Вестник "Струма", брой 101, 30 април - 6 май 2021 г.

vestnikstruma
  • No tags were found...

Вестник "Струма", брой 101, 30 април - 6 май 2021 г.

9 772367 612028

17-5

Година XXХ, брой 101 (8795) 30 април - 6 май 2021 г. 0.70 лв.

Възмутен баща: Детето

ми си счупи ръката, а в

Спешен център - Разлог

дори не го погледнаха

Бащата

Ибрахим

Бичков

Честито Възкресение

Христово!

Уважаеми съграждани,

Нека Божията светлина

изпълни сърцата Ви и озари

с любов и мъдрост дните Ви!

Бъдете здрави!

Желая Ви светли

ВЕЛИКДЕНСКИ

ПРАЗНИЦИ!

Андон Тодоров, председател на

Общински съвет - Благоевград

Скъпи съграждани,

Нека бъдем смирени и единни!

Възкресение Христово ни напомня,

че доброто винаги надделява над

злото, правдата над неправдата,

светлината над тъмнината.

"В Спешен център

- Разлог отказаха

да приемат и

прегледат 4-годишния

ми син,

който беше със

счупена ръка, дори

не го прегледаха",

за това сигнализира

Ибрахим Бичков

от село Краище,

община Белица,

който e възмутен

от на стр.6

Ветераните на "Пирин" посечени

от малшанс и софийски рефери

в с. Бистрица пред погледа

на премиера в оставка

на стр. 22

Нека дните ни бъдат

изпълнени с мир, любов

и разбирателство!

Честит празник!

БИСЕР МИХАЙЛОВ,

областен управител

на област Благоевград

Читалищният председател Иван Андонов

е новият шеф на Общински съвет - Кюстендил.

За него гласуваха 32-ма общински съветници

при тайното гласуване. Номиниран

беше и Кирил Станчев, който обаче си направи

отвод.

Ив. Андонов Иван Андонов бе председател на стр.6

Уважаеми съграждани,

За мен е чест и удоволствие да поздравя

Вас и Вашите семейства по повод

Великден!

Всички ние с нетърпение и вълнение очакваме

и посрещаме един от най-значимите

празници в християнския календар.

Празникът, който е символ на надеждата,

доброто, вярата и Възкресението.

Бъдете здрави, бъдете

добри и нека има мир, любов

и топлина в домовете и

сърцата Ви!

Честито Възкресение

Христово!

ЯСЕН ПОПВАСИЛЕВ, вр.и.д. кмет на община Благоевград

Уважаеми съграждани,

Поздравявам Ви с настъпването на

един от най-светлите християнски

празници - Възкресение Христово!

Великден -

символ на вярата,

надеждата и

справедливостта.

Пожелавам здраве, благополучие,

радост и сплотеност!

Светъл празник!

Атанас Стоянов,

кмет на община Сандански

Петричкият стоматолог д-р Кирил

Циканделов спечели дело в

Административен съд срещу

Комисията по досиетата

К. Циканделов

Петричкият стоматолог д-р Кирил Циканделов

спечели дело в Административен съд

- Благоевград срещу Комисията за разкриване

на документите и за обявяване на принадлежност

на български граждани към Държавна

сигурност и разузнавателните служби

на Българската народна армия. Той атакува

в съда решение на Комисията по досиетата

от 29.09.2020 г., с което на стр.6

ГРАЖДАНИ СИГНАЛИЗИРАТ

Благоевградчани от жк "Запад"

пропищяха от наркомански сборища

в монтираната преди 2 г. беседка

за 26 хил. лв., искат демонтажа й

СЕСИЯ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

Община Сандански наля 140 000 лв. на

ФК "Вихрен", съветникът Я. Аргиров притеснен:

Коментира се, че клубът има 90 000 лв. дълг към

НАП, него ли погасяваме, докато влизането

Счупената ръка на детето

в по-горна група се превръща в мираж?

Честит Великден!

Читалищният шеф Иван Андонов

Скъпи жители на област Благоевград,

Нека този свят ден, в който прославяме

е новият председател на

вярата и надеждата, донесе здраве, мир и

благодат на Вас и Вашите семейства!

ОбС - Кюстендил

Приемете моите поздравления

по случай Първи май -

Международния ден на труда.

Денят за почит към всички

хора на труда, които достойно

се борят и живеят.

Трудът възпитава у всеки

онези ценности, които стоят в

основата на нашето благополучие.

Бъдете живи, здрави и трудолюбиви!

Скъпи съграждани,

Пожелавам Ви светли и благословени

Великденски празници!

Нека Великден Ви донесе радост,

щастие, Божии благословии и

смирено да приемем Божията любов

в сърцата си!

на стр. 3

на стр. 4

Христос

Воскресе!

Областно

ръководство на

ГЕРБ - Благоевград

инж. Румен Томов

НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ, председател на ОбС - Сандански


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

Академичният съвет на ЮЗУ насрочи дата за безпрецедентно

присъствено Общо събрание - 300-те делегати разделени в три

зали с аудио- и видеовръзка и възможност за включване от вкъщи

Утвърдиха 30 конкурса за главни асистенти, доценти, професори и две нови магистърски програми Предприемат

мерки срещу ръководители на катедри, които предлагат недобре подготвени кандидати за академично израстване

Ректорът проф. д-р Борислав Юруков подкрепи предложението студентите да се обучават блоково в слети потоци

Уважаеми дами и господа,

Нека на Великден отново отправим

своята съкровена молитва за здраве, мир

и благодат за себе си, за семействата си,

за народа ни! Защото Христос Воскресе

за всички нас, за да не губим никога вярата

си в доброто и да бъдем в мислите и делата

си повече човеци!

Да бъдем по-добри, да прощаваме и да даряваме, и да

благодарим от сърце за това, което имаме!

Моменти от заседанието на Академичния съвет, на който бе насрочена дата за Общото събрание, актуализирани учебни

планове, обявени 30 конкурса...

Пожелавам на

всички Вас здраве,

благополучие и

светли Великденски

празници!

Богдан Боцев,

народен представител от "БСП за България"

ветно в съседната 208 зала са

Педагогическият, Философският,

Филологическият факултет

и административен персонал.

Между залите ще има аудио-

и видеоконферентна връзка,

а 12 май ще е неучебен.

Проф. Юруков посочи, че

при така направените изчисления

и разпределение 3-те зали

ще се ползват на 50 процента

от капацитета си, но ако дотогава

се наложат нови ограничения,

например за 30% заетост

на помещенията, от университета

ще осигурят още две

аудитории за делегатите. В Общото

събрание без аналог и

безспорно изискващо огромен

ресурс за организация и провеждане

ще могат да участват

и делегати, поставени под карантина.

Те ще се включат през

електронна платформа и могат

да заявят това си желание не

по-късно от 12 часа на 11 май,

или ден преди самото заседание.

Втората важна точка бе

свързана с академичното израстване.

С явно гласуване

Академичният съвет потвърди

решенията на факултетните съвети

за обявяването на общо

30 конкурса - 21 за главни асистенти,

7 за доценти и 2 за професори.

Най-много конкурси се обявяват

в Правно-историческия

факултет, където се нуждаят от

5-има главни асистенти и 2-ма

доценти. Там са двата конкурса

за професори - в професионално

направление 3.6. Право.

Във Факултета по изкуствата

ще "произвеждат" 4-ма главни

асистенти и 2-ма доценти, а в

Природо-математическия факултет

двама доценти - по химически

науки и методика на

обучението по физика. От 9-те

факултета конкурси не са "пуснати"

само в Стопанския, но деканът

на основното звено

проф. д-р Преслав Димитров

обясни, че ще подадат необходимите

им бройки за следващия

Академичен съвет.

Говорейки за академично

израстване, зам. ректорът по

научноизследователската работа

проф. д-р Иванка Станкова

изтъкна, че има кандидати,

които не покривали минималните

национални изисквания

за заемане на длъжност, но

въпреки това ръководители на

катедри заявявали искане за

конкурси. Така всъщност се

оказвало, че от катедрата са

добри, а от университетската

комисия по допустимост са лоши,

защото спирали и не допускали

до участие в конкурсите

неотговарящите на условията и

критериите.

"И за да престанем да си играем

на доброто и лошото ченге,

предлагам при други подобни

случаи на следващи сесии

ръководителите на катедри, поради

това, че нарушават Закона

за развитие на академичния

състав, правилника за прилагане

и допълнителни изисквания

на университета, да им се

наложи административна санкция",

предложи проф. Станкова.

Ректорът определи забележката

на заместника си като

много важна и посочи, че

въпросната система за академично

израстване е един вид

реверанс към работещите в

ЮЗУ.

"Може би трябва кандидатите,

неотговарящи на изискванията,

да напускат университета,

а на тяхно място да назначаваме

външни хора, покриващи

критериите. Накрая това

ще стане", прогнозира ръководителят

на ЮЗУ и възложи на

проф. Станкова да изготви

предложение до Академичния

съвет какви точно действия да

бъдат предприети в случаите,

когато от катедрите предлагат

Уважаеми жители на

община Хаджидимово, дами и господа,

Най-любимият и светъл християнски празник

Великден идва заедно със събуждането на природата за

нов живот, топлото слънце и красотата на първите

пролетни цветя. Възкресение Христово символизира победата

на живота над смъртта, на доброто над злото,

тържеството на вярата, надеждата и любовта!

Нека посрещнем Празника на празниците в единение

и мир, в отлично здраве и с любимите хора!

Бъдете добри,

обичайте повече и

давайте подкрепа

на тези, които

имат нужда от

нея.

Людмил Терзиев,

кмет на община

Хаджидимово

недотам подготвени и непокриващи

изискванията кандидати

в конкурсите за длъжности.

По време на заседанието,

продължило два часа, бе дадена

"зелена светлина" за разкриване

на две нови магистърски

програми: "Спортна подготовка

в детско-юношестка възраст" и

"Социално-педагогическа подкрепа

за деца", и утвърден

проект на календарния график

за новата академична 2021/

2022 г., която в ЮЗУ ще стартира

на 27 септември.

За да могат да подготвят студентите

на необходимото ниво,

отговарящо на актуалните потребности

на пазара на труда, а

и въз основа на постановление

на МС от 5 февруари за държавните

изисквания за придобиване

на професионална квалификация

"учител", Академичният

съвет прие актуализиране на

множество учебни планове. От

дебатите и коментарите по темата

стана ясно, че само във

Факултета по педагогика са внесени

23 от общо 25-те предложения

за промени. Въпреки

краткото време и огромния обем

работа в най-стария и утвърден

факултет на ЮЗУ са успели да

актуализират 32 от близо 50-те

учебни планове, по които се

обучават 2460 студенти.

"Вие сте герои", обърна се

към представителите на Факул-

Скъпи жители на община Сандански!

Поздравявам Ви със светлия

празник Великден и Ви

пожелавам здраве и късмет,

мир и светлина, благоденствие

и разбирателство!

Безпрецедентен начин за

провеждане на присъствено

Общо събрание гласува и прие

Академичният съвет на ЮЗУ

"Неофит Рилски". Заседанието,

на което бяха обсъждани редица

важни въпроси, започна с

едноминутно мълчание в памет

на академик Евгени Головински

и проф.д.н. Мирослава Кортенска,

които бяха част от академичния

състав и са допринесли

изключително много за развитието

на благоевградския

университет.

Като първа точка в дневния

ред бe обсъденo кога да се насрочи

и как да се проведе Общото

събрание. То е най-висшият

орган за управление на

университет. В него на база

квотен принцип право на глас

имат близо 300 делегати от 9-

те факултета, представители на

администрацията, и обикновено

се провежда в края на годината,

през месец декември, но

сега заради пандемичната обстановка

бе отложено.

"Считам, че хората трябва

най-после да започнем да работим

присъствено и да се виждаме.

Да, електронната среда

има предимства, но не трябва

изцяло да отнема нашите присъствени

задължения във висшето

училище. Затова искам

Общото събрание да се проведе

присъствено, при определена

подготовка и условия", коментира

ректорът проф. д-р Борислав

Юруков. Той предложи

така важното годишно отчетно

заседание на колективния орган

за управление да се състои

на 12 май от 10.30 часа, ако

дотогава няма промяна на обстановката

и рестрикции на национално

ниво. Така при спазване

на противоепидемичните

мерки и изискванията за ползване

на 50 процента от помещенията

членовете на ОС и комисиите

ще бъдат разпределени

в три зали. В аулата се позиционират

делегатите на

Правно-историческия, Природо-математическия

и Стопанския

факултет, студенти и докторанти.

В аудитория 207 отиват

Факултетът по обществено

здраве, здравни грижи и спорт

и Техническият факултет. Съоттета

по педагогика начело с декана

доц. д-р Янка Стоименова

ректорът.

Във връзка с организацията

на самия учебен процес бе

предложено студентите да се

обучават блоково в слети потоци.

Това, казано по прост начин,

означава, вместо даден

преподавател да води лекциите

си в отделни зали, дни, за

студенти в различни специалности,

те да се обединят в поток.

Безспорно подобна стиковка,

и то на университетско

ниво, е огромно предизикателство,

още повече че понякога

и в самите факултети е трудно

"напасването" при изготвяне

на разписите. Проф. Юруков

обаче бе категоричен, че колкото

и да е трудна тази задача,

могат да я решат.

"Математика се изучава по

един начин в Природо-математическия

факултет, по друг в

Стопанския факултет. Затова

трябва да подходим много внимателно

към блоковото обучение",

включи се в обсъждането

и ръководителят на отдел "Европейски

проекти" проф. д-р

Петър Миланов, а присъстващите

се съгласиха, че действително

трябва много внимателно

да се прецени кои точно дисциплини

могат да се изучават

блоково в слети потоци.

Академичният съвет завърши

с предложение, отправено

от доц. д-р Валентин Китанов.

Ръководителят на катедра "История"

и зам. декан на ПИФ

сподели, че пътувайки от София,

влиза с радост в Благоевград.

Причината е, че малко

преди града, на главен път Е-79,

наскоро бе монтиран огромен

билборд с логото на университета

и цифрата 45 - годишнината

от създаването на ЮЗУ "Н.

Рилски". Проф. Юруков с усмивка

призна, че идеята за това

е на проф. Станкова, а подобен

билборд има и на пътя за

Предел.

"Хубаво е да има такива инициативи

и да се популяризираме.

Нека достигнем до всички

в Пиринска Македония. Да подарим

било значки, сувенири...

и хората да разберат, че нашият

университет става на 45

години", каза доц. Китанов, а

идеята му бе посрещната с одобрение.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Младен Тимчев, председател на ОбС на БСП - гр. Сандански


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 3

ГРАЖДАНИ СИГНАЛИЗИРАТ

Благоевградчани от жк "Запад" пропищяха от наркомански сборища

в монтираната преди 2 г. беседка за 26 хил. лв., искат демонтажа й

Жители на няколко блока

в жк "Запад" в Благоевград са

пропищели от наркомански

сборища в монтирана преди

2 г. беседка в междублокова

градинка. Ненка Ангелова от

бл. 45 се обърна към вестник

"Струма" след две подписки,

които съкварталците депозирали

до общината. Ето какво

разказа пенсионерката, която

преди години бе ръководител

на Школата за чужди

езици към НТС:

"Преди изборите през

2019 г. някой от общината

минал и питал 2-3 пенсионерки

зад блока ни дали искат

да се монтира беседка и

те казали "добре", така, без

да питат съкварталците, я

монтираха. Много скоро

след това пуснахме първата

протестна подписка срещу

мястото, на което бе сложена.

Две години по-рано децата

от блока спечелиха награда

в размер на 6000 лв. от

конкурс за облагородяване

на междублоковото пространство

и с общи усилия от

пущинака направихме градинка,

като засадихме храсти,

трева, кипариси, цветя. С

появата на беседката районът

около нея беше утъпкан

и не остана и следа от усилията

ни да превърнем

мястото в минипарк. Вече 2

г. всички съседи държим заключени

прозорците и терасите,

които гледат към градинката

- това са викове, това

са псувни, това са цинизми...

От следобяд до късни доби в

беседката се събират наркомани,

зимно време докъм 23

часа се чуват, а лятото до

Бъдете здрави!

Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ,

кмет на община Сатовча

Уважаеми съграждани,

Пожелавам ви светли

Великденски празници!

Да посрещнем празника с доброта,

пречистени сърца, с вяра и

надежда за едно по-добро бъдеще

за всички ни!

Беседката вместо любимо

място на живеещи в

жк "Запад" се е превърнала

в техен кошмар

Районът под терасите и прозорците

на бл. 45 е превърнат в

обществена тоалетна

Стълбището е продънено, а оголената арматура

може да предизвика сериозен инцидент,

показва Ненка Ангелова

Уважаеми

съграждани,

Пожелавам Ви светли

Великденски празници!

Нека добротата и

човечността да са

постоянен спътник в

нашите дела и

взаимоотношения!

Румен Георгиев, депутат в

45-о НС, БСП за България

Подстълбищното пространство е превърнато

в боклукчарник, приютяващ бездомници

малките часове. Идват от целия

град и тук играят сварка,

в тъмното си светят с фенерчета

да виждат залозите. А за

карантина и дума не може да

става, въртят бутилка бира

един на друг! И секс съм виждала

да правят тук посред бял

ден. Хората от квартала вече

избягват да минават през района.

Няколко месеца след

монтажа на беседката наркомани

нападнаха и пребиха

един съсед от 47-и блок, спукаха

му главата. Човекът заведе

дело, не знам докъде е

стигнало. Районът под терасите

ни е превърнат в обществена

тоалетна и се опасяваме

да не започнат да откачат

климатиците на живеещи на

първия етаж. Многократно

сме викали полиция, момчетата

идват, разгонят ги и след

малко пак същото. Домоуправителят

ни Емил Грозданов

ме шокира с информация, че

тази беседка струвала

26 000 лв.! Моя близка ми

разказа, че за подобна, поръчана

на частник, са платили

само 1300 лв., но това е

въпрос на контрол на харчене

на общинските средства.

След многократни сигнали

и настояване от наша

страна да предприеме мерки,

домоуправителят ни накара

преди изборите да направим

отново подписка за преместване

на беседката. Тормозът

е денонощен и се ужасяваме

от наближаващото лято, защото

отново живеещите в

нашия 45-и блок и съседите

от околните 47, 48, 42 и 43

блокове няма да можем да

отваряме прозорците си заради

крясъците и воня на

урина. Предупредихме домоуправителя,

че няма да

плащаме такси, докато не се

премахне беседката, а комшии,

чиято кола бе разбита,

направо заплашиха, че ще я

подпалят", разказа Ненка Ангелова.

Инженер по професия, тя

се възмущава и от състоянието

на стълбището, което

води от блока към улица "Ив.

Михайлов" срещу двора на

Благоевградската професионална

гимназия. То цялото е

в дупки, а стъпалата са "изядени"

до арматура, на която,

ако минувач закачи подметката

си, неминуемо ще се

пребие. Под стълбището пък

доскоро се бил приютил да

нощува бездомник, показа

Н. Ангелова пространството,

превърнато в боклукчарник,

и се закани: "Всеки ден ще

пускам сигнал, докато не ни

отърват от беседката".

От общината информираха,

че беседката била монтирана

преди 2 г. по настояване

на жители на жк "Запад".

Заради сигнали за недоволство

зам. кметът по

строителството инж. В. Трошанов

настоял да се представи

подписка с искане за

демонтажа й, за да не последват

пак протести. Вече

има одобрено искане от жители

на кв. "Струмско" да получат

въпросната беседка,

издадено е и разрешение за

монтаж и той ще се извърши

след великденските празници,

обещаха от кметството.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

17 млн. лв. за нова сепарираща инсталация на депото фокусираха към Разлог интереса на 17 фирми от цялата страна

Близо 17

млн. лв. изсипва

община

Кр. Герчев

ществяване на авторски надзор

за сепариращата инсталация

на Регионалното депо

за неопасни отпадъци, което

освен Разлог обслужва още

общините Банско, Белица и

Якоруда. Основното изискване

е инсталацията да е с ка-

Разлог за

проектиране,

строителство,

доставка на

оборудване и

машини и осъпацитет

до 25 000 т на година.

Огромната сума е разпределена

в две обществени поръчки,

обявени вече от кмета

Красимир Герчев, и привлече

интересите на строителни

фирми от цялата страна.

За строителството на сепариращата

инсталация, чиято

прогнозна стойност е

10 376 000 лв. без ДДС, документи

подадоха 13 фирми,

част от тях обединени в ДЗЗД.

Почти всички са със сериозно

професионално портфолио

и десетки поръчки зад

гърба си, които чинно са описани

в документите с надеждата

да натежат при финалното

вземане на решението

кой ще получи милионите.

Всички фирми подадоха

документи в последния ден от

определения срок. Направи

го и единствената фирма от

региона - разложката "Миле

инженеринг" ЕООД на Георги

Фарфаров, която кандидатства

в обединение "Миле Билд"

ДЗЗД заедно с "Алфа Билд инженеринг"

ЕООД на Петър

Петров и Александър Благоев

от София. Освен Фарфаров в

битката за милионите влизат

още "Пи Ес Пи" ЕООД на Юлиан

Димов от София, "ДЗЗД

"Еко Разлог 2021" /"Са.И.Е."

ЕООД на Надежда Арсова от

София, "Баугрундинститут

КНИРИМ" ООД с управител

Винфред Конле и "Тибиел"

ЕООД, чийто едноличен собственик

на капитала е Лифонд

Инвестмънс лимитид/. Документи

подадоха и ДЗЗД "Балкан

Разлог" /"Балканика Енерджи"

АД с председател на СД

софиянката Анита Георгиева

и САМЕС S.R.L./, "Строймонтаж"

ЕООД на Камен Василев

от Пазарджик и ДЗЗД "Столоватец

РДНО 2021" /"Строй

контрол инвест" ЕООД на Димитрина

Матева от София,

"Джамбо 33" ООД на Тодор

Джамбазов от Велико Търново

и "Сет инженеринг" ЕООД

на Янчо Петков от София.

Малко по-слаб е интересът

към втората поръчка - за

доставка на необходимата

механизация за функциониране

на сепарираща инсталация

на обект, за която е определена

прогнозна цена от

3 395 200 лв. без ДДС. Тя

включва доставката на булдозер,

3 челни и 1 телескопичен

товарач, багер, самосвал,

компактор и мотокар,

които трябва да са нови и с

поне 2 г. гаранция. Документи

подадоха 4 фирми - "Рив

комерс груп" ЕООД, "Алфа

билд инженеринг" ЕООД, "Екселор

холдинг груп" ЕООД и

"Инжконсулт" ЕООД. 3 от

фирмите са софийски и 1

варненска, но нито една от

тях не е производител на машини.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Нека този светъл празник

донесе топлина и

светлина в домовете Ви!

Пожелавам на всички Вас

здраве, благополучие и

светли

Великденски празници!

Методи Чимев,

кмет на община

Дупница


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

СЕСИЯ НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

Община Сандански наля 140 000 лв. на ФК "Вихрен", съветникът Я. Аргиров притеснен:

Коментира се, че клубът има 90 000 лв. дълг към НАП, него ли

погасяваме, докато влизането в по-горна група се превръща в мираж?

Подарък на МС - нива от 11 дка за

община Кочериново, спря поръчка

за надзор на депото за 109 200 лв.

От 10 до 14 май е планирано

третирането срещу кърлежи

и бълхи на територията на

община Дупница. "В момента

се изготвя график на районите

и площите за пръскане, който

ще бъде обявен на 7 май.

Общинският съвет в Сандански

разпредели вчера на

редовната априлска сесия парите

за спортните клубове.

Най-голямо финансиране очаквано

получи ФК "Вихрен". Исканата

сума от клуба, посочена

в заявлението до местния

парламент, е в размер на 140

000 лева от общо 355 000, заложени

в бюджета на общината

за тази календарна година.

Останалите 31 клуба си разпределят

215 000 лева.

От гласуване се отказаха съветничките

Снежана Стоянова

и Мария Нонева, както и колегите

им Йордан Тушев и Радостина

Орманлиева, които пък са

в конфликт на интереси. Й. Тушев

с частния си клуб получава

10 000 лева финансова помощ

от парите за спорт, а Радостина

Орманлиева е съпруга

на президента на плувен клуб

„Сандански“ Божидар Граматиков.

С. Стоянова предложи точката

за разпределяне на средствата

да отпадне от дневния

ред, но не получи подкрепа. Съветникът

Явор Аргиров бе категоричен,

че разковничето за

разпределяне на средствата за

спорт е старо решение на Общинския

съвет от 2012 г. Той

предложи всички президенти

на спортни клубове да пред-

1

ставят удостоверение от НАП,

че не дължат данъци. Но това

негово предложение не бе подкрепено.

Я. Аргиров се аргументира

с факта, че по града

усилено се коментира, че ФК

„Вихрен“ има задължение към

НАП в размер на 90 000 лева,

а общината му налива 140 000

лева.

"С тези пари ще се погасят

натрупаните задължения, а не

да се стимулират футболистите.

И след вчерашната загуба

от ФК „Беласица“ така тиражираните

намерения на президента

на клуба за влизане в погорната

група вече стават минимални",

каза Аргиров.

След него Живко Иванов

заяви, че само 8 клуба са представили

искания за отпускане

на финансова помощ. "Днес

отново няма документи с искания

на спортните клубове. На

пощата вчера в 16.40 ч. са из-

бове /сн. 2, 3/.

пратени документи само на

няколко клуба. Но липсва Булстат

и няма как да се установи

дали този клуб е регистриран,

или не. Въпросът не е да пречим

на клубовете да бъдат подпомагани

от бюджета, а да са

изрядни", каза Иванов и отправи

питане към председателя на

постоянната комисия по спорта

Кирил Ханджийски защо

предложението с посочените

финасови помощи е подписано

от него, а не от останалите

членове на комисията.

Председателят Николай Шаламандов

поясни, че грешката

е техническа, с поставяне на

Ив. Минков

Столичното обединение

"Строй ен ар" ДЗЗД, регистрирано

като съдружие между

"Строй тех надзор" ЕООД и "Ен

ар консулт" ЕООД, не успя да

докаже пред Комисията за защита

на конкуренцията, че

кметът на Кочериново Иван

Минков без основание е

прекратил обществената поръчка

за упражняване на

строителен надзор при рекултивацията

на общинското депо,

намиращо се в землището

на с. Бараково.

Като единствен кандидат

за усвояването на 109 200

лв., обединението пробва да

получи парите, но се спъна в

железния довод на възложителя,

че в хода на самата поръчка

са настъпили съществени

промени в параметрите й,

затова се налага прекратяването

й.

Същата бе открита на

12.06.2020 г., когато площта

на депото беше 63 965 кв.м,

и въз основа на нея бе определена

и прогнозната стойност.

С Решение № 908 от

10.12.2020 г. на МС обаче община

Кочериново придоби

правото да разшири депото с

11 301 кв.м частна държавна

собственост, поради което се

наложи нова процедура за изработване

на специализиран

ПУП, който вече ще включва

и техническа рекултивация

върху замърсени територии, и

това реално ще намали площта

на самото депо.

Промяната е съобразена в

обществената поръчка за рекултивацията

му, за която са

предвидени 3 344 169,12 лв.

без ДДС. Офертите си кандидатстващите

фирми могат да

подават до 9 май. До 18 май

пък строителните фирми ще

могат да се пробват за благоустрояване

на градския

парк в гр. Кочериново и ремонт

на улиците в града, за

които общината е предвидила

други 838 963,53 лв. без

ДДС.

Парите - 1,2 млн. лв., бяха

отпуснати целево с постановление

на МС през декември

миналата година и дадоха

възможност на кочериновци

да изпълнят отколешната си

мечта паркът им да се раздели

със запуснатия си вид и да

стане място с фонтан, цветни

кътове и места за отдих, а като

допълнителен бонус всички

улици до него ще бъдат асфалтирани.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Започва третирането срещу бълхи и кърлежи

в Дупнишко, срещу комари пръскат през юни

Калин Терзийски

положи

клетва като

нов общински

съветник /сн.

