Oxiperm® 164 D / 30 až 2000 g/h - Grundfos

cbs.grundfos.com

Oxiperm® 164 D / 30 až 2000 g/h - Grundfos

GRUNDFOS allDOS

INFORMACE O VÝROBKU

Oxiperm® 164 D / 30 2000 g/h

Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků


2

Rozměry

Rozměry

Standardní systém

C1

E F

NaClO 2

C

A

B

D

M

C2

HCl

A B C D E F G H K L M

H

K

G

L

Oxiperm® 164 D / 30 2000 g/h

Systém s čelní instalací 164-xxxDFI

NaClO 2

Přípojky

C1 and C2

Alternativně:

NPT ”

Rozměry v mm

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 9 DN 20 164-030D

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 9 DN 20 164-120D

700 650 40 90 800 760 230 148 148 410 9 DN 20 164-220D

950 790 45 36 900 710 – – 102 213 10 DN 20 164-030DFI

950 790 45 36 900 710 – – 102 213 10 DN 20 164-120DFI

950 790 45 36 900 710 – – 102 213 10 DN 20 164-220DFI

760 700 70 90 1010 970 260 127 173 460 11 DN 20 164-350D

760 700 70 90 1010 970 260 127 173 460 11 DN 20 164-700D

760 700 70 90 1010 970 260 127 173 460 11 DN 20 164-1000D

760 700 70 90 1300 1260 260 127 173 460 11 DN 20 164-1500D

760 700 70 90 1300 1260 260 127 173 460 11 DN 20 164-2000D

E

F

A

B

M

C1

C2

D

C

HCl

K

Typ

L


Typy / Technické údaje

Typy

Výrobní kapacita

ClO 2

Technické údaje

p max

[bar]

Oxiperm® 164 D / 30 2000 g/h

Nastavení výrobní kapacity CIO2 Ruční na základě výzvy pro obsluhu dle nabídky, automatické

pomocí vstupních signálů

Krytí • IP 65 řídící elektronika, dávkovací čerpadla,

solenoidový ventil (volitelný), průtokoměr

• IP 44 čerpadlo na obtoku (volitelné)

• P 67 regulátor velikosti dávky

Přípustná koncentrace pracovních roztoků • HCl 9 hmot. %

• NaClO2 7.5 hmot. %

Přípustná

• okolní teplota

• teplota provozní vody

• teplota pracovních roztoků

Spotřeba

provozních

roztoků

[l/h]

5 40 °C

2 30 °C

2 30 °C

Spotřeba vody na obtoku [l/h]

(vstupní tlak < p max )

nepřetržitý

provoz

dávkový provoz *)

Přípustná relativní vlhkost vzduchu Max. 80 % při 40 °C, nekondenzující

Přípojka na vtoku ředicí vody Trubka PVC. DN20 / volitelně vnější závit NPT ”

Přípojka pro roztok ClO2 Trubka PVC. DN20 / volitelně vnější závit NPT ”

Bezpečnostní zařízení • paralelní kontrola provozu pomocí monitoru dávkování a interní signálu

od Hallova čidla pro všechna instalovaná dávkovací čerpadla

Materiálové provedení Nosný rám PP

Úchytky korozivzdorná ocel

Reakční nádrž šedé PVC, lakovaná korozivzdorná ocel

Mix clona šedé PVC

Potrubí šedé PVC

Těsnicí kroužky FPM/PTFE

Hmotnost Typ

[g/h] 50 Hz 60 Hz HCl NaClO2 0.5 - 2 g/l 2 - 3.3 g/l [kg]

30 10 10 0.7 420 14 14 - 7.7 33 164-030D (DFI)

120 9 6 2.9 420 55 55 - 31 34 164-120D (DFI)

220 7 7 5.2 420 100 100 - 56 34 164-220D (DFI)

350 9 9 8.3 420 160 160 - 89 57 164-350D

700 9 9 16.5 900 320 320 - 179 62 164-700D

1000 9 9 24 900 450 450 - 258 66 164-1000D

1500 9 9 35 900 680 680 - 383 76 164-1500D

2000 9 6 48 900 900 900 - 517 82 164-2000D

*) Při dávkovém provozu lze libovolně nastavovat koncentraci v rozsahu 0,5 3,3 g/l.

V rozsahu 2,0 3,3 g/l pracuje stanice na plný výkon. Od 2,0 do 0,5 g/l redukuje stanice průběžně svůj výkon, neboť dávkované množství provozních

chemických roztoků je regulováno a průtok vody obtokem je nastaven na konstantní hodnotu.

Tyto stanice se dodávají také v uspořádání pro čelní instalaci. Tato varianta je označena 164-xxxDFI.

