Vícestupňová E-čerpadla - Grundfos

cbs.grundfos.com

Vícestupňová E-čerpadla - Grundfos

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS

E-čerpadla Grundfos

Čerpadla s vestavěným frekvenčním měničem

50/60 Hz


2

OBSAH

Úvod k E-čerpadlům

Obecné údaje 4

Výrobní program E-čerpadel Grundfos 5

Funkce 5

Otáčková regulace E-čerpadel 8

Použití 11

Vícestupňová E-čerpadla

Úvod 16

Čerpadla CRE, CRIE, CRNE 16

Čerpadla MTRE, SPKE, CRKE 17

Čerpadla CHIE 17

Přehled funkcí 18

Režimy 20

Způsoby regulace 20

Nastavení čerpadla 21

Nastavování na ovládacím panelu 21

Nastavení dálkovým ovladačem R100 23

Nastavení pomocí programu PC Tool E-products 34

Priorita nastavení 34

Externí signály režimu nuceného řízení 35

Externí signál požadované hodnoty 36

Bus signál 36

Jiné normy pro bus komunikaci 36

Signální světla a signální relé 37

Kontrola izolačního odporu 39

Další dokumentace výrobků 39

TPE, TPED, NKE, NBE

Úvod 40

TPE, TPED série 1000 40

Čerpadla NKE a NBE 40

Přehled funkcí 41

Režimy 43

Řídící režimy 44

Nastavení čerpadla 44

Nastavování na ovládacím panelu 44

Nastavení dálkovým ovladačem R100 45

Nastavení pomocí programu PC Tool E-products 55

Priorita nastavení 55

Externí signál režimu nuceného řízení 56

Externí signál požadované hodnoty 57

Bus signál 57

Jiné standardy pro bus komunikaci 58

Signální světla a signální relé 58

Kontrola izolačního odporu 60

Další dokumentace výrobků 60

TPE, TPED série 2000

Úvod 61

Čerpadla TPE, TPED série 2000 61

Přehled funkcí 62

Režimy 64

Řídící režimy 64

Nastavování na ovládacím panelu,

jednofázová čerpadla 66

Nastavování na ovládacím panelu,

třífázová čerpadla 67

Nastavení dálkovým ovladačem R100 69

Nastavení pomocí programu PC Tool E-products 76

Priorita nastavení 76

Externí signál režimu nuceného řízení 77

Externí signál požadované hodnoty 78

Bus signál 79

Jiné standardy pro bus komunikaci 79

Signální světla a signální relé 80

Kontrola izolačního odporu 82

Další dokumentace výrobků 82

Jednofázové MGE motory

E-čerpadla s jednofázovými MGE motory 83

Trojfázové motory MGE

E-čerpadla s trojfázovými motory MGE 86

EMC

EMC a správná instalace 91

E-čerpadla v paralelním zapojení

Řízení E-čerpadel v paralelním zapojení 94

Bus komunikace

Bus komunikace s E-čerpadly 96

Provoz s frekvenčním měničem

Frekvenční měnič - funkce a konstrukce 98


OBSAH

Výhody při užívání motorů MGE

Úvod 103

Monitorování stavu ložisek 103

Stop funkce 104

Snímač teploty 1 a 2 105

Signální relé 106

Vstupy pro analogový snímač 1 a 2 107

Překročení mezních hodnot 1 a 2 108

Čerpadlo pracující na mezní výkon 109

PC Tool E-products 111

Příslušenství

Přehled příslušenství 112

Dálkový ovladač R100 113

Potenciometr 113

Snímače 114

Diferenční tlakové čidlo Grundfos, DPI 115

Snímač teploty, TTA 116

Snímač diferenční teploty HONSBERG 117

EMC filtr 118

G10-LON 120

G100 121

LiqTec 122

Další dokumentace výrobků

WebCAPS 125

WinCAPS 126

3


4

Úvod k E-čerpadlům

Obecné údaje

Tento katalog pojednává o čerpadlech Grundfos

s instalovanými motory MGE 0,37 - 22 kW. Jedná se

o standardní asynchronní motory s integrovaným

frekvenčním měničem a řídící jednotkou. V některých

případech se čerpadla dodávají přímo s instalovaným

snímačem tlaku. Tato čerpadla se označují jako

E-čerpadla (tj. elektronicky regulovaná čerpadla).

Vpřípadě požadavku na E-čerpadlo s vyššími výkony

na hřídeli (22-250 kW), je nutno připojit ke

standardnímu motoru externí frekvenční měnič

Grundfos CUE.

Obr. 1 E-čerpadla Grundfos

E-čerpadlo není jen čerpadlo. Je to systém, který je

schopen řešit problémy vzniklé v dané provozní

aplikaci nebo přinášet energetické úspory v různých

čerpacích soustavách. E-čerpadla jsou ideálním

řešením, protože mohou být použita namísto

neregulovaných standardních čerpadel bez jakéhokoliv

navýšení nákladů. Stačí pouze instalovat přípojku pro

odběr sít’ového napájecího napětí, do trubní soustavy

umístit příslušné E-čerpadlo a můžete začít čerpat.

Dodané čerpadlo bylo ve výrobním závodě odzkoušeno

a předem nakonfigurováno na předpokládané provozní

parametry. Po provozovateli se pouze žádá, aby

vyspecifikoval požadovaný provozní bod (tlak) čerpadla

a celý systém pak již může být uveden do provozu.

TM03 0296 0508

E-čerpadla Grundfos

V nových instalacích přinášejí E-čerpadla celou řadu

výhod. Frekvenční měniče integrované v těchto

čerpadlech plní funkci vestavěné motorové ochrany

a chrání tak jak motor tak i řídící elektroniku proti

přetížení. Znamená to, že instalace s E-čerpadlem již

nevyžadují žádnou motorovou ochranu, ale pouze

běžnou zkratovou ochranu přívodního kabelu.

Požad. Set point

hodnota

PI

PI

regulátor Controller

Frekven- Freq.

ční měnič.

conv.

M

Obr. 2 Komponenty E-čerpadel Grundfos

TM03 0431 5104


Úvod k E-čerpadlům

Výrobní program E-čerpadel

Grundfos

E-čerpadla Grundfos se dodávají ve třech různých

funkčních skupinách:

1. Vícestupňová čerpadla CRE, CRIE, CRNE se

snímačem tlaku.

Vícestupňová čerpadla CRE, CRIE, CRNE, MTRE,

SPKE, CRKE, CHIE bez snímače tlaku.

2. Jednostupňová čerpadla TPE, TPED série 1000,

NKE, NBE bez snímače tlaku.

3. Jednostupňová čerpadla TPE, TPED série 2000

s integrovaným snímačem diferenčního tlaku.

Čerpadla TPE, TPED série 2000 se standardně

dodávají se snímačem diferenčního tlaku, který

umožňuje řízení od diferenčního tlaku na čerpadle.

Čerpadla CRE, CRIE, CRNE je možno dodat se

snímačem tlaku, který umožňuje řízení od tlaku za

čerpadlem.

Instalace, jakož i zprovozňování zde uvedených

E-čerpadel vybavených snímačem diferenčního tlaku

nebo snímačem tlaku, je jednoduchá a rychlá. Všechna

ostatní E-čerpadla se dodávají bez snímačů.

E-čerpadla bez snímače se používají všude tam, kde

se předpokládá jejich neregulovaný provoz (otevřená

smyčka) nebo kde má být snímač instalován v pozdější

etapě, kdy má v určitém místě soustavy zajišt’ovat

regulaci čerpadla od průtoku, teploty, diferenční teploty

nebo diferenčního tlaku.

H

Hset

2 set H

Q

H

Hset

Proporcionální tlak Konstantní tlak Konstantní křivka

Obr. 3 Čerpadla TPE, TPED série 2000 se snímačem

diferenčního tlaku

H

Hset

Konstantní tlak

Q

Obr. 4 Čerpadla CRE, CRIE, CRNE se snímačem

H

Q

H

Konstantní

Q

Q

TM00 7630 1596

TM00 7668 1696

Obr. 5 E-čerpadla bez snímače

Funkce

E-čerpadla Grundfos

Qset Q Q

Konstantní průtok

Konstantní křivka

Funkce E-čerpadel závisejí na typu čerpadla a na tom,

zda se jedná o čerpadlo se snímačem nebo bez

snímače.

Rozdílnost funkcí je patrna v možnostech nastavení

prostřednictvím dálkového ovladače R100. Struktura

menu dálkového ovladače R100 závisí na typu daného

čerpadla.

Tabulky na následujících stranách ukazují, které funkce

jsou dostupné u různých typů E-čerpadel. Čerpadla

CRE, CRIE, CRNE se snímačem a všechna

vícestupňová čerpadla bez snímače mají v dálkovém

ovladači R100 stejnou strukturu menu. Všechna

jednostupňová čerpadla bez snímače, jako např. NBE,

NKE a TPE, TPED série 1000, mají samostatnou

strukturu menu. A konečně E-čerpadla TPE a TPED

série 2000 mají svou vlastní strukturu menu. Ve

výsledném efektu pak v rámci kompletního výrobního

programu E-čerpadel dostáváme tři zcela rozdílné

struktury.

TM01 0684 0808

5


6

Úvod k E-čerpadlům

Přehled funkcí

Funkce E-čerpadel

CRE, CRIE,

CRNE se

snímačem

CRE, CRIE,

CRNE, SPKE,

CRKE, MTRE,

CHIE bez

snímače

Typ E-čerpadla

TPE, TPED

série 1000 NBE,

NKE bez

snímače

E-čerpadla Grundfos

TPE, TPED

série 2000 s

jednofázovými

motory MGE

TPE, TPED

série 2000 s

trojfázovými

motory MGE

Velikosti motorů [kW] 0,37 - 7,5 11 - 22 0,37 - 7,5 11 - 22 0,25 - 7,5 11 - 22 0,25 - 1,1 0,55 - 7,5 11 - 22

Nastavení na ovládacím panelu:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Konstantní/proporcionální tlak

Odečty na ovládacím panelu:

Požad. hodnota

Provozní signalizace

Poruchová signalizace

Nastavení na ovládacím panelu:


Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Konstantní/proporcionální tlak

Odečty na ovládacím panelu:


Požad. hodnota

Provozní signalizace

Poruchová signalizace

Provozní režim: MIN, MAX, STOP

Průtok v %

Externí řízení

Nastavení dálkovým ovladačem R100:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Vynulování varování

Regulovaný/neregulovaný režim

Konstantní/proporcionální tlak,

konstantní křivka


Konstanty řídící jednotky Kp, Ti

Externí signál požadované hodnoty

Signální relé 1

Signální relé 2

Tlačítka na čerpadle

Číslo čerpadla (pro bus komunikaci)

Digitální vstup

Stop funkce

Limitní hodnota

Rozsah a signál snímače 1)

1)

Provoz/záloha

Provozní rozsah (min./max. otáčky)

Sledování ložiska motoru

Ložiska motoru vyměněny nebo

namazány


Vyhřívání motoru v klidovém stavu

• Dodává se

1) Vybaveno snímačem.


Úvod k E-čerpadlům

Funkce E-čerpadel

CRE, CRIE,

CRNE se

snímačem

CRE, CRIE,

CRNE, SPKE,

CRKE, MTRE,

CHIE bez

snímače

Typ E-čerpadla

TPE, TPED

série 1000 NBE,

NKE bez

snímače

E-čerpadla Grundfos

TPE, TPED

série 2000 s

jednofázovými

motory MGE

Odečty pomocí dálkového ovladače R100:

Požad. hodnota

Provozní režim

Aktuální hodnota snímače

Otáčky čerpadla

Příkon

Spotřeba el. energie

Počet provozních hodin

Stav mazání (ložiska)

Stav výměny (ložiska)

Nastavení přes GENIbus:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Regulovaný/neregulovaný režim

Konstantní/proporcionální tlak

konstantní křivka


Odečty přes GENIbus:

Požad. hodnota

Provozní signalizace

Provozní stav čerpadla

Nastavení externím signálem:

Požad. hodnota

Start/stop

Min./max. křivka přes digitální vstup

Min./max. křivka, externí porucha,

Průtokový spínač přes digitální vstup


Odečty externím signálem:

Poruchová signalizace (relé)

Porucha, Provoz nebo Signál

připravenosti (relé)


TPE, TPED

série 2000 s

trojfázovými

motory MGE

Velikosti motorů [kW] 0,37 - 7,5 11 - 22 0,37 - 7,5 11 - 22 0,25 - 7,5 11 - 22 0,25 - 1,1 0,55 - 7,5 11 - 22

Porucha, Provoz, Připravenost, Chod

čerpadla, Mazání ložisek, Varování,

Překročen limit 1 & 2


Funkce zdvojených čerpadel

• Dodává se

1) Vybaveno snímačem.

7


8

Úvod k E-čerpadlům

Otáčková regulace E-čerpadel

Regulace výkonu čerpadla je v současné době v mnoha

provozních aplikacích zcela nevyhnutelná. Nejlepších

výsledků v oblasti regulace výkonu se nepochybně

dosahuje pomocí frekvenčního měniče, nebot’ tento

způsob s sebou nese následující výhody:

• velké energetické úspory

• vyšší stupeň uživatelského komfortu

• delší životnost soustavy i jejích jednotlivých

komponentů

• zcela bezvýznamné ztráty účinnosti

• menší riziko vzniku vodních rázů

• nižší spínací četnost.

E-čerpadlo Grundfos je dobrou volbou všude tam, kde

se požaduje regulace výkonu.

Tato část popisuje dopady na výkon a energetickou

spotřebu E-čerpadla, jehož otáčky jsou regulovány

frekvenčním měničem. Níže uvedený popis rozvádí

následující aspekty:

• afinitní rovnice

• provozní křivky otáčkově regulovaných čerpadel

• systémové charakteristiky uzavřených a otevřených

soustav.

Afinitní rovnice

Následující afinitní rovnice platí spolu s dobrou

aproximací pro změny otáček odstředivých čerpadel:

Q

n

---------

Q

x

=

H = dopravní výška, tlakový rozdíl v m,

Q = průtok v m 3 /h

P = energetický příkon v kW

n = otáčky.

n

n

-------n

x

H

n

---------

H

x

n

n

-----n

x

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎝ ⎠

2

=

P

n

------

P

x

⎛n n⎞

⎜------ ⎟

⎝n x⎠

3

Hx , Qx a Px jsou proměnné veličiny příslušející otáčkám

nx . Aproximativní rovnice platí za předpokladu, že

charakteristika dané soustavy zůstane beze změny pro

nn a nx a že vychází z rovnice

H = k x Q2 (k = konstanta), tj. parabola protínající bod 0,0.

Z výkonové rovnice dále plyne, že účinnost čerpadla se

při obou uvedených otáčkách nemění. V praxi to tak

úplně neplatí. Na závěr je na místě poznamenat, že

účinnosti frekvenčního měniče a motoru musejí být

brány rovněž do úvahy, pokud požadujeme provedení

přesného výpočtu energetických úspor na základě

redukce otáček čerpadla.

=

H

Eta

P

n n

n x

Obr. 6 Afinitní rovnice

E-čerpadla Grundfos

Z rovnic vyplývá, že průtok čerpadla (Q) je přímo

úměrný otáčkám čerpadla (n). Dopravní výška, resp.

tlakový rozdíl (H), je přímo úměrný druhé mocnině

otáček (n), zatímco výkon P je přímo úměrný třetí

mocnině otáček.

V praxi bude mít redukce otáček za následek mírný

pokles účinnosti. To však nic nemění na skutečnosti, že

regulace otáček čerpadla s sebou často nese velké

energetické úspory.

Vzorec pro výpočet účinnosti (η) je:

Q n

------

Qx Hn ------

Hx P n

------

P x

Použijeme-li tento vzorec, dostaneme dobrou

aproximaci pro otáčky redukované až na 40 %

maximálních otáček.

n x

n x

n n

=

Q

Q

Q

n n

-----

n x

n n

⎛----- ⎞

⎝ ⎠

2

=

ηn ----- = 1

ηx n n

⎛n n⎞

η

x

1 ( 1– η

n

) ⎜------ ⎟

⎝n x⎠

0,1

=

– ×

n x

n n

⎛----- ⎞

⎝ ⎠

3

=

n x

TM00 8720 3496


Úvod k E-čerpadlům

Výkonové křivky otáčkově regulovaných

čerpadel

Výkonové křivky

Níže uvedený diagram křivek platí pro čerpadlo

CRE 15-3. V horní části diagramu jsou uvedeny

provozní křivky QH při různých otáčkách. Křivky, které

platí pro otáčky v rozsahu 100 % až 50 % jsou

vyneseny v intervalech 10 %. Nakonec je uvedena

minimální křivka při 25 %.

Dolní část diagramu ukazuje parametr P1 (elektrický

příkon z rozvodné sítě). Stejný diagram ukazuje

parametr NPSH pro čerpadlo při maximálních

otáčkách.

Obr. 7 Výkonová křivka čerpadla CRE 15-3

Účinnost

Celková účinnost E čerpadla η total se vypočítá

vynásobením účinnosti motoru MGE účinností

čerpadla.

P 1 P2

MGE

η MGE

P 1 = elektrický příkon, motor MGE

P 2 = el. příkon, čerpadlo

P H = hydraulicky výkon

Obr. 8 Účinnost E-čerpadla

η čerpadlo

Účinnost motoru MGE závisí na velikosti motoru,

otáčkách a zatížení na hřídeli.

Účinnost čerpadla je závislá za prvé na průtoku (Q)

a za druhé na otáčkách čerpadla.

P H

TM03 0433 5104

TM00 8720 4996

eta [%]

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

E-čerpadla Grundfos

Obr. 9 Křivky účinnosti pro motor MGE, čerpadlo

a kompletní E-čerpadlo při 100 %, 80 % a 60 %

otáčkách.

Obr. 9 ukazuje účinnost motoru MGE a čerpadla

a konečně výslednou účinnost čerpacího agregátu

CRE 15-3 s motorem MGE o výkonu 3 kW. Křivky jsou

vyneseny jako funkce průtoku Q pro tři různé hodnoty

otáček: 100 %, 80 % a 60 %.

Za předpokladu situace ukázané na obr. 9 s provozním

bodem při 100 % otáčkách, který se rovná

Q = 17,4 m 3 /h

a H = 32 m se změna účinnosti při 80 % a 60 %

otáčkách promítá do následující tabulky:

Otáčky

Q

m³/h

H

m

P1 kW

P2 kW

PH kW

ηP %

ηMGE %

ηTOT %

100 % 17,4 32 2,65 2,13 1,51 71,1 80,4 57,2

80 % 14 21,1 1,47 1,14 0,8 70,5 77,6 54,7

60 % 10,5 12 0,66 0,49 0,34 70,4 73,8 51,9

Účinnost čerpadla η MGE je zredukována ze 71,1 % na

70,4 %, což znamená pokles účinnosti o méně než

jeden procentní bod.

Vzhledem k velké redukci otáček a zatížení na hřídeli je

účinnost motoru MGE nižší řádově o 7 procentních

bodů, což má za následek celkové snížení účinnosti

E-čerpadla o 5,3 procentních bodů.

Účinnost je důležitý faktor, avšak významnější zde je

energetická spotřeba, protože ta má přímý dopad na

náklady na energii.

Ze shora uvedené tabulky je zřejmé, že elektrický

příkon P 1 se snižuje z 2,65 kW na 0,66 kW, což

představuje redukci ve výši 75 %. Za předpokladu, že

by se neměnila celková účinnost η TOT , by toto snížení

elektrického příkonu P 1 bylo z 2,65 kW na 0,6 kW, což

by představovalo 77 % redukci elektrického příkonu.

Závěrem lze konstatovat, že redukce otáček čerpadla

hraje nejdůležitější roli ve vztahu k energetickým

úsporám a že pokles účinnosti má pouze méně

významný dopad na možné energetické úspory

dosažené otáčkovou regulací.

60%

60%

0 5 10 15 20 25 30

Q [m3/h]

80%

80%

100%

60% 80% 100%

100%

}

}

}

η MGE

η p

η TOT

TM030434 5104

9


10

Úvod k E-čerpadlům

Charakteristika soustavy

Charakteristika určité soustavy udává požadovanou

dopravní výšku čerpadla, která má zajišt’ovat cirkulaci

daného množství vody touto soustavou. V následujícím

textu jsou uvedeny popisy uzavřených a otevřených

soustav.

Uzavřené (oběhové) soustavy

V uzavřených soustavách protéká kapalina

vuzavřeném okruhu. Příkladem zde může být např.

radiátorový systém. Za předpokladu řádného

odvzdušnění a uzavření soustavy nemusí čerpadlo

překonávat žádný statický tlak.

Dopravní výška = ztráty třením v celé uzavřené

soustavě. V uzavřené soustavě bude charakteristika

systému parabola vycházející z bodu Q/H 0,0. Křivka

ukazuje, že ztráty třením v soustavě se zvyšují

s druhou mocninou cirkulovaného množství vody.

Proměnná hodnota "k" je konstanta. Čím vyšší je

konstanta "k", tím strmější je parabola a obráceně, čím

nižší je konstanta "k", tím plošší je parabola. Konstanta

"k" je určena polohou uzavírací armatury a ztrátami

třením.

Obr. 10 ukazuje systémovou charakteristiku v uzavřené

soustavě (oběhová soustava).

H

H k Q 2

= ×

Obr. 10 Systémová charakteristika, uzavřená soustava

TM00 8724 3496

E-čerpadla Grundfos

Otevřené soustavy (zvyšovací systémy)

V mnoha provozních aplikacích spojených s čerpáním

kapalin v otevřených soustavách musí být překonávána

určitá statická výška (H 0 ). To je také případ znázorněný

na obr. 11, kde má čerpadlo přečerpávat vodu

zotevřené nádoby do nádrže. H 0 zde představuje

rozdíl mezi hladinou v nádobě, z níž čerpadlo čerpá,

a hladinou v nádrži, do níž je kapalina čerpána.

Dopravní výška = rozdíl hladin + ztráty třením

vsoustavě.

Systémová charakteristická křivka bude za normálních

okolností vycházet z bodu na ose H, který odpovídá

danému rozdílu hladin. Jakmile dosáhne tohoto bodu,

bude charakteristická křivka dále pokračovat ve tvaru

paraboly.

H H

0

k Q 2

= + ×

kde "k" představuje odpor v soustavě (potrubí, fitinky,

armatury atd.).

H

H 0

H 0

Q TM00 8725 3496

Obr. 11 Systémová charakteristika + statická výška,

otevřená soustava

Q


Úvod k E-čerpadlům

Provozní bod

Provozní bod v čerpacím systému je vždy průsečík

systémové charakteristické křivky a provozní křivky

čerpadla.

Obr. 12 ukazuje provozní křivku a systémovou

charakteristickou křivku uzavřené a otevřené soustavy.

H

Q

Obr. 12 Provozní bod uzavřené a otevřené soustavy

Výhody otáčkové regulace

Jak již bylo uvedeno dříve, je otáčková regulace

čerpadel účinným způsobem přizpůsobení výkonu

čerpadla požadavkům soustavy:

H

H 0

Úspora energie

E-čerpadla využívají pouze energii, která je potřeba pro

dané čerpání. Ve srovnání s jinými regulačními

metodami, frekvenční regulace otáček je metoda

nabízející nejvyšší účinnost a tak nejúčinnější využití

energie. V závislosti na použití a typu čerpadla jsou

reálné úspory až 50 %, nebo i více.

Nízké provozní náklady

Efektivní využití energie znamená pro zákazníka

atraktivní pozitivní dopad v podobě nižších provozních

nákladů. Redukce provozních nákladů je zřejmá nejen

z nižších každodenních nákladů na energii, ale také

z menšího stupně opotřebení čerpadel a komponentů

dané soustavy, díky němuž jsou zase nižší nároky na

opravy a výměnu součástí.

Ochrana životního prostředí

Efektivní využívání energie se kladným způsobem

projevuje v oblasti ochrany životního prostředí protože

znamená jeho menší znečištění. Čerpadla, která ke

svému provozu potřebují menší množství energie,

vyžadují méně elektřiny z elektráren.

Vyšší uživatelský komfort

Pro konečného uživatele znamená regulovaný provoz

čerpacího systému vyšší komfort daný automatickým

řízením, nižší provozní hlučností čerpadel, potrubí

apod.

Q

TM00 8726 3496

Použití

E-čerpadla Grundfos

Přehled použití

E-čerpadla je možno s výhodou používat v mnoha

oblastech spadajících do jedné či více následujících tří

kategorií:

1. Použití E-čerpadel bude obecně velmi přínosné ve

všech provozních aplikacích, u nichž se mění

požadavky na čerpací výkon. Ve svém důsledku zde

použití E-čerpadel přinese energetické úspory,

popř. větší uživatelský komfort nebo vyšší kvalitu

technologického procesu, v závislosti na dané

provozní aplikaci.

2. V některých provozních aplikacích bude nasazení

E-čerpadel znamenat nižší potřebu regulačních

armatur, příp. jiných nákladných komponentů,

jejichž použití s sebou nese tlakové ztráty. V mnoha

případech pak E-čerpadla výrazně redukují celkové

investiční náklady spojené s realizací dané

soustavy.

3. E-čerpadla jsou rovněž velmi dobrou volbou pro ty

provozní aplikace, kde se požaduje komunikace

mezi různými systémovými jednotkami jako jsou

čerpadla, armatury atd. – jakož i centrální resp.

počítačový řídící systém.

11


12

Úvod k E-čerpadlům

E-čerpadla Grundfos

Níže uvedená tabulka udává nejběžnější oblasti použití E-čerpadel a typy E-čerpadel, které lze pro tu kterou provozní

aplikaci použít. Možnosti nasazení E-čerpadel v určitých provozních aplikacích jsou popsány na straně 13.

Soustavy Aplikace

Otopná soustava

Systém dálkového

topení

CRE, CRIE,

CRNE se

snímačem

CRE, CRIE, CRNE,

SPKE, CRKE, MTRE,

CHIE bez snímače

Typ E-čerpadla

TPE, TPED

série 1000

bez snímače

NBE, NKE

bez

snímače

TPE, TPED

série 2000

se snímačem

Hlavní oběhové čerpadlo 1)

Podlahové vytápění 1)

Směšovací smyčky 1)

Kotlový okruh

Zařízení pro udržení tlaku 2) 2)

Výměník výfukových plynů

Průtočný filtr

Výroba teplé vody

Recirkulace teplé vody

Vyhřívací povrch

Rekuperace tepla

Oběhové čerpadlo ve výměníkové stanici 1)

Teplotní okruh

Zvyšovací čerpadlo

Napájení kotle Napájecí čerpadlo

Klimatizace

Zvyšování tlaku

Úprava vody

Plavecké bazény

Primární oběhové čerpadlo

Sekundární oběhové čerpadlo 3)

Pásmové oběhové čerpadlo 3)

Zařízení pro udržení tlaku 2)

Oběhové čerpadlo pro suchý chladič

Čerpadlo pro mokrou chladicí věž

Vnitřní oběhové čerpadlo mokré chladicí věže

Čerpadlo systému rekuperace tepla

Zvyšování tlaku vody z přerušovací nádrže 2)

Zvyšování tlaku vody ze střešní nádrže 2)

Zvyšování tlaku vody přímo z vodovodního

řadu

2)

Systémy vyčerpávání vody (vodárny) 2)

Zvyšovací čerpadlo ve vodovodní síti 2)

Zvyšovací čerpadlo na vtoku

Čerpadlo upravené vody

Zvyšovací čerpadlo v rámci systému reverzní

osmózy


Oběhové čerpadlo

Filtrační čerpadlo

Fontány Čerpadlo do suché jímky

Komerční/průmyslové

chlazení

Čisticí a oplachovací

systémy

Primární oběhové čerpadlo na solanku

Sekundární oběhové čerpadlo na solanku

Pásmové oběhové čerpadlo na solanku

Čerpadlo pro chladicí plochy

Zařízení pro udržení tlaku 2) Oběhové čerpadlo pro suchý chladič

Čerpadlo pro mokrou chladicí věž

Vnitřní oběhové čerpadlo mokré chladicí věže

Čerpadlo systému rekuperace tepla

Zvyšování tlaku kapalin 2)

Čisticí systém CIP 2)

Strojní obrábění Čerpadla pro chladicí kapaliny

Jednotky pro řízení

od teploty

Chlazení obráběcích strojů nebo strojů na

vstřikování plastických hmot do forem

• vhodné pro danou aplikaci

1) lze použít též čerpadlo Magna

2) preferuje se použití stanice Hydro MPC-E

3) lze použít též čerpadlo Magna série 2000.


Úvod k E-čerpadlům

Příklady použití

Jak již bylo uvedeno dříve, je otáčková regulace

čerpadel účinným způsobem přizpůsobení výkonu

čerpadla požadavkům soustavy.

V této části pojednáme o možnostech kombinací

otáčkově regulovaných čerpadel s PI regulátory

asnímači měřícími parametry soustavy jako je tlak,

diferenční tlak a teplota. Na následujících stranách

ukážeme různé možnosti na praktických příkladech.

Regulace na konstantní tlak

Čerpadlo má dodávat vodu z vodovodního řadu,

akumulovanou v přerušovací nádrži, do různých

odběrných míst v rámci budovy.

Odběrné množství vody se mění a stejně tak se podle

požadovaného průtoku mění rovněž charakteristika

soustavy. K dosažení uživatelského pohodlí

a energetických úspor doporučujeme v tomto případě

použití regulace na konstantní tlak.

h

Pož. Setpoint hodn. ppset set PI

controller regulátor

Přerušovací Break

nádrž tank

H

p set

Q 1

Regulátor Speed

controller otáček

H 1

n x

n n

Aktuální Actual value hodnota p p1 1

Snímač Pressuretlaku

transmitter

h Q1 Qmax Obr. 13 Regulace na konstantní tlak

Z obr. 13 plyne, že řešením je použití otáčkově

regulovaného čerpadla s PI regulátorem. PI regulátor

porovnává požadovaný tlak p set s aktuálním tlakem

přiváděné vody p 1 měřeným snímačem tlaku PT.

Je-li aktuální tlak vyšší než požadovaná hodnota, bude

PI regulátor snižovat otáčky a tím také výkon čerpadla

až do okamžiku, kdy p 1 = p set. Obr. 13 ukazuje, co se

stane, když bude průtok snížen z Q max na Q 1 .

Regulátor sníží otáčky čerpadla z n n na n x , aby bylo

zajištěno, že požadovaný výtlačný tlak čerpadla bude p 1

= p set . Čerpadlo tak bude čerpat při konstantním tlaku v

rozsahu průtoku 0 – Q max . Tlak přiváděné vody není

závislý na výšce hladiny (h) v přerušovací nádrži. Jestliže

se h změní, přizpůsobí PI regulátor otáčky čerpadla tak,

aby parametr p 1 vždy odpovídal požadované hodnotě.

PT

p 1

Q

Odběrná Taps

místa

TM03 0410 5004

E-čerpadla Grundfos

Regulace na konstantní teplotu

Přizpůsobení výkonu čerpadla pomocí otáčkové

regulace je vhodnou metodou použitelnou v celé řadě

průmyslových aplikací. Obr. 14 ukazuje schéma

soustavy se strojem pro vstřikování plastických hmot

do forem, u něhož je k zajištění kvalitních plastových

výrobků nutné chlazení vodou.

Požadovaná

Požadovaná

hodnota hodnota t tset set

Chladicí

zařízení

PI regulátor

Regulátor

otáček

Snímač teploty

Aktuální hodnota t r

Obr. 14 Regulace na konstantní teplotu

Vstřikovací stroj

Čerpadlo bude pracovat podle pevné systémové

charakteristiké křivky. Regulátor bude hlídat, aby

aktuální průtok Q 1 stačil k zajištění vztahu t r = t set .

Stroj je chlazen vodou o teplotě 15°C, která je

přiváděna z chladicího zařízení. K zajištění správného

provozu a chlazení vstřikovacího stroje musí být teplota

ve vratné potrubní větvi udržována na konstantní úrovni

t r = 20 °C. Ke splnění tohoto úkolu je použito otáčkově

regulované čerpadlo řízené PI regulátorem. PI

regulátor porovnává požadovanou teplotu t set s

aktuální teplotou ve vratné potrubní větvi t r, kterou měří

snímač teploty TT. Tato soustava má pevnou

systémovou charakteristiku a provozní bod čerpadla se

proto nachází na křivce mezi Q min a Q max. Čím vyšší je

tepelná ztráta ve stroji, tím vyšší musí být průtok

chladicí vody, aby byla zajištěna konstantní teplota

vody ve vratné potrubní větvi 20 °C.

TM03 0412 5004

13


14

Úvod k E-čerpadlům

Konstantní diferenční tlak v oběhové soustavě

Oběhové (uzavřené) soustavy jsou vhodné pro použití

otáčkově regulovaných čerpadel.

U oběhových soustav s proměnnou systémovou

charakteristikou je výhodné použití oběhového

čerpadla s regulací na diferenční tlak. Viz obr. 15.

Pož. hodn. H set Aktuální hodnota Hr

PI regulátor

Regulátor

otáček

Snímač

diferenčního tlaku

Obr. 15 Regulace na konstantní diferenční tlak

Obr. 15 znázorňuje otopnou soustavu pozůstávající

z výměníku tepla, v němž se ohřívá cirkulovaná voda,

která se pak pomocí otáčkově regulovaného čerpadla

rozvádí do tří topných těles. U každého topného tělesa

je zapojen do série regulační ventil, který reguluje

průtok teplonosného média podle okamžité potřeby

tepla.

Provoz čerpadla je řízen podle konstantního

diferenčního tlaku měřeného na čerpadle. Znamená to,

že čerpací systém lze provozovat na konstantní

diferenční tlak v rozsahu 0 – Q max , což lze znázornit

horizontálně vedenou přímkou dle obr. 15.

TM03 0409 5004

E-čerpadla Grundfos

Regulace na diferenční tlak s kompenzací průtokem

Hlavní funkce čerpacího systému znázorněného na

obr. 16 je udržovat konstantní diferenční tlak na

regulačních ventilech u topných těles. Aby bylo možno

tuto funkci realizovat, musí být čerpadlo schopno

překonat ztráty třením v potrubí, výměnících tepla,

fitincích apod.

Pož. hodn.Hset Setpoint H PI regulátor

set PI- Aktuální Actual value hodnota Hr H1 controller

H f

H

H set

Q 1

H 1

Regulátor Speed

controller otáček

n x

DPT1

n n

Q 1

Q max

DPT2

Obr. 16 Regulace na diferenční tlak s kompenzací

průtokem

Oběhové čerpadlo je řízeno způsobem, který zajišt’uje,

že dopravní výška/tlakový rozdíl čerpadla se v případě

zvýšeného průtoku také zvýší.

Jak již bylo uvedeno dříve, je tlaková ztráta v soustavě

přímo úměrná druhé mocnině průtoku. Nejlepším

způsobem regulace oběhového čerpadla v soustavě,

která odpovídá příkladu na obr. 16, je nechat čerpadlo,

aby si vytvořilo tlak, jenž se zvýší, jestliže se zvýší

průtok.

Je-li odběrné množství nízké, jsou také nízké tlakové

ztráty v potrubí, výměnících tepla, fitincích apod.

a čerpadlo bude vyvíjet pouze tlak, který se rovná

hodnotě požadované regulačním ventilem, tedy

H set – H f. V případě zvýšení odběrného množství se

zvýší rovněž tlakové ztráty s druhou mocninou

a čerpadlo proto bude muset zvýšit svůj tlak podle

obr. 16.

Q

TM03 0411 5004


Úvod k E-čerpadlům

Takový čerpací systém je možno navrhnout dvěma

způsoby:

• Snímač diferenčního tlaku – DPT1 na obr. 16 – je

umístěn na čerpadle a soustava pracuje s regulací

na diferenční tlak s kompenzací průtokem.

• Snímač diferenčního tlaku – DPT2 na obr. 16 – je

umístěn v blízkosti topných těles a soustav pracuje

s regulací na diferenční tlak.

Výhoda prvního řešení, které se rovná kompaktnímu

řešení s čerpadlem TPE Series 2000, spočívá v tom, že

čerpadlo, PI regulátor, systém otáčkové regulace

asnímač jsou umístěny blízko sebe, což usnadňuje

celkovou instalaci.

Toto řešení umožňuje koncipovat celý systém jako

jednu jednotku: čerpadlo TPE série 2000. Aby bylo

možno tento systém sestavit a zprovoznit, musejí být

data křivky čerpadla uložena v paměti řídící jednotky.

Tato data se používají k výpočtu průtoku a potažmo k

výpočtu redukce požadované hodnoty H set při daném

průtoku k zajištění výkonu čerpadla v souladu

s požadavky.

Druhé řešení s sebou nese vyšší náklady na instalaci,

protože snímač musí být umístěn v blízkosti topných

těles a je zapotřebí další kabeláž. Výkonové parametry

takto koncipovaného systému jsou víceméně stejné

jako parametry systému podle prvního řešení. Snímač

měří diferenční tlak na topném tělese a provádí

automatickou kompenzaci na zvýšení požadovaného

tlaku, aby se překonaly vyšší tlakové ztráty v přívodním

potrubí atd.

E-čerpadla Grundfos

15


16

Vícestupňová E-čerpadla

Úvod

Vícestupňová E-čerpadla Grundfos se dodávají se

standardním motorem MGE (s vestavěným

frekvenčním měničem) a s vestavěným PI regulátorem

pro jednofázové nebo třífázové připojení.

Vícestupňová E-čerpadla Grundfos zahrnují následující

typy čerpadel:

• Čerpadla CRE, CRIE, CRNE s integrovaným

snímačem tlaku

čerpadla CRE, CRIE, CRNE bez snímače

čerpadla MTRE bez snímače

čerpadla SPKE bez snímače

čerpadla CRKE bez snímače

čerpadla CHIE bez snímače.

Čerpadla CRE, CRIE, CRNE

Obr. 17 Čerpadla CRE, CRIE a CRNE

Čerpadla CRE, CRIE a CRNE se dodávají ve dvou

verzích:

• se snímačem tlaku

• bez snímače tlaku.

Čerpadla se snímačem tlaku

Čerpadla CRE, CRIE, CRNE se snímačem tlaku se

používají pro regulaci v uzavřené smyčce (konstantní

tlak nebo regulovaný provoz). Čerpadla jsou

z výrobního závodu vybavena snímačem tlaku a jsou

předem nastavena na regulaci na konstantní výtlačný

tlak. E-čerpadla se snímačem tlaku lze rychle

nainstalovat a uvést do provozu.

Konstantní tlak

Obr. 18 CRE, CRIE, CRNE, CRTE se snímačem tlaku

TM02 7397 0508

TM03 9199 35070

E-čerpadla Grundfos

Čerpadla bez snímače

Čerpadla CRE, CRIE, CRNE bez snímače nejsou

z výrobního závodu vybavena snímačem, ale vyžadují

nastavení při instalaci.

• Mohou být nastavena pro jakýkoliv typ snímače

a mohou být provozována v uzavřené smyčce,

v řízení procesů nebo dílčích procesů.

