Bez nadpisu

old.technologie.fsv.cvut.cz

Bez nadpisu

Rozpojování hornin

1

2

3

4

5

6

7

Zemní práce

lopata

rýč

krumpáč

krumpáč, sochor

sochory

kladiva a klíny

pneumatické nářadí

Všechny stroje

na vykopávky

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ φ

KOHEZE A MÍSTNÍ PODMÍNKY

Zemní práce

HLOUBKA VÝKOPU

φ

α

> 0,5m

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

odstřel

< 3m

α < φ

Vyměřování výkopů (Průmyslový areál Stod)

Zemní práce

sem

Lavička

„provázek“

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

rozrývače

Sklon a tvar svahů

25

27

29

Úhel vnitřního tření zeminy

jílovitý štěrk

jílovitý písek

φ

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Vytýčení výkopu

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Vyměřování výkopů

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

písčitý štěrk

ostrohranný písek

písek ve svahu

s vyvěrající

vodou

ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ ZEMINY

11.12.2007

26

28

30

5

More magazines by this user
Similar magazines