KALENDÁŘ - KČT oblast Ústecký kraj

kct.uk.cz

KALENDÁŘ - KČT oblast Ústecký kraj

KALENDÁŘ

TURISTICKÝCH AKCÍ 2006

OBLAST

ÚSTECKÝ KRAJ


Vážení přátelé,

turistika není podle mého

názoru jen koníček či záliba, vidím ji

spíš jako fenomén a snad i jako určitý

životní styl. Putování přírodou je

v dnešní uspěchané době pro mnohé

z nás způsobem, jak ze sebe setřást

stres a odpočinout si od každodenních

starostí. Již tradičně se mezi turisty

najdou lidé, kteří nemyslí jen na sebe a

snaží se udělat něco pro ostatní. Mezi ty

jistě patří i tvůrci tohoto kalendáře. Díky

jejich píli máte k dispozici ucelený přehled turistických akcí a podniků pro

příští rok. Myslím, že vám bude skvělou pomůckou a jeho tvůrci si proto

zaslouží naše poděkování.

Ústecký kraj nabízí milovníkům turistiky mnoho nejrůznějších cílů

a tras. Může se jimi právem chlubit domácím i zahraničním návštěvníkům

a také to proto často děláme na domácích i zahraničních veletrzích

cestovního ruchu. Za to, že máme co prezentovat musím poděkovat právě

Klubu českých turistů, který o krásu kraje, v němž žijeme, pečuje více než

příkladně s nasazením daleko překračujícím jakékoli finanční

ohodnocení. Turisté z Ústeckého kraje mohou být na svou práci právem

hrdí.

Chtěl bych všem čtenářů tohoto kalendáře popřát, aby jim na

cestách přálo počasí a vždy dosáhli svého cíle.

Jiří Šulc,

hejtman Ústeckého kraje


Oblast Klubu českých turistů v Ústeckém kraji po dvou letech

Ano, jsou to už dva roky od ustavující – slučovací oblastní konference

Klubu českých turistů v Ústeckém kraji, která se konala 11. října 2003 na

Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Sešli jsme se tenkrát s cílem ustavit jednotnou organizaci v hranicích

Ústeckého kraje.

Vzniklo občanské sdružení, které v souladu se stanovami klubu přijalo jeho

program a zvolilo si na nadcházející dva roky nové orgány, oblastní výbor a

revizní komisi KČT.

Před celou krajskou organizací stála řada náročných úkolů. Ze stávajících,

takzvaně malých oblastí, kterými byly České středohoří (Ústecko,

Litoměřicko, Teplicko), Most – Louny (Mostecko, Lounsko), oblast Labsko –

Lužická (Děčínsko) a Krušné hory (Chomutovsko) vytvořit jednu novou,

akceschopnou oblast, která se dokáže prosazovat bohatou, zajímavou a

rozmanitou činností.

Dostává se k Vám už čtvrtý kalendář turistických akcí, kterým chceme

informovat nejen vlastní členskou základnu, ale i širokou veřejnost, že tu

jsme, že máme co nabídnout, ale i to, že stojí zato rozšířit naše řady, stát

se členy naší organizace – Klubu českých turistů.

Do roku 2006 vstupujeme s více jak dvěma tisíci členů, kteří se sdružují ve

třiatřiceti odborech KČT a patnácti turistických oddílech mládeže (a to ještě

11 oddílů mládeže z Ústeckého kraje působí v odboru KOSTKA při ústředí

Asociace TOM).

Téměř 500 turistických akcí s více jak 30 tisíci účastníky ročně, to vypovídá

o obětavé práci činovníků, organizátorů, cvičitelů a vedoucích. Stovkami

kilometrů pěších, lyžařských a cyklo tras je protkán Ústecký kraj. Pečuje o

ně vzorně, za vydatné finanční podpory Ústeckého kraje, téměř stovka

značkařů.

Zvládnuta byla i řada náročných úkolů. Výměna členských průkazů v klubu,

evidence metodických pracovníků, ale i školení nových vedoucích pěší

turistiky.

Z akcí, které přesáhly rámec kraje je třeba zmínit 23. Letní sraz turistických

oddílů mládeže v Žerotíně na Lounsku a především Zimní turistický sraz

v Krušných horách, kterým byla obnovena tradice těchto srazů.

Je toho mnoho, o čem by bylo zajímavé se zmínit. Tak jen ve stručnosti.

Největší a nejúspěšnější akcí je tradičně mezinárodní pochod Severní

stopou v Dolní Poustevně s jeden a půl tisícem účastníků a stovkou

organizátorů. Je nutné připomenout i akce konané v rámci Novoročního

čtyřlístku, tedy novoroční pochody v Duchcově a Oseku, Lounech, Děčíně a

Krásné Lípě, kde jsou výtěžky ze sbírek věnovány nadaci nevidomých a

těžce zrakově postižených Světluška.

Klub českých turistů v Ústeckém kraji, to je dnes značka vysoké kvality,

s kterou je ochotna spolupracovat řada partnerů, zejména při řešení otázek


týkajících se rozvoje cestovního ruchu. Jak již bylo uvedeno, velkou

podporu má klub ve vedení Ústeckého kraje, který nejen přispívá na

obnovu a značení turistických cest a tras, ale například vybavil prezentační

stánek turistů na 9. světové turistické olympiádě IVV v Plzni.

O turistice se hodně mluví v Českém rozhlase – SEVER, rozvíjí se

spolupráce se Svazem cestovního ruchu DELITEUS, nově se připravuje

podepsání dohody s pivovarnickou společností DRINKS UNION. Partnery

v rámci přípravy Letního turistického srazu a 25. Letního srazu turistických

oddílů mládeže, které se uskuteční ve dnech 5. – 13. srpna 2006 se staly

Město Krásná Lípa, Obec Jiřetín pod Jedlovou a Správa Národního parku

České Švýcarsko. Na této rozsáhlé akci se budou dále podílet Sdružení pro

rozvoj Šluknovska, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a řada

dalších organizací a společností. Tyto akce budou zajímavé a vyjímečné.

Nenechte si ujít tuto příležitost.

Organizátoři, patroni a partneři Vás rádi přivítají.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj navštívil v říjnu 2005 rozhlednu Dymník

u Rumburka v rámci projektu „Podzim ve výškách“.


HLAVNÍ TURISTICKÉ AKCE V ÚSTECKÉM KRAJI

V ROCE 2006

Tyto akce byly vybrány do projektu „DVOUSTOVKA“, projektu, z kterého si budou

vybírat a vybrané akce podporovat partneři Klubu českých turistů. Takovými

partnery jsou například Oborová zdravotní pojišťovna, společnost COCA – COLA a

postupem času další.

Z akcí pořádaných v Ústeckém kraji jsou do tohoto projektu zařazeny následující

akce:

datum

konání

název akce místo konání pořadatel

21. 1. 06 Z Klínů do Klínů přes

Kateřinu

Klíny

v Krušných

O-KČT TJ Loko

Most

(zimní a lyžařská turistika) horách

18. 3. 06 Jarní setkání turistů na

Hasištejně

Hasištejn O-KČT VTŽ

Chomutov

8. 4. 06 166 000 stop Přírodní park

Džbán

O-KČT TJ Loko

Louny

21.-24. 4.

06

Ústecká jarní 50 Ústí nad Labem O-KČT TJ

Spartak Ústí n.L.

29. 4. 06 Mostecké šlápoty Most O-KČT CVČ Most

29. 4. 06 Jarní putování okolo Lovosice O-KČT Lovosice

Lovoše

20. 5. 06 Severní stopou Dolní Poustevna O-KČT Dolní

Poustevna

5.-13. 8.

06

Ústecký kraj

LETNÍ TURISTICKÝ

SRAZ 06 - Krásná Lípa

25. Letní sraz turistických

oddílů mládeže v Jiřetíně

pod Jedlovou

(další akce v samostatných

propozicích)

OV-KČToblast

Ústecký kraj

Krajská rada

A-TOM

16. 9. 06 Krupská smyčka Krupka O-KČT Krupka

2. 12. 06 Lovosická vánočka Lovosice TOM Vejři

Lovosice


NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK - ze seriálu novoročních akcí jsou v Ústeckém kraji

do projektu Novoroční čtyřlístek, sbírkového konta SVĚTLUŠKA - Nadačního

fondu Českého rozhlasu, určeného nevidomým a těžce zrakově postiženým,

přihlášeny tyto akce:

1. 1. 06 Novoroční pochod na Duchcov, Osek TJ Sokol Duchcov

Stropník

1. 1. 06 Novoroční výstup na Vlčí

horu

Krásná Lípa O-KČT Krásná

Lípa

1. 1. 06 Novoroční výstup na Oblík Louny O-KČT TJ Loko.

Louny

1. 1. 06 Novoroční výstup na Mikulášovice O-KČT Rumburk

Tanečnici

1. 1. 06 Novoroční vycházka Podbořany O-KČT TJ Tatran

Podbořany

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Proto i Ty, učiň čtyři novoroční skutky:

- překonej svou pohodlnost – pojď s námi na novoroční výlet

- učiň něco pro své okolí – pozvi alespoň jednoho bližního na tento výlet

- poznej, kde žiješ – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními

smysly

- přispěj potřebným – částkou od 20,- Kč výše na sbírkové konto Světluška

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční čtyřlístek

a bude Ti dobře.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

ve spolupráci se sekcí pěší turistiky programové rady Ústředního výboru KČT

vydává odznak

JARNÍ KILOMETRY 2006

Plnění odznaku má velmi jednoduchá kritéria, účast na zahájení turistického jara

odboru či oblasti, na jarní vycházce s vedoucím nebo cvičitelem, výletu nebo

pochodu v době od 18. 3. 2006 do konce června 2006.

Splnění se nikde neprokazuje, je věcí osobní cti.

Odznaky můžete objednat na adrese:

Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, 434 01 MOST

tel./fax: 476 707 177; mobil: 724 292 799;

e–mail: streiftauovakct@quick.cz


VÝZNAMNÉ AKCE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V ROCE 2006

1. 1. 2006

Novoroční čtyřlístek – 2. ročník

Tuto akci pořádáme ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu,

projektem Světluška a veškerý zisk je určen na pomoc nevidomým a slabozrakým.

Pořadatel: Různé odbory KČT po celém Česku

Informace: Jednotliví pořadatelé a ústředí KČT

5. – 13. 8. 2006

Letní turistický sraz v Krásné Lípě a Letní sraz turistických

oddílů mládeže v Jiřetíně pod Jedlovou.

Tentokrát se poprvé dospělí turisté i Tomíci setkají v jednom termínu a prakticky na

jednom místě. To by mělo být přínosem pro obě strany.

Pořadatel: KČT oblast Ústeckého kraje a ATOM

Informace: KČT Krásná Lípa, Václav Hieke, mobil 728 752 877

2. – 10. 9. 2006

Eurorando 2006 – nejvýznamnější akce roku

Jednoznačně největší a nejdůležitější akce roku. V Česku se sejdou tisíce turistů z

celé Evropy.

Pořadatel: KČT – ústředí a KČT Jihočeský kraj

Informace: sekretariát EWV Praha, tel.: 251 627 356 a KČT Jihočeský kraj, mobil

736 754 130

17. – 20. 11. 2006

Za posledním puchýřem

35. ročník tradičního ukončení sezóny je tentokrát v Sokolově.

Pořadatel: KČT Krušné Hora Sokolov

Informace: Bc. Jana Suchá, mobil 608 077 167

Za posledním puchýřem

Zveme vás do Karlovarského kraje. Do kraje se zvláštní, bohatou a velice neklidnou

historií, do kraje jedinečných přírodních lokalit téměř nedotčených civilizací.

Naleznete zde místa opuštěná, ale i natolik lidnatá, jako je např. město Sokolov.

Najdete u nás poklidné roviny podhorských pánví, stejně jako lesnaté vrcholy

Krušných hor a Slavkovského lesa. Můžete navštívit zámek v Bečově nad Teplou, v

němž je uložen relikviář svatého Maura, klášter Teplá, hrad Loket, zříceniny

románského kostela sv. Mikuláše nebo celou řadu rozhleden a města známého

lázeňského trojúhelníku. Můžete objevovat kamenné kříže, kostely a další památky

i místa s neopakovatelnou historickou hodnotou. Opominout nelze ani muzea v

Sokolově, Horním Slavkově či Krásně, nebo bohatou náplň 15 naučných stezek

zaměřených třeba na geologii, přírodní zajímavosti či hornictví, které má v kraji

tradici už od středověku. Zajímavý kontrast nabízí poznání historie a současnosti

větších měst, v nichž se tradice a moderní doba bez konfliktu potkávají…

Ladislav Zoubek


EURORANDO 2006

Evropská asociace turistických klubů

připravila pod názvem EURORANDO

2006 několik desítek vícedenních pochodů,

které budou probíhat od března až do srpna

2006, od Skandinávie až po Pyrenejský

poloostrov a od západu na východ po

Evropských pěších dálkových cestách,

označených jako cesty E1 až E11. Jednotlivé

členské kluby EWV připravily pro turisty „to

nejlepš z E–cest“, aby pro ně odkryly krásu

svého regionu či země.

Akce EURORANDO 2001 skončila v cíli ve Štrasburku, symbolizujícím sjednocující se

Evropu.

EURORANDO 2006 bude mít cíl v České republice, v hlavním městě Jihočeského

kraje, v Českých Budějovicích. Symbolizuje to velké rozšíření Evropské unie,

ke kterému došlo v roce 2004, kdy se členem EU stalo i Česko.

Ve dnech od 3. do 9. září 2006 je pro Vás v Českých Budějovicích a v celém

Jihočeském kraji připraven skutečně bohatý turistický program, včetně turistických

pochodů, prohlídek četných historických památek, koncertů a dalších kulturně

– společenských akcí.

Závěrečný týden v Jihočeském kraji organizuje Klub českých turistů, který pro tuto

akci získal záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, ředitele CzechTourism Ing. Rostislava

Vondrušky a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Záštitu nad akcemi

probíhajícími v Českých Budějovicích převzal pan primátor Miroslav Tetter.

Závěrečný cílový týden 2. – 10. září 2006 v Česku

Sobota 2. 9. 2006

Příjezd účastníků

3. – 9. září 2006

Připravené pochody a návštěvy historických památek a muzeí ve všech místech

ubytování účastníků, tj. na cca 20 místech. Po dohodě s informačním střediskem lze

tyto programy libovolně kombinovat. V případě zájmu večerní koncerty. Od 4. 9. každý

den doplňkové programy na výstavě „Turistická vesnice“ v Českých Budějovicích.

Neděle 3. 9. 2006

Slavnostní zahájení v Českých Budějovicích za účasti oficiálních hostí.

Pondělí 4. 9. 2006

Otevření výstavy „Turistická vesnice“ s prezentacemi zúčastněných turistických klubů,

EWV, 14 krajů České republiky a stánky výrobců a prodejců turistické výstroje

a výzbroje.

Čtvrtek 7. 9. 2006

Evropská konference: „Turistika a mládež“.

Pátek 8. 9. 2006

Dopoledne: velká ukázka turistické akce pro rodiče s dětmi „Pohádkový les“.

Odpoledne: dva koncerty za účasti orchestrů a souborů z Česka a dalších evropských

států.


Sobota 9. 9. 2006

Dopoledne: slavnostní průvod všech účastníků Českými Budějovicemi, slavnostní

zakončení.

Odpoledne: zábavné a taneční odpoledne v Českých Budějovicích.

Neděle 10. 9. 2006

Odjezd účastníků

Bližší informace o závěrečném týdnu akce EURORANDO 2006 či o pochodech po

E-trasách v České republice najdete buď v cizojazyčných katalozích EURORANDO

2006 – ZÁVĚREČNÝ CÍLOVÝ TÝDEN a EURORANDO 2006 – POCHODY PO

E-TRASÁCH nebo v českém katalogu EURORANDO 2006.

Objednání katalogů je možné na adrese: EURORANDO 2006

Klub českých turistů

Archeologická 2256

155 00 Praha 5 – Lužiny

K Budějicům cesta ...

Všechny příznivce turistiky zveme na lednový veletrh Regiontour 2006 do Brna.

KČT se už tradičně zúčastní a opět připravuje soutěž pro návštěvníky. Tentokrát se

bude vztahovat k Eurorandu 2006 a bude nazvaná K Budějicům cesta. Soutěžící

půjdou po trase soutěže od našeho stánku přes expozice našich strategických partnerů

do cíle – ke stánku Českých Budějovic. Přitom budou plnit různé úkoly, odpovídat na

otázky, aby nakonec byli odměněni jihočeskými suvenýry.

Přijeďte na veletrh a zkuste si zasoutěžit s Klubem českých turistů!


Soutěž Turisté přírodě 2006

Soutěž Turisté přírodě je věnována ochraně přírody a životního prostředí.

Každoročně ji vyhlašuje sekce ochrany přírody Klubu českých turistů. Účastní se jí

O-KČT a jednotlivci těchto O-KČT.

Soutěž volně navazuje na předcházející úspěšné soutěže tohoto typu, které též

garantovala sekce ochrany přírody. Má jednoduchá pravidla, aby byla snadno

dostupná pro všechny turisty, kteří o ni projeví zájem. Vítězové – jak kolektivy, tak

jednotlivci – jsou každoročně odměňováni diplomy a peněžitými nebo věcnými

cenami. Za rok 2006 bude vyhodnocen i nejlepší TOM a nejlepší jednotlivec TOM.

Do soutěže se započítávají:

• Všechny brigádnické aktivity související s turistikou a ochranou přírody, a to jak

ty, které jsou realizovány samostatně, tak i aktivity realizované v koordinaci se

správami chráněných území, lesními správami a podobně (např. čistění lesa,

studánek, příprava a realizace naučných stezek, péče o travní porosty, sběr

odpadových materiálů, opravy turistických zařízení v přírodě aj.).

• Značkařské aktivity (obnova turistických cest, čistění značených cest, úprava

turistických stezek aj.), kromě vlastního značení.

• Příprava a vydávání metodických a propagačních materiálů k ochraně přírody

pro potřeby turistů, organizace propagačních a náborových akcí a soutěží k

ochraně přírody pro členy i nečleny KČT, přípravy kronik, filmů a podobně na

odpovídající téma (např. o ohrožených druzích živočichů či rostlin, o přírodních

zajímavostech apod.), příprava ekologických map aj.

• Mapování výskytu rostlin, živočichů apod. pro potřeby chráněných území

(CHKO, NP), Svazu ochránců přírody apod. (např. evidence a mapování

výskytu obojživelníků, jedle bělokoré, mravenišť, zjišťování stavu studánek a

pramenů aj.) apod.

• Účast na dalších akcích na pomoc přírodě organizovaných dalšími

organizacemi.

Prosíme účastníky soutěže, aby veškeré aktivity (mimo značení) převáděli na

odpracované hodiny. Každá odpracovaná hodina se počítá pro O-KČT pouze

jednou.Akce Turisté přírodě se každoročně vyhlašuje v turistickém tisku nebo na

webových stránkách. Uzávěrka za rok 2006 bude v oblasti KČTÚstecký kraj do

15.12.2006. Způsob hlášení - podmínky: na korespondenčním lístku nebo v dopise.

VZOR: Turisté přírodě (platí pro jednotlivé O-KČT a TOM)

Počet účastníků, nejlepší jednotlivci (konkrétní údaje, počet hodin)

Datum – činnost – rozsah činnosti – počet hodin (podrobný rozpis je potřebný

zejména tam, kde se ucházíte o ocenění na prvních místech)

Název organizace, kontaktní adresa

Potvrzení – podpis, razítko, adresa, tel., (mobil, e–mail, fax), popř. č. účtu

Dodržení výše uvedeného způsobu hlášení je podmínkou účasti v soutěži. Žádáme

proto o dodržení těchto jednoduchých podmínek, jinak nelze odbor či jednotlivce do

soutěže zařadit. Pokud výsledky souhrnně zasílá oblast, prosíme zároveň jejího

zástupce o přiložení kopií hlášenek jednotlivých odborů.

Adresa pro zasílání hlášenek v oblasti KČTÚstecký kraj:

Milena Šiklová, K. Maličkého 98, 410 02 Lovosice


INFORMACE O PODMÍNKÁCH A VÝHODÁCH ČLENSTVÍ

V KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

Podmínky členství v KČT

Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí

v některém ze základních článků této organizace. Každý člen platí roční příspěvek,

který určuje mateřský odbor/oddíl KČT (skládá se ze tří částí, pro ústředí KČT, pro

oblast KČT a vlastní odbor/oddíl KČT).

Výhody členství v KČT

Člen KČT se při využívání následných výhod prokazuje členskou legitimací a kartou

EUROBEDS platnou v daném období – ta od roku 2005 nahrazuje členskou

známku.

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném

členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací.

Úrazové pojištění

Členové KČT jsou pojištěni proti následkům úrazu vzniklého při organizované

turistické činnosti. Na základě tohoto pojištění získávají finanční odškodnění

v případě úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky postižení, v případě jejich

úmrtí pozůstalí.

Časopis Turista

Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné.

Turistické mapy KČT

Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT

ve výši cca 20% běžné prodejní ceny, a to ve vzorkové prodejně Trasa s.r.o. (Praha

1, Řeznická 15) a dále u výhradních regionálních distributorů. Sleva je poskytována

vždy na 1kus od každého titulu pro jednoho člena.

Slevy na ubytování

KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje

svým členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 40 korun na osobu a noc. Seznam

objektů je publikován pravidelně v časopise Turista a na internetových stránkách

Klubu www.klub.turistu.cz . Kromě toho získají členové KČT slevu 40-50% ve

více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde

Österreich v Rakouských Alpách.

Slevy na dopravu

KČT svým členům v rámci slev na dopravu přispívá na:

a) Kilometrická banka 2000 - dotace 20% z ceny sešítku KMB, KKMB

b) Junior pas - dotace 20% z ceny roční či půlroční známky

c) Senior pas - dotace 34% z roční známky.

Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS

V roce 2005 mohou členové KČT uplatnit slevy na poskytované služby nebo

zakoupené zboží u více než 1200 smluvních partnerů systému EUROBEDS.

Další informace získáte na internetových stránkách KČT www.klub.turistu.cz ,

nebo přímo v jednotlivých odborech KČT a turistických oddílech mládeže

Ústeckého kraje.


Výkonnostní turistika

Výkonnostní turistika se přibližuje sportu, má cíle, pravidla a systém soutěžení. Je to

možné, přestože se v turistice neměří časy a nevyhlašuje pořadí soutěžících.

Přihlásit se do některé z forem výkonnostní turistiky znamená významnou motivaci

a pomáhá překonávat překážky (počasí, špatné dopravní možnosti, nedostatky

v oblečení a výstroji a v neposlední míře i svou pohodlnost). Jsou i jiné motivace,

zejména kamarádství, společnost dobrých lidí, ale i to se dá spojit s výkonnostní

turistikou.

Kalendáře akcí jsou základním plánovacím dokumentem pro společné akce,

ale i 2–3 turisté se mohou domluvit a též jim dává výkonnostní turistika náměty.

Formy výkonnostní turistiky zůstaly tak jak se vyvíjely od roku 1993, řízení má i

nadále Sekce výkonnostní turistiky. Poslední vydaná aktualizace podmínek pro

turistické odznaky má datum 1.12.2004. Zpracoval ji, stejně jako ty předcházející,

pan Jiří Caletka z Přerova, předseda sekce, pod názvem : TURISTICKÉ ODZNAKY

(PROPOSICE).

Českomoravský turista /ČMT/

je zaměřen na poznávání České republiky. Kluby KČT k tomu vydaly sérii zvláštních

odznaků. Oblastní odznak /OTO/ má záznamník určující, která místa je třeba

navštívit povinně a další místa výběrová. Jde zpravidla o 10-30 míst. Záznamník

OTO prodává a splnění ověřuje jeho vydavatel. Podobně tématický odznak /TTO/.

Souhrnně jsou platné OTO a TTO v brožuře Oblastní a tématické turistické

odznaky od Jiřího Caletky, Přerov 2003. Seznam OTO a TTO je ročně

aktualizován, také v časopisu Turista.

Pro bronzový stupeň ČMT je třeba splnit podmínky 4 OTO nebo TTO, pro nás

z celku „Čechy“.

Pro stříbrný stupeň ČMT je třeba splnit bronzový a pak ještě získat další 4 OTO

nebo TTO z celku „Čechy“ a 4 z celku „Morava a Slezsko“.

Pro zlatý ČMT je třeba mít stříbrný a získat další 4 OTO z celku „Morava“ a 4 tak

zvané povinné OTO : Zlatou Prahu, Brněnské kolo, Opavsko, Lužické hory.

ČMT má také svůj záznamník, do něho si turista nechává potvrdit splněné OTO od

vydavatelů a tam mu klasifikátor oblasti Ústecký kraj též potvrdí dosažení

bronzového i stříbrného stupně a vydá odznaky ČMT. Zlatý stupeň potvrzují

centrálně pracovníci Sekce VT.

Záznamníky ČMT a bronzový odznak jsou dotovány ÚV KČT, za stříbrný se

klasifikátorovi platí 15 Kč, obdobně i za zlatý.

Základní odznak Turista /ZOT/

Je zaměřen na činnost v místním odboru turistiky, vycházky nemají předepsanou

kilometráž. Na cizích akcích může turista doplnit maximálně 50 % . Ročně musí

splnit minimálně 300 km (přepočteno na pěší přesun) a zúčastnit se aspoň jedné

akce na pomoc přírodě nebo značení. Žactvo do 14 let má ročně min.150 km. ZOT

má 2 stupně, oba se udílejí po 3 letech činnosti, lze i rok vynechat. Na první stupeň

je třeba 300 km/rok a na druhý stupeň po něm pak 400 km/rok.

ZOT obou stupňů potvrzuje, záznamníky prodává za 20 Kč/kus klasifikátor oblasti a

po splnění vydává odznaky.

Poznámka : přechodně byl zaveden i 3.stupeň ZOT.


Výkonnostní turistické odznaky (bronzové až diamantové), zkratka VO.

Turisté je mohou plnit v různých způsobech přesunu : pěší, cykloturistické, lyžařské,

vodní, vysokohorské a zimního táboření. Vedle toho je VO turistiky mládeže. Turista

vždy začíná plnit podmínky bronzového VO a to v jednom či více způsobech přesunu.

VO jsou určeny pouze pro členy KČT. Plnění výkonnostních odznaků nemá

časové omezení, dosažení každého stupně má trvalou platnost a neobnovuje se.

