Vestavné spotřebiče - Bauknecht

firma.werto.cz

Vestavné spotřebiče - Bauknecht

Vestavné

spotøebièe

2013

„Je èas na zmìnu.“


02

„Objevte svìt znaèky Bauknecht.

Nechte se pøekvapit a poznejte

nejnovìjší inteligentní øešení, která

Vám usnadní a zpøíjemní práci.“


Obsah

04 Značka Bauknecht

06 Design značky Bauknecht

08 Hlavní body roku

BlackLine

10 Vaření & pečení

13–17 Pøehled produktù Vestavné trouby

18 Kompaktní spotøebièe/Multifunkèní a mikrovlnné trouby

20 –22 Pøehled produktù Kompaktní spotøebièe

23–24 Pøehled produktù Multifunkèní a mikrovlnné trouby

25 Doporuèené designové kombinace trub a mikrovlnných trub

26 Varné desky

28–37 Pøehled produktù Varné desky

38 Odsavaèe

40– 43 Pøehled produktù Odsavaèe

44 Myčky nádobí

46–49 Pøehled produktù Myèky nádobí

50 Chlazení

53 XXL kombinovaná chladnièka

54–57 Pøehled produktù Kombinace chladnièek

58 Vysvìtlivky piktogramù

62 Technické nákresy

65 Pøíslušenství k dokoupení

66 Zákaznický servis

03


04

Døíve znamenalo slovo Bauknecht pøedevším

techniku. Dnes už je to více.

Inovace mají u značky Bauknecht dlouhou tradici. Přesněji řečeno již více než 90 let. Není divu, protože pochází z německého regionu,

který je známý díky svým vynálezcům a inženýrům: ze Švábska. Zde založil v roce 1919 tehdy 27-letý Gottlob Bauknecht, své první

elektrotechnické pracoviště. Jeho cílem bylo: využívání elektromotorů tak, aby se lidem zjednodušila práce. Tím položil základní kámen

podniku, který od té doby stále znovu překvapoval zákazníky svými inovacemi.

Dnes je Bauknecht známý v celé Evropě. Stejně jako dříve je hlavní filozofií snaha ušetřit zákazníkům v domácnosti co nejvíce práce. Aby

se však přání zákazníků mohla plnit, je dnes potřeba více než jen vynikající technika a kvalita.

Spotřebiče značky Bauknecht přesvědčují svým čistým, specifickým designem, ušlechtilými materiály a určitým nadstandardem. Nabízí

překvapující, chytré inovace. Spojení komfortu se špetkou rafinovanosti.

Pohodlnější život v domácnosti není jediným cílem, plníme také přání našich zákazníků ohledně ekologické zodpovědnosti: Domácí

spotřebiče Bauknecht odpovídají nejnovějšímu vývoji při nízké spotřebě energie a vody.

Perspektivní jsou také interakce a dialog se spotřebiči, které již nyní přesahují rámec pouhého komfortu pro obsluhu. Tím začíná další

kapitola historie značky Bauknecht, v níž jde stále znovu o nekomplikované využití inovativních technologií pro každodenní život.

Od této značky očekávejte více.

Pøekvapit by Vás nemìla jen vynikající technika.

Také design, souhra kvalitních materiálù

a jednoduchost.

Gottlob Bauknecht,

zakladatel podniku.

Zamìøil se na pøání zákazníkù.

A my tak stále èiníme i dnes,

o témìø 100 let pozdìji.


06

Snadné nastavení.

Klademe dùraz na jednoduchost.

Každý spotřebič Bauknecht je navržen

tak, aby byla jeho obsluha intuitivní

a postupy optimalizované.


Design je jednou z priorit.

Chceme, aby Vás oslovil.

Prvotřídní, specifický design spotřebiče patří k charakteristickým znakům značky Bauknecht.

Základem designu značky Bauknecht je řada tvůrčích principů, která je inspirována tradicí německé

školy designu, jež se zaměřuje na jasné funkční požadavky. Naším cílem je vytvořit nezaměnitelnou,

výraznou linii, která bude udávat směr.

Tak se design také stává určujícím prvkem pokroku. Zajišťuje totiž atraktivní a příjemnou prezentaci

inovací.

Ocenění za design.

Náš design zaujal také kontrolní pohledy kritických

pozorovatelů. Stále znovu byly naše spotřebiče

v posledních letech vyznamenávány renomovanými

oceněními. Za vynikající design, ale také za

optimální používání, kvalitu, stálost a v neposlední

řadě za sílu inovace.

07


8

BlackLine.

Špičková technika ve své nejkrásnější podobě.

Černý povrch spotřebičů řady BlackLine vyvinuli zástupci značky Bauknecht spolu s německým technologickým koncernem SCHOTT®. Jedná se

o speciální zrcadlové sklo, které je zvláště kvalitní a pevné. Černé zrcadlové sklo je skutečnou elegantní dominantou pro každou kuchyni.

Zažijte dokonalost.

Žádné rohy, žádné hrany.

Inovativní sklokeramická

varná deska s indukcí

v ušlechtilém designu.

Pociťte harmonii.

Všechny páry v ní hned zmizí.

Co zůstane, je pohled na tento krásný

odsavač – šperk Vaší kuchyně.

Zažijte velkorysost.

Prostorná americká chladnička

BlackLine se vyznačuje

ušlechtilým skleněným designem,

který je doplněn praktickým

výrobníkem ledu a ledové tříště.


Objevte nové možnosti.

Kompaktní mikrovlnná trouba je skutečný

multitalent: Nezáleží na tom, zda chcete

bleskurychle rozmrazovat, péct do křupava

bez tuku, grilovat nebo péct pomocí

horkovzdušného systému Rapid, možné

je všechno. Pomocí funkce vaření v páře

zachováte v jídle více vitamínů.

Užijte si nejnovější pokrok.

Jen zapnout troubu a jídlo se již peče – bez

předehřívání. V pečicí troubě BlackLine se

to navíc podaří ještě šetrněji a zcela přesně.

9


10

Bauknecht.

Oèi jí také.“


Dokonalá inovace.

S troubou z řady BlackLine se do Vaší kuchyně dostane elegance a nejnovější pokrok. Vařte a pečte pohodlně, rychle a zdravě díky inovativním,

úsporným funkcím. Na dalších stranách najdete další trouby Bauknecht a jejich užitečné vlastnosti.

* Ve srovnání s troubou Bauknecht s objemem 55 litrù.

Černé sklo se zrcadlem - ryzí estetika.

Toto mají jen kuchyòské spotøebièe øady BlackLine znaèky

Bauknecht: Všechna sklenìná èela jsou díky speciálnímu

zrcadlovému sklu od SCHOTT jakoby ponoøená do èerni.

SCHOTT® SeeClear: inovativní technologie skla se zrcadlem – nový smysl pro krásu

a uživatelskou přístupnost.

Vaření a pečení bez

předehřívání.

Horký vzduch se rovnomìrnì

rozdìluje hned od prvních minut.

Tím docílíte lepších výsledkù peèení

a navíc ušetøíte náklady za energii.

VAŘENÍ & PEČENÍ

Vaření všeho najednou –

bez smíchání vůní.

Servírování rozmanitosti:

Pomocí inovativního zesíleného

horkovzdušného systému

uvaøíte rùzné pokrmy na tøech

úrovních současně. Aniž by se

vùnì promíchaly. Navíc budete

mít k dispozici více prostoru:

o 30 % větší objem než u

tradièních peèicích trub.*

Snadné zavírání: dvířka

trouby s funkcí SoftClose.

Postaèí lehký tlak a dvíøka

trouby se pomalu a mìkce

zavøou. Velmi praktické

a elegantní.

11


12 VAŘENÍ & PEČENÍ

Špièkový kuchaø,

který po sobì sám uklidí.

Nic se nepřipaluje: Vnitřní prostor a dvířka trouby jsou ošetřeny tak, že žádné nečistoty ani připáleniny nemají šanci.

* Ve srovnání s troubou Bauknecht se samoèištìním pomocí pyrolýzy.

Bleskově rychlá čistota.

Už nepotřebujete žádný čisticí prostředek. Stačí spustit

program PureClean a po 35 minutách troubu vytøít.

Trouba je zase záøivì èistá a pøipravená na další peèení.

K čištění potřebuje jen vodu.

Z PureClean má radost i životní prostředí.

Trouba se vyèistí bez chemikálií pøi

pouhých 90 C, a ušetří tak 97 %

energie.* Potom ji už jen zlehka otřete

namočenou přiloženou houbičkou.


Trouby

BLVMS 8100 SW NOVINKA

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

Energetická tøída: A-30%

ProCook èernobílý displej s 30 pøednastavenými recepty

Barva: èerná

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Typ knoflíků: otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Pøíslušenství: 1 rošt, 2 smaltované plechy

Možnost dokoupit teleskopické výsuvy na plechy a další příslušenství

Ostatní

Tlumené dovírání SoftClose

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 3 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 18 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 21 990 Kè

ÈERNÉ SKLO

DEFROST

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64, pøíslušenství k dokoupení na stranì 65.

BLTC 8100 ES/L

VAŘENÍ & PEČENÍ

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem a barevným

dotykovým LCD displejem

Energetická tøída: A-20%

Barevný dotykový LCD displej s 30 pøednastavenými recepty

Celosklenìné dveøe, otevírání dveøí doleva

Barva: èerná

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Dìtská pojistka, sklopný gril

Pøíslušenství: teleskopické výsuvy (3 úrovnì – plný výsuv) na plech,

2 smaltované plechy, 1 rošt

Ostatní

Poèet a typ skel ve dveøích: 4 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 39 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 42 990 Kè

ÈERNÉ SKLO

DEFROST

13


14 VAŘENÍ & PEČENÍ

Trouby

BLPM 8110 PT

Pyrolytická horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

a teplotní sondou

Energetická tøída: A-30%

ProCook èernobílý textový displej s 30 pøednastavenými recepty

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pomalé peèení

Výbava

Typ knoflíků: nerezové zápustné otočné

Typ madla: masivní nerezové

Dìtská pojistka

Pøíslušenství: 1 rošt, 3 smatované plechy,

teleskopické výsuvy na plechy

Teplotní sonda

Ostatní

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 4 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 20 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 23 990 Kè

NEREZ

DEFROST

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64, pøíslušenství k dokoupení na stranì 65.

BCVMS 8100 PT NOVINKA

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem se samočisticí

funkcí PureClean

Energetická tøída: A-20%

ProCook èernobílý textový displej s 30 pøednastavenými recepty

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Samoèisticí funkce PureClean

Výbava

Typ knoflíků: otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Pøíslušenství: 1 rošt, 2 smaltované plechy

Možnost dokoupit teleskopické výsuvy na plechy a další příslušenství,

více na stranì 65.

