Вестник "Струма" брой 164

vestnikstruma
  • No tags were found...

сряда 21 юли 2021 година

9 772367 612028

29-3

Година XXХ, брой 164 (8858) Сряда, 21 юли 2021 г. 0.70 лв.

Собственици на фирми

на Покровнишко шосе

заплашват с протести заради

спрения ремонт на пътя

Вчера трябвало да започне полагането

на асфалт, но след заповед от АПИ фирмата

изпълнител изтеглила машините

Светослав Маламски,

Кирил Илиев, Борис Михайлов

и Милан Станчев

(отляво надясно на сн.

1). Прахолякът по натовареното

с движение

трасе създава предпоставки

за ПТП (сн. 2).

Приспособление за

пръскане на вода към

пътя от входа на сервиза

на Милан Станчев

не бе особено ефективно

(сн. 3).

ЗЪБ ЗА ЗЪБ

Ще се озъбят ли вкупом партиите на статуквото

и промяната на забележителното шоу

на лидера на "Има такъв народ"?на стр. 12-13

2

Блокиране на кръстовището,

свързващо магистрала "Струма" с

областния център на Пиринско,

готвят работници и собственици на

фирми в района на промишлената

зона на Благоевград при Покровнишко

шосе. Причината за протеста

им е спирането на стр. 6

За скандала на стр. 8

1

3

ОКОНЧАТЕЛНИЯТ СПИСЪК РАЗКРИ

Перничанка и кюстендилец

сред кандидатите

за европейски

делегирани прокурори

А. Джамалова

Ив. Илиев

С мотив, че не отговаря на изискванията

на конкурса, кметът Илко Стоянов уволни

секретаря на кметството Мария Захова

И. Стоянов

М. Захова

Секретарят на община

Благоевград Мария Захова от

вчера не е на работа. Тя е освободена

от кмета Илко

Стоянов с мотив, че не отговаря

на изискванията на проведения

конкурс за заемане

на длъжността. Конкурсът,

който се проведе в началото

на 2020 г., породи сериозно

напрежение, а след обявяване

на резултатите класираният

втори Ивайло Велков

оспори процедурата и настоя

областният управител да анулира

резултатите.

Кметът Стоянов даде ясен

знак, че иска да на стр. 6

Срещу 1 млн. лв. община Белица възлага чистотата

на града и съставните села на общинското

дружество "Мусала", пътническите превози

поема "Балкантранс-2009" от Краище

Договори по две обществени

поръчки е подписала

община Белица с избраните

изпълнители. Първият е за

изпълнение на дейностите по

сметосъбиране и сметоизвозване

в общината, които

са възложени на общинското

дружество "Мусала 2004"

ЕООД. Стойността на обществената

поръчка е в размер

на 900 хил. лв. без ДДС, или

Заместник окръжният

прокурор на Перник Анита

Джамалова и колегата й от

Кюстендил Ивайло Илиев са

сред кандидатите за европейски

делегирани прокурори.

В окончателния списък,

който бе обявен, след като

в петък изтече на стр. 6

1 080 000 лв. с ДДС. За тази

сума фирмата трябва да обезпечи

поддържането на чистотата

на териториите за обществено

ползване, да се

грижи за на стр. 6

"ВИП секция" посрещна на празника на Свети

Илия лобито

на с. Селище

в Чикаго,

Отец Ангел с иконата на Св. Пророк Илия, която закриля благоевградското

с. Селище

над 300 съборяни

вдигнаха наздравици,

не пропуснаха и

хорото... на стр. 3

Новата кметска управа на Благоевград с

първа за мандата си санкция от 13 200 лв.

за пристройката на VII СУ

Жалбата е от "Престиж Бизнес-93" срещу

решението на Румен Томов да възложи

поръчката за над 1.6 млн. лв. на фирми на бившия

шеф на пътната агенция Велико Желев

на стр. 2


СТРУМА 21 юли 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 2

Новата кметска управа на Благоевград с първа за мандата

си санкция от 13 200 лв. за пристройката на VII СУ

Жалбата е от "Престиж Бизнес-93" срещу решението на Румен Томов да възложи поръчката

за над 1.6 млн. лв. на фирми на бившия шеф на пътната агенция Велико Желев

Р. Томов Я. Попвасилев И. Стоянов Г. Шапков Л. Янев В. Желев

Благоевградската фирма

"Престиж Бизнес-93" ООД успя

да събори в Комисията за

защита на потребителите една

от последните заповеди на

бившия кмет на града Румен

Томов и новоизбраният градоначалник

Илко Стоянов получи

за изплащане първия извънреден

разход от общинския

бюджет в размер на

13 200 лв.

Жалбата на собствениците

на "Престиж Бизнес-93"

Георги Шапков и Любен Янев

е срещу решението на Томов

от 18.05.2021 г. да възложи

строителството и авторския

надзор на пристройката към

СУ "Кузман Шапкарев" на

"Школото" ДЗЗД - обединение

между "ВДХ" АД и "Хидрострой"

АД.

От процедурата за избор

на изпълнител "Престиж Бизнес-93"

бе отстранена по редица

причини, сред които

липсата на проект за подробен

устройствен план. Дружеството

обаче успя да убеди

КЗК, че е подало документи

съобразно всички изисквания

на конкурсната документация,

както и че комисията

не е посочила никакви

мотиви за избора на "Школото".

Любопитното е, че в решението

на КЗК Р. Томов е посочен

като вр.и.д. кмет съгласно

Решение № 181 на ОбС

- Благоевград от 21.04.2021

г. на Общински съвет - Благоевград,

с което всъщност за

вр.и.д. кмет бе избран Ясен

Попвасилев. Въпреки объркването

на комисията по

сложния казус с бившия

благоевградски кмет Р. Томов,

който 2 г. води съдебни

битки да остане на поста, но

в крайна сметка не успя, по

същество КЗК е постановила,

че решението на кмета от

18.05.2021 г. за класиране

на участниците и определяне

на изпълнител е незаконосъобразно

и общината следва

да плати на жалбоподателя

сумата, от която държавната

такса за образуване на

производството е 1700 лева,

а адвокатското възнаграждение,

платено от "Престиж

Бизнес", е 11 500 лв.

Решението на КЗК подлежи

на обжалване пред Върховния

административен съд

в 14-дневен срок от съобщаването

му на страните. От община

Благоевград съобщиха,

че ще обжалват, което е шанс

да спестят глобата или поне

Общинското дружество по чистота в Разлог иска да купи втори

сметосъбиращ автомобил от "ПИБ СЪРВИСИС- 08" вместо да им плаща наем

Ил. Благоев Пл. Хаджиев

Общинското дружество

"Благоустройство и чистота"

- Разлог има намерение да

придобие сметосъбиращ автомобил.

Управителят Илия

Благоев вече е входирал искане

за това и предстои то

да бъде разгледано от местния

парламент. Предложението

е за покупка на сметосъбиращ

автомобил втора

употреба на стойност максимум

36 000 лева, които са за

сметка на бюджета на дружеството.

За целта Общинският

съвет трябва да даде

съгласие за това и да упълномощи

управителя да сключи

договор за покупко-продажба

и да предприеме всички

необходими последващи

действия за придобиване на

специализирания автомобил.

Към момента "Благоустройство

и чистота" работи

с общо три сметосъбиращи

автомобила. Два от тях са

собственост на разложката

фирма "ПИБ СЪРВИСИС- 08"

ЕООД, представлявана от

Атанас Стойчев, и общинското

дружество ги ползва под

наем. Третият, който също

беше собственост на фирмата

на Стойчев - "Благоустройство

и чистота", закупи миналата

година за сумата от

34 800 лева след решение на

Общинския съвет.

Сега общинската фирма

възнамерява да придобие и

втора машина. Според управителя

на "Благоустройство и

чистота" купуване на ползвания

досега сметосъбиращ автомобил

е най-удачното решение,

тъй като той е поддържан

от общинското дружество,

влагани са средства за

ремонт и се знае какво е техническото

му състояние. Ако

не се постигне договорка с

фирмата, тогава ще се търси

друг вариант. Максималната

стойност, която се предвижда

за купуването на машината,

е в размер на 36 хил. лв.

Предложението вече се

разглежда от постоянните

комисии към ОбС. По време

на Комисията по бюджет и

финанси общинският съветник

Пламен Хаджиев се

поинтересува дали са правени

проучвания за цената на

чисто нов автомобил и какви

са възможностите на дружеството

за закупуването му

на лизинг. Според управителя

Благоев цената на такъв

автомобил от същия клас и

вместимост е от порядъка на

около 500 хил. лв., което е

доста висока цена.

Общинският съвет ще разгледа

и възлагането на услугата

"Патронажна грижа" за

изпълнение на общинското

предприятие Домашен социален

патронаж. За услугата

вече е подписан договор

за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по

оперативните програми на

стойност 475 хил. лв.

Промяна на Наредбата за

определянето и администрирането

на местните такси и

цени на услуги на територията

на община Разлог, която

предвижда намаляване на

таксите за детски градини от

40 на 28 лева, също ще бъде

разгледано на предстоящата

сесия. Местният парамент

трябва да утвърди и съществуването

на самостоятелни

маломерни и слети маломерни

паралелки от двата класа

за предстоящата 2021-2022

учебна година.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Занимателна ваканция отведе ученици от Банско до

зоокъта в Хаджидимово

Приключи първи етап от походите и екскурзиите

от лятната програма на МКБППМН - община Банско

за учениците от първи и втори клас. По-малките имаха

разходки с опознавателен характер в ниската

част на планината до Ролбана и м. Пещерите, а поголемите

стигнаха до Байкушева мура и красивите

пирински езера. След всеки поход направиха и по

една екскурзия - до софийския зоопарк

и зоокъта в Хаджидимово, както

и до манастира "Св. вмчк Георги

Победоносец".

Паралелно с това стартираха и

дейностите в Занимателната ваканция.

Първите занятия се проведоха в

читалищната библиотека, градския

парк, Веляновата къща и музей "Неофит

Рилски". Заниманията от тази

школа продължават вече всеки делничен

ден от 15:00 до 17:00 ч. до 13

август в Центъра за социална превенция

към МКБППМН. Децата ще имат

забавни и интересни занимания с техните

ръководители Елена Георгиева и

Бойка Калайджиева както в самия

център, така и в още изнесени часове

в музеи, институции и др.

ИВАН ИВАНОВ

ИЗКУПУВАНЕ НА:

метали, хартия, пластмаса

ПРЕДЛАГА:

ТЕЛ. 0888 295 408

с. Зелен дол

част от нея.

Любопитното в поръчката

е, че двете участващи в обединение

"Школото" фирми са

на Велико Желев, бивш шеф

на пътната агенция. През

2019 г. приходите му бяха изчислени

на почти 300 млн.

лв., получени основно от държавни

и общински поръчки.

Велико Желев е бивш шеф на

Областно пътно управление -

Варна, по времето на кабинета

„Сакскобургготски“ е съветник

на регионалния министър

Валентин Церовски,

след това е назначен за зам.

шеф и за малко - шеф на АПИ,

бил е и съветник на регионалния

министър Асен Гагаузов

в правителството на БСП в

периода 2005-2009 г.

На фона на десетките мегаобекти,

спечелени от фирмите

на Желев през последните

години, интересът му

към малката пристройка на

благоевградско школо може

да се обясни единствено с

факта, че финансирането е

държавно и гарантирано.

Припомняме, че пристройката

на VII СУ беше защитена

през МОН като единствен начин

да се отговори на интереса

на благоевградските деца

към училището, което през

учебната 2020/2021 записа

887 ученици. Въпросната

сграда ще е на 3 етажа и в нея

ще бъдат обособени 9 нови

класни стаи. Миналата година

община Благоевград спечели

4 проекта в сферата на

образованието, един от които

бе за VII СУ, чиято стойност

ще е 1 627 641 лв., от които

1 588 800 лв. са безвъзмездна

финансова помощ.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Обещаният от МЗ да заработи

през септември нов Спешен център в

Бобов дол все още е само на хартия

Обещаният

на Бобов дол

нов Спешен

център е все

още на хартия,

а до септември,

според заявката

на здравното

министерство,

В. Радлев

той трябва да заработи.

Репортер на „Струма“ потърси

за коментар Валери Радлев,

най-дългогодишния общински

съветник от БСП и

бивш председател на общинската

структура на червените

в Бобов дол. Ето какво заяви

той: „На специална среща с

представители на МЗ с ресор

"Спешна помощ", общински

съветници и д-р Албена Рапатинска,

директор на спешните

центрове в областта, от министерството

обещаха, че се

заемат сериозно с проблема

и до септември месец Бобов

дол ще има нов Спешен център.

Остават два месеца до определения

срок, но все още

няма никакво строителство.

Добре, че не се явяват купувачи

на помещенията, където

се помещава в момента центърът,

и обявените търгове от

синдика пропадат. В община

Бобов дол има само Спешен

център и трима лични лекари,

които обслужват 9000 души,

толкова са жителите на общината.

Управляващите се смениха

и всичко остава на хартия.

Никой не го интересува,

че хората пътуват за лекар в

Дупница и Кюстендил“, заяви

В. Радлев.

Кметът на миньорската община

адвокат Елза Величкова

многократно е заявявала, че

няма да остави населението

без лекарска помощ. Тя непрекъснато

търси добри специалисти,

които да идват в Медицински

център и да извършват

прегледи на местното население.

Преди около 10 години общината

е дала безвъзмездно

общински парцел на МЗ за изграждане

на Спешен център.

Строителната документация за

новата сграда е изработена

още по време на ръководството

на спешните центрове в

Кюстендилска област от д-р

Анелия Георгиева, която се

пенсионира преди около три

години.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Плащане

веднага

Товарене и заплащане на място.

Мобилен кантар за Благоевград

и околните населени места.


СТРУМА

21 юли 2021 г.

РЕПОРТЕР

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 3

"ВИП секция" посрещна на празника на

Свети Илия лобито на с. Селище в Чикаго,

над 300 съборяни вдигнаха наздравици, не пропуснаха и хорото...

1

родепутата Николай Бареков,

компютърния спец в Брюксел

Асен Ерделски и много други.

Въпреки очакванията на

събора не дойде бившият полицай

и крупен от близкото

минало бизнесмен Живомир

Василев, който живее в найрозовата

и изрисувана с кончета

къща в с. Селище. Отсъстваше

и последната съпруга

на всенародния любимец

Тодор Колев - Мария,

която също е жителка на селото.

Не дойде и новият общински

кмет Илко Стоянов,

който се оправдал, че на този

ден има курбани в много

села в общината и няма да

може да почете всичките.

2

6

За сметка на това край

трапезите пред църквата "Св.

Илия" седнаха колегите на

Байрактарски - кметовете на

с. Зелен дол, Обел и Хърсово,

имаше и специална секция

за гости от Чикаго, върнали

се за лятната отпуска в

страната. Сред тях бе и Георги

Грозев, който от 15 г. живее

в американския мегаполис.

Там е с цялото си семейство

- дъщеря му завършила

в България УНСС и в САЩ работи

като икономист, синът

се занимава с електричество,

а съпругата гледа внуците.

"В Америка е сериозен

проблем отглеждането на децата,

защото родителите

трябва да се грижат за тях,

докато навършат 16 г., затова

решихме "да жертваме бабата",

разказа Георги.

Самият той е бояджия и

казва, че се справя добре.

Мъчи го обаче носталгията

по родината. Въпреки че отдавна

е зад граница, поне

веднъж годишно гледа да отскочи

до Благоевград. "Америка

е страна за младите, те

свикват бързо, но моето поколение

винаги ще гледа на

САЩ като чужда страна, в

която уж сме временно",

споделя гастарбайтерът.

Въпреки че в Чикаго живеят

8

5

7

над 100 000 българи, той

призна, че нашенци не поддържат

връзка там. Преди 2-

3 г. се опитали да организират

среща на благоевградчани

в Чикаго, но повечето не

дошли, след като разбрали,

че планираният пикник няма

спонсори и всеки сам

трябва да си плаща храната.

Доста негативи на общността

ни навлекли и отец

Валентин Ноцков и зет му Божидар

от Симитли, които години

наред скандализираха

с действията

си българската

църква в Чи-

каго. След като църковното

настоятелство успя преди

няколко години да ги изгони,

Божидар се обявил за бояджия

и се главил да прави

ремонт на другата българска

църква, ръководена от поп

Груйо, отецът обаче го изгонил

в първия ден, когато

видял Божидар в 9.00 часа

вместо да боядисва, да закусва

с ракия.

Георги Грозев е от изключително

добре осведомените

българи в Америка. Приз-

нава, че го дължи

на вестник "Струма"

- чете изданието

онлайн всяка

сутрин заедно с

първото за деня

кафе. Поради часовата

разлика

често дори е много

по-информиран

за случващото се в

Благоевград от

местните му роднини

и приятели.

4

Оживените разговори по

масите на селския събор

спират, естествено, в момента,

когато поканеният оркестър

надува децибелите и човек

вече не може да си чуе

дори мисълта, камо ли какво

казва съседът му. Легендар-

3

Инвестиционностроителна

компания

Бившият гл. готвач на ресторант

"Бор" Стефка Мирчева издебна

кмета В. Байрактарски,

за да му довери рецептата си

срещу Ковид - глътка ракия на

гладно с накиснати в нея чесън

и люта чушка /сн. 1/. Кметовете

на Зелен дол, Обел и Хърсово

/отляво надясно на сн. 2/

уважиха колегата си. С. Костадинов

и ексгубернаторът В.

Смиленов се оказаха и съселяни,

и сътрапезници /сн. 3/. Георги

Грозев се върна от Чикаго, за

да отпусне душа на селския събор

/сн. 4/. Лелята на евродепутата

Бареков се появи на събора

с огромен букет за Св.

Илия /сн. 5/. Най-малкият съборянин

- Венелин, не спря часове

наред да обикаля масите

/сн. 6/. Сръчните булки на селото

за няколко часа свариха 5 казана

курбан /сн. 7/. Кръвта на

съборяните кипна при изпълнението

на "Бяла роза" и извиха

хоро /сн. 8/.

С 5 овце курбан, много ракия,

бира и вино и в изключително

добро настроение

жителите на благоевградското

с. Селище вчера отбелязаха

храмовия си празник Св.

Илия. Въпреки работния ден,

под навесите на дълги трапези

се събраха близо 300 съборяни,

много от които от

други селища в общината със

статут на лични гости на кмета

Валери Байрактарски.

Подпомаган от внуците си

Валери и Никола, селският

управник следеше под око

къде какво се свършва и непрекъснато

правеше нови и

нови доставки по масите.

Оказа се, че от с. Селище,

което някога е било център

на селищна система от общо

9 села, произхождат десетки

популярни фамилии, чиито

представители се бяха наредили

край масите - като

бившия шеф на "Напоителни

системи" Санде Костадинов,

ексгубернатора Валери Смиленов,

Оля Календерска -

лелята на Мария Календерска,

която роди 3 деца на евната

песен "Бяла роза" се

оказва спасителният пристан

за съборяните, които мигом

скачат от масите и извиват

дълго хоро пред църквата.

Още повече че отец Ангел вече

си е тръгнал с бурканчета

осветен курбан в чантата и

вече е време да паднат

всякакви задръжки.

Според кмета Валери Байрактарски

с. Селище е едно

от предпочитаните села в общината

заради близостта му

до границата с Македония.

"Няма ден, в който някой да

не ми звънне да пита има ли

свободни къщи, които се

продават, но нямаме", признава

той.

Макар и заключени, защото

собствениците им са или

в Благоевград, или в чужбина,

никой не желае да се лиши

от удоволствието да си

има къща тук "за стари години"

и за да има къде да отседне,

когато и догодина дойде

на курбана в чест на местния

закрилник Св. Илия.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

www.intertimebl.com

тел. 073/593703, ф. 073/599703,

gsm: 0888/709911, 0897/893777

Intertime2011@gmail.com

Благоевград, ул. „Даме Груев“ №12


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 21 юли 2021 г. РЕПОРТЕР

стр. 4

Гастарбайтер в САЩ иска да строи цех за преработка

на сини сливи в родното си село Коркина

Е. Величкова В. Радлев

Гастарбайтер в САЩ е изявил

инвестиционно намерение

да изгради цех за преработка

на сини сливи в бобовдолското

село Коркина. 62-

годишният Васил Велков, когото

съселяните му наричат

Американеца, има желание

да направи затворен цикъл

за производство и преработка

на сини сливи, за което е

уведомил общината в Бобов

дол.

Велков е поискал от ОбС

да разреши за частично изменение

на общия устройствен

план и подробен устройствен

план с цел промяна

на земеделска земя в неземеделска.

Върху имота В.

Велков ще строи хангар и

сграда до него.

"Инвеститорът има намерение

да построи хангар за

земеделска техника и постройка

до него. Предполагам,

че ще инвестира в преработката

на сини сливи, все още

не съм се запознала с материалите.

Ако е така, в селото

ще се създадат работни

места“, заяви кметът на миньорската

община адвокат

Елза Величкова.

"Васил Велков от много

години живее в САЩ. Има

овощна градина от сини сливи

и управлява производството

от Америка. Има намерение

да се върне и да заживее

в родното си село, да

развие бизнеса си, като започне

да преработва продукцията

от сини сливи от неговите

масиви. Въпреки хилядите

километри разстояние

той си идва при всяка възможност.

В момента работи

в помещение, което е малко

за процеса на преработка“,

коментираха пред репортер

Перничани след почивка на Приморско:

Слаб сезон ли?! Плажовете - претъпкани,

хотелите - пълни, цената за "сянка" е 25 лв.

Пълни хотели, претъпкани

плажове и бурен живот. Това

е ситуацията година след

началото на коронакризата

по родното Черноморие.

"Не очаквахме подобно

нещо! По новините непрекъснато

слушаме за провален

летен сезон заради пандемията,

а се натъкнахме на

претъпкан с хора курорт.

Плажовете бяха толкова

пълни, че се наложи да си

купуваме чадър, защото

нямаше свободни. На басейните

в големите хотели също

е претъпкано. Заведенията

са пълни, а животът

кипи с пълна сила. Почти

няма място, на което да се

слагат маски, и буквално се

откъсваш от ступора, в който

всички бяха изпаднали

заради коронавируса", разказват

перничани, почивали

на Приморско.

Намалени цени на чадъри

и шезлонги също било

рядкост. Повечето концесионери

са заложили на шатри

на плажа, за чиято сянка се

плаща по 25 лв. на ден. Чадърите

и шезлонгите пък са

по 7 лв. всеки елемент. Любимата

на туристите цареви-

ца на плажа пък се продава

по 3 лв., толкова са и гевреците.

Капанчетата по плажовете

също заработват добри

пари. Българската бира е по

4 лв., безалкохолните по

около 3 лв., а хитовите в момента

домашни лимонади -

по 4-5 лв.

"Този сезон се оказа много

силен, но за съжаление

кратък, заради студеното

време, с което започна лятото.

Явно хората са зажаднели

за социални контакти след

изолацията, в която живяхме

повече от година. Туристите

предпочитат едноседмични

почивки. Има обаче и такива,

които идват само за уикенда.

Така съботите и неделите

в Приморско става още

по-многолюдно", обясняват

хотелиери.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

на "Струма" местни жители и

хора, близки до инвеститора.

В района на Бобов дол се

отглеждат сини сливи на стотици

декари от земеделски

производители, които при

богата реколта се чудят как

да продадат плодовете. Един

от производителите на сини

сливи в Бобовдолско е общинският

съветник от БСП

Валери Радлев. "Хубаво е да

има такъв цех за преработка

на сини сливи. По този начин

ние, производителите,

ще има къде да реализираме

продукцията си", заяви В.

Радлев. Миналата година той

се оплака, че прекупвачите

му извиват ръцете и му предлагат

по 40 ст. за килограм,

а берачите искат по 30-40 ст.

за набран килограм. Тогава

той намери вариант, за да не

остане реколтата по дърветата,

продаваше по 20 ст. килограма,

ако купувачът сам

си ги набере.

ЙОРДАНКА ПОПОВА

Затвор за шофьорка,

седнала зад волана

след употреба на дрога

Кюстендилка се разкая в

съдебната зала за това, че е

шофирала след употреба на

дрога. Пред районния съдия

Пламен Деянов тя се призна

за виновна в управление на

МПС след употреба на наркотично

вещество "Канабис-

25" на 17.12.2019 г. в град

Кюстендил. Съдебният състав

й наложи наказание "лишаване

от свобода" за 2 години,

глоба 1000 лв. и лишаване

от право да управлява

МПС за 2 години.

Съдът привежда в изпълнение

и наложеното на подсъдимата

наказание "лишаване

от свобода" за срок от

3 години, както и кумулативно

предвиденото наказание

"глоба" в размер на 5000 лв.

от Окръжен съд - Кюстендил

по НОХД от 2019 г.

Окръжен съд е одобрил

споразумение, с което кюстендилката

се е признала за

виновна в държане с цел разпространение

на наркотични

вещества, като престъплението

е извършено на

25.05.2018 година. Изпълнението

на наказанието "лишаване

от свобода" за срок от

3 години е било отложено за

изпитателен срок от 5 години.

