05.06.2024 Views

КАМИОНИ 5 / 2024

Четете в броя: * Новата гама от тежки камиони за високоефективни превози на дълги разстояния Volvo FH Aero бе представена официално в България. * С тестови шофирания Scania демонстрира най-новите си разработки и постижения в областта на тежките електрически камиони. * Два прототипа на електрическия тежък камион Mercedes-Benz Trucks eActros 600 тръгват на европейски тур през повече от 20 държави. * Първата гондола – зърновоз, произведена специално за България от италианската фирма Tecnokar Trailers, се очаква да пристигне през юни. * България прекрачи във водородната епоха. * Transpotec Logitec 2024 събра „каймака“ от транспорта и логистиката. * LocTracker – попадение в десетката. * Тест: Ford E‑Transit Custom е създаден, за да бъде еталон. * Европа се нуждае от 22 000 нови е-станции за зареждане седмично. * Bus Euro Test 2024 Prague: Ток и H2. и още...

Четете в броя:
* Новата гама от тежки камиони за високоефективни превози на дълги разстояния Volvo FH Aero бе представена официално в България.
* С тестови шофирания Scania демонстрира най-новите си разработки и постижения в областта на тежките електрически камиони.
* Два прототипа на електрическия тежък камион Mercedes-Benz Trucks eActros 600 тръгват на европейски тур през повече от 20 държави.
* Първата гондола – зърновоз, произведена специално за България от италианската фирма Tecnokar Trailers, се очаква да пристигне през юни.
* България прекрачи във водородната епоха.
* Transpotec Logitec 2024 събра „каймака“ от транспорта и логистиката.
* LocTracker – попадение в десетката.
* Тест: Ford E‑Transit Custom е създаден, за да бъде еталон.
* Европа се нуждае от 22 000 нови е-станции за зареждане седмично.
* Bus Euro Test 2024 Prague: Ток и H2.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!