Ostatní

Tlumené dovírání SoftClose

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 3 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 19 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 22 990 Kè

NEREZ

DEFROST


Trouby

BLVM 8110 PT

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

Energetická tøída: A-30%

ProCook èernobílý textový displej s 30 pøednastavenými recepty

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Typ knoflíků: nerezové zápustné otočné

Typ madla: masivní nerezové

Dìtská pojistka, sklopný gril

Pøíslušenství: 1 rošt, 2 smaltované plechy, teleskopické

výsuvy na plechy

Ostatní

Tlumené dovírání SoftClose

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 3 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 18 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 21 990 Kè

NEREZ

BLVE 8110 PT

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

Energetická tøída: A-20%

CleverCook: černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Typ knoflíků: nerezové zápustné otočné

Typ madla: masivní nerezové

Dìtská pojistka, sklopný gril

Pøíslušenství: 1 rošt, 2 smaltované plechy, teleskopické

výsuvy na plechy

Ostatní

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 3 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 16 490 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 19 490 Kè

NEREZ

DEFROST

VAŘENÍ & PEČENÍ

15


16 VAŘENÍ & PEČENÍ

Trouby

BLVES 8100 EW NOVINKA

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

Energetická tøída: A-20%

CleverCook: černobílý grafický displej

Barva: bílé sklo

Funkce

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Typ knoflíků: nerezové otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Dìtská pojistka

Pøíslušenství: 1 rošt, 2 smaltované plechy

Možno dokoupit teleskopické výsuvy na plechy a další příslušenství,

více na stranì 65.

Ostatní

Tlumené dovírání SoftClose

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 3

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 15 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 18 990 Kè

BÍLÉ SKLO

DEFROST

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64, pøíslušenství k dokoupení na stranì 65.

BLVE 8200 PT

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

Energetická tøída: A-20%

CleverCook: černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril,

gril + ventilátor, ventilátor + statický horní a spodní ohøev,

ventilátor s kruhovým topným tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Typ knoflíků: otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Dìtská pojistka, sklopný gril

Pøíslušenství: 1 rošt, 2 smaltované plechy

Možno dokoupit teleskopické výsuvy na plechy a další příslušenství,

více na stranì 65.

Ostatní

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 3 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 14 590 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 17 590 Kè

NEREZ

DEFROST


Trouby

BMVE 8200 IN

Trouba s ventilátorem

Energetická tøída: A-20%

CleverCook: černobílý grafický displej

Barva: nerez

Funkce

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril, gril + ventilátor,

ventilátor + statický horní a spodní ohøev

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Typ knoflíků: otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Dìtská pojistka, sklopný gril

Pøíslušenství: 1 rošt, 1 smaltovaný plech

Možnost dokoupit teleskopické výsuvy na plechy a další příslušenství,

více na stranì 65.

Ostatní

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 3 zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 73 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 13 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 15 990 Kè

NEREZ

DEFROST

VAŘENÍ & PEČENÍ

BLCE 7103 PT NOVINKA

Horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

Energetická tøída: A-20%

CleverCook: černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev, gril, gril + ventilátor,

ventilátor + statický horní a spodní ohøev, ventilátor s kruhovým topným

tìlesem

Speciální funkce: rychlý předohřev, rozmrazování, udržování jídla

pøi teplotì 60 °C, maxi peèení pro velké kusy masa, pizza/chléb

Výbava

Typ knoflíků: otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Pøíslušenství: 1 rošt, 1 smaltovaný plech, 3 teleskopické výsuvy na plech

Ostatní

Poèet a typ skel ve dvíøkách: 2

Vnitøní objem trouby: 65 l

Rozměry

v x š x h: 595 x 595 x 564 mm

Akční cena 12 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 14 990 Kè

NEREZ

DEFROST

17


Velká kuchynì na malém prostoru.

S kompaktními spotřebiči Bauknecht ušetříte v kuchyni místo a při vaření mnoho času. A ještě si užijete vaření tradičních pokrmů mnohem

zdravějším způsobem, a to pomocí páry.

Jezte zdravěji díky vaření v páře.

Vaøení v páøe zaruèí lepší výsledek a zachová

živiny a vitamíny. Perfektní předpoklad pro Vaše

zdravé stravování.

Exkluzivní: funkce CrispTM .

Pomocí funkce CrispTM najdete

perfektní rovnováhu mezi vaøením,

kynutím a zapékáním.

VAŘENÍ & PEČENÍ

19


20 VAŘENÍ & PEČENÍ

Kompaktní spotøebièe

EMCHD 8145 SW NOVINKA

Multifunkční mikrovlnná trouba s funkcemi

horký vzduch, Crisp, gril a vaření v páře

pomocí napařovací nádoby

Ovládání: elektronické

ProCook èernobílý textový displej

Barva: èerná

Interiér: nerez

Typ knoflíků: nerezové otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

3D distribuce mikrovln, Rapid Start, Rapid

Defrost, horký vzduch, gril, Crisp, vaøení v páøe,

rychlý pøedohøev

Èasovaè, dìtská pojistka

Poèet úrovní výkonu: 8

Výbava

Talíř Crisp, držák Crisp talíře, nádoba na vaření

v páøe, kuchaøka, plech na peèení

Ostatní

Vnitøní objem: 40 l

Výkon mikrovlnného ohøevu/grilu/horkého

vzduchu: 900/1600/1200 W

Prùmìr otoèného talíøe: 40 cm

Rozměry

v x š x h: 455 x 595 x 560 mm

Akční cena 20 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 23 990 Kè

ÈERNÉ SKLO

DEFROST

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

BMES 8145 PT NOVINKA

Samostatná horkovzdušná trouba 2 v 1:

kombinace tradičního pečení a mikrovln

Energetická tøída: A

CleverCook černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

Základní funkce: statický horní a spodní ohøev,

gril, gril + ventilátor, ventilátor + statický horní

a spodní ohøev, ventilátor s kruhovým topným

tìlesem

Speciální funkce: horký vzduch, mikrovlny, peèení

cukrovinek, rychlý předohřev, udržování jídla

v teple

Výbava

Typ knoflíků: otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Dìtská pojistka

Pøíslušenství: 1 rošt, 2 smaltované plechy

Ostatní

Typ skel ve dvíøkách: zrcadlová

Vnitøní objem trouby: 40 l

Prùmìr otoèného talíøe: 40 cm

Rozměry

v x š x h: 455 x 595 x 537 mm

Akční cena 26 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 29 990 Kè

Dostupnost od kvìtna 2013.

NEREZ

DEFROST

ECTM 8145/1 PT

Kombinovaná parní trouba s možností vaření

v páře, horkovzdušným pečením

a teplotní sondou

ProCook èernobílý textový displej

Energetická tøída: A

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Zrcadlové sklo dvíøek

Interiér: nerez

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

Vaøení v páøe, horkovzdušné peèení,

horkovzdušné peèení s párou, rozmrazování,

odvápòování, desinfekce, èasovaè, kynutí, ohøev

Typ knoflíků: nerezové otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Teplotní sonda

Výbava

1 plech, 1 rošt, nádoba na vodu (2 l),

kuchaøka, houbièka, odkapávací plechy

Ostatní

Vnitøní objem: 34 l

Maximální pøikon: 1450 W

Rozměry

v x š x h: 455 x 595 x 557 mm

Akční cena 26 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 29 990 Kè

DEFROST

NEREZ


Kompaktní spotøebièe

EMCHD 8145 PT

Multifunkční mikrovlnná trouba s funkcemi horký vzduch, Crisp,

gril a vaření v páře pomocí napařovací nádoby

Ovládání: elektronické

ProCook èernobílý textový displej

Barva: nerez

Interiér: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Zrcadlové sklo dveøí

Typ madla: masivní nerezové

Typ knoflíků: nerezové otočné zápustné

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

3D distribuce mikrovln, Rapid Start, Rapid Defrost, horký vzduch,

gril, Crisp, vaøení v páøe, rychlý pøedohøev

Èasovaè, dìtská pojistka

Poèet úrovní výkonu: 8

Výbava

Talíř Crisp, držák Crisp talíře, nádoba na vaření v páře,

kuchaøka, plech na peèení

Ostatní

Vnitøní objem: 40 l

Výkon mikrovlnného ohøevu/grilu/horkého vzduchu:

900/1600/1200 W

Prùmìr otoèného talíøe: 40 cm

Rozměry

v x š x h: 455 x 595 x 580 mm

Akční cena 20 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 23 990 Kè

DEFROST

NEREZ

EMCHE 8145 EW

VAŘENÍ & PEČENÍ

Multifunkční mikrovlnná trouba s funkcemi horký vzduch, Crisp,

gril a vaření v páře pomocí napařovací nádoby

Ovládání: elektronické

CleverCook černobílý grafický displej

Barva: bílé sklo

Interiér: nerez

Typ knoflíků: nerezové otočné zápustné

Typ madla: masivní nerezové

Funkce

AutoSensor – pøednastavené recepty

3D distribuce mikrovln, Rapid Start, Rapid

Defrost, horký vzduch, gril, Crisp, vaøení v páøe, rychlý pøedohøev

Èasovaè, dìtská pojistka

Poèet úrovní výkonu: 8

Výbava

Talíř Crisp, držák Crisp talíře, nádoba na vaření v páře,

kuchaøka, plech na peèení

Ostatní

Vnitøní objem: 40 l

Výkon mikrovlnného ohøevu/grilu/horkého vzduchu:

900/1600/1200 W

Prùmìr otoèného talíøe: 40 cm

Rozměry

v x š x h: 455 x 595 x 580 mm

Akční cena 19 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 22 990 Kè

BÍLÉ SKLO

DEFROST

21


22 VAŘENÍ & PEČENÍ

Kompaktní spotøebièe

KMT 9145 PT

Plně automatický kávovar s funkcí

cappuccino jedním stiskem

Dotykový ovládací displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Pøíprava kávy, cappuccina, horké vody, šlehání

mléèné pìny

Funkce

Možnost nastavení hrubosti mletí kávových zrn

Možnost nastavení dávkování vody

Možnost nastavení intenzity kávy (1–5 stupňů)

Dávkování do jednoho nebo dvou šálkù

Samoèištìní, odvápnìní, svìtlo

Ostatní

Termoblok: 15 bar

Objem zásobníku na vodu: 1,8 l

Rozměry

v x š x h: 455 x 385 x 525 mm

Akční cena 44 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 47 990 Kè

NEREZ

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

WD 142 IX

Ohřevná zásuvka

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Funkce

Pøedohøev kuchyòského nádobí a náèiní

Nastavitelná teplota od 30 °C do 85 °C

Výbava

-

Ostatní

Kapacita náplnì: 6 sad talíøù

Rozměry

v x š x h: 135 x 595 x 548 mm

Akční cena 9 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 10 990 Kè

NEREZ


Multifunkèní a mikrovlnné trouby

EMCCE 8138 PT

Mikrovlnná trouba s funkcemi gril a Crisp

Ovládání: elektronické

CleverCook černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Interiér: nerez

Zrcadlové sklo dveøí

Typ knoflíků: klasické

Typ madla: masivní nerezové

Funkce

3D distribuce mikrovln, Rapid Start,

Rapid Defrost, Gril, Crisp

Èasovaè, dìtská pojistka

Poèet úrovní výkonu: 8

Výbava

Talíř Crisp, držák Crisp talíře

Ostatní

Vnitøní objem: 31 l

Výkon mikrovlnného ohøevu/grilu: 1000/800 W

Prùmìr otoèného talíøe: 32, 5 cm

Rozměry

v x š x h: 385 x 595 x 468 mm

Akční cena 14 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 17 990 Kè

DEFROST

NEREZ

EMCP 9238 PT

Mikrovlnná trouba s funkcemi gril a Crisp

Ovládání: elektronické

CleverCook černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Interiér: lakovaný