Podmínky lze plnit pouze na organizovaných akcích, předem ohlášených. Takovou

akci může pořádat i odbor KČT pro své členy, jinak jde vesměs o „kalendářové

akce“ jichž se může zúčastnit i jednotlivec. Jedná se o dálkové pochody, cyklojízdy,

lyžařské přejezdy, horské akce, zimní táboření. Trasy musí splňovat obtížnost

požadovanou technickými podmínkami VO – většinou kilometráž, ale někdy i

převýšení (stoupání), obtížnost trati nebo horské trasy. Konkrétní podmínky pro VO

jsou uvedeny ve zmíněné brožuře Turistické odznaky. Údaje jsou podrobné a každý

turista usilující o získání VO se s nimi potřebuje seznámit. Pro ilustraci

technické podmínky pro VO pěší turistiky (VO PT) :

bronzový stupeň 1000 km celkem

stříbrný stupeň dalších 4000 km 5000 km

zlatý stupeň dalších 5000 km 10000 km

diamantový stupeň dalších 10000 km 20000 km

Při DP nebo DEP je průměrný denní limit dospělých 30 km, pro mládež a seniory a

invalidní důchodce 20 km/den. Kratší trasy se považují za treninkové.

Technické podmínky pro VO cykloturistiky (VO CT) :

Bronzový stupeň 3000 km celkem

Stříbrný stupeň dalších 6000 km 9000 km

Zlatý stupeň dalších 9000 km 18000 km

Diamantový stupeň dalších 18000 km 36000 km

Minimální délky tras jsou pro žactvo do 14 let 20 km, pro dorost 15 až 18 let 30 km,

pro dospělé od 19 do 50 let 40 km a pro seniory nad 51 let opět 30 km.

Potvrzování splnění podmínek VO :

Potvrzování vychází z iniciativy turisty, který plní VO. Za potvrzení se považuje

vlastní vandrovní knížka, jednoduchý záznamník, diplom za účast s uvedením

technických údajů výkonu.

V každé dokumentaci musí být jméno, příjmení, adresa, příslušnost k odboru KČT.

Účast a dosažené hodnoty potvrzuje cvičitel přítomný na akci, organizátor akce.

Zapsaný výkon má být ověřitelný (záznam z trasy, kontroly a pod).

Doklady předložené k udělení VO musí být evidovány chronologicky za sebou.

V dokumentování mohou turistům významně pomoci cvičitelé a vedoucí akcí,

např.potvrzují účast a výkon do záznamníků nebo vedou společnou evidenci v rámci

klubu KČT.

Bronzové VO uděluje klasifikátor oblasti, stříbrné a vyšší VO pak pověření

pracovníci Sekce výkonnostní turistiky pro jednotlivé přesuny.


Turista výkonnostního stupně a mistr turistiky.

Za splnění 3 bronzových VO různých přesunů a bronzového stupně ČMT získává

turista diplom Turista III.stupně od klasifikátora oblasti KČT. Obdobně za 3 stříbrné

VO a stříbrný ČMT je diplom Turista II.stupně a za 3 zlaté VO a zlatý ČMT je diplom

Turista I.stupně.

O čestný titul Mistr turistiky může požádat Sekci výkonnostní turistiky ten, kdo je

držitelem diplomu Turista I.stupně. Žádost musí být doporučena oblastí KČT, kde je

turista zaregistrován. Žádost dále projedná Programová rada ÚV a schvaluje ji

Ústřední výbor (ÚV) KČT. Titul se předává veřejně při vhodné příležitosti na akci

KČT. Turista obdrží udělující dopis, diplom a odznak MT.

Doplňující soutěže

Pochodnická liga – účastníci extraligy chodí min.1500 km/rok a min.30 km/den,

v 1.lize min. 1000 km/rok, ve 2.lize min.500 km/rok, děti do 15 let min.100 km a ZP

min. 100 km/rok na akcích pěší turistiky. Odznak Pochodnické ligy je stejný pro

všechny, každý rok jiný.

Česká cykloliga – účastníci jezdí min. 100 km/měsíčně od března do listopadu to je

min. 900 km/rok (3.liga), min 2250 km/rok (2.liga), min.3600 km/rok (1.liga),

min.5400 km/rok (extraliga) a nad 10 800 km/rok je superliga. Diplom získávají

všichni, samolepku po 3 letech a odznak po 6 letech aktivity.

Započítávají se všechny naježděné kilometry (trénink, cesty do práce a pod), cílem

je jezdit co nejčastěji a tak zvyšovat svou výkonnost.

Přebor v cykloturistické aktivitě (PCA) hodnotí se celoročně, jezdí se na

kalendářových akcích i jako jednotlivci. Na vyjížďkách je nutná účast min. 2 cyklistů,

kteří si mohou kilometráž vzájemně potvrdit. Denní minimální kilometráž je stejná

jako u cyklistické VT.

Každý účastník si vede roční evidenci ujetých km, kluby KČT vedou klubovou

evidenci. Sekce cykloturistiky vyhodnocuje soutěž jednotlivců v kategoriích senior,

seniorka, muž, žena, dorosty a žactvo. Též se hodnotí soutěž klubů a sdružení. Za

umístění na předních místech celostátního žebříčku za daný rok jsou diplomy.

Krátkodobé akce

Sekce výkonnostní turistiky vyhlašuje též krátkodobé akce. O těchto soutěžích i o

různých změnách ve výkonnostní turistice informuje pravidelně časopis KČT

Turista.

O IVV a jiných mezinárodních aktivitách KČT

Budeme informovat v dalším Turistickém kalendáři Ústeckého kraje.


OBLASTNÍ A TÉMATICKÉ TURISTICKÉ ODZNAKY

OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

DĚČÍNSKO

Technické údaje Podmínky plnění Cena

1. Labské pískovce

2. Vladislav Coller

Souběžná 153/4

408 01 Rumburk 3

20 míst ze 40 uvedených.

Pro české účastníky min.

5 míst v SRN.

20,-

3. 412 334 911

4. 723 125 506

5. –

6. –

1. Krásnolipsko

2. Vladislav Coller

Souběžná 153/4

408 01 Rumburk 3

3. 412 334 911

4. 723 125 506

5. –

6. –

15 míst z 20 výběrových

40,-

LITOMĚŘICKO

Technické údaje Podmínky plnění Cena

1. České středohoří

2. Václav Frydrych

Čs. Armády 10

412 01 Litoměřice

3. 416 731 233

4. –

5. –

6. –

10 míst povinných

20 míst z 32 výběrových

LOUNSKO

Technické údaje Podmínky plnění Cena

1. Lounsko

2. Vladimír Jež

Suzdalské nám. 2279

440 01 Louny

3. –

4. 737 987 414

5. –

6. –

10 míst povinných

10 míst z 20 výběrových

15,-


MOSTECKO

Technické údaje Podmínky plnění Cena

1. Permon

2.Růžena Streiftauová

Maxima Gorkého 1265/586

434 01 Most

3. 476 707 177

4. 724 292 799

5. –

6. 476 707 177

5 míst povinných

15 výběrových z 25

20,-

1. Mostecko

2. Růžena Streiftauová

Maxima Gorkého 1265/586

434 01 Most

3. 476 707 177

4. 724 292 799

5. –

6. 476 707 177

1. Poznávání česko – německého

Krušnohoří

2. Ing. Karel Šlechta

U zámeckého parku 839

436 01 Litvínov

3. 476 752 452

4. –

5. –

6. –

5 míst povinných

20 míst z 25 výběrových

5 z 12 míst v ČR

5 z 12 míst v SRN

TEPLICKO

Technické údaje Podmínky plnění Cena

1. Teplicko

2. Petr Malý

Trnovanská 1530

415 01 Teplice

3. 417 576 811

4. 777567695 (po 17.hod)

5. alena.mala@scvk.cz

6. –

10 míst povinných

12 míst z 25 výběrových

25,-

ÚSTECKO

Technické údaje Podmínky plnění Cena

1. Kamenné kříže Ústecko –

Teplicko

2. KČT Dvůr Králové n.L.

Seifrtova 2374

544 01 Dvůr Králové n. L.

3. 499 622 863

4. –

5. kct.dknl@tiscali.cz

6. 499 622 864

Nakreslit 25 objektů z

27 uvedených

120,-

20,-

50,-


MĚSTSKÉ TURISTICKÉ TRASY IVV

1. Okolím Krásné Lípy (15 km – pěšky)

Karel Hanousek, Nemocniční 1090/4a, 407 46 Krásná Lípa (tel.:607662247)

2. Ulričina stezka (10 km – pěšky)

Milena Šiklová, K. Maličkého 981, 410 01 Lovosice (Tel.:416535430 večer, 606104302)

3. Putování Teplicemi (13 km – pěšky)

Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice (tel.:417576811, 776002953 jen SMS,

777567695 po 17. hod.)

4. Most (14 km – pěšky)

Růžena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, 434 01 Most (tel.:476707177, 724292799)

5. Louny (12 km – pěšky)

Tomáš Sešín, č.p. 22, 439 06 Vrbno nad Lesy (tel.: 415694364)

6. Okruh města Litvínova (13 km – pěšky)

Ing.Karel Šlechta, U zámeckého parku 839, 436 01 Litvínov (tel.:476752452,

732214889)

7. Naučná stezka Lovoš (11 km – pěšky)

Milena Šiklová, K. Maličkého 981, 410 01 Lovosice (Tel.:416535430 večer, 606104302)

8. Šluknov – nejsevernější město ČR (15 km – pěšky)

Egon Wiesner, Husova 58, 463 43 Český Dub (tel.: 728254009)

9. Chomutov (11 km – pěšky)

Jaromír Raisr, Hornická 1467, 431 11 Jirkov (tel.:724064608)

10. Přes hory a doly (24 km – pěšky)

Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice (tel.:417576811)

11. Jirkov (17 km – pěšky)

Jaromír Raisr, Hornická 1467, 431 11 Jirkov (tel.:724 064 608)

12.Nejzajímavější místa města Ústí nad Labem (7 km – pěšky)

Infocentrum města Ústí nad Labem, ulice Hradiště nedaleko hl. nádraží v budově České

národní banky, (tel.: 475220233, wwwusti_nl.cz).

Otevřeno: Po-Pá. 8-17 hod. So. 8-12 hod. Ne. zavřeno

13.Nahoru a dolů po Ústí nad Labem (10 km – pěšky)

Infocentrum města Ústí nad Labem, ulice Hradiště nedaleko hl. nádraží v budově České

národní banky, (tel.: 475220233, wwwusti_nl.cz)

Otevřeno: Po-Pá. 8-17 hod. So. 8-12 hod. Ne. zavřeno

Tři poznávací okruhy městem Žatec vydal MÚ Žatec, nejsou IVV

Kruhové trasy IVV

1. Teplickým Krušnohořím (48 km- pěšky)

Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice (tel.:417 576811)


Představení odboru KČT Krásná lípa.

Turistika – historie novodobá.

Po skončení 2. světové války a vysídlení převážné části původního německého

obyvatelstva zanikl Horský spolek pro nejsevernější Čechy, a tím také zanikla na

dlouhá léta na Krásnolipsku organizovaná turistika. Okolní krajina však stále lákala

k vycházkám, které byly organizovány spíše nahodile jednotlivci nadšenými pro

turistiku, nebo organizacemi tehdejší Národní fronty. Tak začala být vlastně znovu

objevována krajina, jejíž po staletí udržovaná a rozvíjená podrobná znalost vlastně

téměř úplně zmizela. Z paměti se pomalu začala vytrácet i znalost původních názvů

míst a krajinných prvků, někde tak vznikly i názvy nové. Dá se ale říci, že půda pro

rozvoj turistiky byla po dlouhých letech opět připravena.

V roce 1980 se při tehdejším Závodním klubu ROH Elite začala turistika pěstovat

jako zájmová činnost. Po nějakém čase vznikl první poválečný pevně organizovaný

odbor turistiky tělovýchovné jednoty Krásná Lípa. Ač se nestal nástupnickou

organizací Horského spolku, k jeho odkazu se přihlásil. Jeho činností i v dalších

letech prolínala úcta k turistické tradici, která zde byla stále přítomna. Od 1. ledna

1991 v Krásné Lípě existuje Klub českých turistů (KČT), jehož vznik uzavřel první

kapitolu poválečné obnovy zdejší turistiky.

Krásnolipští turisté za dobu více jak dvacetileté existence obnovené turistiky se

vcelku logicky věnovali kromě vlastních turistických aktivit především obnově a

zpřístupnění alespoň části toho, co zde bylo jejich předchůdci vybudováno. Tak byl

upraven a o altán doplněn areál pramenů Křinice, obnoveny nebo nově zbudovány

studánky Veronika, Blažena a Mnišský pramen, pozornost byla věnována i drobným

sakrálním stavbám, které neodmyslitelně patří k rázu krajiny. Největším dílem se

stal výsledek po sedm let probíhající rekonstrukce žlutě značené turistické stezky

v Kyjovském údolí a generální oprava rozhledny na Vlčí hoře. Byly upraveny

vyhlídky Karlova výšina a Spravedlnost. Turisté se věnovali také výsadbě stromů ,

čistotě lesa a přírody a dalším činnostem, což jim přineslo několik umístění na

předních místech v soutěži Turisté na pomoc přírodě, jak v jednotlivcích, tak

v kolektivu a v roce 1991 dokonce první místo.

KČT Krásná Lípa nebyl nikdy uzavřenou komunitou, všech akcí, které pořádal, se

mohla vždy zúčastnit veřejnost, některé z nich byly přímo pro veřejnost určeny a

s velkým zájmem navštěvovány. Vždy spolupracoval s veřejnou správou a s dalšími

subjekty – s okolními KČT, s Chráněnou krajinnou oblastí Labské pískovce i CHKO

Lužické hory, správou Národního parku České Švýcarsko, Českým svazem

ochránců přírody (Tilia), s Lesy České republiky aj.

Aby myšlenka turistiky nezanikla a turisté měli své nástupce, věnovali se od roku

1982 již systematické práci s mládeží. Tehdy byl založen turistický klub mládeže

TOM, jehož řadami od té doby prošly desítky dětí a mladých lidí.

Samostatnou kapitolou práce krásnolipských turistů je přeshraniční spolupráce,

která oficiálně začala roku 1991, kdy byl navázán kontakt s DAV Neustadt

(Sachsen). Oba kluby se pak ve spolupráci podílely na organizaci dálkových

pochodů, turistických pochodů s názvem Skalními hrádky Labských pískovců, ob

rok se střídaly v organizování obnovené tradice slavnosti jarních slunovratů,

navzájem se navštěvovaly na turistických akcích. Tato činnost byla ukončena

zánikem německého klubu, část jejich členské základny se stala našimi členy.


Další významná přeshraniční spolupráce se datuje od roku 1997, kdy na

všesportovní konferenci Euroregionu Nisa v polském Nowogrodzienci byla

navázána spolupráce s polským klubem PTK PTSM Lubaň. Ta se stala i počátkem

spolupráce německých a polských turistů obou zmíněných klubů. Nyní je pravidlem,

že v turistických kalendářích všech tří klubů jsou každoročně zachyceny i akce

společně pořádané.

Kromě toho KČT Krásná Lípa spolupracuje s německou obcí Hinterhermsdorf, se

sportovním klubem Seifhennersdorf a se slovenským klubem KST Košice.

K desítkám akcí, které zdejší cvičitelé připravují, patří již po léta neodmyslitelně

některé tradiční akce. Vše začíná každoročně hned 1. ledna, kdy se pořádá

nenáročný novoroční výstup na Vlčí horu. Druhý lednový víkend patří vždy

Nejsevernějšímu zimnímu táboření v České republice, které se odehrává pod Vlčí

horou. Poslední červencový týden je rezervován pro společnou oddílovou

dovolenou a o druhém srpnovém víkendu se odehrávají mezinárodní, dálkové

pochody Skalními hrádky Labských pískovců. V letech 1985 – 1998 organizoval

klub úspěšné akce Pohádkový les, v nichž pokračují další organizátoři i nadále.

K řadám obětavých cvičitelů, kteří každoročně velice obětavě připravují desítky

turistických akcí, patří i členové výkonného výboru, kronikáři, kteří mají ve své péči

již desítky klubových kronik, provozovatelé rozhledny na Vlčí hoře i provozovatelé

turistické chaty Petra v Kyjově. Zvláštní uznání si zaslouží i skupina značkařů, která

přispívá svou prací k obnově a udržení naší unikátní sítě turistického značení.

K propagaci turistiky, klubu i města vydal klub různé propagační materiály:

skládačku KČT Krásná Lípa Vás vítá, Malého průvodce Krásnolipskem, mapku

povodí Křinice, ročenku k dvaceti letům obnovené Krásnolipské turistiky a velice

úspěšnou mapu Krásnolipsko (1:25.000) v české i německé verzi. Dále vydal

turistickou známku, plíšky na hole, skleněnou a kovovou plaketu, přívěsek na klíče –

to vše s vyobrazením rozhledny na Vlčí hoře. Se stejným symbolem se prodávají i

výrobky místních firem: Turistická hojivá mast a originální alkoholický nápoj

Turistická lužická. Výtěžek drobného prodeje slouží k financování aktivit klubu.

Turisté mají také možnost plnit Oblastní turistické odznaky Labské pískovce a OTO

Krásnolipsko. Okolím Krásné Lípy je také vyznačen příměstský okruh IVV.

Všechny zkušenosti, které KČT Krásná Lípa získal ve své činnosti a zejména při

pořádání výstav s turistickou tématikou, byly zúročeny při instalaci stálé expozice

turistiky v muzeu v Krásné Lípě.

Novodobá historie turistiky v Krásné Lípě se nepíše dlouho, ale až do současnosti,

tedy do počátku roku 2005, kdy tyto řádky vznikají, se dá považovat za dobu

úspěšnou, která rozhodně důstojně navazuje na práci předchůdců. Je to činnost

sloužící městu, regionu, jeho obyvatelstvu i přírodě ku prospěchu.

V.Hieke


Ústecká krajská rada Asociace TOM R

se sídlem: Nádražní námstí 599, 415 02 Teplice 2

kraj.atom.usti@email.cz

seskupuje v Ústeckém kraji celkem 28 turistických oddíl mládeže, s

celkovým potem 752 len. Jež mají svou psobnost v lokalitách

pvodních okres. Nejvíce v Ústí n.L. 11 oddíl, pak 7 oddíl na

Litomicku, na Chomutovsku jsou 4 oddíly, 3 oddíly na Dínsku a po

1 oddíle mají Louny, Most a Teplice.

krajánek Miloslav Toman, Nádražní námstí 599

415 02 Teplice


ODDÍLY Asociace TOM R v Ústeckém kraji

.oddílu název oddílu místo psobení vedoucí oddílu len odbor oblast KT

1027 Stopai Mikulášovice Tomáš Fsek 51 KT 102073 Oblast: Stedoeská

1107 Zelenái Krásná Lípa Hana Volfová 7 KT 33003 Oblast: Ústecký kraj

1904 Stopai Kováská Jan Zdiarský 27

1918 Stopai Jirkov Miroslav Kašpar 30 KT 34003 Oblast: Ústecký kraj

3301 Bobi Úštk Jaroslav Lepšík 32 KT 115000 Oblast: Kostka

3304 Sojata Žitenice Marie Altmanová 16 KT 37001 Oblast: Ústecký kraj

3311 Veji Lovosice Gabriela Schejbalová 15 KT 106302 Oblast: Ústecký kraj

6716 Bobíci Teplice Miloslav Toman 12 KT 106602 Oblast: Ústecký kraj

7101 Devítka Ústí nad Labem Ludmila Tmová 10 KT 115000 Oblast: Kostka

7102 1.VOM Ústí nad Labem Jan Daniš 18 KT 106707 Oblast: Ústecký kraj

7103 2.VOM Ústí nad Labem Jan Daniš 27 KT 106707 Oblast: Ústecký kraj

7104 3.VOM Ústí nad Labem Karel Benda 28 KT 106707 Oblast: Ústecký kraj

7105 4.VOM Ústí nad Labem Michal Taške 22 KT 106707 Oblast: Ústecký kraj

7106 5.TOM Ústí nad Labem Irena Grimmová 17 KT 106707 Oblast: Ústecký kraj

7113 Kola Waštepi Ústí nad Labem Pavel Svoboda 33 KT 41001 Oblast: Ústecký kraj

9939 Delfín Litomice Jindich erný 6 KT 37001 Oblast: Ústecký kraj

19028 Sluníka Litomice Kateina Kráková 30 KT 37001 Oblast: Ústecký kraj

19029 Klub lesní moudro Roudnice n. L. Vratislav Florián 59 KT 115000 Oblast: Kostka

19044 Vlí smeka Jirkov Stanislav Zemek 7 KT 115000 Oblast: Kostka

19045 Výrové Postoloprty Milan Zelenka 14 KT 106401 Oblast: Ústecký kraj

19050 Glaim Ústí nad Labem Vít Madron 7 KT 115000 Oblast: Kostka

19091 Dobrá pohoda Chomutov, Praha Stanislav Mandát 65 KT 115000 Oblast: Kostka

19128 Halaparta Dín Alena Krupková 49 KT 33002 Oblast: Ústecký kraj

19133 Vodáci Ústí nad Labem Miroslav Bitter 33 KT 115000 Oblast: Kostka

19135 Mostík Most Karel Šindelá 14

19140 Sdružení V.T.O.M. Ústí nad Labem Pavlína Bílcová 49 KT 115000 Oblast: Kostka

19158 Desítka Ústí nad Labem Jií Voleník 41 KT 115000 Oblast: Kostka

19180 Prachová Hrušovany Vít Hrzán 33 KT 115000 Oblast: Kostka


KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

Pražská 127, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov

telefon: 736 754 160

IČ: 711 65 142

registrační číslo oblasti KČT: 106

Bankovní spojení: Česká spořitelna, op., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 0883220399/0800

K A L E N D Á Ř

TURISTICKÝCH AKCÍ

2006


1. 1. 2006

33. Novoroční pochod na Stropník - Novoroční čtyřlístek

Duchcov • okr.: Teplice • km: DTP–10, 12 km • C Duchcov-bus.zast.

Duchcov-nemocnice, Osek pomník Nelsonské kat., Duchcov 8:50 -

9:00, Osek 9:15 - 9:20 • D Chata Máňa pod Stropníkem, 12:00 •

Sokol Duchcov • Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, 419 01

Duchcov 603 496 389 • dusan.petras@click.cz U]

24. Novoroční výstup na Vlčí Horu - Novoroční čtyřlístek

Vlčí Hora • okr.: Děčín • C Krásná Lípa - náměstí, 11:30 • D Krásná

Lípa, 16:00 • KČT Krásná Lípa • Václav Hieke, Nemocniční 26,

407 46 Krásná lípa 728 732 877, 412 383 129 • hiekev@cbox.cz

U

22. Novoroční výstup na Oblík - Novoroční čtyřlístek

Oblík • okr.: Louny • km: DTP–18 km • C Louny, Suzdalské náměstí,

8:30 • D Louny • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš Chaloupek,

Maroldova 1830, 440 01 Louny 603 852 932 •

chaloupkova.olina@up.mpsv.cz

U

2. Novoroční výstup na Tanečnici - Novoroční čtyřlístek

Mikulášovice • okr.: Děčín • C Mikulášovice střed ČD, 9:30 • D

Tanečnice, 14:00 • KČT Rumburk • Rudolf Prokopec, Jiříkovská

1469/5, 408 01 Rumburk 412 334 750 •

prokopec.rudolf@tiscali..cz

U

Novoroční vycházka - Novoroční čtyřlístek

Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–6 - 12 km • C Podbořany u

nemocnice, 13:00 • D Podbořany ČD, 16:00 • KČT TJ Tatran

Podbořany • Jaroslav Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany

604 827 205 U

41. Novoroční výstup na Radobýl

Litoměřice • okr.: Litoměřice • km: DTP–10 km • C Litoměřice -

Mérové náměstí, 9:00 • D Radobýl, do 12:00 • KČT Litoměřice •

Alena Uhlíková, Družstevní 33/4, 412 01 Litoměřice 416 733 290

U

34. Start do roku 2006

Chomutov • okr.: Chomutov • km: DTP–17 km • C Chomutov -

restaurace LUNA, 10:00 • D II. mlýn, 14:00 • KČT VTŽ Chomutov •

Bohumír Pokorný, Březenecká 4475, 430 04 Chomutov U


27. Novoroční výstup na Lovoš

Lovosice • okr.: Litoměřice • km: DTP–3 - 10 km • C individuální -

Lovosice, individuální - 7:00 - 15:00 • D vrch Lovoš, 17:00 • KČT

Lovosice • Milena Šiklová, 8.května 7, 370 02 Lovosice

606 104 302 • fstane@iol.cz

U

25. Novoroční výstup na Doubravku

Teplice • okr.: Teplice • C libovolné, 12:00 • D Doubravka - vrchol,

15:00 • KČT TJ Lokomotiva Teplice • Petr Malý, Trnovanská 1530,

415 01 Teplice 776 002 953, 417 576 811 • alena.mala@scvk.cz

]

24. Novoroční výstup na hrad Blansko

hrad Blansko • okr.: Ústí nad Labem • C libovolné, libovolné • D hrad

Blansko, 12:00 - 15:00 • KČT-odd.VT Lokomotiva Ústí nad Labem •

Josef Šimonka, Školní 3, 400 10 Ústí n. Labem 412 705 405 U

11. Novoroční výstup na Vysoký Ostrý

Ústí nad Labem - Střekov • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–7 km •

C Penzion Zámeček, 13:30 • D Vysoký Ostrý • KČT VHT Ústí n.L. •

Věra Magasaniková, Svatojiřská 32, 400 03 Ústí nad Labem

475 533 856 U

4. Novoroční pochod

Žatec • okr.: Louny • km: DTP–10 km • C Restaurace Labuť u

železného mostu, 13:00 • D Lávka přes řeku Ohři, dle propozic •

KČT Žatec • Eva Hanušová 728 837 040

U

1. Novoroční výstup na Mravenčák

Klášterec n.O. • okr.: Chomutov • km: DTP–10 km • C Klášterec n.O.

