Petr Brůža - FBMI

fbmi.cvut.cz

Petr Brůža - FBMI

inspirace interdisciplinárním zaměřením fakulty – smyčka

dvoušroubovice, sestávající z biologického schématu DNA

provázaného se symbolickým obrazem v binární podobě

logo čitelným výrazem vyjadřuje propojení biologie a techniky

široké písmo, inverzní logo ČVUT a zmíněná smyčka přispívá

ke správné identifikaci fakulty

jasně definovaný font a kombinace odstínů zelené a modré barvy

odpovídá schématu zažitého širokou veřejností v lékařském

designu, asociuje spolehlivost, profesionalitu

More magazines by this user
Similar magazines