UFS. Systémy do betonu IBK - OBO Bettermann

obo.bettermann.com

UFS. Systémy do betonu IBK - OBO Bettermann

Při neexistenci mazaniny nebo při malé vrstvě mazaniny.

Uložení kanálů a korpusů krabic tvoří proto v monolitickém hrubém betonu hustý rastr

poskytující trasy pro uložení vedení a možnosti instalace připojovacích přístrojů.

Podlahové kanály a krabice jsou obzvláště robustní konstrukce,

116

aby mechanicky vyhověly namáhání během fáze hrubé stavby.

UFS


IBK

Kanálový systémy do betonu

Informace k systémům IBK 118

UFS 117


Systémy do betonu IBK

118 UFS

Systémy do betonu IBK

Podlahový instalační systém pro

vestavbu do betonu

Systémová výška 38, 48 mm

Systémová šířka 190, 250, 350 mm

Zatížitelnost 1500 N podle DIN VDE 0634, část 2

Systém kanálů do betonu slouží k připojení velkých podlahových ploch v kancelářích a administrativních objektech

k silovým rozvodům v případě neexistence mazaniny resp. u nízké vrstvy mazaniny. Uložení kanálů a korpusů krabic

tvoří proto na hrubém betonu hustý rastr sloužící k uložení vedení a následného připojení spotřebičů.Podlahové

kanály a krabice jsou, aby vyhověly mechanickým nárokům fáze hrubé stavby, zhotoveny obzvláště robustně.

Komponenty systému

Kanály do betonu, svislé ohyby, spojky, podlahové protahovací a prázdné krabice, podpěry

Hrubý betonový základ s vrstvou mazaniny -

zarovnaná s hrubým základem

Kanály a krabice do betonu se upevňují na bednění

hrubého základu,aby se jejich povrch uzavřel zároveň

s vytvořeným hrubým základem. Po dokončení

hrubého betonového základu se se na krabice do

betonu montují protahovací nástavce nebo nástavce

s prázdnými krabicemi, které se přizpůsobují výšce

pokládané mazaniny.

Hrubý beton bez vrstvy mazaniny - neutrální

zóna

Kanály a krabice do betonu se upevňují na bednění

hrubého základu, aby po nalití hrubého betonu ležely

v oblasti neutrální zóny. Krabice do betonu jsou

opatřeny styroporovou výplní, která se po vytvrzení

hrubého betonu vyjme a tak se vytvoří vestavný prostor

pro podlahové protahovací nebo prázdné vestavby.

Hrubý betonový základ s vrstvou mazaniny -

neutrální zóna

Kanály a krabice do betonu se upevňují na bednění

hrubého základu,aby ležely v oblasti neutrální zóny

základu. Krabice do betonu jsou uzavřeny polystyrénovou

výplní, která ji uzavírá zároveň s pokládaným

hrubým základem. Podlahový protahovací nástavec

resp. nástavec s prázdnou krabicí, nasazovaný po

vyjmutí polystyrénové výplně je přizpůsoben výšce

polystyrénové výplně a pokládané mazanině.

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

08 UFS_Katalog_2008_deutsch / cs / 04/02/2009 (LLExport_00009)


08 UFS_Katalog_2008_deutsch / cs / 04/02/2009 (LLExport_00009)

UFS

119

More magazines by this user
Similar magazines