• Mohou být nastavena pro provoz v otevřené smyčce

podle charakteristické křivky nebo řízena pomocí

externího řídícího okruhu.

E-čerpadla řízená vyspělým externím řízením budou

fungovat jako akční člen v procesu.

Oblasti použití čerpadel CRE, CRIE, CRNE

Čerpadla CRE, CRIE a CRNE se používají v celé široké

škále čerpacích systémů, v nichž výkonové parametry

a materiálové provedení čerpadla musí odpovídat

určitým specifickým požadavkům.

Níže uvádíme čtyři obecné oblasti použití:

Průmysl

• zvyšování tlaku v procesních čerpacích soustavách

• systémy praní a čištění

• chladicí a klimatizační soustavy (čerpání chladicích

médií)

• systémy napájení kotlů a čerpání kondenzátů

• chlazení obráběcích strojů

• aquafarming (chov mořských živočichů)

• přečerpávání olejů, alkoholů, kyselin, zásad, glykolů

a chladicích směsí.

Zásobování vodou

• filtrace a přečerpávání vody ve vodárnách

• čerpání upravené vody z vodáren do rozvodné sítě

• zvyšování tlaku vody v síti

• zvyšování tlaku vody pro průmyslové zásobování

vodou.

Úpravny vody

• systémy ultrafiltrace

• systémy reverzní osmózy

• systémy změkčování, ionizace a demineralizace

vody

• systémy destilace vody

• odlučovače.

Závlaha

• závlahy zemědělských pozemků (přeronem)

• zavlažování postřikem

• systémy kapkové závlahy.


Vícestupňová E-čerpadla

Čerpadla MTRE, SPKE, CRKE

Obr. 19 Čerpadla MTRE

Čerpadla MTRE, SPKE a CRKE jsou vertikální

vícestupňová odstředivá čerpadla určená k instalaci

motoru nad víko nádrže a s článkovou sestavou

ponořenou v čerpané kapalině.

Tato čerpadla se dodávají v různých velikostech

asrůzným počtem článků s ohledem na zajištění

požadovaného průtoku a tlaku.

Čerpadla tvoří dva hlavní komponenty: motor a vlastní

čerpací jednotka.

• Motor je standardní motor Grundfos MGE

svestavěným frekvenčním měničem navrženým dle

norem EN.

Bližší informace o motorech MGE najdete na

straně 86.

• Čerpací jednotka má optimalizovanou hydraulickou

část, je opatřena volitelným typem přípojek,

volitelnou sestavou čerpacích článků a různými

jinými prvky.

Čerpadla MTRE, SPKE a CRKE je možno připojit

k externímu snímači, který pak podle potřeby umožní

provoz čerpadla s regulací tlaku, diferenčního tlaku,

teploty, diferenční teploty nebo průtoku.

Oblasti použití čerpadel MTRE, SPKE

aCRKE

Čerpadla se používají v široké škále čerpacích

systémů, v nichž musejí výkonové parametry

a materiálové provedení čerpadla odpovídat určitým

specifickým požadavkům.

Níže uvádíme obecné příklady použití:

• elektrojiskrové obráběcí stroje

• brusky

• obráběcí střediska

• chladicí jednotky

• průmyslové pračky

• filtrační systémy.

TM02 8537 0508

Čerpadla CHIE

Obr. 20 Čerpadla CHIE

E-čerpadla Grundfos

Čerpadla CHIE jsou horizontální vícestupňová

odstředivá čerpadla s axiálním sacím hrdlem

a radiálním výtlačným hrdlem. Všechna čerpadla mají

průběžný hřídel motoru a čerpadla (bez spojky).

Tato čerpadla se dodávají v různých velikostech

asrůzným počtem článků s ohledem na zajištění

požadovaného průtoku a tlaku.

Čerpadla tvoří dva hlavní komponenty: motor a vlastní

čerpací jednotka.

• Motor je standardní jednofázový motor Grundfos

MGE s vestavěným frekvenčním měničem

navrženým dle norem EN.

Bližší informace o jednofázových motorech MGE

najdete na straně 83.

• Čerpací jednotka má optimalizovanou hydraulickou

část, je opatřena volitelným typem přípojek

arůznými jinými prvky.

Čerpadla CHIE lze připojit k externímu snímači, který

pak podle potřeby umožní provoz čerpadla s regulací

tlaku, diferenčního tlaku, teploty, diferenční teploty

nebo průtoku.

Oblasti použití čerpadel CHIE

Čerpadla CHIE se používají v nejrůznějších čerpacích

systémech, v nichž musejí výkonové parametry

čerpadla odpovídat určitým specifickým požadavkům.

Níže uvádíme obecné příklady použití:

• zvyšování tlaku kapalin

• systémy zásobování vodou

• úprava vody

• průmyslové praní a čištění

• vytápění a chlazení v průmyslových procesech

• výroba strojených hnojiv

• dávkovací systémy.

GR7152

17


18

Vícestupňová E-čerpadla

Přehled funkcí

Funkce

CRE, CRIE, CRNE

se snímačem

Typ E-čerpadla

E-čerpadla Grundfos

CRE, CRIE, CRNE, SPKE, CRKE,

MTRE, CHIE bez snímače

Velikosti motorů [kW] 0,37 - 7,5 11 - 22 0,37 - 7,5 11 - 22

Nastavení na ovládacím panelu:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Konstantní/proporcionální tlak

Odečty na ovládacím panelu:


Požad. hodnota

Provozní signalizace

Poruchová signalizace

Nastavení dálkovým ovladačem R100:


Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Vynulování varování

Digitální vstup

Sledování ložiska motoru

Ložiska motoru vyměněny nebo namazány

Vyhřívání motoru v klidovém stavu

Regulovaný/neregulovaný režim

Konstantní/proporcionální tlak, konstantní křivka


Konstanty pro řídící jednotku Up, Ti

Externí signál požadované hodnoty

Signální relé 1

Signální relé 2

Tlačítka na čerpadle

Číslo čerpadla (pro bus komunikaci)

Stop funkce

Limitní hodnota průtoku

Rozsah a signál snímače 1)

1)


Provoz/standby

Provozní rozsah (min./max. otáčky)

Odečty pomocí dálkového ovladače R100:

Požad. hodnota

Provozní režim

Aktuální hodnota snímače

Otáčky čerpadla

Příkon

Spotřeba el. energie

Počet provozních hodin

Stav mazání (ložiska)

Stav výměny (ložiska)

• Dodává se

1) Vybaveno snímačem.


Vícestupňová E-čerpadla

Funkce

E-čerpadla Grundfos

Nastavení přes GENIbus:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Regulovaný/neregulovaný režim

Konstantní/proporcionální tlak, konstantní křivka


Odečty přes GENIbus:

Požad. hodnota

Provozní signalizace

Provozní stav čerpadla

Nastavení externím signálem:

Požad. hodnota

Start/stop

Min./max. křivka přes digitální vstup


Min./max. křivka, externí porucha,

Průtokový spínač přes digitální vstup

CRE, CRIE, CRNE

se snímačem

Typ E-čerpadla

CRE, CRIE, CRNE, SPKE, CRKE,

MTRE, CHIE bez snímače

Velikosti motorů [kW] 0,37 - 7,5 11 - 22 0,37 - 7,5 11 - 22


Odečty externím signálem:

Porucha, Provoz nebo Signál připravenosti (relé)

Porucha, Provoz, Připravenost, Chod čerpadla,

Mazání ložisek, Varování, Překročen limit 1 & 2

Funkce zdvojeného čerpadla


• Dodává se

1) Vybaveno snímačem.

19


20

Vícestupňová E-čerpadla

Režimy

E-čerpadla Grundfos jsou nastavena a řízena na bázi

provozních a řídících režimů.

Přehled režimů

Provozní režimy Normální Stop Min Max

Řídící režimy Neregulovaný Regulovaný

1) Pro tento řídící režim je čerpadlo vybaveno snímačem tlaku. Čerpadlo

může být vybaveno také snímačem teploty a v tomto případě bude

v popisu konstantní teplota v regulovaném režimu.

Provozní režim

Je-li provozní režim nastaven na Normální, může být

řídící režim nastaven na regulovaný nebo

neregulovaný.

Ostatní volitelné provozní režimy jsou Stop, Min. nebo

Max.

• Stop: čerpadlo je vypnuto.

• Min.: čerpadlo pracuje při svých minimálních


otáčkách.

Max.: čerpadlo pracuje při svých maximálních

otáčkách.

Na obr. 21 je schematicky znázorněna min. a max.

křivka.

Obr. 21 Min. a max. křivka

H

Konstantní

křivka

Min.

Max.

Konstantní

tlak 1)

Provoz podle max. křivky může být zvolen např. při

odvzdušňování v průběhu instalace.

Provoz podle min. křivky může být aplikován v době,

kdy je požadován minimální průtok.

V případě přerušení přívodu elektrického proudu na

čerpadlo bude nastavení provozního režimu uloženo do

paměti.

Dálkový ovladač R100 nabízí další možnosti

nastavování a zobrazování provozních stavů, viz oddíl

Nastavení dálkovým ovladačem R100 na straně 23.

Q

TM00 5547 0995

Způsoby regulace

E-čerpadla Grundfos

E-čerpadla bez zabudovaného snímače z výrobního

závodu

Čerpadla se dodávají s nastavením na neregulovaný

řídící režim.

V neregulovaném režimu bude čerpadlo pracovat podle

nastavené konstantní křivky. Viz obr. 22.

Obr. 22 Čerpadlo v neregulovaném řídícím režimu

(konstantní křivka))

E- čerpadla se snímačem tlaku

Čerpadlo může být nastaveno na jeden ze dvou řídících

režimů, tj. regulovaný nebo neregulovaný. Viz obr. 23.

V řídícím regulovaném režimu bude čerpadlo samo

přizpůsobovat svůj výkon, tj. výtlačný tlak, požadované

hodnotě jako řídícímu parametru.

V neregulovaném řídícím režimu bude čerpadlo

pracovat podle nastavené konstantní křivky.

H

HHset set

H

Regulovaný režim

Q

Obr. 23 Čerpadlo v řídícím režimu regulovaném

(konstantní tlak) nebo neregulovaném

(konstantní křivka)

Q

Neregulovaný režim

H

Q

TM00 7746 1304

TM00 7668 0404


Vícestupňová E-čerpadla

Nastavení čerpadla

Nastavení z výroby

Čerpadla dodávaná bez snímače

Tato čerpadla se dodávají s nastavením na

neregulovaný řídící režim. Požadovaná hodnota

odpovídá 100 % maximálního výkonu čerpadla

(viz katalogový list příslušného čerpadla).

Čerpadla se snímačem tlaku

Tato čerpadla se dodávají s nastavením na

regulovaný řídící režim. Požadovaná hodnota

odpovídá 50 % měřicího rozsahu snímače (viz typový

štítek snímače).

Nastavování na ovládacím panelu

Ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, viz.

obr. 24 nebo 25 , obsahuje následující prvky:

• tlačítka a k nastavení požadované hodnoty.

• žlutá světelná políčka pro indikaci požadované

hodnoty.

• signální světla, zelené (provoz) a červené

(porucha).

Světelná políčka Tlačítka

Obr. 24 Ovládací panel, jednofázová čerpadla,

0,37 - 1,1 kW

Světelná políčka

Signálky

Signálky

Obr. 25 Ovládací panel, trojfázová čerpadla,

0,75 - 22 kW

Tlačítka

TM00 7600 0304

TM02 8513 0304

Nastavení provozního režimu

Nastavení provozního režimu:

• Normální

• Stop

• Min.

• Max.

E-čerpadla Grundfos

Start/stop čerpadla

Zapnutí čerpadla: stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku zobrazení

požadované hodnoty. Dostáváte se tak do Normálního

provozního režimu.

Vypnutí čerpadla: stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku, kdy nebude svítit

žádné světelné políčko a zelená signálka bude blikat.

Nastavení na Min.

K přepnutí na provoz podle min. křivky stiskněte tlačítko

a držte je ve stisknuté poloze (dolní světelné políčko

bliká). Jakmile se dolní světelné políčko rozsvítí,

stiskněte tlačítko na dobu tří sekund, tj. do okamžiku,

kdy toto světelné políčko začne blikat.

K návratu do neregulovaného nebo regulovaného

režimu stiskněte tlačítko a držte je ve stisknuté

poloze až do okamžiku, kdy se zobrazí požadovaná

hodnota.

H

Q

Obr. 26 Provoz podle min. křivky

TM00 7346 1304

21


22

Vícestupňová E-čerpadla

Nastavení na Max.

K přepnutí na provoz podle max. křivky stiskněte

tlačítko a držte je ve stisknuté poloze (horní světelné

políčko bliká). Jakmile se horní světelné políčko

rozsvítí, stiskněte tlačítko na dobu tří sekund, tj. do

okamžiku, kdy toto světelné políčko začne blikat.

K návratu do neregulovaného nebo regulovaného

režimu stiskněte tlačítko a držte je ve stisknuté

poloze až do okamžiku, kdy se zobrazí požadovaná

hodnota.

H

Obr. 27 Provoz podle max. křivky

Nastavení požadované hodnoty

Požadovanou hodnotu nastavíte stisknutím tlačítka

nebo .

Nastavenou požadovanou hodnotu budou indikovat

světelná políčka na ovládacím panelu. Čerpadlo je

v regulovaném režimu (řízení od tlaku).

Příklad:

Obr. 28 ukazuje svítící světelná políčka 5 a 6, která

indikují požadovanou hodnotu 3 bary. Rozsah

nastavení je stejný jako měřicí rozsah snímače

(viz typový štítek snímače).

[bar]

6

3

0

Q

Obr. 28 Požadovaná hodnota nastavená na 3 bary;

řízení od tlaku

TM00 7345 1304

TM00 7743 0904

Čerpadlo v neregulovaném režimu

E-čerpadla Grundfos

Příklad:

V neregulovaném režimu je výkon čerpadla nastaven

v rozsahu od min. po max. křivku. Viz obr. 29.

H

Q

Obr. 29 Nastavení výkonu čerpadla, neregulovaný

řídící režim

TM00 7746 1304


Vícestupňová E-čerpadla

Nastavení dálkovým ovladačem

R100

Čerpadlo je navrženo pro bezdrátovou komunikaci

pomocí dálkového ovladače Grundfos R100.

Obr. 30 Komunikace s čerpadlem prostřednictvím

dálkového ovladače R100 na bázi

infračerveného světla

V průběhu komunikace musí být dálkový ovladač R100

obrácen směrem k ovládacím panelu čerpadla.

Vprůběhu komunikace ovladače R100 s čerpadlem

bude rychle blikat červené signální světlo. Dálkový

ovladač R100 držte ve stejné poloze až do okamžiku,

kdy červená LED signálka přestane blikat.

Dálkový ovladač R100 umožňuje nastavování

parametrů čerpadla a odečet jeho provozního stavu.

Jednotlivá displejová zobrazení se dělí na čtyři

paralelní menu, viz obr. 31.

0. OBECNĚ (GENERAL) (viz návod k použití dálkového

ovladače R100)

1. PROVOZ (OPERATION)

2. PROVOZNÍ STAV (STATUS)

3. INSTALACE (INSTALLATION)

Čísla uvedená nad každým jednotlivým displejových

zobrazením na obr. 31 se vztahují k odstavcům

popisujícím dané displejové zobrazení.

TM02 0936 0501

E-čerpadla Grundfos

23


24

Vícestupňová E-čerpadla

0. OBECNĚ

(GENERAL)

Obr. 31 Přehled menu

1. PROVOZ

(OPERATION)

2. PROVOZNÍ STAV

(STATUS)

3. INSTALACE

(INSTALATION)

E-čerpadla Grundfos

1.1 2.1 3.1 3.11 (2)

1.2 2.2 3.2 3.12

1.3 2.3 3.3 3.13 (1)

1.4 (2) 2.4 3.4 (3) 3.14

1.5 2.5 3.5 (2) 3.15 (2)

2.6 3.6 (2) 3.16 (2)

1.6 (2) 2.7 (2) 3.7 3.17 (2)

(1) Toto displejové zobrazení platí jen pro trojfázová čerpadla, 0,75 - 22 kW

(2) Toto displejové zobrazení platí jen pro trojfázová čerpadla, 11-22 kW

2.8 (2) 3.8

2.9 (2) 3.9

(3) Toto displejové zobrazení platí jen pro jednofázová a trojfázová čerpadla,

0,37 - 7,5 kW

3.10


Vícestupňová E-čerpadla

Displejová zobrazení všeobecně

V následujícím vysvětlení funkcí jsou ukázány jeden

nebo dva displeje.

Jeden displej:

Čerpadla s nebo bez zabudovaného snímače mají

shodné funkce.

Dva displeje:

Čerpadla bez nebo s z výroby zabudovaným snímačem

tlaku mají rozdílné funkce a nastavení z výroby.

Menu PROVOZ (OPERATION)

Toto je první displejové zobrazení v tomto menu:

Požad. hodnota

Bez snímače

Neregulovaný režim

Nastavená

požadovaná hodnota

Aktuální pož. hodnota

Aktuální hodnota

Požadovanou hodnotu

nastavte v %.

Se snímačem tlaku

Regulovaný režim

Nastavená

požadovaná hodnota

Aktuální pož. hodnota

Aktuální hodnota

Požadovaný tlak nastavte

v barech [bar].

V neregulovaném provozním režimu se požadovaná

hodnota nastavuje v procentech (%) maximálního

výkonu. Rozsah nastavení bude ležet mezi min. a max.

křivkou.

V regulovaném provozním režimu se rozsah nastavení

rovná měřicímu rozsahu snímače.

Je-li čerpadlo připojeno k externímu signálu

požadované hodnoty, bude hodnota ukázaná v tomto

displejovém zobrazení maximální hodnota externího

signálu požadované hodnoty.

Požadovaná hodnota a externí signál

Požadovanou hodnotu nelze nastavit, jestliže je

čerpadlo řízeno externími signály (Stop, Min. křivka

nebo Max. křivka). Dálkový ovladač R100 bude v

takovém případě indikovat upozornění: Externí řízení !

Zkontrolujte, zda je čerpadlo vypnuto přes svorky 2-3

(vypnutý obvod) nebo nastaveno na min. nebo max.

přes svorky 1-3 (zapnutý obvod).

Požadovaná hodnota a bus komunikace

Stejně tak nelze požadovanou hodnotu nastavit,

jestliže je čerpadlo řízeno z externího řídícího systému

na bázi bus komunikace. Dálkový ovladač R100

bude v takovém případě indikovat upozornění:

Řízení přes bus!

K potlačení bus komunikace odpojte bus přípojku.

Provozní režim

E-čerpadla Grundfos

Zvolte jeden z následujících provozních režimů:

• Normální (provoz)

• Stop

• Min.

• Max.

Provozní režim je možno volit, aniž dojde ke změně

nastavení požadované hodnoty.

Hlášení poruch

U E-čerpadel mohou být poruchové stavy ukazovány

dvěma typy indikací: alarm nebo varování.

Hlášení "alarm" bude aktivovat poruchovou signalizaci

alarmu v dálkovém ovladači R100 a přepne čerpadlo do

jiného provozního režimu, obvykle do režimu stop.

Vpřípadech některých poruchových stavů

indikovaných hlášením alarm však bude čerpadlo

nastaveno tak, aby pokračovalo v provozu, i když je

hlášení alarmu aktivní.

Poruchový stav indikovaný formou "varování" bude

aktivovat varovnou signalizaci v dálkovém ovladači

R100; čerpadlo však bude nadále pracovat ve stejném

režimu provozu či řízení.

Poznámka: Indikace "varování" se týká pouze

čerpadel o výkonu 11 kW a vyšším.

25


26

Vícestupňová E-čerpadla

Alarm

V případě indikace "alarm" bude příčina tohoto alarmu

uvedena v tomto displejovém zobrazení.

Indikace možných příčin alarmu:

• Bez alarmu

• Příliš vysoká teplota motoru

• Podpětí

• Asymetrie sít’ového napětí (11-22 kW)

• Přepětí

• Nadměrný počet restartů (po poruchách)

• Přetížení

• Nedostatečné zatížení (11-22 kW)

• Signál snímače mimo rozsah

• Signál požadované hodnoty mimo rozsah

• Externí porucha

• Provoz/standby, Porucha v komunikaci

• Chod nasucho (11-22 kW)

• Jiná porucha.

Jestliže je čerpadlo nastaveno na ruční restart, je

možno signalizaci alarmu v tomto displejovém

zobrazení resetovat, pokud již pominula příčina

poruchy.

Varování (pouze pro 11-22 kW)

V případě indikace "varování" bude příčina této

indikace uvedena v tomto displejovém zobrazení.

Indikace možných příčin alarmu:

• Bez varování

• Signál snímače mimo rozsah

• Domazat ložiska motoru

• Vyměnit ložiska motoru

• Vyměnit varistor. *)

Indikace "varování" automaticky zmizí, jakmile její

příčina pomine.

*) Varistor chrání čerpadlo před přechodnými napětími v síti. Pokud

taková přechodná napětí vznikají, varistor se časem postupně

opotřebovává a je třeba jej vyměnit. Čím častěji přechodná napětí

vznikají, tím rychleji se varistor opotřebovává. Výměnu varistoru musí

provést technik firmy Grundfos.

E-čerpadla Grundfos

Záznam hlášení poruchové signalizace

Pro oba uvedené typy poruchové signalizace , tj. alarm

a varování, je dálkový ovladač R100 vybaven funkcí

záznamu hlášení.

Záznam hlášení alarmu

V případě hlášení "alarm" bude posledních pět

alarmových stavů uchováno v hlášení alarmu. "Hlášení

alarmu 1" bude ukazovat poslední hlášení poruchy,

"Hlášení alarmu 2" předposlední hlášení poruchy, atd.

Shora uvedený příklad dává tuto informaci:

• hlášení alarmu Podpětí

• kód poruchy (73)

• doba v minutách, po kterou bylo čerpadlo připojeno

na zdroj elektrického proudu od okamžiku vzniku

poruchy: 8 min.

Hlášení varování (jen pro 11-22 kW)

V případě indikace "varování" bude posledních pět

hlášení uchováno v pamět’ové schránce. "Pamět’ová

schránka 1"bude ukazovat poslední poruchový stav,

"Pamět’ová schránka 2" předposlední poruchový

stav, atd.

Shora uvedený příklad dává tuto informaci:

• varovná indikace Domazat ložiska motoru

• kód poruchy (240)

• doba v minutách, po kterou bylo čerpadlo připojeno

na zdroj elektrického proudu od okamžiku vzniku

poruchy: 30 min.


Vícestupňová E-čerpadla

Menu PROVOZNÍ STAV (STATUS)

Displejová zobrazení obsažená v tomto menu zobrazují

pouze provozní stav. Nastavení parametrů nebo jejich

změna není možná.

Indikované hodnoty jsou hodnoty, které platily při

poslední komunikaci mezi čerpadlem a dálkovým

ovladačem R100. Jestliže chcete provést aktualizaci

parametru provozního stavu, nasměrujte jednotku

R100 na ovládací panel čerpadla a stiskněte

tlačítko "OK".

Chcete-li opakovaně vyvolávat některý provozní

parametr, jako např. otáčky, držte tlačítko "OK" ve

stisknuté poloze v době, kdy má být provedeno

monitorování daného parametru.

Tolerance indikovaných hodnot jsou uváděny pod

každým displejovým zobrazením. Tyto tolerance jsou

uvedeny orientačně v procentech % maximálních

hodnot parametrů.

Aktuální požadovaná hodnota

Bez snímače

(neřízený režim)

Toto displejové zobrazení ukazuje skutečnou

požadovanou hodnotu a externě nastavenou

požadovanou hodnotu v % rozsahu od minimální

hodnoty do nastavené požadované hodnoty.

Provozní režim

Se snímačem tlaku

(řízený režim)

Tolerance: ±2 %. Tolerance: ±2 %.

Toto displejové zobrazení ukazuje aktuální provozní

režim (Normální (provoz), Stop, Min., nebo Max.). Dále

displej ukazuje, odkud byl tento provozní režim navolen

(R100, Čerpadlo, Bus, Externí nebo Stop funkce).

Aktuální hodnota

Bez snímače (neřízený

režim)

E-čerpadla Grundfos

V tomto displejovém zobrazení se ukáže hodnota

skutečně naměřená připojeným snímačem.

Pokud není k čerpadlu připojen žádný snímač, objeví

se na displeji symbol "–".

Otáčky

Tolerance: ±5 %

V tomto displejovém zobrazení se ukazují okamžité

otáčky čerpadla.

Příkon a spotřeba energie

Tolerance: ±10 %

Toto displejové zobrazení ukazuje aktuální elektrický

příkon čerpadla ze sítě. Hodnota příkonu je uvedena ve

W nebo kW.

Na tomto displejovém zobrazení je také patrná

spotřeba el. energie čerpadla. Hodnota energetické

spotřeby je hodnota kumulovaná od momentu

kompletace čerpadla ve výrobním závodě a nelze ji

vynulovat.

Počet provozních hodin

Tolerance: ±2 %

S se snímačem tlaku

(řízený režim)

Počet provozních hodin je kumulovaná hodnota, kterou

nelze vynulovat.

27


28

Vícestupňová E-čerpadla

Stav mazání ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW)

Toto displejové zobrazení ukazuje, kolikrát již byla

ložiska motoru domazána a časový moment výměny

ložisek motoru.

Provedené domazání ložisek motoru potvrďte v menu

INSTALACE. Viz obr. Potvrzení domazání/výměny

ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW) na straně 34.

Po potvrzení domazání se číslice ve shora uvedeném

displejovém zobrazení zvýší o jednu.

Časový interval domazání ložisek motoru (pouze pro

11-22 kW)

Toto displejové zobrazení ukazuje, kdy mají být

domazána ložiska motoru. Řídící jednotka monitoruje

provozní režim čerpadla a vypočítá časové intervaly

domazání ložisek. Pokud se provozní režim změní,

může se změnit rovněž vypočtený časový interval

domazání.

Zobrazeny mohou být tyto časové intervaly:

• za 2 roky

• za 1 rok

• za 6 měsíců

• za 3 měsíce

• za 1 měsíc

• za 1 týden

• Nyní!

E-čerpadla Grundfos

Čas zbývající do výměny ložisek motoru (pouze pro

11-22 kW)

Jestliže byla ložiska motoru domazávána po

předepsaný počet domazání uložený v paměti řídící

jednotky, bude displejové zobrazení popsané

v odstavci nahrazeno displejovým zobrazením

uvedeným níže.

Toto displejové zobrazení ukazuje čas zbývající do

výměny ložisek motoru. Řídící jednotka monitoruje

provozní režim čerpadla a vypočítá časový interval

výměny ložisek.

Zobrazeny mohou být tyto časové intervaly:

• za 2 roky

• za 1 rok

• za 6 měsíců

• za 3 měsíce

• za 1 měsíc

• za 1 týden

• Nyní!


Vícestupňová E-čerpadla

Menu INSTALACE (INSTALLATION)

Řídící režim

Bez snímače (neřízený

režim)

Zvolte jeden

z následujících režimů

řízení (viz obr. 23):

• Regulovaný

• Neregulovaný.

Se snímačem tlaku

(řízený režim)

Zvolte jeden

z následujících režimů

řízení (viz obr. 23):

• Regulovaný

• Neregulovaný.

Poznámka: Jestliže je čerpadlo připojeno na bus,

provozní režim nemůže být zvolen pomocí R100.

Řídící jednotka

E-čerpadla se dodávají se standardním nastavením

zesílení (K p ) a integrační dobou (T i ). Pokud však není

toto standardní nastavení pro danou aplikaci optimální,

je možno zesílení a integrační dobu v níže uvedeném

displejovém zobrazení změnit.

• Zesílení (Kp ) lze nastavit v rozsahu 0,1 až 20.

• Integrační dobu (Ti) lze nastavit v rozsahu 0,1 až

3600 s. Jestliže zvolíte 3600 s, regulátor bude

fungovat jako P regulátor.

• Dále je možno řídící jednotku nastavit na inverzní

způsob řízení, kdy se při zvýšení požadované

hodnoty sníží otáčky. V případě aplikace inverzního

způsobu řízení musí být zesílení (Kp) nastaveno

v rozsahu –0,1 až –20.

Externí požadovaná hodnota

E-čerpadla Grundfos

Vstup pro externí signál požadované hodnoty může být

nastaven na různé druhy signálu.

Zvolte jednu z následujících možností:

• 0-10 V

• 0-20 mA

• 4-20 mA

• Neaktivní.

V případě volby možnosti Neaktivní bude platit

požadovaná hodnota nastavená pomocí jednotky

dálkového ovládání R100 nebo na ovládacím panelu.

Pokud je zvolen některý z uvedených druhů signálu,

bude aktuální požadovaná hodnota ovlivněna signálem

připojeným na vstup externí požadované hodnoty.

Signální relé

Čerpadla 0,37 - 7,5 kW mají jedno signální relé. Toto

relé je výrobcem nastaveno na Porucha.

Čerpadla 11-22 kW mají dvě signální relé. Signální relé

1 je výrobcem nastaveno na Alarm a signální relé 2 na

Varování.

V jednom níže uvedených displejových zobrazení si

můžete zvolit jednu ze tří nebo šesti provozních situací,

při níž má dojít k aktivaci signálního relé.

0,37 - 7,5 kW

• Připraveno

• Porucha

• Provoz.

11-22 kW 11-22 kW

• Připraveno

• Alarm

• Provoz

• Chod čerpadla

• Varování

• Domazat.

• Připraveno

• Alarm

• Provoz

• Chod čerpadla

• Varování

• Domazat.

29


30

Vícestupňová E-čerpadla

Poznámka: Možnosti Porucha a Alarm se týkají

poruchových stavů, při nichž se aktivuje signalizace

alarmu.

Varování se týká poruchových stavů, při nichž se

aktivuje varovná signalizace.

Možnost Domazat se vztahuje pouze k jedné situaci, tj,

nutnosti domazání ložisek. Rozlišení možností Alarm

a Varování, viz odst. Hlášení poruch.

Tlačítka na čerpadle

U tlačítek a na ovládacím panelu jsou tyto

možnosti nastavení:

• Aktivní

• Neaktivní.

V případě nastavení na Neaktivní (zablokovaná),

nejsou tlačítka funkční. Nastavení tlačítek Neaktivní

zvolte, když požadujete, aby čerpadlo řídil externí řídící

systém.

Adresace čerpadla

Každému čerpadlu v rámci dané soustavy je možno

přidělit adresu ve formě identifikačního čísla od 1 do 64.

V případě použití systému bus komunikace musí mít

své číslo každé čerpadlo.

Digitální vstup

Digitální vstup čerpadla (svorka 1, viz obr. 37 na straně

35) může být nastaven na různé funkce.

Zvolte jednu z těchto funkcí:

• Min. (minimální křivka)

• Max. (maximální křivka)

• Externí porucha

• Průtokový spínač

• Chod nasucho (z externího snímače)

(jen 11-22 kW).

Zvolená funkce se aktivuje sepnutím kontaktu mezi

svorkami 1 a 9. Viz obr. 37, na straně 35

E-čerpadla Grundfos

Min.:

Jestliže je tento vstup aktivní, bude čerpadlo pracovat

podle min. křivky.

Max.:

Jestliže je tento vstup aktivní, bude čerpadlo pracovat

podle max. křivky.

Externí porucha:

Jestliže je tento vstup aktivní, zapne se časový spínač.

Pokud bude tento vstup aktivní déle než 5 sekund,

čerpadlo se zastaví a bude indikován poruchový stav.

Nebude-li tento vstup aktivní po dobu delší než 5

sekund, znamená to, že poruchový stav pominul a

čerpadlo může být znovu spuštěno pouze ručně

resetem poruchové signalizace.

Průtokový spínač:

Je-li zvolena tato funkce, čerpadlo se vypne, jakmile

připojený průtokový spínač zaregistruje nízký průtok

vody.

Tuto funkci můžete použít jen tehdy, jestliže je čerpadlo

připojeno ke snímači tlaku.

Pokud bude tento vstup aktivní déle než 5 sekund,

bude se aktivovat stop funkce integrovaná v čerpadle.

Provoz nasucho (jen 11-22 kW):

Je-li zvolena tato funkce, může být detekován

nedostatečný tlak na sání nebo nedostatečné množství

vody. To ovšem vyžaduje použití příslušenství jako:

• ochrana proti provozu nasucho Grundfos Liqtec ®

• tlakový spínač umístěný na sací straně čerpadla

• plovákový spínač umístěný na sací straně čerpadla.

Jakmile bude zaregistrován nedostatečný tlak na sání

nebo nedostatečné množství vody (Provoz nasucho),

čerpadlo se zastaví. Čerpadlo je možno znovu spustit

až po aktivaci předmětného vstupu.

Stop funkce

Stop funkci je možno nastavit na:

• Aktivní

• Neaktivní.


Vícestupňová E-čerpadla

Jestliže stop funkce je aktivní, bude čerpadlo vypínat

při velmi malých průtocích. Tím bude zajištěno, že:

• bude vyloučeno zbytečné zahřívání čerpané

kapaliny

• bude snížen stupeň opotřebení hřídelových

ucpávek

• bude redukována provozní hlučnost.

Vypínací tlak

ΔH

Zapínací tlak

H

Obr. 32 Rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem (ΔH)

ΔH je ve výrobním závodě nastavena na hodnotu 10 %

aktuální požadované hodnoty.

ΔH může být nastavena v rozsahu 5 % až 30 % aktuální

požadované hodnoty.

Nízký průtok lze zjišt’ovat dvěma různými způsoby:

1. Pomocí vestavěné funkce "detekce nízkého

průtoku", která se aktivuje, jestliže digitální vstup

není nastaven na průtokový spínač.

2. Pomocí průtokového spínače připojeného na

digitální vstup.

Funkce detekce nízkého průtoku

Čerpadlo bude v pravidelných časových intervalech

monitorovat velikost průtoku krátkodobým snížením

svých otáček. Pokud přitom tlak nedozná žádnou nebo

jen velmi malou změnu, znamená to, že je průtok nízký.

Čerpadlo bude pracovat při zvýšených otáčkách až do

dosažení vypínacího tlaku (aktuální požadovaná

hodnota +0,5 x ΔH), kdy se čerpadlo zastaví. Jakmile

tlak klesne na hodnotu zapínacího tlaku (aktuální

požadovaná hodnota –0,5 x ΔH), čerpadlo naběhne

znovu do provozu.

Při restartu se může čerpadlo chovat různě podle toho,

o jaký typ čerpadla se jedná:

Čerpadla 0,37 - 7,5 kW:

Čerpadlo se vrátí do režimu nepřetržitého provozu na

konstantní tlak a bude pokračovat v pravidelném

monitorování průtoku krátkodobým snižováním svých

otáček.

Q

TM00 7744 1896

E-čerpadla Grundfos

Čerpadla 11-22 kW:

1. Je-li průtok vyšší než mezní hodnota nízkého

průtoku, vrátí se čerpadlo do režimu nepřetržitého

provozu na konstantní tlak.

2. Je-li průtok stále nižší než mezní hodnota nízkého

průtoku, bude čerpadlo pokračovat v provozu

v režimu start/stop. V tomto režimu setrvá až do

okamžiku, kdy bude průtok vyšší než jeho dolní

mezní hodnota. Jakmile bude průtok vyšší než jeho

dolní mezní hodnota, vrátí se čerpadlo do režimu

nepřetržitého provozu.

Průtokový spínač

Bude-li digitální vstup aktivní v důsledku nízkého

průtoku déle jak 5 sekund, poběží čerpadlo při vyšších

otáčkách až do dosažení vypínacího tlaku (aktuální

požadovaná hodnota +0,5 x ΔH), načež se zastaví.

Jakmile tlak klesne na hodnotu zapínacího tlaku,

naběhne čerpadlo znovu do provozu. Jestliže nebude

žádný průtok, čerpadlo rychle dosáhne vypínacího

tlaku a zastaví se. Pokud bude nějaký průtok, bude

čerpadlo pokračovat v provozu podle nastavené

požadované hodnoty.

Provozní podmínky pro realizaci stop funkce

Stop funkci je možno použít pouze tehdy, jestliže

daná soustava obsahuje snímač tlaku, zpětný ventil

a membránovou tlakovou nádobu.

Poznámka: Před snímačem tlaku musí být vždy

umístěn zpětný ventil. Viz obr. 33 a 34.

Zpětný ventil

Snímač tlaku

Čerpadlo

Obr. 33 Poloha zpětného ventilu a snímače tlaku

v soustavě provozované se sací výškou

Snímač tlaku

Čerpadlo Zpětný ventil

Membrán. tlak. nádoba

Membrán. tlak. nádoba

Obr. 34 Poloha zpětného ventilu a snímače tlaku

v soustavě provozované pod nátokem

TM03 8582 1907

TM03 8583 1907

31


32

Vícestupňová E-čerpadla

Membránová tlaková nádoba

Realizace stop funkce vyžaduje použití membránové

tlakové nádoby o určitém minimálním objemu. Tato

nádoba musí být umístěna bezprostředně za

čerpadlem a její plnicí tlak musí činit 0,7 x aktuální

požadovaná hodnota.

Doporučená velikost membránové tlakové nádoby:

Jmenovitý průtok

čerpadla

[m³/h]

Čerpadlo

CRE

Typická velikost

membránové tlakové nádoby

[litry]

0-6 1s, 1, 3, 5 8

7-24 10, 15, 20 18

25-40 32 50

41-70 45, 64 120

71-100 90 180

Jestliže je v soustavě instalována membránová tlaková

nádoba shora uvedené velikosti, je výrobcem

nastavená hodnota ΔH správná.

Je-li použitá membránová tlaková nádoba příliš malá,

bude čerpadlo zapínat a vypínat příliš často. Tomu lze

zabránit zvýšením hodnoty ΔH.

Mezní průtok pro stop funkci (pouze pro 11-22 kW)

Poznámka: Mezní hodnota průtoku pro realizaci stop

funkce plní svou funkci pouze tehdy, když soustava

není nastavena na použití průtokového spínače.

Aby bylo možno nastavit hodnotu průtoku, při níž má

soustava přepnout z režimu nepřetržitého provozu na

režim start/stop, zvolte jednu z níže uvedených čtyř

možností, z nichž tři jsou předkonfigurované mezní

hodnoty průtoku:

• Nízký

• Normální

• Vysoký

• Dle požadavku.

Standardní nastavení čerpadla je Normální,

představuje přibližně 10 % jmenovitého průtoku

čerpadla.

Požaduje-li se mezní hodnota průtoku nižší než

normální, nebo je-li velikost membránové tlakové

nádoby oproti doporučené velikosti menší, pak zvolte

možnost Nízký.

E-čerpadla Grundfos

Požaduje-li se mezní hodnota průtoku vyšší než

normální, nebo je-li membránová tlaková nádoba velká,

zvolte možnost Vysoký.

Hodnotu Dle požadavku můžete vidět na dálkovém

ovladači R100, avšak nastavit ji můžete pouze pomocí

programu PC Tool E-products. Hodnota Dle požadavku

se používá pro nastavení dle specifických požadavků

zákazníka a k optimalizaci procesu.

