Není cesty zpět - brožura (PDF: 308 kB)

dpp.cz

Není cesty zpět - brožura (PDF: 308 kB)

ady kamarádky zebry

v pěti pruzích:

1. tramvaj má na přechodu vždy

přednost!

2. tramvaj má dlouhou brzdnou

dráhu!

3. Nepřecházejte mezi tramvajemi!

4. za žádných okolností nikdy

nevstupujte mezi vozy!

5. Řazení tramvají v zastávce

má svá pravidla.

více informací získáte

na www.dpp.cz

prosinec

květen

2008

2011

296 19 18 17

infolinka

www.dpp.cz

Kamarádka

Zebra radí:

pruhy jsou letos v módě

a při přecházení

tramvajové trati to platí

dvojnásob!

Mimo přechod pro chodce

přechází jen lama!


1. pruh: Tramvaj má na přechodu vždy přednost!

Kamarádka Zebra radí:

přecházejte pouze taK,

abyste se vyhnuli

nebezpečným situacím!

Zákon přírody říká,

že silnější vyhrává.

Tramvaj má na rozdíl od ostatních dopravních

prostředků přednost i na přechodech pro chodce!

V dopravě platí, že

tramvaj má na přechodu

pro chodce přednost!

1.


2. pruh: Dlouhá brzdná dráha!

Tramvaj, která jede stejnou

rychlostí, jakou umí běžet

zebra – 55 km/h, dokáže

zabrzdit až po 133 metrech!

Kamarádka Zebra radí:

nespoléhejte na to, Že tramvaj

má brzdy. má taKé dlouhou

brzdnou dráhu!

Nezapomeňte, že tramvaj je těžký stroj.

Od momentu, kdy začne brzdit, ujede ještě

velkou vzdálenost!

2.


3. pruh: Přecházení mezi tramvajemi

Kamarádka Zebra radí:

při cestování buĎte stále

ve střehu a zbytečně

nerisKujte!

Přecházet mezi tramvajemi

je stejně nebezpečné, jako kdyby

Zebra chtěla projít mezi lvy...

Tramvaj se může kdykoliv rozjet!

Navíc vás může srazit i tramvaj jedoucí v protisměru.

Mezi tramvajemi není kam uhnout!

3.


Kamarádka Zebra radí:

niKdy není taKový spěch,

aby bylo nutné hazardovat

se zdravím, nebo doKonce

Životem!

4. pruh: Přecházení mezi vozy

Za žádných okolností nikdy nevstupujte

mezi spojené tramvajové vozy.

Je to zkratka – přímo pod kola tramvaje!

Srazit vás může také tramvaj jedoucí v protisměru.

Kdyby zebry přeskakovaly

mezi tramvajovými vozy,

už by dávno vyhynuly!

4.


Kamarádka Zebra radí:

nečeKejte, Že tramvaj

přijíŽdějící do zastávKy,

se zařadí hned za stojící

jednovozovou tramvaj.

5. pruh: Pravidla staničení

Chytrá Zebra dobře ví,

kde jí tramvaj zastaví!

Jednovozová tramvaj nechává ve stanici prostor

za sebou o velikosti jednoho vozu.

Tento prostor je nutný z toho důvodu, aby si následující

tramvaj mohla, díky čidlu v troleji či zemi, navolit

směr své další jízdy.

5.

More magazines by this user
Similar magazines