Присъдата на РС - Кюстендил

подлежи на жалба и протест

пред Окръжен съд - Кюстендил

в 15-дневен срок.

ГЕРГАНА ИВАНОВА

35-г. кюстендилец

удари шамар на

сестра в спешното,

наказаха го с пробация

Районният съдия от Кюстендил

Светослав Петров

осъди на "пробация" за 6

месеца мъж, държал се грубо

и арогантно в спешното

отделение на МБАЛ "Д-р Никола

Василиев" в града, като

нанесъл шамар по лицето

на медицинска сестра.

Обвиняемият, 35-годишният

Сашо Живков от Кюстендил,

се призна за виновен

в това, че на

06.11.2020 година в спешно

отделение на кюстендилската

болница е извършил

непристойни действия, грубо

нарушаващи обществения

ред и изразяващи явно

неуважение към обществото

- нахлул с викове в отделението,

ругаел, буйствал,

викал, псувал, държал се

грубо и арогантно, нанесъл

шамар по лицето на медицинска

сестра.

Живков е осъществил

престъпното деяние под

форма на вина - пряк умисъл.

Той ще изтърпи наказание

"пробация", изразяваща

се в следните пробационни

мерки: задължителна

регистрация по настоящ

адрес за срок от 6 месеца с

периодичност 2 пъти седмично

и задължителни периодични

срещи с пробационен

служител за срок от

6 месеца. 35-годишният

мъж е с чисто съдебно минало.

Определението на РС -

Кюстендил е окончателно и

не подлежи на обжалване.

ГЕРГАНА ИВАНОВА


Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

СТРУМА 21 юли 2021 г.

РЕПОРТЕР

стр. 5

Експертиза ще установява подпалвачите

на 6-те коли в Благоевград

Полицейското разследване

на двата палежа в Благоевград,

при които изгоряха 6 автомобила,

продължава. Макар

да има заподозрени лица,

все още няма привлечени

като обвиняеми, тъй като

продължава събирането на

доказателства. Криминалистите

имат сериозна информация

за предполагаемите подпалвачи,

но за да е подковано

обвинението, предстои

назначаване на експертизи в

рамките на образуваното досъдебно

производство за

умишлени палежи, което на

този етап е срещу неизвестен

извършител. Вещи лица

са ангажирани с оценката на

щетите върху колите, като

при 4 от тях са значителни,

тъй като огънят ги превърна в

изгоряла ламарина.

Припомняме, че пожарите

станаха по едно и също

време, около 3.43 ч. в понеделник,

на две места в Благоевград

- в жк "Запад" и в

района на Джамията. При

първия пожар, на паркинг

пред блок 23, лек автомобил

"Фолксваген Поло" с пазарджишка

регистрация избухна

в пламъци и предната му част

напълно изгоря, поражения

имаше и по съседните две

коли - БМВ и "Пежо". При

втория пожар на ул. "Христо

Чернопеев" бяха опожарени

3 автомобили - БМВ, "Опел

Корса" и "Ситроен", като

огънят е бил на метри от газов

кран до жилищната сграда,

в която се намира аптека

"Панацея", като по чудо не

се стигна до експлозия.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

Изправят пред съда мъж

от Катунци за жестоко

изнасилване на жена си

Мъж от с. Катунци е предаден

на съд за жестоко изнасилване

на собствената си съпруга.

Атанас Ф. е обвинен за това, че

на 30 март тази година в семейната

спалня осъществил насилствен

сексуален акт с жена си,

съпроводен с жесток побой. За

да сломи съпротивата й, той й

нанесъл удари по тялото и лицето,

при които били избити зъбите

й.

Жертвата подадала жалба в

полицията срещу мъжа си за изнасилване,

по която е започнало

разследване. През това време

жената намерила подслон

при роднини в друго населено

място.

Мъжът е обвинен за престъпление

по чл. 152, ал. 1 от Наказателния

кодекс, за което е

предвидено наказание от 2 до

8 години "лишаване от свобода",

съобщиха от Районна прокуратура

- Благоевград. Обвинителният

акт е внесен в Районен

съд - Сандански и предстои разглеждане

на делото.

ТИНА ГЕОРГИЕВА

За да се намали броят на преждевременно напусналите образователната система

450 учители от областта преминаха обучение как да идентифицират ученици в риск

450 учители от област

Благоевград преминаха обучение

за ранно идентифициране

на ученици в риск и диференциран

подход при определяне

на потребнностите

им, за да се намали броят на

преждевременно напуснали

образователната система. В

продължение на месец и половина,

разделени на групи

от по средно 15 човека, педагогическите

специалисти

решаваха казуси, учиха се да

прилагат инструментариуми

и надграждаха професионалните

си умения.

Самото обучение с хорариум

от 16 часа се проведе

в университетския център

"Бачиново" и бе водено от

сертифицирани обучители от

ЮЗУ "Н. Рилски" начело със

зам. ректора по учебната

дейност на университета доц.

д-р Ицка Дерижан. Тя уточни,

че в групите са включени както

учители, преподаващи в

начален етап, така и специалисти

по отделните общообразователни

предмети и по

професионална подготовка.

"Колегите са разделени на

групи в зависимост от предмета,

по който преподават,

като идеята е и да обменят

опит помежду си. Решават

казуси, работят с инструментариум

от тестове по учебните

дисциплини, съставени на

базата на познанията на ученика

на минималното ниво от

държавните образователни

изисквания от предходния

период на обучението /миналата

година/. Така в началото

на годината се определя

дали конкретният ученик може

да попадне в риск от отпадане",

обясниха преподаватели

от ЮЗУ, преминали

специално обучение в Пловдивския

университет, за да

могат да преподават на учителите.

Другият използван инструмент

включва събиране

на допълнителна информация

за рискови фактори, които

са социално-битови,

Момент от обучението на учителите, осъществено от сертифицирани преподаватели

от ЮЗУ, начело със зам. ректора доц. д-р Ицка Дерижан

здравни, етнокултурни. Те са

обобени в отделна анкетна

карта и чрез количествени и

качествени показатели се

преценява има или не риск

от отпадането. Така всъщност

учителите се обучават и

как да правят тестовете и да

ги прилагат, включително и

при деца, чийто майчин език

е различен от българския. Заложен

е и отделен инструментариум

за лица с прояви

или деца с поведение, отклоняващо

от социалните

8 казана курбан раздадоха за здраве в Дупница

3

норми, като употреба на алхохол,

регистрация в Детска

педагогическа стая...

"Смятам, че ефективността

на работата на учителите

ще се повиши, защото те вече

имат опит и са се срещали

с такива специфични случаи,

а благодарение на обучението

ще могат по навреме

да ги установяват, за да

се прилага система от мерки

за обща подкрепа", коментира

доц. Дерижан и подчерта,

че децата трябва да се чувстват

удовлетворени в учебната

среда.

Именно за да се преодолеят

елементите на изоставане

и рисковите фактори, подрастващите

трябва да бъдат

подкрепени. "Това в никакъв

случай не е санкция. Родителите

трябва да бъдат спокойни,

че когато детето получи

мярка, наречена "обща подкрепа",

не означава, че е отхвърлено

от системата, а точно

обратното. Системата му

подава ръка", заключи доц.

Дерижан.

Репортер на "Струма" присъства

на част от обучението

на последната група учители,

които, разделени в отделни

зали, внимателно слушаха

обучителите и си водеха

записки.

"Обучението ще надгради

професионалните ни умения

и компетентности. Това много

ни помага в нашите специалности

да изготвим бизнес

планове, проекти, занимания

по интереси, за да

подпомогнем ученици и те да

вземат успешно държавния

квалификационен изпит по

професия, който от предстоящата

учебна година ще

бъде втора матура за нашите

ученици", коментира по

време на обучението старши

учителят по икономически

дисциплини в ПГИ "Иван Илиев"

Илияна Папукчиева и изтъкна,

че подобни обучения

и занапред ще бъдат много

полезни.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

8 казана курбан раздадоха

на Илинден в Дупница.

Много миряни се стекоха на

големия християнски празник

да запалят свещица за

здраве в параклиса "Пророк

Свети Илия". Курбанът беше

сготвен в двора на храма от

Стоян Кадийски и неговите

помощници, освети го отец

2

Костадин Бошняков.

Сред дошлите в храма

бяха именякът майсторстроител

Илия Янев и многократният

шампион на България

по тенис на маса Любомир

Янакиев, които дори

си направиха снимка за спомен.

НИКОЛАЯ ИВАНОВА

1

Именникът

Илия Янев и Любомир

Янакиев

/сн. 1/. Готвачът

Стоян Кадийски

със своите

помощници

/сн. 2/. Моменти

от празника /сн.

3/. Отец Костадин

Бошняков

отслужи водосвет

за здраве

/сн. 4/.

ТОПЛИВО АД, КЛОН БЛАГОЕВГРАД

Всякакви видове битумни

изолации - АРР и SBS.

Оферта за всеки обект.

За контакти: 0888/777 712 www.toplivoblg.com

4


СТРУМА

ЗА ПЪРВИ ПЪТ

21 юли 2021 г. СТРАНАТА

стр. 6

МОН: Матурата по професия става

задължителна от догодина

За първи път през следващата

учебна година всички

дванадесетокласници, които

изучават професия, ще положат

втори задължителен държавен

изпит по теория за

придобиване на професионална

квалификация. Досега

те можеха да избират дали да

се явят на втора матура по

общообразователен предмет

или по професия. Изпитът ще

бъде на 20 май 2022 г.

България бе осъдена от

Европейския съд по правата

на човека (ЕСПЧ) за това, че

е върнала в Турция журналист,

критикуващ властта на

Анкара след неуспешния

преврат през 2016 г., без да

разгледа молбата му за убежище,

съобщи АФП.

Жалбоподателят, чиято

самоличност не се уточнява,

е избягал от страната си след

опита за преврат и е "изразил

опасения от малтретиране,

на което би могъл да бъде

подложен в случай на завръщането

си в Турция", се

обяснява в резюмето на решението

на съда.

Българските власти обаче

Това предвижда проект на

заповед за провеждане на

държавните зрелостни изпити

(ДЗИ) през учебната 2021-

2022 година, който е публикуван

за обществено обсъждане.

Задължителната матура по

български език и литература

е планирана за 18 май 2022

г., а вторият задължителен

държавен зрелостен изпит -

за 20 май 2022 г. Учениците

могат да се явят на допълнителна

матура по предмет по

избор в дните от 26 май до 3

юни 2022 г.

Пролетната ваканция за

учениците от първи до XI клас

ще е от 1 до 10 април включително.

Дванадесетокласниците

ще почиват от 7 до 10

април. Коледната ваканция за

всички ще е от 24 декември

2021 г. до 3 януари 2022 г.

В проекта са посочени

още неучебните дни в системата

на предучилищното и

училищното образование,

както и началото и краят на

втория учебен срок. По традиция

учениците от I до III клас

приключват занятията в края

на май, от IV до VI - в средата

на юни, а от VII до XI - в края

на юни.

Извън 25 май, който е неучебен,

но присъствен ден, за

неучебни са предвидени и

дните, в които ще има задължителни

матури и национални

външни оценявания в

края на VII и на X клас.

Изпитът от националното

външно оценяване в края на

IV клас по български език и

литература е насрочен за 26

май 2022 г., а този по математика

- за 27 май 2022 г. И

двата дни ще са учебни. Директорите

могат да променят

седмичното разписание,

за да организират изпитите.

Оценяването по български

език и литература и по математика

в края на VII клас и в

края на X клас е съответно

на 14 юни и на 16 юни 2022

г.

Изпитите по желание по

чужди езици и за оценяване

на дигиталните умения в X

клас ще са непосредствено

след тях в учебни дни.

България е осъдена на 30 000 лв. в Страсбург за репатрирането на турски журналист

С мотив, че не отговаря

на изискванията на...

се освободи от секретаря М.

Захова, още на първата си

пресконференция, на която

обяви, че срещу нея и срещу

шефа на правния отдел Станислава

Иванова е започнал

дисциплинарни производства.

"Не ме изненада заповедта,

по-скоро я очаквах", коментира

вчера за "Струма" Мария

Захова. На въпрос какво

ще прави от утре и дали ще обжалва

заповедта тя отговори:

"Първо ще си почина една седмица,

че последните 2 месеца

в избори бяха доста напрегнати.

Задължително ще обжалвам.

Ще се върна в кантората

си, но няма да бързам да се

вписвам като адвокат, докато

се произнесе съдът, защото

нямам притеснения около

проведената конкурсна процедура.

Тя бе оспорвана, имаше

и сигнал в прокуратурата, но

нередности не бяха открити",

каза Захова.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Срещу 1 млн. лв. община

Белица възлага чистотата...

събирането и транспортирането

на битовите отпадъци до

регионалното депо в разложкото

село Баня.

Другият подписан договор

е по обществената поръчка

за извършването на обществен

превоз на пътници по

автобусни линии от общинската

и областна транспортна

схема, съгласно утвърдените

маршрутни разписания,

която е на стойност 540 хил.

лв. без ДДС, или 648 хил. лв.

не са разгледали молбата му

за международна закрила,

констатира съдът.

В момента 36-годишният

журналист излежава присъда

в Турция от седем години

и половина затвор за принадлежност

към „терористична

организация“.

Той е работил за всекидневника

"Заман" и за агенция

"Джихан", собственост на

Feza Media Group, която е

смятана за критична към режима

на турския президент

Реджеп Тайип Ердоган и е известна

като близка до мрежите

на Фетулах Гюлен. Проповедникът

бе обвинен в заговор

за неуспешния преврат

с ДДС, и е възложена на фирма

"Балкантранс-2009"

ЕООД, представлявана от Айше

Вакльова от село Краище.

Общо седем са линиите, които

фирмата ще обслужва.

Седемте маршрутни разписания

са структурирани така,

че да осигурят максимално

удобство за хората, ползващи

обществен транспорт. Едно

от маршрутните разписания

по линията Белица-Краище-Дагоново

и обратно ще се

изпълнява само в периода на

учебно време от 15 септември

до 30 юни. Часово то е

съобразено с началото на

учебния процес, за да могат

децата да са навреме на училище.

Има маршрутни разписания,

които се изпълняват в

определени дни в седмицата,

но са целогодишни.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Собственици на фирми

на Покровнишко шосе...

на ремонтните дейности на

пътя Благоевград в посока

Падеж след заповед на председателя

на УС на Агенция

"Пътна инфраструктура" от

понеделник за преустановяване

на всички строителни

дейности. Вчера работници

на "Грома Холд" ЕООД

трябвало да асфалтират трасето,

но заради заповедта

нито една машина не излязла

да работи.

"Съобразихме се със заповедта

на шефа на АПИ и

прекратихме работа във

всички обекти на територията

на община Благоевград.

Никаква информация нямаме

кога ще може да продължим",

през юли 2016 г. срещу Ердоган,

припомня ЕСПЧ.

Няколко месеца преди

опита за преврат турските

съдилища поставили трима

администратори начело на

групата, след което "Заман"

възприе линия про-Ердоган и

коментира вчера по обяд шефът

на "Грома холд" Виктор

Велев.

"Бяха направени всички

подготвителни дейности за

полагане на асфалта, но

вместо днес да приключи ремонтът,

сега не се знае кога

ще се възобнови", недоволстваха

вчера следобед Борис

Михайлов, който има бензиностанция

в района, Милан

Станчев, собственик на Транс

Бове сервиз, и Светослав Маламски,

който също работи в

зоната на Покровнишко шосе.

Вчера сутринта, щом се

разбрало за заповедта на шефа

на АПИ, Б. Михайлов обиколил

почти всички фирми

наоколо да проучи настроенията

и готовността за ефективни

протести.

"Ако трябва, ще блокираме

пътя при детелината, за да се

вземат спешно мерки", предупреди

той от името на работещите

в зоната и показа към

платното: "Днес нищо не се работи

и затова никой не пръска

и капка вода по пътя. А прахолякът

е ужасяващ! Не се диша

е малко да се каже", обясни

Б. Михайлов.

Милан Станчев и собствениците

на отсрещната фирма

опитали да намерят временно

решение, като пръскат

вода към пътя от мотокар до

входа на сервиза му, но

приспособлението се оказа

неособено ефективно.

"Тук само на първа линия

работят над 700 човека", обясни

общинският съветник Кирил

Илиев, от когото собствениците

на дружествата потърсили

съдействие още сутринта,

а той информирал за ситуацията

със спрения ремонт на

пътя кмета Илко Стоянов.

"Работещите в района са

много повече, поне 50 са

фирмите, всяка с най-малко

30 човека работници", поправиха

го бизнесмените. Движението

е толкова наситено, че

облаците прахоляк не се

слягат. Нищо не се вижда. С

тези действия на шефа на АПИ

освен бизнеса на хората се

застрашава и здравето ни",

възмути се Милан Станчев.

"Искаме по-бързо да започне

асфалтирането на отсечката

и ако не се предприемат

спешни действия по довършване

на ремонта, ще затворим

кръговото".

Съветникът К. Илиев информира,

че вчера следобед

недоволните са изготвили и

уведомления за протести до

ОД на МВР и до общината,

които само трябвало да се

изпринтят и да се депозират.

Заради напрежението и готовността

за ефективен протест

кметът на община Благоевград

Илко Стоянов с писмо

до ръководството на Агенция

"Пътна инфраструктура"

настоя за отмяна на заповедта

за спиране на работа по

трасето. "Това е основна пътна

артерия от републиканската

пътна мрежа, която води до

част от селата и до производствените

бази на десетки

фирми на територията на община

Благоевград. Заради

разпореждането на АПИ се

излагат на риск животът и

здравето на пътуващите",

заявява кметът Илко Стоянов

в писмото си.

жалбоподателят е освободен

от работа и му е отнета

журналистическата карта.

След събитията през

2016 г. той напуска Турция

заради предприетите от

властите мерки срещу медии

и журналисти.

През нощта на 13 октомври

2016 г. журналистът е

арестуван при опит да премине

турско-българската

граница с товарен камион с

няколко други пътници.

Той прави няколко неуспешни

опита да подаде молба

за предоставяне на убежище

и да се възползва от

международната закрила.

Предаден е на турските

Скандалната заповед на

АПИ от понеделник за

преустановяване на ремонтните

дейности вчера стана

причина регионалният министър

арх. Виолета Комитова

да уволнени шефа на

АПИ Апостол Минчев и члена

на УС Ивайло Денчев.

В петък тя свиква кметове

и собственици на фирми

в засегнатите от заповедта за

спиране на ремонтите по пътищата

райони, за да обсъдят

ситуацията и как да я решат.

Бизнесът в зоната на

Покровнишко шосе в Благоевград

предупреди, че ако

до четвъртък проблемът не

бъде решен, в петък затварят

детелината към АМ

"Струма".

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Перничанка и

кюстендилец сред...

срокът за подаване на документи

за участие в подбора,

са шестима съдии, 15 прокурори

и двама следователи.

Анита Джамалова е от 19

години в пернишката прокуратура,

омъжена е за съдията

от Районния съд Явор

Джамалов, имат две деца.

Другият кандидат от Югозапада

е заместник окръжният

прокурор на Кюстендил

Ивайло Илиев. Той е бил административен

ръководител

на Районна прокуратура -

Кюстендил, зам. районен

прокурор на Дупница, а преди

това разследващ полицай

в ОД на МВР - Кюстендил.

Прокурорската колегия на

Висшия съдебен съвет ще

власти 16 октомври на граничния

пункт Капитан Андреево.

"Бързината, с която е осъществено

репатрирането, е

направила недостъпни

средствата за правна защита",

отбелязват съдиите. Те са

единодушни в заключението

си, че България е нарушила

член 3 (забрана за нечовешко

и унизително отношение)

и член 13 (право на ефективно

средство за защита) от

Европейската конвенция за

правата на човека.

София ще трябва да плати

на жалбоподателя 15 000

евро за неимуществени вреди.

направи втори опит да излъчи

европейски делегирани прокурори

(ЕДП). България трябва

да има десет. При първата процедура

се явиха 31 кандидати

и ПК на ВСС подбра десетима,

но колегията на Европейската

прокуратура одобри само четирима.

Европейският главен

прокурор Лаура Кьовеши настоя

за запълване на квотата и

сега се търсят още шестима.

Както вече стана ясно, сред

желаещите има две спец съдийки

- Елена Попова и Вилислава

Ангелова, двама са магистратите

от Софийския градски

съд - Карамфила Тодорова

и Атанас С. Атанасов, един

е от ОС - Варна и това е Румен

Попов, а шестият съдия е Галина

Господинова-Стефанова

от Софийския районен съд.

Окръжните прокурори са

13 - Анна Алексова, Виктор

Тарчев, Станислав Стойков,

Николай Русинов и Милко

Момчев от СГП, Мария Тодорова

от Пловдив, Светослав

Маринчев от Бургас, Ивайло

Илиев от Кюстендил, Яна Николова

от Шумен, Стоян Лазаров

от Военно-окръжна прокуратура,

Анита Джамалова от

Перник, Бисерка Калпачева от

ОП - София и Ирина Арменова-Янчева

от Спецпрокуратурата.

Двама са обвинителите от

районни прокуратури - Здравена

Янева от Пловдив и шефът

на РП -Сливница Пламен

Петков.

Следователите също са

двама - Бойко Атанасов от отдела

към СГП и Димитър Халачев

от СО към Спецпрокуратурата.


СТРУМА 21 юли 2021 г. СТРАНАТА стр. 7

РАЗСЛЕДВАТ САМОУБИЙСТВО

Намериха прострелян 31-г. военен, свързан с

нахлуването на американски командоси в Чешнегирово

На 19 юли 2021 г. в района

на полигон "Ново село" в спално

помещение е намерен в безжизнено

състояние с огнестрелна

рана старши лейтенант Тодор

Манчев, съобщиха вчера от

пресцентъра на военното министерство.

Манчев е на 31 години

и е служител на Военна полиция

- Пловдив. Пристигналият

медицински екип от МБАЛ - Котел

е констатирал смъртта

му. По случая тече разследване

и е образувано досъдебно

производство.

Източници от МО обясниха,

че той е свързан със случая в

пловдивското село Чешнегирово,

при който американски

военни нахлуха погрешка в

Епидемичен

взрив от Covid-

19 на филипински

кораб на

пристанище Бургас

констатираха

здравните власти.

Първият заболял

е с оплаквания

от 7 юли -

отпадналост,

кашлица, темпе-

Специализираната прокуратура

е образувала досъдебно

производство по

казуса "Барселонагейт",

съобщиха на специален

брифинг във вторник. Разследва

се пране на пари.

Първоначално е образувана

предварителна проверка

по случая, която е прераснала

в досъдебно производство.

производствен цех. Основната

версия е, че се е самоубил, потвърдиха

от военното министерство.

Валентина Маджарова

Заради появилите се коментари

за съпричастността на лейтенант

Манчев към случая с нахлуването

на командоси в цех в

Огнище на Covid-19 на филипински

кораб в Бургас, моряк почина

ратура. На 14 юли е транспортиран

до УМБАЛ - Бургас

за изследване и преглед.

Антигенният му тест се оказал

положителен. Заразеният

е хоспитализиран в инфекциозно

отделение на лечебното

заведение.

На 15 юли са изследвани

останалите 19 членове от

екипажа на кораба. 11 от

тях се оказали носители на

вируса. Издадени са предписания

за изолацията им на

кораба за 14 дни. Три от положителните

случаи са с температура

и кашлица. Контактните

лица от екипажа са без

оплаквания, посочиха от Министерството

на здравеопазването

във вторник.

На 18 юли хоспитализираният

моряк в починал. Ден

по-късно друг от заразените

развил по-сериозни симптоми

и също бил приет в лечебното

заведение.

В издаденото предписание

за поставяне на екипажа

под карантина РЗИ - Бургас

е разпоредила извършването

на дезинфекция на

всички помещения.

Огнището на Соvid-19 е установено

на борда на товарен

кораб с екипаж от филипински

граждани. Корабът пристига

на пристанище Бургас на

14 юли и трябва да отпътува

на 23 юли. Последното пристанище

преди акостиране в

Бургас е Обединени арабски

емирства на 27 юни. На 7-8

юли корабът преминава Суецкия

канал, което налага качване

на пилот на кораба. Екипажът

се състои от 20 души.

Той не се допуска до брега.

Спецпрокуратурата е образувала досъдебно

производство по "Барселонагейт" за пране на пари

42-годишният служител

на МВР трябва да плати

5000 лв. гаранция, за да излезе

от ареста. Това стана

ясно, след като прокуратурата

му повдигна обвинение

Шефът на Спецпрокуратурата

Валентина Маджарова

коментира, че бившият

премиер Бойко Борисов е

бил разпитван по време на

проверката, но не и в хода

на разследването. Маджарова

каза още, че дела не

се образуват срещу лица, а

за данни за престъпление.

"Не е нужно да има неопровержими

доказателства за

вина на лице, а за наличие

на престъпление", каза тя.

Чешнегирово

Министерството

на отбраната даде

допълнителна

информация по

случая.

Уточнява се,

че след проведена

служебна

проверка на Регионална

служба

„Военна полиция“

- Пловдив

двама служители,

между които

и старши лейтенант

Тодор Манчев, са санкционирани

със забележка от директора

на регионалната служба.