Nízký

ΔH

Normální

Obr. 35 Tři předkonfigurované mezní hodnoty průtoku,

Nízký, Normální a Vysoký

Snímač

Bez snímače (neřízený

režim)

Vysoký

Se snímačem tlaku

(řízený režim)

Nastavení typu snímače má význam pouze v případě

regulovaného režimu čerpadla.

Zvolte některou z následujících možností:

• Výstupní signál snímače

0-10 V

0-20 mA

4-20 mA,

• Měrná jednotka snímače:

bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/s, l/s, gpm, °C,

°F, %

• Měřicí rozsah snímače.

TM03 9060 3307


Vícestupňová E-čerpadla

Funkce provozního/záložního čerpadla (pouze pro

trojfázová čerpadla)

Funkce provozního/záložního čerpadla se uplatní

u dvou čerpadel v paralelním zapojení řízených

komunikačním systémem GENIbus.

Možnosti nastavení funkce provoz/standby:

• Aktivní

• Neaktivní.

Postup při nastavování provozního rozsahu na Aktivní:

• Pouze jedno čerpadlo je v provozu.

• Zastavené čerpadlo (standby) se automaticky

uvede do provozu, jestliže čerpadlo v provozu

(provoz) má poruchu. Porucha bude indikována.

• Záměna mezi čerpadlem v provozu a záložním

čerpadlem se uskuteční každých 24 hodin.

Aktivujte funkci provoz/standby následovně:

1. Připojte jedno z čerpadel na sít’ové napětí.

Nastavte funkci provoz/standby na Neaktivní.

Pomocí R100 proveďte nezbytná nastavení v menu

PROVOZ a INSTALACE.

2. Nastavte provozní režim v menu PROVOZ na Stop.

3. Připojte druhé čerpadlo na sít’ové napětí.

Pomocí R100, proveďte nezbytná nastavení v menu

PROVOZ a INSTALACE.

Nastavte funkci provoz/záloha na Aktivní.

Čerpadlo v provozu vyhledá druhé záložní čerpadlo

v provozu a automaticky nastaví funkci provoz/záloha

tohoto čerpadla na Aktivní. Jestliže druhé čerpadlo

nenalezne, bude indikována porucha.

Provozní rozsah

Postup při nastavování provozního rozsahu:

• Nastavte min. křivku v rozsahu od max. křivky do

12 % maximálního výkonu. Čerpadlo se dodává s

nastavením na 24 % maximálního výkonu.

• Nastavte max. křivku v rozsahu od maximálního

výkonu (100 %) po min. křivku.

Oblast mezi min. a max. křivkou je provozní rozsah.

H

100 %

Max. křivka

Min. křivka

12 %

Provozní rozsah

E-čerpadla Grundfos

Obr. 36 Nastavení min. a max. křivky v % maximálního

výkonu

Monitorování ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW)

Funkce monitorování ložisek motoru má tyto možnosti

nastavení:

• Aktivní

• Neaktivní.

Je-li tato funkce nastavena na Aktivní, začne počítadlo

v řídící jednotce odpočítávat provozní dobu ložisek. Viz

oddíl Stav mazání ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW)

na straně 28.

Poznámka: Počítadlo bude stále pokračovat

v odpočívání, i když bude tato funkce přepnuta do

polohy Neaktivní. Nebude však indikováno upozornění

na aktuální nutnost domazání ložisek. Jakmile se tato

funkce přepne znovu do polohy Aktivní, použije se

odpočítaný kumulovaný čas pro výpočet časového

okamžiku, kdy bude třeba domazat ložiska.

Q

TM00 7747 1896

33


34

Vícestupňová E-čerpadla

Potvrzení domazání/výměny ložisek motoru (pouze

pro 11-22 kW)

Tato funkce má následující možnosti nastavení:

• Domazáno

• Vyměněno

• Bez zásahu.

Je-li funkce monitorování ložisek v poloze Aktivní, vyšle

řídící jednotka upozornění, že ložiska motoru je nutno

domazat nebo vyměnit. Viz část Hlášení poruch,

strana 25.

Jestliže bylo provedeno domazání nebo výměna

ložisek motoru, potvrďte tuto operaci ve shora

uvedeném displejovém zobrazení stisknutím tlačítka

"OK".

Poznámka:Možnost Domazáno nelze zvolit v určitém

časovém úseku po potvrzení domazání.

Vyhřívání motoru v klidovém stavu (pouze 11-22 kW)

Funkci vyhřívání motoru v klidovém stavu je možno

nastavit na:

• Aktivní

• Neaktivní.

Je-li tato funkce nastavena na Aktivní, zapne se přívod

AC napětí na vinutí motoru. Toto AC napětí zajistí

generování tepla, které postačí k zamezení

kondenzace par v motoru.

Nastavení pomocí programu PC Tool

E-products

Speciální nastavení, lišící se od nastavení pomocí

dálkového ovladače R100, vyžaduje použití programu

Grundfos PC Tool E-products. K tomu je zapotřebí

asistence servisního technika nebo technika firmy

Grundfos. Spojte se s vaší místní pobočkou firmy

Grundfos, která vám poskytne bližší informace.

Priorita nastavení

E-čerpadla Grundfos

Priorita nastavení je závislá na dvou faktorech:

1. zdroj řízení

2. nastavení.

1. Zdroj řízení

Ovládací panel

R100

Externí signály

(externí signál požad. hodnoty, digitální vstupy, apod.)

Bus komunikace z jiného řídícího systému

2. Nastavení

• Provozní režim Stop

• Provozní režim Max. (Max. křivka)

• Provozní režim Min. (Min. křivka)

• Nastavení požadované hodnoty.

E-čerpadlo může být řízeno současně z různých zdrojů

řízení, přičemž každý z těchto zdrojů může mít jiné

nastavení. Proto je také nutno zavést určité pořadí

priorit zdrojů řízení a nastavení.

Poznámka: Je-li jedno nebo více nastavení aktivováno

ve stejné časovém okamžiku, pak bude čerpadlo

pracovat podle funkce, která má nejvyšší prioritu.

Priorita nastavení bez bus komunikace

Priorita

Ovládací panel nebo

R100

Externí signály

1 Stop

2 Max.

3 Stop

4 Max.

5 Min. Min.

6

Nastavení požadované

hodnoty

Nastavení požadované

hodnoty

Příklad: Je-li E-čerpadlo nastaveno na provozní režim

Max. (Max. frekvence) externím signálem např. přes

digitální vstup, je na ovládacím panelu, popř. na

dálkovém ovladači R100, možno nastavit E-čerpadlo

pouze na provozní režim Stop.


Vícestupňová E-čerpadla

Priorita nastavení s bus komunikací

Priorita

Ovládací panel

nebo R100

Externí signály BUS komunikace

1 Stop

2 Max.

3 Stop Stop

4 Max.

5 Min.

6

Příklad: Pracuje-li E-čerpadlo podle požadované

hodnoty nastavené přes systém bus komunikace, je na

ovládacím panelu, popř. na dálkovém ovladači R100,

možno nastavit E-čerpadlo pouze na provozní režim

Stop nebo Max. a externím signálem lze provést

nastavení E-čerpadla pouze na provozní režim Stop.

Externí signály režimu nuceného

řízení

Čerpadlo je vybaveno vstupy pro následující externí

řídící povely.

• Start/stop čerpadla

• Digitální vstup.

Vstup pro externí start/stop

Funkční schéma: Vstup start/stop:

Digitální vstup

Pomocí jednotky dálkového ovládání R100 můžete

zvolit jednu z následujících funkcí pro digitální vstup:

• Normální provoz

• Min. křivka

• Max. křivka

• Externí porucha

• Průtokový spínač

• Provoz nasucho.

Start/stop (svorky 2 a 3)

H

H

Q

Q

Nastavení

požadované

hodnoty

Normální provoz

Stop

E-čerpadla Grundfos

Funkční schéma: Vstup pro digitální funkci:

Připojovací svorky

Skupina 2

5 s

Digitální funkce

(svorky 1 a 9)

H

H

H

H

H

5 s

H

NC C NO N PE L

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/1

STOP

RUN

0/4-20 mA 0-10 V

10K

1 9 8 7

Skupina 3

Obr. 37 Připojovací svorky

Q

Q

Q

Q

Q

Q

B Y A

6 5 4 3 2

Normální provoz

Min. křivka

Max. křivka

Externí porucha

Průtokový spínač

Provoz nasucho

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

Skupina 1

TM02 0795 0904

35


36

Vícestupňová E-čerpadla

Externí signál požadované hodnoty

Připojením vysílače analogového signálu na vstup pro

nastavení požadované hodnoty (svorka 4) je možno

realizovat dálkové nastavování požadované hodnoty.

Obr. 38 Aktuální požadovaná hodnota jako výsledek

(součin) požadované hodnoty a signálu externí

požadované hodnoty

Aktuální externí signál (0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

musí být navolen jednotkou dálkového ovládání R100,

viz oddíl Externí požadovaná hodnota na straně 29.

Je-li dálkovým ovladačem R100 navolen

neregulovaný režim, může být čerpadlo řízeno

jakoukoliv řídící jednotkou.

V regulovaném režimu je požadovanou hodnotu

možno nastavit externě v rozsahu od dolní hodnoty

měřicího rozsahu snímače až po požadovanou hodnotu

nastavenou na čerpadle nebo pomocí dálkového

ovladače R100.

Obr. 39 Vztah mezi aktuální požadovanou hodnotou a

signálem externí požadované hodnoty v

regulovaném řídícím režimu

Příklad: Při dolní hodnotě měřicího rozsahu

(snímač min) 0 barů, nastavené požadované hodnotě

3 bary a externí požadované hodnotě 80 %, bude

aktuální požadovaná hodnota činit:

Aktuální pož.

hodnota

Požad. hodnota

Externí signál

požadované hodnoty

Aktuální

požad.

hodnota

Aktuální požad.

hodnota

Aktuální požad. hodnota

[m]

Horní hodnota měřicího

rozsahu snímače

Požadovaná hodnota nastavená

na ovládacím panelu, dálkovém

ovladači R100 nebo pomocí

programu PC Tool E-products

0 10 V

0 20 mA

4 20 mA

Dolní hodnota měřicího

rozsahu snímače

Externí signál

požad. hodnoty

= (požadovaná hodnota - snímačmin ) x % externí

požadovaná hodnota + snímačmin = (3 –0) x 80 % +0

= 2,4 bar

V řídícím neregulovaném režimu je požadovanou

hodnotu možno nastavit externě v rozsahu od min.

křivky až po požadovanou hodnotu nastavenou na

čerpadle nebo pomocí dálkového ovladače R100.

TM03 8601 2007

TM02 8988 1304

Aktuální

pož.

hodnota

[m]

E-čerpadla Grundfos

Obr. 40 Vztah mezi aktuální požadovanou hodnotu

a signálem externí požadované hodnoty

v neregulovaném řídícím režimu

Bus signál

Aktuální požadovaná hodnota

Max křivka

Požadovaná hodnota

nastavená na ovládacím

panelu, dálkovém ovladači

R100 nebo pomocí programu

PC Tool E-products

Min křivka

0 10 V

Externí signál

požadované hodnoty

0 20 mA

4 20 mA

Čerpadlo podporuje sériovou komunikaci přes vstup

pro propojovací jednotku RS-485. Komunikace probíhá

podle protokolu Grundfos Bus, protokolu GENIbus,

přičemž je možné rovněž připojení na systém řízení

budovy nebo na jiný externí řídící systém.

Provozní parametry, jako požadovaná hodnota,

provozní režim apod. mohou být nastavovány dálkově

pomocí bus signálu. Současně může čerpadlo podávat

stavové informace týkající se důležitých parametrů jako

jsou aktuální hodnota řídícího parametru, elektrický

příkon, indikace poruchy aj.

Bližší podrobnosti sdělí na požádání Grundfos.

Poznámka: Jestliže budete používat bus signalizaci,

bude omezen počet nastavení prováděných dálkovým

ovladačem R100.

Jiné normy pro bus komunikaci

Grundfos nabízí různá řešení bus komunikace

v souladu s jinými standardy.

Bližší podrobnosti sdělí na požádání Grundfos.

TM02 8988 1304


Vícestupňová E-čerpadla

Signální světla a signální relé

Provozní stav čerpadla indikuje zelené a červené

signální světlo. Tato světla jsou umístěna na ovládacím

panelu čerpadla a uvnitř svorkovnice. Viz obr. 41 a 42.

Zelené Červené

Obr. 41 Polohy signálních světel u jednofázových čerpadel

Zelené Červe


Obr. 42 Polohy signálních světel u třífázových čerpadel

Dále je čerpadlo vybaveno výstupem pro

bezpotenciálovou signalizaci přes interní relé.

TM00 7600 0304

TM02 8513 0304

Zelené

Červené

Zelené

Červené

TM02 0838 0203

TM02 9036 4404

E-čerpadla Grundfos

Zelené

Červené

TM03 9063 3307

37


38

Vícestupňová E-čerpadla

Funkce obou signálních světel a poruchového

signálního relé jsou shrnuty v následující tabulce.

Porucha

(červené)

Signálky Aktivace poruchového signálního relé při:

Provoz

(zelené)

Porucha/

Alarm,

Varování a

Domazání

Potvrzení poruchové signalizace

Poruchovou indikaci můžete resetovat jedním

z následujících způsobů:

• Krátce stiskněte tlačítka nebo na čerpadle.

Tato operace nebude mít vliv na nastavení

čerpadla.

Indikaci poruchy nelze resetovat tlačítky nebo ,

jestliže jsou tato tlačítka zablokována.

Provoz Připravenost

Čerpadlo v

provozu

Popis

E-čerpadla Grundfos

Nesvítí Nesvítí Přerušený přívod elektrického proudu

Nesvítí Stále svítí Čerpadlo je v provozu

Nesvítí Stále svítí Čerpadlo je vypnuto stop funkcí

Nesvítí Bliká Čerpadlo je pod napětím ve stavu stop

Stále svítí Nesvítí

Stále svítí Stále svítí

Stále svítí Bliká

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C

NO NC

Čerpadlo bylo vypnuto v důsledku Poruchy/

Alarmu nebo dále pracuje s indikací

Varování nebo Domazání.

Jestliže se čerpadlo zastavilo, bude

proveden pokus o znovuuvedení do

provozu (může být nutný restart čerpadla

potvrzením hlášení Porucha).

Pokud je příčinou poruchového stavu

"externí porucha", bude nutno uvést

čerpadlo znovu do provozu ručně

potvrzením hlášení Porucha

Čerpadlo je v provozu, avšak je nebo byl

uněj indikována Porucha/Alarm, jenž mu

umožňuje pokračovat dále v provozu, popř.

čerpadlo dále pracuje s indikací Varování

nebo Domazání.

Pokud tkví příčina v "signálu od snímače

mimo rozsah", bude čerpadlo pokračovat

v provozu podle max. křivky a poruchovou

indikaci nebude možno potvrdit do doby,

než se signál bude nacházet v signálním

rozsahu.

Pokud tkví příčina v "signálu požadované

hodnoty mimo rozsah", bude čerpadlo

pokračovat v provozu podle min. křivky

a poruchovou signalizaci nebude možno

potvrdit do doby, než se signál bude

nacházet v signálním rozsahu

Čerpadlo bylo nastaveno na stop, avšak

bylo také vypnuto v důsledku Poruchy

• Vypněte přívod elektrického proudu na čerpadlo do

doby, než zhasnou signální světla.

• Vypněte a opět zapněte vstup pro externí funkci

start/stop.

• Identifikujte poruchu pomocí R100 – viz odst.

Hlášení poruch na straně 25.

V průběhu komunikace ovladače R100 s čerpadlem

bude rychle blikat červené signální světlo.


Vícestupňová E-čerpadla

Kontrola izolačního odporu

0,37 - 7,5 kW

Neměřte izolační odpor vinutí motorů nebo instalací

sE-čerpadly s použitím vysokonapět’ového měřicího

zařízení, mohla by se zničit zabudovaná elektronika.

11-22 kW

Neměřte izolační odpor instalací s E-čerpadly

s použitím vysokonapět’ového měřicího zařízení, mohla

by se zničit zabudovaná elektronika.

Vodiče od motoru mohou být odpojeny samostatně

amůže být odzkoušen izolační odpor motoru.

Další dokumentace výrobků

Zvláštní technický katalog je možno najít na on-line

výběrovém programu WebCAPS, na

www.grundfos.cz nebo www.grundfos.sk. Bližší

informace o WebCAPS najdete na straně 125.

E-čerpadla Grundfos

39


40

TPE, TPED, NKE, NBE

Úvod

Jednostupňová E-čerpadla Grundfos popsaná v tomto

oddíle zahrnují následující typy čerpadel:

• TPE, TPED série 1000

• NKE

• NBE.

Poznámka: Čerpadla TPE, TPED se dodávají rovněž

ve verzi TPE, TPED série 2000 včetně snímače

diferenčního tlaku. Viz strana 61.

Čerpadla TPE, TPED, NKE a NBE sestávají za dvou

hlavních součástí: motoru a vlastní čerpací jednotky.

• Motor je standardní motor Grundfos MGE (0,37 až

22 kW) s vestavěným frekvenčním měničem

navrženým dle norem EN.

• Čerpací jednotka má optimalizovanou hydraulickou

část, je opatřena volitelným typem přípojek

(šroubení či příruby) a jinými komponenty.

Čerpadla TPE, TPED, NKE a NBE mohou být připojena

k externímu snímači a vyžadují nastavení během

instalace.

• Čerpadla mohou být nastavena pro jakýkoliv typ

snímače a mohou být provozována v uzavřené

smyčce, v řízení procesů nebo dílčích procesů.

• Čerpadla mohou být nastavena pro provoz

votevřené smyčce podle charakteristické křivky

nebo řízena pomocí externího řídícího okruhu.

E-čerpadla řízená vyspělým externím řízením budou

fungovat jako akční člen v procesu.

TPE, TPED série 1000

Obr. 43 Čerpadla TPE bez snímače

Čerpadla TPE, TPED série 1000 jsou vertikální

jednostupňová odstředivá čerpadla.

Díky svému konstrukčnímu uspořádání in-line mohou

být tato čerpadla bez problémů umístěna

v horizontálních nebo vertikálních jednotrubkových

soustavách, kde se sací hrdlo a výtlačné hrdlo

nacházejí v jedné vodorovné rovině a obě připojovací

potrubí mají stejný průměr. Tato konstrukce umožňuje

kompaktnější řešení čerpadla a potrubí.

TM02 1502 0101 -GR8275

E-čerpadla Grundfos

Čerpadla se dodávají v různých velikostech a s různým

počtem stupňů s ohledem na zajištění požadovaného

průtoku a tlaku.

Oblasti použití čerpadel TPE, TPED série

1000

Čerpadla TPE, TPED série 1000 se používají v celé

široké škále čerpacích systémů, v nichž výkonové

parametry a materiálové provedení čerpadla musí

odpovídat určitým specifickým požadavkům.

Níže uvádíme některé obecné oblasti použití:

• systémy dálkového vytápění

• otopné soustavy

• klimatizační soustavy

• systémy dálkového chlazení

• zajišt’ování dodávky vody

• průmyslové procesy

• průmyslové chlazení.

Čerpadla NKE a NBE

Obr. 44 Čerpadla NKE a NBE

Čerpadla NKE a NBE jsou horizontální jednostupňová

čerpadla se spirální skříní, opatřená axiálním sacím

hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem.

Čerpadla NKE jsou čerpadla v klasickém provedení

(tj. čerpadlo - spojka – motor), zatímco čerpadla NBE

jsou čerpadla v monoblokovém uspořádání.

Oblasti použití čerpadel NKE a NBE

Čerpadla NKE a NBE jsou víceúčelová E-čerpadla,

která nacházejí použití v nejrůznějších provozních

aplikacích, jež vyžadují spolehlivé a nákladově

efektivní čerpání.

Níže uvádíme tři obecné oblasti použití:

Systémy zásobování vodou

• filtrace a přečerpávání vody ve vodárnách

• zvyšování tlaku kapalin

• veřejné vodovody.

GRA2524


TPE, TPED, NKE, NBE

Veřejné služby a správa budov

• systémy dálkového topení

• chladicí a klimatizační soustavy (čerpání chladicích

směsí)

• systémy praní a čištění

• hasicí systémy

• systémy napájení kotlů a čerpání kondenzátu.

Přehled funkcí

Funkce E-čerpadel

E-čerpadla Grundfos

Závlahové soustavy

• závlahy zemědělské půdy (závlaha přeronem)

• zavlažování postřikem

• systémy kapkové závlahy.

TPE, TPED série 1000, NBE,

NKE bez snímače

Typ E-čerpadla

TPE, TPED série 1000, NBE,

NKE bez snímače

Velikosti motorů [kW] 0,25 - 7,5 11 - 22

Nastavení na ovládacím panelu:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Konstantní/proporcionální tlak

Odečty na ovládacím panelu:


Požad. hodnota

Provozní indikace

Poruchová indikace

Nastavení dálkovým ovladačem R100:


Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Vynulování varování

Digitální vstup

Sledování ložiska motoru

Ložiska motoru vyměněny nebo namazány

Vyhřívání motoru v klidovém stavu

Regulovaný/neregulovaný režim

Konstantní/proporcionální tlak, konstantní křivka


Konstanty řídící jednotky Kp, Ti

Externí signál požadované hodnoty

Signální relé 1

Signální relé 2

Tlačítka na čerpadle

Číslo čerpadla (pro bus komunikaci)

Rozsah a signál snímače

Provozní rozsah (min./max. otáčky)

Odečty pomocí dálkového ovladače R100:

Požad. hodnota

Provozní režim

Aktuální hodnota snímače

Otáčky čerpadla

Příkon

Spotřeba el. energie

Počet provozních hodin

Stav mazání (ložiska)

Stav výměny (ložiska)

• Dodává se

1) Pouze TPED

41


42

TPE, TPED, NKE, NBE

Přídavné funkce

Funkce E-čerpadel

TPE, TPED série 1000, NBE,

NKE bez snímače

Nastavení přes GENIbus:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Regulovaný/neregulovaný režim

Odečty přes GENIbus:


Požad. hodnota

Provozní signalizace

Provozní stav čerpadla

Nastavení externím signálem:

Požad. hodnota

Start/stop

Min./max. křivka přes digitální vstup

Odečty externím signálem:

Porucha, Provoz nebo Signál připravenosti (relé)

Porucha, Provoz, Připravenost, Chod čerpadla,

Mazání ložisek, Varování, Překročen limit 1 & 2

Dodatečné funkce:

Funkce zdvojeného čerpadla 1)

Typ E-čerpadla

E-čerpadla Grundfos

TPE, TPED série 1000, NBE,

NKE bez snímače

Velikosti motorů [kW] 0,25 - 7,5 11 - 22

• Dodává se

1) Pouze TPED


1)


TPE, TPED, NKE, NBE

Režimy

E-čerpadla Grundfos jsou nastavena a řízena na bázi

provozních a řídících režimů.

Přehled režimů

Provozní režimy Normální Stop Min Max

Řídící režimy

1) Pro tento řídící režim je čerpadlo vybaveno snímačem diferenčního

tlaku. Čerpadlo může být vybaveno také např. snímačem teploty a v

tomto případě bude v popisu konstantní teplota v regulovaném režimu.

Provozní režim

Je-li provozní režim nastaven na Normální, může být

řídící režim nastaven na regulovaný nebo

neregulovaný.

Ostatní volitelné provozní režimy jsou Stop, Min. nebo

Max.

• Stop: čerpadlo je vypnuto.

• Min.: čerpadlo pracuje při svých minimálních


otáčkách.

Max.: čerpadlo pracuje při svých maximálních

otáčkách.

Na obr. 45 je schematicky znázorněna min. a max.

křivka.

Obr. 45 Min. a max. křivka

H

Neregulovaný

režim

Konstantní

křivka

Min.

Max.

Provoz podle max. křivky může být zvolen např. při

odvzdušňování v průběhu instalace.

Provoz podle min. křivky může být aplikován v době,

kdy je požadován minimální průtok.

V případě přerušení přívodu elektrického proudu na

čerpadlo bude nastavení provozního režimu uloženo do

paměti.

Dálkový ovladač R100 nabízí další možnosti

nastavování a zobrazování provozních stavů, viz oddíl

Nastavení dálkovým ovladačem R100, na straně 45.

Q

Regulovaný režim

Konstantní

tlak 1)

TM00 5547 0995

E-čerpadla Grundfos

Další provozní režimy - čerpadla TPED

Čerpadla TPED nabízí další následující provozní

režimy:

• Střídavý provoz. Obě čerpací jednotky se střídají

v provozu každých 24 hodin. Jestliže se provozní

čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí

se záložní čerpací jednotka.

• Provoz se záložní čerpací jednotkou. Jedna

čerpací jednotka je neustále v provozu. Aby se

zabránilo zablokování, druhé čerpadlo se uvádí do

chodu na 10 sekund každých 24 hodin. Jestliže se

provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku

poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka.

Zvolte provozní režim pomocí přepínače ve

svorkovnici.

Přepínač umožňuje přepínání mezi provozními režimy

"střídavý provoz" (levá poloha) a "záložní provoz"

(pravá poloha).

Přepínače v obou svorkovnicích zdvojených čerpadel

musí být nastaveny ve stejné poloze. Jestliže jsou

přepínače v rozdílných polohách, čerpadlo bude

v "záložním provozu".

Zdvojená čerpadla lze nastavovat a provozovat

stejným způsobem jako jednoduchá čerpadla. Provozní

čerpací jednotka používá své nastavení požadované

hodnoty, nebo je nastavena pomocí ovládacího panelu,

pomocí R100 nebo pomocí bus.

Poznámka: Obě čerpací jednotky musejí být

nastaveny na stejnou požadovanou hodnotu a na

stejný řídící režim. Rozdílné nastavení bude mít při

změně provozní čerpací jednotky za následek rozdílné

parametry čerpadla.

V případě přerušení přívodu elektrického proudu na

čerpadlo, bude nastavení čerpadla uloženo do paměti.

Dálkový ovladač R100 nabízí další možnosti

nastavování a zobrazování provozních stavů.

43


44

TPE, TPED, NKE, NBE

Řídící režimy

Čerpadlo může být nastaveno na jeden ze dvou řídících

režimů, tj.

• regulovaný režim

• neregulovaný režim.

V řídícím regulovaném režimu bude čerpadlo samo

přizpůsobovat svůj výkon požadované hodnotě řídícího

parametru (tlak, diferenční tlak, teplota, diferenční

teplota nebo průtok).

V neregulovaném řídícím režimu bude čerpadlo

pracovat podle nastavené konstantní křivky.

H

Hset

Regulovaný režim

Obr. 46 Čerpadlo v řídícím režimu regulovaném

(regulace na konstantní tlak) nebo v řídícím

režimu neregulovaném

Tato čerpadla se dodávají s nastavením na

neregulovaný řídící režim.

Nastavení čerpadla

Nastavení z výroby

Q

Neregulovaný režim

Čerpadla TPE, NKE, NKGE a NBE, NBGE

Tato čerpadla jsou nastavena z výrobního závodu na

neregulovaný provoz.

Požadovaná hodnota odpovídá 100 % maximálního

výkonu čerpadla (viz katalogový list příslušného

čerpadla).

Nastavené parametry z výrobního závodu jsou

v odstavcích Menu PROVOZ (OPERATION) na

straně 48 a Menu INSTALACE (INSTALLATION)

na straně 52 vyznačeny pod jednotlivými displejovými

zobrazeními tučným písmem.

Čerpadla TPED

Čerpadla jsou z výrobního závodu nastavena na

neregulovaný provoz a další provozní režim "střídavý

provoz".

Požadovaná hodnota odpovídá 100 % maximálního

výkonu čerpadla (viz katalogový list příslušného

čerpadla).

Nastavené parametry z výrobního závodu jsou

v odstavcích Menu PROVOZ (OPERATION) na

straně 48 a Menu INSTALACE (INSTALLATION) na

straně 52 vyznačeny pod jednotlivými displejovými

zobrazeními tučným písmem.

H

Q

TM00 7668 0404

E-čerpadla Grundfos

Nastavování na ovládacím panelu

Ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, viz.

obr. 47 nebo 48, obsahuje následující tlačítka a signální

světla:

• tlačítka a k nastavení požadované hodnoty.

• žlutá světelná políčka pro indikaci požadované

hodnoty.

• signální světla, zelené (provoz) a červené

(porucha).

Světelná políčka Tlačítka

Obr. 47 Ovládací panel, jednofázová čerpadla,

0,37 - 1,1 kW

Světelná políčka

Signálky

Signálky

Obr. 48 Ovládací panel, trojfázová čerpadla,

0,55 - 22 kW

Tlačítka

Nastavení požadované hodnoty

Poznámka: Požadovaná hodnota může být nastavena

pouze tehdy, jestliže je provozní režim Normální.

Požadovanou hodnotu nastavíte stisknutím tlačítka

nebo .

Nastavenou požadovanou hodnotu budou indikovat

světelná políčka na ovládacím panelu.

TM00 7600 0304

TM02 8513 0304


TPE, TPED, NKE, NBE

Čerpadlo v regulovaném řídícím režimu (řízení od

diferenčního tlaku)

Příklad:

Obr. 49 ukazuje aktivovaná svítící světelná políčka 5

a 6, která indikují požadovanou hodnotu 3,4 m. Měřicí

rozsah snímače je 0 až 6 m. Rozsah nastavení je stejný

jako měřicí rozsah snímače (viz typový štítek snímače).

Obr. 49 Požadovaná hodnota nastavená na 3,4 m

(regulace od diferenčního tlaku)

Čerpadlo v neregulovaném řídícím režimu

Příklad:

V neregulovaném režimu je výkon čerpadla nastaven

v rozsahu od min. po max. křivku. Viz obr. 50.

H

Obr. 50 Nastavení výkonu čerpadla, neregulovaný řídící

režim

Nastavení provozu podle max. křivky

K přepnutí na provoz podle max. křivky stiskněte

tlačítko a držte je ve stisknuté poloze (horní světelné

políčko bliká).

Pro návrat do původního nastavení stiskněte tlačítko

a držte je ve stisknuté poloze tak dlouho, až se rozsvítí

světelné políčko indikující příslušnou požadovanou

hodnotu.

Q

TM03 5845 4006

TM00 7746 1304

H

Q

Obr. 51 Provoz podle max. křivky

E-čerpadla Grundfos

Nastavení provozu podle min. křivky

K přepnutí na provoz podle min. křivky stiskněte tlačítko

a držte je ve stisknuté poloze (dolní světelné políčko

bliká).

Pro návrat do původního nastavení stiskněte tlačítko

a držte je ve stisknuté poloze tak dlouho, až se rozsvítí

světelné políčko indikující příslušnou požadovanou

hodnotu.

H

Obr. 52 Provoz podle min. křivky

Start/stop čerpadla

Zapnutí čerpadla: stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku zobrazení

požadované hodnoty.

Vypnutí čerpadla: stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku, kdy nebude svítit

žádné světelné políčko a zelená signálka bude blikat.

Q

Nastavení dálkovým ovladačem

R100

Čerpadlo je navrženo pro bezdrátovou komunikaci

pomocí dálkového ovladače Grundfos R100.

TM00 7345 1304

TM00 7346 1304

45


46

TPE, TPED, NKE, NBE

Obr. 53 Komunikace s čerpadlem prostřednictvím

dálkového ovladače R100 na bázi

infračerveného světla

V průběhu komunikace musí být dálkový ovladač R100

obrácen směrem k ovládacím panelu čerpadla.

Vprůběhu komunikace ovladače R100 s čerpadlem

bude rychle blikat červené signální světlo. Dálkový

TM02 0936 0501

E-čerpadla Grundfos

ovladač R100 držte ve stejné poloze až do okamžiku,

kdy červená LED signálka přestane blikat.

Dálkový ovladač R100 umožňuje nastavování

parametrů čerpadla a odečet jeho provozního stavu.

Jednotlivá displejová zobrazení se dělí na čtyři

paralelní menu, viz obr. 54.

0. OBECNĚ (GENERAL) (viz návod k použití dálkového

ovladače R100)

1. PROVOZ (OPERATION)

2. PROVOZNÍ STAV (STATUS)

3. INSTALACE (INSTALLATION)

Čísla uvedená nad každým jednotlivým displejových

zobrazení na obr. 54 se vztahují k odstavcům

popisujícím dané displejové zobrazení.

0. OBECNĚ 1. PROVOZ 2. PROVOZNÍ STAV 3. INSTALACE

1.1 2.1 3.1 3.12

1.2 2.2 3.2 3.13 (2)

1.3 2.3 3.4 3.14 (2)

1.4 (2) 2.4 3.5 (1) 3.15 (2)

1.5 2.5 3.6 (2)

2.6 3.7 (2)

1.6 (2) 2.7 (2) 3.8


TPE, TPED, NKE, NBE

Obr. 54 Přehled menu

2.8 (2) 3.9

2.9 (2) 3.10

(1) Toto displejové zobrazení se objeví jen u jednofázových a trojfázových čerpadel,

0,37 - 7,5 kW

(2) Toto displejové zobrazení se objeví jen u trojfázových čerpadel, 11-22 kW

3.11

E-čerpadla Grundfos

47


48

TPE, TPED, NKE, NBE

Menu PROVOZ (OPERATION)

Toto je první displejové zobrazení v tomto menu.

Požad. hodnota

Nastavená požadovaná hodnota

Aktuální požadovaná hodnota

Aktuální hodnota

Nastav požadovanou hodnotu v tomto displejovém

vyobrazení.

V regulovaném provozním režimu se rozsah nastavení

rovná měřicímu rozsahu snímače, t.j 0 až 25 m.

V neregulovaném provozním režimu se požadovaná

hodnota nastavuje v procentech (%) maximálního

výkonu. Rozsah nastavení bude ležet mezi min. a max.

křivkou.

Je-li čerpadlo připojeno k externí signálu požadované

hodnoty, bude hodnota zobrazená v tomto displejovém

zobrazení maximální hodnota externího signálu

požadované hodnoty.

Požadovaná hodnota a externí signál

Požadovanou hodnotu nelze nastavit, jestliže je

čerpadlo řízeno externími signály (Stop, Min. křivka

nebo Max. křivka). Dálkový ovladač R100 bude v

takovém případě indikovat upozornění: Externí řízení !

Zkontrolujte, zda je čerpadlo vypnuto přes svorky 2-3

(vypnutý obvod) nebo nastaveno na min. nebo max.

přes svorky 1-3 (zapnutý obvod).

Požadovaná hodnota a bus komunikace

Stejně tak nelze požadovanou hodnotu nastavit,

jestliže je čerpadlo řízeno z externího řídícího systému

na bázi bus komunikace. Dálkový ovladač R100 bude

v takovém případě indikovat upozornění: Řízení přes

bus!

K potlačení bus komunikace odpojte bus přípojku.

E-čerpadla Grundfos


TPE, TPED, NKE, NBE

Provozní režim

Zvolte jeden z následujících provozních režimů:

• Max.

• Normální (provoz)

• Min.

• Stop.

Provozní režim je možno volit, aniž dojde ke změně

nastavení požadované hodnoty.

Hlášení poruch

U E-čerpadel mohou být poruchové stavy ukazovány

dvěma typy indikací: alarm nebo varování.

Hlášení "alarm" bude aktivovat poruchovou signalizaci

alarmu v dálkovém ovladači R100 a přepne čerpadlo do

jiného provozního režimu, obvykle do režimu stop. V

případech některých poruchových stavů indikovaných

hlášením alarm však bude čerpadlo nastaveno tak, aby

pokračovalo v provozu, i když je hlášení alarmu aktivní.

Poruchový stav indikovaný formou "varování" bude

aktivovat varovnou signalizaci v dálkovém ovladači

R100; čerpadlo však bude nadále pracovat ve stejném

režimu provozu či řízení.

Poznámka: Indikace "varování" se týká pouze

čerpadel o výkonu 11 kW a vyšším.

Alarm

V případě indikace "alarm" bude příčina tohoto alarmu

uvedena v tomto displejovém zobrazení.

Indikace možných příčin alarmu:

• Bez alarmu

• Příliš vysoká teplota motoru

• Podpětí

• Asymetrie sít’ového napětí (11-22 kW)

• Přepětí

• Nadměrný počet restartů (po poruchách)

• Přetížení

• Nedostatečné zatížení (11-22 kW)

• Signál snímače mimo rozsah

• Signál požadované hodnoty mimo rozsah

• Externí porucha

• Jiná porucha.

E-čerpadla Grundfos

Jestliže je čerpadlo nastaveno na ruční restart, je

možno signalizaci alarmu v tomto displejovém

zobrazení resetovat, pokud již pominula příčina

poruchy.

Varování (pouze pro 11-22 kW)

V případě indikace "varování" bude příčina této

indikace uvedena v tomto displejovém zobrazení.

Indikace možných příčin alarmu:

• Bez varování

• Signál snímače mimo rozsah

• Domazat ložiska motoru

• Vyměnit ložiska motoru

• Vyměnit varistor *)

Indikace varování automaticky zmizí, jakmile její

příčina pomine.

*) Varistor chrání čerpadlo před přechodnými napětími v síti. Pokud

taková přechodná napětí vznikají, varistor se časem postupně

opotřebovává a je třeba jej vyměnit. Čím častěji přechodná napětí

vznikají, tím rychleji se varistor opotřebovává. Výměnu varistoru musí

provést technik firmy Grundfos.

Záznam hlášení poruchové signalizace

Pro oba uvedené typy poruchové signalizace , tj. alarm

a varování, je dálkový ovladač R100 vybaven funkcí

záznamu hlášení.

Záznam hlášení alarmu

V případě hlášení "alarm" bude posledních pět

alarmových stavů uchováno v hlášení alarmu. "Hlášení

alarmu 1" bude ukazovat poslední hlášení poruchy,

"Hlášení alarmu 2" předposlední hlášení poruchy, atd.

Shora uvedený příklad dává tuto informaci:

• hlášení alarmu Podpětí

• kód poruchy (73)

• doba v minutách, po kterou bylo čerpadlo připojeno

na zdroj elektrického proudu od okamžiku vzniku

poruchy: 8 min.

49


50

TPE, TPED, NKE, NBE

Hlášení o varování (jen pro 11-22 kW)

V případě indikace "varování" bude posledních hlášení

uchováno v pamět’ové schránce. "Hlášení o varování 1"

bude ukazovat poslední hlášení o varování, "Hlášení

o varování 2" předposlední hlášení o varování, atd.

Shora uvedený příklad dává tuto informaci:

• varovná indikace Domazat ložiska motoru

• kód poruchy (240)

• doba v minutách, po kterou bylo čerpadlo připojeno

na zdroj elektrického proudu od okamžiku vzniku

poruchy: 30 min.

Menu PROVOZNÍ STAV (STATUS)

Displejová zobrazení obsažená v tomto menu zobrazují

pouze provozní stav. Nastavení parametrů nebo jejich

změna není možná.

Indikované hodnoty jsou hodnoty, které platily při

poslední komunikaci mezi čerpadlem a dálkovým

ovladačem R100. Jestliže chcete provést aktualizaci

parametru provozního stavu, nasměrujte dálkový

ovladač R100 na ovládací panel čerpadla a stiskněte

tlačítko "OK".

