Přehled navržených příspěvků v Programu péče o VPR VPZ a KPZ v ...

mkcr.cz

Přehled navržených příspěvků v Programu péče o VPR VPZ a KPZ v ...

Program pée o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny v roce 2012

– schválené finanní písliby pro rok 2012

Po.

.

kraj okres obec VPR, VPZ, KPZ název památky vlastník pedmt žádosti

1 Zlínský Krom íž Rymice

2 Zlínský

Uherské

Hradišt

Vlnov

3 Praha Praha Praha 8

VPR Rymice-

Hejnice

VPR Vlnov-

Kojiny

VPZ Staré

Bohnice

navržený

píspvek

venkovský dm p. 64 kraj výmna slamných došk 130 000

vinohradnická stavba -

lisovna p. 35

FO výmna krov, krytiny, nové klempíské prvky 160 000

kostel sv. Petra a Pavla církev oprava ohradní zdi a stechy kostela 330 000

4 Pardubický Svitavy Telecí VPZ Telecí roubená stodola p. 436 FO obnova roubené stodoly 200 000

5 Ústecký Litom ice Libšice VPZ Sobnice usedlost p. 8 FO

6 Ústecký D ín Merboltice VPZ Merboltice dm p. 22 FO

oprava roubení, oken, dveí, hlinných omítek stn, strop,

podlah

repase oken, oprava podlah ve chlév, obnova drenáže,

osazení vrat stodoly a oprava nájezdu na mlat

7 Ústecký D ín Merboltice VPZ Merboltice usedlost p. 141 FO výmna stešní krytiny 300 000

8 Ústecký D ín Merboltice VPZ Merboltice dm p. 192 FO

9 Jihoeský

10 Jihoeský

11 Jihoeský

12 Jihoeský

13 Jihoeský

14 Jihoeský

15 Jihoeský

eské

Budjovice

eské

Budjovice

eské

Budjovice

eské

Budjovice

eské

Budjovice

eské

Budjovice

Jindichv

Hradec

obnova oken, oprava stropu, obnova stropních trám v síni,

obnova omítek

160 000

Jankov VPR Holašovice usedlost p. 6 FO stodola - výmna krytiny vetn laování, oprava krovu 200 000

Jankov VPR Holašovice bývalá škola p. 43 obec výmna krytiny a klempíských prvk, oprava komín 400 000

Sedlec VPR Plástovice usedlost p. 24 FO výmna krytiny 200 000

Záboí VPR Záboí usedlost p. 5 FO

Záboí VPR Záboí usedlost p. 12 FO

výmna krytiny vetn laování, klempíských prvk,

oprava omítek a komín

špýchar - výmna krytiny, oprava laování, vnitních

omítek, schodišt, výmna dveí

Záboí VPR Záboí usedlost p. 65 FO stodola - výmna vrat 4 ks 90 000

Pístina VPZ Pístina usedlost p. 12 FO seník - výmna krytiny a oprava krovu 150 000

16 Jihoeský Písek Kvtov VPZ Kvtov usedlost p. 2 FO

17 Jihoeský Písek Kvtov VPZ Kvtov usedlost p. 4 FO

18 Jihoeský Prachatice Volary VPR Volary roubený dm p. 159 FO

špýchar - oprava krovu, výmna laování, výmna krytiny

za šindel, oprava roubení

oprava krovu a zdiva, výmna krytiny vetn laování a

klempíských prvk

dokonení šindelové krytiny, podlah, strop, zhotovení a

osazení dveí a schodišt

19 Jihoeský Tábor Komárov VPR Komárov usedlost p. 8 FO oprava omítek štít vetn výmny tašek, nátr fasád 100 000

20 Jihoeský Tábor Komárov VPR Komárov usedlost p. 24 FO stodola - oprava krovu, výmna krytiny 250 000

21 Jihoeský Tábor Vlastibo VPZ Svinky usedlost p. 3 FO obnova fasády vetn nátru 80 000

22 Jihoeský Tábor Vlastibo VPR Vlastibo usedlost p. 16 FO výmna oken, oprava fasády vetn štít a íms 90 000

23 Jihoeský Tábor Vlastibo VPR Záluží usedlost p. 7 FO špýchar - výmna krytiny vetn laování 200 000

VPZ Bechyská

24 Jihoeský Tábor Sudom ice u Bechyn

Smole

90 000

90 000

80 000

80 000

130 000

100 000

250 000

usedlost p. 4 FO ástená výmna krytiny, výmna oken ve štít 200 000

25 Královéhradecký Jiín Libošovice, ást obce VPR Vesec u Sobotky venkovská usedlost p. 1 FO oprava krovu a výmna krytiny na roubené stodole 205 000