Извършена е и последваща

Помощта за отопление

през предстоящия зимен сезон

(1 ноември 2021 г. - 31

март 2022 г.) ще се увеличи

с 27,75 лева и ще стане

523,55 лева. Повишаването

с 5,6% е съобразено с поскъпването

на електроенергията

за регулирания пазар,

съобщиха от Министерството

на труда и социалната политика.

Кандидатстването за помощи

за отопление започна

в началото на юли и ще приключи

на 31 октомври. До момента

са подадени 97 658

заявления за отпускане на

този вид подкрепа, което е с

близо 20 000 повече от миналата

година. Вече са издадени

12 172 заповеди за получаване

на помощта. Предвижда

се през предстоящия

сезон целевата помощ за

Министерството на образованието

и науката обяви датите

за ваканциите на учениците

през следващата учебна

година. Пролетната почивка

за децата от първи до XI клас

ще е от 1 до 10 април включително.

Дванадесетокласниците

ще почиват от 7 до 10

април. Коледната ваканция за

всички ще е от 24 декември

2021 г. до 3 януари 2022 г.

В проекта на МОН са посочени

още неучебните дни в системата

на предучилищното и

Пуснаха срещу 5000 лв. парична гаранция

служителя на МВР, блъснал дете в Пазарджишко

за убийство по непредпазливост.

Полицаят блъсна със служебен

автомобил 8-годишно

момиченце на пешеходна пътека

в пазарджишкото село

Братаница в понеделник.

Служителят на БОП е тестван

с дрегер и пробата му е

отрицателна. Наложена му е

мярка за неотклонение „парична

гаранция“. От свои източници

bTV разбра, че той е

завършил Академията на

МВР и до момента е имал безупречна

репутация. Съпругата

му също работи в системата

на МВР.

проверка по инцидента от Инспектората

на Министерството

на отбраната, но министърът на

отбраната Георги Панайотов не

е санкционирал старши лейтенант

Тодор Манчев заради случая

в Чешнегирово, тъй като е

преценил, че няма извършени

от него нарушения.

От съобщението на военното

ведомство става ясно, че със

заповеди на министъра на отбраната

от 15.07.2021 г. са освободени

от военна служба директорът

на РСВП - Пловдив

полк. Венцислав Радков и началникът

на сектор в отдел

"Контрол и охрана" майор Георги

Мерджанов.

Продължава проверката на

нието на пенсиите от 1 юли

и добавката от 50 лева, която

получава всеки пенсионер,

няма да се отразят на

правото на достъп до този

вид помощ.

От нея могат да се възползват

хора и семейства, чийто

средномесечен доход за

предходните 6 месеца, преди

месеца на подаване на

заявлението, е по-нисък или

равен на индивидуално определена

граница за достъп

съобразно възрастта, семейното

положение, здравословното

състояние, наличието/липсата

на съжителство и

училищното образование,

както

и началото и

краят на втория

учебен срок.

По традиция

учениците от I до

III клас приключват

занятията в

края на май, от

IV до VI - в сре-

служба "Военна полиция" за установяване

и на други военнослужещи

и длъжностни лица,

имащи отношение към инцидента

в Чешнегирово, както и разследването

по случая на Военно-окръжна

прокуратура -

Пловдив, се казва още в съобщението

на МО.

Припомняме, че на 11 май по

време на учение американски

командоси „атакуваха“ по погрешка

цех в селото в Чешнегирово.

За случая се разбра две

седмици по- късно, а след като

той придизвика публичен скандал,

последваха извинения от

страна на американското посолство

и от българското Министерство

на отбраната.

Увеличават с почти 30 лв. помощите за

отопление за зимата

отопление

да бъде предоставена

на 265 000

лица и семейства.

Увеличедруги

обстоятелства.

Заявления се подават до 31

октомври в дирекциите „Социално

подпомагане“ (ДСП) по

настоящ адрес, чрез ПИК или

електронен подпис в системата

за сигурно електронно

връчване, както и по пощата.

Всеки желаещ да кандидатства

може да получи необходимите

документи за попълване на

място в ДСП или да ги изтегли

от страницата на Агенцията за

социално подпомагане на адрес:

https://asp.government.bg/

bg/deynosti/sotsialnopodpomagane/sotsialnipomoshti.

От МОН обявиха датите за ваканциите на учениците

през новата учебна година

дата на юни, а от VII до XI - в

края на юни. Извън 25 май,

който е неучебен, но присъствен

ден, за неучебни са предвидени

и дните, в които ще

има задължителни ДЗИ и национални

външни оценявания

в края на VII и на X клас.


СТРУМА 21 юли 2021 г.

СТРАНАТА

стр. 8

Уволниха шефа на АПИ след по-малко от 2 месеца на

поста, спрял всички строителни дейности на агенцията

Министрите Василев и Комитова подадоха сигнал до Гешев за допълнителни разходи за 3 млрд. лв.

Разследваният

бизнесмен Васил

Божков е организирал

група за

"извършване на

подривни действия

там, където

се извършваха

мирни стачни

действия" лятото

на миналата година,

съобщи на

брифинг във

вторник шефът на Васил Божков

Служебният министър на

регионалното развитие Виолета

Комитова уволни председателя

на Управителния

съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"

Апостол Минчев.

Причината е проявеното

от него своеволие да спре

всички строителни дейности

на агенцията, съобщиха

от пресцентъра на министерството.

Инж. Минчев е разпоредил

писмено спиране работата

и изтеглянето на техниката

до второ нареждане. На

практика това блокира дейността

на фирмите, уточняват

от регионалното министерство.

Министър Комитова кани

всички кметове и фирми, засегнати

от писмото, подпи-

Апостол Минчев

сано от г-н Минчев, на среща

в министерството в петък

- 23 юли.

„Вчера трима от УС на

АПИ бяха в министерството

и разговаряхме по проблеми

на АПИ и те не ме уведомиха,

че имат намерение да

извършват това, след което

си отидоха в АПИ, където са

издали тази заповед, която

считам за своеволие, да

спре всички строителни

Спецпрокуратурата: Божков е планирал размирици на

протестите през 2020 г., повдигнаха му ново обвинение

Специализираната прокуратура

Валентина Маджарова.

За това деяние му е повдигнато

ново обвинение.

„Събраните доказателства

към момента сочат, че ръководителят

на групата - В. Б.,

е осигурявал и финансирането

на престъпното деяние.

Към наказателна отговорност

е подведен укриващият се в

Дубай, ОАЕ, български бизнесмен,

на когото са повдигнати

и 18 други обвинения,

за ръководител и организатор

на организирана престъпна

група с участието на

лица - български граждани“,

се казва в съобщение на държавното

обвинение.

„За реализиране на престъпния

си план под ръководството

на В. Б. участниците в

групата са имали за задача

чрез хулигански действия и

създаване на предпоставки за

ескалация на напрежението

по време на мирно протичащите

граждански протести на

територията на площад "Атанас

Буров", гр. София,

да създадат

потенциална опасност

за живота и

здравето на протестиращите“,

съобщиха от прокуратурата.

„В хода на воденото

разследване

са приложени множество

способи“,

включително „прилагане

на множес-

тво специални разузнавателни

средства“.

„На основание установеното

до момента в качеството

на обвиняеми са привлечени

няколко лица, включително

и В. Б. като ръководител

и организатор на група с

горепосочената цел“. Във

връзка с новото обвинение

от прокуратурата „чрез Министерство

на правосъдието

до компетентните органи на

ОАЕ е изпратена молба за екстрадиция“.

ИТН първо ще говори с други партии,

преди да обяви нов проектокабинет

Преди да обяви нов кандидат

за премиер и нов

проектокабинет, "Има такъв

народ" ще говори с другите

парламентарни групи. Това

стана ясно от думите на

Ивайло Вълчев от партията

след среща на избраните за

депутати от ИТН вчера следобед.

"Нещата, които трябва

да бъдат обявявани в парламента,

ще бъдат обявявани

в парламента. Нещата,

които трябва да бъдат обявени

в разговор с другите

парламентарни групи, ще

го научат първо те. Първо

ще имаме нормалните раз-

Ивайло Вълчев

говори с останалите парламентарни

групи", подчерта

Вълчев.

Според него разговорите

с другите формации в

парламента едва ли ще се

случат утре, когато е поскоро

"церемониален" ден,

но ще се разберат кога ще

се случат.

От партията на Слави

Трифонов предпочетоха да

не кажат дали номинацията

им за председател на Народното

събрание ще е Ива

Митева. Със сигурност обаче

първото заседание на

46-ото народно събрание

ще води 79-годишната Мика

Зайкова от ИТН като найвъзрастния

депутат.

"Още не съм си подготвила

речта. Мисля, че с избора,

който направи българският

народ, ни каза

много точно какво иска",

обяви Зайкова.

"Приключи първото заседание

на парламентарната ни

група. Групата вече ще се

казва "Изправи се БГ! Ние идваме!".

Избрахме ръководство

- аз ще съм председател

на групата, а адвокат Хаджигенов

- заместник-председател.

Препотвърдихме нашите

приоритети - изгонването на

мутрите от политиката, повишаване

на доходите на българските

граждани, подкрепа

на малкия бизнес", съобщи

във вторник Мая Манолова.

"Не сме водили още разговори

с "Има такъв народ"

(за съставяне на правителство).

Тези разговори ще се

водят в парламента, публично",

заяви Манолова.

Според адвокат Николай

Хаджигенов "извиването на

ръце за подкрепа на правителство

на ИТН" без никакви

условия е невъзможно. Важни

са политиките, които ще

провежда този кабинет, и лицата,

които ще ги осъщест-

Виолета Комитова

дейности на АПИ, и смятам,

че много противоречи на политиката

на МРРБ“, обясни

министър Комитова.

По думите й усилието на

министерството е да бъдат

намирани средства, за да не

се спират строежи, а уволненият

Минчев е направил

точно обратното.

„От понеделник е преценил,

че трябва да спре всички

останали строежи в държавата.

Поради което вчера

(понеделник, 19 юли) го

уволних... Той няма право да

си позволява да води политика,

която е в разрез с политиката

на МРРБ“, каза Комитова.

Апостол Минчев бе назначен

за председател на УС

на АПИ в края на май.

Същевременно сигнал за

близо 3 милиарда лева бе

подаден до главния прокурор

Иван Гешев от министрите

на финансите и на регионалното

развитие Асен

Василев и Виолета Комитова

заради допълнителни ангажименти

по договори, възложени

от Агенция "Пътна

инфраструктура". Сигналът е

в близо 70 папки.

Министрите на регионалното

развитие и на финансите

сезираха главния

прокурор Иван Гешев за

нарушения, извършени при

възлагането на обществени

поръчки от пътната агенция.

Става дума за допълнителни

и извънредни задания

и договори за възлагане

на текущ ремонт и

поддръжка.

Общата сума на заданията,

за които министрите

смятат, че нарушават закона,

е за близо 3 милиарда лева,

които не са обезпечени от

бюджета на пътната агенция.

Заданията са основно за настоящата

и следващата година.

При одобрен бюджет на

агенцията за текущ ремонт и

поддръжка за 2021 г. в размер

на 382 млн. лв. тя е възложила

дейности на стойност

близо 2,9 млрд. лв. Около

половината от тях са за тази,

а останалите - за 2022 и

следващите години.

Според експерти в пътния

бранш спирането на всички

ремонтни дейности и доосигуряване

на финансирането

им е безпрецедентен акт в

разгара на строителния сезон.

Представителите на

бранша очакват конкретни

решения, които регионалното

министерство да представи

на срещата в петък с кметове

и засегнатите фирми.

Очакванията за новоназначения

председател са да бъде

пътен експерт, който да

води добра кадрова политика.

"Изправи се! Мутри вън!" се преименуваха

на "Изправи се БГ! Ние идваме!"

„Безпрецедентното въоръжено

нахлуване в президентската

институция, претърсване

и показните арести на секретар

и съветник на държавния глава

през лятото на 2020 г. трудно

могат да бъдат редактирани в

обществената памет със задна

дата. Още повече че тези действия

бяха предшествани от

широка медийна кампания на

прокуратурата срещу президентската

институция. Дни наред,

по изключително манипулативен

и в противоречие с

всякаква представа за върховенство

на правото начин, прокуратурата

публично отправяше

внушения и интерпретации

за естеството на разговори и

вяват. Сред първите инициативи

на формацията в новия

парламент ще са внасянето

на искане за изслушване на

служебния министър на правосъдието

Янаки Стоилов и

неговия колега от вътрешното

министерство Бойко Рашков,

съобщи Хаджигенов.

"Също така ще бъдат внесени

в сряда законопроекти

за НСО, за да се "прекрати

практиката на слугинаж" на

тази служба към политиците

"с парите на данъкоплатците",

както и за връщане на

"Бюрото за закрила на главните

прокурор към Министерството

на правосъдието",

защото в момента то е като

лична охрана на Гешев, заяви

Хаджигенов, който явно

визира Бюрото за защита на

свидетели.

Мая Манолова съобщи, че

ще внесат искане за подновяване

и "разширяване" на комисията

за ревизия на управлението

на Бойко Борисов и на

комисията за разследване на

полицейското насилие по време

на протестите през 2020 г.

СБЛЪСЪК МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИ

Президентството опроверга

прокуратурата относно нахлуването

срещи на служители на президентската

институция.

Основанието на прокуратурата

и въоръжените служители

на подчиненото на главния прокурор

Бюро за защита за влизане

в президентската институция

не е покана на главния секретар

на държавния глава, а

представено разпореждане от

Софийски военен съд и определение

от Специализирания

наказателен съд, издадени по

искане на прокуратурата.

Напомняме, че както извършените

по искане на прокуратурата

арести, така и отнемането

на достъп до класифицирана

информация, бяха обявени

от българския съд за незаконни.

В мотивите на съда изрично

се подчертава и че "липсата

на фактически основания

за издаване на заповедта за задържане

е съществено нарушение

на процесуалните норми",

което я прави незаконна.

Това се казва в позиция, изпратена

от прессекретариата на

президента Румен Радев във връзка

с изявлението на ръководителя

на Специализираната прокуратура

Валентина Маджарова, според

която такова нахлуване не е имало.

В нея се припомня, че извършените

по искане на прокуратурата

арести и отнемането на достъп

до класифицирана информация

бяха обявени от българския

съд за незаконни.


СТРУМА 21 юли 2021 г. У НАС И ПО СВЕТА

стр. 9

Българска следа в аферата "Пегас" - израелската компания,

шпионирала политици и журналисти, има офис у нас

Според публикация на "Гардиън" Унгария е сред държавите, закупили софтуера за подслушване

Създателите на шпионския

софтуер "Пегас" NSO са

имали клон у нас и е много

вероятно поне част от работата

по програмата да е

свършена от български програмисти.

Според доклад на

кредитната компания "Мудис",

цитиран от вестник

"Хаарец", компанията има

офиси в Израел, Кипър и

България с общо 750 служители.

Името на компанията

гръмна в световните медии

след разкритията, че нейна

програма за подслушване

незаконно е била използвана

в много държави за следене

на политици, журналисти

и бизнесмени. Съществуването

на български офис на

компанията се потвърждава

косвено и от NSO, които в изявление,

цитирано от "Гардиън",

съобщават, че са изнасяли

програмата си съгласно

експортните правила

на България, Израел и Кипър.

"NSO Group взима насериозно

етичните съображения,

регулирана е от режимите

по експортен контрол

на Израел, Кипър и България

и продава само на проверени

клиенти на правителството",

се казва в позицията на

фирмата. Проверка на bTV в

профилите на компанията в

социалните мрежи установи,

че наш сънародник заема

поста директор за глобалната

ИТ организация и стратегия

на компанията от септември

2018 г. насам. В социалната

мрежа „Линкдин“ в профила

на компанията се вижда,

че в България фирмата

има седем служители.

Скандалът с NSO избухна,

когато международно медийно

разследване разкри как

тайни служби по света шпионират

журналисти, политици

и граждански активисти. За

целта е използвана специалната

софтуерна програма на

компанията - "Пегас", която

би трябвало да се използва

Акция в Англия с помощта на ГДБОП: Иззеха

над 11 т тютюн и 1,7 млн. нелегални цигари

При съвместни действия

между служители на ГДБОП

и Британската приходна и

митническа администрация

на 1 юли във Великобритания

е разкрита незаконна

фабрика за цигари.

Митническите власти са

иззели 11,6 тона насипен

тютюн. Открити са около 1,7

милиона нелегални цигари,

машини за рязане на тютюн

и свиване на цигари, както и

машина за пакетиране.

В склад са открити още

3,24 милиона филтри за цигари.

Загубите от данъци и

мита се изчисляват на около

8,3 милиона паунда.

Според Британската приходна

и митническа администрация,

ако фабриката не е

била разкрита, тя е била в

състояние да произвежда над

390 милиона цигари годишно,

като загубата само от данъци

и мита би надхвърлила

160 милиона паунда.

Британските власти посочват,

че производството

на нелегални цигари се финансира

от организирани

престъпни групи, които влагат

добитите финансови

средства в други нелегални

дейности.

Загубите за Обединеното

кралство от престъпната търговия

с тютюн и тютюневи

изделия се изчисляват на

около 1,9 милиарда паунда

на година.

Ковид сертификат вече и за пазар

в супермаркетите в Кипър

Дори и за пазаруване в

супермаркет в Кипър вече се

изисква клиентите да са ваксинирани

или да имат отрицателен

тест, направен през

последните 72 часа. От 5 часа

в сряда сутринта влизат в

сила нови по-строги мерки,

за да бъде овладяно силното

разпространение на коронавируса.

До 31 юли коронавирусният

„безопасен пропуск“

(„SafePass“) е задължителен

за всички места на открито

и закрито, където съгласно

здравните протоколи могат

да се съберат повече от 20

души. Сертификатът удостоверява

ваксиниране, преболедуване

или 72-часов

тест. Той обхваща търговските

обекти, включително супермаркети,

но без самостоятелни

малки магазини.

Пропускът важи и за ресторанти,

нощни клубове и

други места за развлечения,

като гостите в тях трябва да

са само седящи, най-много

до 10 души на маса, и танците

не са разрешени. Гражданите

трябва да имат документа

и при ползване на обществения

транспорт, при получаване

на различни услуги в

държавния и частния сектор,

в банки, клиентски центрове.

Правителството взе решения

за затягане на режима в

петък след поредица от рекорди

с над 1000 нови Ковид

случая на денонощие. В

понеделник броят им също

надвиши 1000 при направени

почти 70 000 теста.

Незабавно да се премахне

„безопасният пропуск“ и

изискването за задължителни

тестове 2 пъти седмично

за неваксинираните бе основното

искане на големия

протест, състоял се в Никозия

в неделя.

за проследяване на терористи

и криминални групи.

Разкритията са на международен

екип журналисти,

сред които са американският

"Вашингтон пост", британският

"Гардиън" и германските

"Зюддойче Цайтунг" и Ве

де ре, както и неправителс-

твени организации. Според

разследването софтуерът е

бил използван неправомерно

в 10 страни: Азербайджан,

Бахрейн, Индия, Казахстан,

Мексико, Мароко,

Руанда, Саудитска Арабия,

Обединените арабски емирства

и Унгария, която е единствената

европейска страна.

Брюксел остро осъди

практиката на подслушване

на политически опоненти.

"Всяко подобно шпиониране

на медии е абсолютно неприемливо.

А държавите членки

имат задължението да

контролират действията на

разузнавателните си органи,

така че те да спазват човешките

права, включително поверителността

на личните

данни", заяви говорителят на

ЕК Кристиан Виганд.

Ако Унгария е шпионирала

журналисти, това е напълно

неприемливо и е в разрез

с всички правила, заявиха от

Европейската комисия.

Според публикация на

"Гардиън" Унгария е сред държавите,

закупили софтуера

за подслушване на израелската

компания. От изтеклите

данни, проучени от френската

неправителствена организация

"Забранени истории",

в централноевропейската

държава са били следени

широк кръг лица, някои

от които са разследвани и с

криминално минало, но в

списъка с подслушвани присъстват

и петима журналисти,

както и опоненти на Виктор

Орбан. Опозицията в Унгария

поиска в парламента

разследване заради изнесената

информация.

Доклад на ЕК: Предизвикателствата пред

независимостта на съдебната система в България остават

Остават предизвикателствата

за независимостта на

съдебната система в България,

се казва в доклада по

хоризонталния механизъм за

върховенството на закона на

Европейската комисия в частта

за страната ни. В него се

допълва, че все още стои

въпросът за липсата на прозрачност

за собствеността на

медиите, а работната среда

и безопасността на журналистите

не са се подобрили.

Като конкретен пример се

дава отмяната от Конституционния

съд на закона за отчетността

на главния прокурор

и неговите заместници.

„В резултат стои предизвикателството

с отчетността

и наказателната отговорност

на главния прокурор“, се

подчертава в документа.

Остава и загрижеността

за състава и функционирането

на Висшия съдебен съвет,

тъй като не са приети реформите

за неговия състав и

функциониране в рамките на

новия проект за Конституция.

Посочва се, че главният

инспектор и инспекторите

към Главния инспекторат на

ВСС продължават работата

си, въпреки че мандатът им е

приключил през април миналата

година.

Има и безпокойство за

назначенията на съдиите на

по-високи позиции, които,

според комисията, не се извършват

по прозрачна процедура.

От институцията отчитат,

че дигитализирането на правосъдието

все още е назад.

защитата на

свидетелите, където

няма спе-

циална регулация.

Отново се отбелязва ниският

процент на окончателните

присъди по високите

етажи на властта.

Пандемията засегна икономически

медийния плурализъм

и защитата на журналистите,

особено в регионалните

медии, но няма специфични

мерки в тяхна подкрепа,

се казва в доклада. Отчита

се също, че е стеснено

пространството за гражданското

общество.

В текста не се споменават

американските санкции по

закона „Магнитски“.

Франция изисква Covid пропуск в кина,

театри, музеи, спортни зали и храмове

Санитарен Covid пропуск

ще трябва вече да бъде представян

в редица обекти във

Франция, където се събират

най-малко 50 души, включително

зали за спектакли, спортни

съоръжения, панаири,

браншови изложения или музеи.

Това постанови проект за

нормативен акт, публикуван

във вторник в държавен вестник.

Представянето на такъв

пропуск, доказващ преминат

пълен цикъл на ваксинация,

негативен резултат от скорошен

тест или придобит имунитет,

бе вече задължително в

подобни обекти, но летвата се

сваля на 50 души, присъстващи

в тях, с промяна в първоначалния

документ, приет през

юни.

Списъкът включва още библиотеки,

храмове, кина, циркове,

игрални зали и други. Новата

норма ще се прилага и за

"културни, спортни, игрални

или празнични прояви, организирани

в общественото

пространство или в места, отворени

за посещение".

Има проблеми

с ефективността

на мерките,

свързани с

интегритета на

публичната администрация,

лобирането и

С оглед появата

на "вирус, заразяващ

светкавично",

правителството прие

в понеделник съответния

законопроект,

включващ също

така задължителна

ваксинация за

специалистите по

здравни грижи. През последните

дни Франция отчита по 10

000 новозаразени дневно. От

началото на август се разширява

и обхватът на местата, където

ще се представя санитарен

пропуск - добавят се кафета,

ресторанти и влакове.

Очаква се до края на седмицата

текстът да бъде гласуван

в парламента.


СТРУМА

21 юли 2021 г. СВЯТ

стр. 10

КОСМИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ

Милиардерът Джеф Безос излетя успешно с

ракетата си в Космоса

Изcтpeлвaнeтo

нa paкeтaтa Nеw

Shераrd на компанията

Blue Origin в

Кocмoca пpeминa

ycпeшнo. Събитието

се състоя

вчера в 16.13 часа

българско време.

Преди това

бяха направени

необходимите

тестове и подготовка

и затова полетът

се забави с

няколко минути.

Ha бopдa й

бяxa нaй-бoгaтият чoвeк в

cвeтa Джeф Бeзoc, бpaт мy,

82-гoдишнaтa Уoли Фънк и

18-гoдишен cтyдeнт пo физикa.

Пъpвият кocмичecки

пoлeт нa кoмпaниятa нa

Бeзoc Вluе Оrigin игpae вaжнa

poля в cтapтиpaщия кocмичecки

тypизъм.

Kaпcyлaтa нa кoмпaниятa

кaцнa oбpaтнo в Зaпaдeн

Teкcac пpиблизитeлнo 10

минyти cлeд кaтo paкeтaтa

бeшe изcтpeлянa. Пътницитe

ocтaнaxa в бeзтe-глoвнocт

oкoлo 3-4 минyти. Пpизeмявaнeтo

нa кaпcyлaтa cтaнa

ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - село

Дамяница отново спечели международен

проект "Мечтани градини за

една красива Европа" - проект по

програма "ЕРАЗЪМ +" и започна изпълнение

на отделните дейности, залегнали

в договора.

Началото бе поставено на

18.11.2019 година в град Ла Линея

/Испания/. Там бе екипът в състав:

Димитър Кехайов, Сийка Георгиева

и Десислава Бабанова. Те взеха участие

в първата среща между партньорите

от Испания, България, Полша

и Словакия. При голям интерес

всяка страна представи кратка презентация

на държавата, селището и

училището, което представляват. В

приятелска обстановка се изясниха

целите на проекта, графикът и изпълнението

на отделните мобилности.

