Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

ftp.mgo.opava.cz

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

25 Čtvrtohory (kvartér) (před 1,8 mil. let do současnosti) ..................................................................... 95 26 Globální krize v průběhu čtvrtohor ..................................................................................................... 95 27 Strkáme hlavu do písku? ......................................................................................................................... 97 Seznam pouţité literatury ................................................................................................................................ 99 Seznam pouţitých internetových zdrojů ..................................................................................................... 100 Internetové adresy (3.4. – 13.4.): ............................................................................................................. 102

More magazines by this user
Similar magazines