

Вакадинов, Е. Иванов /75-Л.

Александров/, Казачки, Костадинов,

Ханджийски /46-

Крушовски/, Н. Атанасов,

Христов /77-Стойков/, Стоянов,

Славков, Васев /75-Кепов/.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

3, 21, 29, 33, 46

Печеливша зодия 2

ПЕЧАЛБИ

5 + 1 зодия 0 по 0.00 лв.

5 числа 0 по 0.00 лв.

4 + 1 зодия 0 по 0.00 лв.

4 числа 3 по 500.00 лв.

3 + 1 34 по 100.00 лв.

3 числа 261 по 10.00 лв.

2 + 1 355 по 5.00 лв.

1 + 1 1642 по 1.50 лв.

2 числа 3589 по 0.80 лв.

1 зодия 2626 по 1.00 лв.

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

БЛАГОЕВГРАДЧАНИН, НЕВРОКОПЧАНИН И

ПЕТРИЧАНИН В СПИСЪКА НА НОВИЯ

СЕЛЕКЦИОНЕР НА ФУТБОЛНИТЕ НИ НАЦИОНАЛИ

Благоевградчанинът Страхил

Попов /Хатайспор/, неврокопчанинът

Васил Божиков

/Слован/ и петричанинът

Кристиян Малинов /Льовен/

са сред повиканите легионери

от чужбина от новия селекционер

на футболните ни

национали Ясен Петров за

предстоящите световни квалификации

с Швейцария,

Кристиян Малинов

Италия и Северна Ирландия

в края на този месец. В списъка

на пловдивския Джанини влязоха още Георги Костадинов

/Арсенал/, Валентин Антов /Болоня/, Андрей Гълъбинов

/Специя/, Антонио Вутов /Мезьокьовешд/ и Петко Христов /

Про Верчели/. Играчите от българското първенство ще бъдат

определени идната седмица.

СЛЕД 2:2 С КАНАРЧЕТАТА "ЛЕВСКИ" ОСТАНА

БЕЗ ЗАЩИТА ЗА ВРАЦА

След равенството 2:2 с канарчетата в неделя "Левски" остана

без защита за гостуването на "Ботев" /Враца/ в следващия

кръг от Efbet Лига. Най-притеснително е положението с

крайните бранители, след като четирима от футболистите

на тези позиции са контузени. Десният бек Драган Михайлович

получи разтежение преди двубоя с пловдивчани и найвероятно

няма да се възстанови за мача под връх Околчица.

Подобна травма на загрявката за сблъсъка с жълто-черните

извади от стартовия състав левия бек Фейсал Рерас.

Заменилият го на пожар Патрик-Габриел Галчев обърна глезен

и напусна принудително през второто полувреме. Младокът

си тръгна от "Герена" с обездвижващ ботуш и едва

след обстойните медицински прегледи ще стане ясно за какъв

период влиза в лазарета. Матео Стаматов пък продължава

да лекува в Испания травмата в коляното отпреди подновяването

на първенството. Тази седмица се очаква да свали

шината и да започне раздвижване, но няма да е готов за

игра преди началото на април.

В. АНТОВ НЕ СЕ ОТЛЕПИ ОТ ПЕЙКАТА ПРИ

ЗАГУБА НА "БОЛОНЯ"

"Наполи" срази у дома "Болоня"

с 3:1 в 26-ия кръг на

италианската Серия "А", а

българският защитник Валентин

Антов изгледа срещата от

резервната скамейка на гостите.

Лоренцо Инсиние вкара

ранен гол в 8-та мин., нигериецът

Виктор Осимиен удвои

в 65-та мин., но Роберто

Сориано върна интригата в

Валентин Антов

73-та мин. Точка на спора скоро след това обаче сложи с

второто си попадение в срещата Инсиние. След успеха неаполитанците

останаха шести с 47 т., но само на 3 от четвъртия

"Рома", докато "Болоня" заема 12-а позиция с 28 т.