Zrcadlové sklo dveøí

Typ knoflíků: klasické

Funkce

3D distribuce mikrovln, Rapid Start,

Rapid Defrost, Gril, Crisp

Èasovaè, dìtská pojistka

Poèet úrovní výkonu: 4

Výbava

Talíř Crisp, držák Crisp talíře, kuchařka

Ostatní

Vnitøní objem: 22 l

Výkon mikrovlnného ohøevu/grilu: 750/700 W

Prùmìr otoèného talíøe: 25 cm

Rozměry

v x š x h: 382 x 595 x 320 mm

Akční cena 10 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 13 990 Kè

NEREZ

DEFROST

VAŘENÍ & PEČENÍ

23


24 VAŘENÍ & PEČENÍ

Multifunkèní a mikrovlnné trouby

EMSP 9238 PT

Mikrovlnná trouba s funkcí vaření v páře pomocí napařovací nádoby

Ovládání: elektronické

CleverCook černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Interiér: lakovaný

Zrcadlové sklo dveøí

Typ knoflíků: klasické

Funkce

3D distribuce mikrovln, Rapid Start,

Rapid Defrost, vaøení v páøe

Èasovaè, dìtská pojistka

Poèet úrovní výkonu: 4

Výbava

Nádoba na vaøení v páøe

Ostatní

Vnitøní objem: 22 l

Výkon mikrovlnného ohøevu: 750 W

Prùmìr otoèného talíøe: 25 cm

Rozměry

v x š x h: 382 x 595 x 320 mm

Akční cena 9 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 12 990 Kè

NEREZ

DEFROST

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

EMWP 9238 PT

Mikrovlnná trouba jednoduchá

Ovládání: elektronické

CleverCook černobílý grafický displej

Barva: nerez

Úprava povrchu proti otiskùm prstù

Interiér: lakovaný

Zrcadlové sklo dveøí

Typ knoflíků: klasické

Funkce

3D distribuce mikrovln, Rapid Start,

Rapid Defrost

Èasovaè, dìtská pojistka

Poèet úrovní výkonu: 4

Výbava

-

Ostatní

Vnitøní objem: 22 l

Výkon mikrovlnného ohøevu: 750 W

Prùmìr otoèného talíøe: 25 cm

Rozměry

v x š x h: 382 x 595 x 320 mm

Akční cena 8 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 11 990 Kè

NEREZ

DEFROST


Doporuèené designové kombinace trub

a mikrovlnných trub – perfektní sladìní

MIKROVLNNÉ TROUBY

EMCHD 8145 SW

Design v provedení èerného skla

Zrcadlová dvíøka

ProCook displej

TROUBY

BLVMS 8100 SW

Design v provedení èerného skla

Zrcadlová dvíøka

ProCook displej

MIKROVLNNÉ TROUBY

EMCHD 8145 PT

ECTM 8145/1 PT

Design v provedení nerez

Zrcadlová dvíøka

Úprava proti otiskùm prstù

ProCook displej

TROUBY

BCVMS 8100 PT

Design v provedení nerez

Zrcadlová dvíøka

Úprava proti otiskùm prstù

ProCook displej

TROUBY

BLVM 8110 PT

BLPM 8110 PT

Design v provedení nerez

Zrcadlová dvíøka

Úprava proti otiskùm prstù

ProCook displej

MIKROVLNNÉ TROUBY

EMCHE 8145 EW

BLVES 8100 EW

VAŘENÍ & PEČENÍ

Design v provedení bílého skla

CleverCook displej

TROUBY

Design v provedení bílého skla

CleverCook displej

MIKROVLNNÉ TROUBY

EMCHD 8145 PT

ECTM 8145/1 PT

Design v provedení nerez

Zrcadlová dvíøka

Úprava proti otiskùm prstù

ProCook displej

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

WD 142

Pozn.: Ostatní spotøebièe lze kombinovat.

25


26

„Varná deska se dokonale pøizpùsobí

i těm nejnáročnějším požadavkům.“


Flexibilní pøi rùzných velikostech hrncù.

Nekompromisní pøi úspoøe energie.

Naše indukční varné desky jsou skuteční multitalenti: flexibilní, inteligentní a s elegantním skleněným povrchem SCHOTT®.

Vynikají také dlouhou životností – tak jako všechny varné desky Bauknecht.

* V porovnání s funkcí Rapid Start Booster u indukèních deskách Bauknecht

Tak elegantní je efektivnost.

Indukèní varná deska okouzlí umìním a pøesvìdèí svými silnými stránkami.

Teprve když hrnec stojí na desce, začne zahřívání. Tím je vaření s indukcí maximálně

efektivní. A pokud navíc něco trochu přeteče, nemůže se to na varnou desku

pøipálit.

Rovnoměrně zahřát velký

hrnec?

Pomocí FlexiCook můžete

sjednotit také dvì varné

zóny v jednu velkou a

rovnomìrnì na ní pak

zahøát velký hrnec nebo

pekáè po celé jeho ploše.

Na AutoSenzor se můžete

spolehnout.

Varná deska díky AutoSenzoru

ohlásí, jakmile voda dosáhne

bodu varu. Zároveò automaticky

sníží výkon. Voda pak dále vře,

ale již ne s plným výkonem.

Ušetří se tak až 30 % energie.*

Individuálně zahřívat dva

hrnce?

FlexiCook umožňuje zahřát

dva hrnce na zónì FlexiCook

na rozdílné teploty. Jeden

vaří, druhý se jen udržuje „na

mírném ohni“.

VAŘENÍ & PEČENÍ

SCHOTT CERAN® - první sklokeramika, která je vyrobena bez

příměsi jedovatých těžkých kovů arzenu a antimonu.

27


28

„Mimoøádný design,

který odolá toku èasu.“


Varné desky

ESPIF 8950 IN NOVINKA

Indukční sklokeramická varná deska (šířka 86 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové + Slider – nastavení výkonu plotýnky posunem

prstu po stupnici

Poèet varných zón: 5, z toho 2 flexi – FlexiCook

Funkce

AutoSenzor (inteligentní dodávky tepla)

Rapid Start – Booster (funkce rychlovarného ohøevu): na všech plotnách

Funkce: nízkoteplotní a rozpouštìní

Rychlé uvedení do varu

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Pauza (pro dočasné přerušení vaření, varné zóny se uvedou na udržovací

teplotu)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 10,2 kW

Rozměry

v x š x h: 52 x 860 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 840 x 490 mm

Akční cena 24 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 27 990 Kè

ETPI 8930 IN

ÈERNÉ SKLO ÈERNÉ SKLO

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

Indukční sklokeramická varná deska (šířka 86 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové + Slider – nastavení výkonu plotýnky posunem

prstu po stupnici

Poèet varných zón: 3, z toho 1 dvojitá

VAŘENÍ & PEČENÍ

Funkce

AutoSensor (inteligentní dodávky tepla)

Rapid Start – Booster (funkce rychlovarného ohøevu): na všech plotnách

Funkce: nízkoteplotní a rozpouštìní

Rychlé uvedení do varu

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Pauza (pro dočasné přerušení vaření, varné zóny se uvedou na udržovací

teplotu)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400 V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 7,2 kW

Rozměry

v x š x h: 52 x 860 x 400 mm

Rozmìry pro zabudování: 840 x 490 mm

Akční cena 19 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 22 990 Kè

29


30 VAŘENÍ & PEČENÍ

Varné desky

ESMIF 8740 IN NOVINKA

Indukční sklokeramická varná deska (šířka 77 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové + Slider – nastavení výkonu plotýnky

posunem prstu po stupnici

Poèet varných zón: 4, z toho 1 flexi – FlexiCook

Funkce

AutoSenzor (inteligentní dodávky tepla)

Rapid Start – Booster (funkce rychlovarného ohøevu):

na všech plotnách

Funkce: nízkoteplotní a rozpouštìní

Rychlé uvedení do varu

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Pauza (pro dočasné přerušení vaření, varné zóny se uvedou na udržovací

teplotu)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 7,4 kW

Rozměry

v x š x h: 56 x 770 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 750 x 490 mm

Akční cena 19 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 22 990 Kè

ÈERNÉ SKLO ÈERNÉ SKLO

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64,.

ESPIF 8640 IN NOVINKA

Indukční sklokeramická varná deska (šířka 58 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové + Slider – nastavení výkonu plotýnky

posunem prstu po stupnici

Poèet varných zón: 4, z toho 1 flexi – FlexiCook

Funkce

Rapid Start – Booster (funkce rychlovarného ohøevu): na všech plotnách

Funkce: nízkoteplotní a rozpouštìní

Rychlé uvedení do varu

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Pauza (pro dočasné přerušení vaření, varné zóny se uvedou na udržovací

teplotu)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 8 kW

Rozměry

v x š x h: 52 x 580 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 490 mm

Akční cena 17 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 20 990 Kè


Varné desky

ESIO 6640 IN NOVINKA

Indukční sklokeramická varná deska (šířka 58 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové + Slider – nastavení výkonu plotýnky

posunem prstu po stupnici

Poèet varných zón: 4

Funkce

Rapid Start – Booster (funkce rychlovarného ohøevu): na všech plotnách

Rychlé uvedení do varu

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 7,2 kW

Rozměry

v x š x h: 52 x 580 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 490 mm

Akční cena 14 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 17 990 Kè

ÈERNÉ SKLO

ETI 1640 IN NOVINKA

Indukční sklokeramická deska (šířka 58 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové

Poèet varných zón: 4

Funkce

Power Management

Rapid Start-Booster (funkce rychlovarného ohøevu):

na všech plotnách

Funkce: nízkoteplotní

Rychlé uvedení do varu

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 7,2 kW

Rozměry

v x š x h: 52 x 580 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 490 mm

Akční cena 13 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 16 990 Kè

ÈERNÉ SKLO

VAŘENÍ & PEČENÍ

31


32 VAŘENÍ & PEČENÍ

Varné desky

ETI 6260 IN

Indukční sklokeramická varná deska (šířka 29 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové

Poèet varných zón: 2

Funkce

Rapid Start – Booster (funkce rychlovarného ohøevu):

na všech plotnách

Rychlé uvedení do varu

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 230 V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 3 kW

Rozměry

v x š x h: 52 x 288 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 275 x 490 mm

Akční cena 10 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 12 990 Kè

EDPV 6740 IN

ÈERNÉ SKLO ÈERNÉ SKLO

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

Sklokeramická varná deska (šířka 77 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové

Poèet varných zón: 4, z toho 1 trojitá a 1 oválná

Funkce

Nízkoteplotní funkce

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Pauza (pro doèasné pøerušení vaøení; varné zóny se

uvedou na udržovací teplotu)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400 V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 7 kW

Rozměry

v x š x h: 38 x 770 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 750 x 490 mm

Akční cena 13 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 16 990 Kè


Varné desky

ETPV 8640 IN

Sklokeramická varná deska (šířka 58 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové

Poèet varných zón: 4, z toho 1 dvojitá a 1 oválná

Funkce

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400 V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 6 kW

Rozměry

v x š x h: 38 x 580 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 490 mm

Akční cena 8 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 11 990 Kè

ETP 8460 IN

ÈERNÉ SKLO ÈERNÉ SKLO

Sklokeramická varná deska (šířka 58 cm)

Provedení rámeèku: nerezový s fazetkou vepøedu

Øízení: elektronické

Ovládání: dotykové

Poèet varných zón: 4

Funkce

Dìtská pojistka

Èasovaè (pro nastavení délky vaøení s automatickým vypnutím)

Indikace zùstatkového tepla

Indikace zapnutého stavu

Ostatní

Doporuèené pøipojení k síti: 400 V 3N ~ V

Maximální pøíkon: 6,2 kW

Rozměry

v x š x h: 38 x 580 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 490 mm

Akční cena 7 490 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 9 490 Kè

VAŘENÍ & PEČENÍ

33


34 VAŘENÍ & PEČENÍ

Design se potkává se špièkovou technikou –

s vynikajícím výsledkem.

