Slévárna |kovosvit mas, a.s. výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny

kovosvit.cz

Slévárna |kovosvit mas, a.s. výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny

Slévárna | kovosvit mas, a.s.

výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny

www.kovosvit.cz


02 | Slévárna | výroba odlitků z šedé a tvárné litiny výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | Slévárna | 03

kovosvit mas, a.s. – základní informace

KOvOSvIT MaS, a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců obráběcích strojů a odlitků z šedé a tvárné litiny v České republice a střední Evropě,

obráběcí stroje MaS jsou známy po celém světě – téměř 70 % produkce je určeno pro export, dodávky směřují do více než 50 zemí. KOvOSvIT MaS,

a.s. má dvě dceřiné společnosti: KOvOSvIT MaS Polska a KOvOSvIT rUS.

vývoj a výroba obráběcích strojů a odlitků z šedé a tvárné litiny mají v Kovosvitu více než sedmdesátiletou tradici.

Společnost je držitelem mnoha ocenění za technický přínos při vývoji obráběcích strojů v České republice.

Samostatnou součástí firmy KOvOSvIT MaS, a.s. je slévárna.

vertikální obráběcí centra

Pětiosá vertikální obráběcí centra

Portálová obráběcí centra

Horizontální obráběcí centra

Multifunkční soustružnicko - frézovací centra

vysoce produktivní soustružnická centra

Soustružnická centra

Univerzální hrotové soustruhy s CnC řízením

Speciální technologie - válečkování

Paletizace a robotizace ke strojům

výroba odlitků z šedé a tvárné litiny

Historické mezníky

1939 Tomáš Baťa založil nový výrobní závod MaS zaměřený na obráběcí stroje

1949 založení národního závodu KOvOSvIT

1972 započata sériová výroba numericky řízených obráběcích strojů

1991 založení akciové společnosti KOvOSvIT, a.s.

2002 KOvOSvIT připojen k holdingové společnosti KKCG (Karel Komárek Capital Group)

2010 KOvOaSvIT MaS, a.s. se stal součástí skupiny BOnaTranS GrOUP HOlDInG lIMITED

od 2011 jediným a výhradním vlastníkem KOvOSvIT MaS, a.s. se stal ing. František Komárek

Slévárnavýroba odlitků z šedé a tvárné litiny

Odlitky jsou vyráběny z následujících materiálů:

šedá litina (GG15 – GG35)

tvárná litina (GGG40 – GGG60)

Celková roční kapacita slévárny činí 12.000 tun šedé a tvárné litiny

ve váhovém rozmezí na 1 odlitek od 2 kg do 13.000 kg.

v posledních 10 letech byl výrobní proces odlitků a modelových zařízení kompletně modernizován. v roce 2000 byla do provozu uvedena nová

automatická formovací linka a následně zařízení pro regeneraci slévárenských pískových směsí. Slévárna investuje každoročně do nových technologií

tak, aby byla schopna pružně reagovat na požadavky svých zákazníků.


04 | Slévárna | výroba odlitků z šedé a tvárné litiny výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | Slévárna | 05

výrobní možnosti

OdlITKy jSOU vyráběny PředevšíM

PrO náSledUjíCí OdvěTví »

výrobci převodovek

obráběcí a tvářecí stroje (naši zákazníci jsou předními výrobci

obráběcích strojů v německu, Švýcarsku, rakousku, České

a Slovenské republice, anglii, Japonsku,USa, Itálii a ostatních

zemích).

automobilový průmysl (naši zákazníci působí v automobilovém

průmyslu v německu, Itálii, České republice a ostatních zemích.)

zemědělské stroje

výrobci pump, potrubí a armatur

textilní stroje

ostatní odvětví

SySTéM KvalITy »

Z důvodu zajištění kvality byl ve slévárně zaveden systém říze

a kontroly jakosti, zahrnující kontrolu vstupu surovin, celého průběhu

výroby a konečnou kontrolu při výstupu odlitků. Celkový proces

odpovídá standardům řízení kontroly jakosti dle ISO, slévárna je

držitelem certifikátu ISO 9001:2008.