БЕЙЛ И КЕЙН СЪСИПАХА ГРАДСКИ СЪПЕРНИК

НА "ТОТНЪМ"

"Тотнъм" разби градския съперник "Кристъл Палас" с 4:1

в лондонския сблъсък от 27-ия кръг във висшата английска

лига и се доближи на 2 т. от четвъртия "Челси". Гарет Бейл в

25-та мин. даде преднина на "шпорите" след асистенция на

Хари Кейн, но в добавеното време на първата част Кристиан

Бентеке изравни. В 49-та мин. Бейл вкара отново след

нов голов пас на Кейн, който на свой ред се разписа на два

пъти в 52-та и 76-та мин. Победата беше четвърта поредна

във всички турнири за хората на Жозе Моуриньо.

"БАРСЕЛОНА" СИ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ СЪС

СПОМЕНА ОТ ЗЛАТНАТА ЕРА

Жоан Лапорта спечели изборите за президент на "Барселона",

след като получи 54,28% от гласовете. Негов подгласник

стана Виктор Фонт с 29,99%, а трети е Тони Фрейша с

8,58%. Новият-стар шеф се завръща начело на каталунците

11 г. след златната ера под негово ръководство в периода

2003/2010 г. Още в първата си реч Лапорта взе отношение

по големия въпрос, който вълнува феновете по цял свят: Остава

ли Лео Меси при каталунците? "Бях поразен, когато видях,

че Меси е решил да гласува със сина си. Той обича този клуб

и явно иска да остане в "Барса". Йохан Кройф щеше да го

посъветва да остане. Ако Лео иска да си тръгне от нас, ще го

направи през парадната врата. Не мога да дам фалшиви обещания.

Ние ще му направим предложение, но решението ще

е негово. Парите не са най-важното в този случай. След като

поздравя всички работници в клуба, лично ще се обадя по

телефона на Меси. Дали ще го убедя да остане? Това зависи

само от него. Аз ще направя всичко, което ми позволяват финансовите

реалности на клуба", заяви Лапорта.


СТРУМА 9 март 2021 г.

СПОРТ стр. 22

Децата на "Беласица" и "Пирин" /Бл/

триумфираха в скандалния турнир "Петрич къп"

Децата на „Беласица“ /р.

2010 г./ и на „Пирин“ Бл. /р.

2009 г./ триумфираха в първия

турнир "Петрич къп", който

ще се запомни със скандала,

свързан с напускането

на "Спорт Вилаж" в знак на

протест срещу опитите да се

влияе на съдиите от страна

на бившия международен

Девойките

на "Спортика"

до 17 г. останаха

втори в

турнира под

егидата на

БФС, макар че

не допуснаха

нито една загуба.

В решителния

сблъсък

с НСА момичетата

на

Светослав

Костурков завършиха

2:2 и

тъчрефер Веселин Мишев.

Комити и орлета стигнаха до

финала при по-малките и

дублираха равенството 2:2

от мача си в предварителната

фаза. Домакините на два

пъти повеждаха с голове на

Стоян Илков и Георги Вълчев,

но точния мерник на капитана

на гостите Станислав Атанасов

прати двубоя в рулетката

на дузпите. От бялата

точка бяло-червените вкараха

3 от 3, съперникът пропусна

веднъж и радостта бе за

момчетата на Младен Малечканов.

Трети остана софийският

„Възраждане“, а четвърти

„Мечетата“. В надпреварата

на набор 2009 г. благоевградчани

спечелиха решителния

сблъсък срещу

"Възраждане" с 5:2. От тима

на Радослав Бачев точни

бяха Н. Стоев /2/, М. Томанов,

Ал. Димчев и Л. Праматаров.

Индивидуални призьори

от набор 2010 станаха:

най-добър вратар Виктор

Ковачев /Беласица/, найдобър

защитник Адриан

Петров /Възраждане/, найдобър

халф Калоян Марковски

/Пирин/, най-полезен

играч Георги Вълчев

/Беласица/, голмайстор със

7 попадения Любомир Илиев

/Мечетата/.

От набор 2009 бяха отличени:

вратар Стилиян Пъдарев

/Възраждане/, защитник

Иван Николов /Мечетата/,

халф Любомир Праматаров

/Пирин/, най-полезен

играч Митко Василев /Беласица/,

голмайстор с 6 точни

изстрела Мартин Шопски

/Възраждане/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Девойките на "Пирин Лейдис" останаха втори без

загуба, звезди на "Спортика" блестят за "Локо"

Волейболистите

на "Марек" поздравиха

треньора си

Виктор Карагьозов

за класирането на

17-ките на България

за еврофинали

с домашна победа в

първата осмица на

суперлигата срещу

ЦСКА с 3:1 /25:13,

19:25, 25:22,

25:17/. Успехът в

отложения от седмия

кръг мач е под

номер 7 в кампанията

за дупничани,

които дишат във

врата на шампиона

"Нефтохимик" на

1

Шампионите от "Беласица" /сн. 1/ и от "Пирин" /сн. 2/

Девойките на "Пирин Лейдис" отстъпиха първото място по голова разлика /сн. 1/.