Nejmodernější design i technika. Plynová varná deska s povrchem iXeliumTM má velmi příjemný vnější vzhled, novou techniku plynového

hoření pro větší efektivitu a jedinečný povrch iXeliumTM , který jej chrání celé roky. Dlouhá životnost je vlastností, kterou se

samozřejmě vyznačují také všechny ostatní varné desky Bauknecht.

* Ve srovnání s běžným plynovým hořákem Bauknecht.

Inovativní, zcela

zapuštěné hořáky.

Komplexní iXelium.

Mimo desky je inovativní povrch iXelium aplikován

i na samotné mřížky a hořáky.

iXeliumTM – odolný povrch.

iXeliumTM chrání plynovou varnou

desku pøed škrábanci. A také

dříve obvyklá zbarvení jsou již

minulostí.

iXelium povrch

jiný povrch

iXeliumTM nepotřebuje

žádné čisticí prostředky.

iXeliumTM je povrch

ošetøený nanotechnologií,

na kterém neulpívají

skvrny, a proto se velmi

snadno èistí. Staèí k tomu

dokonce obyèejná voda.

Inovace: svislé plameny.

Svislé plameny pøivádìjí energii k hrnci „rovnì

jako svíèka”. Cílenìji a s emisemi CO nižšími

2

o více než 50 %.*


Varné desky

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

VAŘENÍ & PEČENÍ

TGZ 5758 IXL NOVINKA

Plynová varná deska s povrchem iXelium – vysoce odolný povrch upravený nanotechnologií (šířka 73 cm)

Ovládání: knoflíky

Poèet varných zón: 5

3 mřížky s povrchem iXelium

Funkce

Bezpeènostní ventily hoøákù

Integrované elektrické zapalování hoøákù

Ostatní

Svislé plameny

Zcela zapuštìné hoøáky

Mřížky a hořáky z povrchu iXeliumTM Výhøevný výkon hoøákù: 11,5 kW

Rozměry

v x š x h: 40 x 730 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 480 mm

Akční cena 24 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 27 990 Kè

Dostupnost od kvìtna 2013

iXELIUM TM

35


36 VAŘENÍ & PEČENÍ

Varné desky

TGW 5675 PT

Plynová varná deska s povrchem iXeliumTM – vysoce odolný povrch upravený nanotechnologií

(šířka 73 cm)

Ovládání: knoflíky

Øízení: mechanické

Poèet varných zón: 5

3 litinové mřížky

Vysokovýkonný ètyøkorunkový hoøák

Funkce

Bezpeènostní ventily hoøákù

Integrované elektrické zapalování hoøákù

Výbava

Držák pro WOK pánev

Ostatní

Výhøevný výkon hoøákù: 11 kW

Rozměry

v x š x h: 40 x 730 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 480 mm

Akční cena 9 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 12 990 Kè

iXELIUM TM

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

TGW 5465 PT

Plynová varná deska s povrchem iXeliumTM – vysoce odolný povrch upravený nanotechnologií

(šířka 59 cm)

Ovládání: knoflíky

Øízení: mechanické

Poèet varných zón: 4

2 litinové mřížky

Vysokovýkonný ètyøkorunkový hoøák

Funkce

Bezpeènostní ventily hoøákù

Integrované elektrické zapalování hoøákù

Výbava

Držák pro WOK pánev

Ostatní

Výhøevný výkon hoøákù: 8 kW

Rozměry

v x š x h: 41 x 590 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 480 mm

Akční cena 8 190 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 10 990 Kè

iXELIUM TM

TGV 5460 SW

Plynová varná deska s povrchem z tvrzeného

skla (šířka 59 cm)

Ovládání: knoflíky

Øízení: mechanické

Poèet varných zón: 4

Litinové pavouky hoøákù

Funkce

Bezpeènostní ventily hoøákù

Integrované elektrické zapalování hoøákù

Výbava

-

Ostatní

Výhøevný výkon hoøákù: 7,8 kW

Rozměry

v x š x h: 49 x 590 x 510 mm

Rozmìry pro zabudování: 560 x 480 mm

Akční cena 6 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 9 990 Kè

ÈERNÉ SKLO


38

„Nezapomeòte na odsavaè.“


Nechte se inspirovat:

Dopøejte své kuchyni trochu umìní.

Odsavače Bauknecht osvobodí Vaši kuchyni od par a intezivních vůní vznikajících při vaření. Navíc Vám ještě nabízí široké spektrum různých

provedení designů.

iXelium povrch

jiný povrch

iXeliumTM – odolný povrch.

iXeliumTM chrání odsavaè pøed

škrábanci. A také døíve obvyklá

zbarvení jsou již minulostí.

VAŘENÍ & PEČENÍ

39


40 VAŘENÍ & PEČENÍ

Odsavaèe par

DWGR 9780 ES NOVINKA

Nástěnný odsavač par v černém provedení (80 cm)

Barva: èerná

Elektronické ovládání

Poèet stupòù výkonu: 3

Výkon odsávání do komína: 271-400-660 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 42-52-64 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 1

Osvětlení: 2 halogenové žárovky

Filtry: 1 hliníkový tukový filtr

Zpìtná klapka

Možnost dokoupit uhlíkový filtr

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 150 mm

Min. umístìní nad el. desku: 450 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 650 mm

Rozměry

v x š x h: 517 x 800 x 330 mm

Akční cena 24 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 27 990 Kè

ÈERNÁ

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64, pøíslušenství k dokoupení na stranì 65.

DSTI 5410 IN/PT

Prostorový odsavač par s technologií Deep Silence (100 cm)

Barva: nerez

Elektronické ovládání + displej

Èasovaè

Poèet stupòù výkonu: 3 + intenzivní

Výkon odsávání do komína: 300-460-620/820 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 35-45-50-56 dB

Deep Silence – pøi výkonu odsávání: 300 m3 /h hluènost pouze 35 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 1

Osvětlení: 4 halogenové žárovky

Filtry: 1 hliníkový tukový filtr

Zpìtná klapka

Možnost dokoupit uhlíkový filtr, více na straně 65.

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 150 mm

Min. umístìní nad el. desku: 500 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 650 mm

Rozměry

v x š x h: 770–1080 x 1000 x 1000 mm

Akční cena 34 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 36 990 Kè

NEREZ


Odsavaèe par

DDRI 5890 IN

Prostorový odsavač par (90 cm)

Barva: nerez + sklo

Elektronické ovládání

Èasovaè

Poèet stupòù výkonu: 3 + intenzivní

Výkon odsávání do komína: 320-510-770/850 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 49-60-69 dB,

pøi intenzivním výkonu: 71 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 1

Osvětlení: 3 halogenové žárovky

Filtry: 1 kovový tukový filtr

Dálkové ovládání

Možnost dokoupit uhlíkový filtr, více na straně 65.

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 150 mm

Min. umístìní nad el. desku: 600 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 650 mm

Rozměry

v x š x h: 800–1110 x 900 x 900 mm

Akční cena 29 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 31 990 Kè

NEREZ SKLO

DDEI 5790 IN

Prostorový odsavač par (90 cm)

Barva: nerez + sklo

Elektronické ovládání

Poèet stupòù výkonu: 3

Výkon odsávání do komína: 270-420-640 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 45-55-65 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 1

Osvětlení: 4 halogenové žárovky

Filtry: 1 hliníkový tukový filtr

Možnost dokoupit uhlíkový filtr, více na straně 65.

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 150 mm

Min. umístìní nad el. desku: 650 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 750 mm

Rozměry

v x š x h: 800–1080 x 898 x 600 mm

Akční cena 21 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 23 990 Kè

NEREZ SKLO

VAŘENÍ & PEČENÍ

41


42 VAŘENÍ & PEČENÍ

Odsavaèe par

DBR 6990 IXL NOVINKA

Komínový odsavač par s technologií Perimeter

a povrchem iXelium (90 cm)

Barva: povrch iXeliumTM Elektronické ovládání

Perimeter – pára a kouø jsou odvádìny po obvodu spodní èásti tìla

odsavače, což zaručuje nejúčinnější odsávání

Èasovaè

Poèet stupòù výkonu: 3 + intenzivní

Výkon odsávání do komína: 270-420-550/640 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 46-55-62 dB,

pøi intenzivním výkonu: 65 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 1

Osvětlení: 2 halogenové žárovky

Filtry: 1 hliníkový tukový filtr

Zpìtná klapka

Možnost dokoupit uhlíkový filtr

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 150 mm

Min. umístìní nad el. desku: 650 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 750 mm

Rozměry

v x š x h: 570-975 x 898 x 500 mm

Akční cena 19 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 21 990 Kè

iXELIUM TM

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64, pøíslušenství k dokoupení na stranì 65.

DDE 5760 IN

Komínový odsavač par (60 cm)

Barva: nerez + sklo

Elektronické ovládání

Poèet stupòù výkonu: 3

Výkon odsávání do komína: 270-420-640 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 45-55-65 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 1

Osvětlení: 2 halogenové žárovky

Filtry: 1 hliníkový tukový filtr

Možnost dokoupit uhlíkový filtr, více na straně 65.

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 150 mm

Min. umístìní nad el. desku: 650 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 750 mm

Rozměry

v x š x h: 760–1200 x 598 x 500 mm

Akční cena 16 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 18 990 Kè

NEREZ SKLO


Odsavaèe par

DNHI 3690 SG

Výsuvný odsavač par, zabudovaný do kuchyňské skříňky (90 cm)

Barva: šedá s nerezovým èílkem

Elektronické ovládání

Poèet stupòù výkonu: 2

Výkon odsávání do komína: 230-336 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 52-61 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 2

Osvìtlení: 1 záøivka

Filtry: 2 hliníkové tukové filtry

Nerezové èílko

Možnost dokoupit uhlíkový filtr, více na straně 65.

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 120 mm

Min. umístìní nad el. desku: 470 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 650 mm

Rozměry

v x š x h: 395 x 898 x 303–458 mm

Akční cena 9 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 12 990 Kè

ŠEDÁ

DNV 5460 SG

VAŘENÍ & PEČENÍ

Výsuvný odsavač par, zabudovaný do kuchyňské skříňky (60 cm)

Barva: šedá s nerezovým èílkem

Mechanické ovládání

Poèet stupòù výkonu: 3

Výkon odsávání do komína: 155-242-306 m3 /h

Hluènost pøi odsávání do komína: 49-57-62 dB

Možnost připojení do komínu i na recirkulaci

Výbava

Poèet motorù: 1

Osvětlení: 2 halogenové žárovky

Filtry: 2 hliníkové tukové filtry

Nerezové èílko

Možnost dokoupit uhlíkový filtr, více na straně 65.