Chcete-li opakovaně vyvolávat některý provozní

parametr, jako např. otáčky, držte tlačítko "OK" ve

stisknuté poloze v době, kdy má být provedeno

monitorování daného parametru.

Tolerance indikovaných hodnot jsou uváděny pod

každým displejovým zobrazením. Tyto tolerance jsou

uvedeny orientačně v % maximálních hodnot

parametrů.

Aktuální požadovaná hodnota

Tolerance: ±2 %

Toto displejové zobrazení ukazuje skutečnou

požadovanou hodnotu a externě nastavenou

požadovanou hodnotu v % rozsahu od minimální

hodnoty do nastavené požadované hodnoty.

Provozní režim

E-čerpadla Grundfos

Toto displejové zobrazení ukazuje aktuální provozní

režim (Stop, Min., Normální (provoz) nebo Max.). Dále

displej ukazuje, odkud byl tento provozní režim navolen

(R100, Čerpadlo, Bus nebo Externí).

Aktuální hodnota

V tomto displejovém zobrazení se ukáže hodnota

skutečně naměřená připojeným snímačem.

Pokud není k čerpadlu připojen žádný snímač, objeví

se na displeji symbol "–".

Otáčky

Tolerance: ±5 %

V tomto displejovém zobrazení se ukazují okamžité

otáčky čerpadla.

Příkon a spotřeba energie

Tolerance: ±10 %

Toto displejové zobrazení ukazuje aktuální elektrický

příkon čerpadla ze sítě. Hodnota příkonu je uvedena ve

W nebo kW.

Na tomto displejovém zobrazení je také patrná

spotřeba elektrické energie čerpadla. Hodnota

spotřeby el. energie je hodnota kumulovaná od

momentu kompletace čerpadla ve výrobním závodě

a nelze ji vynulovat.


TPE, TPED, NKE, NBE

Počet provozních hodin

Tolerance: ±2 %

Počet provozních hodin je kumulovaná hodnota, kterou

nelze vynulovat.

Stav mazání ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW)

Toto displejové zobrazení ukazuje, kolikrát již byla

ložiska motoru domazána a časový moment výměny

ložisek motoru.

Provedené domazání ložisek motoru potvrďte v menu

INSTALACE. Viz obr. Potvrzení domazání/výměny

ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW) na straně 55.

Po potvrzení domazání se číslice ve shora uvedeném

displejovém zobrazení zvýší o jednu.

Časový interval domazání ložisek motoru (pouze pro

11-22 kW)

Toto displejové zobrazení ukazuje, kdy mají být

domazána ložiska motoru. Řídící jednotka monitoruje

provozní režim čerpadla a vypočítá časové intervaly

domazání ložisek. Pokud se provozní režim změní,

může se změnit rovněž vypočtený časový interval

domazání.

Zobrazeny mohou být tyto časové intervaly:

• za 2 roky

• za 1 rok

• za 6 měsíců

• za 3 měsíce

• za 1 měsíc

• za 1 týden

• Nyní!

E-čerpadla Grundfos

Čas zbývající do výměny ložisek motoru (pouze pro

11-22 kW)

Jestliže byla ložiska motoru domazávána po

předepsaný počet domazání uložený v paměti řídící

jednotky, bude displejové zobrazení popsané v

odstavci nahrazeno displejovým zobrazením

uvedeným níže.

Toto displejové zobrazení ukazuje čas zbývající do

výměny ložisek motoru. Řídící jednotka monitoruje

provozní režim čerpadla a vypočítá časový interval

výměny ložisek.

Zobrazeny mohou být tyto časové intervaly:

• za 2 roky

• za 1 rok

• za 6 měsíců

• za 3 měsíce

• za 1 měsíc

• za 1 týden

• Nyní!

51


52

TPE, TPED, NKE, NBE

Menu INSTALACE (INSTALLATION)

Řídicí režim

Zvolte jeden z následujících režimů řízení (viz obr. 46):

• Regulovaný

• Neregulovaný.

Poznámka: Jestliže je čerpadlo připojeno na bus,

provozní režim nemůže být zvolen pomocí R100.

Viz oddíl Bus signál.

Řídicí jednotka

E-čerpadla se dodávají se standardním nastavením

zesílení (K p ) a integrační dobou (T i ). Pokud však není

toto standardní nastavení pro danou aplikaci optimální,

je možno zesílení a integrační dobu v níže uvedeném

displejovém zobrazení změnit.

• Zesílení (Kp) lze nastavit v rozsahu 0,1 až 20.

• Integrační dobu (Ti) lze nastavit v rozsahu 0,1 až

3600 s.

• Dále je možno řídící jednotku nastavit na inverzní

způsob řízení, kdy se při zvýšení požadované

hodnoty sníží otáčky. V případě aplikace inverzního.

• způsobu řízení musí být zesílení (Kp) nastaveno v

rozsahu –0,1 až –20.

Externí požadovaná hodnota

Vstup pro externí signál požadované hodnoty může být

nastaven na různé druhy signálu.

Zvolte jednu z následujících možností:

• 0-10 V

• 0-20 mA

• 4-20 mA

• Neaktivní.

V případě volby možnosti Neaktivní bude platit

požadovaná hodnota nastavená pomocí jednotky

dálkového ovládání R100 nebo na ovládacím panelu.

E-čerpadla Grundfos

Pokud je zvolen některý z uvedených druhů signálu,

bude aktuální požadovaná hodnota ovlivněna signálem

připojeným na vstup externí požadované hodnoty.

Signální relé

Čerpadla 0,37 - 7,5 kW mají jedno signální relé. Toto

relé je výrobcem nastaveno na Porucha.

Čerpadla 11-22 kW mají dvě signální relé. Signální relé

1 je výrobcem nastaveno na Alarm a signální relé 2 na

Varování.

V jednom z níže uvedených displejových zobrazení si

můžete zvolit jednu ze tří nebo šesti provozních situací,

při níž má dojít k aktivaci signálního relé.

0,37 - 7,5 kW

• Připraveno

• Porucha

• Provoz.

11-22 kW 11-22 kW

• Připraveno

• Alarm

• Provoz

• Provoz čerpadla

• Varování

• Domazat.

• Připraveno

• Alarm

• Provoz

• Provoz čerpadla

• Varování

• Domazat.

Poznámka: Možnosti Porucha a Alarm se týkají

poruchových stavů, při nichž se aktivuje signalizace

alarmu.

Varování se týká poruchových stavů, při nichž se

aktivuje varovná signalizace.

Možnost Domazat se vztahuje pouze k jedné situaci, tj,

nutnosti domazání ložisek. Rozlišení možností Alarm

a Varování, viz odst. Hlášení poruch.


TPE, TPED, NKE, NBE

Tlačítka na čerpadle

U provozních tlačítek a na ovládacím panelu jsou

tyto možnosti nastavení:

• Aktivní

• Neaktivní.

V případě nastavení na Neaktivní (zablokovaná),

nejsou tlačítka funkční. Nastavení tlačítek Neaktivní

zvolte, když požadujete, aby čerpadlo řídil externí řídící

systém.

Adresace čerpadla

Každému čerpadlu v rámci dané soustavy je možno

přidělit adresu ve formě identifikačního čísla od 1 do 64.

V případě použití systému bus komunikace musí mít

své číslo každé čerpadlo.

Digitální vstup

Digitální vstup čerpadla může být nastaven na různé

funkce.

Zvolte jednu z těchto funkcí:

• Min. (min. křivka)

• Max. (max. křivka).

Zvolená funkce se aktivuje sepnutím kontaktu mezi

svorkami 1 a 9. Viz strana 56

Min.:

Jestliže je tento vstup aktivní, bude čerpadlo pracovat

podle min. křivky.

Max.:

Jestliže je tento vstup aktivní, bude čerpadlo pracovat

podle max. křivky.

Snímač

E-čerpadla Grundfos

Nastavení typu snímače má význam pouze v případě

regulovaného režimu čerpadla.

Zvolte některou z následujících možností:

• Výstupní signál snímače

0-10 V

0-20 mA

4-20 mA

• Měrná jednotka snímače:

bar, mbar, m, kPa, psi, ft, m³/h, m³/s, l/s, gpm,

°C, °F, %

• Měřicí rozsah snímače.

Provozní rozsah

Postup při nastavování provozního rozsahu:

• Nastavte min. křivku v rozsahu od max. křivky do

12 % maximálního výkonu. Čerpadlo se dodává

s nastavením na 24 % maximálního výkonu.

• Nastavte max. křivku v rozsahu od maximálního

výkonu (100 %) po min. křivku.

Oblast mezi min. a max. křivkou je provozní rozsah.

H

100 %

Max. křivka

Min. křivka

12 %

Provozní rozsah

Obr. 55 Nastavení min. a max. křivky v % maximálního

výkonu

Q

TM00 7747 1896

53


54

TPE, TPED, NKE, NBE

Monitorování ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW)

Funkce monitorování ložisek motoru má tyto možnosti

nastavení:

• Aktivní

• Neaktivní.

Je-li tato funkce nastavena na Aktivní, začne počítadlo

v řídící jednotce odpočítávat provozní dobu ložisek. Viz

část Stav mazání ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW),

strana 51.

Poznámka: Počítadlo bude stále pokračovat v

odpočívání, i když bude tato funkce přepnuta do polohy

Neaktivní. Nebude však indikováno upozornění na

aktuální nutnost domazání ložisek.

Jakmile se tato funkce přepne znovu do polohy Aktivní,

použije se odpočítaný kumulovaný čas pro výpočet

časového okamžiku, kdy bude třeba domazat ložiska.

E-čerpadla Grundfos


TPE, TPED, NKE, NBE

Potvrzení domazání/výměny ložisek motoru (pouze

pro 11-22 kW)

Tato funkce má následující možnosti nastavení:

• Domazáno

• Vyměněno

• Bez zásahu.

Je-li funkce monitorování ložisek v poloze Aktivní, vyšle

řídící jednotka upozornění, že ložiska motoru je nutno

domazat nebo vyměnit. Viz oddíl Hlášení poruch,

strana 49.

Jestliže bylo provedeno domazání nebo výměna

ložisek motoru, potvrďte tuto operaci ve shora

uvedeném displejovém zobrazení stisknutím tlačítka

"OK".

Poznámka: Možnost Domazáno nelze zvolit v určitém

časovém úseku po potvrzení domazání.

Vyhřívání motoru v klidovém stavu (pouze 11-22 kW)

Funkci vyhřívání motoru v klidovém stavu je možno

nastavit na:

• Aktivní

• Neaktivní.

Je-li tato funkce nastavena na Aktivní, zapne se přívod

AC napětí na vinutí motoru, když čerpadlo není

v provozu. Toto AC napětí zajistí generování tepla,

které postačí k zamezení kondenzace par v motoru.

Nastavení pomocí programu PC Tool

E-products

Speciální nastavení, lišící se od nastavení pomocí

dálkového ovladače R100, vyžaduje použití programu

Grundfos PC Tool E-products. K tomu je zapotřebí

asistence servisního technika nebo technika firmy

Grundfos. Spojte se s vaší místní pobočkou firmy

Grundfos, která vám poskytne bližší informace.

Priorita nastavení

E-čerpadla Grundfos

Priorita nastavení je závislá na dvou faktorech:

1. zdroj řízení

2. nastavení.

1. Zdroj řízení

Ovládací panel

R100

Externí signály

(externí signál požad. hodnoty, digitální vstupy, apod.)

Bus komunikace z jiného řídícího systému

2. Nastavení

• Provozní režim Stop

• Provozní režim Max. (Max. křivka)

• Provozní režim Min. (Min. křivka)

• Nastavení požadované hodnoty.

E-čerpadlo může být řízeno současně z různých zdrojů

řízení, přičemž každý z těchto zdrojů může mít jiné

nastavení. Proto je také nutno zavést určité pořadí

priorit zdrojů řízení a nastavení.

Poznámka: Je-li jedno nebo více nastavení aktivováno

ve stejné časovém okamžiku, pak bude čerpadlo

pracovat podle funkce, která má nejvyšší prioritu.

Priorita nastavení bez bus komunikace

Priorita

Ovládací panel nebo

R100

Externí signály

1 Stop

2 Max.

3 Stop

4 Max.

5 Min. Min.

6

Nastavení požadované

hodnoty

Nastavení požadované

hodnoty

Příklad: Je-li E-čerpadlo nastaveno na provozní režim

Max. (Max. frekvence) externím signálem např. přes

digitální vstup, je na ovládacím panelu, popř. na

dálkovém ovladači R100, možno nastavit E-čerpadlo

pouze na provozní režim Stop.

55


56

TPE, TPED, NKE, NBE

Priorita nastavení s bus komunikací

Priorita

Ovládací

panel nebo

R100

Externí signály Bus komunikace

1 Stop

2 Max.

3 Stop Stop

4 Max.

5 Min.

6

Příklad: Pracuje-li E-čerpadlo podle požadované

hodnoty nastavené přes systém bus komunikace, je na

ovládacím panelu, popř. na dálkovém ovladači R100,

možno nastavit E-čerpadlo pouze na provozní režim

Stop nebo Max. a externím signálem lze provést

nastavení E-čerpadla pouze na provozní režim Stop.

Externí signál režimu nuceného

řízení

Čerpadlo je vybaveno vstupy pro následující externí

řídící povely:

• Start/stop čerpadla

• Digitální funkce.

Vstup pro externí start/stop

Funkční schéma: Vstup start/stop:

Digitální vstup

Pomocí jednotky dálkového ovládání R100 můžete

zvolit jednu z následujících funkcí pro digitální vstup:

• Normální provoz

• Min. křivka

• Max. křivka.

Start/stop (svorky 2 a 3)

H

H

Q

Q

Nastavení

požadované

hodnoty

Normální provoz

Stop

E-čerpadla Grundfos

Funkční schéma: Vstup pro digitální funkci:

Připojovací svorky

Digitální funkce (svorky 1 a 9)

Skupina 2

H

H

H

NC C NO N PE L

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/1

STOP

RUN

0/4-20 mA 0-10 V

10K

1 9 8 7

Skupina 3

B Y A

6 5 4 3 2

Normální provoz

Min. křivka

Max. křivka

Obr. 56 Připojovací svorky - TPE, NKE a NBE.

Q

Q

Q

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro

snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

Skupina 1

TM02 0795 0904


TPE, TPED, NKE, NBE

Externí signál požadované hodnoty

Připojením vysílače analogového signálu na vstup pro

nastavení požadované hodnoty (svorka 4) je možno

realizovat dálkové nastavování požadované hodnoty.

Požad. hodnota

Externí signál

požadované hodnoty

Obr. 57 Aktuální požadovaná hodnota jako výsledek

(součin) požadované hodnoty a signálu externí

požadované hodnoty

Aktuální externí signál, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA,

musí být navolen jednotkou dálkového ovládání R100,

viz oddíl Externí požadovaná hodnota na straně 52.

Je-li dálkovým ovladačem R100 navolen

neregulovaný režim, může být čerpadlo řízeno

jakoukoliv řídící jednotkou.

V řídícím regulovaném režimu je požadovanou

hodnotu možno nastavit externě uvnitř rozsahu od dolní

hodnoty měřicího rozsahu (snímač min ), až po

požadovanou hodnotu nastavenou na čerpadle nebo

pomocí R100.

Aktuální

požad.

hodnota

[m]

Aktuální požad. hodnota

0 10 V

0 20 mA

4 20 mA

Aktuální pož.

hodnota

Horní hodnota měřicího

rozsahu snímače (snímač max )

Požadovaná hodnota nastavená

na ovládacím panelu, dálkovém

ovladači R100 nebo pomocí

programu PC Tool E-products

Dolní hodnota měřicího rozsahu

snímače (snímač min )

Externí signál požadovan

hodnoty

Obr. 58 Vztah mezi aktuální požadovanou hodnotu

a signálem externí požadované hodnoty

v regulovaném řídícím režimu

TM03 8601 2007

TM02 8988 1304

E-čerpadla Grundfos

Příklad: Při dolní hodnotě měřicího rozsahu snímače

(snímač min ) 0 barů, nastavené požadované hodnotě

20 m a externí požadované hodnotě 80 %, bude

aktuální požadovaná hodnota činit:

H actual

V řídícím neregulovaném režimu je požadovanou

hodnotu možno nastavit externě v rozsahu od min.

křivky až po požadovanou hodnotu nastavenou na

čerpadle nebo pomocí dálkového ovladače R100.

Aktuální

požad.

hodnota

Obr. 59 Vztah mezi aktuální požadovanou hodnotou a

signálem externí požadované hodnoty v řídícím

režimu otevřená smyčka

Bus signál

= (Hset – Hmin ) x % external setpoint + Hmin = (20 – 0) x 80 % +0

= 16 m

[m]

Aktuální požad. hodnota

0 10 V

0 20 mA

4 20 mA

Horní hodnota měřicího rozsahu

snímače (snímač max )

Požadovaná hodnota nastavená

na ovládacím panelu, dálkovém

ovladači R100 nebo pomocí

programu PC Tool E-products

Dolní hodnota měřicího rozsahu

snímače (snímač min )

Externí signál

požadované hodnoty

Čerpadlo podporuje sériovou komunikaci přes vstup

pro propojovací jednotku RS-485. Komunikace probíhá

podle protokolu Grundfos Bus, protokolu GENIbus,

přičemž je možné rovněž připojení na systém řízení

budovy nebo na jiný externí řídící systém.

Provozní parametry, jako požadovaná hodnota,

provozní režim apod. mohou být nastavovány dálkově

pomocí bus signálu. Současně může čerpadlo podávat

stavové informace týkající se důležitých parametrů jako

jsou aktuální hodnota řídícího parametru, elektrický

příkon, indikace poruchy aj.

Bližší podrobnosti sdělí na požádání Grundfos.

Poznámka: Jestliže budete používat bus signalizaci,

bude omezen počet nastavení prováděných dálkovým

ovladačem R100.

TM02 8988 1304

57


58

TPE, TPED, NKE, NBE

Jiné standardy pro bus komunikaci

Grundfos nabízí různá řešení bus komunikace

v souladu s jinými standardy.

Bližší podrobnosti sdělí na požádání Grundfos.

Signální světla a signální relé

Provozní stav čerpadla indikuje zelené a červené

signální světlo. Tato světla jsou umístěna na ovládacím

panelu čerpadla a uvnitř svorkovnice. Viz obr. 60 a 61.

Zelené Červené

Obr. 60 Polohy signálních světel u jednofázových čerpadel

Zelené Červené

Obr. 61 Polohy signálních světel u třífázových čerpadel

Dále je čerpadlo vybaveno výstupem pro

bezpotenciálovou signalizaci přes interní relé.

TM00 7600 0304

TM02 8513 0304

Zelené

Červené

Zelené

Červené

Výstupní hodnoty pro signální relé, viz oddíl Signální

relé na straně 52.

TM02 0838 0203

TM02 9036 4404

E-čerpadla Grundfos

Zelené

Červené

TM03 9063 3307


TPE, TPED, NKE, NBE

Funkce obou signálních světel a poruchového

signálního relé jsou shrnuty v následující tabulce.

Porucha

(červené)

Signální světla Aktivace poruchového signálního relé při:

Provoz

(zelené)

Porucha/

Alarm,

Varování

a Domazání

Resetování poruchové indikace

Poruchovou indikaci můžete resetovat jedním

z následujících způsobů:

• Krátce stiskněte tlačítka nebo na čerpadle.

Tato operace nebude mít vliv na nastavení

čerpadla.

Indikaci poruchy nelze resetovat tlačítky

jestliže jsou tato tlačítka zablokována.

nebo ,

• Vypněte přívod elektrického proudu na čerpadlo do

doby, než zhasnou signální světla.

• Vypněte a opět zapněte vstup pro externí funkci

start/stop.

• Použijte dálkový ovladač R100 – viz odst. Hlášení

poruch na straně 49.

V průběhu komunikace ovladače R100 s čerpadlem

bude rychle blikat červené signální světlo.

Provoz Připravenost

Čerpadlo v

provozu

Nesvítí Nesvítí Přerušený přívod el. proudu.

Nesvítí Stále svítí Čerpadlo je v provozu

Popis

E-čerpadla Grundfos

Nesvítí Bliká Čerpadlo je pod napětím ve stavu stop.

Stále svítí Nesvítí

Stále svítí Stále svítí

Stále svítí Bliká

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C

NO NC

Čerpadlo bylo vypnuto v důsledku Poruchy/

Alarmu nebo dále pracuje s indikací

Varování nebo Domazání.

Jestliže se čerpadlo zastavilo, bude

proveden pokus o znovuuvedení do provozu

(může být nutný restart čerpadla potvrzením

hlášení Porucha).

Čerpadlo je v provozu, avšak je nebo byl

uněj indikována Porucha/Alarm, jenž mu

umožňuje pokračovat dále v provozu, popř.

čerpadlo dále pracuje s indikací Varování

nebo Domazání.

Pokud tkví příčina v "signálu od snímače

mimo rozsah", bude čerpadlo pokračovat

v provozu podle max. křivky a poruchovou

indikaci nebude možno potvrdit do doby, než

se signál bude nacházet v signálním

rozsahu.

Jestliže příčina je v indikaci "signál se

nachází mimo rozsah", čerpadlo bude

pokračovat v provozu podle min. křivky

a poruchová indikace nemůže být

resetována, dokud se nebude signál

nacházet uvnitř signálního rozsahu.

Čerpadlo bylo nastaveno na stop, avšak bylo

také vypnuto v důsledku Poruchy.

59


60

TPE, TPED, NKE, NBE

Kontrola izolačního odporu

0,25 - 7,5 kW

Neměřte izolační odpor vinutí motorů nebo instalací

sE-čerpadly s použitím vysokonapět’ového měřicího

zařízení, mohla by se zničit zabudovaná elektronika.

11-22 kW

Neměřte izolační odpor instalací s E-čerpadly

s použitím vysokonapět’ového měřicího zařízení, mohla

by se zničit zabudovaná elektronika.

Vodiče od motoru mohou být odpojeny samostatně

amůže být odzkoušen izolační odpor motoru.

Další dokumentace výrobků

Zvláštní technický katalog je možno najít na on-line

výběrovém programu WebCAPS, na

www.grundfos.cz nebo www.grundfos.sk. Bližší

informace o WebCAPS najdete na straně 125.

E-čerpadla Grundfos


TPE, TPED série 2000

Úvod

Čerpadla TPE, TPED série 2000 jsou poháněna

motorem MGE s integrovaným frekvenčním měničem.

Tato čerpadla mají vestavěný PI regulátor a jsou

vybavena snímačem diferenčního tlaku.

Čerpadla TPE, TPED série 2000

Obr. 62 Čerpadla TPE série 2000

Čerpadla TPE, TPED série 2000 se snímačem

diferenčního tlaku jsou vertikální jednostupňová

odstředivá čerpadla.

Díky svému konstrukčnímu uspořádání in-line mohou

být tato čerpadla bez problémů umístěna

v horizontálních nebo vertikálních jednotrubkových

soustavách, kde se sací hrdlo a výtlačné hrdlo

nacházejí v jedné vodorovné rovině a obě připojovací

potrubí mají stejný průměr. Tato konstrukce umožňuje

kompaktnější řešení čerpadla a potrubí.

Čerpadla se dodávají v různých velikostech a s různým

počtem stupňů s ohledem na zajištění požadovaného

průtoku a tlaku. Zdvojená verze těchto čerpadel,

TPED série 2000, se dodává pouze s třífázovým

motorem MGE (0,75 - 22 kW).

Čerpadla TPE, TPED série 2000 tvoří dva hlavní

komponenty: motor a vlastní čerpací jednotka.

• Motor je standardní motor Grundfos MGE (0,75 až

22 kW) s vestavěným frekvenčním měničem

navrženým dle norem EN.

• Čerpací jednotka má optimalizovanou hydraulickou

část, je opatřena volitelným typem přípojek

(šroubení či příruby) a jinými komponenty.

GR3933 - GR8065

E-čerpadla Grundfos

Oblasti použití čerpadel TPE, TPED

série 2000

Čerpadla TPE, TPED série 2000 nacházejí použití

vcelé řadě různých čerpacích systémů, v nichž musejí

výkonové parametry a materiálové provedení čerpadla

odpovídat určitým specifickým požadavkům.

Níže uvádíme některé obecné oblasti použití:

• otopné soustavy

• chladicí soustavy

• systémy chlazení budov

• směšovací smyčky.

61


62

TPE, TPED série 2000

Přehled funkcí

E-čerpadla Grundfos

Funkce E-čerpadel

TPE, TPED série 2000

Typ E-čerpadla

TPE, TPED série 2000

s jednofázovým MGE

s třífázovým MGE do 22 kW

Velikosti motorů [kW] 0,25 - 1,1 0,55 - 7,5 11-22

Nastavení na ovládacím panelu:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Konstantní/proporcionální tlak

Odečty na ovládacím panelu:


Požad. hodnota

Provozní indikace

Poruchová indikace

Nastavení na ovládacím panelu:


Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Konstantní/proporcionální tlak

Odečty na ovládacím panelu:


Požad. hodnota

Provozní indikace

Poruchová indikace

Provozní režim: MIN, MAX, STOP

Průtok v %

Externí řízení

Nastavení dálkovým ovladačem R100:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Vynulování alarmu

Vynulování varování

Digitální vstup

Sledování ložiska motoru

Ložiska motoru vyměněny nebo

namazány


Vyhřívání motoru v klidovém stavu

Konstantní/proporcionální tlak,

konstantní křivka

Konstanty řídící jednotky Kp, Ti


Externí signál požadované hodnoty

Signální relé 1

Signální relé 2

Tlačítka na čerpadle

Číslo čerpadla (pro bus komunikaci)

Rozsah a signál snímače


Provozní rozsah (min./max. otáčky)

• Dodává se


TPE, TPED série 2000

E-čerpadla Grundfos

Funkce E-čerpadel

TPE, TPED série 2000

Typ E-čerpadla

TPE, TPED série 2000

s jednofázovým MGE

s třífázovým MGE do 22 kW

Velikosti motorů [kW] 0,25 - 1,1 0,55 - 7,5 11-22

Odečty pomocí dálkového ovladače R100:

Požad. hodnota

Provozní režim

Aktuální hodnota snímače

Otáčky čerpadla

Příkon

Spotřeba el. energie

Počet provozních hodin

Stav mazání (ložisek)

Stav výměny (ložisek)

Nastavení přes GENIbus:

Požad. hodnota

Start/stop

Max. křivka

Min. křivka

Regulovaný/neregulovaný režim


Konstantní/proporcionální tlak,

konstantní křivka


Odečty přes GENIbus:

Požad. hodnota

Provozní indikace

Provozní stav čerpadla

Nastavení externím signálem:

Požad. hodnota

Start/stop

Min./max. křivka přes digitální vstup

Odečty externím signálem:

Relé poruchové signalizace

Porucha, Provoz nebo Signál

připravenosti (relé)

Porucha, Provoz, Připravenost, Chod


čerpadla, Mazání ložisek, Varování,

Překročen limit 1 & 2


Další funkce Další funkce:

Funkce zdvojeného čerpadla

• Dodává se

63


64

TPE, TPED série 2000

Režimy

E čerpadla Grundfos jsou nastavena a řízena na bázi

provozních a řídících režimů.

Přehled provozních a řídících režimů

Provozní režimy Normální Stop Min. Max.

Řídící režimy

Provozní režim

Je-li provozní režim nastaven na Normální, může být

řídící režim nastaven na konstantní křivku, konstantní

tlak nebo proporcionální tlak.

Ostatní volitelné provozní režimy jsou Stop, Min. nebo

Max.

• Stop: čerpadlo je vypnuto.

• Min.: čerpadlo pracuje při svých minimálních


otáčkách.

Max.: čerpadlo pracuje při svých maximálních

otáčkách.

Na obr. 63 je schematicky znázorněna min. a max.

křivka.

Obr. 63 Min. a max. křivka

H

Neregulovaný

režim

Konstantní

křivka

Min.

Konstantní tlak

Max.

Provoz podle max. křivky může být zvolen např. při

odvzdušňování v průběhu instalace.

Provoz podle min. křivky může být aplikován v době,

kdy je požadován minimální průtok.

V případě přerušení přívodu elektrického proudu na

čerpadlo bude nastavení provozního režimu uloženo do

paměti.

Dálkový ovladač R100 nabízí další možnosti

nastavování a zobrazování provozních stavů, viz oddíl

Nastavení dálkovým ovladačem R100 na straně 69.

Q

Regulovaný

režim

Proporcionál-

ní tlak

TM00 5547 0995

E-čerpadla Grundfos

Další provozní režimy - čerpadla TPED

Čerpadla TPED nabízí další následující provozní

režimy:

• Střídavý provoz. Obě čerpací jednotky se střídají

v provozu každých 24 hodin. Jestliže se provozní

čerpací jednotka zastaví v důsledku poruchy, spustí

se záložní čerpací jednotka.

• Provoz se záložní čerpací jednotkou. Jedna

čerpací jednotka je neustále v provozu. Aby se

zabránilo zablokování, druhé čerpadlo se uvádí do

chodu na 10 sekund každých 24 hodin. Jestliže se

provozní čerpací jednotka zastaví v důsledku

poruchy, spustí se záložní čerpací jednotka.

Zvolte provozní režim pomocí přepínače ve

svorkovnici.

Přepínač umožňuje přepínání mezi provozními režimy

"střídavý provoz" (levá poloha) a "záložní provoz"

(pravá poloha).

Přepínače v obou svorkovnicích zdvojených čerpadel

musí být nastaveny ve stejné poloze. Jestliže jsou

přepínače v rozdílných polohách, čerpadlo bude

v "záložním provozu".

Zdvojená čerpadla lze nastavovat a provozovat

stejným způsobem jako jednoduchá čerpadla. Provozní

čerpací jednotka pracuje podle své požadované

hodnoty, která může být nastavena na ovládacím

panelu, dálkovým ovladačem R100 nebo přes bus

komunikaci.

Poznámka: Obě čerpací jednotky musejí být

nastaveny na stejnou požadovanou hodnotu a na

stejný systém regulace. Rozdílné nastavení bude mít

při změně provozní čerpací jednotky za následek

rozdílné parametry čerpadla.

V případě přerušení přívodu elektrického proudu na

čerpadlo bude nastavení čerpadla uloženo do paměti.

Dálkový ovladač R100 nabízí další možnosti

nastavování a zobrazování provozních stavů.

Řídící režimy

Čerpadlo může být nastaveno na jeden ze dvou řídících

režimů, tj.

• proporcionální tlak a

• konstantní tlak.

Kromě toho může být čerpadlo nastaveno na

konstantní křivku.


TPE, TPED série 2000

H

H set

2 set H

Hset Regulovaný provozní režim

Proporcionální

tlak

Obr. 64 Regulovaný a neregulovaný provozní režim

Regulace na proporcionální tlak:

K redukci dopravní výšky čerpadla dochází spolu

s klesajícím průtokem v soustavě. Při rostoucí potřebě

vody se bude dopravní výška čerpadla naopak

zvyšovat; viz obr. 64.

Návod k volbě druhu regulace podle typu systému

Nastavení z výroby

Q

H

HHset set

Neregulovaný provozní

režim

Q

Konstantní tlak Konstantní

křivka

Soustava Popis soustavy

Relativně velké odpory

proudění v kotelním okruhu,

chladiči nebo výměníku tepla

a potrubní síti.

Relativně malé odpory

proudění v kotelním okruhu ,

chladiči nebo výměníku tepla

a potrubní síti.

Čerpadla TPE:

Čerpadla jsou z výrobního závodu nastavena na

proporcionální tlak.

Dopravní výška odpovídá hodnotě 50 % maximální

dopravní výšky čerpadla (viz katalogový list čerpadla).

Mnoho systémů bude dobře pracovat s nastavením od

výrobce, většina systémů však může být změnou

nastavení optimalizována.

H

Q

TM00 7630 3604

E-čerpadla Grundfos

Regulace na konstantní tlak

Čerpadlo bude udržovat konstantní tlak bez ohledu na

požadovaný průtok; viz obr. 64.

Provoz podle konstantní křivky:

Čerpadlo není regulováno. Křivka může být nastavena

uvnitř rozsahu mezi min. křívkou a max. křivkou, viz

obr. 64.

Čerpadla jsou z výrobního závodu nastavena na

proporcionální tlak, viz oddíl Nastavení z výroby na

straně 65. Ve většině případů je toto optimální řídící

režim a současně je zde nejmenší spotřeba el. energie.

1. Dvoutrubkové • dopravní výškou větší než 4 m,

otopné soustavy s

termostatickými

• velmi dlouhým rozvodným potrubím,

ventily a s: •silně seškrcenými uzavíracími ventily na jednotlivých větvích,

• regulátory diferenčního tlaku na jednotlivých větvích,

• velkými tlakovými ztrátami v částech zařízení která jsou protékána

celkovým průtočným množstvím (kotel, výměník tepla a rozvodné

potrubí až po 1. stoupací potrubí).

2. Primární oběhová čerpadla v soustavách s velkými tlakovýmí ztrátami v primárním okruhu.

1. Dvoutrubkové • dopravní výškou menší než 2 m

otopné nebo

chladicí soustavy

•gravitačními soustavami.

s termostatickými • malými tlakovými ztrátami v částech zařízení, která jsou protékána

ventily a s:

celkovým průtočným množstvím (t.j. kotel, výměník tepla a rozvodné

potrubí až po 1. stoupací potrubí),

• s velkou diferenční teplotou mezi přívodním a vratným potrubím (např.

dálkové topení).

2. Podlahové systémy vytápění s termostatickými ventily.

3. Jednotrubková topení s termostatickými ventily nebo s uzavíracími ventily na jednotlivých

větvích.

4. Primární oběhová čerpadla u zařízení s velmi malými tlakovými ztrátami v primárním okruhu.

Zvolit tento druh

regulace

Proporcionální tlak

Konstantní tlak

Nastavené parametry z výrobního závodu jsou

v odstavcích Menu PROVOZ (OPERATION) strana 71

a Menu INSTALACE (INSTALLATION) strana 74

vyznačeny pod jednotlivými displejovými zobrazeními

tučným písmem.

65


66

TPE, TPED série 2000

Čerpadla TPED:

Čerpadla jsou z výrobního závodu nastavena na

proporcionální tlak a další provozní režim "střídavý

provoz".

Dopravní výška odpovídá hodnotě 50 % maximální

dopravní výšky čerpadla (viz katalogový list čerpadla).

Mnoho systémů bude dobře pracovat s nastavením od

výrobce, většina systémů však může být změnou

nastavení optimalizována.

Nastavené parametry z výrobního závodu jsou

v odstavcích Menu PROVOZ (OPERATION) strana 71

a Menu INSTALACE (INSTALLATION) strana 74

vyznačeny pod jednotlivými displejovými zobrazeními

tučným písmem.

Nastavování na ovládacím panelu,

jednofázová čerpadla

Ovládací panel čerpadla, viz. obr. 65, obsahuje

následující tlačítka a signálky:

• tlačítka a k nastavení požadované hodnoty.

• žlutá světelná políčka pro indikaci požadované

hodnoty.

• signální světla, zelené (provoz) a červené

(porucha).

3 1

Obr. 65 Ovládací panel, jednofázová čerpadla,

0,37 - 1,1 kW

2

Pol. Popis

1 Tlačítka pro nastavení.

2 Signální světla provozní a poruchové signalizace.

3 Světelná políčka pro indikaci dopravní výšky a výkonu.

Nastavení způsobu regulace

Popis této funkce je uveden v odst. Řídící režimy na

straně 64.

TM00 7600 0304

E-čerpadla Grundfos

Změňte způsob regulace stisknutím dvou

nastavovacích tlačítek současně po dobu asi 5 sekund.

Způsob regulace se změní z konstantního tlaku na

proporcionální tlak nebo naopak.

Obr. 66 Nastavení způsobu regulace

Nastavování dopravní výšky čerpadla

Nastavte dopravní výšku stisknutím tlačítka nebo .

Světelná políčka na ovládacím panelu budou ukazovat

nastavení dopravní výšky (pořadovanou hodnotu). Viz

následující příklady.

Proporcionální tlak

Obr. 67 ukazuje svítící světelná políčka 5 a 6, která

indikují požadovanou hodnotu 3,4 m při maximálním

průtoku. Nastavený rozsah leží mezi 25 % až 90 %

maximální dopravní výšky.

0,9 x H max.

0.25 x H max.

Obr. 67 Čerpadlo v regulovaném režimu na

proporcionální tlak

Konstantní tlak

Obr. 68 ukazuje svítící světelná políčka 5 a 6, která

indikují požadovanou hodnotu 3,4 metry. Rozsah

nastavení leží mezi 1/8 (12,5 %) maximální dopravní

výšky a maximální dopravní výškou.

H max.

0.125 x H max.

Obr. 68 Čerpadlo v řídícím režimu konstantní tlak

TM03 91333407

TM03 5846 4006

TM03 5845 4006


TPE, TPED série 2000

Nastavení provozu podle max. křivky

K přepnutí na provoz podle max. křivky stiskněte

tlačítko a držte je ve stisknuté poloze (horní světelné

políčko bliká). Viz obr. 69.

K návratu zpět stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku, kdy se zobrazí

požadovaná dopravní výška.

H

Obr. 69 Provoz podle max. křivky

Nastavení provozu podle min. křivky

K přepnutí na provoz podle min. křivky stiskněte tlačítko

a držte je ve stisknuté poloze (dolní světelné políčko

bliká). Viz obr. 70.

K návratu zpět stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku, kdy se zobrazí

požadovaná dopravní výška.

H

Obr. 70 Provoz podle min. křivky

Q

Start/stop čerpadla

Chcete-li čerpadlo zapnout, stiskněte tlačítko a držte

je ve stisknuté poloze tak dlouho, až se objeví indikace

požadované dopravní výšky.

Vypnutí čerpadla: stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku, kdy nebude svítit

žádné světelné políčko a zelená signálka bude blikat.

Q

TM00 7345 1196

TM00 7346 1196

E-čerpadla Grundfos

Nastavování na ovládacím panelu,

třífázová čerpadla

Ovládací panel čerpadla obsahuje následující tlačítka

a signálky:

• tlačítka a k nastavení požadované hodnoty.

• žlutá světelná políčka pro indikaci požadované

hodnoty.

• signální světla, zelené (provoz) a červené

(porucha).

Obr. 71 Ovládací panel, trojfázová čerpadla,

0,55 - 22 kW

Pol. Popis

1 a 2 Tlačítka pro nastavení.

3 a 5

4

Nastavení způsobu regulace

Popis této funkce je uveden v odst. Řídící režimy na

straně 64.

Změňte způsob regulace stisknutím (pol. 2) podle

následujícího cyklu:

• konstantní tlak,

• proporcionální tlak, .

5

4

3

Světelná políčka pro indikaci:

• druhu regulace (pol. 3)

• výšky, průtoku a provozního režimu (pol. 5).

Signální světla pro indikaci

• provozu a poruchy

• externího řízení (EXT) .