- nádraží ČSAD, 13:00 • D Klášterec n.O. - Kyselka Evženie, 17:00 •

KČT Klášterec n.O. • Marcela Hodková, Útočiště 354, 431 51

Klášterec nad Ohří

U

Novoroční výstup na Jedlovou

Varnsdorf • okr.: Děčín • km: DTP–10, 20 km • C Varnsdorf -

náměstí, 9:00 • D Jedlová hora, 13:00 • KČT Varnsdorf • Irena

Uličná, Prašná 2290/C, 407 47 Varnsdorf 412 374 023 •

ic.regia@varnsdorf.cz

U


7. 1. 2006

4. Krušnohorské poselství

Jirkov • okr.: Chomutov • km: DTP–11, 20, 30 km, LA–11, 20, 30 km

• C Jirkov, ulice B. Němcové (klubovna PS Úsměv), 7:30 - 10:00 • D

Jirkov, ulice B. Němcové (klubovna PS Úsměv), 16:00 • F 2.1.2006 •

KČT VTŽ Chomutov , město Jirkov • Jaromír Raisr, Hornická 1467,

431 11 Jirkov 724 064 608 • ivosh@ivosh.net UW]

13. 1. 2006 – 15. 1. 2006

24. Nejsevernější zimní táboření v ČR pod Vlčí Horou

Vlčí Hora • okr.: Děčín • C Vlčí Hora, 16:00 • D Vlčí Hora • KČT

Krásná Lípa • Václav Hieke, Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa

728 732 877, 412 383 129 • hiekev@cbox.cz

21. 1. 2006

27. Z Klínů do Klínů přes Kateřinu

Klíny, Krušné hory • okr.: Most • km: LA–12, 30 km, DTP–12, 30 km

• C Klíny, 8:00 - 10:00 • D Klíny, 16:30 • KČT TJ Lokomotiva Most •

Ivana Jelínková, J.Suka 509/259, 434 01 Most 603 545 860,

476 120 150 • jeliiv@quick.cz • www.lokomotivamostkct.wz.cz WU

27. 1. 2006 – 30. 1. 2006

37. Lyžařský přejezd Krušných hor

Kraslice • okr.: Sokolov • km: LA–1. a 2. skupina 105 km, 3. skupina

140 km • C Kraslice, 7:45 • B 10.12.2005 • F 10.12.2005 • KČT

Krušné hory Sokolov • Robert Mašek, Karla Čapka 1410, 356 01

Sokolov 352 652 932

W

2.2. 2006 – 5.2. 2006

46. Brtnické ledopády

Šluknov• okr.: Děčín • km: DETP–12, 20, 30 km • C Šluknov -dle

propozic • D Šluknov, dle propozic• F 31.1.2006 • KČT Šluknov,

město Šluknov, Olafplaz Praha• Egon Wiesner, Rumburská 976,

407 77 Šluknov 728 254 009, 412 386 017 •

egon.w@seznam.cz • www.mujweb.cz/sport/olafplaz U]


11. 2. 2006

10. Únor bílý, údy sílí

Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–14 km • C Vroutek ČD, 12:00 •

D Vroutek ČD, 16:00 • KČT TJ Tatran Podbořany • Jaroslav Vörös,

Dukelská 889, 441 01 Podbořany 604 827 205

U

5. 3. 2006

27. Od Evženky k Evžence

Klášterec nad Ohří - Kyselka • okr.: Chomutov • km: DTP–8, 16 km •

C Klášterec n. O. - Kyselka, 9:00 • D Perštejn, Kyselka, 15:00 • KČT

VTŽ Chomutov • Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov

604 607 853 • helmut.novy@seznam.cz

U

11. 3. 2006

22. Předjaří v Poohří

Slavětín • okr.: Louny • km: DTP–7 - 35 km, CA–25 - 50 km • C

Slavětín, radnice, 6:00 • D Slavětín, radnice, 18:00 • F 5.3.2006 •

KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830,

440 01 Louny 603 852 932 • chaloupkova.olina@ln.mpsv.cz UV

17. 3. 2006 – 18. 3. 2006

6. QUO VADIS - Noční putování z Bouřňáku na Milešovku

Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–50 km • C dle propozic, dle

propozic • D dle propozic, dle propozic • KČT TJ Lokomotiva Teplice

• Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953,

417 576 811 • alena.mala@scvk.cz U]

18. 3. 2006

47. Jarní setkání turistů na Hasištejně

hrad Hasištejn - Místo • okr.: Chomutov • km: DTP–5 - 15 km • C

libovolné, 9:00 • D hrad Hasištejn, 9:00 - 12:00 • KČT VTŽ

Chomutov • Helmut Nový, Černovická 8, 430 03 Chomutov

474 627 919 • helmut.novy@seznam.cz

U

4. Vítání jara na Milešovce - memoriál Bedřicha Sochůrka

Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–15, 25, 35 km • C Železniční

stanice Teplice v Čechách, dle propozic • D Opárno, dle propozic •

F 12.3.2006 • KČT TJ Lokomotiva Teplice • Petr Malý, Trnovanská

1530, 415 01 Teplice 776 002 953, 417 576 811 •

alena.mala@scvk.cz U]


14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů

Turnov • okr.: Semily • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha

• Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953 •

alena.mala@scvk.cz ]

25. 3. 2006

1. Jarní výšlap na Kounovské řady

Mutějovice • okr.: Louny • km: DTP–15 - 20 km • C Mutějovice

zastávka ČD, 9:40 • D Deštnice, dle propozic • KČT Žatec • Oldřich

Pištělák 721 825 469

U

1. 4. 2006

14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů

Plzeň • okr.: Plzeň • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •

Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953 •

alena.mala@scvk.cz ]

8. 4. 2006

23. Otvírání studánky

Chomutov • okr.: Chomutov • km: DTP–16 km • C věžový dům

Merkur, 8:00 • D I. mlýn, 13:00 • KČT VTŽ Chomutov • Bohumír

Pokorný, Březenecká 4475, 430 04 Chomutov

U

31. 166 000 stop

Lounské podlesí, přírodní park Džbán • okr.: Louny • km: DTP–10,

15, 20, 25, 35, 50 km, CA–30, 50, 75 km • C Městská sportovní hala,

Rybalkova 2673, Louny, 6:30 - 10:00 • D Vinařice u Loun -

sokolovna, do 20:00 • F 31.3.2006 • KČT TJ Lokomotiva Louny •

Josef Rychnovský, 28.října 1594, 440 01 Louny 603 159 953,

415 634 144 • josef.rychnovsky@centrum.cz UV

13.4. 2006 – 17.4. 2006

Švýcarsko

Schaffhausen – Rýnské vodopády, Zutích, Luzern, výjezd Rigi –

Kulm, Bern, Aldorf, Axelstrasse, St. Allen • B 13.3.2006 • cena

bude uvedena v podrobném programu • KČT Spartak Ústí nad

Labem • Hana Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem

775 201 565 d


14.4. 2006 – 17.4. 2006

13. Jarním Šluknovskem

Šluknov• okr.: Děčín • km: DETP–12, 20, 30, 50,100 km • C Šluknov

- dle propozic • D Šluknov, dle propozic• KČT Šluknov, město

Šluknov, Olafplaz Praha• Egon Wiesner, Rumburská 976, 407 77

Šluknov 728 254 009, 412 386 017 • egon.w@seznam.cz •

www.mujweb.cz/sport/olafplaz • nutný cestovní pas U]

15. 4. 2006 – 17. 4. 2006

28. Velikonoční weekend na podlaze - OTO Úhlava

poříčí Úhlavy • okr.: Plzeň - jih • km: DTP–3 x 25 nebo 3 x 32 km • C

Přeštice, dle propozic • D Přeštice - Plzeň, dle propozic • B

20.3.2006 • KČT Lokomotiva Ústí n.L.-rekreace • Vlastimil Cajthaml,

Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem 606 893 488, 475 601 737 U

15. 4. 2006

2. Pochod za velikonočním vajíčkem

Postoloprty • okr.: Louny • km: DTP–10 km, TM–10 km • C DDM -

Postoloprty, 9:00 - 11:00 registrace • D DDM - Postoloprty, 14:00 -

15:00 • B 14.4.2006 • F 15.4.2006 • Dům dětí a mládeže -

Postoloprty • Alžběta Bělohoubková, DDM - Jiráskovo náměstí 490,

439 42 Postoloprty 415 783 102 • ddm.postoloprty@quick.czUc

14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů

Hradec Králové • okr.: Hradec Králové • C dle propozic • D dle

propozic • ČOS Praha • Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice

776 002 953 • alena.mala@scvk.cz ]

16. 4. 2006

29. Výstup pro velikonoční vajíčko na Mědník

Klášterec n.O. • okr.: Chomutov • km: DTP–10, 25 km • C Stadion TJ

Klášterec nad Ohří, 8:00 • D Měděnec, 14:00 • KČT Klášterec n.O. •

Alena Lisá, B. Němcové 352, 431 51 Klášterec nad Ohří U


17. 4. 2006

26. Pro Velikonoční vajíčko na Pravdu

zřícenina hradu Pravda - Pnětluky • okr.: Louny • km: DTP–8 - 20

km, CA–40 - 60 km • C libovolné • D zřícenina hradu Pravda -

Pnětluky, 11:00 - 13:00 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Mgr. Martina

Jakešová, St. K. Sokola, 1123, 440 01 Louny 775 157 954 •

martinajakesova@seznam.cz

UV

21. 4. 2006 – 23. 4. 2006

40. Ústecká jarní 50

Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–10 - 50 km • C

Ústí nad Labem - Důlce (Apollo), 21.4. 16:00 - 19:00, 22.4. 6:00 -

10:00, 23.4. 7:00 - 9:00 • D Ústí nad Labem - Důlce (Apollo), 21.4.

22:00, 22.4. 21:00, 23.4. 12:00 • KČT TJ Spartak Ústí n. Labem •

Jaroslav Krob, Vilová 11, 400 01 Ústí nad Labem 721 765 144

U]

22. 4. 2006

27. Mostecké šlápoty

Most • okr.: Most • km: DTP–10, 20, 35 km, CA–20, 30, 60 km • C ul.

M. Rybalka, budova CVČ Most, 7:00 - 11:00 • D ul. M. Rybalka,

budova CVČ Most, 16:30 • KČT CVČ Most • Růžena Streiftauová,

M.Gorkého 586/1265, 434 01 Most 724 292 799, 476 707 177 •

streiftauovaKCT@quick.cz

UV]

29. 4. 2006

27. Jarní putování okolím Lovoše

Lovosice • okr.: Litoměřice • km: CA–50 km, DTP–3, 9, 15, 20, 30,

50 km • C Lovosice - náměstí (cukrárna JOHN), 7:00 • D vrch Lovoš

- chata Na Lovoši, 17:00 • F 20.4.2006 • KČT Lovosice • Milena

Šiklová, 8.května 7, 370 02 Lovosice 606 104 302 • fstane@iol.cz

VU]

10. Šmajdání za dvojčaty, aneb Krušné hory trochu jinak

Jirkov • okr.: Chomutov • km: DTP–6, 16, 25, 35, 50 km, CA–35, 65

km • C Jirkov - 2. ZŠ, Studentská ul., 6:00 - 10:00 • D zámek

Červený Hrádek, do 18:00 • B 21.4.2006 • F 14.4.2006 • TOM-

Stopaři, VTŽ Chomutov • Miroslav Kašpar, Pod Přivaděčem, 431 11

Jirkov 723 850 309

UV


14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů

Jičín • okr.: Jičín • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •

Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953 •

alena.mala@scvk.cz ]

1. 5. 2006

15. Pod tisskými břízkami

Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–14, 25, 32 km • C Blatno ČD,

7:00 • D Žihle ČD, 16:30 • KČT TJ Tatran Podbořany • Jaroslav

Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany 604 827 205 U

60. Prvomájový výstup na Kozí vrch

Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • C libovolné • D Kozí vrch,

11:00 - 15:00 • KČT, oddíl VT, Lokomotiva Ústí nad Labem • Rudolf

Pelikán, Jizerská 45, 400 11 Ústí nad Labem 605 865 697 U

6. 5. 2006

5. Putování za vílou Maribylou

Horní Jiřetín • okr.: Most • km: TN–12 km pohádkovým lesem pro

děti, DTP–25 km • C Horní Jiřetín restaurace "Pod Lesem", 8:30 • D

Horní Jiřetín restaurace "Pod Lesem", 16:00 • KČT Baník Centrum

Dolní Jiřetín • František Gallik, Školní 110, 435 43 Horní Jiřetín

476 734 479 • frantisekgallik@seznam.cz gU

27. Stezka odvahy

Panský • okr.: Děčín • km: DTP–8 km • C Panský, 8:30 • D osada

Kopec, 15:00 • KČT Rumburk • Rudolf Prokopec, Jiříkovská 1469/5,

408 01 Rumburk 412 334 750 • prokopec.rudolf@tiscali..cz U

3. Jarní putování přes hranice Sayda - Meziboří

Krušnohoří • okr.: Most, Sasko • C Sayda, 7:00 • D Meziboří, 13:00 -

15:00 • město Sayda • František Motl, Komenského 291, 435 13

Meziboří 606 145 998

U

14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů

Brno • okr.: Brno • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •

Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953 •

alena.mala@scvk.cz ]


6. 5. 2006 – 8. 5. 2006

32. POSLEDNÍ ŠLAK - gory Stolowe a Sowie

(weekend na podlaze)

Kladsko • Polsko • km: DTP–2 x 25, nebo 2 x 32 km • C Náchod, dle

propozic • D Náchod, dle propozic • B 10.4.2006 • KČT Lokomotiva

Ústí n. L. - rekreace • Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí

nad Labem 606 893 488, 475 601 737

U

Žďársko

Skanzen – Veselý kopec, Polná u Jihlavy, Pelhřimovsko • B

6.4.2006 • cena 1 080 Kč (v ceně doprava, 2x nocleh) • KČT Spartak

Ústí nad Labem • Hana Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad

Labem 775 201 565 d

13. 5. 2006

30. Mezinárodní turistický pochod Severní stopou

Dolní Poustevna • okr.: Děčín • km: DTP–10, 20, 30 km, CA–20, 30,

40 km • C Dolní Poustevna - turistická chata za hřištěm, 7:30 - 10:15

• D Dolní Poustevna - výletiště Čtverec, 10:00 - 18:00 • F 30.4.2006

KČT Dolní Poustevna • Ing. Jaroslav Leksa, Dol. Poustevna č.167,

407 82 Dolní Poustevna 602 126 390, 412 315 903 •

leksa@centroflor.cz • www.severnistopou.cz

UVg_]

6. Z Oparna za Přemyslem Oráčem

Oparno • okr.: Litoměřice • km: DTP–8 - 35 km, CA–25 - 60 km • C

pěší - hrad Oparno, cyklo - chatový tábor Oparno, 7:30 - 10:15 • D

Oparno, chatový tábor, 16:30 • KČT TJ Lokomotiva Most • Ivana

Jelínková, J. Suka 509/259, 434 01 Most 603 545 860,

476 120 150 • jeliiv@quick.cz • www.lokomotivamostkct.wz.cz UV

20. 5. 2006

10. Pochod po staré solné cestě

hrad Hasištejn • okr.: Chomutov • km: DTP–40 km, CA–80 km • C

hrad Hasištejn, 8:00 • D zámek Schlettau v Sasku, 18:00 • B

5.5.2006 • KČT VTŽ Chomutov, zámek Schlettau (D) • Helmut Nový,

Černovická 8, 430 03 Chomutov 474 627 919 •

helmut.novy@seznam.cz

UV


11. Sokolské putování Českým středohořím

Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–15, 25, 35, 50 km, CA–30, 50, 100,

120 km • C dle propozic • D dle propozic • TJ Sokol Teplice • Petr

Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953,

417 576 811 • alena.mala@scvk.cz UV]

21. 5. 2006

1. Dětský den kolem Doubravky

Teplice • okr.: Teplice • C Teplice - u hotelu Panorama, 11:00 • D

Teplice - u hotelu Panorama, 15:00 • KČT Lokomotiva Teplice a TJ

Sokol Teplice • Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice

776 002 953, 417 576 811 • alena.mala@scvk.cz g

22. 5. 2006 – 28. 5. 2006

Železnorudsko, Javor, Passov

Šumava • C Železná Ruda, dle propozic • D Železná Ruda, dle

propozic • B 10.4.2006 • KČT Lokomotiva Ústí n.L. - rekreace •

Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem

606 893 488, 475 601 737 U

27. 5. 2006

4. Memoriál patriotů okolo Ústí n. L.

Ústí n. L. • okr.: Ústí n. L. • km: DTP–8, 11, 18, 25, 29, 59 km, CA–

27, 38, 58 km • C Ústí n. L., 6:00 - 10:00 • D Ústí n. L., 21:00 • F

30.4.2006 • KČT – oddíl VT, Lokomotiva Ústí n. Labem • Karel

Punčochář, Moskevská 22, 400 01 Ústí nad Labem 475 210 727,

736 481 063 • karel.puncochar@email.cz UV]

19. Mostecký cyklovandr

Most • okr.: Most • km: CA–10, 20, 45, 60, 100 km • C Most, ul. M.

Rybalka - budova CVČ, 7:00 - 10:00 • D Most, ul. M. Rybalka -

budova CVČ, 16:30 • KČT CVČ Most • Jiří Válek, Zd.Štěpánka

346/2814, 434 01 Most V

29. Po hraničních stezkách

Varnsdorf • okr.: Děčín • km: DTP–15, 20, 30 km • C Varnsdorf -

střelnice, 7:00 - 9:00 • D Varnsdorf - restaurace "U Šimků", 15:00 •

KČT Varnsdorf • Irena Uličná, Prašná 2290/C, 407 47 Varnsdorf

412 374 023 • ic.regia@varnsdorf.cz U


12. Po stezkách Severní stopy

Dolní Poustevna • okr.: Děčín • km: TN–4 km • C Dolní Poustevna -

turistická chata za hřištěm, 9:00 - 10:00 • D Dolní Poustevna -

turistická chata za hřištěm, 11:00 - 12:00 • KČT Dolní Poustevna •

Věra Madunická, Potoční 422, 407 82 Dolní Poustevna 412 397

538, 412 315 903, 607 710 072 • leksa@centroflor.cz •

www.severnistopou.cz

g

Z Veletic do Líčkova

Veletice • km: DTP–16 km • C Veletice zastávka ČD, dle propozic •

D Veletice, dle propozic • KČT Žatec • Richard Kadeřábek

723 543 562 U

14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů

Český Šternberk • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha •

Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953 •

alena.mala@scvk.cz ]

3.6. 2006

Jizerské hory

Tanvald, Smržovka, … • B 1.5.2006 • cena 495 Kč • KČT Spartak

Ústí nad Labem • Hana Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad

Labem 775 201 565 d

10. 6. 2006

6. Jirkovský Crossmarathon

Jirkov • okr.: Chomutov • km: CA–42.195 km, BE–42.195 km, DTP–

42.195 km • C Jirkov, 2.ZŠ Studentská ulice, 7:00 - pěší, 7:30 - 8:40

- běžci a cyklisté • D Jirkov, 2. ZŠ Studentská ulice, do 17:30 • B

3.6.2006 • F 31.5.2006 • KČT VTŽ Chomutov , město Jirkov •

Jaromír Raisr, Hornická 1467, 431 11 Jirkov 724 064 608 •

ivosh@ivosh.net

VU

Z pohádky do pohádky

Most - Benedikt • okr.: Most • C Most - Benedikt, 10:00 - 11:30 • D

Most - Benedikt • KČT TJ Lokomotiva Most • Gabriela Zichová, J.

Ševčíka 837, 434 01 Most 476 119 879

g


17. 6. 2006

14 turistických setkání aneb historie sokolských výletů

Přibyslav • C dle propozic • D dle propozic • ČOS Praha • Petr Malý,

Trnovanská 1530, 415 01 Teplice 776 002 953 •

alena.mala@scvk.cz ]

19.6. 2006 – 2.7. 2006

Skandinávie

Norsko, Dánsko • B 20.3.2006 • cena, včetně podrobného programu

bude upřesněna • KČT Spartak Ústí nad Labem • Hana Lukášková,

Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem 775 201 565 d

24. 6. 2006

16. Pochod Hany Benešové

Osek u Duchcova • okr.: Teplice • km: DTP–5, 13, 16, 17, 22, 26, 30,

47 km • C Osek - restaurace Národní dům, 6:00 -7:00 (47),

7:00-8:00 (30, 26), 8:00 - 9:00 (22, 17, 16, 13, 5) • D Osek -

restaurace Národní dům, do 20:00 • F 10.5.2006 • TJ Sokol Osek •

Ivo Vlach, Dolejšova 412, 417 05 Osek 732 673 082,

417 837 275 • ivo.vlach@volny.cz U

25. 6. 2006

Krajem kronikáře Václava Hájka

Libočany • okr.: Louny • km: CA–20 - 100 km, DTP–12, 23, 39, 50

km • C Libočany OÚ, 6:00 – 11:30 • D Libočany – dle propozic •

KČT Žatec, Obecní úřad Libočany • Roman Daniš, Mládežnická

2739, 438 01 Žatec 605 065 265 VU

30. 6. 2006 – 9. 7. 2006

DOLOMITY

• C Ústí nad Labem • D Ústí nad Labem • B 15.3.2006 • KČT VHT

Ústí n.L. • Vladislav Magasanik, Svatojiřská 32, 400 03 Ústí nad

Labem 475 533 856

Y

2. 7. 2006

2. Radonice - Kadaň

Chomutovsko • okr.: Chomutov • km: DTP–16 km • C Chomutov ČD,

6:00 • D Radonice, 16:30 • KČT TJ Tatran Podbořany • Libuše

Smetanová, Sýrovice čp.56, 441 01 Podbořany 415 215 509 U


3.7. 2006 – 10.7. 2006

Solnohradsko

Ubytování v penzionu s polopenzí a dalšími službami • B 20.4.2006

• cena přibližně 6 500 Kč • KČT Spartak Ústí nad Labem • Hana

Lukášková, Bezručova 12, 400 01 Ústí nad Labem

775 201 565 d

4. 7. 2006 – 9. 7. 2006

14. OTO Hrady a zámky Slovenska II.

Slovensko • okr.: Slovensko • C dle propozic • D dle propozic • B

1.6.2006 • KČT Lokomotiva Ústí n. L. - rekreace • Vlastimil Cajthaml,

Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem 606 893 488, 475 601 737 U

7.7. 2006 – 8.7. 2006

16. Týnišťské šlápoty od dubu k dubu

Týniště nad Orlicí • okr.: Rychnov nad Kněžnou • km: DTP–15, 25,

35, 50, 100km • C Týniště nad Orlicí, dle propozic • D Týniště nad

Orlicí, dle propozic• KČT Šluknov, Olafplaz Praha• Olaf Čihák,

Pejevové 3133/28 110 04 Praha 4 Modřany 241 763 075,

724 276 313 • olaf.cihak@email.cz • www.mujweb.cz/sport/olafplaz

U]

28. 7. 2006 – 6. 8. 2006

32. Štýrské hory a jezera

Rakousko • okr.: Štýrsko • C dle propozic • D dle propozic • B

30.6.2006 • F • KČT Lokomotiva Ústí n. L. - rekreace • Vlastimil

Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem 606 893 488,

475 601 737 U]

29. 7. 2006

8. Táboráček u pramene Mandavy

Nové Křečany • okr.: Děčín • km: DTP–8 km • C Horní Mikulášovice,

11:30 • D Pramen Mandavy, 14:00 • KČT Rumburk • Rudolf

Prokopec, Jiříkovská 1469/5, 408 01 Rumburk 412 334 750 •

prokopec.rudolf@tiscali..cz

U


5. 8. 2006 – 13. 8. 2006

LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006

Krásná Lípa • okr.: Děčín • C nádraží ČD Krásná Lípa, 9:00 • D

Nádraží ČD Krásná Lípa, 16:00 • B 30.6.2006 • F 30.6.2006 •

Oblastní výbor KČT - Oblast Ústecký kraj a odbor KČT Krásná Lípa •

Václav Hieke, Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa 728 732 877,

412 383 129 • hiekev@cbox.cz cV\_U]

5. 8. 2006 – 13. 8. 2006

25. LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE v rámci

Letního turistického srazu 2006

Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko Omikron • okr.: Děčín • C

Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko Omikron, 15:00 • D Jiřetín

pod Jedlovou, rekreační středisko Omikron, 12:00 • B 30.4.2006 • F

20.5.2006 • Krajská rada A-TOM Ústeckého kraje a KČT Glaverbel

Teplice, TOM 6716 Bobříci • Miloslav Toman, Nádražní náměstí 599,

415 02 Teplice v Čechách 721 445 296 • lesni.panna@email.cz •

http://6716.bobrici.sweb.cz c]

5. 8. 2006 – 10. 8. 2006

Pěší putování Českým středohořím na Letní turistický sraz v

Krásné Lípě

Louny • okr.: Louny • km: EP–6 etap (99 - 155 km) • C Městská

sportovní hala Louny, od 18:00 • D Krásná Lípa, hřiště, do 16:00 •

B 30.4.2006 • F 31.5.2006 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš

Chaloupek, Maroldova 1830, 440 01 LOUNY 603 852 932 •

chaloupkova.olina@up.mpsv.cz ]

5. 8. 2006 – 10. 8. 2006

Na kolech Krušnohořím na Letní turistický sraz v Krásné Lípě

dle propozic • km: CA–50 - 70 km denně podle programu • C České

Hamry 21 - penzion Pohoda, dle propozic • D Krásná Lípa, 17:00 •

B 30.4.2006 • F 30.4.2006 • KČT MM Litvínov • Václav Novotný,

Zámecká 2007, 436 01 Litvínov 476 767 621, 476 753 394 •

vaclav_novotny@volny.cz • www.volny.cz/krusnohordraha V]


5. 8. 2006 – 10. 8. 2006

Mototuristická jízda Ústeckým krajem na Letní turistický sraz

v Krásné Lípě

Krásná Lípa • okr.: Děčín • C cílová jízda • D Krásná Lípa • B

30.4.2006 • F 30.4.2006 • OV KČT - oblast Ústecký kraj a odbor

VTŽ Chomutov • Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov

604 607 853 • helmut.novy@seznam.cz \]

6. 8. 2006

Den Dolní Poustevny - v rámci Letního turistického srazu 2006

Dolní Poustevna • okr.: Děčín • km: DTP–10, 20, 30 km, CA–20, 30

km • C Dolní Poustevna - turistická chata za hřištěm, 7:30 - 10:15 •

D Dolní Poustevna - turistická chata , 10:00 - 18:00 • KČT Dolní

Poustevna • Ing. Jaroslav Leksa, Dolní Poustevna č.167, 407 82

Dolní Poustevna 602 126 390, 412 315 903 • leksa@centroflor.cz

UV_]