Ostatní

Prùmìr odsávací roury: 120 mm

Min. umístìní nad el. desku: 650 mm

Min. umístìní nad plyn. desku: 750 mm

Rozměry

v x š x h: 395 x 598 x 303–458 mm

Akční cena 5 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 7 990 Kè

ŠEDÁ

43


44

„Vaření je větší legrace, když se

o mytí postará nìkdo jiný.“


Perfektnì èisté bez ruèního pøedmytí.

S pouhými 6 litry vody.

Jedinečnou technologii PowerClean+ naleznete jen v myčkách nádobí značky Bauknecht. Odstraní i ty největší nečistoty bez předmytí.

Síla není všechno. Myčky nádobí Bauknecht jsou také tiché a velmi šetrné, jde-li o spotřebu vody a energie.

* Ve srovnání s myèkami nádobí Bauknecht bez technologie Powerclean+ u stejného hrnce (H 10,5 cm, D 22 cm) a u stejné pánve (H 5,5 cm, D 23,5 cm).

Vždy čisté řešení.

Myèky nádobí Bauknecht lze perfektnì vestavìt, nabízí mnoho

místa pro nádobí a poskytují řadu možností, jak je naplnit. Navíc umí

nádobí perfektnì vyèistit v jednom mycím procesu – dokonce i velmi

zašpinìné hrnce spolu s køehkým nádobím, sklenicemi a pøíbory.

Všechno bude záøivì èisté.

Jedinečný filtr s antibakteriálním povrchem

z materiálu Microban.

Jen 6 litrů na mycí proces.

Nízká spotřeba vody je velmi důležitá.

I perfektní čistota může být úsporná –

alespoò u spotøebièù Bauknecht.

MYČKY NÁDOBÍ

O deset talířů více díky

PowerClean+.*

Další výhodou je technologie

PowerClean+:

Trysky jsou umístìny tak,

že vyčistí i pánve nebo

plechy, a navíc získáte více

prostoru pro další nádobí.

Noční 39 dB(A) program.

V tomto programu dosahuje myèka

neuvìøitelných 39 dB(A).

45


46

MYČKY NÁDOBÍ

Myèky nádobí

GSXP 81312 TR A++ NOVINKA

Plně integrovaná myčka nádobí s technologií Green Intelligence,

PowerClean+ a třetí příborovou zásuvkou ProComfort (60 cm)

Kapacita sad nádobí: 13

Hluènost: 42 dB (A)

En. tøída A++/úèin. mytí A/úèin. sušení A

Spotøeba energie: 0,92 kWh/vody: 7 l

Roèní spotøeba* energie: 262 kWh/vody: 1960 l

Programy

Poèet programù: 8

Sklo, Express, Eco 50 °C, Noèní 39 dB (A), Denní, Green Intelligence

program 40–70 °C, Dvojité mytí, Pøedmytí

PowerClean+

Odložené mytí (1-24 h)

Antibakteriální oplach

Výbava

Tøetí zásuvka na pøíbory ProComfort

Multi–tablet, Samočisticí filtr

AquaStop, AquaSafe

Zvuková signalizace na konci cyklu

Rozměry

v x š x h: 820−870 x 597 x 555 mm

Akční cena 18 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 21 990 Kè

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

GSXP 81312 TR A+ NOVINKA

Plně integrovaná myčka nádobí s technologií Green Intelligence,

PowerClean+ a třetí příborovou zásuvkou ProComfort (60 cm)

Kapacita sad nádobí: 13

Hluènost: 42 dB (A)

En. tøída A+/úèin. mytí A/úèin. sušení A

Spotøeba energie: 1,03 kWh/vody: 6 l

Roèní spotøeba* energie: 293 kWh/vody: 1680 l

Programy

Poèet programù: 8

Sklo, Express, Eco 50 °C, Noèní 39 dB (A), Denní, Green Intelligence

program 40–70 °C, Dvojité mytí, Pøedmytí

PowerClean+

Odložené mytí (1–24 h)

Antibakteriální oplach

Výbava

Tøetí zásuvka na pøíbory ProComfort

Multi–tablet, Samočisticí filtr

AquaStop, AquaSafe

Zvuková signalizace na konci cyklu

Rozměry

v x š x h: 820−870 x 597 x 555 mm

Akční cena 17 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 19 990 Kè


Myèky nádobí

GSXP 61312 Di A++ NOVINKA

Plně integrovaná myčka nádobí s technologií Green Intelligence

a PowerClean+ (60 cm)

Kapacita sad nádobí: 13

Hluènost: 42 dB (A)

En. tøída A++/úèin. mytí A/úèin. sušení A

Spotøeba energie: 0,92 kWh/vody: 11 l

Roèní spotøeba* energie: 261 kWh/vody: 3080 l

Programy

Poèet programù: 6

Sklo, Express, Eco 50 °C, Noèní 39 dB (A), Denní, Green Intelligence

program 40–70 °C

PowerClean+

Odložené mytí (1–24 h)

Antibakteriální oplach

Výbava

Multi–tablet, Samočisticí filtr

AquaStop, AquaSafe

Zvuková signalizace na konci cyklu

Rozměry

v x š x h: 820−870 x 597 x 555 mm

Akční cena 15 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 17 990 Kè

MYČKY NÁDOBÍ

GCXP 71102 A+ NOVINKA

Plně integrovaná myčka nádobí (45 cm)

Kapacita sad nádobí: 9

Hluènost: 47 dB (A)

En. tøída A+/úèin. mytí A/úèin. sušení A

Spotøeba energie: 0,77 kWh/vody: 10,5 l

Roèní spotøeba* energie: 222 kWh/vody: 2940 l

Programy

Poèet programù: 7

Sklo, Express, Eco 50 °C, Denní, Intenzivní program 60-70 °C, Pøedmytí

Odložené mytí (1−24 h)

Výbava

Multi–tablet

AquaStop, AquaSafe

Zvuková signalizace na konci cyklu

Rozměry

v x š x h: 820−870 x 445 x 538 mm

Akční cena 13 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 15 990 Kè

Dostupnost od bøezna 2013

47


48

MYČKY NÁDOBÍ

Myèky nádobí

GSIP 81312 TR A+ PT NOVINKA

Plně integrovaná myčka nádobí s technologií Green Intelligence,

PowerClean+ a třetí příborovou zásuvkou ProComfort (60 cm)

Kapacita sad nádobí: 13

Hluènost: 42 dB (A)

En. tøída A+/úèin. mytí A/úèin. sušení A

Spotøeba energie: 1,03 kWh/vody: 6 l

Roèní spotøeba* energie: 293 kWh/vody: 1680 l

Programy

Poèet programù: 8

Sklo, Express, Eco 50 °C, Noèní 39 dB (A), Denní, Pøedmytí,

Green Intelligence program 40–70 °C, Dvojité mytí

PowerClean+

Odložené mytí (1–24 h)

Antibakteriální oplach

Výbava

Tøetí zásuvka na pøíbory ProComfort

Multi–tablet, Samočisticí filtr

AquaStop, AquaSafe

Zvuková signalizace na konci cyklu

Rozměry

v x š x h: 820−870 x 597 x 565 mm

Akční cena 17 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 19 990 Kè

NEREZ NEREZ

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

GSIP 61312 Di A++ PT NOVINKA

Myčka nádobí s panelem s technologií Green Intelligence

a PowerClean+ (60 cm)

Kapacita sad nádobí: 13

Hluènost: 42 dB (A)

En. tøída A++/úèin. mytí A/úèin. sušení A

Spotøeba energie: 0,92 kWh/vody: 11 l

Roèní spotøeba* energie: 261 kWh/vody: 3080 l

Programy

Poèet programù: 6

Sklo, Express, Eco 50 °C, Noèní 39 dB (A), Denní, Green Intelligence

program 40–70 °C

PowerClean+

Odložené mytí (1–24 h)

Antibakteriální oplach

Výbava

Multi–tablet, Samočisticí filtr

AquaStop, AquaSafe

Zvuková signalizace na konci cyklu

Rozměry

v x š x h: 820−870 x 597 x 565 mm

Akční cena 15 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 17 990 Kè


Myèky nádobí

GCIP 71102 A+ IN NOVINKA

Myčka nádobí s panelem (45 cm)

Kapacita sad nádobí: 9

Hluènost: 47 dB (A)

En. tøída A+/úèin. mytí A/úèin. sušení A

Spotøeba energie: 0,77 kWh/vody: 10,5 l

Roèní spotøeba* energie: 222 kWh/vody: 2940 l

Programy

Poèet programù: 7

Sklo, Express, Eco 50 °C, Denní, Intenzivní program 60–70 °C, Pøedmytí,

Senzorový program

Odložené mytí (1–24 h)

Výbava

Multi–tablet

AquaStop, AquaSafe

Zvuková signalizace na konci cyklu

Rozměry

v x š x h: 820−870 x 445 x 538 mm

Akční cena 13 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 15 990 Kè

Dostupnost od bøezna 2013

NEREZ

MYČKY NÁDOBÍ 49

* Roční spotřeba energie a vody je založena na 280 mycích

cyklech.


50

„S Bauknechtem zùstanou Vaše

rajèata ètyøikrát déle èerstvá.“*

*


ProFresh TM – inteligentní chladicí technologie.

Rozdíl uvidíte a ucítíte.

ProFresh TM – to je inteligentní chladicí technologie, která přesvědčí čtyřnásobně. Díky funkci ProFresh zůstanou potraviny až čtyřikrát

déle čerstvé, zdravé a chutné.* Zaujme Vás také elegantní vnější vzhled.

* Zakládá se na testu SLG è. 5087-10-RR-PP001 2010-10.

Ve srovnání s chladnièkou Bauknecht NoFrost.

Průběžně filtruje vzduch ve vnitřním prostoru a

chrání potraviny pøed bakteriemi, jejich zárodky

a zápachy.

Nápady pro delší èerstvost:

ProFresh – 0 °C zásuvka.

Speciální ochrana pro ryby a maso.

Pøihrádka s inteligentním ventilaèním

systémem a vlastním ventilátorem vždy

zaruèí optimální teploty kolem 0 °C

a ideální vlhkost vzduchu.

S funkcí ProFresh zùstane všechno

čtyřikrát déle čerstvé,* neboť kontroluje

a reguluje vlhkost a teplotu v celé

chladnièce. Vytvoøí tak ideální skladovací

podmínky pro Vaše potraviny.

CHLAZENÍ

51


52

CHLAZENÍ

Chladnièky BlackLine

KSN 568 A++ES

No Frost chladnička Side by Side s technologií Green Intelligence TM

Celkový objem: 546 l

Green Intelligence

Energetická tøída: A++

Roèní spotøeba energie: 343 kWh

Hluènost: 45 dB

Displej, elektronické ovládání, Hygiene+ Filtr

Chladnička

Využitelný objem chladničky: 335 l

Rozmrazování: No Frost

Vacation mode

Mraznička

Využitelný objem mrazničky: 180 l

Rozmrazování: No Frost

Mrazicí výkon: 12 kg

Odolnost bez proudu: 5 h

SuperFreeze

Bar

Dávkovaè vody (pozn. chladnièku je nutné trvale pøipojit na vodu), výrobník ledu

a ledové tøíštì, osvìtlení baru

Ostatní

Klimatická tøída: T

Tøída mrazení: ****

Hmotnost: 110 kg

Rozměry

v x š x h: 1780 x 902 x 700 mm

Akční cena 58 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 59 482 Kè

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

ÈERNÁ


Maximálně využitý vnitřní prostor

XXL kombinovaná chladnička KGIE 3193 A++ správně využívá svoji výšku ve vestavné kuchyni. Kde jiní ponechají mezeru, tam tento model

nabízí o 10 % více místa pro vaše potraviny. S funkcí ProFresh navíc vydrží až čtyřikrát déle čerstvé.