Obr. 72 Nastavení způsobu regulace

1

2

TM03 0177 4304

TM03 9061 3307

67


68

TPE, TPED série 2000

Nastavování dopravní výšky čerpadla

Nastavte dopravní výšku stisknutím tlačítka nebo .

Světelná políčka na ovládacím panelu budou ukazovat

nastavení dopravní výšky (pořadovanou hodnotu). Viz

následující příklady.

Proporcionální tlak

Obr. 73 ukazuje svítící světelná políčka 5 a 6, která

indikují požadovanou hodnotu 3,4 m při maximálním

průtoku. Nastavený rozsah leží mezi 25 % až 90 %

maximální dopravní výšky.

0,9 x H max.

0,25 x H max.

Obr. 73 Čerpadlo v regulovaném režimu na

proporcionální tlak

Konstantní tlak

Obr. 74 ukazuje svítící světelná políčka 5 a 6, která

indikují požadovanou hodnotu 3,4 metry. Rozsah

nastavení leží mezi 1/8 (12,5 %) maximální dopravní

výšky a maximální dopravní výškou.

H max.

0,125 x H max.

Obr. 74 Čerpadlo v regulovaném režimu na konstantní

tlak

TM03 5846 4006

TM03 5845 4006

E-čerpadla Grundfos

Nastavení provozu podle max. křivky

K přepnutí na provoz podle max. křivky čerpadla

stiskněte tlačítko (svítí MAX). Viz obr. 75.

K návratu zpět stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku, kdy se zobrazí

požadovaná dopravní výška.

H

Obr. 75 Provoz podle max. křivky

Nastavení provozu podle min. křivky

K přepnutí na provoz podle min. křivky čerpadla

stiskněte dlouze tlačítko (svítí MIN). Viz obr. 76.

K návratu zpět stiskněte tlačítko a držte je ve

stisknuté poloze až do okamžiku, kdy se zobrazí

požadovaná dopravní výška.

H

Obr. 76 Provoz podle min. křivky

Start/stop čerpadla

Chcete-li čerpadlo zapnout, stiskněte tlačítko a držte

je ve stisknuté poloze tak dlouho, až se objeví indikace

požadované dopravní výšky.

Čerpadlo vypnete tak, že stisknete tlačítko a držte je

ve stisknuté poloze, až se rozsvítí STOP a zelená

signálka bude blikat.

Q

Q

TM03 0289 4704

TM03 0290 4704


TPE, TPED série 2000

Nastavení dálkovým ovladačem

R100

Čerpadlo je navrženo pro bezdrátovou komunikaci

pomocí dálkového ovladače Grundfos R100.

Obr. 77 Komunikace s čerpadlem prostřednictvím

dálkového ovladače R100 na bázi

infračerveného světla

V průběhu komunikace musí být dálkový ovladač R100

obrácen směrem k ovládacím panelu čerpadla.

Vprůběhu komunikace ovladače R100 s čerpadlem

bude rychle blikat červené signální světlo. Dálkový

ovladač R100 držte ve stejné poloze až do okamžiku,

kdy červená LED signálka přestane blikat.

Dálkový ovladač R100 umožňuje nastavování

parametrů čerpadla a odečet jeho provozního stavu.

Jednotlivá displejová zobrazení se dělí na čtyři

paralelní menu, viz obr. 78.

0. OBECNĚ (GENERAL) (viz návod k použití dálkového

ovladače R100)

1. PROVOZ (OPERATION)

2. PROVOZNÍ STAV (STATUS)

3. INSTALACE (INSTALLATION)

Čísla uvedená nad každým jednotlivým displejových

zobrazení na obr. 78 se vztahují k odstavcům

popisujícím dané displejové zobrazení.

TM03 0141 4104

E-čerpadla Grundfos

69


70

TPE, TPED série 2000

Obr. 78 Přehled menu

E-čerpadla Grundfos

0. OBECNĚ 1. PROVOZ 2. PROVOZNÍ STAV 3. INSTALACE

1.1 2.1 3.1

1.2 2.2 3.2

1.3 2.3 3.3 (1)

1.4 (2) 2.4 3.4 (2)

1.5 2.5 3.5 (2)

2.6 3.6

1.5 (2) 2.7 (2) 3.7

(1) Toto displejové zobrazení se objeví jen trojfázových čerpadel, 0,55 - 7,5 kW

(2) Toto displejové zobrazení se objeví jen trojfázových čerpadel, 11-22 kW

2.8 (2) 3.8

2.9 (2) 3.9 (2)

3.10 (2)

3.11 (2)


TPE, TPED série 2000

Menu PROVOZ (OPERATION)

Toto je první displejové zobrazení v tomto menu:

Požad. hodnota

Nastavená požadovaná hodnota

Aktuální požad. hodnota

Aktuální dopravní výška

Nastav požadovanou hodnotu v [m] v tomto

displejovém vyobrazení.

V řídícím režimu proporcionální tlak je rozsah

nastavení od 1/4 do 3/4 maximální dopravní výšky.

V řídícím režimu konstantní tlak je rozsah nastavení

od 1/4 maximální dopravní výšky až do maximální

dopravní výšky.

V řídícím režimu konstantní křivka je požadovaná

hodnota nastavená v % maximální křívky. Křivka může

být nastavena uvnitř rozsahu mezi min. křívkou a max.

křivkou.

Zvolte jeden z následujících provozních režimů:

• Stop

• Min. (min. křivka)

• Max. (max. křivka).

Je-li čerpadlo připojeno k externímu signálu

požadované hodnoty, bude hodnota ukázaná v tomto

displejovém zobrazení maximální hodnota externího

signálu požadované hodnoty.

Požadovaná hodnota a externí signál

Požadovanou hodnotu nelze nastavit, jestliže je

čerpadlo řízeno externími signály (Stop, Min. křivka

nebo Max. křivka). Dálkový ovladač R100 bude v

takovém případě indikovat upozornění: Externí řízení!

Zkontrolujte, zda je čerpadlo vypnuto přes svorky 2-3

(vypnutý obvod) nebo nastaveno na min. nebo max.

přes svorky 1-3 (zapnutý obvod).

E-čerpadla Grundfos

Požadovaná hodnota a bus komunikace

Stejně tak nelze požadovanou hodnotu nastavit,

jestliže je čerpadlo řízeno z externího řídícího systému

na bázi bus komunikace. Dálkový ovladač R100 bude

v takovém případě indikovat upozornění:

Řízení přes bus!

K potlačení bus komunikace odpojte bus přípojku.

Provozní režim

Zvolte jeden z následujících provozních režimů:

• Normální (provoz)

• Stop

• Min.

• Max.

Provozní režimy je možno volit, aniž dojde ke změně

nastavení požadované hodnoty.

Hlášení poruch

U E-čerpadel mohou být poruchové stavy ukazovány

dvěma typy indikací: alarm nebo varování.

Hlášení "alarm" bude aktivovat poruchovou signalizaci

alarmu v dálkovém ovladači R100 a přepne čerpadlo do

jiného provozního režimu, obvykle do režimu stop.

Vpřípadech některých poruchových stavů

indikovaných hlášením alarm však bude čerpadlo

nastaveno tak, aby pokračovalo v provozu, i když je

hlášení alarmu aktivní.

Poruchový stav indikovaný formou "varování" bude

aktivovat varovnou signalizaci v dálkovém ovladači

R100; čerpadlo však bude nadále pracovat ve stejném

režimu provozu či řízení.

Poznámka: Indikace "Varování"í se týká pouze

čerpadel o výkonu 11 kW a vyšším.

71


72

TPE, TPED série 2000

Alarm

V případě indikace "alarm" bude příčina tohoto alarmu

uvedena v tomto displejovém zobrazení.

Indikace možných příčin alarmu:

• Bez alarmu

• Příliš vysoká teplota motoru

• Podpětí

• Asymetrie sít’ového napětí (11-22 kW)

• Přepětí

• Nadměrný počet restartů (po poruchách)

• Přetížení

• Nedostatečné zatížení (11-22 kW)

• Signál snímače mimo rozsah

• Signál požadované hodnoty mimo rozsah

• Externí porucha

• Jiná porucha.

Jestliže je čerpadlo nastaveno na ruční restart, je

možno signalizaci alarmu v tomto displejovém

zobrazení resetovat, pokud již pominula příčina

poruchy.

Varování (pouze pro 11-22 kW)

V případě indikace "varování" bude příčina této

indikace uvedena v tomto displejovém zobrazení.

Indikace možných příčin alarmu:

• Bez varování

• Signál snímače mimo rozsah

• Domazat ložiska motoru

• Vyměnit ložiska motoru

• Vyměnit varistor *)

Indikace varování automaticky zmizí, jakmile její

příčina pomine.

*) Varistor chrání čerpadlo před přechodnými napětími v síti. Pokud

taková přechodná napětí vznikají, varistor se časem postupně

opotřebovává a je třeba jej vyměnit. Čím častěji přechodná napětí

vznikají, tím rychleji se varistor opotřebovává. Výměnu varistoru musí

provést technik firmy Grundfos.

E-čerpadla Grundfos

Záznam hlášení poruchové signalizace

Pro oba uvedené typy poruchové signalizace , tj. alarm

a varování, je dálkový ovladač R100 vybaven funkcí

záznamu hlášení.

Záznam hlášení alarmu

V případě hlášení "alarm" bude posledních pět

alarmových stavů uchováno v hlášení alarmu. "Hlášení

alarmu 1" bude ukazovat poslední hlášení poruchy,

"Hlášení alarmu 2" předposlední hlášení poruchy, atd.

Shora uvedený příklad dává tuto informaci:

• hlášení alarmu Podpětí

• kód poruchy (73)

• doba v minutách, po kterou bylo čerpadlo připojeno

na zdroj elektrického proudu od okamžiku vzniku

poruchy: 8 min.

Hlášení o varování (jen pro 11-22 kW)

V případě indikace "varování" bude posledních hlášení

uchováno v pamět’ové schránce. "Hlášení varování 1"

bude ukazovat poslední poruchový stav, "Hlášení

varování 2" předposlední poruchový stav.


TPE, TPED série 2000

Shora uvedený příklad dává tuto informaci:

• varovná indikace Domazat ložiska motoru

• kód poruchy (240)

• doba v minutách, po kterou bylo čerpadlo připojeno

na zdroj elektrického proudu od okamžiku vzniku

poruchy: 30 min.

Menu PROVOZNÍ STAV (STATUS)

Displejová zobrazení obsažená v tomto menu zobrazují

pouze provozní stav. Nastavení parametrů nebo jejich

změna není možná.

Indikované hodnoty jsou hodnoty, které platily při

poslední komunikaci mezi čerpadlem a dálkovým

ovladačem R100. Jestliže chcete provést aktualizaci

parametru provozního stavu, nasměrujte jednotku

R100 na ovládací panel čerpadla a stiskněte tlačítko

"OK".

Chcete-li opakovaně vyvolávat některý provozní

parametr, jako např. otáčky, držte tlačítko "OK" ve

stisknuté poloze v době, kdy má být provedeno

monitorování daného parametru.

Tolerance indikovaných hodnot jsou uváděny pod

každým displejovým zobrazením. Tyto tolerance jsou

uvedeny orientačně v procentech % maximálních

hodnot parametrů.

Aktuální požad. hodnota

Tolerance: ±2 %

Toto displejové zobrazení ukazuje skutečnou

požadovanou hodnotu a externě nastavenou

požadovanou hodnotu v procentech (%) rozsahu od

minimální hodnoty do nastavené požadované hodnoty.

Provozní režim

Toto displejové zobrazení ukazuje aktuální provozní

režim (Normální (provoz), Stop, Min., nebo Max.). Dále

displej ukazuje, odkud byl tento provozní režim navolen

(R100, Čerpadlo, Bus nebo Externí).

Aktuální hodnota

E-čerpadla Grundfos

V tomto displejovém zobrazení se ukáže hodnota

skutečně naměřená připojeným snímačem.

Otáčky

Tolerance: ±5 %

V tomto displejovém zobrazení se ukazují okamžité

otáčky čerpadla.

Příkon a spotřeba energie

Tolerance: ±10 %

Toto displejové zobrazení ukazuje aktuální elektrický

příkon čerpadla ze sítě. Hodnota příkonu je uvedena ve

W nebo kW.

Na tomto displejovém zobrazení je také patrná

spotřeba el. energie čerpadla. Hodnota el. energie je

hodnota kumulovaná od momentu kompletace čerpadla

ve výrobním závodě a nelze ji vynulovat.

Počet provozních hodin

Tolerance: ±2 %

Počet provozních hodin je kumulovaná hodnota, kterou

nelze vynulovat.

73


74

TPE, TPED série 2000

Stav mazání ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW)

Toto displejové zobrazení ukazuje, kolikrát již byla

ložiska motoru domazána a časový moment výměny

ložisek motoru.

Provedené domazání ložisek motoru potvrďte v menu

INSTALACE. Viz Potvrzení domazání/výměny ložisek

motoru (pouze pro 11-22 kW). Po potvrzení domazání

se číslice ve shora uvedeném displejovém zobrazení

zvýší o jednu.

Časový interval domazání ložisek motoru (pouze pro

11-22 kW)

Toto displejové zobrazení ukazuje, kdy mají být

domazána ložiska motoru. Řídící jednotka monitoruje

provozní režim čerpadla a vypočítá časové intervaly

domazání ložisek. Pokud se provozní režim změní,

může se změnit rovněž vypočtený časový interval

domazání.

Zobrazeny mohou být tyto časové intervaly:

• za 2 roky

• za 1 rok

• za 6 měsíců

• za 3 měsíce

• za 1 měsíc

• za 1 týden

• Nyní!

Čas zbývající do výměny ložisek motoru (pouze pro

11-22 kW)

Jestliže byla ložiska motoru domazávána po

předepsaný počet domazání uložený v paměti řídící

jednotky, bude displejové zobrazení popsané

v odstavci nahrazeno displejovým zobrazením

uvedeným níže.

Toto displejové zobrazení ukazuje čas zbývající do

výměny ložisek motoru. Řídící jednotka monitoruje

provozní režim čerpadla a vypočítá časový interval

výměny ložisek.

E-čerpadla Grundfos

Zobrazeny mohou být tyto časové intervaly:

• za 2 roky

• za 1 rok

• za 6 měsíců

• za 3 měsíce

• za 1 měsíc

• za 1 týden

• Nyní!

Menu INSTALACE (INSTALLATION)

Řídicí režim

Zvolte jeden z následujících režimů řízení (viz obr. 64):

• Prop. tlak (proporcionální tlak)

• Konst. tlak (konstantní tlak)

• Konst. křivka (konstantní křivka).

Poznámka: Jestliže je čerpadlo připojeno na bus,

provozní režim nemůže být zvolen pomocí R100.

Externí požadovaná hodnota

Vstup pro externí signál požadované hodnoty může být

nastaven na různé druhy signálu.

Zvolte jednu z následujících možností:

• 0-10 V

• 0-20 mA

• 4-20 mA

• Neaktivní.

V případě volby možnosti Neaktivní bude platit

požadovaná hodnota nastavená pomocí jednotky

dálkového ovládání R100 nebo na ovládacím panelu.

Pokud je zvolen některý z uvedených druhů signálu,

bude aktuální požadovaná hodnota ovlivněna signálem

připojeným na vstup externí požadované hodnoty.

Signální relé

Čerpadla 0,37 - 7,5 kW mají jedno signální relé. Toto

relé je výrobcem nastaveno na Porucha.

Čerpadla 11-22 kW mají dvě signální relé. Signální relé

1 je výrobcem nastaveno na Alarm a signální relé 2 na

Varování.


TPE, TPED série 2000

V níže uvedeném displejovém zobrazení si můžete

zvolit jednu ze tří nebo šesti provozních situací, při níž

má dojít k aktivaci signálního relé.

0,55 - 7,5 kW

• Připraveno

• Porucha

• Provoz.

11-22 kW 11-22 kW

• Připraveno

• Alarm

• Provoz

• Chod čerpadla

• Varování

• Domazat.

Poznámka: Možnosti Porucha a Alarm se týkají

poruchových stavů, při nichž se aktivuje signalizace

alarmu.

Varování se týká poruchových stavů, při nichž se

aktivuje varovná signalizace.

Možnost Domazat se vztahuje pouze k jedné situaci, tj,

nutnosti domazání ložisek.

Tlačítka na čerpadle

• Připraveno

• Alarm

• Provoz

• Provoz čerpadla

• Varování

• Domazat.

U tlačítek a na ovládacím panelu jsou tyto

možnosti nastavení:

• Aktivní

• Neaktivní.

V případě nastavení na Neaktivní (zablokovaná),

nejsou tlačítka funkční. Nastavení tlačítek Neaktivní

zvolte, když požadujete, aby čerpadlo řídil externí řídící

systém.

Adresace čerpadla

E-čerpadla Grundfos

Každému čerpadlu v rámci dané soustavy je možno

přidělit adresu ve formě identifikačního čísla od 1 do 64.

V případě použití systému bus komunikace musí mít

své číslo každé čerpadlo.

Digitální vstup

Digitální vstup čerpadla (svorka 1, viz strana 77 ) může

být nastaven na různé funkce.

Zvolte jednu z těchto funkcí:

• Min. (min. křivka)

• Max. (max. křivka).

Zvolená funkce se aktivuje sepnutím kontaktu mezi

svorkami 1 a 9 (viz strana 77).

Min.:

Jestliže je tento vstup aktivní, bude čerpadlo pracovat

podle min. křivky.

Max.:

Jestliže je tento vstup aktivní, bude čerpadlo pracovat

podle max. křivky.

Monitorování ložisek motoru (pouze pro 11-22 kW)

Funkce monitorování ložisek motoru má tyto možnosti

nastavení:

• Aktivní

• Neaktivní.

Je-li tato funkce nastavena na Aktivní, začne počítadlo

v řídící jednotce odpočítávat provozní dobu ložisek.

Poznámka: Počítadlo bude stále pokračovat v

odpočívání, i když bude tato funkce přepnuta do polohy

Neaktivní. Nebude však indikováno upozornění na

aktuální nutnost domazání ložisek.

Jakmile se tato funkce přepne znovu do polohy Aktivní,

použije se odpočítaný kumulovaný čas pro výpočet

časového okamžiku, kdy bude třeba domazat ložiska.

75


76

TPE, TPED série 2000

Potvrzení domazání/výměny ložisek motoru (pouze

pro 11-22 kW)

Tato funkce má následující možnosti nastavení:

• Domazáno

• Vyměněno

• Bez zásahu.

Je-li funkce monitorování ložisek v poloze Aktivní, vyšle

řídící jednotka upozornění, že ložiska motoru je nutno

domazat nebo vyměnit. Jestliže bylo provedeno

domazání nebo výměna ložisek motoru, potvrďte tuto

operaci ve shora uvedeném displejovém zobrazení

stisknutím tlačítka "OK".

Poznámka: Možnost Domazáno nelze zvolit v určitém

časovém úseku po potvrzení domazání.

Vyhřívání motoru v klidovém stavu (pouze 11-22 kW)

Funkci vyhřívání motoru v klidovém stavu je možno

nastavit na:

• Aktivní

• Neaktivní.

Je-li tato funkce nastavena na Aktivní, zapne se přívod

DC napětí na vinutí motoru. Toto DC napětí zajistí

generování tepla, které postačí k zamezení

kondenzace par v motoru.

Nastavení pomocí programu PC Tool

E-products

Speciální nastavení, lišící se od nastavení pomocí

dálkového ovladače R100, vyžaduje použití programu

Grundfos PC Tool E-products. K tomu je zapotřebí

asistence servisního technika nebo technika firmy

Grundfos. Spojte se s vaší místní pobočkou firmy

Grundfos, která vám poskytne bližší informace.

Priorita nastavení

E-čerpadla Grundfos

Priorita nastavení je závislá na dvou faktorech:

1. zdroj řízení

2. nastavení.

1. Zdroj řízení

Ovládací panel

R100

Externí signály

(externí signál požadované hodnoty, digitální vstupy,

apod.)

Bus komunikace z jiného řídícího systému

2. Nastavení

• Provozní režim Stop

• Provozní režim Max. (Max. křivka)

• Provozní režim Min. (Min. křivka)

• Nastavení požadované hodnoty.

E-čerpadlo může být řízeno současně z různých zdrojů

řízení, přičemž každý z těchto zdrojů může mít jiné

nastavení. Proto je také nutno zavést určité pořadí

priorit zdrojů řízení a nastavení.

Poznámka: Je-li jedno nebo více nastavení aktivováno

ve stejné časovém okamžiku, pak bude čerpadlo

pracovat podle funkce, která má nejvyšší prioritu.

Priorita nastavení bez bus komunikace

Priorita

Ovládací panel nebo

R100

Externí signály

1 Stop

2 Max.

3 Stop

4 Max.

5 Min. Min.

6

Nastavení požadované

hodnoty

Nastavení požadované

hodnoty

Příklad: Je-li E-čerpadlo nastaveno na provozní režim

Max. (Max. frekvence) externím signálem např. přes

digitální vstup, je na ovládacím panelu, popř. na

dálkovém ovladači R100, možno nastavit E-čerpadlo

pouze na provozní režim Stop.


TPE, TPED série 2000

Priorita nastavení s bus komunikací

Ovládací panel

Priorita

nebo R100

1 Stop

2 Max.

Příklad: Pracuje-li E-čerpadlo podle požadované

hodnoty nastavené přes systém bus komunikace, je na

ovládacím panelu, popř. na dálkovém ovladači R100,

možno nastavit E-čerpadlo pouze na provozní režim

Stop nebo Max. a externím signálem lze provést

nastavení E-čerpadla pouze na provozní režim Stop.

Externí signál režimu nuceného

řízení

Čerpadlo je vybaveno vstupy pro následující externí

řídící povely:

• Start/stop čerpadla.

• Digitální funkce.

Vstup pro externí start/stop

Funkční schéma: Vstup start/stop:

Digitální vstup

Pomocí jednotky dálkového ovládání R100 můžete

zvolit jednu z následujících funkcí pro digitální vstup:

• Normální provoz

• Min. křivka

• Max. křivka.

Externí

signály

BUS komunikace

3 Stop Stop

4 Max.

5 Min.

6

Start/stop (svorky 2 a 3)

H

H

Q

Q

Nastavení

požadované hodnoty

Normální provoz

Stop

E-čerpadla Grundfos

Funkční schéma: Vstup pro digitální funkci:

Připojovací svorky

Digitální funkce (svorky 1 a 9)

Skupina 2

H

H

H

NC C NO N PE L

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/1

STOP

RUN

0/4-20 mA 0-10 V

10K

1 9 8 7

Skupina 3

6 5 4 3 2

Obr. 79 Připojovací svorky TPE série 2000

Q

Q

Q

B Y A

Normální provoz

Min. křivka

Max. křivka

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

Skupina 1

TM02 0795 0904

77


78

TPE, TPED série 2000

Externí signál požadované hodnoty

Připojením vysílače analogového signálu na vstup pro

nastavení požadované hodnoty (svorka 4) je možno

realizovat dálkové nastavování požadované hodnoty.

Obr. 80 Aktuální požadovaná hodnota jako výsledek

(součin) požadované hodnoty a signálu externí

požadované hodnoty

Aktuální externí signál 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

navolte jednotkou dálkového ovládání R100

Řídící režim regulovaný

Je-li dálkovým ovladačem R100 navolen regulovaný

režim, může být čerpadlo řízeno na:

• proporcionální tlak

• konstantní tlak.

V řídícím režimu proporcionální tlak může být

požadovaná hodnota externě nastavena v rozsahu

mezi 25 % maximální dopravní výšky a nastavenou

požadovanou hodnotou na čerpadle nebo pomocí

R100, viz obr. 81.

Obr. 81 Vztah mezi aktuální požadovanou hodnotu

a signálem externí požadované hodnoty

v řídícím režimu proporcionální tlak

Příklad: Při maximální dopravní výšce 12 metrů,

požadované hodnotě 6metrů a externí požadované

hodnotě 40 %, bude aktuální požadovaná hodnota činit:

H actual

Požad. hodnota

Externí signál

požadované hodnoty

Aktuální

požad.

hodnota

Aktuální pož.

hodnota

Aktuální požad. hodnota

[m]

90 % maximální dopravní výšky

čerpadla

Požadovaná hodnota nastavená

na ovládacím panelu, dálkovém

ovladači R100 nebo pomocí

programu PC Tool E-products

0 10 V

0 20 mA

4 20 mA

25 % maximální dopravní výšky

čerpadla

Externí signál

požadované hodnoty

= (Hset –1/4 Hmax ) x % external setpoint +1/4 Hmax = (6 –12/4) x 40 % +12/4

= 4,2 m

TM02 8988 1304

TM03 8601 2007

E-čerpadla Grundfos

V řídícím režimu konstantní tlak může být požadovaná

hodnota externě nastavena v rozsahu mezi 12,5 %

maximální dopravní výšky a nastavenou požadovanou

hodnotou na čerpadle nebo pomocí R100, viz obr. 82.

Aktuální

požad.

hodnota

Obr. 82 Vztah mezi aktuální požadovanou hodnotu a

signálem externí požadované hodnoty v řídícím

režimu konstantní tlak

Příklad: Při maximální dopravní výšce 12 metrů,

požadované hodnotě 6metrů a externí požadované

hodnotě 40 %, bude aktuální požadovaná hodnota činit:

H actual

Aktuální požad. hodnota

[m]

0 10 V

0 20 mA

4 20 mA

Maximální dopravní výška čerpadla

Požadovaná hodnota nastavená na

ovládacím panelu, dálkovém

ovladači R100 nebo pomocí

programu PC Tool E-products

12,5 % of maximální dopravní výšky

čerpadla

Externí signál

požadované hodnoty

= (Hset –1/8 Hmax ) x % external setpoint +1/8 Hmax = (6 –12/8) x 80 % +12/8

= 5,1 m

Řídící režim neregulovaný

Je-li dálkovým ovladačem R100 navolen neregulovaný

řídící režim, viz hierarchie řízení v oddíle Přehled

provozních a řídících režimů na straně 64, čerpadlo je

řízeno podle konstantní křivky a může být řízeno

jakoukoliv (externí) řídící jednotkou.

V řídícím režimu konstantní křivka může být

požadovaná hodnota externě nastavena v rozsahu

mezi min. křivkou a nastavenou požadovanou

hodnotou na čerpadle nebo pomocí R100, viz obr. 83.

Aktuální

požad.

hodnota

Aktuální požad. hodnota

[m]

0 10 V

0 20 mA

4 20 mA

Max. křivka

Požadovaná hodnota

nastavená na ovládacím

panelu, dálkovém ovladači

R100 nebo pomocí programu

PC Tool E-products

Min. křivka

Externí signál

požadované hodnoty

Obr. 83 Vztah mezi aktuální požadovanou hodnotu a

signálem externí požadované hodnoty v řídícím

režimu konstantní křivka

TM02 8988 1304

TM02 8988 1304


TPE, TPED série 2000

Bus signál

Čerpadlo podporuje sériovou komunikaci přes vstup

pro propojovací jednotku RS-485. Komunikace probíhá

podle protokolu Grundfos bus, protokolu GENIbus,

přičemž je možné rovněž připojení na systém řízení

budovy nebo na jiný externí řídící systém.

Provozní parametry, jako požadovaná hodnota,

provozní režim apod. mohou být nastavovány dálkově

pomocí bus signálu. Současně může čerpadlo podávat

stavové informace týkající se důležitých parametrů jako

jsou aktuální hodnota řídícího parametru, elektrický

příkon, indikace poruchy aj.

Bližší podrobnosti sdělí na požádání Grundfos.

Poznámka: Jestliže budete používat bus signalizaci,

bude omezen počet nastavení prováděných dálkovým

ovladačem R100.

Jiné standardy pro bus komunikaci

Grundfos nabízí různá řešení bus komunikace

v souladu s jinými standardy.

Bližší podrobnosti sdělí na požádání Grundfos.

E-čerpadla Grundfos

79


80

TPE, TPED série 2000

Signální světla a signální relé

Provozní stav čerpadla indikuje zelené a červené

signální světlo. Tato světla jsou umístěna na ovládacím

panelu čerpadla a uvnitř svorkovnice. Viz obr. 84 a 85.

Zelené Červené

Obr. 84 Polohy signálních světel u jednofázových čerpadel

Zelené Červe


Obr. 85 Polohy signálních světel u třífázových čerpadel

Dále je čerpadlo vybaveno výstupem pro

bezpotenciálovou signalizaci přes interní relé.

TM00 7600 0304

TM02 8513 0304

Zelené

Červené

Zelené

Červené

TM02 0838 0203

TM02 9036 4404

E-čerpadla Grundfos

Zelené

Červené

TM03 9063 3307


TPE, TPED série 2000

Funkce obou signálních světel a poruchového

signálního relé jsou shrnuty v následující tabulce:

Porucha

(červené)

Signální světla Aktivace poruchového signálního relé při:

Provoz

(zelené)

Porucha/

Alarm,

Varování a

Domazání

Potvrzení poruchové signalizace

Poruchovou indikaci můžete resetovat jedním

z následujících způsobů:

• Krátce stiskněte tlačítka nebo na čerpadle.

Tato operace nebude mít vliv na nastavení

čerpadla.

Indikaci poruchy nelze resetovat tlačítky

jestliže jsou tato tlačítka zablokována.

nebo ,

• Vypněte přívod elektrického proudu na čerpadlo do

doby, než zhasnou signální světla.

• Vypněte a opět zapněte vstup pro externí funkci

start/stop.

• Použijte dálkový ovladač R100

V průběhu komunikace ovladače R100 s čerpadlem

bude rychle blikat červené signální světlo.

Provoz Připravenost

Čerpadlo v

provozu

Popis

E-čerpadla Grundfos

Nesvítí Nesvítí Přerušený přívod el. proudu.

Nesvítí Stále svítí Čerpadlo je v provozu

Nesvítí Bliká Čerpadlo je pod napětím ve stavu stop.

Stále svítí Nesvítí

Stále svítí Stále svítí

Stále svítí Bliká

C NO NC

C NO NC

C NO NC

C NO NC

C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC

C NO NC

C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC

C NO NC

C NO NC

C NO NC C NO NC C NO NC C NO NC

C NO NC C NO NC

C NO NC C

NO NC

Čerpadlo bylo vypnuto v důsledku Poruchy/

Alarmu nebo dále pracuje s indikací

Varování nebo Domazání.

Jestliže se čerpadlo zastavilo, bude

proveden pokus o znovuuvedení do

provozu (může být nutný restart čerpadla

potvrzením hlášení Porucha).

Čerpadlo je v provozu, avšak je nebo byl

uněj indikována Porucha/Alarm, jenž mu

umožňuje pokračovat dále v provozu, popř.

čerpadlo dále pracuje s indikací Varování

nebo Domazání.

Pokud tkví příčina v "signálu od snímače

mimo rozsah", bude čerpadlo pokračovat

v provozu podle max. křivky a poruchovou

indikaci nebude možno potvrdit do doby,

než se signál bude nacházet v signálním

rozsahu.

Pokud tkví příčina v "signálu požadované

hodnoty mimo rozsah", bude čerpadlo

pokračovat v provozu podle min. křivky

a poruchovou signalizaci nebude možno

potvrdit do doby, než se signál bude

nacházet v signálním rozsahu.

Čerpadlo bylo nastaveno na stop, avšak

bylo také vypnuto v důsledku Poruchy.

81


82

TPE, TPED série 2000

Kontrola izolačního odporu

0,25 - 7,5 kW

Neměřte izolační odpor vinutí motorů nebo instalací

sE-čerpadly s použitím vysokonapět’ového měřicího

zařízení, mohla by se zničit zabudovaná elektronika.

11-22 kW

Neměřte izolační odpor instalací s E-čerpadly

s použitím vysokonapět’ového měřicího zařízení,

mohla by se zničit zabudovaná elektronika.

Vodiče od motoru mohou být odpojeny samostatně

amůže být odzkoušen izolační odpor motoru.

Další dokumentace výrobků

Zvláštní technický katalog je možno najít na on-line

výběrovém programu WebCAPS, na

www.grundfos.cz nebo www.grundfos.sk.

Bližší informace o WebCAPS najdete na straně 125.

E-čerpadla Grundfos


Jednofázové MGE motory

E-čerpadla s jednofázovými MGE

motory

Motory Grundfos MGE 71 a MGE 80

• mají jednofázovou sít’ovou přípojku.

• jsou trojfázové, asynchronní indukční motory

s kotvou nakrátko, navržené podle platných norem

a směrnic IEC, DIN a VDE. Tyto motory mají

vestavěný frekvenční měnič a PI regulátor.

• používají se k plynulé otáčkové regulaci E-čerpadel

Grundfos.

• dodávají se ve velikostech 0,25 až 0,75 kW

(4-pólové provedení) a 0,37 až 1,1 kW (2-pólové

provedení).

Obr. 86 Jednofázové MGEmotory

Napájecí napětí

1 x 200-240 V ±10 %, 50/60 Hz, PE.

1 x 208-230 V ±10 %, 50/60 Hz, PE.

Pojistka

Velikosti motorů 0,25 až 1,1 kW: Max. 10 A.

Lze používat standardní, rychlé i pomalé pojistky.

Svodový proud

Zemní svodový proud < 3,5 mA.

Svodové proudy jsou měřeny v souladu s normou

EN 60 355-1.

Vstup/výstup

Start/stop

Externí bezpotenciálový spínač.

Napětí: 5 VDC

Proud: < 5 mA.

Nutno použít stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 /

28-16 AWG).

Digitální vstup

Externí bezpotenciálový spínač.

Napětí: 5 VDC

Proud: < 5 mA.

Nutno použít stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 /

28-16 AWG).

TM02 1502 0101

E-čerpadla Grundfos

Signály požadované hodnoty

• Potenciometr

0-10 VDC, 10 kΩ (pomocí interního napájecího

napětí).

Stíněný kabel (průřez min. 0,5 mm 2

amax.1,5mm 2 ).

Maximální délka kabelu: 100 m.

• Napět’ový signál

0-10 VDC, Ri > 50 kΩ.

Tolerance: +0 %/ –3 % při maximálním napět’ovém

signálu.

Stíněný kabel (průřez min. 0,5 mm 2

amax.1,5mm 2 ).

Maximální délka kabelu: 500 m.

• Proudový signál

DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri =175 Ω.

Tolerance: +0 %/ –3 % při maximálním proudovém

signálu.

Stíněný kabel (průřez min. 0,5 mm 2

amax.1,5mm 2 ).

Maximální délka kabelu: 500 m.

Signály od snímače

• Napět’ový signál

0-10 VDC, Ri > 50 kΩ (pomocí interního napájecího

napětí).

Tolerance: +0 %/ –3 % při maximálním napět’ovém

signálu.

Stíněný kabel (průřez min. 0,5 mm 2

amax.1,5mm 2 ).

Maximální délka kabelu: 500 m.

• Proudový signál

DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri =175 Ω.

Tolerance: +0 %/ –3 % při maximálním proudovém

signálu.

Stíněný kabel (průřez min. 0,5 mm 2

amax.1,5mm 2 ).

Maximální délka kabelu: 500 m.

• Přívod napájecího napětí na snímač:

+24 VDC, max. 40 mA.

Signální výstup

Beznapět’ový přepínací kontakt.

Maximální zatížení kontaktu: 250 VAC, 2 A.

Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 10 mA.

Stíněný kabel: 0,5 - 2,5 mm 2 .

Maximální délka kabelu: 500 m.

Vstup pro bus

Grundfos GENIbus protokol, RS-485.

Stíněný dvoužilový kabel 0,5 až 1,5 mm 2 .

Maximální délka kabelu: 500 m.

83


84

Jednofázové MGE motory

EMC (elektromagnetická kompatibilita)

Emise:

Motory vyhovují emisním limitům daným normou

EN 61 800-3 pro první pásmo životního prostředí

(sídlištní komplexy), neomezená distribuce dle

CISPR11, skupina 1, třída B.

Odolnost:

Motory splňují požadavky pro první a druhé pásmo

životního prostředí dle normy EN 61 800-3.

Bližší informace o elektromagnetické kompatibilitě viz

EMC a správná instalace na straně 91.

Třída krytí

Standardní třída krytí: IP 55.

Třída izolace

F (IEC 85).

Okolní teplota

za provozu: –20 °C až +40 °C.

při skladování a přepravě: –40 °C až +60 °C.

Relativní vlhkost vzduchu

Maximálně 95 %.

Hladina akustického tlaku

Motor [kW]

0,37

0,55

0,75

1,1

Otáčky uvedené na

typovém štítku [min -1 ]

1400-1500

1700-1800

2800-3000

3400-3600

1400-1500

1700-1800

2800-3000

3400-3600

1400-1500

1700-1800

2800-3000

3400-3600

2800-3000

3400-3600

Hladina

akustického tlaku

[dB(A)]

< 70

E-čerpadla Grundfos

Motorová ochrana

Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou

ochranu. Motor je vybaven nadproudovou ochranu proti

pomalému přetěžování a zablokování (IEC 34-11:

TP 211).

Doplňková ochrana

Jestliže je čerpadlo připojeno k elektrické instalaci,

u níž je jako přídavná ochrana použit proudový chránič

(ELCB), musí být tento chránič takového typu, který je

označen následujícím symbolem.

ELCB

Poznámka: Pokud je jako přídavná ochrana zvolen

zemní ochranný jistič, je při jeho dimenzování nutno

vzít do úvahy celkový svodový proud všech

elektrických zařízení dané instalace.

Start/stop čerpadla

Počet zapnutí a vypnutí elektrického sít’ového

napájecího napětí nesmí překročit 4 x za hodinu.

Zapíná-li se čerpadlo přímo ze sítě, naběhne do

provozu přibližně za 5 sekund. Požadujete-li větší

počet zapnutí a vypnutí, použijte pro zapínání

a vypínání čerpadla vstup pro externí start/stop.

Jestliže bude čerpadlo zapínáno/vypínáno externím

spínačem zap/vyp, bude nabíhat do provozu okamžitě

po zapnutí.


Jednofázové MGE motory

Schéma el. zapojení

1 x 200-240 V, +/–10 %, 50/60 Hz

Externí vypínač

N

L

PE

ELC

Max. 10 A

Obr. 87 Schéma el. zapojení, jednofázové motory MGE

Jiná připojení

Připojovací svorky externích bezpotenciálových

kontaktů k realizaci funkce start/stop a digitální funkce,

externího signálu požadované hodnoty, signálu od

snímačů, komunikace GENIbus a reléového signálu

jsou zobrazeny na obr. 88.

Poznámka: Není-li připojen žádný externí vypínač zap/

vyp, pak krátkým vodičem zkratujte svorky 2 a 3.

Poznámka: Z preventivních důvodů musejí být vodiče

připojované k následující skupině po celé své délce

navzájem odděleny zesílenou izolací:

Skupina 1 Vstupy (externí start/stop, digitální funkce,

signály požadované hodnoty a od snímačů, svorky 1-9,

a přípojka pro bus komunikaci, svorky B, Y a A).

Všechny vstupy (skupina 1) jsou vnitřně odděleny od

částí, které jsou pod sít’ovým napětím, zesílenou izolací

a od ostatních obvodů galvanicky.