Основен момент в разговорите

беше начинът на настаняване на

учениците при отделните гостувания.

Проведоха се три работни срещи,

където се обсъдиха важни задачи,

свързани с успешното изпълнение

на дейностите, като домакините

от Испания бяха изготвили

програма, в която основно място бе

отделено на посещението в различни

групи и класове в училището.

Бяхме част от зрителите в училищния

празник на танца фламенко,

споделихме радостта и любовта, с

която децата танцуват този изключително

красив танц. Срещата с кмета

на град Ла Линея се проведе в

много красива сграда-музей и премина

в задушевна и приятелска обстановка.

Посетихме исторически

паметници, свързани с историята на

този град. По програма, приета от

всички партньори, на 18 май 2020

година ученици и ръководители от

Испания, Полша и Словакия ще посетят

училището в село Дамяница,

като няма и съмнение, че като домакини

ще се представим на ниво,

както и в предишния проект. Някои

от залегналите в програмата дейности

вече се изпълняват от учениците

под ръководството на координатора

по проекта - ст. учител по английски

език Сийка Георгиева.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "МЕЧТАНИ

ГРАДИНИ ЗА ЕДНА КРАСИВА ЕВ-

РОПА" - ПАРТНЬОРИ ОТ ОСНОВНО

УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕ-

ТОДИЙ" - СЕЛО ДАМЯНИЦА, БЪЛ-

ГАРИЯ

Въпреки опасната пандемична обстановка,

ние, учителите от ОУ

"Св.св. Кирил и Методий" - село

пocpeдcтвoм шecт

cпeциaлни пapaшyти. Няколко

минути след приземяването

капсулата бе отворена и

Безос излезе от нея с широка

усмивка. Екипажът на капсулата

не скри емоцията си

и отвориха бутилки с шампанско,

с което отпразнуваха

успешната космическа

мисия.

Oчeвиднo ycпeшнaтa

миcия нa Бeзoc и тaзи пpeди

дни нa бpитaнcкия милиapдep

Pичapд Бpaнcън щe

дaдaт нaчaлoтo нa кocмичecкия

тypизъм, a клиeнти нa

"Мечтани градини за една красива България" по проект на програма

"ЕРАЗЪМ+ " на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Дамяница срещнаха

партньори от Испания, България, Полша и Словакия

Дамяница, България, учениците и техните

родители, които заедно работим

като партньори по международния

проект "Мечтани градини за една

красива Европа", продължаваме да

изпълняваме дейностите, заложени в

нашия проектен план за 2021 година.

1. През месец май 2021 година по

идея на учениците, които работят

заедно с нас по проекта, на една от

стените, ограждащи двора на нашето

училище, беше направено тематично

пано, посветено на проекта. С

това пано, изрисувано колоритно,

сградата на училището сякаш светна

и се разхубави. То носи радост и добро

настроение на всички нас. Всеки,

който влиза в училището, се заглежда

и се усмихва. Децата се снимат

пред паното. То стана любимо място

за модерните днес детски селфита.

Вече всички знаят, че ние работим

по такъв проект. Това допринася още

повече за популяризирането на неговите

оригинални идеи сред населението

на село Дамяница и община

Сандански.

2. В началото на месец юни 2021 година

няколко учители от нашето училище

в село Дамяница заедно с ученици

и родители, работещи по проекта

"Мечтани градини за една красива

Европа", посетихме винарна "Вила

Мелник" в град Мелник, разположен

близо до село Дамяница. Лозята са

една от най-разпространените и характерни

за нашия регион земеделски

култури, особено така наречената

"Широка мелнишка", за произвеждането

на червено мелнишко вино.

Затова подробното запознаване с отглеждането

на лозя и производството

на вино е една от дейностите, заложени

в нашия проект. Винарска изба

"Вила Мелник" е семейна бутикова

изба в град Мелник, която предоставя

отлични възможности за винен

туризъм. Учителите, учениците и родителите,

които участваме в проекта,

се насладихме на разходка из лозовите

масиви, където бяхме запознати

с автентичното отглеждане на

двeтe кoмпaнии ce oчaквa дa

бъдaт eдни oт нaй-бoгaтитe

xopa в cвeтa. Пpeдимcтвoтo

пpи paкeтaтa нa Бeзoc e, чe

тя мoжe дa ce изпoлзвa зa

мнoгoкpaтнa yпoтpeбa и нямa

дa ce paзпaдне в aтмocфepaтa.

пo тoзи нaчин

paзxoдитe зa кocмичecкитe

пътyвaния щe ce минимизиpaт,

кaтo дopи мoжe дa

cтaнaт пo-дocтъпни.

Пpeди пoлeтa Бeзoc

кoмeнтиpa мнeниeтo нa

кpитици, чe пoдoбни кocмичecки

пoлeти ca зaбaвлeниe

зa милиapдepитe, кoитo

тpябвa дa изпoлзвaт

финaнcитe cи зa peшaвaнe

нa вaжни пpoблeми зa

чoвeчecтвoтo. Haй-бoгaтият

чoвeк в cвeтa зaяви, чe

внимaниe тpябвa дa ce

oбъpнe нa мнoгoбpoйнитe

пpoблeми нa Зeмятa, нo и

cъщo тaкa тpябвa дa глeдaмe

към бъдeщeтo.

„Bинaги cмe пpaвили тoвa

кaтo чoвeшки cъщecтвa, кaтo

цивилизaция. Цeлтa нa тaзи

миcия e дa изчиcтим

гpeшкитe и дa пocтигнeм

cъвъpшeнcтвo в кocмичecкитe

пътeшecтвия,

пpaвeйки ги възмoжни,

кaтo дoбpe

пoзнaтитe ни

caмoлeтни пътyвaния.

Aкo ycпeeм,

щe пpoпpaвим път

към Кocмoca зa

иднитe пoкoлeния,

кoитo щe

мoгaт дa пocтигнaт

изyмитeлни

нeщa тaм. И чpeз

тяx щe бъдaт

peшaвaни пpoблeмитe

тyк, нa

Зeмятa“, пoдчepтa

Бeзoc.

сорта "Широка мелнишка", която вирее

само в този край на България. Показаха

ни и модерно отглеждане на

различни видове лози. После направихме

обиколка на производственото

съоръжение, а възрастните участници

дегустираха червените мелнишки

вина. Забележително е, че дъбовите

бъчви на винарната остаряват

в подземни изби, вкопани в пясъчника.

Ние научихме, че посетителите

могат да участват в лозарството и винопроизводството,

или дори да блендират

собствено вино.

3. През месец юни 2021 година ние

с няколко колеги учители, ученици и

родители от село Дамяница, работещи

по проекта "Мечтани градини за

една красива Европа", също така посетихме

комплекса от глинени къщи

в село Илинденци. Запознаването с

него е заложено в нашия проект, за

да научи учениците как се опазва

околната среда, как хората по тези

земи от стари времена са живеели в

хармония с природата, без да я унищожават

и рушат. Комплексът от глинени

къщи "Под скалите" в село Илинденци

от нашия регион разполага с

шест къщички, всяка със своя уникална

форма и вътрешна архитектура,

от които произлизат и техните

имена - Охлюв, Езерце, Детелина, Винарна,

Панорама и Зимна градина.

Всички къщи са изградени по забравена

автентична технология на старите

майстори, като са използвани

единствено екологични местни материали

- камък, дърво и глина със слама.

Стените са изградени от трамбована

глина - прекрасна изолация,

която спомага за поддържането на

постоянна влажност (около 50%).

Затова през лятото е прохладно, а

през зимата - топло. Покривите са с

каменни тикли. Има и покрита барбекю

зона с глинена фурна за печене,

скара на дървени въглища и зидана

печка. Уникалното съчетание на

климатичните условия на региона с

екологичния фактор на селището

направиха нашия престой през деня

пълноценен и незабравим.

Ние искаме специално да благодарим

на родителите на учениците,

които като наши партньори взеха

активно участие в изпълнението на

дейностите, заложени в проектния

план за 2021 година по международния

проект "Мечтани градини за

една красива Европа". Те бяха найдобрите

ни помощници и със своите

идеи допринесоха много за прекрасното

изпълнение на всички

проектни дейности.

4. Ние от Основно училище "Св.св.

Кирил и Методий" - село Дамяница

продължаваме да работим по европейския

проект DREAMY GARDENS

FOR THE GREAT EUROPE. Ученици

посадиха пролетни цветя за нашето

прекрасно училище.

5. Основно училище "Св.св. Кирил

и Методий", с. Дамяница, благодари

на фирма "Булекопак" за контейнерите

за рециклиране на отпадъци.

Благодарим Ви много за предоставената

помощ. Това ще ни помогне

да създадем екологична култура

за нашите ученици.

Продължаваме да работим по европейски

проект "DREAMY GARDENS

FOR THE GREAT EUROPE". Обръщаме

специално внимание на разделното

събиране и рециклиране на отпадъци.

Целта на нашия проект е да

включи децата и младото поколение

в опазването на околната среда.

6.Ние от Основно училище "Св.св.

Кирил и Методий" - село Дамяница

продължаваме да работим по европейския

проект DREAMY GARDENS

FOR THE GREAT EUROPE. Щастливи

бяхме да посрещнем нашите партньори

от Земеделска гимназия

"Климент Тимирязев" в Сандански,

които ни посетиха на 21 октомври

2020 г. Пред наши родители, ученици

и колеги те ни запознаха със

своя опит как да рециклираме отпадъци.

Всички разбрахме, че ако

искаме да опазим нашата планета

чиста и зелена, ние трябва да

започнем с опазването на нашия

дом; на мястото, където живеем, където

учим, където сме ежедневно

през целия си живот. Наистина за

нас беше удоволствие да видим

презентацията и да научим полезни

неща.

Тръгнахме си от срещата, обогатени

с нов опит и знания. Вчера ние

се приближихме с още една крачка

към постигането целта на проекта

ни за мечтаните градини на Европа.

Сърдечно благодарим на участниците

от Земеделската гимназия

за интересното представяне!


СТРУМА

21 юли 2021 г. СВЯТ

стр. 11

Китай: НАТО създаде бойно поле по отношение

на киберсигурността

Двама въоръжени

мъже,

единият от които

с нож, са нападнали

временния

президент

на Мали

Асими Гойта,

Организацията на Северноатлантическия

договор

(НАТО) създаде ново бойно

поле в киберпространството,

заяви във вторник говорителят

на китайското външно

министерство Чао Лицзян.

По време на редовна пресконференция

Чао Лицзян обеща

Пекин да предприеме

необходимите мерки за защита

на своите интереси в областта

на киберсигурността и

да противодейства на кибершпионажа.

Както Европейският съюз,

така и САЩ обвиниха Пекин,

че не е направил достатъчно,

за да спре злонамерената кибер

активност, насочена срещу

Запада.

Междувременно мисията

на азиатската държава към ЕС

определи обвиненията като

„неоснователни“.

Обвиненията, отправени

от някои страни на Запад, че

Пекин стои зад кибератаките

Опитаха да убият президента

на Мали с нож в джамия

съобщиха от Асими Гойта

агенция Франс прес.

Според агенцията Гойта е

бил нападнат по време на молитва

в джамия в столицата

Бамако.

Нападението е извършено

по време на тържества за ислямския

празник Курбан Байрам.

Президентът е изведен

от мястото на инцидента,

според съобщения в пресата.

Предполагаемата атака

срещу Гойта се случва няколко

седмици след убийството

на президента на Хаити.

срещу организации, правителства

и финансови институции

по целия свят, са безпочвени,

се казва в изявление на

Китайската мисия към Европейския

съюз, публикувано

във вторник.

Мисията обвини западните

държави в „лицемерие“,

твърдейки, че именно западните

държави, а не Китай, са

тези, „които подслушват масово

и безразборно по целия

свят“.

Изявлението

дойде като отговор

на декларация,

направена

от Европейския

съюз, в която

Брюксел призовава

Китай да

предотврати

„злонамерени

кибер дейности“,

които произхождат

от неговата

територия.

Първа присъда: 8 месеца затвор за жител на Флорида,

участвал в щурма на Капитолия

Жител на Флорида стана първият

участник в щурма срещу Капитолия,

осъден на затвор. 38-годишният

Пол Ходжкинс трябва да прекара 8

месеца зад решетките. На 2 юни мъжът

сам се е признал за виновен.

Така получил смекчена присъда

вместо максималната от 20 години

затвор.

Обвинението искаше за него 18

месеца затвор, като твърдеше в обвинителния

акт, че "както всеки

бунтовник, той е допринесъл за колективната

заплаха за демокрацията",

като е принудил законодателите

временно да изоставят процедурата

по утвърждаването на избор-

Ракети се взривиха до

президентския дворец в Кабул

Ердоган настоя САЩ да подкрепят Турция да поеме

контрола на летището в столицата на Афганистан

Три ракети, две от които се

взривиха, паднаха тази сутрин

близо до президентския дворец

в Кабул, където президентът

Ашраф Гани правеше изявление

на живо по случай

празника Айд ал Адха (Курбан

Байрам). Това съобщиха от

вътрешното министерство,

предаде Франс прес.

Журналисти на АФП са чули

към 8 часа шум от прелитането

поне на две ракети, последван

от експлозии, в района

на укрепената „зелена зона“,

където се намират президентският

дворец и редица

дипломатически мисии.

Малко след взривовете телевизиите

показаха президента

Гани, говорещ в пряк ефир

в присъствието на видни фигури

от държавното ръководство.

Говорителят на вътрешното

ведомство Мирвайс Станикзай

заяви в прессъобщение,

че още няма данни за жертви.

„Враговете на Афганистан

предприеха ракетно нападение

на различни места в Кабул.

Една ракета падна зад

джамията Айд Гах, друга зад

(търговския) център „Гюлбахар“,

третата - близо до (парка)

„Шаман е Хюзори“, уточни

той.

Тези три зони са разположени

в радиус близо километър

около президентския дворец,

вече атакуван неведнъж

с ракети в миналото, за последен

път през декември.

Нападението беше извършено

през първия ден от празника

Айд ал Адха, след нови

безрезултатни преговори през

уикенда между афганистанското

правителство и талибаните

в Доха.

Откакто започнаха в началото

на май офанзива срещу

афганистанската армия, възползвайки

се от изтеглянето

на чуждестранните войски, талибаните

завзеха големи територии

от страната. Лишени

от ключовата за тях подкрепа

на САЩ, правителствените сили

не оказаха силна съпротива

и контролират вече главно

столиците на отделните провинции

и основните пътища.

Турският президент Реджеп

Ердоган заяви, че Съединените

американски щати трябва

да изпълнят определени условия,

за да може Турция да поеме

контрола и охраната на летището

в афганистанската

столица Кабул след оттеглянето

на коалиционните сили от

Афганистан: „Преди всичко

Съединените щати трябва да

ни подкрепят по отношение на

дипломацията и дипломатическите

отношения. На второ

място, трябва да бъдат прехвърлени

всички логистични

средства от тяхна страна. И

накрая, ще има значителни

финансови и административни

трудности по време на този

процес. И в тази насока те

трябва да окажат необходимата

подкрепа на Турция. Ако тези

условия бъдат изпълнени,

ние възнамеряваме да поемем

управлението на летището в

Кабул“.

Анкара предложи да разположи

свои военни части на летището

след пълното изтегляне

на силите на НАТО и преговаря

по този въпрос с Вашингтон

през последните седмици.

Пол Ходжкинс

Чао Лицзян

ната победа на Джо Байдън в надпреварата

за президентския пост.

При произнасянето на присъдата

прокурорът по делото заяви,

че подсъдимият не е нанесъл материални

щети, но „гордо си е

правил селфита“, които после

пращал на приятели.

Съдията заяви, че Ходжкинс

наистина е играл някаква роля в

събитията, но тя не е толкова важна,

както на някои други бунтовници,

и предпочете да му даде помалък

срок в затвора.

Пред съда обвиняемият определи

поведението си като глупаво

и заяви, че съжалява.


Ще се озъбят ли вкупом партиите

на забележителното шоу на лиде

В последните дни "звездата"

на "Има такъв народ" (ИТН), толкоз

надежди вдъхваща на яловата

политическа сцена, почна

Меркел. При

съставянето

на Голямата

коалиция

съдие се появяват и такива куриозни

идеи като съвместния

космически полет със съседна

Северна Македония... По-шокиращо

тревожно да примигва. Оспорван,

между три

обаче, в сравнение с

неубедителен победител на

току-що миналите парламентарни

избори ИТН поднесе неприятни

изненади. Пръкнати в "родилното

отделение" Фейсбук от

виртуалния лидер Слави Трифонов

и преведени на "кукувски

език" от верния му копиеносец

("ала Санчо Панса") Тошко Йорданов.

партии: Християн-демократическа,

Християн-социален

съюз

и Германската

социалдемократическа

партия.

празнотите в програмата, е нещо

друго: шефът на ИТН, който

не се стреми към правителствен

пост, на първо време не

мисли за коалиция. Дори и с

двете по-малки “протестни партии!“.

Изтърсвайки от дисагите купчина

мерки, погрешно именува-

Последният се изживява Пресконференция (16 юли 2021 г.). Отляво надясно:

Как кони

"приоритети", вместо ясно и

като "външен министър" на виртуално

Николай Василев, Тошко Йорданов, Филип Станев

ментира този отчетливо дефинирани реформи,

нелегалния свой шеф. За

да "надроби" в двучасова пресконференция

(петък, 16 юли)

зъбати скечове.

Това, което г-н Тошко потвърди

на пресконференцията,

бе прецедентът със

ЗНАКОВОТО ОТСЪСТВИЕ

Във Фейсбук лидерът на ИТН

изрече думи верни и показателни:

„Време е за подкрепа срещу

идеи, а не срещу постове.

Време е всичко да се случва

пред очите ви - там, където е

предвидено по Конституция - в

Народното събрание. През последните

социалната мрежа с фотография,

на която са Христо Иванов

и Бойко Борисов заедно от времето,

когато е бил негов министър.

Арогантността стигна своя

връх във: "Не схващате ли реалността"

Наблюдавам с тъга чудовищното

късогледство и ми-

шокиращ ход на ИТН политическият

психолог д-р Николай Михайлов:

"Дали те не искат да управляват,

надявайки се, че

следващите избори ще им дадат

още по-голям и внушителен

резултат. Да, но те забравят

контрааргументите на противтвените

отказвайки диалог с естес-

съюзници, лидерите на

ИТН забравиха: няма как да получат

безусловна подкрепа на

своя съмнителен откъм експертиза

кабинет. Не им пука, че зад

"Демократична България" стоят

345 331 избиратели, а зад "Из-

години парламентът бенистерски

мечти на т.нар. полиника

(ГЕРБ - бел. Н.С.). С откаправи

се! Мутри вън!" - 136 885.

НА ЛИДЕРА НА ИТН.

Той, както обясни на медиите

Т. Йорданов, Трифонов не

ше смачкан, маргинализиран и тически лидери“.

за да преговарят с "партиите на На петъчната пресконференция

присъства и тогава блами-

унижен. България беше министърпредседателска

република, натия проектокабинет, без дота

срещу самите тях. Което е раният (провален) кандидат-

Тъй чрез изневиделица прък-

протеста" ИТН разширява фрон-

можел да присъства на пресконференцията,

защото „е на

ри да информира

лидерибилност,

инфантилност". нно в негово лице - юпито, прия-

чиста проба "политическа депремиер

Николай Василев. Име-

работа“. Плахо питат журналистки:

Къде? „В телевизия 7/8, където

работи“, гласи отговорът.

те на "партиите

на пролютен

с наглото поведение на вицепремиер и министър в два

Отказът за преговори, подтел

на лондонския син на "царя",

Да, в тв 7/8 - освен частна вече

теста", ИТН Т. Йорданов, тъй бе коментиран кабинета, основателно заподозряха

опит за реанимация на

и партийна телевизия.

отрече необходимосттска

игра", която е груба, защо-

НДСВ. Медиите заговориха за

от Н. Михайлов: "ИТН играе "дет-

Не минаха броени дни след

парламентарните избори, Сл.

от коалиция! то са в ролята на шантажьори. ИТН като НДСВ-2. Присъствието

на Н. Василев не само че бе

Трифонов и изживяващият се

Още през Това са хора, които по време на

като политически шаман Т. Йорданов

сервираха гаф след гаф.

март Сл. Трифонов

заяви: студиото на една малко гледана иронични коментари. Бе обиден

протестите словохулстваха от излишно, а и основателно роди

Някои анализатори смятат, че

"Коалиция частна телевизия".

на десните, а бил от тяхното

са съзнателни провокации, тестващи

обществени нагласи и

между "Изправи

се! с отказа за коалиционно управ-

никога не е бил десен човек. Той

Тогава, пита се в "задачката", "тесто". Всъщност Н. Василев

търпение. Поне четири гафа се

Мутри вън!" и ление, при условие че няма шансове

за стабилно еднопартийно което пролича от обявените от

Сла

е неолиберален финансист,

набиха на очи:

"Демократична

Бълга-

управление (както бе по време-

лидера на ИТН приоритети в та администрация и администра-

1) Още преди ЦИК да обяви

резултатите, ИТН обявява състава

на новото еднопартийно

рия" е помалкото

ло-

ли явява "Има такъв народ" нено съгласувани с него. в кабинета на Тройната коалито

на Иван Костов, ОДС), не се икономическата област, несъмтивната

реформа (2005-2009 г.)

правителство. Плод на политико-юридическо

невежество или

шо. По-лошо ПАРТИЯ ОТ ТРОЦКИСТКИ, Но кой е Н. Василев? Преди ция (НДСВ, БСП и ДПС) с премиер

Сергей Станишев.

е с другите", РУШИТЕЛЕН ТИП, да влезе в политиката, роденият

съзнателна провокация!...

каза той и де факто отричащ парламентарната

демокрация?!... тиционен банкер в Лондон. Пос-

противодържавната дейност на

през 1969 г. Василев бил инвес-

Няколко сделки белязаха

2) Без консултации, поне с

добави, че е

"партиите на протеста" ("Демократична

България" и "Изправи

възможна такава

коали-

на ИТН пос-

Особено сделката, свързана с

Неочакван, деструктивизмът ледователно заема позициите кандидата на ИТН за премиер"

Маймун Тошко Африкански

се! Мутри вън!") е обявен персоналният

състав на кабинет

ция. Тази тави въпрос

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БТК.

управлявана от джип, и парите власт, това управление и целият в областта

през 2004 г. Тогава „Вива Венчърс“

купува 65% от капитала на

плюс странно формулирани

на всичките ни бяха „хвърляни“ този манталитет, който тя влачи

след себе си, трябва веднаративните

компанията за 280 млн. евро и

на конспи-

приоритети "в насипно състояние",

будещи недоумение. И ка-

през него без контрол от НС. Сега

парламентът може да си върне

достойнството. Уверен съм, лицето на българското публичповедни-

застрахователното дружество

га, моментално да изчезнат от теории. "За-

през 2007 г. препродава БТК на

бинет, и приоритети, поднесени

с нетърпящ възражение ултимативен

тон: "Гласувайте "за"

че изброените приоритети не но пространство. Всичко, което

носят след себе си, е само празноти в

(1,08 млрд. евро)!

чески тон,

AIG за малко над 2,1 млрд. лева

могат да бъдат приоритети само

на една политическа партия вреди, лъжи и срам“. програмата,

Като министър на икономика-

или... нови, трети избори...".

3) Да предложиш еднопартиен

кабинет, при условие че

или само на 60 депутати". На петъчната пресконференция

обаче заместникът на Сла-

за коали-

транспорта и съобщенията в

нежелание

та и впоследствие министър на

Нелепото обаче бе как се

партията ти има нисък праг на

озъбиха новоизбраните умници ви не поясни как ИТН ще реализира

политиките си без коа-

иска Трифолай

Василев бе човекът двигация,

какво

правителството на НДСВ, Нико-

доверие и легитимност: 657 829

от ИТН на реакцията на съпредседателя

на "Демократична Бъллиционно

мнозинство; като пак нов, всъщтел

зад сделката по продажбата

гласа (24.08%), т.е. само 65 от

240 депутати, подсказва две опции

на "победителите": а) поход

гария" (ДБ) Христо Иванов. Единственият

им естествен съюзява

с бившите партии от статуктереси

закомуникационен

оператор и той

натърти - "ИТН няма да се съюзност

чии ин-

на най-големия държавен теле-

към нови избори с надежда за

ник. Той определи посланието вото".

щитава и

би следвало да носи отговорност

внушително предимство пред

на Трифонов като "шокиращо". Де факто той причисли "партиите

на протеста" към тези на върши?" -

Ясно става на читателя:

чия работа

за тази странна приватизация.

ГЕРБ, б) фрапиращо политическо

невежество плюс безотго-

Чийто ход с оповестения кабинет

показва

статуквото. Аргументът: коалиционното

управление се е про-

питат не сарешно

заложи Сл. Трифонов, се

това днес

"Конят" Василев, на когото погворност!