3


4

Parametry

Elektrické a elektronické parametry

• Síťové napětí: 230 V/ 50 Hz nebo 115 V/ 60 Hz

• Řízení: PLC, S7

• Čtyřřádkový textový displej

• Výzva pro obsluhu dle nabídky menu

• Průtokové schéma s LED displejem k indikaci provozního režimu a poruchové signalizace

Příkon • do 220 g/h cca 300 VA

• od 350 g/h cca 650 VA

Analogové vstupy Vstup 0(4) – 20 mA nebo libovolná konfigurace, 50 Ω

Digitální vstupy • kontaktní vodoměr, 1 40 impulzů/s pro řízení *)

• MIN kontakt pro vodu v řadu

• dálkové zapínání a vypínání

• poruchová signální jednotka pro plyn

• nádrž pro přípravu roztoku ClO 2 : přeliv, MAX, MIN,

provoz nasucho

Analogové výstupy Výstup 0(4) – 20 mA nebo libovolná konfigurace,

max. 500 Ω

Beznapěťové výstupy • chybová hlášení

• předběžná varovná signalizace, prázdná nádrž chemického

roztoku

• provoz nasucho, zásobník s ClO2: (dávková instalace)

• automatický / ruční provoz, max. 250 V, 6 A, max. 550 VA

*) Poznámka: Vodoměr musí být navržen tak, aby se počet vstupních řídících impulzů

nacházel v rozsahu 1 – 45 impulzů za sekundu.

Typové verze

Zpětná klapka (reaktor)

• Zpětný tlak v soustavě nižší než 3 bary

• Zpětný tlak v soustavě vyšší než 3 bary

Kompletní stanice vhodná pro nástěnnou montáž.

Volitelné možnosti

• včetně solenoidového ventilu, včetně/bez odsávacího systému

• pro dávkový provoz, včetně/bez odsávacího systému

• včetně integrovaného čerpadla na obtoku, včetně/bez odsávacího systému

• včetně externího odstředivého čerpadla (zajišťuje zákazník),

včetně/bez odsávacího systému

Systém bus komunikace

• Modbus (RS 232 / RS 485)

• Profibus DP modul (na zvláštní objednávku)

• Ethernet TCP/IP modul (na zvláštní objednávku)

Operační jazyk

Standardní: angličtina

Jiné jazyky lze zvolit pomocí software:

• němčina, francouzština, španělština, italština

Oxiperm® 164 D / 30 2000 g/h


Příslušenství

Systémy sacího potrubí

• 2 sací potrubí se zátkou do otvoru v zásobníku

• včetně varovné signalizace úrovně hladiny a prázdné nádrže

Velikost nádrže otvoru nádrže Sací potrubí

30 l 45-46 mm 1.3 m, 2.5 m, 5 m

60 l 45-46 / 57-58.5 mm 1.3 m, 2.5 m, 5 m

200 l 56 mm 2.5 m, 5 m

Odběr vody

Materiálové

provedení

Přípojky Přípojka

přívodu vody

Objednací číslo

PVC DN 20 G1“ 96727276

Injekční jednotka

Materiálové

provedení

Přípojka Přípojka

injekční

jednotky

Objednací číslo

PVC DN 20 R1“ 96696417

Sady náhradních dílů

pro Oxiperm ® Tlak soustavy

nižší než 3 bary vyšší než 3 bary

164-030D/120D 96689088 96689089

164-220D 96689109 96689110

164-350D 96689090 96689091

164-700D 96689092 96689093

164-1000D 96689094 96689095

164-1500D 96689096 96689097

164-2000D 96689098 96689099

Oxiperm® 164 D / 30 2000 g/h

5


6

Instalační schéma

Oxiperm® 164 C

se solenoidovým ventilem

7

12

3

Oxiperm® 164 C

dávkový provoz

11

1

10

5

ClO2

6

NaClO2

3

1

10

5

HCl

6

2

9

4

NaClO2

13

HCl

9

4

2

7

Oxiperm® 164 D / 30 2000 g/h

Oxiperm® 164 C

s integrovaným čerpadlem na obtoku

3

1

10

5

6

NaClO2

8 13

HCl

1 Řídící elektronika Oxiperm® 164 D

2 Přípojka pro vstup obtokové vody

3 Přípojka pro výstup roztoku ClO 2 do injekčního ventilu

4 Sací potrubí pro dávkovací čerpadlo HCl

5 Sací potrubí pro dávkovací čerpadlo NaClO 2

6 Uzavírací ventil (není součástí dodávky)

8 Zpětná klapka (není součástí dodávky)

na hlavním potrubí vody

pro provoz s integrovaným čerpadlem na obtoku

9 Uzavírací ventil pro odběr obtokové vody

(není součástí dodávky)

10 Odsávací systém pro nosný rám (volitelné)

11 Rozpouštěcí nádrž s monitorováním hladiny (volitelné)

pro dávkový provoz

12 Protitlaký ventil (není součástí dodávky)

pro soustavy s protitlakem < 1 bar

13 Indukční průtokoměr 4-20 mA nebo kontaktní vodoměr

pro proporcionální řízení systému

Poznámka:

K ochraně kvality vstupní pitné vody musí zákazník zajistit

potrubní oddělovač (dle DVGW, W624).

4

2

9


Oxiperm® 164 D / 30 2000 g/h

7


96641097 0408

www.grundfos.com

CZ

Naším krédem je odpovědnost

Toto krédo naplňujeme myšlením dopředu

Naším hnacím motorem jsou inovace

Změna technických údajů a vyobrazení vyhrazena.

More magazines by this user
Similar magazines