07.03.2022 Views

КАМИОНИ 2 / 2022

Четете в броя: * Участниците в сравнителния тест 1000 точки за 2021 г. са само три марки. Но пък и трите влекача – MAN TGX-GM, Scania Super R, Volvo FH I-Save с турбокомпаунд - имат какво ново да покажат. * Каква е действителната ситуация с предлагането на българския пазар на камиони с електрическо задвижване, основно с батерии (BEV)? * Анкета с вносителите на ремаркета: Очакваме редовни доставки и успешна 2022 година. * Тест: Компактен, маневрен, повратлив, ефективен, икономичен, надежден и с впечатляваща товароносимост. Това са основните предимства на градския камион Piaggio Porter NP6. * Регистрациите на нови лекотоварни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т в Европейския съюз през 2021 г. са нараснали с 8,5 %. * Renault Express срещу Dacia Dokker – кое е различното и кое е общото? * Пазарът в ЕС с тенденция към повишение при камионите. и още...

Четете в броя:
* Участниците в сравнителния тест 1000 точки за 2021 г. са само три марки. Но пък и трите влекача – MAN TGX-GM, Scania Super R, Volvo FH I-Save с турбокомпаунд - имат какво ново да покажат.
* Каква е действителната ситуация с предлагането на българския пазар на камиони с електрическо задвижване, основно с батерии (BEV)?
* Анкета с вносителите на ремаркета: Очакваме редовни доставки и успешна 2022 година.
* Тест: Компактен, маневрен, повратлив, ефективен, икономичен, надежден и с впечатляваща товароносимост. Това са основните предимства на градския камион Piaggio Porter NP6.
* Регистрациите на нови лекотоварни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т в Европейския съюз през 2021 г. са нараснали с 8,5 %.
* Renault Express срещу Dacia Dokker – кое е различното и кое е общото?
* Пазарът в ЕС с тенденция към повишение при камионите.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!