Фактът, че втората поред

партия (ГЕРБ) има с двама ЧУВСТВО ЗА РЕАЛНОСТ". валило, компрометирано. Аргумо

у нас, но

оказва резервен вариант. Кой-

"ТЕЖКА ЗАГУБА НА

депутати по-малко (63), хвърля Не закъсня обидният отпор

мент плосък, несъстоятелен. и немските

то след политическия провал на

съмнение върху ролята на ИТН на ИТН. Медии коментираха:

Точно обратно: който идва с издания

"Коня" ББ трябва да бъде сменен.

Защото последният, пос-

като първа политическа сила. "Няколко часа след като в тв

обещание и визия за нов тип политика,

трябва да докаже как се "Франкфуртроявайки

"Балкански поток" с

„Шпигел“ и

4) С ултимативния акт: поднесен

на тепсия кабинет, пред-

критикува проектокабинета на

ефир лидерът на „Да, България“

прави принципен коалиционен тер алгемайне

цай-

български пари, обслужи Русия

ставен като висша еманация на „Има такъв народ“, Тошко Йорданов

от партията на Слави Три-

кабинет. Не по формулата от

експертност; кабинет, воден от

времето на "царя" и следвалите тунг".

Виртуалният политик на ИТН

и Сърбия. И загуби доверието на

Вашингтон, доказано чрез санкциите

по закона "Магницки".

висш кадър на отдавна отлетялото

в отвъдното НДСВ, без циалните мрежи: „Умният човек

фонов му отговори, но в со-

коалиции, а на базата на педантично

съставена правителстве-

Майер пише: "Но какво иска и икономиката (2001-2003 г.), ви-

Внимателният анализ на

В анализ за "Шпигел" Валтер на вицепремиер и министър на

консултации поне с "протестните

партии". Така де факто ИТН да внимава, когато говори пуб-

много, ама много би трябвало

на програма. С ясни, разписани

във времето цели и задачи. нов? Партийната му програма спорта (2003-2005 г.) в каби-

ИТН показва по-нататъшно от-

какво може да постигне Трифоцепремиер

и министър на тран-

представените "приоритети" на

"наля вода" в мелницата на политическото

статукво. Преди твията. Ако мисли...“. Подигравлично,

и да мисли за последс-

Чрез компромис, зачитащ основните

приоритети на партньони.

Редом с оповестената битски

и Национално движение за олигархията. Нищо че на 20 март

оставя много въпроси отворенета

на Симеон Сакскобурготтегляне

на държавата в полза на

месец заклеймено чрез звучния ката на Тошко стигна дотам, да

рите. Образец на това даде Германия

при канцлера Ангела на едно деполитизирано право-

както и министър на държавна-

съм изключително десен

ка срещу корупцията и в полза стабилност и възход (НДСВ), т.г. лидерът на ИТН се закле: "Аз

шамар "Магницки".

смени профилната си снимка в

човек

ЗЪБ

Сряда, 21 юли 2021 г.


СТРУМА

ЗА ЗЪБ

ви Трифонов

гаше за "зет на Дедо". Е, Дедо

не го взе за зет, но той [сега]

наследи Дедо".

Едва ли случайно Ивайло Дичев

НАРИЧА СЛАВИ ТРИФОНОВ

"АНТИПОЛИТИК",

което "се връзва" с по-горе изказаната

теза за троцкисткия характер

на партията ИТН. "Няма

нужда да търсим конспиративни

обяснения за Доган, Москва или

"Америка за България" зад

странното решение на г-н Трифонов

да разруши протестното

единство", отказвайки коалиция

с "Демократична България" и

"Изправи се! Мутри вън!". Неговите

избиратели всъщност искат

точно това - да се накаже политическото;

да се "изчегърта" не

само управлението на Борисов,

а системата като цяло".

Това е вече прекалено! Защото

се рушат основите на парламентарната

демокрация. Тук -

съзнателно или не - Сл. Трифонов

следва примера на "царя".

Който дойде в България 2001 г.

(от 24.07.2001 г. до 17.08.2005

г. бе министър-председател на

България - бел. ред.). Постигна

перфидна цел: разби двуполюсния

модел БСП-ОДС, създаде

чрез личната си партия НДСВ

аморфен либерален център. Към

който неусетно за социзбирателя

притегли БСП. "В по-общ

план НДСВ - пояснява Ив. Дичев

- беше партията, която приключи

студената война и обезсмисли

делението на ляво и

дясно". С това започна ерата на

безпринципните коалиции, последна

от които ГЕРБ + "Обединени

патриоти".

стр. 12-13

Да припомним на читателя

какво "се случи" в началото на

века. Георги Лозанов: "Царят

например съвсем буквално обещаваше

чудо за 800 дни, в които

трябваше "да се оправим", да

се измъкнем от мизерията и несправедливостта

на прехода...

Звездният му образ се градеше

върху темела на аристократичния

му произход. Той идваше от

друга, почти приказна реалност

на монарси и благородници, на

музейна патина и висок вкус. И

тъкмо защото не принадлежеше

към нашата действителност, ние

му вярвахме, че може да ни спаси

от нея. А и царят сякаш искаше

само това - да му "верваме".

Доверието лъскаше харизмата

му".

Прав е авторът, търсейки паралел

между "царя" и актуалния

политшоумен. "Подобно на царя,

Слави не иска да играе политическата

роля, която е поел - готов

е да носи етикета й, ако други

я реализират на практика.

Присъства, като отсъства в политиката,

целенасочено мистифицира

мотивите и намеренията

си и отваря широко поле за

догадки и хипотези. И пак като

царя, тъне в мълчание, а в редките

случаи, когато проговори,

го прави по свой почин и на свой

терен, без да отговаря на въпроси".

Сега, 14 години по-късно,

резюмира Ив. Дичев, "антиполитическото

послание на Трифонов

е ясно: стига политика,

писна ни, викаме експертите и

да не се занимаваме повече".

Слави и неговият "инструмент"

(г-н Тошко) нападат необяснимо

зъбато не само естествените

си партньори - уточнява Ив. Дичев

- "но процедурната демокрация

изобщо, където се договаря

подкрепа, правят се коалиции,

обсъждат се постове. Речеш ли

да го критикуваш, тутакси се

превръщаш в защитник на омразната

политика и по този начин

укрепваш антисистемната му

подкрепа. Който не приеме правителството

му, е отговорен за

нови избори, още политика, договорки,

сиреч хаос".

Горният извод препотвърждава

троцкисткия (рушителен) по

същество ход на лидера на ИТН

срещу парламентарната демокрация

изобщо! "Подобен парадокс

има в позицията на всеки

антиполитик: прави политика, за

да отмени политическото".

Но да поговорим за "инструмента"

на тази политика. Последните

два избора родиха странен

типаж -

ФЕНОМЕНА "ТОШКО

ЙОРДАНОВ, АЛА

АФРИКАНСКИ"...

Докато Слави Трифонов мълчи

между два туитъра, заместникът

му инкасира негативите на

медиите. Чрез него се излъчва

Нашенскитe политaстронавти (отляво надясно: Малкия Ники,

а статуквото и промяната

а на "Има такъв народ"?

Н. Стоянов

обратно на онова, което очакваха

хората, включително електората

на ИТН. Не позитивна,

градивна енергия, а нагло, некултурно

"зъбене" наляво и

надясно. Екстремна форма на

една реклама на известна паста

за зъби, рекламирана от лидера

на ИТН (виж фотоса).

С апломб и менторски (поучителен)

тон, компенсиращ дефицита

на политическа култура,

и като чуя думите

№ 2 на Слави добави: "Сега

социализъм и комунизъм,

рязко се

изборите, включително и за

драмата е, че ИТН са спечелили

напрягам". Четири

„Демократична България“. Ако

месеца по-късно,

ние не получим подкрепа за този

кабинет, тогава приемаме, че

предлагайки неолибералния

Н. Василев

за премиер,

та свобода да се договорят с Ка-

протестните партии имат пълна-

доказа, че позиционира

ИТН не в

десния политически

сектор, а в блатисто

смърдящия

неолиберален

гьол. Това обяснява

защо ИТН

не иска коалиция с

"Демократична

радайъ, с Борисов". И показа поредно

зъбене, вкарвайки в кюпа

на статуквото и съюзниците:

"ИТН няма никакво желание да

има подкрепа от ГЕРБ или от

партии на протеста".

Горецитираният лидер № 2,

роден 1970 г., завършва средно

образование в Националната

гимназия за древни езици и Франклин Рузвелт и Джон Дейвис (1928 г.)

България".

култури "Константин-Кирил Философ",

след това "История" в въздух на българския парла-

"вода", та да освежи спарения

Да напомним:

Слави Трифонов

Софийския университет, сетне мент.

никога не е говорил

против "царя".

подсказа паралел на Тошко с мегаломанията на някои лиде-

сценарист. Елена Гунчева ни Ако се замислим откъде иде

Обратно... Осман

литературен персонаж, известен

през 40-50-те години на мири

на ИТН, откриваме

Октай в интервю

ДВА ЯКИ КОРЕНА НА

("Минаха години",

налия век. Става дума за един

19.07.2021 г.)

маймун от приказната повест САМОЧУВСТВИЕТО ИМ.

спомена: "Навремето

той (Слави),

Африкански". "Електоратът на зан с успешната професионал-

на Ангел Каралийчев "Тошко Първият несъмнено е свър-

иронизирайки Симеон

Сакскобур-

на изборите - е от хора, фено-

Той води шоуто близо 20 годи-

"ИТД" - пише тя в навечерието на кариера на лидера на ИТН.

гготски, се предлаве

на Слави Трифонов. Лично ни - от 27.11.2000 г. до

на него! Не на бенда, не на "Магаданс".

Нито пък на някаква продължава в частната му теле-

31.07.2019 г. по bTV... Сетне

платформа с идеи и програма... визия 7/8.

Тоест, се получава, че гласувахте

за партията на Слави Три-

били звезди от световния шоу-

Гости на Слави Трифонов са

фонов, без Слави Трифонов. И бизнес, киното, музиката, спорта,

вероятно сега пак ще направи-

литературата, културни дей-

Големия Слави, Дългоносия Кобург)

те същото. И вместо Трифонов,

който ви кефи, ще получите

Тошко Африкански. Доколко ви

кефи той, не знам. Аз лично съм

поразена от умозаключенията

и изказванията му. Някак си не

мога да не остана с усещането,

че сме пуснали помощникготвача

(визира Тошко Йорданов

- бел. Н.С.) на детския лагер

да го управлява".

В приказката на Каралийчев

маймун Тошко Африкански е

работлив, но посвоему. Например

взема ведро и неуморно

носи вода, без да забележи, че

съдът е пробит и водата изтича.

Тъй е и със заместника на

Слави, мъкнещ във ведрото

"ИТН" уж чиста (демократична)

ци и представители на световния

и българския политически

елит. Валтер Майер от Der

Spiegel отбелязва: "У мнозина

симпатиите към Слави са толкова

силни, че размишляват дали

да не се върнат в България само

заради него“. Майер нарича

Трифонов „надеждоносец“ и отбелязва:

"Трифонов открай време

не си играе на шикалки, а в

телевизионното му предаване

са участвали както Михаил Горбачов,

така и българският президент

и досегашният премиер.

Някои българи казват, че за

цяло едно поколение Трифонов

принадлежи едва ли не към семейството

и често е бил на гости

в домовете на много българи

- като водещ, комик или

цялостно произведение на изкуството“.

Немският журналист

споменава небивалия успех на

песента му „Едно ферари с цвят

червен“. И посочва причината

за успеха на шоумена: „На хората

им е дошло до гуша от партиите

на статуквото, както ги нарича

Трифонов, а към това се

добавят и сериозните промени

в начина, по който се потребяват

медийните продукти“.

С годините обаче шоуменът се

изчерпва творчески. Независимо

от нововъведенията, се чувства

умора, претоварване, което изцежда

способностите. Става все

по-флегматичен. Постепенно качествени

актьори (Любо Нейков,

Виктор Калев) и сценаристи (Росен

Петров, Светослав Митев) напускат

шоуто. Дори бегло сравнение

между предаването на Николаос

Цитиридис потвърждава:

времето на шоумена Слави е безвъзвратно

изтекло.

Така идва времето на политиката.

Шоуменът обаче е толкоз

омерзен от нея, че отлага

влизането си в нея. До 2016 година,

когато се ражда идеята за

референдум сред народа, който

да въведе мажоритарна система.

Шоуменът наивно смята,

че именно това е панацеята

(универсалното лекарство) за

рахитичната ни демокрация.

Така покълва - именно след

референдума -

ВТОРИЯТ КОРЕН НА

ФАНАТИЧНОТО

САМОЧУВСТВИЕ

на лидерите на ИТН. Провежда

се на 6 ноември 2016 г., едновременно

с изборите за президент

и вицепрезидент на Република

България. След внесени на

задължителните 400 000 подписа,

за да разреши парламента.

Сред шестте въпроса ключов е

първият: "Подкрепяте ли народните

представители да се избират

с мажоритарна избирателна

система с абсолютно мнозинство

в два тура?".

Резултатите: от 3 488 558

гласували с "да" гласуват 2

509 864, или 71,95%; против

560 024 (16,05%).

Защо референдумът, и поточно

изпълнението на решението

за въвеждане на абсолютна

мажоритарна система, крие

рискове за демокрацията? Защото

от десетина години страната

е превърната в стотици

феодални владения (общини),

където властват едни и същи

партии и личности. Именно мажоритарният

вот ще бетонира

олигархията. Нещо повече: открива

възможности самите олигарси

или подставени лица да

влязат в парламента.

Фанатично убедени, че именно

мажоритарният вот е панацея

за демокрацията, Слави

Трифонов и групата му не искат

и да чуят за опасностите, свързани

с този тип избирателна

система. Те формално сравняват

впечатляващата подкрепа

от хората за този тип вот с "политическата

подкрепа", изразявана

на избори. Ако бе така,

би трябвало 70% от хората да

подкрепят ИТН. Днес виждаме

подкрепа по-малка от една четвърт

(24.08%).

На петъчната пресконференция

бе поставен и въпросът ще

поеме ли отсъстващият Трифонов

премиерския пост? Аргументът

на Тошко: Слави отказал

да е премиер и депутат, защото

от 89-а сме живеели в тази формула,

което превръщало Mинистерския

съвет в по-важен от

парламента".

Странен аргумент, драстично

разминаващ се с европейската

и световна практика. И тъй

като Трифонов е поклонник на

англо-саксонската политическа

традиция, примерът с Великобритания

е показателен.

Но защо Трифонов не иска

да е премиер? Защото този пост

бил компрометиран, особено в

последните години. Аргумент

несъстоятелен, смехотворен.

Лидерът на „Има такъв народ“

признава, че предпочита да даде

трибуната на парламента на

професионално подготвени в

сферите си хора. Но не отрича,

че амбициите му в политиката

могат да се изразят и от друга

институция, намеквайки, че може

да се състезава за креслото

в президентството. „Разбира се,

аз мога да нося тази отговорност

и от една друга институция,

но за това - като му дойде времето“,

хвърля бомбата Слави.

ПОЛИТИКЪТ МЕЖДУ

БОЛЕСТТА И СПАСЕНИЕТО

На 5 март 2012 г., в средата

на дванадесетия сезон (2011/

2012) е представено ново студио,

което е напълно различно.

За пръв път в декора на вечерно

токшоу е инсталиран ескалатор.

Така стълбите са премахнати

напълно. Замяната на стълбата

с ескалатор обаче не е случайна.

Свързана е с влошеното

здравословно състояние на

шоумена.

"От 10 години - пишат автори

- учиндолецът има сериозни

проблеми и вече не може да

стои дълго време прав. Изкачването

на стълби за него е невъзможно,

както и карането на

кола. На грандиозните си концерти

спектакли в "Арена Армеец"

през 2017 г.

на стр. 16


СТРУМА 21 юли 2021 г. КАЛЕЙДОСКОП стр. 14

Адел показа новия мъж до себе си

Изпълнителката се появи на петия мач от финалите на NBA

Адел най-накрая реши

да излезе от музикалното

студио и да

направи публична изява

за щастие на своите

фенове.

Носителката на

"Грами" се появи на баскетболните

финали във

Финикс, сядайки на едно

от първите места в

трибуните. Вече спокойно

можем да кажем,

че звездата се грижи

добре за здравето си,

като вече не е толкова

слаба, но не е и прекалено

пълна. Някак си е намерила

правилната

формула за теглото,

което й отива, и заслужава

поздравления.

Доста често

камерите

следяха реакциите

на Адел, която

се вълнуваше

при всяка добре

изиграна точка.

За специалната

си спортна

вечер изпълнителката

беше

заложила на ежедневен,

но в същото

време красив

ансамбъл,

състоящ се от

дълго палто с

животински

принт, което комбинира

с черен топ, черен

Откриха генетична

структура, която

асимилира чужда ДНК

Тя може да помогне в

борбата срещу изменението

на климата

Учени

откриха

нова

структура

н а

ДНК,

която

асимилира

гени

о т

други микроорганизми в

околността. Тя е забелязана

в проби от кални

места в западните части

на САЩ, става ясно

от статия в сп. Nature.

Изследователите са

установили, че в този

случай нишките са подълги

от повечето други

генетични молекули.

Те принадлежат към

група генетични

структури, известни

като екстрахромозомни

елементи.

Поради способността

си да асимилира

гени от различни източници,

специалистите

са нарекли структурата

на ДНК с наименованието

Borg. Това е

и името на измислената

хищническа раса в

сериала „Стар трек“,

известна с асимилирането

на нови технологии

и информация от

други видове.

За разлика от научнофантастичния

си колега

обаче, в реалния

живот Borg може да помогне

на Земята. Според

учените откритието

например може да

бъде използвано от

микроорганизъм, наречен

Methanoperedens, за

който е известно, че

яде и унищожава метан

във въздуха. Изследователите

посочват,

че тази нова генетична

структура е важно

откритие, което може

да има големи предимства

в борбата срещу

изменението на климата.

Майка получава

23 000

евро обезщетение

от

общината,

защото

яслата, в

която детето

й получило

място, е

твърде далече

от дома

и рабо-

клин и черни токчета.

Златните й бижута и

Футболист от английската

Висша лига е

арестуван по подозрение

за сексуален тормоз

над малолетен, разкри

полицията на Острова.

Името на играча не

се съобщава, но става

въпрос за футболист

на "Евертън".

Той е бил арестуван

от полицията на град

Манчестър в петък вечер,

а по-късно освободен

под гаранция.

От "Евертън" не отрекоха

информацията,

като хора от ръководството

на клуба са заявили

пред изданието

„Mirror“, че към момента

правата на въпросния

играч са спрени,

той не тренира и се чака

да приключи разследването

срещу него.

Клубът ще окаже

пълно съдействие на

та, а черната

предпазна

маска рядко

дългата й коса перфектно

завършваха визиязи

на "Милуоки Бъкс".

Освен тоалета, ком-

слизаше от

лицето на

Адел. По едно

време звездата

беше забелязана

да държи

оранжева

кърпа, с което

показа подкрепата

си към

отбора на Финикс

- "Сънс".

За нейно съжаление,

тимът

изгуби със 119

на 123 от топанията

на Адел също

направи впечатление

на феновете. До нея се

беше настанил Рич Пол,

който е агент на баскетболиста

Леброн

Джеймс. Въпреки че залата

беше изпълнена с

множество звезди, сред

които Ванеса Хъджинс,

Леброн Джеймс, Лил

Уейн и други, източник

казва, че местата на

Адел и Рич Пол не са били

случайно едно до друго.

Коментаторът на

ESPN Брайън Уиндхорст

казва, че двамата

са във връзка и това

е било първата им

поява като двойка.

Играч от Висшата лига е арестуван за

сексуален тормоз над малолетен

Полицията не даде име, но медиите подозират

втория капитан на "Евертън"

властите, но няма да

предприема официални

действия, преди да

има крайно становище

по случая.

Ровенето на медиите

по случая стигна до

още детайли, които полицията

в Манчестър

разкри. Те са, че задържаният

е 31-годишен,

милионер от Висшата

лига, като също така

играе редовно за родината

си.

Това веднага скъси

Обезщетиха майка с 23 000 евро

за далечна детска градина

тата й. Германия има

огромен проблем с детските

градини. Липсват

над 270 000 места,

предава Bulgaria ON

AIR.

В много германски

градове и села е изключително

трудно да получиш

място за дете в

детска градина. За

някои родители това се

оказва непостижима

цел. Същевременно по

закон във Федералната

република всяко дете

над 1 година

има право

на

място в

държавна

детска

градина.

Но реалността

често изглежда

по

друг начин.

Защото

местата в яслите и

другите детски заведения

просто не са достатъчно.

И всяка майка

знае, че след раждането

на детето й започва

трудна битка за място

в детска градина.

списъка до две имена,

защото двама играчи в

"Евертън" са на 31 години.

Повечето медии са

почти сигурни, че това

е исландската звезда

Гилфи Сигурдсон, който

е и втори капитан на

карамелите.

Той изобщо не е случаен

и периферен футболист,

а е сред основните

за "Евертън",

както и един от найпостоянните

халфове

във Висшата лига в

последните години. Със

Благоевград, ул. Хр. Смирненски 9, 073/833 058; 073/88 72 78,

е-mail: office@oasis-a.com, Сандански, тел./факс: 0746/32276;

Гоце Делчев, тел./факс: 0751/61007

ЛЯТО 2021

сигурност име, с което

всеки футболен фен е

добре запознат.

Освен това Сигурдсон

има 78 мача за Исландия,

като бе с основна

заслуга за подвизите

на страната си

на Евро 2016 и Мондиал

2018.

Другият възможен

арестуван е Фабиан

Делф. Само двамата

със Сигурдсон са на по

31 години в тима на

"Евертън".

Той обаче не е играл

за Англия от три години,

а и ако задържаният

бе английски национал,

може би цялата

шумотевица около

случая щеше да е далеч

по-голяма.

Разбира се, това с

имената е само плод на

разследване от медиите

на Острова, а не

официална позиция на

полицията.

Паралия Врасна

Хотел "Александрос" - на плажа, тераси с морски изглед.

Хотел „Скулидис“ - на плажа, тераси с морски изглед.

Вила "Кипарис" на 150 м от плажа, добре обзаведени студиa и

уютен двор с барбекю.

Вила "Оазис-Марина" - на плажа, тераси с морски изглед.

Неа Врасна

Къща "Анастасия" - в центъра на Неа Врасна, близо до плажа.

Къщата разполага с четири отлично обзаведени стаи.

Хотел "Цолакис" - на около 300 м от централния плаж. Хотелът

разполага с шест просторни студия и разкошен двор с барбекю, обособен

кът със столове и маси, люлки за децата. Всяко студио има

напълно оборудван кухненски бокс, климатик, телевизор, големи тераси.

Хотел "Папагерас" - близо до централния плаж, с отлична плажна

ивица, просторни студия с тераси и уютно фоайе.

Ставрос

Хотел "Еланиос Зевс" - уют и комфорт. Разкошен двор с басейн

(чадъри и шезлонги), барбекю, безжичен интернет и прекрасен изглед

към планината, на около 350 м от плажа.

Паралия Катерини

Хотел "Ерато" - уютен семеен хотел, недалеч от плажа. Осигурява

закуска, обяд и вечеря на добри цени. Близостта му до планината

Олимп и атмосферата в курорта го правят предпочитано място, особено

за семейни почивки.


СТРУМА

21 юли 2021 г. ШАРЕН СВЯТ

стр. 15

Храната от насекоми - бъдещето

на здравия човек

Консумацията на насекоми

има различни

хранителни и екологични

ползи, но потребителите

в западните

страни все още трудно

се борят с отвращението

си към тях.

Тъй като нарастващото

население на Земята

оказва по-голям натиск

върху световното

производство на храни,

насекомите все повече

се възприемат като

жизнеспособен източник

на храна. Вълната

около този алтернативен

източник на протеини

се надига в Европа,

откакто Агенцията

за безопасност на

храните на ЕС разреши

продажбата на сух

жълт брашнен червей

като нова храна от

юни 2021 г. Това е първата

храна от насекоми,

одобрена от ЕС.

Ядливите насекоми

са богати на протеини,

но и могат да се отглеждат

много по-устойчиво

от говеждото

или свинското месо.

По света 2 милиарда

души в 130 страни редовно

ядат насекоми,

информира Евронюз.

Европейските предприемачи

обаче трябва

да намерят креативни

начини да направят

брашнените червеи и

щурците апетитни.

Тициана Ди Костанцо

провежда уроци по готвене

на насекоми в дома

си в Западен Лондон,

където също отглежда

съществата в задния

двор със съпруга си Том.

Нейната компания,

„Horizon Insects“, е част

от зараждащата се в

Европа сцена за ядливи

насекоми, която включва

десетки стартъп

Пуснаха кози да чистят

парк в Манхатън

Две дузини кози са

докарани в Манхатън,

за да помогнат за изчистването

на Ривърсайдския

парк от плевели,

съобщава NTD.

В миналото инвазивните

растения са унищожавани

с помощта

на химикали, но властите

стигнали до заключението,

че "мобилизирането"

на "армия"

от кози е по-екологичното

решение. Освен

това десетки посетители

идват да видят

работата на рогатите

асистенти, подчертава

медията. Този

метод за борба с плевелите

става изключително

популярен в парковете

на града.