Součástí slévárny je materiálová laboratoř a písková laboratoř, kde

jsou vyhodnocovány a dlouhodobě uchovávány záznamy o chemických

a fyzikálních vlastnostech jednotlivých materiálů a formovacích směsí.

další nabízené SlUžby »

technologická řešení zákaznických odlitků

kompletní výroba nových modelových zařízení ve vlastní modelárně

s použitím CnC technologie

možnost použití modelů dodaných zákazníkem a jejich úprava pro

stávající slévárenskou technologii

tepelné zpracování, žíhání proti vnitřnímu pnutí

nátěr odlitků dle přání zákazníka

garance materiálového složení, chemických a fyzikálních vlastností

litiny

kompletní opracování odlitků v rámci KOvOSvITU MaS,a.s.

za použití nejmodernějších CnC strojů

výrOba MOdelů »

výroba kompletních modelových zařízeze dřeva, kovu a kombinace

dřeva s kovem, umělými hmotami nebo pryskyřicemi

opravy a úpravy dodaných modelových zařízení dle přání zákazníka

výroba modelů na CnC strojích

výrOba OdlITKů »

Odlitky jsou vyráběny dle jednotlivých váhových kategorií, rozměrů

a velikostí sérií ve třech formovnách:

Strojní formovna – automatická formovací linka

výroba na automatické formovací lince Künkel-Wagner s technologií

Bentonitové formovací směsi a systému aIrPrESS plus.výroba jader

na vstřelovacích strojích.

vhodná pro výrobu větších sérií 50 ks – 10.000 ks

Hmotnostní rozsah 2 kg – 80 kg

Maximální rozměry odlitku 800 × 650 × 380 mm

Minimální síla stěny 6 mm

Sériovost 200 ks – 500.000 ks/rok

Střední formovna – poloautomatická formovací linka

výroba s využitím technologie samotvrdnoucích furanových směsí

připravovaných pomocí zařízení GUT a FaT.

vhodná pro výrobu středních sérií 2 ks – 100 ks

Hmotnostní rozsah 100 kg – 1.300 kg

Maximální rozměry odlitku 2.400 × 1.200 × 550 mm

Minimální síla stěny 10 mm

Sériovost 20 ks – 1.000 ks/rok

Těžká formovna – ruční formování

výroba s využitím technologie samotvrdnoucích furanových směsí

připravovaných pomocí zařízení GUT a FaT.

vhodná pro výrobu malých sérií 1 ks – 20 ks

Hmotnostní rozsah 1.000 kg – 13.000 kg

Maximální rozměry odlitku 5.500 × 2.300 × 1.500 mm

Minimální síla stěny 12 mm

Sériovost 10 ks – 200 ks/rok

Tavírna

2 kupolní pece ,tavící výkon 6 t/hodinu

2 nízkofrekvenční elektrické pece Siemens,objem 2 × 4 tuny

Cídírna – tryskání odlitků, broušení a apretování

kapacita – max. 48 t/den

tryskače – Škoda, Schlick, Spencer, PTB

přímé a úhlové brusky, stojanové brusky

Hrubovna a lakovna

2 hrubovací stroje –portálový stroj, horizontální stroj

expedice

balení a skladování odlitků dle požadavků zákazníka


06 | Slévárna | výroba odlitků z šedé a tvárné litiny výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | Slévárna | 07

kooperační výroba

STřední MeCHanIKa »

obrábění ocelí různých jakostí, barevných kovů, plastů, odlitků malé

a střední velikosti ze šedé a tvárné litiny, hliníkových slitin, výkovků

a výpalků s použitím nejmodernějších CnC strojů

výroba rotačních dílců

výroba nerotačních dílců

Hlavní obráběcí stroje:

MASTURN 40, 50, 70 CNC - univerzální hrotový soustruh

ø obrábění max. 700, L max. 2000, přírubové a hřídelové součásti

S 80 CNC - soustružnický poloautomat

ø obrábění max. 400, naháněné nástroje, přírubové součásti

SP 430 SY / 2 - soustružnický poloautomat

ø obrábění max. 440, naháněné nástroje, osa Y, protivřeteno,

přírubové součásti

SP 180 SY – soustružnický poloautomat

ø obrábění max. 42, naháněné nástroje, obrábění z tyče

Rovnací stolice na hřídelové součásti

ø rovnání max.60, L max. 3500

SHV 120 - soustruh horizontálně vyvrtávací

ø vyvrtávání 24,7-106, L max. 850 (otočením 1150)

