Krajina, půdy a životní prostředí

m.i.z.byl.cz

Krajina, půdy a životní prostředí

OCHRANA ŽP

řídí se Zákonem o ochraně

přírody a krajiny, spadá

pod Ministerstvo ŽP

hluboká tradice

1838 – Žofínský, 1858 –

Boubínský prales

dělení

velkoplošná (NP, CHKO)

maloplošná chráněná území

Žofínský prales

Boubínský prales

Similar magazines