VPZ Šímovy

26 Královéhradecký Trutnov Malá Úpa, ást obce Dolní Malá Úpavenkovský

dm p. 31 FO

chalupy

oprava krovu a výmna plechové krytiny za krytinu z

devného šindele

27 Královéhradecký Náchod Kinice VPR Kinice venkovská usedlost p. 91 FO oprava fasády domu 195 000

28 Stedoeský Beroun Olešná VPZ Olešná usedlost p. 12 FO statické zajištní stodoly 254 000

29 Stedoeský Mlník Mšeno VPR Olešno roubený dm p. 19 FO sanace devomorky II. etapa 27 000

30 Stedoeský Mlník Lobe VPZ Lobe areál pivovaru p. 34 PO obnova ásti stechy sladovny 300 000

200 000


31 Stedoeský Mlník Nosálov VPR Nosálov

32 Stedoeský Mlník Medonosy

VPR Nové

Osinalice

výklenková kaple

Nejsvtjší Trojice

obec obnova stecha a omítek, restaurování 2 obraz v nikách 150 000

usedlost p. 7 FO obnova krovu, štít, výmna krytiny, oprava patra 230 000

33 Stedoeský Mlník Vidim VPZ Vidim roubený dm p. 78 NO statické zajištní zadní stny domu, zajištní proti vlhkosti 100 000

Blá pod

34 Stedoeský Mladá Boleslav

Bezdzem

VPZ Bezinka roubený dm p. 19 FO obnova pavlae, výmna oken 89 000

35 Stedoeský Nymburk Žitovlice VPZ Pojedy roubený dm p. 36 FO obnova základ a roubení 150 000

36 Stedoeský Kladno Tebíz VPR Tebíz

37 Moravskoslezský Bruntál Malá Morávka

VPZ Malá

Morávka

usedlost

"Šubrtv statek" p. 2

38 Jihomoravský Znojmo Šatov VPZ Šatov venkovská usedlost p. 84 FO

39 Jihomoravský Znojmo Štítary

40 Jihomoravský Vyškov

Rostnice-

Zvonovice

41 Jihomoravský Beclav Lednice

42 Liberecký Semily Benecko

43 Liberecký eská Lípa Doksy - Ž ár

44 Liberecký Jablonec n.N. Železný Brod

45 Liberecký Jablonec n.N. Železný Brod

46 Liberecký Jablonec n.N. Železný Brod

KPZ Vranovsko -

Bítovsko

obec oprava krovu a stešního plášt stodoly 200 000

venkovský dm p. 164 FO obnova krovu a stešní krytiny 240 000

oprava stechy hospodáského traktu, výpln otvor oken,

dveí, vrat

200 000

hbitov obec oprava ohradní zdi 120 000

VPZ Zvonovice kaple sv. Bartolomje obec sanace vlhkosti zdiva, oprava omítek 80 000

KPZ Lednicko -

valtický areál

VPR Horní

Štpanice

VPR Ž ár v

Podbezdzí

VPZ Železný

Brod - Trávníky

VPR Železný

Brod - Trávníky

VPR Železný

Brod - Trávníky

47 Karlovarský Cheb Dolní Žandov VPR Salajna zemdlská usedlost p. 16 FO

48 Karlovarský Cheb Dolní Žandov VPR Salajna zemdlská usedlost p. 13 FO

49 Karlovarský Cheb Lipová

VPZ Dolní

Lažany

kaple sv.Cyrila a Metodje KF oprava stechy 90 000

kostel N. Trojice KF obnova fasády (omítky + nátr) 120 000

dm p. 7 FO obnova stešního plášt 200 000

dm p. 29 obec obnova stešního plášt 80 000

dm p. 45 FO obnova fasády 100 000

dm p. 191 FO obnova stešního plášt 300 000

hrázdná usedlost p. 5 FO

kolna - položení stešní krytiny, nátr devných konstrukcí

a hrázdní, nátr vyzdívek hrázdní

stodola: oprava podmáené zdi, izolaní práce, doplnní

trám, vnjší úprava povrch

obnova stechy stáje: výmna stešních latí celého stešního

plášt, výmna stešní krytiny (bobrovka)