1/. Съветниците

разпределиха

парите за

спортните клу-

Площите ще бъдат обработвани

с „Алфацид 60 СК“ и „Тализма

УЛВ“. На 13 и 14 май

ще бъдат обработвани детските

градини. В дните преди стартиране

на пръскането ще се

косят зелените площи от общинското

предприятие по чистота",

съобщиха от Общинската

администрация в Дупница.

Третирането срещу комари

пък е заложено да бъде през

месец юни.

ИВАН ИВАНОВ

3

подпис върху протокола

от името на

Кирил Ханджийски.

Кметът Атанас

Стоянов каза:

"Всеки може да интерпретира

нещата,

както му се иска.

Общинска администрация

не е

дала нито един лев на ФК „Вихрен“

през 2020 година. Ние

нямаме правомощия, ако гласувате

решение за отпускане на

средства, то аз ще се съглася и

ще го изпълня. Средствата ще

се отпускат след комплектуване

на документи", каза Стоянов.

Той допълни, че заложените

средства са и за поддръжка

на спортната база. "Сумите ще

се изплащат не накуп, а на база

изпълнение на бюджета.

Няма клуб, на който да е отказано

да бъде финансиран. Има

предложен погасителен план, а

няма да се изплаща целево наведнъж",

каза Стоянов.

2

Съветникът Яне Янев реагира

по темата с гневно: "Както

всяка година, и тази година едно

към едно си губим времето.

В закона е казано раздаването

на средства да става с прилагане

на наредбата. Наредбата е

гласувана на първо четене, по

време на изготвянето й е вложен

голям труд от колегите. Месец

декември я приехме на първо

четене и не знам защо се

скри тази наредба. Или определяме

правила, за да спрем

порочната практика. Няма нито

един човек в тази зала, който

по соломоновски да разпределя

средства. Това да е за последен

път. Наредбата да бъде

включена в следващото заседание,

за да се приеме и да започне

да се прилага", каза Я.

Янев.

След дебатите председателят

Н. Шаламандов предложи

целия списък на гласуване

поотделно, клуб по клуб. Така

140 000 лева отиват за ФК

"Вихрен" и за детско-юношеската

школа към клуба. 10 000

лева получава спортен клуб

"Вилаж". По 5000 лева получават

плувен клуб "Сандански", к-

луб "Спорт и сигурност" и 7-те

футболни клуба в селата Лебница,

Струма, Левуново, Склаве,

Ново Делчево, Дамяница,

Катунци и Планинска спасителна

служба. По три хиляди лева

са отпуснати за спортен клуб

по лека атлетика "Васил Левски",

спортен клуб "Санел", екстремно

колоездене, боксов

клуб „Сандански“, спортен

клуб „Спартак“, спортен клуб

"Файт Арена", баскетболен

клуб "Вихрен" и спортен клуб

КИБИ. По 2000 лева ще получат

спортен клуб по киокушин

карате, спортен клуб по джудо,

спортен клуб по самбо, С-

ъюз на българските спасители,

тенис клуб "Свети Врач". По

хиляда лева получават спортните

клубове „Здраве“ и „Стримон“.

Отрязан от финансиране с

1000 лв. бе фитнес център.

От общата сума в резерв

остават 2000 лева.

На вчерашното заседание

положи клетва новият съветник

Калин Терзийски. Той зае

мястото на Стоян Стоев, след

като бе избран за депутат в 45-

ото народно събрание.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Собственичката на балнеосанаториума

в Сапарева баня поиска общината да

й намали цената на минералната вода

Съветници: Ако това се случи, ще скочат и

хотелиерите с басейни да искат намаление

Собственичката на балнеосанаториума

в Сапарева

баня Искра Капаноглу иска

общината да й намали цената

на минералната вода, която

използва за басейните и

процедурите. Това стана

ясно вчера на заседание на

ОбС в Сапарева баня. В докладната

не е упоменато с

колко бизнесдамата иска да

й намалят цената. В момента

1 куб. минерална вода се

плаща от хотели и къщи за

гости по 1,20 лв. с ДДС. Общинските

съветници взеха

решение да се създаде комисия,

която да реши дали и на

колко да бъде свалена цената

на минералната вода за

балнеосанаториума, собственост

на Искра Капаноглу.

След приклюване на заседанието

общински съветници

коментираха, че не се знае

тази комисия кога ще излезе

със становище, но бяха

притеснени, че ако се направи

компромис за санаториума,

собствениците на хотели

с басейни също ще скочат и

те ще искат намаление цената

на минералната вода.

Друга важна докладна записка

от дневния ред на ОбС

- Сапарева баня бе продажбата

на имот в Паничище.

Както „Струма“ писа, Божидара

Александрова от Дупница

е изявила желание да закупи

общински имот от 875

кв.м в курортното селище

Паничище, оценен от лицензиран

оценител на 59 900 лв.

По време на заседанието стана

известно, че преди време

имотът е предлаган за продан,

но не се е явил купувач.

Заседанието на ОбС - Сапарева баня

Местните парламентаристи

взеха решение да се проведе

публичен търг с явно наддаване

за имота, като не се

променя стартовата цена от

59 900 лв.

На фермера от село Сапарево

беше дадена под наем

за 5 г. около 70 дка общинска

земя в землището на селото

срещу 22,00 лв. на декар

за година.

Местните парламентаристи

обявиха за продан чрез

явен търг при стартова цена

8,00 лв. на кв.м имот от 350

кв.м в м. Ридо край с. Овчарци.

Жители на с. Овчарци коментират,

че общинските

имоти, купени по 8-12 лв./

кв.м в тази местност, след

това се препродават на цени

от 35 лв. за кв.м.

ЙОРДАНКА ПОПОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 5

Прокурорите в Благоевград и Перник на мълчалив протест срещу

решения на Правната комисия за законодателни промени

Каква цел преследват депутатите със закриването на Спецпрокуратурата

и Спецсъда, и защо толкова бързат, питат магистратите

1 2

Прокурори, следователи и

служители от Окръжна и Районна

прокуратура - Благоевград

излязоха на мълчалив

протест. Демонстрацията,

която се проведе вчера пред

входа на държавното обвинение,

е срещу решения на

парламентарната Правна комисия

за законодателни промени,

включващи закриване

на Специализираната прокуратура

и Специализирания

съд. На мълчалив протест излязоха

и прокурорите в Перник.

След протеста бе публикувано

и становище на прокуратурата,

в което се казва

следното:

"Всяко съвременно демократично

общество възприема

разделението на

властите на законодателна,

изпълнителна и съдебна за

основополагащ принцип на

своето държавно устройство.

То е прогласено за едно

от основните начала на

нашия правов ред в разпоредбата

на чл. 9 от Конституцията

на Република България.

Прокуратурата е част от

съдебната власт, която съгласно

чл. 117, ал. 2 от КРБ е

независима.

Депутатите от 45-ото народно

събрание /НС/ не успяха

да излъчат правителство,

след като президентът на

Република България връчи

първите два проучвателни

мандата. Въпреки предричания

от почти всички политици,

политолози и социолози

кратък "живот" на този парламент,

народните избраници

от Правната комисия на

НС по време на Страстната

седмица решиха в спешен

порядък да подкрепят промени

в съществени разпоредби

от Закона за съдебната

власт /ЗСВ/ и Наказателнопроцесуалния

кодекс /НПК/.

За малко повече от 13 години

и 8 месеца от обнародването

му ЗСВ е изменян и допълван

57 пъти, а за 15 години

от влизане в сила на НПК

той е редактиран 52 пъти...

Преди 10 години управляващата

парламентарно

представена политическа

класа "създаде" Специализираната

прокуратура и Специализирания

наказателен

съд като органи на съдебна

власт, пряко предназначени

за успешна борба с организираната

престъпност и корупцията

по високите етажи

на властта. Сега същата тази

класа предлага "закриването"

им, въпреки че войната с

тези тежки престъпни прояви

все още не е спечелена.

Планираните законодателни

промени не са подлагани на

обществено обсъждане, нито

е търсено становище от

представители на доктрината

и практикуващите юристи.

Жителите на Големо село с ултиматум към ОбС - Бобов дол:

Ако не се вземат мерки да се облагороди

селото, преминаваме към община Дупница!

Кметът на Големо село Васил

Васев и трима жители на

селото, сред които и бившият

кмет Рангел Иванов,

присъстваха на заседание на

Общинския съвет в Бобов

дол и поставиха на съветниците

ултиматум - ако не се

вземат мерки да се облагороди

селото, ще преминат

към община Дупница. Те заявиха,

че изразяват становището

на 400-те жители на селото.

Р. Иванов показа пред

присъстващите на заседанието

писмо от областния

управител на Кюстендилска

област Виктор Янев, с което

уведомява община Бобов

дол, че Върховен апелативен

съд се е произнесъл да се организира

референдум в Големо

село за преминаването му

3

Рангел

Иванов

към община Дупница. Ето

какво каза Рангел Иванов:

„В Големо село е базиран

ТЕЦ „Бобов дол“, който внася

в общината стотици хиляди

левове данъци и такси, а за

селото няма нищо. Настояваме

първо да се подмени вопопроводът,

в селото сме без

вода през два-три дни. Улиците

са в окаяно състояние.

Ако не вземете мерки, ще видите

как ще гласуваме на референдума.

Вече четвърти

месец, откакто е получено

писмото от областната управа,

няма никаква реакция.

Кога ще определите дата за

референдума?“, попита Р.

Иванов.

Председателят на ОбС -

Бобов дол Елеонора Христова

заяви: „На следващото заседание

на ОбС ще стане

ясно кога ще насрочим референдума

в Големо село“.

Мълчаливият протест в Благоевград /сн. 1, 2/ и в Перник /сн. 3/

Васил

Васев

Местните парламентаристи

гласуваха вчера предложенията

на В. Радлев да се

впишат в плана за развитие

на община Бобов дол през

следващите години, изработка

на проекти за овладяване

на свлачищата на територията

на общината, създаване на

работни места чрез инвестиции...

Съветниците гласуваха

общината да продаде дяла си

от „Разметаница“ ООД, бившия

хлебозавод, който е бил

общински и при приватизацията

са продадени само

65%.

Както „Струма“ писа, в помещенията

на бившия хлебозавод

софийска фирма иска

да изгради завод за високотехнологични

горелки.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Възникват основателните

въпроси каква е действителната

цел, която преследват

народните представители, и

защо толкова бързат?

Обсъжданите понастоящем

промени засягат интересите

на българските граждани

и накърняват върховенството

на правото в страната.

Всяка подобна законодателна

намеса влияе пряко върху

човешки съдби, включително

и върху тези на жертвите

на престъпно посегателство

и техните близки.

Всеки народен представител

дължи на избирателите

си сериозен размисъл по

поставените от нас проблеми

и въпроси, преди да вземе

решение как да гласува в

пленарна зала", апелират магистратите.

Ръководството на Прокуратурата

на Република България

изрази подкрепата си

към протеста на прокурорите,

следователите и съдебните

служители в цялата страна

и излезе със специална

декларация.

"Като всеки български

гражданин, най-вече ние,

сме длъжни да реагираме, когато

е налице недопустим политически

натиск върху независимата

съдебна власт и

нарушаване на принципа за

разделение на властите. Това

са едни от основните ценности,

върху които е изграден

Европейският съюз, а и

всяка демократична държава.

Смятаме, че опитите чрез

спешно лобистко „законодателство“

да бъдат унищожени

най-ефективните и ефикасни

структури за борба с

организираната престъпност,

корупцията и престъпленията

по глава I от НК (основно

шпионаж и тероризъм)

не е в интерес на българските

граждани и общество.

Идеите за изваждане на

прокуратурата от съдебната

власт и възстановяване на

т.нар. Живкова конституция

от 1971 година могат да бъдат

в интерес само и единствено

на обвиняеми и подсъдими

лица със сериозен

финансов ресурс, придобит

по престъпен начин, а вероятно

и на чужди национални

интереси.

Прокуратурата на Република

България ще уведоми

европейските институции за

опасността от нарушаване на

върховенството на правото в

Република България и реалната

угроза от заличаване на

постигнатия от страната ни

напредък в областта на правосъдието

и вътрешен ред",

се казва в декларацията на

Главна прокуратура.

Протести имаше вчера в

цялата страна.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Млади хора без стаж наема на

работа община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев обявява

процедура за кандидатстване

за работна позиция

за длъжност "младши експерт"

по Национална програма

„Старт на кариерата“.

Възможност да кандидатстват

имат лица на възраст до

29 години, които са завършили

висше образование с

образователна квалификационна

степен минимум

"Професионален бакалавър".

Друго необходимо изискване

е кандидатите да нямат

стаж по специалността.

Документите, които

трябва да бъдат подадени в

Информационния център на

община Гоце Делчев в срок

до 17.00 часа на 14 май, са:

копие от документ за висше

образование, автобиография

и молба по образец.

Младите хора, които бъдат

наети на работа по тази

програма, ще бъдат с трудова

заетост в рамките на 12

месеца.

ИВАН ИВАНОВ

ТОПЛИВО АД, КЛОН БЛАГОЕВГРАД

Р А З П Р О Д А Ж Б А

ЛПДЧ 2,80 х 2,07 - 18 мм

* Акация Лорка 9944 - 9,77 лв./м2 с ДДС

* Орех Гарниери 9455 - 10,56 лв./м2 с ДДС

Валидност: до изчерпване количествата на склад

За контакти: 0889 232398

www.toplivoblg.com


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. СТРАНАТА

стр. 6

Бербатов за финта на Боби Михайлов: Мирише на страх и паника

Бившият нападател на "Манчестър Юнайтед" ще участва в изборите през март 2022 г.

Голмайстор №1 в историята

на националния отбор на

България Димитър Бербатов

коментира оттеглянето на оставката

на Борислав Михайлов

като президент на БФС.

Това означава, че извънреден

конгрес няма да има. Бившият

нападател на "Манчестър

Юнайтед", който е кандидат

за поста в Бояна, добави,

че това не променя плановете

му и ще участва в изборите

през март 2022 г.

„Само ден след пресконференцията,

която дадох, се

връщат оставки - няма да има

конгрес. Намирисва на страх

и паника. Чисто юридически

имат своята правота, но мо-

ВНИМАНИЕ!

Петричкият стоматолог

д-р Кирил...

е обявен за секретен сътрудник

на ДС - Петрич с псевдоним

"Велев" след направена

справка на съдебните заседатели

в Окръжен съд - Благоевград,

за какъвто бил предложен

д-р Циканделов. На практика

това решение било трето

поредно, след като през 2011

г. и 2012 г. той бил кандидат

за кмет от "Зелената партия"

и общински съветник на местните

избори в Петрич, и тогава

била извършена проверка

от страна на Комисията по

досиетата.

Оттогава насам д-р Циканделов

води съдебна битка, за

да докаже, че не е бил агент

на ДС, като последното от делата

е разгледано от съдия Димитър

Узунов. След анализ на

доказателствата съдията обявява

решението за нищожно.

В мотивите си той посочва, че

комисията не е разполагала с

правомощието да се произнесе

за пореден път (трети) по

принадлежността на същото

физическо лице, след като вече

го е направила с решения

от 2011 г. и 2012 г., които са

влезли в сила, тъй като не са

оспорвани. Комисията е в

правото си да постанови последващо

решение по отношение

на едно и също физическо

лице, независимо от това в

какво качество, единствено и

само в хипотезата на чл. 28

от Закона - когато се появят

нови доказателства, категоричен

е съдия Узунов и обявява

решението от 2020 г. за нищожно.

Д-р Кирил Циканделов се

свърза с редакцията на "Струма",

за да изкаже благодарността

си към съдиите от АС -

Благоевград. Той твърди, че

досието му е било скалъпено

и продължава битката си да го

докаже. По думите му попаднал

в полезрението на ДС още

Националната здравноосигурителна

каса (НЗОК)

предупреди в четвъртък, че

от няколко дни се разпращат

фалшиви съобщения от нейно

име с обещание за възстановяване

на суми и призив

за попълване на формуляри

с лични данни, което е

незаконно и може да бъде

използвано за злоупотреби

и изнудване.

„От няколко дни в интернет

пространството се разпространява

спам съобщение,

като се ползват части,

от гимназията в Петрич и особено

след като баща му бил

осъден като "ръководител на

терористична група" заради

това, че обичал македонските

песни. Ето част от предисторията,

разказана от д-р Циканделов:

"През 1971 г. организирах

стачка в петричката гимназия

срещу макаренковския метод

на образование. Изкарах учениците

от всички 10-и класове

на площада, облечени цивилно,

носихме китари. Предложиха

ме за изключване, но

след това само ми намалиха

поведението. Успях да завърша

11-и клас и ме приеха за

студент по медицина в София.

В 3-и курс бях изключен, защото

баща ми беше осъден.

Заминах за Пловдив да

копая тухли и станах мозайкаджия.

Кандидатствах за втори

път медицина и бях приет за

студент с отлични оценки по

биология и химия в Медицинска

академия в София. Останах

да уча в Пловдив, след като

си разменихме местата с

една пловдивчанка, която бе

приета за студентка по медицина.

До ректора бяха изпратени

доноси срещу мен, че съм

"враг на народа", но тогава за

мен се застъпи зам. деканът и

успях да завърша. През 1982

г. влязох в казармата в Русе,

служил съм заедно с настоящия

депутат от БСП д-р Георги

Михайлов и ген. Мутафчийски.

В казармата бях разжалван

заради "тъмната ми биография",

както се изрази ген.

майор Коен, и бях изпратен в

Елхово. Оттам ни изпратиха на

мисия на Кримския полуостров,

където пристигна руският

маршал Куликов, главнокомандващ

на Обединените

въоръжени сили на държавите

участнички във Варшавския

договор. Беше дошъл, за да

види изградената военна полева

болница, в която бях и

аз. Като ме видя, че съм без

рално... По бързата процедура,

може би беше най-бързият

Изпълком в историята.

Един ден след информацията,

че аз, Стилиян Петров и Мартин

Петров се кандидатираме,

се усеща лека паника. Беше

очакван такъв ход. Продължаваме

с нашата програма, отказване

няма. Живот и здраве,

догодина да дойде конгресът,

всичко да мине добре, за

да може той да бъде проведен

по правилния начин, защото

в миналото има и доста

конгреси, които са се провеждали

по подмолен начин“,

заяви Бербатов в радио

ефир.

„Ние сме различни поколения,

това си казва думата.

Манталитет и начин на изказ.

Ние също можем да бъдем агресивни

и сигурно ще бъдем,

но в момента имаме нашата

програма и си я следваме. Хубаво

е, че на моменти сме

пагони, ме попита защо. Разговаряхме

и впоследствие бях

възстановен като капитан. Получих

предложение да се обучавам

в Генералщабната академия

в Москва, но отказах.

Не приех и работа като военен

лекар в болницата в Сливен.

И оттогава насам работя

като стоматолог в Петрич.

След промените станах общински

съветник от БСП, не

исках СДС, защото там отидоха

много комунисти. След това

станах независим съветник.

За досието научих, когато

през 2011 г. се кандидатирах

за кмет от "Зелената партия"

на Александър Каракачанов.

Удариха ме с досието-компромат,

бях много огорчен и се отказах

от участие в изборите на

11-ия ден от кампанията. Започнах

съдебната битка срещу

решението на Комисията

по досиетата. Загубих делата

по първите две решения заради

пропуснати срокове за обжалване

- не бях получил призовки.

Продължавам да водя

дела и един ден истината ще

възтържествува", заяви д-р

Циканделов.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Възмутен баща:

Детето ми си...

отношението към него.

Случаят е от сряда, когато

момченцето пада и чупи ръката

си, която почти веднага започва

да се подува. Разтревожените

родители качват детето

в колата и го транспортират

в Спешен център - Разлог.

Прием обаче е отказан и семейството

е препратено към

личен лекар за направление

или директно към хирург. Ето

какво разказа и бащата на

пострадалото дете:

"Към 11:30 часа бяхме в

Спешния център. Тъй като вратата

е заключена, позвъних,

излезе ниска руса жена и аз й

обясних какво е станало. Отговорът

й беше: "Като гледам,

Димитър Бербатов

съдържащи насочване към

имейл адрес на Националната

здравноосигурителна каса

(НЗОК) - nhif.bg, в което

се казва, че на гражданите

ще бъдат възстановявани

различни суми след проверка

на личното им „здравноосигурително

досие“. За целта

трябва да бъдат попълнени

формулярите, прикачени

към съобщението, и те да бъдат

потвърдени на посочена

връзка“, информираха от

фонда и уточняват, че съобщението

не е изпращано от

подценявани. Знам как сме се

подготвили и на какво сме

способни. Личи си това, че

има: „Абе, тия момчета къде

са тръгнали“. Слушам изказванията.

Професори по всичкознание

винаги ще има“, коментира

Димитър Бербатов.

„Там нямало футбол, едикъде

си нямало футбол. Кой

е виновен? Да направят. Имало

350 клуба, които ги подкрепили.

Аз да кажа ли, че

има 400 клуба, които са ме

подкрепили? Някъде не излиза

сметката. В крайна сметка

най-голямата истина е, че

клубовете решават накрая.

Всичко е в техните ръце. Те

трябва да бъдат готови за тази

промяна и да я искат. Доколкото

съм запознат, те са

готови“, добави Бербатов.

Той коментира и информациите,

че един от основните

хора в екипа му Петър Величков

е гласувал „за“ завръщането

на Боби Михайлов.

„Ние продължаваме да

действаме по нашия план с

леко отлагане. Дано доживеем

да дойде такъв конгрес!

Явно се тупкаше топката, за

да дойде този ден като днешният.

Информацията за гласуването

на Петър Величков не

е точно така. Величков е гласувал

против да се отложи

конгресът, но след като на самия

Изпълком Михайлов си е

върнал оставката - при положение

че той е казал, че не е

финансово изгодно да се

правят два конгреса, той е

гласувал с „да“. Екипът ми е

силен, лоялен. Няма да мине

номерът“, добави Бербатов.

НЗОК предупреди за фалшиви съобщения от нейно име

НЗОК.

Тъй като подобни действия

са противозаконни и

представляват възможен

опит за изнудване на гражданите,

НЗОК е информирала

компетентните органи, за

да предприемат необходимите

мерки.

„НЗОК обръща внимание

на гражданите да подхождат

внимателно към съобщения

от непознати адреси, които

получават на електронните

си пощи“, допълват от институцията.

не е спешен случай, вземете

си направление от личния лекар

и отидете при хирург". Детето

плачеше от болка и аз я

попитах, след като е Спешен

център, не могат ли да ме изпратят

на снимка и след това

ще си заплатим, ако е необходимо,

и при хирург. Отново

каза, че случаят видимо не е

спешен и да се оправяме. Ядосах

се и звъннах в Министерството

на здравеопазването, те

ме свързаха с директора на

РЗИ - Благоевград и той ми каза,

че няма как да не ни приемат.

Каза, че трябва да ни окажат

първа помощ и да кажат

какво следва след това. Каза

да му дам да говори с някои

от служителите, аз отново

звъннах на звънеца, излезе

същата жена, взе телефона,

влезе навътре, говори с него

и излезе и каза: "Където искаш

звъни, аз няма да ви приема".

Като видяхме, че няма да ни

окажат медицинска помощ, се

качихме на рентгена, направихме

снимка, а след това отидохме

при д-р Георгиев. Оказа

се, че ръката на детето е

счупена и я гипсира. Заплатихме

си всичко, защото

бяхме без направление.

Върнах се отново в Спешния

център, исках просто да

им кажа, че ръката е счупена.

Казах: "Госпожо, според Вас

случаят не е спешен, а ето, ръката

е счупена, гипсираха я.

Вие нито я пипнахте, нито го

прегледахте и преценихте, че

случаят не е спешен". Получих

същия отговор. Направих им

забележка, че са без маски,

отговорът беше, че не е моя

работа. Казах още, че аз мога

да си позволя да заплатя лечението

на детето си, и ги попитах

какво ще стане с хора,

които са безработни и нямат

една стотинка, те с какво ще

платят? Казах, че заради такива

хора като тях понякога се

стига до бой над медици и след

това се жалят и патят невинни

хора. Тогава се намеси и

един мъж с очила, който ми

вика: "Ама ти заплашваш ли

ме?", започна да ме обижда,

включително ми казаха да

ходя да търся помощ при чалмите

в Турция. Аз отговорих,

че съм гражданин на Република

България, живея тук, плащам

си данъците тук и съм

пълноправен гражданин. Исках

просто да им кажа, че не

може така да се връща пациент,

и то дете на 4 години. В

каква държава живеем?! Искам

да знам защо не ни приеха

в Спешна помощ? Ако беше

за мен, щях да си премълча,

но да връщат дете, няма да

оставя нещата така", разказа

Ибрахим Бичков.

Мъжът сподели, че е направил

консултация с адвокат

и ще пусне жалба в прокуратурата.

Той допълни, че обидите,

които е понесъл, няма

как да ги докаже, но е категоричен,

че не е редно да се връща

човек, особено когато става

въпрос за дете.

"Работя в чужбина от 10 години

и там никога не са ме

връщали и не са ми отказвали

спешна помощ, никога не съм

дискриминиран за това, че

съм чужденец, и винаги съм

лекуван качествено. Тук не

знам какво се случва", сподели

разочарованият баща.

Репортер на "Струма" се

свърза с шефа на Спешен център

д-р Кутов. Той каза, че не

е запознат със случая и не може

да коментира, преди да

провери фактите. Поясни, че

не всички фрактури се третират

като спешен случай и ако

по преценка на екипа счупването

е било леко, с пълно основание

пациентът е насочен

към хирург.

"Все пак денят е бил делничен

и във времето, в което

е посетен Спешният център,

работят всички кабинети и ако

колегите са преценили, че случаят

е лек, са насочили пациента

към хирург. Би следвало

в такива дни най-напред да

се потърси личен лекар, който

да даде направление и да

ги насочи към специалист.

Разбира се, има счупвания,

които се третират като спешни,

но това са тежки случаи,

които не търпят отлагане. В

случая няма как да коментирам

нещо, преди да съм се запознал

с фактите", каза д-р Кутов.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Читалищният шеф

Иван Андонов е...

на Общинския съвет и от 2013

г. до 2016 г. Процедурата за

избор на председател бе наложена,

след като досегашният

Михаела Крумова стана

депутат в 45-ото народно събрание.

"Ще дам всичко от себе си

да запазим добрия тон в работата,

зададен в началото на

мандата от г-жа Михаела Крумова.

Да продължим да издигаме

авторитета на Общински

съвет - Кюстендил. Да преодолеем

с общи усилия икономическата

и политическата

криза, пандемията от Ковид-

19 и да работим в полза на

гражданите на община Кюстендил",

заяви от трибуната

Иван Андонов. След гласуване

той бе избран да представлява

община Кюстендил

на заседание на Националното

сдружение на общините.

Петър Петров от Местна

коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО,

ДБГ, ЗНС, Обединени земеделци

зае мястото на Михаела

Крумова като общински съветник

в ОбС - Кюстендил. Той

положи клетва, решението на

ОИК - Кюстендил бе обявено

от председателя на комисията

Венцеслав Механджийски,

който му връчи удостоверение.

Петър Петров ще е втори

мандат общински съветник.

ГЕРГАНА ИВАНОВА


СТРУМА

30 април - 6 май 2021 г. СТРАНАТА

стр. 7

ПРЕДПРАЗНИЧЕН ЛОКАУТ

От 1 май: Без коридори за пазаруване на възрастните,

заведенията ще работят и след 23:00 часа

От 1 май, събота, отпада

обучават учениците от 5, 9 и обучение се преустановява. провеждат без публика.

