KALENDÁŘ - KČT oblast Ústecký kraj

kct.uk.cz

KALENDÁŘ - KČT oblast Ústecký kraj

INFORMACE O PODMÍNKÁCH A VÝHODÁCH ČLENSTVÍ

V KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ

Podmínky členství v KČT

Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí

v některém ze základních článků této organizace. Každý člen platí roční příspěvek,

který určuje mateřský odbor/oddíl KČT (skládá se ze tří částí, pro ústředí KČT, pro

oblast KČT a vlastní odbor/oddíl KČT).

Výhody členství v KČT

Člen KČT se při využívání následných výhod prokazuje členskou legitimací a kartou

EUROBEDS platnou v daném období – ta od roku 2005 nahrazuje členskou

známku.

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném

členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací.

Úrazové pojištění

Členové KČT jsou pojištěni proti následkům úrazu vzniklého při organizované

turistické činnosti. Na základě tohoto pojištění získávají finanční odškodnění

v případě úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky postižení, v případě jejich

úmrtí pozůstalí.

Časopis Turista

Časopis Turista je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné.

Turistické mapy KČT

Členům Klubu je poskytována sleva při nákupu turistických map vydávaných KČT

ve výši cca 20% běžné prodejní ceny, a to ve vzorkové prodejně Trasa s.r.o. (Praha

1, Řeznická 15) a dále u výhradních regionálních distributorů. Sleva je poskytována

vždy na 1kus od každého titulu pro jednoho člena.

Slevy na ubytování

KČT na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objektů poskytuje

svým členům slevy na ubytování v rozsahu 30 až 40 korun na osobu a noc. Seznam

objektů je publikován pravidelně v časopise Turista a na internetových stránkách

Klubu www.klub.turistu.cz . Kromě toho získají členové KČT slevu 40-50% ve

více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde

Österreich v Rakouských Alpách.

Slevy na dopravu

KČT svým členům v rámci slev na dopravu přispívá na:

a) Kilometrická banka 2000 - dotace 20% z ceny sešítku KMB, KKMB

b) Junior pas - dotace 20% z ceny roční či půlroční známky

c) Senior pas - dotace 34% z roční známky.

Slevy u smluvních partnerů EUROBEDS

V roce 2005 mohou členové KČT uplatnit slevy na poskytované služby nebo

zakoupené zboží u více než 1200 smluvních partnerů systému EUROBEDS.

Další informace získáte na internetových stránkách KČT www.klub.turistu.cz ,

nebo přímo v jednotlivých odborech KČT a turistických oddílech mládeže

Ústeckého kraje.

More magazines by this user
Similar magazines