Ceník Plzeň Služby ve výrob ě a doprav ě č erstvých beton ů - Cemex

cemex.cz

Ceník Plzeň Služby ve výrob ě a doprav ě č erstvých beton ů - Cemex

Označení výrobku

Dmax Vlastnosti Cena za 1 m Označení výrobku Dmax Vlastnosti

3

BETONY dle TN SVB ČR 01-2004 bez DPH s DPH CEMENTOVÉ MAZANINY dle PN01/2008 a STO

bez DPH s DPH

B 5 S1 22 1 340 1 608 CM 5 4 S1 1 320 1 584

B 5 S3 22 1 430 1 716 CM 5 4 S2 1 390 1 668

B 7,5 S1 22 1 440 1 728 CM 7 4 S1 1 490 1 788

B 7,5 S3 22 1 515 1 818 CM 7 4 S2 1 520 1 824

B 20 V4 S3 22 1 915 2 298 CM 12 4 S1 1 620 1 944

B 25 V4 S3 22 2 010 2 412 CM 12 4 S2 1 660 1 992

B 25 V8 S3 22 2 030 2 436 CM 15 4 S1 1 780 2 136

B 30 V4 S3 22 2 165 2 598 CM 15 4 S2 1 820 2 184

B 30 V8 S3 22 2 190 2 628 CM 20 4 S1 1 900 2 280

BETONY dle ČSN EN 206-1 -Z3 tab.F.1. (životnost 50 let) CM 20 4 S2 1 950 2 340

22 1 340 1 608 CM 25 4 S1 1 895 2 274

22 1 430 1 716 CM 25 4 S2 1 935 2 322

22 1 440 1 728

22 1 515 1 818

22 1 475 1 770 ANHYFLOW 20 4 3900 4 680

22 1 550 1 860 ANHYFLOW 25 4 4000 4 800

22 1 650 1 980 ANHYFLOW 30 4 4100 4 920

22 1 750 2 100 ALFAFLOW ® C 5 S1

C 5 S3

C 7,5 S1

C 7,5 S3

C 8/10 X0 S1

C 8/10 X0 S3

C 12/15 X0 S1

C 12/15 X0 S3

- alfasádrové lité potěry dle ČSN EN 13813

C 16/20 X0 S1 22 1 790 2 148 ALFAFLOW 20 4 4 100 4 920

C 16/20 X0 S3 22 1 890 2 268 ALFAFLOW 25 4 4 200 5 040

C 16/20 XC1 S3 22 1 920 2 304 ALFAFLOW 30 4 4300 5 160

C 20/25 X0 S1 22 1 880 2 256 Cementový samonivelační potěr dle ČSN EN 13813

C 20/25 XC2 S3 22 2 055 2 466 CT-C20-F4-SN 8 4 350 5 220

C 20/25 XF2 S4 22 2 230 2 676

C 25/30 X0 S1 22 2 035 2 442 PSB 500;S3 4 500kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,5 MPa 2 500 3 000

C 25/30 X0 S3 22 2 135 2 562 PSB 700;S3 4 700kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,7 MPa 2 400 2 880

C 25/30 XC2 S3 22 vyhovuje i XC1 2 135 2 562 PSB 900;S3 4 900kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,9 MPa 2 350 2 820

C 25/30 XF1 S3 22 vyhovuje i XC3, XD1-2, XA1 2 145 2 574 PSB 1200;S3 4 1200kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 1,2 Mpa 2 300 2 760

C 25/30 XC4 S3 22 2 145 2 574

C 25/30 XA2 S3 22 2 145 2 574 FS 300 4 300kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,3 MPa 1 620 1 944

C 25/30 XF4 S4 22 vyhovuje i XF2, XF3 2 320 2 784 FS 400 4 400kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,4 MPa 1 670 2 004

C 30/37 XC2 S4 22 vyhovuje i X0, XC1 2 345 2 814 FS 500 4 500kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,5 MPa 1 720 2 064

C 30/37 XF1 S4 22 vyhovuje i XC3, XD1-2, XA1 2 360 2 832 POROFLOW

C 30/37 XC4 S4 22 2 360 2 832 F 600 4 600kg/m3 (+/-50kg/m3) min. 0,6 MPa 1 670 2 004

C 30/37 XD3 S4 22 2 370 2 844 F 900 4 900kg/m3 (+/-50kg/m3) min.1,5 MPa 1 790 2 148

C 30/37 XA2 S4 22 2 430 2 916 F 1200 4 1 200kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 2,0 MPa 1 900 2 280