изискването магазините за

12 клас, за останалите класове

Графикът не се отнася за Изключение се допуска за

хранителни стоки да осигуряват

присъственото обуче-

учениците от пети до двана-

провеждането на спортни

"коридор" за пазаруване

ние се преустановява; десети клас, обучавани в състезания на открито, с пубсовия

на възрастни хора в ча-

2) от 10.05.2021 г. до слети паралелки и в паралеллика

- при заемане на 30%

диапазон от 8.30 часа

14.05.2021 г. - присъствено ки, които са единствени в от местата, но не повече от

до 10.30 часа. Това нарежда

се обучават учениците от 5, съответния клас на училището,

1000 души на сектор, спаз-

министърът на здравеопазването

6, 9, 11 и 12 клас, за остатадин

както и за учениците, коиване

на физическа дистанция

в оставка проф. Косналите

класове присъствето

се обучават в специални-

от най-малко 1,5 м и носене

Ангелов със своя заповед,

ното обучение се преустате

училища за ученици със на защитни маски за лице.

издадена на 29 април,

новява;

сензорни увреждания, които Със същата заповед е отното

съобщиха от Министерството

3) от 17.05.2021 г. до провеждат редовни присъсменено

ограничението за ра-

на здравеопазването.

28.05.2021 г. - присъствено твени занятия.

бота на заведенията за хра-

През месец май присъственият

се обучават учениците от 6, От началото на месец май нене и развлечения в часо-

учебен процес на ще се осъществява при спаз-

1) на 5.05.2021 г. и 7, 8, 10 и 11 клас, за остана-

спортните състезания за вия диапазон между 06.00-

учениците от 5-и до 12-и клас ването на графика: 7.05.2021 г. - присъствено се лите класове присъственото всички възрастови групи се 23.00 часа.

6,1 милиарда лева разходи за

борба с пандемията за 15 месеца

Шест милиарда и 100 милиона

лева ще бъдат разходите на

държавата за справяне с пандемията

от март миналата година

до юни 2021 година. Това докладва

на работно съвещание финансовият

министър в оставка

Кирил Ананиев. 4 млрд. и 100

милиона лева са похарчени за

справяне с кризата през 2020 г.

"За тази година ще разходваме

около 2 милиарда лева,

което представлява 1,6% от

БВП. Мерките за подкрепа на

домакинствата за целия период

на пандемията са 2,2 милиарда

лева, от които 1,2 милиарда

за миналата година и един

милиард лева за тази година",

каза Ананиев.

Заради приетия мораториум

върху решенията на правителството

в оставка има трудности

при програмите за наемане на

безработни, заяви социалният

министър в оставка Деница Сачева.

"Мораториумът може да

е имал за цел да ни пречи на

нас, но на практика пречи на

млади хора, на безработни да

започнат работа", каза тя.

От икономическото министерство

също твърдят, че имат

проблеми по линия на инвестициите

заради наложения мораториум.

Срокът на протоколите за скъпоструващо

лечение се удължава служебно до 31 май

Да бъде премахнат данък

„уикенд“ предлагат депутати от

„Изправи се! Мутри, вън!“. Те

са внесли законопроект за изменение

на Закона за ДДС,

които предвиждат да отпаднат

разпоредбите за облагането на

личното ползване на фирмени

автомобили, имоти, компютри,

телефони и други активи на

фирмата.

Основен вносител на законовата

поправка е Мария Капон,

която обаче не е посочила

конкретни мотиви защо

предлага този данък да бъде

премахнат.

Данък „уикенд“ бе въведен

от началото на 2016 г. в опит

да бъде пресечена практиката

да се купуват автомобили за

лична употреба, но с фирмена

регистрация, и така да се спести

плащането на 20% ДДС. Затягането

на режима бе обяснено

от финансовото министерство

и със специална евродиректива.

Бизнесът обаче оста-

Във връзка с правителственото

решение за удължаване

на извънредната епидемична

обстановка до 31 май 2021 г.

от Националната здравноосигурителна

каса (НЗОК) съобщиха,

че служебно се удължава

срокът на протоколите за покриваните

от фонда скъпоструващи

лекарства.

До 31.05.2021 г. включително

аптеките могат да отпускат

лекарствени продукти само

по рецептурна книжка, без

представяне на рецепта, съобразно

последно вписаните в

рецептурната книжка данни за

отпуснати лекарствени продукти.

За целта здравно осигурените

трябва да посетят същата

аптека, от която са получили

лекарствата си предишния път.

Срокът на валидност на протоколите,

изтичащи по време на

въведената извънредна епидемична

обстановка, т.е. в периода

от 16.11.2020 г. вкл. до

31.05.2021 г. вкл., е удължен

служебно за времето на извънредната

епидемична обстановка.

Служебно удълженият срок

на валидност на протоколите,

изтичащи по време на извънредната

епидемична обстановка,

се прекратява на

31.05.2021 г. и не се удължава

след тази дата. Издаването

на нови протоколи, както и

предписването и отпускането

на лекарствени продукти по тях

се извършва по установения в

Националния рамков договор

(НРД) за медицинските дейности

2020-2022 г. ред и индивидуалните

договори на търговците

на дребно с лекарствени

продукти (аптеките).

Договорните партньори на

НЗОК - общопрактикуващите

лекари, специалистите от извънболничната

помощ и аптеките,

са информирани от районните

здравноосигурителни

каси за създадения ред.

Новите депутати предлагат премахване на данък „уикенд“

на недоволен и от прекалено

усложнените и неясни правила

за облагане на фирмените

активи със смесено ползване

и е факт, че от въвеждането на

данък „уикенд“ постоянно разпоредбите

се коригират.

В Закона за ДДС „Изправи

се! Мутри, вън!“ предлага и

още една промяна - повишаване

на прага за регистрация по

ДДС от сегашните 50 000 лв.

на 200 000 лв. „Целта е да се

подобри режимът за малките

фирми, при които влизането и

излизането от него е честа

практика. Регистрацията по

ДДС е свързана със завишени

изисквания към счетоводната

отчетност, подаване на ежемесечни

справки-декларации и

дневници за покупките и продажбите

по ДДС. В резултат -

много търговци предпочитат да

се „задържат“ под установения

праг от 50 000 лв. оборот, за

да не се регистрират и не отчитат

част от приходите си“,

пише в мотивите.

Със същите мотиви за подобна

данъчна промяна са

внесли в парламента и депутати

от "Демократична България".

Те обаче предлагат прагът по

ДДС да се завиши до 166 000

лв. Освен за микро и малки

предприятия, това ще е облекчение

и за физическите лица,

които упражняват независимо

икономическа дейност, посочват

вносителите. Те подчертават

също, че предлаганата

промяна няма да повлияе негативно

на предприятията, които

желаят да ползват регистрация

по ДДС, без да са достигнали

облагаем оборот над 166

000 лв., защото регистрацията

по избор остава.

От ДБ уточняват, че промяната

е в съответствие с планираните

изменения на евродирективата

за ДДС, според

която от 2025 г. ще има единен

праг на облагаемия оборот

от 85 000 евро.

Здравните власти: Над милион

българи са защитени от Covid-19

На този етап стартирането на преговори за руската ваксина

"Спутник V" е противозаконно, заяви проф. Ангелов

"Потвърдените

случаи

на Covid-19 в

страната до

момента са

402 497.

Заедно с ваксинираните

минават 1 ми-

К. Ангелов

лион. Над 1 милион българи

са защитени към настоящия

момент от вируса". Това заяви

министърът на здравеопазването

в оставка проф.

Костадин Ангелов. По думите

му при лекарите вече е

постигнат колективен имунитет.

"Това, което постигнахме

до момента, показва само

едно - правилния път, по който

трябва да вървим заедно,

обединени в битката срещу

Covid-19. В крайна сметка не

трябва да бъдем скромни.

Постигнахме изключително

много в сравнение с други

държави в борбата с пандемията",

каза още той.

"Постигнатата заболеваемост

за 14-дневен период от

332 на 100 хиляди ни поставя

на 18-о място в ЕС. По

този показател на Балканския

полуостров сме на 6-о

място. По смъртност сме на

2-о място след Унгария в ЕС.

Ние сме с 21 на 100 хиляди

души. На трето място сме на

Балканите след Босна и Херцеговина

и Северна Македония",

посочи главният държавен

здравен инспектор доц.

Ангел Кунчев.

По думите му в 10 области

в страната са със заболеваемост

под 300 на 100 хиляди

души. Само 7 области са

със заболеваемост между

400 и 500 на 100 хиляди души.

"Хубаво е, че седмичната

положителност на тестовете

продължава да спада и

се движи под 10 процента. И

хората, приети в интензивни

отделения, и смъртността

спазват тази тенденция", посочи

той и призова за отговорно

поведение, което ще

ни доведе до щастливи празници

и продължаване на тенденцията

за намаляване на

заболеваемостта.

"На двуседмична база

имаме намаляване на новозаразените

с 42 процента, на

едноседмична - с 23 процента.

Смъртността на двуседмична

база е 16 процента, на

едноседмична - 17 процента,

т.е. имаме доста сериозно

намаляване през последните

7 дни", заяви проф. Венцислав

Мутафчийски.

"Намаляват и хоспитализациите,

въпреки че в големите

болници най-вероятно

това ще се усети по-отчетливо

по-нататък, ако се запази

тази тенденция", каза още

той.

Въпреки обнадеждаващите

данни властите призоваха

за разумно поведение по

време на предстоящите празници.

Проф. Венцислав Мутафчийски

коментира и вероятните

причини за ситуацията

с коронавируса в Индия.

"Като първа причина за

случващото се там наблюдателите

сочат фалшивата увереност

- породиха се слухове,

че индийското население

е невъзприемчиво на вируса,

че хората там са резистентни.

Като втора причина се

очертава градското изселване

поради локдауна в големите

градове, особено собствениците

на рикши се връщат

по родните си места,

което води до разпространение

на вируса", заяви той.

"Следваща причина, която

се посочва, е това, че локдаунът

умори индийците.

Помните как полицаи биеха

с пръчки всеки, който е излязъл.

В края на краищата

поради сериозен спад на

икономиката мерките се освободиха,

което доведе до

нови случаи. Четвърто - дългото

затишие. След като преживяха

една първа вълна,

следваше затишие - както

беше при нас миналото лято,

което доведе до неносене на

маски и неспазване на мерките",

обясни още Мутафчийски.

Последната прогноза на

здравните власти за достигане

на колективен имунитет е

през август. От днес до 9 май

се възобновяват и свободните

коридори за ваксинации.

Записването в електронния

портал за избор на препарат

обаче ще започне от 10 май.

"Към момента извършените

ваксинации са 775 601.

До дни с този темп на имунизация

можем да надминем

800 хиляди ваксинирани

български граждани. Наймного

използвани дози са тези

на Pfizer, следват

AstraZeneca и Moderna. Ваксинациите

се извършват основно

в лечебни заведения,

където има разкрити имунизационни

кабинети", посочи

председателят на Националния

ваксинационен щаб професор

Красимир Гигов.

На този етап стартирането

на преговори за руската ваксина

"Спутник V" е противозаконно,

заяви здравният министър

в оставка. "Ако Народното

трябва да приеме това,

което здравната комисията

реши вчера, трябва да се намери

министър, който да наруши

закона и европейския

регламент. Аз няма да бъда този

министър", каза той.

"Имайте предвид, че ако

Европа разреши придвижването

със зелен сертификат,

това няма да важи за руската

ваксина", предупреди доц.

Ангел Кунчев.

"Към днешна дата можем

да си позволим да се отворят

заведенията", каза още той.

И подчерта, че веднага може

да се реши друго, ако се налага.

"Не се притесняваме да

вземем популярни или непопулярни

решения", добави

проф. Ангелов.

"Наличието на антитела -

по-високо или по-ниско, невинаги

съвпада с реалността.

Много често зависи от това в

какъв период се намираме и

каква е реактивността на организма.

Това не е сигурен показател",

обясни още Кунчев.


СТРУМА

ОКОНЧАТЕЛНО

30 април - 6 май 2021 г.

СТРАНАТА

стр. 8

Депутатите решиха: Изцяло машинен вот, в чужбина повече от 35 секции

Отпада лимитът за разкриване

на до 35 секции извън

Европейския съюз, а режимът

за разкриване на секции зад

граница се облекчава. Това

решиха депутатите, които в

четвъртък приеха на второ четене

промените в Изборния

кодекс. Новият режим, който

облекчава гласуването за

българите зад граница, бе

приет с гласовете на „Има такъв

народ“, ДПС, „Демократична

България“ и „Изправи

се! Мутри вън!“. БСП и ГЕРБ

се въздържаха. Промяната

мина само с два гласа. „За“

бяха 117, 8 бяха „против“, а

107 се въздържаха.

След гласуването депутатите

от новите партии избухнаха

в радостни възгласи и

започнаха да ръкопляскат.

По време на дебатите отново

бе изваден козът, че тези

промени ще позволят поголям

вот от Турция, което е

в полза на ДПС. Този път аргументът

беше изваден от

БСП, но останалите партии не

се съгласиха.

„Кого обслужва това предложение?

Трябва да се отговори

веднага. То обслужва

ДПС, то връща

Република

Турция като

решаващ

фактор в българския

изборен

процес,

то позволява

на Анкара да е

брокер в българския

парламент.

Защо вие, уважаеми

колеги, давате на ДПС този

електорален подарък?“, каза

той.

„Какво да правим с правата

на българските граждани,

ако не ни харесват Тръмп и

Байдън? Да ги ограничаваме

ли? Според вътрешната политика

на определена страна ще

решаваме какви са правата

на българските граждани. Ако

в някоя африканска страна

ядат хора, как да гласуват българите?

Ще им затворим секциите?

Моля ви, дръжте се отговорно

спрямо България, а

не спрямо собствените си

фантасмагории. Възродителният

процес свърши, ние сме

член на НАТО, както и Турция“,

отговори Арман Бабикян

от „Изправи се! Мутри вън!“.

Председателят на парламента

Ива Митева от „Има такъв

народ“ подчерта, че опитът

да се ограничи гласуването

в една държава „повлича

всички останали“, и добави,

че е недопустимо да се възпрепятства

правото на глас на

български граждани.

Мая Манолова от „Изправи

се! Мутри вън!“ подчерта,

че със и без ограничения в

Турция гласуват малко над 60

хил. души, но лимитът от 35

секции извън ЕС намалява

гласовете от Великобритания

и САЩ.

Вежди Рашидов от ГЕРБ беше

на различно мнение от

групата си, която се въздържа.

„Спрете доста срамния

дебат, който се води в залата.

Кое кара българските турци

да са по-малко граждани

от българите в Канада? Не са

ли едни и същи български

граждани? Какво е това противопоставяне?“,

каза той.

С приетите промени се

връща старият механизъм

за разкриване на секции в

чужбина, който важеше

преди 2016 година. Така отново,

ако през последните

5 години в някое населено

място е имало секция, в

която са гласували повече

от 100 избиратели, там автоматично

тя се образува

отново. Така отпада и ограничението

до 35 секции извън

ЕС, освен това вече

няма да се налага да се подават

толкова много заявления

за гласуване, за да

бъдат разкрити секции.

В действащия закон за

разкриване на нови секции са

необходими 60 заявления, а

поправките предвиждат това

да става с 40 заявления.

Преди изборите на 4 април

бяха подадени рекорден брой

заявления, но в страните извън

ЕС като Великобритания,

САЩ и Турция бяха разкрити

много по-малко секции заради

ограничението от до 35

секции извън съюза, сега обаче

лимит няма да има.

Изцяло с машини ще се

гласува в секциите с над 300

избиратели в страната. Това

решиха окончателно депутатите,

които приеха на второ

четене текстове от Изборния

кодекс. Промените бяха подкрепени

от 115 депутати. 72

от ГЕРБ и 1 от ДПС бяха „против“,

а 32-ма бяха „въздържали

се“.

Така машинен вот ще има

в 9398 секции в страната. На

косъм не мина предложение

на Хамид Хамид от ДПС да се

разреши вот на хартия след

изрично устно волеизявление

пред секционната комисия.

То бе подкрепено от 107 депутати,

97 бяха „против“ и 18

„въздържали се“.

„Не можем да направим

предстоящите избори със същите

машини и същата организация“,

обяви Хамид. И даде

пример със себе си - не е

успял да гласува с машина,

въпреки че е искал. По изключение

хартиени бюлетини ще

има в секции с по-малко от

300 избиратели, при гласуване

с подвижна избирателна

кутия, в избирателни секции

в лечебни заведения, домове

за стари хора и други специализирани

институции за предоставяне

на социални услуги,

в избирателни секции на

плавателни съдове под българско

знаме. Вот с хартиени

бюлетини ще е позволен и

при непреодолими външни

обстоятелства. Затова във

всяка секция ще има отпечатани

и хартиени бюлетини до

50% от броя на избирателите

там.

Срещу изцяло машинен

вот се обявиха от ГЕРБ и настояха

да се запази и гласуването

с хартиена бюлетина, защото

на последните избори

73% от хората са предпочели

да гласуват така.

Намалиха състава на ЦИК на

15 членове, ще ги назначава президентът

НС прие още при броенето на бюлетините и

попълването на изборните протоколи в секционните

комисии да има видеонаблюдение

Съставът на Централната избирателна

комисия (ЦИК) се намалява на

15 членове и ще се назначава от президента

въз основа на предложения

на парламентарните партии и коалиции

след проведени от държавния

глава публични консултации, решиха

окончателно депутатите с поправките

в Изборния кодекс.

По-рано през деня парламентът

прие промени, с които отпада ограничението

за броя на секциите в чужбина.

Депутатите приеха още при броенето

на бюлетините и попълването

на изборните протоколи в секционните

комисии да има видеонаблюдение.

То ще се предава онлайн.

По-строгият контрол се въвежда, за

да се предотвратят нарушения. Редът

и условията, по които ще се провежда

видеонаблюдението, ще се определят

от ЦИК, а техническото осигуряване се

възлага на Министерския съвет.

Съгласно новите текстове председателят,

заместник-председателят и

секретарят ще се предлагат от политическите

партии, но целият състав

на ЦИК ще се назначава с указ на

президента след проведени от него

публични консултации и процедура,

определени от държавния глава.

Партии и коалиции, които имат евродепутати,

но не са парламентарно

представени, отпадат от състава на

ЦИК. Решението беше прието със

154 гласа "за", "против" 72-ма и 2-

ма "въздържал се" след разгорещени

дебати.

Даниел Митов от ГЕРБ посочи, че

с тези предложения мнозинството

поставя под въпрос легитимността на

следващите избори. "Как така, когато

давате в ръцете на президента

правомощието да назначава ЦИК, ще

осигурите прилагането на тези принципи?

Пак повтарям, безпристрастност,

прозрачност и независимост,

който в последната година доказа,

че нито е безпристрастен, нито е независим,

създавате опасност от това

следващите избори да бъдат оспорвани

и фактически тяхната легитимност

да не бъде призната".

Депутатът от БСП Крум Зарков обвини

ГЕРБ, че манипулират предложението

и ги призова да спрат да

атакуват държавния глава. "Това,

което предлагат от ИТН, съвсем не

дава кой знае какви правомощия на

президента. За ваша информация да

ви кажа - и досега, и в момента и по

този кодекс президентът назначава

повечето от членовете на ЦИК, с изключение

на ръководството на ЦИК.

Освен това се предвижда той да действа

в условията на обвързана компетентност

по предложение на съответните

партии. Като видях до каква

степен сте готови да манипулирате

текста, аз, който първоначално не

подкрепих техните идеи, сега съм

склонен да го направя. Престанете

да се излагате поне".

Ива Митева защити поправките,

които е внесла, с обяснението, че

цялата процедура ще бъде прозрачна

и президентът ще действа съгласно

зададени условия. "Въвеждаме

изискване президентът да направи

публични консултации, т.е. всички да

видят какви са кандидатите, как се

водят консултациите между парламентарно

представените партии и

коалиции, и президентът да си предвиди

публична процедура, при която

тези кандидати да бъдат видени и да

бъдат изслушани. т.е. президентът не

може да вземе решение извън това,

което му предложат парламентарно

представените партии и коалиции, той

действа в условия на абсолютно обвързана

компетентност".

Депутатите удължиха работното

си време до приемане на всички поправки

в Изборния кодекс.

Радев дава третия мандат на БСП на 5 май,

от ГЕРБ призоваха да го върнат веднага

Президентът Румен Радев ще връчи

проучвателен мандат за съставяне

на правителство на кандидата за министър-председател,

посочен от третата

по численост парламентарната

група в 45-ото народно събрание - „Б-

СП за България“. Това ще се случи -

на 5 май 2021 г. от 11.00 часа на

"Дондуков" 2, съобщиха от прессекретариата

на държавния глава.

Веднага след като стана ясно на

кого президентът ще връчи третия

мандат за съставяне на правителство,

реакциите в парламента не закъсняха.

НИНОВА: ЩЕ ОБСЪДИМ СИТУА-

ЦИЯТА И ЩЕ ВЗЕМЕМ РЕШЕНИЕ

КАК ДА ПОСТЪПИМ

"Получихме покана от президента

Румен Радев да се явим на 5 май от

11 часа за третия мандат. Ще постъпим

така, както сме ви казвали и преди

- решението зависи от нашите колективни

органи на партията", посочи

лидерът на БСП Корнелия Нинова.

"С ГЕРБ не могат да се водят никакви

разговори", допълни още тя.

ГЕРБ АПЕЛИРА БСП ДА ВЪРНЕ

БЪРЗО МАНДАТА

"Право на президента на републиката

е да избере коя ще е третата политическа

сила, на която ще връчи

мандата, ние не оспорваме неговото

право. Бих искала обаче да апелирам

към Българската социалистическа

партия при вземането на решението

дали ще правят някакви консултации

- да върнат бързо мандата, защото

ясно е математически, че без ГЕРБ и

"Има такъв народ" не може да се състави

правителство", посочи председателят

на ПГ ГЕРБ-СДС Десислава

Атанасова.

Тя отбеляза, че БСП не искат да

разговарят с ГЕРБ, а и ГЕРБ имат решение,

че няма да участват в управление

с БСП. "Има такъв народ" са

заявили, че не желаят също да влизат

в каквито и да е коалиции с БСП,

отбеляза Атанасова. "Така че няма

смисъл мандатът да се бави. Трябва

да се върне според нас по най-бързия

начин, за да се разпусне Народното

събрание и да се обяви дата за

предсрочни избори", добави тя.

По думите й в противен случай

всеки ден в Народното събрание е

възможно да се приемат противоречиви

и лобистки законопроекти. "Народното

събрание не се занимава с

дневния ред на обществото, а с теми,

които целят оцеляването на политическите

партии или изграждането

на тяхната предизборна кампания",

смята Десислава Атанасова.

ДПС: ОТИВАМЕ КЪМ ПРЕДСРОЧ-

НИ ИЗБОРИ

"Няма да подкрепим предложени

кабинети от ГЕРБ и БСП. Според нас

отиваме към предсрочни избори". Това

каза пред журналисти председателят

на ДПС Мустафа Карадайъ във

връзка с третия мандат за съставяне

на правителство.

"Доколкото разбрах, мандатът не

е връчен. Има изявления на президента,

че третият мандат ще бъде връчен

на 5 май на БСП. Ние от ДПС изразихме

нашите позиции и начина на

разчитането на изборните резултати,

а именно, че българските избиратели

избраха промяната. Освен това

имахме възможност да заявим нашата

позиция, че партиите, които загубиха

изборите, говоря за ГЕРБ и БСП,

няма да ги подкрепим, ако предложат

кабинет“, посочи още Мустафа Карадайъ.

Той заяви, че връчването на трети

мандат неслучайно е предвидено в

Конституцията и с оглед на това би

било добре тези, които получат третия

мандат, да се опитат и да потърсят

съгласие в Народното събрание за определени

политики.

"Тепърва ще видим каква ще бъде

позицията на БСП и според тяхната

позиция ще видим как ще се развиват

процесите", допълни още Мустафа

Карадайъ.

ХРИСТО ИВАНОВ: ДБ НЯМА ДА

ПОДКРЕПИ УПРАВЛЕНИЕ НА БСП

"Демократична България" не може

да подкрепи управление с мандат на

БСП, заяви председателят на ПГ на

партията Христо Иванов пред журналисти

в парламента. Според него става

неизбежно отиването на избори.

"Очакван ход на президента, логичен

от гледна точка на волята на избирателите,

но волята на нашите избиратели

е много ясна. През цялата

кампания много ясно сме казвали, че

не можем да подкрепим управление

с мандат на БСП и тази наша позиция

остава непроменена", коментира

Христо Иванов.

"Не можем да подкрепим трети

мандат, не виждам, честно казано,

той как би бил подкрепен на база на

програма, защото БСП не виждам за

момента да имат ясна програма. Става

неизбежно отиването на избори",

коментира Христо Иванов.

"Впрочем аз го предсказах още в

нощта на изборите, като казах, че този

парламент може да издими като

мокър фас. Виждаме в зала, че всъщност

се прави кампания много повече

отколкото законодателство", добави

той.

ТАТЯНА ДОНЧЕВА: БСП ТРЯБВА

ДА ОПИТАТ ДА СЪСТАВЯТ КАБИНЕТ,

НЕ СА ИМПРОВИЗАТОРИ

„БСП трябва да опита да състави

кабинет, защото най-малкото те са

системна партия, не са импровизатори.

От това какво ще предложат за

състав на кабинета също могат да се

вадят изводи за кадровия им потенциал“.

Това заяви заместник-председателят

на Народното събрание и

член на ИСМВ Татяна Дончева пред

журналисти в кулоарите на парламента.

На въпрос дали би подкрепила

мандата на БСП, тя отговори така: „За

мен като персона важен е кадровият

потенциал. Не ме интересува дали са

партийни активисти, или са граждани

без партийна принадлежност, важното

е те да стават“.

„Що се отнася до реалните шансове,

мисля, че отговорът в залата ще

ви даде възможност да си дадете отговора

на много въпроси по време на

предизборната кампания - кой с кого,

от кога и защо има договорки, така

че да почакаме“, призова Дончева.


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 9

Европейският парламент: Ваксинационният

сертификат валиден 12 месеца

Държавите членки не трябва да налагат карантини

и тестове на притежателите на документа

Сертификатите за ваксинация

трябва да се въведат

в Европейския съюз за максимален

период от 12 месеца.

Това изискване се съдържа

в преговорната позиция

на Европейския парламент,

одобрена на сесията в Брюксел.

„Днес Европейският парламент

прие преговорната си

позиция по предложението

за издаване на сертификат,

потвърждаващ правото на

свободно движение в Европа

по време на пандемия.

Членовете на Европейския

парламент се съгласиха, че

новият "сертификат за Covid-

19 на ЕС“, вместо предложения

„цифров зелен сертификат“

от Европейската комисия,

трябва да е валиден 12

месеца, а не повече", се казва

в документа.

Сертификатът трябва да

улеснява свободното движение

без дискриминация в целия

Европейски съюз. Държавите

членки не трябва да

налагат карантини и тестове

на притежателите на сертификати.

Документът, който може

да бъде в дигитален или хартиен

формат, ще потвърждава,

че човек е бил ваксиниран

срещу коронавирус, че

има скорошен отрицателен

резултат от тест или се е възстановил

от инфекция. Европейските

сертификати за

Covid-19 обаче нито ще служат

като документ за пътуване,

нито ще станат предпоставка

за упражняване на

право на свободно движение,

уточняват евродепутатите.

Те също така подчертават,

че за да се избегне дискриминация

срещу неваксинираните

и поради икономически

причини, страните от

Удължават срока за изготвяне

на технически паспорти на съществуващите

строежи до края на 2024 г.

Промяната предвижда той да важи, както

и досега, за сградния фонд - държавна,

общинска или частна собственост

До 31 декември 2024 г. се

удължава срокът за изготвяне

на технически паспорти на съществуващите

строежи. Това

предвижда проект за изменение

на Наредба 5 от 2006 г. за

техническите паспорти на

строежите, публикуван от Министерството

на регионалното

развитие и благоустройството

за обществено обсъждане.