50 Olomoucký Olomouc Tšetice-Rataje VPZ Rataje venkovská usedlost p. 19 FO statické zajištní, obnova uliní fasády obytné budovy 160 000

51 Olomoucký Šumperk Palonín VPZ Palonín venkovská usedlost p. 36 FO obnova omítek na brán a v náspí 80 000

52 Olomoucký Šumperk Dlouhomilov VPZ Dlouhomilov venkovská usedlost p. 24 FO

obnova narušených omítek na koln, konzervace devných

prvk, výmna klempíských prvk

53 Plzeský Klatovy Dobršín VPR Dobršín venkovská usedlost p. 21 FO oprava fasády obytného stavení 100 000

54 Plzeský Rokycany Dobív VPZ Dobív usedlost p. 5 FO oprava stechy obytného stavení, oprava roubení a zápraží 200 000

55 Plzeský Plze-msto Dýšina VPZ Dýšina fara p. 1 KF oprava fasády farní budovy 150 000

56 Plzeský Tachov Horní Jadruž VPZ Horní Jadruž zemdlská usedlost p. 13 FO oprava fasády obytného stavení 150 000

57 Plzeský Klatovy Chudenice KPZ Chudenicko kostel KF oprava krovu a stechy nad severní sakristií 150 000

58 Plzeský Klatovy Chudenice KPZ Chudenicko zámek obec

59 Plzeský Plze-sever Jarov VPZ Jarov roubená usedlost p. 42 FO

60 Plzeský Domažlice Pocinovice VPZ Pocinovice usedlost p. 47 FO

61 Plzeský Plze-jih esanice VPZ esanice areál bývalé tvrze FO

rekonstrukce severní a západní horní ásti mansardové

stechy nad prjezdem východního kídla

výmna stešního plášt roubené sýpky situované proti

obytnému stavení

statické zajištní zadního štítu, obnova prkenného bednní

hospodáské ásti stavení

obnova oken, dveí, topeništ a podlah v budov bývalé

kuchyn v areálu esanické tvrze

62 Plzeský Domažlice Trhanov VPZ Trhanov kostel sv. Jana Nepomuckého obec rekonstrukce stešního plášt východní ásti kostela 200 000

63 Plzeský Plze-msto Tymákov VPZ Tymákov venkovská usedlost p. 71 FO obnova dveí v interiéru obytného stavení 80 000

150 000

180 000

85 000

140 000

250 000

200 000

70 000

150 000


64 Plzeský Plze-msto Koterov VPR Koterov venkovská usedlost p. 5 FO obnova fasád a omítek interiéru objektu chlév 100 000

65 Vysoina Jihlava Mrákotín VPZ Praskolesy zemdlská usedlost p. 11 FO otluení omítky, nahození a nabílení zdí 60 000

66 Vysoina

67 Vysoina

68 Vysoina

69 Vysoina

Ž ár nad

Sázavou

Ž ár nad

Sázavou

Ž ár nad

Sázavou

Ž ár nad

Sázavou

Kižánky VPR Kižánky venkovská usedlost p. 5 FO celková obnova 60 000

Kižánky VPR Kižánky vodní mlýn p. 7 FO obnova kamenného zdiva pily - zabezpeení statiky objektu 80 000

Kižánky VPR Kižánky venkovská usedlost p. 23 FO

výmna vadných trám roubených stn, úprava oken,

oprava zdné ásti + isolace

Snžné VPR Krátká zemdlská usedlost p. 10 FO stavební úpravy 60 000

80 000

More magazines by this user
Similar magazines