компании, базирани на

насекоми, предлагащи

чипс от щурци, бургери

от буболечки и бира от

бръмбари.

В крайна сметка може

да ядем насекомите

индиректно, вместо да

ги намираме в чиниите

си, а пазарът показва,

Седемнадесет

големи

града и помалки

общини

в Италия са

представили

официално

кандидатурите

си за домакинство

на

песенния конкурс

Евровизия

2022, който

ще се състои

идния

май на Апенините

благодарение

на тазгодишната

Най-бързото превозно средство в света:

китайски влак, развиващ 600 км в час

Китай представи

влак, който

развива 600 километра

в час на

електромагнитна

възглавница,

предаде Ройтерс.

Това ще бъде

най-бързото превозно

средство в

света, отбелязва

БТА. Влакът е

произведен в крайбрежния

град

Циндао, в източната

провинция Шандун.

Първият прототип на

влака на магнитна възглавница

(тип маглев)

беше представен през

"Освен че са сладки,

те не само ядат много

зеленина, но и неутрализират

семената.

Тоест, растенията

няма да се появят през

следващата година",

разказва притежател

на рогатото животно.

ктромагнитната сила,

влакът „левитира“ над

коловоза без контакт с

релсата.

Китай използва тази

технология от близо 20

години, но в много ограничен

мащаб. В Шанхай

От 24-те животни

ще останат само пет.

Те ще ядат растителност

всеки ден до края

на лятото, когато

сред тях ще бъде обявен

и "шампион" в

борбата срещу плевелите.

има такава къса жп линия

на едно от летищата

до града. Засега обаче

още няма такива

междуградски „маглев“

линии, нито между провинциите.

При скорост от 600

че най-обещаващо е храненето

с тях на животни.

ЕС одобри протеини

от насекоми като

фураж за рибовъдството

през 2017 г. Американската

администрация

по храните и

лекарствата ги одобри

за фураж за пилета

през 2018 г., а одобрението

на ЕС за домашни

птици и свине се очаква

по-късно тази година.

В същото време глобалният

пазар на ядливи

насекоми е в началото

на процъфтяването

си според инвестиционната

банка Barclay’s.

Позовавайки се на данни

от Meticulous Research,

тя прогнозира,

че индустрията ще нарасне

до 6,7 млрд. евро

(8 млрд. долара) до 2030

г. от по-малко от 850

млн. евро (1 млрд. долара)

през 2019 г.

17 големи града в Италия се

натискат за Евровизия 2022

май миналата година.

Използвайки елепобеда

на група

Maneskin в музикалното

състезание.

Италианската дър-

километра в час пътуване

с „маглев“ от Пекин

до Шанхай - на разстояние

над 1000 километра,

би отнело едва

два часа и половина. За

сравнение, пътуването

със самолет трае

3 часа, а с високоскоростен

влак - пет часа

и половина.

Други страни, сред

които Япония и Германия,

също възнамеряват

да изградят мрежи

за „маглев“, но големите

разходи и несъвместимостта

с

наличната жп инфраструктура

затрудняват

бързото им развитие.

жавна телевизия RAI и

Европейският съюз за

радиоразпръскване EBU

трябва да вземат решение

по въпроса до края

на август. Кандидати

сред регионалните столици

са Рим, Милано, Торино,

Генуа, Болоня,

Флоренция и Триест.

Като центрове на отделни

провинции, желание

за организиране на

събитието са проявили

Матера (Европейска

столица на културата

2019 заедно с нашия

Пловдив), Римини, Алесандрия,

Пезаро, Витербо.

За домакинство кандидатстват

и няколко

по-малки общини, между

които са Сан Ремо, където

от 71 години се

провежда култовият

конкурс на италианската

песен, курортът Йезоло

в близост до Венеция

и др.

Всички градове, които

са издигнали кандидатурите

си, ще получат

по-детайлизиран

документ с необходимите

изисквания, които

трябва да покрият.

Евровизия се завръща

отново в Италия точно

30 години по-късно,

след като през 1990 г.

Тото Кутуньо спечели

първо място в Загреб с

песента си Insieme, а с

това и домакинството

на Рим през следващата

1991-ва.


СТРУМА 21 юли 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ стр. 16

Диетата на воина за бърз резултат

Ще ви запознаем с Диетата

на воина на Ори Хофмеклер.

Необичайната система

на хранене е идеална

за тези, които разчитат на

бърз резултат.

Ори Хофмеклер някога е

служил в израелските специални

части. Именно там започва

да се интересува от феномена

на невероятната издръжливост

на римските легионери,

които всекидневно

тренират по няколко часа и

активно участват в битките.

След службата той посвещава

няколко години на изучаването

на храненето, физиологията,

биохимията и военната

история.

Хофмеклер стига до извода,

че контролираното гладуване

има благоприятен ефект

- то е в състояние да очисти

организма, ефективно да изгаря

мазнините и да подобри

обмяната на веществата.

Основни принципи на

Всеки човек, стига да иска,

да знае как и да положи усилия,

може да се самохипнотизира.

Това е практика, която

много наподобява медитацията.

Може да се практикува в абсолютна

тишина или на фона

на нежна музика. В началото

може да изпитвате определени

трудности, но с практиката

ще ставате все по-добри.

Хипнозата има различни

етапи, които всъщност представляват

различните състояния

на мозъчните вълни. При

хипноза човек най-често може

да премине през 3 състояния

на вълните:

Състояние Бета - това е

първият етап. В него тепърва

започвате да се успокоявате,

но все още имате силно усещане

за средата, в която сте.

Мозъкът създава пробуждащи

бета вълни, а вие постепенно

се подготвяте за хипнозата.

Състояние Алфа - това е

състоянието, в което умът и

тялото започват да се успокояват.

Вие постепенно навлизате

в много спокойно и медитативно

състояние.

Състояние Тета - в това

състояние мозъкът произвежда

тета вълни. Те се свързват

с дълбоката медитация.

Малко прилича на сън, но поосъзнат.

В това състояние може

да започнете да „убеждавате“

ума си с едно или друго,

Ще се озъбят ли вкупом партиите на статуквото и промяната на забележителното...

от стр. 13

Слави остана през цялото

време седнал на висок стол.

Миналата пролет Трифонов

стоически издържа 2-часовия

концерт в най-голямата зала в

Европа - "О2 Арена Лондон".

Благотворителното музикално

събитие, изнесено пред 20 000

души, бе в подкрепа на децата

с увреждания у нас".

"Популярният актьор Георги

Стайков направи сензационно

разкритие за здравословното

състояние на Слави Трифонов.

Артистът сподели, че шоуменът

страда от заболяването множествена

склероза, с каквото

Стайков бе диагностициран

през май 2019 година", пише

в. "Ретро".

Ето защо лично в профила

Диетата на воина

Диетата на воина предполага,

че човек ще води активен

начин на живот. Ори Хофмеклер

не принуждава тези,

които ще се подложат на тази

диета, да спортуват всеки

ден, но е препоръчително да

увеличите физическата активност.

Например трябва да

се откажете от личния транспорт

и да ходите повече и

вместо с асансьора да се изкачвате

по стълбите.

Методът се основава и на

друго желязно правило. Ще

трябва да се откажете от закуска

и обяд, но пък вечер

можете да се насладите на

солидна вечеря.

Диетата е разделена на

две фази: гладуване и преяждане.

20 часа на ден трябва да

се гладува и 4 часа можем да

се храним. "Гладната" фаза

предполага непълен отказ от

храна. През това време е

позволено да се пият прясно

изцедени сокове или да се

ядат пресни плодове, зеленчуци,

ядки. Вечер започва фазата

на преяждане. Можете

да ядете почти всичко, но в

определен ред: първо фибри

(зеленчуци), след това протеини,

мазнини и накрая въглехидрати.

си в социалните мрежи Трифонов

заяви, че няма да се кандидатира

за Народното събрание,

като обясни, че постъпва

„морално и правилно“. Той -

обяснимо - не дава никакви

подробности за здравословното

си състояние, но "при една

от последните си изяви - пишат

медии - когато даде интервю

на свой съпартиец, се видя,

че се придвижва с патерица и

не изглежда в много добра

форма".

Болестта изкривява човешкия

поглед към събитията и

времето. Към кризата на личността,

специално политическата

личност, все по-сериозен

става проблемът с нейното не

толкоз физическо, колкото

ментално (духовно) здраве. Болестта

като феномен е съдба,

наказание за грях, генетична

обремененост, но и предизвикателство

към характера, волята

и силата на разума. Знаем

за велики исторически личности,

поразени от нелечими болести,

но постигнали впечатляващи

успехи.

Показателен е примерът с

президента на САЩ Франклин

Делано Рузвелт (1882-1945).

Управлява три мандата (1933-

1945 г.) През 1921 година идва

нещастието. В началото на

август 1921 г. пада от яхта във

водата. Макар и да прекарал

няколко минути, страшен парализиращ

студ сковава тялото.

На 23 август е поставена диагнозата

- детски паралич... Понадолу

от кръста не може да

Интересен бонус: няма ограничения

за количеството

храна, приета преди лягане.

По време на служба в специалните

части Ори отбелязва,

че пропускането на храненията

през деня влияе благоприятно

на здравето. Покъсно

той разбрал, че римските

легионери, японските

самураи, казаците и непалските

маори не се хранят

през деня, а преди лягане си

позволяват обилна вечеря.

Вечерята в диетата на воина

не трябва да се различава

много от яденето на истински

воин. Легионерите и

самураите не са яли пица и

бисквитки преди лягане.

Предпочитайте естествената

и проста храна: месо,

зеленчуци, плодове, каша,

ядки.

Резултати

Основното предимство на

Диетата на воина е мощната

детоксикация и ефективно

изгаряне на мазнини. "Недохранването

(или контролираното

гладуване) започва лечебния

процес по два основни

начина: първо, имате повече

неизползвана енергия,

тъй като тя не се изразходва

за храносмилане на храната,

и второ, процесът на детоксикация

протича по време на

Самохипноза в 10 стъпки - защо и как?

всичко да е ид-

еално от първия път. Колкото

повече практикувате, толкова

по-уверени ще сте и ще усещате

повече ползите.

Подгответе се - открийте

тихо кътче у дома, където няма

да ви притесняват. Седнете на

удобен стол така, че стъпалата

ви да са плътно и удобно

поставени на пода. Ако имате

нужда, пуснете си релаксираща

музика и запалете свещи.

Фокусирайте погледа си -

изберете точка пред вас и малко

над нивото на погледа си.

Фокусирайте погледа си в нея.

Отпуснете раменете си и постепенно

„замъглете“ периферното

си зрение. Уверете се, че

виждате двата ъгъла на стаяте

от негативното.

КАК ДА СЕ

САМОХИПНО-

ТИЗИРАТЕ

Ето стъпките,

с чиято помощ

може да направите

своите първи

опити в самохипнозата.

Не

забравяйте, че

най-важното е

да сте позитивно

настроени и да

не

очаквате

ктивно най-добрите си качества

и силните си страни.

ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН НА-

ЧИН НА ЖИВОТ

Също както при отказването

от вредните навици, хипнозата

и самохипнозата могат да

ви помогнат да подобрите начина

си на живот. С тяхна помощ

ще визуализирате как би

изглеждал животът ви, ако

направите определени промени.

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА

Подобно на медитацията,

самохипнозата ще ви помогне

да се отърсите от стреса.

Ще ви помогне да спрете, да

поемете дъх и да отстъпите

крачка назад, за да се отърси-

да работите в посока намерението,

което сте си поставили

предварително.

ПОЛЗИ ОТ САМОХИПНО-

ЗАТА

Питате ли се каква е ползата

от самохипнозата? Когато

умът ви е в това състояние,

по-лесно ще успеете да го насочите

в по-позитивна посока.

Например, ако желаете да

спрете цигарите или сладкото,

но все нещо не ви достига. Самохипнозата

е начин да направите

ума си по-гъвкав към

промяната. Можете да използвате

Тета състоянието и за да

подобрите нещо в себе си. Не

е задължително да желаете да

се отказвате от нещо.

Но най-важното е да желаете

промяната! Самохипнозата

ще ви помогне да поемете

в по-добра посока, но целта

й не е да пречупва ума ви.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДЕН НАВИК

Проучвания показват, че

хипнозата улеснява отказването

от вредните навици и увеличава

шансовете за успех в

дългосрочен план.

ПОВЕЧЕ УВЕРЕНОСТ

Може да използвате самохипнозата,

за да повишите

увереността си. С нейна помощ

ще се опознаете в дълбочина

и ще видите по-обета,

без да губите фокус от точката

на концентрация. Уверете

се, че знаете къде са двата

ъгъла зад вас, но не отделяйте

поглед от точката пред себе

си. По този начин сте с поясно

съзнание за пространството

около себе си и по-лесно

ще се отпуснете.

Време е за целта/намерението

ви - кажете на глас каква

е целта на практиката - „Искам

да съм по-спокоен“, „Искам

да съм по-концентриран“

и т.н.

Дишайте - вдишайте дълбоко

и издишайте. С всяко издишване

ще ставате все по-отпуснати

и по-леки.

Превърнете се в наблюдател

- представете си, че „разигравате“

сценария, който ви

носи промяна. Как например

стресът напуска тялото ви. Тук

може да изпитате повече емоции

или пък да си представите

какво се случва. При всеки е

различно.

Усетете с тялото си - представете

си желанието като

енергия, която навлиза в тялото

и се настанява в областта

на слънчевия сплит, сърцето

или главата. Вдишвайте и издишвайте,

мислейки си за желанието

си и за това как ви изпълва

все повече и повече.

се движи.

И макар това да се отразява

на политическата кариера,

Франклин не скрива от медиите

своето състояние. Бързо

осъзнава, че е поразен от тежък

недъг, че да се справи с

него може само със силата на

волята. След месец лечение по

собствена система - многочасови

къпания и слънчеви бани

- Рузвелт забележимо укрепнал.

За пръв път от август 1921

г. почувствал стъпалата на нозете".

През лятото на 1928 г. вече

относително лесно ходи, опирайки

се на патерица и на ръката

на сина. Да, параличът на

краката бил неизлечим. И въпреки

това на изборите през

1928 година е избран за губернатор

на щата Ню Йорк. Лична,

а не партийна победа.

Титаничната борба с болестта

изцяло го променя. Близките

забелязват: след заболяването

Франклин сякаш вторично

се ражда, отърсвайки се

от минали лоши качества. Става

по-човечен. Зарежда се със

серия политически победи, победи

и над болестта.

Примерът на Рузвелт е доказателство,

че волята и характерът

надмогват всички

препятствия. Но само ако

имаш смелостта да признаеш

своя недъг пред обществото.

Не да мълчиш, че си болен, и

се криеш, а да докажеш силата

на духа и на вярата, че ще

си полезен на обществото, напук

на жестоките набези на

тази фаза като част от лечението

и опазването здравето"

- обяснява авторът на метода.

Поради повишената чувствителност

към инсулина

мазнините при тази диета се

изгарят много по-бързо, дори

без да се намалява приемът

на калории. Кратките периоди

на гладуване засилват

изгарянето на мазнините.

Прилагането на диетата

опровергава и широко разпространения

мит, че яденето

преди лягане насърчава

наддаването на тегло.

За да се придържате към

принципа на хранене на

воин, е необходима и сила на

волята. Тези, които все още

не са готови да пожертват закуска

и обяд, могат да се опитат

да се хранят по системата

в продължение на няколко

дни - резултатът ще бъде

впечатляващ и ще ви убеди

да продължите.

Представете си промяната

- отново с емоции или визуализация

си представете ситуация,

в която промяната вече

се е случила. Как се чувствате.

Отдайте се на усещането.

Представете си как тази

енергия се движи във вас. Ако

ви е по-лесно, визуализирайте

я като пламък или огнено

кълбо, като топлина или като

капчица вода.

Отдайте се на всички сетива

- представете си какво би

било, ако желанието ви се изпълни.

Какви аромати бихте

усещали, как ще се чувствате

физически? По-силни ли ще

сте? По-уверени? По-смели?

Представете си, че не просто

успявате, но дори надминавате

най-смелите си очаквания!

Време е да излезете от

състоянието на самохипноза.

Постепенно учестете дишането

си и станете по-осъзнати

за всичко около себе си. Опитайте

да доловите далечни шумове

и аромати. „Върнете“ се

в стаята около себе си, разширете

обхвата на зрението

си. Раздвижете се бавно. Благодарете

си за времето и вниманието,

което сте отделили

сами на себе си.

Ако ви е трудно да изпълнявате

самохипнозата с отворени

очи, опитайте да ги притворите

поне през първите

няколко опита.

болестта.

Примерът с Рузвелт доказва

огромната роля на волята, съчетана

с отговорност пред нацията

и страната. Ако лидерът

няма кураж да излезе на светло,

следва неминуема гибел на

авторитет и харизма. Когато

Рузвелт печели поредните избори

и с труд се надига и подпира

на патерицата, неговите

симпатизанти френетично го

аплодират. Виждат в него не

оклюмал болник, а реален герой,

надмогнал коварната

змия. Обратното означава самоубийство

на личността. Подобно

митичната змия Уроборус,

с глава, захапала опашката,

поглъщайки не тленната, а

духовната си същност...

НИКОЛА СТОЯНОВ


СТРУМА 21 юли 2021 г. КРЪСТОСЛОВИЦА

стр. 17

СТЕФАН КРЪСТЕВ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

ВОДОРАВНО: “Светът е за двама”. Коте. “Итоги”. Орион. Екотип. Грегъри Пек. Тома. Ани (“Бъди щастлива, Ани”). Олово. Трон. Новак. Анод. Лале. Анам. Лапа. Акин.

Нитон. Типи. Сланина. Иман. Новела. Лито. Око. Акан. Кап. Опис. Виланела. Ираде. Анатема. “Ирина”. Арар. Драма. “Арома”. Окапи. Обем. “Титаник”. СОТ. Аватар.

Покер. “Натали”. Атакама. “Аморе”. Ожив. “О, не”. Еторе. Анатом. Лар. “Лара”. Осил. Пес. Скалата. Анави (Леон). Игото. Ане. Оратор. Нивалин. Единак. Торит. Нари.

Класа. Асана. АТО. Кораб. Крит. Пета. Име. Варела (Леонор). Кадет. Лекар. Тим. Норка. Ити. “Ана не”. Канава. Реми. Ананас.

ОТВЕСНО: Квиринал. Параван. Кадровик. Ете (Карл Херман). Окалина. Ателани. Рама. “Сто години самота”. Аленкар (Жозе). Ъгъл. Нит. Табакера. “Албена”. Стирол.

Нове. Ерат (Кристине). Тока. Лов. Ивана. Имам. Молар. Скара. ИЗОПОЛИ. Олар (Алфонс). Пара. Атар. Аре. Етика. Ото (Николаус). Ерато. Икар. Едикт. Омонимика.

Анората. Во. Рана. Ератема. “Арис”. Дим. Кантон. Нали. Аронов (Арон). Тапети. Онат (Илхан). Канон. Расин (Жан). Нети. Наем. Мина. Акинети. Инат. Кан. Пони. Ака.

Олива. Алан. ЕКО. Олив. Рап. Том. Гара. “Ена”. Отава. Екарисаж. Политикан. Атина Палада. ОЛИВЕТИ. “Омана”. Епика. Аперитив. СОНИ. Ерес.


СТРУМА 21 юли 2021 г. ОТТУК-ОТТАМ

стр. 19

ВАЛУТА

Нов кошмар: Маймунска

шарка налази САЩ

Центровете за контрол и

превенция на заболяванията

/CDC/ потвърдиха случай на

маймунска шарка в САЩ,

съобщава американското издание

The Hill.

Компетентните органи

поясниха, че заразеният е

американски гражданин, пътувал

до Тексас от Нигерия.

На връщане към родината си

лицето е сменило два полета:

един от Нигерия до Атланта

и друг от Атланта до Далас.

В момента той е хоспитализиран

в Далас, а служителите

се опитват да установят

контакт с онези, които може

БНТ

05:10 Още от деня, коментарно

предаване /п/ 05:40

Телепазарен прозорец

06:00 Денят започва, сутрешен

блок с Христина Христова

09:00 По света и у нас

09:05 Книга на книгите, анимационен

филм 09:35 Войната

на таралежите, тв филм

/3 серия/ 10:45 Давай, Астробой!,

анимационен филм

11:00 БНТ на 60 /п/ 11:55

Препрочитаме Вазов 12:00

По света и у нас 12:35 Новини

на турски език 12:45

Телепазарен прозорец

13:00 Парченца сирене, 6-

сериен документален филм

/Канада, 2005 г./, режисьор

Майкъл Робинсън 13:30

Обетована земя, тв филм /3

епизод/ 14:30 Телепазарен

прозорец 14:45 Влакът на

динозаврите, анимационен

филм 15:15 Вълшебното

дърво, тв филм /7, последен

епизод/ 15:45 Телепазарен

прозорец 16:00 Бързо, лесно,

вкусно /п/ 16:30 Малки

истории /п/ 16:40 Светът и

ние 17:00 България в 60 минути

с Мариана Векилска

18:00 По света и у нас 18:30

Още от деня, коментарно

предаване 19:00 Завръщане

от Рим, тв филм /3 серия/

20:00 По света и у нас 20:45

Спортни новини 21:00 Бизнес.БГ

21:30 В кадър /п/

22:00 Хрътката, тв филм /3

сезон, 4 епизод/ (14) 23:00

По света и у нас 23:30 Събота

вечер с БНТ /п/ 00:30

БНТ на 60 /п/ 01:30 Парченца

сирене, документален

филм/п/ 01:55 Хрътката, тв

филм /3 сезон, 4 епизод/п/

(14) 02:45 Вечната музика /

да са имали близък контакт с

него по време на полетите.

"Маймунската шарка е

п/ 03:15 България в 60 минути

с Мариана Векилска /

п/ 04:25 По света и у нас /п

от 20:00 часа/

bTV

05:30 "Домашен арест" /п/ -

сериал, с.2, еп.18 06:00

"Джи Ай Джо: Ренегати" -

анимация, сериал, еп.14

06:30 "Лице в лице" /п/ 07:00

"Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи

Златимир Йочев и Биляна Гавазова

09:30 "Преди обед" -

токшоу (най-доброто) 12:00

bTV Новините - обедна емисия

12:30 "Комиците" - комедийно

шоу (2014 г.) 13:30

"Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п/ 14:30 Премиера:

"Обещание" - сериал, с.3,

еп.79 16:00 Премиера: "Малки

убийства" - сериал, с.2,

еп.30 17:00 bTV Новините

17:30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ

Цветанка Ризова 18:00 "Двама

мъже и половина" - сериал,

с.5, еп.8, 9 19:00 bTV

Новините - централна емисия

20:00 Премиера: "Опасно

изкушение" - сериал,

еп.5 21:00 "Скъпи наследници"

- сериал, еп.38 22:00 "Комиците"

- комедийно шоу

(2013 г.) 23:00 bTV Новините

- късна емисия 23:30 "Домашен

арест" - сериал, с.2,

еп.19 00:00 "Закон и ред:

Специални разследвания" -

сериал, с.19, еп.8 01:00 "Седем

часа разлика" - сериал,

с.2, еп.17 02:00 "Преди обед"

/п/ - токшоу 04:30 "Търговски

център" - сериал, с.14,

еп.29, 30

рядко, но потенциално сериозно

вирусно заболяване,

което обикновено започва с

bTV Action

05:15 "Твърде лично" - сериал,

с.2, еп.5 06:00 Анимационен

блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие"

- сериал, с.4, еп.5 - 8 08:00

"Твърде лично" - сериал, с.2,

еп.5 09:00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.5,

еп.7 10:00 "Стрелата" - сериал,

с.6, еп.20 11:00 "Хуберт

и Щалер" - сериал, с.4,

еп.16 12:00 "Мъртва точка" -

сериал, с.3, еп.10 13:00

"Умирай трудно 2" - екшън,

трилър (САЩ, 1990), режисьор

Рени Харлин, в ролите

Брус Уилис, Бони Бедилиа,

Уилям Атъртън, Франко Неро,

Денис Франц, Уилям Садлър,

Колъм Мийни, Джон Легуизамо

и др. 15:00 "Твърде

лично" - сериал, с.2, еп.6

16:00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.5, еп.8

17:00 "Мъртва точка" - сериал,

с.3, еп.11 18:00 Премиера:

"Хуберт и Щалер" - сериал,

с.5, еп.1 19:00 Часът

на супергероите: "Стрелата"

- сериал, с.6, еп.21 20:00 Екшън

в 8 (премиера): "Закон

и ред: Специални разследвания"

- сериал, с.21, еп.9

21:00 bTV Новините 22:00

Бандата на екшън: "Умирай

трудно 3" - екшън, трилър

(САЩ, 1995), режисьор

Джон Мактиърнън, в ролите:

Брус Уилис, Самюъл Джаксън,

Джереми Айрънс, Греъм

Грийн, Колийн Кемп, Сам Филипс

и др. 00:30 "Закон и

ред: Специални разследвания"

- сериал, с.21, еп.9

01:30 "Хуберт и Щалер" - сериал,

с.5, еп.1 02:30 "Стрелата"

- сериал, с.6, еп.21

03:30 "Мъртва точка" - сериал,

с.3, еп.11 04:30 "Легендите

на утрешния ден" -

сериал, с.5, еп.8

1USD

1.661 лв.