Na všechny svorky určené pro připojení ovládacích

kabelů přichází ochranné zvlášt’ nízké napětí (PELV),

čímž je zajištěna ochrana proti úrazu elektrickým

proudem.

Skupina 2: Výstup (reléový signál, svorky NC, C, NO).

Výstup (skupina 2) je galvanicky oddělen od jiných

obvodů. Proto může být napájecí napětí nebo ochranné

zvlášt’ nízké napětí připojeno na výstup podle

požadavků.

Skupina 3: Napájecí napětí (svorky N, PE, L).

N

PE

L

Galvanické oddělení musí splňovat požadavky na

zesílenou izolaci včetně povrchových a izolačních

vzdáleností dle normy EN 60 335.

Skupina 4: Komunikační kabel (8-kolíková zástrčka)

- jen TPED

Komunikační kabel je připojen k zástrčce ve skupině 4.

Kabel zajišt’uje komunikaci mezi dvěma čerpadly,

jestliže jsou připojeny jeden nebo dva tlakové snímače.

Volicí přepínač ve skupině 4 umožňuje přepínání mezi

provozními režimy "střídavý provoz" a záložní provoz".

TM02 0792 0101

Obr. 88 Připojovací svorky

Skupina 4

Skupina 2

NC C NO N PE L

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/1

STOP

RUN

0/4-20 mA 0-10 V

10K

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/1

B Y A

0/4-20 mA 0-10 V

STOP

RUN

10K

1 9 8 7

1 9 8 7

Skupina 3

B Y A

6 5 4 3 2

E-čerpadla Grundfos

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

NC C NO NPE L

6 5 4 3 2

Skupina 2

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

Obr. 89 Připojovací svorky TPED série 2000

Skupina 3

Skupina 1

TM02 0795 0904

Skupina 1

TM02 6009 0703

85


86

Trojfázové motory MGE

E-čerpadla s trojfázovými

motory MGE

Motory Grundfos MGE 90, MGE 100, MGE 112

aMGE132

• mají trojfázovou sít’ovou přípojku.

• jsou trojfázové, asynchronní indukční motory

s kotvou nakrátko, navržené podle platných norem

a směrnic IEC, DIN a VDE. Tyto motory mají

vestavěný frekvenční měnič a PI regulátor.

• používají se k plynulé otáčkové regulaci E-čerpadel

Grundfos.

• dodávají se ve velikostech 0,55 až 18,5 kW

(4-pólové provedení) a 0,75 až 22 kW (2-pólové

provedení).

Obr. 90 Trojfázový motor MGE

Napájecí napětí

3 x 380-480 V ±10 %, 50/60 Hz, PE.

Pojistka

Velikost motoru [kW] Max. hodnota pojistky [A]

0,55 - 5,5 16

7,5 32

11 26

1,5 36

18,5 43

22 51

Lze používat standardní, rychlé i pomalé pojistky.

Svodový proud

Velikost motoru [kW] Svodový proud [mA]

0,55 to 3,0 < 3,5

4,0 až 5,5 < 5

5,5 kW, 1400-1800 min -1

7,5

< 10

11 až 22 >10

Unikající proudy se měří podle normy EN 60 355-1 pro

0,55 - ř7,5 kW motory a EN 61 800-5-1 pro 11-22 kW

motory.

GR8275

Vstup/výstup

Start/stop

Externí bezpotenciálový spínač.

Napětí: 5 VDC

Proud: < 5 mA.

E-čerpadla Grundfos

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Digitální vstup

Externí bezpotenciálový spínač.

Napětí: 5 VDC

Proud: < 5 mA

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Signály požadované hodnoty

• Potenciometr

0-10 VDC, 10 kΩ (pomocí interního napájecího

napětí).

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Maximální délka kabelu: 100 m.

• Napět’ový signál

0-10 VDC, Ri> 50 kΩ.

Tolerance: +0 % / –3 % při maximálním napět’ovém

signálu.

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Maximální délka kabelu: 500 m.

• Proudový signál

DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri=175 Ω.

Tolerance: +0 % / –3 % při maximálním proudovém

signálu.

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Maximální délka kabelu: 500 m.

Signály od snímače

• Napět’ový signál

0-10 VDC, Ri > 50 kΩ (pomocí interního napájecího

napětí).

Tolerance: +0 % / –3 % při maximálním napět’ovém

signálu.

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Maximální délka kabelu: 500 m.

• Proudový signál

DC 0-20 mA/4-20 mA, Ri =175 Ω.

Tolerance: +0 % / –3 % při maximálním proudovém

signálu.

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

• Maximální délka kabelu: 500 m.

• Přívod napájecího napětí na snímač:

+24 VDC, max. 40 mA.


Trojfázové motory MGE

Signální výstup

Bezpotenciálový přepínací kontakt.

Maximální zatížení kontaktu: 250 VAC, 2 A

Minimální zatížení kontaktu: 5 VDC, 10 mA

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Maximální délka kabelu: 500 m.

Vstup pro bus komunikaci

Grundfos GENIbus protokol, RS-485.

Stíněný kabel (0,5 - 1,5 mm 2 / 28-16 AWG).

Maximální délka kabelu: 500 m.

EMC (elektromagnetická kompatibilita dle

EN 61800-3)

Motor

[kW]

0,55

0,75

Emise/EMC

1,1

Emise

Motory lze použít v obytných oblastech (první pásmo

1,5 životního prostředí), neomezená distribuce dle CISPR11,

2,2

skupina 1, třída B

3,0 EMC:

4,0

5,5

7,5

Motory splňují předpisy pro první a druhé pásmo životního

prostředí.

11 Emise:

15 Motory jsou kategorie C3, což odpovídá CISPR11, skupina

2, třída A, a mohou být instalovány v průmyslových

18,5 oblastech (prostředí druhé skupiny).

22 Pokud jsou vybaveny externím EMC filtrem Grundfos, jsou

motory kategorie C2 podle CISPR11, skupina 1, třída A

a mohou být instalovány v obytných oblastech (prostředí

první skupiny).

Poznámka: Pokud jsou motory instalovány

v obytných oblastech, mohou být

požadována doplňková opatření, protože

motor způsobuje radiové rušení.

EMC:

Motory splňují předpisy pro první a druhé pásmo životního

prostředí.

Bližší informace o elektromagnetické kompatibilitě viz

EMC a správná instalace na straně 91.

Třída krytí

Norma: IP 55 (IEC34-5).

Třída izolace

F (IEC 85).

Okolní teplota

za provozu:–20 °C až +40 °C

při skladování a přepravě:

0,25 až 7,5 kW: –40 °C až 60 °C

11 až 22 kW: –25 °C až 70 °C

Relativní vlhkost vzduchu

Maximálně 95 %.

Hladina akustického tlaku

Motor [kW]

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

11

15

18,5

22

Otáčky uvedené

na typovém

štítku [min -1 ]

E-čerpadla Grundfos

Hladina

akustického

tlaku [dB(A)]

1400-1500 47

1700-1800 52

2800-3000 60

3400-3600 65

1400-1500 47

1700-1800 52

2800-3000 60

3400-3600 65

1400-1500 49

1700-1800 53

2800-3000 60

3400-3600 65

1400-1500 53

1700-1800 57

2800-3000 65

3400-3600 70

1400-1500 50

1700-1800 52

2800-3000 65

3400-3600 70

1400-1500 55

1700-1800 60

2800-3000 65

3400-3600 70

1400-1500 58

1700-1800 63

2800-3000 70

3400-3600 75

1400-1500 52

1700-1800 56

2800-3000 75

3400-3600 80

1400-1500 54

1700-1800 58

2800-3000 65

3400-3600 69

1400-1500 54

1700-1800 59

2800-3000 65

3400-3600 70

1400-1500 54

1700-1800 59

2800-3000 65

3400-3600 70

1400-1500 65

1700-1800 69

2800-3000 69

3400-3600 74

2800-3000 73

3400-3600 78

87


88

Trojfázové motory MGE

Motorová ochrana

Čerpadlo nevyžaduje žádnou externí motorovou

ochranu. Motor je vybaven nadproudovou ochranu proti

pomalému přetěžování a zablokování (IEC 34-11:

TP 211).

Doplňková ochrana

Jestliže je čerpadlo připojeno k elektrické instalaci,

u níž je jako přídavná ochrana použit proudový chránič

(ELCB), musí být tento chránič takového typu:

• který je vhodný pro svodové proudy a zapínání při

svodovém proudu s krátkými tvarovanými impulzy.

• který vypíná při výskytu střídavých poruchových

proudů a poruchových proudů se stejnosměrnou

složkou, tj. pulzujících stejnosměrných a hladkých

stejnosměrných poruchových proudů.

U těchto čerpadel je nutno použít ochranný jistič

typu B.

Tento ochranný jistič musí být označen těmito symboly:

Poznámka: Pokud je jako přídavná ochrana zvolen

zemní ochranný jistič, je při jeho dimenzování nutno

vzít do úvahy celkový svodový proud všech

elektrických zařízení dané instalace.

Start/stop čerpadla

Počet zapnutí a vypnutí elektrického sít’ového napájecí

napětí nesmí překročit 4 x za hodinu.

Zapíná-li se čerpadlo přímo ze sítě, naběhne do

provozu přibližně za 5 sekund.

Požadujete-li větší počet zapnutí a vypnutí, použijte pro

zapínání a vypínání čerpadla vstup pro externí start/

stop.

Jestliže bude čerpadlo zapínáno/vypínáno externím

spínačem zap/vyp, bude nabíhat do provozu okamžitě

po zapnutí.

Schéma el. zapojení 0,75 - 7,5 kW

3 x 380-480 V, +/–10 %, 50/60 Hz

L1

L2

L3

PE

ELCB

Max. 16/32 A

ELCB

Externí vypínač

L1

L2

L3

Obr. 91 Schéma zapojení, trojfázové motory MGE,

0,75-7,5 kW

TM00 9270 4696

E-čerpadla Grundfos

Jiná připojení

Připojovací svorky externích bezpotenciálových

kontaktů k realizaci funkce start/stop a digitální funkce,

externího signálu požadované hodnoty, signálu od

snímačů, komunikace GENIbus a reléového signálu

jsou zobrazeny na obr. 92.

Poznámka: Není-li připojen žádný externí vypínač zap/

vyp, pak krátkým vodičem zkratujte svorky 2 a 3.

Poznámka: Z preventivních důvodů musejí být vodiče

připojované k následující skupině po celé své délce

navzájem odděleny zesílenou izolací:

Skupina 1: Vstupy (externí start/stop, digitální funkce,

signály požadované hodnoty a od snímačů, svorky 1-9,

a přípojka pro bus komunikaci, svorky B, Y a A).

Všechny vstupy (skupina 1) jsou vnitřně odděleny od

částí, které jsou pod sít’ovým napětím, zesílenou izolací

a od ostatních obvodů galvanicky.

Na všechny svorky určené pro připojení ovládacích

kabelů přichází ochranné zvlášt’ nízké napětí (PELV),

čímž je zajištěna ochrana proti úrazu elektrickým

proudem.

Skupina 2: Výstup (reléový signál, svorky NC, C, NO).

Výstup (skupina 2) je galvanicky oddělen od jiných

obvodů. Maximální napájecí napětí 250 V nebo

ochranné zvlášt’ nízké napětí může být připojeno na

výstup podle požadavků.

Skupina 3: Sít’ové napájecí napětí (svorky L1, L2, L3,

PE).

Galvanické oddělení musí splňovat požadavky na

zesílenou izolaci včetně povrchových a izolačních

vzdáleností dle normy EN 60 335.

Skupina 4: Komunikační kabel (8-kolíková zástrčka)

- jen TPED

Komunikační kabel je připojen k zástrčce ve skupině 4.

Kabel zajišt’uje komunikaci mezi dvěma čerpadly,

jestliže jsou připojeny jeden nebo dva tlakové snímače.

Volicí přepínač ve skupině 4 umožňuje přepínání mezi

provozními režimy "střídavý provoz" a záložní provoz".


Trojfázové motory MGE

Skupina 4

NC C NO L1 L2 L3

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

1/0

0/4-20 mA 0-10 V

Skupina 2

1 9 8 7 B Y A

STOP

RUN

10K

Obr. 92 Připojovací svorky

0-10 V

0/4-20 mA 4-20 mA

0/1

B Y A

0/4-20 mA 0-10 V

STOP

RUN

10K

6 5 4 3 2

NC C NO

1 9 8 7

6 5 4 3 2

Skupina 2

Skupina 3

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro

snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

L1 L2 L3

Skupina 3

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

Obr. 93 Připojovací svorky - TPED série 2000

Skupina 1

Skupina 1

TM02 8414 5103

TM03 0125 4104

Schéma el. zapojení 11 22 kW

3 x 380-480 V, +/–10 %, 50/60 Hz

L1

L2

L3

PE

ELCB

E-čerpadla Grundfos

Obr. 94 Schéma zapojení, trojfázové MGE motory,

11-22 kW

Jiná připojení

Max. 26/51 A

Externí vypínač

Z preventivních důvodů musejí být vodiče připojované

k následující skupině po celé své délce navzájem

odděleny zesílenou izolací:

Skupina 1: Vstupy

• Start/stop svorky 2 a 3

• Digitální vstup svorky 1 a 9

• Vstup pro pož. hodnotu svorky 4, 5 a 6

• Vstup pro snímač svorky 7 a 8

• GENIbus svorky B, Y a A

Všechny vstupy (skupina 1) jsou vnitřně odděleny od

částí, které jsou pod sít’ovým napětím, zesílenou izolací

a od ostatních obvodů galvanicky.

Na všechny svorky ovládacích obvodů se přivádí

ochranné, zvláště nízké napětí (PELV), čímž je

zajištěna ochrana proti nebezpečnému dotyku.

Skupina 2: Výstup (reléový signál, svorky NC, C, NO).

Výstup (skupina 2) je galvanicky oddělen od jiných

obvodů. Proto může být napájecí napětí nebo ochranné

zvlášt’ nízké napětí připojeno na výstup podle

požadavků.

Skupina 3: Sít’ové napájení (svorky L1, L2, L3).

Galvanické oddělení musí splňovat požadavky na

zesílenou izolaci včetně povrchových a izolačních

vzdáleností dle normy EN 61800-5-1.

Skupina 4: Komunikační kabel (8-kolíková zástrčka)

- jen TPED

Komunikační kabel je připojen k zástrčce ve skupině 4.

Kabel zajišt’uje komunikaci mezi dvěma čerpadly,

jestliže jsou připojeny jeden nebo dva tlakové snímače.

Volicí přepínač ve skupině 4 umožňuje přepínání mezi

provozními režimy "střídavý provoz" a záložní provoz".

L1

L2

L3

TM00 9270 4696

89


90

Trojfázové motory MGE

Obr. 95 Připojovací svorky

Skupina 2

Skupina 2

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro

snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

Skupina 4

Skupina 3

1: Digitální vstup

9: GND (kostra)

8: +24 V

7: Vstup pro

snímač

B: RS-485B

Y: Stínění

A: RS-485A

Obr. 96 Připojovací svorky TPED série 2000

Skupina 1

6: GND (kostra)

5: +10 V

4: Vstup pro pož.

hodnotu

3: GND (kostra)

2: Start/stop

Skupina 3

Skupina 1

TM03 8608 2007

TM03 9134 3407

E-čerpadla Grundfos


EMC

EMC a správná instalace

Všeobecné informace

Stále se zvyšující podíl elektrických, popř.

elektronických systémů řízení a elektronického

zařízení včetně programovatelných automatů (PLC)

apočítačové techniky ve všech oblastech podnikání

vyžaduje, aby tyto systémy splňovaly požadavky na

elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) stanovené

platnými normami. V tomto směru je nutná správně

provedená instalace zařízení.

Touto problematikou se zabývá tato část katalogu.

Co je elektromagnetická kompatibilita?

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je schopnost

elektrického či elektronického zařízení fungovat

v daném elektromagnetickém prostředí, aniž by tím

docházelo k rušení okolí, resp naopak k rušení

předmětného zařízení jinými zařízeními nacházejícími

se v daném okolí. EMC se za normálních okolností dělí

na oblast emisí a oblast odolnosti.

Emise

Emise se definují jako elektrický nebo

elektromagnetický šum vyzařovaný zařízením za

provozu, který může snižovat funkčnost jiných zařízení

nebo rušit různé druhy rádiové komunikace včetně

rozhlasu a televize.

Odolnost

Odolnost je schopnost zařízení fungovat i v přítomnosti

elektrického nebo elektromagnetického šumu jako je

např. jiskření od stykačů nebo vysokofrekvenční pole

vytvářená různými vysílači, mobilními telefony apod.

E-čerpadla a EMC

Všechna čerpadla Grundfos jsou označena značkami

CE a C, které osvědčují, že zařízení vyhovuje

požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu

podle definice EU (Evropské unie), Austrálie a Nového

Zélandu.

EMC a CE

E-čerpadla Grundfos

Všechna E-čerpadla splňují ustanovení směrnice

oEMC č. 89/336/EEC a jsou odzkoušena v souladu

s normou EN61 800-3. Všechna E čerpadla jsou rovněž

vybavena odrušovacím filtrem a varistory umístěnými

na vstupu sít’ového napětí k ochraně řídící elektroniky

proti napět’ovým špičkám a šumu přítomnému na

přívodu sít’ového napětí (odolnost). Současně bude

tento filtr omezovat velikost elektrického šumu

vyzařovaného E-čerpadlem do rozvodné sítě (emise).

Všechny zbývající vstupy obsažené v elektronické

jednotce budou rovněž chráněny proti špičkám a šumu,

které by mohly vést k porušení funkčnosti jednotky.

Navíc se mechanické a elektrické konstrukce vyrábějí

tak, že celá jednotka může uspokojivě pracovat při

určité úrovni vyzařovaného elektromagnetického

rušení.

Soupis mezních hodnot, na něž jsou E-čerpadla

testována, je uveden v normě EN 61 800-3.

Kde mohou být E-čerpadla instalována?

Všechna E-čerpadla s motory MGE lze používat jak

v rámci sídlištních komplexů (první pásmo žiívotného

prostředí) tak i v průmyslových zónách (druhé pásmo

životního prostředí) bez jakýchkoliv omezení.

Co je to první a druhé pásmo životního

prostředí?

První pásmo životního prostředí (sídlištní komplexy)

obsahuje zařízení, která jsou připojena přímo na

nízkonapět’ovou rozvodnou sít’ zásobující obytné

budovy.

Druhé pásmo životního prostředí (průmyslové zóny)

obsahuje zařízení, která nejsou připojena na

nízkonapět’ovou rozvodnou sít’ zásobující obytné

budovy.

Lze zde očekávat mnohem vyšší hladinu rušení než

v prvním pásmu životního prostředí.

91


92

EMC

EMC a správná instalace

E-čerpadla označená značkami CE a C vyhovují

specifickým požadavkům na EMC a byla podrobena

příslušným zkouškám. To ovšem neznamená, že

E-čerpadla jsou imunní vůči všem zdrojům rušivých

šumů, jimž mohou být v praxi vystavena. V některých

instalacích může účinek takových zdrojů překročit

mezní hodnoty, na které je předmětné zařízení

dimenzováno na odzkoušeno.

Dále pak bezproblémový provoz v rušivém prostředí

předpokládá správnou instalaci E-čerpadla.

Níže uvádíme popis správné instalace E-čerpadla.

Připojení motoru MGE na sít’ový zdroj

Praxe ukazuje, že uvnitř svorkovnice motoru se dělají

velké kabelové smyčky, aby byla k dispozici určitá

"rezervní délka" kabelu. To může být samozřejmě do

jisté míry užitečné, avšak vzhledem k problematice

EMC jde o nesprávné řešení.

K vyloučení problémů spojených s EMC musí být kabel

sít’ové přípojky a jeho jednotlivé vodiče ve svorkovnici

E-čerpadla co možná nejkratší. Případně potřebnou

rezervní délku kabelu lze zajistit mimo vlastní

E-čerpadlo.

Připojení snímače a zařízení k jiným

nízkonapět’ovým vstupům

Všechny přípojky k řídícím vstupům (svorky 1-9) musejí

být provedeny stíněnými kabely.

K zajištění účinné ochrany v souladu s požadavky na

EMC musí být stínění kabelů připojeno oběma konci na

zem nebo kostru, přičemž propojení mezi dvěma místy

musí být provedeno bez přerušení.

Připojení stínění kabelu na zem nebo kostru musí být

co nejkratší. K tomu účelu se použijí kovové kabelové

úchytky, které obepnou stínění po celém jeho průměru.

Viz obr. 97.

K zajištění dobrého spojení mezi kabelovou úchytkou

a zemí, popř. kostrou, je třeba v místě připojení

odstranit všechny nátěry a materiály použité pro

povrchovou úpravu kovových povrchů.

Obr. 97 Montáž úchytek na kabelu

Propletené stínění při délce několika cm (zkroucení

lanek jedním směrem) je velmi špatné zakončení

amůže zničit veškerý účinek stínění.

TM03 0266 5004

E-čerpadla Grundfos

Připojení k signálnímu relé E-čerpadel

Připojení k relé (svorky NC, C, NO) by mělo být

provedeno pomocí stíněného kabelu.

Poskytované el. napětí je nízké napětí, přípojení může

být použito spolu s jinými řídícími signály. Jinak musí

být použit samostatný kabel.

Připojení ke GENIbus, A-Y-B

a) Nové instalace

Pro bus přípojky musí být použit 3-žilový stíněný kabel.

A 1

2

Y 3

B

Obr. 98 Připojení 3-žilovým stíněným kabelem a

kovovou kabelovou příchytkou na obou koncích.

• Jestliže je E-čerpadlo připojeno k elektronické

jednotce, ovládacímu panelu atd. pomocí kabelové

příchytky k jednomu z E-čerpadel, stínění můsí být

připojeno k této kabelové příchytce, viz. obr. 98.

• Jestliže jednotka nebo ovládací panel nemají

kabelovou příchytku, jak je ukázáno na obr. 99,

stínění zústane na tomto konci nepřipojeno.

A

Y

B

1

2

3

Obr. 99 Připojení 3-žilovým stíněným kabelem

a kovovou kabelovou příchytkou pouze na

straně E-čerpadla

b) Nahrazení stávajícího čerpadla

• Pokud je ve stávající instalaci použit 2-žilový

stíněný kabel, připojte jej podle schématu na

obr. 100. Ujistěte se, že zkroucení lanka je co

možná nejkratší.

A 1

Y

2

B

Obr. 100 Připojení pomocí 2-žilového stíněného kabelu

• Pokud je ve stávající instalaci použit 3-žilový

stíněný kabel, připojte jej podle výše uvedených

pokynů pro a) Nové instalace.

1

2

3

E-čerpadlo

A

Y

B

1 A

2

Y

3

B

E-čerpadlo

1 A

Y

2

B

E-čerpadlo

TM03 0265 5004

TM02 8841 0904

TM02 8842 0904


EMC

Zapojení v ovládacím panelu

Ovládací panely často obsahují stykače, relé,

solenoidové ventily pro pneumatické a jiné

elektromechanické komponenty. Tyto komponenty

a jejich přívodní a výstupní kabely lze považovat za

potenciální zdroje elektromagnetického šumu a proto

musejí být umístěny pokud možno odděleně od všech

elektronických zařízení použitých ve stejném

ovládacím panelu. Znamená to, že mezi těmito

komponenty a jednotkami řídící elektroniky v panelu

musí být zachována co největší vzdálenost a že

předmětné komponenty musejí být řádně odstíněny.

Kabelové kanály musejí být řešeny tak, aby kabely

k elektronickým jednotkám a kabely ke stykačům byly

vedeny zvlášt’.

Zemnicí deska pro instalaci elektronických

komponentů

Ovládací panely jsou často kovové, popř. mají kovovou

instalační desku. Tato instalační deska se tedy může

použít jako referenční, tj. veškeré stínění kabelů se

připojí k této desce pomocí kabelových úchytek. Při

instalaci kabelových úchytek dbejte na dobré elektrické

spojení s kovovou konstrukcí opěrné desky. Za tím

účelem odstraňte všechny nátěry a materiály použité

pro povrchovou úpravu kovového povrchu.

Řídící signál od E-čerpadel na ovládací

panel

a) Nepřerušovaný řídící kabel

K připojení E-čerpadla k ovládacímu panelu je vždy

výhodnější použití nepřerušovaného kabelu.

Bezprostředně po protažení kabelu do ovládacího

panelu odstraňte z konce kabelu izolaci a stínění

kabelu připojte k instalační desce panelu pomocí

kabelové úchytky. Viz obr. 101.

Instalační deska

Elektronická jednotka

Stínění připojené

kinstalační desce

pomocí příchytky

Obr. 101 Schématické znázornění připojení kabelu

kopěrné desce

Kabel připojte k opěrné desce ovládacího panelu

vmístě blízko finální elektrické přípojky. Nestíněné

konce kabelu musejí být co nejkratší.

TM03 0249 5004

E-čerpadla Grundfos

b) Prodloužení ovládacího kabelu

Případné prodloužení ovládacího kabelu musí být

provedeno odborně.

Jak ukazuje obr. 102, oba konce kabelu musejí být

připojeny kabelovými úchytkami ke stejné instalační

kovové desce a nestíněné konce obou kabelů musejí

být co nejkratší.

Obr. 102 Schématické znázornění prodloužení

ovládacího kabelu

Dodržujte co největší vzdálenost od stykačů

a silnoproudých zařízení.

Jiné důležité podmínky

Nestíněné části kabelů musejí být typu se zkroucenými

vodiči a musejí být co nejkratší.

Nevodivé panely

Ovládací panely, které nejsou vyrobeny z kovu, avšak

mají kovovou instalační desku, nejsou obecně

nejšt’astnějším řešením s ohledem právě na

elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

V takových případech je nanejvýš důležitá opatrnost při

umist’ování různých jednotek a dodržování

předepsaných vzdáleností mezi rušivými a senzitivními

jednotkami.

Kabeláž

Nikdy neveďte ovládací signální kabely ve stejném

svazku se silovými kabely. Mezi oběma těmito

skupinami kabelů musí být zachována vzdálenost

10-20 cm.

TM03 0250 5004

93


94

E-čerpadla v paralelním

zapojení

Řízení E-čerpadel v paralelním zapojení

Jak již bylo zmíněno dříve, představují E-čerpadla

kompletní systém, který tvoří vlastní čerpací agregát,

frekvenční měnič, PI regulátor a v některých případech

také snímač. U E-čerpadel lze aplikovat systém řízení

v uzavřené smyčce, což bude mít za následek např.

provozování dané soustavy při konstantním tlaku.

Některé provozní aplikace vyžadují paralelní zapojení

čerpadel, které je podloženo některým z následujících

důvodů:

Možnosti řízení provozu čerpadel v

paralelním zapojení

Integrovaná funkce provoz/záloha

(standby)

Integrovaná funkce střídavý/záložní

provoz

• Dodává se

Control MPC

Control MPC série 2000

1) Platí pouze u čerpadel TPED

CRE, CRIE, CRNE

se snímačem

Funkce Provoz/záloha u trojfázových

čerpadel CRE

Funkce "Provoz/záloha" umožňuje provozování dvou

čerpadel CRE v paralelním zapojení a řízených pomocí

GENIbus. To znamená že:

• bude pracovat vždy pouze jedno čerpadlo

• naběhne v případě poruchy provozního čerpadla

automaticky do provozu záložní čerpadlo (v režimu

standby) a na panelu porouchaného provozního

čerpadla se zobrazí indikace poruchového stavu,

• se budou obě čerpadla střídat každých 24 hodin

vprovozu

E-čerpadla Grundfos

• Jedno čerpadlo nemá patřičný výkon, tj. není

schopno zajistit požadovaný výkon (průtok).

• K zajištění spolehlivé dodávky vody je nutná záložní

kapacita.

• V případě velkého kolísání požadavků na průtok je

třeba zlepšit celkovou účinnost čerpání.

Níže uvedená tabulka shrnuje různé možnosti řízení

E-čerpadel v paralelním zapojení.

CRE, CRIE, CRNE, SPKE,

CRKE, MTRE, CHIE bez snímače


TPE, TPED série 1000,

NBE, NKE bez snímače

TPE série

2000

TPED série

2000

1)



• obě čerpadla se mohou od sebe odlišovat co do

typu, velikosti a způsobu provozování, protože

nikdy nebudou pracovat současně.

Obě čerpadla jsou navzájem propojena přes

propojovací jednotku GENIbus. Tato funkce se aktivuje

dálkovým ovladačem R100. Viz strana 33.

GENIbus

Při tomto způsobu provozování čerpadel CRE v režimu

funkce provoz/záloha nelze využít propojovací jednotku

GENIbus pro dálkovou komunikaci.

TM03 0414 5004


E-čerpadla v paralelním

zapojení

Funkce střídavého/záložního provozu u

čerpadel TPED série 2000

Všechna čerpadla TPED série 2000 mají integrovanou

funkci střídavého/záložního provozu. Tato čerpadla se

dodávají včetně speciálního kabelu k zajištění

komunikace mezi oběma čerpacími hlavami. Uvedená

funkce se aktivuje ve výrobním závodě, přičemž se jako

standard nastaví "střídavý" provozní režim. Viz strany

43 a 64.

Obr. 103 TPED série 2000

E-čerpadla řízená externími řídícími

jednotkami

Pro připojení E-čerpadel k řídícím systémům lze volit

mezi těmito dvěma způsoby:

E-čerpadla připojená ke Control MPC

E-čerpadla mohou být připojena přímo k jednotce

Grundfos Control MPC.

Jednotka Control obsahuje společně s jinými

jednotkami řídící jednotku CU 351, která může řídít až

6 čerpadel.

Jednotka CU 351 obsahuje např:

Průvodce uvedení do provozu

Správná instalace a uvedení do provozu je

předpokladem pro dosažení optimálního výkonu

systému a bezporuchového provozu.

Během uvedení systému do provozu je průvodce

zobrazen na displeji CU 351. Průvodce bude provázet

obsluhu různými kroky pomocí řady dialogových oken,

aby všechna nastavení byla provedena ve správném

pořadí.

Aplikační optimalizovaný software

Jednotka CU 351 obsahuje aplikační optimalizovaný

software, který pomůže nastavit Váš systém na

příslušnou aplikaci.

Kromě toho je navigace pomocí menu řídící jednotky

udělána uživatelsky přívětivě – nepotřebujete žádné

školení, abyste mohli nastavit a monitorovat systém.

Ethernetové připojení

Jednotka CU 351 obsahuje ethernetovou přípojku,

která umožňuje dostat plný a neomezený přístup

k nastavení a monitorování systému dálkově

pomocí PC.

TM03 0413 5004

E-čerpadla Grundfos

Servisní přípojka (GENI TTL)

Servisní přípojka jednotky CU 351 umožňuje

jednoduchý přístup k aktualizaci software a zápisu dat

v servisních případech.

Externí komunikace

Control MPC umožňuje komunikaci s dalšími

komunikačními protokoly. Pro komunikaci je třeba

použít GENIbus modul a bránu.

Control MPC může komunikovat s protokoly PROFIbus,

Interbus-S, radio/modem/PLC prostřednictvím

komunikační datové propojovací jednotky G100 a LON

bus prostřednictvím přípojnice G10 LON.

Čerpadla TPE série 2000 připojená

k jednotce Control MPC série 2000

Čerpadla TPE série 2000 mohou být připojena přímo

k jednotce Grundfos Control MPC série 2000.

Jednotka MPC série 2000 obsahuje mimo jiné řídící

jednotku CU 351, která může ovládat až 6 čerpadel.

Control MPC série 2000 je řídící jednotka pro čerpadla

navržená pro řízení a monitorování až šest čerpadel

Grundfos MAGNA, UPE nebo TPE série 2000. Všechna

čerpadla musí být stejného typu a velikosti.

Jednotka Control MPC série 2000 je používána pro

regulaci oběhových čerpadel v otopných

a klimatizačních aplikacích.

Control MPC série 2000 zajišt’uje optimální

přizpůsobení výkonu požadavku na řízení v uzavřené

smyčce:

• proporcionální diferenční tlak

• konstantní diferenciální tlak.

Pomocí externího snímače může Control MPC série

2000 také zajistit optimální přizpůsobení výkonu

požadavku na řízení uzavřené smyčce:

• diferenciální tlak (dálkově)

• průtok

• teplota

• teplotní rozdíl.

Poznámka: Další informace o Control MPC a Control

MPC série 2000 najdete v technickém katalogu

nazvaném Control MPC. Technický katalog je

k dispozici ve WebCAPS, na www.grundfos.cz resp.

www.grundfos.sk. Bližší informace o WebCAPS

najdete na straně 125.

95


96

Bus komunikace

Bus komunikace s E-čerpadly

Všechna E-čerpadla Grundfos jsou vybavena

sběrnicovou propojovací jednotkou na hardwarové bázi

RS485.

Tento systém bus komunikace nese název GENIbus

(Grundfos Electronics Network Intercommunication)

a jde o komunikační systém se svým vlastním

protokolem, který vyvinula firma Grundfos. GENIbus

byl poprvé uveden na trh v roce 1991, kdy firma

Grundfos přišla se svými prvními čerpadly s

integrovaným frekvenčním měničem a řídící jednotkou.

Bus komunikace s E-čerpadly probíhá třemi různými

způsoby:

• přímá komunikace s řídícím systémem Control

MPC.

• komunikace s jiným systémem, jako např. s řídícím

systémem budovy (řídící nadřazené systémy) přes

propojovací jednotku Grundfos a normovanou

provozní přípojnici např. Profibus.

• komunikace se zařízením třetí strany

prostřednictvím vestavěného software podle

protokolu Grundfos.

G100

G10

Grundfos Control MPC

Přímá komunikace se systémem Grundfos

Control MPC

Jak uvedeno výše, mohou být E-čerpadla připojena

přímo k jednotce Control MPC, která umožňuje řízení

většího počtu čerpadel a komunikaci s nadřazeným

řídícím systémem.

E-čerpadla Grundfos

Komunikace s jiným systémem přes

propojovací jednotku Grundfos

E-čerpadla mohou komunikovat s nadřazenými řídícími

systémy prostřednictvím propojovací jednotky, která

provádí konverzi signálu ze systému GENIbus na jiný

systém bus komunikace jako např. LONWorks,

Profibus atd. Grundfos nabízí dva typy propojovacích

jednotek, a sice G100 a G10.

G100

Propojovací jednotku G100 lze připojit na systém

Grundfos GENIbus a umožnit tak datovou komunikaci

mezi hlavní sítí a kteroukoliv jednotkou připojenou

k systému GENIbus. K systému GENIbus je možno

připojit až 32 jednotek.

Takovou jednotkou může být např. čerpadlo TPE nebo

jiné zařízení Grundfos s rozhraním GENIbus. Hlavní sít’

může představovat jiný komunikační bus systém nebo

rádio, modem, PLC nebo přímá přípojka RS-232.

Jednotka G100 se dodává ve čtyřech různých verzích:

• G100 s rozhraním Interbus S

• G100 s rozhraním Profibus-DP

• G100 s rozhraním rádio/modem/rozhraní PLC

(MODbus-RTU, COMLI)

• G100 v základní verzi.

Komunikace

Jednotka G100 může zajišt’ovat přenos níže uvedených

referenčních dat mezi E-čerpadly a řídícím systémem:

Referenční data

Vícestupňová

E-čerpadla s

nebo bez

snímače

G100

TPE, TPED TPE, TPED

série 1000, série 2000

NBE, NKE bez

snímače

Z nadřazeného řídícího systému na E-čerpadlo

Řídící režim 1) 1) 2)

Požadovaná hodnota

0-100 %


Start/stop

Max.

Min.

Z E-čerpadla na nadřazený řídící systém

Poruchová indikace

Provozní indikace

Aktuální režim řízení

Aktuální dopravní

výška

3)

3)

Aktuální průtok

Aktuální příkon

Počet provozních

hodin


Spotřeba energie

Teplota kapaliny

Otáčky [min-1 ]

• Dodává se

1) Režimy řízení: Regulovaný/neregulovaný režim.

2) Režimy řízení: regulace na proporcionální tlak/konstantní tlak/provoz

podle konstantní křivky.

3) Aktuální řídící parametr v závislosti na typu snímače.


Bus komunikace

G10

Propojovací jednotka G10-LON je určena pro přenos

dat mezi místní sítí (LON = Local Operating Network)

a elektronicky regulovanými čerpadly Grundfos podle

protokolu Grundfos GENIbus, jako jsou např.

E-čerpadla.

G10 je propojovací jednotka koncipovaná pro propojení

dvou míst, což znamená, že jedna jednotka G10

obsluhuje vždy jen jedno čerpadlo.

Komunikace

Propojovací jednotka G10 může mezi E-čerpadly

a řídícím systémem přenášet následující datové

informace:

Referenční data

Vícestupňová

E-čerpadla se

snímačem

nebo bez

snímače

Z řídícího systému (SCADA) na E-čerpadlo

Režim řízení 2)

G10

TPE, TPED

série 1000,

NBE, NKE

bez snímače

2)

TPE,

TPED

série

2000

Požadovaná hodnota

0-100 %


Start/stop

Max.

Min.

Z E-čerpadla na řídící systém (SCADA)

Poruchová indikace

Provozní indikace

Aktuální režim řízení

Aktuální dopravní výška 3) 3)

Aktuální průtok

Aktuální příkon

Počet provozních hodin

Spotřeba energie

Teplota kapaliny 3)

3)

Otáčky [min-1 ]

• Dodává se

1) Režim řízení: regulace na proporcionální tlak/konstantní tlak/provoz

podle konstantní křivky.

2) Režimy řízení: regulace na konstantní tlak/konstantní průtok/provoz

podle konstantní křivky v závislosti na připojeném typu snímače

3) V závislosti na připojeném typu snímače. Při použití snímače

diferenčního tlaku je výška H indikována v [kPa]. Při použití snímače

průtoku je průtok indikován v [m 3 /h] a při použití snímače teploty je

teplota ukazována ve [°C].

1)

E-čerpadla Grundfos

Komunikace se zařízením třetí strany

prostřednictvím vestavěného software dle protokolu

Grundfos

E-čerpadla Grundfos mohou komunikovat se

zařízením/propojovacími jednotkami třetí strany, které

jsou vybaveny software dle protokolu Grundfos.

Níže uvádíme seznam firem dodávajících zařízení,

které je schopno komunikace s E-čerpadly Grundfos.

Bližší informace sdělí na požádání Grundfos.

Zařízení Společnost

XDriver

Controlesta RCO

Metasys Modul INT-DX-GRNDFS

SBM50/01 gateway

Universal-Gateway, BACnet

Gateway Compri HX

UnitPLUS gateway

LS2-F660/P210, gateway

EYL 230

PTM 52.32/ 52.16

AndoverControls

ELESTA

JOHNSON CONTROLS

Kieback&Peter

MBS (BACnet)

PRIVA

Riccius & Sohn

Saia-Burgess Controls

(Ludwig-Systemelektronik)

Sauter

Siemens Building Technologies

97


98

Provoz s frekvenčním měničem

Frekvenční měnič - funkce

a konstrukce

Frekvenční měnič

Jak bylo uvedeno výše, systém otáčkové regulace

čerpadel v sobě zahrnuje frekvenční měnič. Je tak na

místě si upřesnit, co to je frekvenční měnič, jak pracuje

a nakonec zmínit některá bezpečnostní opatření, která

se musí dodržovat při používání frekvenčního měniče.