Благоевградчанките В. Сърбинска и В. Гоцева /сн. 2, вляво на първия ред/ се отче-

с по-добра голова разлика

триумфираха с крайната победа

софиянки.

Отложеният от есента кръг

на жените през уикенда се

оказа нулев за пиринки, които

откликнаха на молбата на

"Пълдин" за ново отлагане. В

състава на единствения реа-

тоха с по едно попадение за разгрома на търновки.

лен конкурент на хегемона

НСА - "Локомотив" /Пд/, блеснаха

привлечените на Лаута

звезди на другия благоевградски

клуб "Спортика". За

гръмката победа с 4:0 срещу

претендента за бронзовите

медали "Етър" голеадата откри

в 4-та мин. Венидона Сърбинска,

която завърши хладнокръвно

пробива си по левия

фланг. Вероника Гоцева

удвои разликата след половин

час игра. БГ Меси прати

балонно центриране към наказателното

поле, при което

топката направи странна парабола

и след рикошет в гредата

влетя в мрежата на сащисаната

вратарка на болярките.

Другите две попадения

реализираха Кристияна Димитрова

в 52-та мин. и Мария

Стойчева с глава в края

на мача.

Лидерът НСА срази със 7:0

"Риал" /Ковачевци/ и с 13 от

13 запазва аванса си от 3 т.

пред пловдивското "Локо".

Отборът на "Пирин Лейдис" е

на 6-о място с 22 т., но с две

срещи в резерв, едната от

"Марек" поздрави треньора си за успеха с националите с победа срещу ЦСКА

1

2

В. Карагьозов се завърна за мача с ЦСКА след

сръбската епопея на 17-ките /сн. 1/. Най-полезният

играч на мача Св. Станков /сн. 2/.

1

2

третата позиция

в класирането,

но утре

ги чака тежко

гостуване на

лидера "Хебър".

Армейците

поеха глътка

въздух във втория

гейм, но

това подейства

отрезвяващо

на домакините,

които отново

поеха нещата в

свои ръце и не

изпуснаха инициативата

в

останалите две

части. Най-резултатни

в състава на победителите

бяха Цветелин Цветанов

и Светослав Иванов с по

17 т., над всички на полето с

25 т. бе Димитър Димитров от

състава на гостите, а приза

МВП отиде за Светослав Станков.

"МАРЕК": Цветанов-17, Св.

Иванов-17, Преспов-12, Св.

Станков-7, Душков-7, Янков-

6, Коцаков-либеро (Дулчев-7,

Механджийски, Балабанов).

ЦСКА: Д. Димитров-25,

Христов-7, Татаров-7, Павлов-5,

Манолов-5, Раев, Кр.

Петров-либеро (Стефанов-2,

Ковачев-1, Минков, В. Кьосев).

СТОЙЧО СТОИЦОВ

които срещу "Етър", ще покаже

кой от двата отбора остава

в играта за топ 3.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

ФУТБОЛ ЖЕНИ

ХIII КРЪГ

Локомотив Пд-Етър 4:0, НСА-Риал 7:0,

Барокко-Севлиево 1:0, ЛП Суперспорт-Локомотив

СтЗ 1:1, Янтра-Енко

0:3, Варна-Левски Чеп 6:1, Пирин Лейдис-Пълдин

отл.

