28.07.2013 Views

Složení/alergeny - Mon Chocolatier

Složení/alergeny - Mon Chocolatier

Složení/alergeny - Mon Chocolatier

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MON CHOCOLATIER<br />

PRAHA-HOLEŠOVICE<br />

Název výrobku<br />

Popis<br />

Seznam výrobků - PRALINKY (LUXURY PRALINES)<br />

Hmotnost typ balení<br />

podmínky<br />

skladování<br />

b) maltodextrinů na bázi pšenice (1);<br />

c) glukózových sirupů na bázi ječmene;<br />

d) obilovin použitých pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny a jiné alkoholické nápoje.<br />

2. Korýši a výrobky z nich.<br />

3. Vejce a výrobky z nich.<br />

4. Ryby a výrobky z nich, kromě:<br />

a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků;<br />

b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřící prostředek u piva a vína.<br />

5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich.<br />

6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě:<br />

a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku (1);<br />

b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního D-alfa-tokoferolu, přírodního D-alfa-tokoferol-acetátu,<br />

c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji;<br />

d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji.<br />

7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě:<br />

a) syrovátky použité pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny a jiné alkoholické nápoje;<br />

b) laktikolu.<br />

8. Skořápkové plody, tj.<br />

o mandle (Amygdalus communis L.),<br />

o lískové ořechy (Corylus avellana ),<br />

o vlašské ořechy (Juglans regia ),<br />

o kešu ořechy (Anacardium occidentale ),<br />

o pekanové ořechy (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch),<br />

o para ořechy (Bertholletia excelsa ), pistácie (Pistacia vera ),<br />

o makadamie a též ořechy Queensland (Macadamia ternifolia ) a výrobky z nich,<br />

kromě:<br />

a) skořápkových plodů použitých pro výrobu destilátů nebo ethanolu zemědělského původu pro lihoviny<br />

a jiné alkoholické nápoje. 28.11.2007 CS Úřední věstník Evropské unie L 310/14<br />

9. Celer a výrobky z něj.<br />

10. Hořčice a výrobky z ní.<br />

11. Sezamová semena a výrobky z nich.<br />

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako SO2.<br />

13. Vlčí bob a výrobky z něj.<br />

14. Měkkýši a výrobky z nich.“<br />

SLOŽENÍ<br />

lepek<br />

Alergeny - x= výskyt, s= stopy<br />

vejce<br />

mléko<br />

skořápkové<br />

plody<br />

arašídy<br />

sója<br />

lupina<br />

sezam<br />

hořčice<br />

celer<br />

DMT<br />

měsíce<br />

F25,V1<br />

Stranač./stran:4/4<br />

počet kusů v<br />

kartonu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!