Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího

cspe.cz

Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta

Katedra botaniky

Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny

kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Autor: Školitel:

Petr Blažek Jan Lepš

peta.blazek.f@seznam.cz


Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Úvod

Kokrhel menší:

– poloparazit z čeledi Orobanchaceae

jednoletá bylina, bez semenné banky

– málo těžkých semen

– kvete v květnu až červnu

– roste na loukách, pastvinách, lesních lemech a okrajích cest

– v minulosti byl hojný, dnes na některých místech chybí

Faktory omezující rozšíření druhů:

dispersal limitation – rostlina na stanoviště není schopna domigrovat

habitat limitation – rostlina na stanovišti není schopna přežít

Cíl práce:

– zjistit, do kterých společenstev je druh schopen invadovat, je-li doséván

– zjistit, zda je v těchto společenstvech schopen přežívat

– usoudit, který faktor omezuje rozšíření druhu


Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Metodika

Obecně:

– na podzim zasít semena kokrhele na vhodná stanoviště

– v následujícím roce sečíst uchycené semenáčky a osnímkovat

plochy

– v dalším roce sčítání zopakovat a při tom kokrhel odstranit

0. sezóna:

– 15 lokalit na Lišovském prahu, semena původem z Bílých Karpat

– lokality pokoseny před sběrem dat

1. sezóna:

– 26 lokalit, na každé 3 čtverce 1,5 × 1,5 m, do každého čtverce 500 semen,

na každou lokalitu ze třech různých míst sběru (Lenora, Čertoryje,

Hejdlov)

2. sezóna:

– 13 lokalit, na každé 3 čtverce 1,5 × 1,5 m, do každého čtverce 500 semen,

na každou lokalitu ze dvou různých míst sběru (Lenora, Hejdlov)


Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Výsledky

Reverzní analýza:

CCA; 1. osa: 3,5%; F = 3,51; p = 0,002


Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Výsledky

CA osy vysvětlují 12,5 % variability

oříznuty lokality 6 [-1,2; 2,1] a 15 [-0,2; 3,7]


Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Výsledky


Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Závěr

– Byla nalezena společenstva a podmínky prostředí, ve kterých kokrhel lépe klíčí

– Vhodný management může trvale udržovat vhodné podmínky pro uchycení semenáčků

Ale přesto se kokrhel na lokalitách nevyskytuje

Časné kosení významně snižuje přežívání,

– proto habitat limitation spíše převažuje nad dispersal limitation


Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Konec

Petr Blažek

Similar magazines