Petr Brůža - FBMI

fbmi.cvut.cz

Petr Brůža - FBMI

soutěž o ideový návrh

ZNAKU FBMI

PETR BRŮŽA

b33 - bmkt

12 / 2007


inspirace interdisciplinárním zaměřením fakulty – smyčka

dvoušroubovice, sestávající z biologického schématu DNA

provázaného se symbolickým obrazem v binární podobě

logo čitelným výrazem vyjadřuje propojení biologie a techniky

široké písmo, inverzní logo ČVUT a zmíněná smyčka přispívá

ke správné identifikaci fakulty

jasně definovaný font a kombinace odstínů zelené a modré barvy

odpovídá schématu zažitého širokou veřejností v lékařském

designu, asociuje spolehlivost, profesionalitu


smyčka dvoušroubovice.


výsledný návrh loga FBMI ČVUT.


podrobná verze.

černobílá verze.


příklad užití – vizitka.

příklad užití – záhlaví webové stránky.

More magazines by this user
Similar magazines