1EUR

1.95583 лв.

Създадоха робот, който свири на пиано

Учени създадоха

робот, който

може да свири

на пиано. Разработката

е на

екип от Калифорнийския

университет

в САЩ.

Оттам обясняват,

че т.

нар. „меки роботи“ все още

трябва да разчитат на твърда

електроника, за да функционират.

Новото изобретение

обаче променя това до

голяма степен.

Изследователите са нап-

21 ЮЛИ

равили вид пневматична

компютърна памет, която са

използвали, за да помогнат

на „мекия“ робот да свири

по клавишите. Вместо конвенционалните

транзистори

и електрически вериги „захранваната

с въздух“ памет

разчита на микрофлуидни

клапани, които контролират

въздушния поток.

Атмосферното налягане в

даден клапан представлява

двоично „0“, докато вакуумът

показва „1“. Паметта на

робота разполага с достатъчно

сложен набор от тези

клапани, за да функционира

като 8-битов RAM чип - не

особено мощен, но достатъчно

добър, за да може

чифтът „меки ръце“ на машината

да изсвирят класическата

американска детска

грипоподобно заболяване и

подуване на лимфните възли,

след което прогресира до широко

разпространен обрив

по лицето и тялото", се казва

в изявлението на CDC.

Щамът на маймунската

шарка, който човекът в Далас

има, е разпространен в Нигерия

и Западна Африка. Инфекцията

може да продължи

от две до четири седмици и е

фатална при 1 на 100 души.

песничка „Mary had a Little

Lamb“.

Липсата на положително

налягане прави целия този

процес напълно безопасен и

няма риск паметта да експлодира

по време на употреба.

Технологията обаче

далеч не е готова за широка

употреба. Освен необходимите

подобрения в сложността

и скоростта роботът

ще се нуждае от „меки“ версии

на процесори и други

компоненти, за да се елиминира

напълно нуждата от

твърда електроника.

bTV Comedy

05:00 "Дивата Нина" /п/ - сериал

06:00 "Дивата Нина" -

сериал, еп.42 07:00 "Столичани

в повече" /п/ - сериал

08:00 "Преспав" /п/ - сериал

08:30 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 09:30 "На

гости на третата планета" /п/

- сериал 10:00 "Не се замисляй"

- комедия (САЩ,

2016), режисьор Майк Бърбиглия,

в ролите: Кийган-

Майкъл Кий, Гилиън Джейкъбс,

Майк Бърбиглия, Кейт

Микучи, Тами Сагър и др.

12:00 "Приятели" /п/ - сериал

13:00 "Двама мъже и половина"

/п/ - сериал 14:00 "На

гости на третата планета" /п/

- сериал 14:30 "Столичани в

повече" /п/ - сериал 15:30

"Новите съседи" /п/ - сериал

17:00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно токшоу

18:00 "Приятели" - сериал,

с.10, еп.5, 6 19:00 "Преспав"

- сериал, еп.12 19:30 Премиера:

"Новите съседи" - сериал,

с.12, еп.12 21:00 "Столичани

в повече" - сериал,

с.13, еп.2 22:00 "На гости на

третата планета" - сериал,

еп.47, 48 23:00 "Двама мъже

и половина" - сериал,

с.10, еп.18, 19 00:00 "Не се

замисляй" /п/ - комедия

(САЩ, 2016) 02:00 "Дивата

Нина" /п/ - сериал 03:00

"Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п/ 04:00 "Приятели" /п/

- сериал

Днес ще е ветровито. Вятърът от запад-северозапад

ще е умерен, в Дунавската равнина и

западната част на Горнотракийската низина вре-

менно силен. Над Западна и Централна България ще е предимно

слънчево, а над Източна облачността ще е значителна, предимно

купеста. На места, главно в крайните североизточни райони, ще

превали и прегърми. Максималните температури ще са между

27° и 32°.

Над планините ще е предимно слънчево, преди обяд по найвисоките

части с временни увеличения на облачността. Ще духа

умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура

на 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра - около 12°.

Над северните райони от Черноморието ще се развива купеста

облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми.

Над южното крайбрежие ще преобладава слънчево време. Ще духа

умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури

ще са 30°-32°. Температурата на морската вода е 27°.

Covid-19 намалява паметта и

интелектуалните ни способности

Според

специалисти

когнитивното

увреждане

често се наблюдава

при

пациенти,

претърпели

Covid-19.

"Наблюдаваме

намалява-

не на паметта и интелектуалните

функции. Възстановяването

е много бавно -

от четири до осем месеца

или повече", каза доктор от

болницата в Новосибирск.

Тя добави, че инфекцията

засяга психичното здраве

както по време на заболяване,

така и след клинично излекуване.

Много възрастни

хора стават безпомощни и

слабоумни, след като са

прекарали болестта.

Nova TV

05:30 "Дъщеря ми" - сериен

филм /п/ 06:00 "Черният списък"

- сериал, сезон 3 /п/

07:00 "Здравей, България" -

сутрешен блок 09:30 "На кафе"

- предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA

12:30 "Дъщеря ми" - сериен

филм 13:30 "Изпитанията на

живота" (премиера) - сериал

15:00 "Не ме оставяй" (премиера)

- сериен филм 16:00

Новините на NOVA 16:10

"Пресечна точка" - публицистично

шоу 17:00 "Намери ме"

(премиера) - сериен филм

18:00 "Семейни войни" - телевизионна

игра 19:00 Новините

на NOVA - централна

емисия 20:00 "Пътят на честта"

- сериал, сезон 1 21:00

"Магнум" - сериал, сезон 2

22:00 Новините на NOVA

22:30 "Ню Амстердам" - сериал,

сезон 2 23:30 "Черният

списък" - сериал, сезон 3

00:30 "Добрата съпруга" - сериал,

сезон 5 01:30 "Бандитката"

- сериал 02:30 "Сияйна

луна" - сериал 03:30 "Изпитанията

на живота" - сериал

/п/ 04:30 "Не ме оставяй" -

сериен филм

Nova Sport

10:00 Футбол: Уотфорд - Нотингам

Форест, Чемпиъншип

- /п/ 12:00 Баскетбол: Автодор

- Химки, ВТБ лига - /п/

14:00 Футбол: Норич Сити -

Лутън Таун, Чемпиъншип - /

п/ 16:00 Хокей на лед: Динамо

Москва - Спартак, Континентална

хокейна лига - /п/

18:00 Баскетбол: Реал Мадрид

- Валенсия, Испанска

баскетболна лига, плейофи,

полуфинален мач №3 - /п/

20:00 Футбол: Суонси Сити -

Мидълзбро, Чемпиъншип - /

п/ 22:00 Професионална

борба: "Първична сила", предаване

на WWE (2021) 23:00

Хокей на лед: Ак Барс - Авангард

Континентална хокей-

Когнитивни усложнения

се срещат и при млади хора.

Инфектираните с коронавирус

страдат от различни

видове тревожни разстройства,

панически атаки,

депресия, неврози, мании и

фобии; по-малко от един

процент имат психози, каза

лекарят. В същото време

опитите за самоубийство

нямат нищо общо с

Covid-19, подчерта специалистът.

на лига - /п/ 01:00 Еротичен

телепазар

NovaNews

05:40 Пресечна точка /п/

06:10 Ничия земя /п/ 07:00

Здравей, България 09:30 Социална

мрежа /п/ 10:00 Новините

на NOVA NEWS 10:15

Социална мрежа /п/ 11:00

Новините на NOVA NEWS

11:15 Пресечна точка /п/

12:00 Новините на NOVA

12:30 Другото лице /п/ 13:00

Новините на NOVA NEWS

13:25 Бизнесът 13:30 Патарински

LIVE /п/ 14:00 Новините

на NOVA NEWS 14:30 Евромакс

15:00 Новините на

NOVA NEWS 15:20 Социална

мрежа 16:00 Новините на

NOVA NEWS 16:15 Социална

мрежа 17:00 Новините на

NOVA NEWS 17:20 Денят на

живо 18:00 Новините на

NOVA NEWS 18:25 Бизнесът

18:30 Патарински LIVE 19:00

Новините на NOVA NEWS

19:15 Пресечна точка 20:00

Новините на NOVA NEWS

20:50 Бизнесът 20:55 Шоубизнес

21:00 Новините на

NOVA NEWS 21:20 Денят на

живо /п/ 22:00 Новините на

NOVA 22:30 Патарински LIVE

/п/ 23:00 Новините на NOVA

NEWS 23:30 Без резервация

00:00 Новините на NOVA

NEWS /п/ 00:20 Пресечна

точка /п/ 01:00 Новините на

NOVA NEWS /п/ 01:30 Денят

на живо /п/ 02:00 Новините

на NOVA NEWS /п/ 02:30 Патарински

LIVE /п/ 03:00 Новините

на NOVA NEWS /п/

03:30 Социална мрежа /п/

04:00 Новините на NOVA

NEWS /п/ 04:25 Социална

мрежа /п/ 04:50 Денят на живо

/п/


СТРУМА 21 юли 2021 г.

СПОРТ стр. 20

Гросмайстор К. Георгиев изтормози 52-ия в света,

но загуби и напусна Световната купа с $10 000 бонус

Гросмайстор Кирил Георгиев

изтормози гм Антон Коробов

(Укр) в минимача по

класически шахмат от третия

кръг на Световната купа в Сочи

(Рус), но загуби с 0,5:1,5

точки и напусна турнира с

утешителен бонус от 10 000

долара. Петричкият състезател

на Северна Македония

изоставаше след откриващата

партия и във втората се

хвърли за победа с белите

фигури. Той имаше минимално

преимущество и пешка в

повече в едноцветен офицерски

ендшпил, изстиска всички

възможности на позицията,

ала с 20 години по-младият

украинец намери точната

защита и удържа ремито,

което му гарантира поне $16

000 от наградния фонд.

От българския тим място

в четвъртия кръг единствена

си осигури гм Антоанета Стефанова,

която елиминира Наталия

Погонина (Рус) с

1,5:0,5. Гостувалата за приятелски

блиц двубои с любители

на шахмата преди месец

в Благоевград световна шампионка

има тежка задача утре

срещу гм Александра

Горячкина (Рус), водач в основната

схема при дамите в

Сочи.

Вчера съпругът на Ети -

гм Иван Чепаринов, трябваше

да се бори за място в

следващия етап с гм Петер

Свидлер (Рус). Двамата представители

на топ 100 в световната

ранглиста ремизираха

в партиите си по класически

шахмат и остана да

разрешат спора в тайбрек.

Каквото и да се случи, в касата

на българското спортно

семейство влизат минимум

$26 000.

ИВАН ДЕЛЧЕВ

Врачани хвалят юношески

национал, неоценен в "Пирин"

Миналият през "Пирин"

юношески национал Красимир

Тодоров бе представен

като ново попълнение в "Ботев"

/Вр/. 17-годишното острие

си тръгна от Благоевград

заедно с директора на школата

Радостин Александров в

унисон със стратегията благоевградският

клуб да ползва

приоритетно кадри от региона,

но само няколко месеца

по-късно получи нужното

признание под Околчица

след силните изяви в предсезонните

контроли.

"Това е атлетичен и креативен

млад играч, който се

чувства еднакво добре по

крилото и като втори нападател.

Едногодишният му

престой в холандския "Твенте"

преди пандемията е доразвил

таланта му", хвалят

младока врачани, които

привлякоха това лято и санданчанина

Иван Митрев, пратен

под наем

от ЦСКА.

Подновен

бе договорът

на бившето

орле

Костадин

Ничев, а

стражът

Красимир

Костов е непоклатим

под рамката

Ветеранка на СКОБ "Младост" с бронз за

Живка Франгова

"Купа Габрово"

Състезателката на СКОБ

"Младост" (Бл) Живка Франгова

спечели бронзов медал

от турнира по ориентиране

за "Купа Габрово". Благоевградчанката

заслужи отличието

при ветеранките до 55

г. с общо време 1:42.48 ч.

Първа е Милка Радева от "Мазалат"

(Севлиево) с 1:35.14

ч., следвана от представителката

на домакините от "Узана"

Юлия Христова с 1:40.57

ч. Двете обаче бяха по-млади

от Ж. Франгова, съответно

с 8 и 2 години.

В надпреварата при мъжете

и жените най-добре от

Югозападна България бяга

Радостин Григоров от "Руен-

Отменят Олимпийските игри при драстично

повишаване на случаите с коронавирус

Председателят на организационния

комитет на Токио

2020 Тоширо Муто не отписва

отмяна в последния момент

на Олимпийските игри

в японската столица. Причината

е повишаващият се

брой случаи на коронавирус

през последните 24 часа -

67. "Не можем да знаем какво

ще се случи с броя на положителните

тестове, така че

ще продължим да наблюдаваме

ситуацията. Ще продължим

и да водим дискусии с

всички засегнати, като целта

е да реагираме на момента,

в който има някаква

промяна", каза Муто.

В Япония решиха миналия

месец, че няма да допускат

зрители на Олимпийските игри,

за да минимизират опасността

от създаване на огнище

на Ковид-19. Спонсори

пък няма да присъстват на

Красимир Тодоров

на отбора и е на път да пренапише

историята като първия

футболист на "Ботев",

достигнал кота 100 по брой

мачове в елита през настоящото

столетие.

ТОНИ КИРИЛОВ

Л. Епитропов, Н. Вакареев и А. Иванов (отляво надясно) вече

се настройват за стартовете в Токио

пределението на ваксините и

край на пандемията“, написа

Гебрейесус в профила си

в социалната мрежа. Очаква

се по време на визитата си

той да се срещне с японския

премиер Йошихиде Суга.

Двамата ще обсъдят мерките

за предотвратяване на

разпространението на коронавируса

по време на Олимпийските

игри. В Страната

на изгряващото слънце вече

пристигнаха и доста от българските

спортисти. Сред тях

са боркините Миглена Селишка

от Дупница и Евелина

Николова от Петрич, както и

петричкият им наставник Петър

Касабов, плувецът на

"Вихрен" Любомир Епитропов,

санданският му треньор

Николай Вакареев и великотърновецът

с благоевградски

корени Антъни Иванов.

ИВАН ДИМИТРОВ

92" (Кюстендил), който е десети.

Проявата пропуснаха

националките на СКОБ "Младост"

Кристина Иванова и

Лилиана Гоцева. Двете все

церемонията по откриването,

което допълнително удря по

посещаемостта на игрите.

Междувременно директорът

на Световната здравна

организация (СЗО) Тедрос

Аданом Гебрейесус пристигна

в Япония, където в петък

трябва да бъдат открити Летните

олимпийски игри.

„Пристигнах тук с кратко, но

спешно съобщение - можем

да победим Ковид-19, само

ако всеки изпълни задачата

си. Нека Олимпийските игри

в Токио да бъдат източник на

надежда и единство за постигане

на равенство в разоще

се възстановяват от световното

първенство в Чехия,

откъдето се завърнаха преди

малко повече от седмица.

ИВАН ДИМИТРОВ

На тръгване за Словения К. Десподов

отново подкара ЦСКА

На тръгване за Словения

вчера кресналията Кирил Десподов

отново подкара ЦСКА и

разкри рецептата, с която разградчани

трябва да елиминират

"Мура" в двата мача от втория

квалификационен кръг на

Шампионската лига тази вечер

като гости и след седмица на

"Хювефарма Арена". Националът

отказа да коментира жребия

за следващата фаза, който

отреди за съперник най-титулувания

гръцки клуб "Олимпиакос",

стига тимът от Пирея

да не допусне чутовна издънка

срещу азербайджанския

"Нефтчи" /Баку/.

"По-сладко е след победата

срещу ЦСКА с 4:0, горещо

се надявам да играем по същия

начин, както срещу моя

бивш отбор. Наистина играхме

много по-добре от армейците

и мисля, че ще ставаме

все по-силни в следващите

двубои. Трябва да останем сериозни

и концентрирани и да

изглеждаме така, както в предишните

мачове - дисциплинирани

и мотивирани, да си

изчакваме момента и да нака-

К. Десподов

жем противника. Със сигурност

словенците са по-сериозен

отбор, но ако си гледаме

нашата игра, няма да имаме

много проблеми. Да не казвам

големи думи, но сме там

само за победа. "Мура" действа

по-различно от "Шахтьор"

/Солигорск/, по-важна

обаче е нашата тактика,

тяхната няма смисъл да я гледаме.

Излизаме, играем,

съобразяваме се с противника,

разузнаваме го добре и

правим изгоден резултат преди

реванша. Пред феновете

ни вкъщи е по-различно. Нека

сега да не мислим за жребия

в третия кръг, а първо да

отстраним "Мура", заключи

Десподов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ


СТРУМА

21 юли 2021 г.

СПОРТ

Извозват агитката на орлетата

срещу 5 лв. до Коматево, цената

на билетчето за мача 8 лв.

Фенската фракция "Ултрас

Пирин" организира екскурзия

с цена 5 лв. до Коматево

за встъпителния мач

на орлетата в новото първенство

срещу "Ботев" /Пд/.

Двубоят с канарчетата е в събота

с начало 18.45 ч., а рейсът

с агитката потегля от Благоевград

в 13.30 ч. Домакините

заковаха цена от 8 лв.

на билетчето за гостуващите

привърженици в клетката.

Толкова ще плащат и запалянковците

на жълто-черните в

сектор Юг, с четири отгоре е

входът за централната трибуна.

Вчерашният ден не донесе

отговор за бъдещето на

стадион "Христо Ботев" на

последните две кандидат-попълнения

Джордж Грийн и

е силно подуто и лекарите се

въздържат от прогнози за

времето за възстановяване,

преди отокът да спадне.

Включването дори в разширената

група на универсалния

бранител за визитата под

тепетата обаче са нулеви.

По-добри са шансовете да

попадне в тимовия лист на

капитана Николай Бодуров,

който се оказа потърпевш в

спаринга с украинския "Ингулец".

Окончателно решение

дали да ползва аса в центъра

на защитата мениджърът

Уорън Фийни ще вземе в

последния момент. Северноирландецът

е предвидил

видеозапознанство на подопечните

си с играта на съботния

съперник.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Благоевградчанинът Ст. Стоилов забъркан в интрига

на "Армията", изгоненият треньор му бил "уше"

Главният мениджър на

ЦСКА Стойчо Стоилов отново

е забъркан в скандалите,

които се вихрят в съблекалнята

на червените след позорното

0:4 срещу "Лудогорец"

във финала за суперкупата на

България. Наставникът Лю-

те Гриша Ганчев, който все

пак решил да угоди на Чичовото,

за да свали напрежението

в състава. Пенев не долюбва

Стоилов още от съвместния

им период в "Литекс"

преди около 11 г. Ел Голеадор

обаче е на път да си вка-

болистите по време

на лагера в Австрия, карал ги

да правят странни упражнения,

да вдигат щанги и да

клякат с железата и оттам зачестили

контузиите. В същото

време старшията не спира

да твърди, че отборът му е

в много добра кондиция, а

Петричанин увисна без отбор в

навечерието на новото първенство

Петричанинът Запро Динев

увисна без отбор в навечерието

на новото първенство.

20-годишният футболист

разтрогна договора

си със столичния „Септември“

12 месеца преди да изтече.

Крилото премина в отбора

на Христо Арангелов

след престой при адашите от

Симитли, където миналата

есен вкара 4 гола в 15 изиграни

мача. Първият трансфер

за иначе талантливия

Диего Фераресо. Неясно е

състоянието и на контузените

играчи. Пострадалият в

заключителната проверка

срещу "Царско село" Александър

Дюлгеров мина

преглед в столична клиника

и научи добрата новина, че

няма фрактура на глезена.

Травмираното място все още

бослав Пенев настоял пред Стойчо Стоилов

клубните шефове да разкарат

кондиционния треньор Кирил

Динчев, защото бил "уше" на

благоевградчанина и му

снасял всичко от кухнята на

тима. Бащата на изгонения

спец пък е шеф на охраната

на собственика на армейцитравмите

не били заради прилаганите

от ибериеца методи.

Само че срещу 10-кратните

шампиони подопечните му не

можеха да ходят и Гришата

вдигнал мерника на Л. Пенев.

Феновете също са разделени

на две. Едните призовават

да не се пипа Любо, повечето

обаче са на мнение,

че треньорската рокада

трябва да стане начаса и вратите

на "Армията" да се отворят

широко за екзекутора

на "Ливърпул" и "Левски"

Стойчо Младенов.

МАРТИН МАРТИНОВ

З. Динев /вторият отдясно/ носеше за последно

екипа на "Септември" /Сф/

"Левски" подписа с кипърец и скъса с дупничанин

"Левски"

подписа с кипъреца

Христос

Сиелис и

скъса с дупничанина

Илия

Димитров.

Бранителят от

Ил. Димитров острова на

Афродита още от дете тренира

в академията на лондонския

"Арсенал", после

Николай Бодуров

Любослав Пенев

минава през "Гримзби" и

"Шрюзбъри", следва наем в

"Хелисоуън Таун", а през

2019 г. се завръща в родината

си, където облича екипа

на "АПОЕЛ" /Никозия/ и

оттам се озова на Герена.

Има мачове за всички формации

на националните отбори

на Кипър, за първия

тим на страната изиграва

три мача. Контрактът му със

Александър Дюлгеров

играч дойде преди 2.5 г., когато

след серия добри мачове

с екипа на родния „Беласица“

се премести в "Ботев"

/Пд/. При канарчетата обаче

не успя да се пребори с

конкуренцията и взе участие

само в 2 двубоя, преди да се

раздели с жълто-черните и

да премине във „Витоша“

/Бистрица/. За елитния тогава

отбор на тигрите игра в

22 шампионатни срещи и се

разписа веднъж, но след като

отборът изпадна

от елита,

акостира в

"Септември"

/Сим/.

„Засега все

още нямам

оферти, но

очаквам да се

появят такива

в следващите

ра автогол с назначаването

на испанеца

Пабло Караско

Гомес в екипа

си. Новият отговарящ

за физическата

подготовка

пренатоварил фут-

дни. Няма да бързам, ще огледам

всички предложения,

за да избера най-доброто за

сините е за 2 г.

От "Левски" си тръгна

Илия Димитров, който държеше

тавана на заплатите в

клуба с 10 000 лв. месечно

и окончателно подпечата

раздялата с предявените претенции

да си ги получи до

стотинка, въпреки че от 2013

г. насам записа на стадион

"Георги Аспарухов" едва 25

мача и един гол във всички

мен“, коментира вчера нападателят.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

турнири и беше лашкан под

наем в "Нефтохимик", "Пирин"

/Бл/, столичните "Септември"

и "Локомотив"...

Пред завръщане при сините

е бившият им капитан

Иван Горанов, който изкара

тотално неуспешен период в

белгийския "Шарлероа",

преследван от контузии и

тежко прекаран Ковид-19.

ТОНИ КИРИЛОВ

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

стр. 21

СПОРТЕН ГЛОБУС

ДАМБРАУСКАС ОБЯСНИ ЗАЩО Е ИЗВАДИЛ

КЕШЕРЮ ОТ МАЧОВЕТЕ С "МУРА"

Треньорът на "Лудогорец" Валдас Дамбраускас разясни защо

е извадил от групата Клауду Кешерю за предстоящите

два мача с "Мура". Разградчани заминаха за Словения, където

от 21.00 ч. днес е първият двубой от втория квалификационен

кръг на Шампионската лига. "Искам да видя добър

резултат, игра и победа. Това е просто казано, но знаете, че

такъв е футболът. Ментално сме на по-високо ниво от миналата

година. Искам да има една стабилност в резултатите и

представянето на отбора. Разполагаме с 20 равностойни играчи.

Това е лимитът, който може да запълним за мачовете

от Шампионската лига. Може да пътуват 25 футболисти. Не е

лесно решение. Знаете какъв играч е Клаудиу Кешерю и колко

е дал на клуба, но в момента гледам какво е най-доброто

за "Лудогорец". Искам да намеря точния баланс в нападението,

защитата по фланговете и централната халфова линия.

Избрахме най-добрия отбор за тези два мача", коментира

Дамбраускас.

"ЛИВЪРПУЛ" ИГРАЕ КОНТРОЛИ ПРЕД 40 000

ЗРИТЕЛИ В ДВА ПОРЕДНИ ДНИ

"Ливърпул" обяви, че ще изиграе две контроли на "Анфийлд"

пред публика, равна на 75 процента от капацитета на стадиона,

което прави около 40 000 души. Мачовете са срещу

испански съперници в два поредни дни - на 8 и 9 август,

съответно с "Атлетик" (Билбао) и "Осасуна". Така мърсисайдци

постепенно се настройват за новия сезон, за който засега

планът е да стартира без никакви ограничения по стадионите.