КЛАСИРАНЕ

1. НСА 69:2 39

2. Локомотив Пд 58:2 36

3. Локомотив СтЗ 41:10 26

4. Етър /-1/ 54:15 25

5. ЛП Суперспорт 32:14 23

6. Пирин Лейдис /-2/ 34:13 22

7. Варна 21:30 18

8. Барокко 21:18 18

9. Севлиево 13:24 15

10. Риал 38:31 14

11. Енко 9:35 10

12. Янтра 10:88 7

13. Пълдин /-1/ 7:60 3

14. Левски 7:72 3

2

СУПЕРЛИГА

ПЪРВА ОСМИЦА

Марек-ЦСКА 3:1

КЛАСИРАНЕ

1. Хебър 10 п., 2 з.30

2. Левски 9 п., 3 з. 26

3. Нефтохимик 8 п., 4 з. 21

4. Марек 7 п., 5 з. 22

5. Монтана 6 п., 6 з. 18

6. Добруджа 5 п., 7 з. 17

7. ЦСКА 2 п., 10 з. 6

8. Пирин Рз 1 п., 11 з. 4

В СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ

10 март /сряда/, 18.30 ч.: Марек-Хебър,

Добруджа-Пирин Рз,

Монтана-ЦСКА, Левски-Нефтохимик.


СТРУМА

Жените от руската общност в Дупница

празнуваха едновременно

8 март и Масленица

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

ДЕВА

Във вторник професионалната активност на Девите

е завидна, както и контактите, личните дела и

срещите с влиятелни лица са пътищата, по които можете

да се реализирате днес. Категорична е стабилността

ви и върху нея се градят повечето от успехите ви. С трудности

е възможно да се сблъскате при дела, засягащи финанси.

www.hotel-orbita.bg

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

Вторник е много успешен за планиране на вашата

сегашна и бъдеща дейност. Редно е всички от Лъвовете

да се ангажират днес с деловата си дейност. Апелът

е адресиран преди всичко до онези от вас, у които интимните стремежи

надделяват и желанието за близост с любовния партньор. и в състояние да поемат значителни отговорности днес.

Управител: Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326;

Главен редактор: Анелия Десподска Репортери: Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885

Издател: „Струма“ ЕООД

694145; Станислава Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов,

0885 694144; Реклами: тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/

СТРУМА 2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

885702; 0885 694159; Кореспонденти: Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125;

п.к. 103, тел. 0885 694130

Разлог, Банско - Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129;

Основател

Катя Илиева Кюстендил: Даниела Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

За Везните вторник не протича гладко. На мнозина

ще се наложи да преодоляват различни по характер

трудности. Общо взето всички могат да се надяват

на добър професионален ден, като няма да бъдат

лишени и от успехи. При бизнесмените не са напълно изрядни нещата

и в повечето случаи успехът е половинчат.

За Скорпионите темата финанси е на първо място

днес. Денят е много добър за правене на делови проекти,

като можете да разчитате и на чужда подкрепа.

Изключителни възможности за задълбочени контакти

- от приятелство до делови съдружия. Мнозина от вас са действени

КОЗИРОГ

РИБИ

507979; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

9 март 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

Дамите от Руския клуб

"Всички заедно" в Дупница

обединиха в един празник

Международния ден на жената

8 март и Масленица. Проведе

се конкурс "Мис Руски

Петър Паунов

ОВЕН

2

клуб", в който участваха пет

чаровни дами - Калина Петрова,

Алла Върголомова, Елена

Тасева, Вера Стоичкова и

Людмила Соколова. Конкурсът

беше в няколко кръга, в

Някои от Овен във вторник са доста отчаяни от развитието

на деловия им живот и вече почти губят надежда,

че нещата ще потръгнат. Така очакваният обрат

настъпва за всички и се осъществява постепенно. Днес мнозина ще

го разберат по успешните контакти. Възползвайте се от възможностите

на влиятелни хора.

Вторник не е много добър ден за Телците и макар че

успехите не са изключени в много направления на социалния

живот, вие не сте в добра форма. Позитивно се

развиват финансовите дела и контактите, някои от които ще бъдат

изненадващи за вас.

Настроението на Близнаците е добро и работният ден

ще им донесе успехи. Необходимо е да отстраните някои

вътрешни противоречия, които действат като спирачка за пълната ви

изява. Пазете се от задкулисните машинации на вашите партньори

или съдружници. Целят да ви измамят.

Раците ще имат успешен вторник. Днес е най-важно

вашата действеност да бъде на практическо ниво. Служебният

ден ще премине не по най-добрия начин и не

може да ви подсигури онова, от което се нуждаете. Шансът ви днес е

в обществените контакти. Някои от вас са доста критични и проявяват

несъгласие в дома си и извън него.