FGS 40 CNC, NS 571 - frézka konzolová

X / Y / Z = 900 / 400 / 450

MCV 1016 QUICK – vertikální obráběcí centrum

X / Y / Z = 1016 / 610 / 710

MCV 1000 A + otočný sklopný stůl Walter

– 5osé vertikální obráběcí centrum

ø stolu 320 mm

MCV 1000 SPEED 5AX - 5osé vertikální obráběcí centrum

ø stolu 520 mm

MCU 630 V-5X - 5osé vertikální obráběcí centrum

ø stolu 630 mm

WKV 100 - souřadnicová vyvrtávačka

X / Y / Z = 1400 / 1000 / 700

BDU 250, 300 – bruska otvorů

vysoce přesné broušení v klimatizovaném prostoru

ø broušeného otvoru max.400

BUB 32, Fortuna - bruska průměrů

vysoce přesné broušení v klimatizovaném prostoru

ø broušení max.320, L v hrotech max. 1500

BHU 40 A – bruska univerzální

ø broušení max. 400, L v hrotech max. 2950

ø broušeného otvoru max. 300

Bruska závitů

TěžKá MeCHanIKa »

obrábění středních a velkých skříňových a plochých dílů, odlitků

ze šedé a tvárné litiny, ocelových svařovaných konstrukcí a to

kompletně, včetně vyvrtání přesných otvorů a broušení základen

s použitím nejmodernějších CnC strojů

vybavení nejmodernějšími CnC obráběcími stroji

přesné broušení

kalení vodicích ploch na odlitcích ze šedé litiny

3D měření

Hlavní obráběcí stroje:

MCV 1270 - vertikální obráběcí centrum

X / Y / Z = 1270 / 610 / 720

HEYNUMILL Ecoflex VD 2500 x 4000 / 4000

– portálové obráběcí centrum

X / Y / Z = 11000 / 3500 / 2250

VARIMAT-KOLB – portálové obráběcí centrum

X / Y / Z = 6000 / 2400 / 1100

MAZAK - portálové obráběcí centrum

X / Y / Z = 4000 / 2500 / 1300

MAZAK - horizontální obráběcí centrum (6 palet 1000 × 1000 mm)

X / Y / Z = 1640 / 1300 / 1220

HMC 630 - horizontální obráběcí centrum (2 palety 630 × 630 mm)

X / Y / Z = 1050 / 800 / 880

DIXI 410 - vodorovná vyvrtávačka, přesné vyvrtávání

v klimatizovaném prostoru

X / Y / Z = 1400 / 800 / 1000

WXH 100 CNC - vodorovná vyvrtávačka, přesné vyvrtávání

v klimatizovaném prostoru

X / Y / Z = 1200 / 800 / 1000

WKV 100 - souřadnicová vyvrtávačka

X / Y / Z = 1400 / 1000 / 700

BPV 700, BRH 40 – rovinné brusky

š. 400 - 700 × 2000 mm

SKQ 20 CNC - svislý soustruh

ø soustružení max. 2000, L max. 1200

Hoblovky

š. 1600 - 3000 × 6000 mm

WHN 9, WHN 13 - horizontální vyvrtávačky

š. 2500 - 3500 × 900 - 2000 mm

SZ 1600 - portálová bruska vodicích ploch

š. 1600 × 6000 mm

WALDRICH - portálová bruska vodicích ploch

š. 1250 × 4000 mm

TePelné zPraCOvání »