Промяната предвижда срокът

да важи, както и досега, за

сградния фонд - държавна, общинска

или частна собственост,

в т.ч. строежите смесена

държавна и частна собственост,

или смесена общинска

и частна собственост, и техническата

инфраструктура.

Причина за удължаването

му е високата степен на несигурност,

породена от пандемията

от Covid-19 и последиците

от нея, които могат да доведат

до затруднения за собствениците

на сгради да се

справят времево и финансово

със сега определения срок

за съставяне на технически

паспорти - до 2022 г., посочват

от министерството.

По обобщени данни на Агенцията

по геодезия, картография

и кадастър към месец април

2021 г. в кадастралната

карта и кадастралните регистри

са регистрирани общо 2

763 240 нови и съществуващи

сгради. Копия на техническите

им паспорти са предоставени

за 10 803, или 0,39 на

сто от тях. Към края на 2020 г.

броят на обновените съществуващи

жилищни сгради с

технически паспорти е малко

над 2200, което в относителен

дял е под 0,11 на сто.

Приетата от правителството

дългосрочна национална

стратегия за подпомагане обновяването

на националния

сграден фонд предвижда до

2050 година да бъдат обновени

60 на сто от жилищния

фонд и близо 17 на сто от нежилищния,

като площта на обновените

сгради от целия сграден

фонд се очаква да бъде

над 45 на сто.

Според нея мерките за енергийна

ефективност и енергоспестяване

трябва да бъдат съчетани

по подходящ начин с

техническите мерки за устойчивост

на конструкцията, безопасност

в случай на пожар,

хигиена, здраве и околна среда,

достъпност и безопасност

при експлоатация, устойчиво

използване на природните ресурси.

В този процес техническата

паспортизация на сградния

фонд ще има съществена роля

за устойчивото развитие на

сградния сектор.

Проектът на наредбата за

изменение на Наредба 5 от

2006 г. за техническите паспорти

на строежите е публикуван

в интернет страницата

на МРРБ и в портала за обществени

консултации. Коментари

и становища могат да бъдат

изпращани до 31 май 2021 г.

един руски

дипломат за

персона нон

грата и поиска

Е. Захариева

правоохранителните органи

на Русия да окажат пълно съдействие

на българските

власти в разследването на

взривовете в български оръжейни

складове, унищожаването

на веществени доказателства

при пожар и отравянето

на трима български

граждани, за да може да бъдат

разкрити извършителите

и предадени на съд.

Вицепремиерът и министър

на външните работи Екатерина

Захариева е провела

задълбочен и сериозен разговор

с посланика на Русия в

София Елеонора Митрофанова.

Обърнато е внимание на

някои публични коментари на

официални руски представители,

които българската страна

е сметнала за напълно неуместни,

уточняват от външното

ни министерство.

„Ние сме партньори и

съюзници в ЕС и НАТО, но това

не означава, че имаме стопани,

както заявихте наскоро

пред медии. Българските

служби работят единствено в

интерес на националните ни

интереси“, каза Захариева

пред руския посланик.

Българският първи дипломат

заяви, че МВнР си запазва

правото за още ответни

действия, и настоятелно

поиска от посланика руските

дипломати да прекратят извършването

на действия, несъвместими

с Виенската конвенция

за дипломатическите

отношения, допълват от

МВнР.

ЕС трябва да осигурят „универсални,

достъпни, навременни

и безплатни тестове".

Целта е да се постигне

споразумение преди летния

туристически сезон. Държавите

членки трябва да приемат

удостоверения за ваксинация,

издадени в други държави

членки, на лица, инжектирани

с ваксина, разрешена

за употреба в ЕС от Европейската

агенция по лекарствата

(EMA).

Държавите членки ще решават

дали да приемат удостоверения

за ваксинация,

издадени в други държави

Излежаващият присъда в

изправителната колония в град

Покров Алексей Навални се

появи в съда чрез видеовръзка

за първи път, след като обяви,

че прекратява гладната

стачка, съобщиха руските медии.

Навални е видимо отслабнал.

Най-трогателният момент

от съдебното заседание беше,

когато Алексей помоли жена

си Юлия да се приближи до камерата,

за да я види по-добре,

пише „Дождь“. Тя се пошегува,

че на Алексей много

му отиват 72 килограма, той

й разказа с какво ги хранят в

колонията и сега се бори да

получи 60 грама моркови.

В четвъртък Бабушкинският

окръжен съд разгледа жалба

срещу присъдата на опозиционера

по делото за клевета срещу

ветерана от Великата отечествена

война Игнат Артеменко.

Причината за иницииране

на делото беше коментарът

на опозиционера под видео

в Туитър на Артеменко за

гласуване за поправки в Конституцията.

В коментара Навални

нарича Артеменко и

другите заснети във видеото -

“корумпирани лакеи’’, ‘’предатели’’

и ‘’хора без съвест’’.

Според обвинението с действията

си Навални е нанесъл

морална вреда на ветерана.

Европейската

комисия

наблюдава

развоя на

промените в

Закона за съдебната

власт

в България в

членки, за ваксини, включени

в списъците на Световната

здравна организация за

спешна употреба.

Удостоверенията ще бъдат

проверявани, за да се

предотвратят измами и фалшифициране,

както и автентичността

на електронните

печати в документа. Личните

данни, получени от удостоверенията,

не могат да се

съхраняват в приемащите

държави членки и няма да

има централна база данни,

създадена на равнище ЕС.

Списъкът на субектите, които

ще обработват и получават

данни, ще бъде публичен,

така че гражданите да могат

да упражняват правата си за

защита на данните съгласно

Общия регламент относно

защитата на данните.

Присъдата на Навални по делото

за клевета бе потвърдена

Опозиционерът, който тежи в момента

само 72 кг, се яви в съда чрез видеовръзка

за първи път след гладната стачка

Съдът обаче отхвърли

жалбата,

предаде кореспондентът

на руската медия

„Медуза“ от

съдебната зала.

Опозиционерът

ще трябва да

плати на Артеменко

сумата от

850 хил. руб-

Алексей Навални се появи в

ли. Самият Навални

посочи много проце-

съда чрез видеовръзка

суални нарушения по случая,

поиска да бъде признат за невинен

и незабавно освободен.

44-годишният критик на

президента Путин излежава наказание

от две години и половина

за нарушения на условно

освобождаване по ранна присъда,

която според него е била

политически мотивирана. В

първата си поява след гладната

стачка Навални изглежда

физически изтощен.

Опозиционерът обяви гладна

стачка в затвора на 31 март

с цел да получи адекватна медицинска

помощ заради прищипан

гръбначен нерв. На 23

април той обяви в социалната

мрежа Инстаграм, че прекратява

стачката, защото затворническите

власти са изпълнили

искането му да допуснат

граждански лекари, които да го

прегледат. Заедно с двете хернии

на гръбначния стълб са се

появили кисти на черния дроб,

има и нарушение на чувствителността

на краката, се казва

в писмо, публикувано в ‘’Новая

газета’’. От затвора казват,

че обследването е направено

от независима група медици.

Вчера екипът на Навални

заяви, че разпуска мрежата си

от регионални бюра на неправителствената

организация

Фонд за борба с корупцията,

на която опозиционерът е ръководител,

преди съдебното

заседание, което ще разгледа

искане от прокурори организацията

да бъде обявена за екстремистка.

По-рано през седмицата съд

в Москва забрани на Фондацията

за борба с корупцията да

публикува информация онлайн,

да организира протести

и да бъде допускана до участия

в избори.

Външно министерство обяви още един

руски дипломат за персона нон грата

Министерството

на

Кристиан Виганд: ЕК наблюдава развоя на промените

външните работи

на България

обяви още

в Закона за съдебната власт в България

Кр. Виганд

рамките на изготвянето на

доклада за върховенството

на закона за 2021 година.

Това каза говорителят на

Европейската комисия Кристиан

Виганд в отговор на въпрос

за решението на правната

комисия в Народното събрание,

с което бе подкрепено

закриването на специализираните

съдилища и прокуратури

и премахването на фигурата

на специалния прокурор,

който да разследва главния

и неговите заместници.

Кристиан Виганд добави,

че няма да коментира самия

проект, тъй като все още не е

окончателно гласуван.

На въпрос дали създаването

им не е изискване по механизма

за сътрудничество и

проверка, Виганд отговори, че

борбата срещу корупцията по

високите етажи на властта

трябва да се води ефективно

и в тази насока комисията е

дала конкретни препоръки.


СТРУМА

30 април - 6 май 2021 г. СВЯТ

стр. 10

Лавров: Отношенията между Русия и САЩ са

по-лоши, отколкото през Студената война

Руският външен министър

Сергей Лавров каза, че отношенията

между Москва и Вашингтон

сега са дори по-лоши

от тези по време на Студената

война заради липсата

на взаимно уважение.

Лавров изтъкна, че Москва

е готова да нормализира

връзките си с Вашингтон, но

предупреди, че САЩ трябва

да спрат да се държат като

"повелител", който обединява

съюзниците си срещу Русия

и Китай. Министърът предупреди,

че ако САЩ отбягват

взаимно уважителен диалог

на базата на баланс на инте-

Благоевград, ул. Хр. Смирненски 9, 073/833 058; 073/88 72 78,

е-mail: office@oasis-a.com, Сандански, тел./факс: 0746/32276;

Гоце Делчев, тел./факс: 0751/61007

ЛЯТО 2021

Америка предупреди Турция

и другите си съюзници да

не купуват руски оръжия

Държавният

секретар

на САЩ

Антъни Блинкън

предупреди

Турция

и другите

американски

съюзници да

се въздър-

А. Блинкън

жат занапред от купуването на

още руски оръжия, защото може

да им бъдат наложени допълнителни

санкции.

Отношенията между Вашингтон

и Анкара се обтегнаха

заради решението на турската

страна да купи руските

системи за противовъздушна

отбрана ЕС-400, поради което

на Турция бяха наложени

санкции. Други източници на

двустранно напрежение са

разногласията заради Сирия,

правата на човека и съдебното

дело в САЩ срещу турската

банка „Халкбанк“, припомни

агенцията.

„Всяка нова значителна

транзакция с руски отбранителни

субекти може да стане

предмет на американския Закон

за противодействие срещу

противниците на Америка

посредством санкции и това

да е отделно от и в добавка

към вече наложени санкции“,

каза Блинкън относно Закона

за противопоставяне на неприятелите

на Америка чрез

санкции. Този американски

закон цели да разубеждава

държавите да купуват въоръжения

от врагове на НАТО.

На виртуална проява във

вашингтонския „Форин прес

сентър“ Блинкън каза още, че

предвид широко известните

възгледи на президента Джо

Байдън не е изненадан от изявлението

му от събота, в което

той призна за геноцид избиването

на арменци в Османската

империя през 1915 г.

Турция реагира гневно на това

изявление.

Резервациите за почивка в

Гърция започнаха.

Паралия Врасна

Хотел "Александрос" - на плажа, тераси с морски изглед.

Хотел „Скулидис“ - на плажа, тераси с морски изглед.

Вила "Кипарис" на 150 м от плажа, добре обзаведени студиa и

уютен двор с барбекю.

Вила "Оазис-Марина" - на плажа, тераси с морски изглед.

Неа Врасна

Къща "Анастасия" - в центъра на Неа Врасна, близо до плажа.

Къщата разполага с четири отлично обзаведени стаи.

Аспровалта

Хотел "Александър" се намира се срещу вилната зона на курорта

Аспровалта, близо до морето. Предлага приятна паркова обстановка,

самостоятелен плаж, отлична пясъчна ивица, достатъчно плитко

за комфорт и релакс. Хотелът осигурява закуска, обяд и вечеря на

добри цени. Барбекю в уютния двор на хотела. Предлага велосипеди

под наем и други услуги.

Ставрос

Хотел "Еланиос Зевс" - уют и комфорт. Разкошен двор с басейн

(чадъри и шезлонги), барбекю, безжичен интернет и прекрасен изглед

към планината, на около 350 м от плажа.

Неа Ираклица - отлична плажна ивица, плитко, лазурно море.

Голям център с множество заведения, магазини и кафенета.

Хотел "Лазур"

НОВО! Предсезон на супер цена!

Почивка в Аспровалта и Неа Врасна

- 19 май - 23 май (5 дни, 4 нощувки)

- 23 май - 27 май (5 дни, 4 нощувки)

Цена: 70 лв.

ресите, "ще живеем в условия

на "Студена война" или

дори в по-лоши условия".

"През Студената война

напрежението беше високо и

често се появяваха рискови

кризисни ситуации, но в същото

време съществуваше и

взаимно уважение", каза

Лавров в интервю за руската

държавна телевизия. „Струва

ми се, че сега то е дефицитно“,

допълни Лавров.

По-рано този месец администрацията

на американския

президент Джо Байдън

наложи на Русия санкции за

намеса в президентските избори

в САЩ през 2020 г. и

за кибератака срещу федерални

агенции - дейности,

които Москва отрича. САЩ

ЕС трябва да

премине отвъд

реториката и да

"направи не-

Ст. Пендаровски що", за да освободи

блокирания процес на

присъединяване на Северна Македония,

призова президентът

на страната Стево Пендаровски

в интервю за Euronews. Той предупреди,

че ако ЕС не предприеме

действия, ще се намесят други

страни.

„Когато отсъствате, тогава

стратегическият вакуум ще бъде

запълнен от някой друг", каза

Пендаровски. Той не посочи

името на Русия и Китай, но каза,

че „всички знаят за кого говорим".

По думите му Русия е

изпратила милиони дози от ваксината

"Спутник V" чрез Сърбия.

Пендаровски посочва, че

преговорите за членство в ЕС с

Черна гора, Албания,Северна

Македония и Сърбия едва се

движат на фона на гласовете в

Брюксел, включително на френския

президент Еманюел Макрон,

да не се приемат повече

държави в ЕС.

В някои случаи страните от

Западните Балкани вече са направили

значителни реформи, за

да подобрят шансовете си, като

Северна Македония дори е

променила името си, отбеляза

президентът на югозападната ни

съседка.

„Не искаме незабавно

членство. Молим се само да започнем

процеса. Той ще продължи

много години и ние

трябва заедно да преодолеем

препятствията по пътя, но със

сигурност това, че от шестте

страни в региона на Западните

Балкани, две, Албания и Македония,

все още чакат да започнат

преговори", каза Пендаровски.

Министърът на външните работи

на РС Македония Буяр Османи

пък изпрати писма до колегите

си от ЕС и до 50 евродепутати

с искане на срещата на

върха през юни да бъде материализирано

решението за започване

на преговорите.

„Историческото решение от

март миналата година ЕС да започне

преговори за присъединяване

на Северна Македония

дойде като резултат от значителните

постижения в реформите

и смелите решения, които ръководството

и гражданите на

Северна Македония взеха в потвърждение

на стратегическата

посока, която избрахме. Историческият

Преспански договор

с Гърция и Договорът за приятелство

с България бяха основният

крайъгълен камък и началният

старт, който отвори вратите

за европейското бъдеще на

Северна Македония, като в същото

време даде тласък на

всички страни от Западните

Балкани", посочва Османи.

България не подкрепи преговорната

рамка на Северна Македония

заради отказа на Скопие

да подпише нов документ,

който да замести яловия договор

за добросъседство от 2017

Сергей Лавров

наредиха експулсирането на

10 руски дипломати, санкционираха

десетки компании

и физически лица и наложиха

нови ограничения

върху възможностите на Русия

да взима заеми.

В отговор на това Москва

разпореди експулсирането

на 10 американски дипломати,

включи в черен списък

осем настоящи и бивши американски

служители и затегна

изискванията за работа на

посолството на САЩ.

Едновременно с налагането

на санкции Байдън призова

и за деескалация на напрежението

и остави вратата

отворена за сътрудничество

с Русия в някои области.

Лавров каза в сряда, че

година.

София допусна и дипломатически

провал, като не успя да

убеди останалите страни членки

изискванията й да бъдат заложени

в рамката. Така провалът

на правителството на Бойко

Борисов да регулира отношенията

със Скопие отвори възможност

за засилване на влиянието

на трети страни в региона.

Европейски и американски

дипломати неведнъж предупредиха,

че оставането на Северна

Македония извън ЕС е стратегическа

грешка.

Промени на границите на

Балканите веднага биха предизвикали

кръвопролитие, коментира

още президентът на Република

Северна Македония Стево

Пендаровски в интервю за Евронюз,

цитирано от македонския

сайт Фактор.

ИЗКУПУВАНЕ НА:

метали, хартия, пластмаса

ПРЕДЛАГА:

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

Москва има "положително"

отношение към предложението

на президента Байдън

за среща на върха с руския

президент Владимир Путин,

но добави, че Русия все още

анализира всички аспекти на

тази инициатива.

Лавров посочи, че ще

присъства на среща на първите

дипломати на арктическите

държави в Исландия,

насрочена за следващия месец,

и ще е готов да се срещне

с американския държавен

секретар Антъни Блинкън,

ако той присъства на форума.

ЕС: "Терористично" съдържание в интернет ще бъде трито до час

Интернет платформите ще

трябва да премахват от уебсайтовете

си съдържание,

представляващо терористична

пропаганда, в рамките на

един час след откриването му

съгласно закон, одобрен от

Европейския парламент.

Гласуването в ЕП беше

последната необходима стъпка,

за да може законът да влезе

в сила, въпреки че се очаква

това да стане най-рано

след година.

Полският евродепутат Патрик

Яки каза, че законът ще

бъде много ефективен инструмент

в интернет, който

често се използва от терористи,

стремящи се да разпространят

посланията си.

Еврокомисарят по вътрешните

работи Илва Йохансон заяви,

че приемането на закона

е тежък удар върху терористите.

Законодателите и представители

на националните правителства

се споразумяха за

правилото за сваляне на терористично

съдържание до

един час след откриването му

още през декември миналата

година. От операторите на

платформите няма да се изисква

да следят цялото съдържание

или да поставят филтри,

но те ще трябва да премахват

или блокират информация

с терористичен характер,

когато получат сигнал за

такава. Изключения ще са допустими,

когато става въпрос

за съдържание, създадено с

артистични цели, както и за

по-малки или нетърговски

оператори.

Законът се основава на

предложение на Европейската

комисия от 2018 г. Тогавашният

председател на ЕК

Жан-Клод Юнкер каза, че

първият час е критичен, и

през него дадена фалшива

информация може да нанесе

най-сериозни вреди.

Компании като Фейсбук и

Гугъл твърдят, че при тях вече

е практика да премахват

нежелателно съдържание до

минути след публикуването

му, преди да има възможност

някой да го види или да подаде

сигнал за него.

Скопие предупреди ЕС, че вакуумът на

Балканите ще бъде запълнен от друг

Пендаровски: Промени на границите биха довели до кръвопролитие

„Не може да променяте границите

на Балканите, без да се

стигне до кръвопролитие в същия

ден. Просто е така“, каза

Пендаровски, след като тези дни

медии оповестиха няколко неофициални

документи, така наречени

нон пейпъри, които предлагат

промени на границите на

страните от бивша Югославия.

Пендаровски каза, че никога

няма да приеме промяна на

границите на Република Северна

Македония, тъй като това би

имало голяма цена в човешки

животи.

„Изобщо не бих искал да

мисля за подобен сценарий, тъй

като видяхме страшните страдания

на обикновените хора.

Онези, които чертаят тези карти,

не страдат. Имаше много такива

неща на Балканите“, каза

Пендаровски.

Плащане

веднага

Товарене и заплащане на място.

Мобилен кантар за Благоевград

и околните населени места.


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. БИЗНЕС

стр. 11

Българска изба с

най-голямото световно признание

Един от най-големите

винени конкурси

в света MUNDUS

VINI даде за първи

път изключително

признание за българската

изба "Домейн

Бойар", като я обяви

за "Най-добър производител

от България".

Преди броени дни

бяха обявени резултатите

от дегустациите

на Mundus Vini,

където българските

изби отново са спечелили

множество топ

отличия, но една от

тях се откроява с

признание, което експертното

световно

жури дава на наш

производител за първи

път, и това е "Домейн

Бойар" - обявен

за "Най-добър производител

от България".

MUNDUS VINI безспорно

е един от найголемите

и престижни

световни конкурси,

на който всяка година

се оценяват проби от

най-добрите производители

в цял свят от

всички видове и стилове

вина. Оценяват се

и бири, и спиртни напитки.

Конкурсът се

провежда ежегодно в

Нойщат, Германия, и

предшества най-голямото

изложение на

напитки в Европа -

PROWEIN.

Това е признание,

което се дава от елита

на световните винени

експерти на един

от най-важните конкурси

за винения

свят, и стойността

му е изключителна.

Може да се каже, че

конкурсът и събитието

събират световния

винен елит. Затова

и тази награда е

толкова специална,

още повече че тя е

придружена и от 3

златни и 3 сребърни

медала за вината на

избата ни.

Това признание, разбира

се, не идва случайно.

Вината на избата

всяка година печелят

топ отличия на

този конкурс. Многократно

печелят не само

златни и сребърни

медали, но и специалните

награди в категориите

"Най-добро

червено вино от България"

и "Най-добро

бяло вино от България".

В конкурса всяка година

участват десетки

български изби, които

също печелят отличия

с вината си, но

наградата "Най-добър

производител от България"

се връчва на наша

изба за първи път.

"Домейн Бойар"

също така печелят

награди не само на

този голям световен

конкурс. Едновременно

с отличията

от Mundus Vini идват

и резултатите от

още три големи конкурса:

Sakura Awards

(в Япония), където избата

има две отличия

- сребърен за Domaine

Boyar Chardonnay 2020

и златен за Domaine

Boyar Traminer 2020;

следва златен медал

за Quantum Rose Pinot

Noir & Syrah 2020

от Concours Mondial

de Bruxelles Rose Selection

2021 и два сребърни

медала от Concours

Mondial du Sauvignon

за вината от вносното

им портфолио

Nelson Cliffs Sauvignon

Blanc 2020 и Paradiso

Златен

1. Korten Natura Mavrud & Rubin 2019

2. Rue Romance Merlot 2019

3. Domaine Boyar Platinum Chardonnay Barrel Ferment 2019

Сребърен

1. Domaine Boyar Platinum Merlot 2019

2. Domaine Boyar Platinum Chardonnay Barrel Ferment 2018

3. Korten Syrah 2019

Mediterraneo

Sauvignon Blanc 2020.

Всички тези отличия

обясняват защо

"Домейн Бойар" е не

само най-устойчивата

винена компания

на българския пазар,

но и най-големият и

устойчив износител

на качествени български

вина и на международните

пазари.

Ето така те градят

добрия имидж на българските

вина по света.

Признанието е безспорно

доказателство

за професионализма

на екипа на компанията,

която тази

година има юбилей и

става на 30 години.

Основана през 1991 едновременно

в София и

Лондон, тя до днес е

най-големият износител

на качествени вина

за Великобритания

(където е безспорен

лидер), Белгия, Холандия,

САЩ, Япония и

др.

"Домейн Бойар"

доказват категорично

своята лидерска

позиция и в сегашните

трудни времена,

като остават стабилни

и здраво стъпили

на своя професионализъм.

Те са абсолютните

иноватори на

нашия пазар, като в

годините първи прокарват

най-модерните

световни тенденции

във виното и

внедряват най-съвременните

технологии

и оборудване във винарството

у нас.

Всяка година създават

нови устойчиви

марки вина във всички

ценови категории.

Ето как избата доказва

и своето корпоративно

послание

"Добри в правенето на

вино". Защото за тях

е мисия да бъдат

наистина добри в това,

което правят, казват

от компанията.

Разбира се, зад тези

успехи стои един

сплотен екип от енолози

и професионалисти

във всички дейности,

свързани с правенето,

продаването и

маркетирането на

качествени вина.

Миналата година

главният енолог на избата

Капка Георгиева

получи специалната

награда на най-авторитетната

винена

медия у нас DIVINO за

"Особен принос във винарството",

награда,

която се връчи също

за първи път.

Избата ежегодно

печели престижни отличия

и на другите големи

световни винени

състезания, като

Vinalies Internationales

в Париж, International

Wine Challenge в Лондон,

Concourse Mondial

du Bruxelles (провежда

се в различни градове

по света), Mondial de

Rose в Кан и много др.

Ето защо "Домейн

Бойар" е и "Супербрандът

на българското

вино", като от

10 години печели челното

място в категорията

"Вино" в класацията

на Superbrands

Bulgaria, което ги определя

заслужено и като

производителя,

ползващ се с най-високо

доверие сред потребителите

на вино у

нас.


Футболната съпруга Марияна Дякова:

Великденската ни трапеза е

ВЕЛИКД

Петък, 30 април - четвъртък, 6 май 2021 г.

благоевградска с разложко-разградски корени

ак ще посрещне Великден

семействонето

е следната: традиции /сн. 1/. Семейство Дякови /сн. 2/.

Рецептата за аг-

Марияна Дякова тачи българските народни

Кто на благоевградския

По желание, може Виктор и Деа с великденска снимка /сн. 3/.

футболист Светос-

лав Дяков, дългогодишен

капитан на ФК "Лудогорец"?

За това се съгласи

да разкаже съпругата му

Марияна, която е ревностен

пазител на народните

традиции и обичаи.

Ето какво сподели

тя за читателите на в.

"Струма":

"Най-вълнуващото занимание

е боядисването

на яйцата. Обикновено

го оставям за събота,

понеже децата ходят на

училище и на градина, а

да е цяло или нарязано

на големи

парчета. В купа

смесвам олио, червен

пипер, сол, черен

пипер, малко

брашно. Който иска,

може да добави

пресован чесън (2-3

скилидки). Намазвам

месото, слагам

го в тавата с вода

(до половината),

покривам го с фолио

и се пече 2-3 часа.

Преди да го извадя,

махам фолиото да

искам те да са част от

се запече.

това. Нямам специална

1 Що се отнася до 2

техника за боядисване. справя сама, а защото

лата година не бяхме поради

пандемията и всич-

старанието, което вланото

внимание. Затова и

Всяка година добавям нещо

искам по този начин да

3

ново, което или съм

видяла някъде, или приятелка

ми е показала. Задължително

първото

яйце е червено, а второто

зелено. Мисля, че

няма нужда да казвам защо

(бел. ред. - зеленото е

цветът на ФК "Лудогорец")

. Във всяко нещо,

което правя, се опитвам

да включвам децата

Виктор и Деа. Не защото

не мога да се

ги накарам да заобичат

Великден и от малки да

осъзнаят колко е важно

на празника да сме всички

заедно. На великденската

ни трапеза присъстват

яйцата, козунакът

и разложкото агънце,

което обаче приготвям

по разградска рецепта.

Трапезата ни общо

взето е благоевградска

с разложко-разградски

корени.

козунаците, винаги съм

купувала готови , но сега

за пръв път ще се пробвам

да замеся. На празника

ходим на черква, задължително

с децата. Минаки

мерки, свързани с нея,

но на този Великден се

надяваме да успеем. За

нас празниците са по-специални

поради факта, че

голяма част от времето

прекарваме далеч от

близките ни хора.

Почти 10 години живеем

в Разград. Коледа и

Великден са времето, когато

можем да съберем

родителите си на една

маса и да им дадем нужгам

за тези празници, е

по-голямо", уверява красивата

разложанка Марияна

Дякова.

Тя ще се включи и в първата

благотворителна

проява на новоучредения

клуб на футболните съпруги

към ФК "Лудогорец",

която е планирана за Великден.

Какво са замислили

дамите е изненада, която

предстои да разберем

навръх празника.

Уникален великденски обичай в с. Бачево - младите булки почитат кума с 41 яйца

В

разложкото село Бачево

битува народен

обичай, типичен само

в този край по Великден.

