Seřizování a řízení hydraulických poměrů tepelných ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

Seřizování a řízení hydraulických poměrů tepelných ... - MPO Efekt

Seřizování a řízení hydraulických poměrů tepelných soustav

Tento sborník má také sloužit jako výchozí materiál pro připomínkování, pro úpravy a následně pro

schvalování technického pravidla pro obor vytápění TPH 271 04 „Seřizování a řízení hydraulických

poměrů tepelných soustav“, které bude vydávat Cech topenářů a instalatérů Brno.

Technická pravidla (TP), jejichž vydávání v daných oborech by měla zajišťovat příslušná odborná

sdružení, jsou v zemích EU uznávána jako plněhodnotné technické předpisy na národní úrovni, které

buď doplňují technické normy nebo vyplňují prostor normami zatím nepokrytý. V oboru tepelné techniky

včasné zavedení TP může přispět v oblasti projektování ke kvalitnímu návrhu zařízení, v oblasti

provozu pak hospodárným a bezpečným provozem zařízení. Oboje bude mít dopad jednak na nižší

spotřeby energií a tím na nižší zatěžování vnějšího prostředí, jednak na nižší poruchovost a nehodovost

při provozu.

4

More magazines by this user
Similar magazines