7. 8. 2006

Den Rumburku - v rámci Letního turistického srazu 2006

Rumburk, rozhledna Dymník • okr.: Děčín • km: DTP–20 • C

Rumburk - nádraží ČD, 8:30 • D Krásná Lípa - náměstí, 16:00 • KČT

Rumburk • Václav Provazník, Mikulášovice č. 907, 407 79

Mikulášovice 412 394 588, 603 886 832

UV_]

8. 8. 2006

Den Varnsdorfu a Jiřetína pod Jedlovou - v rámci Letního

turistického srazu 2006

Varnsdorf • okr.: Děčín • km: DTP–16, 13 km, CA–30 km • C

Varnsdorf, nádraží ČD, 9:00 • D Trasa I - parkoviště v osadě

Rozhled, Trasa II - Varnsdorf ČD, Trasa III – Jiřetín pod Jedlovou,

zahájení srazu TOM 16:00 • KČT Varnsdorf • Irena Uličná, Prašná

2290/C, 407 47 Varnsdorf 412 374 023 • ic.regia@varnsdorf.cz

UV_]

9. 8. 2006

Den Děčína - v rámci Letního turistického srazu 2006

Děčín • okr.: Děčín • dle propozic • C dle propozic • D dle propozic •

KČT Děčín • Ing. Vladimír Bažant, Liberecká 1101/3, 405 01 Děčín

728 226 705, bazantv@seznam.cz

UV_]


10. 8. 2006

Den Mikulášovic - v rámci Letního turistického srazu 2006

Mikulášovice • okr.: Děčín • km: DTP–20, CA–20 • C Mikulášovice,

rozhledna Weissberg (SRN), rozhledna Tanečnice, 8:30 • D

Mikulášovice, 16:00 • KČT Rumburk • Václav Provazník,

Mikulášovice č. 907, 407 79 Mikulášovice 412 394 588,

603 886 832 UV_]

11. 8. 2006

Den Šluknova - rámci Letního turistického srazu 2006

Šluknov • okr.: Děčín • km: TP–10, 15, 25, 36 km• C Šluknov – dle

propozic • D Šluknov, dle propozic • KČT Šluknov, město Šluknov,

Olafplaz Praha • Egon Wiesner, Rumburská 976, 407 77 Šluknov

728 254 009 • 412 386 017 • egon.w@seznam.cz •

www.mujweb.cz/sport/olafplaz • nutný cestovní pas UV_]

11. 8. 2006 – 13. 8. 2006

24. Skalní hrádky Labských pískovců – v rámci Letního

turistického srazu 2006

Krásná Lípa • okr.: Děčín • C stanová základna KČT, 20:00 • D

stanová základna KČT, 14:00 • KČT Krásná Lípa • Jiří Pavlík,

Rooseveltova 565/8, 407 46 Krásná Lípa 412 383 728 ]

19. 8. 2006

8. Krajem Bedřicha Bernaua

Radonice • okr.: Chomutov • km: DTP–16 km • C Radonice -

zastávka ČD, 8:00 • D Radonice, 14:00 • KČT VTŽ Chomutov a

obec Radonice • Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov

604 607 853 • helmut.novy@seznam.cz

U

3. Lounské letní vábení

Lounské středohoří • okr.: Louny • km: DTP–8 - 20 km, CA–25 - 75

km • C Louny, VII. ZŠ Louny, 8:00 • D Louny, VII. ZŠ Louny, 16:00 •

B 15.8.2006 • F 15.8.2006 • KČT TJ Lokomotiva Louny • Tomáš

Chaloupek, Maroldova 1830, 440 01 Louny 603 852 932 •

chaloupkova.olina@up.mpsv.cz

UV


19. 8. 2006 – 26. 8. 2006

32. Obutí a bosatí po břehu Baltu II.

Polsko • km: DTP– dle propozic • C dle propozic • D dle propozic •

B 16.6.2006 • F • KČT Lokomotiva Ústí n.L.-rekreace • Vlastimil

Cajthaml, Zahradní 6, 400 01 Ústí nad Labem 606 893 488,

475 601 737 U

24. 8. 2006 – 27. 8. 2006

3. Pochod Giacoma Casanovy

Duchcov • okr.: Teplice • km: DTP–10 - 65 km, CA–10 - 65 km • C

Duchcov - učebna TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 17:30 • D

Duchcov - učebna TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 14:00 • F

31.7.2006 • TJ Sokol Duchcov • Dušan Petráš, Vrchlického 23,

P.O.BOX 3B, 419 01 Duchcov 603 496 389 •

dusan.petras@click.cz

UV]

16. 9. 2006

35. Krupská smyčka

Krupka • okr.: Teplice • km: CA–50 km, DTP–7, 15, 25, 35 km • C

Sportovní hala Krupka, 7:00 - 9:00 • D Sportovní hala Krupka, do

17:00 • KČT Krupka • Miroslav Kočí, Kollárova 601, 417 42 Krupka

723 720 093, 417 863 305

VU

23. 9. 2006

2. Pochod Karla Líma

Duchcov • okr.: Teplice • km: DTP–10 - 26 km • C Duchcov - učebna

TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 7:00 – 9:00 • D Nové Město v

Krušných horách - restaurace Bendlova chata, 16:00 • TJ Sokol

Duchcov • Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, 419 01

Duchcov 603 496 389 • dusan.petras@click.cz U]

27. 9. 2006 – 1. 10. 2006

Zajištěné cesty Východních Alp

Rakousko • B 15.6.2006 • KČT VHT Ústí n. L. • Vladislav

Magasanik, Svatojiřská 32, 400 03 Ústí nad Labem 475 533 856

Y


30. 9. 2006

10. Kastelánův pochod

Jirkov • okr.: Chomutov • km: DTP–16, 25, 35, 50 km, CA–16, 35, 65

km • C zámek Červený Hrádek, 6:00 - 10:00 • D zámek Červený

Hrádek, do 18:00 • B 22.9.2006 • F 15.9.2006 • TOM-Stopaři, KČT

VTŽ Chomutov • Miroslav Kašpar, Pod Přivaděčem, 431 11 Jirkov

723 850 309

UV

6. 10. 2006 – 8. 10. 2006

28. PORTA BOHEMICA

Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–10 - 50 km • C

Ústí n.L. - Důlce (Apollo), 6.10. 16:00 - 19:00, 7.10. 6:00 - 10:00,

8.10. 7:00 - 9:00 • D Ústí n.L. - Důlce (Apollo), 6.10. 22:00, 7.10.

21:00, 8.10. 12:00 • KČT TJ Spartak Ústí n. Labem • Jaroslav Krob,

Vilová 11, 400 01 Ústí nad Labem 721 765 144 U]

7. 10. 2006

15. Kufrování s Růžičkou

Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–12 km • C Podbořany u pošty,

10:00 • D Podbořany na náměstí, 14:00 • KČT TJ Tatran Podbořany

• Jaroslav Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany 604 827 205

U

30. "DP" Podzimním Krušnohořím

Litvínov • okr.: Most • km: DTP–15, 25, 35, 50 km, CA–60, 100 km •

C Pokladny zimního stadionu HC Litvínov, 6:30 • D Pokladny

zimního stadionu HC Litvínov, 18:00 • KČT Chemopetrol Litvínov •

Ing. Bohuslav Klikar, Valdštejnská 2114, 436 01 Litvínov

476 112 270, 606 600 115 • klikar@okmp.cz UV

14. 10. 2006

2. Rozloučení s Babím létem

Žatec • okr.: Louny • km: DTP–10 km • C u Bonexu, 13:00 • D Žatec,

dle propozic • KČT Žatec • Eva Hanušová 728 837 040 U

21. 10. 2006

31. Pochod ke Světovému dni spoření

Chomutov • okr.: Chomutov • km: DTP–8, 15, 25 km • C Chomutov -

Česká spořitelna, 8:00 • D I. mlýn, 13:00 • KČT VTŽ Chomutov •

Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov 604 607 853 •

helmut.novy@seznam.cz

U


29. 10. 2006

2. Pochod za spadaným listím

Postoloprty • okr.: Louny • km: DTP–5 km, TM–5 km • C DDM -

Postoloprty, 9:00 - 10:00 registrace • D DDM - Postoloprty, 15:00 •

B 27.10.2006 • F 29.10.2006 • Dům dětí a mládeže - Postoloprty •

Alžběta Bělohoubková, DDM - Jiráskovo náměstí 490, 439 42

Postoloprty 415 783 102 • ddm.postoloprty@quick.cz Uc

3. 11. 2006

41. Ústí nad Labem - Milešovka - noční turistický pochod

Memoriál Hanky Vocáskové

Ústí nad Labem • okr.: Ústí nad Labem • km: DTP–25 km • C Ústí

nad Labem - vysokoškolské koleje UJEP, Klíšská ulice, 14:00 -

16:00 • D Základní škola v Žalanech, 17:00 - 23:00 • F 29.9.2006 •

odbor KČT USK Slávie Ústí nad Labem • Mgr. Tomáš Tkáč, Rtyňská

156, 417 63 Žalany 604 291 198 • tomas.tkac@centrum.cz •

http://turistika-ul.webpark.cz

U

4. 11. 2006

14. P-P-P Poslední Podzimní Pochod

Podbořany • okr.: Louny • km: DTP–15, 20, 35, 42 km • C Žihle

nádraží ČD, 7:20 • D Podbořany nádraží ČD, 18:00 • KČT TJ Tatran

Podbořany • Jaroslav Vörös, Dukelská 889, 441 01 Podbořany

604 827 205 U

23. 11. 2006 – 26. 11. 2006

18. ČESKOSRANDO 2006 - Loučení s turistickým rokem -

memoriál Oldřicha Pekárka

Teplice • okr.: Teplice • km: DTP–8, 15, 25, 35, 50, 100 km • C

železniční stanice Teplice v Čechách, dle propozic • D železniční

stanice Teplice v Čechách, dle propozic • KČT TJ Lokomotiva

Teplice • Petr Malý, Trnovanská 1530, 415 01 Teplice

776 002 953, 417 576 811 • alena.mala@scvk.cz U]

1.12. 2006 – 2.12. 2006

12. Pražská stovka

Praha • okr.: Praha • km: DTP–15, 25, 35, 50,100km • C Praha, dle

propozic • D Praha, dle propozic • KČT Šluknov, Olafplaz Praha •

Olaf Čihák, Pejevové 3133/28 110 04 Praha 4 Modřany 241 763

075, 724 276 313 • olaf.cihak@email.cz U]


2. 12. 2006

15.Lovosická vánočka aneb měšec zlého správce

Lovosice • okr.: LLitoměřice • km: dle propozic • C dle propozic • D

dle propozic • TOM 3311 Vejři Lovosice • Gabriela Schejbalová,

Osvoboditelů 942/51, 410 02 Lovosice

U

9. 12. 2006

26. Rande s čertem

Chomutov • okr.: Chomutov • km: TN–4 km • C Chomutov - věžový

dům Merkur, 16:30 • D Bezručovo údolí, 18:00 • KČT VTŽ Chomutov

• Helmut Nový, Černovická 8, 430 03 Chomutov 474 627 919 •

helmut.novy@seznam.cz

g

26. 12. 2006

24. Memoriál Jarušky Machovcové

Komáří Vížka (autobus z Mostu) • okr.: Teplice • km: LA–17 km,

DTP–17 km • C Komáří Vížka (autobus z Mostu), 8:00 - autobus z

Mostu z Plechače (nutno zakoupit jízdenky) • KČT TJ Lokomotiva

Most • Josef Jelínek, J.Suka 509/259, 434 01 Most 476 120 150 •

jeliiv@quick.cz • www.lokomotivamostkct.wz.cz

WU


VÝZNAMNÉ AKCE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

v ústeckém kraji

Z KLÍNŮ DO KLÍNŮ PŘES KATEŘINU

21. 1. 2006, Klíny v Krušných horách

Informace: pí Jelínková

mobil: 603 545 860

JARNÍ SETKÁNÍ NA HASIŠTEJNĚ

18. 3. 2006, Chomutovsko

Informace: p. Nový

mobil: 474 627 919

166 000 STOP

8. 4. 2006, Louny

Informace: p. Rychnovský

mobil: 603 159 953

ÚSTECKÁ JARNÍ 50

21.-24. 4. 2006, Ústí nad Labem

Informace: p. Krob

tel.: 721 765 144

JARNÍ PUTOVÁNÍ OKOLO LOVOŠE

29. 4. 2006, Lovosice

Informace: pí Šiklová

mobil: 606 104 302

SEVERNÍ STOPOU

13. 5. 2006, Dolní Poustevna

Informace: p. Leksa

mobil: 602 126 390

Další akce a podrobnější informace

naleznete na naší internetové adrese:

KRUPSKÁ SMYČKA

16. 9. 2006, Krupka

Informace: p. Kočí

mobil: 723 720 093

LETNÍ

TURISTICKÝ SRAZ 2006

5.-13. 8. 2006, Krásná Lípa

Informace: p. Hieke

mobil: 728 732 877

www.klub.turistu.cz


Author kol

„Ve srovnání s ostatními značkami jízdních kol spotřebitelé silně vnímají, že Author nabízí

nejlepší poměr cena – kvalita, nejširší sortiment, je nejrychlejší při zavádění nových kolekcí

na trh a nejvýrazněji podporuje sport." (Výzkum znalosti a vnímání značky Author – Brand Brothers)

FRANTIŠEK NOVÝ – VELO, Sebuzín 170, 403 02 Ústí nad Labem, tel. 475 229 241, e-mail: velo.novy@email.cz

www.author.cz


KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

oblast Ústecký kraj a odbor KČT v Krásné Lípě

ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

krajská rada Ústeckého kraje a odbor KČT Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bobříci

Krásná Lípa - centrum Českého Švýcarska

a

Jiřetín pod Jedlovou - centrum Tolštejnského panství

Vás zvou ve dnech

5. - 13. 8. 2006

na

LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006

který se uskuteční pod záštitou

hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce

a

LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH

ODDÍLŮ MLÁDEŽE

25. ročník

který se uskuteční pod patronátem

senátora Parlamentu ČR Josefa Zosera

Česká republika

Ústecký kraj

Národní park České Švýcarsko

Krásná Lípa - Jiřetín pod Jedlovou


Vážení přátelé, turisté.

Při svých cestách po rozhlednách v České

republice v rámci projektu „Podzim ve výškách“

se setkávám vedle zástupců státní správy a

místní samosprávy také se spoustou nadšených

turistů. A to nejen s činovníky Klubu

českých turistů, ale i s obyčejnými návštěvníky,

tedy také turisty.

Cílem projektu je „rozhýbat“ národ a pozvat

všechny občany k návštěvě nejen vybraných

rozhleden, ale i k aktivnímu pohybu a pobytu

v přírodě, k návštěvě zajímavých turistických

míst.

Smyslem celé akce je propagace a podpora cestovního ruchu.

Jeho nedílnou součástí je i Klub českých turistů, který se v řadě případů

stará o tyto rozhledny, udržuje a obnovuje síť značených turistických cest a

tras. Ale nejen to, vyvíjí bohatou a rozmanitou činnost, která není určena

jen vlastním členům. Naopak, klub svými aktivitami oslovuje celou širokou

veřejnost. A právě těchto zkušeností chceme využít k dalšímu rozvoji

především domácího cestovního ruchu.

Jedním z příkladů je i chystaný Letní turistický sraz 2006, který připravují

společně turisté Ústeckého kraje s městy a obcemi v regionu Šluknovského

výběžku za vydatné podpory Ústeckého kraje a s přispěním řady dalších

partnerů. Týdenní setkání, které vyvrcholí v Krásné Lípě – centru Českého

Švýcarska, je přesně to, jak si představujeme směr, kterým by se měl ubírat

domácí cestovní ruch.

Široká a pestrá nabídka turistických aktivit by měla přivést do Ústeckého

kraje Vás, milovníky a příznivce turistiky. Na druhé straně bude Vaše účast

oceněním těch, kteří tuto akci připravují a zároveň podpoří snahy všech

v tomto kraji, kteří mají rozvoj cestovního ruchu jako svoji prioritu.

Dovolte mi, abych i já vyjádřil podporou této akci. Věřím, že i Vy, milovníci

turistiky, si najdete cestu na Letní turistický sraz 2006 do Ústeckého kraje.

Mgr. Radko Martínek

ministr pro místní rozvoj ČR

Vydáno za podpory MMR ČR


LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006

5. - 13. 8. 2006

RÁMCOVÝ PROGRAM:

HLAVNÍ AKCE:

5. – 10. 8. 06 PĚŠÍ PUTOVÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM Louny – Krásná Lípa

NA KOLE KRUŠNOHOŘÍM

České Hamry – Krásná Lípa

MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM – Krásná Lípa

5. – 13. 8. 06 25. LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko OMIKRON

6. – 13. 8. 06 POJĎTE S NÁMI, aneb

VANDROVÁNÍ TOLŠTEJNSKÝM PANSTVÍM se ZLATOPRAMENEM

6. – 13. 8. 06 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DĚČÍNSKEM, SASKEM A LUŽICÍ

7. 8. 06 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍHO SRAZU TOM

Jiřetín pod Jedlovou, rekreační středisko OMIKRON

10. 8. 06 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU

Krásná Lípa, fotbalový areál

11.–13. 8. 06 SKALNÍMI HRÁDKY LABSKÝCH PÍSKOVCŮ, 24. ročník

Krásná Lípa, turistická základna

12. 8. 06 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU

Krásná Lípa, Křinické náměstí

DALŠÍ TURISTICKÉ A DOPROVODNÉ AKCE:

5. – 13. 8. 06 Výstavy, přednášky a promítání filmů: Krásná Lípa, kulturní středisko

Národní park ČESKÉ ŠVÝCARSKO; ÚSTECKÝ KRAJ;

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ; TURISTICKÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ

6. – 12. 8. 06 Výlety a vycházky do Národního parku ČESKÉ ŠVÝCARSKO s průvodci

Správa NP České Švýcarsko

6. – 12. 8. 06 Vlastní výlety a vycházky, plnění oblastních a tematických turistických odznaků

11.–12. 8. 06 Výlety pro zdravotně postižené

11. 8. 06 Přehlídka folk a country skupin Krásná Lípa, amfiteátr

12. 8. 06 SETKÁNÍ U LÍPY - vystoupení folklorních souborů, prodejní stánky řemesel,

turistická burza, netradiční soutěže

Krásná Lípa, Křinické náměstí


LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006

KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

JIŘETÍN POD JEDLOVOU - CENTRUM TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ

Pořadatelé:

Oblastní výbor Klubu českých turistů – oblast Ústecký kraj

Odbor Klubu českých turistů Krásná Lípa

Asociace turistických oddílů mládeže – krajská rada Ústeckého kraje

Odbor KČT Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bobříci

Organizační štáby:

LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

předseda

Václav Hieke, předseda odboru KČT Krásná Lípa

garant

Ing. Jaroslav Krejzlík, generální sekretář Ústředí KČT Praha

místopředseda Josef Rychnovský, předseda oblastního výboru KČToblast Ústecký kraj

místopředseda Miloslav Toman, předseda krajské rady A – TOM Ústeckého kraje

organizační pracovník Mgr. Martina Jakešová, odbor KČT TJ Lokomotiva Louny

hospodář

Růžena Streiftauová, předsedkyně odboru KČT CVČ Most

zástupce patronů Hana Volfová, místostarostka Městského úřadu Krásná Lípa

zástupce partnerů Ing. Jiří Rak, organizační pracovník OPS České Švýcarsko

přihlášky a evidence Jana Vašutová, organizační pracovnice MěÚ Krásná Lípa

LETNÍ SRAZ TOM

předseda

Miloslav Toman, předseda krajské rady A – TOM Ústeckého kraje

místopředseda Mgr. Bc. Helena Landová, odbor KČT Šluknov

organizační pracovník Alena Koktanová, 5. TOM Ústí nad Labem

organizační pracovník Jana Štajnerová, TOM 6716 Bobříci Teplice

hospodář

Iva Jiránková, TOM 6716 Bobříci Teplice

zahraniční styky Mgr. Jitka Laštovková, Ústí nad Labem

kulturní program Miroslav Rulák, 5. TOM Ústí nad Labem

přihlášky a prezence Milan Havlíček, TOM 6716 Bobříci Teplice

ubytování

Štefan Hajšo, TOM 6716 Bobříci Teplice

doprava

Josef Rokoš, TOM 6716 Bobříci Teplice

Roman Kalina, TOM 6716 Bobříci Teplice

Čestné předsednictvo:

Ing. Jiří Šulc

Josef Zoser

Ing. Jan Havelka

Mgr. Tomáš Novotný

RNDr. Milan Hagan

hejtman Ústeckého kraje

senátor Parlamentu České republiky

předseda Klubu českých turistů

předseda Asociace turistických oddílů mládeže

předseda představenstva DRINKS UNION, a.s.


H L A V N Í P A T R O N I S R A Z Ů

Město Krásná Lípa

www.krasnalipa.cz

Obec Jiřetín pod Jedlovou

www.jiretin.cz

Národní park České Švýcarsko

www.npcs.cz

Tolštejnské panství, o.p.s.

www.tolstejn.cz

DRINKS UNION

www.drinksunion.cz

DELITEUS, Svaz cestovního ruchu

www.deliteus.cz

Ústecký kraj, krajský úřad

www.kr-ustecky.cz

VÝBOR PATRONŮ A PARTNERŮ

Město Krásná Lípa

NP České Švýcarsko

Obec Jiřetín pod Jedlovou

DRINKS UNION, a.s.

Tolštejnské panství, ops

České Švýcarsko, ops

DELITEUS, Svaz cestovního ruchu

Krajský úřad Ústeckého kraje

Oborová zdravotní pojišťovna

Ubytovací centrála Jiřetín pod Jedlovou

CHKO Labské pískovce

CHKO Lužické hory

Print@ctive, s.r.o.

Český svaz ochránců přírody

Lesy ČR, Lesní správa Rumburk

- Ing. Zbyněk Linhart, starosta

- RNDr. Zdeněk Patzelt, ředitel Správy NP

- Pavel Zoser, místostarosta

- Ing. Josef Vejlupek,

- Ing. Anna Korbelová, předsedkyně správní rady

- Mgr. Marek Mráz, ředitel

- Ing. Jiří Poláček, výkonný ředitel

- Ing. Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu

- Ing. Josef Flos, ředitel oblastní pobočky

- Petr Špůr, jednatel společnosti

- Ing. Werner Hentschel, vedoucí Správy

- Jitka Thelenová, pracovnice Správy

- Ing. Jaroslav Stibor, jednatel společnosti

- Dr. Jan Eichler, předseda ZO „Tilia“

- Ing. Pavel Bik, vedoucí Správy

Kontaktní adresa:

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Masarykova 246/6

407 46 KRÁSNÁ LÍPA

Kontaktní osoba: Jana Vašutová, telefon: 412 354 824

e-mail: vasutova@krasnalipa.cz


LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006

Termín: 5. - 13. 8. 2006

Místo: KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Pořadatel: Oblastní výbor KČT - oblast Ústecký kraj a odbor KČT v Krásné Lípě

Vedoucí akce: Václav Hieke, předseda odboru KČT Krásná Lípa,

Nemocniční 26, 407 46 Krásná Lípa

telefon: 412 383 129; 728 732 877

e-mail: hiekev@cbox.cz

Letní turistický sraz 2006 je významnou akcí Klubu českých turistů v roce 2006. Je určen nejen členům KČT, ale i

široké turistické veřejnosti a zahraničním návštěvníkům. Akce je zařazena do mezinárodního kalendáře IVV

(Internationaler Volksportverband). Pro účastníky bude připraven bohatý a rozmanitý program. Každý si bude moci

vybrat ze široké nabídky.

Přihlášky: - zájemci vyplní závaznou přihlášku, kterou zašlou nejpozději do 30. 4. 2006 na adresu: KLUB

ČESKÝCH TURISTŮ, Masarykova 246/6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA

- současně k přihlášce přiloží kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku a

objednaných služeb

Ubytování: pro účastníky budou připraveny následující možnosti ubytování

- ve vlastních stanech - turistická základna KČT u fotbalového areálu v Krásné Lípě

- turistická základna ZO ČSOP „Tilia“ v Krásné Lípě

(á 10,- Kč za osobu a noc)

- ve vlastních karavanech - tréninkové fotbalové hřiště v areálu v Krásné Lípě

(á 10,- Kč za osobu a noc)

- na podlaze, ve vlastním spacím pytli - základní škola v Krásné Lípě popřípadě další, podle počtu

zájemců (á 30,- Kč za osobu a noc)

tato ubytovací zařízení budou vybavena pevnými i mobilními sociálními zařízeními (umývárny,

sprchy, WC)

- ubytování na lůžku - vícelůžkové ubytovny, chaty, internáty (70 - 150 Kč za osobu a den)

toto ubytování je možné objednat v závazné přihlášce; přihlášení a zařazení účastníci obdrží od

ubytovací komise vyrozumění a následně po zaplacení obdrží ubytovací poukaz

- ubytování na lůžku - hotely, penziony (150 – 450,- Kč za osobu a den)

toto ubytování je možné objednat v závazné přihlášce; přihlášení a zařazení účastníci obdrží od

ubytovací komise vyrozumění o rezervaci; úhradu provedou přímo ve prospěch ubytovacího zařízení

- ubytování na lůžku může být, vzhledem k počtu účastníků, zajištěno i ve vzdálenějších

místech od centra LTS 06, Krásné Lípy

- účastníci přístupových tras budou ubytováni podle pokynů uvedených v propozicích těchto

akcí

Stravování: - zájemci si budou moci objednat a zaplatit stravování při prezenci;

- poskytovatelem stravování bude Školní jídelna základní školy v Krásné Lípě, v rozsahu snídaně a

večeře

- jinak si účastníci budou zajišťovat stravování samostatně v provozovnách veřejného stravování a

v prodejních stáncích

- příprava a konzumace stravy v ubytovacích zařízeních se bude řídit pravidly, která si stanoví

jednotliví poskytovatelé ubytování


Doprava:

- do Krásné Lípy a zpět si zajišťují a hradí účastníci samostatně, s možností použití všech,

v daném období, platných slev

- v průběhu LTS 06 bude posílena pravidelná veřejná doprava a dále zajištěna smluvní

autobusová a vlaková přeprava pro účastníky srazu

(do míst ubytování, míst startů jednotlivých akcí a zpět, včetně přepravy jízdních kol)

- jízdní řády jednotlivých spojů obdrží účastníci spolu s dalšími pokyny, včetně ceníku

jízdného

Parkování: - pro účastníky přístupové mototuristické jízdy Ústeckým krajem bude vyhrazeno parkoviště

motorových vozidel a pro karavany přímo ve fotbalovém areálu v Krásné Lípě

- pro ostatní motorová vozidla budou vyhrazeny další parkovací plochy, nikoliv však jako hlídaná

parkoviště

Jízdní kola: - pro účastníky s jízdními koly – cykloturisty, bude zabezpečen prostor k jejich uložení v místě

ubytování

Bezpečnost: - vzhledem k tomu, že převážná většina akcí se bude konat v Národním parku České Švýcarsko a

chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory je nezbytně nutné se pohybovat

jen po vyznačených turistických cestách, veřejných komunikacích, respektive pro účely LTS 06

vyznačených trasách a bezpodmínečně dodržovat jejich návštěvní řády

- povinným vybavením všech účastníků cyklotras je přilba a kolo podle platných silničních předpisů

Zdravotní zabezpečení:

- stálá zdravotní služba bude ve sportovním areálu (ubytování – stany, karavany) a na všech akcích

- o lékařské službě budou účastníci informováni při prezenci

- účastníci by si měli ve vlastním zájmu vzít s sebou dostatek osobních léků a zdravotních potřebpomůcek

aby neměli v průběhu LTS 06 problém s jejich zabezpečováním

- vzhledem k tomu, že řada akcí a tras (zajišťované, zájezdy, ale i individuální) povede do

sousedního Saska, měli by být účastníci vybaveni zdravotním pojištěním pro cesty do zahraničí

(léčení a léčebné výlohy)

Osobní doklady:

- protože řada akcí i zájezdů může zavést účastníky do sousedního Saska, je potřeba aby účastníci

byli vybaveni platnými občanskými průkazy podle normy EU nebo platnými cestovními pasy

Prezence:

Cena:

Bonus:

bude probíhat nepřetržitě od soboty 5. 8. 2006 od 9.00 hodin do neděle 13. 8. 2006 do 16.00 hodin

v prostorách nádraží ČD - KRÁSNÁ LÍPA (stálá informační služba i v nočních hodinách)

základní – jednotná cena účastnického poplatku činí 200,- Kč, kterou je potřeba uhradit (před

odesláním závazné přihlášky) ve prospěch běžného účtu OV KČToblast Ústecký kraj, který

je veden u České spořitelny a.s. Ústí nad Labem, číslo účtu: 0883220399/0800, variabilní

symbol: 44, nejpozději do 30. 4. 2006.

Kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku a dalších služeb je nutné přiložit k závazné

přihlášce.

Cena účastnického poplatku zahrnuje:

• účastnický průkaz

• možnost účasti na všech turistických, kulturních a doprovodných akcích v rámci srazu

• využívání slev při dopravě v době konání srazu

• informační a propagační materiály

• upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti

• organizační a technické zajištění srazu

zájemci, kteří se přihlásí a zaplatí do 20. 12. 2005 obdrží „Kalendář turistických akcí a katalog

informací a služeb Ústeckého kraje pro rok 2006“


Termín: 5. - 13. 8. 2005

LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH

ODDÍLŮ MLÁDEŽE

25. ročník

Místo:

Pořadatel:

JIŘETÍN POD JEDLOVOU - rekreační středisko OMIKRON

Asociace turistických oddílů mládeže, krajská rada Ústeckého kraje

a odbor KČT Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bobříci

Vedoucí akce: Miloslav Toman, předseda krajské rady A – TOM Ústeckého kraje (krajánek)

a místopředseda organizačního štábu LTS 06

Nádražní nám. 599, 415 02 Teplice

telefon: 972 421 435 (zaměstnání), 721 445 296

e-mail: lesni.panna@email.cz

Místo srazu:

RS - OMIKRON, Jiřetín pod Jedlovou

Termín srazu: 5.8. až 13.8. 2006 (4.pá – 13.ne)

Srazový prostor je k dispozici od pátku 4.8.2006 od 10:00 hodin

Akce je zařazena v Kalendáři IVV.

Účast na srazu: Srazu se mohou zúčastnit všichni organizovaní i neorganizovaní turisté, kteří se

přihlásí ve stanoveném termínu a uhradí stanovené srazové poplatky. Členové KČT a

A-TOM se prokáží členským průkazem při prezentaci. Bez členského průkazu

účastníci hradí srazový poplatek jako pro nečleny. Za účastníky mladší 18 let jsou

zodpovědní příslušní vedoucí TOM, resp. rodiče.

Prezentace:

Poplatek:

Ubytování:

Parkování:

Stravování:

Přihlášky:

Na recepci RS OMIKRON od 4.8.2005 od 10.00 hodin. Při prezentaci budou od

účastníků vybírány poplatky za objednané služby (viz. přihláška).

Účastnický poplatek činí 200,- Kč pro členy A TOM a KČT.

Pro nečleny a jiné organizace činí srazový poplatek 300,- Kč.

Poplatek je splatný společně s přihláškou.

Ve vlastních stanech a vlastních spacích pytlích v místě určeném organizátorem. Po

dobu srazu v ceně 15,- Kč za stan a noc. Ve čtyř lůžkových chatkách ve vlastních

spacích pytlích v termínu od 4.8. do 13.8.2006 v ceně 30,- Kč za osobu a noc. V

budově od 4.8. do 13.8.2006 v ceně 95,- Kč za lůžko a noc.

Na ubytování třeba zaslat přihlášku nejpozději do 30.4.2006.

Kapacita ubytování je dostačující, ale vzhledem k hygienickým podmínkám ji nelze

přeplnit.

Osobní auta a autobusy budou moci parkovat jen na vyhrazeném parkovišti v blízkosti

RS OMIKRON.

Na základě objednávky stravy v rozsahu polopenze (snídaně, večeře) za 115,- Kč

osoba/den. Nezabezpečujeme svačiny na cestu, ani obědy v RS. Není k dispozici

zázemí pro vaření skupin. Zabezpečujeme jen dopředu objednanou stravu.

Na sraz je nutné se přihlásit písemně na přiložené přihlášce (je možné si jí namnožit).

Termín pro závazné přihlášení je do 30. dubna 2006.


Závaznou přihlášku s dokladem o zaplacení účastnického poplatku je nutné zaslat nejpozději

do 30.4.2006 na adresu:

Milan Havlíček, ul. Antonína Sochora 1316/31, 415 01 Teplice v Čechách

Úhradu poplatků na účet:

2092512001/2400 u eBanky

Variabilní symbol 25/2006

Kopii dokladu o zaplacení přiložte k přihlášce.

Doprava:

Do Jiřetína pod Jedlovou je možné se dopravit vlakem (trať 081 a 089), od zastávky

Jiřetín pod Jedlovou je RS OMIKRON vzdáleno cca 30 minut ve směru na Tolštejn.

Všeobecné pokyny:

• Každý účastník si přinese s sebou: občanský průkaz, členský průkaz KČT (členové),

průkaz pojištěnce (mladší 15 let cestovní pojištění)

• Doklad o zaplacení srazového poplatku

• Ve srazovém poplatku není zahrnuto pojištění osob a věcí účastníků, proto se každý

zúčastňuje srazu na vlastní zodpovědnost. Doporučujeme individuální pojištění.

• Každý účastník je povinen dodržovat táborový pořádek a pořádek platný pro RS

OMIKRON v Jiřetíně pod Jedlovou

• Rozdělávání ohně a vaření na otevřeném ohni jen se souhlasem NP České Švýcarsko

• Každý účastník je povinen nosit viditelně označení účastníka a označit svůj stan

přiděleným číslem

• Účastníci jsou povinni respektovat zákaz parkování v areálu RS

Vzhledem k tomu, že trasy vedou v hraničním pásmu a zacházejí i do SRN je potřebné nosit s sebou pas

nebo občanský průkaz, pro případ úrazu i průkaz pojištěnce !

Ceník objednávaných služeb:

účastnický poplatek 200,- Kč/osoba (300,- Kč)

ubytování dle výběru 15,- Kč stan/noc

30,- Kč osoba/noc v chatce (ve spacáku)

95,- Kč osoba/noc v budově (v peří)

Stravování polopenze 115,- Kč osoba/den

Srazové tričko 120,- Kč (1 ks/ bez objednání 150,- Kč v místě)


PĚŠÍ PUTOVÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM

NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍPĚ

Termín: 5. - 10. 8. 2006

Pořadatel: Odbor KČT TJ Lokomotiva Louny

Vedoucí akce: Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, 44001 Louny

telefon: 603 852 932

e-mail:

chaloupkova.olina@ln.mpsv.cz

Akce je zařazena v Kalendáři IVV.

Program:

Pá, 4. 8. 06

So, 5. 8. 06

1. etapa

Ne, 6. 8. 06

2. etapa

Po, 7. 8. 06

3. etapa

Út, 8. 8. 06

4. etapa

St, 9. 8. 06

5. etapa

Čt, 10. 8. 06

od Pá, 11. 8.

do Ne, 13. 8.

2006

příjezd účastníků do Loun,

od 16 h. prezence v Městské sportovní hale, Rybalkova 2673, Louny, tel.: 415 653 027

ubytování podle požadavků uvedených v závazné přihlášce

příjezdy účastníků a pokračování prezence (celý den)

25 km - Louny, Lenešice, Ranská hora, Hrádek, Raná, Mnichov, Oblík, Červený vrch,

Dobroměřice, Louny

35 km - Louny – Hrádek, Milá, Bělušice, Charvátce, Mnichov – Louny

večer prohlídka města a výstup na věž chrámu Sv. Mikuláše

přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD z Loun do Lovosic

18 km - Lovosice, Vchynice, Košťálov, Boreč, Lovoš, Lovosice

30 km - Lovosice – Vchynice, Březno, Ostrý, Milešov, Milešovka, Velemín, Opárno, Lovoš –

Lovosice

přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD z Lovosic do Litoměřic

14 km - Litoměřice, Skalice, Hradiště, Hlinná, Miřejovice, Litoměřice

25 km - Litoměřice – Skalice, Lbín, Homolka, Černiště, Varhošť, Krkavčí skála, Hlinná –

Litoměřice

přeprava zavazade + přejezd účastníků vlakem ČD z Litoměřic do Sebuzína

17 km - Sebuzín, Ritinská rokle, Čeřeniště, Němčí, Průčelská rokle, Ústí n.L.-Střekov

25 km - Sebuzín - Čeřeniště, Tašov, Proboštov, Malečov, Malý Ostrý, Velký Ostrý, Nová Ves,

Ústí n.L.-Střekov

Přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD ze Střekova do Malého Března

15 km - Malé Březno, Zubrnice-skanzen, Buková hora, Těchlovice, Děčín

30 km - Malé Březno – Těchlovice, Vrabinec, Lesná, Velký Chlum, Děčín

10 km - Děčín – městská prohlídková trasa (zámek, ZOO, Pastýřská stěna)

Přeprava zavazadel + přejezd účastníků vlakem ČD z Děčína do Krásné Lípy

po příjezdu prezence, ubytování a účast na slavnostním zahájení Letního turistického srazu

2006 v Krásné Lípě

ÚČAST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006

Doprava: - do místa startu a odjezd z Krásné Lípy si zajišťuje a hradí každý samostatně

- přepravu mezi jednotlivými etapovými místy zajišťuje pořadatel, jízdné si hradí účastníci

Ubytování: - bude zajištěno na podlaze, s vlastním spacím pytlem (na lůžku – individuálně)

Stravování: - nebude hromadně zajišťováno, každý si bude zabezpečovat sám

Cena: jednotná 700,- Kč za účastníka (500,- Kč – pěší putování; 200,- Kč – LTS 06)

zahrnuje organizační zabezpečení pěšího putování včetně přepravy zavazadel, ubytování na

podlaze s vlastní spacím pytlem, program v rámci srazu, informační a propagační materiály,

plánky pěších tras, upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti.

ČLENOVÉ KČT obdrží bonus.

Účastníci pěšího putování splní podmínky oblastního turistického odznaku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. Počet míst

přístupové trasy – Pěšího putování Českým středohořím je omezen kapacitou ubytování v jednotlivých etapových

místech a dopravními možnostmi mezi jednotlivými ubytovacími místy.Ve vlastním zájmu je nutné se přihlásit a

uhradit účastnický poplatek co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2006. O zařazení budou účastníci vyrozuměni spolu

s dalšími informacemi a pokyny.


NA KOLE KRUŠNOHOŘÍM

NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍPĚ

Termín: 5. - 10. 8. 2006

Pořadatel: Odbor KČT MM LITVÍNOV

Vedoucí akce: Václav Novotný, Zámecká 2007, 436 01 Litvínov

telefon: 476 793 394 (privát), 476 767 621 (zaměstnání)

e-mail:

vaclav_novotny@volny.cz; novotny@mulitvinov.cz;

internet: www.volny.cz/krusnohordraha

Akce je zařazena v Kalendáři IVV.

Program:

Pá, 4. 8. 06

So, 5. 8. 06

Ne, 6. 8. 06

Po, 7. 8. 06

Út, 8. 8. 06

St, 9. 8. 06

Čt, 10. 8. 06

příjezd účastníků do obce České Hamry v Krušných horách

(do stanice ČD České Hamry na trati Chomutov - Vejprty, nebo na území SRN do stanice

Hammerunterwiesenthal na trati Cranzal - Oberwiesenthal; hned u stanice je hraniční

přechod pro pěší a cyklisty do obce České Hamry)

od 16 h. prezence v penzionu Pohoda, ubytování – podle požadavku v přihlášce

příjezdy účastníků a pokračování prezence (celý den)

samostatné výlety do okolí: KLÍNOVEC - BOŽÍ DAR - OBERWIESENTHAL -

FICHTELBERG - BÄRENSTEIN - VEJPRTY

do 8 h. dokončení prezence, naložení zavazadel na doprovodné vozidlo

1. etapa = ČESKÉ HAMRY - HORA SVATÉ KATEŘINY cca 55 km

2. etapa = HORA SVATÉ KATEŘINY - MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH cca 50 km

3. etapa = MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH - TISÁ cca 50 km

odpočinkový den: samostatné výlety, vyjížďky nebo návštěvy TISKÝCH STĚN A

DĚČÍNSKÉHO SNĚŽNÍKU

4. etapa = TISÁ - KRÁSNÁ LÍPA cca 70 km

po příjezdu ubytování a účast na slavnostním zahájení Letního turistického srazu 2006

v Krásné Lípě

od Pá, 11. 8. 06 ÚČAST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006

do Ne, 13. 8. 06

Trasy (základní i případně prodloužené) povedou po silnicích nebo lesních cestách vhodných pro treková kola na

území České republiky i SRN – Spolkové země Sasko. Je proto nutné mít platný občanský průkaz podle normy EU

nebo cestovní pas.

Dále je potřeba, aby každý účastník měl uzavřeno zdravotní pojištění pro cesty v zahraničí.

Povinným vybavením každého účastníka je přilba a kolo podle silničních předpisů.

Ubytování:

Stravování:

bude zajištěno podle požadavků uvedených v závazné přihlášce

nebude hromadně zajišťováno, každý si bude zabezpečovat sám

Cena: jednotná 500,- Kč za účastníka (300,- Kč – cyklotrasa; 200,- Kč – LTS 06)

zahrnuje organizační zabezpečení cyklotrasy včetně přepravy zavazadel, program v rámci

srazu, informační a propagační materiály, plánky cyklotras, upomínkový list, odznak, suvenýr

a další pozornosti. ČLENOVÉ KČT obdrží bonus.

Cena ubytování není součástí účastnického poplatku, uhradí si každý sám v ubytovacím

zařízení podle svého požadavku uvedeného v závazné přihlášce.

Dopravu do místa startu cyklotrasy a odjezd z Krásné Lípy si zajišťuje a hradí každý samostatně.

Počet míst přístupové cyklotrasy je omezen kapacitou ubytování v jednotlivých místech. Ve vlastním zájmu je

nutné se přihlásit a uhradit účastnický poplatek co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2006.

O zařazení budou účastníci vyrozuměni spolu s dalšími informacemi a pokyny.


MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM

NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍPĚ

Termín: 5. - 10. 8. 2006

Pořadatel: Odbor KČT VTŽ CHOMUTOV

Vedoucí akce: Ladislav Braun, Kmochova 30, 430 03 Chomutov

telefon: 604 607 853

e-mail:

helmut.novy@seznam.cz

Akce je zařazena v Kalendáři IVV.

Program:

od So, 5. 8. 06

do Čt, 10. 8. 06

Přístupová mototuristická jízda Ústeckým krajem s cílem na Letním turistickém srazu

v Krásné Lípě

Doporučené turistické cíle v Ústeckém kraji:

Chomutovsko - KADAŇ, Františkánský klášter

- JIRKOV, Červený Hrádek, zámek

Lounsko - KRÁSNÝ DVŮR, zámek

- LOUNY, chrám Sv. Mikuláše

Mostecko - MOST, Hněvín, rozhledna, 411 m.n.m.

- JEZEŘÍ, zámek

Teplicko - DUCHCOV, zámek

- MILEŠOVKA, rozhledna, 837 m.n.m.

Litoměřicko - LIBOCHOVICE, zámek

- PLOSKOVICE, zámek

Ústecko - ÚSTÍ nad Labem – STŘEKOV, hrad

- VELKÉ BŘEZNO, zámek

Děčínsko - SNĚŽNÍK, rozhledna, 723 m.n.m.

- DĚČÍN, zámek

Účastníci si přístupovou trasu volí sami s tím, že pokud možno navštíví v Ústeckém kraji co největší počet z výše

doporučených turistických cílů. V případě návštěvy deseti a více míst (doloženo razítky, vstupenkami,

pohlednicemi, fotografiemi apod.) obdrží při prezenci v Krásné Lípě prémii.

Prezence závazně přihlášených bude probíhat ve Sportovním areálu TJ Krásná Lípa.

od Čt, 10.8.06 ÚČAST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006

do Ne, 13.8.06

Ubytování:

Stravování:

- v průběhu mototuristické jízdy Ústeckým krajem v ubytovacích zařízeních nebo kempech,

zajišťují si účastníci samostatně

- v rámci LTS 06 ve vlastních karavanech – ve fotbalovém areálu TJ Krásná Lípa

(á 10,- Kč za osobu a noc) (škvárové fotbalové hřiště – k dispozici samostatná sociální zařízení

– sprchy, WC; parkoviště motorových vozidel tamtéž),

- nebo bude zajištěno podle požadavků uvedených v závazné přihlášce

nebude hromadně zajišťováno, každý si bude zabezpečovat samostatně, jak v průběhu

mototuristické jízdy Ústeckým krajem, tak i na LTS 06 kde bude dostatek prodejních stánků

Cena: jednotná 300,- Kč za účastníka (100,- Kč – mototrasa; 200,- Kč – LTS 06)

Zahrnuje organizační zabezpečení mototuristické jízdy, program v rámci LTS 06, informační a

propagační materiály, mapu Ústeckého kraje, upomínkový list, odznak, suvenýr a další

pozornosti. ČLENOVÉ KČT obdrží bonus.

Cena ubytování není součástí účastnického poplatku, uhradí si každý sám v ubytovacím

zařízení podle svého požadavku uvedeného v závazné přihlášce.

Ve vlastní zájmu je nutné se přihlásit a uhradit účastnický poplatek co nejdříve, nejpozději do 30. 4. 2006.

O zařazení budou účastníci vyrozuměni spolu s dalšími informacemi a pokyny.


POJĎTE S NÁMI

aneb

VANDROVÁNÍ TOLŠTEJNSKÝM PANSTVÍM

se

ZLATOPRAMENEM

Termín: 6. - 13. 8. 2006

Pořadatelé: TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ, o.p.s.; DRINKS UNION a.s.;

Organizační štáb LTS 06; Města a obce, odbory KČT v regionu

Vedoucí akce: Josef Rychnovský, předseda oblastního výboru KČToblast Ústecký kraj

a místopředseda organizačního štábu LTS 06

28. října 1594, 440 01 Louny

telefon: 736 754 160 (KČT); 415 634 144 (zaměstnání);

e-mail:

josef.rychnovsky@centrum.cz

Akce je zařazena v Kalendáři IVV.

Pro účastníky LTS 06, ale i ostatní turistickou veřejnost budou připraveny na jednotlivé dny turistické trasy:

p ě š í

(kratší – do 15 km, delší – do 30 km)

c y k l o (kratší – do 50 km, delší – do 75 km),

které povedou po nejzajímavějších místech v jednotlivých regionech (místy i v SRN), Národním parkem České

Švýcarsko, Chráněnými krajinnými oblastmi Labské pískovce a Lužické hory, umožní návštěvu všech rozhleden,

historických a přírodních zajímavostí.

Každý účastník LTS 06 (v rámci účastnického poplatku) obdrží Vandrovní pas pro zaznamenávání návštěvy

těchto akcí i jednotlivých míst.

Za úspěšné absolvování obdrží účastníci na závěr suvenýr, připomínající toto vandrování. Současně bude v rámci

této akce možno splnit oblastní turistický odznak LABSKÉ PÍSKOVCE a také navštívit řadu míst zařazených

v oblastním turistickém odznaku KRÁSNOLIPSKO.

Účast na jednotlivých akcích bude rovněž potvrzována do záznamníků IVV.

Program:

Ne, 6. 8. 06

Po, 7. 8. 06

Út, 8. 8. 06

St, 9. 8 .06

Čt, 10. 8. 06

Pá, 11. 8. 06

So, 12. 8. 06

Ne, 13. 8. 06

Doprava:

DEN DOLNÍ POUSTEVNY, k nejsevernějšímu místu republiky, Saské Švýcarsko

DEN RUMBURKU, k památníku Rumburské vzpoury, rozhledna Dymník

DEN VARNSDORFU A JIŘETÍNA POD JEDLOVOU, rozhledna Hrádek ve

Varnsdorfu, hrad Tolštejn, rozhledna Jedlová

DEN DĚČÍNA, městská vycházková trasa, Pastýřská stěna, rozhledna Děčínský Sněžník

DEN ŠLUKNOVA, naučná stezka, arboretum, Křížová cesta

DEN MIKULÁŠOVIC, rozhledna Tanečnice, Saské Švýcarsko

DEN KRÁSNÉ LÍPY, v rámci 24. ročníku turistické akce Skalními hrádky Labských

pískovců, rozhledna Vlčí hora

KÖGLEROVA NAUČNÁ STEZKA, otevření nové naučné stezky v Krásné Lípě

do jednotlivých míst startů, ale i z cílů bude zajišťována zvláštními linkami historického vlaku

a ekoautobusy s přívěsy na jízdní kola (jízdní řády obdrží účastníci s ostatními informacemi)

Některé trasy povedou i po území SRN. To znamená, že účastníci musí mít platný občanský průkaz podle normy

EU nebo cestovní pas, ale i uzavřené zdravotní pojištění pro cesty v zahraničí.

Povinným vybavením každého účastníka cyklotras je přilba a kolo podle silničních předpisů.

Děti do 15-ti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby (vedoucí, rodiče apod.).


POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

DĚČÍNSKEM - SASKEM - LUŽICÍ

Termín: 7. - 12. 8. 2006

Pořadatel: organizační štáb Letního turistického srazu 2006

Vedoucí akce: Mgr. Martina Jakešová, organizační pracovník OŠ LTS 06

St. K. Sokola 1123, 440 01 Louny

telefon: 775 157 954

e-mail: martinajakesova@seznam.cz

Pro účastníky LTS 06 budou připraveny autobusové poznávací zájezdy s průvodci do nejzajímavějších

míst na Děčínsku, v Sasku a v Lužici.

Program:

I. Děčínsko A - BLUDIŠTĚM TISKÝCH STĚN, malý a velký okruh skalním městem (pěšky, cca 6

km); Děčínský Sněžník, rozhledna (pěšky, cca 2,5 km)

B - PLAVBA DIVOKÝMI SOUTĚSKAMI, plavba Divokou a Tichou soutěskou

(pěšky, cca 7 km); Hřensko – Pravčická brána (pěšky, cca 6 km)

C - KAMENNÝMI MĚSTY (BUSEM, PĚŠKY, LODÍ), Vysoká Lípa - Loupežnický

hrad, Malá Pravčická brána, plavba Tichou soutěskou - Hřensko (pěšky, cca 9 km); Bynovec,

Růžovým hřebenem na Stoličnou horu, Děčín (pěšky, cca 8 km)

II. Sasko

III. Lužice

A - SKALNÍMI MĚSTY NA NEDOBYTNÝ KÖNIGSTEIN, skalní město

Schramstein (pěšky, cca 6 km); pevnost Königstein; Bastei - skalní město a vyhlídkový most

(pěšky, cca 3,5 km)

B - KDE FILMOVALI POPELKU A METROPOLE SASKA, Moritzburg -

zámek; Drážďany - okruh historickým centrem, Zwinger; Pilnitz – zámek

C - SASKÝM ŠVÝCARSKEM S BÍLOU FLOTILOU, pevnost Königstein; Pirna -

plavba parníkem po Labi do Bad Schandau

A - KRAJEM LUŽICKÝCH SRBŮ, Bautzen - muzeum; Kleinwelka - unikátní park

pravěkých zvířat; Valddorf - k pramenům Sprévy a na bájný vrch Kottmar (pěšky, cca 4 km)

B - HŘEBENOVKOU LUŽICKÝCH HOR, Luž, vrchol (pěšky, cca 8 km); v Podještědí

- klášter a kostel; Lemberk – zámek, studánka Sv. Zdislavy

C – SKALNÍMI MĚSTY ŽITAVSKÉHO VÝBĚŽKU, Zittau, prohlídka historického

centra; Oybin - skalní město a prohlídka lázní; vyhlídková skalní věž Scharfenstein a Topfer

(pěšky, cca 6 km)

Nasazení zájezdů bude vycházet ze zájmu - podle předem přihlášených zájemců, účastníků LTS 06.

Základní cena všech zájezdů bude jednotná - 150,- Kč (autobus, průvodce), za předpokladu minimálně

35 zájemců.

Ostatní – vstupné, jízdy lodí apod. si budou účastníci platit sami.

Odjezdy na zájezdy budou vždy v 8.30 hodin z Křinického náměstí v Krásné Lípě.


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA

LETNÍM TURISTICKÉM SRAZU 2006

Příjmení, jméno, titul

adresa bydliště:

ulice

místo/město

stát

datum narození

číslo

PSČ

kontakt: telefony e-mail

člen KČT: odbor číslo čl. průkazu

jiná organizace:

PŘIHLAŠUJI K ÚČASTI NA LTS 06 (do příslušných políček uvádějte počet přihlašovaných,

osobní údaje ostatních přihlašovaných uveďte v příloze)

Přístupové trasy:

P = PĚŠÍ PUTOVÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM od 5.8.06 do 10.8.06, dále v rámci

programu LTS 06 do 13.8.06

C = NA KOLE KRUŠNOHOŘÍM

Nástup:

pátek, 4.8.06

od 16 h.

sobota, 5.8.06

celý den

neděle, 6.8.06

do 8 h.

