Katalog Varná technika 700 VO - Gastroviden

gastroviden.cz

Katalog Varná technika 700 VO - Gastroviden

Plynový lávový gril MPLG40BE EVOLUZIONE 2 ROKY ZÁRUKA 7 kW Plynový lávový gril MPLG40B COMFORT-POWER Plynový lávový gril MPLG40ME EVOLUZIONE 7 kW 7 kW Plynový lávový gril MPLG40M COMFORT-POWER 7 kW PLYNOVÉ LÁVOVÉ GRILY pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù 7 kW --------- 43kg 1 6,020 kcal/h 23,884 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. ROZMÌR ROŠTU 350x515mm - ocel - tvar " V" na maso è.artiklu název Cena bez DPH ----------- A1 Plynový lávový gril MPLG40BE 25.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP40 700,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC40 1.050,- Kè pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù 7 kW --------- 44kg 1 6,020 kcal/h 23,884 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. ROZMÌR ROŠTU 350x515mm - ocel - tvar " V" na maso polohovatelný è.artiklu název Cena bez DPH 7097141 A1 Plynový lávový gril MPLG40B 29.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP40 700,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC40 1.050,- Kè pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù 7 kW -------- 57kg 1 6,020 kcal/h 23,884 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. ROZMÌR ROŠTU 350x515mm - ocel - tvar " V" na maso è.artiklu název Cena bez DPH ----------- A1 Plynový lávový gril MPLG40ME 30.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP40 700,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC40 1.050,- Kè 7097330 A1 Dveøe jednokøídlé 1P 2.500,- Kè pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù 7 kW --------- 58kg 1 6,020 kcal/h 23,884 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. 41 ROZMÌR ROŠTU 350x515mm - ocel - tvar " V" na maso polohovatelný è.artiklu název Cena bez DPH ----------- A1 Plynový lávový gril MPLG40M 36.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP40 700,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC40 1.050,- Kè 7097330 A1 Dveøe jednokøídlé 1P 2.500,- Kè 700 700 700 700 400 h 290 400 h 290 400 h 900 400 h 900 PØÍKON HOØÁKÙ 1x 7 kW linie 700 PØÍKON HOØÁKÙ 1x 7 kW PØÍKON HOØÁKÙ 1x 7 kW PØÍKON HOØÁKÙ 1x 7 kW


Plynový lávový gril MPLG80BE EVOLUZIONE Plynový lávový gril MPLG80B COMFORT-POWER Plynový lávový gril MPLG80ME EVOLUZIONE Plynový lávový gril MPLG80M COMFORT-POWER MPLG80ME+2P MPLG80M+2P 2 ROKY ZÁRUKA 14 kW 14 kW 14 kW 14 kW PLYNOVÉ LÁVOVÉ GRILY è.artiklu název Cena bez DPH ----------- A1 Plynový lávový gril MPLG80BE 35.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP80 1.300,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC80 2.100,- Kè 14 kW --------- 78kg 2 12,040 kcal/h 47,768 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù 14 kW --------- 77kg 2 12,040 kcal/h 47,768 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù è.artiklu název Cena bez DPH 7097145 A1 Plynový lávový gril MPLG80B 44.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP80 1.300,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC80 2.100,- Kè è.artiklu název Cena bez DPH ----------- A1 Plynový lávový gril MPLG80ME 42.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP80 1.300,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC80 2.100,- Kè ----------- A1 Dveøe dvoukøídlé 2P 5.000,- Kè pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù 14 kW --------- 98kg 2 12,040 kcal/h 47,768 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. pøíkon napìtí hmotnost poèet hoøákù 14 kW -------- 97kg 2 12,040 kcal/h 47,768 Btu/h ÈAS NAHØÁTÍ 20-300°C cca 10 min. ÈAS ÚPRAVY maso 3cm cca 8-9 min. 42 ROZMÌR ROŠTU 700x515mm - ocel - tvar " V" na maso ROZMÌR ROŠTU 700x515mm - ocel - tvar " V" na maso polohovatelný ROZMÌR ROŠTU 700x515mm - ocel - tvar " V" na maso ROZMÌR ROŠTU 700x515mm - ocel - tvar " V" na maso polohovatelný è.artiklu název Cena bez DPH ----------- A1 Plynový lávový gril MPLG80M 51.900,- Kè Za pøíplatek: ----------- A1 Rošt na ryby V7GP80 1.300,- Kè ----------- A1 Rošt na maso-nerez V7GC80 2.100,- Kè ----------- A1 Dveøe dvoukøídlé 2P 5.000,- Kè 700 700 700 700 800 h 290 800 h 290 800 h 900 800 h 900 PØÍKON HOØÁKÙ 2x 7 kW linie 700 PØÍKON HOØÁKÙ 2x 7 kW PØÍKON HOØÁKÙ 2x 7 kW PØÍKON HOØÁKÙ 2x 7 kW

More magazines by this user
Similar magazines