Základní funkce a charakteristiky

Je obecně známým faktem, že otáčky asynchronního

motoru jsou v první řadě závislé na počtu pólů motoru

a na frekvenci napájecího napětí. Otáčky rovněž

ovlivňují amplituda přiváděného napětí a zatížení na

hřídeli motoru, avšak ne už v takové míře. Proto

představuje změna frekvence napájecího napětí ideální

způsob regulace otáček asynchronního motoru.

Kzajištění správné magnetizace motoru je také nutno

provést změnu amplitudy napájecího napětí.

M

Obr. 104 Posun charakteristiky krouticího momentu

motoru

Regulace frekvence/napětí má za následek posun

charakteristiky krouticího momentu, čímž dojde ke

změně otáček. Obr. 104 ukazuje charakteristiku

krouticího momentu motoru (M) jako funkci otáček (n)

při dvou různých frekvencích/napětích. Na stejném

diagramu je znázorněna zátěžová charakteristika

čerpadla. Jak je z obrázku patrno, ke změně otáček

dochází v důsledku změny frekvence/napájecího

napětí motoru. Frekvenční měnič mění frekvenci

anapětí, takže si můžeme dovodit, že základním

úkolem frekvenčního měniče je měnit pevné napájecí

napětí/frekvenci např. 3 x 400 V / 50 Hz na proměnné

napětí/frekvenci.

Součásti frekvenčního měniče

V zásadě se všechny frekvenční měniče skládají ze

stejných funkčních bloků. Jak bylo zmíněno dříve, je

základní funkcí frekvenčního měniče měnit přiváděné

sít’ové napětí na nové střídavé napětí s jinou frekvencí

a amplitudou.

f 2

f 1

f >f

1 2

n

TM00 8876 3396

E-čerpadla Grundfos

Frekvenční měnič především usměrňuje přiváděné

sít’ové napětí a akumuluje energii v meziobvodu

tvořeném kondenzátorem. Výsledné stejnosměrné

napětí se pak přetváří na nové střídavé napětí s jinou

frekvencí a amplitudou.

Protože frekvenční měnič obsahuje zmíněný

meziobvod, nemá vstupní frekvence sít’ového napětí

přímý vliv na výstupní frekvenci a tedy ani na otáčky

motoru. Nezáleží na tom, zda je frekvence 50 nebo 60

Hz, protože usměrňovač zvládne obě tyto frekvence.

Navíc nebude mít vstupní frekvence žádný vliv na

výstupní frekvenci, nebot’ ten je určen napět’ovou/

frekvenční charakteristikou měniče stejnosměrného

proudu na střídavý. Vezmeme-li do úvahy shora

uvedená fakta, pak zjistíme, že použití frekvenčního

měniče ve spojení s asynchronními motory přináší

následující výhody:

• Tento systém je možno použít u napájecích napětí

s frekvencí 50 i 60 Hz bez nutnosti provedení

jakýchkoliv úprav.

• Výstupní frekvence frekvenčního měniče není

závislá na vstupní frekvenci.

• Frekvenční měnič může dodávat výstupní

frekvence, které jsou vyšší než frekvence

přiváděného sít’ového napětí – což dává možnost

nadsynchronního provozu.

Přiváděné Mains supply střídavé AC sít’ové napětí AC

EMC

EMC

filter filtr

Usměr- Rectifier

ňovač

Stejno- Inter-

směrný mediate

mezi- circuit

obvod DC

Ovládací Control circuit obvod

Měnič

stejnosměr Inverter

ného

proudu na

střídavý

Obr. 105 Hlavní bloky tvořící frekvenční měnič

Filtr EMC

Tento blok nemá co do činění s primární funkcí

frekvenčního měniče a proto by mohl být vlastně

vypuštěn. Tento filtr však musí být použit v souvislosti

s naplněním požadavků směrnice Evropské unie

týkající se EMC, popř. jiných místních požadavků. EMC

filtr zajišt’uje, že frekvenční měnič nebude vyzařovat

nepřípustně vysoké šumové signály zpět do rozvodné

sítě a tím rušit provoz jiného elektronického zařízení

připojeného na tuto sít’. Současně tento filtr zajišt’uje, že

rušivý šum vyzařovaný do rozvodné sítě jiným

zařízením nepronikne do elektronických komponentů

frekvenčního měniče a nezpůsobí jeho poškození nebo

narušení funkce.

TM03 0432 5104


Provoz s frekvenčním měničem

Usměrňovač

Jednofázové motory MGE jsou vybaveny

usměrňovačem, za nímž následuje tzv. PFC obvod

(PFC = power factor correction, tj. kompenzace

účiníku). Účelem tohoto obvodu je zajišt’ovat, aby proud

přiváděný ze sítě vykazoval sinusovou charakteristiku

aaby se účiník blížil hodnotě 1.

Zařazení PFC obvodu je nutné s ohledem na

ustanovení EMC směrnice a normy EN 61000-3-2,

která stanoví mezní hodnoty pro emise sinusového

proudu. Podrobný popis PFC obvodu a jeho vliv na

okolní prostředí najdete na straně 101.

U trojfázových motorů MGE je usměrňovač klasický

usměrňovač bez kompenzace účiníku. To má za

následek vznik nesinusového proudu ze sítě. O tomto

aspektu pojednáme později.

Ovládací obvod

Ovládací obvod má dvě funkce: ovládá frekvenční

měnič a současně zajišt’uje veškerou komunikaci mezi

zařízením a okolním prostředím.

Měnič stejnosměrného proudu na střídavý

Výstupní napětí z frekvenčního měniče nemá

sinusovou charakteristiku jak je tomu v případě

normálního napájecího napětí. Napětí přiváděné na

motor je složené z řady obdélníkových impulzů.

Viz obr. 106.

U motor

Umotor

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

T = 1/fm

Střední hodnota napětí

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ ‹‹‹‹‹‹‹

Obr. 106 Napětí přiváděné na motor pozůstává z řady

obdélníkových impulzů.

Střední hodnota těchto impulzů vytváří sinusové napětí

o požadované frekvenci a amplitudě. Spínací frekvence

může mít hodnotu od několika kHz až po 20 kHz

v závislosti na typu a velikosti měniče stejnosměrného

proudu na střídavý.

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

‹‹

t

TM00 8680 3396

E-čerpadla Grundfos

K vyloučení vytváření rušivého šumu ve vinutí motoru

je optimální použití frekvenčního měniče se spínacím

kmitočtem nad hladinou slyšitelnosti (~16 kHz). Tento

princip provozování měniče stejnosměrného proudu na

střídavý se nazývá regulace PWM (Pulse Width

Modulation = pulzní šířková modulace). Proud motoru

je sám o sobě téměř sinusový. To je patrno

z obr. 107(a), na němž jsou znázorněny proud (nahoře)

anapětí motoru. Obr. 107 (b) ukazuje část zobrazující

napětí motoru. Z toho je patrno, jak se mění poměr

impulz/mezera.

a)

b)

Obr. 107 a) ukazuje el. proud (nahoře) a napětí motoru.

b) ukazuje část zobrazující napětí motoru.

Zvláštní podmínky pro frekvenční měniče

Při montáži a používání frekvenčních měničů nebo

čerpadel s vestavěnými frekvenčními měniči musí brát

instalatér a uživatel do úvahy následující podmínky.

Frekvenční měnič se bude na straně přívodu sít’ového

napětí chovat jinak než standardní asynchronní motor.

Podrobný popis je uveden níže.

TM00 8706 3396

TM00 8707 3396

99


100

Provoz s frekvenčním měničem

Nesinusové silové napájení, frekvenční

měniče napájené trojfázovým napětím

Na frekvenční měnič se shora uvedenou

charakteristikou nebude ze sítě přiváděn sinusový

proud. To bude mít mimo jiné vliv na dimenzování

sít’ového napájecího kabelu, sít’ového vypínače atd.

Obr. 108 ukazuje, jak se jeví sít’ový proud a napětí pro:

a. trojfázový, dvoupólový standardní asynchronní

motor

b. trojfázový, dvoupólový standardní asynchronní

motor s frekvenčním měničem.

V obou případech přenáší motor na hřídel výkon 3 kW.

a)

b)

Obr. 108 Sít’ový proud a napětí na

a) standardním asynchronním motoru a

b) trojfázověm motoru MGE.

Ze srovnání el. proudu v obou případech plynou tyto

rozdíly, viz obr. 108

• El. proud pro soustavu s frekvenčním měničem není

sinusový.

• U soustavy s frekvenčním měničem je špičkový el.

proud mnohem vyšší (cca o 52 %).

Standardní motor

Motor s frekvenčním

měničem

Sít’ové napětí 400 V 400 V

El. proud sítě, RMS 6,4 A 6,36 A

El. proud sítě, špičkový 9,1 A 13,8 A

Příkon, P1 3,68 kW 3,69 kW

cos ϕ, účiník (PF) Cosϕ = 0,83 PF = 0,86

Rozdíly jsou zde v důsledku konstrukce frekvenčního

měniče, který přivádí sít’ové napětí na usměrňovač, za

nimž následuje kondenzátor. Kondenzátor se nabíjí

vkrátkých časových úsecích, v nichž je usměrněné

napětí v daném okamžiku vyšší než napětí

TM00 8708 3396

TM00 8709 3396

E-čerpadla Grundfos

v kondenzátoru. Jak bylo zmíněno výše, nesinusový

proud má za následek jiné poměry na straně motoru, na

niž je přiváděno sít’ové napětí. U standardního motoru

bez frekvenčního měniče je následující vztah mezi

napětím (U), proudem (I) a výkonem (P):

P = 3 ⋅U⋅I⋅ cosϕ

kde (U) je napětí mezi dvěma fázemi a (I) je fázový

proud, u obou se jedná o účinné hodnoty (hodnoty

RMS), a ϕ je fázový posun mezi proudem a napětím.

Pro daný příklad platí následující hodnoty:

U = 400 V, I = 6.2 A, cosϕ = 0.83. Výsledkem je příkon

P = 3,57 kW.

Stejný vzorec nelze použít pro výpočet příkonu motorů

s frekvenčními měniči. V tomto případě neexistuje

vlastně žádný bezpečný způsob výpočtu příkonu

založený na prostém měření proudu a napětí, nebot’

tyto veličiny nemají sinusovou charakteristiku. Namísto

toho se výkon musí počítat na bázi měření přístroji

a okamžitého měření proudu a napětí.

Je-li znám výkon (P) a hodnoty RMS proudu a napětí,

je možno vypočítat tzv. účiník (PF) za použití

následujícího vzorce:

P

PF =

---------------------

3 ⋅U ⋅I

Na rozdíl od případu, kdy mají proud a napětí

sinusovou charakteristiku, nemá účiník přímou

spojitost se způsobem, jakým se proud a napětí

posouvají v čase.

U motorů MGE jsou následující hodnoty uvedeny

pouze orientačně ve vztahu k účiníku v závislosti na

velikosti motoru:

Trojfázový motor MGE:

3000 rpm

Účiník (PF)

0.75 kW 0,67

1.1 kW 0,72

1.5 kW 0,74

2.2 kW 0,78

3.0 kW 0,84

4.0 kW 0,85

5.5 kW 0,85

7.5 kW 0,86

11 kW 0,91

15 kW 0,89

18.5 kW 0,88

22 kW 0,91

Při měření vstupního proudu v souvislosti s instalací

a provozem systému s frekvenčním měničem je třeba

použít přístroj, který je schopen měřit "nesinusové

proudy". Obecně lze konstatovat, že přístroje na

měření proudu určené pro frekvenční měniče musejí

být typu "True RMS".


Provoz s frekvenčním měničem

Příkon, frekvenční měniče pro přiváděné

jednofázové napětí

Jednofázové motory MGE jsou vybaveny tzv. PCF

obvodem, který v obecné rovině zajišt’uje příkon ze sítě

se sinusovou charakteristikou. PFC obvod rovněž

zajišt’uje, aby proud byl ve fázi s napětím, aby bylo

dosaženo účiníku blížícího se 1. Když bude PF = 1,

bude vstupní proud do motoru MGE na nejnižším

možném minimu.

Obr. 109 ukazuje sít’ové napětí a proud sítě u motoru

MGE 1,1 kW s PFC obvodem. Proud sítě se zde jeví

více méně sinusový a ve fázi s napětím.

Obr. 109 Sít’ové napětí a proud sítě u motoru MGE 1,1

kW s PFC obvodem.

Pro srovnání ukazuje obr. 110 proud a napětí u motorů

Grundfos MGE první generace bez PFC obvodu.

Všimněte si, že proud vykazuje velmi vysokou

špičkovou hodnotu probíhající ve velmi krátkém

časovém úseku.

Obr. 110 Proud a napětí u motorů Grundfos MGE první

generace bez PFC obvodu.

Níže uvedená tabulka ukazuje rozdíl mezi

jednofázovým motorem MGE bez PFC obvodu a s PFC

obvodem:

Motor MGE bez

PFC

Motor MGE s PFC

Sít’ové napětí 230 V 230 V

Příkon, P1 1,57 kW 1,58 kW

Proud sítě, RMS 13,1 A 7,1 A

Proud sítě, špičkový 48,2 A 11,1 A

Činitel amplitudy 3,7 1,56

cos ϕ, účiník (PF) 0,53 0,97

Jak z tabulky vyplývá, jsou účiník a proud sítě

podstatně lepší pro motor MGE s PFC obvodem.

TM02 1236 3396

TM00 8711 3396

E-čerpadla Grundfos

Účiník a typický vstupní proud sítě mají při jmenovitém

zatížení následující hodnoty, platné pro nové

jednofázové motory MGE:

P2 motoru PF

Vstupní proud při jmenovitém

napětí (230 V) a jmenovitém P2

při 2840 min -1

0,37 kW 0,95 2,6 A

0,55 kW 0,96 3,8 A

0,75 kW 0,96 5,0 A

1,1 kW 0,97 7,1 A

Jak bylo již zmíněno výše, používá se PFC obvod, aby

bylo vyhověno požadavkům normy EN61000-3-2, která

stanoví mezní hodnoty emisí sinusových proudů.

EN 61000-3-2 je harmonizovaná norma v rámci

směrnice pro EMC č.89/336/EEC a jejím účelem je

zajistit, aby byla vyloučena "kontaminace" rozvodných

sítí nesinusovými zátěžemi, které mají tendenci

deformovat tvar vlny sít’ového napětí a dále způsobují

v sítích zbytečně vysoké špičkové proudy.

Požadavky normy EN 61000-3-2 lze shrnout takto:

• Zařízení třídy A musí splňovat mezní hodnoty emisí

sinusových proudů daných normou.

• Norma se vztahuje na všechna zařízení připojená

na veřejnou rozvodnou sít’ se vstupním proudem

max. 16 A.

Poznámka: Výjimkou zde jsou:

• zařízení s příkonem nižším než 75 W.

• zařízení navržená výhradně pro profesionální

použití s příkonem vyšším než 1 kW.

Z toho plyne, že se tato norma nevztahuje na

profesionální zařízení s příkonem vyšším než 1 kW.

To v podstatě znamená, že tato norma nepokrývá

motory Grundfos MGE 0,75 a 1,1 kW (P2), nebot’ jejich

příkon ze sítě je vyšší než 1 kW. Nicméně vzhledem

k výhodám použití PFC obvodu bylo rozhodnuto, že

všechna jednofázová E-čerpadla od 0,37 kW do 1,1 kW

včetně musejí být v souladu s touto normou.

Použití PFC obvodu přináší zákazníkovi následující

výhody:

• Splnění požadavků normy EN 61000-3-2 týkajících

se emisí sinusových proudů.

• Vstupní proud čerpadla má víceméně sinusovou

charakteristiku a účiník (PF) je velmi blízko 1

(0,95 - 0,97).

101


102

Provoz s frekvenčním měničem

V praxi to znamená, že:

• RMS hodnota proudu je o 40-50 % nižší než

u jednofázových E-čerpadel bez PFC obvodu.

• je možno použít kabely o menším průřezu.

• v dané instalaci je možno použít menší pojistky

• při paralelním zapojení několika čerpadel

napájených z různých fází bude proud ve

společném nulovém vodiči vyvážený, takže proud

v tomto nulovém vodiči nikdy nepřekročí hodnotu

proudu v kterékoliv sít’ovém fázovém vodiči.

• čerpadlo je méně citlivé na kolísání sít’ového napětí

(motor MGE může pracovat na plný výkon v plném

rozsahu sít’ového napájecího napětí 200-240 V

± 10 %, což odpovídá rozsahu 180-264 V).

Frekvenční měniče a proudové chrániče

(ELCB)

Proudové chrániče se ve stále větší míře používají jako

přídavná ochrana v elektrických instalacích. Má-li být

frekvenční měnič na takovou instalaci připojen, musí

být zajištěno, aby byl použitý chránič takového typu,

který spolehlivě přeruší obvod – a to i v případě, že

dojde k poruše na stejnosměrné straně frekvenčního

měniče.

Proudové chrániče musejí být označeny následujícími

symboly.

• označení proudového chrániče ELCB pro

jednofázové motory MGE:

• označení proudového chrániče ELCB pro trojfázové

motory MGE:

Oba typy proudových chráničů jsou v současné době

k dostání na trhu.

E-čerpadla Grundfos


Výhody při užívání motorů MGE

Úvod

Motory Grundfos MGE mají mnoho vlastností, které

ocení zejména kvalifikovaný uživatel.

4-pólové motory MGE o výkonu 11 až 18,5 kW

a 2-pólové motory MGE o výkonu 11 až 22 kW mají

takové integrované funkce jako je monitorování ložisek,

vyhřívání motoru v klidovém stavu, stop funkce,

signální relé, analogové snímače a překročení mezních

hodnot. Tyto vlastnosti nabízejí jedinečnou možnost

modifikací E-čerpadel podle specifických požadavků

zákazníka.

Softwarový nástroj PC Tool E-products umožňuje

přístup k většině přístupných nastavení čerpadel

a dává též možnost ukládání a vyvolávání dat.

Vysvětlení všech těchto funkcí najdete v této kapitole.

Monitorování stavu ložisek

Co se rozumí pod pojmem monitorování ložisek?

Monitorování ložisek je vestavěná funkce, která

indikuje nutnost domazání nebo výměny ložisek motoru

MGE.

Účel a výhody

Účelem této funkce je upozornit uživatele na nutnost

domazání nebo výměny ložisek motoru. To je důležitý

moment pro plánování údržby.

Hlavní výhody jsou následující:

• ložiska lze domazávat v příhodných časových

úsecích podle doporučení výrobce.

• ložiska tak mohou dosáhnout své maximální

provozní životnosti.

• časové intervaly pro provedení údržby si určuje

čerpadlo samo.

• již žádná opotřebená nebo poškozená ložiska

a tedy ani nákladné odstávky čerpadla v důsledku

zanedbané údržby.

E-čerpadla Grundfos

Použití

Použití této funkce není závislé na daném provozním

nasazení čerpadla a lze ji aplikovat u čerpadel těchto

velikostí:

jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW

- -

Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW

- -

Všeobecné informace

Jakmile funkce monitorování ložisek indikuje nutnost

domazání ložisek, dostane uživatel upozornění na

dálkovém ovladači R100, počítači prostřednictvím

nástroje PC Tool E-products, bus komunikace nebo

relé.

Po určitém počtu domazání ložisek upozorní tato

funkce uživatele na nutnost výměny ložisek.

Počet domazávacích intervalů před výměnou ložisek je

nastaven firmou Grundfos.

Technický popis

Pro výpočet časových intervalů pro domazávání je

funkce sledování ložisek dostupná ve dvou úrovních;

základní a pokročilé:

Funkce monitorování ložisek

Základní úroveň

Výpočet časových intervalů pro domazávání –

podle otáček motoru.

Funkce na této základní úrovni je standardně

integrována v základních řídících jednotkách

motorů 11-22 kW a není tak zapotřebí žádný

speciální funkční modul.

Pokročilá úroveň

Výpočet časových intervalů pro domazávání

– podle otáček motoru a teploty ložisek.

Poznámka: Funkce na této pokročilé úrovni

vyžaduje:

• instalaci rozšířeného funkčního modulu

v motoru MGE

• instalaci teplotních snímačů na hnací

a opačné straně motoru.

103


104

Výhody při užívání motorů MGE

Vyhřívání motoru v klidovém stavu

Co se rozumí pod pojmem vyhřívání motoru

v klidovém stavu?

Vyhřívání motoru v klidovém stavu je funkce, jež

zajišt’uje, že i v době odstávky motoru budou mít jeho

vinutí určitou minimální teplotu.

Účel a výhody

Účelem této funkce je zajistit, aby byl motor vhodnější

pro venkovní instalaci. V době odstávky motoru je třeba

udržovat teplotu motoru na úrovni vyšší než je okolní

teplota, aby se zamezilo kondenzaci vodních par uvnitř

a na povrchu motoru.

Problém kondenzace vodních par se u motorů obvykle

řeší instalací antikondenzačního vyhřívacího článku ve

hlavě statorového vinutí. Grundfos nyní přichází

s řešením ve formě speciální funkce integrované v motoru

MGE a jeho svorkovnici.

U motoru MGE je integrována funkce vyhřívání v klidovém

stavu – není tak nutný žádný externí vyhřívací element ve

hlavě statorového vinutí.

Použití

Tato funkce je zvlášt’ vhodná pro venkovní použití

čerpadel a pro použití na stanovištích s kolísající

teplotou. Funkce vyhřívání motoru v klidovém stavu je

použitelná u těchto motorů MGE :

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW

- -

Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW

- -

Popis

Princip této funkce spočívá v aplikaci AC napětí do

vinutí motoru. Toto AC napětí zajistí generování tepla,

které postačí k zamezení kondenzace par v motoru.

Svorkovnice se udržuje v teplém a suchém stavu

teplem generovaným připojeným sít’ovým napětím.

Předpokladem zde však je, že svorkovnice není

vystavena přímo vlivu venkovnímu prostředí. Musí být

opatřena vhodným krytem, který ji bude chránit před

deštěm.

Stop funkce

E-čerpadla Grundfos

Co se rozumí pod pojmem stop funkce?

Stop funkce zajišt’uje vypnutí čerpadla při nízkém nebo

nulovém průtoku. Tato funkce se také nazývá funkce

vypínání při nízkém průtoku.

Stop funkce je použitelná u čerpadel následujících

velikostí:

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW


Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW


Poznámka: Jestliže je stop funkce nastavena pomocí

konfiguračního souboru, jedná se o stop funkci

nastavenou výrobcem. Standardní konfigurační

soubory výrobce si může zákazník pro svůj motor

stáhnout později pomocí softwarového nástroje

PC Tool E-products.

Účel a výhody

Stop funkce má za úkol vypnout čerpadlo, jakmile je

zaregistrován nízký nebo nulový odběr. Tato funkce

přináší následující výhody:

• omezená energetická spotřeba a lepší účinnost

systému

• vyloučení zbytečného ohřevu čerpané kapaliny

• nižší opotřebení hřídelových ucpávek čerpadla

• nižší provozní hlučnost

Použití

Stop funkce se používá v soustavách, které občas

vykazují nízké nebo nulové odběrné množství vody.

Použití této funkce zamezí provozování čerpadla proti

zavřené výtlačné armatuře.

Provozní podmínky pro stop funkci

Stop funkci lze použít v soustavách, které obsahují:

• snímač tlaku

• zpětnou klapku

• membránovou tlakovou nádobu

Poznámka: Před snímačem tlaku musí být vždy

umístěna zpětná klapka. Viz obr. 111 a 112.


Výhody při užívání motorů MGE

Tlakový snímač

Čerpadlo

Zpětný ventil

Obr. 111 Poloha zpětného ventilu a snímače tlaku

vsoustavě provozované se sací výškou

Tlakový snímač

Čerpadlo Zpětný ventil

Membránová tlaková nádoba

Membránová tlaková nádoba

Obr. 112 Poloha zpětného ventilu a snímače tlaku

vsoustavě provozované pod nátokem

Membránová tlaková nádoba

Realizace stop funkce vyžaduje použití membránové

tlakové nádoby o určitém minimálním objemu. Tlaková

nádoba musí být umístěna poblíž výtlaku čerpadla.

Plnicí tlak membránové tlakové nádoby musí být 0,7 x

požadovaná hodnota.

Doporučená velikost membránové tlakové nádoby:

Jmenovitý průtok Čerpadlo Typická velikost

čerpadla

CRE membránové tlakové

nádoby

[m³/h]

[litry]

0-6 1s, 1, 3, 5 8

7-24 10, 15, 20 18

25-40 32 50

41-70 45, 64 120

71-100 90 180

Je-li v soustavě instalována membránová tlaková

nádoba velikosti uvedené v tabulce, není již nutné

žádné další nastavení.

Pokud je použitá membránová tlaková nádoba příliš

malá, bude čerpadlo vykazovat velkou spínací četnost.

Velikost nádoby bude mít vliv na průtok, při kterém

bude soustava přecházet do provozního režimu start/

stop.

Popis funkce vypínání při nízkém průtoku

Funkce vypínání při nízkém průtoku se může realizovat

dvěma různými způsoby:

1. prostřednictvím integrované funkce "detekce

nízkého průtoku"

2. prostřednictvím externího průtokového spínače

připojeného k digitálnímu vstupu

Bližší informace sdělí na požádání Grundfos.

TM03 8582 1907

TM03 8583 1907

Snímač teploty 1 a 2

E-čerpadla Grundfos

Co je to snímač teploty 1 a 2?

Snímač teploty 1 a 2 jsou vstupy od jednoho nebo dvou

snímačů teploty. Tyto vstupy musejí být připojeny

kpřípojkám pro dva snímače Pt100 - Viz obr. 113.

Rozšířený

modul

17: Pt100 A

18: Pt100 A

19: Pt100 B

20: Pt100 B

Obr. 113 Přípojky snímače teploty v rozšířeném

funkčním modulu

Účel a výhody

Vstupy pro snímač teploty 1 a 2 poskytují tyto výhody:

• Mohou se používat jako vstup pro funkci

monitorování překročení mezních hodnot 1 a 2.

• V kombinaci s funkcí monitorování ložisek umožňují

snímače teploty optimální monitorování ložisek

motoru.

• Ve spojení s měřením teploty ložisek může být

aktivován systém varovné nebo alarmové

signalizace.

• Odečet stavu měřených teplot lze provést na

dálkovém ovladači R100, přes softwarový nástroj

PC Tool E-products nebo přes systém bus

komunikace.

• Tato funkce má integrovaný systém detekce

poruchy, který se aktivuje při selhání snímačů

teploty nebo přerušení některého vodiče.

Použití

Teplotní vstupy je možno použít ve všech provozních

aplikacích, v nichž se vyžaduje monitorování teploty

vsoustavě nebo v motoru.

Poznámka: Vstupy pro snímač teploty jsou k dispozici

pouze v případě, že je v motoru MGE nainstalován

rozšířený funkční modul.

TM03 9191 3507

105


106

Výhody při užívání motorů MGE

Tato funkce je použitelná u čerpadel následujících

velikostí:

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW

- -

Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW

- -

Snímač teploty 1 a 2 může být dodán již

v namontovaném stavu od výrobce nebo se dá

instalovat dodatečně jako servisní souprava.

Popis

Vstupy pro snímač teploty umožňují realizaci několika

funkcí:

1. Vstup pro snímač teploty 1 a 2 lze využít jako vstup

pro funkci monitorování překročení mezních hodnot

1 a 2. Případné překročení mezní hodnoty bude

indikováno. Tato indikace se bude realizovat formou

výstupů (relé) nebo bude nastavena, popř.

definována, v samotné funkci monitorování

překročení mezních hodnot 1 a 2.

2. Vstup pro snímač teploty 1 a 2 může být nastaven

na měření teploty ložisek. Hodnoty teploty

naměřené snímačem teploty 1 a 2 se používají při

výpočtu časových intervalů pro domazávání ložisek.

Dále může naměřená hodnota aktivovat systém

varovné nebo alarmové signalizace od ložisek.

V případě detekce vysoké teploty ložiska je možno

signalizovaný stav uložit a aktivovat vypnutí

čerpadla.

Signální relé

Co to jsou signální relé?

Signální relé se používají pro výstupní signalizaci

aktuálního provozního stavu. Výstupní signály jsou

bezpotenciálové a mohou se přenášet na externí řídící

systémy.

Účel a výhody

Používání signálních relé přináší následující výhody :

• Signální relé lze ovládat dálkově (prostřednictvím

bus komunikace) nebo systémem vnitřního řízení.

• Signální relé lze nastavit tak, aby signalizovala

několik provozních stavů.

• Na signálním relé je možno nastavit časovou

prodlevu, což vyloučí jeho aktivaci v případě

opakovaných poruchových stavů.

E-čerpadla Grundfos

Aplikace

Signální relé se mohou používat ve všech provozních

aplikacích, v nichž vzniká potřeba kontroly provozního

stavu např. ve velíně nebo v nadřízeném řídícím

systému.

E-čerpadla Grundfos jsou vybavena jedním nebo dvěma

signálními relé v závislosti na velikosti čerpadla.

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW


1 relé 1 relé

Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW


1 relé 2 relé 1 relé 2 relé

Popis

Signální relé je možno nastavit s těmito třemi parametry:

• Řízení relé

• Nastavení relé

• Časová prodleva relé

Obr. 114 Parametry signálního relé pro čerpadla

0,37 - 7,5 kW

Obr. 115 Parametry signálního relé pro čerpadla

11-22 kW

Řízení relé

Systém řízení relé lze nastavit pouze pomocí

softwarového nástroje PC Tool E-products.

Systém řízení relé má tyto dvě možnosti nastavení:

• Vnitřní řízení

Relé je řízeno v rámci daného systému pomocí

programu frekvenčního měniče podle svého

nastavení (Provozní připravenost, Porucha, Provoz).

• Dálkové řízení

Relé je řízeno povely vysílanými komunikačním

systémem GENIbus.


Výhody při užívání motorů MGE

Vstupy pro analogový snímač 1 a 2

Co to jsou vstupy pro analogový snímač 1 a 2?

Vstupy pro analogový snímač 1 a 2 jsou normované

vstupy pro měření všech možných analogových

parametrů.

Vstup pro snímač 1 je jediný vstup pro snímač

nastavený na řízení v uzavřené smyčce. Tento vstup se

pak využívá jako vstup zpětné vazby od snímače.

Vstup pro snímač 2 se označuje jako sekundární

snímač.

Rozšířený

modul

16: GND

15: +24 V

14: Vstup pro

snímač 2

9: GND

8: +24 V

7: Vstup snímač 1

Obr. 116 Přípojky vstupů pro snímač 1 a 2 v rozšířeném

funkčním modulu.

Poznámka: Vstupy pro snímač 1 a 2 jsou k dispozici,

pouze když je motor MGE vybaven rozšířeným

funkčním modulem.

Účel a výhody

Vstupy pro analogový snímač 1 a 2 přinášejí tyto

výhody:

• Vstup pro snímač 1 může mít funkci vstupu zpětné

vazby pro vestavěný PI regulátor

• Je možno monitorovat sekundární procesní parametry

v procesu, jako např. průtok nebo teplotu kapaliny.

• Sekundární snímač lze nastavit na funkci záložního

snímače.

• Pomocí těchto snímačů lze zprostředkovat vstup pro

funkci překročení mezních hodnot 1 a 2.

• Odečty provozního stavu lze provádět na dálkovém

ovladači R100 a pomocí nástroje PC Tool E-products.

TM03 9214 3607

E-čerpadla Grundfos

Použití

Vstupy pro analogový snímač 1 a 2 se mohou používat

v provozních aplikací, v nichž se vyžaduje monitorování

základních analogových parametrů.

Tato funkce je použitelná u čerpadel následujících

velikostí:

l

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW


1 analogový

vstup

1 analogový

vstup

Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW


1 analogový 2 analogové 1 analogový 2 analogové

vstup

vstupy

vstup

vstupy

Popis

Vstupy pro analogový snímač 1 a 2 umožňují realizaci

několika funkcí.

1. Je-li sekundární snímač nastaven na funkci vstupu

pro funkci monitorování překročení mezních hodnot

1 a 2, je možno v případě, že se parametry soustavy

nacházejí mimo definovaný rozsah, aktivovat

definované výstupy nebo systém varovné

signalizace nebo systém alarmové signalizace.

2. Připojení snímače průtoku

Pokud je vstup pro snímač 2 nastaven spolu se

snímačem průtoku, může se měřená hodnota použít

jako vstupní parametr pro funkci regulace na

proporcionální tlak. Hodnota průtoku zobrazená na

displeji dálkového ovladače R100 pak bude namísto

odhadovaného průtoku indikovat aktuální naměřený

průtok.

Měření průtoku lze rovněž využít ve funkci vypínání

při nízkém průtoku k detekci nízkého průtoku

namísto odhadu průtoku snížením otáček čerpadla.

3. Odečet průtoku na dálkovém ovladači R100

aprostřednictvím nástroje PC Tool E-products.

Po nastavení snímačů může uživatel získat

informace o aktuálním provozním stavu odečtem na

dálkovém ovladači R100 a prostřednictvím nástroje

PC Tool E-products.

107


108

Výhody při užívání motorů MGE

Překročení mezních hodnot 1 a 2

Co je to funkce monitorování překročení mezních

hodnot?

Tato monitorovací funkce je určena k monitorování

jedné nebo více hodnot/vstupů. Tato funkce umožňuje.

aby různé vstupy aktivovaly různé výstupy a systémy

alarmové či varovné signalizace v případě, že signál

na vstupu překročí nastavené mezní hodnoty.

Vstup Limit překročený

Obr. 117 Příklad sekvence monitorovací funkce

překročení mezních hodnot

Účel a výhody

Účelem této funkce je monitorování parametrů, které

jsou pro danou soustavu nejvíce důležité. To

umožňuje, aby řídící jednotka reagovala na případné

nestandardní provozní podmínky. E-čerpadlo se tak

stává ještě důležitější a nedílnější součástí soustavy a

může tak nahradit jiné stávající monitorovací jednotky.

Může být monitorována teplota čerpané kapaliny a

E-čerpadlo tak může zajišt’ovat, aby teplota

nepřekročila maximální dovolenou hodnotu.

Je možno monitorovat minimální tlak na sání a

E-čerpadlo tak může předcházet škodám v důsledku

přerušení přívodu vody.

Použití

Funkce monitorování překročení mezních hodnot se

používá zejména k monitorování sekundárních

parametrů soustavy.

Tato funkce se uplatňuje u čerpadel následujících

velikostí:

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW

- -

Výstupy

Alarm/

varování

Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW

- -

Poznámka: Tato funkce je buď součástí konfigurace

čerpadel, kterou provádí výrobce, nebo může být

zavedena později formou dodatečně provedené

konfigurace prostřednictvím nástroje PC Tool

E-products.

TM03 9188 3507

E-čerpadla Grundfos

Popis

Níže uvedené obrázky ukazují dva příklady

monitorování požadované hodnoty pomocí funkce

monitorování překročení mezních hodnot.

Monitorovaná hodnota = hodnota zpětné vazby

Mezní

hodnota

Požad.

hodnota

Akce

Neaktivní Časová

prodleva

detekce

Aktivní

Obr. 118 Sekvence monitorovací funkce překročení

mezních hodnot s mezní hodnotou typu "max.

mezní hodnota". Zde by se mohlo jednat o

sledování teploty ložisek.

Monitorovaná hodnota = hodnota zpětné vazby

Požad.

hodnota

Mezní

hodnota

Akce

Hystereze pružné zpětné

vazby

Časová

prodleva pro

reset

Hystereze pružné zpětné vazby

Neaktivní Časová

prodleva

detekce

Aktivní

Časová

prodleva pro

reset

Obr. 119 Sekvence monitorovací funkce překročení

mezních hodnot s mezní hodnotou typu "min.

mezní hodnota".

Dojde-li k překročení mezní hodnoty, přenáší signál

mezní hodnotu jako hodnotu rostoucí nebo klesající

a funkce pak může být nastavena tak, aby pokryla obě

tyto situace.

TM03 9197 3607

TM03 9196 3607


Výhody při užívání motorů MGE

Čerpadlo pracující na mezní výkon

Co to znamená, když čerpadlo pracuje na mezní

výkon?

Když čerpadlo pracuje na svůj maximální výkon (P2)

v celém výkonovém rozsahu od čerpání proti zavřené

armatuře až po maximální průtok, říkáme, že pracuje

na svůj mezní výkon.

Výkonová křivka

standardního E-čerpadla

Obr. 120 Výkonové křivky standardního čerpadla

a čerpadla pracujícího na mezní výkon

Účel a výhody

Tato funkce využívá skutečnosti, že standardní

E-čerpadlo často nezatěžuje naplno svůj MGE motor

v celém provozním rozsahu. Regulujeme-li MGE motor

tak, aby dával vždy svůj maximální výkon bez ohledu

na zatížení, je nyní možno rozšířit výkonový rozsah

čerpadla, aniž by byl MGE motor přetěžován.

Viz obr. 120.

V praxi to přináší tyto výhody:

Rozšířený výkonový rozsah

jako výsledek této funkce

Výkonová křivka E-čerpadla

pracujícího na mezní výkon

• Může být rozšířen tlakový rozsah čerpadla při

nízkých průtocích, aniž by bylo nutno použít větší

motor. Předpokladem však je, aby konstrukce

čerpadla byla schopna tento rozšířený tlakový

rozsah zvládnout.

• Čerpadlo může být v některých případech vybaveno

menším motorem než jaký vyžaduje odpovídající

standardní čerpadlo, pokud má E-čerpadlo

nastaven fixní provozní rozsah při nízkých

průtocích.

TM03 9187 3507

E-čerpadla Grundfos

Tato funkce je použitelná u čerpadel následujících

velikostí:

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW

- -

Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW

- -

Poznámka: Tato funkce je buď součástí konfigurace

čerpadel, kterou provádí výrobce, nebo může být

zavedena později formou dodatečně provedené

konfigurace prostřednictvím nástroje PC Tool

E-products.

Použití

Tato funkce se nejčastěji používá v provozních

aplikacích s relativně nízkým průtokem ve vztahu ke

jmenovitému výkonu, kde současně požadovaný

maximální tlak odpovídá maximálnímu tlaku, který

může motor a čerpadlo zvládnout.

Příklady takových provozních aplikací:

• systémy praní a čištění

• závlahové soustavy

• napájení kotlů.

Popis

Jak již bylo zmíněno v části Účel a výhody, existují pro

uplatněné této funkce dvě primární oblasti použití:

Zvýšený tlak

Obr. 121 ukazuje provozní rozsah standardního Ečerpadla

50 Hz s rozšířeným tlakovým rozsahem

dosaženým aplikací funkce čerpadla pracujícího na

mezní výkon.