Избират онлайн "Девойка Кюстендилска пролет 2021"

Избор на "Девойка Кюстендилска

пролет 2021" ще

има, но онлайн, в него ще

участват 16-те кандидатки

за титлата през миналата

година.

"Изборът ще се състои

на закрито, за да спазваме

3

ката. На финала

"Мис

Руски клуб"

стана Калина

Пeтрова,

студентка

по китаистика

в

СУ " Кл. Охридски".

За

ХОРОСКОП ЗА 9 МАРТ

мерките и да няма струпване

на хора. Ще бъде извършен

в студио, на закрито,

и ще бъде излъчван директно

в събота, 20 март, от

17.00 часа. Благодаря на

момичетата, които бяха определени

през предходната

година, че всяка една от

тях ще се включи. Журито

е традиционно, съставено

от "Девойки Кюстендилска

пролет" от началото на

конкурса досега. Те ще са

на линия, за да изберат

най-красивото момиче и

Част от дамите се снимаха с куклата Масльона /сн. 1/.

Моменти от конкурса "Мис Руски клуб" /сн. 2/. Председателката

на Руския клуб "Всички заедно" Олга Петрова поздравява

дамите за 8 март и Масленица /сн. 3/.

които дамите трябваше да

покажат коя ще завърже побързо

шал около врата си и

ще събере от своите приятелки

в клуба повече комплименти.

Двете дами, които останаха

в последния кръг - Калина

Петрова и Людмила Соколова,

трябваше да познаят

колко бонбона има в торбичнаграда

тя получи красива

голяма руска чаша.

Дамите празнуваха и

Масленица, която е

предвестник на пролетта,

а зимата е Масльона.

В джобчето на дрехата на

куклата Масльона сложиха

листчета, на които

написаха от какво искат

да се отърват тази година.

На празника имаше

нейните подгласнички.

Разбира се, ще има и "Момиче

на публиката", което

ще се определи със SMS

гласуване.

След приключването ще

може да се гледа на видеозапис

- вечерта след кон-

СТРЕЛЕЦ

Стрелците са отворени и дружелюбни към всички.

Често обаче действията ви са напористи и не съвсем

обмислени. Такива днес могат да последват в службата

ви, където някои от вас твърде неуместно ще се

пошегуват с колегите си. Хубаво е, ако се въздържите. Хуморът ви ще

остане неразбран и ще си спечелите врагове. Ще разрешавате важни

въпроси, не влизайте в пререкания.

Козирозите ще започнат деня в лошо настроение,

но днес вие притежавате огромен късмет и действията

ви ще бъдат успешни във всички области. Характерна

е професионалната изява, която няма да ви коства

много усилия. Възможно е да се сблъскате с някои трудности,

които завистливи хора ще се опитат да ви създадат. Не се поддавате

на провокациите им, ще парирате техните намеси.

ВОДОЛЕЙ

вкусни палачинки, баници,

блини, пелмени, пирожки,

шоколадови бонбони, сладкиши,

салати, които бяха приготвени

с голям майсторлък

от дамите от клуба. Събитието

продължи със стихотворения

и руски песни и завърши

с обща снимка за спомен и с

пожелание за още такива топли

срещи.

НИКОЛАЯ ИВАНОВА

курса на 20 март и на 21

март. Ще има видеостени на

площад "Велбъжд", каза

кметът Петър Паунов.

Конкурсът ще премине в

три тура, като единият е в

автентични народни носии.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

Като се изключат някои неприятности, характерни

за дома ви, вторник е с благотворно влияние за делата

ви. Характерни са успехи по въпроси с финансова

насоченост през работния ден. Хубаво е да насочите

вниманието си към онези практически ангажименти, които за мнозина

са най-изгодни за вас. Успешни финансови сделки при онези, които

се занимават с такива дейности.

Рибите вече са активни и действат целенасочено

в сферата на своята реализация. В момента при много

от вас пътуванията се явяват доходоносно перо,

което ще ви стабилизира финансово. Има някои неща

в бизнеса ви, които се нуждаят от нови идеи. Мислете рационално

и ще можете да направите твърде положителни промени, които ще ви

донесат така жадуваната финансова стабилност. По-голяма част от

деня е посветена на делови ангажименти и ще донесе сполука.