® ANHYFLOW

- litá cementová pěna dle PN 01/2009

® - anhydritové lité potěry dle ČSN EN 13813

PSB - Polystyrenbeton dle PN 01/2009

POROFLOW ® SPECIÁLNÍ PRODUKTY

- litá cementová pěna s polystyrenem dle PN 01/2009

C 30/37 XF4 S4

C 35/45 XD3 S4

C 35/45 XF4 S4

C 45/55 XD3 S4

C 45/55 XF4 S4

22 vyhovuje i XF2, XF3 2 430 2 916 F 1500 4 1 500kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 3,0 MPa 2 020 2 424

22 vyhovuje i X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 2 695 3 234 F 1800 4 1 800kg/m3 (+/-100 kg/m3) min. 6,0 MPa 2 140 2 568

22 vyhovuje i XF2, XF3 2 890 3 468 READYMALT ® - cemetová zdící malta dle ČSN EN 998-2

22 vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 2 950 3 540 READYMALT 2,5 4 1500 - 1900 g/m3) min. 2,5 Mpa 1830 2 196

22 vyhovuje i XF2, XF3 2 950 3 540 READYMALT 5 4 1500 - 1900 g/m3) min. 5 Mpa 1850 2 220

BETONY s třídou pevnosti po 90 dnech READYMALT 10 4 1500 - 1900 g/m3) min. 10 Mpa 1870 2 244

Betony od třídy C25/30 s vlastnostmi XA1, XA2, XA3 na požádání vyrábíme s výslednou pevností READYMALT 15 4 1500 - 1900 g/m3) min. 15 Mpa 1890 2 268

po 90 dnech. Cenově výhodnější než betony se standartní pevností po 28 dnech.

COMPACTON ® dle ČSN EN 206-1 - Z3 tab. F.1. lehce zhutnitelné betony

Pro bližší informace kontaktujte obchodního zástupce. C 12/15;X0;F5 16 1 900 2 280

MEZEROVITÝ BETON C 16/20;X0;F6 16 2 040 2 448

MCB;S1 22 1 350 1 620 C 20/25;X0;F6 16 1 990 2 388

STABILIZAČNÍ PODKLADY C 20/25;XC2;F6 16 vyhovuje i XC1

2 205 2 646

C 8/10

Ceník 2010 PLZEŇ - Prior a Letkov

Nabídkový list betonu platný od 15.2.2010

22 KSC l;S1 1 105 1 326 C 25/30;X0;F6 16 2 285 2 742

C 5/6

22 KSC ll;S1 1 095 1 314 C 25/30;XC2;F6 16 vyhovuje i XC1

2 285 2 742

PRODEJ PÍSKU A KAMENIVA

C 25/30;XF1;F6 16 vyhovuje i XD1-2,XA1,XC3

2 295 2 754

písek frakce 0-4 400 480 C 25/30;XA2;F6 16 vyhovuje i XC4

2 295 2 754

kamenivo frakce 4-8 629 755 C 30/37;XF1;F6 16 vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2 2 510 3 012

kamenivo frakce 8-16 519 623 C 35/45;XD3;F6 16 vyhovuje i X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 2 845 3 414

kamenivo frakce 11-22 502 602

PŘIRÁŽKY:

Cena za 1 m 3

K cenám betonu je účtován v pracovní dny mezi 18, 00 hod - 06, 00 hod a v sobotu příplatek + 5%, v neděli a ve svátek příplatek + 10%.

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Zimní opatření v období 15.11 - 15.3. ( Kč / m 3 ) 100 120 50 60

Beton bez příměsí ( Kč / m 3 ) 100 120 140 168

Likvidace vráceného zbytkového betonu ( Kč / m 3 Zimní přísada - urychlovač ( Kč / m

) 1 500 1 800 40 48

1 000 1 200 80 96

Pronájem maltové vaničky po skončení stavby vrácené do 3 dnů 0 Kč./Ks/den 0 Kč./Ks/den 50 60

Pronájem maltové vaničky po skončení stavby vrácené po více jak 3 dnech 500 Kč./Ks/den 600 Kč./Ks/den 45 54

Nadstandardní výroba betonů dle zvláštních receptur zákazníka je naceňována individuálně dle zadaných specifických podmínek.

Kontrolní zkoušky v četnosti nad rámec platných norem jsou fakturovány dle ceníku akreditované zkušební laboratoře.

3 )

Výroba z kameniva do 16 mm ( Kč / m 3 )

Výroba z kameniva do 8 mm ( Kč / m 3 )

Použití konzistence S4 - pokud není v ceníku ( Kč / m 3 Betony dle ČSN EN 206-1-Z3 tab.F.2. - životnost 100 let (Kč/m

Záloha na maltové vaničky ( Kč / kus )

)

Přidání ztekucovače na stavbě ( Kč / litr )

3 )

Similar magazines