За "живите" традиции

на Възкресение Христово

разказва пенсионираната

учителка Райна

Самарджиева, душата на

популярната група "Бачевските

баби".

"Подготовката за Възкресение

Христово започва

през Страстната седмица.

В четвъртък се

месят козунаците и се

боядисват яйцата, които

винаги трябва да са тек -

нечетен брой. Първото

боядисано яйце е червено

и се слага пред иконата на

Света Богородица. Младите

булки, които са се омъжили

през тази година,

със свекървите боядисват

40 червени яйца и 1

бяло, което е "коч". С тези

41 яйца, козунак и плешката

на агнето отиват

при кума да го почетат.

В неделя пък кумът им

отива на гости и им носи

яйца. В четвъртък яйца

и козунак се носят и на девера,

който се казва старосел.

В петък се ходи на

черква и се минава под

плащеницата, символизираща

Христовото разп-

та на Света Богородица

и цяла година

стои там.

На следващата

година се разчупва

и ако е пълно,

значи годината

ще бъде плодородна.

Ако е празно,

годината ще бъде

по-бедна. За боядисването

на

яйцата могат да

се използват естествени

багрила.

Червеният

цвят се получава

от листа от кромид,

които са

престояли във вода,

или от накисната

кора от

билката брош,

което е кореноплодно

от типа на

моркова. За да

станат писани

яйцата, върху

тях рисуваш с восък

фигурки. Украсените

яйца се

слагат в голяма

чиния, в която

има бръшлян и

стръкче здравец.

Козунакът

символизира

тялото Христово.

За един козу-

ятие. Оставят се цветя и

се взимат за вкъщи, които

се изсушават и може да се

ползват като билка срещу

уроки и главоболие. В събота

свекървата и младата

булка взимат бяла кърпа,

в която увиват яйце и го

носят в църквата пред

иконата на Света Богородица.

В неделя на Великден

взимат яйцето и с него

правят кръстче по челата

на децата, на възрастните,

на всички в семейството.

Това яйце не се пипа

и се оставя пред иконанак

нужните продукти

са: 1 кг брашно, 6 яйца, 1

чаена чаша захар, малко

повече от 1 чаена чаша

прясно мляко, 1 чаена чаша

мас или масло, мая,

щипка сол, есенция от ванилия,

ром. Може да се

сложи локум, стафиди,

орехи. Но традиционният

козунак е чист хляб - без

тези добавки. Усуква се на

плитка или като венче, в

което се слага яйце. На

празничната великденска

трапеза има яйца, козунак,

агнешко, пълнено с

булгур и дреболии, зелена

салата, червено вино и ракия.

Когато всички седнат

на масата, най-старшият

раздава яйцата и се

чукат. Което яйце остане

най-здраво, се оставя

пред иконата на Света

Богородица и се казва "коча

на семейството", поясни

сладкодумната Райна

Самарджиева, отдала 37

години от живота си на

учителската професия.

Тя продължава да преподава

уроци по родолюбие на

младите, като им разкрива

самобитните празнични

обичаи и традиции на

добра воля заедно с нейните

дружки от село Бачево.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА


СТРУМА

В

ЕНстр. 12-13

книгата си "Празниците

на българите

с легенди и предания"

етнологът Николай

Ников цитира старинна

легенда за появата на празника.

Тя разказва за далечно

време, в което Бог ходел

сред хората, помагал им и

ги лекувал.

"Тогава имало едно царство,

владение на зъл магьосник.

Той бил заключил

водата и слънцето в дълбока

пещера с девет катинара.

Хората се трудели от

сутрин до вечер, но без вода

и слънце нищо не се раждало.

Тревата изсъхнала,

животните и птичките

изчезнали.

Някъде в планината живеел

един млад мъж с двете

си дечица - момче и момиче.

Отишъл той един

ден в гората да търси коренчета

за храна. Там издялал

дървено яйце, боядисал

го с червена пръст и решил

да го даде на децата

да си играят. Прибрал се

той и сложил яйцето до

главичките на спящите

малчугани, за да го видят

на сутринта.

През нощта насън му се

явил белобрад старец и го

предупредил, че злият магьосник

ще дойде в дома му,

за да вземе децата. Казал

му да не се бои, а да вземе в

ръка червеното яйце. После

изчезнал. Този старец

бил Дядо Великден.

На другия ден в каляска,

теглена от змей, пристигнал

магьосникът. Втурнал

се в къщата, но бащата изпълнил

каквото му било казано

- взел яйцето и го вдигнал

високо над главата си.

В този миг силна светлина

огряла земята, от нея магьосникът

ослепял и загубил

силата си.

Хората разбили катинарите,

освободили слънцето

и водата. Дърветата се

раззеленили, птиците и

животните се завърнали,

всичко живо възкръснало за

нов живот. Оттогава хората

празнуват деня на

Дядо Великден и боядисват

червени яйца".

Народните поверия за

празника са много, но 10

от тях са най-важните.

1. Всички знаем, че първото

яйце, което боядисваме,

трябва да е червено.

С него се рисува кръстче по

челото на всички членове

от семейството, като се

започва от най-малкото

дете. След това се поставя

пред иконата в дома и престоява

там до следващия

Великден.

2. Има и поверие, според

което по едно червено яйце

се дава на всеки гост, който

е пристигал у дома за Великден.

Така богатството

няма да ходи в други къщи.

3. В някои части на България

се вярва, че черупките

от яйцата имат магическа

сила. Използвали са се

при баене против уроки, а

също така за лечение на

различни болести.

Легендата за появата на Великден

и 10-те народни поверия за празника

4. Предците ни считали,

че жени, които дълго

време не успявали да забременеят,

трябва да

преспят една нощ с червено

яйце в пазвата. Така догодина

ще се радват на

своя рожба.

5. Повечето от нас

смятат, че Великден е

три дни, но всъщност са

седем - известни като

Светлата седмица.

6. Цели четиридесет

дни след Великден православните

християни се поздравяват

помежду си с

поздрава "Христос Воскресе!"

и отговора "Воистина

Воскресе!".

7. Дете, родено през

Страстната седмица или

на самия Великден, ще се

радва на крепко здраве и

голям късмет.

8. Според поверието,

ако на Великден някой

стар приятел или дори човек,

когото не обичате, ви

помоли за услуга или ви

поиска прошка, трябва да

помогнете и да бъдете

добри християни.

9. Ако искаме успех и

късмет през цялата година,

то в този ден трябва

да облечем нови дрехи.

10. Наберете си букет

от здравец на Великден,

защото той ще ви носи

здраве и дълголетие. Вярва

се, че именно на този ден

растението притежава

магически сили и лекува

всякакви болести.

Символите на Великден

Незименна част от

празника е великденското

яйце. Боядисването

на яйцата е широкоразпространена

християнска

традиция, известна

от Армения през Русия,

Гърция, Средиземноморието

до Централна Европа.

Често на яйцето се гледа

като на символ на плодородието,

но това в никакъв

случай не е универсално

отношение.

Около самото яйце са се

развили безброй обичаи, като

се започне от криенето

и търсенето през чукането

и най-разнообразните

други действия, при

които яйцето се търкаля

или се хвърля. А това, че

най-често заекът е този,

който носи яйцето, може

да се обясни с множество

фактори. От една страна,

сладкарите са утвърдили

богато орнаментираните

зайци като лакомство, освен

това пощенските картички,

а най-вече детските

книжки са допринесли

за победното шествие на

дългоухия куриер.

Великденският огън

съществува като светска

традиция от 16-и век, но

произхожда още от предхристиянските

обичаи

през ранната бронзова и

желязна епоха. Негови

предшественици се откриват

в езическия култ

към слънцето на старите

германи.

ящата свещ, запалена за

Възкресението на Христос.

По-скоро отмрял е за

сметка на това обичаят

на великденския смях.

Така между 14-и и 19-и век

се обозначава традицията,

съгласно която проповедта

на Великден трябва

да предизвика смях у присъстващите

вярващи.

Идеята е била да се даде

израз на великденската

радост. Същевременно

смехът е бил всъщност

насмешка - израз на превъзходство

и тържество

над смъртта, която просто

е била осмивана.

Язденето по Великден

пък е стар обичай от районите,

населявани със

сорби. На самия празничен

ден мъжете от една църковна

община, облечени с

фракове и цилиндри, с пищно

украсените си жребци

отивали в съседната община,

за да предадат радостното

послание, че

Христос е възкръснал.

След което посетената

община е трябвало да върне

визитата.

Доста широкоразпространен

е и обичаят на великденската

разходка,

споменат от Гьоте в първата

част на неговата

драма „Фауст“. Главният

герой, който има по-скоро

двусмислено отношение

към християнството, изрича

думите „Реки и извори

са свободни от лед“, като

така е изтъкната

връзката с началото на

пролетта.

Формулата за Великден

Със сигурност всеки си

е задавал въпроса защо

всяка година датата на

Великден се сменя? За времевите

„скокове“ на празника

има стройно научно

Великденската свещ,

която се пали и благославя

в началото на нощния великденски

празник край

огъня, също е свързана и с

езическите жертвени огньове,

и с еврейските

вярвания. Както еврейският

народ поема през

пустинята и Червено море,

следвайки огнения

стълб, така днес християните

в нощта на Великден

се насочват към

църквата и следват горобяснение.

На първия вселенски събор

в Никея /днешният

Изник в Турция/ през 325-

та година е било взето решението

Великден /като

контрапункт на еврейския

празник Пасха/ да се

отбелязва в първата неделя

след първото пълнолуние

от началото на пролетта.

И тъй като средната

продължителност

на фазите на луната трае

около 29 дни, всяка година

датите на пълнолунието

се изместват с 10 или 11

дни напред: 12 лунни цикъла

са с около 11 дни по-къси

от една година. Същевременно

всяка година

денят от седмицата на

някоя определена дата се

измества с един ден напред

/във високосните години

- с два дни/.

Тези изчисления, които

отчитат цикъла на луната

и на дните от седмицата,

дълго са „запазена

марка“ за специалистите,

чиито резултати са били

разпространявани от църквата.

Преди 209 години

математикът Карл Фридрих

Гаус разработва формулата

за определянето

на Великден, която много

облекчава процедурата.

Но и тя не променя това,

че датите на Великден в

грегорианския календар се

повтарят в същия вид едва

след 5,7 млн. години.

И докато Европа празнува

през април Великден, в

Камбоджа, Лаос и Тайланд,

пак в зависимост от лунния

календар, между 13 и 16

април се чества настъпването

на Новата година.

Заекът и яйцето

Историята за заека е

измислена от протестантите.

Защото той е символ

на плодородие. Зайците

раждат много малки зайчета

през пролетта.

Тоест, даряват живот.

Когато хората виждали

зайци с малките им, те

знаели, че краят на зимата

вече е настъпил. Всич-

ко това обаче не обяснява

връзката между бозайника

и яйцето, тъй като

протестантите не са

държали особено на биологичната

автентичност.

Яйцето е символ на

живота, плодородието и

пречистването. В миналото

великденски яйца са

принасяни в жертва на

германската богиня на

пролетта Остара. А днес

те са знак за приятелство.

Неслучайно германците

наричат Великден Остерн.

Смята се дори, че

яденето на яйца по време

на Великден не само увеличава

мъжката сила, но и

укрепва здравето. По време

на великите пости не

се ядат яйца. За да не се

развалят, през 40-дневните

пости, снесените от

кокошките яйца

трябвало да се

сварят, което ги

правело трайни.

Във врящата вода

добавяли и различни

растения, за да

ги боядисат. Така

по-късно можело

да различават свареното

от суровото яйце.

От 12-и век насам яйцата

се боядисват на Велика

събота. И след това

заедно с други лакомства

се занасят в черквата. А

на следващия ден зайците

уж ги крият в градината

и децата ги търсят. Цветът

на яйцето е от голямо

значение, защото ако

намериш първо синьо яйце,

няма да е на късмет, а червеното

яйце носи 3 дни

щастие.

Християнският празник

произлиза от еврейската

Пасха, която се отбелязва

на първото пълнолуние

през пролетта. Този

празник е възпоменание

за освобождаването на еврейския

народ от робство

в Египет. Той някога е бил

празник на пастирите,

които колели младо агне.

Оттук се разпространява

и понятието „Великденско

агне“. Предполага се, че

заекът по погрешка е станал

предвестник на Великден.

Разказва се за един

хлебар, който се е опитал

да опече великденско агне

от тесто, то обаче заприличало

на заек.

Протестантите празнуват

Възкресение Христово

смирено в неделя, докато

католиците се радват

шумно в черквата.

Още през епохата на барока

свещениците са разказвали

различни анекдоти в

черквите, за да направят

Възкресението на Исус

Христос още по-весело.

Понякога дори и самият

амвон става сцена за забавления.

Великденски хитринки

Козунак без месене

Необходими продукти:

500 г брашно

100 мл вода

200 мл прясно мляко

4 яйца

120 г краве масло

1 ч.ч. захар

7 грама суха мая, или 1/

2 кубче прясна мая

1 ч.л. сол

1 ванилия

1 с.л. ром

50 г локум

50 г орехи

За намазване

1 жълтък

2 супени лъжици прясно

мляко

2 супени лъжици захар

Начин на приготвяне:

В голяма купа сложете

2 супени лъжици от брашното,

солта, 1 супена лъжица

захар, маята и топлата

вода и разбъркайте

добре. Оставете на страна,

за да се активира маята,

а междувременно пресейте

брашното, разбийте

яйцата със захарта,

разтопете маслото и нарежете

локума на кубчета.

След като сместа с

маята удвои обема си, добавете

към нея затопленото

мляко, разбитите

със захарта яйца и разтопеното

краве масло и разбъркайте.

Добавете ванилията

и рома и малко по

малко, при непрекъснато

бъркане добавете и брашното,

като разбърквате с

дървена лъжица. Добавете

и нарязания на ситно локум.

След като разбъркате

добре, покрийте купата

с торба или целофаново

фолио и оставете да

втаса на топло, докато

удвои или утрои обема си.

Имайте предвид, че се получава

много рядко тесто,

не добавяйте повече брашно.

Сместа е достатъчна

за два козунака без месене.

Намажете форми за кекс

с олио, след което изсипете

сместа в тях и оставете

отново да втасва.

След като удвои обема си,

намажете с жълтък, разбит

с 1-2 супени лъжици

прясно мляко, наредете

орехи и поръсете обилно

със захар. Печете в предварително

загрята на 180

градуса фурна за около 30

минути, или докато козунакът

придобие апетитен

златист цвят.


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. ЗНАМЕНИЕ стр. 14

Великденските чудеса в 3-те най-големи манастира

на Югозапада - Хаджидимовски, Роженски и Рилски

Великден - празникът на Възкресението и надеждата, ще

бъде по-наситен с емоции, ако намерите начин да посетите

някой манастир.

Жителите на Благоевградска област са привилегировани,

защото в Югозапада се намират 3 от най-красивите и величествени

български манастири - Хаджидимовския, Роженския и

Рилския, които освен това са свързани с много великденски

чудеса. Силата на иконите в тях е документирана в хиляди страници

свидетелски показания и описания на монасите. Голяма

част от тях са разглеждани от Богослужебната комисия към

Св. синод, която заседава всяка година. Нейни членове са митрополитите.

Чудото, което ще се доказва, трябва да е предварително

документирано в специален протокол, под който трябва

да има подписите на поне четирима членове на специалната

комисия и още толкова свидетели. След свидетелство за знамение

синодът изпраща свои представители, които разпитват

свидетелите, правят оглед на мястото на събитието, снимат

икони и взимат „веществени“ доказателства. Когато е открит

неизвестен гроб, за който се предполага, че съхранява свети

мощи, свещениците прибягват и до услугите на лаборатории

от Института по криминалистика към МВР, който изследва намерените

останки и прави експертиза на черепа и костите, за

да установи възрастта на починалия. Представителите на Богослужебната

комисия, които изследват чудесата, са задължени

да мълчат. Те имат право да говорят само тогава, когато

информацията не би накърнила интересите на църквата. Всеки

митрополит има право да записва в своя книга знаменията,

на които е присъствал или пък са му били разказани.

Хаджидимовски манастир и иконата на Св. Георги

В дело 62/12027, озаглавено

"Случаят в манастира

„Св. Георги“ в Хаджидимово",

като свидетели са

посочени монасите и покойният

митрополит Натанаил,

Симеон Андреев и

Иван Куташев.

Чудото е от 2002 г. и е

за чудодейното проглеждане

на 6-годишното полурусначе

Иван Куташев след

кръщението му в манастира

на Великден. Детето по

рождение било с атрофия на зрителния нерв, а лекарите в Русия

и в България не се наемали да го оперират.

„Дойдох в Хаджидимово само с детето. Тогава семейните ни

отношения със съпруга ми бяха в криза. Едва бях събрала пари

за път, нямах излишни левчета за кръщенето. Въпреки това един

от монасите го извърши безплатно не само за сина ми, но и за

мен - разказва майката на сляпото тогава дете Наталия Куташева.

- Преспахме няколко нощи в манастира, всяка сутрин бяхме

на служба. Чудото не настъпи веднага, а започна да се проявява

постепенно след около седмица. Без каквато и да е операция

един ден детето ме попита: „Мамо, какво е това?“, сочейки

ми нещо, за което нямаше понятие как да обясни, тъй като не

бе виждало светлина до този момент. Оказа се, че е започнал

да различава отблясъка на слънчев лъч в огледалото. Като го

заведох при лекаря в ИСУЛ, той ме взе за откачена. Вероятно

си е мислил, че съм се побъркала от мъка по детето.

След известно време, през което малкият започна да вижда

все по-ясно контурите на предметите, и докторът, и колегите му

се убедиха, че не си измислям“, разказва щастливата майка.

Случаите на излекувани в манастира са стотици. Преданието

е съхранило следния разказ за построяването на храма:

На овчаря дядо Атанас Лазаров насън му се явил един млад

мъж, възседнал бял кон. Той му казал да започне разкопаването

на могилката, на чието място по-късно бил построен храм.

Дядо Атанас не обърнал внимание на съня си. Но следващата

вечер сънят се повторил и това накарало стареца да го разкаже

на своята съпруга. Тя също не го взела насериозно и като се

присмяла, казала, че това си е негово внушение. На третата

вечер младият мъж пак се явил и настоявал още на сутринта да

започне копаенето. Този път, след като се развиделило, дядо

Атанас оставил овцете на бабата и се заловил за лопатата. Турците,

които имали имот около тази могила, го видели и започнали

да уговарят да се откаже от начинанието си. Макар да не

отстъпвал, старецът видял, че не може да се разбере с тях, и си

отишъл. Вечерта младежът му се явил и му казал да не се бои от

хората, които му пречат, защото ще бъдат заставени да отстъпят.

Така, вече окуражен, дядо Атанас отново отишъл и се заловил

за работа.

Турчинът, чиято нива, около 5-6 декара, била разположена

от южната част на могилата, излязъл с воловете си да я изоре.

Като видял, че на могилата се копае, отишъл да провери каква е

работата. Щом разбрал, че тук ще става "вакъф", ядосал се и

изпъдил стареца с бой. През това време воловете му били легнали

да почиват. След като изгонил дядото, той ги подканил да

станат, но те не помръдвали. Започнал да ги бие, пак не ставали.

Хората, които му се притекли на помощ, се заинтересували

каква е причината такива хубави волове да не могат да се изправят

на крака.

Като разбрали, че е изпъдил гяурина и дори го е бил, не одобрили

постъпката му. "Защото - казвали те - щом този човек е

дошъл тук да копае, без никой да му плаща, тук вече има ръка

Аллах". Накарали го да викне стареца, за да продължи работата

си. Когато дядо Атанас се върнал, турчинът отишъл при воловете

и още при първото подканяне животните се изправили, готови

за работа. Слисаният турчин ги закарал в дома си, а нивата

дарил на манастира. Това е първата подарена на манастира нива,

която и днес е негово владение.

След това никой вече не се опитвал да попречи на разкопаването.

Дори дошли помощници и работата потръгнала. След

няколко дни дядо Атанас открил икона на Св. Георги, която била

напълно запазена. Това въодушевило всички. Присъединили се

още помощници и за кратко време било издигнато параклисче

в чест на Св. Георги.

След завършването на параклиса първа грижа било да се

изгради сграда за поклонниците. Такава била построена на етапи

западно от храма. Посещаемостта на това свято място още

от първите му години на създаването му е била голяма.

Когато се събрали средства, необходими за построяването

на по-голям храм, започнали да търсят начин да се сдобият с

разрешително за строеж. По онова време без султански ферман

било немислимо започването на обществени сгради. Църковниците

заедно с дядо Атанас отишли и помолили бея на селото

да отиде в Цариград и да извади необходимия султански

ферман. Беят, който бил благосклонен към българите, се съгласил.

Заминал за Цариград и не след дълго донесъл фермана,

който определял храмът да бъде вкопан два метра в земята. Майсторите

се опитали да изпълнят това указание, но се оказало

невъзможно, тъй като опрели на камък. Наложило се беят отново

да отиде в Цариград и да извади нов ферман. Всичко било

уредено със забележката - прозорците да бъдат малки, като се

определяли размерите им. За свидетелство са оставени 3-4 такива

прозорчета, а останалите през 1905 г. са разширени.

Със съвместните усилия на вярващите от околността, а и вън

от нея, през 1864 г. храмът бил напълно завършен, а през следващата

1865 г. - осветен и отворен за богомолци.

В архива на Светия синод е описано как манастирът е изгарял

до основи няколко пъти, след което монасите сами възстановявали

обителта.

Всеки път, когато църквата в Хаджидимовския манастир гори,

само иконата оцелява. И макар че на няколко пъти е изравяна

от тлеещите останки, цветовете й са запазени непроменени.

През 2004 г. иманяр я открадва. На другия ден се спъва и

падайки, си гълта езика. За 15 дни изпада в кома. Когато идва

на себе си, връща иконата в манастира.

Роженски манастир и Чудотворната икона на

Богородица Портаитиса

Всяка година десетки британци и германци

идват в Роженския манастир по

Великден заради Чудотворната икона на

Богородица Портаитиса. Чужденците се

организират в туристически сайтове,

въпреки че повечето от тях са католици

и протестанти. Хората са привлечени от

отзивите, че светинята помага на бездет-

ните. Всяка година на третия ден след Великден в Рожен отбелязват

празника на Чудотворната икона.

Иконата се пази в параклиса "Св. Безсребърници Козма и

Дамян". Тя е една от четирите икони, на които се молеше приживе

пророчицата Ванга. Петричката пророчица поне веднъж

седмично ходеше в Роженския манастир и с часове стоеше пред

Портаитиса.

Иконата е копие на нарисуваната от Св. Апостол Лука све-

тиня. Според преданието лично Божията майка позирала и това

е първата икона, на която е ликът й. През IX век византийският

император Теофил издал указ за унищожаването на всички икони.

Един от войниците му пробол дясната скула на Богородица.

Преданието разказва, че рукнала кръв като от жива рана. Заради

тази случка всички копия на Чудотворната икона изобразяват

Богородица с кръв по лицето.

Никейска вдовица спасила иконата и я хвърлила в морето. В

края на X век светинята се явила в огнен стълб сред морето

пред Иверския манастир в Света гора. Монасите се опитали да

я вземат, но когато лодките им се доближавали до нея, тя се

отдалечавала. През нощта Божията майка се явила на един от

тях - отец Гавриил, и му казала, че иска той да влезе в морето

без лодка. На другия ден монахът тръгнал по морските вълни

като по суша и взел иконата. Поставили я в главната манастирска

църква. На следващата сутрин я намерили над вратата на

манастира. Богородица отново се явила на монах Гавриил и му

казала: "Не ме изкушавайте повече, не вие Мене ще пазите, а аз

ще ви пазя". Понеже Св. Богородица сама си избрала място до

портите на манастира, оттогава започнали да я наричат иконата

Портаитиса (Вратарница).

През 1790 година тогавашният игумен на Иверон Игнатий Родестим

възложил на монаха зограф Яков Иверски да направи

реплика на иконата за Роженската света обител. Роженското

копие е единственото в целия православен свят, на което иконата

на Богородица Портаитиса е обкръжена от десет малки композиции,

показващи нейните лековити чудеса.

Любопитно е, че от какъвто и ъгъл да погледнеш иконата,

ликът на Богородица те следи с поглед.

Рилски манастир и чудесата на Св. Йоан Рилски

Те са безбройни, някои от тях са

записани още в житието му, като например

изцеляването на византийския

император Мануил Комнин. Други от

чудесата на светеца се записват и издават,

трети ще останат скрити за

нас. Ето някои от разказите на вярващи

получили изцеление или благодатната

помощ на Рилския Чудотворец.

Когато България е била под турска власт, манастирът често е

нападан от разбойници. Веднъж такава банда дошла да го разруши

напълно. Планът предвиждал да пренощуват в обителта, а

сутринта да я ограбят и опожарят. През нощта обаче Св. Йоан

се явил, но не насън, а наяве на главатаря и го заплашил с игуменския

си жезъл, символ на духовната власт, че ако направи

зло, ще бъде наказан. Светията излязъл през прозореца в стаята

на главатаря, който изпитал неописуем страх. Той искал да

разбере кой е влизал при него, но това останало загадка. Накарал

игумена да събере всички монаси, за да разпознае кой от

тях го е заплашвал, но не го открил. Едва след като видял иконата

на Св. Йоан, разпознал кой дошъл през нощта в стаята му.

Игуменът го завел пред ковчега на Св. Йоан. Тогава със страхопочитание

турчинът наредил на подчинените си да напуснат манастира,

а на игумена казал: "Пазете го добре, докато той е тук,

нищо лошо няма да се случи на манастира".

Историите за изцеление и чудеса с помощта на Рилския Чудотворец

са десетки.

Самият манастир е основан през Х век от Св. Йоан Рилски

Чудотворец на мястото на стара постница в горното течение на

Рилска река. В двора на днешния манастир през 1335 г. е издигната

отбранителна кула и малка еднокорабна черква от местния

феодален владетел протосеваст Хрельо. Кулата е най-старата

запазена сграда в манастирския комплекс. На върха й се

намира параклисът "Свето Преображение" с ценни фрески от

30-те години на 14 век. По време на османското владичество

манастирът е слабо укрепен и бива честа жертва на набези. На

16 август 1778 г. е опустошен от разбойници. През 1818 г. е

обновен, но на следващата година е заобиколен от 800 души

редовна османска войска и ограбен. През 1821 г. след въстанията

в Гърция е ограбен отново от редовната войска. На 12

януари 1833 г. изгаря след пожар, а през лятото на 1846 г. десетина

разбойници заколват петима от манастирския чифлик.

Днес Рилският манастир е един от най-значимите културни

паметници в България, символ на страната, включен в списъка

за световното наследство на ЮНЕСКО.

ВАНЯ СИМЕОНОВА


СТРУМА

30 април - 6 май 2021 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

3 иска за 65 млн. лв. срещу

Роналдо за изнасилване

Мишел Пфайфър -

неостаряващата

богиня на Холивуд

Болница прекръсти

бебе и то вече се

казва Корн. Майката

на новороденото момиченце

е ужасена

от това, че не може

да го поправи.

Келси Тейт от

Сиатъл, Вашингтон,

останала шокирана,

когато разбрала, че

след тази грешка

нейното момиченце

легално ще се казва

Корн, а не Кора, както

е желаела. Тя се

оплака в акаунта си

в Туитър, че тя въоб-

Жесток удар по звездата

Кристиано Роналдо

се опитва да нанесе

Катрин Майорга,

която твърди, че е изнасилена

от него през

2009 година. Тя е подала

три иска за общо 65

милиона евро. Исканията

са разделени на три

графи, като всяка е на

стойност почти 22 милиона.

Настоява за 22 милиона

за „минали болки

и страдания“, 22 милиона

за „бъдещи болки и

страдания“ и 22 милиона

за наказание.