C = České Hamry C = České Hamry C = České Hamry

P = Louny

P = Louny

P = Louny

Ubytování: v průběhu putování žádám o zajištění ubytování (bez stravování)

- na podlaze, s vlastním spacím pytlem cena od 50.- do 70.- Kč

- vícelůžkové ubytovny, chaty, internáty cena od 70.- do 150.- Kč

- hotely, penziony cena od 150.- do 450.- Kč

od 5.8.06 do 10.8.06, dále v rámci

programu LTS 06 do 13.8.06

neděle, 6.8.06

od 16 h.

C = Hora Sv. Kateřiny

CYKLO

PĚŠÍ

X

X

- v ceně startovného

individuálně

individuálně

M = MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM s cílem v Krásné Lípě,

od 5.8. do 13.8.06

S = SRAZ - ÚČAST NA VLASTNÍM SRAZU V KRÁSNÉ LÍPĚ

Příjezd do Krásné Lípy:

(zakroužkovat) sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota

5.8.06 6.8.06 7.8.06 8.8.06 9.8.06 10.8.06 11.8.06 12.8.06

Přijedu/přijedeme:

veřejnou hromadnou dopravou (vlak, bus)

osobní auto

na kole

motocykl

karavan (el. přípojka ANO – NE)

autobus (vlastní – zájezd)

Objednávám/e trička s logem LTS 06:

Cena: 120,- Kč / 1 kus

velikost S M L XL XXL XXXL

počet


Mám/e zájem o účast na autobusových poznávacích zájezdech s průvodcem (á 150,- Kč)

I. D Ě Č Í N S K E M II. S A S K E M III. L U Ž I C Í

A B C A B C A B C

Mám/e zájem o stravování v době konání srazu - polopenze (snídaně + večeře) – Školní jídelna

sobota

5.8.06

neděle

6.8.06

pondělí

7.8.06

úterý

8.8.06

středa

9.8.06

čtvrtek

10.8.06

pátek

11.8.06

sobota

12.8.06

neděle

13.8.06

Cena a způsob prodeje stravenek bude sdělen v dalších informacích. Nyní potřebujeme znát alespoň předběžný zájem.

Ubytování v místě srazu – objednávka:

(C, P, M a S - ostatní účastníci srazu) sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota

– od (uveďte počet) v ceně 5.8.06 6.8.06 7.8.06 8.8.06 9.8.06 10.8.06 11.8.06 12.8.06

vlastní stan (stan/osoby) 10,- Kč

osoba/noc

vlastní karavan

(karavan/osoby)

10,- Kč

osoba/noc

na podlaze, s vlastním

spacím pytlem (osoby)

30,- Kč

osoba/noc

vícelůžkové ubytovny, 70-150 Kč

chaty, internáty (osoby)

hotely, penziony (osoby) 150-450


Úhrady účastnických poplatků a objednaných služeb

Počet

celkem Kč

P = Pěší putování Českým středohořím, vč. ubytování na podlaze x 700,- Kč =

C = Na kole Krušnohořím x 500,- Kč =

M = Mototuristická jízda Ústeckým krajem x 300,- Kč =

S = SRAZ – účast jen na vlastním srazu x 200,- Kč =

TRIČKA s logem LTS 06 x 120,- Kč =

Ubytování na LTS 06

- ve vlastních stanech počet osob ______ x počet nocí _____ x 10,- Kč = __________

- ve vlastních karavanech počet osob ______ x počet nocí _____ x 10,- Kč = __________

- na podlaze, ve vlastním

spacím pytli

počet osob ______ x počet nocí _____ x 30,- Kč = __________

C E L K E M =

Uvedená celková částka byla zaplacena ve prospěch běžného účtu OV KČToblast Ústecký kraj,

vedeným u České spořitelny, a. s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 0883220399/0800, var. symbol: 44,

dne …………………. .

(kopie dokladu o zaplacení přiložena)

Zaslat na adresu: KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, Masarykova 246/6, 407 46 KRÁSNÁ LÍPA

nejpozději do 30. 4. 2006.

V ………………………. dne ……………………

……..…………………………

podpis (razítko)


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA

LETNÍM SRAZU TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

25. ročník, Jiřetín pod Jedlovou, 5. – 13. 8. 2006

Název kolektivu

(oddílu)

místo

jméno vedoucího

adresa bydliště

telefon

odbor KČT

oblast KČT

datum narození

PSČ

e-mail

Účastníci:

Poř.

číslo

Příjmení a jméno adresa bydliště PSČ číslo průkazu KČT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Příjezd do Jiřetína pod Jedlovou:

označte: X

pátek

sobota

4.8.06

5.8.06

neděle

6.8.06

cca hodin ____________

pondělí

7.8.06

vlakem

autobusem

autem

(počet)

na kole

(počet)


Ubytování:

k ubytování ve stanech a chatkách je nutné mít spací pytel

vlastní stan 15,- Kč stan / noc počet

chatka 30,- Kč lůžko / noc počet

budova 95,- Kč lůžko / noc počet

Strava: snídaně a večeře - 115,- Kč osoba / den

uveďte počet

pátek, 4.8.06 sobota, 5.8.06 neděle, 6.8.06 pondělí, 7.8.06 úterý, 8.8.06

xxx večeře snídaně večeře snídaně večeře snídaně večeře snídaně večeře

xxx

středa, 9.8.06 čtvrtek, 10.8.06 pátek, 11.8.06 sobota, 12.8.06 neděle, 13.8.06

snídaně večeře snídaně večeře snídaně večeře snídaně večeře snídaně xxx

xxx

Objednávka triček s logem LTS 06:

Cena 120,- Kč / 1 kus (na srazu 150,- Kč)

velikost S M L XL XXL XXXL celkem

počet

Máme zájem o účast na autobusových poznávacích zájezdech s průvodcem (á 150,- Kč)

I. D Ě Č Í N S K E M II. S A S K E M III. L U Ž I C Í

A B C A B C A B C

Poznámky:

Kopie dokladu, složenky (nalepit):

Přihlášku zaslat na adresu:

Milan Havlíček, A. Sochora 1316/31, 415 01 Teplice

V ……………………... dne …………… podpis vedoucího …………..………….. (razítko oddílu)


LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU

RUMBURK

hotely s restaurací

název adresa PSČ číslo telefonu

Dymník Výletní 775/3, Rumburk 408 01 412 332 210

Hvězda Pražská 255, Rumburk 408 01 412 333 352

Zámeček Jiříkovská 1070, Rumburk 408 01 412 334 500

Zelený strom Jiříkovská 829, Rumburk 408 01 412 335 856

Faraon Krásnolipská 287/29 408 01 412 335 701

U Lišáka Na Pěšíně 126/13, Rumburk 408 01 412 333 083

penziony

Vlasta K cihelně 255, Rumburk 408 01 412 332 197

Natura Šluknovská 181, Rumburk 408 01 412 332 581

Cinková Krásnolipská 40/1082,

408 01 412 335 056

Rumburk

ubytovny a ostatní

Dům dětí a mládeže U stadionu 10, Rumburk 408 01 412 332 436

Sportcentrum U stadionu 445/2 408 01 412 332 514

Kemp Koupaliště Lesní 12, Rumburk 408 01 412 332 238

Rekreační středisko

Natura

Na Poustce 263, Rumburk 408 01 412 332 023

JIŘÍKOV

Hotel Waldstein Filipov 180, Jiříkov 2 407 53 412 337 404

Penzion Křovíčko Teplická 23/46, Jiříkov 1 407 53 412 338 310

Penzion U Vodičky Čapkova 456, Jiříkov 1 407 53 412 337 137

STARÉ KŘEČANY

Penzion Oáza Staré Křečany 265 407 61 412 336 298

Penzion Patzelt Brtníky 126, Staré Křečany 407 61 412 336 142

NOVÉ KŘEČANY

Rekreační středisko Nové Křečany 407 61 412 336 076

Chata Sempra Nové Křečany 407 61 412 336 459

DOUBICE

Hotel Jef Doubice 107 407 46 412 381 429

Penzion Stará Doubice 172 407 46 412 381 432

hospoda

Penzion Chata

Hubertus

Doubice 163 407 46 412 381 410

LOBENDAVA

Penzion Kittelberg Lobendava 281 407 82 412 397 925


HORNÍ PODLUŽÍ

Hotel Slávie Horní Podluží 295 407 57 412 379 182

Penzion Jana Horní Podluží 100 407 57 412 379 116

Penzion V Podluží Horní Podluží 237 407 57 412 379 133

Rekreační středisko

Hopo

Horní Podluží 16 407 57 412 379 221

DOLNÍ PODLUŽÍ

Penzion Eva Dolní Podluží 7 407 55 412 379 239

RYBNIŠTĚ

Rekreační středisko U železniční stanice Chřibská, 407 51 412 381 235

ČDP

Rybniště

Rekreační dům Rybniště 11 407 51 412 381 128

CHŘIBSKÁ

Hotel Permon Chřibská 407 44 412 381 241

(Beitlich)

Penzion Braun Nová Chřibská 108, Chřibská 407 44 412 381 182

Penzion Mencl Horní Chřibská 14, Chřibská 407 44 412 381 382

Penzion Na staré Chřibská 309 407 44 412 381 198

pile

Penzion Laura Krásní Pole 8, Chřibská 407 44 412 582 366

Rekreační středisko Chřibská 17 407 44 412 381 217

Rekreační středisko Chřibská 266 407 44 412 381 231

Doly

Rekreační středisko Krásné Pole 22, Chřibská 407 44 412 381 394

U Jasanu

Rekreační středisko Dolní Chřibská 315, Chřibská 407 44 412 381 204

Na Výsluní

Chata Na Tokáni Chřibská 127 407 44 412 381 364

KRÁSNÁ LÍPA

Hotel Beseda Křinické náměstí 252,

407 46 412 383 205

Krásná Lípa

Penzion Petra Kyjov 49, Krásná Lípa 407 46 412 383 249

Penzion Albert Kyjov 39, Krásná Lípa 407 46 412 384 064

Penzion Křinice Krásná Lípa 59 407 46 412 398 324

Penzion Krásný Buk Krásný Buk 41, Krásná Lípa 407 46 412 383 371

Penzion Sherpa Krásný Buk 59, Krásná Lípa 407 46 412 383 002

Chata Veronika Vlčí hora 139, Krásná Lípa 407 46 412 336 240

Chata Na Fakultě Kyjov 22, Krásná Lípa 407 46 412 383 088

VILÉMOV

Turistická ubytovna Vilémov 84 407 80 412 397 400


VELKÝ ŠENOV

Hotel Lidový dům Salmovská 516, Velký Šenov 407 78 412 391 716

MIKULÁŠOVICE

Hotel Ron Mikulášovice 5 407 79 412 394 154

Penzion Ráj

Rekreační 17, Mikulášovice 407 79 412 394 166

poutníků

Ubytovna MěÚ Mikulášovice 321 407 79 412 394 240

Vila Matylda K Lesnímu divadlu 1015,

Mikulášovice

407 79 412 394 293

DOLNÍ POUSTEVNA

Hotel Fajn Klub Dolní Poustevna 292 407 82 412 397 129

Hotel Zelený dům Dolní Poustevna 112 407 82 412 397 082

Turistická ubytovna Dolní Poustevna 211 407 82 412 398 005

JIŘETÍN POD JEDLOVOU

Hotel Křížový vrch Vinařská 185, Jiřetín p. 407 56 412 379 141

Jedlovou

Hotel Stožec Lesné 234, Jiřetín pod

407 56 412 379 111

Jedlovou

Hotel Slovan Rozhled, Jiřetín pod Jedlovou 407 56 412 379 207

Hotel Jedlová hora Jiřetín pod Jedlovou 407 56 412 379 046

Hotel Setuza Jedlová 286/26, Jiřetín p. 407 56 412 379 202

Jedlovou

Penzion Loko-Depo Jiřetín pod Jedlovou 23 407 56 412 379 155

Penzion Kongregace Klášterní 254, Jiřetín pod 407 56 412 379 350

dcer boží lásky Jedlovou

Penzion Starý Lesné 20, Jiřetín pod Jedlovou 407 56 412 379 139

Stožec

Penzion U Draka Jiřetín pod Jedlovou 128 407 56 412 379 220

Turistická chata Jedlová 13, Jiřetín pod 407 56 412 379 238

Jedlová

Jedlovou

Chata Zvoneček Jedlová 10, Jiřetín pod 407 56 412 379 127

Jedlovou

Chata Růžena Jedlová 13, Jiřetín pod 407 56 412 379 202

Jedlovou

Sportcentrum MěÚ Jiřetín pod Jedlovou 407 56 602 860 058

ŠLUKNOV

Hotel Rosana T.G.Masaryka 294, Šluknov 407 77 412 386 510

Hotel Praha Šluknov 407 77 412 386 664

Hotel Mlýn Kunratice 1, Šluknov 407 77 412 386 340

Ubytovna MěÚ Království 10, Šluknov 407 77 412 386 634


VARNSDORF

Hotel Ludmila Husitská 2427, Varnsdorf 407 47 412 371 196

Hotel Sport Žitavská 886, Varnsdorf 407 47 412 372 326

Penzion Fontana Čelákovická 2380, Varnsdorf 407 47 412 372 851

Penzion U Rudolfa Moravská 72, Varnsdorf 407 47 412 372 870

III

Penzion U Modré Národní 539, Varnsdorf 407 47 602 854 118

Hvězdy

Penzion Koliba Okružní 3227, Varnsdorf 407 47 412 333 266

Ubytovna

Hašlerova 3004, Varnsdorf 407 47 412 371 415

Bidrmanovi

Turistická ubytovna Národní 1082, Varnsdorf 407 47 412 372 212

TJ Slovan

Turistická ubytovna Západní 2984, Varnsdorf 407 47 412 372 992

TJ Slovan

Ubytovna turistická Mariánská 1139, Varnsdorf 407 47 412 372 271

Kemp Koupaliště Okružní 2617, Varnsdorf 407 47 607 563 450


Turistický cíl Krásnolipska.

Pozvánka na výlet

V tak bohaté krajině na přírodní krásy jako je Krásnolipsko je velmi těžké se

rozhodnout kam návštěvníka pozvat, v Malém průvodci vydaném u příležitosti 135

let města Krásné Lípy a Letního srazu 2006 je uvedeno téměř 40 turistických cílů.

Proto má pozvánka bude trochu netradiční. Díky našemu rodákovi Rudolfu

Köglerovi vznikla 12. října 1941 první doložená naučná stezka v ČR. Po mnoha

letech devastace a zapomnění bude z iniciativy MěÚ Krásná Lípa v příštím roce

opět zrekonstruována a prodloužena.

Dvacetikilometrový okruh začíná na Krásnolipském náměstí, první zastávkou bude

městský park (10,6 ha.) který byl založen v letech 1888-9. V součastné době

probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která park obohatí o 500 stromů a 23 000 keřů.

Stezka povede turistu po geologickém zlomu Lužického přesmyku. Projde přírodní

rezervaci Vápenka, Kyjovským údolím, pochodníky zavede na rozhlednu Vlčí hora a

přes hradní zříceninu Krásný Buk do Krásné Lípy. Celá trasa je situována po území

CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko.

Rozmanitost a členitost krajiny, která je doplněna řemeslným odkazem umu našich

předků, zajišťuje atraktivnost a hlubší poznání našeho krásného kraje.

V. Hieke


Ústeckým krajem po značkách

Turistické značení je veřejností vnímáno jako samozřejmost, obzvláště setkáváme-li

se s ním takřka na každém kroku. Málokdo ovšem ví něco o tom, kdo toto značení

zřizuje, či o něj pečuje. V nejlepším případě se na turistických rozcestích, nebo

mapách dozví něco o Klubu českých turistů.

Tedy jenom stručně:

České turistické spolky vytvořily první síť značených cest v Beskydách kolem roku

1884.

Důležitou roli sehrál právě Klub českých turistů založený v roce 1888, který již měl

ve svých stanovách, že značkuje a udržuje turistické cesty.

Po vzniku Československa se začala uplatňovat jednotná metodika a v roce 1920

dosáhla celková délka 25 tisíc kilometrů vyznačených turistických cest.

V roce 1954 rozhodla vláda ČSR o zajištění finančních prostředků na značení ze

státního rozpočtu.

Klub českých turistů, obnovený v roce 1990 převzal opět péči o turistické trasy a

finance na značení přicházely formou dotací z různých ministerstev, naposledy

z ministerstva pro místní rozvoj.

V roce 2003 poprvé a jako první v České republice obdržel Klub českých turistů

v našem kraji účelovou dotaci od samotného Ústeckého kraje, a to ve výši 688 tisíc

korun.

V současné době tato částka činí 720 tisíc korun a je určena na údržbu a značení

turistických cest a tras pěších, lyžařských, ale také pro cykloturistiku.

Tím byli značkaři definitivně zbaveni starostí o finanční prostředky.

V současné době pečuje krajská komise turistického značení v Ústeckém kraji o:

- 2705 km značených pěších tras

- 110 km značených lyžařských tras

- 1218 km značených cyklotras

- 150 kusů laminovaných turistických map

- 270 kusů rozcestníků turistických cest

- 3400 kusů směrovek

O dobrý stav tohoto vybavení v kraji pečuje 88 kvalifikovaných značkařů, kteří

odpracují při

obnově značení na 3000 hodin a při údržbě nosných prvků okolo 1500 hodin. To je

asi něco přes 50 hodin na jednoho značkaře.

V nastávajícím období se na nosných prvcích objevují štítky s logem Ústeckého

kraje, který tuto značkařskou činnosti podporuje a také štítky s textem vlastníka –

Klubu českých turistů a kontaktní adresou.

Značkaři Klubu českých turistů se obracejí na všechny s prosbou.: „CHRAŇTE

TURISTICKÉ ZNAČENÍ“.

A ještě je tu jedna prosba. Značkaři hledají nové, mladší spolupracovníky, vždyť

věkový průměr v našem kraji je 61,5 roku.

Vlastimil Grabmüller

předseda komise značení

KČToblast Ústecký kraj


Seznam turistických značených cest v obvodu Děčín

Podle stavu v září 2005.

Všechny značené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny

v mapách KČT č. 11 České středohoří východ, č. 12 Národní parky

České a Saské Švýcarsko, a č.13 Šluknovsko a České Švýcarsko

V závorce za pojmenovaným místem na trase (Turistické informační

místo – TIM) jsou uvedena čísla tras, které buď jdou právě společně se

sledovanou cestou, nebo ji v tom místě křižují, případně odtud vycházejí

či zde končí.

Červeně značené cesty

Č. 0308 Děčín – Staré Město – Těchlovice (ŽST) 11 km

Průběh: Děčín-St.Město (konečná BUS č.2)- Horní Chlum 2 km – Vysoký

Chlum (rozhledna císařovny SISI) (7001) 1 km – Lesná (BUS) 2,5 km – Vrabinec

(zříc.)

(odbočka ke zřícenině 350 m) 3 km – Těchlovice (ŽST) 11 km

Č. 0310 Děčín, Tyršův most – Tisá 19 km

Průběh: Děčín, Tyršův most (3918,6921) (vyhlídka nad vlajkou 500 m) – Pastýřská

stěna (vyhlídka) 0,5 km - Bělá (BUS) 3 km- Pod koňskou hlavou (3918)

8 km - Děčínský Sněžník (rozhledna) (3912,3918) 10 km - Pod Děčínským

Sněžníkem (3912) 11 km - Sněžník (křižovatka) (1655) 12 km – Ostrov (7014)

15 km - Tiské stěny (tur. chata) (7014, 9393) 17,5 km – Tiské stěny (skalní

nám.) (9393) 18,5 km – Tisá (0314) 19 km

Č. 0311 Děčín (nemocnice) – Hřensko (nábřeží) 18 km

Průběh: Děčín (nemocnice, konečná BUS č.1 a 7)(3928, 3943) – Stoličná hora

(vyhlídka) 1 km – Nad Loubím (rozc.)(3943) 4 km – Růžový hřeben ( odbočka

na vyhlídku 0,3 km) 6 km - Pod Kamenským vrchem (3943) 7 km – Belvedér

(odbočka na vyhlídku 0,3 km) 11,5 km – Labská Stráň 12 km - Suchá Kamenice

(rozc.) (1614) 14 km Ústí Suché Kamenice 16,5 km – Hřensko (nábřeží)

(0312,6920) 18 km

Č. 0312 Hřensko (nábřeží) – Mezní Louka 11 km

Průběh: Hřensko (nábřeží) (0311, 6920) – Hřensko (rest. Klepáč)(7022) 1,5 km

– Tři prameny (6917) 3 km – Jeskyně Českých bratří (odb.k jeskyní 0,2 km) 4,5

km – Pravčická brána (výstup k rest. 0,6 km) 5 km – Mezní Louka (0331,1640,

3950, 7005) 11 km


Č. 0317 Jetřichovice (BUS) – Jedlová (ŽST) 22 km

Průběh: Jetřichovice (BUS)(0331,3942,6952) – Jetřichovice (koupaliště) (3942)

1 km – Pavlino údolí (1631) 4,5 km – Studený 5,5 km – Studenec (odbočka

k rozhledně 0,5 km) 10 km – Sedlo pod Studencem (1604) 10,5 km – Zlatý vrch

(odbočka k čedič. varhanům 0,6 km) 11,5 km – Křížový buk (3903) 13,5 km –

Pod Malou Tisovou 16,5 km – Pod Velkou Tisovou 20 km - Jedlová (ŽST)

(3951,6953) 22km

Č. 0318 Lesné – Krompach 12 km

Průběh: Lesné (0332, 7029) – Pod Ptačincem (1656,9395) 3 km – Luž (rozc.) 6

km – Horní Světlá, chata Luž 6,5 km – Krompach (BUS) 12 km

Č. 0320 Krásná Lípa (nám.) – Šluknov (nám.) 19,5 km

Průběh: Krásná Lípa(nám.) (0332, 3945,6956) - Krásný Buk (3994) 2 km -

Krásný Buk (zříc.) 2,5 km - Vlčí hora (BUS) 5 km - Pod Vlčí horou (rozc.jih –

odbočka k Verunčině studánce 0,4 km) (6957) 5,5 km - Pod Vlčí horou

(rozc.sev) (6957) 7km – Brtníky (1631,3945) 9 km - Brtníky (žst.) 9,5 km - Zelený

Kříž (3944) 11 km - Číhaná (odbočka Hrazený 0,6 km) 13 km - Kunratice

(arboretum) 14 km - Čítkův mlýn 15,5 km - Karlovo údolí (7008) 17,5 km - Šluknov

(nám.) (1633)19,5 km

Č. 0331 Mezní Louka – Jetřichovice (BUS) 13 km

Průběh: Mezní Louka (0312,1640,3950.7005) - Malá Pravčická brána (odbočka

k bráně 0,1 km) 3km - Šaunštejn (skalní hrádek) 3,5 km - Pod Šaunštejnem

(7005) 4 km - Česká silnice 5,5 – Pohovka (3942) 8,5 km - Rudolfův kámen 9,5

km - Purkartický les (6924) 10 km - Vilemínina stěna (vyhl.-odbočka na stěnu

200m) 11km - Mariina skála (vyhl.) 11,5 km -Jetřichovice (BUS)

(0317,3942,6952) 13 km

Č. 0332 Lesné – Krásná Lípa (nám.) 18 km

Průběh: Lesné (0318,7029) - Tolštejn (zříc.-odbočka na vrchol 300m) 1 km - U

Ranče (3951) 2 km - Jedlová (rozhl.-odbočka k rozhl.300m) 3 km - Jedlová

(sjezdovka) (3951) 4,5 km - Jedlová (osada) 5,5 km - Chřibská (rozc. žst)

(1604,6953) 8,5 km – Rybniště (žst) (3903) 11,5 km - Karlova výšina (odb. vyhlídka

800m) 13,5 km - Nad Vápenkou (rozc.) (3945) 15 km - Nad Krásnou

Lípou 16,5 km - Krásná Lípa (nám.) (0320,3945,6956) 18 km

Č. 0356 Kyjov – Zadní Doubice (hraniční most) 6,5 km

Průběh: Kyjov (3994,6956,9362) – Pod Praporkem (9362) 1 km – Kyjovské

údolí (rozc.) (3945) 2,5 km – Turistický most (3945) 3,5 km – Zadní Doubice

(Brtnický most) (1631) 5,5 km – Zadní Doubice (Hraniční most-odbočka

k památníku obětí 100m) (1631) 6,5 km


Modře značené cesty.