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg

1


СТРУМА 9 март 2021 г.

БЕЗ КАПРИЗИ И ДАМСКА СУЕТА

РАЗНИ ХОРА

стр. 24

Евелина Малинова - финансистката, която оставя високите

токчета и уюта на офиса в София, за да спасява хора в

планината с момчетата от отряда в Дупница

Тя е финансист по образование,

майка по природа,

скиор за забавление. Тя е Евелина

Малинова. Една от 20-те

жени доброволци в Планинската

спасителна служба. Въпреки

че живее и работи в София,

Евелина помага на планинския

спасителен отряд на Дупница -

момчетата, които са известни

като „Ангелите от планината“.

Често оставя високите токчета,

уюта на офиса и топлия обяд,

и поема към планината в битка

с природата, за да спасява.

Преди пет години Евелина

среща момчетата от отряда на

Планинската спасителна служба

в Дупница високо в планината.

Те са впечатлени от уменията

й в карането на ски. Тя

пък е привлечена от възможността

да помага на хора, изпаднали

в беда в планината.

„Известно време ходих с тях

на планина и така се зароди

идеята да стана част от отряда,

беше през 2015 година. Никога

не съм гледала на планинското

спасяване като на хоби, защото

това е един избор, който

е доста отговорен.

Това е

нещо, което си

избрах, в което

избрах да участвам доброволно

преди няколко години.

Означава кауза, начин на живот,

много неща“, разказва

Евелина Малинова.

Младата жена вече има солиден

опит в планинското спасяване.

Участвала е в над 15 акции

в Рила планина. Разказва,

че за нея оказването на помощ

в планината е призвание. „Ами

едновременно ми е мъчно, че

се е случило нещо лошо, но, от

друга страна, човек изпитва

удоволствие, ако е успял да помогне“,

допълва Евелина Малинова.

Вече 5 години времето на

Евелина е разделено между София

и Рила планина. Пет дни в

седмицата тя работи като финансов

контрольор в столицата,

а през почивните дни се

посвещава изцяло на планината.

След напрегнатата седмица

в офиса Евелина слага на гръб

10-килограмова раница и се

качва на 2100

метра надморска

височина

в хижа

„Рилски езера“.

Присъединяването

й

към отряда на

"Ангелите от

планината",

както са познати спасителите

от Дупница, отнема години. В

началото тя просто придружава

мъжете от отряда. Но постепенно

желанието да помага

превзема цялото й съзнание.

След 5 години изпитания из

склоновете, скатовете и върховете

на снежна Рила младото

момиче се превръща в истински

планински боец.

"Изисква се добра физическа

подготовка и добро познаване

на собствените възможности,

постоянно се тренира,

излиза се на планина, тренира

се в планината, прекарвам

много време там", разказва

Евелина.

Днес наравно с мъжете от

отряда Евелина спасява попаднали

в беда туристи. Не я спира

нищо - и през виелици, бури

и студове преследва идеалите

си, без капризи и дамска суета.

"Случвало се е да изпитвам

повече страх, признавам си,

може би не съм толкова смела,

колкото са те, а това сигурно

също е част от женската

същност. Веднъж само ми се е

Пътнo

строителство

Асфалт, инертни

материали, изкопи,

вибропресовани бордюри, паваж

073/861200

случвало да видя да пада лавина

пред очите ми. Имаше скиор,

който я събори на един склон,

ние седяхме от отсрещната

страна и видяхме как склонът

просто се свлече. Имало е много

дълги, такива, които са продължавали

по цяла нощ. Когато

съм била с момчетата, може

би най-тежки са не най-дългите

акции, а тези, които са с найтежки

травми и когато от нас

се изисква спешната помощ,

всъщност тогава може би е

най-трудно", заявява Евелина.

В планината леки акции

няма, защото винаги се касае

за човешки живот. И за тежки

решения кога спасителите могат

да продължат напред и кога

рискът и за тях става твърде

голям.

"Досега никога не ни се е

налагало да спрем. Ако трябва

да съм честна, когато аз съм

била заедно с тях, предполагам,

че ще е много трудно, да,

най-трудно е, когато знаеш, че

не си могъл да помогнеш. То

дори когато си помогнал, след

това искаш да знаеш какво се

е случило, поддържаш контакти,

те ни казват какви са им били

точно травмите, какво лечение

им предстои, радваме

се, когато ги видим отново в

планината, най-голямата радост

е това, че те са се преборили

и са се върнали отново",

обяснява Евелина.