Роналдо и въпросното

момиче бяха заедно

в клуб в Лас Вегас през

2009, откъдето има

няколко снимки как

танцуват и се забавляват

на сепаре. По думите

на Майорга след

клуба двамата са отишли

в хотелската стая

на Кристиано, където

той опитал да я изнасили.

В апартамента

имало гледка над нощен

Лас Вегас, както и джакузи,

от което да се

насладят на пейзажа.

Катрин отказала да

влезе, за да не си съсипе

роклята, а Кристиано

предложил тя да

отиде в спалнята и да

се преоблече. Докато

била гола, португалецът

влязъл. Целунал я,

на което тя отговорила

със същото, но обяснила,

че не иска да

прави секс с него. Това

обаче не го

спряло.

През 2010

година Катрин

и Роналдо

се разбраха извънсъдебно

за

близо 500 000

евро, които

тя да получи,

и да спре

всякакви изказвания

и дела

срещу португалската

звезда на

"Ювентус".

След няколко

години обаче решила, че

има „психически проблеми“

вследствие на

случилото се, и започна

дело срещу Роналдо.

Майорга и адвокатите

й обявиха, че имат

над 60 души, които са

готови да свидетелстват.

Болница прекръсти бебе

на името на банда

името

ще не е възнамерявала

да кръсти бебето си на

известната американска

рок група "Корн". Тя

публикува снимка на

свидетелството за

раждане и написа: "От

болницата са объркали

на бебето

ми,

защото

тъкмо

получих

свидетелството

за раждане,

и

разбирам,

че

то е

Корн. Законното

име на

детето ми е Корн! Тя

трябваше да се казва

Кора".

Рибеното масло не е полезно за всички

Американски и италиански

учени посочиха

опасностите от

хранителните добавки

с омега-3 киселини за

определена група пациенти,

пише сп.

„Юръпиън харт джърнъл“.

По думите на

Салваторе Карбоне от

университета в Ричмънд,

щата Вирджиния,

рибеното масло

може да предизвика

при някои пациенти

артериална фибрилация.

Тя е най-честата

форма на аритмия.

Рибеното масло

обикновено се препоръчва

за понижаване

на риска от сърдечносъдови

заболявания.

Но при хората с ви-

соки нива на липиди в

кръвта омега-3 ненаситените

мастни киселини

могат да предизвикат

дефибрилация

на предсърдието.

По данни на статистиката,

цитирана

в статията, при

пациентите със споменатите

показатели

пет пъти е повишен

рискът от инсулт.

В рамките на изследването

специалистите

в продължение

на 2-7,5 години са наблюдавали

50 277 пациенти,

които получавали

рибено масло и п-

лацебо. При това процентът

на омега-3 в

хранителните им добавки

се колебаел. По

този начин учените

могли да установят -

несъмнената връзка -

между тази добавка и

възникването на аритмии.

Има звезди, на които

възрастта не им личи.

Мишел Пфайфър е

сред тях. Актрисата е

един от секссимволите

на американското

кино през 80-те и 90-те

години. Родена е на 29

април 1958 г. в Санта

Ана, Калифорния, САЩ.

Известна е с ролите

си в „Белязаният“,

„Опасни връзки“, „Опасен

ум“ и редица касови

филми през 90-те години.

Номинирана е

три пъти за „Оскар“. В

колекцията си има „Златен

глобус“.

Дебютира на малкия

екран през 1979 г. в телевизионния

сериал

„Delta House’’. В киното

се появява на следващата

година в „The

Hollуwood Knights’’.

През 1981 г. се омъжва

за режисьора Питър

Хортън. Седем години

по-късно се развеждат.

През 1983-а участва

във филма на Браян де

Палма по сценарий на

Оливър Стоун, с Ал Пачино

„Белязаният’’. Той

поставя началото на

кариерата й в голямо-

WWW.SHARLOPOV.EU

SANDANSKI

Tel.: (+359 746) 35 656; Tel./Fax: ( +359 746) 31 960;

Насладете се на уникалния Балкански ресторант в Парк Хотел Пирин*****-Сандански

Уютна атмосфера и изискан комфорт; Атрактивна музикално-развлекателна програма;

Селектирани напитки и апетитни

традиционни ястия от целия Балкански Романтични вечери и бизнес срещи, фирмени

полуостров;

тържества и коктейли.

Дом далеч от дома!

то кино и й носи първата

номинация за „Оскар“.

През 1993 г. Мишел

Пфайфър осиновява момиченцето

Клаудия

Роуз. Малко по-късно

среща Дейвид Кели и се

омъжва за него, на следващата

година се ражда

синът им Джон Хенри.

Пфайфър излиза в дълъг

отпуск от снимачната

площадка през

2003 г., за да се посвети

на отглеждането на децата

си.

Тя се завърна през

2017 г. в “Убийство в

„Ориент Експрес“ на

режисьора Кенет Брана,

адаптация по романа

на Агата Кристи.

След това актрисата

стана част от киновселената

на Marvel с

ролята на Джанет Ван

Дайн в „Ант-мен и Осата“

и „Отмъстителите:

Краят“.

През 2019-а Мишел

Пфайфър изигра кралица

Ингрид в „Господарка

на злото 2“, а година

по-късно я гледахме в

лентата „French Exit“.

Обслужване, което

ще Ви убеди, че Вие

сте желаният гост!

Резервации: 0899 97 29 14


Някои навици, които считаме

за вредни, като гризането

на ноктите и оплакването,

всъщност са признаци,

че сте по-умни от повечето

хора. Разбира се, не съществува

само един вид интелигентност,

тъй като социалната

и емоционалната интелигентност

също са важни. Изглежда

обаче има някои черти,

които споделят високоинтелигентните

хора, които ги

отличават от останалите, пише

Bright Side.

Оплаквате се

Оплакването, когато забележите,

че нещо не е наред,

независимо дали на работното

място, или някъде

другаде, е признак за емоционална

интелигентност.

Въпреки че може да изглежда,

че просто ви е приятно

да се оплаквате, това всъщност

показва, че сте наясно

и внимавате за заобикалящата

ви среда. Разбирате

въздействието, което негативните

неща могат да окажат

върху други хора, не са-

СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

8 знака, че сте изключително умни,

дори и да не го осъзнавате

Чили е на път да стане първата

държава в света, приела

законодателство за невротехнологиите

и вписала в

своята конституция правата

на мозъка, или „невроправата“,

които може да поставят

началото на една бъдеща

юриспруденция в областта на

правата на човека. Законопроектът

вече бе одобрен с

единодушие от Сената и сега

предстои да бъде гласуван от

Камарата на депутатите.

Обсъжданата конституционна

реформа има за цел

да защити „физическата и

психологическата цялост“ на

гражданина, за да не може

„никоя власт или човек“ посредством

новите технологии

в областта на човешкия мозък

„да увеличи, намали или

наруши тази цялост без съответното

съгласие“.

Сенатор Гидо Хирарди,

един от застъпниците на текста,

по който има консенсус

между различните политически

сили, обяснява, че целта

е да бъде защитена „последната

граница“ на човешкото

същество - неговия ум.

Чилийските законодатели

смятат, че невротехнологии-

мо върху вас самите, което

ви кара да се чувствате

длъжни да подадете жалба.

Говорите си сами

Учените смятат, че има

огромни ползи от това да се

слушаме как говорим. Изречените

думи имат различно

въздействие върху мозъка

в сравнение с четенето

или мисленето. Всъщност

всичко е свързано с това да

бъдете по-смирени, да се

справяте добре емоционално

и да сте по-способни да

претегляте различни решения

и перспективи. Това, от

своя страна, показва по-висока

емоционална интелигентност.

Имате добър

самоконтрол

Умението да се противопоставяте

на изкушенията и

да изчаквате е знак за интелигентност,

особено сред

юношите. Изследванията показват,

че хората, които са

по-умни от средното, имат

по-голям самоконтрол, особено

по отношение на диетата

си. Всъщност е установено,

че самоконтролът е

един от най-добрите начини

за водене на здравословен

живот и колкото по-скоро се

обърнете към него, толкова

по-добре.

Самотата не ви пречи

Хората с висока емоционална

интелигентност обикновено

се справят с това да

останат насаме с мислите и

идеите си и не е необходимо

да общуват с други хора през

цялото време, за да бъдат

щастливи.

Тъй като те са достатъчно

ангажирани със собствения

си дневен ред, не се страхуват

да пропускат социални

събития. Вместо това разполагат

със само няколко близки

приятели и се наслаждават

на времето, което имат

за себе си.

Не смятате, че сте

много умни

Ефектът на Дънинг-Крюгер

предполага, че хората с пониски

интелектуални способности

често се надценяват.

Хората с по-висока интелигентност

обаче нито подценяват,

нито надценяват

способностите си. Тези с повисоки

нива на интелигентност

са по-наясно с това,

което не знаят, и следователно

не се смятат за особено

умни.

Вероятно сте забелязали,

че силно интелигентните индивиди

никога не твърдят, че

знаят всичко, и винаги са любопитни

и готови да учат.

Ядете си ноктите

Ново проучване установи,

че гризането на ноктите

всъщност може да не е признак

на безпокойство. Според

изследванията успокояващите

навици като този са свързани

с перфекционизма и

чувството ви на неудовлетвореност.

Изглежда, че хората,

които са екстремни перфекционисти,

са с по-висока

интелигентност от останалите.

Дъвчете дъвка

Изглежда, че дъвките са

пряко свързани с по-доброто

представяне на тестове и

задачи за памет според

проучванията. Вашата памет

и внимание се увеличават,

когато дъвчете дъвка. Учените

обаче срещат известни

трудности и имат разногласия

при доказването на това.

Имате само няколко

приятели

Чили въвежда регулация против „четене и записване“ в мозъка

Кралският монетен двор

представи най-голямата монета

в своята 1100-годишна

история, съобщава Sky News.

Монетата е с диаметър от 20

сантиметра и тежи 10 килограма.

От монетния двор я определят

като „истински шедьовър“.

Монетата е с номинал

от 10 000 паунда (11 500

евро), а изработката й е от-

те са в състояние да генерират

процеси на „четене“ и

„писане“ в мозъка, което би

позволило да бъдат записвани

мозъчните данни на човека

и още в близко бъдеще те

да бъдат променяни или към

тях да бъдат добавяни нови.

„Ако тази технология може

да чете (вашите мисли)

още преди самите вие да сте

осъзнали какво мислите, тя

ще може и да записва във вашия

мозък емоции, мисли,

житейски истории, които не

са ваши, и мозъкът ви няма

да е в състояние да прави

разграничение дали те наистина

са ваши, или чисто и

просто са изкуствено създадени“,

подчертава сенаторът.

Затова според него е важно

да се уреди законово още

сега една бъдеща реалност,

която е възможно да заплаши

„същността на човешкото

същество, неговата самостоятелност,

свобода и

свободна воля“.

Четене и

записване в

мозъка

Впрочем превърна ли се

научната фантастика в реалност"

Попитан от АФП, един

от световните експерти в тази

сфера, испанецът Рафаел

Юсте, уверява, че изследователи

вече са успели да запишат

в мозъка на мишки образи

на неща, които те никога

не са виждали. Мишките

са възприели командите на

учените като свои собствени

мисли и са ги включили в

естественото си поведение.

„Ако успеете да влезете

там, вътре“ в мозъка, „да стимулирате

или блокирате определени

процеси, тогава ще

можете да променяте решенията

на хората. Това е нещо,

което ние вече правим с

животните“, уверява Рафаел

Юсте от Колумбийския университет

в Ню Йорк.

„Невротехнологията може

да поражда страх, ако човек

си представя антиутопични

сценарии, но на един

такъв има десет благоприятни“,

успокоява ученият,

който участва в проект за

картографиране на мозъка.

Той дава пример с възможностите

за лекуване в

близко бъдеще на глухотата

с импланти или на слепотата,

имайки предвид лабораторни

опити с шимпанзета.

Или дори за имплантиране

на мозъчни стимулатори,

способни да подобрят живота

на пациентите, болни от

Паркинсон, Алцхаймер или

шизофрения.

Говорейки за друга област,

Юсте съобщава, че

американската социална

мрежа Facebook е на път да

разработи интерфейс мозъккомпютър,

свързан директно

с екрана и предназначен да

„замени клавиатурата“.

„Давам им най-малко пет

години, за да пуснат на пазара

устройство, което да

може да пише по 100 думи в

минута с речник от 1000 думи“,

прогнозира Юсте. Тази

невротехнология би била

„способна да отгатне не само

думите, които искате да

напишете, но може би и други

видове мисли или психически

състояния“.

На фона на тези открития

чилийският законопроект

има за цел да уреди правно

четири основни сфери: защитата

на данните от човешкия

мозък (т.нар. „невроданни“),

установяването на ограничения

за невротехнологиите

за четене и най-вече за

Смята се, че по-умните

хора имат по-малко приятели

и по-тесен социален кръг,

защото са по-независими. В

миналото хората е трябвало

да живеят в по-големи групи,

за да ловуват и да решават

проблемите заедно. В

днешно време обаче сме помалко

зависими - особено

силно интелигентните хора,

които могат да решат проблемите

си сами.

писане в мозъка, осигуряването

на справедлив достъп

до тези технологии и определянето

на граници на „невроалгоритмите“.

Защото според Рафаел

Юсте до едно десетилетие е

възможно да се появят човешки

хибриди с по-голям

когнитивен капацитет благодарение

на невротехнологиите,

с идеи и знания, които

биха били плод на алгоритми.

„За да бъде избегната ситуация

на „двете скорости“,

при която ще има хора с повишени

способности и такива

без, ние мислим, че тези

невротехнологии би трябвало

да бъдат правно уредени

въз основата на универсалния

принцип за справедливостта,

в духа на Всеобщата

декларация за правата на човека“,

смята той.

На 27-ата ибероамериканска

среща на върха на 21

април в Андора чилийският

президент Себастиан Пинера

впрочем предложи на

страните участнички да

приемат обща законодателна

уредба на този нов вид

права.

Британският монетен двор пусна най-голямата монета в историята си

нела 400 часа. Само работата

по полирането е продължила

цели четири дни.

Монетата е произведена в

едно-единствено оригинално

копие, което е купено от анонимен

купувач за шестцифрена

сума. За масовите колекционери

ще бъде пуснато в

обращение и копие с номинал

от 5 паунда, което ще се

продава за

13 паунда.

Производството

на гигантската

монета

включва

както традиционни,

така

и иновативни

технологии,

включително гравиращи

машини. Фината доработка е

извършена от майстор златар,

който е премахнал всички

следи от механичните операции.

Впоследствие монетата

е преминала и през фино

полиране в продължение на

няколко дни.

Тя е финалният екземпляр

от колекцията "Животните на

кралицата" (Queen’s Beasts).

Началото на серията беше

поставено през 2017 г. с Английския

лъв (The Lion of England).

В нея са включени

различни митологични същества,

които са били част от

английската история. На новата

монета са изобразени

всички 10 животни, сред които

има еднорог и дракон.


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

ИМЕНАТА

НА АВТОРА

НА “БАЙ

ГАНЬО”

БЪЛГАРСКИ ХАН

/725-739/

ИМЕНАТА НА

АВТОРА НА

“МАМИНОТО

ДЕТЕНЦЕ”

ПРЕПАСКИ

ФРЕНСКИ

ПИСАТЕЛ

“ОДИЛ”

ОСЪДИТЕ-

ЛЕН НЕДО-

СТАТЪК

БИОЛОГИЧНИ

АКТИВНИ

ВЕЩЕСТВА

В КРЪВТА

ГРАД В

РУСИЯ

АМЕРИКАН-

СКИ ГЕНЕТИК

/1879-1938/

ДРЕВНО-

ГРЪЦКИ

ФИЛОСОФ

/625-547 Г.ПР.ХР./

ДРЕВНО-

РИМСКИ БОГ

НА МОРЕТО

ФРЕНСКИ

ПИСАТЕЛ

/1850-1917/

ИМЕНАТА НА

НАШ ПОЕТ

НЕМСКИ

ПИСАТЕЛ,

“ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯТА НА

ВЕРНЕР ХОЛТ”

ТРАДИ-

ЦИОННА

ЯПОНСКА

СТИХОТВОР-

НА ФОРМА

БИЖУТЕР

РАЗКАЗ ОТ КУПРИН

УНГАРСКИ

ПОЛ. ДЕЕЦ

/1906-1942/

ИРОНИЧНО

НАЗВАНИЕ

НА ЗАВИСИ-

МА ДЪРЖАВА

ИМЕТО НА

ГЕРОИНЯ НА

СТЕНДАЛ

ГРАД В

ЯПОНИЯ

ДРЕВЕН ГРАД-

ДЪРЖАВА В

МЕСОПО-

ТАМИЯ

ИМЕНАТА НА

МЕКСИКАН-

СКА КИНО-

АКТРИСА

“БОГАТИТЕ

СЪЩО

ПЛАЧАТ”

ОПЕРЕТА

ОТ МАСКАНИ

ПОРТУГАЛ-

СКИ

ФУТБОЛЕН

ОТБОР

ЧАСТ ОТ

ФАГОТА

ГЕОДЕЗИ-

ЧЕСКИ

ИНСТРУ-

МЕНТ

СЕЛО В

БУРГАСКО

ПРИТОК НА ДУНАВ

ИМЕНАТА НА

ИТАЛИАНСКИ

ФУТБОЛИСТ,

ИГРАЛ В

“ИНТЕР”

БИВШ

ФУТБОЛИСТ

НА “ЛЕВСКИ”

НИЗА

ТАНЦОВА СТЪПКА

НЕМСКИ

ХЛАДИЛ-

НИЦИ

ДЕПАРТА-

МЕНТ ВЪВ

ФРАНЦИЯ

ОПЕРА ОТ

ВЕРДИ

ИНСТИТУТ ЗА

СОЦИАЛНА

ИНТЕГРАЦИЯ

ГЕРОЙ ОТ

ОПЕРА НА

БОРОДИН

СТИХОТВО-

РЕНИЕ ОТ

ЯВОРОВ

ГЕРОЙ НА

РАВЕЛ ОТ

“ИСПАНСКИ

ЧАС”

ЧАНТИ ЗА

ПАЗАРУВАНЕ

МЯРКА ЗА

ПОВЪРХНИНА

ВИД ЛУК

ГРУПА

ОСТРОВИ В

ТИХИ ОКЕАН

БЕЗПРАВЕН

ЧОВЕК

ФРЕНСКИ

ФИЗИК

/1786-1853/

СТРУННИ

МУЗИКАЛНИ

ИНСТРУ-

МЕНТИ

ФРЕНСКИ

КОМПОЗИТОР

/1873-1931/

РУСКИ

САМОЛЕТИ

АНГЛИЙСКИ

ХИМИК,

НОБЕЛИСТ

1907-1997

ГРАД В

ГЕРМАНИЯ

РАЗМЕСТВА-

НЕ НА ВАГО-

НИ В РАЙОНА

НА ГАРА

БОГОСЛУ-

ЖЕБНО

ОБЛЕКЛО

УНГАРСКИ

ВОДАЧ НА

ВЪСТАНИЕ

/1475-1514/

ГЕРОЙ НА

ИВАН ВАЗОВ

“ПОД ИГОТО”

ДРЕВНО

ПЛЕМЕ ОТ

ТЮРКСКИ

ПРОИЗХОД

НАЧИН

НА ЖИВОТ

СЕЛО В

БУРГАСКО

ИМЕНАТА

НА НАШ

КИНОАРТИСТ

“КОМБИНА”

НАША ПОП

ГРУПА

РЕКА В

РУСИЯ,

ПРИТОК НА

ИРТИШ

БИВШ

ПРЕЗИДЕНТ

НА ФИФА

/1873-1956/

НАШ ГРАД

ВЪЛНЕНИ

ЖЕНСКИ

ПОЯСИ

ВИД

СЕВЕРНИ

ЕЛЕНИ

НАШ ФИЛМ

/РЕЖ. ВЛ.

ИКОНОМОВ/

РУСКИ

САМОЛЕТИ

РОМАН ОТ

ЧАРЛЗ

ДИКЕНС

ГРАД ВЪВ

ФРАНЦИЯ

ГРАД В

ЯПОНИЯ

ЗАХАРЕН

АЛКОХОЛ

НАША

БИВША

ВОЛЕЙ-

БОЛИСТКА

ФРЕНСКИ

ХУДОЖНИК

/1869-1954/

МАШИНЕН

ЕЛЕМЕНТ

РЕКА В

АНГЛИЯ

ВИЕТНАМСКА

ИНФОРМАЦИОННА

АГЕНЦИЯ

ГЕРОЙ ОТ

ФИЛМА

“КОМБИНА”

БИВША

СВЕТОВНА

ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ

АМЕРИКАН-

СКИ КИНО-

АРТИСТ И

РЕЖИСЬОР

МУЗИКАЛНА

НОТА

НЕМСКИ

ПИСАТЕЛ,

“БУДЕН-

БРОКОВИ”

ИСПАНСКИ

ПОЕТ

/1910-1942/

НЕРЕШИ-

ТЕЛНОСТ,

КОЛЕБАНИЕ

ГЕРОИНЯ НА

Г. ЕМАР,

“АРКАН-

ЗАСКИ

ТРАПЕРИ”

ВИД

УКРАШЕНИЕ

КУРОРТНО

СЕЛИЩЕ НА

ЧЕРНО МОРЕ

ГРАД В

ЗАПАДНА

БЪЛГАРИЯ

ДЪРВЕНИ

ЛЕГЛА В

ХИЖА

НИЗШИ

СЛУЖИТЕЛИ

В МВР

БИВША

ИКОНОМИЧЕ-

СКА ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ

НАШ ЛЕКАР,

СОЦИАЛ-

ХИГИЕНИСТ

/1889-1974/

ДЪРЖАВА

В АЗИЯ

ЗАМРЪЗНА-

ЛА ВОДА

ПЕСЕН НА

БОГДАНА

КАРАДОЧЕВА

ЧАСТ ОТ

КРАК НА

ЧОВЕК ИЛИ

ЖИВОТНО

ИЗДИГНАТО

МЯСТО В

ТЕАТЪР

/МН.Ч./

ДЪРЖАВА В

БЛИЗКИЯ

ИЗТОК

ГЕРОИНЯ НА

КАЛМАН ОТ

“ГРАФИНЯ

МАРИЦА”

ЕГИПЕТСКИ

БОГ

ГЕРГИНИ

ГЕРОИНЯ НА

Л.Н.ТОЛСТОЙ

БИВШ

АВСТРИЙСКИ

СКИОР

ПОСТОЯННИ

ВОДО-

ИЗТОЧНИЦИ

СЪОРЪЖЕ-

НИЕ НАД

РЕКА

СВЕТОВНА

ФЕДЕРАЦИЯ

ПО БОКС

КОСТИЦА ОТ

АГНЕШКИ

КРАК

НОРМИ,

ПРАВИЛА

ВРАТАР НА

“СЛАВИЯ”

/1946-2000/

В МУЗИКАТА,

ЖИВО, ВЪО-

ДУШЕВЕНО

ФРЕНСКИ

ФУТБОЛЕН

ОТБОР

ВРЪХ,

БАИР

ГРАД В

ТАДЖИКИ-

СТАН

ФРЕНСКИ

ОСТРОВ

КОМПОТ ОТ

СУШЕНИ

ПЛОДОВЕ

ВИД

ЛЕПЕНКА

МАТЕРИАЛ

С ФЕРИТНИ

СВОЙСТВА

РУСКИ

ТАНКОВИ

ОГНЕ-

ХВЪРГАЧКИ

ИМЕТО НА

ЕТИОПСКИ

ЛЕКОАТЛЕТ

/1932-1973/

ОЛ. ШАМП.

КОРЕЙСКА МЯРКА ЗА

ДЪЛЖИНА

ЮЖНИ

ПЛОДОВЕ

ЗАОСТРЕНА

ТОЯГА

РЕЧНИК: АБЕБЕ, АИНИ, АКИ, ВАКА, ИСИ, КЕНО, КИНИНИ, ЛУС, ОРАР, РОЖА, СОРБИТ, ТОД.

Виктория КРЪСТЕВА

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВОДОРАВНО : Гренадир, Мускетар, Аса, Акита, КОНИКА, ИНТЕЛ, Скара, Катод, ОТВЕСНО: Франко Неро, “Аленият прилив”, Естер, Корен, Черга, Авизо,

Керим, Свада, Раци, Боровец, Играч, Нео, “Бетис”, Делон (Ален), Век, Ринит, Анаероб, Болид, Скоти, Аква, Ливер, Кетап, Адина, Аор, Ода, Метис, “На Ком”,

Сенатор, Роб, Сипей, Нева, Порок, Карол (Луис), ВЕРСО, Елен, Йемен, Сган, Иктер, Икс, Циник, Раван, Аеролит, Орикс, Сипай, Рокас, “Рома”, Тави, Терен,

Санитар, Некар, Ани, Дакар, Нагар, Кеч, Повод, Радикал, Нес, Макет, “На мама”, Демос, Назал, Смарагд, Йомен, Тепих, Нето, Адрес, Лекар, Конак, Рин, Иск,

Кирка, Намек, Радон, Ягоди, Сопот, Нене, Статика, Синап, Тир, “Интер”, Хамак, Аален, Наган, ТАМАТ, Кок, Чонев, Радар, Папарак, Кенар, Навес, Риман, Киро,

Ера, Аерон, Капитал, Ива, Роман, Таро, Клика, Лазер, Ронин, Изводи, Атина, ЕМИ, Титан, Тарга, Кадет, Тонер, Макоцево, Санта Моника, Име, Радио, Риони, Ланер,

Авоар, Талон, Корея.

Линия.

.


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 19

ВАЛУТА

Местещи се от Хонконг във

Великобритания може да

продадат имоти за $19 млрд.

Собственици на жилища

в Хонконг може

да продадат имоти за

150 млрд. хонконгски

долара (19.3 млрд. долара)

тази година, когато

жители на града

емигрират във Великобритания.

Общо между 13 100 и

16 300 домакинства

може да се преместят

да живеят във Великобритания

с помощта

на своите BN(O)

паспорти (Британски

национален задграничен

паспорт) през 2021

г., прогнозира Патрик

Уонг от Bloomberg Intelligence.

Техният брой представлява

между 0.9% и

1.1% от домакинствата,

които живеят в

собствени жилища в

Хонконг. Ако всички те

продадат имотите си,

за да финансират преместването

и разходите

си за живот, продажбите

може да генерират

максималните

150 млрд. хонконгски

30 АПРИЛ

БНТ

05:15 Още от деня /п/ 05:40

Странната бутилка, детски тв

филм /Сърбия, 2017 г./ 06:00

Слънчеви пера, детски игрален

филм /България, 1982 г./, режисьор

Пламен Масларов, в ролите

Иван Дамасков, Димитър Алексиев,

Иван Петрушинов, Боряна

Пунчева и др. 07:00 Денят

започва, сутрешен блок с Христина

Христова 09:00 По света и

у нас 09:05 100% будни 11:00

Култура.БГ 12:00 По света и у

нас 12:30 Обзор "УЕФА Лига Европа"

13:00 Небесният покровител

на България, документален

филм /България, 2011 г./, режисьор

Иван Трайков 14:00 Малки

истории 14:55 Небесна музика,

църковно-славянски песнопения

в изпълнение на квартет

"Славей" 15:20 Спасението,

игрален филм /България, 1984

г./, режисьор Борислав Пунчев,

в ролите Коста Цонев, Ян Новицки,

Невена Коканова, Стойчо

Мазгалов, Алиция Яхевич и др.