Č.1604 Česká Kamenice (nám.) – Chřibská (rozc. žst) 16 km

Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1640,3903,3942,6938) - Jehla (vyhl.odb na

vyhlídku 100m) 1,5 km - Líska (bus) 4,5 km - Sedlo pod Studencem (0317) 6,5

km - Lesní domky 10 km - Chřibská (nám.) (3903,6924) 11,5 km - Horní Chřibská

(sklárna) 13,5 km - Chřibská (žst) 15,5 km - Chřibská (rozc. žst) (0332,

6953) 16 km

Č. 1613 Buková Hora–Benešov n.Ploučnicí (rozc. žst) 14,5

km

Průběh: Buková Hora (0308) - Rychnov (BUS) 3 km – Blankartice 5,5 km -

Valkeřice (BUS) 8 km - Kohout (rozhl., odbočka k rozhledně 600m)10 - Benešov

n.Pl.(rozc.,žst) (6907) 14,5 km

Č.1614 Veselé p.Rabštej.(žst)–Suchá Kamenice (rozc.)12 km

Průběh: Veselé pod Rabštejnem (žst) (6938) – Olešský rybník (6920) 1,5 km –

Stará Oleška 2 km – Nová Oleška (BUS) 4.5 km – Arnoltice (BUS) 10 km –

Suchá Kamenice (rozc.) (0311) 12 km

Č.1631 Pavlino údolí – Brtníky 21,5 km

Průběh: Pavlino údolí (0317) - Rynartice (BUS) 1,5 km – Pod Suchým vrchem

(6952) 5 km - Na Tokání (6924) 6 km - Panenská jedle (3950) 10 km - Černá

brána (odb. k Černé bráně 900m) 11 km - Hadí pramen (k pramenu 100 m) 13

km - Zadní Doubice (Hr. most) (0356) 15 km - Zadní Doubice (Brt. most) (0356)

16 km - Kopec19,5 km - Brtníky21,5

Č.1633 Šluknov (žst) – Horní Poustevna (žst) 21 km

Průběh: Šluknov (žst) (1676) - Šluknov (nám.) (0320) 1 km - Rožany (odb. Javorová

brána 500 m) 4 km - Nové Hraběcí 6,5 km - Solanská cesta 10 km -

Lipová 12 km - Jáchym (odb. k vrcholu 200m) 4,5 km - Lobendava (BUS) 17 km

- Horní Poustevna (žst) 21 km

Č. 1640 Česká Kamenice (nám.) – Mezní Louka 15,5 km

Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1604,3903,3942,6938) - Filipov 2,5 km -

Srbská Kamenice (okraj) 6,5 km - Linie opevnění z r. 1938 (9390) 8 km - Královský

smrk (rozc.) (6952,9390) 9,5 km - Dolský mlýn (9390) 10 km - Vysoká Lípa

(hot.Lípa) (7005) 11,5 km - Ptačí kámen (vyhl.-200m) 12,5 km - Zámeček 13 km

- Divoká soutěska (rozc.) (7022) 14 km - Mezní Louka (0312,0331,3950,7005)

15,5 km

Č. 1655 Sněžník (křižovatka) – Rosenthal (D) 6,5 km

Průběh: Sněžník (křižovatka) (0310) – Soví brána (Eulenthor)¨(D) 2,5 km –

Rosenthal (Parking) (D) 4,5 km – Rosenthal (D) 6,5 km


Č. 1656 Nová Huť - Dolní Podluží (ŽST) 11 km

Průběh: Nová Huť (Jedlová zastávka (žst) 400m neznačeno) (3951) - Stožecké

sedlo (6953) 1,5 km - Pětikostelní kámen (vyhlídka 100m) 2 km - Pod Ptačincem

(0318,9395) 4,5 km - Dolní Podluží (rozc.) (7029) 10 km - Dolní Podluží (žst)

11 km

Č. 1672 Rumburk (BUS) – Varnsdorf (žst) 19,5 km

Průběh: Rumburk (BUS) (1676,6957) - Pomník rumb.hrdinů (odb.k pomníku

900m) 0,5 km - Pod Dymníkem (tur.chata, odbočka na vrchol Dýmníku 300m)

(6957) 3 km - Krásná Lípa (žst) (3945) 6,5 km - Prameny Křinice (k pramenu

100m) 10,5 km - Studánka 12,5 km - Varnsdorf (nám.) (3951) 17,5 km - Varnsdorf

(žst) 19,5 km

Č. 1676 Rumburk (BUS) - Šluknov (žst) 20 km

Průběh: Rumburk (BUS) (1672,6957) - Strážný vrch 1 km – Vyhlídka

(CZ/D,BUS) 4,5 km – Filipov (bazilika) 6 km – Jiříkov-Filipov (žst) 8 km - Jiříkov

(nám.) (3944,7004) 9,0 km – Pod Jitrovníkem (7008) 14,5 km - Království 17,5

km - Šluknov (žst) (1633) 20 km

Č. 1677 Mikulášovice (nám.) - Horní Poustevna (žst) 11 km

Průběh: Mikulášovice (nám.) (7011) - Mikulášovice (žst-střed) 0,5 km - Tomášov

2,5 km - Tanečnice (rozhl.) (7010) 4 km - Mikulášovice (žst-dolní) 7,5 km

- Dolina (pram. a kaple 100m) 8 km - Čtverec (tur. chata) 10 km - Horní Poustevna

(žst) (1633) 11 km

Zeleně značené cesty.

Č. 3903 Česká Kamenice (nám.) – Rybniště (žst) 29 km

Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1604,1640,3942,6938) - Česká Kamenice

(žst) 0,5 km - Zámecký vrch (odb.Kamenický hrad 600 m) 1,5 km - Kamenický

Šenov (žst) (7016) 4,5 km - Kamenický Šenov (nám.) 7 km - Panská skála (Varhany)

8,5 km - Horní Prysk 11,5 km - Mlýny (žst) 15 km - Pod Javorem 18 km -

Křížový Buk (0317) 20,5 km - Pod Chřibským vrchem (odbočka na vrchol 500 m)

22 km - Lesní divadlo (odb.k divadlu 200m) 23,5 km - Chřibská (nám.)

(1604,6924) 25 km - Rybniště (žst) (0332) 29 km

Č.3912 Dobkovice (žst) - Děčínský Sněžník (rozhl.) 18 km

Průběh: Dobkovice (žst) – Borek (1680) 2,5 km - Sedmihoří 3,5 km - Javory

(6906,7017) 6,5 km - Horní Jílové 9 km - Jílové (žst) (7003) 12 km - Sněžník

(obec, BUS) 15,5 km - Pod Děčínským Sněžníkem (0310) 17 km - Děčínský

Sněžník (rozhl.) (0310,3918) 18 km


Č.3918 Děčín,Tyršův most–Děčínský Sněžník (rozhl.) 16,5km

Průběh: Děčín, Tyršův most (0310,6921) – Nad Prostředním Žlebem 3 km –

Čertova Voda (rozc.) (6921) 6,5 km – Maxičky (BUS) (6921) 9 km – Kristin Hrádek

(rozc.BUS) 13,5 km – Pod Koňskou hlavou (0310) 14,5 km – Děčínský

Sněžník (rozhl.) (0310,3912) 16,5 km

Č. 3928 Děčín (nemocnice) - Markvartice (žst) 13 km

Průběh: Děčín (nemocnice, konečná BUS č.1 a 7) (0311,3943) – Folknáře

(BUS) 2,5 km – Sokolí vrch (rozhl.) 4,5 km – Huntířov (rozc.) (6907) 7 km –

Markvartice (žst) 13km

Č. 3942 Česká Kamenice (nám.) - Pohovka 10 km

Průběh: Česká Kamenice (nám.) (1604,1640,3903,6938) – Kunratice 2 km –

Jetřichovice (koup.) (0317) 6,5 km-Jetřichovice (BUS) (0317,0331,6952) 7,5 km

– Pohovka (0331) 10 km

Č. 3943 Děčín (nemocnice) - Bynovec 8 km

Průběh: Děčín (nemocnice, konečná BUS č.1 a 7) (0311,3928) – Pod Stoličnou

horou 0,5 km – Nad Loubím (rozc.) (0311) 3 km – Slunečná brána (průchod

skalními útvary 300m) 5,5 km – Pod Kamenským vrchem (0311) 7 km – Bynovec

8 km

Č. 3944 Severní (hr.přechod CZ/D) – Jiříkov (nám.) 30,5 km

Průběh: Severní (CZ/D) - Severní 2 km - Lobendava (BUS) (1633) 4 km - Anenský

vrch 5 km - Vlčí prameny 6,5 km - Lipová (žst) 9 km - Velký Šenov (nám.) 11

km - Černý rybník 12,5 km - Staré Hraběcí 14 km - Hrazený (odb. na Volský

kámen 300m) 16,5 km - Zelený Kříž (0320) 18 km - Prameny Mandavy (odb.k

pramenům 300m) 21,5 km - Valdek (žst) 25,5 km - Harta (rozc.) (1676) 28 km –

Jiříkov (nám.) (1676,7004) 30,5 km

Č. 3945 Krásná Lípa (žst) - Brtníky 16 km

Průběh: Krásná Lípa (žst) (1672) - Krásná Lípa (nám.) (0320,0332,6956) 1 km -

Nad Vápenkou (rozc.) (0332) 4,5 km - U Doubice 7 km - Kyjovské údolí (rozc.)

(0356) 11 km - Turistický most (0356) 12 km - Brtnický hrádek (odb.) 12,5 km -

Velký Pruský tábor (odb. k jeskyni 100 m) 12,5 km - Soví vyhlídka (odb.

k vyhlídce 200 m) 13,5 km – Šternberk 14 km - Brtníky (0320,1651) 16 km

Č.3950 Růžová – Hájenky -- Panenská jedle 14 km

Průběh: Růžová – Hájenky (6920) – Mezní můstek (soutěsky) (7022) 1,5km –

Mezná (6917) 2 km – Mezní Louka (0312,0331,1640,7005) 4 km – Hluboký důl

6,5 km – Zadní Jetřichovice 10 km – Panenská jedle (1631) 14 km

Č.3951 Nová Huť–Varnsdorf (CZ/D)–Kottmar (rozhl.)(D) 28 km

Průběh: Nová Huť (1656) - Jelení skála (odb.na vyhlídku 400 m) 2 km - Jedlová

(žst) (0317,6953) 2,5 km - Tolštejnská cesta (rozc.Tolštejn zříc. odb. 1 km neznač.)

(6953) 3 km - U Ranče (6953) 4 km - Jedlová (sjezdovka) (03352) 5 km -

Křížová hora 6 km - Jiřetín pod Jedl. (nám.) (7029) 6,5 km - Jiřetín pod Jedl.


(žst) 7,5 km - Varnsdorf (nám.) (1672) 12,5 km - Varnsdorf (CZ/D hr.přechod) 14

km - Seifhennersdf. (žst.bhf.) (D) 16 km - Silberteich (koup.) (D) 18,5 km -

Kottmar (rozhl.) (D) 28 km

Č. 3994 Krásný Buk – Kyjov 2,5 km

Průběh: Krásný Buk (0320) – Kyjov (0356,6956,9362) 2,5 km

Žlutě značené cesty

Č.6907 Benešov n.Plouč. (rozc.žst)-Huntířov (BUS) 7,5 km

Průběh: Benešov n.Pl. (rozc.žst) (1613) – Benešov n.Pl.(zámek) 1 km – Brložec

6 km – Huntířov (rozc.) (3928) 7 km – Huntířov (BUS) 7,5 km

Č.6917 Mezná - Tři prameny 3,5 km

Průběh: Mezná (3950) – Tři prameny (0312) 3,5 km

Č.6920 Hřensko nábřeží – Olešský rybník 22 km

Průběh: Hřensko - nábřeží (0311,0312) - Janov 4,5 km - Růžová - Hájenky

(3950) 7 km - Růžová (BUS) 8,5 km - Růžová NS (zast. 1) (9390) 9,5 km - Pod

Růžovským vrchem (6952,9390) 11,5 km - Růžovský vrch 619 m (odb.k vrcholu

300 m) 13 km - Srbská Kamenice (BUS) (odb. Vyhlídka nad jezírkem 500 m

)16,5 km - Jánská 19,5 km - Olešský rybník (1614) 22 km

Č.6921 Děčín, Tyršův most- Čertova Voda (žst) 17,5 km

Průběh: Děčín, Tyršův most (0310,3918) - Červený vrch (vyhl.) 1 km - Maxičky

(BUS) (3918) 5,5 km - U Buku 9,5 km - Dolní Žleb 13 km - Dolní Žleb zast. (žst)

14 km - Čertova Voda (rozc.) (3918) 17 km - Čertova voda (ŽST) 17,5 km

Č.6924 Chřibská (nám.) - Purkartický les 11,5 km

Průběh: Chřibská (nám.) (1604,3903) – Spravedlnost (odb. k vrcholu 400 m) 2,5

km - Doubice 4 km – Úzké schody (průchod po žl. značce 300 m) 9,5 km – Na

Tokání (1631) 10 km – Purkartický les (0331) 11,5 km

Č.6938 Česká Kamenice (nám.)-Veselé p.Rabštejnem (žst) 11,5 km

Průběh: Česká Kamenice (nám).(1604,1640,3903,3942) – Rabštejn (bývalý

konc. tábor) 2,5 km – Veselé pod Rabštejnem (žst) (1614) 11,5 km

Č.6952 Pod Suchým vrchem-Pod Růžovským vrchem 9 km

Průběh: Pod Suchým vrchem (1631) - Jetřichovice (BUS) (0317,0331, 3942) 3,5

km-Starý mlýn 5 km - Královský smrk (rozc.) (1640,9390) 6,5 km - Kamenická

vyhlídka (odb.na vyhlídku 400m) (9390) 7,5 km - Kamenická Stráň (9390) 8 km -

Pod Růžovským vrchem (6920,9390) 9 km


Č.6953 Stožecké sedlo-Chřibská (rozc. žst) 7,5 km

Průběh: Stožecké sedlo (1656) – Jedlová (žst) (0317,3951) 3 km – Tolštejnská

cesta (rozc.) (3951) 3,5 km – Malý Stožec (odb. k vrcholu 600 m)

5,5 km – Chřibská (rozc. žst) (0332,1604) 7,5 km

Č.6956 Krásná Lípa (nám.) - Kyjov 4 km

Průběh: Krásná Lípa (nám.) (0320,0332,3945) – Kamenná Horka (vyhl. Nad

Kr.Lípou 500 m) 2 km – Kyjov (0356,3994,9362) 4 km

Č. 6957 Rumburk (BUS) - Panský (žst) 11,5 km

Průběh: Rumburk (BUS) (1672,1676)-Pod Dymníkem (tur.chata) (1672) 3 km-

Zahrady (BUS, žst) 7 km-Pod Vlčí horou (rozc.jih) (0320) 8,5 km-Vlčí hora (rozhl.)

9,5 km-Pod Vlčí horou (rozc.sev.) (0320) 10,5 km-Panský (žst) 11,5 km

Č. 7001 Boletce n.L (BUS) – Velký Chlum (rozhl.) 4 km

Průběh: Boletce n.L (BUS) – Velký Chlum (rozhl.) (0308) 4 km

Č. 7004 Jiříkov (nám.) - Kottmar (rozhl.) (D) 9 km

Průběh: Jiříkov (nám.) (1676) – Ebersbach (D) 1,5 km – Schlechteberg (D) 3 km

– Kottmar (rozhl.) (D) 9 km

Č. 7005 Mezní Louka - Vysoká Lípa (hotel Lípa) 5 km

Průběh: Mezní Louka (0312,0331,1640,3950)–Pod Šaunštejnem (0331) 3,5

km–Vysoká Lípa (P,rest.BUS) 4 km–Vysoká Lípa (hotel Lípa) (1640) 5 km

Č. 7008 Karlovo údolí -– Pod Jitrovníkem 6,5 km

Průběh: Karlovo údolí (0320) – Šluknov údolí (žst) 0,5 km – Království (u křížku,

BUS) 5 km – Jitrovník 6 km – Pod Jitrovníkem (1676) 6,5 km

Č. 7010 Tanečnice (rozhl.)-–Sebnitz (BUS) (D) 3,5 km

Průběh: Tanečnice (rozhl.) (1677) – Sebnitz (CZ/D) (hr. přechod) 1,5 km – Sebnitz

(BUS) (D) 3,5 km

Č. 7011 Mikulášovice (nám.)–Hinterhermsdorf (D) 5,5 km

Průběh: Mikulášovice (nám.) (1677) – Dr.A. Meiche–Weg (D) 3,5 km – Weifberg

(rozhl.) (D) 4 km – Hinterhermsdorf (D) 5,5 km

Č. 7014 Libouchec-Tiské stěny (tur. chata)-Ostrov 10 km

Průběh: Libouchec (BUS) – Pod stěnami 3,5 km – Tiské stěny (tur. chata)

(0310,9313) 6 km – Vyhlídka na Tiské stěny 6,5 km – Rozc. na státní hranici 8

km – Rozc. nad Ostrovem 9 km – Ostrov (0310) 10 km (značku udržují značkaři

z Ústí n.L.)

Č. 7017 Děčín, Chrochvice (BUS) - Javory 8,5 km

Průběh: Děčín, Chrochvice (BUS – konečná č.1) – Chmelník (odb. k vrcholu

200 m) 3 km – Stará Bohyně 6 km – Javory (3912,6005) 8,5 km


Č. 7022 Hřensko (rest. Klepáč)-Divoká soutěska (rozc.) 5 km

Průběh: Hřensko (rest. Klepáč) (0312) – Tichá soutěska (dále loďkou) 2 km –

Mezní můstek (soutěsky)(3950) 3 km – Divoká soutěska (loďkou) 3,5 km – Divoká

soutěska (rozc.) (1640) 5 km

Č. 7029 Jiřetín pod Jedlovou (nám.)–TRIXI BAD (D) 11 km

Průběh: Jiřetín pod Jedlovou (nám.) (3951) – Lesné (0318,0332) 1,5 km – Hornická

nauč.stezka (úvodní zastavení) (9395) 2 km – Dolní Podluží (rozc) (1656)

5 km - Herrenwalde (D) 7,5 km – Waltersdorf (D) 9 km – TRIXI BAD (koup.) (D)

11 km

Naučné stezky

Č.9390 Naučná stezka Růžová (okružní) 10,5 km

Průběh: Růžová NS (zast.1) (6920) - Pod Růžovským vrchem (6920,6952) 2 km

- Linie opevnění z r. 1938 (1640) 3 km - Královský smrk (rozc.) (1640,6952) 4,5

km - Dolský mlýn (1640) 5 km - Kamenická vyhlídka (odb.) (6952) 5,5 km - Kamenická

Stráň (6952) 6 km - Pastevní vrch 9,5 km - Růžová NS (zast. 1) (6920)

10,5 km

Č. 9393 Naučná stezka Tiské stěny 5 km

Průběh: Stezka začíná u pokladny na Skalním náměstí ve skalách. Na průkazky

KČT jsou slevy vstupného, na průkazku Turista-značkař je vstup zdarma!

Stezka má dva okruhy Malé a Velké stěny. Skalní útvary jsou očíslovány, názvy

jsou otištěny v průvodci, k dostání u pokladny.

Č. 9395 Hornická NS (úvod.zast) – Pod Ptačincem 4,5km

Průběh: Hornická NS (úvodní zastavení) (7029) – Pod Ptačincem (0318,1656)

4,5 km

Vážení turističtí přátelé,

vedle shora uvedených pěších turistických značených tras je v obvodu

okresu Děčín vyznačeno mnoho km cykloturistických tras. Síť těchto tras

je rovněž pravidelně doplňována a značení na nich je obnovováno členy

KČT našeho okresu. Přehled o síti těchto tras naleznete na mapách

vydaných péčí organizace DELITEUS. Mapy jsou vesměs zdarma

k dostání v informačních střediscích větších měst okresu Děčín, Litoměřice,

Teplice a Ústí nad Labem

Dobré putování po Českém Středohoří, Českosaském Švýcarsku a

Lužických horách .

Turisté značkaři okresu Děčín


Seznam turistických značených cest v obvodu Ústí n.L.

Podle stavu k 1.říjnu 2005

Všechny značené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny v mapách

KČT č.6 – Krušné hory Teplicko, č.10 – České středohoří západ a č. 11 -České

středohoří východ

V závorce za pojmenovaným místem na trase (Turist.inform.místo – TIM) jsou

uvedena čísla tras, které buď jdou právě společně se sledovanou cestou, nebo ji

v tom místě křižují, případně odtud vycházejí, či zde končí.

Červeně značené cesty č.tras 0301-0314

Č. 0301 Ústí n. L. Větruše - Milešovka 18 km

Průběh: Ústí n.L.Větruše (3904,6994) –(Odb. K popravišti z r.1543 0,4 km)-

Soudný vrch (3904) 1 km – Milbohov (1601) 5 km – Pod kameny (rozc.) (3904) 8

km – Pod Homolkou (3904) 9 km – Habrovany 10 km – Žim 12 km – Bílka

(0353,3908,6903) 16 km –Pod Milešovkou (rozc.)(1602) 17,5 km – Milešovka

(rozc.) (0305,1602) 18 km (Milešovka vrchol +0,5 km)

Č.0302 Trmice Václ.nám.- Stadice /pam./ 5,5 km

Průběh: Trmice Václ.nám. (1601) – U Koštova (rozc.) (1601) 1,0 km – Královský

pramen 4,5 km- Stadice -/náves/ 5 km – Stadice (pam.) (3904) 5,5 km

Č.0307 Střekov – Rozc.Pod Homolkou 13 km

Průběh: Střekov (ŽST) 6911 – Střekov (hrad)(3914,6905,9385) 1,5 km – Nová Ves

(3915, 9385) 3,5 km – Pod Vysokým Ostrým (rozc.) (6911) 5 km – Sedlo (háj.)

(3915,6911) 6 km – Němčí (rozc.)(1611,3914) 9,5 km – Čeřeniště

(rozc.)(1611,6908) 11 km – Pod Homolkou (rozc.) (1609) 13 km (Dále Litoměřice

,hor.nádr. 20 km)

Č.0308 Těchlovice-Zubrnice-Proboštov 20,5 km

Průběh: Těchlovice (ŽST) – Nad Vitínem (rozc.)( 1613) 5 km – Buková hora (1613)

5,5 km - Zubrnice (skanzen) 11 km – Zubrnice (žel.muz.) 11,5 km – Pláň (3917)

14,5 km – Homole 17,5 km- Proboštov (bus)(3915,6908) 20,5 km

Č.0314 E 3 - Komáří vížka-Adolfov-Tisá 20 km

Průběh: Komáří vížka (hot.,lan.,bus)(1615,6918,6930) – Fojtovická pláň (1615) 1,5

km – Habartice (1615) 3 km – U Adolfova (rozc.)(1627) 4,5 km – Adolfov (3937) 5

km – Pod Liškárnou (1606) 8,5 km – Pod Jelením vrchem (1606) 9,5 km –

Panenská 13 km – Pod Horním Lesem 15,5 km –Tisá (obec)(0310) 20 km (Dále

Děčín Tyršův most 39 km)


Modře značené cesty č. tras 1601-1680

Č.1601 Trmice - Dolní Zálezly /ŽST/ 8 km

Průběh: Trmice Václ.nám. (0302) – U Koštova(rozc.) (0302) 0,5 km – Milbohov

(0301) 3 km – Stebno 4 km – Moravany (3904, 9304) 5 km – Dolní Zálezly

(rozc.znač.cest) (3904, 9304)) 7 km – Dolní Zálezly (ŽST) (3904,9341) 8 km

Č.1606 Telnice – Nakléřov - Malé Chvojno /ŽST/ 10,5 km

Průběh: Zadní Telnice(HS)(3937) – Pod Liškárnou (0314) 2,5 km – Pod Jelením

vrchem (0314) 3,5 km – Nakléřov 6 km – Horní Libouchec 9 km – Malé Chvojno

(ŽST)(3902,7003) 10,5 km

Č.1607 Ústí n.L. - Žežice 5,5 km

Průběh: Ústí n.L. /hl.n./(ŽST) (6994) – Dobětice(rozc.)(3902) 3 km – Žežice (rozc.)

(6906) 5,5 km

Č.1611 Olšinky – Sebuzín 13,5 km

Průběh: Olšinky (rozc.) (6911) – Budov 1,5 km – Březí (bus) (6911) 3,5 km –

Malečov (bus) (3915) 5,5 km – Němčí (rozc.) (0307,3914) 7 km – Čeřeniště

(rozc.)(0307, 6908) 8,5 km – Čeřeniště (obec) (6908) 9,5 km – Rytina soutěska

(7006) 11,5 km – Sebuzín (MHD)(1608,3916,7006) 13,5 km (Dále po žluté Ústí

n.L.-Brná 18,5 km)

Č.1613 Malé Březno – Buková hora 5,5 km

Průběh: Malé Březno(ŽST) – Vitín (rozv.) 3 km – Nad Vitínem (rozc.)(0308) 5 km –

Buková hora (0308) 5,5 km (Dále Benešov n.Pl. 20 km)

Č.1627 Telnice – U Adolfova /E 3/ 6 km

Průběh: Telnice (ŽST)(3937) – Liboňov 1 km – Nad Ždírnickým údolím 3 km –

U Adolfova (rozc.)( E 3 0314) 6 km

Č.1674 Odbočky ke skalám nad Labem 4,5 km

Průběh: Odb. od silnice nad Podlešínem (6905) – Odb. k Milencům 0,5 km –

Odb. k Josefínce 1 km – Vaňov(MHD)(3904) 3 km. (Délka odboček ke každému

skalnímu útvaru je 650 m)

Č.1680 Cesta Járy da Cimrmana Povrly - Borek 9 km

Průběh: Povrly(ŽST) – Bradlo 3,5 km – Maškovice 5,5 km – Borek (3912) 9 km

(Dále Dobkovice(ŽST) 11,5 km)


Zeleně značené cesty č. tras 3901-3937

Č.3901 Chlumec-Habartice /E 3/ 7 km

Průběh: Chlumec (MHD) (6901) – Chlumec (ŽST) 1,5 km – Chlumecká kaple 4,5

km -Habartice (E3 0314) 7 km

Č.3902 Dobětice – Malé Chvojno /ŽST/11 km

Průběh: Dobětice (MHD) (1607) – Erbenova vyhlídka (6994) 0,5 km – Chuderov 2

km Neznabohy 5 km – Žďár 8 km – Malé Chvojno (ŽST) (1606,7003) 11 km

Č.3904 Ústí n.L.Větruše - Dubičky – Stadice /pam./ 21 km

Průběh: Ústí n.L. Větruše (0301,6994) – Soudný vrch (0301) 1 km – Nad Vaňovem

(rozc.) (6905) 3,5 km – Vrkoč(vodopád) 4 km – Vaňov (MHD) (1674) 5 km – Pod

Panenskou skálou (9341) 7,5 km – Dolní Zálezly (ŽST) (1601,9341) 11 km –

Dolní Zálezly (rozc.) (1601.9304) 12 km – Dubičky (6905) 14 km – Pod kameny

(rozc.) (0301)16 km – Pod Homolkou (0301) 17 km – Suchá 18 km – Stadice

(pam.) (0302) 21 km

Č.3910 Neštěmice-Neštědice /ŽST/ 10,5 km

Průběh: Neštěmice(MHD) – Ryjice (MHD) 2 km – Nad Ryjicemi (rozc.) (6906) 2,5

km – Blansko (zříc.) (6906) 4 km – Pod Blanskem (6906) 4,5 km – Mírkov 5,5 km –

Pod Kozím vrchem 9 km – Neštědice (ŽST) 10,5 km (Odb.na Kozí vrch 0,5 km)