„Това е избор, който съм

направила от сърце, и не

мисля, че се лишавам от нещо,

понякога съм по-изморена,

понякога не ми остава достатъчно

време вкъщи и за децата,

но това е доброволен избор,

често съм тук и с децата

си“, каза още тя.

Децата си Евелина възпитава

да бъдат отговорни, да вършат

добрини и да следват мечтите

си. "Много пъти не си

спазвам обещанията към децата,

че ще се прибера навреме,

но хубавото е, че моите деца

често са с мен, така че те знаят,

че съм навън и са ме извикали.

Те знаят, когато съм навън

и нещо се е случило, или за нещо

са ме извикали момчетата,

просто се прибират в хижата,

изчакват ме там и после заедно

се прибираме", разказва

Евелина.

Млад художник от Разлог показа красотата на българките в изложба навръх 8 март

Навръх празника на жената

8 март в Разлог бе открита първата

самостоятелна изложба на

младия творец от село Елешница

Петър Чорев. "Вдъхновение"

- така е нарекъл авторът изложбата,

защото тя е вдъхновена от

красотата на българката и изяществото

на българските народни

носии.

"Разлог винаги е бил един

много специален град за мен и

се радвам, че моята първа изложба

е именно тук. Мисля, че

темите, които съм подбрал, съвпадат

с титлата на Разлог като

1

"град - пазител на традициите" и

това е най-подходящото място

за провеждане на такъв тип изложба.

С нея успях да сбъдна една

от големите си мечти", сподели

Петър Чорев.

Изложбата бе открита в ограничен

кръг от хора поради

пандемията. На нея обаче присъстваха

две от момичетата модели

- Борислава Кутларска и

Веселина Ангелинина, които Петър

е изрисувал по снимки, открити

в социалните мрежи, а във

вчерашния ден авторът и оригиналите

се срещнаха за пръв

път.

"Не бях разбрала за самата

Петър Чорев заедно с две от момичетата - Веселина Ангелинина (вляво на сн. 1) и Борислава

Кутларска, които е изрисувал. На откриването присъстваха ограничен кръг хора

заради противоепидемичните мерки /сн. 2, 3/.

3

2

изложба и видях снимки

в социалните мрежи, разгледах

ги и бях учудена,

че и аз присъствам там.

Бях учудена също от реалистичността

на всички

рисунки и предадената

красота. Носят много положителни

емоции и се

радвам, че авторът се е

спрял и на мен. Предполагам,

че снимката носи

и поражда положителни

емоции, които той е

видял", сподели Борислава Кутларска.

"Чувството е хубаво и се радвам,

че съм част от тази изложба.

Художникът е постигнал добър

ефект в своите рисунки.

Много обичам да се обличам с

носия и това ми носи щастие и

гордост. Предполагам, че това

личи на снимките и е впечатлило

автора", сподели осмокласничката

Веселина Ангелинина.

В деня на откриването на изложбата

двете момичета, които

са възпитанички на СУ "Братя

Петър и Иван Каназиреви", бяха

облечени в носиите, с които са

нарисувани. Над 100-годишна е

носията на Борислава Кутларска

и с нея преди четири години момичето

спечели първото място

в конкурса за автентична носия

на Фестивала на фолклорната

носия в Жеравна. Старинната

премяна е от Малешевско-Огражденския

край и винаги привлича

вниманието на ценителите.

Кметът на Разлог Красимир

Герчев също поздрави младия

художник и му пожела още много

творчески успехи.

"Ние винаги искаме да подкрепяме

всеки талантлив млад

човек, който работи на територията

на община Разлог. Горд

съм, че имахме възможност да

подкрепим тази изложба, която

показва автентичния дух на община

Разлог", каза градоначалникът.

На изложбата присъстваха и

майката на автора, и негов приятел.

Творбите са експонирани в

лекционната зала на музея и ще

останат там до края на април.

ЯНА ЙОРДАНОВА

ВИЦ НА БРОЯ

Още навремето прадядо

ми беше хакер. Казваше:

Ако ти хакна един бастун!

00056

More magazines by this user
Similar magazines