Спарингът с "Осасуна" на 9 август ще бъде в памет

на бившия футболист и на двата клуба Майкъл Робинсън,

който преди година почина от рак. Вчера "Ливърпул" изигра

две проверки от по 30 минути в рамките на един ден - с "Вакер"

(Инсбург) и "Щутгарт". След това идва ред на нормални

по времетраене контроли с "Майнц 05" (23 юли) и "Херта"

(29 юли).

"БАРСЕЛОНА" ПРЕДЛАГА ГРИЗМАН ЗА ДИБАЛА

От "Барселона" са се свързали с "Ювентус", за да обсъдят

потенциална размяна на Антоан Гризман за Пауло Дибала. В

последно време каталунците преговаряха с "Атлетико" (Мадрид),

за да разменят Гризман за халфа на рохибланкос Саул

Нигес, но до сделка, по всичко личи, няма да се стигне. Ако

27-годишният Дибала се озове на "Камп Ноу", той ще се присъедини

към сънародниците си от Аржентина Лионел Меси и

Серхио Агуеро. Последният подписа с "Барса" това лято като

свободен агент, след като дълги години носеше фланелката

на "Манчестър Сити". Дибала не направи запомнящ се сезон

в Серия "А", реализирайки едва 4 гола в 20 срещи. Гризман

пък се отчете с 20 гола и 13 асистенции за "Барселона" в 51

срещи във всички турнири за сезона.

ГРИШО ПРОПУСКА И ТУРНИРА В АТЛАНТА

Най-добрият български тенисист Григор Димитров няма

да играе на АТP 250 турнира в Атланта, който ще се състои

между 2 и 8 август. Това разкри мениджърът му Георги Стоименов.

Причина за отказа е проблем в гърба след „Уимбълдън“.

„Все по-добре се чувства, но не е на 100 процента.

Наложи се да откаже Лос Кабос и Атланта. Има някакво остатъчно

напрежение, да кажем в гърба си, но сме много позитивни",

сподели Стоименов. Въпреки по-дългата пауза, която

първата ни ракета ще си вземе, време за подготовка за

US Open има, тъй като преди това са Мастърсите в Торонто

и Синсинати.

АНДРЕЕВ ВЪРЗА ДВОЕН ЛЕШНИК НА ИСПАНЕЦ В

ПОСОБЛАНКО

Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира на

червени кортове от сериите "Чалънджър" в испанския град

Пособланко с награден фонд 44 820 евро. Българският тенисист

разгроми представителя на домакините Блас Руис Ромеро

с 6:0, 6:0 (двоен лешник) за 45 минути. 18-годишният

ибериец участва с уайлд кард и дебютира в основната схема

на веригата при мъжете. Андреев заработи 7 точки за световната

ранглиста и 730 евро, а във втория кръг ще играе с

втория поставен в основната схема Грегоар Барер (Фр). Барер

е 135-и в световната ранглиста на ATP. Двамата не са се

срещали досега.

БАСКЕТБОЛНИЯТ ТИМ НА САЩ ОТЛИТА ЗА

ТОКИО БЕЗ ЗАК ЛАВИН

Американският гард Зак Лавин е в Ковид-19 протоколите

и няма да лети до Токио заедно с мъжкия отбор на САЩ,

съобщиха от американската баскетболна федерация. В изявлението

на организацията се казва, че решението да се

пътува без 26-годишния Лавин е взето поради предпазливост

и че се надяват той да се присъедини към отбора в японската

столица по-късно тази седмица.

Лавин направи силен лагер преди Олимпийските игри в

Токио, игра в четири контроли и беше трети по резултатност

със средно 43 точки на мач. САЩ ще започне участието си в

турнира по баскетбол за мъже на 25 юли с Франция.

Американският тим вече е без Брадли Бийл, който е заразен

с коронавирус и Кевин Лав, страдащ от контузия на десния

прасец.


СТРУМА 21 юли 2021 г.

СПОРТ стр. 22

УЕФА прави копи-пейст на съдийското трио от

финала за суперкупата с главен петричанина

Ив. Стоянов и лайнсмен санданчанина М. Максимов

БФС задраска ЮЗУ доцента В. Цветков от листата на наблюдателите,

качи млад благоевградски рефер в професионалния футбол

Г. Писков /вляво на сн. 1/ ще прави компания

на съгражданина си Бл. Манов в професионалния

футбол. В очакване на наказания след финала

за суперкупата в родината потегля за

Словакия триото Ив. Стоянов /в средата на

сн. 2/, М. Максимов /вляво от него/ и И. Колев.

УЕФА направи копи-пейст

на съдийското трио от финала

за суперкупата на България

между "Лудогорец" и

ЦСКА с главен петричанина

Ивайло Стоянов и лайнсмен

санданчанина Мирослав

Максимов, потвърждавайки

наряда им в новия европейски

клубен турнир Лига на

конференциите. Двамата

земляци и близнакът Иво Колев

пътуват днес за Словакия,

където утре извеждат в

Търнава отборите на местния

"Спартак" и румънския "Сепси"

в първия им сблъсък от

втория предварителен кръг

на надпреварата. Четвърти

арбитър в бригадата е благоевградчанинът

Георги Иванов.

Любопитен нюанс в мача

придава присъствието на

двама нашенци в тима от северната

ни съседка. Защитникът

Радослав Димитров

беше част от състава и миналия

сезон, а нападателят

Цветелин Чунчуков дойде това

лято от клуба с най-силно

родно лоби "Академика"

/Клинчени/, където останаха

неврокопчанинът Георги Пашов

и Асен Чандъров. След

завръщането у дома Ив.

Стоянов ще разбере присъдата

на Съдийската комисия

на БФС за гафа в комуникацията

му с ВАР около отменения

гол на разградчани

срещу армейците. Асистентите

му не са заплашени от наказание.

В опреснената листа на

съдийските наблюдатели за

стартиращото в края на тази

седмица футболно първенство

на страната не фигурира

името на ЮЗУ доцента и

бивш член на националната

СК Валери Цветков, който

Талант от "Беласица" си поигра на

"иди ми-дойди ми" до Ловеч и обратно

Един от

изявените

петрички

футболни

таланти Костадин

Николов-Ирландеца

е пробвал

късмета

си във вто-

1

1

родиви-

зионния

„Литекс“, но

е бил отпратен,

за което

призна треньорът

на

ловчанлии

Живко Желев.

В предната

кампания

тийнейджърът

редуваше

участия

в зона

София с юношите старша

възраст на родния клуб и с

мъжете в Югозападната

Трета лига, а с изявите си

привлече вниманието на

селекционера на 19-ките на

България Ангел Стойков и

бе повикан за лагер-сбора

на младите трикольори в

началото на юни, но не получи

дебют в двата спаринга

срещу Северна Македония.

В началото на лятото

започна подготовка с първия

отбор на комитите и

влезе за кратко в проверката

с "Пирин" /Бл/, след

което го хвана липсата от

тренировките на бяло-червените,

за да се появи в

оранжево няколко дни покъсно

в мача на "Литекс" с

"Миньор" /Пк/ в Правец.

"Не знам къде е това момче.

Казаха ми, че е писал на

един от помощниците ми, че

ще отсъства една седмица.

Чух нещо за Ловеч, но нищо

2 3

4

Бъдещето на К. Николов

след забежката в "Литекс" е

неясно /сн. 1/. Тримата одобрени

М. Бешев /сн. 2/, К. Киров

/сн. 3/ и Д. Иванов /сн. 4/

повече“, коментира вчера

наставникът Саша Симонович

навръх 46-ия си рожден

ден, малко преди да поведе

своите за снощната контрола

срещу „Македония Гьорче

Петров“ в Банско. "За Николов

ще мислим, като се

върне. Сега можем само да

гадаем", лаконичен бе по казуса

консултантът Георги

Петров.

Преди двубоя с четвъртия

в елита на западната ни съ-

.

седка "Бела" изигра две

приятелски срещи, загубени

с 0:3 от дубъла на ЦСКА

1948 и с 0:1 от орлетата. Не

са ясни съперниците на 24

и 31 юли. Одобрени обаче

бяха Димитър Иванов и Киро

Киров от академията на

"Левски" и Михаил Бешев от

школата на "Септември"

/Сф/. Продължават пробите

на дошлия от "Локомотив"

/ГО/ Иван Иванов. Същевременно

към „Вихрен“ пое

втора порция юноши в лицето

на Борислав Димитров

и Тони Алексов, както и

Благовест Танев, който за

последно се подвизаваше в

"Перун".

СТАНЧО СТАНЧЕВ

получаваше относително редовно

назначения в предната

кампания на Първа лига. В

професионалния футбол с

ценз за втория ешелон е качен

младият рефер от Благоевград

Геро Писков. Зачеркнат

от списъка обаче е бившият

футболист на "Беласица"

и "Марек" Георги Николов,

който миналата година

дебютира в елита. Мястото

си сред главните съдии във

Благоевградският футболист

Радослав Анев започва

своя четвърти сезон в австрийския

"Нойкирхен". Дефанзивният

полузащитник

удължи договора си с втородивизионния

клуб от зона "Юг"

за още 1 г., като отново се очертава

да бъде основна единица

в схемата на наставника

Михаел Ланер. 36-годишното

ексорле участва в подготовката

на своя тим и в контролата

с "Пийзендорф", спечелена с

3:1. Анев бе в основата на две

от попаденията за успеха. След

мача клубното ръководство и

българинът са провели среща,

на която са били предложени

условията по новия му контракт.

Благоевградчанинът

дойде в "Нойкирхен" със съдействието

на гоцеделчевеца

Марио Близнаков, който също

продължава да играе за тима.

Паралелно с това той изпълнява

и треньорски функции в

школата, където в последните

2 г. и половина се занимава с

подрастващи. За българския

дует предстои сблъсък в началото

на първенството в края

на седмицата с новака "Файстенау".

"Нойкирхен" е считан

за фаворит пред собствена

публика. Мачът обаче може и

Втора лига запазва единственият

представител на колегията

в областния център на

Пиринско в това ниво Благой

Манов. В групата на майсторите

ще продължи да вее

флаг Костадин Тановчев, втородивизионния

си статут защитиха

Николай Попниколов

и Кирил Чакъров, дебют

предстои на дупничанина

Марио Данаилов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Пороите застрашиха първото

домакинство за сезона на

двамата нашенци в Австрия

Радослав Анев

да не се играе, след като обстановката

в областта е усложнена.

Проливните дъждове,

които се изсипаха в Германия

и Австрия, доведоха до сериозни

наводнения в алпийската

държава, включително и около

града, където живеят двамата

българи. Местните власти

обявиха ситуацията за критична,

но все още под контрол.

Има вероятност, ако валежите

не намалеят и не падне нивото

на водата, първият мач на "Нойкирхен"

да бъде отложен и да

не се играе в събота, както е

по програма. Миналия сезон,

който заради коронавируса

приключи преждевременно,

отборът на българите завърши

на 10-а позиция от 14 тима

след неубедителни игри.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ

2


СТРУМА

Управител:

Главен редактор:

СТРУМА

Основател

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНАЦИ

РАК

ЛЪВ

ДЕВА

Успешна сряда за Девите, през който ден окончателно

ще се разреши проблем, свързан с финансите

ви и професионалния стабилитет. Настъпват

благоприятни промени, които ви дават много сили и

мобилизация за изпълнение на делата. Самочувствието ви се подобрява.

Мнозина ще бъдат зарадвани от съобщение.

www.hotel-orbita.bg

ВЕЗНИ

СКОРПИОН

Теодора Томова Зам. главни редактори: Валери Палахански, 0885 694135; Иван Вълканов, 0887 362326;

Анелия Десподска Репортери: Бетина Апостолова; Ваня Симеонова, 0887 559543; Димитрина Асенова, 0885

Издател: „Струма“ ЕООД

694145; Станислава Далева, 0882 105055; Спорт: Иван Делчев, 0885 694143; Стойчо Стоицов,

0885 694144; Реклами: тел. 073 885702, мобилен 0885 694157; Счетоводство: 073/

2700 Благоевград, пл. „Македония“ №1

885702; 0885 694159; Кореспонденти: Сандански, Петрич: Лидия Манева, 0885 694125;

п.к. 103, тел. 0885 694130

Разлог, Банско - Яна Йорданова, 0885 694199; Дупница: Йорданка Попова, 0885 694129;

Катя Илиева Кюстендил: Даниела Атанасова, 0885 694132; Перник: Красимира Стоименова, 0898

Използването на информация от „Струма“ само със съгласието на редакцията. Позоваването е задължително.

Вашият любим хотел в Благоевград!

+359 73 88 70 01,

0892/254302

Засилената интуиция на Везните ще бъде в полза

не само за тях, но и за околните. Мъж на служебното

ви място ще бъде причина за промяна на професионалната

ви изява. Ако съумеете без напрежение и раздразнение

да приемете новата форма на изява, ще се радвате на

удовлетворение.

При Скорпионите сряда е ден на промени и те ще

бъдат положителни. При някои има вероятност от неочаквано

и недобро развитие на професионалното поприще.

Денят предлага стабилен материален статут за дома ви и благоприятства

финансите. Успех в бизнеса и контактите. При срещи и контакти

е необходимо да разчитате на личен чар и възможности за справяне.

КОЗИРОГ

ВОДОЛЕЙ

РИБИ

507979; Централа: 0885 694130, 0885

694161, 073/88-57-02

Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma

21 юли 2021 г. РАЗНИ ХОРА

стр. 23

При новопостроен параклис, под вековен бор миряните от

Сенокос почетоха Света Марина

В симитлийското село Сенокос

почетоха Света Марина

при новопостроен параклис

на свято място. Вчера,

точно в деня на Света Марина,

миряни се събраха в местността

при вековния бор,

където преди година бе осветен

параклисът, наречен на

светицата.

Там, в полите на Пирин,

при вековния бор, където

всеки ходи с вяра в доброто

и с усещането за магичната

сила, беше раздаден курбан

за здраве.

Оркестър се грижеше за

доброто настроение на присъстващите.

ИВАН ИВАНОВ

С грамоти от кмета Ив. Кадев и шефа на РУП - Банско К. Стоянов

наградиха завършилите Детска полицейска школа

С връчване на грамоти,

подписани лично

за всяко дете от

началника на РУП -

Банско Кирил Стоянов

и кмета на община

Банско Иван Кадев,

завърши Детска

полицейска школа

2021, организирана

от Местната комисия

за борба с противообществените

прояви на малолетни

и непълнолетни.

Инспекторите Нина

Кленовска и Петър Ер-

ОВЕН

В сряда Овните не са с добро самочувствие, особено

мъжете. Денят е много разнообразен на събития,

бъдете толерантни и дипломатични. За осъществяването

на финансовите си планове за деня е необходимо

да сте много внимателни и умерени в изискванията си при бизнес

контакти.

Днес дамите Телци ще се чувстват победителки в

много отношения - любов, бизнес, финанси и служба.

Повечето от вас свързват проблемите си за деня със

службата, но денят предоставя истинско успокоение и удовлетворение

от служебния развой. Ще спечелите дело.

Сряда е доста благосклонна към Близнаците. Ще си

изясните проблеми, свързани с ваш съдружник, и така

ще облагоприятствате бизнеса си. Ако разчитате на подкрепата

на мъж с възможности, няма да се получи, срещата може да

не се осъществи. Бъдете предпазливи в службата. Денят е труден за

някои бизнесмени и неприятностите произлизат от съдружниците.

В сряда Раците се чувстват най-добре у дома и ще

посветят деня си на домашна работа. Имате за довършване

още нещо и то се явява като план номер едно за

деня. Острата нужда от финанси при някои ви кара да сте затворени

и неконтактни. Имате приятели, на които можете да разчитате.

Поведението на Лъвовете в сряда може да бъде причина

за негативно развитие на деня. В бизнеса търпите

промени, но това по никакъв начин няма да наруши

финансовия ви статут и авторитета, с който се ползвате в обществото.

Контактите ви носят полза и удовлетворение. Бъдете наблюдателни

в работата си и така ще се предпазите от грешки.

ХОРОСКОП 21 ЮЛИ

300 участници от 8 държави

ще участват в XVII фолклорен

фестивал „Сребърна

пафта“ 2021 г. в Кюстендил.

Освен от България се очакват

и изпълнители от Тайланд,

Мексико, Уругвай, Сърбия,

Португалия, Филипини и Украйна.

Фестивалът започва

на 22 юли и ще продължи до

24 юли, като той не е с конкурсен

характер. Откриването

започва с традиционното

дефиле от хотел „Велбъжд“

до площад „Велбъжд“. Организатор

е Народно читалище

„Пауталия 2008“.

"По 14 колектива ще има

на вечер на концертна програма.

Тя ще се проведе пред

ХГ "Владимир Димитров-Майстора".

Много трудно се ор-

гин помогнаха на децата

да разберат каква е ганизира фестивал по време

ролята на полицаите и на пандемия. За участниците

какви полицейски пособия

ползват в работата трябва да направим по един

от другите държави ще

си, какво има вътре в ПСР тест, след като трябва да

полицията, как изглежда

арестът, където за-

от чужбина са в камерен със-

си тръгват. Част от гостите ни

държат нарушителите, и тав, но няма как в тази ситуация

да дойдат големи гру-

стаята за разпознаване.

Децата получиха отговор

на много въпроси, затор Валентин Кенов.

пи", заяви главният органи-

които обясняват как е На фолклорния фестивал

организирано демократичното

гражданско обта

са гостували 25 състава от

„Сребърна пафта“ до моменщество.

различни държави.

ИВАН ИВАНОВ

ГЕРГАНА ИВАНОВА

СТРЕЛЕЦ

След година пауза

заради пандемията

отново "Сребърна

пафта" в Кюстендил

със състави от

осем държави

Много добър ден за Стрелците. Изключително приятни

новини, които облагодетелстват финансовото ви

развитие и допринасят за добрите промени в дома.

Сряда е характерна с благоприятните развития на съдебни

дела. В професионален аспект ще успеете да свършите поетите

ангажименти. Денят не предвещава злополуки, но все пак бъдете внимателни

и не поемайте излишни рискове.

В добро здраве и силен дух, днес сте с намерение

да довършите докрай планираните задачи за деня. Действително

сряда предразполага за подобно развитие

на делата ви и не трябва да отлагате. Ще разрешите

проблемите си в бизнеса. Очаква ви раздяла с близък

човек. Неочаквани приходи ще получите по линия на съдружие

или наследство.

Водолеите са в много добра форма днес, но денят

няма да бъде много добър за вас. В обществените дела

ще имате силни спънки и трудности. Настъпват промени

за паричните ви проблеми и те са позитивни,

като разчитате на собствените си усилия в тази насока. Късметът е с

вас. Заложете на печеливша карта, която ще ви даде възможност да

реализирате приходи.

В сряда промените няма да отминат Рибите. Това

като че ли най-вече засяга мъжете. Решени и готови

сте да осъществите необходимите планове за днес и

какво ще ви коства, не ви интересува. Доста безкомпромисни,

вие сте решили, че най-сетне нещата ви

трябва да потръгнат в правилната посока, просперитетът ще ви съпътства

занапред. Много вероятно е да ви бъде предложено изгодно

място за работа. Приемете го безрезервно.

РЕКЛАМА

тел. 073/885702, 0885 694157, 0887 354436,

struma_reklami@abv.bg,

struma_reklami@mail.bg

вестник „Струма“e-mail:

struma92@mail.bg, struma92@abv.bg

сайт: www. struma.bg

e-mail:

struma_inet@abv.bg


СТРУМА 21 юли 2021 г.

ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

РАЗНИ ХОРА

стр. 24

Дъщерята на секретаря на община Разлог Димитър Крънчев и заместникдиректорката

на СУ "Братя Каназиреви" Йорданка Крънчева - Десислава,

Мераклии самодейци от Благоевград

напълниха цял автобус за фестивала в

Новоселяне

Самодейци от няколко

пенсионерски фолклорни

състава в Благоевград напълниха

цял автобус с мерак да

покажат в бобовдолското село

Новоселяне как добре пеят

и играят. Над 50 групи, основно

от Южна и Западна България,

се стекоха завчера на IV

фолклорен фестивал "Новоселяне

пее", организиран в

чест на годишнината от рождението

на патрона на чита-

№1 в списъка на приетите медицина в МУ - София

С оценка 6.00 по биология и

5.80 по химия на приемните изпити

по медицина възпитаничката

от 12 "а" клас на СУ "Братя

Каназиреви" в Разлог Десислава

Крънчева оглави списъка на

приетите в МУ - София и сбъдна

мечтата си да стане лекар.

Благородната и трудна професия,

която е избрала, не е наследствена

в семейството й. Баща

й Димитър Крънчев е секре-

Семейство Крънчеви с двоен повод за радост

- дъщеря им Десислава (втората

отдясно наляво) е приета медицина, а

Мария (до нея) се дипломира

тар на община Разлог, а майка

й Йорданка Крънчева е педагог

и заместник-директор

на СУ "Братя Каназиреви".

Това е втори повод за радост

и гордост в семейството.

Само преди месец по-голямата

им дъщеря Мария, която

е най-младият общински

съветник в ОбС - Разлог, завърши

право в Софийския

университет.

Още три момичета от разложката

гимназия са избрали

медицината за своя професия.

"Дентална медицина"

Кметът на Радомир Пламен Алексиев празнува

64-и рожден ден в компанията на сина

Станислав и съпругата Дочка

Кметът на Радомир Пламен

Алексиев вчера празнува

рожден ден. Още рано сутринта

сам напазарувал, за да

почерпи колегите си в Общинската

администрация за

64-годишнината си. Те пък го

изненадали с подарък - книгата

на Петър Богдан "За

древността на бащината земя

и за българските дела". Пожеланията

им към рожденика

са да е по-спокоен и въздържан,

да е здрав и успешно

да приключи започнатите

дела.

Цял ден пък телефоните му

са приети Мария Тренчева,

Мария Фикийна и Симона

Коюмджиева. Професия с

медицинска насоченост са

избрали също Мартин Крънчев

и Никол Караджова, които

са приети "Кинезитерапия".

Други двама от тазгодишния

випуск на разложката

гимназия са се насочили

към химически специалности.

"Фин органичен синтез" в

ХТМУ - София ще изучава

Виктория Рекарска, а Теодора

Димитрова е приета "Инженерна

химия" в Софийски

прегряха от поздравления на

близки и приятели. Пожеланията

им бяха за здраве, късмет

и много успехи.

Снощи той празнува със

съпругата си Дочка, която само

преди дни също имаше

рожден ден, и със сина им

университет. Там ще продължи

образованието си и Сабие

Терзи, която пък ще учи

"Японистика". Трима са зрелостниците,

избрали "Право".

Своето образование във

висши учебни заведения ще

продължат всички младежи и

девойки от тазгодишния випуск

на разложката гимназия.

Сред тях има бъдещи инженери,

педагози и филолози,

финансисти, счетоводители

и други.

ЯНА ЙОРДАНОВА

Станислав, който долетя от Пламен Алексиев

чужбина за празниците на

родителите си. Тримата планират

кратка почивка на родното

Черноморие и след това

се захващат с ремонт на

къщата.

Пламен Алексиев е кмет

на Радомир трети мандат, а

през март спечели приза

"Кмет на месеца". Темата бе

"Духът на Свободата" и бе

посветена на честванията по

повод националния празник

3 март и 143 години от Освобождението

на България.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Родова среща събра излезли преди години

от махалите на Ракитна

лището им Васил Левски.

"Любопитен бе разказът

на местните хора, че 20 дни

Левски е работил като бояджия

в църквата им "Св. Теодор

Тирон", тогава създал и

първия революционен комитет

в цяла Дупнишка околия",

разказа водачът на благоевградските

състави, народна-

Благоевградските участници във фестивала се забавляваха

от сърце след месеци изолация заради пандемията

та певица Павлина Теова.

На сцената след дълга изолация

заради коронавируса

освен нея излязоха още 5

благоевградски групи - "Веселие",

"Айдара", "Струмски

славей", съставът към Дневния

център с ръководител

Иван Баничарски и фолклорната

група на Маргарита Петрова.

Въпреки сериозната

жега участниците във фестивала

пели, играли и се раздали

от душа и сърце, а на П.

Теова като общ ръководител

връчили специална грамота

за отлично представяне.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Света Марина събра на

курбан за здраве миряните

в симитлийското село Ракитна.

Там, на живописното

място, ежегодно се събират

потомци, излезли преди години

от тези махали, които

винаги идват на големия

празник.

"Получава се родова среща.

Стотици идват точно на

празника на Света великомъченица

Марина. Хора, излезли

от селото преди години,

от близо и далеч, на този

празник задължително идват",

каза кметът на Ракитна

Стефан Костов.

Вкусен курбан похапнаха

присъстващите, а за доброто

им настроение се гриже-

ше оркестър. На празника

бяха Владимир Христов -

председател на Общински

съвет - Симитли, кметът на

село Ракитна Стефан Костов,

кметът на село Брежани

Благой Стефанов, жители

и гости на селото.

ИВАН ИВАНОВ

ВИЦ НА БРОЯ

Пиян мъж отива в РПУто:

- Господин полицай,

може ли за малко да се

видя с оня, дето ни обра

къщата завчера?

- Че за какво Ви е?!

- Ами да знам как е

успял да влезе, без да

събуди жена ми.

00164

More magazines by this user
Similar magazines