* Zakládá se na testu SLG è. 5087-10-RR-PP001 2010-10.

Ve srovnání s chladnièkou Bauknecht NoFrost.

Nová velikost – též ve věci elegance.

Přírůstek k výšce jí velmi sluší, neboť

pùsobí štíhle.

CHLAZENÍ 53

Je-libo o trochu více?

Kam s velkým nákupem zeleniny

z trhu? Pøihrádka na zeleninu XXL

nabízí s kapacitou 36 litrù

dostatek místa.


54 CHLAZENÍ

Chladnièky

KGIN 3183 A++ NOVINKA

Kombinovaná chladnička s technologií Green Intelligence TM ,

ProFresh TM a NoFrost mrazničkou.

Celkový využitelný objem: 264 l

Energetická tøída: A++

Roèní spotøeba energie: 234 kWh

Hluènost: 38 dB

Typ ovládání: elektronické + displej

Chladnička

Využitelný objem chladničky: 201 l

Rozmrazování: automatické

Alarm otevøených dveøí, ventilátor

Antibakteriální filtr Hygiene+

Osvìtlení StarLight – LED diody

Mraznička

Využitelný objem mrazničky: 63 l

Rozmrazování: NoFrost – beznámrazový systém

Tlaèítko rychlého zmrazování

Ostatní

Instalace: SETMO Quick (ploché panty)

Klimatická tøída: SN-T

Tøída mrazení: ****

Rozměry

v x š x h: 1770 x 570 x 545 mm

Akční cena 28 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 31 990 Kè

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

KGIF 3182/A++

Kombinovaná chladnička s mrazničkou s technologií Green

IntelligenceTM , ProFreshTM a nízkoteplotní zásuvkou (0 °C)

Celkový využitelný objem: 284 l

Energetická tøída: A++

Roèní spotøeba energie: 228 kWh

Hluènost: 37 dB

Typ ovládání: elektronické + displej

Chladnička

Využitelný objem chladničky: 199 l

Rozmrazování: automatické, ventilátor

Antibakteriální filtr Hygiene+

0 °C zásuvka – vhodné pro skladování lahùdkových potravin

Osvìtlení StarLight – LED diody

Mraznička

Využitelný objem mrazničky: 72 l

Rozmrazování: automatické

Tlaèítko rychlého zmrazování

Ostatní

• Instalace: SETMO Quick

• Klimatická třída: SN– T

• Třída mrazení: ****

Rozměry

v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm

Akční cena 28 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 31 990 Kè


Chladnièky

KGIE 3193 A++ NOVINKA

Kombinovaná chladnička s mrazničkou s technogií Green

IntelligenceTM a ProFreshTM s nadstandartní výškou 193 cm

a vnitřní kapacitou 310 l.

Celkový využitelný objem: 210 l

Energetická tøída: A++

Roèní spotøeba energie: 245 kWh

Hluènost: 35 dB

Typ ovládání: elektronické

Chladnička

Využitelný objem chladnièky: 237 l

Rozmrazování: automatické

Ventilátor

Antibakteriální filtr Hygiene+

Osvìtlení StarLight – LED diody

Mraznička

Využitelný objem mraznièky: 73 l

Rozmrazování: manuální

Tlaèítko rychlého zmrazování

Ostatní

Instalace: SETMO Quick (ploché panty)

Klimatická tøída: SN-T

Tøída mrazení ****

Rozměry

v x š x h: 1935 x 540 x 550 mm

Akční cena 25 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 28 990 Kè

KGIE 2181/A++

Kombinovaná chladnička s mrazničkou s technologií Green

IntelligenceTM a ProFreshTM Celkový využitelný objem: 271 l

Energetická tøída: A++

Roèní spotøeba energie: 230 kWh

Hluènost: 37 dB

Typ ovládání: elektronické + displej

Chladnička

Využitelný objem chladničky: 199 l

Rozmrazování: automatické

Ventilátor

Antibakteriální filtr Hygiene+

Osvìtlení StarLight – LED diody

Mraznička

Využitelný objem mrazničky: 72 l

Rozmrazování: manuální

Tlaèítko rychlého zmrazování

Ostatní

Instalace: SETMO Quick (ploché panty)

Klimatická tøída: SN– T

Tøída mrazení ****

Rozměry

v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm

Akční cena 23 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 26 990 Kè

CHLAZENÍ

55


56 CHLAZENÍ

Chladnièky

KGI 1181/A+

Kombinovaná chladnička s mrazničkou

Celkový využitelný objem: 271 l

Energetická tøída: A+

Roèní spotøeba energie: 292 kWh

Hluènost: 35 dB

Typ ovládání: mechanické

Chladnička

Objem chladnièky: 201 l

Rozmrazování: automatické

Mraznička

Objem mraznièky: 72 l

Rozmrazování: manuální

Ostatní

Instalace: pojezdy

Klimatická tøída: SN– ST

Tøída mrazení: ****

Rozměry

v x š x h: 1770 x 540 x 545 mm

Akční cena 14 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 17 990 Kè

Technické nákresy pro instalaci na stranách 62–64.

KVI 11211/1/A+ NOVINKA

Jednodvéřová chladnička s výparníkem

Celkový využitelný objem: 193 l

Energetická tøída: A+

Roèní spotøeba energie: 226 kWh

Hluènost: 36 dB

Typ ovládání: mechanické

Chladnička

Využitelný objem chladničky: 175 l

Rozmrazování: automatické

Mraznička

Využitelný objem mrazničky: 18 l

Rozmrazování: poloautomatické

Ostatní

Instalace: pojezdy

Klimatická tøída: SN-ST

Tøída mrazení: ****

Rozměry

v x š x h: 1220 x 540 x 545 mm

Akční cena 13 490 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 16 490 Kè


Vinotéka

KRIW 1233 NOVINKA

Vestavná vinotéka na dlouhodobé skladování vína

Roèní spotøeba energie: 288 kWh

Hluènost: 39 dB

Typ ovládání: elektronické + displej

Rozmezí teplot: 6–18 °C

Døevìné police na lahve

Provedení: zrcadlové sklo s UV povrchem

Pevné uchycení dveøí - vpravo

Chladnička

Celkový objem: 105 l

Kapacita lahví (0,75 l): 46

Ostatní

Klimatická tøída: SN– N

Rozměry

v x š x h: 687 x 560 x 555 mm

Akční cena 39 990 Kč

Doporuèená maloobchodní cena 42 990 Kè

NEREZ

CHLAZENÍ

Klimatická tøída u chladnièek urèuje optimální teplotu okolí, pøi které se

spotřebič používá. Teplota v místnosti, ve které bude spotřebič používán,

má vliv na spotøebu energie a na optimální fungování spotøebièe.

Klimatické tøídy:

SN 10–32 °C ST 18–38 °C

N 16–32 °C T 18–43 °C

57


58

PIKTOGRAMY

Vysvìtlivky piktogramù

FUNKCE TROUBY

TROUBY

Horní a dolní ohřev

Peèení klasickým zpùsobem.

Kombinace ventilátor + statický spodní

a horní ohřev

Pro pøípravu rùzných druhù jídel na dvou

úrovních (napø. brambory a maso) do 250 °C.

Rovnomìrným peèením na dvou úrovních se

krátí èas a šetøí elektrická energie.

Ventilátor s kruhovým topným tělesem

(horkovzdušný režim)

Pro souběžnou přípravu různých druhů jídla

na více úrovních pøi stejné teplotì do 250 °C.

Ventilátor umožňuje rovnoměrné rozdělení tepla

v celé troubì. Tato funkce je nejvhodnìjší

pro buchty, keksy, rohlíky a na rozmrazování

a ohøívání pøedvaøených jídel ve více

úrovních. Ani při použití více plechů najednou

nehrozí smíchání vùní (napø. buchty a maso) a

zároveò se šetøí èas i spotøebovaná energie.

Gril

Pro grilování a zapékání.

Gril s ventilátorem

Grilování nebo peèení s køupavým výsledkem.

Rychlý předohřev trouby

Trouba je pøedehøátá na 250 °C za pouhých

6 minut.

Pizza/chléb

Pro profesionální výsledky peèení.

MaxiCooking

Optimalizovaná funkce pro pøípravu velkých

kusù masa.

Speciální funkce

Napø. stupeò pro peèení a rozmrazování,

funkce udržování teploty, rovnoměrná teplota

v peèicí troubì, ideální pro dušení,

rychlé a vitaminy šetøící rozmrazování a

udržování teploty již hotových pokrmů.

Energetická třída

A, A-20% èi A-30%.

Objem trouby

Vnitřní objem trouby 73 l umožňuje

připravovat až 3 různá jídla najednou,

přičemž si můžete vybrat až z pěti poloh

roštu.

Objem trouby

Vnitøní objem trouby 65 l.

DEFROST

ProCook

Èernobílý LCD displej ProCook komunikuje

v češtině a zajišťuje přístup

k 30 receptùm, zároveò posledních

10 zvolených funkcí zůstává uloženo

v pamìti.

AntiFinger

Speciální úprava nerezových povrchù,

která omezuje vznik otiskù prstù,

a usnadòuje tak èištìní.

Rychlé rozmrazování

Doporučujeme vložit jídlo do střední

úrovně drážek. Jídlo ponechte

v pùvodním obalu, aby se povrch pøíliš

nevysušil.

Počet programů

Peèicí trouba disponuje minimálnì

8 programy.

Počet programů

Peèicí trouba disponuje minimálnì

5 programy.

SimpleClean

Celosklenìný vnitøek dvíøek pro

snadnìjší èištìní.

CleverCook

Černobílý grafický displej CleverCook

zpřehlední používání trouby na

maximum.

Zrcadlová dvířka trouby

Auto Sensor

Přednastavené programy zajišťují nejlepší

výsledky peèení.

PureClean

Program na èištìní vnitøního prostoru

trouby.

Oblíbené

Tato trouba umožňuje uložení vybraných

nastavení pro peèení oblíbenych

jídel. Chcete-li později vyvolat uložená

nastavení, otoète ovladaèem Funkce

na symbol a zvolte jednu z uložených

funkcí otočením ovladače Navigace, až

najdete požadovanou funkci.

Tlumené dovírání SoftClose

Tato funkce ztlumí zavírání dvířek tak, že

se samy potichu zavøou.

Teleskopické výsuvy

Výsuvy pro snazší manipulaci s plechy

na peèení.

Teplotní sonda

Pro profesionální výsledky peèení.

Barevný dotykový LCD displej

Komunikuje v èeštinì a zajištuje pøístup

k pøednastaveným receptùm, zároveò

posledních 10 zvolených zùstává

uloženo v paměti.

PYRO

Samoèisticí funkce trouby probíhající za

použití vysoké teploty.