17:20 "Реквием" от В.А.Моцарт,

концерт от катедралата в Бургос

/Испания, 2020 г./ 18:10 Реми:

Без дом, игрален филм /копродукция,

2018 г./, режисьор Антоан

Блосие, в ролите Даниел

Отьои, Малеом Пакен, Виржини

Лодоайен и др. 20:00 По света

и у нас 20:30 Аз, Леонардо, игрален

филм /Италия, 2019 г./,

режисьор Хесус Гарсес Ламберт,

в ролите Лука Арджентеро,

Анджела Фонтана, Масимо

де Лоренцо и др. 22:10 Концерт

на Андреа Бочели с участието на

Дейвид Фостър, Джон Траволта,

Анди Гарсия, Вероника Бочели

и др. 23:40 Войната на една жена,

игрален филм /копродукция,

2018 г./, режисьор Бенедикт

Ерлингсон, в ролите: Халдора

Геирхардсдотир, Йона Сигурдарсон,

Хуан Камило Роман

Естрада и др. 01:25 100% будни

/п/ 03:20 Култура.БГ /п/ 04:20

Аз, Леонардо, игрален филм /п/

bTV

05:20 "Пепеляшка: Тайната на

принца" - анимация, приключенски

(САЩ, 2018), режисьор Лин

Садърланд 07:00 "Тази сутрин"

- информационно предаване с

водещи Златимир Йочев и Биляна

Гавазова 09:30 "Преди обед"

- токшоу с водещи Десислава

Стоянова и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна

емисия 12:30 "Мис Сладкиш" -

сериал, еп.10 13:00 "Кръговрат"

- романтичен, драма, комедия

(тв филм, САЩ, 2015), режисьор

Джеф Блекнър, в ролите Джейсън

Лий, Минка Кели, Маги Елизабет

Джоунс, Джарен Луисън,

Конър Пейтън и др. 15:00 "Мия

и белият лъв" - приключенски,

семеен (Франция, Германия,

ЮАР, 2018), режисьор Жил дьо

Местр, в ролите Мелани Лоран,

Даня Де Вилирс, Лангли Къркууд,

Брандън Орет и др. 17:00

"Срок за влюбване" - романтичен,

комедия (САЩ, Австралия,

2002), режисьор Марк Лорънс,

в ролите Сандра Бълок, Хю

Грант, Алиша Уит, Дейна Айви,

Робърт Клайн, Хедър Бърнс и др.

19:00 bTV Новините - централна

емисия 20:00 Премиера:

"Безмилостен град" - сериал,

еп.84 21:00 Премиера: "Съни

бийч" - сериал, еп.10 22:00 "Комиците

и приятели" - комедийно

шоу, нов сезон 22:30 "Шоуто

на Николаос Цитиридис" - вечерно

токшоу 23:30 bTV Новините

- късна емисия 00:00

"Гранд" - сериал, с.3, еп.19, 20

долара само през 2021

г., сочат оценки на

Bloomberg.

Британското правителство

планира да

улесни жителите на

Хонконг с BN(O) статут

при получаването

на британско гражданство,

което води до

миграция и увеличение

в броя на предлаганите

жилища за продажба.

Имотните обяви в

Centaline - най-голямата

имотна агенция в

Хонконг, скачат с 44%

на годишна база, до над

40 000 жилища.

Това не означава, че

01:00 "Островът на Пиетро" - сериал,

с.2, еп.11 02:00 "Преди

обед" /п/ - токшоу 04:10 "Втори

шанс" - сериал, с.2, еп.25

bTV Action

05:00 "Монк" - сериал, с.8, еп.5

06:00 Анимационен блок:

"Трансформърс: Роботи под

прикритие" - сериал, с.4, еп.16

- 19 08:00 "Монк" - сериал, с.8

еп.5 09:00 "Библиотекарите" -

сериал, с.4, еп.5 10:00 "Легендите

на утрешния ден" - сериал,

с.5, еп.3 11:00 "Хуберт и Щалер"

- сериал, еп.8 12:00 "Супергърл"

- сериал, с.5, еп.15

13:00 "Космически забивки" -

комедия, приключенски, анимация

(САЩ, 1996), режисьор

Джо Питка, в ролите: Майкъл

Джордан, Уейн Найт, Териса

Рандъл, Бил Мъри и др. 15:00

"Монк" - сериал, с.8, еп.6 16:00

"Библиотекарите" - сериал, с.4,

еп.6 17:00 "Супергърл" - сериал,

с.5 еп.16 18:00 "Хуберт

и Щалер" - сериал, еп.9 19:00

Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.5, еп.4 20:00

Екшън в 8 (премиера): "Наркос:

Мексико" - сериал, с.2, еп.9

21:00 bTV Новините 22:00 Екшън

петък: "Мисията невъзможна:

Режим Фантом" - екшън,

приключенски, трилър

(САЩ, 2011), режисьор Брад

Бърд, в ролите Том Круз, Джереми

Ренър, Саймън Пег, Пола

Патън, Микаел Никвист, Леа

Сейду и др. 00:30 "Наркос: Мексико"

- сериал, с.2 еп.9 01:30

"Хуберт и Щалер" - сериал, еп.9

02:30 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.5 еп.4 03:30

"Супергърл" - сериал, с.5 еп.16

04:30 "Библиотекарите" - сериал,

с.4, еп.6

1USD

1.61252 лв.

1EUR

1.95583 лв.

имотният пазар в

Хонконг ще пропадне в

бездна скоро. Купувачи,

в това число и от

континентален Китай,

поемат нарасналото

увеличение на

предлагането на пазара.

Като индикатор за

силното му представяне,

продажната

стойност на съществуващите

жилища е

на път да достигне 23-

bTV Comedy

05:00 "По-добре късно, отколкото

никога" /п/ - сериал 06:00

"По-добре късно, отколкото никога"

- сериал, 4 еп. 07:00 "Столичани

в повече" /п/ - сериал

08:00 "По средата" /п/ - сериал

08:30 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 09:30 "Хотел Елеон"

/п/ - сериал 10:00 "Дяволът носи

Прада" - драма, комедия, романтичен

(САЩ, Франция,

2006), режисьор Дейвид Франкел,

в ролите Ан Хатауей, Мерил

Стрийп, Емили Блънт, Стенли Тучи,

Саймън Бейкър, Ейдриън Грение

и др. 12:00 "Приятели" /п/ -

сериал 13:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 14:00 "Хотел

Елеон" /п/ - сериал 14:30

"Столичани в повече" /п/ - сериал

15:30 "Новите съседи" /п/

- сериал 17:00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно шоу

18:00 "Приятели" - сериал, с.5,

еп.11, 12 19:00 "По средата" -

сериал, с.8, еп.22 19:30 "Новите

съседи" - сериал, с.8, еп.15

21:00 "Столичани в повече" - сериал,

с.8, еп.8 22:00 "Хотел Елеон"

- сериал, с.2, еп.12, 13

23:00 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.5, еп.7, 8 00:00

"Дяволът носи Прада" /п/ - драма,

комедия, романтичен (САЩ,

Франция, 2006) 02:00 "По-добре

късно, отколкото никога" /п/

- сериал 03:00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п/ 04:00 "Столичани

в повече" /п/ - сериал

Nova TV

05:10 "Мерием" - сериен филм /

п/ 06:00 "Черният списък" - сериал,

сезон 1/п/ 07:00 "Здравей,

България" - сутрешен блок 09:30

"На кафе" - предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA 12:30

Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще

се развива купеста и купесто-дъждовна облачност

и главно в планинските райони ще има краткотрайни

валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен

вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са от 5° до

10°, максималните - между 24° и 29°.

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд

ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много

места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще

духа умерен, временно силен вятър от запад-югозапад. Максимална

температура на височина 1200 метра - около 17°, на 2000

метра - около 11°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд

ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на

места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще

слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните темпера-

годишен връх от 50

млрд. хонконгски долара

(6.44 млрд. долара)

през април, казват от

Centaline.

Цените в града ос-

тури ще са между 15° и 18°.

тават устойчиви, като

настоящите стойности

на имотите са

само с 5.4% по-ниски

от историческите

върхове, достигнати в

средата на 2019 г. Лихвите

по ипотеките също

така падат до найниските

си нива от повече

от десетилетие,

засилвайки апетита

на купувачите на жилища.

От Bloomberg Intelligence

прогнозират, че

цените на съществуващите

жилища в Хонконг

ще нараснат с

между 5% и 10% тази

година.

Все повече жители

на континентален Китай

се включват на

пазара на жилищни

имоти в Хонконг, допринасяйки

с 11% от покупките

през първото

тримесечие, в сравнение

с 8.7% преди три

тримесечия, показват

данни на Midland Realty.

Заможни купувачи

от Хонконг търсят

жилища за закупуване

"Али Баба и четиридесетте разбойници"

- с уч. на Жерар Жюно,

Лейла Бехти, Мишел Берние,

Кен Дукен и др., I част 14:30

"Музика в сърцето" - с уч. на Деби

Гибсън, Робърт Гант, Паскал

Хатън, Лейн Едуардс и др. 16:10

"Когато си в Рим" - с уч. на Кристен

Бел, Джош Дюамел, Дани Де

Вито, Анджелика Хюстън, Уил

Арнет, Джон Хедър и др. 18:00

"Семейни войни" (премиера) -

телевизионна игра 19:00 Новините

на NOVA - централна емисия

20:00 "Кошмари в кухнята"

- риалити 21:00 "All Inclusive"

(премиера) - сериал, сезон 3

22:00 "Отдел Издирване" (премиера)

- сериал 23:00 Новините

на NOVA 23:30 "Черният списък"

- сериал, сезон 1 00:30

"Добрата съпруга" - сериал, сезон

2 01:30 "Бегълци от бъдещето"

- сериал 02:30 "Завинаги

свързани" - сериал 04:00 "Музика

в сърцето" - с уч. на Деби

Гибсън, Робърт Гант, Паскал Хатън,

Лейн Едуардс и др. /п/

Nova Sport

10:00 Футбол: Персеполис - Ал

Райян, Шампионска лига на

Азия (2021) /п/ 12:00 Баскетбол:

Ховентут - Манреса, Испанска

баскетболна лига /п/ 14:00

Футбол: Ал Сад - Ал Насър, Шампионска

лига на Азия (2021) /п/

16:00 Хокей на лед: Авангард -

ЦСКА Москва, Континентална

хокейна лига, финал, мач №6

/п/ 18:00 "Пета четвърт", обзорно

предаване за испански баскетбол

(2020-21) /п/ 18:30 Карабао

къп: Обзор, предаване за

английски футбол (2020-21) /п/

19:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване

за английски футбол

(2020-21) /п/ 19:30 Хокей на

лед: ЦСКА Москва - Авангард,

във Великобритания.

Техният дял при покупките

на имоти в

най-скъпите райони

на Лондон се е увеличил

четворно - до 8%,

през 2020 г., според

имотната агенция

Hamptons International.

Над 35 000 жители

на Хонконг, които отговарят

на условията,

са кандидатствали по

програмата BN(O), информира

The Times порано

този месец.

Жителите на Хонконг,

които искат да

инвестират във Великобритания,

може да

се сблъскат с жестока

конкуренция. Промените

в начина на живот

по време на пандемията

и данъчните

отстъпки за закупуване

на жилище тласнаха

имотния пазар

на Острова до нови висини

тази година, като

наличните жилища

за продажба са на рекордно

ниски нива,

според имотния уебсайт

Rightmove.

Континентална хокейна лига,

финал, мач №7 - директно 22:00

Футбол: Ал Хилал - Шабаб Ал Ахли,

Шампионска лига на Азия

(2021-21) - директно 00:00 Баскетбол:

Баскония - Уникаха, Испанска

баскетболна лига /п/

NovaNews

05:15 Шоубизнес /п/ 05:25 Пресечна

точка /п/ 06:00 Евромакс

/п/ 06:30 Ускорение /п/ 07:00

Здравей, България 09:30 Истории

от света /п/ 10:00 Новините

на NOVA NEWS 10:15 Ничия

земя /п/ 11:00 Новините на

NOVA NEWS 11:15 Темата на

NOVA /п/ 11:30 Другото лице

12:00 Новините на NOVA 12:30

Денят на живо /п/ 13:00 Новините

на NOVA NEWS 13:30 Патарински

LIVE /п/ 14:00 Новините

на NOVA NEWS 14:30 В добра

форма 15:00 Новините на NOVA

NEWS 15:20 Шоубизнес 15:30

Социална мрежа 16:00 Новините

на NOVA NEWS 16:10 Социална

мрежа 17:00 Новините на

NOVA NEWS 17:30 Другото лице

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:30 Патарински LIVE 19:00

Новините на NOVA 20:00 Новините

на NOVA NEWS 20:30 Денят

на живо 21:00 Новините на

NOVA NEWS 21:50 Шоубизнес

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:30 Документална поредица

на DW 23:00 Новините на NOVA

23:30 Денят на живо /п/ 00:00

Новините на NOVA /п/ 00:30 Патарински

LIVE /п/ 01:00 Новините

на NOVA /п/ 01:30 Другото лице

/п/ 02:00 Новините на NOVA

/п/ 02:30 Денят на живо /п/

03:00 Новините на NOVA /п/

03:30 Социална мрежа /п/ 04:00

Новините на NOVA /п/ 04:25 Социална

мрежа /п/


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г. СПОРТ стр. 20

Разложанин за втори пореден сезон с приза

волейболист на годината в САЩ, треньорът на "Марек"

с отличие за историята в Африканската купа

Роденият в Разлог Радослав

Парапунов за втори пореден

сезон взе приза за волейболист

на годината на

Голямата западна конференция

в САЩ. Най-добрия играч

излъчват главните треньори

в лигата, които единодушно

дадоха вота си за нашето

момче. Парапунов носи екипа

на университета на Хавай,

където от 4.5 г. учи маркетинг.

Той е първият, който печели

отличието в две последователни

години, и е едва

вторият състезател на колежа,

който оглавява престижната

класация след Костас

Теохаридис. Определян е пет

пъти през настоящата кампания

за играч на седмицата в

конференцията и три пъти в

колежанското първенство.

Изведе отбора си до титлата

в редовния сезон. Следващата

му цел е да стане първият

играч на годината за университета

си в колежанското

първенство. Преди да отпътува

оттатък Океана, играе 3

г. за софийския ЦСКА. В родния

си град първоначално започва

да тренира плуване.

"Перун" живна в ключов

сблъсък с "Левски"

Закъсалият "Перун" показа,

че не се e отказал от битката

за оцеляване с 3:1 в

ключовия сблъсък с "Левски"

/Чепинци/. Съпротивата на

гостите устоя до 24-та мин.,

когато с удар от въздуха капитанът

в този мач Иван

Георгиев прати топката неспасяемо

в мрежата. Последваха

няколко добри намеси

на вратаря на гостите Стефан

Борисов, а при една от редките

контри на противника

Димитър Атанасов възстанови

статуквото. Скоро след

почивката кресненци отново

поведоха с попадението на

Благовест Ангелов в 52-та

мин. Последваха няколко

опита за далечен обстрел на

вратата на Атанас Тъпигьозов,

преди да се стигне до автогола

на успокоението, който

си вкара в 73-та мин. Николай

Ковачев след остро

центриране на игралия силно

Петър Добринков. До края

домакините затвориха мача

с безупречна защита, но за

зла участ във втори пореден

мач завършиха с човек помалко,

след като необмислена

интервенция на Борислав

Бориславов бе декорирана с

втори жълт картон в 80-та

мин.

"Спечелихме много важни

3 точки и продължаваме да

мечтаем. Имаме своите шан-

6/42

Печеливши числа:

9, 24, 26, 29, 39, 41

5/35

Първо теглене:

5, 12, 17, 23, 31

Второ теглене:

14, 16, 21, 27, 29

6/49

Печеливши числа:

12, 16, 18, 24, 34, 40

Благовест Ангелов

сове и ще се борим до последно.

Хубаво е, че излизаме

от тежката серия 4 мача

за 10 дни с успех и можем с

по-добро настроение да посрещнем

празниците. Трябва

да спечелим всичките си домакинства

и да откраднем

нещо навън, за да се спасим",

оптимист е треньорът

на перуните Марин Златков.

"ПЕРУН": Тъпигьозов, Бориславов,

Атанасов (46-Бл.

Ангелов), Харизанов (46-

Александров), Кр. Ангелов,

Добринков, Токов, Харалампиев,

Н. Димитров (57-

Кр. Георгиев), Златков (90-

Танев), И. Георгиев.

СТОЯН МАНОВ

TOTO 2, 33-и ТИРАЖ

Зодиак

Печеливши числа:

15, 20, 22, 23, 42

Печеливша зодия: 9

ТОТО ДЖОКЕР

печеливши позиции:

2 8 9

печеливши цифри:

2 4 7

Радослав Парапунов

"Кюстендил" прати в селската група

съгражданите си от "Велбъжд" с класиката

3:0 в битката под Хисарлъка.

Успехът остави хората на Николай Николов-Чезето

в играта за промоция.

Сините потеглиха устремно в мача с

ранен гол в 6-та мин. на Виктор Анастасов,

който от границата на пеналта

намери горния десен ъгъл на вратата.

Попадението успокои символичните

гости и натискът им в половината на

съперника намаля. След разбора в

съблекалнята оборотите отново се

вдигнаха, но пропуски на Александър

Александров и Андрей Йорданов запазиха

резултата непроменен до 77-та

мин., когато се разписа с глава Боян

Стойнев. Преди това в 69-та мин. след

нарушение в центъра Ерик Иванов скочи

на съдията Иван Иванов и остави

"Велбъжд" с човек по-малко. В края

вкара отблизо резервата Марио Евтимов.

„Имахме превъзходство през целия

двубой и съвсем заслужено спечелих-

Дебютира за мъжкия национален

тим на България през

2019 г. в Лигата на нациите.

През 2016 г. е избран за найполезен

състезател на трикольорите

до 20 г. на европейското

в Пловдив.

Същевременно треньорът

на "Марек" Виктор Карагьозов

и топ статистикът Иван

Ясенов изведоха либийския

"Суахли" до първите в клубната

история бронзови медали

в турнира за Африканската

купа, който се проведе в

Тунис. Отборът им победи в

малкия финал с 3:0 местния

"Келибия", а в полуфиналите

отстъпи на египетския "Замалек"

с 0:3.

"Всички са много щастливи

от незапомнения успех.

Трудът ни се отблагодари.

Поканиха ме да им помогна

след края на нашето първенство

и се радвам, че оправдах

доверието. След около

три седмици тимът трябва

да участва в Арабската купа,

но нищо още не е сигурно заради

Ковид-19. След Рамадан

ще има повече яснота. Състезателите

се прибраха в Либия,

ние в България", коментира

наставникът.

"Точно преди 8 г. на същата

дата с г-н Карагьозов

"Кюстендил" прати с класика съгражданите

от "Велбъжд" в селската група

ме. Съперникът предимно рушеше играта

и ни беше трудно да използваме

празните пространства. Ще направим

всичко възможно в оставащите пет мача

да финишираме в челото", коментира

треньорът на победителите Н. Николов.

Колегата му Кирил Кирилов пък

призна, че шансовете за спасение на

"Велбъжд" са се изпарили още преди

два кръга.

"ВЕЛБЪЖД": Г. Стойнев, Костадинов

/67-Л. Александров/, Ж. Георгиев,

Казачки, Вакадинов, Ил. Христов,

К. Стоянов /66-Стоичков/, Ив.

Стоянов, Е. Иванов, Н. Атанасов /66-

Крушовски/, Р. Атанасов.

"КЮСТЕНДИЛ": Груев, Бачовски

/86-Велинов/, Е. Зюмбулев, В. Мицаков,

Б. Стойнев, Зайденов, А. Йорданов

/71-Евтимов/, В. Анастасов /86-

И. Иванов/, Ал. Александров /71-

Гроздин/, Вълов/ 60-Р. Йорданов/,

Газиев.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

станахме африкански шампиони

с туниския "Сфакс", а

сега сме трети. Нямаше как

да стигнем до големия финал,

защото двата състава,

които излъчиха първенеца,

са далеч по-добри от нас.

Само на моменти играем като

равен с равен с тях, но

ни липсва класата", заяви

Ив. Ясенов, който съвместяваше

и функциите на пом.

треньор.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

ТРЕТА ЛИГА - ХХIХ КРЪГ

Вихрен-Беласица 0:2, Пирин ГД-Марек

1:3, Велбъжд-Кюстендил 0:3, Перун-Левски

3:1, Чавдар-Банско 0:2, Сливнишки герой-Пирин

Рз 2:2, Балкан-Ботев Ихт 1:0,

Надежда-Оборище 1:2, Рилски спортист-

Гранит 2:0.

КЛАСИРАНЕ

1. Марек 75:21 69

2. Беласица 50:23 65

3. Вихрен 52:20 65

4. Кюстендил 51:13 64

5. Балкан 53:29 49

6. Чавдар 51:34 48

7. Оборище 43:38 45

8. Пирин ГД 34:24 42

9. Ботев Ихт 40:33 37

10. Пирин Рз 34:50 34

11. Р.спортист 30:36 32

12. Сл.герой 30:38 31

13. Гранит 27:53 29

14. Надежда 31:47 28

15. Левски 27:60 27

16. Банско 19:39 25

17. Перун 23:60 22

18. Велбъжд 14:61 16

В СЛЕДВАЩИЯ КРЪГ

8 май /събота/, 18.00 ч.: Марек-Сливнишки

герой, Беласица-Надежда, Ботев

Ихт-Вихрен, Банско-Пирин ГД, Кюстендил-

Перун, Пирин Рз-Балкон, Оборище-Велбъжд,

Левски-Рилски спортист, Гранит-

Чавдар.

Треньорът на "Банско" се енергизира след победата

в Етрополе: С тази игра няма как да изпаднем

Георги Иванов

ше да се справя с опасни шутове

на Николай Иванов и

Николай Ботев. След почивката

етрополци излязоха

Виктор

Карагьозов

"Банско" спечели ценни 3

точки с 2:0 като гост на "Чавдар"

в Етрополе. Домакините

доказаха имиджа си на

непредсказуем отбор и във

втора поредна среща загубиха

с такъв резултат, както

стана в събота срещу "Пирин"

(ГД). Козлите поведоха във 2-

та мин., когато Денис Ангелов

засече с глава центриране

на Венцислав Маламов.

Пропуски направиха Мохамед

Ажес, Маламов и Веско

Весков, а най-чистото положение

пропиля Борислав Хазуров

- сам срещу вратаря

Христо Матев в 32-та мин.

След това чавдарци на свой

ред поставиха под изпитание

Хуго Гумиеро, който трябвапроменени

и организираха

няколко бързи

атаки, ала Христо

Василев, Владимир

Тачев и Ботев

нямаха късмет.

Гостите търпеливо

чакаха своя

шанс и отбиваха

напъна на съперниците

си. Така в

67-та мин. Костадин

Василев с изненадващ

удар от

30 метра преодоля

Матев за 2:0.

Милен Лефтеров и Тиаго не

успяха да се разпишат съответно

в 76-та и 82-та мин. от

добри позиции.

Иван Ясенов

"Изиграхме добър мач, в

който имахме шанса да отбележим

в първите минути.

Това внесе спокойствие в

нашата игра и разстрои организацията

на "Чавдар". С

това, което демонстрирахме,

няма как да изпаднем, ала

остава задължението за нас

да го направим и в следващите

двубои", коментира

треньорът на банскалии

Георги Иванов.

"БАНСКО": Гумиеро, М.

Димитров (77-Ейков), Лечов,

Василев, Слаев, Весков

(46-Лефтеров), Ажес,

Маламов (60-Уилсън), Ангелов

(60-Тиаго), Хазуров

(46-М. Георгиев), Божинов.

ВАСИЛ БОРИСОВ


СТРУМА

30 април - 6 май 2021 г.

СПОРТ

"Беласица" изгоря с 5 мача

без домакинство и 5 бона

Пет мача лишаване от

домакинство и глоба от

5000 лв. отнесе „Беласица“

за ексцесиите

след края на двубоя с

„Балкан“ през уикенда,

когато петрички фенове

нахлуха на пистата и се

саморазправиха с неколцина

играчи на гостуващия

тим, а ултрас, с

маска на лицето, налетя

с ритник на терена срещу

един от тъчреферите.

За 3 срещи пък изгоря

Александър Смилков заради

лишено от логика

нарушение срещу съперник

при предрешен

резултат в полза на отбора

му в 93-та мин. на

сблъсъка с "Вихрен" в

сряда.

„При всички случаи

ще обжалваме наказанието

на клуба, това ще

се случи след края на

първенството, когато ще

сме излежали повече от

половината санкция.

Финансовата глоба е

твърде жестока, все едно

сме в елита. А трябва да плащаме

и допълнително наем за

стадиона, който ще ползваме,

плюс пропуснатите ползи от

продажба на билети. Ще проверим

дали сумата подлежи на

обжалване", заяви след присъдата

шефът на южняците Иван

Златински.

В диаметрално противоположни

настроения след гръмкия

успех на "Бела" с 2:0 срещу

съседите от Сандански бяха

треньорите на двата отбора. "С

тази игра няма какво да правим

във Втора лига. Нищо добро не

ни чака там, ако се представяме

по този начин. Пропуснахме

доста в предни позиции,

позволихме десният бек да ни

"Пирин" (ГД) не успя да спре лидера

"Марек" пред кметска аудитория

"Марек" спечели с 3:1 гостуването

си на "Пирин" (ГД)

и задържа първата позиция

в Югозападната Трета лига.

Дупничани надделяха в интересен

мач пред 350 души,

сред които и кметовете на

двата града - Владимир Москов

и Методи Чимев. На стадиона

в Гоце Делчев имаше

и 30-ина фенове от града на

барикадите. Още в 4-та мин.

Васил Калоянов засече центриране

на Александър Близнаков

и откри. 19 минути покъсно

отново Калоянов се

разписа след асистенция на

Веселин Любомиров. След

почивката неврокопчани излязоха

променени и играха

с голям хъс до последния съдийски

сигнал. Допълнителен

импулс им даде Павел Головодов,

който в 49-та мин.

изпълни прецизен пряк свободен

удар и намали. Гостите

отвърнаха с опасни шутове

на Димитър Панталеев и

Победното селфи с отбора и публиката на

щастливия Атанас Димитров-Джаич, който

подкрепяше своите от трибуните в курортния

град /сн. 1/. Ромски оркестър изпълняваше

всички музикални капризи на комитите

след успеха в дербито /сн. 2/.

вкара гол. Продължаваме да се

борим, но всеки трябва да се

нагърби и да си върши работата",

мрачно коментира предводителят

на детелините Петър

Златинов.

„Заслужено спечелихме

след добра игра с пълно себераздаване.

Получи се страхотен

мач. Нашата публика отново беше

дванадесетият ни играч в

критичните моменти. Остават ни

още 5 мача в преследване на

целта", заяви наставникът на комитите,

а подопечните му се отдадоха

на купон в петричко заведение,

с което дадоха старт на

кратката ваканция за предстоящите

празници.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

Калоянов, които не поразиха

целта, а Абди Абдиков демонстрира

на няколко пъти

своя опит. В 68-та мин. пиринци

можеха да стигнат до

изравняване, когато доскорошният

играч на орлетата

Асен Либяховски с глава

стреля опасно, но стражът на

дупничани Пламен Младенов

спаси. Окончателния си удар

"Марек" нанесе в 84-та мин.,

когато влезлият 6 минути порано

Джордж Николов отбеляза

след пас на Любомиров.

"Спечелихме много важни

3 точки на един стадион, където

по традиция не се играе

лесно. Започнахме с попадение

в началните минути и това

донесе психологическо

предимство за нас. След това

нанесохме втория си

удар, което успокои играта

ни. Това обаче можеше да

окаже и негативно влияние,

защото "Пирин" натисна след

почивката и се огънахме, от

което не съм доволен. Продължаваме

напред, очаква

ни още борба. Предстоят 5

важни мача, в които, ако искаме

да бъдем първи, трябва

да устоим на напрежението.

