(1) parametry vedení a odporové nerovnováhy - HomeL

homel.vsb.cz

(1) parametry vedení a odporové nerovnováhy - HomeL

3. Odporové nerovnováhy

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava

PŘEDMĚT - PŘENOSOVÁ MÉDIA

a) Odporové nerovnováhy se měří v rámci příslušné čtyřky – vyberte si podle předchozího

bodu nejdelší vedení, zkratujte vzájemně všechny vodiče na jednom konci a změřte odpory

smyček Rab, Rac, Rbc, Rbd a Rcd.

b) Z naměřených hodnot stanovte odporové nerovnováhy kmene I, kmene II a nerovnováhu

mezi kmenovými vedeními.

4. Výsledky měření zpracujte formou protokolu. Ve zhodnocení:

a) Porovnejte obecně primární parametry venkovního vedení, nf kabelového vedení

pupinovaného a nepupinovaného, vf kabelového vedení a koaxiálního vedení.

b) Uveďte, zda naměřené parametry odpovídají předpokládaným hodnotám pro nf kabelové

nepupinované vedení.

c) Ze vzorců Z0

z

a

y

z y odvoďte zjednodušené vztahy, které jste použili pro

výpočet vlnové impedance, měrného útlumu a měrného fázového posuvu.

d) Slovy komentujte průběh frekvenčních charakteristik vlnové impedance a měrného útlumu

v oblasti hovorového pásma.

e) Do zhodnocení napište, zda hodnoty odporových nerovnováh odpovídají mezinárodnímu

doporučení CCITT.

More magazines by this user
Similar magazines