Chemicko-tepelné zpracování:

cementace v pecích monocarb, pece průměr 500 × 1.550 mm

hloubka vrstvy 0,1 až 1,5 mm

zušlechtění materiálu, kalení v komorových a šachtových pecích 800

× 600 × 1.200 mm, průměr 700 × 2.300 mm

žíhání, popouštění

vysokofrekvenční kalení:

hřídele, lišty, příložky

Středofrekvenční kalení:

max. kalený průměr 200 mm

max. délka kalené součásti 2.000 mm, váha 200 kg

Chemická úprava povrchu:

matný chrom

tvrdý chrom

černění

náSTrOjárna »

výroba drobných přesných rotačních a nerotačních součástí v malých

sériích včetně tepelného zpracování

profesní kooperace kusového a malosériového provedení

(soustružení, frézování, přesné vyvrtávání, broušení na kulato,

rovinné, závitů a šneků)

speciální výroba

ozubená kola (přímé a šikmé ozubení do modulu 6) frézovaná

i broušená

kuželová kola obrážená

šneky a šneková kola

výroba vnitřních drážek protahováním, protlačováním

a obrážením

válcování vnějších závitů

bezhrotové broušení drobných dílců

broušení klínových profilů

záMečnICKá dílna »

kompletní výroba ohýbaných a svařovaných dílců

pálení laserem na stroji TrUMaTIC l 3030

ohýbání dílců na ohraňovacím lisu lvD CnC do délky 2.500 m

svařování a dokončovací operace

vrchní nátěr v odstínech ral dle požadavků zákazníka

MeTrOlOgIe »

kontrolní měrové středisko je schopno poskytnout komplexní

služby v oblasti kontroly dílců pomocí progresivních měřicích metod

na třísouřadnicových strojích a dalších měřicích zařízeních určených

k ověřování geometrických úchylek tvaru a polohy

na kontrolované dílce lze vystavit protokol, nebo kalibrační protokol

dle norem ISO

Hlavní měřící zařízení:

KMZ – G302020 – MAUSER

– 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Zeiss

X / Y / Z = 3000 / 2000 / 2000, skenovací hlava s přesností

3D = 4,5 + L/250 (μm)

MERLIN – 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Feranti

X / Y / Z = 750 / 750 / 750, s přesností 3D = 4 + L/350 (μm)

TALYROND 2 HOBSON – kruhoměr

měření kruhovitosti s přesností 0,2 μm

MUK 300 – kruhoměr

SIP 305 M – délkoměr

měření s přesností 0,4 μm


08 | Slévárna | výroba odlitků z šedé a tvárné litiny výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | Slévárna | 09

kooperační výroba

další MOžnOSTI »

některá pracoviště provozujeme v dvoustrojové obsluze, vícesměnný provoz zajišťujeme dle

kapacitních potřeb, tím jsme schopni velmi pružně reagovat na vytížení jednotlivých pracovišť.

ve výrobě a na montážích dále disponujeme celou řadou doplňkových, pomocných a

technologicky nutných zařízení, které zajišťují kvalitu, zvyšují produktivitu práce a rozšiřují naše

technologické možnosti.

Tato zařízení využíváme jako podporu pro naší hlavní pracovní činnost i při řešení konkrétních

požadavků našich zákazníků.


10 | Slévárna | výroba odlitků z šedé a tvárné litiny

obráběcí stroje kovosvit mas

Vertikální

Horizontální

Portálová

Vertikální

Multifunkční

Soustružnická

centra

Hrotové

soustruhy

Speciální

technologie

Obráběcí centra

MCV Line

HMC Line

MCU-MMC Line

mcv 754 ; 1016 quick mcv 750 mcv 1000 mcv 1270

hmc 500 hmc 630

mcu 2000 mcu 3000 mmc 1500 mmc 1500 dt

5-osá a multifunkční obráběcí centra

MCV-MCU Line

MULTICUT

mcv 1000 5AX mcu 630 / 800v-5X mcu 630vt-5X

multicut 500 s / t

CNC soustruhy

SP Line

MASTURN Line

ROLLER

sP 180 sP 280 sP 430 sPh 50 cNc

mAstuRN 550i cNc 800/1500 mAstuRN 550i livE tOOl cNc 1500 mAstuRN 820i cNc 2000/3000 mAstuRN 820i cNc - 4500

ROllER 2800 cNc

video

More videos at www.youtube.com/kovosvit

výroba odlitků z šedé a tvárné litiny | Slévárna | 11


KOvOSvIT MaS, a.s.

náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí

Czech republic

T: +420 381 632 504, +420 381 632 537

F: +420 381 744 519

E: pzk@kovosvit.cz

www.KOvOSvIT.Cz

More magazines by this user
Similar magazines