Č.3914 Střekov hrad – Němčí 6,5 km

Průběh: Střekov hrad (0307,6905,9385) – Brná (MHD) 3,5 km – Průčelská rokle

4,5 km – Němčí (rozc.) (0307,1611) 6,5 km

Č.3915 Nová Ves – Třebušín 13 km

Průběh: Nová Ves (MHD) (0307,9385) – Sedlo (háj.) (0307,6911) 2 km – Malečov

(BUS) (1611) 4,5 km – Pohoří 5,5 km – Proboštov (0308,6908) 7,5 km – Řepčice

11 km – Třebušín (BUS) (3913,3934,6909) 13 km

Č.3917 Velké Březno /ŽST/ - H.Vysoké /BUS/ 14,5 km

Průběh: Velké Březno (ŽST) (6911) - Fráž (rozc.) (9344) 4 km - Sokolí hřeben 5,5

- Pláň (0308) 7 km - Bláhov 8,5 km - Hlupice 10 km - Přední Nezly 11,5 km - Nad

Lovečkovicemi (rozc.) (6915) 13 km - Horní Vysoké (BUS) (0309,3934) 14,5 km

Č.3937 Telnice /ŽST/ - Adolfov /E 3/ 5 km

Průběh: Telnice (ŽST,BUS)(1627) - Rozc.na Krásný Les (BUS) 2 km - Zadní

Telnice (HS) (1606) 3,5 km - Adolfov ( E3 0314) 5 km


Žlutě značené cesty č.tras 6901-7014

Č.6901 Chabařovice – Chlumec – Varvažov - pomníky 1813

7,5 km

Průběh: Chabařovice (ŽST) – Přestanov (rozc.) 1 km – Chlumec (BUS) (3901) 3,5

km – Pod Horkou 4 km – Nad Žandovem 6 km – Varvažov, pomínky 1813 7,5 km

(Odbočky : z Přestanova k pomníku ruských vojsk 1813 0,5 km, na Horku 0,3 km,

Nad Žandovem k pomn. gen. Vandamma 0,3 km)

Č.6905 Střekov hrad - Radejčín /ŽST/ - Litochovice n.L. /ŽST/

19,5 km

Průběh: Střekov hrad (0307,3914,9385) – Zdymadla TGM 0,5 km – Nad Vaňovem

(rozc.) (3904) 2,5 km – Podlešín 4,5 km – Odb.ke skalám nad Labem (1674) 6 km

– Odbočka ke Skalkám 7 km – Moravany (1601, 9304)) 8,5 km – Dubičky (3904)

10,5 km – Odb. k Doerellově vyhlídce 11 km – Vyhlídka Jaroslava Srby 11,5 km -

Radejčín (ŽST)(0353,3908) 12,5 km – Pod Kubačkou 14,5 km – Dobkovičky (ŽST)

16,5 km – Litochovice n.L.(ŽST)(3906) 19,5 km

Č.6906 FRIČOVA STEZKA Ústí n.L.- Blansko /zříc./ - Javory

15,5 km

Průběh: Krásné Březno (ŽST) – Žežice (1607) 3 km – Nad Ryjicemi (rozc.) (3910)

6,5 km – Blansko (zříc.) (3910) 8 km – Pod Blanskem (3910) 8,5 km – Javorský

vrch 13,5 km – Javory (3912,7017) 15,5 km (Dále Dobkovice (ŽST) 22 km)

Č.6908 Kostelní sedlo - Varhošť - Poboštov 11,5 km

Průběh: Kostelní sedlo (1608) – Krkavčí skála 3,5 km – Pod Varhoštěm –

křižovatky (3916) 4 km - Varhošť (rozhl.) 5 km – Sedlo pod Varhoštěm (1609) 5,5

km – Čeřeniště (obec) (1611) 7 km – Čeřeniště (rozc.)(0307,1611) 8 km - Tašov

9,5 km – Proboštov (BUS) (0308,3915) 11,5 km

Č.6911 Střekov /ŽST/ - Velké Březno /ŽST/ 16,5 km

Průběh: Střekov (ŽST) (0307) – Olšinky (rozc.)(1611) 3 km – Kojetice 6 km – Pod

Vysokým Ostrým (rozc.) (0307) 7,5 km – Sedlo (háj.) (0307,3915) 8,5 km – Březí

(BUS)(1611) 11,5 km – Varta 14 km – Velké Březno (ŽST,BUS) (3917) 16,5 km

Č.6915 Dolní a horní rozc. pod Malým Sedlem 1,5 km

Průběh: Nad Lovečkovicemi (3913) - Pod M.Sedlem (rozc.) (3934) 1,5 km

Č.6993 Libochovany (ŽST) - Kalvárie 2 km

Průběh: Libochovany (ŽST) - Kalvárie (3926) 2 km (Dále Žernoseky (BUS) 4 km)

Č.6994 Ústí n.L.-Větruše - Erbenova vyhlídka 4,5 km

Průběh: Ústí n.L.- Větruše (0301, 3904) – Ústí n.L. hl.n. (žst) (1607) 1 km – Bertino

údolí 2 km – Erbenova vyhlídka (rozhl.) (3902) 4,5 km


Č.7003 Malé Chvojno (ŽST) - Jílové (ŽST) 11 km

Průběh: Malé Chvojno (žst) (1606,3902) - Pod Strážištěm 3 km - Čermná 6 km -

Jílové (žst) (3912) 11 km

Č.7006 Brná n.L.(MHD) - Sebuzín (MHD) 5 km

Průběh: Brná (MHD)(3914,9385) – Rytina soutěska (1611) 3 km – Sebuzín (MHD)

(1608,1611,3916) 5 km (trasy 1608 a 3916 do okresu Litoměřice, vesměs

k nádr,.ČD )

Č.7014 Libouchec(ŽST)-Tiské stěny (tur.ch.) - Ostrov 9,5 km

Průběh: Libouchec (žst.) - Libouchec (bus) 0,5 km - Pod stěnami 4 km - Tiské

stěny (tur.ch.) (0310,9313) 6,5km- Vyhlídka na Tiské stěny 6,8 km - Rozc.na st.

hranici 8,5 km – Rozc. Nad Ostrovem 9,5 km – Ostrov (0310) 10,5 km

Místní značení – červená

Č.9304 Moravany - Dolní Zálezly (rozc.) 1,5 km

Průběh: Moravany (1601,6905) - Dolní Zálezly (rozc.znač.cest)(1601,3904) 1,5 km

Místní značení – zelené

Č.9341 Pod Panenskou skálou - Dolní Zálezly (ŽST) 3,5 km

Průběh: Pod Panenskou skálou (3904) - Chvalov 2 km - Dolní Zálezly (ŽST)

(1601,3904 ) 3,5 km

Č.9344 Okruh kolem Magnetovce a Skalního hřibu 4,5 km

Průběh: Fráž (3917) –jednosměrně značený okruh – Fráž (3917) 4,5 km

Naučné stezky

Č.9385 Naučná stezka pod Vysokým Ostrým 8,5 km

Průběh: Střekov-hrad (0307,3914,6905) – Nová Ves (0307,3915) 1,5 km – Brná

Nad Kuželnou 7,5 km- Brná (MHD) (3914,7006) 8,5 km. Část cesty prochází

botanicky významným územím, tzv. „Sluneční strání“

Č. 9393 Naučná stezka Tiské stěny 5 km

Průběh: Stezka začíná u pokladny na Skalním náměstí ve skalách.Na průkazky

KČT jsou slevy vstupného, na průkazku Turista-značkař je vstup zdarma! Stezka

má dva okruhy Malé a Velké stěny. Skalní útvary jsou očíslovány, názvy jsou

otištěny v průvodci. K dostání u pokladny. Turistické značky a čísla sklaních útvarů

obnovují značkaři KČT obv. Děčín

Dobré putování po našem Českém středohoří, Krušných horách a Tiských stěnách!

Turisté-značkaři KČT Ústí n.L.


Seznam cyklotras KČT na území Ústeckého kraje

Podle stavu k 1.lednu 2006

Názvy textačních míst na trase /TIM/ vytištěné menšími písmeny před, případně na

konci popisu průběhu tras po území Ústeckého kraje, jsou místa již mimo náš kraj.

Uvádíme je pro informaci o návaznosti trasy. Čísla uvedená v závorce za TIM jsou

čísla cyklotras, které buď jdou právě společně se sledovanou cyklotrasou, nebo ji

v tom místě křižují, případně odtud vycházejí, či zde končí.

Č .2 Státní hranice se SRN - Štětí 92 km

Průběh: Státní hranice Schona - Dolní Žleb 1,9 km - Čertova voda 5,2 km - Horní

Žleb 8,2 km - Pod železničním mostem Žleb 8,8 km - Dolní Přípeř 10 km - Děčín

Tyršův most 10,5 km - Křešice 14 km - Boletice n.L. 16 km - odbočka Rychnov 20,5

km - Malé Březno 25 km - Velké Březno 27,5 km - Velké Březno ČOV 28,3

kmValtířov 30 km - Svádov u fary 31,5 km - Olšinky -Střekov II 33 km - Ústí n.L. 35

km Brná n.L. 41 km - Sebuzín 44 km - Libochovany 50 km - Velké Žernoseky 53 km

- Žalhostice 57 km - Litoměřice 60 km - Křešice 68 km - Nučnice 70 km - Lounky 73

km Vědomice 78 km - Roudnice n.L.80 km - Štětí 92 km /dále Praha Výtoň + 77km/

Č.21 Hřensko (CZ/D) - Hraniční rybník 37 km

Průběh: Hřensko (CZ/D) - Hřensko 1 km - Mezní Louka 7 km - Za Mezní Loukou

(3030) 8 km - Vysoká Lípa (rozc.)(3029) 11 km - Vysoká Lípa (nám.) 12 km - Dolský

Mlýn 14 km - Jetřichovice 15 km - Všemily 17 km - Kunratice (3052) 21 km - Česká

Kamenice (bus) 24 km - Horní Kamenice 26 km - Mlýny 31 km - Kytlice (211, 3013,

3015) 34 km - Hraniční rybník 37 km /Dále Chrastava o. Liberec +50 km

Č.23 Měděnec - Děčín Přípeř 130km

Průběh: Měděnec - Kotlina 3 km - Přísečnice hráz (3003) 5 km - Rusová (rozc.)

(3003) 6 km - Pod Jelení horou 12 km - Jilmová 19 km - Hora Sv,Šebestiána

(CZ/D)23 km - Načetín 29 km - Kalek (3077) 31 km - Volárna 35 km - Rudolice

v Horách (3079,3081) 38 km - Malý Háj 39 km - Malý Háj (křiž.) (25) - 41 km - Hora

Sv.Kate-řiny (křiž.) (25) 42 km - Mníšek 48 km - Klíny 52 km - Fláje 61 km - Nad

Křížkem (rozc.) 66 km - Nové Město v Kr.horách (3011) 72 km - Křižovatka trasy 23

(3010) 77 km - Cínovec (3010) 81 km - Fojtovice (3010) 88 km - Habartice (3009)

91 km - Adolfov 92 km - Větrov 94 km - Krásný Les 97 km -Nakléřov (křiž.Telnice)

99 km - Nakléřov (3066) 102 km - Petrovice 107 km - Antonínov 110 km - Tisá 112

km - Sněžník ,chata (3017) 116 km - odb. Děčínský Sněžník 2 km - Sněžník (rozc.)

118 km - Sněžník - clo 2 km - U Vlčího jezírka 122 km - Kristin Hrádek 2 km -

Maxičky 126 km - Jalůvčí 128 km - Děčín - Přípeř (2) 130 km

Č.25 Brandov(CZ/D) - Malé Žernoseky 82 km

Průběh: Brandov (CZ/D) - Brandov 2 km - Malý Háj (křiž.)(23) 9 km - Hora

Sv.Kateřiny (křiž.)(23) 10 km - Nová Ves v Horách 13 km - Horní Jiřetín 18 km -

Litvínov (Křižatky) 20 km - Litvínov (Helvita) 22 km - Litvínov (nám.) 25 km - Louka

u Litvínova 27 km - Lom (rozc.) 29 km - Radčice (křiž.) 30 km - Braňany 34 km -

Rudolice 39 km - Most (žst.) 41 km - Obrnice,lávka 44 km - Lužice 48 km -

Měrunice(232) 53 km - Řisuty (rozc.) 56 km - Červený Újezd 58 km - Skalice 62 km

- Děkovka 65 km - Vlastislav 67 km-Sutom 69 km - Boreč 73 km - Režný Újezd 74

km Opárno 76 km - Malé Žernoseky 82 km


Č.35 Měděnec - Zásada u Rašovic 15 km

Průběh: (Trasa 35 začíná v Plzni u muzea před 39 km) Měděnec (23,36) -

Klášterecká Jeseň 6 km - Klášterec n.Ohří (3000) 10 km - Miřetice (3001)11 km -

Rašovice 13 km - Zásada u Rašovic 15 km

Č.231 Loučná - Všechlapy 14 km

Průběh: Loučná (3011,3073) - Osek (nám.) (3011) 2 km - Duchcov (3083) 10 km -

Zabrušany (odb.) 12 km - Všechlapy 14 km

Č.232 Měrunice - Louny 18 km

Průběh: Měrunice (25) - Libčeves 5 km - Mnichovský Týnec 10 km - Chraberce 11

km - Nečichy 14 km - Dobroměřice 16 km - Louny (202,304,353) 18 km

Č.304 Ročov - Louny 18 km

Průběh: Ročov (3035) - Senkov 5 km - Zbrašín 7 km - Jimlín 10 km - Zeměchy 11

km - Líšťany 14 km - Louny (202,232,353) 18 km

Č.3000 Kadaň -Okounov 17 km

Průběh: Kadaň (35) - Mikulovice 4 km - Klášterec n.Ohří (35) 9 km - Černýš 13 km -

Lužný (rozc.) (3004,3005) 16 km - Okounov (3001) 17 km

Č.3001 Miřetice - Okounov 7 km

Průběh: Miřetice (35) - Kotvina 3 km - Okounov (3000,3004) 7 km (Dále Ostrov

n.O.+29km)

Č.3002 Pod Meluzínou - Vejprty 16 km

Průběh: Pod Meluzínou (36) - Nástup (rest.) (36) 2 km - Loučná 4 km - České

Hamry 9 km - Nové Zvolání 13 km - Vejprty (3003,3004) 16 km

Č.3003 Vejprty - Hora Sv.Šebestiána 30 km

Průběh: Vejprty (3002,3004) - Černý Potok (3004) 4 km - Přísečnice - nádrž 7 km -

Přísečnice - hráz (23)11 km - Rusová (rozc.) (23)12 km - Výsluní 19 km - Celná 23

km - Menhartice 27 km - Hora Sv.Šebestiána 30 km

Č.3004 Vejprty - Okounov 25 km

Průběh: Vejprty (3002,3003) - Černý Potok (3003) 4 km - Kovářská 11 km - Horní

Halže (36) 14 km - Dolní Halže (36) 15 km - Mýtinka 16 km - Údolíčko 20 km -

Perštejn 22 km - Lužný (rozc.) (3000,3005) 24 km - Okounov (3001) 25 km

Č.3005 Lužný (rozc.) - Kupa (rozc.) 11 km

Průběh: Lužný (rozc.) (3000,3004) - Smilov 2 km - Malý Hrzín 6 km - Srní 8 km -

Kupa (rozc.) (3002) 11 km

Č.3013 Kytlice - Kyjov 22 km

Průběh: Horní Chřibská (žst.)(211) 9 km - Horní Podluží (3052) 11 km - Světlík

(3052) 13km- Studánka 14 km - Krásná Lípa (211) 19 km - Krásný Buk 21 km -

Kyjov (3029, 3032) 22 km


Č.3014 Dolní Poustevna (CZ/D) - Horní Jindřichov (CZ/D) 29 km

Průběh: D.Poustevna (CZ/D) - Dolní Poustevna (3043) 1 km - Vilémov 5 km -

Mikulášovice (3041) 9 km - Brtníky(3032) 14 km - silnice Vlčí Hora -Brtníky (3033)

16 km - Vlčí Hora (3029) 18 km - Dymník (211) 21 km - Rumburk, AGIP u hranic 27

km - Horní Jindřichov (CZ/D) 29 km

Č.3015 Kytlice - Varnsdorf (CZ/D) 17 km

Průběh: Kytlice (21,211,3013) - Jedlová(žst) 4,5 km Jiřetín pod Jedlovou (3052)

8,5km - Dolní Poduží 11,5 km - Varnsdorf (bus) 15,5 km - Varnsdorf (CZ/D) 17 km

Č.3017 Děčín,Oldřichov - Petrovice (CZ/D) 20 km

Průběh: Děčín, Oldřichov - Nová Ves 2 km - Sněžník, chata (23) 8 km - Tisá

(tur.ch.)14 km - Ostrov (rozc.)16 km - Rájec 17 km - Nový Dvůr 18 km - Petrovice

(CZ/D) 20 km

Č.3029 Vysoká Lípa) - Vlčí Hora 19 km

Průběh: Vysoká Lípa (rozc.) (21) - Mokrý Důl (rozc.)(3030) 3,5 km - Na Tokání 7

km - U Sloupu (3052) 10 km - Doubice (křiž.) 13 km - U Doubice (3031) 14 km -

Kyjov (3013,3032) 16 km - Dlouhý Důl 17 km - Vlčí Hora (3014) 19 km

Č.3034 Louny - Velemyšleves 22 km

Průběh: Louny (202,232,304,353) - Březno 5 km - Celnice 7 km - Postoloprty (353)

8km - Rvenice 11 km - Výškov 14 km - Blažim 18 km - Velemyšleves 22 km

Č.3035 Ročov - Peruc 26 km

Průběh: Ročov (304) - Úlovice 2 km - Břínkov 4 km - Brodec 6 km - Smolnický mlýn

(rozc.) 12 km - Smolnice 12 km - Hříškov 14 km - Panenský Týnec 18 km - Vrbno

21km - Hřivčice 22 km - Peruc (202) 26 km

Č.3041 Sohland (D/CZ) - Mikulášovice (CZ/D) 13 km

Průběh: Sohland (D/CZ) - Lipová 4 km - Velký Šenov 7 km - Mikulášovičky 9 km -

Mikulášovice (3014) 12 km - Tomášov (CZ/D) 3 km - Mikulášovice (CZ/D) 13 km

Č.3042 Šluknov - Filipov 16 km

Průběh: Šluknov (rozc.u pot.)(211, 3043) - Království (3043) 4 km - Rozc.Valdek 5

km - Harta 8 km - Rumburk (zá) 10 km - Rumburk, Samota 13 km - Rumburk, AGIP

u hranic 2 km - Filipov (3043) 16 km

Č.3043 Filipov (CZ/D) - Dolní Poustevna 35 km

Průběh: Filipov (CZ/D) - Filipov (3043) 2 km - Jiříkov 3 km - Bukovská brána 12 km

- Království (3042)15 km - Šluknov (rozc.u pot.)(211,3042)17 km - N.Hraběcí 18 km

- Sohlandská cesta (rozc.) 23 km - Liščí 26 km - Severní (rozc.) 29 km - Lobendava,

Severní (CZ/D) 2 km - Lobendava 30 km - Lobendava (CZ/D) 2 km - Dolní

Poustevna 35 km

Č.3052 Jiřetín pod Jedlovou - Česká Kamenice 21 km

Průběh: Jiřetín pod Jedlovou (3015) - Jedlová 2 km - Jedlová (rozc.) 4 km - Horní

Chřibská (211) 7 km - Chřibská (nám.) 9 km - Česká Kamenice 21 km


Č.3057 Libochovany - Ploskovice 28 km

Průběh: Libochovany (2) - Kamýk 5 km - Hlinná 9 km - Sedlo pod Varhoští 11 km -

Čeřeniště 15 km - Babiny (3058) 17 km - Ovčárna 19 km - Myštice 26 km -

Ploskovice (3066) 28 km

Č.3058 Babiny - Velké Žernoseky 14 km

Průběh: Babiny (3057) - Lbín 3 km - Miřejovice 8 km - Malíč 12 km - Velké

Žernoseky (2) 14 km

Č.3066 Nakléřov -Litoměřice 45 km

Průběh: Nakléřov (23) - Malé Chvojno 4 km - Luční Chvojno 7 km - Mnichov (3067)

9 km - Slavošov (3067,3068) 11 km - Mirkov 15 km - Povrly 20 km - Velké Březno

23 km - Býňov 26 km - Lhota pod Pannou 28 km - Homole u Panny 30 km - Haslice

31 km - Řepice 33 km - Třebušín 35 km - Ploskovice (3057) 39 km - Žitenice 42 km-

Litoměřice (2) 45 km

Č.3067 Vilsnice - Modrá 13 km

Průběh: Vilsnice - Malšovice (3068) 1 km - Javory 4 km - Slavošov (3066,3068) 7

km - Mnichov (3066) 9 km - Čermná 11 km - Modrá 13 km

Č. 3068 Malšovice - Slavošov 12 km

Průběh: Malšovice (3067) - Choratice 2 km - Dobkovice 4 km - Panský Mlýn 7 km -

Šachov 8 km - Slavošov (3066,3067) 12 km

Č. 3071 Trmice - Teplice 20 km

Průběh: Trmice - Koštov 2 km - Stadice 4 km - Řehlovice 7 km - Malhostice 9 km -

Rtyně nad Bílinou 11 km - Sezemice 12 km - Nové Úpořiny 14 km - Bystřany 17 km

- Teplice 20 km

Č.3072 Dlouhá Louka - Litvínov , Bukový háj 20 km

Průběh: Dlouhá Louka (rozc.) (3011) - Flájská obora (vod.) 9 km - Litvínov,Bukový

háj 20 km

Č. 3073 Lom - Loučná 7 km

Průběh: Lom (rozc.)(25) - Lom (nám.) 3 km - Lom (rozc.Litvínov) 5 km - Loučná

(rozc.) (3011) 7 km

Č. 3077 Kalek - Chomutov 17 km

Průběh: Kalek - Nad Zákoutím (3081) 5 km - Zákoutí (3081) 6 km - Mezihoří 7 km -

Blatno (3079) 10 km - Blatno (křiž.) (3079) 11 km - Březenec 15 km - Chomutov,

ZOO 17 km

Č. 3079 Hora sv.Šebestiána - Rudolice v Horách 25 km

Průběh: Hora sv. Šebestiána (3003,3081) - Bezručovo údolí (3081) 2 km - Třetí

Mlýn 8 km - První Mlýn 10 km - Blatno (3077) 12 km - Blatno (křiž.) (3077) 13 km -

Boleboř 19 km - Rudolice v Horách (3081) 25 km


Č.3080 Celná - Vikletice 29 km

Průběh: Celná (3003) - Lideň 5 km - Zelená 8 km - Málkov 9 km - Černovice 12 km

- Spořice 15 km - Chomutov 3 km -Droužkovice 18 km - Březno 22 km - Nechranice

(vodní nádrž) 24 km - Nechranice (křiž.) 28 km - Vikletice 29 km

Č. 3081 Hora sv.Šebestiána - Rudolice v Horách 18 km

Průběh: Hora sv.Šebestiána 3003,3079) - Bezručovo údolí (3079) 2 km - Nový

Dům 8 km - Nad Zákoutím (3077) 10 km - Zákoutí (3077) 11 km - Mezihořský vrch

(rozc.) 14 km - Rudolice v Horách (3079) 18 km

Č.3083 Duchcov - Řetenice 10 km

Průběh: Duchcov (231) - Nové Sady 3 km - Oldřichov 6 km - Řetenice 10 km


Vybíraví se mají

nejlíp!

V Místních Zlatých stránkách

máte pěkně pohromadě

všechny nabídky z Vašeho okolí.

Jednoduše je otevřete

a v klidu si doma vyberete

tu nejvýhodnější.

Žďár nad Sázavou

Nové Město

na Moravě

Bystřice

nad Perštejnem

Velké Meziříčí

Přemýšlej, ...než nakoupíš


SPORTUJTE S OZP

Úspěšná spolupráce OZP a KČT zaměřená na prevenci zdraví a zdravého životního stylu členů

KČT – pojištěnců OZP, bude také v roce 2006 pokračovat řadou zajímavých společně uskutečňovaných

programů, aktivit nebo jednorázových i cyklických turistických

akcí, zařazených prostřednictvím „Turistické dvoustovky“ do

programu Sportujte s OZP. Záměrem je motivovat pojištěnce OZP

k pravidelné účasti na turistických akcích, a to jak organizované turisty,

tak i příležitostné pochodníky.

Odměny OZP pro aktivní účastníky – pojištěnce OZP

• Vitaminové přípravky po absolvovaní jednorázových nebo cyklických

turistických akcí, zařazených do programu Sportujte s OZP.

• Úhrada všech očkovacích dávek proti klíšťové encefalitidě členům KČT

– pojištěncům OZP, zabezpečujícím značení turistických tras v ČR.

Odměny pro aktivní účastníky – pojištěnce i nepojištěnce OZP

• Bezplatné zdravotně preventivní služby – měření krevního tlaku

a tělesného tuku.

KLUB ZDRAVÍ OZP

Co nového připravujeme pro jednotlivé účastníky Klubu zdraví OZP v roce 2006

Výrazné rozšíření nadstandardních výhod a programů zdravotně preventivní péče pro účastníky

Klubu zdraví OZP (KZOZP)

• kartu slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP)

• úhradu ročního členského příspěvku odváděného ústředí KČT ve výši 100 % (individuální

i rodinný)

• příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení turistického i hotelového typu

• příspěvek na úhradu startovného při aktivní účasti na:

– masových sportovních nebo turistických akcích

– sportovních a turistických republikových nebo mezinárodních soutěžích

• zdravotní program – očkování proti klíšťové encefalitidě

• zdravotní program – sportovní prohlídky

• příspěvek na sportovní připojištění v celém světě u Vitalitas pojišťovny, a.s.

• slevy na vybrané produkty cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS s.r.o.

• služby internetového obchodu Pears Health Cyber, s.r.o. – nákup volně prodejných zdravotních

přípravků se slevou.

Členy Klubu zdraví OZP se mohou stát všichni registrovaní členové KČT – pojištěnci

OZP prostřednictvím odborů, ve kterých jsou registrováni.

Bližší informace o termínech a organizačních pokynech k jednotlivým akcím, zařazeným prostřednictvím

„Turistické dvoustovky“ do programu Sportujte s OZP, o Klubu zdraví OZP, rozsahu, výši

a kritériích poskytovaných slev, účastnických výhod apod., jsou průběžně zveřejňovány v časopisech

obou partnerů a na jejich internetových stránkách: OZP – BONUS INFO, www.ozp.cz; KČT

– Turista, Atlas cyklotras a turistických zajímavostí v Česku – EUROBEDS, www.klubturistu.cz,

www.eurobeds.cz

Kontaktní místa pro pojištěnce OZP i veřejnost:

• Ředitelství OZP – Praha: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4,

infolinka: 261 105 555, modrá linka: 810 800 033, fax: 261 105 300, internet: http://www.ozp.cz

elektronická podatelna: https://portal.ozp.cz, ozp@ozp.cz,.

• Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR.

More magazines by this user
Similar magazines