OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY

szsmb.cz

OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY

“Tento výukový materiál vznikl za

přispění Evropské unie, státního

rozpočtu ČR a Středočeského

kraje“

25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková


OCHRANA PŘÍRODY

ČESKÉ REPUBLIKY

Ochrana přírody je multidisciplinární,

obor, který využívá základních

poznatků z biologie a aplikuje je na

možnosti a potřeby lidské společnosti


HLAVNÍ ÚKOL

Zajistit obnovu

a rovnováhu v přírodě

Zachovat původní

ekosystémy


Zvýšená ochrana

Zvláště chráněné druhy rostlin,

ţivočichů,hub,památné stromy a vybraná území

Podle vyhlášky ministerstva ţivotního

prostředí

Druhy kriticky ohroţené

Silně ohroţené

Ohroţené

Seznam v tzv. ČERVENÝCH KNIHÁCH


VELKOPLOŠNÁ ÚZEMÍ

NÁRODNÍ PARKY

vyhlašuje vláda

původní, člověkem málo ovlivněná území

výskyt řady vzácných organismů

činnost člověka je značně omezena

pohyb po cestách, zákaz výstavby,

stanování…..


KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ

PARK KRNAP

Krkonošský

národní park


vyhlášen v roce 1963

rozloha asi 38 500 ha

více neţ dvě třetiny zaujímají zalesněné plochy

vyskytuje se zde přes 300 druhů obratlovců

více neţ 1200 druhů cévnatých rostlin, které se

nevyskytují nikde jinde na světě - tzv. endemity.

na poměrně malé rozloze zde objevíme rostliny

níţin,

pahorkatin

horských poloh

severských

alpských končin


Všivec

krkonošský

Zvonek český


V rámci parku je vyhlášeno několik

přírodních rezervací

•Černohorské rašeliniště

• Prameny Labe

• Rýchory

• Prameny Úpy

Pramen Labe


Sněţka

Nejvyšší vrchol Krkonoš 1602 m n.m.


Pančavský vodopád


Luční bouda


NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA

Národní park

Šumava


vyhlášen v roce 1991

Rozloha 680 km 2

Tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední

Evropě

Národní park Šumava chrání typické ekosystémy

středoevropské horské krajiny

zejména lesy

ledovcová jezera

rašeliniště a horské louky


•CHKO Šumava

-vyhlášena v roce 1963

-tvoří ochranou zónu

Národnímu parku

Nejvyšší vrchol české Šumavy

Plechý 1378 m.n.

a Plešné jezero


Prášilské jezero


Boubínský prales -

Světově známý prales /666 ha/, rezervace jiţ

od roku 1858. Nejstarší smrky a jedle dosahují

stáří 300 - 400 let.


Rašeliniště Borová Lada na Šumavě –

jezírko je důsledek těţby rašeliny. Těţba

rašeliny vlastně navozuje stav, jaký byl

v minulosti. Netěţená rašeliniště zarůstají

a postupně se mění na les.


NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

Národní park Podyjí


vyhlášen v roce 1991

rozloha 63 km 2 /nejmenší NP u nás

Luţní lesy


Jeřáb hardeggský

endemit

NP Podyjí


Brambořík evropský


NÁRODNÍ PARK ČESKÉ

Národní park

České Švýcarsko

ŠVÝCARSKO


vyhlášen v roce 2000

93 km²

Tvoří rozsáhlý komplex ekosystémů

pískovcových skal a lesních porostů

NP navazuje hranicí

na CHKO

Labské pískovce


Největší skalní most:

Pravčická brána (největší pískovcová skalní

brána v Evropě) – délka 26 m, výška 16 m


Labské pískovce


skalní hřib u Tisé


Jeskyně Víl – turisty velmi oblíbené

místo, kde se pod skalním převisem v

zimě utváří nádherná ledová výzdoba


CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ

OBLASTI /CHKO/

území s přírod. ekosystémy

chráněné druhy organismů

26 CHKO v ČR

ČESKÝ RÁJ / vyhlášen v roce 1955

BESKYDY / největší CHKO /

JESENÍKY

JIZERSKÉ HORY

ORLICKÉ HORY………………


MALOPLOŠNÁ ÚZEMÍ

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE

vyhlašuje ministerstvo ţivotního prostředí

přísná ochrana jako v NP

vyloučena hospodářská činnost

BOUBÍNSKÝ PRALES

PRADĚD

ČERNÉ

A ČERTOVO

JEZERO

NA ŠUMAVĚ

Čertovo jezero


PŘÍRODNÍ REZERVACE

malá rozloha,

hospodář. činnost vyloučena

výskyt vzácných organismů

vyhlašuje Okresní úřad

PRACHOVSKÉ SKÁLY

VRCH BABA

Prachovské skály


POUŢITÁ LITERARURA

D. Kvasničková: Základy ekologie

Z.Patzelz,V.Sojka:Národní park České Švýcarsko

OBRÁZKY:

www.stezka.cz/.../_img/ceska_republika_kraje.jpg

www.dama.cz/cestovani/images/northumberland.jpg

www.hotelroubal.cz/.../Vylety/KrnapII.jpg

botany.cz/foto/pedisudetherb1.jpg

botany.cz/foto/campabohemherb2.jpg

www.ergis.cz/krkonose/pict_db/gallery/177_2.jpg

www.e-dovolena.cz/foto/foto_clanek.html?im=10...

data.czechtourism.com/fotografie/2008-06/foto...

www.penzion-sumava-prachatice.cz/.../boubin.jpg

blog.idnes.cz/blog/3299/28003/DSC02816.jpg

upload.wikimedia.org/.../230px-PodyjiuVrani.jpg

http://www.nppodyji.cz/photo/jerab-hardeggsky

www.ceskosaske-svycarsko.cz/uploaded/turistic...

http://www.patzelt-foto.cz/index.php

www.michalus.net/wp-content/uploads/pa280150.jpg

http://itras.cz/sumava/galerie/1450/

More magazines by this user
Similar magazines