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

Vnitřní objem mikrovlnné trouby

40, 34 èi 31 litrù.

ProCook

Èernobílý LCD displej ProCook komunikuje

v češtině a zajišťuje přístup

k 30 receptùm, zároveò posledních

10 zvolených funkcí zůstává uloženo

v pamìti.

Gril

Výkonný gril totožný s grilem v klasické

troubì.

Crisp

Jedineèná funkce Crisp zabezpeèí

upeèení pokrmù dokøupava shora i

zespodu úplnì stejnì jako pøi tradièním

peèení, ale za podstatnì kratší èas.

Rapid

Horkovzdušný systém Rapid zajišťuje

díky silnému, rovnomìrnému rozptylování

horkého vzduchu pomocí ètyø

vzduchových prùduchù na zadní stìnì

trouby to, že vaše pokrmy budou

upeèené dozlatova.

Steam

Pro rychlé a zdravé vaøení v páøe se

speciálně navrženou parní nádobou

a pøedprogramovaným nastavením pro

brambory, zeleninu, ryby a zmraženou

zeleninu, které zajišťuje dokonalé výsledky

vaøení.

3D-System

Systém distribuce mikrovln ve vnitøním

prostoru se třemi složkami mikrovlnného

pole pro rovnomìrné prohøátí jídla.

Rapid Start

Start na plný výkon. Jedno stlaèení

znamená 30 sekund èinnosti trouby na

plný výkon.


Vysvìtlivky piktogramù

DEFROST

Rychlé rozmrazování

Doporučujeme vložit jídlo do střední

úrovně drážek. Jídlo ponechte

v pùvodním obalu, aby se povrch pøíliš

nevysušil.

Dětská pojistka

Minimalizuje riziko zapnutí prázdné

trouby, výstražná signalizace upozorní

na zadávání nekompetentních pøíkazù.

Auto Sensor

Přednastavené programy zajišťují nejlepší

výsledky peèení.

Timer

Èasovaè nahrazující kuchyòskou minutku.

Pracuje nezávisle na èinnosti trouby.

Slouží např. na odměření doby vaření

vajec, kynutí tìsta apod.

Zrcadlová dvířka trouby

AntiFinger

Speciální úprava nerezových povrchù,

která zabraòuje vzniku otiskù prstù,

a usnadòuje tak èištìní.

Energetická třída

A

Ventilátor s kruhovým topným

tělesem (horkovzdušný režim)

Pro souběžnou přípravu různých

druhù jídla na více úrovních pøi stejné

teplotě do 250 °C. Ventilátor umožňuje

rovnomìrné rozdìlení tepla v celé

troubì. Tato funkce je nejvhodnìjší pro

buchty, keksy, rohlíky a na rozmrazování

a ohøívání pøedvaøených jídel ve více

úrovních. Ani při použití více plechů

najednou nehrozí smíchání vùní (napø.

buchty a maso) a zároveò se šetøí èas i

spotøebovaná energie.

Teplotní sonda

Pro profesionální výsledky peèení.

CleverCook

Černobílý grafický displej CleverCook

zpřehlední používání trouby na

maximum.

VARNÉ DESKY

AutoSensor

Pøi vaøení nastaví funkce stupeò výkonu

tak, aby byl bod varu dosažen co

nejrychleji. Po jeho dosažení vydá deska

akustický signál a automaticky sníží

stupeň výkonu (ušetří až 20 % energie).

Indukční technologie

Využívá vznik elektromagnetického pole

mezi feromagnetickým dnem nádoby a

mìdìnou cívkou pod plotnou, veškeré

teplo se generuje jen do kontaktní plochy

hrnce (až 2x energeticky efektivnější

v porovnání s plynovými deskami).

Slider

Snadné nastavení výkonu plotny pohybem

prstu po stupnici na varné desce.

Pauza

Umožňuje dočasné přerušení probíhajícího

vaøení. Zapnutím funkce Pauza se

všechny zapnuté varné zóny uvedou na

udržovací teplotu.

Timer

Èasovaè nahrazující kuchyòskou minutku.

Pracuje nezávisle na èinnosti desky.

Slouží např. na odměření doby vaření

vajec, kynutí tìsta apod.

Dětská pojistka

Minimalizuje riziko zapnutí desky,

výstražná signalizace upozorní na zadávání

nekompetentních pøíkazù.

Rapid Start (Booster)

Zabezpečí rychlé dosažení bodu varu

tím, že při max. výkonu zahřeje hrnec za

8 minut na teplotu 630 °C.

Indikátor zbytkového tepla

Kontrolka svítí po ukonèení vaøení,

dokud je teplota plochy desky vysoká

a uživatel by se mohl spálit.

Nízkoteplotní funkce

Na rozpouštìní èokolády, másla, pomalé

ohřívání mléka, aniž by se ničily nutriční

hodnoty potravin (v hrnci se dosahuje

teplota 35–45 °C).

Funkce rozpouštění

Udržuje nízkou stejnoměrnou teplotu

varné zóny.

Flexi Cook

Na flexi zónu můžete umístit velký

hrnec na celou plochu plotýnky, 1 hrnec

do zadní èi pøední èásti, nebo 2 hrnce

najednou, protože není problém nastavit

různý stupeň výkonu pro každý hrnec

zvlášť.

ODSAVAČE

Power Management

Funkce, která umožňuje zvolit maximální

příkon desky s ohledem na vámi použitý

jistič. Při nastavení nejnižší hodnoty

příkonu je možno desku připojit i na

230 V.

Dvojitá zóna

Varná deska pøizpùsobena pro vaøení na

velkých pánvích.

Oválná zóna

Varná deska pøizpùsobena pro vaøení ve

velkých oválných hrncích.

Trojitá zóna

Varná deska pøizpùsobena pro vaøení na

velkých pánvích.

iXelium TM

Povrchový materiál vyrobený pomocí nanotechnologie,

vytváøí na povrchu desky

ochrannou bariéru proti chemickému

a mechanickému pùsobení, zaruèuje

stálobarevnost, vyšší odolnost, minimalizuje

poškrábání, odírání a usnadòuje

čištění a údržbu desky.

Vysokovýkonný čtyřkorunkový hořák

Zabezpeèuje rovnomìrnou distribuci tepla

díky ètyøem plamenovým prstencùm.

Bezpečnostní ventily hořáků

Zabrání úniku plynu v pøípadì náhodného

zhasnutí plamene.

Gas on glass

Plynová varná deska s povrchem

z tvrzeného skla.

PERIMETER

Technologie nejúèinnìjšího odsávání,

kdy pára a kouø jsou odvádìny po obvodu

spodní èásti tìla odsavaèe.

Deep Silence

Díky technologii Deep Silence má

odsavaè pøi výkonu odsávání 300 m 3 /h

hluènost pouze 35 dB.

Počet stupňů odsávání

2

Počet stupňů odsávání

3

PIKTOGRAMY 59


60

PIKTOGRAMY

Vysvìtlivky piktogramù

Počet stupňů odsávání

3 + intenzivní

Připojení odsavače

Do komínu i na recirkulaci.

Šířka odsavače

60 cm

Šířka odsavače

90 cm

Šířka odsavače

100 cm

Typ odsavače

Komínový odsavaè.

Typ odsavače

Prostorový odsavaè.

Typ odsavače

Výsuvný odsavaè.

Timer

Èasovaè.

MYČKY NÁDOBÍ

A+AA

Energetická tøída A+, úèinnost mytí A,

úèinnost sušení A. Myèka v energetické

tøídì A+ spotøebuje o 10 % energie

méně než energetická třída A.

A++AA

Energetická tøída A++, úèinnost mytí A,

úèinnost sušení A. Myèka v energetické

tøídì A+ spotøebuje o 20 % energie

méně než energetická třída A.

Spotřeba vody

Spotøeba vody pøi mycím cyklu je 6, 7,

10,5 èi 11 litrù.

Sklo

Umývání jemného skla nebo sklenic,

které nejsou pøíliš zašpinìné. Teplota

vody dosahuje maximálnì 50 °C.

Express

Pro mytí mírnì zašpinìného nádobí.

Nádobí je umyté už za 30 minut. Teplota

vody: 35 °C, 40 °C.

ECO 50 °C

Speciální program pro využití enzymatických

umývacích prostøedkù nové

generace. Je určený na umývání běžně

nebo silnìji zašpinìného nádobí, na

kterém jsou zaschlé zbytky jídla, s nižší

spotøebou elektrické energie. Teplota

vody: 50–55 °C.

Noční program

Speciální program vhodný pro noèní

chod myèky – hluènost dosahuje pouze

39 dB.

Dvojité mytí

Předmytí

Program poèáteèního oplachu nádobí.

Denní

Univerzální program na umývání běžně

zašpinìného nádobí.

Teplota vody: 50–65 °C.

Green Intellignece

Technologie, která mìøí stupeò

zneèištìní vody a tomu pøizpùsobuje

parametry celého mycího cyklu tak, aby

spotøeba vody, energie a èasu byla co

nejnižší (úspora až 30 % energie, vody

a èasu).

PowerClean+

Umožňuje mytí silně zašpiněných hrnců

a nádobí za použití speciálních trysek

v dolním koši myèky – 32 trysek.

Odložené mytí

Funkce, která umožňuje mytí odložit

o 1 až 24 hodin a automaticky zapnout

myčku tehdy, kdy to uživateli nejvíc

vyhovuje.

AquaStop, AquaSafe

Zajišťuje vnější a vnitřní ochranu myčky,

v pøípadì úniku vody systém vypne

chod myèky, vyèerpá z ní vodu a uzavøe

pøívodní vodovodní ventil.

Kontrolka soli a kontrolka leštidla

Antibakteriální funkce

10 minutový závìreèný oplach pro dokonale

umyté nádobí a likvidaci bakterií.

Sensor+

Unikátní senzorový program automaticky

pøizpùsobí mycí teplotu v rozsahu

40–70 °C podle toho, jaký typ nádobí se

myje a jak je zašpinìné.

Pro Comfort

Třetí zásuvka na příbory, díky které již

není potřeba používat standardní košík

na pøíbory ve spodní pøihrádce, a tak

zbývá dostatek místa na 13 sad nádobí.

CHLADNIČKY

Kapacita myčky

Myčka může umýt najednou 9 sad

jídelních souprav (jedna jídelní souprava

zahrnuje hluboký, mìlký a dezertní talíø,

šálek, podšálek a pøíbor).

Kapacita myčky

Myčka může umýt najednou 13 sad

jídelních souprav (jedna jídelní souprava

zahrnuje hluboký, mìlký a dezertní talíø,

šálek, podšálek a pøíbor).

Tlumené dovírání SoftClose

Tato funkce ztlumí zavírání dveří tak, že

se samy potichu zavøou.

Green Intelligence

Unikátní senzorová technologie, která

odhalí i ty nejmenší výkyvy a upraví

èinnost kompresoru tak, aby byla co

nejrychleji obnovena optimální teplota,

a zachovala se tak èerstvost a trvanlivost

potravin. Prodlužuje trvanlivost potravin

o 25 % déle než u tradičních chladniček.

Energetická třída

A++

Energetická třída

A+

Objem

Čistý objem chladničky − horní údaj,

èistý objem mraznièky (pøípadnì výparníku)

− dolní údaj.

