(1) parametry vedení a odporové nerovnováhy - HomeL

homel.vsb.cz

(1) parametry vedení a odporové nerovnováhy - HomeL

Vypracování:

Katedra telekomunikační techniky

Naměřené a vypočtené hodnoty jsem zanesl do tabulky. Pro přehled zde uvádím ukázkové výpočty.

Pro výpočet sekundárních parametrů vedení jsem použil program Octave.

PRIMÁRNÍ PARAMETRY VEDENÍ (bod 1)

Vedení F N

Odpor vedení R [Ω km -1 ] 142,1

Odpor smyčky kmene I Rab [Ω] 161,3 140,4

Odpor smyčky kmene II Rcd [Ω] 164,5 139,3

Průměrný odpor smyčky Rs [Ω] 162,9 139,85

Délka vedení l [km] 0,573 0,492

Kapacita Cab [nF] 23,6 20,7

Kapacita Ccd [nF] 23,6 20,7

Průměrná kapacita délky l C l [nF] 23,6 20,7

Kapacita vedení C [nF km -1 ]

41,2 42,1

41,65

More magazines by this user
Similar magazines