109


110

Výhody při užívání motorů MGE

Charakteristi

cká křivka

pro

standardní

E-čerpadlo

Výstupní frekvence

pro standardní Ečerpadlo

Charakteristická křivka

při provozu na mezní

výkon

Maximální výkonová

křivka při provozu na

mezní výkon

Výkonová

křivka pro

standardní

E-čerpadlo

Výstupní frekvence

při provozu na

mezní výkon

Zatížení

Obr. 121 Standardní charakteristická křivka versus

charakteristická křivka čerpadla pracujícího na

mezní výkon.

MGE motor je nastaven na vyšší otáčky (f max ), než jsou

jmenovité otáčky čerpadla. To vede k většímu tlaku při

zavřeném ventilu a nízkém průtoku.

Čerpadlo bude pracovat při otáčkách odpovídající

nastavené frekvenci (f max) až do okamžiku, kdy

dosáhne průtoku, při němž bude motor zatížen na svůj

plný jmenovitý výkon. Pokud dojde k překročení tohoto

průtoku, bude motor redukovat své otáčky tak, aby

nebyl překročen jeho jmenovitý výkon.

TM03 8614 2007

E-čerpadla Grundfos

Poznámka: Čerpadlo bude v oblasti nízkého průtoku

pracovat při nadasynchronních otáčkách, což může mít

za následek změnu intenzity provozní hlučnosti.

Menší velikost motoru

Obr. 122 ukazuje provozní rozsah standardního

čerpadla 50 Hz, kdy se funkce "Čerpadlo pracující na

mezní výkon" aplikuje k optimalizaci provozu čerpadla

ve vztahu k velikosti motoru.

Čerpadlo, které má čerpat při nízkém průtoku

arelativně vysokém tlaku (1), může být vybaveno

menším motorem, jehož výkon odpovídá provoznímu

rozsahu. Při vyšších průtocích a relativně nižších

tlacích (2) bude motor při překročení hodnoty mezního

výkonu redukovat své otáčky a bude dále sledovat

strmější křivku odpovídající disponibilnímu výkonu.

1 2

Provozní rozsah při nízkých

průtocích

Maximální výkonová křivka při

provozu na mezní výkon

Výkonová křivka čerpadla

Snížený výkon, když

čerpadlo

spotřebovává více

výkonu, než může

poskytnout

Obr. 122 Standardní výkonová křivka proti výkonové

křivce při sníženém mezním výkonu.

Velikost čerpadla a MGE motoru

Při dimenzování čerpadla a motoru není třeba brát do

úvahy žádná zvláštní kritéria. Pokud je čerpadlo vůči

motoru předimenzováno, pak MGE motor pouze sníží

své otáčky a tím i výkon čerpadla, jak ukazuje obr. 122.

Nastavení

Funkce čerpadla pracujícího na mezní výkon se

nastavuje načtením konfiguračního souboru pomocí

nástroje PC Tool E-products.

TM03 8615 2007


Výhody při užívání motorů MGE

PC Tool E-products

Co je to PC Tool E-products?

Obr. 123 Otevírání obrázku v PC Tool E-products

Grundfos PC Tool E-products je nejnovější softwarový

nástroj k použití s E-čerpadly.

Pomocí nástroje PC Tool E-products získáte přístup

květšině nastavení dostupných na vašem čerpadle.

Navíc můžete ukládat a vyvolávat data.

Nástroj PC Tool je kombinací softwarového programu

dodávaného na CD a hardware propojujícího váš

počítač s vaším E-čerpadlem.

Software na CD

PC TOOL LINK a kabely

propojující počítač a čerpadlo

Obr. 124 Kompletní nástroj PC Tool E-products

pozůstávající ze software a hardware

Účel a výhody

Použití softwarového nástroje PC Tool E-products přináší

četné výhody pro uvádění do provozu, provoz, a servis

a údržbu E-čerpadel.

Nástroj PC Tool E-products vám umožní:

• monitorovat provozní stav vašeho E-čerpadla

• provádět standardní konfiguraci E-čerpadel

• provádět konfiguraci E-čerpadel podle specifických

požadavků zákazníka

• uchovávat uložená data z E-čerpadel.

TM03 9291 3707

E-čerpadla Grundfos

Použití

Softwarový nástroj PC Tool E-products můžete použít

u těchto velikostí čerpadel:

Jednofázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,37 - 1,1 kW 0,25 - 7,5 kW


Třífázová čerpadla

2-pólová 4-pólová

0,55 - 7,5kW 11-22 kW 0,55 - 7,5 kW 11-18,5 kW


Popis

PC Tool E-products je systémová uživatelská

platforma/uživatelské rozhraní používané v celém

výrobním procesu E-čerpadla. Dále může zákazník

PC Tool E-products použít pro nastavení, uvádění do

provozu, údržbu a servis E-čerpadla.

Obr. 125 Použití nástroje PC Tool E-products ve

výrobním procesu a uživatelem v místě

instalace

Softwarový nástroj PC Tool E-products tak umožňuje

následné provedení konfigurace vašeho čerpadla na

optimální parametry vyhovující přesně jeho konkrétní

provozní aplikaci. PC Tool E-products je také

neodmyslitelnou součástí systému vyhledávání

aodstraňování poruch, údržby a servisu.

TM03 9290 3707

111


112

Příslušenství

Přehled příslušenství

E-čerpadla Grundfos

Výrobek Strana

Dálkový ovladač R100 113

Potenciometr 113

Snímače 114

Diferenční tlakové čidlo Grundfos, DPI 115

Snímač teploty, TTA 116

Snímač diferenční teploty HONSBERG 117

EMC filtr 118

G10-LON 120

G100 121

LiqTec 122

>

>

OK

>

>

R 100

+

-


Příslušenství

Dálkový ovladač R100

Dálkový ovladač GRUNDFOS R100 je navržen pro

bezdrátovou komunikaci pomocí infračerveného záření

(dále IČ komunikace) s jinými provozními jednotkami fy

Grundfos. Ovladač R100 je dodáván s pouzdrem,

bateriemi, oddělitelnou sponou a provozním návodem.

Funkce jsou k dispozici podle jednotlivých výrobků.

Bližší informace najdete v montážním a provozním

návodu pro tento výrobek.

Konstrukce

Ovladač je robustní mechanické konstrukce vyrobený

z nárazuvzdorného polykarbonátu (PC) a vybaven

tlačítky ze silikonové pryže.

Jednotka R100 je považována za běžný servisní

aměřicí nástroj a je proto konstruována, aby odolávala

opotřebení a zátěži při každodenním použití.

Kvalita polykarbonátu dovoluje projít infračervenému

světlu. Infračervený vysílač/přijímač je proto umístěn

uvnitř jednotky a je chráněn proti mechanickému

poškození.

Konstrukce jednotky a polohy tlačítek umožňují

ovládání jednotky jednou rukou.

Ovladač R100 je zcela bezúdržbový. Může bý čištěna

vlhkým hadříkem bez použití čisticích prostředků atd.

TM00 4498 2802

E-čerpadla Grundfos

Displej

Displej je 46 x 30 mm grafický (matice bodů) LCD

displej se 100 x 65 body.

Grafika vychází z modré barvy na šedém pozadí.

Displej je vybaven žlutým podsvětlením k usnadnění

odečtu v tmavých místnostech.

68 Hz displej zajišt’uje to, že obraz je úplně stabilní

a bez blikání.

Stupeň kontrastu je větší než 3:1, který v kombinaci se

čtecím úhlem ±30 ° ve všech směrech nabízí velmi

čitelný displej.

Zapuštěná temperovaná skleněná destička ochraňuje

displej před nárazy a škrábnutími.

Objednací číslo:

Výrobek Objednací číslo

R100 00625333

Potenciometr

Potenciometr pro nastavování požadované hodnoty

a pro start/stop čerpadla.

Objednací číslo:

Výrobek Objednací číslo

Externí potenciometr se skříňkou pro montáž

na stěnu

00625468

113


114

Příslušenství

Snímače

Diferenční tlakový snímač zvolte tak, aby maximální tlak snímače byl

větší než maximální diferenční tlak čerpadla.

E-čerpadla Grundfos

Příslušenství Typ Dodavatel Měřicí rozsah Objednací číslo

Tlakový snímač

•Připojení: G ½ A

(DIN 16288 - B6kt)

•Elektrická přípojka: kabelová vidlice

(DIN 43650)

Průtokoměr

Průtokoměr

Průtokoměr

Průtokoměr

MBS 3000 Danfoss

MAGFLO

MAG 3100/5000

MAGFLO

MAG 3100/5000

MAGFLO

MAG 3100/5000

MAGFLO

MAG 3100/5000

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

0 - 2,5 baru 96478188

0-4 bary 91072075

0-6 barů 91072076

0-10 barů 91072077

0-16 barů 91072078

0 - 25 barů 91072079

1-5 m 3

(DN 25)

3-10 m 3

(DN 40)

6-30 m 3

(DN 65)

20-75 m 3

(DN 100)

00ID8285

00ID8286

00ID8287

00ID8288

Teplotní snímač TTA (0) 25 Carlo Gavazzi 0 °C až +25 °C 96432591

Teplotní snímač TTA (-25) 25 Carlo Gavazzi –25 °C až +25 °C 96430194

Teplotní snímač TTA (50) 100 Carlo Gavazzi +50 °C až +100 °C 96432592

Teplotní snímač TTA (0) 150 Carlo Gavazzi 0 °C až +150 °C 96430195

Příslušenství pro snímač teploty.

Vše s přípojkou ½ RG

Teplotní snímač,

okolní teplota

Ochranná trubka

∅9 x 50 mm

Carlo Gavazzi 96430201

Ochranná trubka

∅9 x 100 mm

Carlo Gavazzi 96430202

Pouzdro kroužku Carlo Gavazzi 96430203

WR 52

tmg

(DK: Plesner)

–50 °C až +50 °C 00ID8295

Snímač diferenční teploty ETSD Honsberg 0 °C až +20 °C 96409362

Snímač diferenční teploty ETSD Honsberg 0 °C až +50 °C 96409363

Soupravy pro snímání tlaku Danfoss obsahující..

•Snímač tlaku Danfoss, typ MBS 3000 se 2 m stíněného kabelu

Připojení: G ½ A (DIN 16288 - B6kt)

• 5 kabelových svorek (černé)

• Návod PT (00 40 02 12) )

Tlakový rozsah Objednací číslo

0-4 bary 96428014

0-6 barů 96428015

0-10 barů 96428016

0-16 barů 96428017

0-25 barů 96428018

Diferenční tlakové čidlo Grundfos, DPI Tlakový rozsah Objednací číslo

•1 snímač včetně 0,9 m stíněného kabelu (přípojky 7/16")

• 1 originální konzola DPI (pro instalaci na stěnu)

0 - 0,6 barů 96611522

• 1 konzola Grundfos (pro montáž na motor)

0 - 1,0 bar 96611523

• 2 šrouby M4 pro montáž snímače na konzolu

• 1 šroub M6 (samořezný) pro montáž na MGE 90/100

0 - 1,6 barů 96611524

• 1 šroub M8 (samořezný) pro montáž na MGE 112/132

• 1 šroub M10 (samořezný) pro montáž na MGE 160

0 - 2,5 baru 96611525

• 1 šroub M12 (samořezný) pro montáž na MGE 180

• 3 kapiláry (krátká/dlouhá)

0 - 4,0 bary 96611526

• 2 fitinky (1/4"-7/16")

0 - 6,0 barů 96611527

• 5 kabelových svorek (černé)

• montážní a provozní návod

0 - 10 barů 96611550

Souprava fitinků Objednací číslo

Souprava fitinků pro TPED s 2 snímači 96491010


Příslušenství

Diferenční tlakové čidlo Grundfos, DPI

Popis výrobku

Těleso snímače a části, které jsou v kontaktu s médiem,

jsou v materiálovém provedení INOX DIN, č. mat.1.4305

(pol. 3) s krytem z kompozitu PA (pol. 2). Přípojky (pol. 4)

jsou DIN č. mat. 1.4305, přípojky 7/16" UNF a těsnění jsou

z FKM.

Černý a stíněný kabel (pol. 1) prochází šroubovou

přípojkou PG s připojením 12 x 1,5.

Snímač se dodává včetně úhelníkové konzoly pro

instalaci snímače na motor nebo konzolu pro nástěnnou

montáž.

Je možno dodat jiné dálky kabelu a různé instalační

přípojky.

Měření je prováděno speciálním čipem, potaženým

silikonem.

Technické údaje

Rozměrový náčrtek Elektrické propojení

4

P2

P1

E-čerpadla Grundfos

Diferenční tlakový snímač Grundfos, DPI

Objednací číslo Grundfos 96611522 96611523 96611524 96611525 96611526 96611527 96611550

Rozsah tlaku/diferenčního tlaku [bar] 0 - 0,6 0 - 1,0 0 - 1,6 0 - 2,5 0 - 4,0 0 - 6,0 0-10

Napájecí napětí 12-30 VDC

Výstupní signál 4-20 mA

Zatížení [W] 24 V: max. 500 [Ω], 16 V: max. 200 [Ω], 12 V: max. 100 [Ω]

Max. tlak soustavy, P1 a P2 současně [bar] 16

Kritický tlak [bar] 1,5 x max. tlak soustavy

Přesnost měření 2,5 % BFSL

Čas odezvy < 0,5 sec

Rozsah teploty média –10 až +70 °C

Rozsah skladovacích teplot –40 až +80 °C

Elektrická přípojka 3-žilový 0,13 mm2 , 0.9 m kabel - M 12 x 1,5 ve vrcholku snímače

Zkoušeno na zkrat ano

Chráněno proti obrácení polarity ano

Přepětí ano

Materiály v kontaktu s médiem DIN č. mat. 1.4305 FKM a PPS

Třída krytí IP 55

Hmotnost [g] 550

EMC (elektromagnetická kompatibilita) Podle EN 60335-1

Emise/odolnost Podle EN 61800-3

Připojení 7/16”-UNF

Těsnicí materiál FKM

7/16 - 20 UNF

14

SW 14

6

P2

P1

ø45

77

TM03 2059 3505

TM03 2225 3905

1

2

3

TM03 2057 3505

12-30 V

1

Napájecí napětí

hnědý

2 GND

(zemnicí vodič)

žlutý

3 Signální vodič zelený

4

Zkušební vodič (při

montáži možno

odstřihnout). Tento

vodič nesmí být

připojen na

napájecí napětí.

bílý

115


116

Příslušenství

Snímač teploty, TTA

Popis výrobku

Snímač teploty s teplotním snímačem Pt100 umístěný

v měřicí trubce ∅6 x 100 mm z korozivzdorné oceli dle

DIN č. mat.1.4571 a snímač 4-20 mA vestavěný do

hlavice typu B dle DIN 43.729.

Připojovací hlavice je vyrobena z tlakově litého hliníku

opatřeného nátěrem se šroubovou přípojkou Pg 16,

šrouby z korozivzdorné oceli a neoprenovým těsnicím

kroužkem.

Technické údaje

Příslušenství

E-čerpadla Grundfos

Snímač je vestavěn do systému buď pomocí

samořezného pouzdra nebo pomocí jedné nebo dvou

vhodných ochranných trubek ∅9 x 100 mm nebo

∅9 x 50 mm.

Ochranná trubka má připojovací rozměr G½.

Samořezné pouzdro nebo ochrannou trubku nutno

objednat zvlášt’.

Typ TTA (–25) 25 TTA (0) 25 TTA (0) 150 TTA (50) 100

Objednací číslo 96430194 96432591 96430195 96432592

Měřicí rozsah –25 °C až 25 °C 0 °C až 25 °C 0 °C až 150 °C 50 °C až 100 °C

Přesnost měření dle IEC 751, třída B, 0,3°C při 0°C

Doba odezvy, T (0,9) ve bez ochranné trubky: 28 s

vodě 0,2 m/s

s ochrannou trubkou plněnou olejem: 75 s

Třída krytí IP 55

Výstupní signál 4-20 mA

Napájecí napětí 8,0 - 35,0 VDC

EMC (elektromagnetická Emise: dle EN 50 081

kompatibilita)

Odolnost: dle EN 50 082

Typ

Ochranná trubka

∅9 x 50 mm

Ochranná trubka

∅9 x 100 mm

Pouzdro kroužku

Objednací číslo 96430201 96430202 96430203

Popis

Ochranná trubka z korozivzdorné oceli SINOX SSH2 pro měřicí

trubku ∅6 mm.

Potrubní přípojka G ½.

Samořezné pouzdro pro měřicí trubku

∅6 mm.

Potrubní přípojka G ½.

Rozměrový náčrtek Připojení snímače

V případě E-čerpadel se kabel od snímače připojí na

svorky čerpadla (7) a (8).

Ochranná trubka

Pouzdro kroužku

Typ L

∅9x50 49

∅9x100 99

+24 VDC (8)

Signál (7)


Příslušenství

Snímač diferenční teploty HONSBERG

Popis výrobku

Snímače teploty T1 a T2 měří teplotu v místě jejich

instalace ve stejném okamžiku. Kromě funkce měření

teploty má snímač T1 vestavěnou elektronickou

jednotku pro výpočet teplotní diference mezi T1 a T2

apřenos výsledné hodnoty formou signálu 4-20 mA

přes zesilovač proudu.

Protože signál, jímž se přenáší naměřená hodnota z T2

je rovněž proudový signál, může být mezi snímači

teploty T1 a T2 relativně velká vzdálenost.

Jak plyne z obrázku na pravé straně, nemá tato

skutečnost žádný vliv na výstupní signál "I out " toho

z obou snímačů, který naměří nejvyšší teplotu.

Takto vytvořený signál bude vždy kladný, mezi 4

a20mA.

Typ

Rozměrový náčrtek

ETSD1-04-020K045

+ ETSD2-K045

ETSD1-04-050K045

+ ETSD2-K045

Technické údaje

-50 -40 -30 -20 -10

I out [mA]

20

15

10

4

E-čerpadla Grundfos

ETSD1-04-020

ETSD1-04-050

0 10 20 30 40 50

T1-T2

Dif. tepl.

ETSD1- 04- 020 K 045 Specifikace

Objednací číslo

Měřicí rozsah:

96409362 96409363 ETSD1- Referenční teplota T1

Teplotní rozdíl (T1-T2)

nebo (T2-T1)

0 °C až 20 °C 0 °C až 50 °C 04- 0 °C odpovídá 4 mA

Napájecí napětí 15-30 VDC 020 20 °C odpovídá 20 mA

Výstupní signál 4-20 mA 050 50 °C odpovídá 20 mA

Přesnost měření ±0,3 % FS K

Materiál ve styku s čerpanou

kapalinou:

DIN č. mat. 1.4571

korozivzdorná ocel

Opakovatelnost ±1 % FS 045 Délka snímacího prvku: 45 mm

Doba odezvy, τ (0.9) 2 minuty

Okolní teplota –25 °C až 85 °C ETSD2- K 045 Specifikace

Provozní teplota T1 a T2 –25 °C až 105 °C ETSD2- Pracovní teplota T2

Max. vzdálenost mezi T1

a T2

Elektrická přípojka

300 m se stíněným kabelem K

Mezi T1 a T2: zástrčka M 12 x 1

(obsažena v soupravě),

výstupní signál přes zástrčku dle

DIN 43650-A

Skladovací teplota –45 °C až 125 °C

Zkoušení odolnosti proti

zkratu

ano

Ochrana proti změně

polarity

ano do 40 V

Materiály ve styku s

médiem

Korozivzdorná ocel DIN č. mat. 1.4571

Třída krytí IP 65

EMC (elektromagnetická

Emise: dle EN 50 081

kompatibilita)

Immunity: dle EN 50 082

[°C]

Materiál ve styku s čerpanou kapalinou:

Korozivzdorná ocel dle DIN, č. mat. 1.4571

045 Délka snímacího prvku: 45 mm

Instalace

Oba snímače musí být upevněny takovým způsobem,

aby snímací prvky byly umístěny uprostřed průtoku

kapaliny, která má být měřena.

K utažení použijte pouze matice s šestihrannou hlavou.

Horní část snímačů se může otáčet do polohy vhodné

pro připojení kabelů.

140

27

SW

27

SW

27

18

G 1/2

45

G 1/2

SW

27

54

93

TM02 1339 1001

TM02 0705 5000

117


118

Příslušenství

Snímače mají závit G 1/2, viz rozměrový náčrtek.

V případě že se to týká E-čerpadel, se kabel od

snímače T1 připojí na svorky čerpadla (7) a (8).

Schéma zapojení

EMC filtr

Zástrčka M 12 x 1

1

T2

2

2

T1

3

3

4

4

Pokud mají být E-čerpadla s motory MGE 11-22 kW

používána bez omezení v obytných oblastech, musí být

mezi zdroj napájecího napětí a E-čerpadlo umístěn

EMC filtr.

Informace o elektromagnetické kompatibilitě viz

"EMC a správná instalace" na straně 91.

Objednací číslo a obsah soupravy

Objednací číslo: 96478309

Obsah montážní soupravy:

Filtr v hliníkové skříňce s krytím IP 54

Pro připojení ke svorkovnici motoru:

• 1 redukce z M40 x 1,5 na M32 x 1,5

• 1 EMC matice M40 x 1,5

• 1 EMC kabelová průchodka M32 x 1,5.

Návod k instalaci a obsluze.

Technické údaje

Sít’ová přípojka: 380-480 V, 50/60Hz

Max. zatížení: 50 A

Třída krytí: IP 54

Hmotnost: 12 kg.

1

Zástrčka DIN 43650-A

1

2

+24 V (8)

Signál (7)

4-20 mA

Při vzdálenosti > 3 m použijte stíněný kabel

Montáž EMC filtru

Filtr instalujte na rovnou plochu. Viz rozměrový náčrtek

níže.

TM02 0706 5000

TM02 9198 1203

E-čerpadla Grundfos


Příslušenství

Rozměrový náčrtek a schéma zapojení

stíněných kabelů

362

148

Ke splnění požadavků CISPR 11, třída B, skupina 1

musí být mezi filtrem a motorem použit stíněný kabel,

viz níže uvedený obrázek, pol. 1. K zajištění správné

funkčnosti filtru musejí být konce tohoto stíněného

kabelu ukončeny kabelovými průchodkami EMC.

Namísto běžných kabelových průchodek motoru MGE

je třeba použít speciální kabelové průchodky EMC

obsažené v této soupravě.

PE L3 L2 L1

MGE

MMGE

EMC cable

Kabelové glands průchodky EMC

TM02 6623 1203

E-čerpadla Grundfos

Stíněný kabel musí mít minimálně stejnou proudovou

hodnotu jako napájecí sít’ový kabel, pol. 2.

Stíněný kabel není v soupravě obsažen.

Objednací číslo

1

Výrobek Objednací číslo

EMC-filtr pro motory MGE 11-22 kW 96478309

L3’

L3

L2’

L2

Stíněný Screened kabel

cable

PE

L1’

L1

PE

Napájecí Mains napětí

supply

2

TM02 6624 1203

TM03 0417 5004

119


120

Příslušenství

G10-LON

Propojovací jednotka G10-LON je určena pro přenos

dat mezi místní sítí (LON = Local Operating Network)

a elektronicky regulovanými čerpadly Grundfos podle

protokolu Grundfos GENIbus jako jsou např.

E-čerpadla.

G10 je propojovací jednotka koncipovaná pro propojení

dvou míst, což znamená, že jedna jednotka G10

obsluhuje vždy jen jedno čerpadlo.

Elektrické údaje

Typ vysílače/

přijímače

Doporučený

kabel

Z čerpadla na G10-LON G10 na LON

RS 485 FTT - 10

Kabel:

stíněný, zkroucené vodiče

Průřez: 0,25 - 1 mm 2

Max. délka kabelu: 1200 m.

Provozní údaje

Okolní teplota: 0 °C až 60 °C

Skladovací teplota: –30 °C až +70 °C.

GR5390

Kabel:

kabel se

zkroucenými vodiči,

nestíněný.

Přenosová

rychlost

9,6 kbitů/s 78 kbitů/s

Protokol GENIbus LonTalk

Napájecí napětí 24 VAC/VDC +/–25 %.

Spotřeba el.

proudu

Přibližně 100 mA

Třída krytí IP 42

Kabelové

průchodky

3 x Pg7

E-čerpadla Grundfos

Provozní signálka LED

Provozní signálka LED na čelní desce provozní

jednotky G10-LON je světelná dioda sloužící k indikaci

různých stavů sítě LON.

Bližší informace viz soubory dokumentace na disketě

dodávané spolu s rozhraním G10-LON.

Podpůrné soubory LON

S modulem LON se dodává CD obsahující podpůrné

soubory (.xif a .nxe).

Rozměry a přípojky

Rozměry jsou uvedeny v mm.

39

Objednací číslo

98 64

Přípojka pro LONbus +

napájecí napětí 24 V

GENIbus

Připojení GENIbus

Přídavná přípojka pro LONbus

Sít’ LON

G10 G10

GENIbus

24 VAC/VDC

G10

GENIbus

Výrobek Objednací číslo

Rozhraní G10-LON 00605726

TM01 6686 4903

TM01 6908 4903


Příslušenství

G100

Propojovací jednotku G100 lze připojit na systém

Grundfos GENIbus a umožnit tak datovou komunikaci

mezi hlavní sítí a kteroukoliv jednotkou připojenou k

systému GENIbus. K systému GENIbus je možno

připojit až 32 jednotek.

Takovou jednotkou může být např. čerpadlo TPE nebo

jiné zařízení Grundfos s rozhraním GENIbus. Hlavní sít’

může představovat jiný komunikační bus systém nebo

rádio, modem, PLC nebo přímá přípojka RS-232.

Jednotka G100 se dodává ve čtyřech různých verzích:

• G100 s rozhraním Interbus S

• G100 s rozhraním Profibus-DP

• G100 s rozhraním rádio/modem/rozhraní PLC

(MODbus-RTU, COMLI)

• G100 v základní verzi.

Zápis dat

Kromě možnosti sdělování dat disponuje propojovací

jednotka G100 kapacitou pro registraci až 350 000

časově rozlišených dat. Následně budou takto

registrovaná data přenášena do hlavního systému

nebo na PC k dalšímu rozboru formou programu

tabulkového procesoru nebo jiného programu.

K zápisu dat se používá softwarový nástroj "PC Tool

G100 Data Log". Tento nástroj je součástí

programového vybavení PC Tool G100, které se

dodává spolu s propojovací jednotkou G100.

Jiné charakteristické vlastnosti

• čtyři digitální vstupy

• vypnutí všech čerpadel v případě selhání

komunikace s řídícím systémem (volitelné)

• přístupový kód pro komunikaci přes modem

(volitelné)

• pamět’ová schránka alarmových hlášení.

Rozměry

227 mm

Port 1

POWER

POWER MNC

POWER GENI

GENI TxD

GENI RxD

FAULT

Genibus DI Service

Main

Network

Connection

Port 2

DCD

RTS

TxD1

RxD1

TxD2

RxD2

73 mm 165 mm

TM01 0621 1102

E-čerpadla Grundfos

Technické údaje

GENIbus RS-485: možnost připojení až 32

jednotek

Servisní vstup RS-232: pro přímé připojení na PC nebo

rádiový modem

Digitální vstupy: 4

Napájecí napětí: 1 x 110-240 V, 50/60 Hz

Okolní teplota: Pro provoz: –20 °C až +60 °C

Třída krytí: IP 20

Hmotnost: 1,8 kg.

Příslušenství

• programové vybavení PC Tool G100 (dodává se

spolu s jednotkou)

• podpůrné soubory (G100 Support Files) na

CD-ROM (dodávají se spolu s jednotkou).

Přehled protokolů

Hlavní systém Software protokol

INTERBUS-S PCP

PROFIBUS-DP DP

Rádio Satt Control COMLI/MODbus

Modem Satt Control COMLI/MODbus

PLC Satt Control COMLI/MODbus

Mobilní telefon GSM SMS, UCP

Objednací čísla

Výrobek Objednací číslo

G100 s rozhraním Interbus S 96411134

G100 s rozhraním Profibus-DP 96411135

G100 s rozhraním rádio/modem/rozhraní PLC

(MODbus, COMLI)

96411136

G100 základní verze 96411137

Balíček PC Tool G1001) 96415783

1) PC Tool budou dodány s G100, ale další nástroje musí být objednány.

121


122

Příslušenství

LiqTec

Popis

Jednotka LiqTec

• chrání čerpadlo proti provozu nasucho

• chrání čerpadlo proti příliš vysoké teplotě čerpané

kapaliny (130 °C ±5 °C).

• může monitorovat teplotu motoru, pokud je v motoru

připojen snímač PTC.

• má systém zabezpečený proti poruchám. Pokud

dojde k selhání snímače, elektronické jednotky

nebo dodávky napájecího napětí, čerpadlo se

okamžitě vypne.

Funkce

12

11

1 2 3 4

10

1. Přípojka pro snímač provozu nasucho

Objednací číslo snímače provozu nasucho:

96556427.

2. Přípojka pro externí restart

3. PTC motoru

Zelené světlo indikuje řádný stav systému (OK)

nebo zkratované svorky.

Červené světlo indikuje příliš vysokou teplotu

motoru. Alarmové relé je aktivní.

4. Přípojka pro PTC snímač motoru

Tento vstup se nepoužívá pro E-čerpadla, nebot’

frekvenční měnič chrání motor proti přetížení.

9

8

5

6

7

TM03 0111 4004

E-čerpadla Grundfos

Montáž snímače LiqTec

Snímač LiqTec je možno instalovat na DIN lištu

umístěnou v rozvaděči.

Elektrické připojení

Příklad elektrického připojení viz strana 124.

Kalibrace snímače a řídící jednotky

Postupujte podle návodu na další straně.

5. Signálka snímače

Červené světlo indikuje vadný snímač nebo kabel.

Alarmové relé je aktivní.

6. Vypínání funkce monitorování provozu nasucho

Stiskněte tlačítko pro vypnutí funkce monitorování

provozu nasucho. Červená signálka bliká. Funkce

PTC monitorování je dosud aktivní.

Pro nové zapnutí funkce monitorování provozu

nasucho stiskněte tlačítko Restart.

7. Signálka vysoké teploty kapaliny

Červená signálka indikuje příliš vysokou teplotu

čerpané kapaliny (130°C ±5°C).

Alarmové relé je aktivní.

8. Napájecí napětí

200-240 V, 50/60 Hz.

9. Signálka provozu nasucho

Zelená signálka indikuje OK stav (kapalina v

čerpadle).

Červená signálka indikuje provoz nasucho

(čerpadlo bez kapaliny).

Alarmové relé je aktivní.

10.Výstup alarmového relé/provozního relé

Bezpotenciálový přepínací kontakt.

Maximální zatížení kontaktu:

250 V, 1 A, AC (indukční zatížení).

11.Auto/Manual

Přepínání mezi automatickým a ručním restartem.

Tovární nastavení je Man (ruční restart).

Přepnutí proveďte pomocí malého šroubováku.

Je-li zvolena možnost Auto, dojde k automatickému

resetu poruchové signalizace za 10 až 20 sekund

po detekci přítomnosti vody.

12.Restart

Stiskněte tlačítko pro restart čerpadla. Toto tlačítko

nemá žádný vliv na monitorování PTC snímače.


Příslušenství

Kalibrace snímače a řídící jednotky

Krok Akce Výsledek

1 Zkontrolujte správné připojení snímače k řídící jednotce, viz strana 124.

2

Před instalací snímače v čerpadle ponořte snímač do stojaté vody. K tomu můžete

použít jakoukoliv nádobu s vodou.

Poznámka: Pro kalibraci je důležitá stojatá voda, protože tekoucí voda by

ochlazovala snímač a jeho kalibrace by pak byla nepřesná.

Další informace

Informace týkající se normy IEC 60 730-1:

• software třídy A

• stupeň znečištění 2

• typ 1

Snímač LiqTec je schválen institutem cURus dle

UL 508.

Maximální tlak: 40 barů

Maximální teplota kapaliny: +130 °C ±5 °C

Maximální okolní teplota: +55 °C

Elektrický příkon: 5 wattů

Třída krytí: IP X0

Maximální délka kabelu: 20 metrů

Standardní kabel: 5 metrů

Prodlužovací kabel: 15 metrů.

E-čerpadla Grundfos

3 Tlačítka pol. 6 a 12 držte ve stisknuté poloze po dobu cca 20 sekund.

Všechny červené signálky (s výjimkou signálky pol. 7)

začnou blikat.

4 Jakmile začnou zelené signálky pol. 3 a 9 stále svítit, uvolněte tlačítka pol. 6 a 12. Kalibrace je dokončena.

Ochrana proti provozu nasucho Typ čerpadla Napětí

[V]

TM02 1731 2001

CRE

CRIE

CRNE

MTRE

SPKE

CRKE

CHIE

Poznámka: Při monitorování teploty E-čerpadel nesmí

být LigTec připojen s PTC snímačem, protože software

motoru poskytuje ochranu proti vysoké teplotě motoru.

LiqTec používejte především ve spojení s typy čerpadel

CRE, CRIE, CRNE. Snímač namontujte do hlavy

čerpadla. Snímač LiqTec je rovněž vhodný pro jiné typy

E-čerpadel. LiqTec je připravený pro montáž na DIN

lištu v ovládací skříňce.

Třída krytí: IP X0.

LiqTec Snímač ½" Kabel

5 m

Prodlužovací

kabel

15 m

Objednací číslo

200-240 96443674

80-130 96463912

96443676

123


124

Příslušenství

Připojení čerpadla CRE ke snímači LiqTec

Nastavení na automatický reset

Připojovací svorky na čerpadle:

1~: 1 (digitální vstup) a 9 (GND)

3~: 1 (digitální vstup) a 3 (GND)

Digitální vstup

Digitální vstup musí být dálkovým ovladačem R100

nastaven na "Ext. porucha".

Menu 5.3.6 v instalačním a provozním návodu.

1

9 nebo 3

Poznámka: Po odstranění poruchového stavu provoz

nasucho je nutný ruční restart čerpadla.

Snímač provozu nasucho

1 x 200-240 V

E-čerpadla Grundfos

Disposal

Likvidace tohoto výrobku nebo jeho součástí musí být

provedena v souladu s následujícími pokyny:

1. Likvidaci nechejte provést autorizovanou firmou,

zabývající se sběrem odpadu.

2. Pokud taková firma ve Vašem okolí neexistuje nebo

nemůže zpracovat konstrukční materiál tohoto

výrobku, dejte laskavě celý výrobek nebo jeho

nebezpečné součásti k dispozici nejbližší pobočce

firmy Grundfos nebo jejímu servisnímu středisku.

TM03 0437 5104


Další dokumentace výrobků

WebCAPS

E-čerpadla Grundfos

WebCAPS (Web-based Computer Aided Product

Selection) je softwarový program pro volbu výrobku

pomocí počítače na bázi webové sítě, který je přístupný

na naší domovské stránce www.grundfos.com.

Program WebCAPS obsahuje podrobné informace o

více než 185 000 výrobcích firmy Grundfos ve více než

20 jazykových verzích.

Všechny informace obsažené v programu WebCAPS

jsou rozděleny do následujících šesti částí:

• katalog

• technická dokumentace

• servis

• dimenzování

• záměna čerpadla

• výkresy CAD

Katalog

Tato část má výchozí bod situovaný v oblastech aplikací a typů

čerpadel a obsahuje:

• technické údaje

• charakteristické křivky (QH, eta, P1, P2 atd.), které lze upravit

podle hustoty a viskozity čerpané kapaliny, přičemž tyto křivky

mohou ukazovat potřebný počet provozních čerpadel.

• fotografie čerpadel

•rozměrové náčrtky

• schémata zapojení

• nabídkové texty atd.

Technická dokumentace

Tato část vám umožní přístup k nejnovější dokumentaci vybraného

čerpadla jako např.

• technické katalogy

• montážní a provozní předpisy

• servisní dokumentace jako např. katalogy servisních souprav

a návody k použití servisních souprav

•stručné praktické průvodce

• propagační materiály atd.

Servis

V této části je obsažen uživatelsky orientovaný interaktivní katalog

servisních služeb. V tomto katalogu najdete a můžete snadno

identifikovat náhradní díly určené pro nyní vyráběná i pro starší

čerpadla značky Grundfos.

Dále jsou vám v této části k dispozici videozáběry postupu výměny

náhradních dílů.

125


126

Další dokumentace výrobků

WinCAPS

Obr. 126 WinCAPS CD-ROM

Dimenzování

E-čerpadla Grundfos

Tato část má výchozí bod situovaný v různých aplikačních oblastech

a příkladech instalace a obsahuje podrobné krokové návody jak:

• zvolit nejvhodnější a nejefektivnější čerpadlo pro vaši soustavu

• provést zpřesňující výpočty na základě energetické spotřeby,

zjistit dobu návratnosti investičních nákladů, zátěžové profily,

celkové náklady za dobu životnosti zařízení atd.

• provést rozbor vámi zvoleného čerpadla pomocí integrovaného

softwarového nástroje pro analýzu celkových nákladů za dobu

životnosti

• stanovit rychlost proudění v provozních aplikacích pracujících

s odpadní vodou, apod.

Záměna čerpadla

V této části najdete průvodce pro volbu a srovnávání parametrů

potřebných pro náhradu stávajícího čerpadla efektivnějším

čerpadlem Grundfos.

Tato část obsahuje údaje nutné pro nahrazení celé řady stávajících

čerpadel jiných výrobců než Grundfos.

Zmíněný průvodce vás povede snadno srozumitelným způsobem

krok za krokem při srovnávání čerpadel Grundfos s čerpadlem,

které máte instalováno ve vaší provozní aplikaci. Po vyspecifikování

vašeho stávajícího čerpadla doporučí průvodce výčet čerpadel

Grundfos, která mohou být použita jako náhrada za vaše stávající

čerpadlo při vyšším uživatelském komfortu a vyšší účinnosti

čerpání.

CAD výkresy

0 1

V této části si můžete stáhnout CAD výkresy 2D a 3D většiny

čerpadel z výrobního programu firmy Grundfos.

Program WebCAPS obsahuje následující formáty výkresů:

Dvourozměrné výkresy (2D):

•.dxf

•.dwg

Trojrozměrné výkresy (3D):

• .dwg, (bez vyznačených ploch)

• .stp, plnoprostorový model (s vyznačenými plochami)

• .eprt, E výkresy

WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product

Selection) je softwarový program pro volbu výrobku

pomocí počítače na bázi Windows obsahující podrobné

informace o více než 185 000 výrobcích firmy Grundfos

ve více než 20 jazykových verzích.

Program WinCAPS má stejné vlastnosti a funkce jako

program WebCAPS. Je však ideálním řešením v

případech, kdy není možné připojení uživatele na

Internet.

Program WinCAPS je k dostání na CD-ROM a

aktualizuje se jednou za rok.


127


96930885 0209

CZ

GRUNDFOS s.r.o.

Čajkovského 21

779 00 Olomouc

Telefon: +420-585-716 111 Fax: +420-585-716 299

www.grundfos.com

Naším krédem je odpovědnost

Toto krédo naplňujeme myšlením dopředu

Naším hnacím motorem jsou inovace

Změna technických údajů a vyobrazení vyhrazena.

More magazines by this user
Similar magazines