Akademická iniciativa IBM

fi.muni.cz

Akademická iniciativa IBM

IBM & Strategy Change

Aktivity na MU Brno

Vzdělání

• Kurz Business Process

Managementu

• Využití IBM Rational Team

Concert ve výuce

• Možnosti využití databáze

IBM DB2, WS Application

serveru v rámci projektů

• Certifikační den na RUP

• Software Summer Camp

Výzkum

• Aplikovaný výzkum využití

RTC s vlastní metodikou pro

řízení projektů

• Navázání kontaktu s

CEITEC v oblasti Lifesciences

© 2009 IBM Corporation

More magazines by this user
Similar magazines