Objem

Čistý objem chladničky − horní údaj,

èistý objem mraznièky (pøípadnì výparníku)

− dolní údaj.

Objem

Čistý objem chladničky − horní údaj,

èistý objem mraznièky (pøípadnì výparníku)

− dolní údaj.

Objem

Čistý objem chladničky − horní údaj,

èistý objem mraznièky (pøípadnì výparníku)

− dolní údaj.

Objem

Čistý objem chladničky − horní údaj,

èistý objem mraznièky (pøípadnì výparníku)

− dolní údaj.


Vysvìtlivky piktogramù

MultiFlow

Systém v chladnièkách NO FROST, který

rozdìluje chlazený vzduch rovnomìrnì

v celém vnitøním prostoru chladnièky

a zajišťuje vynikající podmínky v celém

skladovacím prostoru.

NO FROST

Beznámrazový systém NO FROST je

založený na nucené cirkulaci vzduchu,

čímž se zabezpečuje optimální rozdělení

chladu v celém prostoru, snižuje se

vnitøní vlhkost a nevzniká námraza.

Hygiene+

Technologie používající speciální filtr

Microban®, který vytváøí v prostoru

chladnièky hygieniètìjší prostøedí. Prach,

pachy a bakterie uvnitø chladnièky jsou

díky cirkulaci vzduchu zachyceny ve

filtru, čímž se sníží jejich výskyt.

Kompresor

Údaj o poètu kompresorù ve spotøebièi.

Termostat

1 termostat ve spotøebièi.

Termostat

2 termostaty ve spotøebièi.

Hladina hluku

Hladina hluku, který vzniká pøi chodu

spotřebiče, může být 35, 36, 37, 38, 39

èi 45 dB.

Třída mrazení

Oznaèení teploty v mrazicím prostoru

(každá hvězdička = −6 °C).

Mrazicí výkon

Mraznièka zmrazí za 24 hodin 2, 3, 5,

9 èi 12 kg èerstvých potravin.

Indikátor otevřených dveří

chladničky a mrazničky

Údaj o spotřebě elektrické energie

Spotøeba elektrické energie spotøebièe je

0,63; 0,65; 0,8; 0,82; 0,83 nebo

0,9 kWh za 24 hodin.

ProFresh

Funkce ProFresh podporovaná technologií

Green Intelligence TM zajistí relativní

vlhkost v chladnièce v rozmezí 70–85 %

pro maximální èerstvost potravin

(až 4x delší doba skladování jídla).

Ventilátor

Zabezpečuje rovnoměrné rozložení

teploty v prostoru chladnièky.

StarLight

Rovnomìrné osvìtlení celého vnitøního

prostoru LED diodami.

Prázdninová funkce

Možnost vypnutí chladničky a ponechání

činnosti pouze mrazničky, čímž dochází

k úspoøe spotøebované energie.

Nízkoteplotní zásuvka

Významně prodlužuje dobu uložení

èerstvých potravin (ryb a masa) beze

ztráty čerstvosti nebo výživných hodnot

a bez nutnosti zmražení. Teplota v této

zásuvce se pohybuje v rozmezí

od –2 °C do +3 °C.

Dětská pojistka

Tato funkce zabraòuje náhodné zmìnì

nastavení nebo vypnutí spotøebièe.

Elektronické ovládání

SuperFreeze

Tlaèítko rychlého zmrazování pro

mimoøádnì rychlé zmrazení potravin.

Setmo Quick

Pevné uchycení dvíøek pøímo na dveøe.

PIKTOGRAMY 61


62

TECHNICKÉ NÁKRESY

Technické nákresy

TROUBY

BCVMS 8100 PT, BLVMS 8100 SW,

BLTC 8100 ES/L, BLPM 8110 PT,

BLVM 8110 PT, BLVE 8110/PT,

BLVES 8100 EW, BLVE 8200/PT,

BMVE 8200 IN, BLCE 7103 PT

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

BMES 8145 PT

EMCHD 8145 SW EMCHD 8145 PT, EMCHE 8145 EW ECTM 8145/1 PT

MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY

EMCCE 8138 PT

EMCP 9238 PT, EMSP 9238 PT,

EMWP 9238 PT

.

455

21

528

595

361

KTM 9145 PT

372

83

560

450

550 min.


Technické nákresy

VARNÉ DESKY

ESPIF 8950 IN

52

288

510

275

490

ETPI 8930 IN ESMIF 8740 IN

ETI 6260 IN EDPV 6740 IN ETPV 8640 IN, ETP 8460 IN TGZ 5758 IXL

TGW 5675 PT

ODSAVAČE PAR

DWGR 9780 ES

TGW 5465 PT

355

355

590

516

1000 40

1000

MIN 770

MAX 1080

TGV 5460 SW

DSTI 5410 IN/PT DDRI 5890 IN DDEI 5790 IN

590

TECHNICKÉ NÁKRESY 63

ESPIF 8640 IN, ESIO 6640 IN,

ETI 1640 IN

,


64

TECHNICKÉ NÁKRESY

Technické nákresy

ODSAVAČE PAR

60

DBR 6990 IXL

CHLADNIČKY

1780

KSN 568 A++ES

KVI 11211/1/A+

MYČKY NÁDOBÍ

820-900

92-172

597

95

47

555

570

173

570

GSXP 81312 TR A++,

GSXP 81312 TR A+,

GSXP 61312 Di A++

min

600

515

85

820-890

1750

598-898

470

DDE 5760 IN

762

600

1065

min. 690

375

144

902

9,6

414 485

84

min. 200 cm 2

KRIW 1233

820–880

max 712

100–170

560

240 250

min. 560

560+10

max 93

90˚

445

GCXP 71102 A+

687

29

540

14

90

430

714

560

470

740

555

26

128,6

570

1135

min.

16

20

min. 450

500

588

H

5

714

38

min 760

max 1200

687

820–890

72

DNHI 3690 SG

559

119

190

355

40

898 275

28

max 430

KSN 568 A++ES − připojení na vodu

KGIN 3183 A++, KGIF 3182/A++,

KGIE 2181/A++, KGI 1181/A+

820-900

~570

597

555

GSIP 81312 TR A+ PT,

GSIP 61312 Di A++ PT

124-149

820-900

min. 570

600

72

DNV 5460 SG

KGIE 3193 A++

820–880

max 712

125

119

559

190

355

40

598 275

max 430

108–248,5

max 83

GCIP 71102 A+ IN

29

128,6

820–890

min. 570

min 450


Pøíslušenství k dokoupení

AMC 035

– uhlíkový filtr

BAG 43

– teleskopické výsuvy

Trouby

NBB 35

KAG 35

BA 42

BAG 43

BAF 43

Odsavače

Plech na peèení pro trouby:

BCVMS 8100 PT, BLVMS 8100 SW, BLTC

8100 ES/L, BLPM 8110 PT, BLVM 8110 PT,

BLVE 8110 PT, BLVES 8100 EW, BLVE 8200

PT, BMVE 8200 IN, BLCE 7103 PT

Panely katalytického èistìní pro trouby:

BCVMS 8100 PT, BLVMS 8100 SW, BLTC

8100 ES/L, BLPM 8110 PT, BLVM 8110 PT,

BLVE 8110 PT, BLVES 8100 EW, BLVE 8200

PT, BMVE 8200 IN, BLCE 7103 PT

Teleskopické výsuvy na 2 plechy:

BLVES 8100 EWW, BLVE 8200 PT,

BMVE 8200 IN

Teleskopické výsuvy na 3 plechy (2 èásteènì,

1 plnì) pro trouby:

BCVMS 8100 PT, BLVMS 8100 SW, BLTC

8100 ES/L, BLPM 8110 PT, BLVM 8110 PT,

BLVE 8110 PT, BLVES 8100 EW, BLVE 8200

PT, BMVE 8200 IN

Teleskopické výsuvy na 3 plechy

(nacvakávací) pro trouby:

BCVMS 8100 PT, BLVMS 8100 SW, BLTC

8100 ES/L, BLPM 8110 PT, BLVM 8110 PT,

BLVE 8110 PT, BLVES 8100 EW, BLVE 8200

PT, BMVE 8200 IN

363 Kè

983 Kè

2 007 Kè

3 519 Kè

3 490 Kè

AMC 035 Uhlíkový filtr pro odsavač: DSTI 5410 IN/PT 2 900 Kè

AMC 945 Uhlíkový filtr pro odsavač: DDRI 5890 IN 436 Kè

CFW 020 B

Uhlíkové filtry pro odsavače: DDEI 5790 IN,

DBR 6990 IXL, DDE 5760 IN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

950 Kè

FAT 150 Uhlíkový filtr pro odsavač: DNHI 3690 SG 515 Kè

FAC 309 Uhlíkový filtr pro odsavač: DNV 5460 SG 223 Kè

NBB 35

– plech na peèení

65


66

Více než technika – také u servisu.

Ani po zakoupení spotřebiče Baunecht Vás v tom nenecháme samotné. Pokud cokoliv nebude fungovat perfektně, pomohou Vám

naši zaměstnanci v zákaznické linky chybu rychle a bez komplikací odstranit − pokud možno již po telefonu. Jinak rádi dohodneme

termín, kdy certifikovaný technik uvede Váš spotřebič opět do pořádku. Chcete si termín raději rezervovat on-line? Tato možnost

je samozřejmě též k dispozici.

Servisní linka 840 11 13 12

Novinky ze světa Bauknecht.

Chcete zůstat v obraze či mít přehled

o aktuálních novinkách a technologiích?

Zaregistrujte se k odběru novinek na

www.bauknecht.cz, ať Vám nic neunikne.

Registrace opravy on-line.

Šetřete Váš čas a vyřešte opravu Vašeho

spotřebiče z pohodlí domova. Jde to

jednoduše a snadno on-line na

www.bauknecht.cz/zakaznicke-centrum/oprava.


5 let záruka.

Kontakt společnosti Bauknecht se zákazníkem nekončí koupí spotřebiče.

Díky velmi vysoké kvalitě těchto výrobků je zákazníkům u vybraných

prodejců poskytnuta komplexní 5letá záruka zcela zdarma. Zeptejte se

svého prodejce bílé techniky na možnost získání záruky zdarma.

Máte dotazy? Rádi Vám pomůžeme!

Někam jste si založili návod k obsluze? Nebo

máte ještě dotazy k Vašemu právě zakoupenému

spotřebiči Bauknecht? Navštivte nás on-line na

www.bauknecht.cz/bauknecht/kontakty.

067


„Objevte svìt znaèky Bauknecht.

Nechte se pøekvapit a poznejte

nejnovìjší inteligentní øešení, která

Vám usnadní a zpøíjemní práci.“

Èeská Republika

Radlická 3201/14

150 00 Praha 5

info@bauknecht.cz

www.bauknecht.cz

Infolinka: +420 840 11 13 13

Fax: +420 251 56 40 55

Servisní linka: +420 840 11 13 12

Tento katalog jsme pro vás pøipravili dle informací

dostupných v dobì tisku. Pokud zde objevíte jakékoliv

nesprávné údaje, pak nám je prosím oznamte, abychom je

mohli neprodlenì opravit na našich webových stránkách

www.bauknecht.cz a následnì v dalších katalozích. Tímto

dìkujeme za spolupráci.

More magazines by this user
Similar magazines