Благодаря на домакините за

организацията на срещата,

не са много стадионите, където

нещата стоят по подобен

начин. Като започнем от

отличния терен, до посрещането

на отбора и официалните

лица", коментира президентът

на "Марек" Цветан

Видински.

"Поздравявам "Марек" с

победата, която дойде заслужено.

Опитахме се да се противопоставим

по най-добрия

начин и да се надиграваме с

лидера в групата, а не предпочетохме

да се затворим в

собственото си поле и каквото

стане. Това бе изключително

важен и полезен мач

за нашия млад отбор, който

1

2

натрупа ценен опит. Именно

липсата на рутина доведе и

до прегаряне на част от младите

момчета. Хубавото е, че

показахме желание да играем

футбол и не се предадохме

до последната минута.

Натежа умората след сгъстения

цикъл, в който играхме в

последните 10 дни", коментира

старши треньорът на

"Пирин" (ГД) Димитър Крушовски.

"ПИРИН" (ГД): Абдиков,

Гуцев, Б. Иванов, Кочанов,

Грозданов, Коршумов (66-

Караемин), Алим, Головодов,

Лазаров (38-Р. Петров),

Либяховски, Дафков.

"МАРЕК": Младенов,

Близнаков, Тунтев, Калайджийски

(89-Михалков),

Арсов, Каймакански, Владимиров

(78-Николов),

Любомиров (90-Влахов),

Панталеев (71-Емилов),

Калоянов (90-Чечев).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

МОХАМЕД СЪДИ "ЛЕВСКИ" ЗА НЕИЗПЛАТЕНИ

ЗАПЛАТИ

Бившият футболист на "Левски" Насиру Мохамед дава

сините на ФИФА за неизплатени заплати. Това бе причината

ганаецът да напусне „Герена“ по вина на клуба, който се

намира в тежка финансова криза. Според сайта

ghanasoccernet.com Насиру е получавал доста сериозна

заплата в "Левски". Твърди се, че бившият капитан на

ганайските младежи се е подписвал срещу 22 хил. евро на

месец. Ако Мохамед спази заканата си, това ще е сериозен

удар по "Левски", който ще бъде задължен да изплати всички

дължими суми на футболиста, възлизащи на около 250 хил.

евро.

ГРАЖДАНИТЕ ОБЪРНАХА ПСЖ СЛЕД ПОЧИВКАТА

"Манчестър Сити" направи първата крачка към класиране

на финала в Шампионската лига. Гражданите биха ПСЖ с

2:1 след обрат на „Парк де Пренс“ в големия полуфинален

сблъсък. Домакините бяха пълен господар през първата част

и поведоха чрез Маркиньос в 15-та мин., а след това

пропуснаха още няколко добри възможности. След почивката

гостите взеха нещата в свои ръце и спечелиха с голове на

Кевин де Бройне (64) и Рияд Марез (71). Парижани завършиха

мача в намален състав, след като Идриса Гай си изкара червен

картон в 78-та мин.

БИВШ МОДЕЛ СЪДИ КР. РОНАЛДО ЗА 56 МЛН.

ПАУНДА

Бившият модел Катрин Майорга, която преди време обвини

Кристиано Роналдо в изнасилване, иска обезщетение в

размер на 56 милиона паунда от звездата на "Ювентус".

Делото все още е далеч от развръзката си, но английският

таблоид „Сън“ се е добрал до документи, които разкриват

претенциите на Майорга. Дамата претендира за 18 млн.

паунда обезщетение за „болки и страдания“, причинени в

миналото, и още толкова за същите неща, които ще преживее

в бъдещето като следствие на събитията от 2009 г. Още 18

млн. са в категорията „наказателно обезщетение“. Като се

добавят и съдебните такси, общата сума възлиза на 56,5 млн.

паунда, което се равнява на две годишни заплати на Кр.

Роналдо. Адвокатите на Майорга са предоставили списък от

цели 60 свидетели, които искат да дадат показанията си пред

съда. Кристиано, разбира се, категорично отрича

обвиненията, че е изнасилил Майорга по време на почивка

в Лас Вегас през 2009 г.

"ЧЕЛСИ" СЕ ОТКАЗА ОТ БИТКАТА ЗА ХОЛАНД,

ИСКА ЛУКАКУ

Наставникът на "Челси" Томас Тухел иска клубът да

привлече бившия нападател на отбора и настоящ голмайстор

на "Интер" Ромелу Лукаку. Лондончани вече са приели, че не

могат да вземат Ерлинг Холанд, и затова фокусират усилията

си върху белгиеца. Тухел търси мощен таран, който по

възможност да има опит в Премиър лийг. Именно Лукаку найдобре

отговаря на този профил. За целта от „Стамфорд

Бридж“ са готови да платят над 90 милиона паунда. Тухел

смята да се раздели с Тами Ейбрахам, а пропуските на Тимо

Вернер продължават на моменти да тежат доста. С Лукаку

мениджърът на лондончани смята, че ще реши всичките си

проблеми, свързани с отбелязването на голове. Белгиецът е

на 27 г. и е в пика на кариерата си, и на „Стамфорд Бридж“

смятат, че подобна инвестиция е бъде напълно оправдана.

СЕРХИО РАМОС ГОТОВ ДА РИТА В "РЕАЛ" И ЗА

ПО-МАЛКО ПАРИ

Капитанът на "Реал" (Мадрид) Серхио Рамос иска да

продължи да играе за испанския клуб. Футболистът е готов

да намали заплатата си. Бранителят е провел преговори с

президента Флорентино Перес и е изложил своите

условия. Договорът трябва да бъде уреден преди края на

сезон 2022/23 г. Възнаграждението може да бъде понижено

с 10 процента. Шефовете обаче искат да намалят заплатата

на 35-годишния испанец с 20 процента.

АРШИНКОВА СЕ КЛАСИРА ЗА ВТОРИЯ КРЪГ В

КАЙРО БЕЗ ЗАГУБЕН СЕТ

Българката Петя Аршинкова се класира за втория кръг на

турнира по тенис на червени кортове в Кайро (Ег) с награден

фонд 15 хиляди долара. Номер 4 в схемата разгроми Лиан

Тран (Нид) с 6:1, 6:2 за 90 минути. С успеха тя заработи 1

точка за световната ранглиста и 294 долара. Третата

поставена Гергана Топалова (Бъл) загуби на старта от

квалификантката Карлота Мартинес (Исп) с 3:6, 4:6.

УЕСТБУУК С ТРИПЪЛ-ДАБЪЛ ЗА "ВАШИНГТОН"

ПРИ ПОБЕДАТА НАД "ЛЕЙКЪРС"

Ръсел Уестбруук записа трипъл-дабъл, а Брадли Бийл вкара

27 точки при победата на "Вашингтон" със 116:107 срещу

гостуващия "Лос Анджелис Лейкърс". Уестбруук завърши с 18

точки, 18 борби и 14 асистенции за 30-ия си трипъл-дабъл

през сезона, а Алекс Лен добави 18 пункта и 9 борби за

"Уизърдс". Те са с 11 победи в последните си 13 мача и държат

временно последната плейофна квота в Източната

конференция. "Лейкърс", за които Антъни Дейвис вкара 26 т.,

загубиха четири от последните си пет мача.


СТРУМА 30 април - 6 май 2021 г.

СПОРТ стр. 22

Ветераните на "Пирин" посечени от малшанс и

софийски рефери в с. Бистрица пред

погледа на премиера в оставка

Футболните ветерани на

"Пирин" бяха преследвани от

страхотен малшанс и логично

загубиха зоналния финал

от "Витоша" (Б) с 1:4 в софийското

с. Бистрица. Здраво

рамо на домакините даде

и триото столични рефери,

начело с главния Методи Методиев,

на когото бистришвратата

на Димчо Митов.

Атанас Николов шутира

страховито в напречната

греда, топката рикушира и

тупна около голлинията,

но тъчарбитърът остана с

прибран байрак. 3 минути

по-късно Ивайло Иваников

разтегна бедрен мускул

в безобидна ситуация

ва за 2:0 центриране от измислен

фаул пред пеналта. Димитър

Наков стреля на сантиметри

от гредата в 31-та мин., ала

120 секунди след това Ив. Цветков

разкъса защитата, финтира

Митов и намали. В 39-та

мин. отново Цветков изскочи

очи в очи с бистришкия страж,

който излезе напред и спаси

Центрирането свари неподготвена

зелено-бялата отбрана

и екснационалът Георги

Пеев направи 3:1. Минута

по-късно Манов се справи

сам срещу Божов. В същата

ситуация бе на път да се озове

и Цветков, но бе спрян непозволено

от Йордан Върбанов,

а Методиев безсрамно

2

ките тигри

приятелски

подвикваха

"Метка, Метка"

през целия

мач. Четвъртата

поредна

победа

на своя тим в

тази фаза от

шампионата

на бившите

играчи, но този

път като

зрител, проследи

премиерът

в оставка

Бойко Борисов.

Компания

на политическия

ас в кабинката над

трибуните правеше помощник-треньорът

на орлетата

Петър Михтарски, а на старшията

Петър Цветков остана

да асистира само Иван Стойчев.

В 6-та мин. Иван Цветков

бе спънат отзад на

27-28 метра фронтално от

15-ките на орлетата тръгнаха

към спасението с хикс в Бургас

С две идентични ремита

по 1:1 потеглиха в плейофите

след редовния сезон в

елитните юношески групи

17-ките и 15-ките на "Пирин",

които преследват различни

цели. Момчетата на Илко

Христов гарантираха на следовниците

си от есента в

обединената група място

сред най-добрите и в предстоящите

10 мача ще гонят

по-предно класиране между

7-12-о в двубоите на средняците

в двата потока Запад и

Изток. На базата в село Падеш

благоевградчани взеха

точка срещу "Черно море",

гола за домакините отбеляза

Илчо Камишев.

На 15 май зелено-белите

гостуват на "Етър", който катастрофира

вкъщи с 1:4 срещу

"Славия". Със същия резултат

Илчо Камишев

"Берое" спечели под Аязмото

срещу "Спартак" /Пд/.

По-малкият набор до 15

г., начело на който преди

две седмици застана Венелин

Товиров, е замесен в

битката за оцеляване и тръгна

към спасението с равенство

срещу "Черноморец" в

Бургас. Точен край морето

за гостите бе Александър

Спасов, а следващото изпи-

тание е сблъсъкът със "Славия",

който идва в областния център

на Пиринско на 15 май също

след 1:1 с "Етър", както завърши

спорът и на третата двойка "Добруджа"-"Хасково",

с което възелът

в плейаута се заплете още на

старта.

"ПИРИН" /17/: Й. Димитров,

Тумбев, Перчинков, Ингов, Костов,

М. Димитров, М. Бачев,

Шаламанов, Камишев, Еринин,

Арнаудов. Резерви: Д. Василев-вр.,

Караколев, Ат. Тодоров,

Мичев, Ставрев.

"ПИРИН" /15/: К. Иванов,

Ласков, Кишишев, Бъчваров,

Дамбов, В. Димитров, Спасов,

Георгьовски, Секулски, Ал. Николов,

Сл. Василев. Резерви: К.

Ангушев-вр., Филипов, Лазов,

Александров, Ангелов, Педински,

Кландов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Капитанът на пиринци Ст. Бачев получава купата за второ място от делегата Г. Игнатов

/сн. 1/. Двата тима загърбиха лютата битка на терена след края на мача /сн. 2/.

На международниците

от Пиринско

се падна честта

да открият

нововъведената

в България

система за видеонаблюдение

на мачовете.

Нашенската

ВАР стартира

на 3 май с

двубоя от плейофната

фаза

в първата шестица

между

ЦСКА и "Арда".

В ролята на

първи съдия в

- 4:1.

"ВИТОША" (Б): Д. Митов,

М. Германов, В. Бонев, Й.

Върбанов, Н. Николов, Г.

Гинчев, Св. Петров, Е. Гъргоров,

Г. Пеев, Н. Божов, Хр.

Йовов (Б. Драгомиров, Б.

Георгиев, Ч. Атанасов, Р.

Василев, Енг. Енгибаров, В.

Пандезов, Н. Чанев).

"ПИРИН": Ив. Иваников,

П. Кепов, Р. Бачев, Р. Митревски,

Д. Коемджиев, Д.

Наков, Ст. Бачев, К. Марков,

Ив. Цветков, П. Бандев,

Ат. Николов (Л. Манов, Е.

Равначки, Т. Лулейски).

ИВАН ДЕЛЧЕВ

На международниците от Пиринско

се падна да открият ВАР в България

стаичката с мониторите влиза

петричанинът Ивайло

Стоянов, а за изрядността на

решенията на тъчреферите

Ив. Стоянов и М. Максимов

Разложани се вдигнаха с точка в Сливница след фиаското в Дупница

Н. Хаджиниколов Г. Фикийн

"Пирин" /Рз/ се вдигна с

точка в Сливница след фиаското

0:5 срещу "Марек". Хората

на Христо Джоджов завършиха

2:2 срещу "Сливнишки

герой" във второто си

поредно гостуване в рамките

на 4 дни, като не им стигнаха

броени секунди да си

тръгнат с пълен актив. Геор-

и от рехавата резервна

скамейка на пиринци към

терена се отправи Любомир

Манов. Немаркирана

засада позволи на Христо

Йовов-Бижутера да открие

резултата в 24-та

мин., а в 29-та мин. Николай

Божов завърши с гладиагоналния

шут на нападателя.

2 минути след почивката Цветков

улучи от пряк свободен

удар дирека над Митов. В 52-

та мин. реферът подпря "Витоша"

с фаул по лявото крило за

Николай Божов, изтъркалял се

до тъча в чисто единоборство

с 30 кг по-лекия Петър Кепов.

ги Фикийн изведе разложани

напред в 35-та мин., а същинската

драма се разигра в заключителните

десетина минути. Резервата

Марио Йорданов възстанови

равенството в 83-та

мин. Само четири по-късно капитанът

Николай Хаджиниколов

отбеляза дежурния си гол от

дузпа, но точно когато реферът

свири нарушение за домакините.

Финалният щурм на

гостите доведе до удар на Ат.

Николов в обсега на Митов

и още един удобен фаул, който

Цветков прати половин

метър над рамката. В 77-та

мин. Божов бе изведен отляво

и сложи точка на спора

от Самоков Мариян Гребенчарски

погледна часовника

си да свири края, Любомир

Деспотов попари пиринци.

"СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ":

Трендафилов, М. Минчев

/28-Костадинов/, Деспотов,

Илиев, Николов, Малинов

/60-Виденов/, Петков, Ничев,

Д. Димитров /60-Йорданов/,

Д. Минчев.

"ПИРИН" /РЗ/: Ив. Димитров,

Бакалов, Сандев,

Фикийн /65-И. Иванов/,

Друнчилов, Ив. Иванов,

Шапкаров /79-Варсанов/,

Лефтеров, Димиров, Хаджиниколов,

Падарев /734-

Мавродиев/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

ще бди най-пресният носител

на значката на ФИФА,

санданчанинът Мирослав

Максимов. ВАР ще се намесва

само ако арбитърът на терена

вземе решение. На него

може да бъде предложено да

отиде да погледне ситуацията

на екран единствено ако е

допуснал очевадна грешка.

На контрол ще се подлагат

всички дузпи, червени картони

и жълти при сгрешен адресат.

На "Армията" петричката

връзка прокарва и човекът със

свирката, която е поверена на

Станислав Тренчев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

1

ПЪРВА ШЕСТИЦА - ПЛЕЙОФИ

3 май /пон./, 20.15 ч.

ЦСКА-Арда

/Станимир Тренчев/

4 май /вт./, 17.30 ч.

Локомотив-ЦСКА 1948

/Валентин Железов/

19.45 ч.

Лудогорец-Берое

/Драгомир Драганов/

ГРУПА "А"

5 май /ср./, 17.30 ч.

Черно море-Ботев Пд

/Ивелин Занев/

19.45 ч.

Царско село-Левски

/Никола Попов/

ГРУПА "Б"

3 май /пон./, 15.45 ч.

Ботев Вр-Етър

/Волен Чинков/

18.00 ч.

Славия-Монтана

/Станислав Тодоров/


СТРУМА

Управител:

Главен редактор:

СТРУМА

Основател

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

ДЕВА

Нямате навика да се отказвате, преди да сте

свършили работата докрай. Ако срещате затруднения,

най-добре ги обмислете на спокойствие.

Внимавайте да не излеете раздразнението си върху

невинни хора. Трудно ви е да сдържате критичните си забележки.

Овладейте гнева си.

www.hotel-orbita.bg

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326;

Анелия Десподска Репортери: Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885

Издател: „Струма“ ЕООД

694145; Станислава Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов,

0885 694144; Реклами: тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/

2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

885702; 0885 694159; Кореспонденти: Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125;

п.к. 103, тел. 0885 694130

Разлог, Банско - Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129;

Катя Илиева Кюстендил: Даниела Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

Неизяснени обстоятелства ще спъват реализирането

на поредната ви идея. Това ужасно ще ви

разстрои. Посветили сте много време и огромен труд

за подготовката й. За съжаление не всичко зависи

от вас. Рано или късно нещата ще се изяснят и ще можете да се

върнете при нея.

Ако сте решили днес да правите покупки, свързани

с офиса ви, няма да ви е лесно. Ще изникват

непредвидени пречки - бавно обслужване или трудности

при оформяне на договорите за продажба.

Проявете търпение, избягвайте да правите физиономии. Трябва

добре да обмислите данъчен проблем.

КОЗИРОГ

РИБИ

507979; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

30 април - 6 май 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

Спортен празник събра ученици и учители в Банско

С огромна радост

и ентусиазъм

всички ученици и

учители от НУ "Св.

Паисий Хилендарски"

се включиха в

новия спортен

празник на училището.

В слънчевия

следобед училищният

двор се изпълни

с глъч и

смях, докато деца-

Най-малките ученици от

подготвителна група "Пчеличка"

на НУ "Св. Паисий Хилендарски"

- гр. Банско поднесоха

красива изненада на кмета на

ОВЕН

та се съревноваваха в разнообразни

спортни игри, организирани

от учителя по физкултура

Георги Кавръков, и се

забавляваха с песни и танци.

Великденският спортен

Малчугани изненадаха с картички

за празника градоначалника Ив. Кадев

и служителите в администрацията

общината Иван Кадев, неговия

екип и общинските служители.

С пожелания за весели великденски

празници, децата подариха

на всички изработени

Тези от вас, които се занимават с търговия или

реклама, днес трябва да внимават да не злоупотребят

с нечие доверие. Ако смятате, че най-съкровените

ви вярвания са подложени на изпитание, не бягайте от предизвикателството,

а смело се изправете срещу него. Рискувайте и ще

успеете.

Ще се включите в акция за събиране на пари с

хуманна цел. Това ще се окаже по-трудно, отколкото

сте се надявали, и ще отнеме голяма част от времето ви. Не се

възползвайте от доверието на околните във вас, за да ги манипулирате.

Ще имате неприятности в дома, свързани с пари.

Днес е подходящ ден за дълга обиколка из магазините.

Ще успеете да изберете прекрасни подаръци за

близките. Вероятно и за себе си ще купите неща, които

отдавна желаете. Ще имате проблеми във взаимоотношенията с деловия

партньор. Денят не е подходящ за рисковани начинания.

Ако се налага да пътувате, бъдете готови за тежко

пътуване. Независещи от вас причини ще забавят

придвижването ви. Ще ви бъде неприятно и досадно. Купете нещо

ново за кабинета си и изхвърлете старите ненужни неща. Делово

пътуване ще ви донесе много успехи.

Не си заслужава да хвърляте време и усилия в

работата си. Макар че сте положили труд, ще останете

разочаровани от развитието на ваш нов проект. Предлаганата

нова длъжност няма да ви донесе значителни преимущества,

но вие имате впечатлението, че пред вас не стои кой знае какъв

избор.

празник беше организиран

от педагогическия колектив и

подкрепен от Обществения

лично от тях картички. Много

минувачи покрай училището

също бяха сюрпризирани с

ръчно изработени картички.

ИВАН ИВАНОВ

316 поети с 842 стихотворения

се включиха в 15-

ото издание на Националния

литературен конкурс за поезия

"Биньо Иванов" - Кюстендил

2021, чиито организатори

са община Кюстендил

и читалище "Братство

1869". Литературният конкурс

е ежегоден и се провежда

под патронажа на

кмета на община Кюстендил

Петър Паунов. В него могат

да участват автори от цялата

страна, а самата надпревара

е анонимна. Целта на

конкурса е да продължи

ХОРОСКОП ЗА 30 АПРИЛ

съвет на началното училище.

Зам. кметът Костадин Атанасов

поздрави децата и учителите

им с пожелание за весели

празници и връчи на

всички класове грамоти за

316 поети се включиха с 842 творби в национален

конкурс за поезия под патронажа на кмета на Кюстендил

Колаж от по-запомнящите се моменти при награждаването на

ярката литературна тради- авторите през годините

ция на гр. Кюстендил, за чието писатели, и членове - Надя Попова,

ради, подсигурени от спонсори-

обогатяване и развитие има безспорен

главен редактор на вестник те и спомоществователите на

принос творчеството на "Словото днес", и кюстендилският

конкурса. Резултатите от конкур-

Биньо Иванов - поетът, свързал

поет, писател и философ са ще бъдат обявени в навече-

трайно съдбата си с този град. Георги Славчев.

рието на 24 май. Официалното награждаване

Победителите ще бъдат определени

Тази година ще бъдат присъседател

ще бъде на 28 май

от жури в състав: преддени:

първа награда - 400 лв., вто-

от 18:00 ч. в Голямата зала на чи-

- Димитър Христов, секретар

ра награда - 300 лв., трета награталище

"Братство 1869".

на Съюза на българските да - 200 лв., и 6 поощрителни наг-

ГЕРГАНА

ИВАНОВА

СТРЕЛЕЦ

Няма да ви е лесно да решите един семеен

проблем. Вероятно ще се опитате да заставите

всички да действат по вашата рецепта, но това е

все едно да се опитвате да пробиете стената с глава.

Бъдете внимателни, когато пристъпвате към семейните проблеми.

Не се поддавайте на стари чувства и обиди, ще разрушите

изградени контакти.

Не злоупотребявайте с късмета си. Непредвидени

обстоятелства могат да променят насоката на

деловите ви дейности или финансовите ви операции.

Ще съжалявате, ако действате прибързано или

се подведете от фалшива информация или неправилен съвет. Не

разчитайте на помощ, проявете далновидност и действайте в правилната

посока, разчитайки единствено на себе си.

ВОДОЛЕЙ

участието им в новата спортна

проява.

ИВАН ИВАНОВ

Днес вървете по течението. Тръгнете ли срещу

него, само ще си създадете неприятности. Вероятно

ще изпаднете в паника във връзка с паричен

въпрос. Вместо да се затормозявате с него, потърсете

приятел, който да ви помогне за решаването му. Не позволявайте

ситуацията да излезе извън контрол. Купувайте на едро.

Разчитайте на помощ и съвет.

Днешният предиобед ще бъде доста натоварен.

По независещи от вас причини ще трябва да се

откажете от новото си начинание. Естествено, разочарованието

ви ще е огромно. Не се опитвайте

да промените тази ситуация, защото няма да успеете. По-добре

не губете време, а се заловете с нещо друго, но само ако е във

вашата компетенция, за да сте сигурни в успешния край. Приятел

или партньор ще използва влиянието си, за да ви помогне.

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА

30 април - 6 май 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 24

Абитуриентите на ЗПГ изненадаха директора Е. Терзийски

с любимата му тема за атомното ядро, поканиха го на бала

и извиха хоро в училището

1

2

Абитуриентите на Земеделската

професионална

гимназия в Сандански поканиха

директора Емил Терзийски

и ръководството на

училището на бала си по

оригинален начин. Дванадестокласниците

измислили

цялостен сценарий как точно

да отправят поканата, така

че моментът да е вълнуващ

и запомнящ се. Подходили

с елемент на изненада

- пуснали слух, че уж нещо

неприятно се е случило в

Съпругата на благоевградския

футболист Светослав

Дяков - Марияна, боядисва

яйца на Велики четвъртък /сн.

1/, които ще бъдат дарени на

сираци. Това е първата благотворителна

проява на новосъздадения

клуб на футболните

съпруги /сн. 2/ към ФК "Лудогорец",

за който стана ясно

Нека Великденските празници

бъдат изпълнени с радост и

много щастливи изненади!

Нека пламъкът на любовта

ни изпълва

с надежда

и добрина!

Честито Възк

ъзкресение

Христово!

Стоян Стоев, председател на

ПП ГЕРБ - Сандански и депутат в 45-ото НС

В навечерието на

най-големия християнски

празник Великден

ПК „Струмешница“

двора на училището. Терзийски

обаче не се поддал

на провокоцията, а спокойно

излязъл от сградата. Там

последвал нов сюрприз -

учениците го очаквали с детайлно

подготвена реч за

атомите, запознати, че е

любимата тема на директора.

"Словото, което прочете

Борислава - "Ученик на годината

2020", бе вдъхновяващо

и свързано с една от

любимите ми теми, които

пожелава на стотиците си членкооператори

и на хилядите си потребители

здраве, щастие и успехи!

Скъпи съграждани, бъдете

честити и благополучни!

Нека

светлината на

Христовото

Воскресение озари

живота Ви!

Георги Ичконов,

председател на

УС на ПК

„Струмешница“ -

Петрич

Директорът Е. Терзийски излезе от сградата и се натъкна на изненадата /сн. 1/. Дванадесетокласниците

на ЗПГ измислиха сценарий как по впечатляващ начин да поканят училищното

ръководство на бала си /сн. 2/. Събитието завърши с кръшно хоро в училищния двор /сн. 3/.

Уважаеми съграждани,

Пож

ожелавам Ви светли

Великденски празници,

здраве, радост, мир

и благополучие!

Честит Първи май - Ден на

труда и международната

работническа а солидарност,

на всички трудещи се!

Любен Милев,

председател на ОбС на БСП - Благоевград

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

ХРИСТОВО!

Професионален колеж АВС поздравява всички

свои бивши, настоящи и бъдещи курсисти с

пожелание за здраве, благополучие и светли

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

Нека има мир и любов в сърцата ни!

от поста, който качи на стената

си в социалната мрежа

красивата разложанка.

"Наближава Великден!

Празник, чрез който да накараш

другите да се усмихнат и

да се почувстват обичани и

ценени, без значение от социалното

си положение или

каквото и да било друго. За-

2

това днес нашите футболни

момичета отрано са запретнали

ръкави и боядисват

яйчица. Яйца, които лично

ще занесат на децата, лишени

от родителска грижа, в

град Исперих, защото няма

преподавам - атомното

ядро. Благодарих и им казах,

че както ядрото е с положителен

заряд, така и през тези

5 години зарядът на нашето

ядро - ЗПГ (ученици,

учители, ръководство, родители),

бе с много положителна

енергия, която бе причината

за много емоции, с

много добри резултати и успехи!

И на 23 май ще бъда с

тях на бала им!", сподели Е.

Терзийски за прекрасната

изненада, завършила с хоро

в училищния двор.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Разложанката Марияна Дякова боядисва яйца за сираци заедно с

други футболни съпруги

1

3

нищо по-хубаво от това да

видиш радостта в очите на

другите, когато знаеш, че ти

си направил нещо добро за

тях", сподели Марияна Дякова.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

ВИ ЦОВЕ НА БРОЯ

- Искам да живея 240 години!

- Защо?

- Ами от малък мечтая да

живея в собствена къща. Като

си сметнах заплатата и извадих

всички разходи, се получи

240 години.

- А инфлацията отчете ли?

- Да му се не види, май ще

трябва да живея вечно!

***

При психиатъра:

- Добър ден! Кажете от

какво се оплаквате?

- Докторе, имам чувството,

че говоря, а никой не чува

какво казвам!

- Казах добър ден!! Кажете

от какво се оплаквате?!

00101

More magazines by this user
Similar magazines